close

Enter

Log in using OpenID

Baletno veče / Ballet Night

embedDownload
19. 9. 2014. u 20:00h - Narodno pozorište Sarajevo
Salzburg Ballet, Austrija
September 19th, 2014, at 20:00 – Sarajevo National Theatre
Salzburg Ballet, Austria
Baletno veče / Ballet Night
I dio / Part I:
Da Juchitza
Muzika / Music: Hubert von Goisern
Koreograf / Choreographer: Peter Breuer
Du schaust aber guat aus...
Muzika / Music: Haindling
Koreograf / Choreographer: Peter Breuer
Koa Hiatamadl
Muzika / Music: Hubert von Goisern
Koreograf / Choreographer: Peter Breuer
Der Gottgeliebte (Amadeus)
Muzika / Music: Wolfgang Amadeus Mozart
Koreograf / Choreographer: Peter Breuer
Canon
Muzika / Music: Johann Pachelbel
Koreograf / Choreographer: Peter Breuer
I miss you...
Muzika / Music: Craig Armstrong
Koreograf / Choreographer: Peter Breuer
La Valse, iz baleta Poljubac
Muzika / Music: Maurice Ravel
Koreograf / Choreographer: Peter Breuer
II dio / Part II:
Bolero
Muzika / Music: Maurice Ravel
Koreograf / Choreographer: Peter Breuer
Igraju / Cast: Cristina Uta, Kathrine Watson, Lilian Markina, Manuela da Costa e Souza, Eriko Abe,
Anastasia Bertinshaw, Ashley Hagler, Daniel Asher Smith, Josef Vesely, Patric Palkens, Yoshito
Kinoshita, Jose Flaviano de Mesquita, Andreii Lytvynenko, Iure de Castro
Trajanje / Lenght: 85 minuta sa pauzom / 85 minutes with a break
Baletno veče u izvedbi Salzburg Balleta predstavlja odraz austijske kulture i tradicije prikazane kroz
koreografski izričaj dugogodišnjeg direktora i koreografa Salzburg Balleta, Petera Breuera. U prvom
dijelu večeri publika će imati priliku vidjeti pažljivo odabrane dijelove iz Breuerovih baleta, uz
podlogu izvorne austrijske muzike obrađene na savremeni način, preko Mozarta pa sve do svima
poznatog valcera koji potiče upravo iz Austrije, prikazujući širok spektar raznovrsnih plesnih stilova.
U drugom dijelu programa, Balet iz Salzburga će izvesti slavni Ravelov Bolero, koji za Breuera
predstavlja snažan odraz ženske strasti i njenih različitih karaktera.
The night of ballet performed by the Salzburg Ballet, serve as a reflection of Austrian culture and
tradition portrayed through choreographic expression of an experienced director and choreographer of
Salzburg Ballet, Peter Breuer. In the first part of the night, the audience will be able to see carefully
selected parts of Breuer's ballets, accompanied by the contemporary adaptations of authentic Austrian
music, from Mozart all the way to waltz that originated in Austria, showing a broad spectrum of
various dance styles. In the second part of the program, Ballet from Salzburg will perform famous
Ravel's Bolero, which represents a strong reflection of passion and its different characters.
PETER BREUER, koreograf i direktor Salzburg Balleta
Bio je jedan od vodećih plesača internacionalne baletne scene. Rođen je 1946. godine u Tegernseeu
(Njemačka) u muzičkoj porodici (otac mu je bio Peter Bruno Breuer, pijanista i dirigent). Baletom se
počeo baviti sa 11 godina kod poznatiog pedagoga Gustava Blanka, koji ga je podučavao u maniru
stare Sanktpeterburške škole. Sa petnaest godina se pridružuje ansamblu Minhenske opere (danas
Bavarska državna opera), a sa sedamnaest godina – nakon što nije bio u mogućnosti ispuniti obaveze
ugovora sa Blanachineovim Njujorškim gradskim baletom (New York City Ballet) usljed
komplikacija sa vizom – Erich Walter ga angažira kao solistu-epizodistu u Dizeldorfu. Godinu dana
kasnije, promoviran je u solistu, a 1967. godine u prvaka baleta. Međunarodnu karijeru Breuer
započinje 1969. godine kao gostujući umjetnik London Festival Balleta, kojem se pridružuje kao
stalni član 1973. godine. Kao gostujući umjetnik sarađivao je sa Državnim operama u Berlinu i
Minhenu (1971), milanskom La Scalom i Američkim baletnim teatrom (1979)...
Kreacije Petera Breuera bile su prepoznate i priznate od internacionalne kritike i publike i on
postaje jedan od najtraženijih baletnih igrača na svijetu. Gostovao je u Australiji, Južnoj Americi,
Engleskoj, SAD-u, Južnoj Africi, Jugoslaviji, Poljskoj, Čehoslovačkoj, Francuskoj, Japanu,
Filipinima... Njegov kvalitet jasno pokazuje činjenica da je plesao sa najpoznatijim balerinama svog
vremena - Makarovom, Evdokimovom, Gregoryjevom, Gielgudovom, Fultonovom... Svestranost
interpretacije omogućila mu je izvođenje širokog spektra uloga, od standardnog klasičnog repertoara
do savremenih djela (od kojih su mnoga bila postavljena upravo za njega) Ericha Waltera, Johna
Butlera, Hansa van Manena, Mauricea Bejarta, Jeromea Robbinsa, Johna Cranckoa...
Logičan nastavak Breuerove međunarodne plesačke karijere, u ranim
80-im, značio je istraživanje osobnih koreografskih i pedagoških sposobnosti. Baš kao što je bio
zvijezda u svijetu baleta, Peter Breuer postao je tražen i kao koreograf u internacionalnim teatrima i
udruženjima. Poznavanje raznovrsnog repertoara i saradnja sa vodećim koreografima njegove
generacije, omogućili su mu čvrstu osnovu za razvoj vlastitog koreografskog jezika i stvaranje još
jedne karijere.
Od 1991. godine, osnivač je i direktor Ballet Salzburg Landestheatera (Plesna kompanija
Salzburg, danas poznata kao Salzburg Ballet). Pod njegovim vođstvom, kompanija razvija snažan,
dinamičan i jedinstven stil i dobija velike pohvale kritičara. Specijalizirajući na djelima velikih
majstora, koristio je metodu integracije elemnata plesa, drame i horskog pjevanja...
Pored svojih aktivnosti u Salzburgu, Peter Breuer redovno kreira koreografije i za druge kompanije u
Njemačkoj i cijeloj Evropi.
PETER BREUER was one of the leading dancers of the international ballet scene. He was born in
1946 in Tegernsee, Germany, the son of pianist and conductor Peter Bruno Breuer, and began his
ballet studies at age 11 with the renowned pedagogue Gustav Blank, who taught him in the spirit of
the old "St. Petersburg school". At age 15, Peter Breuer joined the corps of the Munich´s Bavarian
State Opera, and at 17 - after Breuer was unable to full fill a contract with Balanchine´s New York
City Ballet due to visa difficulties - he was engaged by Erich Walter in Düsseldorf as a demi-soloist.
One year later he was promoted to soloist, and in 1967, principal dancer. In 1969, Peter Breuer began
his international career when he was invited as a guest artist to the London Festival Ballet, which he
joined as a permanent member in 1973. Yearlong associations as a guest artist included the State
Operas of Berlin and Munich from 1971, Milan´s la Scala and American Ballet Theatre from 1979,
and others.
Without question, Peter Breuer was one of the most requested ballet dancers in the world. He
gained recognition from international dance journalists and audiences worldwide on numerous foreign
tours (Australia, South America, England, USA., South Africa, Yugoslavia, Poland, Czechoslovakia,
France, Japan, the Phillipines...) His standard is evidenced by the fact that he danced with most of the
great ballerinas of his time (Makarova, Evdokimova, Gregory, Gielgud, Fulton...) His versatility of
interpretation enabled him to perform a broad and spectrum of roles, ranging from the standard
classical repertoire to modern works (many of which were created for him) of Erich Walter, John
Butler, Hans van Manen, Maurice Bejart, Jerome Robbins, John Cranko...
As a logical continuation of his international career as a dancer, Peter Breuer began exploring
his choreographic and teaching abilities in the early 80´s. Just as when he was a star in the ballet
world , the choreographer Peter Breuer was soon in demand by inter-national theaters and companies.
His variegated knowledge of repertory and his collaborations with the leading choreographers of his
generation provided a sound basis for the development of his own choreographic language, and his
second career.
Since 1991, Peter Breuer has directed the Ballet of the Salzburg Landestheater. Under his
direction, the company has developed a strong, dynamic and unique style, and earns high praise from
its critics.
He is specialised on big stories with using and integrating drama , chorus and singers.
In 1991 he formed the“Salzburg Dance Company “now called “ Salzburg Ballett “Paralleling his
activities in Salzburg, Peter Breuer regularly creates works for other companies in Germany and
throughout Europe.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
805 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content