close

Enter

Log in using OpenID

Bourdon tube / capsule type / spring

embedDownload
Mess-, Regel- und
Überwachungsgeräte
für Haustechnik,
Industrie und Umweltschutz
Lindenstraße 20
74363 Güglingen
Telefon +49 7135-102-0
Service +49 7135-102-211
Telefax +49 7135-102-147
[email protected]
www.afriso.de
Upute za rukovanje
Manometar sa burdonskom cijevi
Kapsulni manometar
Manometar sa opružnom
membranom za diferencijalni tlak
D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9
Nominalne veličine: 40, 50, 63, 80, 100, 160, 250

Pročitajte upute prije upotrebe

Obratite pažnju na sve sigurnosne informacije

Sačuvajte upute za daljnju uporabu!
02.2010 1
854.001.0336
Sadržaj
1
2
3
4
5
6
7
2
O uputama za rukovanje…………………………………………………………………4
1.1
Struktura upozorenja……….………….…………………………………………4
1.2
Objašnjenje simbola i oznaka………………………………………………….. 4
Sigurnost ................................................................................................................... 5
2.1
Namjena .................................................................................................. 5
2.2
Predviđena neispravna primjena .................................................................. 6
2.3
Sigurno rukovanje......................................................................................... 6
2.4
Kvalifikacija osoblja……............................................................................... 7
2.5
Izmjene na proizvodu……... ......................................................................... 7
2.6
Korištenje rezervnih dijelova I dodataka........................................................ 7
2.7
Informacije o jamstvu.................................................................................... 7
Opis proizvoda…….................................................................................................. 8
3.1
Mjerni princip: Manometri sa burdonskom cijevi……. .................................. 8
3.2
Mjerni princip: Kaspulni tip manometra……………… ................................... 9
3.3
Mjerni princip: manometri sa opružnom membranom
(diferencijalni tlak) …..................................................................................... 9
Kriterij odabira… ...................................................................................................... 9
4.1
Raspon.......................................................................................................... 10
4.2
Svojstva medija .......................................................................................... 10
4.3
Uvjeti okoline……. ....................................................................................... 11
4.4
Preoptrećenje.............................................................................................. 12
4.5
Klase točnosti……. ....................................................................................... 12
4.6
Procesni priključak....................................................................................... 13
4.7
Nominalne veličine...................................................................................... 13
4.8
Čistoća……................................................................................................. 13
Specifikacije…. ........................................................................................................ 13
5.1
Dozvole, ispitivanja i suglasnosti ................................................................ 18
Transport i skladištenje…… ................................................................................... 18
Ugradnja i puštanje u rad……... ............................................................................. 18
7.1
Navojni priključci…...................................................................................... 21
7.2
Mjerna rješenja……………… ...................................................................... 22
7.3
Položaj ugradnje/orijentacija.. ..................................................................... 23
7.4
Tipovi spojeva ............................................................................................ 24
7.5
Tipovi ugradnje ........................................................................................... 25
7.6
Tlačna slavina…… ..................................................................................... 26
7.7
Mjerna cijev…............................................................................................. 26
7.8
Puštanje uređaja u rad….. ......................................................................... 26
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Rad…….. ...............................................................................................................28
8.1
Demontaža manometra…………. ...............................................................28
Dodatni uređaji…....................................................................................................29
9.1
Oprema za zatvaranje manometra.. ..........................................................29
9.2
Držač za manometar...................................................................................29
9.3
Vodovodne cijevi.........................................................................................29
9.4
Membrane………........................................................................................30
9.5
Uređaji za zaštitu od previsokog tlaka..........................................................30
9.6
Manometri sa maksimalnom oznakom…... .................................................30
9.7
Električni kontakti.........................................................................................31
Vrsta oznaka – brojevi dizajna................................................................................34
Održavanje .............................................................................................................35
Isključenje i odlaganje…….....................................................................................35
Vraćanje uređaja…................................................................................................36
Rezervni dijelovi i dodaci…... .................................................................................37
Jamstvo. ................................................................................................................37
Autorsko pravo.......................................................................................................37
Zadovoljstvo kupaca.. ............................................................................................37
Adrese…................................................................................................................37
Dodatak..................................................................................................................38
19.1 Declaration of conformity ...........................................................................38
19.2 Information on the Pressure Equipment Directive (PED) 97/23/EC ..........39
19.3 Manufacturer's Declaration for Directive 94/9/EC (ATEX 95) ....................40
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
3
O uputama za rukovanje
1
O uputama za rukovanje
Ove upute su dio isporuke uz proizvod.
X Pročitajte upute prije korištenja.
X Držite ovaj priručnik tijekom čitavog radnog vijeka proizvoda
i uvijek imajte dostupne za referencu.
X Uvijek predati ovaj priručnik budućim vlasnicima ili korisnicima
proizvoda.
1.1
Struktura upozorenja
POJMOVI UPOZORENJA Prikaz vrsta i izvora opasnosti
X
Mjere opreza koje treba poduzeti kako bi se izbjegla
opasnost.
Postoje tri nivoa upozorenja:
1.2
Pojam upozorenja
Značenje
DANGER
Neposredna opasnost!
Nepoštivanje informacije će dovesti do smrti ili
ozbiljnih ozljeda.
WARNING
Moguća neposredna opasnost!
Nepoštivanje informacija može dovesti do smrti ili
ozbiljnih ozljeda.
CAUTION
Opasna situacija!
Nepoštivanje informacija može dovesti do manje
ili ozbiljne ozljede, kao i oštećenja imovine.
Objašnjenje simbola i oznaka
Simbol
Značenje
Preduvjet za aktivaciju
Aktivacija se sastoji od jednog koraka
1.
Aktivacija se sastoji od više koraka
Rezultat aktivacije
4
•
Popis s grafičkim oznakama
Text
Indikacija/prikaz na zaslonu
Highlighting
Isticanje
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
Sigurnost
2
2.1
Sigurnost
Namjena
Manometri sa burdoskom cijevi
Manometri sa burdoskom cijevi predviđeni su isključivo za
prikazivanje tlaka nekristalizirajućih medija niskog viskoziteta.
Manometri sa burdoskom cijevi NG50 sa induktivnim kontaktima
(RF50ExIK1.2/RF50IK1.2 - D302/D312) su dodatno pogodni za
generiranje signala date vrijednosti mjernog područja. Takvi
manometri se najčešće moraju koristiti sa odgovarajučim
preklopnim pojačalom(npr. Od proizvođača Turck MK-13-P-X0/24V).
Manometri sa burdoskom cijevi sa “clamp” membranom (TriClamp, ISO 2852: RF63Ch-D9xx/RF100E-D9xx sa MD60 1½"/
MD60 2") su dodatno pogodne za vrlo viskozne, kvarljive i vruće
medije. Uređaj je posebno pogodan za primjenu u industriji hrane i
pića, npr. za mlijeko i mliječne proizvode.
Kapsulni manometri
Kapsulni manometri pogodni su isključivo za prikazivanje tlaka suhih
plinovitih medija.
Opruga-dijafragma manometar
opruga-dijafragma manometri su isključivo pogodni za mjerenje
diferencijalnog tlaka s niskim diferencijalnim tlakom i visokim
statičkim tlakom za neagresivne plinovite i tekuće medije s niskom
viskoznosti. Osobito su pogodne za nadzor filtera, pumpi i cijevi
sustava.
Medij
Korišteni mediji moraju biti kompatibilni s materijalima uređaja, pod
određenim uvjetima mjerenja (npr. temperatura, atmosfera,
otpornost materijala prema mjeri medija, itd.), a koje ne uzrokuju
kemijske reakcije.
Primjena u eksplozivno opasnim područjima
manometri D3_2, D4_2, D5_2, D7_2, D8_2, D9_2 pogodni su, pod
određenim uvjetima, za uporabu u eksplozivno opasnim područjima
zona 1 i 2 (pogledajte deklaraciju proizvođača, str. 40):
•
Namjena prema EN 837-1/-3
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
5
Sigurnost
•
Bez vrućeg medija (> 70 °C) u manometru. Također obratite
pažnju na nagle promjene tlaka preko dodatne kompresije
temperature sa plinovima.
manometri nisu podvrgnuti tlačnim vrhuncima niti oscilacijama
•
.
Manometri sa kontaktima smiju biti korišteni samo u certificiranim
samosigurnim krugovima prema EN 50020.
Svaka uporaba osim uporabe navedene isključivo u ovim uputama
nije dopuštena.
2.2
Predviđena neispravna primjena
Zabranjeno je koristiti manometre u kada:
•
Mjerenje tlaka nadilazi vrijednost mjernog područja manometra
•
radna temperatura padne ispod ili se digne iznad predviđene
vrijednosti
•
Se koristi kao dio out-of-range sigurnosni sustav koji se koristi
za zaštitu od parametara koje premašuju dopuštene granične
vrijednosti (dijelovi oprema sa sigurnosnom funkcijom)
•
Primjena u eksplozivno opasnim okruženjima: Prelazi
propisane sigurnosne granične vrijednosti
2.3
Sigurno rukovanje
OPREZ!
Opasnost od ozljede prilikom propouštanja medija ili projektila
kao rezultat pucana pretlačenih dijelova manometra.
X
Koristite sigurnosne burdonske manometre sa “blow-out”
dodatkom(npr..”blow-out” sa stražnje strane manometra).
Liquid filled pressure gauges must have a blow-out device according
to EN 837 (version S1, S2 or S3).
Pressure gauges for oxygen and acetylene must be safety
pressure gauges (S2 or S3 according to EN 837-1 or pressure
gauges accord- ing to EN 562). All wetted materials must conform
to EN 29539 and must be free from oil and grease. You may only
use lubricants which are suitable for oxygen at the maximum
operating pressure. Manometar nikad nebi trebao biti izložen
vlazi.
Manometri punjeni glicerinom ne smiju biti korišteni za kisik I
druge oksidacijske tekućine u procesu. Visoko fluoridne ili
klorinirane tekućine (kao što je halocarbon) su prikladne za takve
aplikacije.
6
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
Sigurnost
Morate poštivati odgovarajuće smjernice i upute u slučaju rashladnih
sustava, kompresora i sl., kao i opasnih medija kao što su:
•
kisik
•
acetilen
•
zapaljive substance
•
eksplozivne substance
•
toksične substance
X Nakon vanjskog požara, mjereni medij može pobjeći, posebno na
mekim lemnim spojevima. Provjerite i, ako je potrebno,
zamijenite sve uređaje prije ponovnog puštanja sustava natrag u
pogon.
2.4
Kvalifikacija osoblja
Proizvod može biti instaliran, pušten u rad, rukovan, održavan,
isključen i zbrinut od strane kvalificiranog i posebno obučenog osoblja.
Električni rad može obaviti kvalificirani električar u skladu s lokalnim i
nacionalnim propisima.
2.5
Izmjene na proizvodu
Promjene ili modifikacije napravljene na proizvodu od strane
neovlaštenih osoba može dovesti do smetnji i zabranjene su iz
sigurnosnih razloga.
2.6
Korištenje rezervnih dijelova i dodataka
Korištenje neodgovarajućih rezervnih dijelova i dodatne opreme
može uzrokovati oštećenja na proizvodu.
X Koristite samo originalne rezervne dijelove i dodatke propisane
od proizvođača.
2.7
Informacije o jamstvu
Proizvođač neće biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu
štetu nastalu zbog nepoštivanja tehničke upute, smjernice i
preporuke.
Proizvođač i prodajna tvrtka neće biti odgovorni za troškove ili štete
nastale od strane korisnika ili treće strane u korištenju ili primjeni
ovog uređaja, osobito u slučaju nepravilne upotrebe uređaja,
zlouporabe ili kvara na vezi uređaja ili priključenih uređaja.
Proizvođač ili prodajna tvrtka neće biti odgovorna za štete nastale iz
uporabe koja se razlikuje od uporabe jasno navedene u ovom
priručniku. Proizvođač ne odgovara za greške u tiskanju uputa.
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
7
Opis proizvoda
3
3.1
Opis proizvoda
Mjerni princip: Manometri sa burdonskom cijevi
Manometri sa burdonskom cijevi sadrže mjerni element
(Bourdonsku cijev) koja se deformira pod utjecajem tlaka. To
gibanje se prenosi u kretanje.
Bourdonske cijevi su spljoštene cijevi s ovalnim presjekom, savijene
u krug.Tlak koji se mjeri djeluje na unutrašnjost cijevi, tako da je
ovalnim presjekom približno kružnog oblika.Savijanje cijevi uzrokuje
bourdon prsten napetosti koji savija cijev prema otvorenosti.
Slobodan kraj cijevi sstvara pokret koji se pretvara u mjerenje tlaka.
Za pritiske do 60 bara, cijevi koje se koriste su savijene u
¾ kruga. Za veće pritiske, Cijevi su savijen kroz nekoliko zavoja u
obliku spirale ili spiralne elemente.
Slika 1: Kružna cijev
Slika 2: Spiralna cijev
Burdonske cijevi su obično izrađene od bakrenih slitina ili legiranih
čelika. Zbog svoje čvrstoće i lakog rukovanja, manometer sa
burdonskom cijevi je najčešće korišten manometer u tehnici mjerenja
tlaka
NG50 manometar sa burdonskom cijevi sa ind. kontaktima
Induktivni kontakti koji se koriste u RF50ExIK1.2 / RF50IK1.2
manometrima su bezkontaktni električni blizinski preklopnici
(proximity switches) prema EN 50227 ili NAMUR. Izlazni signal je
određen prema prisutnosti ili nedostatku kontrolne zastavice u
električnom polju blizinskog preklopnika. Kontrolna zastavica je
pokretana pomoću manometarske pokazne igle. Elektromagnetsko
polje je koncentrirano između dvije zavojnice. Sklopka je aktivirana
kada se kontrolna zastavica pomaknuta pokaznom iglom, nađe u
zrečnom prostoru između dviju zavojnica. Signal je generiran bez
zakašnjenja, paralelno sa pokretom pokazne igle.
Ukoliko se kontrolna zastavica nalazi izvan zračnog prostora
zavojnica, sustav je niskootporni (otpr. 1000 Ohm), ulazna struja je
> 3 mA.
8
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
Kriterij odabira
Ukoliko je kontrolna zastavica između dvije zavojnice, sustav je
visokootporan (otpr. 7000 Ohm), ulazna struja je < 1 mA.
Razlika u strujnim ulazima se koristi za upravljanje preklopnim
pojačalom. To pojačalo konvertira ulazni signal u binarni izlazni
signal. Dakle, preklopna funkcija induktivnog kontakta nije određena
samim induktivnim kontaktom već i preklopnim pojačalom..
3.2
Mjerni princip: Kapsulni tip manometra
Kapsulne membrane se sastoje od valovite kružne dijafragme koja
je zatvorena na rubu. Tlak ulazi kroz sami centar i širi membranu
iznutra. Rezultirani mehanički pokret je mjera za tlak.
3.3
Mjerni princip: Manometri sa opružnom membranom
(diferencijalni tlak)
Tlak djeluje na dvije tlačne komore odvojene elastičnom
dijafragmom. Različiti tlakovi u komorama uzrokuju aksijalni otklon
membrane preko tlačne opruge koja je proporcionalna tlaku. Taj
otklon se tada prenosi na pokretni element pomoću poluge.
Diferencijalni tlak je direktno prikazan pokaznom iglom. Dijafragma
se sadržana između metalnih potpora sa obje strane osiguravajući
tako sigurnost nadtlaka do 25 bara.
4
Kriteriji odabira
OPREZ!
Ozlijede osoba I oštećenja na manometru od korištenja
neodgovarajućih manometara.
X
Koristite samo manometre ili sigurnosne manometre koji su
pogodni za stvarne uvjete rada (mjerno područje, okolina,
materijal, pretlačna sigurnost).
X
Uvijek obratite pažnju na direktive, upute i zahtjeve sigurnosti
kao i kriterija odabira (iz sigurnosnih razloga) prema EN 837-2
da odgovaraju vašim specifičnim potrebama.
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
9
Kriterij odabira
4.1
Raspon
X
4.2
Odaberite raspon na taj način da maksimalno opterećenje
tlakom ne prelazi 75 % ukupne vrijednosti skale u slučaju
statičkog tlaka i 65 % ukupne vrijednosti skale u slučaju
dinamičkog tlaka. To produljuje životni vijek manometra
(pogledaj EN 837-2).
Svojstva medija
Tlačni udari
Tlačni udari i vrhunci ne smiju nikada premašiti predviđenu vrijednost
aplikacije manometra. Mjerni element nikada ne smije biti podvrgnut
tlačnim udarima i vrhuncima ili naglim promjenama tlaka kako takve
promjene nebi značajno smanjile vijek trajanja manometra. Na
primjer, do takve će promjene doći ako se manometar ugradi na
pumpu, kao primjer velikih oscilacija pokazivača.
X Smanjite takve tlačne šokove tako da ugradite prigušivać ili
uređaj za zaštitu od preopterećenja između izvora tlaka I
elastičnog mjernog elementa.
Prigušni element će znatno smanjiti ulazni presjek koji dovodi do
kašnjenja promjene tlaka u mjernom elementu. Nedostatak takvi
sklopova je osjetljivost na prašinu..
Prigušni elementi kod pokretnog mehanizma sa kašnjenjem
uzrokuju povećano trošenje pokretnog mehanizma.
Tekuće punjenje kao prigušenje mjernog elementa amanjuje
trošenje pokretnog mehanizma.
Previsoka temperature kod manometara sa burdonskom cijevi
X Ugradite vodene cijevi (vidi poglavlje 9.3, strana 29) ili
prijenosnici tlaka sa dijafragmom (vidi poglavlje 9.4, strana 30)
kako bi zaštitili manometar od vrućih medija.
Sa kapsulnim i opruga-dijafragma manometrima, temmperatura
medija ne smije prijeći predviđenu radnu temperaturu.
Korozivni medij
Standardni uređaji se mogu koristiti ako şe korozivni medij može
odvojiti od mjernog uređaja pomoću odvajanja elemenata. Ukoliko
to nije moguće, materijali najpogodniji za tekućinu i tlak moraju biti
odabrani.
1. Dostaviti proizvođaču sve informacije o materijalima koji su
kompatibilni s medijem koji se mjeri prema mjernim uvjetima.
2. Zbog ograničenog odabira za elastični mjerni element može
biti potrebno koristiti odgovarajući membranski manometar
10
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
Kriterij odabira
ili instalirati dijafragma odjelnik (vidi poglavlje 9.4, str. 30)
izrađenu od otpornih materijala kako bi zaštitili manometarsku
burdonovu cijev.
4.3
Uvjeti okoline
Mehanički udari
Manometri ne smiju biti izloženi mehaničkim udarima.
X Ako je mjesto instalacije podložno mehaničkim udarima,
ugrsdite manometar na odvojenu poziciju I spojite ga
fleksibilnim cijevima.
Vibracije
Vibracije mogu popratiti česte i neujednačene vibracije na vrhu
pokazne igle.
Ugradbeno mjesto manometra je izloženo mehaničkim
vibracijama.
X Ugradite manometar sa tekućim punjenjem.
X U slučaju teških ili neujednačenih vibracija na mjestu instalacije,
instaliranje manometar na posebnom mjestu i spojite ga
fleksibilnim cijevima.
Temperature okoline
Greška prikazana na skali odnosi se na temperaturu ambijenta pod
uvjetima od +20 °C. Različite temperature imaju utjecaj na točnost
mjerenja. Ujecaj ovisi o mjernom sistemu.
Prema EN 837-1, odstupanje pokazivanja utjecano temperaturom
dozvoljeno je do slijedećih vrijednosti u odnosu na punu vrijednost
podjele:
•
Manometri sa burdonskom cijevi: 0.04 %/K
•
Kapsulni manometri: 0.06 %/K
•
Opruga-dijafragma manometri: 0.05 %/K
X Zaštitite manometar od kiše u vanjskim uvjetima rada kako bi
izbjegli zaleđivanje manometra na temperaturama ispod 0°C.
Viskoznost punjene tekućine u manometru će se povećavati sa
smanjenjem temperature. To znatno odaziv na prikaz virjednosti.
.
Korozivna okolina
X u slučaju korozivne okoline, koristite prikladna kučišta I sklopove
izrađene od otpornih materijala, npr. posebno tretirane površine protiv
vanjskih utjecaja.
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
11
Kriterij odabira
4.4
Preopterećenje
Preopterećenje uzrokuje napetost u elastičnom mjernom element
koja smanjuje vijek trajanja i smanjuje deklariranu točnost.
1. Koristite manometar čija je puna vrijednost skale veća od
maksimalne vrijednosti statičkog tlaka.
Mjerilo je manje osjetljivo na preoterećenja i promjene (vidi
poglavlje 4.1, str. 10).
2. Ako zbog operativnih razloga, raspon mora biti manji od
maksimalnog radnog tlaka, instalirati uređaj za zaštitu
preopterećenja za zaštitu manometra od oštećenja, vidi
poglavlje 9.5, str. 30.
Opruga-dijafragma manometar može biti korišten za maksimalni
statički tlak od 25 bara.
X Koristite manometar čija je puna vrijednost skale veća od
maksimalne vrijednosti diferencijalnog tlaka.
4.5
Klase točnosti
Klasa točnosti je granica greške u postotku u odnosu na punu
vrijednost skale. Pogreška se odnosi na granice i pozitivnih i
negativnih odstupanja, na temelju izmjerene vrijednosti.
EN 837-1, poglavlje 6 definira granice greške burdonskih
manometara, EN 837-3, poglavlje 6 definira granice greške
kapsulnih manometara.
Klase 0.1 do 0.6 manometara primarno se koriste za prescizna
mjerenja u laboratorijima i radionicama. Klase 1.0 i 1.6 manometara
koriste se za mjerenje tlaka na strojevima i u proizvodnim pogonima.
Klase 2.5 i 4 pressure manometara koriste se u nadzorne svhe bez
posebnih zahtjeva točnosti.
X pri odabiru klase točnosti, uzima se u obzir klasa prema
nominalnoj veličini (EN 837-1/-3, poglavlje 6, tablica 1).
12
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
Specifikacije
4.6
Procesni priključak
Odaberite veličinu I tip procesnog priključka prema EN 827-1/3, poglavlje 7.3 i razmotrite tablicu za odabir prema EN 837-1,
poglavlje 8 (kombinacije: tlak, navoj, nominalna veličina,
materijali).
Drugi spojevi za posebne industrije i aplikacije moraju biti
dogovorene.
X
4.7
Nominalne veličine
Nominalne veličine prema EN 837-1/-3 odnose se na promjer
kućišta. Slijedeće veličine su standardizirane: 40, 50, 63, 80,
100, 160 i 250.
4.8
Čistoća
Neke aplikacije zahtijevaju manometre koji moraju biti čisti na
poseban način prije otpreme, npr. očišćen od ulja i masnoća, bez
silikona.
1. Napomenuti zahtjev za čistoćom kod naručivanja.
2. Osigurati čistoću manometra prilikom instalacije
5
Specifikacije
Tablica 1: Specifikacije za manometer sa burdonskom cijevi
Parametar
Vrijednost
Općenito
Mjerna područja
-1/0 bar do -1/15 bar
0/0.6 bar do 0/1600 bar
Temperaturna greška
Uzlazna temperatura. cca. +0.04%/K
Silazna temperatura. cca. -0.04 %/K
(Dodatna greška kada je temperatura
mjernog elementa odstupa od
+20 ° C, postotak pune vrijednosti skale)
Max. radna frekvencija u
opasnim područjima
Max. 0.1 Hz
Radna temperatura
Okolna
-20 °C do +60 °C
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
13
Specifikacije
Parametar
Vrijednost
Medij
Max. +60 °C za tekućinom punjene
instrumente i instrumente sa mekano
varenom burdonskom cijevi
Max. +100 °C za instrumente koji nisu
punjeni ili instrumente sa zavarenom
burdonskom cijevi.
Skladištenje
-40 °C do +70 °C
Primjena kod statičkog opterećenja
Do pune vrijednosti skale
Tip: D4, D5, D8
Sa NS100, NS160, NS250 (kl. 1.0 do
≤ 600 bar)
Tip: D2, D3
Sa NS100 (kl. 1.0)
Tip: D1
NS40½”
Do ¾ vrijednosti skale
Tip: D1, D6, D7, D9, D0
Sve nominalne veličine
Tip: D2, D3, D4, D8
Sa NS40, NS50, NS63, NS80
Tip: D2
Sa NS100 (kl. 1.6)
Tip: D4
Sa NS160, NS250 (kl. 0.6 cl. 0.25
kl. 0.1 and kl. 1.0 > 600 bar)
Tablica 2: specifikacija za burdonske manometer sa clamp
diaphragm seal
Parameter
Vrijednost
Općenito
Zaštita
> 25 bar = IP 65 (prema EN 60529)
≤ 25 bar = IP 54 (prema EN 60529)
14
Područja
0,6 - 40 bar
Max. radni tlak
Max. ¾ x pune vrijednosti skale
Zaštita od pretlaka
Max. vrijednost skale
Priključak
Stezaljka prema ISO 2852
Nominalna širina
DN 1½" i DN 2"
Površinska hrapavost
Ra = 0.8 (dijelovi u dodiru sa medijem)
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
Specifikacije
Parametar
Vrijednost
Točnost
Klasa 1.6 (prema EN 837-1) kod
+20 °C; klasa 1.0 na zahtjev
Ugradbena pozicija
Vertikalno (NL90 ±5° as per DIN 16257)
Materijal
Svi doticajni materijali
1.4435
Procesni priključak
manometra
1.4571/1.4404
Kučište/navojno okno
1.4301
Čep punjenja
PUR
Prednje staklo
Sigurnosno staklo/polycarbonate
Brtva kučišta
NBR/PUR
Punjenje
Paraffinsko ulje(u skladu sa FDA)
Područje radne temperature
Okolina
-20 °C to +60 °C
Medij
+80 °C (ugrađen: kratkotrajno
+140 °C za sterilizaciju)
Tablica 3: Specifikacije za burdonske manometer NG50 sa
induktivnim kontaktima
Parametar
Vrijednost
Općenito
Nominalni napon u
voltima
Nom. 8.2 V DC
Strujni izlaz
Aktivno područje slobodno > 3 mA
Aktivno područje uklopljeno < 1 mA
Tip izlaza
NAMUR
Zaštita
IP 32 (prema EN 60529)
Max. radni tlak
Max. vrijednost skale
Zaštita od pretlaka
kratkotrajno 1.15 x
Procesni priključak
G¼B ili ¼-18 NPT (prema EN 837-1)
Ključ
14
Točnost
Klasa 1.6 (prema EN 837-1) pri +20 °C
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
15
Specifikacije
Parameter
Vrijednost
Točnost sklopke
±2.5 % maksimalne vrijednosti skale
Polžaj ugradnje
Vertikalno (NP ±5° prema DIN 16257)
Spojni kabel
RF50 Ex IK1.2
2 m, LiYY plava 2 x 0.14mm²
RF50 IK1.2
2 m, LiYY siva 2 x 0.25mm²
Raspored
Sivi kabel
WH (white)/+BN (brown)
Plavi kabel
BL (blue)/+ BN (brown)
Materijal
Svi doticajni materijali
1.4571/1.4404
Kućište
1.4301
Prozor
Polycarbonate
Područje radne temperature
Okolina
-20 °C to +60 °C
Upozorenje: medij se ne smije smznuti.
Medij
Max. +100 °C
Upozorenje: medij se ne smije smznuti.
Tablica 4: Specifikacije za kapsulne manometre
Parametar
Vrijednost
Općenito
Područja
-25/0 mbar do -1000/0 mbar
0/25 mbar do 0/1000 mbar
Temperaturna greška
Uzlazna temperatura cca. +0.06 %/K
silazna temperatura cca. -0.06 %/K
(Dodatna greška kada je temperatura
mjernog elementa odstupa od
+20 ° C, postotak pune vrijednosti skale)
Max. radna
frekvencija u
opasnim područjima
16
Max. 0.1 Hz
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
Specifikacije
Parametar
Vrijednost
Radna temperatura
Okolina
-20 °C do +60 °C
Medij
Max. +60 °C za tekućinom punjene
instrumente i instrumente sa mekano
varenom burdonskom cijevi
Max. +100 °C za instrumente koji
nisu punjeni ili instrumente sa
zavarenom burdonskom cijevi.
Skladištenje
-40 °C to +70 °C
Statičko opterećenje
Do pune vrijednosti skale
Tablica 5: Specifikacije opruga-dijafragma manometara
(diferencijalni tlak)
Parametar
Vrijednost
Općenito
Područja
0/250 mbar do 0/6 bar
Temperaturna greška
Uzlazna temperatura cca. +0.05 %/K
silazna temperatura cca. -0.05 %/K
(Dodatna greška kada je temperatura
mjernog elementa odstupa od
+20 ° C, postotak pune vrijednosti skale)
Područje radne temperature
Okolina
-20 °C do +60 °C
Medij
Max. +60 °C
Upozorenje: medij se ne smije smznuti.
Skladištenje
-40 °C to +70 °C
Molimo pogledajte trenutni AFRISO katalog ili www.afriso.de za dodatne
specifikacije kao i informacije o dimenzijama uređaja i ugradbenim
dimenzijama..
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
17
Transport i skladištenje
5.1
Dozvole, ispitivanja i suglasnosti
Burdonski manometrisukladni su Europskom standardu za
manometre EN 837-1, kapsulni manometri sukladni su EN 837-3.
Manometri sa punom vrijednosti skale ≥ 500 mbar sukladni su
European Pressure Equipment Directive (97/23/EC).
Burdonski manometri sa membranskom obujmicom
Ovi manometri odgovaraju dodatnom američkom standardu 3-A
Sanitarni standardni 74-03.
Burdonski manometri NG50 sa induktivnim kontaktima
Ovi manometri odgovaraju dodatnom standardu Explosion Protection
Directive 94/9/EC.
6
Transport i skladištenje
OPREZ
Štete na manometru, neispravnosti ili čak curenja na
mjernom sustavu zbog nepravilnog transporta.
X
OPREZ
7
Ne bacajte i ne ispuštajte uređaj.
Oštećenja instrumenta zbog nepravilnog
skladištenja.
X
Skladištite instrumente u čistom I suhom okruženju.
X
Skladištite instrumente samo u dozvoljenim temperaturama.
Ugradnja i puštanje u rad
Sigurnosne informacije za ugradnju
X Za manometer sa “blow-off” sustavom: “blow-off” otvor ne
smije bit blokiran drugim instrumentom, dijelom ili
prljavštinom.
Udaljenost od “blow-off” otvora i ostalih dijelova mora biti
minimalno 20 mm.
X Nikad ne držite za kučište manometra prilikom ugradnje ili
demontaže.
X Kako bi izbjegli oštećenje manometra, uvijek koristite
odgovarajući zatezni ključ da primjenite odgovarajuću silu na
potrebna područja na priključnom djelu.
X Kada je priključni dio zidno postavljenog ili manometra
ugrađenog u panel dotegnut, uvijek držite priključni dio
18
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
Ugradnja i puštanje u rad
sa odgovarajućim zateznim ključem kako bi izbjegli
oštećenja na manometru ili njegovih točaka za učvrćivanje.
Priprema za ugradnju
Manometar mora biti ugrađen na takav način da nije izložen
udarcima i vibracijama.
Brojčanik mora biti jasno vidljiv za čitanje. Izbjegavajte paralaksne
pogreške kod očitavanja vrijednosti.
Kako bi se dobila pozicija za jasno očitavanje manometra, navojni
spojevi bi trebali biti sačinjeni pomoću utičnog spoja ili holendera.
Postavite manometre na taj način da radna temperature nikad ne
prelazi ili pada ispod dopuštenih. Računajte na moguće utjecaje
konvekcijse topline ili zračenja.
Visinska razlika između slavine i manometra uzrokuje pomak
inicijalne vrijednosti ako medij u mjernoj cijevi nema istu gustoću kao
okolni zrak.
Pomak inicijalne vrijednosti Δp= 10 - 5 (ρM - ρL) • g • Δh
[bar]
(ρM-ρL)
= Razlika u gustoći
ρM
= Gustoća mjerenog medija
[kg/m³]
ρL
= Gustoća zraka (1.205 at +20 °C)
[kg/m³]
g
= Akceleracija gravitacije (prosjek 9.81 m/s²) [m/s²]
Δh
= Visinska razlika
[m]
Prikazana vrijednost je smanjena za Δp ukoliko je manometar na
višem nivou od slavine, povećan je za Δp ukoliko je manometar na
nižem nivou.
X Ako stupac tekućine djeluje na manometar, osigurati
odgovarajući način prilagodbe i osigurati da je prilagodba
prikazana na brojčaniku.
X Ukoliko je manometar na nižoj razini od manometarske,
isperite mjernu cijev prije puštanja u rad kako bi uklonili strane
predmete.
Trebali bi instalirati zaporni ventil kako bi olakšali demontažu
manometara u svrhu održavanja, pogledaj poglavlje 9.1, strana 29.
Burdonski manometri sa mjernim područjem ≤ 25 bar imaju otvor za
smanjenje tlaka na vrhu kučišta. Takva mjerila imaju odgovarajuće
oznake. Ta tekućinom punjena mjerila sa priključkom sa strane,
koriste se specijalna kućišta, a otvor za smanjenje tlaka se nalazi
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
19
Ugradnja i puštanje u rad
na vrhu kućišta sa manometrom instaliranim u njegovoj poziciji.
X Odzračite manometar režući bradavicu na otvoru za
rasterećenje tlaka (blow-out).
Interna kompenzacija osigurava preciznu indikaciju.
Burdonski manometar sa obujmicom i membranom
X Ne skidajte zaštitnu kapicu sa membrane sve do
neposredne ugradnje.
X Zaštite membranu od oštećenja prilikom ugradnje.
X Ne dodirujte membranu šiljastim predmetima.
X Postavite jedinicu samo u odgovarajuću obujmicu, sa
odgovarajućom stezaljkom i brtvom prema ISO 2852.
X Zaštitite membranu od oštećenja nakon demontaže. Koristite
odgovarajuću zaštitnu plastičnu kapicu, ako je moguće.
1
Uređaj za mjerenje tlaka sa
membranom
2
Stezaljka
3
Spoj za stezaljku
4
Membrana
5
Brtva
Fig. 3: Ugradnja burdonskog manometra sa membranskom
sponom
20
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
Ugradnja i puštanje u rad
7.1
Navojni priključci
Ispravan spoj manometra je odabran.
Tlačni spojevi moraju biti nepropusni. Možete koristiti samo
odgovarajuće brtvilo čiji je materijal u skladu s medijem za
brtvljenje.
1. Cilindrični navoji: Koristite brtvila prema EN 837-1, poglavlje
7.3.6 ili profil brtve (prema poglavlju 14, stranica 37) ili posebne
elemente za brtvljenjeodgovarajućih visokotlačnih spojeva.
1
Brtvena površina
Fig. 4: Cilindrični navoji
2.
Konusni navoji: Zabrtvite manometar s brtvenim materijalom
kao što su PTFE trake, konoplja, itd. pri zavrtanju spojeva
1
Brtveni navoj
Fig. 5: Konusni navoji, npr. NPT, cijevni navoj prema DIN 2999
3.
Uvijek provjeriti nepropusnost navojnog spoja prilikom prvog
mjerenja tj. puštanja u rad.
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
21
Ugradnja i puštanje u rad
7.2
Mjerna rješenja
Tablica 6: Dokazana mjerna rješenja I prijedlozi za komponente
prema VDE/VDI 3512-3
Stanje
medija
Tekuće
Stanje
punjenja u
mjernoj cijevi
Tekuće
Djelomično Potpuno
plinovito
ispraeno
Primjeri
Kondenzat
Kipuća
tekućina
“Tekući
plinovi”
Manometar
iznad
ispusne
točke
1
2
3
Manometar
ispod
ispusne
točke
7
8
Plinovito
Djelomično
kondenzirano
(vlažno)
Suhi zrak Vlažan
zrak, dimni
plinovi
Potpuno
kondenzirano
4
5
6
9
10
11
Plinovito
Para
Br. 3, 4, 5, 7, 8 i 11 su poželjna rješenja.
22
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
Ugradnja i puštanje u rad
7.3
Položaj ugradnje/orijentacija
Orijentacijski id označen orijentacijskom oznakom na skali prema
EN 837-1/9.6.7 (slika).
a
Symbol
b Značenje
c
Brojčanik
Slika. 6: Orijentacijska oznaka prema EN 837-1
Ukoliko orijentacijska oznaka nije prikazana na brojčaniku, svi
manometri moraju biti postavljeni vertikalno (vidi EN 837-1).
Manometri i membranski spojevi se 3A odobrenjima
Tekućina mora imati mogućnost istjecanja.
X Ne postavljajte manometre i membranske spojeve naglavačke.
X Dijelovi zavareni na spremnik moraju biti ugrađeni u ravnini sa
unutarnjom stjenkom spremnika (1). Hrapavost površine Ra
zavarenih spojeva ne smije prijeći 0.8.
Fig. 7: Na T komadu
Na spremniku
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
23
Ugradnja i puštanje u rad
7.4
Tipovi spojeva
Mogući tipovi spojeva za tlačne priključke.
Table 7: Cilindrični navoji, brtvljenje sa brtvenim elementom na
brtvenoj površini
Direktna ugradnja
Cijevni priključak
Veza sa kosim sjedištem
Table 8: Konusni navoj, brtvljenje u navoju
Direktna ugradnja
24
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
Ugradnja i puštanje u rad
7.5
Tipovi ugradnje
Tablica 9: Ugradnja, tip i položaj spojeva prema EN 837
Direktan spoj
Donji
priključak
10
Ugradnja na
zid
Ugradnja na zid
11
12
Prednja
prirubnica
Ugradnja sa
stezaljkom
Nije preporučljivo
Stražnji
centralni
priključak
20
21
22
23
32
33
Nije preporučljivo
Stražnji
ekscentrični
priključak
30
31
Nije preporučljivo
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
25
Ugradnja i puštanje u rad
7.6
Tlačna slavina
1.
2.
7.7
Ugradite tlačnu slavinu na mjestu nesmetanog protoka ili
mjernih uvjeta.
rupa za tlačnu slavinu mora biti dovoljno velika.
Preporučeno je ugraditi zaporni ventil.
Mjerna cijev
Mjerna cijev spaja spaja tlačnu slavinu i manometar.
X Odaberite dovoljno velik promjer cijevi kako bi izbjegli
začepljenja.
X Usmjerite cijev tako da ima kontinuiran pad. Kod plinova,
osigurajte točku odvoda na najnižoj točki, a kod vrlo viskoznih
tekućina odzračnik na najvišoj točki cijevi.
X Za plinove i tekućine koje sadrže krute čestice instalirajte
razdjelnik/filter koji može biti izoliran preko ventila iz sustava za
pražnjenje .
X Ugradite mjernu cijev tako da bilo kakav stress kroz
ekspanziju, oscilaciju ili utjecaj temperature bude moguć.
7.8
Puštanje uređaja u rad
Uvijek budite oprezni kod puštanja u rad mjernog sustava tlaka u
namjeri da izbjegnete tlačne udare ili nagle promjene temperature.
X Otvarajte zaporne ventile polako.
Pri testiranju cjevovoda, nikada ne primjenjujte tlak na manometre
veći od dopuštenih vrijednosti statičkog opterećenja. Ukoliko je
potrebno, zatvorite ventil ili uklonite manometar (pogledaj poglavlje
4.4, stranu 12).
U većini slučajeva, područje statičkog tlaka manometra je
označeno oznakom maksimalne vrijednosti (prema EN 837-1,
prema 9.6.7/EN 837-3, poglavlje 9.6.6) na brojčaniku. U slučaju
promijenjivih opterećenja, manometri sa oznakama maksimuma na
punoj skali, mogu biti podložni samo tlaku 0,9 vrijednosti pune
skale.
Manometri sa oznakom maksimuma na 75% pune vrijednosti skale
ili manometri bez oznake smiju biti izloženi samo 2/3 pune
vrijednosti skale u slučaju promijenjivih opterećenja.
26
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
Ugradnja i puštanje u rad
a Oznaka maksimalne vrijednosti
Fig. 8: Oznaka maksimalne vrijednosti
X
Prilikom čišćenja ili ispiranja tlačnog cjevovoda, tlak ne smije
prelaziti najveću dopuštenu radnu temperature manometra.
Ukoliko je potrebno zatvorite ventil ili uklonite manometar
(pogledaj poglavlje 8.1, stranica 28).
Burdonski manometar NG50 sa induktivnim kontaktom:
Podešavanje točke preklopa
Fig. 9: Switching point
1
Gumb za podešavanje
(ručna matica)
2
Raspon podešavanja:
Cca. 3-15 %
maksimalne
vrijednosti skale
3
Oznaka točke preklopa
4
Zaključano
5
Otključano
6
Pokazivač iznad
podešene točke
preklopa: kontakt nisko
ohmski, strujni ulaz
> 3 mA
7
Pokazivač ispod
podešene točke
preklopa: kontakt visoko
ohmski, strujni ulaz
< 1 mA
Preklopna točka je tvornički podešena na srednju vrijednost.
Preklopna točka se može podesiti ručno.
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
27
Rad
1.
2.
3.
8
Okrenite gumb za podešavanje za otprilike ½ do
1 okreta.
Pomaknite gumb za podešavanje u utor na obodu
kućišta.
Preklopna točka podešena je u zadanom rasponu.
Vrh crvenog pokazivača na vanjskom rubu skale označava
odabranu točku preklopa.
Nakon odabira željene točke preklopa, ručno zategnite
gumvanjehand-screw
gumb za podešavanje u smjeru kazaljke na satu.
Rad
1.
2.
3.
4.
Blago kucnite kučište manometra.
Očitajte tlak.
Dozvoljene greške prema EN 837-1/-3 se primjenjuju.
Prilikom čišćenja ili ispiranja tlačnog cjevovoda ne smijete
prekoračiti maksimalnu dopuštenu radnu temperaturu
manometra. Ukoliko je potrebno, ugasite manometer ili ga
rastavite (pogledajte poglavlje 8.1, stranica 28).
Kako biste provjerili nultu točku manometra tijekom rada,
isključite ga iz procesa pomoću ventila za gašenje sa
priključkom za isključivanje (pogledajte poglavlje 9.1,
stranica 29).
ª Pokazivač mora biti unutar raspona koji je naznačen na nultoj
5.
8.1
Demontaža manometra
OPREZ
28
točci.
Ukoliko morate provjeriti naznaku tlaka tijekom rukovođenja,
manometer se isključuje iz procesa pomoću ventila za gašenje
sa priključkom za isključivanje (pogledajte poglavlje
9.1, stranica 29). Tada se primjenjuje ispitivanje tlaka.
Opasnost za osobe, opremu i okolinu zbog ostataka bježećih
medija.
X
Poduzmite primjerene mjere zaštite protiv ostataka medija prije
no što ste započeli sa demontažom manometra.
1.
2.
3.
Ispustite tlak na mjernom elementu.
Ukoliko je potrebno, ispustite tlak na cjevovodu.
Uklonite manometre.
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
Dodatni uređaji
9
9.1
Dodatni uređaji
Oprema za zatvaranje manometra
Oprema za zatvaranje između točke ispusta i manometra dozvoljava
provjeru nulte točke manometra ili demontažu bez prekida procesa.
Ovisno o primjeni, možete koristiti ventile ili slavine.
OPREZ
Opasnost ozljede od bježećih medija.
X
Ispusni ventil mora biti tako namješten kako ne bi došlo do
ozljede radnika od strane bježećih medija.
Slavine imaju tri položaja:
•
Ozračen: Oprema je zatvorena i naprava za mjerenje je u
ozračju. Moguća je provjera nulte točke.
•
Radni: Oprema je otvorena i naprava za mjerenje je pod
pritiskom.
•
Ispust: sustav je otvoren, sredstvo se ispušta u atmosferu.
Naprava za mjerenje je isključena.
Ventili (npr. DIN 16270/16271) obično predstavljaju ispustni vijak
između mjesta za ventil i manometra.
U određenim slučajevima (npr. parni kotlovi), oprema za zatvaranje
mora imati priključak za ispitivanje tako da se manometar može
provjeriti bez demontiranja.
9.2
Držač za manometar
X
9.3
Ukoliko cjevovod nije dovoljno stabilan, da ne prenosi
poremećaj na indicator tlaka, postavite držač za mjerni uređaj.
Vodovodne cijevi
Ukoliko je temperatura izmjerenih medija na mjestima mjerenja veća
od dozvoljene radne temperature manometra, oprema za zatvaranje
i manometri moraju biti zaštićeni od vrućih medija pomoću dovoljno
dugih cijevi za mjerenje ili vodovodnih cijevi. Vodovodne cijevi
(odnosi se na trenutni AFRISO katalog or www.afriso.de) osigurava
da je kondenzirana tekućina u mjernom elementu te štiti manometar
od prevelikih temperature medija.
1. Postavite vodovodnu cijev napunjen tekućinom ili sličan
uređaj blizu manometra i napunite ga kondenziranom
tekućinom.
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
29
Dodatni uređaji
2.
Stavite sustav pod tlak.
ª Vrući medij ne može doći do mjernog uređaja kada je pod
pritiskom.
9.4
Membrane
Ukoliko je medij agresivan, vruć, vrlo viskozan ili kristalizirajući,
možete koristiti opružnu membranu kako bi spriječili dotok medija do
manometra. Neutralna tekućina upotrebljava se za prijenos tlaka na
mjerni uređaj.
1. Odaberite ovu tekućinu ovisno o području mjerenja,
temperature, viskoznosti, kompatibilnosti tekućine sa
medijima i ostalim bitnim faktorima.
2. Instalacija rashladnog uređaja izeđu membrane i manometra
preporučljiva je kako bi se osiguralo prijenosna tekućina tlaka
kompatibilna sa temperaturom medija.
3. Ne odvajajte membranu i manometar.
Manometri sa opružnom membranom su alternative za burdonske
manometre. Točnost informacije prikazani na brojčaniku odnose se
na sobnu temperaturu od +20 °C. Prema EN 837-1 odstupanje u
očitanju rezultata od utjecaja temperature za manometre sa
opružnom membranom dopušteno je do 0.08 %/K od ukupne
vrijednosti ljestvice.
9.5
Uređaji za zaštitu od previsokog tlaka
Ukoliko iz operativnih razloga raspon mora biti manji od
maksimalne radne temperature, instalirajte uređaj za
preopterećenje kako bi zaštitili manometre od mogućih
oštećenja.
Vrlo viskozni ili zagađeni mediji mogu štetno utjecati na zaštitni
uređaj ili ga čak učiniti nedjelotvornim.
U slučaju tlačnog udara zaštitni uređaj se automatski zatvara, dok
se u slučaju sporog povećanja tlaka zatvara postepeno. Stoga,
kako ćete namjestiti zatvaranje tlaka ovisi o vrijednostima
vremenskog/tlačnog dijagrama.
X
9.6
Manometri sa maksimalnom oznakom
S obzirom da burdonski manometri imaju relativno malu silu otpora,
u obzir morate uzeti odgovarajući utjecaj pri instaliranju maksimalne
oznake. Maksimalne oznake mogu biti korištene sa manometrima
tipa D4 i D8 u minimalnom opsegu od 6 bara.
30
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
Dodatni uređaji
9.7
Električni kontakti
Električni kontakti u manometrima su pomoćne sklopke koje
otvaraju ili zatvaraju električne krugove na definiranim vrijednosnim
granicama pomoću kontaktne ručice koja se miče u skladu sa
pokazivačem.
X Osvrt na DIN 16085 za informaciju o funkcijama uključivanja,
uvjetima, oznakama, testovima i prihvaćanju električnih
kontakata.
Ukoliko koristite manometar sa električnim kontkatima, kako bi ga
zaštitili od prekoračenja određenih ograničenih vrijednosti, ovi
kontakti klasificirani su kao oprema sa sigurnosnom funkcijom prema
97/23/EC. Prema dodatku II od 97/23/EC, CE odobrenje je potrebno
u skladu sa kategorijama IV direktive.
Klizni kontakt
Klizni kontakt je kontakt pomoćnog prekidača prema EN 60947-5-1
(IEC 947-5-1). Kontkat je aktiviran pokaznom iglom čije kretanje
ovisi o promjeni tlaka.
Brzina na kojoj se kontakti približavaju jedan drugome ovisi isključivo
o vremenu u kojem se pokazna igla mora pomanknuti. Jedinice se
prebacuju kada se pokazna igla i igla za podešavanje podudaraju.
Ovakvi kontakti pogodni su za primjenu koja ne zahtjeva
prebacivanje velike snage i koja ne podliježe vibracijama. Klizni
kontkati se ne bi trebali upotrebljivati pod navedenim uvjetima:
Kod učestalih visokih prebacivanja, u agresivnom okolišu, uređajima
punjenim tekućinama i u opasnim područjima.
Informacija o osnovnom radnom rasponu, nominalnoj struji, procjeni
priključivanja i funkciji priključivanja opisani su na brojčaniku ili na
označenoj ploči.
Direktive: EN 60947-1, EN 60947-1A11, EN 60947-5-1.
Magnetski preklopni kontakt
Dizajn magnetskog preklopnog kontakta sličan je kliznim
kontaktima. Ova vrsta kontakta sadrže dodatne magnete koji
ubrzavaju kontkatnu akciju.
Strujni krug se zatvara kada pokazna igla pomakne kontaktnu ručicu
u položaj da napravi magnetski potpomognuto "trenutno djelovanje"
kontakta sa iglom za podešavanje. Kada je strujni krug otvoren,
magnet privlači kontaktnu ručicu sve dok obnavljajuća snaga
mjernog elementa ne savlada učinkovitost magneta tako da se
kontakt otvori (trenutno djelovanje).
Trenutno djelovanje smanjuje iskrenje između kontakata, što
rezultira prebacivanjem veće snage. Zahvaljujući povećanoj snazi
kontakata, ovakav tip kontakta manje je osjetljiv na vibracije.
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
31
Dodatni uređaji
Kontakati sa trenutnim djelovanjem, sa magnetima, mogu se
upotrebljavati pod skoro svim radnim uvjetima. Također mogu biti
integrirani u uređaje punjene tekućinama.
Kako bi se spriječile greške pri uključivanju (djelomično u slučaju
velike induktivne preklopne snage, značajnijem sustavu vibracija ili
uređajima punjenim tekućinom) preporučamo ugradnju našeg
zaštitni relej od pulsirajućih kontakata (serija MSR).
Molimo pogledajte na brojčanik i tipske oznake ploča za
nominalni radni napon, nominalnu struju, procjenu preklopa i
funkcije prebacivanja.
Direktive: EN 60947-1, EN 60947-1A11, EN 60947-5-1.
Induktivni kontakt
Induktivni kontakti imaju bezkontaktne električne pomične
sabirnice
Induktivni kontakti koriste se u vezi sa pojačalom uključivanja.
Pojačalo opskrbljuje kontrolnu glavu sa direktnim naponom. U
trenutku kada kontrolna zastavica dosegne kontrolnu glavu, poveća
se unutarnji otpor kontrolne glave.
To uzrokuje promjenu struje i koristi se za napajanje pojačala.
Pojačalo pretvara ulazni signal u binarni izlazni signal.
Zahvaljujući bezkontaktnom susatvu uključivanja, izuzetnoj točnosti
uključivanja I dugom vijeku trajanja, induktivni kontakti idealni su za
industrijsku namjenu i trebali bi se koristiti za mjerne uređaje koji su
punjeni tekućinama.
Induktivni kontakti djelomično se preporučuju kada je frekvencija
uključivanja visoka ili pri uporabi uređaja u agresivnoj okolini.
Ako koristite prikladna pojačala uključivanja (kao npr. WE77/Ex), vaš
će se uređaj uskladiti sa protueksplozijskom zaštitom tip "intrinsic
safety i". Biti će klasificiran kao EEx ib IIC T6 koji je odobren za
uporabu u opasnim područjima, zonama 1 i 2. Manometri od
nehrđajućeg čelika za kemijsku primjenu također su odobreni za rad
u opasnim područjima, zonama 1 i 2.
Pojačalo uključivanja mora uvijek biti postavljen izvan Ex zone.
32
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
Dodatni uređaji
Elektronski kontakt
Elektronski kontakt sa PNP sklopnim izlazom jest djelomično
pogodan za direktnu vezu sa PLC. Zahvaljujući niskom naponu I
struji, dodatni pojačala uključivanja nisu potrebni.
Reed kontkat
Manometri sa reed kontaktom imaju bistabilni senzor kao svoj
sklopni element. Reed senzor je ograđen u hermetički zatvorenoj
staklenoj cijevi. Staklena cijev prekrivena je plastičnom omotnicom
koja štiti reed senzor od oštećenja i osigurava nesmetano
upravljanje. Reed senzor je prekidač kojim se upravlja pomoću
magnetskog polja. Magnetsko polje je generirano od strane trajnog
magneta koje je pričvršćeno za pokazivač na manometru.
Manometri sa reed kontkatima posebno su pogodni za preklapanje
malih napona u rasponu milivolta ili mikroampera. Iako, mogu se
upotrebljavati i za veće preklopne struje. Sa naponom < 5 volta reed
kontakt ne podliježe mehaničkom trošenju.
preklopne karakteristike reed kontakata određene su histerezom koja
ovisi o posebno dizajniranim utjecajima. Histereza čini kontakt
neosjetljivim na vibracije i udare te sprečava pogrešno preklapanje.
Kako bi se održala optimalna točnost preklopa, ovu histerezu treba
uzeti u obzir. Razlika je između slijedećih sklopnih funkcija:
•
preklop na rastućem tlaku (kretanje pokazivača u smjeru
kazaljke na satu), NO ili NC
•
preklop na padajućem tlaku (kretanje pokazivača u
smjeru obrnutom od kazaljke na satu), NO ili NC
Manometri mogu biti opremljeni sa fiksnom ili podesivom točkom
preklopa
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
33
Vrsta oznaka – brojevi dizajna
10 Vrsta oznaka – brojevi dizajna
Prva znamenka nakon "D" kao “Design” definira tip kućišta, druga
znamenka označava način ugradnje, a treća predstavlja mjerni
sistem (npr. D101).
Tablica 10: Kućište
1
st
digit Kućište
Prozor
D0
Kućište od mesinga sa navojnim prstenom
Staklo
D1
Plastika
Plastika, clip-in
D2
Crni čelični lim
Plastika, clip-in
D3
Nehrđajuće željezo 1.4301
Plastika, clip-in
D4
Nehrđajuće željezo 1.4301 sa bajunetnom oštricom
Staklo
D5
Nehrđajuće željezo 1.4301 USA verzija
Staklo
D6
Plastika sa oštricom, punjeno glicerinom
Plastika
D7
Nehrđajuće željezo 1.4301 sa oštricom, punj.glicerin
Plastika ili staklo
D8
Nehrđajuće željezo 1.4301 sa bajunetnom oštricom,gl. Staklo
D9
Nehrđajuće željezo 1.4301 sa oštricom
Plastika ili staklo
Tablica 11: Način ugradnje
2
nd
digit Način ugradnje
0
Donja veza, direktno
1
Stražnja veza, direktno
2
Stražnja veza, crno 3 rupe prednja otvornica
3
Stražnja veza, 3 rupe prednja otvornica, kromirana ili od nehrđajućeg čelika
1.4301
4
Stražnja veza, crna oštrica, spona za montažu
5
Stražnja veza, oštrica, kromirana ili od nehrđajućeg čelika 1.4301, spona
za montažu
7
Donja veza, površinska prirubnica, stainless steel 1.4301
34
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
Održavanje
Tablica 12: Sustav mjerenja
3
rd
digit Sustav mjerenja (vlažni dijelovi)
Burdonski/kapsulni manometri
Opruga-dijafragma manometri
1
Brass/CuSn aluminij
2
Nehrđajuće željezo 1.4571
Eloksirani aluminij,poniklani
mesing, nehrđajuće željezo 301,
viton
Nehrđajuće željezo 316Ti/316L,
nehrđajuće željezo 301, Viton
3
Monel
-
11 Održavanje
Manometri smiju biti popravljani jedino od strane proizvođača,
poglavlje 13, stranica 36.
Tablica 13: Intervali održavanja
Kada
Aktivnost
Redovito
X
Provjera točnosti uređaja od strane
kvalificiranog radnika uz pomoć
adekvatne opreme.
Manometar pokazuje
znakove neispravnosti
X
Demontirajte manometar, provjerite
ga i ukoliko je potrebno rekalibrirajte.
12 Isključenje i odlaganje
1.
Manometri punjeni tekućinom: Maknite utikač pri rubu kućišta i u
potpunosti ga ispraznite (bez kapanja). Uobičajeno su burdonski
i kapsulni manometri punjeni glicerinom (99.5 %), manometri sa
opružnom membranom su punjeni glicerinom/vodom (66 %).
Manometri punjeni glicerinom ne sadrže nikakve posebne
oznake. Ukoliko su upotrebljene neke druge tekućine,
odgovarajuća napomena sa informacijom o punjenju nalazi se
na samom manometru.
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
35
Vraćanje uređaja
Tablica 14: Mediji punjenja za tekućinom punjene manometre
Medij za punjenje
European Waste Catalogue (EWC) code no.
Glicerin (99.5%)
13 02 08
Glicerin/voda
(86.5%/66 %)
13 02 08
Silikonsko ulje
13 02 08
Parafinsko ulje
13 02 08
Glissofluid A9
13 02 08
Kako bi zaštitili okoliš, tekućine za punjenje ne smiju se
odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Ne smiju se odlagati u
vodi ili u javnim odvodnim vodama. Pri odlaganju ovakvih
tekućina uvijek se vodite lokalnim pravilima o otpadu. Unajmite
ovlaštene, specijalne kompanije za preuzimanje i odvoz takovih
tekućina.
3. Uklonite uređaj (poglavlje 7, stranica 18, koraci obrnutom
redoslijedom).
4. Kako bi zaštitili okoliš, uređaj se ne smije odlagati zajedno sa
kućnim otpadom. Pri odlaganju uređaja vodite se direktivama
lokalnih zakona o zbrinjavanju otpada.
Ovaj uređaj sastoji se od materijala koji se mogu ponovno
koristiti kroz reciklažu. Elektronski dijelovi mogu se lako ukloniti
te su napravljeni od recikliranih materijala.
Ukoliko niste u mogućnosti riješiti se uređaja u skladu sa zakonom
o okolišu, molimo kontaktirajte nas radi odlaganja otpada ili
vraćanja uređaja (odnosi se na poglavlje 13, stranica 36).
2.
13 Vraćanje uređaja
U cilju da zaštitimo naše zaposlenike i naš okoliš, transportirati
ćemo, provjeriti, popraviti ili baciti uređaj samo ukoliko je to
moguće bez rizika za zdravlje I okoliš.
X Uvijek priložite deklaraciju o kontaminaciji kada vraćate
uređaj. Ovakva deklaracija potvrđuje kako uređaj ne
predstavlja opasnost.
X Deklaracija o dekontaminaciji može se preuzeti sa
www.afriso.com.
Ne možemo prihvatiti vraćeni uređaj bez deklaracije.
Hvala Vam na razumijevanju.
Ukoliko jer uređaj bio korišten sa opasnim medijima:
36
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
Rezervni dijelovi I dodaci
1.
ª
2.
Dekontaminirajte uređaj u skladu sa svim odgovarajućim
direktivama.
Uređaj je ne sadrži opasne medije.
Priložite dokaz o dekontaminaciji u skladu sa svim
odgovarajućim direktivama pri vraćanju uređaja.
14 Rezervni dijelovi I dodaci
Dio
Part No.
Profilne brtve za unutarnje centriranje navoja G¼ i
M 12 x 1.5; Materijal bakar.
39205
Profilne brtve za unutarnje centriranje navoja G½ i
M 20 x 1.5; Materijal bakar.
39206
15 Jamstvo
Jamstvo proizvođača za proizvode je 24 mjeseca od datuma
kupnje. Ovo jamstvo odnosi se na sve države u kojima je proizvod
kupljen od ovlaštenog distributera.
16 Autorsko pravo
Proizvođač drži autorsko pravo nad ovim priručnikom. Ovaj priručnik
smije se printati, prevesti, kopirati u dijelovima ili cjelini samo uz
prethodnu dozvolu proizvođača.
Zadržavamo pravo da promijenimo bilo koju specifikaciju ili ilustraciju
bez prethodnog upozorenja.
17 Zadovoljstvo kupaca
Zadovoljstvo kupaca naš je primarni cilj. Molimo kontaktirajte nas
ukoliko imate bilo kakvih pitanja, sugestija ili problema u vezi
kupljenog proizvoda.
18 Adrese
Adrese naših predstavnika u svijetu možete naći na slijedećoj web
stranici: www.afriso.de.
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
37
Appendix
19 Appendix
19.1
38
Declaration of conformity
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
Appendix
19.2
Information on the Pressure Equipment Directive (PED)
97/23/EC
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
39
Appendix
19.3
40
Manufacturer's Declaration for Directive 94/9/EC (ATEX 95)
Bourdon tube / capsule type / spring-diaphragm pressure gauge
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
1 311 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content