close

Enter

Log in using OpenID

4. stranica - Glas Slavonije

embedDownload
KU]A prizemnica, Srijemska, trosobna 110 m2, plinsko
grijanje, ~estica povr{ine 165 m2, gara`a, EC razred F, 60.000
E, Nekretnine Ljubek d.o.o. S.Radi}a 5 tel. 031/213-600
098/897-752
098/252-266
POGANOVCI S. Kolara, ku}a trosobna, plac povr{ine 5907 m2,
gospodarske zgrade, EC razred G, cijena 16.500 E, Ag. German
www.german-nekretnine.hr 031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
LOKAL ugostiteljski 58,75 m2, K.A. Stepinca, prizemlje, EC
razred
C,
cijena
49.900
E.
Ag.
German
www.german-nekretnine.hr 031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
POSLOVNI prostor, poslovna skladi{ta 250-400 m2, centar
grada, novoadaptirana, sa uredima i sanitarnim ~vorovima,
iznajmljujemo! www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3.
098/630-665
031/200-211
KU]A sa dvori{tem, plac 153 m2, {iri centar, mogu}e
stanovanje i u ure|enom podrum. pr., plin centralno i pe} na
drva, PVC, EC razred D www.nekretnineosijek.com Trg slobode
3. 098/630-665
031/200-211
PRIZEMNICA trosobna, A. Kani`li}a, plinsko grijanje, plac 153
m2, EC razred D, cijena 65.000 E. Ag. German
www.german-nekretnine.hr 031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
LOKAL 30 m2, sre|en, pogodan za sve djelatnosti, Bra~ka
ulica, 18.000 E.
091/340-62-27
POSLOVNI ured 22 m2, gradsko centralno, san. ~vor,
namje{ten, zgrada je stambeno - poslovna, pored Kapa centra,
sjajna prilika (934) www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3.
098/630-665
031/200-211
KU]A 75 m2 s dvori{tem, gara`om i dodatnim
nusprostorijama, plac 358 m2, grijanje na drva, kuhinja na
poklon, Bosutsko, EC Razred E, www.nekretnineosijek.com Trg
slobode 3. 098/630-665
031/200-211
PRIZEMNICA Banjalu~ka, plac 264 m2, trosoban i dvosoban
stan, gara`a, EC razred G, cijena 65.000 E. Ag. German
www.german-nekretnine.hr 031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
KU]A vikendica na Kara{ici 115 m2, plac 490 m2 podru~je
posebne dr`avne skrbi, ure|ena, demit fasada, ~isto vl., EC
Razred C (949) www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3.
098/630-665
031/200-211
PRIZEMNICA plac 485 m2, Zrinjevac, EC razred F, cijena
150.000 E, Ag. German www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
KU]A novije gradnje (2008.) od 353,70 m2: podrum, prizemlje,
kat, tavan, gara`a, EC razred C, plin+podno, 2 kolna prilaza,
Uske njive, www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3.
098/630-665
031/200-211
KU]A
obiteljska
127
m2,
plac
210
m2,
suteren+prizemlje+kat+tavan, plin, dvori{te, EC razred E,
zamjena
za
dvoipolsoban
stan+nadoplata,
www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3. 098/630-665
031/200-211
KU]A dvori{na 58 m2, Sv. Ane, plac 100 m2, adaptirana
2008.g., drvarnica oko 40 m2, EC razred E, prodaja ili zamjena
za stan (1464) www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3.
098/630-665
031/200-211
KU]A novija, 6 soba, 2 kupaonice, Vranska ul., Retfala, blizina
{kole i vrti}a, EC razred C, prodajem za 120.000 E, mogu}a
zamjena.
098/937-91-69
KU]A visokoprizemnica, centralno plinsko grijanje, blizu autob.
i `eljez. kolodvora, EC razred E, prodajem za 53.000 E, mo`e
zamjena za manji stan u centru.
091/885-39-95
KU]A kod autotr`nice 80 m2, ima sve priklju~ke, plac 400 m2,
isklju~ivo za ru{enje ili adaptaciju, prodajem za 16.000 E fiksno.
098/802-870
KU]A u Retfali, prodajem za 128.000 E, mogu}a zamjena za
manji stan, ostalo po dogovoru, EC razred F, zidana 1990. god.
098/133-44-89
KU]A katnica, Banova, {esterosobna 180 m2, plinsko grijanje,
podrum, kolni ulaz - gara`a, terasa, EC razred F, 108.000 E,
Nekretnine Ljubek d.o.o. S.Radi}a 5 tel. 031/213-600
098/897-752
098/252-266
KU]A vis.prizemnica, Vidove gore, peterosobna 160 m2
plinsko grijanje, gara`a ~estica pov. 450 m2, EC razred C,
155.000 E, Nekretnine Ljubek d.o.o. S.Radi}a 5 tel.
031/213-600 098/897-752
098/252-266
KU]A vis.prizemnica Plata~ka peterosobna 200m2 plinsko
grijanje podno terasa gara`a ~estica 286 m2 EC razred C
209.000 E Nekretnine Ljubek d.o.o. S.Radi}a 5 tel.
031/213-600 098/897-752
098/252-266
KU]A vis.prizemnica s potkrovljem [.Petefija 4-sobna 160 m2
plinsko grijanje gara`a ~estica 405m2 EC razred B 120.000 E
Nekretnine Ljubek d.o.o. S.Radi}a 5 tel. 031/213-600
098/897-752
098/252-266
KU]A katnica F. Livadi}a {esterosobna 200 m2, plinsko
grijanje, gara`a, podrum, ~estica pov. 190 m2 EC razred C,
180.000 E Nekretnine Ljubek d.o.o. S.Radi}a 5 tel.
031/213-600 098/897-752
098/252-266
KU]A katnica, Kordunska, peterosobna 250 m2, plinsko
grijanje, gara`a, EC razred C, 142.000 E, Nekretnine Ljubek
d.o.o. S.Radi}a 5 tel. 031/213-600 098/897-752
098/252-266
KU]A prizemnica, Dalmatinska, trosobna 85 m2, plinsko
grijanje - pe}i, ~estica povr{ine 542 m2, EC razred D, 72.000 E,
Nekretnine Ljubek d.o.o. S.Radi}a 5 tel. 031/213-600
098/897-752
098/252-266
KU]A prizemnica, Drinska, trosobna 110m2, novo krovi{te,
PVC stolarija, ~estica pov. 313 m2, EC razred C, 95.000 E,
Nekretnine Ljubek d.o.o. S.Radi}a 5 tel. 031/213-600
098/897-752
098/252-266
KU]A prizemnica 100 m2 s potkrovljem (neure|eno) Dunavska
plinsko grijanje, PVC ~estica pov. 323m2, EC razred C, 79.500
E, Nekretnine Ljubek d.o.o. S.Radi}a 5 tel. 031/213-600
098/897-752
098/252-266
KU]A prizemnica Moslava~ka, pov. 115 m2+ posl. prostor 50
m2, kolni ulaz, ~estica pov. 278 m2, EC razred G, 60.000 E,
Nekretnine Ljubek d.o.o. S.Radi}a 5 tel. 031/213-600
098/897-752
098/252-266
KU]A starija, Divaltova ulica, plac 500 m2, kolni ulaz tipa
ajnfort, prodajemo za 55.000 E, EC razred F. Olga nekretnine
091/959-59-71
031/213-310
KU]A peterosobna, Lastovska ulica, plinsko centralno,
podrum, gara`a, terasa, djelomice PVC stolarija, prodajemo za
85.000 E, EC razred C. Olga nekretnine 091/959-59-71
031/213-310
KU]E veliki izbor, Donji grad... nazovite nas radi vi{e
informacija!!! www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3.
098/630-665
031/200-211
KU]E veliki izbor Retfala... nazovite nas radi vi{e informacija!!!
www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3. 098/630-665
031/200-211
KU]E svih tipova i veli~ina prodaja... nazovite za vi{e
informacija! www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3.
098/630-665
031/200-211
KU]E veliki izbor na prodaju, okolica Osijeka... nazovite nas!!!
www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3. 098/630-665
031/200-211
KU]E veliki izbor, u`i centar... nazovite nas radi vi{e
informacija!!! www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3.
098/630-665
031/200-211
KU]E novoizgra|ene katnice u nizu, ulica Jela, EC razred B,
~etverosobne, roh bau, gara`a, prodajemo za 74.000 E,
www.devuks.hr, tel: 031/207-437
098/334-995
KU]E svih veli~ina prodajemo i potra`ujemo za vas na podru~ju
Osijeka i okolice, obratite nam se s povjerenjem.
Tasman-nekretnine
d.o.o.
Trg
slobode
8
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
KU]U za ru{enje u centru Donjeg grada, jednosmjerna ulica,
pov. 531 m2, du`ina placa 14.5 m, prodajem za 95.000 E.
031/500-235
KU]U novu prizemnicu sa potkrovljem 80 m2, u Donjem gradu,
manje dvori{te, parking, plinsko centralno, 2 kupaonice, klima,
EC razred B, prodajem.
091/380-89-46
KU]U i dvori{te u Ru`inoj ul. prodajem.
KU]U u novoj Tenji J.Panoniusa 2 sobe
kupaonica gara`a terasa pomo}ne prostorije
nadogradnje prodajemo za 55.000 E, EC
nekretnine 091/959-59-71
031/372-907
dnevna kuhinja
plin mogu}nost
razred D Olga
031/213-310
KU]U dvije stambene jedinice, Zagreba~ka ulica, detalji u
direktnom kontaktu, plinsko centralno, EC razred E, prodajemo,
Olga nekretnine 091/959-59-71
031/213-310
KU]U u @umbera~koj ulici, prodajemo za 79.000 E, sastoji se
od dvije spava}e, dnevne, kupaonice i komfornog jednosobnog
stana u dvori{tu, EC razred C, Olga nekretnine 091/959-59-71
031/213-310
KU]U staru ru{evnu na parceli 715 m2, u {irem centru grada,
prodajem.
091/270-19-55
KU]U 70 m2, Bosutsko naselje, nova kupaonica, pvc stolarija,
centralno grijanje, gara`a, dvori{te, EC razred B, prodajem.
098/210-951
KU]U u Vinogradskoj ulici, na placu 3500 m2, struja, voda,
plin, kanalizacija, EC razred C, prodajem.
098/210-951
KU]U u Vrbaskoj ulici, sa plinskim grijanjem, EC razred G,
prodajem ili iznajmljujem.
091/442-66-02
KU]U za ru{enje na placu 220 m2 u Retfali prodajem za 22.000
E.
091/442-20-09
PRIZEMNICA 7 soba, 2 kupatila, 2 gara`e, [andora Petefija,
plac 1338 m2, EC razred B, cijena 300.000 E, Ag. German
www.german-nekretnine.hr 031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
PRIZEMNICA 3s Vrbaska ul. plac 656 m2 grijanje plinske pe}i
EC razred G cijena nekretnine 70.000 E gara`a pored ku}e
3.000 E, Ag. German www.german-nekretnine.hr 031/200-101
091/530-77-20
098/820-365
PRIZEMNICA dvosobna Vukovarska ul. Zeleno polje plac 204
m2 potrebna adaptacija, grijanje pe}i, EC razred G, cijena
28.000 E, Ag. German www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
PRIZEMNICA Krstova ul., kolni ulaz, plac 150 m2, soba, kuhinja
sa trpezarijom i kupaonica EC razred D, cijena 48.000 E Ag.
German
www.german-nekretnine.hr
031/200-101
091/530-77-20
098/820-365
PRIZEMNICA 54,66 m2, plac 565m2, Retfala, blizu svihi
sar`aja (vrti}, {kola, dom zdravlja, po{ta, banke i ostalo), EC
razred G (1610) www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3.
098/630-665
031/200-211
PRIZEMNICA 70 m2, dvori{ni stan 45 m2 + 2 prostorije uz
stan po 15 m2, Retfala, adaptirana, EC razred C, mirna ulica
(1575) www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3.
098/630-665
031/200-211
PRIZEMNICA 60 m2, Jug 2, renovirana, plac 266 m2, u
dvori{tu natkriveno parkirno mjesto, mogu}nost nadogradnje,
EC razred C (998) www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3.
098/630-665
031/200-211
PRIZEMNICA nova 180 m2, Cvjetno naselje, plac 22,5 x 30 m,
poklon kuhinja i namje{taj, EC Razred E prodaja ili zamjena za
stan 50 m2, www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3.
098/630-665
031/200-211
PRIZEMNICA 100 m2, plac 466 m2, Zeleno polje, 5 soba,
plinske pe}i, stolarija drvena + roletne, vrt, EC razred C,
kupaonica renovirana www.nekretnineosijek.com Trg slobode
3. 098/630-665
031/200-211
PRIZEMNICA trosobna cca 100 m2, sa zapo~etim potkrovljem,
Cvjetno naselje, plac 700 m2, kolni ulaz, terasa, EC razred F,
75.000 E ili mijenjamo za jednosoban stan. Estate d.o.o.
098/338-959
PRIZEMNICU 3s cca 100 m2, zapo~eto st.pot. u istoj kvadraturi
Cvjetno nas., parcela 700 m2, kolni ulaz, terasa, EC razred F,
75.000 E ili mijenjamo za jednosoban stan. Estate d.o.o.
098/338-959
PRIZEMNICU stambeno–poslovnu 140 m2 plus podrum i tavan
raskri`je Huttlerove i Divaltove, sve eta`irano i podijeljeno za
vi{e namjena prodajemo za 90.000 E, EC razred E i F. Estate
d.o.o.
098/338-959
PRIZEMNICU stambeno–poslovnu 140 m2 + podrum i tavan,
raskri`je Huttlerove i Divaltove, sve eta`irano i podijeljeno za
vi{e namjena, prodajemo za 90.000 E, EC razred E i F. Estate
d.o.o.
098/338-959
SARVA[ Osje~ka, katnica ~etverosobna 120 m2, plac 372 m2,
potrebno renoviranje, gara`a, podrum, EC razred D, 40.000 E.
Nekretnine Ljubek d.o.o. S.Radi}a 5. Tel. 031/213-600
098/897-752
098/252-266
SARVA[ Dravska, prizemnica iz obnove, trosobna 60m2,
~estica pov. 2752 m2, EC razred F, 20.000 E. Nekretnine Ljubek
d.o.o. S.Radi}a 5. Tel. 031/213-600 098/897-752
098/252-266
SARVA[ ku}u obiteljsku sa dvori{tem i vrtom na placu 550 m2,
podrum, prizemlje i kat ukupne korisne povr{ine 135 m2,
gara`a 10 m2, EC razred D, 70.000 E.
098/162-83-65
SIKIREVCI staru ru{evnu slavonsku ku}u u centru sela, na
povi{enom terenu, ima bu{eni bunar, blizina trgovine,
prodajem. 031/352-028
099/247-87-73
STAMBENO poslovnu ku}u prodajem, dva lokala 2x25 m2, 150
m2 stambenog prostora, EC razred C, pogodna za
ugostiteljstvo, tavan, gradsko grijanje, Radi}eva ulica.
098/234-147
STAMBENO - posl.prostor, [trosmajerova, stan 94,18
m2+podrum 30 m2, poslovni pr. 68,17 m2, tavan, EC razred
D, 180.000 E. Nekretnine Ljubek d.o.o. S.Radi}a 5. Tel.
031/213-600 098/897-752
098/252-266
LOKAL 30 m2, Bra~ka ulica, prodajem za 18.000 E.
091/165-08-60
LOKAL 70 m2, Radi}eva, sa dva parkirna mjesta, EC razred C,
prodajem.
098/210-951
VALPOVO ku}u prodajem ili mijenjam za stan EC razred C,
velika oku}nica 1.100 m2, pogodno za obrt. 099/703-75-93
VALPOVO Nas.A.[enoe, visokoprizemnica, centralno grijanje
plin, parket, EC razred D, prodajem, cijena na upit ili po
dogovoru. 031/652-603
098/781-548
VINKOVCI hitno prodajem ku}u na kri`anje Zvonarske i
Zagreba~ke ul., svi priklju~ci, gra|evinska dozvola, potrebno
ure|enje, EC razred G, cijena po dogovoru.
098/175-12-70
VISOKOPRIZEMNICA 100 m2, na placu od 420 m2 u
Srijemskoj izme|u Frankopanske i Divaltove, EC razred F.
098/467-243
VISOKOPRIZEMNICA stamb.-posl. 220 m2, [trosmajerova,
220 m2, plin, gara`a, PVC, demit fasada, EC razred C, 159.000
E. Nekretnine Ljubek d.o.o. S.Radi}a 5. Tel. 031/213-600
098/897-752
098/252-266
VISOKOPRIZEMNICA stambeno-posl. Splavarska, plin, kolni
ulaz, gara`a, plac 286 m2, EC razred C, 150.000 E. Nekretnine
Ljubek d.o.o. S.Radi}a 5. Tel. 031/213-600 098/897-752
098/252-266
VISOKOPRIZEMNICA 203 m2, zemlji{te, 291m2, 9 m fronta,
niski roh-bau, EC razred B, Cvjetno naselje,
www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3. 098/630-665
031/200-211
VISOKOPRIZEMNICA novija (2002.), Strossmayerova, plac
446 m2, 3 eta`e (podrum sa gara`om, prizemlje i kat), EC
razred C (1709) www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3.
098/630-665
031/200-211
VISOKOPRIZEMNICA 200 m2, Retfala, adaptirana, u
specifi~noj i mirnoj ulici, plac 286 m2, EC razred C, blizu bitnih
sadr`aja (1708) www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3.
098/630-665
031/200-211
VISOKOPRIZEMNICA 5-sobna, plac 700 m2, Kestenova ul.,
Cvjetno nas., kolni ulaz, gar`a, EC razred C, cijena 90.000 E Ag.
German
www.german-nekretnine.hr
031/200-101
091/530-77-20
098/820-365
VISOKOPRIZEMNICA nova sa potkrovljem Vukovarska kod
Bendeka galerija, plac 197 m2 grijanje podno gara`a EC razred
D 115.000 E Ag. German www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
VISOKOPRIZEMNICA dvosobna Vi{ka ul. kolni ulaz, grijanje
plinskio, podrum, plac 343 m2, terasa, EC razred D, cijena
60.000 E, Ag. German www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
VI[NJEVAC S. Radi}a ku}a visokoprizemnica trosobna na
placu 261 m2, EC razred C, cijena 90.000 E, Ag. German
www.german-nekretnine.hr 031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
VI[NJEVAC E. Kvaternika ku}a katnica, kolni ulaz, plac 408 m2,
EC razred F, cijena 110.000 E, Ag. German
www.german-nekretnine.hr 031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
VI[NJEVAC J. Kozarca ku}a katnica, 2 sobe + dnevna, grijanje
plinsko, plac 158 m2, EC razred C, cijena 70.000 E, Ag.
German
www.german-nekretnine.hr
031/200-101
091/530-77-20
098/820-365
TENJA ku}a visokoprizemnica 81 m2 + dvori{ni stan 40 m2,
plac 1500 m2, EC razred G, prodajem za 37.000 E.
098/253-730
TENJA ku}a katnica + potkrovlje, 2 gara`e, sve ure|eno, 350
m2 stambenog prostora, EC razred D, prodajem za 150.000 E,
pod ra~un mo`e stan.
031/293-837
TENJA ku}a 130 m2 + gospodarski objekti + 11 jutara zemlje
u komadu prodajem isklju~ivo zajedno, EC razred G, cijena
85.000 E.
098/802-870
TENJA ku}a prizemnica 80 m2 + dvori{ni stan 30 m2, EC
razred G, prodajem za 45.000 E ili mijenjam za stan do 2. kata.
031/293-837
TENJA ku}a visokoprizemnica 100 m2 + dvori{ni stan i gara`a,
EC razred G, prodajem za 50.000 E fiksno.
031/293-837
TENJA ku}a prizemnica+gospodarski objekti, plac 2500 m2,
EC razred G, prodajem za 21.000 E fiksno.
095/866-55-97
TENJA ku}a katnica 214 m2, sve ure|eno, EC razred D,
prodajem za 95.000 E, pod ra~un mo`e stan. 095/866-55-97
VI[NJEVAC centar, ku}u staru za ru{enje, u`i plac 270 m2,
prodajem za 16.500 E.
099/430-15-50
VI[NJEVAC Bana J.Jela~i}a, prizemnica trosobna 80 m2,
grijanje-plinske pe}i, ~estica pov. 670 m2, EC razred E, 42.000
E. Nekretnine Ljubek d.o.o. S.Radi}a 5. Tel. 031/213-600
098/897-752
098/252-266
VI[NJEVAC I.G.Kova~i}a, katnica {esterosobna, u naravi dva
trosobna stana, kolni, podrum, tavan, EC razred F, 90.000 E.
Nekretnine Ljubek d.o.o. S.Radi}a 5. Tel. 031/213-600
098/897-752
098/252-266
VI[NJEVAC Bana J.Jela~i}a, vis.prizemnica, 140 m2, plinske
pe}i, gara`a, kolni ulaz, plac 215 m2, EC razred C, 108.000 E.
Nekretnine Ljubek d.o.o. S.Radi}a 5. Tel. 031/213-600
098/897-752
098/252-266
VRBANJA ku}u s gospodarskim objektima i 2 ha zemlje, EC
razred D, prodajem ili mijenjam za stan u Zagrebu ili Osijeku.
098/135-13-21
VUKA ku}u 50 m2, starija gradnja, oku}nicom 8700 m2, uz
glavnu cestu Osijek - \akovo, prodajem.
091/588-58-08
VUKOVAR ku}a na obali Dunava, prizemnica sa gara`om,
podrumom, ljetnom kuhinjom i malim vrtom, EC razred F,
prodajem povoljno.
032/414-037
ZAGREB na Trgu, ku}u s dva manja stana, centralno grijanje,
~isto vlasni{tvo, EC razred B, cijena 55.000 E, mogu}a zamjena
za stan uz nadoplatu.
091/123-45-73
ZAGREB Trnje, prizemlje ku}e 32 m2 na 114 m2 plac prodajem
ili mijenjam za Osijek.
099/578-00-75
@UPANJA ku}a katnica s dvori{tem, ljetnom kuhinjom, gara`om
i drvarnicom od 301 m2, EC razred D, centar, Zr. Frankopana,
useljivo, prodajem. Tel.
091/797-22-33
kupnja
KU]U hitno potra`ujem u Retfali, prednost Vratni~ka ulica, za
poznatog kupca. Isplata odmah. Olga nekretnine
091/959-59-71
031/213-310
najam
LIVANA obiteljsku katnicu na parceli od 386 m2, EC razred C,
prodajemo za 70.000 E ili mijenjamo za manji stan do polovine
vrijednosti, uz nadoplatu razlike. Estate d.o.o.
098/338-959
LIVANA Cvjetna ulica, katnica ~etverosobna 140 m2, plac 386
m2, grijanje plinske pe}i, EC razred F, 69.000 E. Nekretnine
Ljubek d.o.o. S.Radi}a 5. Tel. 031/213-600 098/897-752
098/252-266
TENJA peterosobnu visokoprizemnicu sa stambenim
potkrovljem u Mirnoj ulici, plac 530 m2, s kolnim ulazom,
gara`om i plinskim grijanjem, EC razred G, prodajemo za
65.000 E. Estate d.o.o.
098/338-959
MA\ARSKA strogi centar Pe~uh, ku}a ~etverosobna 100 m2,
plinsko grijanje, podrum, dvori{te, parking, mogu}a dogradnja
kata, potrebna adaptacija, prodajem.
098/973-05-44
TENJE J.Kozarca, ku}a iz obnove nedovr{ena 70 m2, ~estica
povr{ine 432 m2, EC razred G, 37.000 E. Nekretnine Ljubek
d.o.o. S.Radi}a 5. Tel. 031/213-600 098/897-752
098/252-266
ORAHOVICA Ul. Rije~ani, staru ku}u sa oku}nicom 3.450 m2
prodajem. Tel.
099/320-23-71
OSTRO[INCI ku}u za ru{enje sa velikim dvori{tem, vo}njakom
i oranicom, cca 4.860 m2, ~isto vlasni{tvo, blizina jezera
Borovik, prodajem. 091/535-88-73
091/735-15-35
TENJE (novo) J. Pannoniusa ku}a visokop. 3s, plac 450 m2
grijanje plinsko, terasa, gara`a, EC razred C, cijena 67.000 E,
Ag. German www.german-nekretnine.hr 031/200-101
091/530-77-20
098/820-365
PETRIJEVCI ku}u staru za ru{enje, plin, struja, voda, Ul.
Republike, plac 2130 m2, puno vo}a, prodajem. 031/280-307
TVR\AVICA ku}a prizemnica 3s cca 136 m2, grijanje plinsko,
dvije gara`e, plac 3269 m2, EC razred C, cijena 98.000 E, Ag.
German
www.german-nekretnine.hr
031/200-101
091/530-77-20
098/820-365
PETRIJEVCI ku}a visokoprizemnica sa potkrovljem, 2 3s stana
kolni ulaz, plac 1313 m2, grijanje plinsko, EC razred D 59.000
E, Ag. German www.german-nekretnine.hr 031/200-101
091/530-77-20
098/820-365
U suradnji sa stru~nim suradnicima obavlja poslove eta`iranja
stambenog prostora Agencija Tasman-nekretnine d.o.o. Trg
slobode 8 www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
PODRAVLJE peterosobna visokopriz. nova s nedovr{enim
potkrovljem 160 m2, Ul. Grmi} 8, EC razred D, 110.000 E.
Tasman-nekretnine
d.o.o.
Trg
slobode
8
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
VALPOVA^KA Satnica, Kolodvorska, oranica povr{ine 1161
m2, na placu je kamp ku}ica, 11.000 E. Nekretnine Ljubek
d.o.o. S.Radi}a 5. Tel. 031/213-600 098/897-752
098/252-266
BATINA vikendicu ku}a 40 m2 na placu od 506 m2 sa
vinogradom i vo}njakom, sve ogra|eno, prodajem, cijena po
dogovoru. Tel.
031/410-530
BIJELO Brdo prodajem vikendicu s vinogradom i {ljivikom,
povr{ine 2170 m2.
031/290-282
BISTRINCI vikendica uz Kara{icu, 18 m2, oku}nica 2488 m2,
solarna ener. voda, podrum, natkrivena terasa, {uma, vinograd i
{ljivik, www.gagro.hr 098/334-674 031/654-700, Ljubek
d.o.o.
098/897-752
DALJ Grabovac, vikendica 25 m2, plac 420 m2, voda, solarne
plo~e, natkrivena terasa, ro{tilj, podrum, vl.1/1, legalizirana,
blizu Dunavca, vrijedi pogledati, povoljno. Tel. 098/995-81-06
DALJ Grabovac, vikendicu manju ure|enu, legalizirana, blizu
Dunava, struja, voda, kupaonica, pristup cijele godine,
prodajem povoljno.
091/880-30-12
DALJ Planina prodajem manju vikendicu pogled na Dunav, plac
ogra|en, 5.300 m2, vo}njak, manji vinograd. 031/293-762
091/325-11-77
DALJ planina Busija, vikendica, voda, struja, vinograd, vo}njak,
ogra|eno, 100 m od glavne ceste, gra|. dozvola, 1/1, EC razred
C, 18.500 E, mogu}a zamjena. Tel.
095/563-63-71
[email protected] Planina vikendica 40 m2 kupaonica podrum terasa 30
m2 natkrivena vo}njak a350 {ljiva na 6000 m2 ogra|eno
prodajem ili mijenjam za manji stan.
098/166-42-94
ERDUT vikendicu 35 m2, sa vinogradom i malim podrumom,
na placu 350 m2, EC razred C, prodajem.
098/210-951
KU]E raznih veli~ina iznajmljujemo i potra`ujemo za najam u
Osijeku i okolici, obratite nam se s povjerenjem.
Tasman-nekretnine
d.o.o.
Trg
slobode
8
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
TENJE B. Radi~evi}a, novosagra|ena peterosobna katnica 166
m2, ~estica pov. 30 m2, gara`a, EC razred C, 85.000 E.
Nekretnine Ljubek d.o.o. S.Radi}a 5. Tel. 031/213-600
098/897-752
098/252-266
BATINA Zapad, vikendica - ku}ica sa vinogradom na 1451 m2,
kompletno namje{tene 2 sobe, kuhinja, kupaonica, podrum 16
m2, prodajem.
00385/98/978-94-98
VI[NJEVAC katnica 240 m2, plac 1005 m2, kolni ulaz, gara`a,
3 parkirna mjesta ispred ku}e, EC razred C, miran dio naselja
(1748) www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3.
098/630-665
031/200-211
BIZOVAC ku}u namje{tenu iznajmljujem. tel. 092/251-89-39
MARINCI kod Nu{tra, ku}u 49 m2, namje{tenu prizemnicu,
kvalitetno gra|enu, plac {irine 40 m, 2,5 jutra plodne oranice,
prodajemo. 031/570-107
032/354-398
BATINA prodajem vikendicu (sve novo) ili mijenjam za manji
stan u Osijeku do 27.000 E.
091/283-12-90
ERDUT vikendicu na oku}nici 18x220, sa 600 ~okota i 100
vo}aka, blizina centra, voda, asfalt, ~isti papiri, prodajem ili
mijenjam za noviji i bolji auto. Tel.
092/254-99-07
TENJA 5-sobnu visokoprizemnicu sa stambenim potkrovljem u
Mirnoj ulici, parcela od 530 m2, s kolnim ulazom, gara`om i
plinskim grijanjem, EC razred G, prodajemo za 65.000 E. Estate
d.o.o.
098/338-959
MAJ[KE Me|e, ku}u seosku 50 m2, useljiva, vo}njak, 70
ko{nica p~ela, prodajem.
031/744-105
BATINA vikendicu sa vo}njakom, ogra|eno, EC razred B,
prodajem.
098/655-787
VI[NJEVAC prodajem ku}u katnicu 130 m2, oku}nica 850 m2,
nusprostorije, gara`a s autokanalom, bunar, vrt, EC razred D, vl.
uredno, blizina tramvaja.
031/352-028
TENJA ku}a s potkrovljem 168 m2, kompletno ure|ena,
potpuno nova, EC razred C, prodajem za 85.000 E.
098/253-730
LIVANA obiteljsku katnicu na parceli 386 m2, EC razred C,
prodajemo za 70.000 E ili mijenjamo za manji stan do polovine
vrijednosti, uz nadoplatu razlike. Estate d.o.o.
098/338-959
BARANJA Podolje, iznajmljujem p~elarima vikendicu u {umi na
du`e vrijeme, {ume su bagrem, lipa, orasi i ostalo vo}e.
031/506-206
[email protected] Planina - vikendica udaljena 200 m od centra Dra`a,
novogradnja, nadstre{nica. Zemlji{te 7ari i 93 m2, vikendica
8x4, podrum prizemlje i potkrovlje, legalizirana. 031/570-631
098/848-491
VI[NJEVAC katnica kvalitetne gradnje, prodajem za 90.000 E.
Tel. 031/725-103
091/503-03-50
TENJA stari dio, ku}a 80m2, dvori{te i oranica, grijanje plinsko
centralno (ali i na pe} na drva i ugalj), kat roh-bau, EC Razred G,
www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3. 098/630-665
031/200-211
BARANJA Zeleni otok, vikendica 45 m2, ro{tilj, EC razred C,
cijena 30.000 E, Ag. German www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
VI[NJEVAC Lugarski put prizemnica dvosobna u dvori{tu
jednosoban stan plinske pe}i plac 281 m2, EC razred E, cijena
46.000 E, Ag. German www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
TENJA J.Truhelke ku}a visokop. 2 sobe i dn. prizemlje
potkrovlje 2 sobe+dn. gara`a plac 500 m2, EC razred C, cijena
75.000 E, Ag. German www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
TENJA prizemnica 120 m2, adaptirana, 4 sobe, plac 1800m2,
kolni, vo}njak, mogu}a zamjena za stan u Osijeku do 50.000 E,
EC razred C www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3.
098/630-665
031/200-211
ALJMA[ Crkvina ul., vikendica stambena povr{ina 25 m2 +
dvori{ne zgrade, podrum, kolni ulaz, pogled na Dunav,
prodajemo 14.500 E, www.devuks.hr, tel: 031/207-437
095/334-99-55
BATINA Jug 4, ku}icu za odmor cca 15 m2, ~vrsto gra|ena, s
vinogradom i vo}njakom, na placu 1600 m2, prodajem za 3000
E.
091/110-49-42
VI[NJEVAC J.J.Strossmayera stara ku}a za ru{enje 88 m2,
plac 263 m2, EC razred G, blizina centra, prodajem za 24.000 E.
031/351-371 Tel.
098/952-54-72
TENJA nova prodajem useljivu ku}u visokoprizemnicu, ~isto
vlasni{tvo, EC razred G centr.grijanje radijatori, 225 m2, 470
m2 plac, 66.000 E. 031/644-052
092/189-64-28
ALJMA[ planina vikendicu manju, gradska voda, struja,
vinograd, sve ogra|eno, prodajem. 031/508-137
098/186-27-31
VISOKOPRIZEMNICA sa potkrovljem 4s, plac 145 m2, Huge C.
Hotzendorfa, EC razred C, cijena 98.000 E Ag. German
www.german-nekretnine.hr 031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
[VAJCARNICA kod Darde, ku}u 700 m2, pogodna za sve
djelatnosti, na glavnoj cesti, EC razred B, prodajem.
031/744-105
TENJA Novo, ku}a visokoprizemnica ~etverosobna, EC razred
D, centralno grijanje, renovirana, gara`a, prodajemo za 79.000
E, www.devuks.hr, tel: 031/207-437
098/334-995
ALJMA[ u{}e, vikendica dvije sobe, kupatilo, dnevni boravak,
velika terasa, ro{tilj, sjenica, cijena 22.000 E, Ag. German
www.german-nekretnine.hr 031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
BATINA vikendicu 40 m2 na placu od 5060 m2 sa vinogradom i
vo}njakom, sve ogra|eno, prodajem, cijena po dogovoru. Tel.
031/410-530
VI[NJEVAC Josipa Kozarca, EC razred C, novoure|ena ku}a
katnica 121 m2, peterosobna, podrum, gara`a, centralno
grijanje, PVC stolarija, prodajemo 99.000 E, www.devuks.hr,
tel: 031/207-437
098/334-995
TENJA prizemnica 70 m2, adaptirana Jure Ka{telana, parcela
284 m2, parking, EC razred D, prodajemo za 50.000 E
Tasman-nekretnine
d.o.o.
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
ponuda/potra`nja
VISOKOPRIZEMNICA funkcionalna, Osijek-Cvjetno naselje, u
izgradnji, mirna lokacija, blizina {kole i vrti}a, prilika!!!
098/744-114
SUBOTI^KI Lug kod Ko{ke ku}a 2 sobe kuhinja 2 ostave,
struja, svinjac, peka, vo}njak, povr{ine 1 ha priklju~ci uz ku}u,
prodajem, EC razred E.
031/300-197
TENJA Mirna ul. ku}a visokoprizemnica sa potkrovljem,
peterosobna, plac 532 m2, EC razred G, cijena 65.000 E, Ag.
German
www.german-nekretnine.hr
031/200-101
091/530-77-20
098/820-365
5 Vikendice
zamjena
BELI Manastir ku}u na pov. 10.013 m2 mijenjam za manju ku}u
ili stan. Tel.
098/445-525
KU]A 120 m2, mirna lokacija, 5 soba, kompl. adaptirana,
blizina tramvaja, velika terasa i dvori{te mijenjam za stan u
Osijeku+nadoplata. Tel.
091/982-78-31
KU]A katnica na placu 523 m2, Divaltova ul., EC razred F,
centralno, kolni ulaz, mijenjam za stan u zgradi do 2. kata. Inf.
091/887-66-42
KU]A 220 m2, useljiva, oku}nica 550 m2, u Osijeku, mijenjam
za nekretninu na moru najmanje 80 m2, klju~ za klju~. Tel.
098/879-008
KU]U stariju dvosobnu komfornu, Industrijska ~etvrt, Savska
ul., plinsko centralno grijanje, mijenjam za ve}i jednosoban
komforan stan u zgradi sa cent.grijanjem.
031/272-125
TENJA staru ku}u na placu 23 ara i 23 m2 mijenjam za stan u
Osijeku.
095/903-98-87
[email protected] Vinogradi vikendica-ku}a 48 m2 na placu od 208 m2
prodajem za 8.500 E ili mogu}a zamjena za automobil.
098/547-412
LADIMIREVCI prodajem vikendicu, plac 10,5 x 172 m, ku}a 48
m2, oku}nica vo}njak vrt solarna rasvjeta, mogu} priklju~ak
struje blizina ceste Kara{ice i Vu~ice.
098/647-379
NARD vikendica plac 414 m2, bunar bu{eni, cijena 5.000 E, Ag.
German
www.german-nekretnine.hr
031/200-101
091/530-77-20
098-820-365
ORAHOVICA vikendica 50 m2, dvije sobe, kuhinja, kupaonica,
cijena 21.000 E, Ag. German www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
ORAHOVICA Duzluk, prodajem vikendicu, oku}nica 480 m2,
ure|ena, legalizirana na lijepom mjestu, prodajem povoljno.
091/542-97-69
JOSIPOVAC vikend naselje Kara{ica, nedovr{enu vikendicu
katnicu pod krovom 70 m2, povoljno prodajem. Tel.
091/911-11-17
PODRUM (gator) na vinskoj cesti u Zmajevcu, katoli~ki surduk,
prodajem.
098/983-63-52
SATNICA Lu`ac, vikendica novoizgra|ena 63 m2, oku}nica
3400 m2, 27.000 E, www.gagro.hr 098/334-674
031/654-700, Ljubek d.o.o.
098/897-752
SATNICA Valpova~ka, vikendicu 35 m2 uz Kara{icu, zemlji{te
1800 m2, prodajem za 13.000 E.
091/890-09-20
LOKALE svih veli~ina prodajemo i potra`ujemo za vas na
podru~ju Osijeka i okolice, obratite se s povjerenjem
Tasman-nekretnine
d.o.o.
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
PETRIJEVCI pos.ob. restoran 4 apartmana velika terasa kuhinja
veliko parkirali{te plac 1406 m2 EC razred C i B 380.000 E, Ag.
German
www.german-nekretnine.hr
031/200-101
091/530-77-20
098/820-365
POSLOVNE prostore svih veli~ina prodajemo i potra`ujemo za
vas na podru~ju Osijeka i okolice Tasman-nekretnine d.o.o. Trg
slobode 8, www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
POSLOVNI prostor 18 m2 na Vj. P.gore povoljno prodajem za
12.000 E, lokal je sa uporabnom dozvolom.
098/339-687
POSLOVNI prostor uredskog tipa 104 m2 u @upanijskoj ulici,
1.kat, sa tri kancelarije, ~ajnom kuhinjom i sanitarnim ~vorom,
te 60 m2 eta`iranog tavana, EC razred D, 82.000 E. Estate
d.o.o.
098/338-959
POSLOVNI prostor uredskog tipa u @upanijskoj ulici 104 m2 1.
kat 3 kancelarije ~ajna kuhinja i sanitarni ~vor 60 m2 eta`iranog
tavana EC razred D prodajemo za 82.000 E. Estate d.o.o.
098/338-959
POSLOVNI prostor, posluje kao uhodani kafi}, u {irem centru,
58 m2 pravljen u tri nivoa sa galerijom, vanjska terasa, EC
razred C, www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3.
098/630-665
031/200-211
POSLOVNI prostori - uredi na prodaju, centar grada, velika
ponuda!!! www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3.
098/630-665
031/200-211
POSLOVNI prostori veliki izbor, nazovite i uvjerite se!!!
www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3. 098/630-665
031/200-211
UREDSKI prostor 40 m2, Osijek, [et.P.Preradovi}a 7, visoko
prizemlje, gradsko grijanje, ~isto vl., djelomi~no namje{ten,
pogodan za odvjetni{vo, prodajem ili iznajmljujem.
031/211-294
091/723-30-33
PROSTORIJE 350 m2 (12 prostorija), Reisnerova, obnovljeno
2010.g., plin centralno, informati~ka mre`a, pogodno za urede
(1684), www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3.
098/630-665
031/200-211
SKLADI[NI prostor 2x1200 m2, pogodan za razne namjene,
radionice, skladi{ta i sl., voda, plin, struja 45 kW, uz mogu}nost
dokupa, iznajmljujem. Tel.
097/778-79-81
SKLADI[NI prostor 2x1200 m2, pogodan za razne namjene,
radionice, skladi{ta i sl., voda, plin, struja 45 kW, uz mogu}nost
dokupa, iznajmljujem. Tel.
097/778-79-81
UREDSKI poslovni prostor 39 m2 u pos. centru, 1. kat, Trg
slobode 8, klima, gradsko grijanje, iznajmljujemo
Tasman-nekretnine
d.o.o.
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
UREDSKI poslovni prostor 48 m2 u poslovnom centru, 1. kat,
Trg slobode 8, klima, gradsko grijanje, najam
Tasman-nekretnine
d.o.o.
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
VALPOVO strogi centar, poslovni prostor 70 m2, dva velika
izloga, pje{a~ka zona, ure|en, centralno, klima, parking,
povoljno iznajmljujem. Tel.
092/205-82-88
VALPOVO lokal 16 m2 + 6 m2 skladi{ta, centar, na pje{a~koj
zoni iznajmljujem. tel.
098/558-578
VALPOVO lokal 16 m2 u centru, na pje{a~koj zoni,
iznajmljujem. tel.
098/682-680
VALPOVO iznajmljujem poslovni prostor, M. Gupca, glavna
cesta, veliki parking, centralno grijanje.
031/652-099
VI[NJEVAC iznajmljujem lokal s dozvolom za sve djelatnosti;
sve vrste hrane, pogodan za cattering i skladi{te.
098/980-75-58
031/352-627
8 Gara`e
prodaja/kupnja
[email protected] Humska ul., Jug 2 iznajmljujem na du`e vrijeme,
cijena mjese~no 300 kn. Tel.
097/778-79-81
iznajmljivanje
BELI Manastir, poslovni prostor 14 m2 Ul.Sv. Martina 2, voda,
struja, kanalizacija, opremljen za ured, iznajmljujem ili
prodajem. 031/211-294
091/723-30-33
BELI[]E poslovni prostor 35 m2 na tr`nici, atraktivna lokacija,
novo iznajmljujem. tel.
091/652-27-44
BELI[]E poslovni prostor 29 m2 na tr`nici, atraktivna lokacija,
novo, parking, povoljno iznajmljujem. Tel.
091/933-03-27
^EPIN poslovni prostor 30 m2, veliki parking, iznajmljujem za
800 kn.
095/451-52-13
\AKOVO dva lokala kafi} 150 m2 i ured - trgovina 85 m2, u
bli`em centru grada, iznajmljujem. Tel.
099/390-03-39
LOKAL 36 m2 + galerija, Trg slobode, preko puta Supera,
iznajmljujem. 031/573-114
098/830-177
LOKAL 30 m2 s izlogom, RK Nama, veliki PVC izlog, dobra
pozicija, iznajmljujemo povoljno Tasman-nekretnine d.o.o. Trg
slobode 8, www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
LOKAL 100 m2 s velikim izlogom Ul. Republike, dobra pozicija,
blizina
tr`nice,
gradsko
grijanje,
iznajmljujemo
Tasman-nekretnine
d.o.o.
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
LOKAL 81 m2 pogodan za razne djelatnosti uredan, na lijepom
mjestu trgovina i pekarnica u krugu 20 m, autobus 5 min.
iznajmljujem za 1.500 kn/mj. 031/304-172 099/687-83-21
LOKAL 17 m2, u centru grada, iznajmljujem za 800 kn, tro{kovi
minimalni.
091/588-58-08
[email protected] cca 3,5x5 m, Bartula Ka{i}a, gara`a je vanknji`no
vlasni{tvo, odmah na raspolaganju, cijena 3.000 E. Ag. German
www.german-nekretnine.hr 031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
[email protected] ul. Grgura ^evapovi}a - {iri centar, povr{ine 20 m2,
zidana 70-tih godina, prodajemo povoljno za 2500 E,
www.devuks.hr, tel: 031/207-437
095/334-99-55
[email protected] 15 m2, Zadarska ul. - centar Osijeka, podzemna u
novoizgra|enom stambenom kompleksu, automatska vrata,
cijena 7500 E, www.devuks.hr, tel: 031/207-437
095/334-99-55
[email protected] Humska ulica, Jug 2, na du`e vrijeme iznajmljujem za
300 kn/mj. Tel.
097/778-79-81
[email protected] vrata metalna 200x230, kompletna sa okvirom i
mehanizmom za otvaranje prodajem za 400 kn.
091/542-80-69
[email protected] prostore prodajemo, potra`ujemo i iznajmljujemo za
vas, obratite nam se s povjerenjem Tasman-nekretnine d.o.o.
Trg slobode 8, www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
[email protected] kod Ine Jug II srednji red, prvi vlasnik prodajem ili
mijenjam za razno, vrijednosti 4.500 E.
098/980-84-33
[email protected] u blizini tr`nice, prodajemo ili iznajmljujemo.
091/133-81-54
[email protected] na Jugu II kod Ine, prodajem za 2.800 E.
091/537-12-36
[email protected] zidanu u nizu, uvedena voda, Vukovarska ulica,
prodajem za 3.000 E. Tel.
031/206-729
LOKAL 13 m2, u Radi}evoj ulici preko puta Pravnog fakulteta,
iznajmljujem.
097/911-42-15
[email protected] od 16 m2 u Osijeku - Motovunska ul., (u`i centar Jug
2). prodajem za 4.000 E, mogu} i najam gara`e za 200 kn. Tel.
098/178-17-12
LOKAL u Radi}evoj ul., iznajmljujem za trgovinu i sl., 21
m2+skladi{te opremljeno.
031/280-307
[email protected] limenu demonta`nu, krov na dvije vode, prodajem.
098/169-22-56
091/370-79-43
LOKAL u Radi}evoj ul. iznajmljujem za trgovinu i sl., 16 m2 +
skladi{te opremljeno.
031/280-307
[email protected] u Ilirskoj ul. 25, prizemlje, 18,5 m2, iznajmljujem.
031/355-117
LOKAL 230 m2 u centru Osijeka - kod Supermarketa,
iznajmljujem. tel.
095/300-03-00
[email protected] na Vij. Ivana Me{trovi}a, kod broja 27, iznajmljujem.
031/506-135
098/778-414
LOKAL 16 m2, Gornjodravska obala, iznajmljujem.
091/270-19-55
[email protected] zidanu u nizu povoljno prodajem za 4.000 E, novi krov,
prozor i kanal, B.Ka{i}a, preko puta br. 44.
098/339-687
LOKAL 70 m2, u Radi}evoj ulici, sa dva parkirna mjesta,
iznajmljujem.
098/210-951
[email protected] u Osijeku, Vukovarska ulica - Drvljanik iznajmljujem.
Tel.
098/189-12-41
LOKAL 30 m2, pogodan za sve djelatnosti, Bra~ka ulica,
iznajmljujem.
091/340-62-27
PARKIRALI[NO mjesto u centru grada, Zadarska 7, prodajem.
099/312-33-01
LOKALE poslovne i uredske prostore na podru~ju Osijeka i
okolice
iznajmljujemo
i
potra`ujemo
za
najam
Tasman-nekretnine
d.o.o.
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
9 Zemlji{ta
LOKALI s izlogom 36, 42 m2, Bra~ka ul., alu stolarija,
frkeventna ulica, plin, parking, povoljno iznajmljujemo
Tasman-nekretnine
d.o.o.
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
POSLOVNE hale sa uredima 400, 500, 850 m2, mogu}nost
spajanja, veliko dvori{te, cent.plin, najam Tasman-nekretnine
d.o.o. Trg slobode 8, www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
POSLOVNI prostori i lokali veliki izbor za najam
Tasman-nekretnine
d.o.o.
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
prodaja
BILJE, Konkološ, prodajem ili dajem u najam
zemljište 27.484 m2, od èega 6000 m2 nalazi
se u graðevinskoj zoni. 091/622-33-11 i
091/469-14-90
VIKENDICA 24 m2 potrebno renoviranje, parcela 1800 m2,
{ljivik, uz cestu na ulazu u Podgorje, 2 km od jezera Borovik,
prodajem za 6.000 E.
091/254-61-31
POSLOVNI prostori na Trgu slobode 8/1, 8 E/m2, gradsko
centralno,
klima,
video
nadzor,
iznajmljujemo
Tasman-nekretnine
d.o.o.
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
VIKENDICA 100 m2, kvalitetne gradnje, nas. Kara{ica, parcela
400 m2, izlaz na dvije ulice, parking EC razred G
Tasman-nekretnine
d.o.o.
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
POSLOVNI prostor 200 m2 u sredi{tu Osijeka, 1. kat, 7 ureda,
san. ~vor m/`, ~ajna, lift, grad.grijanje, najam
Tasman-nekretnine
d.o.o.
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
VIKENDICE svih veli~ina prodajemo i potra`ujemo za vas na
podru~ju Osijeka i okolice obratite se s povjerenjem
Tasman-nekretnine
d.o.o.
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
POSLOVNI prostor 30 m2 u @upanijskoj ul., iznajmljujem.
099/691-83-24
ALJMA[ zemlji{te 1300 m2 idealno za vikendicu, prvi red do
Dunava, struja, bunar, 2.800 E.
099/755-55-57
POSLOVNI prostori na Trgu slobode 8 16.50, 25, 29, 48 m2, 1.
kat zaseban ulaz, klima, grad.cent. iznajmljujemo
Tasman-nekretnine
d.o.o.
Trg
slobode
8,
www.tasman-nekretnine.hr 031/200-742
098/438-208
ALJMA[ Zlatna ul. plac 1200 m2 prodajem.
VIKENDICE Baranja, Aljma{ veliki izbor, nazovite i uvjerite se!!!
www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3. 098/630-665
031/200-211
VIKENDICU 35 m2, dvije eta`e, Bijelo Brdo, na parceli od 950
m2 sa vo}njakom i {umom, struja, septi~ka jama, par min.
pje{ice do vode, legalizirana, prodajemo za 12.500 E. Estate
d.o.o.
098/338-959
VIKENDICU 35 m2, dvije eta`e, Bijelo Brdo, na parceli od 950
m2 sa vo}njakom i {umom, struja, septi~ka jama, par min.
pje{ice do vode, legalizirana, prodajemo za 12.500 E. Estate
d.o.o.
098/338-959
VIKENDICU manju na u{}u Kara{ice prodajem. Tel.
098/208-910
VIKENDICU u naselju Nehaj 32 m2 + natkrivena tvrdo gra|ena
terasa 26 m2 sa nusprostorijom i vo}njakom na parceli 970 m2
prodajem za 12.000 E.
098/223-433
VIKENDICU 40 m2 u Batinskoj planini, plac 5060 m2, sa
vinogradom i vo}njakom, sve ogra|eno, prodajem, cijena po
dogovoru. Tel.
031/410-530
VIKENDICU s vo}njakom blizu Orahovice na lijepom mjestu,
prodajem, cijena povoljna.
031/613-129
7 Poslovni
prostori (lokali)
prodaja
ALJMA[ vinski podrum ukopan, sa velikom terasom, plac 1237
m2, cijena 30.000 E, Ag. German www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
BARANJA Darda, Ul.I. Kristitelja, lokal 28,80 m2 EC razred C,
cijena 29.000 E mo`e zamjena za garsonjeru u Osijeku uz
dogovor Ag. German www.german-nekretnine.hr 031/200-101
091/530-77-20
098/820-365
BIH Mrkonji} grad, lokal u ulici M.Tita br. 4 prodajem, cijena
10.000 E.
091/123-45-73
BIZOVAC skladi{na hala 200 m2 na glavnoj cesti, prodajem.
091/222-11-12
VI[NJEVAC katnicu mijenjam za stan ili dva manja stana u
Osijeku. 031/725-103
091/503-03-50
\AKOVO dva lokala 85 m2 i 150 m2 u bli`em centru grada,
kupovina mo`e i odvojeno, EC razred C, cijena po dogovoru. Tel.
099/390-03-39
VI[NJEVAC visokoprizemnica 100 m2+terasa 50 m2,
prizemlje pogodno za automehani~arsku radionicu, plac 342
m2, mijenjam za stan uz nadoplatu.
091/512-34-00
LOKAL uli~ni 41.95 m2, Zadarska ulica, prizemlje, cijena
29.000 E, Ag. German www.german-nekretnine.hr
031/200-101 091/530-77-20
098/820-365
POSLOVNI prostor
iznajmljujem.
30
m2,
Retfala,
Kozja~ka ulica,
091/890-09-20
POSLOVNI prostor od 100 m2, prizemlje, blizina novog
kolodvora, ure|en kao poliklinika, djeljivo i na vi{e cjelina, kolni
ulaz, dajemo u najam za 5 E/m2. Estate d.o.o. 098/338-959
POSLOVNI prostor 100 m2, prizemlje, blizina novog kolodvora,
ure|en kao poliklinika, djeljivo i na vi{e cjelina, kolni ulaz,
dajemo u najam za 5 E/m2. Estate d.o.o.
098/338-959
POSLOVNI prostor u Divaltovoj ul., na super lokaciji
iznajmljujem, 120 m2 skladi{te 120 m2 san.~vor, predprostor i
kancelarija 40 m2, kolni sa park.mjestima.
098/339-687
POSLOVNI prostor 16 m2, Drinska ulica, preko puta
Gra|evinskog fakulteta, iznajmljujem.
091/374-03-00
POSLOVNI ured trosoban na 1. katu u samom sredi{tu grada,
klimatiziran, gradsko centralno, balkon, sanitarni ~vor (870)
www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3. 098/630-665
031/200-211
POSLOVNI prostor 22 m2, Blok centar 1 (ul. Hrvatske
Republike), 1. kat, gradsko grijanje, male re`ije (934)
www.nekretnineosijek.com Trg slobode 3. 098/630-665
031/200-211
POSLOVNI prostor u centru grada, 1.kat, veliki posl. centar sa
17 ureda i kafi}em na katu, cijena mjese~nog najma 8
E/m2+re`ije 4 E/m2, www.nekretnineosijek.com Trg slobode
3. 098/630-665
031/200-211
PRODAJEM graðevinska zemljišta Ulica jela,
površine oko 600 m2 ispod trišne cijene (po
dogovoru) sva potrebna infrastruktura. Tel.
095/872-18-65
095/925-38-64
ALJMA[ zemlji{te 12.335 m2 i Dalj - zemlji{te 12.335 m2,
sveukupno 27.171 m2, 19.000 E, pojedina~na prodaja 0,70
E/m2. Nekretnine Ljubek d.o.o. S.Radi}a 5. Tel. 031/213-600
098/897-752
098/252-266
ALJMA[ vikend naselje, gra|evinsko zemlji{te 659 m2, prvi red
do Dunava, asfaltni put, 18 od ulice, prodajemo za 37.000 E,
www.devuks.hr, tel: 031/207-437
098/334-995
ALJMA[ plac u selu na 343 m2, sa prekrasnim pogledom na
Dunav, ugodna i urbana okolina, plac pogodan za sve namjene.
091/448-98-93
ANTUNOVAC (K.Zvonimira) gra|evinsko zemlji{te povr{ine
299 m2, uli~na {irina 22 m, 8900 E. Nekretnine Ljubek d.o.o.
S.Radi}a 5. Tel. 031/213-600 098/897-752
098/252-266
ANTUNOVAC gra|evinsko zemlji{te 5570 m2, povoljno
prodajem. Tel.
099/203-77-60
ANTUNOVAC gra|evinsko zemlji{te 5576 m2 hitno i povoljno
prodajem. Tel.
099/203-77-60
ANTUNOVAC prodajem plac 900 m2.
031/571-415
BARANJA Darda, ulica \ure \akovi}a plac 534 m2 cijena
5.000 E, Ag. German www.german-nekretnine.hr 031/200-101
091/530-77-20
098/820-365
BELI Manastir, oranica povr{ine 3632 m2, cijena 10.000 kn.
Ag. German www.german-nekretnine.hr 031/200-101
091/530-77-20
098/820-365
BELI Manastir, oranica povr{ine 3287 m2, cijena 8.000 kn. Ag.
German
www.german-nekretnine.hr
031/200-101
091/530-77-20
098/820-365
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
130 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content