close

Enter

Log in using OpenID

Nastavni plan i program (8 semestara

embedDownload
Nastavni plan i i program Preddiplomskog studija Prometa, smjer Cestovni
promet traje, četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija,
diplomant stječe ukupno 240 ECTS bodova.
1. godina studija/I. semestar
Broj
Kolegiji
prog.
1
Matematika
2
Fizika
3
Grafičke komunikacije
4
Osnove informatike
5
Poznavanje robe
6
Strani jezik I
Tjelesna i zdravstvena
7
kultura
Ukupno u semestru
P
4
2
2
2
2
2
Sati tjedno
S
V
3
1
2
3
1
1
Pr
-
ECTS
bodova
8
4
5
5
5
3
-
30
Ispita
1
1
1
1
1
1
(2)
14
1
10
6
Napomena: 1) P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
2) Kod upisa stranog jezika student bira između Engleskog, Njemačkog i
Talijanskog jezika
3) Tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se izvan satnice
1. godina studija/II. semestar
Broj
Kolegiji
progr.
Prometno i prostorno
8
planiranje
9
Suvremeni prometni sustavi
Osnove elektrotehnike i
10
elektronike
11
Statistika u prometu
12
Strani jezik II
13
Osnove strojarstva
14
Promet i ekologija
Tjelesna i zdravstvena
7
kultura
Ukupno u semestru
P
Sati tjedno
S
V Pr
ECTS
bodova
Ispita
2
1
-
-
4
1
2
2
-
-
6
1
2
-
2
-
5
1
2
2
2
2
1
1
1
1
-
-
4
4
4
3
1
1
1
1
-
30
7
(2)
14
4
5
2. godina studija/III. semestar
Broj
Kolegiji
prog.
15
Tehnička mehanika
16
Prekrcajna sredstva I
Unutarnji transport i
17
skladištenje
Operacijska istraživanja u
18
prometu
Prometni koridori i robni
19
tokovi
20
Prometna logistika
21
Strani jezik III
Ukupno u semestru
2.
Broj
prog.
22
P
2
23
24
25
26
27
28
29
P
3
2
Sati tjedno
S
V Pr
2
1
-
ECTS
bodova
6
4
Ispita
1
1
2
-
2
-
5
1
2
-
1
-
4
1
2
2
-
-
4
1
2
1
14
1
4
2
7
-
4
3
30
1
1
7
godina studija/IV. semestar
Kolegiji
Prekrcajna sredstva II
Robno distribucijski centri i
terminali
Osnove ekonomije
Osnove menadžmenta
Prometno pravo
Tehnologija i organizacija
javnog gradskog prometa
Strani jezik IV
Stručna praksa- ljetna 1
mjesec
Ukupno u semestru
3. godina studija/V. semestar
Broj
Kolegiji
prog.
Infrastruktura cestovnog
30
prometa
Sredstva i eksploatacija
31
sredstava cestovnog prometa
Tehnologija i organizacija
32
cestovnog prometa
Cestovnoprometna sigurnost
Sati tjedno
S
V Pr
1
-
ECTS
bodova
4
Ispita
1
2
2
-
-
5
1
2
2
2
2
2
2
-
-
3
5
3
1
1
1
2
1
1
-
2
-
5
3
1
1
(x)
2
(x)
30
13
P
2
9
3
Sati tjedno
S
V Pr
1
-
ECTS
bodova
3
7
Ispita
1
3
2
2
1
-
-
5
4
1
1
2
-
1
-
4
1
33
34
35
36
s ekspertizama prometnih
nesreća
Prometna tehnika
Informacijski sustavi u
cestovnom prometu
Ekonomika cestovnog
prometa
Izborni predmet*
Ukupno u semestru
2
1
-
1
2
-
5
3
1
1
1
1
-
-
3
1
2
15
1
5
5
-
3
30
1
8
Pr
-
ECTS
bodova
6
6
4.50
4.50
4.50
4.50
30
*Izborni predmeti (student upisuje jedan od kolegija):
37 Marketing u prometu
38 Transportno osiguranje
39 Zaštita u prometu
40 Prometna medicina
41 Meteorologija
3. godina studija/VI. semestar
Broj
Kolegiji
prog.
42
Planiranje prometa
43
Prometni terminali
44
Vrednovanje u prometu
45
Psihologija u prometu
Izborni predmet 1*
Izborni predmet 2*
Ukupno u semestru
P
2
3
2
2
2
2
13
Sati tjedno
S
V
2
3
2
2
2
2
13
*Izborni predmeti 1 (student upisuje jedan od kolegija):
46 Intermodalni prijevoz
47 Vertikalni prijevoz
*Izborni predmeti 2 (student upisuje jedan od kolegija):
48 Marketing u prometu
49 Menadžment u prometu
Ispita
1
1
1
1
1
1
6
4. godina studija/ VII. semestar
Broj
Kolegiji
prog.
50
Prijevoz putnika i robe
51
Javni gradski prijevoz
52
Špedicija
Organizacija prometnih
53
poduzeća
54
Sigurnost prometa
Ukupno u semestru
2
-
3
13
-
4. godina studija/VIII. semestar
Broj
Kolegiji
prog.
55
Gradske prometnice
56
Upravno i radno pravo
57
Logistika u prometu
Izborni predmet 3*
Izborni predmet 4*
62
Završni rad
Ukupno u semestru
P
2
2
2
2
2
10
P
3
3
2
Sati tjedno
S
V
3
3
2
Pr
-
ECTS
bodova
6
6
6
2
-
6
1
3
13
-
6
30
1
5
Pr
-
ECTS
bodova
6
6
6
4
4
4
30
Sati tjedno
S
V
2
2
2
2
2
10
*Izborni predmeti 3 (student upisuje jedan od kolegija):
58 Uviđaj prometnih nezgoda
59 Upravljanje prometom u gradovima
*Izborni predmeti 4 (student upisuje jedan od kolegija):
60 Ekspertize prometnih nezgoda
61 Preventiva i ekologija u prometu
Ispita
1
1
1
Ispita
1
1
1
1
1
1
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
443 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content