close

Enter

Log in using OpenID

Brošura - Hrvatsko udruženje kiropraktičara

embedDownload
Brošura
Uvodna riječ
Dobro došli u prvu visoku školu kiropraktike na području Sredozemlja.
Barcelona College of Chiropractic otvorio je vrata u listopadu 2009. svima onima
koje zanima karijera u kiropraktici.
Velik entuzijazam u vezi sa školom koji je prisutan u široj zajednici zdravstvenih
djelatnika popraćen je i dobrom voljom dva glavna španjolska javna sveučilišta,
Sveučilišta Pompeu Fabra i Sveučilišta Girona, da službeno surađuju s BCC-om.
Iza petogodišnjeg nastavnog programa stoji tim sastavljen od vrhunskih predavača.
Tijekom programa studija studenti razvijaju kliničke vještine, prvo kroz promatranje,
a s vremenom i kroz praksu u Centru za kiropraktiku BCC-a. Dva službena jezika
škole su španjolski i engleski. Uz pomoć Sveučilišta Pompeu, program studija
osmišljen je tako da će se studenti nakon diplome BCC-a tečno služiti s oba jezika.
Hvala vam na interesu za karijeru u kiropraktici i BCC. S obzirom na golem pritisak
s kojim se nosi tradicionalni zdravstveni sustav i na položaj kiropraktike kao vodeće
grane u potrazi za prirodnim zdravljem i blagostanjem, nikad nije bio bolji trenutak
da postanete kiropraktičar i pomognete svojoj zajednici.
Adrian Wenban, B.Sc., B.App.Sc., M.Med.Sc., MACC.
ravnatelj, Barcelona College of Chiropractic
The Barcelona
College of
Chiropractic
U skladu s dotičnim ugovorima, BCC održava većinu predavanja na kampusu UPFa (u zgradi idEC-a smještenoj u Calle Balmesu).
Nadalje, studenti BCC-a pohađaju jezični program koji nudi
Programa d’Ensenyament de Idiomes (PEI ili Program poučavanja stranih jezika),
koji se održava na UPF-ovu kampusu Ciutadella. Ugovor također otvara
mogućnost da UPF bude uključen u daljnji razvoj BCC-ove završne godine studija.
Cilj
Barcelona College of Chiropractic prva je visoka škola kiropraktike na području
Sredozemlja. Njezino osnivanje velikim je dijelom odgovor na potrebe javnosti i
ostalih pružatelja zdravstvenih usluga za većim brojem dobro obučenih
kiropraktičara na ovom području.
Što se tiče zdravog života, Barcelona nudi mnogo: ugodnu klimu, zdrav stil života u
kojem se mnogo vremena provodi na otvorenom, prekrasne plaže, mediteransku
kuhinju i vrhunske sportske terene
(ljetne Olimpijske igre održane su 1992. u Barceloni). Zbog toga je Barcelona
savršena lokacija za školovanje za kiropraktičara.
idEC je UPF-ov institut za nastavak školovanja, osnovan 1993. godine. Cilj mu je
razvijati nastavak školovanja i obuke za profesionalce u uskoj suradnji s poslovnim
svijetom.
Maksimalno usmjeren na kvalitetu i akademsku izvrsnost, idEC je učvrstio svoj
ugled nudeći poslijediplomske programe koji su prilagođeni obrazovnim potrebama
poslovnog i profesionalnog svijeta.
BCC nudi svojim studentima stavove, znanje, sposobnosti i vještine za kliničku
praksu i razmišljanje potrebne kako bi postali kiropraktičari koji mogu raditi
samostalno ili u timu. Uz to, pomoću svoje strategije poučavanja i procjenjivanja
znanja BCC potiče kod studenata razvoj vlastitog individualnog pristupa
kiropraktici, kao i vještina za cjeloživotno učenje.
Sveučilište Girona
Ugovor o suradnji sa Sveučilištem Girona (UdG) odnosi se na BCC-ovu upotrebu
prostorija za anatomsko seciranje i ostalih specijaliziranih laboratorija. Uz to,
praktična nastava za BCC-ova predavanja iz prirodnih znanosti održavat će se uz
pomoć odgovarajuće obučenog nastavničkog osoblja UdG-a.
Drugi ugovor o suradnji s UdG-om omogućava studentima i nastavnicima BCC-a
pristup UdG-ovim knjižnicama unutar kampusa, kao i internetskoj knjižnici.
Međunarodna podrška
Udruženje kiropraktičara Španjolske (Asociación Española de
Quiropráctica, AEQ)
Nastavni resursi
AEQ je nacionalna udruga koja predstavlja kiropraktičare u Španjolskoj.
Osnovana je 1986., a iste godine službeno ju je potvrdilo Ministarstvo unutarnjih
poslova, uz odobrenje Ministarstva zdravstva. Članica je Europske udruge
kiropraktičara (ECU) i Svjetskog saveza kiropraktičara (WFC).
Nastavni program visoke škole Barcelona College of Chiropractic odvija se uz
pomoć sljedećih nastavnih resursa:
• idEC
Predavanja i seminari iz osnovnih i kliničkih predmeta održavaju se u
IdEC-ovoj zgradi u Calle Balmesu. Također, studenti BCC-a mogu se koristiti
kafićem i ostalim objektima u sklopu idEC-a.
U listopadu 2007. članovi AEQ-a izglasali su podršku budućem razvoju visoke
škole Barcelona College of Chiropractic. Štoviše, predstavnici AEQ-a i zaklade
Fundació Privada Quiropráctica potpisali su tri ugovora o suradnji kojima je
dogovoreno da će te dvije ustanove zajednički raditi na daljnjem razvoju BCC-a.
• UdG
Praktična nastava osnovnih predmeta iz prirodnih znanosti održava se u
prostorijama za seciranje i ostalim specijaliziranim laboratorijima smještenima na
UdG-ovu Medicinskom fakultetu. Studenti također imaju pristup knjižnicama unutar
kampusa, kao i internetskoj knjižnici.
Sveučilište Pompeu Fabra (UPF)
Visoka škola Barcelona College of Chiropractic potpisala je ugovor o suradnji sa
Sveučilištem Pompeu Fabra (UPF), jednim od najprestižnijih javnih sveučilišta u
Španjolskoj. UPF je stekao međunarodni ugled i na području istraživanja i na
području nastave.
4
• Knjižnica UPF
Studenti BCC-a imaju osiguran pristup UPF-ovoj knjižnici i internetskim izvorima.
Predavanja na prvoj godini simultano se prevode.
5
• Centar za kiropraktiku BCC-a
U Centru za kiropraktiku BCC-a studenti će na početku studija promatrati iskusne
kiropraktičare tijekom rada s pacijentima. Na završnim godinama studija studenti će
sami pružati tretman pacijentima pod budnim nadzorom odgovarajuće obučenog
nastavnog osoblja BCC-a.
Službeno odobrenje
U SAD-u i nekim europskim državama kiropraktika je pod državnom nadležnošću u
sklopu sustava primarne zdravstvene zaštite, kao i privatne zdravstvene njege. U
Španjolskoj zakonodavstvo koje se odnosi na kiropraktiku još nije definirano pa ni
praksa još nije konkretno regulirana.
U Španjolskoj trenutačno ne postoji nikakvo službeno tijelo ili državna ustanova
koja bi se bavila školovanjem i obukom kiropraktičara. Visoka škola
Barcelona College of Chiropractic namjerava tražiti status kandidata pri Europskom
vijeću za školovanje kiropraktičara
(ECCE).
ECCE je Europsko vijeće koje službeno odobrava ustanove za školovanje
kiropraktičara u Europi. Trenutačno samo četiri obrazovne ustanove u Europi imaju
službeno potvrđen status. BCC može dobiti odobrenje najranije nakon što prva
generacija studenata diplomira.
Studij
Nastavni program BCC-a
Visoka škola Barcelona College of Chiropractic razvila je petogodišnji program
studija za školovanje i obuku stručnih kiropraktičara koji će moći prihvatiti izazove
samostalne prakse ili suradnje s drugim zdravstvenim djelatnicima.
Uz pomoć stručnjaka za razvoj nastavnog programa i uz savjete glavnih
predstavnik interesnih skupina, BCC je razvio jedinstven nastavni program koji za
cilj ima spajanje grane kiropraktike s naprednim metodama poučavanja, učenja i
provjere znanja.
Znanost, umjetnost i filozofija
Tradicionalno kiropraktika počiva na tri temelja: znanosti, umjetnosti i filozofiji.
Predanost potrazi za ravnotežom između ta tri temelja u sadržaju programa studija
jedan je od razloga zašto su školovanje i obuka na visokoj školi
Barcelona College of Chiropractic jedinstveni.
U skladu s načelima i teorijom kiropraktike, tim BCC-a osmislio je nastavni program
koji kombinira poučavanje osnovnih i kliničkih predmeta s pomnim promišljanjem o
prirođenoj sposobnosti organizma da razvije svoj zdravstveni potencijal.
Filozofija
—Zašto?—
Znanost
—Što?—
Umjetnost
—Kako?—
Dvojezična škola
Barcelona College of Chiropractic međunarodna je visoka škola jer ima dva
službena jezika – španjolski i engleski. Bilo da su studenti na početku studija
izvorni govornici engleskog ili španjolskog, dobivaju priliku da se tečno služe i
drugim jezikom prije nego što završe studij na BCC-u.
6
7
Tijekom prve godine studija škola nudi tečajeve jezika za studente kako bi im
olakšala prilagodbu na dvojezični nastavni program.
Uz to, na prvoj godini studija predavanja se simultano prevode na engleski i
španjolski kako bi ih svi studenti bez teškoća mogli pratiti te istodobno poboljšavati
svoje znanje stranog jezika.
Dobro znanje oba jezika važno je za zadnje dvije godine studija jer se sva teorijska
nastava odvija na engleskom, a sve praktične vježbe u BCC-ovu Centru za
kiropraktiku na španjolskom jeziku.
naučiti maksimalno iskoristiti vrijeme studija dok istovremeno uče preuzeti
odgovornost za svoj klinički i akademski razvoj te postaju svjesniji mnoštva prilika
koje im on pruža.
Tijekom prve dvije godine studija kolegij Plan osobnog razvoja i promišljanje 1 i 2
nastoji pomoći studentima da počnu promišljeno pristupati vlastitom učenju.
Očekuje se da na taj način otkriju da je učenje uvijek povezano s djelovanjem, a
teorija s praksom.
Studente se također priprema da razmišljaju o najboljim uvjetima za učenje.
Istraživanje
Nastavni program visoke škole Barcelona College of Chiropractic omogućava
studentima da osim znanja usvoje i stavove i vještine važne za kiropraktiku, da
razumiju i prakticiraju znanstvene metode te ostale istraživačke i praktične metode
koje se temelje na dokazima, uključujući kritičko i analitičko razmišljanje.
Stoga je izuzetno važno da se vještina istraživanja razvija od početka studija, a ne
da se ostavlja za završne godine kad su studenti općenito više opterećeni poslom i
radnim zadacima.
Imajući to na umu, nastavni program sastavljen je tako da je usvajanje
odgovarajućih vještina sastavni dio poučavanja i provjere znanja tijekom
cjelokupne nastave.
Štoviše, BCC-ov nastavni program uključuje kolegij “Istraživanje 1: Planiranje
istraživačkog postupnika” (5 ECTS), osmišljen s ciljem da studente od općeg
pregleda o istraživanju uputi na dobro isplaniran postupnik koji podrazumijeva
razumijevanje teorije, etike i ostalih relevantnih tema. Kad se studenti upoznaju s
planiranjem istraživačkog postupnika, kolegij pod nazivom “Istraživanje 2: Metode
istraživanja i projekt” (15 ECTS) ponudit će im (individualno ili grupno) vještine i
mogućnosti da osmisle istraživački projekt po vlastitim željama.
U budućoj karijeri promišljanje mora postati dio svakodnevne rutine i razviti se u
više-manje instinktivnu radnju.
Razvoj tih vještina koristit će studentima ne samo dok se školuju za zanimanje
kiropraktičara nego i u budućnosti kad se budu bavili kiropraktikom. Stjecanjem
vještina promišljanja i cjeloživotnim učenjem studenti razvijaju neku vrstu
intuitivnog radara pomoću kojeg iskorištavaju prilike za učenje.
Kliničko iskustvo
Kontakt s pacijentima ključan je od početka studija pa
Barcelona College of Chiropractic studentima nudi priliku da promatraju iskusne
kiropraktičare profesionalce dok liječe pacijente u BBC-ovu Centru za kiropraktiku.
Tijekom većeg dijela četvrte i pete godine studija, nakon opsežne obuke u svim
aspektima skrbi o pacijentu i nakon završenog uvoda u kliničku praksu, studenti
pod budnim nadzorom pružaju tretman pacijentima.
Plan osobnog razvoja i promišljanje
BCC-ov nastavni program potiče osobni razvoj studenata dok se pripremaju za
buduću karijeru kiropraktičara.
Plan osobnog razvoja (PDP) ima za cilj razviti sposobnosti studenata da razumiju
što i kako uče te olakšati im da procijene i isplaniraju vlastito učenje te preuzmu
odgovornost za svoj napredak. Primjenom PDP-a očekuje se da će studenti
8
9
Sažetak nastavnog programa
TREĆA GODINA
Nastavni program studija na BBC-u traje pet godina i uključuje 310
ECTS-a (Europski sustav prijenosa bodova). Slijedi popis kolegija petogodišnjeg
studija i pripadajućih bodova:
Kolegiji u prvom semestru
• Klinički pristupi posebnim potrebama
5
Kolegiji u drugom semestru
• Klinička toksikologija
5
PRVA GODINA
70 ECTS
Kolegiji u prvom semestru
• Ljudska anatomija i funkcije 1
• Molekule života (Uvod u biokemiju)
10
5
Kolegiji u drugom semestru
• Ljudska anatomija i funkcije 2
• Neurologija 1 (uključujući neuroanatomiju i neuropsihologiju)
10
5
Cjelogodišnji kolegiji (prvi i drugi semestar)
• Klinička biomehanika i kiropraktičke tehnike 1
• Kiropraktika u društvu 1 (povijest i filozofija)
• Uvod u proučavanje ljudskih tkiva
• Osobni razvoj, planiranje i promišljanje 1
• Engleski ili španjolski
15
5
10
5
5
60 ECTS
Cjelogodišnji kolegiji (prvi i drugi semestar)
• Klinička biomehanika i kiropraktičke tehnike 2
• Kliničke vještine 1 (klinički pregled, slikovna dijagnostika
i rješavanje problema)
• Kiropraktika u društvu 2 (suvremena učenja)
• Neurologija 2 (uključujući neuroanatomiju, neurofiziologiju i uvod u
kliničku neurologiju)
• Mikrobiologija i javno zdravstvo
• Patofiziologija
• Osobni razvoj, planiranje i promišljanje 2
10
10
5
15
5
10
10
15
15
5
5
(svi kolegiji su obavezni)
ČETVRTA GODINA
Kolegiji u prvom semestru
• Istraživanje 1: Planiranje istraživačkog postupnika
(svi kolegiji su obavezni)
DRUGA GODINA
Cjelogodišnji kolegiji (prvi i drugi semestar)
• Napredne kiropraktičke tehnike (posebne potrebe i pomoćne
tehnike)
• Kliničke vještine 2 (klinički pregled i rješavanje problema)
• Radiologija/Radiografija i slikovna dijagnostika
• Kiropraktika u društvu 3 (Nebiološki uzroci zdravlja i bolesti)
• Klinička praksa 1
60 ECTS
Kolegiji u drugom semestru
• Istraživanje 2: Metode istraživanja i projekt
Cjelogodišnji kolegiji (prvi i drugi semestar)
• Napredne kiropraktičke tehnike 2
• Kliničke vještine 3 (integracija)
• Kiropraktika u društvu 4 (trendovi u zdravstvenoj zaštiti i
promidžbi zdravlja)
• Klinička praksa 2
60 ECTS
5
15
5
10
5
20
(svi kolegiji su obavezni)
5
(svi kolegiji su obavezni)
10
11
PETA GODINA
Kolegiji u prvom semestru
• Napredne kiropraktičke tehnike 3
Cjelogodišnji kolegiji (prvi i drugi semestar)
• Kliničke vještine 4 (integracija)
• Kiropraktika u društvu 5 (kratki pregled i etika u kliničkoj
praksi)
• Klinička praksa 3
60 ECTS
Uvjeti upisa
Morate zadovoljiti sljedeće uvjete kako biste bili primljeni na studij visoke škole
Barcelona College of Chiropractic:
Kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u Španjolskoj morat će
pokazati da su po mogućnosti završili program
Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la Salud ili Bachillerato Tecnológico*, i
da su prošli prijamni test za španjolske fakultete
(“Pruebas de acceso a la universidad”, PAU), ili da su prošli poseban prijamni ispit
u Kataloniji za studente starije od 25 godina.
5
10
5
40
Kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u zemljama Europske unije ili
u Švicarskoj trebaju imati stupanj spreme istovjetan tituli
Bachillerato stečen u svojoj zemlji i dokazati da su odslušali dovoljan broj predmeta
iz prirodnih znanosti, po mogućnosti biologije i kemije*.
(svi kolegiji su obavezni)
Stečena titula
Kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u drugim zemljama (svim
osim zemalja Europske unije i Švicarske) moraju imati stupanj spreme istovjetan
tituli Bachillerato stečen u svojoj zemlji i dokazati da su odslušali dovoljan broj
predmeta iz prirodnih znanosti, po mogućnosti biologije i kemije *.
Kad studenti s prolaznom ocjenom završe i prođu sve kolegije u sklopu
petogodišnjeg programa, stječu titulu Título Superior en Quiropráctica del
Barcelona College of Chiropractic – escuela Superior internacional.
Jezik – BCC je međunarodna visoka škola s dva službena jezika, engleskim i
španjolskim. Od studenata se očekuje visok stupanj znanja barem jednog od ta dva
jezika i osnovno znanje drugoga.
Računalne vještine – Kandidati u svim slučajevima moraju posjedovati osnovne
vještine rada s računalom.
Prijamni razgovor – Proces prijave završava osobnim razgovorom.
Molimo, potražite detaljne informacije o uvjetima upisa na BCC na stranici
www.bcchiropractic.es.
.
Kandidati koji su završili Ciclo Formativo de Grado Superior mogu ući u izbor za upis na studij ovisno o odslušanim predmetima i o njima će se odlučivati pojedinačno.
U iznimnim slučajevima, dobri kandidati s nedovoljnom razinom obrazovanja u prirodnim predmetima za upis na studij bit će pozvani da pristupe prijamnom ispitu iz prirodnih
znanosti, a ako prođu, bit će primljeni na studij.
*
12
13
Financijski
podaci
Školarine
dr. Adrian Wenban, ravnatelj BCC-a
Godišnja školarina za studij na visokoj školi Barcelona College of Chiropractic
iznosi između 9.500,00 i 9.800,00 €, ovisno o odabranom načinu plaćanja.
Molimo, pronađite više informacija o fleksibilnim načinima plaćanja na stranici
www.bcchiropractic.es.
Dr. Adrian Wenban diplomirao je 1987. anatomiju na Sveučilištu New South Wales
Godine 1990. diplomirao kiropraktiku na institutu
Phillip Institute of Technology (sada RMITU), a zatim bio predavač na
poslijediplomskom studiju kiropraktičke pedijatrije na istom institutu.
Godine1999. magistrirao je kliničku epidemiologiju na Centru za kliničku
epidemiologiju i biostatistiku (CCEB) pri Sveučilištu u Newcastleu.
Školarina uključuje:
• Nastavu: predavanja i seminare, kao i sve druge obavezne nastavne aktivnosti
povezane s programom studija.
• Osnovnu praktičnu nastavu prirodnih znanosti (održava se u prostorijama
Sveučilišta Girona)
• Prijevoz do Sveučilišta Girona i natrag
• Jezičnu podršku
• Službu za pomoć studentima
• Studentsko osiguranje
• Usluge knjižnice
• Korištenje BCC-ova prijenosnog računala
• Pristup internetu u prostorijama BCC-a
• Osnovni paket za školovanje
• Prijamni postupak
• Administrativne troškove
U 20 godina kiropraktičke prakse dr. Wenban radio je u više od 60 ordinacija u pet
različitih zemalja. Dugi niz godina bio je zamjenik upravitelja Australske zaklade za
istraživanje kralježnice.
Dr. Wenban trenutačno živi u Barceloni, u Španjolskoj, sa suprugom, također
kiropraktičarkom, i dvoje djece. Ravnatelj je visoke škole
Barcelona College of Chiropractic i član Udruženja kiropraktičara Španjolske
(AEQ),inozemni član Udruženja kiropraktičara Australije
(CAA), član Udruženja za medicinsko obrazovanje u Europi i član
Australskog epidemiološkog društva.
Ova cijena ne uključuje pripremne tečajeve u rujnu za prvu godinu studija (jezici i
prirodne znanosti) budući da oni nisu obavezni za sve studente.
dr. Martyn Walker, učitelj kiropraktičkih tehnika
Studentski krediti
Krediti banke Sabadell Atlántico za studente visoke škole Barcelona College of
Chiropractic:
U sklopu ugovora između zaklade Fundació Privada Quiropràctica i banke
Sabadell Atlántico, studenti će imati mogućnost prijaviti se za vrlo povoljan kredit
kojim mogu financirati školovanje na visokoj školi Barcelona College of
Chiropractic. Puni iznos kredita je do 55.000 €. Može se otplaćivati 10 godina (prvih
pet godina tijekom studija, a preostalih pet godina nakon završetka studija na BCCu). Prvih pet godina, za vrijeme studija, otplaćuje se samo subvencionirana rata
kamate.
Odobrenje studentskog kredita diskrecijsko je pravo banke Sabadell
ovisno o predočenim jamstvima studenta.
14
Dr. Martyn Walker diplomirao je kiropraktiku na Velškom institutu za kiropraktiku pri
Sveučilištu Glamorgan 2002. i kineziologiju 1997. Godine 2003. dr.
Walker započeo je karijeru akademskog nastavnika kao predavač i mentor na
Sveučilištu Glamorgan na završnoj godini studija kiropraktike, kliničkog upravljanja
pacijentima, kliničke dijagnoze i protokola pružanja odgovarajućeg kliničkog
tretmana kroz biopsihosocijalni model zdravstvene skrbi utemeljen na dokazima.
Dr. Walker je tada također bio pomoćni predavač na trećoj godini studija i predavao
je o funkcionalnoj rehabilitaciji, procjenama fizioloških prilagodbi nakon ozljede
mekog tkiva, liječenju i postupcima funkcionalne rehabilitacije.
Dr. Walker je radio za Opće kiropraktičko vijeće (GCC) kao vanjski
ispitivač/savjetnik za test osposobljenosti. Trenutačno je član Britanskog
kiropraktičkog savjeta i Općeg kiropraktičkog savjeta.
15
Praktična nastava za studente.
Dr. Walker je i ovlašteni kiropraktičar (CCEP).
Radi kao suradnik niza centara za kiropraktiku u Ujedinjenom Kraljevstvu, a
prethodno je bio direktor dvije kiropraktičke ordinacije u Walesu. Trenutačno je
vlasnik kiropraktičkog wellness centra u Walesu.
Dr. Walker živi u Barceloni sa suprugom kineziologinjom i mladom kćeri.
Trenutačno predaje kiropraktičku biomehaniku i kolegije iz kiropraktičkih tehnika na
visokoj školi Barcelona College of Chiropractic.
Zaklada
Fundació privada Quiropràctica (fpQ), neprofitna zaklada po propisima španjolskog
Zakona o zakladama, osnovana je 2007., a u Kataloniji je registrirana kao zaklada
pod brojem 2427.
Na temelju njezina statuta, ciljevi zaklade su „promocija kiropraktike, promocija
aktivnosti i istraživanja s ciljem povećanja potencijala i mogućnosti profesionalnih
kiropraktičara i promocija aktivnosti koje povećavaju znanstveno i društveno
priznanje profesionalnih kiropraktičara“.
dr. Pablo Pérez de la Ossa, pročelnik Odsjeka prirodnih
znanosti
Barcelona College of Chiropractic
Dr. Pablo Pérez de la Ossa diplomirao je 1990. biologiju i biokemiju na Sveučilištu
u Barceloni. Na istom je sveučilištu i doktorirao 1995.
Dr. Pérez de la Ossa bio je od 1996. do 1999. na poslijediplomskom istraživačkom
radu na Sveučilištu New York. Godine 2000. postao je član Odsjeka za biokemiju
na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Barceloni kao nastavnik biokemije.
Kako bi zaklada postigla ciljeve, njezin upravni odbor usmjerio je trud na jedan
projekt i predano mu se posvetio: Barcelona College of Chiropractic.
Donacije
Tijekom svoje profesionalne karijere bavio se istraživanjima o ljudskom
metabolizmu, molekularnim mehanizmima raka i dinamici transplantacije srca.
Fundació Privada Quiropràctica registrirana je neprofitna zaklada odgovorna za
nadzor nad razvojem BCC-a i upravljanjem njime, za potpisivanje ugovora i
sporazuma za prikupljanje donacija i fondova u vezi s visokom školom Barcelona
College of Chiropractic.
Trenutačno je na čelu Odsjeka prirodnih znanosti na visokoj školi Barcelona
College of Chiropractic te predaje biokemiju i staničnu biologiju.
Ako svojom donacijom želite podržati Barcelona College of Chiropractic, ili želite
dobiti više informacija o doniranju, molimo, kontaktirajte Marca Pastora na broj
telefona (+34) 93 476 53 10 ili pošaljite e-mail na sljedeću adresu:
[email protected]
16
17
Kontakt
Barcelona College of Chiropractic (Uredi)
C. Mallorca 364, 2º1ª
08013 Barcelona. Španjolska.
Tel. (+34) 93 476 53 10
Email: [email protected]
��
���� ���
���
��
�
��
��
�� ��
�
��
��
��
���
�
��
��
��
���
�� �
��
���
��
��
Barcelona College of Chiropractic
(Centar za kiropraktiku)
C. Mallorca 364,bajos
08013 Barcelona. Španjolska.
Tel. (+34) 93 208 04 19
��
��
���
�
��
�
��
�
����
���
��
���
��
��
���
�
��
����
�
Hvala vam na interesu za naš program studija. Koraci za pokretanje
postupka prijave su sljedeći:
1 Posjetite stranicu www.bcchiropractic.es
2 Pritisnite polje za prijavu
��
���
����
������
��
��
�
���
���
��
KAKO SE PRIJAVITI?
3 Pročitajte dokumente o uvjetima za upis.
4 Ispunite i predajte obrazac za upis.
idEC - Sveučilište Pompeu Fabra
C. Balmes 132-134 (Ugao s C.Rosselló)
08008 Barcelona
Javni prijevoz:
Metro (stanice: L3, L5)
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(stanica Provença)
Autobusi: 7, 15, 16, 17, 27, 28, 32, 33, 34, 54, 66.
Sveučilište Girona
Medicinski fakultet
Mòduls M20
Campus de Montilivi
17071 Girona
��
��
��
��
������
�
���
�����
�
��
���
�
���
���
�
�� ��
��
��
��
���
��
�
��
�
��
��
��
����
�
���
��
��
�
��
��
��
���
��
�
�
��
���
��
��
���
��
��
����
��
��
��
���
��
��
�
DA, ŽELIM DA ME BCC KONTAKTIRA I PRUŽI MI VIŠE
INFORMACIJA O:
• Postupku prijave
• Ugovaranju sastanka
• Dolasku na ogledno predavanje
DODATNE INFORMACIJE DOSTUPNE SU NA
ZAHTJEV NA ADRESI [email protected]
�� �� ��
��
�� �
�� �
����
���
�
�� ��
�� �� ��
�� �� �� � ��
�
��
��� ��
�
�� � � �
�� �
�� �� �� �� �� � �� �� ��
�� ��
��
��� �� �� �� � �� �� ��
��
� �� �� ��
� � ��
��
�� �� �� ��
�� �
��
�� �� �
� � � �� � �
• Informacije o plaćanju
• Primjeri rasporeda
• Informacije o životu u Barceloni
�� �� �� �� �
• Kiropraktički seminari na kojima sudjeluje BCC
18
www.bcchiropractic.es
c. Mallorca 364, 2º1ª
Barcelona 08013
Španjolska
(+34) 93 476 53 10
[email protected]
Uz potporu i suradnju:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
1 395 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content