close

Enter

Log in using OpenID

10 Gra|evinski materijali 11 Oprema (Ugo.-ured.-trg

embedDownload
BELI Manastri, planina, dva vo}njaka {ljiva, pov. oko 0,5 ha,
ogra|eni betonskim stupcima i `icom, prodajem. Tel.
099/691-16-10
BELI Manastir, gra|. zemlji{ta pov. 6612 m2 uli~na {irina 31 m i
17.879 m2 uli~na {irina 58 m, 15 E/m2. Nekretnine Ljubek
d.o.o. S.Radi}a 5. Tel. 031/213-600 098/897-752
098/252-266
BELI[]E Josipa Kozarca 5, plac 1019 m2, {irina fronte 17 m,
4300 E, www.gagro.hr 031/654-701, Ljubek d.o.o.
098/897-752
BIJELO Brdo - [arengrad, zemlji{te 1400 m2 sa temeljnom
plo~om za vikendicu, 100 m od asfaltirane ceste, prodajem.
091/380-89-46
BILJE gra|evinsko zemlji{te 346 m2 s zapo~etom gradnjom,
Vukovarska ulica, gra|evinska dozvola za ku}u 60 m2,
prodajemo 17.000 E, www.devuks.hr, tel: 031/207-437
098/334-99-55
NARD dva jutra i ~etvrt oranice uz naselje Nehaj dajem u
arendu, cijena 200 E.
099/845-00-37
FOSNU hrastovu debljine 5 cm stara 5 godina, prirodno su{ena
du`ine 320 cm i du`a vi{e m3, prodajem.
098/980-84-33
CITROEN C4 Picasso 2.0 HDI automatik, full oprema, 2007.,
reg. do 3.2016., prodajem ili mijenjam.
091/899-70-37
NA[ICE naselje Dudi}, gradili{te ve}e 15 x 150 m ili manje 15 x
45 m, prodajem, asfaltna cesta, plin, struja, voda, telefon.
091/785-33-40
GRA\A polovna 10x12, du`ine od 5,5-6 m, 12 kom. prodajem.
031/381-473
CITROEN Saxo, 1,5d SX, 2003. god., reg. 6/2015., klima,
gara`iran, metalik plava boja, prodajem. Tel. 091/545-86-57
KADICU za tu{ kabinu polukru`nu, novu 90x90 prodajem.
095/911-54-59
CITROEN AX Spot 1.0 benzin, 1998., reg. do 6.2015.,
prodajem. 031/395-292
092/109-55-34
KAMEN mljeveni prani dim. od 0 do 30 mm, pogodan za
posipanje parkirali{ta i staza 2 kubika, 300 kn. 031/386-096
091/550-06-14
CITROEN AX Alure 1993. crni 1100 ccm3 central. zaklj.
prodajem.
092/155-14-66
NEMETIN 1850 m2, uz glavnu cestu, pogodno za vikendicu.
098/805-491
031/301-639
ORAHOVICA [ume|e gra|. parcele u vikend zoni vo}njak uz
hrastovu {umu mogu} priklju~ak na vodovod struju i telefon
900m2 3.000 E 1800m2 5.000 E 2700m2 7.500 E i 3.600m2
9.000 E vl. 1/1.
091/254-61-31
ORAHOVICA Ul. Rije~ani, oku}nicu 3450 m2 sa starom ku}om
prodajem za 10.000 E.
099/320-23-71
ORAHOVICA vinograd 845 m2, u vikend zoni, frankovka, crvena
i bijela plemenka (350 panjeva), u sredi{tu vinograda mala
drvena vikendica. Tel.
095/814-74-39
BILJE zemlji{te gradili{te 1600 m2, fronta 22,78 m, mogu}nost
parcelacije,
struja
i
voda
priklju~eni
(991)
www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3. 098/630-665
031/200-211
ORANICA povr{ine 5000 m2, saza|eno 2500 borova,
ogra|eno, pored ceste Osijek - Bizovac, cijena 10.000 E. Ag.
German
www.german-nekretnine.hr
031/200-101
091/530-77-20
098/820-365
BILJE zemlji{te fronta 38 m2, pola zemlji{ta u gra|evinskoj
zoni, mogu}nost gradnje posl. prostora, hala, teniskih igrali{ta
(957) www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3. 098/630-665
031/200-211
ORANICU 28 ha u ataru Petrijevci, prodajem. 031/273-109
098/167-35-62
BILJE gra|evinsko zemlji{te 761 m2 projektna dok. za
izgradnju stamb. ku}e, gradnja zapo~eta, 32.000 E
Tasman-nekretnine
d.o.o.
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
PETRIJEVCI dajem u zakup 2 jutra i ~etvrt zemlje uz naselje
Nehaj, cijena 200 E/godinu.
099/845-00-37
BILJE plac 656 m2 u novom naselju prodajem, pod ra~un mo`e
auto ili kombi, cijena za gotovinu 14.000 E. Tel.
091/503-39-87
BISTRINCI gra|.zemlji{te u vikend zoni Iliman, povr{ina 3586
m2, 3000 E, www.gagro.hr 031/654-701, Ljubek d.o.o.
098/897-752
BRA^ blizu Sutivana, parcela 535 m2 od mora udaljena 700 m,
sa prekrasnim pogledom na bra~ki kanal, Supetar i Sutivan,
povoljno cijena 15.000 E. Tel.
099/680-78-78
PETRIJEVCI Nard, 2 i 1/4 jutra zemlje na Nehaju iznajmljujem
na du`e, cijena 200 E godi{nje. Tel.
099/845-00-37
PETRIJEVCI Nard 2 i 1/4 jutra oranice uz Nehaj dajem u arendu
za 200 E/godinu.
099/845-00-37
PETRIJEVCI zemji{te 2 i 1/4 jutra na Nehaju iznajmljujem na
du`e za 200 E/godi{nje.
099/845-00-37
PLAC gradili{te 600 m2 u Ul. Jela, prodajem, cijena po
dogovoru.
031/280-802
PLAC za izgradnju 454 m2, Uske njive, Kninska ul., cijena
42.000 E, Ag. German www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
BREZOVICA kod D.Miholjca, oku}nica 2900 m2 sa starom
ku}om, prodajem za 3.000 E.
095/907-73-13
PLAC sa starom ku}om za ru{enje 402 m2, Dalmatinska ul.,
{irina od ulice 12 m, ~isto vlasni{tvo, prodajemo povoljno za
39.000 E, www.devuks.hr, tel: 031/207-437
098/334-995
BRO\ANCI prodajem seosko imanje stariju ku}u sa ostalim
prostorijama, oku}nica cca 3000 m2.
098/338-175
POGANOVCI vo}njak 4,6 ha u komadu, star 8 g., 460 stabala
oraha i 40 tre{nji, prodajem.
042/300-351
^EPIN gra|evinsko zemlji{te 700 m2, parcelirano, uli~na fronta
12 m, ulica Ljudevita Gaja, prodajem za 10.500 E. Tel.
098/252-002
POGANOVCI gra|evinsko zemlji{te 3018 m2 sa
infrastrukturom, zasa|ene tre{nje stare 8 g., prodajem.
042/300-351
^EPIN F.Ra~kog, zemlji{te 22x98 m prodajem za 15.000 E.
098/177-47-01
POGANOVCI gra|evinsko zemlji{te 2200 m2, zasa|eno 35
tre{anja i stara ku}a, prodajem.
042/300-351
DALJ [etali{te Josipa Kemenji Joce, plac 520 m2, cijena
17.000 E, Ag. German www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
SAMATOVCI zemlji{te 3262 m2, Ulica Franje Timari}a
prodajem, pogodno za obrtni{tvo. tel.
092/128-24-72
[email protected] zemlji{te 5010 m2, prilaz asfalt, pogodno za vikendice,
prodajem, mogu}a zamjena za auto.
098/937-91-69
DUBOKA op}ina ^aglin, 70 km od Osijeka, prodajem stariji
{ljivik. 091/555-69-17
031/782-700
\AKOVA^KI Pisak, povoljno prodajem zemlju 1200 m2 u zoni
dozvoljene gradnje vikendice, prilaz s dvije strane. Tel.
099/39003-39
\AKOVO prodajem 2 ha zemlji{ta - ran~, sa popratnim
zgradama, 2 ribnjaka, vel. 25x12, struja, voda, telefon, uli~na
rasvjeta cijelom du`inom, cijena po dogovoru, mogu}e i na rate.
031/818-201
\AKOV[TINA {umu i zemlju prodajem.
095/831-22-87
ERDUT vikend oku}nica 18x220, 600 ~okota i 100 vo}aka
(blizina centra, voda, asfalt) ~isti papiri, prodajem ili mijenjam
za noviji i bolji auto. Tel.
092/254-99-07
ERNESTINOVO gra|evinsko zemlji{te 2480 m2, glavna ulica,
{irina od ulice cca 18 m, prodajemo za 8.000 E,
www.devuks.hr, tel: 031/207-437
098/334-99-55
GAT ure|en vo}njak s oranicom pov. 1614 m2, 4000 E,
www.gagro.hr 098/334-674, Ljubek d.o.o.
098/897-752
GRADILI[TE plac na samoj obali Dunava 850 m2, mogu}a
gradnja vikendice, odli~na lokacija, 45.000 kn. 098/133-44-89
GRADILI[TE Cvjetno naselje, ulica Breza, ~estica povr{ine 702
m2, uli~na {irina 18 m, 50.000 E. Nekretnine Ljubek d.o.o.
S.Radi}a 5. Tel. 031/213-600 098/897-752
098/252-266
GRADILI[TE u Osijeku, na atraktivnoj lokaciji preko puta
Kauflanda, veli~ine 488 m2, prodajem.
097/907-37-34
GRADILI[TE 525 m2, Divaltova ul., prodajem ili mogu}a
zamjena. Tel.
091/887-66-42
GRA\EVINSKA zemlji{ta od 1700 m2 do 29000 m2,
vi{estambena i pos. gradnja Retfala, ju`na obilaznica,
Tasman-nekretnine
d.o.o.
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
GRA\EVINSKI plac 3400 m2, Vinogradska, dozvoljena gradnja
stambeno-posl. objekata ili obiteljskih ku}a do tri eta`e, struja,
voda, plin, kanalizacija. 031/378-126
091/171-54-00
GRA\EVINSKO zemlji{te 7742 m2, stadionsko naselje,
prodajem za 10 E/m2. 031/574-537
098/963-22-45
LASLOVO gra|evinsko zemlji{te, [kolska ulica, izbetoniran
most za dva auta, cijena 8.000 E, mo`e auto do 3.000 E. Tel.
099/599-62-70
GRA\EVINSKO zemlji{te sa starom ku}om i infrastrukturom
2500 m2 za vi{estambenu izgradnju, Donjodravska obala,
Osijek.
098/529-172
GRA\EVINSKO zemlji{te - ku}a za ru{enje, Vukovarska,
~estica povr{ine 2033 m2, 90.000 E. Nekretnine Ljubek d.o.o.
S.Radi}a 5. Tel. 031/213-600 098/897-752
098/252-266
GRA\EVINSKO zemlji{te, Na{i~ko naselje, plac 385 m2, uli~na
{irina 13 m, dozvoljena gradnja obiteljske ku}e, 15.000 E.
Nekretnine Ljubek d.o.o. S.Radi}a 5. Tel. 031/213-600
098/897-752
098/252-266
SARVA[ pored Osijeka, zemlji{te 1. klase 87.000 m2, Osje~ka
ulica, infrastruktura i autobus ispred, prodajem za 11 E/m2.
098/165-77-98
SARVA[ pored Osijeka, zemlji{te 1. klase 5500 m2, Osje~ka
ulica, infrastruktura i autobus ispred, prodajem za 11 E/m2.
098/165-77-98
SARVA[ kod Osijeka, zemlja 1. klase 8700 m2, za sve
namjene, u glavnoj Osje~koj ulici, infrastruktura i autobus
ispred, 11 E/m2.
098/165-77-98
STARIGRAD Paklenica, prodajem zemlju 466 m2 voda, struja u
blizini 1 km do mora.
098/437-276
TENJA gra|evinsko zemlji{te povr{ine 500 m2 na vi{e, u
neposrednoj blizini svih va`nih objekata u selu, na prometnoj
cesti, prodajem. Tel.
095/503-55-55
TVR\AVICA gra|evinsko zemlji{te 800 m2, velika fronta,
dost.komp.kom.infra.,
mirna
zona,
32.000
E
Tasman-nekretnine
d.o.o.
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
UGLJAN (otok), gra|. zemlji{te 322 m2, u naseljenom mjestu
cca 1 km od mora, 22.500 E, Gagro d.o.o. 031/654-701,
Ljubek d.o.o.
098/897-752
VALPOVO gra|. zemlji{te 1033 m2, uz kru`ni tok, grad. upravu,
blizina doma zdravlja, banke, ljekarne, pje{a~ke zone, 40.000 E
www.gagro.hr 098/334-674 031/654-700, Ljubek d.o.o.
098/897-752
VALPOVO oranica i vo}njak Pilatovica povr{ine 1880 m2,
jabuke, kru{ke, vi{nje, 5000 E. Gagro d.o.o. 031/654-701,
Ljubek d.o.o.
098/897-752
VALPOVO placevi na super lokaciji 2835 m2, na gl. cesti
Valpovo-Osijek, pogodni za stamb.-posl.objekte, benzinsku,
motel, autoku}e, www.gagro.hr 098/334-674, Ljubek d.o.o.
098/897-752
VALPOVO [ag poljoprivredno zemlji{te 5755 m2 (1 jutro) uz
glavnu cestu, prodajem za 5.000 E.
091/254-61-31
VINI[]E polj. zemlji{te 887 m2, prekrasan pogled na uvalu,
pored zemlje prolazi put za auto, do mora ima oko 850 m, uredni
papiri, 40.000 E, nije fiksno. Tel.
095/858-19-72
VI[NJEVAC A. Cesarca, plac 1020 m2, uli~na fronta 20,6 m,
sastoji se od 2 placa jedan uz drugi, mirna ulica, ~isto
vlasni{tvo, prodajem.
095/584-16-66
VUKA gra|evinsko zemlji{te 4730 m2, uz glavnu cestu Osijek \akovo prodajem.
091/588-58-08
ZEMLJA na ulazu u Forku{evce od Vi{kovaca prodajem, blizu
voda, struja, plin, telefon. 031/281-103
098/919-43-13
ZEMLJI[E u K.O. Branjih vrh uz makadamsku cestu u
neposrednoj blizini Belog Manastira, vinograd ogra|en `i~anom
ogradom i stupcima na 3.700 m2, 64.000 kn. 098/568-810
GRA\EVINSKO zemlji{te, Uske njive (Bogdanova~ka),
povr{ine 900 m2, uli~na {irina 19 m, 80.000 E. Nekretnine
Ljubek d.o.o. S.Radi}a 5. Tel. 031/213-600 098/897-752
098/252-266
ZEMLJI[TE 22.000 m2, Dugo polje, kolni prilaz, prodajemo
Tasman-nekretnine
d.o.o.
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
ZEMLJI[TE 2385 m2 u industrijskoj zoni na izlazu iz grada,
Vukovarska ulica. Detalji u direktnom kontaktu. Olga nekretnine
091/959-59-71
031/213-310
GRA\EVINSKO zemlji{te sa sru{enom ku}om, parcela 445
m2, Donji grad, Donjogradska obala, uli~ne fronte 12 m,
prodajemo za 50.000 E Estate d.o.o. Osijek
098/338-959
ZEMLJI[TE 6282 m2, od toga 1000 m2 gra|evinsko, 30 x 230
m, Lon~arevica velika, sva infrastruktura dostupna, 30 E/m2 ili
zamjena (1438) www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3.
098/630-665
031/200-211
GRA\EVINSKO zemlji{te 1300 m2, Livana/Omladinska ul.,
fronta 40 m, prodajemo, Tasman-nekretnine d.o.o. Trg slobode
8, www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
ZEMLJI[TE 1004 m2, Tvr|avica, 43.000 E (602)
www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3. 098/630-665
031/200-211
GRA\EVINSKO zemlji{te poslovne namjene na ulasku u ^epin
pov. 10.129 m2, fronta 95 m, prodajemo Tasman-nekretnine
d.o.o. Trg slobode 8, www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
ZEMLJI[TE u gra|evinskoj zoni, oranica ^erke, povr{ine 4910
m2, cijena 17 E/m2. Nekretnine Ljubek d.o.o. S.Radi}a 5. Tel.
031/213-600 098/897-752
098/252-266
GRA\EVINSKO zemlji{te 376 m2, fronta 12 m, Retfala, extra
mirna stambena lokacija, prodajemo za 37.000 E
Tasman-nekretnine
d.o.o.
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
GRA\EVINSKO zemlji{te u Bijelom Brdu, Ulica Dobro polje 5
(1.539 m2, {irina fronte 8,14 metara, priklju~ena struja,
gra|evinska dozvola od 1990.), prodajem za 22.000 kn.
099/596-16-53
ISTRA okolica Pule, vikend zemlji{te prodajem za 2500 E.
099/430-15-50
IVANOVAC nasadi oraha, stari 5 g. na ~estici 29.055 m2,
pristup s ceste, 32.000 E, pojedina~na prodaja 1 ha=11.000 E.
Nekretnine Ljubek d.o.o. S.Radi}a 5. Tel. 031/213-600
098/897-752
098/252-266
JOSIPOVAC Po{tanska ul., gradili{te 1384 m2, 16 m {irina, 86
m du`ina, pro{la sva infrastruktura.
031/355-699
JOSIPOVAC Slavonska ul., gradili{te 1340 m2, 16 m {irina, 84
m du`ina, pro{la sva infrastruktura.
031/355-699
JOSIPOVAC gra|evinsko zemlji{te 663 m2 prodajem.
091/270-19-55
JOSIPOVAC Brodari}eva ul. zemlji{te 825 m2 prodajem
povoljno. 031/353-893
091/168-32-05
JOSIPOVAC zemlju 11.500 m2, kod naplatnih ku}ica Slavonike,
pogodna za obrtni{tvo, prodajem za 2 E/m2. 099/430-15-50
LIMOVE i {ipke od aluminija, inoxa i bakra, prodajem.
091/222-11-12
OPEKU 25x12x6,5 cm, {uplja - za pregradne zidove, novo, 575
komada, prodajem za 400 kn. Tel.
099/698-67-37
PARKET bukva 300x50x3, 15 m2, novo, prodajem.
092/295-45-00
PROZOR ustakljeni 120x125 prodajem ili mijenjam za drva.
031/369-841
PROZOR 80x140 drveni duplo staklo, prodajem povoljno.
098/638-152
031/372-773
kupnja
PLAC ili ku}u za ru{enje u Donjem gradu potra`ujemo za
poznatog kupca. Olga nekretnine 091/959-59-71
031/213-310
POLJOPRIVREDNA zemlji{ta (manje parcele) uz va`nije
prometnice kupujem ili unajmljujem.
031/502-502
POLJOPRIVREDNO zemlji{te ve}e povr{ine na podru~ju
Slavonije i Baranje kupujem, isplata u gotovini. Ag. German
www.german-nekretnine.hr 031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
10 Gra|evinski
materijali
prodaja
BALKONSKA nova vrata ustakljena izo staklom drvena 90x220,
prodajem.
091/222-11-12
BETONSKO `eljezo u kolutu fi 6 mm 250 kg cijena 5 kn.
091/222-11-12
JOSIPOVAC Ulica Ivana Ma`urani}a, zemlji{te veli~ine 7100
m2 povoljno prodajem ili mijenjam za razno. Tel.
0049/176/96/527-426
BIBER crijep, novi, prodajem za 1 kn. Tel.
095/547-98-88
[email protected] Vinogradi, u Glavnoj ulici, prodajem 2700 m2
gra|evinsko zemlji{te, sa starom ciglom, crijepom i gredama
(poru{ena stara ku}a) bunar, vinski podrum i na brdu
vrt/oranica.
091/538-67-09
CIGLU mali format, novo, 200 komada, prodajem, cijena 150
kn. Tel.
099/698-67-37
BLOKOVE 19x19x29, 43 komada prodajem za 70 kuna. Tel.
099/698-67-37
CITROEN AX Spot 1997. plavi 900 ccm3 5 vrata 5 brzina
prodajem.
092/155-14-66
CITROEN C3 1.4 motor, benzin, 2005., u dobrom stanju,
prodajem. 031/377-708
091/523-59-59
CITROEN AX 1.0i,1988., o~uvan, metalik zeleni, pet vrata,
prodajem. Tel.
098/506-064
DAIHATSU Charade 1.0 TS, izvrsno stanje, prva boja, reg. do
07.2015. prodajem. Tel.
098/506-064
FIAT Punto 55S, plavi, 1995., povoljno prodajem.
031/748-235
FIAT Seicento, 2002., registriran, prodajem za 2000 E.
099/430-15-50
FIAT Stilo 1.9 jtd, reg. 3/16., klima, servisna, 1. vl., prodajem za
3550 E.
091/100-80-01
STUPCE pocin~ane du`ine 2,5 m sa ankerima za betoniranje i
zatvoreni sa metalnom kapom prodajem za 150 kn/komad. Tel.
098/506-064
STUPCE betonske prodajem. 031/507-108
091/206-69-99
[ALOKATRE za prozor 140x140 sa okovom, prodajem.
091/512-88-94
UMIVAONIK bijeli novi s pipom prodajem. Tel.
098/848-440
VINKOVA^KI crijep 104 polovni 1.500 kom. povoljno
prodajem.
098/529-172
VINKOVA^KI polovni crijep prodajem za 50 l/kom.
031/281-111
VINKOVA^KI crijep u odli~nom stanju, oko 500 kom, prodajem.
098/980-76-00
VRATA ulazna 105x205, prodajem za 400 kn. Tel.
099/698-67-37
VRATA ulazna hrastova 2x2 m, ru~ni rad, u odli~nom stanju,
prodajem.
031/323-531
VRATA ulazna sa {tokom hrastova, potpuno nova, 200x100 cm,
prodajem povoljno. 031/377-708
091/523-59-59
VRATA unutarnja bez {toka ustakljena i bez stakla, prodajem.
092/155-14-66
VRATA drvena dvokrilna (73x32 cm) bijela, pola staklo - pola
drvo bez {toka prodajem za 100 kn. tel.
091/529-98-59
WC sme|a {koljka, polovna o~uvana, 120 kn. 098/188-25-02
@ALUZINE grilje drvene za prozore i vrata povoljno prodajem.
092/215-51-78
@ELJEZNE cijevi i limove, prodajem.
091/222-11-12
FORD C-max 1.6 TDCI, 2007.g., 140tkm, reg.12/2015.,
servisna, grijanje sjedala i dr. oprema, zamjena 6200 E,
Autostop.
091/330-00-44
FORD Mondeo Ghia benz. 2 l 107 kW, 145 ks, orig. 109.000
km, 9.2001., reg. do 7.2015., alu felge+zimske gume na
felgama, prodajem, mogu}a zamjena za manje vozilo.
098/918-29-70
HONDA Civic 1996., 1.6 VTEC, klima, el. podiza~i, cent.
zaklju~avanje, plin, prodajem za 2.100 E. 091/512-04-77
098/135-53-56
HYUNDAI Galoper 2.5 tdi, 1996., full oprema, reg. godinu dana,
povoljno prodajem. 091/512-04-77
098/135-53-56
HYUNDAI Accent 1.5 GLS, 1996., reg 5/2015., 2. vl., 203.000
km, full oprema s klimom, prodajem ili mijenjam za noviji auto
po dogovoru. Tel.
098/379-470
MERCEDES E klasa 230, benzin, u veoma dobrom stanju,
prodajem, mo`e i zamjena za drugi Mercedes uz nadoplatu.
091/123-45-73
MERCEDES S klasa 500E aut. 1992. god., 240 kW, ispravan
auto, alu nove, 999 E, Autostop.
091/330-00-44
MITCUBISHI Payero sport 2007. 22.000 km, gara`iran,
registriran, 1. vlasnik, prodajem ili mijenjam za osobni
automobil marke VW. 031/386-096
091/550-06-14
EURO palete kupujem.
098/338-352
EURO palete kupujem.
098/338-352
NISSAN Qashqai 1.6 dci, 2013., extra oprema, 32.000 km,
servisna knji`ica, kao nov, 19.000 E.
098/691-266
POLOVNA eloksirana gara`na dvokrilna vrata dimenzije 250 x
210 cm kupujem. tel.
091/529-98-59
OPEL Kadett kabriolet 2.0I, 1991., metalik plavi, novi krov na
struju, nove gume, odli~no stanje, prodajem. 097/910-05-93
OPEL Zafira 2.0 DTI, 2001. god., reg. 07/15., 7 sjedala, 2
{ibera, klima i dr., 3550 E, Autostop.
091/330-00-44
11 Oprema
(Ugo.-ured.-trg.)
prodaja
APARAT za kokice, {e}ernu vatu, kuhani kukuruz, najam,
prodaja. Tel.
099/883-07-75
BIDE izvana kavene boje iznutra bijeli prodajem. tel.
092/128-24-72
BOCA CO2, mala, za ispod {anka, cca 75 cm, 10 kg, puna, atest
do 2023. godine prodajem za 900 kn. tel.
098/558-578
BOCU ~eli~nu za soda vodu ma|arska prodajem. tel.
092/128-24-72
BOJLER
5 litarski
ispod sudopera prodajem. tel.
092/128-24-72
ELEKTRI^NA pisa}a ma{ina Olympia Profesional, prodajem.
092/155-14-66
KLIMA ure|aj Whirlpool, dobro o~uvan, prenosiv, prodajem za
800 kn.
098/162-83-65
MANEKEN lutke za izlog, mu{ka i `enska, vrlo malo kori{tene,
povoljno prodajem. tel.
098/711-250
MESOREZNICU
Omas
profesionalnu
prodajem.
095/901-26-53
PISA]I stroj Unis TBM u ko`nom kov~egu, ispravan, prodajem.
Tel.
095/525-50-89
PLINSKU bocu 3 kg prodajem. tel.
092/128-24-72
PLO^A reklamna ve}a od eloksiranog lima samostoje}a malo
kori{tena, prodajem za 580 kn.
098/133-44-89
POLICU Alpos za trgovine, pekarnice ili ku}anstvo prodajem.
091/555-69-17
031/782-700
OPEL Corsa 1,7 d, 1999., prodajem. Tel.
098/208-910
AUTOPRIKOLICA 330 kg nosivosti, registrirana, prodajem. Tel.
095/384-84-50
KAMION Man 14-17, 87., trostrani kiper s kranom i dva
grajfera, ispravan, neregistriran, 14.000 E ili mijenjam za
kombi. 091/537-31-59
098/929-75-70
KOLA zapre`na, drvena, rukotvorine, prodajem. 033/771-846
MERCEDES benz kamion~i} 2.3 d, 83., plavi, 5 brzina, nova
cerada, odli~no stanje, 186.000 km, povoljno prodajem.
095/832-09-94
STARINA drvena selja~ka kola (ru~na velika), prodajem.
092/155-14-66
14 Motocikli
prodaja
APN 4, registriran za dvoje, u odli~nom stanju, + dijelovi za
njega. Tel.
091/532-64-26
BICIKL Pony poluispravan, MB + dje~ji MB starina bicikl Prvi
partizan Subotica, prodajem.
092/155-14-66
BICIKL MTB 26" skoro novi, prodajem za 800 kn.
099/683-11-51
OPEL Corsa 1.2 16V, 2002., srebrni metalik, 3 vrata, klima,
nove gume, uredna, reg. 10/2015., prodajem. 095/832-09-94
OPEL Zafira 1.8 benzin +plin, 2007., u odli~nom stanju, reg. do
2.2016., 6000 E, mo`e i zamjena za jeftiniji. Tel.
095/563-63-71
PEUGEOT 206 + prodajem, 2011. god. registriran do 2.2016.,
6.500 E.
091/720-17-21
PEUGEOT 308 1.6E HDI, 12/2011, 5 vrata, novi model,
automatik, led, navigacija, full, kartice, kredit, zamjena, 9.999
E, Autostop.
091/330-00-44
PEUGEOT 406, 1.9td, 1996. god., reg 07/15., klima i dr.,
izuzetno o~uvan, zamjena, 1.700 E, Autostop. 091/330-00-44
RENAULT Clio III, 2006., prvi vlasnik, gara`iran i servisiran, u
izvrsnom stanju, metalik plava boja, 5 vrata, euro kuka,
prodajem. Tel.
091/50239-35
STOL hrastov i 4 klupe, pogodno za terase, vikendice,
prodajem. Tel.
098/900-15-67
RENAULT 19 Europa, atestirani plin, reg. 10/15. gara`iran,
radiao/cd/mp3, 9.000 kn.
098/188-25-02
STOLOVE sa stolicama 10 kom sa po 4 stolice, oblik buradi
okovani bijela hrastovina stolice naslon. za restorane, hotele,
konobe, imaju vrata{ca, prodajem.
098/437-276
RENAULT Clio III 1.2, 16 V, tamno plavi metalik, 2006., 5 vrata,
gara`iran, servisiran, reg. do 8.2015., 1. vlasnik, prodajem. Tel.
091/502-39-35
SUDOPERE za kuhinju s dvije rupe i ocje|iva~em, s dvije rupe i
sudoper ugradbeni s jednom rupom i ocje|iva~em povoljno
prodajem. tel.
092/259-16-00
RENAULT Laguna, 2004. g., ugra|en plin, ispravan, reg.
11/15., mo`e pola gotovina, pola na karticu, na 10 rata, 3300 E,
bez zamjena. Tel.
098/190-10-10
TELEFONSKA centrala Panasonic, 5 ulaza, prodajem.
091/512-88-94
SMART 1.0, kabrio, 2008., bijeli, sva oprema, 51.000 km,
vlasnica, kao nov, 7000 E.
098/691-266
UMIVAONIK povoljno prodajem. tel.
STREET race timing sistem za automatsko mjerenje vremena u
dvije trake povoljno prodajem, sistem je be`i~ni, nije potrebno
razvla~iti kabl 402 m. Tel.
098/206-816
BMX Mongoose, servisna knji`ica, prodajem za 500 kn.
091/497-83-69
DIJELOVE nove za motor Honda F 600 klipnja~a, brtva glave
motora, brtva dekla motora, prodajem. 031/358-607
098/901-03-67
HONDA CBR 125R Repsol, 2012. god., 9500 km, iznimno
o~uvana, kao nova, mo`e zamjena za osobni automobil po
dogovoru. Tel.
098/379-470
KAWASAKI ER6N, 2007., 31.000 km, sa~uvan, 2600 E.
098/691-266
SKUTER Superking 49 cm3, dvotaktni, 2008.g., registriran 1
godinu, 2300 km, odli~no stanje, prodajem za 4500 kn.
098/705-012
@ENSKI Rog turist sa svjetlima korpom pumpom malo vo`en
400 kn, bicikl lokot na sajli, prodajem.
091/254-81-35
@ENSKI bicikl prodajem za 350 kn, fiksno.
097/699-60-08
15 Rezervni
dijelovi
prodaja
ALU felge, 4 komada, 17 cola, original VW marka, prodajem.
Tel.
091/959-59-15
ALU felge 15 “, Renault Megane, s ~etiri rupe prodajem za 950
kn. tel.
098/263-527
ALU felge 14" 4 komada i ~eli~ne felge prodajem. tel.
092/128-24-72
ALU felge, 4 komada, 4x100, za Golf 1, 2, 3, Opel Astra i dr.
prodajem. tel.
092/259-16-00
ALU felge Tomason TN1 18" sa gumama Pirelli 245/40 97Y, u
super stanju, cijena 999 E, Autostop.
091/330-00-44
12 Automobili
prodaja
[KODA Fabia 1.4 MPI, 2002., atestiran plin, klima, putno
ra~unalo, podiza~i stakala, euro kuka, prodajem za 3.600 E. Tel.
095/852-40-84
ALFA Romeo 146 1.4 Twinspark, crna, 5 vrata, klima, uredna
limarija, odjavljena, povoljno prodajem.
095/832-09-94
[KODA Fabia 1.2 Mpi, 12.2007.g., plava s efektom, dodatna
oprema, registrirana, prodajem. Tel.
098/522-303
AUDI A4, 2006. godina, zamjena za noviji Audi uz moju
nadoplatu. Tel.
091/959-59-15
[KODA Fabia 1.4 mpi, 2002. g., atestirani plin, klima, putno
ra~unalo, podiza~i stakala, euro kuka, reg. 9/2015., 3600 E. Tel.
095/852-40-84
AUTO gume “Bridgestone” dualer sport 215/65, R 16, polovne,
4 kom - prodajem za 500 kn. mob.
091/529-98-59
BMW 520i, 2001., automatik, atestiran plin, reg. 3/16., sva
oprema, prodajem za 5500 E.
091/100-80-01
CITROEN C4 Picasso, 1.6 HDI, 2009. god., reg 2/15, nema 5%,
srebrni, klima i dr., zamjena, kredit, kartice, Autostop.
091/330-00-44
CITROEN C4 Picasso 1.6, 2013., 25.000 km, crni, Medve{~ak
oprema, prodajem ili mijenjam za novi SUV uz moju nadopolatu.
091/899-70-37
[KODA Felicia 1.3 MPI 99. g. dobra, reg. 11.15. 7.600 kn.
098/700-650
[KODA Felicia LX 1,3 MPI 97. g. prodajem, nereg. 2.500 kn ili
reg. godinu dana 5.500 kn.
091/894-93-44
[KODA Fabia 1.4 Mpi, 2001., nema 5%, reg. godinu dana,
zamjena, 1750 E, Autostop.
091/330-00-44
[KODA Octavia 1.9 TDI, novi model, 2009.god., reg 2/15,
nema 5%, klima i dr., metalik, zamjena, 8.888 E, Autostop.
091/330-00-44
TOYOTA Yaris 1.0 VVT-i, 2003., 3v, 1. vl., servisna, klima,
prodajem za 2790 E.
091/100-80-01
VOLVO 440 1992. 1,7 benzin plin atestiran puno rezervnih
dijelova 700 E, mogu}e i na kredit na 12 mj. bez kamata.
092/306-56-60
092/155-14-66
CIGLU staru prodajem.
091/547-00-89
VW Golf 1.6 TDI, 2011.g., nema 5%, 5 vrata, klimatronik,
metalik, kartice, kredit, zamjena, 11.200 E, Autostop.
091/330-00-44
VW Passat Variant 1.6 TDI, 77 kW, 2010. god., full oprema,
navi, {iber, alu 17", nema 5%, zamjena, kartice, 10.999 E,
Autostop.
091/330-00-44
VW Polo 1.2 Olimpic, 2008. god., samo 37.000 km, klima i dr.,
5 vrata, crni, zamjena, 6.550 E, Autostop.
091/330-00-44
VW Polo 1.6 TDI, 2010. god., reg 6/2015, klima i dr. oprema, 5
vrata, nema 5%, kartice, zamjena, 7.999 E, Autostop.
091/330-00-44
GUME 175x70x14 ljetne Dunlop, 4 komada, prodajem za 300
kn fiksno.
095/866-55-97
GUME ljetne Goodyear 215x55x16 2 komada prodajem za 850
kn.
091/899-70-37
GUME ljetne 175x65x14 prodajem komplet za 400 kn.
091/899-70-37
GUME 205/55 R16 razne kori{tene 8 kom. 100 kn.
095/900-32-67
GUME ljetne Goodyear GT3 185/65 R15 88T, dubina ripne 4 - 5
mm, proizvedeno 2012., 4 kom., sve za 300 kn. Tel.
099/698-67-37
GUME ljetne starije ispravne 165/70/13 4 kom. 300 kn.
098/700-650
GUME Michelin 215/55/16, 2 komada, u dobrom stanju,
prodajem za 250 kn. 031/377-708
091/523-59-59
GUME Sava 205/60/16 polovne, 2 komada, prodajem za 150
kn. 031/377-708
091/523-59-59
HONDA rezervni dijelovi za sve vrste vozila. 091/512-04-77
098/135-53-56
HYUNDAI Accent 1.5 CRDI, 2003., polovne dijelove prodajem.
031/280-067
091/793-86-14
INSTRUMENT table za Kia Pride, Sephia, Rio, Shuma, Hyundai
Accent, Lanos, Nexia, Tico, Matiz, Getz, [koda Favorit, Lada
Samara, Yugo, Z-101. 031/280-067
091/793-86-14
IVECO to~ak 185x75 Rx16C Michelin vanjska 5 rupa felga,
prodajem.
092/155-14-66
KIA Pride 1998., benzin, motor, mjenja~, alnaser, alternator,
{ajbe, sjedala, farovi, prednji i zadnji branik i drugo. tel.
098/263-527
KLIMATRONIK za BMW-E36, digitalni
nosa~i
za
osobni
ure|aj novi.
098/133-44-89
automobil, prodajem.
092/155-14-66
MAZDA 323F vrata zadnja lijeva, potpuno nova, 2001.,
prodajem povoljno. 031/377-708
091/523-59-59
MOTORE i mjenja~e za Kia Pride, Sephia, Rio, Shuma, Lanos,
Aveo, Spark, Spectra, Nexia, Espero 1.8, Tico, Matiz, Hyundai
Accent, Getz, Felicia, [koda Favorit i dr. 031/280-067
091/793-86-14
OPEL 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 1.5 td, 1.7 d, 1.7 td, glave motora,
alnasere, alternatore prodajem.
091/784-71-28
PEUGEOT 1.4 HDI, 2.0 HDI, 1.9D i 1.9 TD, glave, alnasere,
alternatore prodajem.
097/910-05-93
RENAULT Thalia - desni far original prodajem. 091/522-70-41
092/128-24-72
BICIKLI 3 komada, 2 su MTB i 1 `enski, kota~i 26", solidno
o~uvani, povoljno prodajem. Tel.
098/379-470
SUZUKI (mali terenac) Ignis 4x4, 2007., reg. do 11.2015.,
o~uvan, 97.000 km, kuka, ~etiri nove gume, prodajem za 4.750
E ili mijenjam za ve}i i noviji auto. Tel.
092/254-99-07
AUDI A4 Avant, 2.0 TDI, 103 kW, automatik, automatska klima,
alu, reg. 11/15., zamjena, 9200 E, Autostop. 091/330-00-44
GUME rabljene ljetne 175/70-15C Firestone, 180 kn/kom.
091/894-93-44
BICIKLI “Rog” `enski prodajem. tel.
MU[KI City-bike, Balance 28" Shimano mjenja~, 21 brzina, alu
felge konusne euro line, blatobrani, svjetla, paktreger, prodajem.
031/370-554
099/411-34-98
[email protected] ugradbene za zidane pe~enjare i klasi~ne,
prenosive, za pe~enje janji}a i prasaca, prodajem.
031/563-137
GUME rabljene ljetne 195/65-15 Goodyear i Barum, 70 kn/kom.
091/894-93-44
PREDNJA hauba za Kia Pride 150 kn.
RENAULT Twingo 1,2 - 2001. god. registriran do 6.2015.
prodajem za 1700 E.
098/529-172
RENAULT Scenic, god. 1999, benzin-plin, neregistriran. Cijena
po dogovoru.
098/330 512
GUME 175/70/13 Michelin, 2 komada, kao nove, prodajem za
200 kn. Tel.
092/137-99-23
BICIKLE M/@ i dijelove ispravne lustere i stakla za lustere
neonsku reklamu i rasvjetu sklopke razne i elektro motore
prodajem vrlo povoljno.
031/303-752
MOTOR Kawasaki Z400, 1980.g., vozno stanje, sre|en,
povoljno prodajem.
091/510-89-18
PORTABL mehani~ki pisa}i stroj Olimpija Monika prodajem.
098/918-05-42
GUME 175/65/14 i 185/65/14, Michelin, Bridgestone, Pirelli u
kompletu 4 komada i u paru 2 komada prodajem. Tel.
092/137-99-23
POMI^NI pokrov u prostoru za teret za Jeep Grand Cherokee
100 kn.
098/133-44-89
PEUGEOT 308 1.4 16V Vti, 2008., 5 vrata, crni metalik,
dvoozonska klima, nove gume, 4600 E.
098/691-266
POLOVNI aparat Canon telefon, fax, sekretarica, fotokopirni
aparat sve u jednom aparatu, prodajem.
091/222-11-12
GUME 205/60/16 Michelin, 4 komada, prodajem za 400 kn. Tel.
092/137-99-23
BICIKL novi Monty bike, nekori{ten, prodajem. 091/555-69-17
031/782-700
PEUGEOT 207 1.4i, 2007., reg. 1 g., crveni, 5 vrata, klima, 4x
air bag, abs, 3600 E.
098/691-266
RENAULT Megane karavan 1,5 DCI, 2004.god., nema 5%,
klima i dr. zamjena, kredit, 3.650 E, Autostop. 091/330-00-44
GUME Sava Eskimo S2 M+S 145/80/13 4 kom. za 550 kn,
prodajem.
098/188-25-02
PLO^A za prtlja`nik automobila A-3 TDI prodajem za 100 kn.
098/133-44-89
KYMCO Spacer 50, 2001., reg. do 5/2015., izuzetno o~uvan,
crvena boja, kofer i kaciga, prodajem za 5200 kn.
095/813-99-83
RENAULT Clio III, 2006., metalik plave boje, 5 vrata, gara`iran i
servisiran, u izvrsnom stanju, 1. vlasnik, euro kuka, prodajem.
Tel.
091/502-39-35
091/784-71-28
FIAT Punto 1.0, 1.1, 1.2, motore i mjenja~e prodajem.
091/784-71-28
099/683-11-51
OPEL Astra GTC 1.3 CDTI, 2010.g., 66 kW, nema 5%, full,
zamjena, reg. 2/15., izuzetno atraktivna, 8600 E, Autostop.
091/330-00-44
OPEL Astra H 1.4i, 2006., reg. 10/15., klima, servisna, 1. vl.,
5v, prodajem za 5100 E.
091/100-80-01
FIAT Ducato 2.8 td, 2003., motor prodajem.
KROVNI
BICIKL Explorer 26" prodajem za 800 kn.
CIGLU prodajem o~i{}enu raznu polovnu.
EL. mehanizam za otvaranje gara`nih vrata sa pu`nom {inom,
polovno ispravno prodajem.
098/974-73-70
prodaja
AUTOPRIKOLICA 150x35x100 12 coli to~kovi, torziona,
prodajem.
092/155-14-66
OPEL Zafira 1.7 CDTI, 2010. god., reg 2/15., nema 5%, full,
navi, 7 sjedala, srebrna, zamjena, kredit, kartice, 9999 E,
Autostop.
091/330-00-44
RENAULT Megane karavan, 1.5 DCI, 2005. god., nema 5%, alu
16", nove zimske gume, srebrni, klima i dr., zamjena, kartice,
3.900 E, Autostop.
091/330-00-44
092/128-24-72
13 Ostala vozila
KAMION TAM 130 Deutz motor, mjenja~ kip pumpa dvostepena
za kran i kipu, prodajem.
098/529-172
MERECEDES 190D 1985. g. registriran do 2016. god. u
dobrom stanju, ima kuku, cijena po dogovoru. 098/343-239
kupnja
VOZILA VW i [koda marke - registrirane i neregistrirane
otkupljujem. 095/901-33-94
091/522-70-41
LADA karavan 1.5, 1. vlasnik, reg. do 2.2016., gara`iran, 5
novih guma, euro kuka, radio, 4 podiza~a stakla, prodajem,
mogu}a kompenzacija.
031/507-067
MERCEDES 190 E 2.0 motor bijele boje, 1989. god. {iroka
lajsna, atestirani plin do 5.2015. godine, prodajem za 600 E.
091/513-56-14
FIAT Marea 1997., 1.6 benzin alnaser, alternator, hauba, farovi,
{ajbe, kompjutor, kompresor klime, hladnjak, km sat i drugo.
tel.
098/263-527
GUME 185/65/15 Bridgestone, 4 komada prodajem za 400 kn.
Tel.
092/137-99-23
KAMION FAP 13-14, 87. g. kiper nosivosti 8 t, ispravan
odjavljen, prodajem. 031/570-107
095/889-00-49
LADA Samara o~uvana atestiran plin, euro kuka, cd/radio 3.500
kn nije fiksno.
098/188-25-02
FIAT Punto II 1.2 16V motor, mjenja~ 6 brzina, elektroniku,
dijelove limarije prodajem.
091/784-71-28
GUME 185/55/15 Kumho, 2 komada u dobrom stanju prodajem
za 200 kn. Tel.
092/137-99-23
kupnja
JAGUAR S-type 2,7 D, 2005.g., reg. 6/2015., full, alu 17",
zamjena, 9999 E, Autostop.
091/330-00-44
LABIN Ra{a atraktivno zemlji{te 6.420 m2, od ~ega je 1.865
m2 gra|evinsko, pogled na uvalu, od mora 2 km, 80.000 E
hitno!
095/802-81-81
MECE R. Bani}a, oranica - gra|evinsko zemlji{te povr{ine 950
m2, uli~na {irina 18 m, 6000 E. Nekretnine Ljubek d.o.o.
S.Radi}a 5. Tel. 031/213-600 098/897-752
098/252-266
VW Golf III 1.9 turbo diesel, 1993., 5 vrata, crne boje, servo
volan, reg. godinu dana, odli~no stanje, prodajem za 1.350 E,
mogu}a zamjena.
099/351-07-32
AUTOMOBILE kupujemo, isplata u gotovini i prijepis odmah!
Autostop,
091/330-00-44
STOLARIJU drvenu - prozore i vrata raznih vrsta prodajem.
031/280-802
VW Polo 1.4i, 2006., reg. 3/16., klima, servisna, 5v, kao nov,
prodajem za 4550 E.
091/100-80-01
EL. brojilo 2 tarifno, trofazno i monofazno od hepa polovno
prodajem.
098/974-73-70
VW Golf 1.9 d, karavan, 95., crveni, 5 vrata, zra~ni jastuci,
{iber, alu felge, kuka, reg. 3/16., prodajem.
095/832-09-94
FIAT Punto 1.2 elx, 2002., klima, servo volan, elektro podiza~i
stakala i ostala oprema, reg. 24.7.2015., prodajem za 600 E.
Tel.
098/666-452
CIGLU veliku i malu prodajem, cijena po dogovoru.
031/571-075
CRIJEP novi vinkova~ki sci, snjegobran glinex, glazirani, tamno
crveni, oko 160 kom., prodajem za 3 kn/kom. 031/293-640
VW Golf III 1,9 TD 1993. g. prodajem, registriran do
27.102015. godine.
091/899-22-57
SKELU gra|evinsku 80 m2 klasi~nu, cijevnu, s fosnama,
prodajem. tel. 031-675-449
092/205-50-17
LABIN Ra{a, atraktivno zemlji{te 12.842 m2, od ~ega je 3.730
m2 gra|evinsko, pogled na uvalu i more, od mora 2 km,
153.000 E hitno!
095/802-81-81
MASLINIK 1300 m2 kraj Primo{tena, prodajem, cijena po
dogovoru. Tel.
091/957-99-40
VW Golf 2, 1992 god, 1,6 d, reg. 03/2016. 5 vrata, 5 brzina,
prodajem za 6500 kn.
091/542-80-69
KUPUJEMO auto od vlasnika po realnoj cijeni
www.spiktim.hr mob. 095/909-6246 tel.
031/211-057
VW Golf IV 1.9 tdi, karavan, 2001., reg. 10/15., aut. klima,
oprema, prodajem za 4150 E, mo`e zamjena. 091/100-80-01
LASLOVO na ulazu od Osijeka, s desne strane, oranica 4239
m2 (25x170 m).091/554-86-91
031/368-446
VW Polo klasik SDI 47 kW reg. godinu dana 99. god. prodajem
ili mijenjam. 031/644-052
092/189-64-28
FIAT Punto 55, 1999., reg. 11/15., 3v, srebrni, prodajem za 950
E.
098/443-430
CIGLU polovnu veliku i malu povoljno prodajem. 098/529-172
CRIJEP mediteran 222, 1250 komada, polovni, prodajem za 1
kn/kom. 031/353-313
095/888-09-59
VW Golf 3, 1993. god. 1.8i, reg. 11/2015. 90ks, 5 vrata, servo,
prodajem za 5500 kn.
091/542-80-69
PROZORSKO krilo ustakljeno 80x70 cm prodajem za 50 kn.
031/377-708
091/523-59-59
[AG Valpovo oranicu 2 i 1/4 jutra na Nehaju dajem u zakup za
200 E/godinu.
099/845-00-37
ZEMLJI[TA gra|evinska svih veli~ina prodajemo i potra`ujemo
za vas na podru~ju Osijeka i okolice, Tasman-nekretnine d.o.o.
Trg slobode 8, www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
GRA\EVINSKO zemlji{te 450 m2 u strogom centru Osijeka,
vi{estambena gradnja, fronta 17 m, prodajemo,
Tasman-nekretnine
d.o.o.
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
KVALITETNU zemlju povoljno prodajem, za nasipavanje.
098/529-172
[AG Valpovo zemlju 2 i 1/4 jutra na Nehaju dajem u zakup za
200 E/godi{nje.
099/845-00-37
GRA\EVINSKO zemlji{te na uglu, Vrtna ulica, povr{ine 358
m2, 35.000 E. Nekretnine Ljubek d.o.o. S.Radi}a 5. Tel.
031/213-600 098/252-266
098/897-752
GRA\EVINSKO zemlji{te sa sru{enom ku}om, Donji grad –
Donjogradska obala, povr{ina parcele 445 m2, uli~ne fronte 12
m, prodajemo za 50.000 E Estate d.o.o. Osijek 098/338-959
KOLOTURU gra|evinsku prodajem za 100 kn. Tel.
099/698-67-37
VW Polo Classic 1,9 SDI 98., reg. 3.2016., 2. vlasnik, servo
podesiv po visini, centralno, radio - CD, metalik boja, u
odli~nom stanju, prodajem za 1800 E. Tel.
098/166-86-55
ALU felge sa gumama za Audi 3 vel. 15 cola 96-2003. u
dobrom stanju, 2 kom. prodajem 150 kn/kom. 098/133-44-89
AUDI 80 B4, 1994., TDI, turbina, mjenja~, Bosch pumpa, vrata,
sjedala, el. pod. stakla i drugo. tel.
098/263-527
BRANIKE prednje i zadnje za Kia Pride, Sephia, Rio, Shuma,
Hyundai Accent, Lanos, Nexia, Tico, Matiz, Getz, [koda Favorit,
Felicia, Lada Samara i dr. 031/280-067
091/793-86-14
BRANIKE prednje i zadnje za vozila Golf IV, [koda Fabia,
Octavia, Fiat Brava, Marea i dr., prodajem, cijena po dogovoru.
091/522-70-41
DIJELOVE limarije i mehanike za [kodu, Golfa, Opela i dr. vrste
vozila prodajem.
091/522-70-41
DIJELOVE za vozila Felicia 1.3, 1.6, 1.9D, [koda Favorit, Lada
Samara, Yugo, Z-101, prodajem. 031/280-067
091/793-86-14
DIJELOVE za Kia Pride, Sephia, Rio, Shuma, Hyundai Accent,
Getz, Aveo, Spark, Spectra, Lanos, Nexia, Espero 1.8, Tico,
Matiz prodajem. 031/280-067
091/793-86-14
DOBO[E 2 komada prednja za kamione Mercedes prodajem za
200 kn. 031/386-096
091/550-06-14
DUNLOP ljetne gume, dimenzije 175/70 R13, 2 komada, malo
kori{tene, u super stanju, prodajem, cijena po dogovoru. Tel.
091/546-47-42
EURO kuku za Hyundai, mo`e se prepraviti i za drugi automobil,
prodajem. 031/570-631
098/848-44-91
EURO kuku za Hyundai Accent prodajem, mo`e se prepraviti i
za drugi automobil. 031/570-631
098/848-491
FELGA ~eli~na sa gumom 205/55 R16 Michelin novo, 100 kn.
095/900-32-67
FELGE ~eli~ne za Hyundai Accent, Lanos, Nexia, Aveo, Spark,
Shuma, Tico, Matiz, Getz, Kia Pride, Sephia, Rio, Yugo, Felicia
prodajemo. 031/280-067
091/793-86-14
FELGE 13" sa gumama 155/80/13, prodajem po dogovoru.
031/270-315
095/568-91-41
098/700-650
RATKAPE za to~kove osobnih automobila razne veli~ine,
prodajem.
092/155-14-66
RENAULT Kangoo 1.9 diesel, 2004., polumotor, hladnjak,
poluosovine, mjenja~, elektro pumpu Bosch prodajem.
097/910-05-93
RENAULT 5 Campus, prednja sjedala 100 kn, farovi 50 kn
komad, hauba 100 kn, branici 100 kn komad. Tel.
092/137-99-23
RENAULT Scenic od 1997.-2002. prednju {ofer {ajbu prodajem
za 200 kn. Tel.
092/137-99-23
RENAULT Clio 1.4 energy, Twingo 1.2, motore, mjenja~e i
dijelove elektronike prodajem.
091/784-71-28
RENAULT Megane klasik 1997., 1.4 benzin, motor, mjenja~,
alnaser, alternator, kompresor klime, vrata i drugo. tel.
098/263-527
RENAULT Megane, 2000., 1.4 benzin, motor, mjenja~, alnaser,
alternator, vrata, {ajbe, amortizeri i drugo. tel. 098/263-527
SJEDALA za Kia Pride, Sephia, Rio, Shuma, Hyundai Accent,
Lanos, Aveo, Spark, Spectra, Nexia, Espero, Tico, Matiz, Getz,
Felicia, Yugo, prodajemo. 031/280-067
091/793-86-14
SJEDALA prednja nova za jeep ili kombi prodajem u pola cijene
vrijednosti. 031/386-096
091/550-06-14
[AJBE prednje i zadnje kao i sva bo~na i leptir stakla za Kia
Pride, Sephia, Rio, Shuma, Hyundai Accent, Lanos, Nexia,
Espero, Tico, Matiz i dr. 031/280-067
091/793-86-14
TO^AK 16 coli od Tomosa 3 M pr. + zadnji, prodajem.
092/155-14-66
ULJE motorno Mobil 5W40, 5 l, prodajem za 230 kn.
031/355-699
VW T4 2.4 diesel, glavu kompletnu, polumotor kompletan,
alnaser i alternator prodajem.
097/910-05-93
VW Polo 1.4 TDI, 2006., 5 vrata, plavi, prednji kraj
karamboliran, motor, mjenja~, elektroniku prodajem.
097/910-05-93
VW Passat 1989. prednju haubu 100 kn i desni blatobran 50 kn
prodajem. Tel.
092/137-99-23
VW Polo 1997. prednju haubu 100 kn, zadnje {top lampe 50 kn
komad prodajem. Tel.
092/137-99-23
VW Golf III zadnji kraj sa krovom, 3 vrata, motor 1.9D, mjenja~ i
druge dijelove prodajem.
091/784-71-28
VW Passat karavan 1996., bez motora i mjenja~a prodajem u
dijelovima.
091/784-71-28
VW Golf IV 1.4 16V, zadnji kraj sa krovom, glavu kompletnu,
ispu{nu granu, alnaser i druge dijelove elektronike prodajem.
091/784-71-28
VW Passat 1.9 TDI, 2004., zadnji kraj sa krovom i vratima,
prednji trap, mjenja~ 5 i 6 brzina, elektroniku prodajem.
091/784-71-28
VW {ajbe, nove i polovne prodajem. tel. 098/223-195
091/799-42-82
VW Golf III, prekida~i grijanja, motori grijanja, farovi, haube,
blatobrani, maske, gepek, vrata i dr. prodajem. tel.
098/223-195
091/799-42-82
VW Golf III 1.9 D i TD glavu motora prodajem. tel. 098/223-195
091/799-42-82
VW Golf IV, felge ~eli~ne, 14 cola s ljetnim gumama i ratkapama
prodajem. tel. 098/223-195
091/799-42-82
VW Passat, 1997. godi{te farove lijevi i desni prodajem, kao
novi. tel.
098/338-516
VW Vento TD 1994., motor, mjenja~, hauba, branici, farovi,
kuka, vrata, alnaser, {top svjetla i drugo. tel.
098/263-527
VW Golf 3 1.9 TD, 1994., motor, mjenja~, turbina, Bosch
pumpa, alnaser, alternator, sjedala, vrata, hauba i drugo. tel.
098/263-527
VW Golf II 1.6 D, 1990., motor, mjenja~, {ajbe, vrata, alnaser,
alternator, km sat, hladnjak, sjedala i drugo. tel. 098/263-527
VW Passat 1991., diesel, karavan, mjenja~, alnaser, alternator,
{ajbe, vrata, sjedala, farovi, amortizeri, {top svjetla i drugo. tel.
098/263-527
VW Golf II, zadnje sjedalo prodajem za 100 kn. tel.
098/558-578
VW Golf I, II, III dijelove limarije i mehanike, povoljno prodajem.
tel. 098/223-195
091/799-42-82
VW Golf I, II, III, Vento, Jetta, Passat, dijelove limarije i
mehanike, povoljno prodajem. tel. 098/223-195
091/799-42-82
VW Golf III, dijelove limarije i mehanike, povoljno prodajem. tel.
098/223-195
091/799-42-82
VW Golf III 1.8i, automatik, 95., motor i mjenja~ prodajem.
091/784-71-28
VW Golf III 1.9 tdi, 94., bijeli, 5 vrata, karamboliran, odjavljen,
prodajem u dijelovima.
095/832-09-94
VW Jetta I - svjetla, `migavci, stop svjetla, prodajem.
031/270-315
095/568-91-41
ZASTAVA 650 ili 640 Ad i Fiat-Om 115 ks standardne le`ajeve
za radilicu i klipnja~e 390 kn.
098/700-650
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
80 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content