close

Enter

Log in using OpenID

ATOMIZERI-Dal Degan

embedDownload
ATOMIZERI-Dal Degan
------------------------------ATPR 200
ATPR 300
ATPR 400
ATPR 500
ATPR 600
TEHNIČKI PODACI PUMPE ANNOVI REVERBERI AR -503
55 Lit u min,3 membrane,GPM 14,5,PSI 580,Snaga 5,2 KS,R.P.M=580,težina 13
kg,Usis 30, Izlaz : 0 ¾ G/M
Bari 40
TEHNIČKI PODACI PUMPE ANNOVI REVERBERI AR -713
71 Lit u min,3 membrane,GPM 18,7,PSI 580,Snaga 8,6 KS,R.P.M=550,težina 20
kg,Usis 40, Izlaz : 0 ¾ G/M
Bari 40
TEHNIČKI PODACI PUMPE ANNOVI REVERBERI AR -813
81 Lit u min,3 membrane,GPM 21,4, PSI 725,Snaga 9,9 KS, R.P.M=550,težina 20
kg,Usis 40, Izlaz : 0 ¾ G/M
Bari 50
UPUTSTVO
-provjeriti razinu ulja, ukoliko je potrebno dodati SAE 80-90
-provjeriti je li pritisak u akumulatoru od 5-8 Bara i ako je potrebno povećajte isti da se
izbjegnu vibracije na spojnim cijevima
-glavna cijev mora imati filter s klapnom da se izbjegne zračna infiltracija
-priključne cijevi moraju biti adekvatno pritisku
-podešavanje pritiska vrši se pomoću ručice koja se odvija i zavija, da se smanji ili podigne
pritisak od 0-40 Bara.Odvijanjem ručice smanjuje se pritisak, a zavijanjem se povećava.
-pritisnite polugu 7 i sačekajte dok se pumpa ne napuni automatski, tada polugu postavite u
vertikalni položaj, čime dobijete trenutni pritisak
-poluga 7 u horizontalnom položaju koristi se kao i centralno zatvaranje ispusta, i nulta
pozicija pumpe
-poslije korištenja preporučamo očistiti pumpu propuštajući kroz nju čistu vodu nekoliko
minuta
-proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koja oštećenja na pumpi ili stroju kada
se upute za ispravno korištenje na pumpi ili stroju nisu poštovale
JAMSTVO
-tvrtka Dal Dagan jamči da su njihovi atomizeri konstruirani kvalitetno,stručno i od
kvalitetnih materijala
Jamstvo se daje na:
-12 mjeseci za privatne krajnje kupce
-2 mjeseca za komercijalne krajnje kupce,
Jamstvo se ne odnosi na oštećenja i kvarove nastale nestručnim rukovanjem stroja
-Za vrijeme roka jamstva tvrtka Dal Degan obvezuje se isporučiti dijelove koji podliježu
jamstvu putem svog agenta ili distributera i to bez naknade
-Kupac je dužan priložiti uz zahtjev za jamstvo i potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo
nedvosmisleno o kojem se stroju i dijelu radi(broj računa,model,datum isl.)
-Dal Degan se obvezuje najdalje u roku od 90 dana isporučiti o svom trošku rezervni dio koji
je predmet reklamacije
JAMSTVO SE NE ODNOSI :
-na dijelove ili opremu koji se normalno troše prilikom rada
-ukoliko je stroj montiran od nestručne osobe a što je uvjetovalo kvar ili oštećenje, ili ako je
kvar ili oštećenje nastao tijekom transporta
-na dijelove ili opremu koji nisu originalni
-ukoliko servis nije obavio ovlašteni serviser
Atomizeri su konstruirani da se kreću unutar posjeda poljoprivrednog dobraq i nisu
predviđena za transport na cestama, te se za bilo kakva oštećenja nastala u u tom slučaju ne
prihvaća jamstvo
-NE DIRAJTE MANOMETAR-POD PRITISKOM JE
-NOSITI ODGOVARAJUĆU ODJEĆU I OBUĆU PRILIKO RADA
-PRIJE UPORABE PROČITATI PRILOŽENA UPUTSTVA
-NE DOPUSTITI KORIŠTENJE ATOMIZERA DJECI,PRIJATELJIMA I NEPOZVANIM
OSOBAMA
-NE KORISTITI ATOMIZER ZA VJETROVITA VREMENA
-OČISTITI PUMPU,REZERVOAR I ČITAVI ATOMIZER NAKON SVAKOG RADNOG
DANA
-NE PUNITI NIKADA REZERVOAR DO SAMOG VRHA, UVIJEK OSTAVITI PRAZNO
CCA 10 CM OD SAMOG VRHA
-ZA VRIJEME RADA NE JESTI, NE PITI, I NE PUŠITI
-ČUVATI OKOLINU-AMBALAŽI (KUTIJE,BOCE I SL)NE BACATI UOKOLO VEĆ
POKUPITI I ODLOŽITI NA ZA TO ODREĐENA MJESTA
POLJOPROMET d.o.o.
20350 Metković,Splitska 27b
Tlf/fax:020 681 946
JAMSTVENI LIST BR…………..
PROIZVOĐAČ:-----------------------------------------------------------------NAZIV PROIZVODA:---------------------------------------------------------MODEL:--------------------------------------------------------------------------TVORNIČKI BROJ:-------------------------------------------------------------DATUM PRODAJE:-------------------------------------------------------------ROK JAMSTVA:-----------------------------------------------------------------RAČUN BROJ:-------------------------------------------------------------------SERVIS:POLJOPROMETd.o.o.
20350 Metković
Tlf/fax:020 681 946
Pečat i potpis prodavača:
--------------------------------
1.Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nama nedostataka ili grešaka u
konstrukciji i montaži, te da je prikladan i prilagodljiv uporabi
2.Jamčimo da će navedeni proizvod ispravno funkcionirati ako se primjenjuju upute
3.Jamčimo da je isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje, kao i rezervni
potrebni rezervni dijelovi u roku od 7 godina
4.Jamčimo otkloniti prijavljeni kvar unutar jamstvenog roka u roku od 15 dana od dana
prijave kvara.Ukoliko se proizvod ne popravi u tom roku, jamstveni se rok produžuje za
onoliko dana koliko je trajao popravak.
Ukoliko se popravak ne izvrši u roku od 45 dana, ili se nastali kvar ne može otkloniti,
proizvod ćemo zamijeniti
5.U slučaju zamjene troškove dostave snosi prodavač
6.Neispravnost proizvoda zbog tvorničke greške, odnosno greške u materijalu ili montaži,
otklonit ćemo popravkom ili zamjenom na svoj teret.Neispravnosti koje su nastale
nestručnim rukovanjem, nepridržavanjem uputa, nestručnim popravkom neovlaštenih
lica,mehaničkim oštećenjem ili uslijed više sile(požar,poplava i sl.)isključene su iz jamstva.
Jamstvu ne podliježu habajući i potrošni dijelovi.
SERVISNI KUPON(otkinuti)
PROIZVOD:---------------------------------------------MODEL----------------------------------------DATUM PRODAJE:------------200-------RČ.BR.------------POTPIS KUPCA--------------------OPIS KVARA:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(priznaje se samo uredno popunjen i ovjeren kupon)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
22
File Size
60 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content