close

Enter

Log in using OpenID

DAL DEGAN-MOTORNA LEĐNA PRSKALICA

embedDownload
DAL DEGAN-MOTORNA LEĐNA PRSKALICA
----------------------------------------------------------------UVJETI JAMSTVA
-Proizvođač jamči da je stroj opisan u jamstvenom certifikatu izrađen od prvoklasnog
materijala i da je bez oštećenja i grešaka.
-Proizvođač daje jamstvo 12 mjeseci od dana isporuke
-Servis može obavljati samo ovlašteni serviser
-Svi rezervni dijelovi koje serviser promjeni moraju se dostaviti na adresu proizvođača
UPUTE I PROVJERE
-Spojiti ventilator i osigurati ga sa stezaljkama
-Ubaciti cijev za tekućinu u tank i čvrsto je pritegnuti da ne curi
-Spojiti sustav za prskanje i osigurati ga stezaljkama
-Podesiti sustav pokretanja s dugmetom za zaustavljanje
-Provjeriti sve ostale priključke i spojeve
UPOZORENJE:neadekvatno rukovanje može biti opasno i
izazvati ozlijede i štetu
OPĆE MJERE SIGURNOSTI
-Zabranjeno je rukovanje djeci ispod 16 god. i nekopetentnim osobama
-Tank je visoko zapaljiv itreba ga čuvati dalje od izvora zapaljivosti
-Uvijek puniti tank na otvorenom
-Ne skidati poklopac tanka dok je u radu ili dok je topao
-Ne uključivati nikada motor u zatvorenim prostorima
-Nikada ne transportirajte motor punog tanka
-Nikad ne uključivati motor ako su uokolo zapaljive stvari
-Kda je motor u pogonu ne smije biti nikoga 20 m blizu
-Uvijek koristiti svježe gorivo
-Uvijek prije rada provjeriti sve spojeve da ne bi došlo do curenja goriva ili tekućine
-Nikada ne skidati zaštitne oznake zaštitna sredstva sa stroja
-Uvijek nositi odgovarajuću zažtitnu odjeću i obuću
-Izbjegavajte udisati plinove iz tankova
-ZA VRIJEME RADA NOSITI ZAŠTITNU MASKU I ZAŠTITU ZA UŠI
-Ukoliko dođe do bilo kakvih sumnjivih zvukova ili curenja tijekom rada, odmah ugasiti
motor
UPUTSTVA ZA RAD
-Provjerite je li ventil goriva u zatvorenoj poziciji
-Napunite tank pripremljeno kemikalijom
-Prskalica mora biti u horizontalnom položaju
-Upaliti motor
-Podignuti prskalicu na ramena
-Otvoriti ventil dotoka goriva
UPOZORENJE:uvijek voditi računa da su kemikalije koje miješate i lijevate u tank
kompatibilne i mogu se miješati
POKRETANJE HLADNOG MOTORA
1.otvoriti gorivo
2.postaviti prekidač na ON
3.uključiti čok
4.Dodati cca 1/3 gasa
5.Pokrenuti motor
6.Podesiti optimalni gas
7.Držati konstantan ravnomjeran gas
8.Provjeriti jel se u međuvremenu vratio čok u prvotni položaj
POKRETANJE TOPLOG MOTORA
1.otvoriti gorivo
2.postaviti prekidač na ON
3.dodati cca 1/3 gasa
4.pokrenuti motor
5.podesiti optimalan gas
ZAUSTAVLJANJE MOTORA
-Isključiti gorivo postavljanjem polužice za gorivo u položaj C
-Ukoliko želimo prijevremeno isključiti motor postaviti polužicu u položaj OFF
UPUTA ZA SKLADIŠTENJE
Ukoliko se prskalica neće koristiti duže vrijeme učiniti slijedeće:
-isprazniti gorivo iz tanka i karburatora
-očistiti sve dijelove strojaod kemikalija i goriva
-dignuti svjećicu i kapnuti par kapi ulja, povući par puta dršku kao da ćete upaliti da se ulje
razmaže po klipu
-odložiti atomizer u hladno i suho mjesto
POLJOPROMET d.o.o.
20350 Metković,Splitska 27b
Tlf/fax:020 681 946
JAMSTVENI LIST BR…………..
PROIZVOĐAČ:-----------------------------------------------------------------NAZIV PROIZVODA:---------------------------------------------------------MODEL:--------------------------------------------------------------------------TVORNIČKI BROJ:-------------------------------------------------------------DATUM PRODAJE:-------------------------------------------------------------ROK JAMSTVA:-----------------------------------------------------------------RAČUN BROJ:-------------------------------------------------------------------SERVIS:POLJOPROMETd.o.o.
20350 Metković
Tlf/fax:020 681 946
Pečat i potpis prodavača:
--------------------------------
1.Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nama nedostataka ili grešaka u
konstrukciji i montaži, te da je prikladan i prilagodljiv uporabi
2.Jamčimo da će navedeni proizvod ispravno funkcionirati ako se primjenjuju upute
3.Jamčimo da je isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje, kao i rezervni
potrebni rezervni dijelovi u roku od 7 godina
4.Jamčimo otkloniti prijavljeni kvar unutar jamstvenog roka u roku od 15 dana od dana
prijave kvara.Ukoliko se proizvod ne popravi u tom roku, jamstveni se rok produžuje za
onoliko dana koliko je trajao popravak.
Ukoliko se popravak ne izvrši u roku od 45 dana, ili se nastali kvar ne može otkloniti,
proizvod ćemo zamijeniti
5.U slučaju zamjene troškove dostave snosi prodavač
6.Neispravnost proizvoda zbog tvorničke greške, odnosno greške u materijalu ili montaži,
otklonit ćemo popravkom ili zamjenom na svoj teret.Neispravnosti koje su nastale
nestručnim rukovanjem, nepridržavanjem uputa, nestručnim popravkom neovlaštenih
lica,mehaničkim oštećenjem ili uslijed više sile(požar,poplava i sl.)isključene su iz jamstva.
Jamstvu ne podliježu habajući i potrošni dijelovi.
SERVISNI KUPON(otkinuti)
PROIZVOD:---------------------------------------------MODEL----------------------------------------DATUM PRODAJE:------------200-------RČ.BR.------------POTPIS KUPCA--------------------OPIS KVARA:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(priznaje se samo uredno popunjen i ovjeren kupon)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
57 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content