close

Enter

Log in using OpenID

botiss - katalog proizvoda

embedDownload
regeneracija
kosti i tkiva u
stomatologiji
botiss
biomaterijali
Katalog proizvoda
tvrda i meka tkiva
Regeneracija kosti i tkiva u stomatologiji
meka tkiva
edukacija
tvrda tkiva
1
botiss sustav regeneracije
maxresorb® flexbone
botiss
regeneracija
kosti i tkiva u
stomatologiji
collacone®..max
biomaterijali
sintetski + nativni kolagen
Augmentacija
Očuvanje
6-9
mjeseci
tvrda tkiva
3-4
mjeseci
Biomimetika
Regeneracija
l
ški pot encija
4-6
mjeseci
B io lo
hum
an
sintetski
maxresorb®
4-6
mjeseci
2-3
mjeseca
Barijera
3-6
mjeseci
nativni kolagen
maxresorb®
inject
collprotect®
membrane
loviti portfolio regenerativnog biomaterijala za implantologiju, oralnu kirurgiju, maksilofacijalnu kirurgiju
Jason®
membrane
Svima nam je poznato da ne postoji jedan
akademije, naš međunarodni skup Bone &Tissue
koštani transplantat ili biomaterijal za meka tki-
Days, rezultat su naše suradnje sa svjetski prizna-
va koji bi odgovarao svim medicinskim potreba-
tim akademskim istraživačkim institutima, liderima
ma, biološkim situacijama i indikacijama. Različiti
globalnog mišljenja i liječnika u svom svakodnev-
čimbenici (indikacija, dob, higijena, biotip, visina
nom kliničkom okruženju.
go
ve
đi
a
cerabone®
6-9
mjeseci
6-9
mjeseci
Integracija
Kvalite
ZN
botiss akademija
AN
OS
T
EDUKACIJA
mucoderm®
N
KLI
i parodontologiju na jednome mjestu.
kosti, plan liječenja) zahtijeva sofisticirani pristup uz
pomoć različitih i koordiniranih instrumenata.
Integracija
tno učenje
Inovacija, sigurnost, pouzdanost i estetika
Botiss biomaterijali nude jedinstveni sustavni pristup regeneraciji kosti i tkiva u dentalnoj medicini, cje-
trolirana razgradnj
Resorpcija
Jason® fleece
collacone®......
2-4
tjedna
Kon
4-6
mjeseci
Botiss sustav regeneracije:
Cijeljenje
3-4
mjeseca
maxgraft®
maxgraft® bonering
maxgraft® bonebuilder
meka tkiva
Botiss materijali, koji već zauzimaju drugo mjesto u
Europi u regeneraciji kosti i tkiva u dentalnoj me-
IKA
bone & tissue days
Kako bi se postigli optimalni i predvidljivi rezulta-
dicini imaju sve veći tržišni udio, a svoj Botiss re-
ti, nudimo vam Botiss regenerativni sustav. On
generativni sustav dostavljaju preko globalne dis-
uključuje sve već dokazane biološke materijale (iz
tribucijske mreže u preko 60 zemalja svijeta. Naši
goveđe kosti, sintetske, alografte, kolagen, granu-
distribucijski partneri i osoblje predani su stručnjaci
le, blokove, membrane, matrice mekog tkiva) koji
u područjima oralne kirurgije i implantologije.
se zajedno kombiniraju kod specifičnih indikacija.
Botiss je inovativna, klinički usmjerena Biotech
Proizvodi su izrađeni po standardima visoke kvali-
tvrtka sa sjedištem u Berlinu, te razvojnim i proiz-
tete i svi su isključivo biološki (npr. bez poprečnih
vodnim pogonima u Njemačkoj, Austriji i Velikoj
kemijskih spajanja). Sigurnost pacijenta, jednos-
Britaniji. U potpunosti smo posvećeni regeneraciji
tavnost upotrebe, pouzdanost i predvidljivi rezulta-
u dentalnoj medicini.
ti postupka, vaši su i naši prioriteti. Regenerativni
cerabone®
prirodni goveđi koštani
nadomjestak
maxresorb®
dvofazni kalcij-fosfat
maxresorb®
inject
sintetska koštana pasta
za ubrizgavanje
maxgraft®
procesirani alogeni
koštani nadomjestak
maxgraft®
bonering
procesirani alogeni
koštani prsteni
maxgraft®
bonebuilder
alogeni koštani transplantati
prilagođeni pacijentu
sustav Botiss dokazao je svoj uspjeh (sigurnost,
Ponosno vam izražavamo dobrodošlicu u zajedni-
učinkovitost, pouzdanost) u velikom broju pred
cu Botiss regenerativnog sustava. Pozivamo vas
pretkliničkih i kliničkih studija, i što je još važnije u
da s nama podijelite svoja iskustva i prijedloge za
svakodnevnom kliničkom radu sa stotinama tisuća
poboljšanje postojećih ili razvoj novih proizvoda
pacijenata širom svijeta.
Uvelike ulažemo u istraživanje i edukaciju. Jedinstvene inovacije i nova klinička rješenja, kao
2
maxresorb®
flexbone
collacone® max
mucoderm®
Jason®
membrane
collprotect®
membrane
Jason fleece®
collacone®......
fleksibilni blokovi
(CaP/kolagena smjesa)
konus
(CaP/kolagena smjesa)
trodimenzionalno stabilni
nadomjestak mekog tkiva
(kolagen)
GBR/GTR membrana
od nativnog perikarda
nativna kolagena
membrana
kolageni hemostat
(spužvica/konus)
što su Mucoderm®, Maxgraft® bonebuilder i
Dr. Drazen Tadic
Oliver Bielenstein
Maxresorb®flexbone, kvalitetne edukacije Botiss
[email protected]
[email protected]
3
cerabone®
Prirodni nadomjesni materijal
podrijetlom iz goveđe kosti
Nadomjesni materijal dobiven iz goveđe kosti zahvaljujući svojoj pouzdanosti i predvidljivom uspjehu čest je izbor velikog
broja doktora dentalne medicine. Cerabone je visoko pouzdan,
dimenzionalno stabilan i siguran koštani nadomjestak. Dobiva
Histologija CERABONE®-a mjesecima
nakon podizanja dna sinusa.
Optimalna integracija i cijeljenje kosti
uz pomoć CERABONE®-a.
se iz mineralne faze goveđe kosti koja pokazuje maksimalnu
regeneracija kosti
sličnost s humanom (površina, poroznost i kemijski sastav).
Zahvaljujući snažnoj hidofilnosti površine Cerbone-a, u kombina-
....................................................................
Indikacije:
ciji s krvi ili fiziološkom otopinom stvara optimalnu konzistenciju
za rukovanje. Trodimenzionalna porozna mreža omogućava brzo
SEM: cerabone® mikroporoznost;
savršena hrapavost površine
za ubrzano prijanjanje stanica.
cerabone
®
taloženje i prodiranje krvnog seruma i proteina, te kroz dulje razdoblje služi kao izvor proteina i čimbenika rasta.
Jedinstveni proizvodni proces temeljen na zagrijavanju na viso-
Implantologija
Parodontologija
Oralna i maksilofacijalna
kirurgija
koj temperaturi uklanja sve organske komponente, proteine i
maxresorb
®
maxresorb inject
®
SEM: cerabone® makro i mikropore
poput humane kosti.
eliminira moguće imunološke reakcije. BSE-sigurnost proiz-
- Sinus lift
voda potvrdilo je njemačko Ministarstvo zdravlja. Cerbone je
- Horizontalna augmentacija
vodeći prirodni nadomjesni materijal dobiven iz goveđe kosti,
- Intrakoštani defekti
njemačkog je podrijetla, a dokazan je i potvrđen kliničkim i zn-
- Periimplantantni defekti
anstvenim uspjehom.
- Vertikalna augmentacija
- Furkacijski defekti
perossal®
Svojstva
maxgraft®
- Brza integracija stvaranjem nove kosti
maxgraft bonering
®
- Prirodni nadomjesni materijal
podrijetlom iz goveđe kosti
- Dugoročna trodimenzionalna stabilnost
nadomjestka
cerabone® izvrsna biofunkcionalnost;
prvorazredna hidrofilnost i
prožimanje s krvlju.
.................................................
maxgraft® bonebuilder
Specifikacija proizvoda
cerabone® granules
Proizvod br. Veličina čestice Sadržaj
....................................................................
1510 0.5-1.0mm 1x0.5cc (ml)
1511 0.5-1.0mm 1x1.0cc (ml)
1512 0.5-1.0mm 1x2.0cc (ml)
1515 0.5-1.0mm 1x5.0cc (ml)
1520 1.0-2.0mm 1x0.5cc (ml)
1521 1.0-2.0mm 1x1.0cc (ml)
1522 1.0-2.0mm 1x2.0cc (ml)
1525 1.0-2.0mm 1x5.0cc (ml)
cerabone® block
Proizvod br. Dimenzije Sadržaj
....................................................................
1720 20x20x10mm 1xblock
- Nema reakcije na strano tijelo ili upalnih
reakcija
- Gruba površina, optimalno prijanjanje stanica
i apsorpcija krvi
- Interkonektivna poroznost
- Siguran i sterilan
- Lako rukovanje
cerabone® block
.................................................
Potvrdilo njemačko Ministarstvo zdravlja
4
5
maxresorb®
maxresorb® inject
Inovativni dvofazni
kalcij-fosfat
Inovativna sintetička pasta
koštanog nadomjestka za ubrizgavanje
Maxresorb® inject je jedinstvena i visoko inovativna pasta koštanog
nadomjestka s poboljšanim kontroliranim svojstvima resorpcije.
aktivne faze. Maxresorb® inject omogućava stvaranje nove vitalne
Histologija kod Maxresorb® inject-a 6 mjeseci nakon obavljenog sinus lifta. Optimalna
integracija i cijeljenje kosti pomoću Maxresorb® inject-a.
....................................................................
kosti, zadržava volumen i mehaničku stabilnost nadomjestka te se
maxresorb® inject pasta
Jedinstveni četverofazni homogeni sastav gela, aktivni hidroksia-
Maxresorb® je inovativni, sigurni, pouzdani i potpuno sintetički koštani na-
patita i granulat od 60% HA/40% beta-TCP-a, djeluje kroz četiri
domjestak s poboljšanim i kontroliranim resorpcijskim svojstvima, te izvrstan
za rukovanje.
postupno zamjenjuje sa zrelom novom kosti.
Homogeni sastav od 60% hidroksiapatita
zivni osteogeni stanični rast te optimalno potiče
Ova izrazito viskozna Maxresorb® inject pasta omogućava odlično
(HA) i 40% beta-trikalcij-fosfata
(β -TCP)
regeneraciju vitalne kosti. Visoka mikroporoz-
oblikovanje, modeliranje, adaptaciju i potpuno povezivanje s okol-
rezultira u dvije mineralne faze aktivnos-
nost i hrapavost površine Maxresorb-a olakšava
nom koštanom podlogom defekta. Maxresorb® inject je sintetička
ti: podržava stvaranje nove vitalne kosti te
povećanu difuziju bioloških tekućina i prijanjanje
koštana pasta koja se ne stvrdnjava.
zadržava volumen i mehaničku stabilnost
stanica. Maxresorb se proizvodi osiguravajući
kroz dugo vremensko razdoblje.
kompletno homogenu distribuciju dviju kalcij-fos-
Jedinstvena regenerativna četverofazna aktivnost
fat faza, što ima za posljedicu pouzdanost jednOsteokonduktivnost Maxresorb®-a postiže se
aku onoj kod nadomjesnih materijala podrijetlom
matricom međusobno povezanih pora i vrlo
iz goveđe kosti. Jedinstveni proces proizvodnje
visokom poroznošću od otprilike 80%, kao i
Maxresorb-a dovodi do izrazito nanostrukturiran,
veličinom pora od 200 do 800 µm. Visoka ma-
bioaktivne grube površine za poboljšano prijan-
kroporoznost Maxresorb-a izvrsna je za inten-
janje stanica i hidrofilnost.
Indikacije:
Izvrsna hidrofilnost,
pokazuje odlične
karakteristike apliciranja u kontaktu
s krvi.
..............................
SEM: Interkonektivni prozor.
voda/gel
vaskularizacija
vođena nosačem
....................................................................
Svojstva:
- Sintetički, resorbirajući i siguran materijal
- Volumenska i mehanička
stabilnost nadomjestka
- Jedinstveni proizvodni proces
u više faza
- 60% HA/40% beta-TCP
-Osteokonduktivan
- Izrazito visok stupanj interkonektivne poroznosti
- Mikropore od 1-10 µm
Histologija Maxresorb®-a 6 mjeseci nakon
podizanja dna sinusa. Optimalna integracija
i cijeljenje kosti pomoću Maxresorb-a.
SEM: maxresorb® granule.
Implantologija
Parodontologija
Oralna i maksilofacijalna
kirurgija
maxresorb® inject
perfect blood
adherence.
aktivni HA
aktivacija stanica,
bioaktivna
regeneracija
dvofazni Ca/P
uravnotežena resorpcija
i stabilnost volumena
stvorene kosti
Svojstva
maxresorb® inject
jedinstveni sintetski
koštani nadomjesni
materijal za ubrizgavanje
Indikacije:
- Ubrizgavajuća i laka za apliciranje
Implantologija
Parodontologija
Oralnai maksilofacijalna
kirurgija
- Pasta koja se ne stvrdnjava
- Sintetička, resorbirajuća i sigurna
- Viskozna i pogodna za oblikovanje
- Aktivni gel hidroksiapatita
- 60% HA/40% beta-TCP granule
SEM: maxresorb® inject površinska struktura.
Specifikacija proizvoda
- Sinus lift
-Osteokonduktivna
- Sinus lift
maxresorb® granule
- Augmentacija grebena
- Izrazito visok stupanj interkonektivneporoznosti
- Intrakoštani defekti
Proizvod br. Veličina čestice Sadržaj
...........................................................................
20005 0.5-1.0mm (S)
1x0.5cc (ml)
20010 0.5-1.0mm (S)
1x1.0cc (ml)
20105
0.8-1.5mm (L)
1x0.5cc (ml)
20120 0.8-1.5mm (L) 1x2.0cc (ml)
maxresorb® cylinder
Proizvod br. Dimenzije Sadržaj
...........................................................................
20200
Ø7.5mm; height 15mm 1xcylinder 22201
Ø6.0mm; height 15mm 1xcylinder
- Intrakoštani defekti
Specifikacija proizvoda
- Ekstrakcijske alveole
maxresorb® inject
- Koštani defekti
Proizvod br. Sadržaj
pakiranja
....................................................................
22005 1x šprica
1x0.5cc (ml)
22010 1x šprica 1x1.0cc (ml)
22025 1x šprica
1x2.5cc (ml)
22050 2x šprica
2x2.5cc (ml)
- Furkacijski defekti
- Ekstrakcijske alveole
- Koštani defekti
- Furkacijski defekti
maxresorb® blocks
Proizvod br. Dimenzije Sadržaj
...........................................................................
21211
20x10x10mm
1xblock
21221 20x20x10mm
1xblock
6
Maxresorb® inject - jednostavno
rukovanje i modeliranje.
7
perossal®
maxgraft®
Jedinstvena matrica od nanokristalnog kalcij-fosfata
Prefabricirani humani alotransplantat
Maxgraft® je sterilan i izrazito siguran alotransplantat dobiven iz
Perossal® je jedinstveni, sintetički, osteokonduktivni i resorptivni
kosti humanog donora koji je obradila Cells + Tissue Bank Austria.
koštani nadomjestak. Perossal® je mješavina sačinjena od
nanokristalnog hidroksiapatita i kalcij-sulfata.
certificira austrijsko Ministarstvo zdravlja, ispunjava najviše europske
sigurnosne standarde.
Nanokristalni hidroksiapatit stvara kod Perossal®-a posebnu površinu
koja omogućava proteinima i čimbenicima rasta da se izravno spajaju
Za iskusne oralne i maksilofacijalne kirurge alograft blokovi za
s površinom što rezultira kontroliranom osteostimulacijom okolnog
blok augmentacije jedina su prava alternativa uzimanju koštanog
tkiva. Nano- i mikroporozna mreža Perossal®-a omogućava vezivanje
tekućina (npr.antibiotika) što dovodi do kontroliranog produljenog
otpuštanja. Perossal® omogućava vođenu regeneraciju kosti zajedno
sa stabilizacijom ekstrakcijskih alveola.
Svojstva
Histologija
Perossal®-a
Biopsija 4 mjeseca
nakon operacije. Optimalna
integracija i cijeljenje kosti pomoću
Perossal®-a.
....................................................................
autotransplantata, sprječavajući na taj način dobro poznate rizike
poput morbiditeta donorskog mjesta, infekcije, postoperativne boli i
gubitka stabilnosti kosti. Vrlo velika sposobnost biološke regeneracije
Struktura Maxgraft bloka.
®
kod Maxgraft®-a rezultira predvidljivim kliničkim ishodom.
Svojstva
Indikacije:
Implantologija
Parodontologija
Oralna i maksilofacijalna
kirurgija
- Sintetički, resorptivan i siguran
- Nano i mikropore
- Mješavina nano HA/kalcij-sulfata
-Osteostimulativan
- Individualno doziranje antibioticima
- Kontrolirano produljeno otpuštanje
tekućine i/ili antibiotika
- Sterilan bez antigenih učinaka
- Može se skladištiti na sobnoj temperaturi
do 5 godina
SEM: Struktura Maxgraft®-a.
SEM: mineralizirana kolagenska
vlakna Maxgraft®-a.
- Ostekonduktivna svojstva koje omogućavaju
prirodno i kontrolirano remodeliranje tkiva
Mogućnost miješanja
s krvi.with blood.
- Koštani defekti
- Ekstrakcijske alveole
u inficiranom/kontaminiranom predjelu kosti
Specifikacija proizvoda
Vrijeme
perossal® kontrolirano otpuštanje
i regeneracija kosti
Proizvod br. Dimenzije Sadržaj Volumen
.........................................................................................................
03-01031
Ø6mm; 6mm visina
1x6 konusi 1.2cc (ml)
03-01032
Ø6mm; 6mm visina
2x6 konusi 2.4cc (ml)
....................................................................
Specifikacija proizvoda
maxgraft® spužvaste granule
Proizvod br Veličina čestice Sadržaj
....................................................................
30005 0.5-2.0mm 1x0.5cc (ml)
30020 0.5-2.0mm 1x2.0cc (ml)
30010 0.5-2.0mm 1x1.0cc (ml)
30040 0.5-2.0mm 1x4.0cc (ml)
maxgraft kortikalne granule
®
Regeneracija
kosti
Kontrolirano
produljeno
otpuštanje
perossal
®
8
perossal® sintetički konusi
Implantologija
Parodontologija
Oralna i maksilofacijalna
kirurgija
maxgraft® granule:
- Lokalizirana augmentacija
grebena za buduće postavljanje implantata
- U kombinaciji s antibioticima
SEM: nano-i mikroporoznost Perossal®-a.
Indikacije:
- Očuvana biomehanička svojstva
- Volumenska i mehanička stabilnost
SEM: konusna površina Perossal®-a.
Histologija
Maxgraft®-a 5 mjeseci nakon implantacije. Optimalna
integracija i remodeliranje kosti pomoću
Maxgraft®-a.
C+TBA, banka kosti visoke kvalitete, koju odobrava, kontrolira i
31005 31010 31020 31040 0,5-2,0mm 0,5-2,0mm 0,5-2,0mm 0,5-2,0mm maxgraft® blokovi
31111 31112 32111
32112 uni-kortikalni 10x10x10mm
uni-kortikalni 20x10x10mm
spužvasti 10x10x10mm spužvasti
20x10x10mm 1x0,5cc (ml)
1x1,0cc (ml)
1x2,0cc (ml)
1x4,0cc (ml)
- Rekonstrukcija grebena za
protetsku terapiju
- Punjenje koštanog defekta, kao
što su ekstrakcijske alveole
- Podizanje dna maksilarnog
sinusa
- Regeneracija intrakoštanog
parodontnog defekta
1xblock
maxgraft® blokovi:
1xblock
- Vrlo učinkovita i predvidljiva
alternativa tradicionalnom
blok transplantatu
1xblock
1xblock - Augmentacija grebena
9
maxgraft® bonering
Jednofazna koštana augmentacija
i postavljanje implantata
Alogeni koštani prsten
Maxgraft®bonering tehnika
Oštri rubovi se trebaju zagladiti kako bi se izbjegla perforacija mekog tkiva te omogućilo
brže cijeljenje rane. Štoviše, Maxgraft® bonering bi trebao biti prekriven sa sporo
resorbirajućim materijalom za regeneraciju kosti (npr. Cerabone®, Maxresorb®) da bi se
ispunio preostali volumen defekta te izbjegla moguća adaptivna resorpcija nadomjestka.
Maxgraft® bonering predstavlja prefabricirani prsten
obrađene alogene kosti donora koji se postavlja u
Maxgraft® bonering bez proreza (lijevo) i s
prorezom (desno)
Kontrola mekog tkiva
trepanom pripremljeno ležište. Istovremeno se u prsten
.................................................
Nakon što smo nadomjestak prekrili
kolagenom membranom (Jason® membrana, Collprotect® membrana) mora se
osigurati šivanje kirurškog područja bez
tenzije kako bi se izbjegla perforacija
tkiva i eksponiranje nadomjestka.
postavlja implantat. Do koštane integracije Maxgraft®
bonering-a i implantata dolazi putem okolne vitalne kosti.
Indikacije:
Implantologija
Preparacija ležišta za prsten
maxgraft® bonering kirurški set
- Vertikalna augmentacija (u
kombinaciji s horizontalnom
augmentacijom)
Pomoću ovog kirurškog seta Botiss osigurava sve potrebne instrumente za primjenu Maxgraft® bonering tehnike. Pribor uključuje dva
- Nedostatak jednog zuba
trepana uobičajene veličine koji savršeno odgovaraju dvoma Max-
- Bezubi prostori
Nakon što se pilotnim svrdlom odredi položaj implantata, ležište za prsten se preparira trepanom. Nadalje, svrdlo
za poravnavanje omogućava jednakomjerno poravnavanje lokalne kosti za optimalni kontakt s Maxgraft® boneringom, a osim toga uklanja i kortikalni sloj radi bolje revaskularizacije nadomjestka. Priprema se može započeti i sa
svrdlom za poravnavanje. Na taj se način implantat može ručno podesiti prije nego li se njegova konačna pozicija
odredi pilotnim svrdlom.
graft® bonering promjerima. Svrdlo za poravnavanje omogućuje
- Sinus lift
poravnjavanje lokalne kosti kako bi se stvorila prikladna i svježa
kontaktna površina ležišta. Trepan i svrdlo za poravnavanje izvrsno
su prilagođeni pilotnom svrdlu. Dijamantni disk i okruglo dijamantno
Maxgraft® bonering tehnika omogućava augmentaci-
svrdlo služe kako bi Maxgraft® bonering oblikovali savršenu adap-
ju kosti i implantaciju u jednofaznom postupku. Max-
taciju lokalnoj kosti i boljem cijeljenju mekih tkiva. Svi ovi instru-
graft® bonering tehnika primjenjiva je gotovo kod svih
menti osiguravaju optimalne preduvjete za koštano urastanje Max-
indikacija, uključujući sinus lift s ograničenom visinom
graft® bonering-a. Svi instrumenti izrađeni su od visoko kvalitetnog
maxgraft® bonering
Proizvod br. Dimenzije
Sadržaj
.........................................................................................................
Ø 7mm/3.5mm (vanjski/unutarnji promjer)
33170 visina 10mm, bez proreza 1x spužvasti prsten
33171
visina 10mm, s prorezom 1x spužvasti prsten
33570 visina 5mm, bez proreza 1x spužvasti prsten
33571 visina 5mm, s prorezom 1x spužvasti prsten
Ø 6mm/3.5mm (vanjski/unutarnji promjer)
33160 visina 10mm, bez proreza 33161 visina 10mm, s prorezom 33560 visina 5mm, bez proreza 33561 visina 5mm, s prorezom Visina Maxgraft bonering može se
prilagoditi defektu.
®
maxgraft® bonering kirurški set
Proizvod br. Sadržaj
....................................................................
33000 1x Pilotno svrdlo 2mm
1x Trepan 7mm
1x Trepan 6mm
1x Svrdlo za poravnavanje
1x Diamond disc
1x Okruglo dijamantno svrdlo
Maxgraft bonering tehnika omogućava
vertikalnu koštanu augmentaciju i izravno
postavljanje implantata.
®
tehnika smanjuje cjelokupno vrijeme trajanje postupka do nekoliko mjeseci i ne stvara potrebu za drugim
kirurškim postupkom.
Maxgraft® bonering omogućava vertikalnu i horizontalImedijatno postavljanje implantata
kroz Maxgraft® bonering osigurava
primarnu stabilnost implantata i
nadomjestka.
1x spužvasti prsten
1x spužvasti prsten
1x spužvasti prsten
1x spužvasti prsten
kirurškog čelika i proizvedeni su u Njemačkoj.
maksilarne kosti. U usporedbi s klasičnom dvo-faznom augmentacijom s npr. koštanim blokovima, ova
Specifikacija proizvoda
.................................................
Prednosti
nu augmentaciju te novu formaciju kosti, čime se pojednostavljuje kirurški postupak.
- Simultano postavljanje
implantata s koštanom
augmentacijom
- Nema drugog kirurškog
postupka
- Značajno smanjenje trajanja
postupka
www.botiss-bonering.com
10
Pilotno svrdlo
2mm
Trepan
7mm
Trepan
6mm
Svrdlo za
poravnavanje
7mm
Dijamantni disk
22mm
Okruglo
dijamantno svrdlo
5mm
11
maxgraft® bonebuilder
Alogeni koštani blok po narudžbi
The maxgraft®
Tijek postupka za Maxgraft
bonebuilder
Maxgraft bonebuilder omogućuje kliničarima prefabricirani alogeni
koštani nadomjestak koji se individualno prilagođava pacijentovom
koštanom defektu. Zahvaljujući Maxgraft bonebuilder-u, više nije
potrebno uzimati autogene koštane nadomjestke i ručno prilagođavati
dobiveni transplantat. Stoga su znatno smanjeni bol, rizik od infekcije,
morbiditet, vrijeme zahvata i troškovi. Maxgraft bonebuilder blokovi su
Maxgraft® bonebuilder tehnologija
omogućava kompleksnu rekonstrukciju u
slučajevima jake atrofije čeljusti.
sterilni i dostavljaju se direktno kliničkim korisnicima.
Interno planiranje
Botiss izrađuje virtualni alogeni koštani nadomjestak koji odgovara
pacijentu na osnovu CT/DVT skeniranja koštanog defekta. Izrada
koštanog implantata još jednom pregledava kliničar, te se po individualnoj narudžbi pušta u proizvodnju. Osim toga, kliničar može
Nakon prijave, CT/DVT podaci o defektu pacijenta mogu se učitati na
- Ekstenzivni koštani defekti
Botissov server. Svi podaci trebaju biti u DICOM (*dcm) obliku. Dodat-
- Atrofija gornje/donje čeljusti
ne informacije o formatu podataka molimo potražite na web-stranici.
- Horizontalna/vertikalna augmentacija
2. Izrada individualnog alogenog koštanog bloka
ONESCAN by 3D Med, Italy®). Botiss-ov partner Cells + and Tissue
Botiss stvara trodimenzionalni model radioloških nimaka i izrađuje
Bank Austria zaprima podatke u obliku *stl datoteke te se pacijen-
virtualni koštani nadomjestak.
uvjetima. Dobiveni alogeni koštani nadomjestak spreman je za pos-
Na osnovu tog modela Botiss izrađuje virtualni blok koji odgovara
svojstvima površine
defekta i omogućuje
stabilno postavljanje
nadomjestka nakon
augmentacije.
Indikacije:
Implantologija
sam izraditi blok korištenjem odgovarajućeg programa (npr. SUITE
tov odgovarajući alogeni koštani implantat proizvodi pod sterilnim
CT/DVT podaci o koštanom defektu prenose se u 3D model
Postupak
1. Učitati CT/DVT podatke na www.botiss-bonebuilder.com
tavljanje u defekt uz miminalne prilagodbe.
3. Kontrola kvalitete
Prednosti
Kliničar dobiva 3D PDF datoteku koja sadrži virtualn Maxgraft bone-
- Individualizirani alogeni
koštani nadomjestak
builder blok te mora potvrditi njegov izradu.
Nakon postavljanja, Maxgraft bonebuilder se fiksira pomoću osteo-
4. Individualna narudžba
- Znatno smanjenje trajanja
operacije
sintetskih vijaka. Mjesto augmentacije treba prekriti s materijalom
Proizvodnja bloka započinje nakon što kliničar ispuni pacijentov ob-
- Bolje cijeljenje rane
za regeneraciju kosti i kolagenom membranom, kao zaštitom od
razac za narudžbu.
moguće resorpcije.
Njegovo snažno kapilarno djelovanje omogućava brzo i učinkovito
prožimanje materijala s tekućinama, hranjivim tvarima i krvi preko
trodimenzionalne porozne trabekularne mreže, zbog čega je blok
5. Proizvodnja individualnog koštanog bloka
U Austrijskoj banci tkiva i kosti podaci se unose u drobilicu kosti u obliku *stl podataka. Maksimalna dimenzija bloka iznosi 23x13x13mm.
.................................................
jednostavan za rukovanje, pouzdan i predvidljiv u svakodnevnoj
kliničkoj upotrebi.
Specifikacija proizvoda
Maxgraft® bonebuilder
blok koji odgovara
pacijentu omogućuje
optimalnu horizontalnu i
vertikalnu rekonstrukciju
atrofičnog grebena.
maxgraft® bonebuilder
Proizvod br. Sadržaj
PMIa
individualno planiranje i proizvodnja koštanog
nadomjestka od spužvastog bloka veličine
23x13x13mm.
Svaki blok je izrađen individualno prema pacijentovom defektu i traženim dimenzijama
augmentacije.
....................................................................
12
13
Jason® membrana
Pericardium GBR/GTR Membrane
regeneracija tkiva
Jason membrana pruža dugotrajnu i adekvatnu zaštitnu funkciju
od ~12-24 tjedna.
Zahvaljujući jedinstvenom, zakonom zaštićenom proizvodnom pro-
SEM: Jason®
membrana.
Jason® membrana
cesu zadržane su vrhunske odlike nativnog perikarda kao i svojstva
collprotect® membrana
i tkiva ključni je dio GBR i GTR koncepta.
mucoderm®
Jason® fleece
collacone
®
tog prirodnog tkiva. Upotreba Jason membrane u regeneraciji kosti
SEM: trodimenzionalna struktura
Jason membrane
.......................
Indikacije:
Svojstva
- Dugotrajna funkcije barijere
~12-24 tjedna
Implantologija
Parodontologija
Oralna i maksilofacijalna
kirurgija
- Dehiscijencija implantata
- Prirodna struktura i niska
gustoća
Lako apliciranje Jason membrane
nakon rehidracije.
- Lako rukovanje, može se koristiti
suha ili mokra
- Nema ljepljenja nakon rehidracije
- Brza vaskularizacija zahvaljujući
trodimenzionalnoj strukturi
- Sinus lift
- Zaštita Schneiderove
membrane
- Višestruka jačina i otpornost na
kidanje
- Fenestracijski defekti
- Ekstrakcijske alveole
- Prezervacija grebena
- Horizontalna i vertikalna augmentacija
- Rekonstrukcija alveolarnog
grebena
- Intrakoštani defekti (1-3 zida)
- Furkacijski defekti (klasa I-II)
14
Specifikacija proizvoda
Histologija Jason membrane 24 tjedna nakon postavljanja pokazuje izvrsnu integraciju
bez upalnih reakcija.
Jason® membrana
Proizvod br Veličina
Sadržaj
....................................................................
0681520 15x20mm 1 membrana
0682030 20x30mm 1 membrana
0683040 30x40mm 1 membrana
15
collprotect® membrana
mucoderm®
Prirodna kolagena membrana
3D- graft mekog tkiva
Collprotect® membrana je prirodna kolagena membrana. Zahvaljujući hrapavoj i poroznoj trodimenzionalnoj strukturi, kontrolirano cijeljenje rane zajedno s vođenom re-
Mucoderm® predstavlja kolageni matriks tkiva dobiven od svinjs-
kog dermisa koji prolazi kroz višefazni proces čišćenja otklanjajući
generacijom kosti i tkiva postiže optimalne rezultate zahvata. Tijekom regeneracijskog
iz dermisa sve potencijalne komponente koje bi dovele do reakcija
procesa collprotect membrana pruža nužnu funkciju barijere koja je izbalansirana s
odbacivanja. Ishod je trodimenzionalni stabilni matriks koji se sas-
kontroliranim resorpcijskim vremenom bez upalnih reakcija mekog tkiva.
toji od kolagena i elastina.
Meko tkivo oko collprotect® membrane obično cijeli bez ikakvih problema čak i u
Mucoderm® omogućava vaskularizaciju i brzu integraciju mekih tki-
slučaju pojave postoperativnih dehiscijencija. Kolagena struktura površine Collpro-
va, a dokazan je kao alternativa vlastitom vezivnom tkivu pacijenta.
tect® membrane spriječava urastanje mekog tkiva, omogućava penetraciju stanicama
Nakon postavljanja, krv pacijenta infiltrira Mucoderm® preko trodi-
i krvnim žilama te brzu integraciju u okolno tkivo. Ova jedinstvena biološka funkcija
menzionalne mreže mekog tkiva, dovodeći stanice domaćina do
®
stvara odličnu bazu za cijeljenje koštanog i mekog tkiva.
površine materijala, istovremeno započinje proces revaskularizaciSEM: mucoderm
®
je. Signifikantna revaskularizacija može započeti nakon postavljanja
materijala ovisno o zdravstvenom stanju pacijenta. Mucoderm® nudi
Svojstva
- trodimenzionalna prirodna kolagenska matrica
- kontrolirano cijeljenje rane, podupire krvni
ugrušak
- optimalna funkcija barijere u postupcima regeneracije kosti i tkiva
SEM: collprotect® membrana
SEM: collprotect® membrana
Indikacije:
Implantologija
Parodontologija
Oralna i maksilofacijalna
kirurgija
- Zaštita i prekrivanje manjih
perforacija Schneiderove
membrane
- vrijeme resorpcije otprilike 8-12 tjedana
- lako nanošenje i rukovanje u suhom i mokrom
stanju
- hrapava i porozna struktura koja usmjerava
stanice
Histologija 6 tjedana nakon postavljanja
Collprotect® membrane: krvne žile su penetrirale u poroznu strukturu.
Kolagenska vlakna su vidljiva i resorpcija
slijedi bez upalnog odgovora tkiva.
sigurnu alternativu autolognom vezivnom tkivu kod mnogih indikacija
Jednostavno rukovanje nakon rehidracije sa
sterilnom fiziološkom otopinom.
.................................................
za transplantaciju mekih tkiva.
Svojstva
- Rapidna revaskularizacija i integracija
- Zamjena mekog tkiva bez nepčanog transplantata
.................................................
- Kompletno remodeliranje u vlastito tkivo pacijenta
- Vrijeme resorpcije otprilike 6-12 mjeseci
- Lako se nanosi i učvršćuje
Nakon rehidracije
Mucoderm® se može
izrezivati u potrebne
oblike.
- Može se izrezivati u oblik i veličinu koja odgovara
određenim postupcima
...........................
- Debljina približno 1.2-1.7mm
- prirodna kolagena struktura
Indikacije:
Specifikacija proizvoda
Implantologija
Parodontologija
Oralna i maksilofacijalna
kirurgija
collprotect® membrana
proizvod br. veličina sadržaj
....................................................................
601520 15x20mm 1 membrana
602030 20x30mm 1 membrana
603040 30x40mm 1 membrana
- Sinus lift
- Prezervacija alveole
- Horizontalna i/ili vertikalna
augmentacija grebena
- Regeneracija kosti i tkiva
pri simultanom korištenju
koštanih nadomjestaka
- Fenestracijski i dehiscijencijski defekti
16
Imunohistologija 3 mjeseca nakon
postavljanja -odlična vaskularizacija
Mucoderm® matriksa
Specifikacija proizvoda
mucoderm®
proizvod br. veličina sadržaj
....................................................................
701520 15x20mm 1 matriks
702030 20x30mm 1 matriks
703040 30x40mm 1 matriks
- Augmentacija mekih tkiva
- Prekrivanje korijena
- Nadomještanje mekih tkiva u
kombinaciji s regeneracijom
tkiva i kosti
- Proširivanje pojasa pričvrsne
gingive
17
collacone®
Jason fleece (spužvica)
®
Nativni kolagen u konusu
Vrlo učinkovito,
resorptivno prirodno meko tkivo
Jason® fleece je pH-neutralan, vrlo učinkovit
......................
hemostiptik izrađen od prirodnog kolagena. Brzi
Collacone® predstavlja resorptivni konus od nativnog kolagena koji
hemostatski učinak kolagena je dobro poznat, a
služi kao zaštitni zavoj u procesu cijeljenje rana, a istovremeno i kao
izaziva ga prijanjanje trombocita na kolagenska vlakna.
SEM: collacone
®
prirodni matriks koji pruža strukturu za novo stvaranje kosti.
Kao posljedica, trombociti gomilaju i otpuštaju koagulacijske faktore degranulacijom. Ovo potiče ko-
Cijeljenje ekstrakcijske alveole nakon vađenja zuba karakterizira
agulacijske kaskade koje dovode do hemostaze.
stvaranje i maturacija ugruška nakon čega slijedi infiltracija fibro-
Jason®fleece je indicirana kod ekstrakcijskih alveola
blasta kako bi se ugrušak zamijenio i stvorio privremeni matriks koji
i postupaka prekrivanja. Kolageni zavoj štiti materijal
omogućava stvaranje novog koštanog tkiva u ekstrakcijskoj alveoli.1
koštanog nadomjestka te potiče stvaranje ugruška i
stabilizaciju rane. Jason® fleece je također dostupan
s prethodno napunjenim gentamicinom.
SEM: [email protected] fleece
- Brza resorpcija kroz enzimsku degradaciju
- Stabilan u kontaktu s krvi i tijekom primjene
.................................................
- Ekstrakcijske alveole
- Režnjevi sluznice
- Biopsijska mjesta
- Paradontni koštani defekti
18
Svojstva
- Kontrola i zaustavljanje
krvarenja u ekstrakcijskim
alveolama ili nakon biopsije
- Resorpcija unutar 2-4 tjedna
- Unutarnji sinus lift
- Stabilan u kontaktu s krvi i prilikom primjene
- Zaštita rane
Indikacije:
- Zaštita Schneiderovemembrane
- Manje rane u usnoj šupljini
- Stabilizacija krvnog ugruška i učinkovita
lokalna hemostaza
Jason® fleece je stabilan nakon rehidracije i
omogućava brzo prožimanje s krvlju.
- Zatvaranje transplantacijskih mjesta
- Biopsijska mjesta
..................................................
- Jednostavna primjena
- Manje rane u usnoj šupljini
- Zatvaranje ekstrakcijskih
mjesta
SEM: Collacone® kolagena vlakna
Trodimenzionalna mreža.
- Vrlo učinkovit hemostiptik
Implantologija
Parodontologija
Oralna i maksilofacijalna kirurgija
Implantologija
Parodontologija
Oralna i maksilofacijalna
kirurgija
SEM: Jason® fleece
trodimenzionalna struktura
Svojstva
- Štiti i pomaže kod cijeljenja rane
Indikacije:
- Trodimenzionalni matriks za urastanje tkiva
Collacone® stabilan, brzi unos krvi i stabilizacija krvnog ugruška
................................................
Klinička primjena Jason®fleece-a.
- Kontrolirani poces cijeljenja rane
- Nativni kolageni konus
- Pomaže pri hemostazi
Klinička primjena Collacone®
Specifikacije proizvoda
Jason® fleece
Proizvod br. Veličina
sadržaj
.............................................................................................................
0690412 20x20mm
12 komada
0692510
50x50mm
10 komada
Specifikacija proizvoda
Jason® fleece u blister pakiranju.
collacone®
Jason® G kolagenska spužvica
prethodno napunjena gentamicinom
Proizvod br. Veličina
sadržaj
.............................................................................................................
600612 25x25mm 12 komada (pojedinačna sterilna pakiranja)
1
G. Cardaropoli et al. J Clin Periodontol 2003; 30: 809-818
Proizvod br. Oblik
Dimenzija
Sadržaj
....................................................................................................................
511112
~16mm height, 12 pieces
width on top ~ 11mm, (single sterile
bottom width ~7mm units)
19
Klinički slučajevi
Implantologija, parodontologija, oralna i maksilofacijalna kirurgija
Otvaranje lateralnog prozora
sinus lifta
Implantologija, parodontologija, oralna i maksilofacijalna kirurgija
Podizanje dna sinusa i augmentacija grebena uz simultano postavljanje implantata:
cerabone®; Jason® membrana Dr. Derk Siebers, Berlin
Podizanje dna sinusa: cerabone®; Jason® membrana
Dr. Alessandro Rossi, Milano
Klinički prikaz područja
Klinički slučajevi
Ispunjavanje sinusne šupljine s
Prekrivanje lateralnog područja
Ispunjavanje sinusne šupljine s
Imedijatno postavljanje
Klinički prikaz nakon
Cerabone®-om veličine
sinus lifta s Jason®membranom
Cerabone®-om 1-2mm
implantata
augmentacije s Cerabone®-om
čestica 1.0-2.0mm
veličine 20x30mm
Konačni protetski nadomjestak
i postavljanjem implantata
Podizanje dna sinusa i lateralna augmentacija: maxresorb®; Jason® membrana
PD Dr. Dr. Daniel Rothamel, Cologne
Sinus lift: cerabone®; collprotect® membrana
Dr. Viktor Kalenchuk, Chernivtsi
Preparacija lateralnog prozora
Sinus lift i dodatna lateralna
Prekrivanje augmentacijskog
Regeneracija kosti 6 mjeseci
Punjenje sinusa sa
Prekrivanje sa
Prekrivanje mekih tkiva sa
Meka tkiva 6 mjeseci
augmentacija s Maxresorb®-om
područja s Jason®membranom
nakon postavljanja implantata
Cerabone® 1.0-2.0 mm
Collprotect® membranom
Jason® fleece i zatvaranje rane
nakon zacijeljivanja
0.8-1.5 mm
Bone splitting: maxresorb®; collprotect® membrana
Dr. Jörg Neugebauer, Landsberg
Bone Splitting u regiji 15-25
Vestibularno postavljanje
Prekrivanje s collprotect
maxresorba za prevenciju
membranom
Dehiscijencija implantata: cerabone®; Jason® membrana
Dr. Marius Steigmann, Neckargemünd
Meka tkiva nakon zacjeljivanja
Klinička situacija nakon
Augmentacija vestibularne
Prekrivanje augmentacijskog
postavljanja implantata
stijenke s Cerabone®-om
mjesta s Jason® membranom
veličine čestica 1-2 mm
resorpcije vestibularne stijenke
Imedijatna implantacija: maxresorb® inject; Jason® membrana
Dr. Damir Jelušić, Opatija, Croatia
Imedijatna implantacija
Augmentacija grebena: maxgraft® cancellous block; Jason® membrana
Dr. Damir Jelušić, Opatija, Croatia
Jason® membrana na
Maxresorb inject postavljen na
Klinička situacija nakon
Priprema prije postavljanja
Prekrivanje Maxgraft® bloka
Agumentirani greben 3 mjeseca
bukalnoj stijenci
bukalni zid i zaštićen sa
godinu dana
bloka. Perforacija
Cerabone®-om i zaštita s
nakon postavljanja implantata
kortikalne kosti.
Jason® membranom
Jason® membranom
20
Konačni protetski nadomjestak
Fiksacija Maxgraft® bloka
21
Klinički slučajevi
Implantologija, parodontologija, oralna i maksilofacijalna kirurgija
Augmentacija grebena: maxgraft® bonebuilder; Jason® membrana
Dr. Markus Schlee, Forchheim
Klinički slučajevi
Implantologija, parodontologija, oralna i maksilofacijalna kirurgija
Augmentacija/podebljavanje mekog tkiva: mucoderm® umjesto mukozalnog grafta
Dr. Andreas Stricker, Konstanz
Klinička situacija prije
Fiksiranje Maxgraft® bonebuilder
Potpuno prekrivanje
20x30mm
augmentacije Maxgraft®
bloka, savršen kontakt kosti i
Maxgraftbonebuilder bloka s
Zatvaranje rane i šivanje
bonebuilder-om
površine bloka
Jason® membranom veličine
Augmentacija grebena: cerabone®; maxgraft®; Jason® fleece; PRF®
Dr. Reda Benkiran, Cannes
Klinička situacija prije kirurgije
Priprema mukozalnog flapa,
Sašiven Mucoderm® sa
Mucoderm® reduciran
periosteom i ostavljen otvoren
i pripremljen
za zacijeljivanje
Situacija nakon 4 mjeseca
Prekrivanje korijena “tunel tehnikom”: mucoderm®
Dr. Ziv Mazor, Ra‘anana
Klinička situacija nakon
Augmentacija u horizontalnom i
Prekrivanja augmentacijskog
Prekrivanje s pacijentovim
postavljanja implantata
vertikalnom smjeru s Crabone® i
područja s Jason® fleece
vlastitim PRF® matriksom
Maxgraft® česticama (omjer 1:1)
spužvicom natopljenom i PFR®
Podizanje dna sinusa uz simultano postavljanje implantata:
maxresorb® inject; Jason® membrane; collprotect® membrana
Dr. Dr. Andres Stricker, Konstanz
Klinička situacija prije operacije
Postavljanje Mucoderm®-a
Klinička situacija nakon
Klinička situacija nakon 3 godine
tunel tehnikom
3 mjeseca
praćenja
Prekrivanje recesije: mucoderm®
PD Dr. Stefan Hägewald, Berlin
Situacija prije postavljanja
Postavljanje implantata i
Prekrivanje augmentacijskog
Situacija 4 mjeseca
Klinička slika recesije gingive
Postavljanje Mucoderm®-a
Koronarno pomaknuto gingivno
prethodno eksponirani korijeni
implantata i augmentacije
augmentacija s Maxresorb®
područja s Jason® membranom
postoperativno nakon cijeljenja
prije postavljanja Mucoderm®-a
preko korijena zuba
tkivo prekriva Mucoderm® i
zuba sada su prekriveni rozim,
korijene zubi, postavljeni šavovi
keratiniziranim gingivnim tkivom
inject-om
Ispunjavanje biopsijskog mjesta:
Dr. Roland Török, Nuremberg
Klinička slika
Jason®fleece postavljena na
mjestu biopsije
Prekrivanje recesije: mucoderm®
PD Dr. Adrian Kasaj, Mainz
Zatvaranje biopsijskog mjesta
Dvije godine postoperativno:
Prekrivanje recesije s
Recesija prije postavljanja
Režanj djelomične debljine i
Koronarno pomaknuti
Šest mjeseci postoperativno,
transplantatom mekog tkiva
Mucoderm®-a
postavljanje Mucoderm®-a
režanj, prekrivanje korijena i
prekrivanje korijena i
preko zuba
Mucoderm®-a
podebljavanje marginalnog
mekog tkiva
22
23
Klinički slučajevi
Implantologija, parodontologija, oralna i maksilofacijalna kirurgija
Portfolio proizvoda Kodovi proizvoda
Regeneracija koštanog tkiva
Prezervacija alveole: collacone®
Dr. Fernando Rojas-Vizcaya, Castellón & Chapel Hill
cerabone® granule
Proizvod br. Veličina čestice Sadržaj
....................................................................
1510 0.5-1.0mm 1x0.5cc (ml)
1511 0.5-1.0mm 1x1.0cc (ml)
1512 0.5-1.0mm 1x2.0cc (ml)
1515 0.5-1.0mm 1x5.0cc (ml)
1520 1.0-2.0mm 1x0.5cc (ml)
1521 1.0-2.0mm 1x1.0cc (ml)
1522 1.0-2.0mm 1x2.0cc (ml)
1525 1.0-2.0mm 1x5.0cc (ml)
Klinička situacija nakon ekst-
Postavljanje Collacone®-a u
rakcije
ekstrakcijsku alveolu
Šivanje i otvoreno cijeljenje
Klinička situacija nakon cijeljenje
i postavljanja implantata
Ekstrakcijske alveole: cerabone®
PD Dr. Adrian Kasaj, Mainz
Proizvod br. Veličina čestice Sadržaj
....................................................................
20005 0.5-1.0mm (S) 1x0.5cc (ml)
20010 0.5-1.0mm (S) 1x1.0cc (ml)
20105
0.8-1.5mm (L) 1x0.5cc (ml)
20120 0.8-1.5mm (L) 1x2.0cc (ml)
maxgraft® spužvasti granulat
maxgraft® bonering
maxgraft® kortikalni granulat
Nakon ekstrakcije zuba vidljiva
Postavljanje Cerabone® čestica
Prekrivanje punch-om mekog
Klinička situacija nakon četiri
Proizvod br. Veličina čestice Sadržaj
....................................................................
31005 0,5-2,0mm 1x0,5cc (ml)
31010 0,5-2,0mm 1x1,0cc (ml)
31020 0,5-2,0mm 1x2,0cc (ml)
31040 0,5-2,0mm 1x4,0cc (ml)
je velika šupljina
veličine 0.5-1.0 mm
tkiva i šivanje
tjedana cijeljenja
maxgraft® blocks
Proizvod br. Veličina čestice Sadržaj
....................................................................
31111 uni-kortikalni 1xblok
10x10x10mm
31112 uni-kortikalni
1xblok
20x10x10mm
32111
spužvasti
1xblok
10x10x10mm 32112 spužvasti
1xblok 20x10x10mm perossal® sintetički konusi
maxgraft® bonering kirurški set
maxgraft® bonebuilder
Proizvod br. Sadržaj paketa
....................................................................
22005 1x šprica 1x0.5cc (ml)
22010 1x šprica 1x1.0cc (ml)
22025 1x šprica 1x2.5cc (ml)
22050 2x šprica 2x2.5cc (ml)
Proizvod br. Dimenzija Sadržaj
......................................................................
03-01031
Ø 6.0mm; 1x6 konus
6mm visina 1.2cc (ml)
03-01032 Ø 6.0mm; 2x6 konus
6mm visina
2.4cc (ml)
Proizvod br. Dimenzija Sadržaj
....................................................................
20200 Ø7.5mm; visina 15mm 1xcylinder 22201 Ø6.0mm; visina 15mm 1xcylinder
maxresorb® blocks
Proizvod br. Dimenzija Sadržaj
....................................................................
1720 20x20x10mm 1xblok
maxresorb® inject
maxresorb® cylinder
cerabone® block
Proizvod br. Veličina čestice Sadržaj
....................................................................
30005 0.5-2.0mm 1x0.5cc (ml)
30020 0.5-2.0mm 1x2.0cc (ml)
30010 0.5-2.0mm 1x1.0cc (ml)
30040 0.5-2.0mm 1x4.0cc (ml)
Ekstrakcijske alveole: maxresorb® inject
Dr. Minas Leventis, Athens
maxresorb® granule
Proizvod br. Dimenzija Sadržaj
....................................................................
21211
20x10x10mm
1xblock
21221 20x20x10mm
1xblock
Proizvod br. Dimenzija Sadržaj
....................................................................
Ø 7mm/3.5mm (vanjski/unutarnji promjer)
33170 visina 10mm, 1xspužvasti prsten
bez proreza
33171
visina 10mm, 1xspužvasti prsten
s prorezom
33570 visina 5mm, 1xspužvasti prsten
bez proreza
33571 visina 5mm, 1xspužvasti prsten
s prorezom
Proizvod br. Sadržaj
....................................................................
33000 1x Pilotno svrdlo 2mm
1x Trepan 7mm
1x Trepan 6mm
1x Svrdlo za poravnjanje
1x Dijamantni disc
1x Dijamantno okruglo svrdlo
Proizvod br. Sadržaj
....................................................................
PMIa
Individualno planiranje i
proizvodnja koštanog
nadomjestka iz 23x13x13mm
spužvastog bloka
Ø 6mm/3.5mm (vanjski/unutarnji promjer)
33160 visina 10mm, 1xspužvasti prsten
bez proreza
33161 visina 10mm, 1xspužvasti prsten
s prorezom
33560 visina 5mm, 1xspužvasti prsten
bez proreza
33561 visina 5mm, 1xspužvasti prsten
s prorezom
Regeneracija mekog tkiva
Jason® membrana
Nakon kirurške ekstrakcije
Popunjavanje defekta s
Postavljanje koštanog nadom-
vidljiv je veliki koštani defekt
Maxresorb®inject-om
jesnog materijala
Zatvaranje rane šivanjem
Proizvod br. Veličina Sadržaj
....................................................................
0681520 15x20mm 1 membrana
0682030 20x30mm 1 membrana
0683040 30x40mm 1 membrana
collprotect® membrana
Proizvod br. Veličina Sadržaj
....................................................................
601520 15x20mm 1 membrana
602030 20x30mm 1 membrana
603040 30x40mm 1 membrana
Prezervacija alveole: maxgraft ; mucoderm
Dr. Algirdas Puisys, Vilnius
®
Klinička slika nakon ekstrakcije
®
Mucoderm® postavljen
Regeneracija kosti prilikom
vestibularno i ispunjavanje
ponovnog otvaranja područja
Jason® fleece
mucoderm®
Jason® G
collacone®
Proizvod br. Veličina Sadržaj
......................................................................
0690412 20x20mm
12 komada
0692510
50x50mm
10 komada
Proizvod br. Veličina Sadržaj
......................................................................
600612 25x25mm
12 komada
Proizvod br. Veličina Sadržaj
....................................................................
701520 15x20mm 1 matrix
702030 20x30mm 1 matrix
703040 30x40mm 1 matrix
Proizvod br.
Oblik
Dimenzija
Content
....................................................................................................................
511112
~16mm visina, 12 komada
širina pri vrhu ~ 11mm, (pojedinačna
širina donjeg dijela ~7mm sterilna pakiranja)
Konačan protetski nadomjestak
alveole Maxgraft®-om
24
25
regeneracija
kosti i tkiva u
stomatologiji
botiss
biomaterijali
Inovacija.
Regeneracija.
Estetika.
meka tkiva
edukacija
botiss dental GmbH
Uhlandstraße 20-25
10623 Berlin / Germany
Fon +49 30 20 60 73 98 30
Fax +49 30 20 60 73 98 20
[email protected]
tvrda tkiva
www.botiss.com
facebook: botissbiomaterial
Novodent d.o.o.
Cesta dalmat.brigada 7, Matulji
Zavrtnica 3, Zagreb
T 00385 (0)51 701 704
F 00385 (0)51 741 080
E-mail: [email protected]
www.novodent.hr
Rev.: PKen-02/2013-07
26
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
15
File Size
4 097 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content