εδώ - RoloPack

Οκ
ό σ µ ος
της σκουπιδοσα
ς
α
λ
κο ύ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014
1
Περιεχόµενα
.Η. Εταιρεία
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ.
. . . . 4-7
...
.Ενδεικτικό
. . . . . . . .Ράφι
. . . .Super
. . . . .Market
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ.
. . . . 8-9
...
.Προϊόντα
. . . . . . .-. Σακούλες
. . . . . . . .Μίνι
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ.
. . . . 10-12
.....
σελ.
13-15
Προϊόντα
Σακούλες
Μεγάλες
µε
Κορδόνι
..........................................................
.Προϊόντα
. . . . . . .-. Σακούλες
. . . . . . . .Μεγάλες
. . . . . . . χωρίς
. . . . . Κορδόνι
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ.
. . . .16. .
.Προϊόντα
. . . . . . .-. Σακούλες
. . . . . . . .Γίγας
. . . . χωρίς
. . . . . Κορδόνι
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ.
. . . .17. .
.Προϊόντα
. . . . . . .-. Σακούλες
. . . . . . . .Γίγας
. . . . &. .Κήπου
. . . . . µε
. . .Κορδόνι
. . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ.
. . . . 18-19
.....
σελ.
20-23
.Συνεργασία
. . . . . . . . .µε. . Χαµόγελο
. . . . . . . . του
. . . Παιδιού
...................................
.Προϊόντα
. . . . . . .-. Σακούλες
. . . . . . . .Professional
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ.
. . . . 24-27
.....
σελ.
28-29
Προϊόντα
Σακούλες
Βαρέων
Βαρών
..........................................................
.Προϊόντα
. . . . . . .-. Σακούλες
. . . . . . . .Τροφίµων
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ.
. . . . 30-31
.....
.Προϊόντα
. . . . . . .-. Σακούλες
. . . . . . . .Ρούχων
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ.
. . . . 32-33
.....
σελ.
Προϊόντα
Επικαλύµµατα
Τραπεζοµάντηλο
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34. .
.Προϊόντα
. . . . . . .-.Σακούλες
. . . . . . . .Οικοδοµικών
. . . . . . . . . . Εργασιών
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ.
. . . .35. .
.Προϊόντα
. . . . . . .-. Σακούλες
. . . . . . . .Καθαριστηρίου
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ.
. . . . 36-37
.....
σελ.
Προωθητικά
Υλικά
EL-EF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38. .
.Πελάτες
. . . . . . της
. . . RoloPack
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ.
. . . .39. .
.Οδηγίες
. . . . . . για
. . .σωστή
. . . . . χρήση
. . . . . της
. . . σακούλας
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ.
. . . .40. .
.Ανακύκλωση
. . . . . . . . . .συσκευασιών
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ.
. . . .41. .
.Συνοπτικός
. . . . . . . . .κατάλογος
. . . . . . . .προϊόντων
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ.
. . . .42. .
.Νέα
. . . προϊόντα
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ.
. . . .43. .
Ο παρών τιµοκατάλογος αναιρεί όλους τους προηγούµενους.
www.rolopack.gr
Στείλτε µας τις παραγγελίες σας
µε ένα µόνο κλικ.
3
Βιοµηχανία Πλαστικών RoloPack ΑΒΕΕ
Η Εταιρεία µας
Η Εταιρεία RoloPack ABEE είναι µία ελληνική παραγωγική εταιρεία, µε πολυετή
πείρα στο χώρο των πλαστικών και µε κυρίαρχη θέση στην εγχώρια αγορά.
Διαθέτει µία ευρεία γκάµα προϊόντων, υψηλών προδιαγραφών αντοχής και
υγιεινής σε µία σύγχρονη µονάδα παραγωγής, µε αναπτυγµένη τεχνολογία και
τεχνογνωσία, καθώς και ένα άρτιο εκπαιδευµένο προσωπικό και ευρύ
πανελλαδικό δίκτυο διανοµής.
Η εταιρεία µας επενδύει συστηµατικά στη διασφάλιση της ποιότητας αλλά και του
χαµηλού κόστους και διαθέτει τα προϊόντα της µε τα BRANDS:
• EL-EF premium και
• RODO-οικονοµική σειρά
Με τις σακούλες απορριµµάτων EL-EF η RoloPack ABEE εγκαινίασε µία νέα
εποχή, καθώς για πρώτη φορά ένα τέτοιο προϊόν συνδέθηκε άµεσα µε έναν
κοινωφελή σκοπό:
Το Χαµόγελο του Παιδιού.
Πέρα από σακούλες απορριµµάτων, η εταιρεία µας παράγει σακούλες τροφίµων,
ρούχων και χαλιών, σακούλες καθαριστηρίου, τραπεζοµάντηλα ρολά και είδη
χρωµατοπωλείου.
Η µεγάλη τεχνογνωσία και οι συνεχείς ποιοτικοί έλεγχοι στη διαδικασία
παραγωγής των προϊόντων µάς έχουν εξασφαλίσει τη µακρόχρονη εµπιστοσύνη
των πελατών µας µε αποτέλεσµα η RoloPack ΑΒΕΕ να παράγει προϊόντα
ιδιωτικής ετικέτας (private label) στα µεγαλύτερα δίκτυα λιανικού εµπορίου.
5
Η ιδεολογία µας
Η εταιρεία RoloPack ΑΒΕΕ εξελίσσεται διαρκώς µε πάθος για δηµιουργία,
ακολουθώντας τις νέες τεχνολογίες µε συνεχή ενηµέρωση για τη βέλτιστη
ποιότητα των προϊόντων και αναπτύσσεται µε γνώµονα τις απαιτήσεις των
καταναλωτών.
Η πολυετής πείρα µας στο χώρο, προσφέρει δέσµευση για την υψηλή ποιότητα
προϊόντων, αλλά και για τις άριστες υπηρεσίες που παρέχει στον άνθρωπο/
καταναλωτή.
Στόχος µας είναι το τελικό προϊόν που φτάνει στο καταναλωτικό κοινό να είναι
εγγυηµένο για την ποιότητα και την άριστη αντοχή του.
Όλα τα προϊόντα µας υποβάλλονται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, ώστε
όταν χρησιµοποιηθούν, να είναι αξιόπιστα για να διευκολύνουν την
καθηµερινότητά µας.
Εστιάζοντας πάντα στις ανάγκες του καταναλωτή, προσφέρουµε υψηλή ποιότητα
προϊόντων µε πιστοποιηµένο σύστηµα κατά ISO 9001:2008 & πιστοποιητικό FDA
κατάλληλο και για τρόφιµα.
Η εταιρεία RoloPack ΑΒΕΕ, έχει εξασφαλίσει τη συνεχή ανοδική πορεία της και
την καταξίωσή της ως µία από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου των πλαστικών,
εφοδιασµένη µε τον πιο πλήρη και σύγχρονο εξοπλισµό, σε συνδυασµό µε την
τεχνογνωσία που κατέχει.
Στο σύγχρονο επιχειρηµατικό µας περιβάλλον ο προσανατολισµός στην αγορά και
η εστίαση στους πελάτες µας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία.
Σε αυτή τη βάση, η συστηµατική επένδυση στην προώθηση των προϊόντων
(Μάρκετινγκ), ως µία από τις σηµαντικότερες λειτουργίες της RoloPack ΑΒΕΕ,
επηρεάζει αποφασιστικά την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας µας.
Στόχος της εταιρείας µας για τα επόµενα χρόνια είναι να καινοτοµεί, βασισµένη
στις υγιείς ανθρώπινες αξίες και αρχές που διέπουν την επιχειρηµατική µας
πρακτική.
7
8
9
ς
Ταΐστε µα σας
δια
τα σκουπί θήσουµε
για να βοηιδιά.
τα πα
ΚΩΔ.
ΑΚ1
EL-EF AK1 50x50 cm / 25lt MINI (20 σακ./ρολό)
Μ.Μ.
Ρολά/Κιβώτιο
Βάρος ρολού
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Για μικρά καλαθάκια
μπάνιου και γραφείου
Κατηγορία: ελαφριών βαρών
10
Τιμή/ρολό MINI
Ρολό ( 20 σακ./ρολό)
50
85gr ± 5%
9 μικρά
Λευκό-Ροζ-Πετρόλ
120 κιβώτια 12x10 στρώσεις
5200369500011
0,52 €
Έκπτωση
Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
ΚΩΔ.
ΑΚ65
EL-EF AK65 46x56 cm / 25lt MINI (50 σακ./ρολό)
Μ.Μ.
Ρολά/Κιβώτιο
Βάρος ρολού
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Για μικρά καλαθάκια
μπάνιου και γραφείου
Κατηγορία: ελαφριών βαρών
Τιμή/ρολό ΚΩΔ.
Ρολό (50 σακ./ρολό)
25
215gr ± 5%
9 μικρά
Λευκό
120 κιβώτια 12x10 στρώσεις
5200369500240
1,20 €
Έκπτωση
ΑΚ15
EL-EF AK15 46x56 cm / 25lt MINI (150 σακ./ρολό)
Μ.Μ.
Ρολά/Κιβώτιο
Βάρος ρολού
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Για μικρά καλαθάκια
μπάνιου και γραφείου
Κατηγορία: ελαφριών βαρών
Τιμή/ρολό ΚΩΔ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΣΕΙΡΑ
Για μικρά καλαθάκια
μπάνιου και γραφείου
Κατηγορία: ελαφριών βαρών
Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Ρολό (150 σακ./ρολό)
12
600gr ± 5%
9 μικρά
Λευκό-Λαχανί-Μπλέ
80 κιβώτια 8x10 στρώσεις
5200369500462
3,60 €
Έκπτωση
ΡΚ1
RODO ΡK1 46x54 cm / 25lt MINI (20 σακ./ρολό)
Μ.Μ.
Ρολά/Κιβώτιο
Βάρος ρολού
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Τιμή/ρολό Ρολό (20 σακ./ρολό)
50
65gr ± 5%
8 μικρά
Λευκό
120 κιβώτια 12x10 στρώσεις
5200369500578
0,40 €
MINI
Έκπτωση
11
ΚΩΔ.
ΧΚ1
ΕL-EF ΧΚ1 46x56 cm / 25lt
ΜΙΝΙ ΑΡΩΜATIKEΣ (30 σακ./ρολό)
Μ.Μ.
Ρολά/Κιβώτιο
Βάρος ρολού
Πάχος
Χρώμα
Άρωμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Τιμή/ρολό Ρολό (30 σακ./ρολό)
50
125gr ± 5%
9 μικρά
Λευκό-Κόκκινο-Λαχανί-Μωβ
Πούδρα, Κεράσι, Γιασεμί, Λεβάντα
80 κιβώτια 8x10 στρώσεις
5200369500691
0,93 €
Έκπτωση
Για μικρά καλαθάκια
μπάνιου και γραφείου
αρωματικές - απαλλάσσουν
αποτελεσματικά από τις οσμές
Κατηγορία: ελαφριών βαρών
ΚΩΔ.
ΧΚ77
ΕL-EF XK77 54x60 cm / 35lt
ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΟΡΔΟΝΙ (10 σακ./ρολό)
Μ.Μ.
Ρολά/Κιβώτιο
Βάρος ρολού
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Τιμή/ρολό Για μεσαίους κάδους κουζίνας και
για μεγάλους κάδους μπάνιου
Κατηγορία: μεσαίων βαρών
12
MINI
Ρολό (10 σακ./ρολό)
30
170gr ± 5%
25 μικρά
Μπλε - Μωβ
60 κιβώτια 10x6 στρώσεις
5200369500790
1,30 €
Έκπτωση
Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
ΚΩΔ.
ΧΚ7
ΕL-EF XK7 52x75 cm / 45lt
MEΓΑΛΕΣ ΑΡΩΜ. ΚΟΡΔΟΝΙ (10 σακ./ρολό)
Μ.Μ.
Ρολά/Κιβώτιο
Βάρος ρολού
Πάχος
Χρώμα
Άρωμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Τιμή/ρολό Ρολό (10 σακ./ρολό)
30
250gr ± 5%
30 μικρά
Μπλε-Κόκκινο-Πράσινο
Πούδρα, Κεράσι, Γιασεμί
56 κιβώτια 8x7 στρώσεις
5200369500677
1,55 €
Έκπτωση
Για μεγάλους κάδους κουζίνας, αρωματικέςαπαλλάσσουν αποτελεσματικά από τις οσμές
Κατηγορία: μεσαίων βαρών
ΚΩΔ.
ΧΚ4
ΕL-EF XK4 58x71 cm / 60lt ΦΑΡΔΙΕΣ
ECONOMY AΡΩΜ. ΜΕ ΛΑΒΕΣ (30 σακ./ρολό)
Μ.Μ.
Ρολά/Κιβώτιο
Βάρος ρολού
Πάχος
Χρώμα
Άρωμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Για μεγάλους κάδους κουζίνας,
αρωματικές- απαλλάσσουν
αποτελεσματικά από τις οσμές
Κατηγορία: μεσαίων βαρών
Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Τιμή/ρολό Ρολό (30 σακ./ρολό)
24
430gr ± 5%
16 μικρά
Ροζ-Κόκκινο-Πράσινο-Μωβ
Λουλουδιών, Κεράσι, Πρ. μήλο, Λεβάντα
36 κιβώτια 4x9 στρώσεις
5200369500820
3,78 €
ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ & ΛΑΒΕΣ
Έκπτωση
13
ΚΩΔ.
ΧΚ73
EL-EF XK73 ΣΕΤ 52x75 cm / 45lt
ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΟΡΔΟΝΙ (30 σακ./σετ)
Μ.Μ.
Σετ/Κιβώτιο
Βάρος σετ
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Τιμή/σετ ΣΕΤ 3 Ρόλων (10 σακ.χ 3 ρολά)
10
660gr ± 5%
27 μικρά
Ασημί
60 κιβώτια 12x5 στρώσεις
5200369500530
4,82 €
Έκπτωση
Για μεγάλους κάδους κουζίνας
Κατηγορία: μεσαίων βαρών
ΚΩΔ.
AΚ7
EL-EF ΑΚ7 52x75 cm / 45lt
ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΟΡΔΟΝΙ (10 σακ./ρολό)
Μ.Μ.
Ρολά/Κιβώτιο
Βάρος ρολού
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Τιμή/ρολό Ρολό (10 σακ./ρολό)
30
210gr ± 5%
27 μικρά
Μπλε
56 κιβώτια 8x7 στρώσεις
5200369500202
1,27 €
Έκπτωση
Για μεγάλους κάδους κουζίνας
Κατηγορία: μεσαίων βαρών
14
ΜΕΓΑΛΕΣ ME ΚΟΡΔΟΝΙ
Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
ΚΩΔ.
AΚ76
ΕL-EF AK76 54x75 cm / 45lt
ΜΕΓΑΛΕΣ AΡΩΜ. ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ (10 σακ./ρολό)
Μ.Μ.
Ρολά/Κιβώτιο
Βάρος ρολού
Πάχος
Χρώμα
Άρωμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Τιμή/ρολό Ρολό (10 σακ./ρολό)
30
220gr ± 5%
27 μικρά
Ροζ
Λουλουδιών
56 κιβώτια 8x7 στρώσεις
5200369500561
1,30 €
Έκπτωση
Για μεγάλους κάδους κουζίνας, αρωματικές απαλλάσσουν αποτελεσματικά από τις οσμές
Κατηγορία: μεσαίων βαρών
ΚΩΔ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΣΕΙΡΑ
ΡΚ63
RODO PK63 52x75 cm / 45lt
MEΓΑΛΕΣ ΚΟΡΔΟΝΙ (10 σακ./ρολό)
Μ.Μ.
Ρολά/Κιβώτιο
Βάρος ρολού
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Τιμή/ρολό Ρολό (10 σακ./ρολό)
50
150gr ± 5%
18 μικρά
Μαύρο
36 κιβώτια 6x6 στρώσεις
5200369500295
0,85 €
Έκπτωση
Για μεγάλους κάδους κουζίνας
Κατηγορία: ελαφριών βαρών
Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
ΜΕΓΑΛΕΣ MEΜΕΓΑΛΕΣ
ΚΟΡΔΟΝΙ
15
ΚΩΔ.
AΚ3
EL-EF ΑΚ3 53x80 cm / 50lt
ΜΕΓΑΛΕΣ (10 σακ./ρολό)
Μ.Μ.
Ρολά/Κιβώτιο
Βάρος ρολού
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Τιμή/ρολό ΜΕ
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
ΡΑΦΗ
Ρολό (10 σακ./ρολό)
50
200gr ± 5%
26 μικρά
Μαύρο
42 κιβώτια 7x6 στρώσεις
5200369500028
1,07 €
Έκπτωση
ΜΕ
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
ΡΑΦΗ
Για μεγάλους κάδους κουζίνας
Κατηγορία: μεσαίων βαρών
ΜΕ
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
ΡΑΦΗ
ΜΕ
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
ΡΑΦΗ
ΚΩΔ.
AΚ4
ΕL-EF ΑΚ4 53x80 cm / 50lt
ΜΕΓΑΛΕΣ (20 σακ./ρολό)
Μ.Μ.
Ρολά/Κιβώτιο
Βάρος ρολού
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Τιμή/ρολό Ρολό (20 σακ./ρολό)
50
240gr ± 5%
15 μικρά
Μαύρο
42 κιβώτια 6x7 στρώσεις
5200369500035
1,25 €
Έκπτωση
Για μεγάλους κάδους κουζίνας,
αστεροειδή ραφή - ενισχυμένη βάση
Κατηγορία: ελαφριών βαρών
16
ΜΕΓΑΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΡΔΟΝΙ
Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
ΜΕ
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
ΡΑΦΗ
ΜΕ
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
ΡΑΦΗ
ΚΩΔ.
AΚ5
EL-EF AK5 70x100 cm / 100lt
ΓΙΓΑΣ (10 σακ./ρολό)
Μ.Μ.
Ρολά/Κιβώτιο
Βάρος ρολού
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Τιμή/ρολό Ρολό (10 σακ./ρολό)
50
280gr ± 5%
21,5 μικρά
Μαύρο
36 κιβώτια 6x6 στρώσεις
5200369500042
1,45 €
Έκπτωση
ΜΕ
ΜΕ
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
Για πολύ μεγάλους ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
κάδους κουζίνας και εξωτερικών χώρων,
ΡΑΦΗ
αστεροειδή ραφή - ενισχυμένη
βάση ΡΑΦΗ
Κατηγορία: ελαφριών βαρών
ΜΕ
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
ΡΑΦΗ
ΚΩΔ.
ΜΕ
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
ΡΑΦΗ
Μ.Μ.
Ρολά/Κιβώτιο
Βάρος ρολού
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Τιμή/ρολό Για πολύ μεγάλους κάδους κουζίνας και εξωτερικών χώρων,
αστεροειδή ραφή - ενισχυμένη βάση
Κατηγορία: ελαφριών βαρών
Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
AΚ6
EL-EF AK6 75x115 cm / 140lt
ΣΟΥΠΕΡ ΓΙΓΑΣ (10 σακ./ρολό)
Ρολό (10 σακ./ρολό)
50
345gr ± 5%
22 μικρά
Μαύρο
40 κιβώτια 8x5 στρώσεις
5200369500059
1,75 €
ΓΙΓΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΡΔΟΝΙ
Έκπτωση
17
ΚΩΔ.
ΧΚ8
ΕL-EF XK8 70x95 cm / 100lt
ΓΙΓΑΣ ΑΡΩΜ. ΚΟΡΔΟΝΙ (8 σακ/ρολό)
Μ.Μ.
Ρολά/Κιβώτιο
Βάρος ρολού
Πάχος
Χρώμα
Άρωμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Τιμή/ρολό Ρολό (8 σακ./ρολό)
30
400gr ± 5%
40 μικρά
Μπλε
Πούδρα
40 κιβώτια 8x5 στρώσεις
5200369500707
2,45 €
Έκπτωση
Για πολύ μεγάλους κάδους κουζίνας και εξωτερικών χώρων,
αρωματικές - απαλλάσσουν αποτελεσματικά από τις οσμές
Κατηγορία: βαρέων βαρών
ΚΩΔ.
AΚ8
EL-EF AK8 70χ95 cm / 100lt
ΓΙΓΑΣ ΚΟΡΔΟΝΙ (10 σακ./ρολό)
Μ.Μ.
Ρολά/Κιβώτιο
Βάρος ρολού
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Τιμή/ρολό Ρολό (10 σακ./ρολό)
30
420gr ± 5%
32 μικρά
Μπλε
40 κιβώτια 8x5 στρώσεις
5200369500219
2,20 €
Έκπτωση
Για πολύ μεγάλους κάδους κουζίνας και εξωτερικών χώρων
Κατηγορία: μεσαίων βαρών
18
ΓΙΓΑΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ
Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
ΚΩΔ.
ΡΚ8
RODO ΡΚ8 70 X 95cm /100lt
ΓΙΓΑΣ ΚΟΡΔΟΝΙ (10σακ./ρολό)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΣΕΙΡΑ
Μ.Μ.
Ρολά/Κιβώτιο
Βάρος ρολού
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Τιμή/ρολό Ρολό (10 σακ./ρολό)
30
260gr ± 5%
19 μικρά
Μαύρο
48 κιβώτια 8x6 στρώσεις
5200369501117
1,50 €
Έκπτωση
Για μεγάλους κάδους κουζίνας και εξωτερικών χώρων
Κατηγορία: ελαφριών βαρών
ΚΩΔ.
ΧΒΚ74
EL-EF XBK74 70χ100 cm / 100lt
ΚΗΠΟΥ ΚΟΡΔΟΝΙ (5 σακ./ρολό)
Μ.Μ.
Ρολά/Κιβώτιο
Βάρος ρολού
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Τιμή/ρολό Ρολό (5 σακ./ρολό)
30
320gr ± 5%
45 μικρά
Πράσινο
56 κιβώτια 8x7 στρώσεις
5200369500554
2,40 €
Έκπτωση
Για συλλογή κλαδιών, φύλλων, χωμάτων κ.λπ. και για πολύ
μεγάλους εξωτερικούς κάδους γενικής χρήσεως
Κατηγορία: βαρέων βαρών
Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ
19
Τώρα, τα σκουπίδια µας χτίζουν σπίτι!
H RoloPack θέλοντας να προσφέρει στην κοινωνία, δίνει µεγάλη σηµασία
στο φιλανθρωπικό της έργο. Γι’ αυτό το λόγο, υποστηρίζει ενεργά το Χαµόγελο του Παιδιού µε
τις σακούλες σκουπιδιών EL-EF. Με κάθε συσκευασία EL-EF που πωλείται προσφέρει από 0,05€ έως 0,10€
στο Χαµόγελο του Παιδιού προκειµένου να χτίσει σπίτι για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη.
Έτσι, από το 2011 έως σήµερα, συνεχίζει το κοινωφελές της έργο, ελπίζοντας να µαζέψει όλο και
περισσότερα χρήµατα για το σκοπό αυτό.
Η εταιρεία RoloPack βραβεύτηκε για το φιλανθρωπικό της
χαρακτήρα στα βραβεία αποτελεσµατικότητας Effie Awards 2012.
Εκεί κέρδισε βραβείο στην κατηγορία CRM, για τη
συνεισφορά της στο Χαµόγελο του Παιδιού.
20
21
Το χαµόγελο του παιδιού
«Όλοι, ξέρουµε, συζητάµε για κάτι παιδιά στους δρόµους
που τους λείπει το χαµόγελο. Τους λείπει το χαµόγελο
γιατί δεν έχουν λεφτά, δεν έχουν παιχνίδια, δεν έχουν φαΐ
και µερικά δεν έχουν καν γονείς. Σκεφτείτε, λοιπόν, και
αφήστε τα λόγια, ας ενωθούµε όλοι κι ας δώσουµε ό,τι µπορούµε
στα φτωχά αλβανάκια, άσπρα και µαύρα, όλα παιδιά είναι και αξίζουν
ένα χαµόγελο. Αυτός ο σύλλογος θα λέγεται «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».
Ελάτε, λοιπόν, να βοηθήσουµε, αν ενωθούµε όλοι θα τα καταφέρουµε»
(από το ηµερολόγιο του Ανδρέα Γιαννόπουλου, το Νοέµβριο του 1995)
Καινοτοµία και κοινωνική προσφορά
Σύµφωνα µε έρευνα της Mindsearch τον Ιούλιο του 2010, οι καταναλώτριες εµφανίστηκαν κάτι παραπάνω
από πρόθυµες να συµβάλουν σε αυτό το σκοπό, όχι µόνο γιατί πρόκειται να βοηθήσουν «το Χαµόγελο του
Παιδιού», αλλά και γιατί οι νέες σακούλες έρχονται µε µία µοντέρνα αισθητική, µε µία συσκευασία που ενθουσιάζει
λόγω του σχεδιασµού και της πρωτοτυπίας της και που ξεχωρίζει αισθητά από όλες τις άλλες συσκευασίες της
αντίστοιχης κατηγορίας.
Η καινοτοµία της σύνδεσης της σακούλας απορριµµάτων µε έναν κοινωφελή σκοπό,
η µοντέρνα συσκευασία, ο ευδιάθετος χαρακτήρας της επικοινωνίας που πλαισιώνει
την ενέργεια αυτή και το µικρό, αλλά σηµαντικό ποσό χρηµάτων που ενισχύει
«το Χαµόγελο του Παιδιού», αποτελούν όλα ένδειξη επιτυχίας.
22
Έχουν περάσει 15 χρόνια αδιάκοπης δράσης του Συλλόγου «το Χαµόγελο
του Παιδιού». Ενός συλλόγου µη κερδοσκοπικού, µε εθελοντικό χαρακτήρα,
µε µόνο σκοπό και αποστολή την άµεση και αποτελεσµατική κάλυψη κάθε
ανάγκης που αντιµετωπίζουν τα παιδιά εντός της χώρας. Μία από αυτές τις ανάγκες
είναι η παροχή στέγης σε παιδιά που έχουν ανάγκη.
Μέχρι στιγµής 9 σπίτια του Συλλόγου «το Χαµόγελο του Παιδιού» έχουν ανοίξει µια ζεστή, οικογενειακή
αγκαλιά σε εκατοντάδες παιδιά, τα οποία κρίθηκε επιβεβληµένο από αρµόδιους κρατικούς φορείς να
αποµακρυνθούν από το οικογενειακό τους περιβάλλον.
Στόχος µας, τώρα, είναι ένα ακόµη σπίτι για τα παιδιά, που λόγω έλλειψης
χώρων, δεν µπορεί ο Σύλλογος να αγκαλιάσει. Και στην υλοποίηση αυτού
του στόχου θα συµβάλλουν οι σακούλες απορριµµάτων EL-EF της
εταιρείας RoloPack ABEE. Μία εταιρεία που αφουγκράζεται τις ανάγκες
του καταναλωτή και τις τάσεις της αγοράς και που προσφέρει πάντα
προϊόντα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Μέσα από ένα προϊόν που
παραδοσιακά συµβάλλει στη διατήρηση ενός καθαρού περιβάλλοντος, ήρθε
η ώρα να δείξει και την κοινωνική της ευαισθησία συµµετέχοντας, έτσι, στην
ανέγερση ενός ακόµη Σπιτιού για τα παιδιά που έχουν την ανάγκη µας.
«Το Χαµόγελο του Παιδιού» και η RoloPack ΑΒΕΕ σας
προσκαλούν να συµµετέχετε και εσείς, µε µία ευγενική
κίνηση. Τοποθετώντας τις σακούλες EL-EF στα ράφια των
καταστηµάτων σας, συµµετέχετε κι εσείς στην ανέγερση
ενός ακόµη Σπιτιού για τα παιδιά!
23
ΚΩΔ.
XEK9
EL-EF XEK9 65x85 cm / 60lt
PROFESSIONAL KOΡΔΟΝΙ (50 σακ./ρολό)
Μ.Μ.
Ρολά/Κιβώτιο
Βάρος ρολού
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Για μεγάλους κάδους επαγγελματικών χώρων και κουζίνας
Κατηγορία: ελαφριών βαρών
Τιμή/ρολό ΚΩΔ.
Ρολό (50 σακ./ρολό)
12
920gr ± 5%
17 μικρά
Σιελ
40 κιβώτια 8x5 στρώσεις
5200369500806
6,20 €
Έκπτωση
EΚ4
EL-EF EK4 65x90 cm / 80lt
PROFESSIONAL (20 σακ./ρολό)
Μ.Μ.
Ρολά/Κιβώτιο
Βάρος ρολού
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Για μεγάλους επαγγελματικούς κάδους
Κατηγορία: μεσαίων βαρών
Τιμή/ρολό ΚΩΔ.
Ρολό (20 σακ./ρολό)
15
580gr ± 5%
26 μικρά
Μπλε
50 κιβώτια 10x5 στρώσεις
5200369500615
2,90 €
Έκπτωση
EΚ5
EL-EF EK5 70x100 cm / 100lt
PROFESSIONAL (20 σακ./ρολό)
Μ.Μ.
Ρολά/Κιβώτιο
Βάρος ρολού
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Για μεγάλους επαγγελματικούς κάδους
Κατηγορία: μεσαίων βαρών
24
PROFESSIONAL
Τιμή/ρολό Ρολό (20 σακ./ρολό)
15
700gr ± 5%
26 μικρά
Μπλε
50κιβώτια 10x5 στρώσεις
5200369500622
3,50 €
Έκπτωση
Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
ΚΩΔ.
XEK10
EL-EF ΧΕΚ10 80χ100 cm / 125lt
PROFESSIONAL ΚΟΡΔΟΝΙ (10 σακ./ρολό)
Μ.Μ.
Ρολά/Κιβώτιο
Βάρος ρολού
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Για πολύ μεγάλους επαγγελματικούς κάδους
Κατηγορία: μεσαίων βαρών
Τιμή/ρολό ΚΩΔ.
Ρολό (10 σακ./ρολό)
15
550gr ± 5%
34 μικρά
Μπλε
40 κιβώτια 8x5 στρώσεις
5200369500813
4,36 €
Έκπτωση
EΚ6
EL-EF EK6 80χ110 cm / 140lt
PROFESSIONAL (20 σακ./ρολό)
Μ.Μ.
Ρολά/Κιβώτιο
Βάρος ρολού
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Για πολύ μεγάλους επαγγελματικούς κάδους
Κατηγορία: μεσαίων βαρών
Τιμή/ρολό ΚΩΔ.
Ρολό (20 σακ./ρολό)
15
880gr ± 5%
26 μικρά
Μπλε
50 κιβώτια 10x5 στρώσεις
5200369500639
4,45 €
Έκπτωση
EΚ8
EL-EF EK8 95x110 cm / 160lt
PROFESSIONAL (20 σακ./ρολό)
Μ.Μ.
Ρολά/Κιβώτιο
Βάρος ρολού
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Για πολύ μεγάλους επαγγελματικούς κάδους
Κατηγορία: μεσαίων βαρών
Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Τιμή/ρολό Ρολό (20 σακ./ρολό)
15
1050gr ± 5%
26 μικρά
Μπλε
40 κιβώτια 8x5 στρώσεις
5200369500646
5,20 €
PROFESSIONAL
Έκπτωση
25
ΚΩΔ.
EΚ13
EL-EF EK13 60χ65 cm / 40lt
PROFESSIONAL ΚΟΡΔONI (10 σακ./ρολό)
Μ.Μ.
Ρολά/Κιβώτιο
Βάρος ρολού
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Τιμή/ρολό Ρολό (10 σακ./ρολό)
30
170gr ± 5%
21 μικρά
Μαύρο
64 κιβώτια 8x8 στρώσεις
5200369500929
1,00 €
Έκπτωση
Για μεγάλους κάδους επαγγελματικών χώρων και κουζίνας
Κατηγορία: μεσαίων βαρών
ΚΩΔ.
EΚ12
EL-EF EK12 60χ65 cm / 40lt
PROFESSIONAL (10 σακ./ρολό)
Μ.Μ.
Ρολά/Κιβώτιο
Βάρος ρολού
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Τιμή/ρολό Ρολό (10 σακ./ρολό)
30
170gr ± 5%
24 μικρά
Μαύρο
64 κιβώτια 8x8 στρώσεις
5200369500912
0,98 €
Έκπτωση
Για μεγάλους επαγγελματικούς κάδους
Κατηγορία: μεσαίων βαρών
26
PROFESSIONAL
Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
ΚΩΔ.
EΚ11
EL-EF EK11 80χ90 cm / 90lt
PROFESSIONAL (10 σακ./ρολό)
Μ.Μ.
Ρολά/Κιβώτιο
Βάρος ρολού
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Τιμή/ρολό Ρολό (10 σακ./ρολό)
30
340gr ± 5%
25 μικρά
Μαύρο
48 κιβώτια 8x6 στρώσεις
5200369500936
1,82 €
Έκπτωση
ΜΕ
ΜΕ κάδους
Για πολύ μεγάλους επαγγελματικούς
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
Κατηγορία: μεσαίων βαρών ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
ΡΑΦΗ
ΡΑΦΗ
ΜΕ
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
ΡΑΦΗ
ΚΩΔ.
ΜΕ
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
ΡΑΦΗ
EΚΜ6
EL-EF EKM6 75χ115 cm / 140lt
PROFESSIONAL (20 σακ./ρολό)
Μ.Μ.
Ρολά/Κιβώτιο
Βάρος ρολού
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Τιμή/ρολό Ρολό (20 σακ./ρολό)
24
700gr ± 5%
22 μικρά
Μαύρο
40 κιβώτια 8x5 στρώσεις
5200369501063
3,84 €
Έκπτωση
Για πολύ μεγάλους επαγγελματικούς κάδους
αστεροειδή ραφή - ενισχυμένη βάση
Κατηγορία: μεσαίων βαρών
Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
PROFESSIONAL
27
ς
ε
λ
ύ
ο
κ
α
σ
ς
έ
ρ
η
λ
κ
Σ
.
α
ί
σ
η
θ
σ
ι
µε ευα
ΚΩΔ.
ΧΒΚ6
EL-EF ΧΒΚ6 80χ110 cm / 140lt
ΒΑΡΕΩΝ-ΒΑΡΩΝ (10 σακ./ρολό)
Μ.Μ.
Ρολά/Κιβώτιο
Βάρος ρολού
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Για πολύ μεγάλους επαγγελματικούς κάδους και
εξωτερικών χώρων γενικής χρήσεως
Κατηγορία: βαρέων βαρών
Τιμή/ρολό Ρολό (10 σακ./ρολό)
15
800gr ± 5%
50 μικρά
Μαύρο
48 κιβώτια 8x6 στρώσεις
5200369500752
4,40 €
ΚΩΔ.
Έκπτωση
ΧΒΚ78
EL-EF XBK78 65χ90 cm / 60lt
ΒΑΡΕΩΝ-ΒΑΡΩΝ (16 σακ./πακέτο)
Μ.Μ.
Πακέτα/Κιβώτιο
Βάρος πακέτου
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Για μεγάλους επαγγελματικούς κάδους,
χώρους συνεστιάσεων, βαριάς χρήσεως κ.λπ.
Κατηγορία: βαρέων βαρών
28
ΒΑΡΕΩΝ ΒΑΡΩΝ
Πακέτο (16 σακ./πακέτο)
10
840gr ± 5%
49 μικρά
Μαύρο
72 κιβώτια 16x6 στρώσεις
5200369500783
Τιμή/πακέτο 4,40 €
Έκπτωση
Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
ΚΩΔ.
XBK79
EL-EF XBK79 80χ110 cm / 125lt
ΒΑΡΕΩΝ-ΒΑΡΩΝ (12 σακ./πακέτο)
Μ.Μ.
Πακέτα/Κιβώτιο
Βάρος πακέτου
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Για πολύ μεγάλους επαγγελματικούς κάδους, χώρους συνεστιάσεων,
βαριάς χρήσεως κ.λπ. Κατηγορία: βαρέων βαρών
Πακέτο (12 σακ./πακέτο)
10
950gr ± 5%
48 μικρά
Μαύρο
60 κιβώτια 12x5 στρώσεις
5200369500776
Τιμή/πακέτο 5,00 €
ΚΩΔ.
Έκπτωση
XBK80
ΕL-EF XBK80 90χ120 cm / 170lt
ΒΑΡΕΩΝ-ΒΑΡΩΝ (10 σακ./πακέτο)
Μ.Μ.
Πακέτα/Κιβώτιο
Βάρος πακέτου
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Για πολύ μεγάλους επαγγελματικούς κάδους, χώρους συνεστιάσεων,
βαριάς χρήσεως κ.λπ. Κατηγορία: βαρέων βαρών
Πακέτο (10 σακ./πακέτο)
10
950gr ± 5%
47 μικρά
Μαύρο
54 κιβώτια 9x6 στρώσεις
5200369500769
Τιμή/πακέτο 5,20 €
ΚΩΔ.
Έκπτωση
XBK81
EL-EF XBK81 110χ130 cm / 240lt
ΒΑΡΕΩΝ-ΒΑΡΩΝ (8 σακ./πακέτο)
Μ.Μ.
Πακέτα/Κιβώτιο
Βάρος πακέτου
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Για πολύ μεγάλους επαγγελματικούς κάδους, χώρους συνεστιάσεων,
βαριάς χρήσεως κ.λπ. Κατηγορία: βαρέων βαρών
Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Τιμή/πακέτο Πακέτο (8 σακ./πακέτο)
10
1050gr ± 5%
49 μικρά
Μαύρο
54 κιβώτια 9x6 στρώσεις
5200369500882
5,18 €
ΒΑΡΕΩΝ ΒΑΡΩΝ
Έκπτωση
29
ΚΩΔ.
ΑΚ11
EL-EF AK11 17x24 cm / 1lt
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΙΚΡΕΣ Νο1 (40 σακ./πακέτο)
Μ.Μ.
Πακέτα/Κιβώτιο
Βάρος πακέτου
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Πακέτο (40 σακ./πακέτο)
50
30gr ± 5%
9 μικρά
Διάφανο
64 κιβώτια 8x8 στρώσεις
5200369500110
Τιμή/πακέτο 0,38 €
Έκπτωση
Αποθήκευση τροφίμων ψυγείου
ΚΩΔ.
ΑΚ12
EL-EF AK12 28x33 cm / 4lt
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΑΙΕΣ Νο2 (40 σακ./πακέτο)
Μ.Μ.
Πακέτα/Κιβώτιο
Βάρος πακέτου
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Πακέτο (40 σακ./πακέτο)
50
65gr ± 5%
9 μικρά
Διάφανο
56 κιβώτια 8x7 στρώσεις
5200369500127
Τιμή/πακέτο 0,52 €
Έκπτωση
Αποθήκευση τροφίμων ψυγείου
30
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Αποθήκευση τροφίμων ψυγείου
ΚΩΔ.
ΑΚ13
EL-EF AK13 28x43 cm / 7lt
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΓΑΛΕΣ Νο3 (40 σακ./πακέτο)
Μ.Μ.
Πακέτα/Κιβώτιο
Βάρος πακέτου
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Πακέτο (40 σακ./πακέτο)
50
85gr ± 5%
9 μικρά
Διάφανο
42 κιβώτια 6x7 στρώσεις
5200369500134
Τιμή/πακέτο 0,64 €
Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έκπτωση
31
ΚΩΔ.
ΑΚ16
EL-EF AK16 65χ120 cm
ΠΑΛΤΩΝ (4 σακ./πακέτο)
Μ.Μ.
Πακέτα/Κιβώτιο
Βάρος πακέτου
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Πακέτο (4 σακ./πακέτο)
50
55gr ± 5%
9 μικρά
Διάφανο
96 κιβώτια 16x6 στρώσεις
5200369500073
Τιμή/πακέτο 0,46 €
Έκπτωση
Αποθήκευση παλτών-φορεμάτων μακράς διάρκειας
ΚΩΔ.
ΑΚ17
EL-EF AK17 65χ100 cm
ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ (5 σακ./πακέτο)
Μ.Μ.
Πακέτα/Κιβώτιο
Βάρος πακέτου
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Πακέτο (5 σακ./πακέτο)
50
55gr ± 5%
9 μικρά
Διάφανο
96 κιβώτια 16x6 στρώσεις
5200369500080
Τιμή/πακέτο 0,46 €
Έκπτωση
Αποθήκευση κοστουμιών μακράς διάρκειας
32
ΡΟΥΧΩΝ
Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
ΚΩΔ.
ΑΚ18
EL-EF AK18 45χ450 cm
ΧΑΛΙΩΝ (1 σακ./πακέτο)
Μ.Μ.
Πακέτα/Κιβώτιο
Βάρος πακέτου
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Τιμή/πακέτο Πακέτο (1 σακ./πακέτο)
50
90gr ± 5%
24 μικρά
Διάφανο
84 κιβώτια 14x6 στρώσεις
5200369500097
0,55€
Έκπτωση
Αποθήκευση χαλιών μακράς διάρκειας
ΚΩΔ.
ΑΚ19
EL-EF AK19 35χ50 cm
ΠΛΕΚΤΑ (10 σακ./πακέτο)
Μ.Μ.
Πακέτα/Κιβώτιο
Βάρος πακέτου
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Πακέτο (10 σακ./πακέτο)
50
70gr ± 5%
20 μικρά
Διάφανο
77 κιβώτια 11x7 στρώσεις
5200369500103
Τιμή/πακέτο 0,55 €
Έκπτωση
Για αποθήκευση μπλουζών μακράς διάρκειας
Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
ΡΟΥΧΩΝ
33
ΚΩΔ.
ΑΚ20
EL-EF ΑΚ20 4χ5 m ΠΛΑΣΤ.ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑ (1 τεμ./πακέτο)
Μ.Μ.
Τμχ./Κιβώτιο
Βάρος τεμαχίου
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Πλαστ. επικάλυμμα εσωτερικού και
εξωτερικού χώρου για προστασία
επίπλων από σκόνη, βαφή κ.λπ.
ΤΕΜΑΧΙΟ
30
110gr ± 5%
9 μικρά
Διάφανο
56 κιβώτια 8x7 στρώσεις
5200369500158
Τιμή/τεμάχιο 0,70 €
ΚΩΔ.
Έκπτωση
ΑΚ22
EL-EF ΑΚ22 4χ5 m ΠΛΑΣΤ.ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑ (1 τεμ./πακέτο)
Πλαστ. επικάλυμμα εσωτερικού και
εξωτερικού χώρου, για προστασία
επίπλων από σκόνη, βαφή κ.λπ. και για
προστασία από καιρικά φαινόμενα
Μ.Μ.
Τμχ./Κιβώτιο
Βάρος τεμαχίου
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
ΤΕΜΑΧΙΟ
15
800gr ± 5%
40 μικρά
Διάφανο
36 κιβώτια 6x6 στρώσεις
5200369500141
Τιμή/τεμάχιο 5,10 €
ΚΩΔ.
Έκπτωση
ΑΚ9
EL-EF AK9 1χ1 m ΤΡΑΠ/ΛΟ ΡΟΛΟ ΠΕΡΦΟΡΕ
ΑΤΥΠΩΤΟ (50 τραπεζομάντηλα/ρολό)
Μ.Μ.
Ρολά/Κιβώτιο
Βάρος ρολού
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Για τραπέζι φαγητού
και υπαίθριες κατασκηνώσεις
34
Τιμή/ρολό ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑΤΑ - ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ
Ρολό (50 τραπεζομάντηλα/ρολό)
30
450gr ± 5%
9,5 μικρά
Διάφανο
40 κιβώτια 8x5 στρώσεις
5200369500066
2,80 €
Έκπτωση
Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
ΚΩΔ.
ΑΚ23
EL-EF ΑΚ23 37χ68 cm / 20lt
ΡΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (10 σακ./ρολό)
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΓΟΥ
Μ.Μ.
Ρολά/Κιβώτιο
Βάρος τεμαχίου
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Τιμή/ρολό Ρολό (10 σακ./ρολό)
20
470gr ± 5%
100 μικρά
Διάφανο
50 κιβώτια 10x5 στρώσεις
5200369500226
2,40 €
Έκπτωση
Οικοδομικών εργασιών, μεταφορά μπαζών και μεταφορά πάγου
Κατηγορία: βαρέων βαρών
ΚΩΔ.
ΑΚ24
ΕL-EF ΑΚ24 40χ80 cm / 25lt
ΡΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (10 σακ./ρολό)
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΓΟΥ
Μ.Μ.
Ρολά/Κιβώτιο
Βάρος τεμαχίου
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
Βarcode
Τιμή/ρολό Ρολό (10 σακ./ρολό)
20
670gr ± 5%
112 μικρά
Διάφανο
50 κιβώτια 10x5 στρώσεις
5200369500233
3,40 €
Έκπτωση
Οικοδομικών εργασιών, μεταφορά μπαζών και μεταφορά πάγου
Κατηγορία: βαρέων βαρών
Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΡΟΥΧΩΝ
35
ΚΩΔ.
ΑΚ27
AK27 ΡΟΛΟ ΠΑΛΤΩΝ ΠΕΡΦΟΡΕ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 50/65χ125 cm
Μ.Μ.
Τμχ./Κιβώτιο
Βάρος κιβωτίου
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
ΚΙΒΩΤΙΟ
1x500 τεμ.
10,6kg ± 5%
14 μικρά
Διάφανο
35 κιβώτια 7x5 στρώσεις
Τιμή/κιβώτιο 58,00 €
ΚΩΔ.
Έκπτωση
ΑΚ28
AK28 ΡΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ ΠΕΡΦΟΡΕ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 50/65χ95 cm
Μ.Μ.
Τμχ./Κιβώτιο
Βάρος κιβωτίου
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
ΚΙΒΩΤΙΟ
2x400 τεμ.
12,4kg ± 5%
(2 ρολά χ 6,2kg)
14 μικρά
Διάφανο
24 κιβώτια 4x6 στρώσεις
Τιμή/κιβώτιο 71,00 €
36
ΚΑΘΑΡIΣΤΗΡΙΟΥ
Έκπτωση
Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
ΚΩΔ.
ΑΚ29
AK29 ΡΟΛΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ ΠΕΡΦΟΡΕ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 50χ75 cm
Μ.Μ.
Τμχ./Κιβώτιο
Βάρος κιβωτίου
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
ΚΙΒΩΤΙΟ
2x500 τεμ.
10kg ± 5%
(2 ρολά χ 5kg)
14 μικρά
Διάφανο
30 κιβώτια 6x5 στρώσεις
Τιμή/κιβώτιο 60,00 €
ΔΙΑΤΙΘΕ
ΤΑ
ΒΑΣΗ Ι
ΚΩΔ.
Έκπτωση
ΑΚ30
AK30 ΡΟΛΟ ΣΥΝΕΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΑΤΥΠΩΤΟ 50/65 cm
Μ.Μ.
Τμχ./Κιβώτιο
Βάρος κιβωτίου
Πάχος
Χρώμα
Ευρωπαλλέτα
ΚΙΒΩΤΙΟ
1x600 τεμ.
10,2kg ± 5%
14 μικρά
Διάφανο
35 κιβώτια 7x5 στρώσεις
Τιμή/κιβώτιο 52,00 €
Τιμή Βάσης Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Έκπτωση
26,00 €
ΚΑΘΑΡIΣΤΗΡΙΟΥ
37
Για την προβολή των προϊόντων EL-EF που
συνδέονται µε το Χαµόγελο του Παιδιού, έχουν
δηµιουργηθεί διάφορα προωθητικά υλικά. Εκτός από
το καθιερωµένο Sales Organizer για τη διευκόλυνση
των πωλητών, εντός των super market τα προϊόντα
επικοινωνούνται µε δείκτη ραφιού, καθώς και
δηµιουργικά stand.
Όλα αυτά σε συνδυασµό µε τα τηλεοπτικά spot της
καµπάνιας, δηµιουργούν µία ολοκληρωµένη
επικοινωνιακή κάλυψη των προϊόντων.
38
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Τα προϊόντα της RoloPack βρίσκονται σε πολλά
υπέρ market όπως:
LOGO BAZAAR.pdf
1
11/18/13
9:07 AM
Επίσης, βρίσκονται και σε πολλά άλλα σημεία λιανικής & χονδρικής
πώλησης σε όλη την Ελλάδα.
ΠΕΛΑΤΕΣ
39
Σκεφτείτε
περιβαλλοντικά
και οικονοµικά!
Όταν κάποιος χρησιµοποιεί τις σωστές διαστάσεις σακούλας, βοηθάει στην προστασία του περιβάλλοντος.
Πώς γίνεται αυτό; Εκπαιδεύοντας τον καταναλωτή να χρησιµοποιεί το σωστό πλάτος και ύψος σακούλας:
1
Επιλέξτε το σωστό πλάτος σακούλας
Υπολογίστε το µισό της περιµέτρου του κάδου
+ 2 εκατοστά.
2
Επιλέξτε το σωστό ύψος σακούλας
Υπολογίστε το ύψος του κάδου + 5 εκατοστά +
το ένα τέταρτο της περιµέτρου του κάδου
1
Ο κωδικός της συσκευασίας
βρίσκεται δίπλα στο λογότυπο.
40
ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΑΚΟΥΛΑΣ
2
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ
Περιεχόµενα
ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ...
.Η. Εταιρεία
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ.
. . . . 4-7
...
.Ενδεικτικό
. . . . . . . .Ράφι
. . . .Super
. . . . .Market
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ.
. . . . 8-9
...
σελ.
10-12
Προϊόντα
Σακούλες
Μίνι
..........................................................
.Προϊόντα
. . . . . . .-. Σακούλες
. . . . . . . .Μεγάλες
. . . . . . . µε
. . .Κορδόνι
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ.
. . . . 13-15
.....
.Προϊόντα
. . . . . . .-. Σακούλες
. . . . . . . .Μεγάλες
. . . . . . . χωρίς
. . . . . Κορδόνι
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ.
. . . .16. .
.Προϊόντα
. . . . . . .-. Σακούλες
. . . . . . . .Γίγας
. . . . χωρίς
. . . . . Κορδόνι
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ.
. . . .17. .
.Προϊόντα
. . . . . . .-. Σακούλες
. . . . . . . .Γίγας
. . . . &. .Κήπου
. . . . . µε
. . .Κορδόνι
. . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ.
. . . . 18-19
.....
.Συνεργασία
. . . . . . . . .µε. . Χαµόγελο
. . . . . . . . του
. . . Παιδιού
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ.
. . . . 20-23
.....
σελ.
24-27
Προϊόντα
Σακούλες
Professional
..........................................................
.Προϊόντα
. . . . . . .-. Σακούλες
. . . . . . . .Βαρέων
. . . . . . Βαρών
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ.
. . . . 28-29
.....
.Προϊόντα
. . . . . . .-. Σακούλες
. . . . . . . .Τροφίµων
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ.
. . . . 30-31
.....
σελ.
32-33
Προϊόντα
Σακούλες
Ρούχων
..........................................................
.Προϊόντα
. . . . . . .-.Επικαλύµµατα
. . . . . . . . . . .-.Τραπεζοµάντηλο
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ.
. . . .34. .
.Προϊόντα
. . . . . . .-.Σακούλες
. . . . . . . .Οικοδοµικών
. . . . . . . . . . Εργασιών
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ.
. . . .35. .
.Προϊόντα
. . . . . . .-. Σακούλες
. . . . . . . .Καθαριστηρίου
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ.
. . . . 36-37
.....
σελ.
Προωθητικά
Υλικά
EL-EF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38. .
.Πελάτες
. . . . . . της
. . . RoloPack
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ.
. . . .39. .
.Οδηγίες
. . . . . . για
. . .σωστή
. . . . . χρήση
. . . . . της
. . . σακούλας
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ.
. . . .40. .
.Ανακύκλωση
. . . . . . . . . .συσκευασιών
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ.
. . . .41. .
.Συνοπτικός
. . . . . . . . .κατάλογος
. . . . . . . .προϊόντων
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ.
. . . .42. .
.Νέα
. . . προϊόντα
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ.
. . . .43. .
Ο παρών τιµοκατάλογος αναιρεί όλους τους προηγούµενους.
www.rolopack.gr
Στείλτε µας τις παραγγελίες σας
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
µε ένα µόνο κλικ.
41
Α/Α
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
42
ΚΩΔ.
ΑΚ1
ΑΚ65
AK15
ΡK1
ΧΚ1
XK77
ΧΚ7
XK4
ΧΚ73
ΑΚ7
AK76
ΡΚ63
ΑΚ3
ΑΚ4
ΑΚ5
ΑΚ6
ΧΚ8
ΑΚ8
ΡΚ8
ΧΒΚ74
ΧΕΚ9
EK4
ΕK5
ΧΕΚ10
ΕK6
ΕK8
ΕΚ13
ΕΚ12
ΕΚ11
ΕΚΜ6
XBK6
ΧΒΚ78
ΧΒΚ79
XBK80
XBK81
ΑΚ11
ΑΚ12
ΑΚ13
ΑΚ16
ΑΚ17
ΑΚ18
ΑΚ19
ΑΚ20
ΑΚ22
ΑΚ9
ΑΚ23
ΑΚ24
ΑΚ27
ΑΚ28
ΑΚ29
ΑΚ30
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
EL-EF 50x50 cm / 25lt MINI (20 σακ./ρολό)
EL-EF 46χ56 cm / 25lt MINI (50 σακ./ρολό)
ΕL-EF 46χ 56 cm / 25lt MINI (150 σακ./ρολό)
RODO 46x54 cm / 25lt MINI (20 σακ./ρολό)
ΕL-EF 46x56 cm / 25lt ΜΙΝΙ ΑΡΩΜ (30 σακ./ρολό)
ΕL-EF 54x60 cm / 35lt ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΟΡΔΟΝΙ (10 σακ./ρολό)
ΕL-EF 52χ75 cm / 45lt MEΓΑΛΕΣ ΑΡΩΜ. ΚΟΡΔΟΝΙ (10 σακ./ρολό)
ΕL-EF 58χ71 cm / 60lt ΦΑΡΔΙΕΣ ECONOMY AΡΩΜ. ΜΕ ΛΑΒΕΣ (30 σακ.ρολό)
EL-EF 52χ75 cm / 45lt ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΟΡΔΟΝΙ (10 σακ. x 3 ρολά)
EL-EF 52χ75cm / 45lt ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΟΡΔΟΝΙ (10 σακ.ρολό)
EL-EF 54χ75 cm / 45lt ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΡΩΜ. ΚΟΡΔΟΝΙ (10 σακ./ρολό)
RODO 52x75 cm / 45lt MEΓΑΛΕΣ ΚΟΡΔΟΝΙ (10 σακ./ρολό)
EL-EF 53χ80 cm / 50lt ΜΕΓΑΛΕΣ (10 σακ./ρολό)
ΕL-EF 53χ80 cm / 50lt ΜΕΓΑΛΕΣ (20 σακ./ρολό)
EL-EF 70χ100 cm / 100lt ΓΙΓΑΣ (10 σακ./ρολό)
EL-EF 75χ115 cm / 140lt S/ΓΙΓΑΣ (10 σακ./ρολό)
ΕL-EF 70x95 cm / 100lt ΓΙΓΑΣ ΑΡΩΜ ΚΟΡΔΟΝΙ (8 σακ./ρολό)
EL-EF 70χ95 cm / 100lt ΓΙΓΑΣ ΚΟΡΔΟΝΙ (10 σακ./ρολό)
RODO 70x95 cm / 100lt ΓΙΓΑΣ ΚΟΡΔΟΝΙ (10 σακ./ρολό)
EL-EF 70χ100 cm / 100lt ΚΗΠΟΥ ΚΟΡΔΟΝΙ (5 σακ./ρολό)
EL-EF 65χ85 cm / 60lt PROFESSIONAL KOΡΔΟΝΙ (50 σακ./ρολό)
EL-EF 65χ90 cm / 80lt PROFESSIONAL (20 σακ./ρολό)
EL-EF 70χ100 cm / 100lt PROFESSIONAL (20 σακ./ρολό)
EL-EF 80Χ110 cm / 125lt PROFESSIONAL ΚΟΡΔΟΝΙ (10 σακ./ρολό)
EL-EF 80χ110 cm / 140lt PROFESSIONAL (20 σακ./ρολό)
EL-EF 95χ110 cm / 160lt PROFESSIONAL (20 σακ./ρολό)
EL-EF 60χ65 cm / 40lt PROFESSIONAL ΚΟΡΔONI (10 σακ./ρολό)
EL-EF 60χ65 cm / 40lt PROFESSIONAL (10 σακ./ρολό)
EL-EF 80χ90 cm / 90lt PROFESSIONAL (10 σακ./ρολό)
EL-EF 75X115 cm / 140lt PROFESSIONAL (20 σακ./ρολό)
EL-EF 80Χ110 cm / 140lt ΒΑΡΕΩΝ ΒΑΡΩΝ (10 σακ./ρολό)
EL-EF 65χ90 cm / 60lt ΒΑΡΕΩΝ-ΒΑΡΩΝ (16 σακ./πακέτο)
EL-EF 80χ110 cm / 125lt ΒΑΡΕΩΝ-ΒΑΡΩΝ (12 σακ./πακέτο)
ΕL-EF 90χ120 cm / 170lt ΒΑΡΕΩΝ-ΒΑΡΩΝ (10 σακ./πακέτο)
EL-EF 110χ130 cm / 240lt ΒΑΡΕΩΝ-ΒΑΡΩΝ (8 σακ./πακέτο)
EL-EF 17x24 cm / 1lt ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΙΚΡΕΣ Νο1 (40 σακ./πακέτο)
EL-EF 28x33 cm / 4lt ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΑΙΕΣ Νο2 (40 σακ./πακέτο)
EL-EF 28x43 cm / 7lt ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΓΑΛΕΣ Νο3 (40 σακ./πακέτο)
EL-EF 65χ120 cm ΠΑΛΤΩΝ (4 σακ./πακέτο)
EL-EF 65χ100 cm ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ (5 σακ./πακέτο)
EL-EF 45χ450 cm ΧΑΛΙΩΝ (1 σακ./πακέτο)
EL-EF 35χ50 cm ΠΛΕΚΤΑ (10 σακ./πακέτο)
EL-EF 4χ5 m ΠΛΑΣΤ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑ ΨΙΛΟ (1 τεμ./πακέτο)
EL-EF 4χ5 m ΠΛΑΣΤ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑ ΧΟΝΔΡΟ (1 τεμ./πακέτο)
EL-EF 1χ1 m ΤΡΑΠ/ΛΟ ΡΟΛΟ ΠΕΡΦΟΡΕ ΑΤΥΠΩΤΟ (50 τεμ./ρολό)
EL-EF 37χ68 cm / 20lt ΡΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓ. (10 σακ./ρολό)
ΕL-EF 40χ80 cm / 25lt ΡΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓ. (10 σακ./ρολό)
ΡΟΛΟ ΠΑΛΤΩΝ ΠΕΡΦΟΡΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 50/65χ125 cm
ΡΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ ΠΕΡΦΟΡΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 50/65χ95 cm
ΡΟΛΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ ΠΕΡΦΟΡΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 50χ75 cm
ΡΟΛΟ ΣΥΝΕΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΤΥΠΩΤΟ 50/65 cm
ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΣΕΛΙΔΑ
10
11
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
24
24
24
25
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
29
30
30
31
32
32
33
33
34
34
34
35
35
36
36
37
37
TIMEΣ €
0,52 €
1,20 €
3,60 €
0,40 €
0,93 €
1,30 €
1,55 €
3,78 €
4,82 €
1,27 €
1,30 €
0,85 €
1,07 €
1,25 €
1,45 €
1,75 €
2,45 €
2,20 €
1,50 €
2,40 €
6,20 €
2,90 €
3,50 €
4,36 €
4,45 €
5,20 €
1,00 €
0,98 €
1,82 €
3,84 €
4,40 €
4,40 €
5,00 €
5,20 €
5,18 €
0,38 €
0,52 €
0,64 €
0,46 €
0,46 €
0,55 €
0,55 €
0,70 €
5,10 €
2,80 €
2,40 €
3,40 €
58,00 €
71,00 €
60,00 €
52,00 €
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
43
Dekeleias & Amigdalis – 136 71 Aharnes
Tel: +30 210 24 43 341 – +30 210 24 75 906
e-mail: [email protected]
www.rolopack.gr
LOWE ATHENS
ROLOPACK SA
is ISO 9001:2008 certified.