close

Enter

Log in using OpenID

CV na hrvatskom - Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander

embedDownload
Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander
CV
Datum rođenja: 20. kolovoza 1957.
Mjesto rođenja: Dubrovnik
E-mail: [email protected]
Obrazovanje
1976. - 1980.
Dodiplomski studij - Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Tema: Jezični razvoj djece
Stupanj: profesor psihologije
1983. - 1985.
Znanstveni magisterij s područja kliničke psihologije – Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet,
Sveučilište u Zagrebu
Tema: Prilog dijagnostici cerebralnih oštećenja kod djece – pokušaj upotrebe
vizualnih labirinata apliciranih pomoću laboratorijskog računala
Stupanj: magistar znanosti na području psihologije
1996.-1999.
Poslijediplomski studij Integrativne psihoterapije, Sherwood Training Institute i University of
Derby, Nottingham, Velika Britanija
Tema: Zlostavljanje djece u svijetlu teorije privrženosti
Stupanj:
magistar
na
području
psihoterapije
(Master
of
Arts),
integrativni
psihoterapeut
2000. - 2001.
Doktorat s područja kliničke psihologije – Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište
u Zagrebu
Tema: Uloga privrženosti i nekih odrednica ličnosti u zlostavljanju djece: proširenje
Bolwbyjeve teorije
Stupanj: doktor znanosti
1995. – 2002.
Edukacija s područja zlostavljanja i zanemarivanja djece, stručna izobrazba u organizaciji
Children`s Mental Health Alliance Foundation, New York.
Izbor u znanstvena zvanja
2006. - Znanstveni suradnik u znanstvenom području društvenih znanosti – polje psihologije
2007. - Docent u znanstvenom području društvenih znanosti – polje psihologije
2010. – Viši znanstveni suradnik u znanstvenom području društvenih znanosti – polje
psihologije, znanstvena grana klinička i zdravstvena psihologija.
2010. - Izvanredni profesor u znanstvenom području društvenih znanosti – polje psihologije,
znanstvena grana klinička i zdravstvena psihologija.
Stručna usavršavanja
KOGNITIVNO-BIHEVIORALNA TERAPIJA USMJERENA NA TRAUMU
2013. Bonner, Barbara i Schmidt, Susan, Health Sciences Center, University of Oklahoma.
Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Zagreb.
TEMELJNA LJUDSKA PRAVA
2010. Osiguravanje pravde i zaštite sve djece, Fundamental rights agency, EU, Bruxelles,
Belgija.
KRIZNE INTERVENCIJE
2010. Društvo za psihološku pomoć, Zagreb.
PROMOTING THE RECOVERY OF CHILDREN AND PARENTS GROWING UP IN A CLIMATE OF
VIOLENCE AND ADVERSITY
2007. Advanced Training Institute, XIth ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse
and Neglect, Lisbon, Portugal.
PROBLEMI
KONTRATRANSFERA
U
INTERKULTURALNOM
TRETMANU
KOMPLEKSNE
PSIHOTRAUME
2007. Inter-university center of post-graduate studies, Dubrovnik
INTEGRATIVNA TERAPIJA
2006. The art and science of relationship, voditelj: Richard Erskin
TRAUMA I ZLOSTAVLJANJE
2005. Trauma Treatment Clinic, Hawaii
TRENING FORENZIČNE EVALUACIJE
2003. The National Children's Advocacy Center, Zagreb
TRAUMA I ZLOSTAVLJANJE
2003. -APSAC's First Annual Trauma Treatment Clinic, Hawaii
ZLOSTAVLJANA I ZANEMARIVANA DJECA
1995. – 2002. CU centar, Budimpešta – stručna izobrazba u organizaciji Children's Mental
Health Alliance Foundation, New York, NY
HOSPITIRANJE U CENTRU ZA ZLOSTAVLJANJU I ZANEMARENU DJECU
1998. Oklahoma, USA – suradnja u organizaciji Children's Mental Health Alliance Foundation,
New York
PRUŽANJE PSIHOSOCIJALNE POMOĆI IZBJEGLICAMA
1995. u organizaciji Danskog udruženja za međunarodnu suradnju, Zagreb
SAMOPOMOĆ I MEĐUSOBNA POMOĆ U SUVREMENOM DRUŠTVU
1994. u organizaciji Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar", Zagreb
MUNCHENER FUNKCIONALNA RAZVOJNA DIJAGNOSTIKA
1994. u organizaciji Akademije za razvojnu rehabilitaciju, Zagreb
PSIHOLOGIJA TRAUME
1994. u organizaciji Sherwood Psychotherapy Training Institute, Zagreb
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ PRIVRŽENOSTI IZMEĐU MAJKE I DJETETA
1989. u organizaciji Interuniverzitetskog Centra, Dubrovnik
GESTALT TERAPIJA
1992. - 1996. voditelji: dr. Bastaić i prof. Jusufbegović, Zagreb
BIHEVIORALNA TERAPIJA
1981. - 1982. Klinički bolnički centar Rebro, Zagreb
Radno iskustvo
Od 2002. - Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba
2007.-2008. nositelj kolegija
Psihologijsko mišljenje i nalazi
na Katedri za psihologiju
Filozofskog fakulteta u Osijeku
2006.-2008. nositelj kolegija Klinička psihologija na Katedri za psihologiju Filozofskog
fakulteta u Osijeku
2006.-2007. nositelj kolegija Odabrana poglavlja iz kliničke psihologije na Katedri za
psihologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku
2005.-2008. nositelj kolegija Uvod u kliničku psihologiju na Katedri za psihologiju Filozofskog
fakulteta u Osijeku
1982. - 2002. – psiholog u Klinici za dječje bolesti Zagreb
Nastavna djelatnost
2005.-2008. nositelj kolegija „Uvod u kliničku psihologiju“ na Katedri za psihologiju
Filozofskog fakulteta u Osijeku
2006.-2008. nositelj kolegija „Klinička psihologija“ na Katedri za psihologiju Filozofskog
fakulteta u Osijeku
2006.-2007. nositelj kolegija „Odabrana poglavlja iz kliničke psihologije“ na Katedri za
psihologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku
2007.-2008. nositelj kolegija „Psihologijsko mišljenje i nalazi“ na Katedri za psihologiju
Filozofskog fakulteta u Osijeku
2003.–2011. nositelj kolegija "Kompetentno roditeljstvo" Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski
studiji, Dodiplomski studij
2010.–2012. nositelj kolegija „Psihopatologija u djetinjstvu i adolescenciji“ Sveučilište u
Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Diplomski sveučilišni studij „Matematika i
informatika – nastavnički smjer“
AKTUALNA NASTAVNA DJELATNOST:
Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, Dodiplomski studij
Nositelj kolegija: „PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE“
Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet u Osijeku, Katedra za psihologiju, Dodiplomski studij
Nositelj kolegija: DJEČJA I ADOLESCENTNA FORENZIČNA PSIHOLOGIJA
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Katedra za pedijatriju, Postdiplomski studij
„Klinička pedijatrija“
Predavač na kolegiju: - PREVENTIVNI I SOCIJALNI ASPEKTI PEDIJATRIJE
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Odsjek za poslijediplomsku nastavu, znanost i
stalno medicinsko usavršavanje
Predavač na kolegiju: ODABRANA POGLAVLJA PSIHOTERAPIJSKIH TEHNIKA I METODA
Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, Zavod za dječju i preventivnu stomatologiju,
Poslijediplomski specijalistički studij „Dentalna medicina“
Suradnik u nastavi: ZAŠTITA (DENTALNO) ZANEMARENOG I ZLOSTAVLJANOG DJETETA
Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Poslijediplomski specijalistički studij „Prava djece“
Nositelj kolegija: NASILJE I DJECA
Visoka
škola
za
poslovanje
i
upravljanje
Baltazar
Adam
Krčelić,
Specijalistički
poslijediplomski studij „Komunikacijski menadžment“
Nositelj kolegija: PSIHOLOGIJA KOMUNIKACIJE
Visoka škola za komunikacijski menadžment Edward Bernays, katedra za interkulturalnu
komunikaciju
Nositelj kolegija: SOCIJALNA PSIHOLOGIJA
Ostale dužnosti i iskustvo
Stalni sudski vještak za psihologiju (zlostavljane i traumatizirane djece za područje
Županijskog suda u Zagrebu), te mentor psiholozima tijekom izobrazbe za stalnog sudskog
vještaka
Utemeljiteljica i voditeljica znanstvenih i stručnih programa nevladine udruge Hrabri telefon –
telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu
Koordinator, edukator i supervizor projekta Prevencija i intervencija na području
zlostavljanja i zanemarivanja djece koji se provodi kroz multidisciplinarne timove na šest
lokacija u Hrvatskoj
Konzultant UNICEF-a Crna Gora (projekt „Međunarodno savjetovanje za pružanje tehničke
pomoći nadležnim institucijama u razvoju i provođenju specijaliziranog, visokokvalitetnog, po
mjeri napravljenog nastavnog plana za policijske službenike za maloljetničko pravosuđe“;
Justice for Children Project IPA 2011)
Konzultant i edukator Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS, eng. OSCE), Misija
u Crnoj Gori (Mission to Montenegro)
Mentorstva
•
Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, mentor studentske
prakse
•
Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, mentor na
postdiplomskom studiju kliničke psihologije
Znanstveni i stručni radovi
Čuturić, N., Buljan, G. (1983). Izloženost školske djece sredstvima ovisnosti u urbanoj i
ruralnoj sredini. Arhiv ZMD, 27(2), str. 115-122.
Buljan, G., Šikić, N., i Marušić Della Marina, B. (1986). Ispitivanje vizuo-motornih sposobnosti
predškolske
djece
s
minimalnim
neurorazvojnim
poremećajima
primjenom
kompjutoriziranih perceptivnih labirinata. Arhiv ZMD, 30(3-4), str. 249-269.
Čuturić, N., Urli, A., Grgić-Jandriš, D., i Buljan, G. (1986). Smetnje ponašanja u djece ruralne i
urbane sredine. Arhiv ZMD, 30, str. 81-90.
Marušić Della Marina, B., Šikić, N., Čuturić, N., Urli, A., Bošnjak, V., Luić, L., i Buljan, G.
(1987). Neki klinički neurološki i psihološki aspekti adolescenata s epilepsijom koja je
započela u ranoj dječjoj dobi. Arhiv ZMD, 31(3), str. 221-234.
Buljan Flander, G., Šikić, N., i Marušić Della Marina, B. (1988). Utvrđivanje perceptivnih
deficita
pomoću
vizualnih
labirinata
apliciranih
putem
mikrokompjutora
kod
predškolske djece s vjerojatnim moždanim oštećenjem i dijagnozom epilepsije. Arhiv
ZMD, 32, str. 259-272.
Švel, I., Marušić Della Marina, B., Šikić, N., Grgurić, J., Buljan, G., Bošnjak, V., . . . Armano,
G. (1988). Epidemiologija cerebralne paralize. U Rano oštećenje mozga – cerebralna
paraliza. Zagreb.
Šikić, N., Ivičević Desnica, J., i Buljan Flander, G. (1990). Perceptivne vizuo-motorne
sposobnosti djece s artikulacijskim govornim poremećajima. Arhiv ZMD, 34, str. 95104.
Šikić, N., Buljan Flander, G., Marčelja, A., i Mejaški Bošnjak, V. (1995). Osobine ličnosti kod
školske djece s epilepsijom. Acta Medica Croatica, 49, str. 121-126.
Šikić, N., Buljan Flander, G., i Stracenski, M. (1995). ADHD i karakteristike ličnosti kod školske
djece. Paediatria Croatica, 39, str. 13-18.
Šikić, N., Javornik, N., Stracenski, M., Bunjevac, T., i Buljan Flander, G. (1997).
Psihopatološke razlike između tri skupine školske djece pogođene ratom u Hrvatskoj.
Acta Medica Croatica, 51, str. 143-149.
Karlović, A., Buljan Flander, G., i Vranić, A. (2001). Validacija upitnika o zlostavljanju u
djetinjstvu. Suvremena psihologija, 4(1-2), str. 93-111.
Buljan Flander, G. (2001). Kako podučiti djecu da se zaštite od seksualnog zlostavljanja?
Dijete i društvo, 3(1-2), str. 179-183.
Buljan Flander, G. (2001). Kako razgovarati sa seksualno zlostavljanim djetetom. Dijete i
društvo, 3(1-2), str. 215-225.
Buljan Flander, G., Kocijan Hercigonja, D. (2001). Pretpostavke djelotvorne psihoterapije i
zaštite zlostavljane djece u sustavu zdravstva. U Nasilje nad djecom u obitelji –
preporuke stručnjaka Vladi RH za unapređenje prevencije i neposrednog rada sa
žrtvama. Državni zavod za zaštitu djece, materinstva i mladeži.
Buljan Flander, G., Karlović, A. (2002). Etička pitanja u istraživanjima o zlostavljanju djece. U
V. Kolesarić (Ur.), Etika istraživanja s djecom, Vrijednosti, odgovornosti i tolerancija u
društvu koje se mijenja (str. 86-86). Osijek: Društvo psihologa Osijek.
Ćosić, I., Buljan Flander, G., i Karlović, A. (2002). Povezanost zlostavljanja u djetinjstvu i
nekih aspekata psihičkog funkcioniranja adolescenata. Suvremena psihologija, 5(2), str.
191-205 .
Buljan Flander, G. (2003). Prepoznavanje i zbrinjavanje fizički i seksualno zlostavljanog
djeteta
u
izvanbolničkim
uvjetima.
III.
Hrvatski
kongres
hitne
medicine
s
međunarodnim sudjelovanjem-Zbornik radova. Zagreb.
Buljan Flander, G., Bilić, V., i Znaor, M. (2003). Nastavnikova uloga u prepoznavanju
zlostavljanog i zanemarenog djeteta. IV. Sabor pedagoga Hrvatske: Odgoj, obrazovanje
i pedagogija u razvitku hrvatskog društva, Hrvatski pedagoško književni zbor, str. 594601.
Buljan Flander, G., Ćosić, I. (2003). Prepoznavanje i simptomatologija zlostavljanja i
zanemarivanja djece. Medix, 51, str. 122-124.
Buljan Flander, G., Miočević, Z., Šostar, Z., i Puhovski, S. (2004). Dijete u kaznenom
postupku. Paediatria Croatica, 48, str. 207-209.
Puhovski, S., Karlović, A., i Buljan Flander, G. (2004). Validacija upitnika o emocionalnom
zlostavljanju. Društvena istraživanja, 13(3), str. 555-578.
Buljan Flander, G., Hrpka, H. (2006). Stres nastavnika. U H. Vrgoč (Ur.), Nasilje i nasilno
ponašanje u školi /vrtiću /učeničkom domu. Pula.
Hrpka, H., Krmek, M., i Buljan Flander, G. (2007). Rezultati istraživanja o iskustvima djece pri
korištenju Interneta. U V. Kolesarić, A. Metzing, M. Duran, i T. Ljubin (Ur.), Psihologija
i nasilje u suvremenom društvu - Zbornik radova (str. 243-251). Osijek: Filozofski
fakultet.
Krmek, M., Buljan Flander, G., i Hrpka, H. (2007). Nasilje među vršnjacima preko interneta. U
V. Kolesarić, A. Metzing, M. Duran, i T. Ljubin (Ur.), Psihologija i nasilje u suvremenom
društvu- Zbornik radova (str. 125-133). Osijek: Filozofski fakultet.
Buljan Flander, G., Durman Marijanović, Z., i Ćorić Špoljar, R. (2007). Pojava nasilja među
djecom s obzirom na spol, dob i prihvaćenost/odbačenost u školi. Društvena
istraživanja, 16(87-88), str. 157-174.
Buljan Flander, G., Čorić, V., i Štimac, D. (2008). Iskustvo, znanja i stavovi liječnika primarne
zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj o zlostavljanju i zanemarivanju djece.
Suvremena psihologija, 11(2), str. 313-328.
Čorić, V., Buljan Flander, G. (2008). Zanemarivanje djece – rizični čimbenici, posljedice, uloga
liječnika i mogućnosti prevencije. Paediatria Croatica, 50, str. 29-33.
Čorić, V., Buljan Flander, G., i Štimac, D. (2008). Seksualno zlostavljanje djece: dijagnostička
obrada i čimbenici koji utječu na razotkrivanje. Paediatria Croatica, 52, str. 263-267.
Buljan Flander, G., Ćorić Špoljar, R., i Štimac, D. (2009). Smetnje doživljavanja i ponašanja
kod roditelja kao rizični faktori zlostavljanja djece u obitelji. Suvremena psihologija,
12(1), str. 119-133.
Buljan Flander, G., Ćosić, I., i Profaca, B. (2009). Izloženost djece u Hrvatskoj seksualnom
sadržaju na Internetu. Child Abuse & Neglect, 33, str. 849-856.
Kolega, M., Hrpka, H., i Buljan Flander, G. (2009). Slika nastavnika u dnevnim novinama.
Odgojne znanosti, 11(2), str. 461-477.
Buljan Flander, G. (2010). Lažne optužbe za zlostavljanje djece tijekom razvoda roditelja. U
D. Osmak Franjić (Ur.), Godišnja konferencija Mreže pravobranitelja za djecu
Jugoistočne Europe i stručnih rasprava Pravobranitelja za djecu RH (str. 94-103).
Zagreb: Pravobranitelj za djecu.
Buljan Flander, G. (2010). Zašto je ljubav važna? Lađa - časopis za promicanje religioznog
odgoja i vrednota kršćanske kulture, 2(16), str. 15-31.
Buljan Flander, G., Štimac, D., i Ćorić Špoljar, R. (2013). Podrška obitelji i prijatelja kao
čimbenik prilagodbe djeteta na razvod roditelja. Klinička prihologija, 6(1-2), str. 6377.
Jelić Tuščić, S., Buljan Flander, G., i Matešković, D. (2013). Posljedice zlostavljanosti u
djetinjstvu. Pedijatrija danas, 9(1), str. 26-37.
Prethodna priopćenja
Švel, I., Marušić Della Marina, B., Šikić, N., Grgurić, J., Buljan, G., Bošnjak, V., . . . Armano,
G. (1988). Epidemiologija cerebralne paralize. Rano oštećenje mozga – cerebralna
paraliza. Zagreb.
Buljan Flander, G., Bilić, V., i Znaor, M. (2003). Nastavnikova uloga u prepoznavanju
zlostavljanog i zanemarenog djeteta. IV. Sabor pedagoga Hrvatske: Odgoj, obrazovanje
i pedagogija u razvitku hrvatskog društva (str. 594-601). Zagreb: Hrvatski pedagoško
književni zbor.
Profaca, B., Puhovski, S., i Buljan Flander, G. (2007). Neke karakteristike djece bez
posttraumatske
simptomatologije
nakon
traumatskog
događaja.
10.
Europska
konferencija o traumatskom stresu: Istina i povjerenje nakon traume (str. 74-74).
Opatija: Društvo za psihološku pomoć.
Buljan Flander, G., Čorić, V., i Štimac, D. (2008). Iskustvo, znanja i stavovi liječnika primarne
zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj o zlostavljanju i zanemarivanju djece.
Suvremena psihologija, 11(2), str. 313-328.
Knjige
Buljan Flander, G., Kocijan-Hercigonja, D. (2003). Zlostavljanje i zanemarivanje djece.
Zagreb: Marko M usluge d.o.o.
Kocijan-Hercigonja, D., Buljan Flander, G., i Vučković, D. (2004). Hiperaktivno dijete.
Jastrebarsko: Naklada Slap.
Buljan Flander, G., Karlović, A. (2004). Odgajam li dobro svoje dijete. Zagreb: Marko M usluge
d.o.o.
Buljan Flander, G., Ćosić, I. (2005). Telefonsko savjetovanje, vodič za savjetovatelje. Zagreb:
Marko M usluge d.o.o.
Kovačević, H., Buljan Flander, G. (2005). Zašto baš ja. Zagreb: Znanje d.d .
Buljan Flander, G., Zarevski, P. (2010). Moji se roditelji razvode. Zagreb: Marko M usluge
d.o.o.
Bilić, V., Buljan Flander, G., i Hrpka, H. (2012). Nasilje nad djecom i među djecom.
Jastrebarsko: Naklada Slap.
Poglavlja u knjizi
Buljan Flander, G. (2001). Seksualno zlostavljanje djece. U D. Kozarić-Kovačić (Ur.),
Medicinski i pravni mehanizmi za zaštitu djece od zlouporabe sredstava ovisnosti i
zlostavljanja (str. 91-94). Zagreb: Marko M.
Štulhofer, A., Hiršl-Hecej, V., Mrkšić, Ž., Korac, A., Hoblaj, P., Ivkanec, I., Buljan Flander, G.,
Bosanac, G. (2001). Croatia. U R. T. Francoeur (Ur.), International Encyclopedia of
Sexuality (str. 86-119). New York, London: Continuum.
Buljan Flander, G., Karlović, A. (2005). Nasilje među djecom. U V. Bilić (Ur.), Izbor tema za
satove razrednih odjela (str. 179-193). Zagreb: Naklada Ljevak.
Crnković, D., Buljan Flander, G. (2008). Dermatološki aspekti akutne i kronične izloženosti
stresu u dječjoj dobi. U D. Buljan, M. Šitum, M. Buljan, i M. Vurnek Živković (Ur.),
Psihodermatologija (str. 95-103). Jastrebarsko: Naklada Slap.
Buljan Flander, G., Profaca, B. (2011). Odgovornost i koordinacija stručnjaka u borbi protiv
seksualnog zlostavljanja djece. U Zaštita djece od seksualnog nasilja (str. 153-164).
Strasbourg: Council of Europe Publishing.
Buljan Flander, G., Matešković, D. (2012). Internet i djeca - zabava ili opasnost. U I. Bralić,
Kako zdravo odrastati: Priručnik za roditelje o zdravlju i bolesti djeteta od rođenja do
kraja puberteta (str. 372-375). Zagreb: Medicinska naklada.
Buljan Flander, G., Matešković, D. (2012). Posvojiteljske obitelji. U I. Bralić, Kako zdravo
odrastati: Priručnik za roditelje o zdravlju i bolesti djeteta od rođenja do kraja
puberteta (str. 360-365). Zagreb: Medicinska naklada.
Buljan Flander, G., Matešković, D. (2012). Rana iskustva u obitelji - važnost ljubavi i
postavljanje granica. U I. Bralić, Kako zdravo odrastati: Priručnik za roditelje o
zdravlju i bolesti djeteta od rođenja do kraja puberteta (str. 354-359). Zagreb:
Medicinska naklada.
Buljan Flander, G., Matešković, D. (2012). Roditelji i djeca: kako se učinkovito nositi s
problemima razvoda? U I. Bralić, Kako zdravo odrastati: Priručnik za roditelje o
zdravlju i bolesti djeteta od rođenja do kraja puberteta (str. 366-371). Zagreb:
Medicinska naklada.
Matešković, D., Buljan Flander, G. (2012). Prevencija zlostavljanja djece i međuvršnjačkog
nasilja. U V. Božičević, S. Brlas, i M. Gulin (Ur.), Psihologija u zaštiti mentalnog
zdravlja – Priručnik za psihološku djelatnost u zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja
(str. 172-182). Virovitica: Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske
županije.
Recenzije
Znanstvena monografija autorica: Bilić, V., Zloković, J. (2004). Fenomen maltretiranja djece.
Zagreb: Naklada Ljevak.
Knjiga autorice: Sanderson, C. (2005). Zavođenje djeteta. Zagreb: VBZ.
Priručnik autora: Gilliam, J. E. (2006). Deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj: Metoda za
identificiranje pojedinaca s ADHD-om. Zagreb: Naklada Slap.
Knjiga autora: Meier, C. (2006). Kud puklo da puklo. Kaštel Gomilica: Harfa d.o.o.
Knjiga autora: Meier, C. (2006). Velika frka. Kaštel Gomilica: Harfa d.o.o.
Popularna znanost za djecu autorice: Slavens, E. (2006). Nasilništvo: učini nešto prije nego
nasilje krene. Zagreb: Mosta d.o.o.
Popularna znanost za djecu autorice: Slavens, E. (2006). Pritisak vršnjaka: učini nešto da
ostaneš svoj. Zagreb: Mosta d.o.o.
Popularna znanost za djecu autorice: Slavens, E. (2006). Ogovaranje: Učini nešto prije nego
glasina krene. Zagreb: Mosta d.o.o.
Popularna znanost za djecu autorice: Slavens, E. (2006). Svađanje: Učini nešto riječ po riječ.
Zagreb: Mosta d.o.o.
Popularna znanost za djecu autorice: Slavens, E. (2006). Tučnjava:Učini nešto prije prvog
udarca. Zagreb: Mosta d.o.o.
Popularna znanost za djecu autorice: Slavens, E. (2006). Neotesanost: Učini nešto molim
lijepo. Zagreb: Mosta d.o.o.
Znanstvena knjižica autora: Miliša, Z. (2006). Manipuliranje potrebama mladih. Zadar: Marko
M. usluge.
Knjiga autora: Klarić, D. (2007). Znanje daje sigurnost: Priručnik za roditelje i edukatore o
ponašanjima, pojavama i događajima koji mogu ugroziti sigurnost djece i mladež.
Zagreb: ZDS.
Knjiga autora: Miliša, Z. (2008). Odgoj i manipulacija djecom u obitelji i medijima:
Prepoznavanje i prevencija. Zadar: Marko M. usluge.
Knjiga autora: Schleifer, J. (2008). Tinejdžerska samoubojstva: Sve što trebate znati o
tinejdžerskim samoubojstvima. Zagreb: Slovo I.T.O.
Autorstva i koautorstva u priručnicima i brošurama
Buljan Flander, G., Prvčić, I., Rister, M., Sarađen, M. i Vac-Burić, N. (1999) Hrabri telefon –
simptomi zlostavljanja. Zaagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu
djecu.
Buljan Flander, G., Klapan, A., Prvčić, I., Rister, M., i Sarađen, M. (2000). Djeca sama kod
kuće. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.
Buljan Flander, G., Klapan, A., Prvčić, I., Rister, M., i Sarađen, M. (2000). Disciplina i vaše
dijete. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.
Buljan Flander, G., Klapan, A., Prvčić, I., Rister, M., i Sarađen, M. (2000). Pazi lomljivo.
Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.
Buljan Flander, G., Klapan, A., Prvčić, I., Rister, M., i Sarađen, M. (2000). Kako prepoznati
seksualno zlostavljanje. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu
djecu.
Buljan Flander, G., Klapan, A., Prvčić, I., Rister, M., i Sarađen, M. (2000). Prepoznajmo
zlostavljanje. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.
Buljan Flander, G., Karlović, A. (2001). I riječi mogu boljeti. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za
zlostavljanu i zanemarenu djecu.
Buljan Flander, G., Karlović, A., Klapan, A., Prvčić, I., Rister, M., i Sarađen, M. (2001). Kako
biti dobar roditelj. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.
Buljan Flander, G., Horvatović Kuča, P., i Tomić, J. (2003). Dječja kuća Borovje. Zagreb:
Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.
Buljan Flander, G., Karlović, A., i Matijević Vrsaljko, L. (2003). 25 pitanja (i odgovora) za
stručnjake o postupcima pri otkrivanju zlostavljanja djece. Zagreb: Poliklinika za
zaštitu djece grada Zagreba.
Buljan Flander, G., Ćosić, I. (2004). Kad se mama i tata razvode-radna bilježnica za djecu.
Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.
Buljan Flander, G., Karlović, A. (2004). I mama i tata - kad se roditelji rastaju. Zagreb: Hrabri
telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.
Buljan Flander, G., Karlović, A. i Hrgovan, L. (2004). Djeca s poteškoćama u razvoju. Zagreb:
Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.
Buljan Flander, G., Karlović, A., Klapan, A., Prvčić, I., Rister, M., i Sarađen, M. (2004).
Seksualni razvoj djeteta. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu
djecu.
Buljan Flander, G., Karlović, A., Puhovski, S., Ćosić, I., i Hrpka, H. (2004). Dijete na
internetu. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.
Buljan Flander, G., Karlović, A., Horvatović Kuča, P., i Hrpka, H. (2005). 0800 0800 Linija za
zlostavljanu i zanemarenu djecu. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i
zanemarenu djecu.
Buljan Flander, G., Hrpka, H., i Horvatović Kuča, P. (2006). Hrabri telefon 0800 0800 Telefon
za zlostavljanu i zanemarenu djecu. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i
zanemarenu djecu.
Buljan Flander, G., Krmek, M., Borovec, K., i Muhek, R. (2006). Nasilje preko interneta
(cyberbullying). Zagreb: Grad Zagreb, Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba,
Policijska uprava zagrebačka.
Buljan Flander, G., Ćosić, I. (2007). Internet. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i
zanemarenu djecu.
Buljan Flander, G., & Hrpka, H. (2008). Savjetovalište za roditelje i djecu. Zagreb: Hrabri
telefon – Telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.
Buljan Flander, G., & Tomić, J. (2008). Dječja prava. Zagreb: Hrabri telefon – Telefon za
zlostavljanu i zanemarenu djecu.
Buljan Flander, G. (2009). Uloga pedijatra u prepoznavanju zlostavljanog djeteta. U A. Mujkić
(Ur.), Preventivni i socijalni aspekti pedijatrije. Zagreb: Sveučilište u ZagrebuMedicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Poslijediplomski studij
“Pedijatrija”.
Buljan Flander, G., Bačan, M., Škovrlj, K., i Škrlec, N. (2009). Je li moguće da je to ljubav? U
Priručnik o nasilju u vezama mladih. Zagreb: Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba
i Grad Zagreb.
Buljan Flander, G., Katalinić, V., i Azenić, I. (2009). Mali savjeti za uspješno učenje. Zagreb:
Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.
Buljan Flander, G., Bačan, M., i Matešković, D. (2010). Privrženost i nasilna ponašanja mladih.
Zašto je ljubav važna? Zagreb: Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba i Grad Zagreb.
Urednica priručnika
Luca-Mrđen, J. i Kralj, D. (2005). I ja mogu uspjeti! - Djeca s poteškoćama u učenju. Zagreb:
I.T.-Graf.
Luca-Mrđen, J. i Puhovski, S. (2005). Hiperaktivno dijete. Zagreb: Merkur-print d.o.o.
Luca-Mrđen, J. (2005). Mogu ja! – radna bilježnica za hiperaktivnu djecu. Zagreb: Merkur-print
d.o.o.
Čorić, V. i Bačan, M. (2006). Zanemarivanje djece. Zagreb: I.T.-Graf.
Buljan Flander, G., Krmek, M., Borovec, K., i Muhek, R. (2006). Nasilje preko interneta
(cyberbullying). (G. Buljan Flander, Ur.) Zagreb: Grad Zagreb, Poliklinika za zaštitu
djece grada Zagreba, Policijska uprava zagrebačka.
Krmek, M., i Milanović Lambeta, A. (2006). Spolni razvoj djeteta. (G. Buljan Flander, Ur.)
Zagreb: Centar za zaštitu djece grada Zagreba.
Luca-Mrđen, J., Marasović Lambeta, A., Škovrlj, N. i Bačan, M. (2006). Trebamo li brinuti? –
priručnik o adolescentima za roditelje i stručnjake. Zagreb: I.T.-Graf.
Luca-Mrđen, J., Milanović Lambeta, A., Škovrlj, N. i Bačan, M. (2006). Spolni razvoj djeteta.
Zagreb: I.T.-Graf.
Buljan Flander, G. (Ed.). (2007). Nasilje među djecom. Zagreb: Centar za zaštitu djece grada
Zagreba.
Profaca, B. i Puhovski, S. (2007). Kako pomoći tugujućem djetetu. Zagreb: Merkur-print d.o.o.
Pozvana predavanja
Buljan Flander, G. (2007). Izloženost djece nasilju – jesmo li nešto naučili? U V. Kolesarić, A.
Metzing, M. Duran, i T. Ljubin (Ur.), Psihologija i nasilje u suvremenom društvu Zbornik radova (str. 45-53.). Osijek: Filozofski fakultet.
Buljan Flander, G. (2008). Internet i djeca – trebamo li brinuti? U V. Kolesarić, A. Metzing, D.
Šincek, i J. Tomašić (Ur.), 2. znanstveno-stručni skup „Nasilje nad djecom i među
djecom“ - Program i sažeci izlaganja (str. 15-15). Osijek: Filozofski fakultet.
Buljan Flander, G. (2009). Privrženost i nasilna ponašanja mladih. U L. Pačić Turk, I. VlašićCicvarić, i T. Barušić (Ur.), 2. hrvatski kongres primijenjene psihologije (str. 41-42.).
Opatija: Hrvatska psihološka komora.
Buljan Flander, G. (2010). Koordinacija stručnjaka u borbi protiv seksualnog zlostavljanja
djece: primjeri dobre prakse iz Hrvatske. Kampanja Vijeća Europe za zaustavljanje
seksualnog nasilja nad djecom - Jedan od pet. Rim.
Buljan Flander, G. (2010). Manipulacija djecom u postupku razvoda braka: prepoznajemo li to
kao obiteljsko nasilje. U V. Kolesarić (Ur.), Program i sažeci izlaganja znanstveno
stručnog skupa "Nasilje nad djecom i među djecom" (str. 21-22). Osijek: Filozofski
fakultet.
Buljan Flander, G. (2011). Rad s djecom žrtvama seksualnog zlostavljanja i seksualnog nasilja:
slučaj Poliklinike za zaštitu djece, Hrvatska. Promocija kampanje Vijeća Europe "Jedan
od pet" na okruglom stolu u Ujedinjenim narodima, 55. zasjedanje Komisije o statusu
žena. New York, NY.
Buljan Flander, G. (2011). Intervencije u tretmanu seksualno zlostavljane djece i podrška
nezlostavljajućem roditelju. Regionalna konferencija Vijeća Europe: Zaustavljanje
seksualnog nasilja nad djecom – ratifikacija i provedba Konvencije Vijeća Europe o
zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja. Zagreb.
Buljan Flander, G. (2011). Razotkrivanje seksualnog zlostavljanja – stigma ili šansa za dijete. U
V. Kolesarić (Ur.), Program i sažeci priopćenja 19. godišnje konferencije psihologa u
Osijeku: „Vrijeme sličnosti i razlika – izazov psihologiji i psiholozima“ (str. 21-21).
Jastrebarsko: Naklada Slap.
Buljan Flander, G. (2011). Zaštita seksualno zlostavljane djece: od prakse do politike.
Regionalna konferencija Vijeća Europe: Zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom –
ratifikacija i provedba Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog
iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja. Zagreb.
Buljan Flander, G. (2011). Zaštita zlostavljane djece – što smo naučili? Tribina stomatološkog
kolegija AMZH: Značaj multidisciplinarnosti u zaštiti zlostavljane djece. Zagreb.
Buljan Flander, G. (2012). Integralni pristup prevenciji i rješavanju seksualnog nasilja nad
djecom. Borba protiv seksualnog iskorištavanja djece na lokalnoj i regionalnoj razini Kongresni doprinos Vijeća Europe u kampanji „Jedan od pet“ za zaustavljanje
seksualnog nasilja nad djecom. Strasbourg.
Buljan Flander, G. (2012). Stvaranje prijateljskog okruženja u kojem se djete koje je doživjelo
zlostavljanje osjeća sigurno i ugodno. Pravne reforme i osnaživanje žrtava. Zagreb:
Ministarstvo pravosuđa RH i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP).
Buljan Flander, G. (2012). Visoko konfliktni razvodi – djeca u sredini. 4. Europska škola za
socijalnu pedijatriju. Zagreb.
Buljan Flander, G. (2012). Prezentacija suradnje Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba sa
sudom. 7. Europski forum o pravima djeteta. Bruxelles.
Buljan Flander, G. (2013). Djeca u sredini visoko-konfliktnog razvoda roditelja. 4. Konferencija
Europske mreža za socijalne i emocionalne kompetencije (ENSEC). Zagreb.
Buljan Flander, G. (2013). Specifičnosti djece uključene u elektroničko nasilje (cyber-bullying)
– implikacije za tretman. 2. međunarodna konferencija Saveza psihoterapijskih udruga
Hrvatske (SPUH). Zagreb.
Buljan Flander, G. (2013). Zaštita zlostavljane djece – što smo naučili? Simpozij Multidisciplinarni pristup u zaštiti zlostavljane djece u organizaciji Stomatološkog
fakulteta u Zagrebu. Zagreb.
Buljan Flander, G. (2013). Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet Rijeka, Poslijediplomski
specijalistički studij “Kriminalističko istraživanje”, Gost predavač s predavanjem
“Zlostavljanje djece”
Buljan Flander, G. (2013). Pozvano predavanje “Nasilje u školama – prevencija”, Stručni skup
„Upravljanje kvalitetom škole – učeničkog doma“, Agencija za odgoj i obrazovanje
(Opatija – ravnatelji škola)
Buljan Flander, G. (2013). Stručno predavanje na Specijalističkom tečaju za maloljetničku
delinkvenciju i kriminalitet na štetu obitelji i mladeži, tema: Uloga nadležnih tijela i
značaj međuresorne suradnje u predmetima maloljetničke delikvencije, kaznenopravne
zaštite djece i maloljetnika i nasilja u obitelji, u organizaciji Ministarstva unutarnjih
poslova, Zagreb
Buljan Flander, G. (2013). Stručna predavanja “Razlike u psihološkim karakteristikama djece
koja doživljavaju, čine ili istovremeno doživljavaju i čine nasilje na Facebooku”
i
“Tretman djece izložene cyberbullyingu” održana u Poliklinici za zaštitu djece grada
Zagreba, za stručne suradnike škola iz Zagreba uključene u projekt Hrabrog telefona
Hrabri čuvari - ne nasilju
Buljan Flander, G. (2013). Stručna predavanja o zlostavljanju djece i među djecom za
predstavnike CZSS, Policijske postaje, Doma zdravlja, kao i nastavnike osnovnih i
srednjih škola u Uskoplju/Gornjem Vakufu, u organizaciji Omladinskog centra, projekt
„Jačanje sustava socijalne zaštite i inkluzije djece“, Bosna i Hercegovina.
Buljan Flander, G. (2014). Predavanje maipulacija djecom u postupku razvoda braka – odgovor
nastavnika. Agencije za odgoj i obrazovanje
Buljan Flander, G. (2014). Pozvana predavanja na temu pristupa djeci za posebne zastupnike.
Budva, Crna Gora.
Sudjelovanja na međunarodnim znanstveno-stručnim skupovima
Kocijan-Hercigonja, D. i Buljan Flander, G., (2001). Model suradnje između vladinih i
nevladinih organizacija u sprečavanju zlostavljanja djeteta, VIII. Europska konferencija
o zlostavljanju i zanemarivanju djece, Istanbul.
Ćosić, I. i Buljan Flander, G. (2002). Povezanost zlostavljanja u djetinjstvu i nekih aspekata
psihičkog funkcioniranja adolescenata. Dani psihologije u Zadru, Zbornik radova, 99-100.
Buljan Flander, G. (2003). Nasilje i zdravlje: dokazi za nenasilno društvo - od politike do
prakse, VI. Međunarodna konferencija: Biotehnologija i javno zdravstvo, Cavtat.
Buljan Flander, G. (2003). Prepoznavanje i zbrinjavanje fizički i seksualno zlostavljanog
djeteta u izvanbolničkim uvjetima, III. Hrvatski kongres hitne medicine s međunarodnim
sudjelovanjem, Zagreb.
Buljan Flander, G. i Horvatović Kuča, P., (2005). Hrabri telefon - telefon za pomoć
zlostavljanoj i zanemarivanoj djeci, Europski regionalni sastanak Child Helpline
Internationala, Amsterdam, Nizozemska.
Buljan Flander, G. i Krmek, M. (2005). Centar za zaštitu djece – Multidisciplinarni pristup,
Međunarodni pedijatrijski sastanak, Dubrovnik.
Krmek, M. i Buljan Flander, G., (2005): Analiza razine prekršaja s obzirom na dob djeteta i
veličinu grada. 13. kongres Europske unije za školu i sveučilišta, zdravstvo i medicinu,
"Zdrava ulaganja mladih za budućnost", Dubrovnik.
Buljan Flander, G. i Tomić, J. (2006). Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži u
lokalnoj zajednici – iskustva Dječje kuće Borovje, 2. konferencija socijalnih radnika RH s
međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb.
Buljan
Flander,
G.,
Škrlec,
N.
i
Krmek,
M.
(2006).
Multidisciplinarni
pristup
i
međuinstitucionalna suradnja – iskustva Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, II.
Konferencija socijalnih radnika Republike Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem,
Zagreb.
Kocijan Hercigonja, D., Buljan Flander, G. i Hercigonja Novković, V. (2006). Integrativna
psihoterapija u radu s traumatiziranom djetetu u Hrvatskoj. Izazovi u integrativnu
praksa EAIP, Senat House, Sveučilište u Londonu, London.
Rouzie, M., Buljan Flander, G., Franic, A., Hercigonja-Novković, V., Keeney, B., KocijanHercigonja, D. i Martinez Villate, I. (2007). Ljubav naspram opasnosti: Relacijska terapija
traume,
AMOR:
ROMA,
Love
in
psychotherapy,
3rd
International
Integrative
Psychotherapy Conference, Rim, 2007.
Luca Mrđen, J., Ćosić, I. i Buljan Flander, G. (2007). Rasprostranjenost seksualnog
zlostavljanja u Hrvatskoj, XIth ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and
Neglect, Lisabon, Portugal, 2007.
Profaca, B., Bačan, M. i Buljan Flander, G. (2007). Veza između anksioznosti mladih ljudi i
njihovih iskustva s obiteljskim nasiljem koji je posljedica rata, XIth ISPCAN European
Regional Conference on Child Abuse and Neglect, Lisabon, Portugal, 2007.
Kralj, D., Škovrlj, K., Bačan, M. i Buljan Flander, G. (2007). Prisutnost fizičkog kažnjavanja i
zlostavljanja kod djece s ADHD sindromom i poremećajima u ponašanju. Istraživanja u
edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima - Knjiga sažetaka - 7. međunarodni znanstveni
skup,
Ferić
Šlehan,
M.,
Kranželić,
V.
i
Stošić,
J.
(ur).
Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2007.
Škovrlj, K., Luca Mrđen, J. i Buljan Flander, G. (2007). Zlostavljana djeca s intelektualnim
teškoćama. Sažetak u 6. Europskom kongresu mentalnog zdravlja i intelektualnim
poteškoćama, Frey Škrinjar, J., Fulgosi Masnjak, R., Wagner Jakab, A. i Jelić, E. (ur).
Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, 2007.
Štimac, D., Buljan Flander, G. i Kralj, D. (2008). Smetnja u ranoj komunikaciji roditelja i
dijeteta s ADHD-om, rizik od fizičkog i emocionalnog zlostavljanja. 20. godišnji sastanak
EACD'' Rana dijagnoza podrazumijeva ranu intervenciju "- Knjiga sažetaka, Hajnšek, S.,
Petravić, D., Poljaković, Z. i Bašić, S. (ur). Zagreb: Neurologia Croatica, 2008, 126-127.
Buljan Flander, G. (2008). Psihološki utjecaj dermatoloških bolesti kod djece. 2. Hrvatski
kongres psihodermatologije s međunarodnim sudjelovanjem – Knjiga sažetaka, Zagreb:
Klinika za kožne i spolne bolesti KB „Sestre milosrdnice“, 2008, 23-24.
Buljan Flander, G., Ćorić Špoljar, R. i Krmek, M. (2008). CBT s traumatiziranom djecom u
Polokilinici za zaštitu djece grada Zagreba. 6. međunarodni kongres kognitivna
psihoterapija, Knjiga sažetaka, 12(2). Rim, Italija, 2008, 136-137.
Buljan Flander, G., Štimac, D. i Profaca, B. (2008). Učinkovitost multidisciplinarnog tima u
radu s zlostavljanom i zanemarenom djecom, XVIIth ISPCAN International Congress on
Child Abuse and Neglect, Hong Kong, Kina.
Buljan Flander, G. i Hrpka, H. (2008). Sigurniji internet - prevencija nasilja nad djecom putem
interneta. Gradsko vodstvo za zdravlje i održivi razvoj, zdravstvo u svim lokalnim
područjima, Obilježavanje 20 godina pokreta zdravih gradova u Europi - Knjiga sažetaka,
Zagreb, 2008, 99-99.
Buljan Flander, G., Štimac, D., Škrlec, N. i Kralj, D. (2009). Dijete s ADHD sindromom i
roditeljski razvod - rizik za zlostavljanje? 2nd International Congress on ADHD, Beč,
Austria.
Buljan Flander, G., Puhovski, S. i Ćosić, I. (2009). Zlostavljanje djece putem lažnih navoda
spolnog zlostavljanja tijekom razvoda. 11th European Conference on Traumatic Stress,
Conference program and book of abstracts, Oslo, Norveška, 2009, 149-149.
Krmek, M., Buljan Flander, G. i Ćorić Špoljar, R. (2009). Prikaz slučaja - Kognitivnobihevioralna psihoterapija spolno zlostavljane djevojčice. 39th EABCT godišnji kongres,
Dubrovnik – Knjiga sažetaka, Živčić Bečirević, I. (ur). Jastrebarsko: Naklada Slap, 2009.
Buljan Flander, G., Kralj, D. i Manović, T. (2010). Svjedočenje nasilju u obitelji i poremećaji u
ponašanju. 3. hrvatski kongres socijalnih pedagoga - Knjiga sažetaka, 2010, 126-126.
Buljan Flander, G. i Kocijan Hercigonja, D. (2010). Specifičnosti vještačenja djece i
adolescenata. 50. neuropsihijatrijski kongres u Puli – Anali kliničke bolnice „Dr. M.
Stojanović“, 2010, 66-67.
Buljan Flander, G. i Profaca, B. (2010). Zastupljenost zlostavljanja djece u Hrvatskoj:
Povezivanje prakse, politike i istraživanja. World perspective on child abuse: An official
ISPCAN publication, Gray, J. (ur.), Colorado: ISPCAN, 2010., 33-38.
Buljan Flander, G. Tomić, J i Hrpka, H. (2010). Zajedničke aktivnosti između vlade i nevladinih
organizacija u Hrvatskoj: Razvoj perspektive civilnog društva. World perspective on child
abuse: An official ISPCAN publication, Gray, J. (ur.). Colorado: ISPCAN, 2010., 13-15.
Buljan Flander, G. i Mužinić, L. (2010). Prepoznavanje i tretman adolescenata počinitelja
seksualnih delikata - Činimo li dovoljno? 5. psihijatrijski kongres s međunarodnim
sudjelovanjem. Šibenik: 2010.
Bagić, I., Buljan Flander, G. i Nuzzolese, E. (2010). Dentalna erozija u djece kao pokazatelj
nedostatka nadzora roditelja. XVIII ISPCAN International congress on child abuse and
neglect, Hawai´i, SAD: 2010.
Buljan Flander, G. (2010). Multidiscipliniarni pristup u prevenciji zlostavljanja i zanemarivanja
djece. 1. hrvatski kongres o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji, Sveti martin na Muri:
2010.
Buljan Flander, G. (2011). Bavljenje djecom žrtvama seksualnog zlostavljanja i seksualnog
nasilja: slučaj Centra za zaštitu djece, Hrvatska. Promotion of the Council of Europe
campaign ‘One in Five’ at the high-level round table in the United Nations,. New York.
Buljan Flander, G. (2011). Intervencije u tretmanu seksualno zlostavljane djece i potpora nenasilnom roditelju. Vijeće Europe, Regionalna konferencija "Zaustavljanje seksualnog
zlostavljanja djece - ratifikacija i provedba Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od
seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja". Zagreb.
Buljan Flander, G. (2011). Zaštita zlostavljane djece - što smo naučili? Public discussion of the
Dental Medicine Sciences Board of The Academy of Medical Sciences of Croatia: The
importance of multidisciplinarity in the protection of abused children. Zagreb,.
Buljan Flander, G. (2011). Zaštita seksualno zlostavljane djece: od prakse do zakona. Council
of Europe Regional Conference "Stopping child sexual abuse - ratification and
implementation of the Council of Europe Convention on the Protection of Children
Against Sexual Exploitation and Sexual Abuse". Zagreb.
Buljan Flander, G. (2011). Otkrivanje seksualnog zlostavljanja - stigma ili prilika za dijete. U
V. Kolesarić (Ur.), Program i sažetak komunikacija 19. godišnje konferencije psihologa
u Osijeku: "Vrijeme sličnosti i razlika - izazov za psihologiju i psihologe" (pp. 21-21).
Jastrebarsko: Naklada Slap.
Profaca, B., Buljan Flander, G., Bačan, M. i Matešković, D. (2011). Strategije suočavanja kod
djece izložene različitim vrstama traumatskih događaja. 12th European Conference on
Traumatic Stress –Book of Abstracts. Co Action Punlishing: Beč, 2011, 160-160.
Buljan Flander, G. i Jelić Tuščić, S. (2011). Spolno problematično ponašanje djece i spolno
nasilno ponašanje adolescenata – Identifikacije, podrška i intervencije. I. mednarodno
znanstveni posvet/konferenca na temo „Izzivi, pasti, težave sodobne družbe“, Leskovar,
M. i sur. (ur.). Rakičan: Slovenija, 2011, 29-35.
Buljan Flander, G., Lokas, M. i Manović, T. (2011). Djeca s ADHD-om i nasilničko ponašanje.
ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, Official Journal of the World
Federation of ADHD, Springer: Njemačka, 2011, vol. 3, 202-202.
Matešković, D., Buljan Flander, G., Čuković-Bagić, I. i Nuzzolese, E. (2011). Obiteljske
karakteristike i psihološke posljedice povezane s unutar-obiteljskim i izvan-obiteljskim
seksualnim zlostavljanjem djece. 19th IAFS World meeting, book of abstractP:/IAFS2011/ABSTRACTBOOK/IAFS_ABSTRACTBOOK.pdf.
221-221. Madeira, Portugal,
2011.
Gojković, T., Buljan Flander, G. i Profaca, B. (2011). Suradnja između Poliklinike za zaštitu
djece i Centara za socijalnu skrb: Primjer dobre kliničke prakse. 12th ISPCAN European
Regional Conference on Child Abuse and Neglect- Book of Abstracts, 124-124. Tampere,
Finska, 2011.
Buljan Flander, G. (2012). Prikaz suradnje Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba i suda.
The 7th European Forum on the rights of the child. Bruxelles.
Buljan Flander, G. (2012). Integralni pristup prevenciji i rješavanju seksualnog nasilja nad
djecom. Combating child sexual exploitation at local and regional levels - Congress
contribution to the Council of Europe ONE in FIVE Campaign to sttop sexual violence
against children. Strasbourg.
Buljan Flander, G. (2012). Stvaranje prijateljskog okruženja u kojem se djete koje je doživjelo
zlostavljanje osjeća sigurno i ugodno. Pravne reforme i osnaživanje žrtava. Zagreb:
Ministarstvo pravosuđa RH i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP).
Buljan Flander, G., Krmek, M. i Ćorić-Špoljar, R. (2012). Djeca i razvod roditeljska- iskustva iz
Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, Hrvatska. 5th International and 10th National
Congress of Clinical Psychology, Santander, Španjolska, 2012.
Bagić, I., Buljan Flander, G. i Matešković, D. (2012). Iskustvo i znanje hrvatskih stomatologa o
zlostavljanja i zanemarivanja. XIX.th ISPCAN International congress on child abuse and
neglect, Programe and book of abstracts, 247-247. Istanbul, Turska: 2012.
Buljan Flander, G., Matešković, D. i Bagić, I. (2012). Analiza posljedica bullyinga i
cyberbullying: Rizik za sudjelovanje u nasilnom ponašanju. XIX.th ISPCAN International
congress on child abuse and neglect, Istanbul, Turska: 2012.
Buljan Flander, G., Kralj, D. i Škrlec, N. (2012). Odgojno-obrazovno zanemarivanje i
poremećaji u ponašanju. Knjiga sažetaka 8. međunarodnog znanstvenog skupa, M.
Milković, D. Doležal, G. Hržica i J. Stošić (ur.). Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski
fakultet, 2012., 301-302.
Buljan Flander, G., Bačan, M, Matešković, D., Buhin, L. i Opačić, M. (2012). Manipulacija
djecom u postupku razvoda braka. Knjiga sažetaka 20. godišnje konferencije hrvatskih
psihologa, A. Brajša Žganec, J. Lopižić i Z. Penezić (ur.). Zagreb: Hrvatsko psihološko
društvo, 2012., 302-302.
Hrpka, H., Buljan Flander, G. i Šimić, A. (2012). Snaga obitelji – savjetovanje i podrška djece i
roditelja. Knjiga sažetaka 20. godišnje konferencije hrvatskih psihologa, A. Brajša
Žganec, J. Lopižić i Z. Penezić (ur.). Zagreb: Hrvatsko psihološko društvo, 2012., 278278.
Selak Bagarić, E., Buljan Flander, G., Tomić, J. i Štimac, D. (2012). Iskustvo zlostavljanosti i
suicidalnost djece i mladih. Knjiga sažetaka 20. godišnje konferencije hrvatskih
psihologa, A. Brajša Žganec, J. Lopižić i Z. Penezić (ur.). Zagreb: Hrvatsko psihološko
društvo, 2012., 288-288.
Tolić, S., Buljan Flander, G. i Brezinšćak, T. (2012). Suicidalne namjere u telefonskom i esavjetovanju: etičke dileme i iskustva Hrabrog telefona. Knjiga sažetaka 20. godišnje
konferencije hrvatskih psihologa, A. Brajša Žganec, J. Lopižić i Z. Penezić (ur.). Zagreb:
Hrvatsko psihološko društvo, 2012., 292-292.
Buljan Flander, G. (2013). Djeca u sredini visoko-konfliktnog razvoda roditelja. 4th European
Network for Social and Emotional Competence (ENSEC) Conference. Zagreb.
Buljan Flander, G. (2013). Prikupljanje dokaza od djece i za djecu osjetljive tehnike intervjua:
prikladnost, okolnosti, trajanje, djetetu prilagođeni mehanizmi, elementi dječje
psihologije. Child-Friendly Justice: Guaranteeing Children's Rights within the EU Legal
Framework. Belfast.
Profaca, B., Buljan Flander, G. i Španić, A.M. (2013). Anksioznost kod djece koja su doživjela
različite oblike zlostavljanja. XIII. Congress of the European Society for Traumatic Stress
Studies: Trauma and its Clinical Pathways; PTSD and beyond. Bologna, Italija, 2013.
Štimac, D., Kralj, D., Buljan Flander, G., Škrlec, N. i Križan, V. (2013). Neke karakteristike
djece s ADHD dijagnozom i koja se obraćaju oliklinici za zaštitu djece grada Zagreba.
ADHD Official Journal of the World Federatin of ADHD. Book of Abstracts - 4th World
Congress on ADHD u Milanu, Italija. Springer: Heidelberg, vol. 5(2), 2013., 160-160.
Ćorić Špoljar R., Buljan Flander G., Kocijan Hercigonja D. (2013). Ključni elementi pri procjeni
roditeljskih
kompetencija
u
visokokonfliktnim
razvodima.
53.
Međunarodni
neuropsihijatrijski kongres u Puli. Pula, 2013.
Kocijan Hercigonja D., Buljan Flander G., Hercigonja Novković V. (2013). Vode li institucije
dovoljno brige o najboljem interesu djeteta u visokokonfliktnim razvodima. 53.
Međunarodni neuropsihijatrijski kongres u Puli. Pula, 2013.
Hercigonja Novković V., Buljan Flander G., Kocijan Hercigonja D. (2013). Kada oduzeti
roditeljsko pravo. 53. Međunarodni neuropsihijatrijski kongres u Puli. Pula, 2013.
Španić, A. M., Brezinšćak, T. i Buljan Flander, G. (2013). Simptomi traume vezani uz djecu
izloženom
različitim
vrstama
zlostavljanja
i
zanemarivanja.
34th
World
STAR
Conference. Portugal, 2013.
Čuković-Bagić, I., Welbury, R., Buljan Flander, G., Hatibović-Kofman, S. i Nuzzolese, E.
(2013). Zaštita djece: Pravna i etička obveza o izvješćivanju zlostavljanje djece. IOFOS
Međunarodni kongres. Italija, 2013.
Ćorić Špoljar, R., Buljan Flander, G. i Španić, A. M. (2013). Kognitivno-bihevioralni tretman
usmjeren na traumu: specifičnosti modela uz prikaz tretmana sa spolno zlostavljanom
djevojčicom. 2. Međunarodna konferencija Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske
(SPUH). Zagreb, 2013.
Štimac, D.; Selak Bagarić, E.; Buljan Flander, G. (2013). Učinci dječje online aktivnosti - jesu
li žrtve cyberbullyinga u riziku od samoozljeđivanja. 1. međunarodni kongres
Međunarodnog Sveučlišta za medicinu usmjerenu na pojedinca - Cijela osoba u
zdravstvenom odgoju i obrazovanju. Knjiga sažetaka / Appleyardu, J.; Mezzich, J.E.;
Đorđević, V. (ur.). Zagreb: Međunarodno Sveučlište za medicinu usmjerenu na pojedinca
i Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 2013.
Sudjelovanja na domaćim znanstveno-stručnim skupovima
Buljan Flander, G. (2000). Simptomi i tretman zlostavljanih adolescenata, Položaj
adolescenata u obitelji, Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, Zagreb.
Buljan Flander, G. (2001). Mogućnosti poboljšanja zaštite zlostavljane i zanemarene djece u
našem društvu, Nasilje nad djecom u obitelji, Državni zavod za zaštitu obitelji,
materinstva i mladeži, Zagreb.
Buljan Flander, G., Rister, M., Prvčić, I., Karlović, A., Sarađen, M. i Klapan, A. (2001).
Telefonsko savjetovanje kao oblik prevencije i intervencije u području zlostavljanja
djece, III. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine, Zagreb.
Kocijan-Hercigonja, D., & Buljan Flander, G. (2001). Premise za učinkovitu psihoterapiju i
zaštitu zlostavljane djece u zdravstvenom sustavu. Zlostavljanje djece u Državnom
zavodu za djecu, mladež i zaštitu majčinstva. Zagreb.
Buljan Flander, G. i Karlović, A. (2002.): Etička pitanja u istraživanjima o zlostavljanju djece.
Stručni skup Etika istraživanja s djecom, Vijeće za djecu.
Kocijan-Hercigonja, D. i Buljan Flander, G. (2002). Specifičnosti vještačenja zlostavljane
djece, Treći hrvatski psihijatrijski kongres „Za duševno zdravlje i međusobno
razumijevanje“, Osijek.
Kocijan-Hercigonja, D., Buljan Flander, G., Peto-Kujunđić, L., Vidović, D. i Opačić, M. (2002).
Zlostavljanje djece, III. Hrvatski psihijatrijski kongres „Za duševno zdravlje i međusobno
razumijevanje“, Osijek.
Buljan Flander, G. (2002). Seksualno zlostavljanje djece, V. Kongres Hrvatskog pedijatrijskog
društva, IV. Kongres pedijatrijske sekcije hrvatskog udruženja medicinskih sestara,
Šibenik, Pediatria Croatica, (vol. 46, suppl. 3).
Buljan Flander, G. (2003). Uloga pedijatra u prepoznavanju zlostavljanog djeteta, XXII.
Stručni sastanak pedijatara Dalmacije.
Buljan Flander, G. (2003). Kratkoročne i dugoročne posljedice seksualnog zlostavljanja u
djetinjstvu, Mladi i nasilje, Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu.
Buljan Flander, G. (2004). Multidisciplinarni pristup djeci žrtvama nasilja, Prvi simpozij
socijalnih radnika „Uloga socijalnog rada u zaštiti djece“, Zagreb.
Buljan Flander, G. i Profaca, B. (2004). Etičke dileme u radu sa zlostavljanom djecom, VI
Kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva, Zagreb.
Buljan Flander, G., Profaca, B., Ćosić, I. i Puhovski, S. (2005). Etička pitanja (psihologa) u
dijagnostici i tretmanu zlostavljane i zanemarene djece i mladih. 13. godišnja
konferencija hrvatskih psihologa, Osijek.
Buljan Flander, G. (2006). Izloženost djece zlostavljanju – jesmo li naučili nešto? Znanstvenostručni skup „Psihologija nasilja i zlostavljanja“,. Osijek.
Buljan Flander, G. i Hrpka, H. (2006). Udruga Hrabri telefon – telefon za zlostavljanu i
zanemarenu
djecu,
1.
hrvatski
kongres
primijenjene
psihologije:
Psiholozi
u
unaprjeđenju i zaštiti zdravlja – interdisciplinarni pristup, Zagreb.
Hrpka, H., Krmek, M. i Buljan Flander, G. (2006). Rezultati istraživanja o iskustvima djece pri
korištenju Interneta, Znanstveno-stručni skup „Psihologija nasilja i zlostavljanja“,
Osijek.
Krmek, M., Buljan Flander, G. i Hrpka, H. (2006). Nasilje među vršnjacima preko interneta,
Znanstveno-stručni skup „Psihologija nasilja i zlostavljanja“, Osijek.
Buljan Flander, G. i Hrpka, H. (2006). Stres nastavnika, 31. Škola pedagoga Hrvatske, Pula.
Buljan Flander, G. i Katalinić, V. (2007). Multidisciplinarni pristup u radu sa zlostavljanom i
zanemarenom djecom. 3. Simpozij socijalnih radnika: "Kvaliteta i profesionalna
odgovornost u socijalnom radu", Osijek – Zbornik sažetaka, Katkić Stanić, T. (Ur).
Zagreb: Marko M. usluge d.o.o.
Krmek, M., Durman Marijanović, Z. i Buljan Flander, G. (2007). Kognitivno bihevioralni pristup
u radu s traumatiziranom djecom. 15.godišnja konferencija hrvatskih psihologa:
Prevencija, (re)habilitacija, psihoedukacija kroz interdisciplinarnost – Knjiga sažetaka,
Lopižić, J. (Ur). Cavtat: Hrvatsko psihološko društvo i Društvo psihologa Dubrovnika.
Hrpka, H., Buljan Flander, G., Crnogorac N. (2007). Prevencija nasilja putem interneta. 15.
godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Prevencija, (re)habilitacija, psihoedukacija
kroz interdisciplinarnost – Knjiga sažetaka, Lopižić, J. (Ur). Cavtat: Hrvatsko psihološko
društvo i Društvo psihologa Dubrovnika, 119-120.
Krmek, M., Škrlec, N. i Buljan Flander, G. (2007). Nasilje preko modernih oblika komunikacije
– interneta i mobitela, 9. CARNet-ova korisnička konferencija, Rijeka.
Hrpka, H., Krmek, M., Buljan Flander, G. (2007). Prikaz preventivnog projekta "Sigurni
internet". Psihologija i nasilje u suvremenom društvu - Zbornik radova, Kolesarić, V.,
Metzing, A., Duran, M. i Ljubin, T. (Ur). Osijek: Filozofski fakultet, 243-251.
Krmek, M., Buljan Flander, G., Hrpka, H. (2007). Nasilje među vršnjacima internetom,
Psihologija i nasilje u suvremenom društvu - Zbornik radova, Kolesarić, V., Metzing, A.,
Duran, M. i Ljubin, T. (Ur). Osijek: Filozofski fakultet, 2007.
Buljan Flander, G. (2007). Gdje su granice empatije u terapiji zlostavljane djece. Terapeutova
afektivna reakcija u interkulturalnom liječenju složenih posttraumatskih stanja,
Dubrovnik, Gregurek, R., Drožđek, B., Lindy, J.D. i Braš, M. (Ur). Osijek: Grafika d.o.o.,
185-194.
Buljan Flander, G. i Štimac, D. (2008). Poliklinika za zaštitu djece- nakon 5 godina. 4. kongres
socijalne psihijatrije, Dubrovnik - Zbornik radova, Hotujac, Lj. i Begić, D. (Ur).
Zagreb: Hrvatsko psihijatrijsko društvo, 2008.
Kolega, M., Hrpka, H. i Buljan Flander, G. (2008). Slika nastavnika u dnevnim novinama. 16.
godišnja konferencija psihologa: Psihologija – mediji – etika, Knjiga sažetak,
Hadžiselimović, Dž., Kolesarić, V., Pregrad, J. i Plavšić, M. (Ur). Poreč: Hrvatsko
psihološko društvo, 125-126.
Buljan Flander, G., Azenić, I. i Katalinić, V. (2008). Zaštita dječjih prava - doprinos Hrabrog
telefona. Socijalni rad u promicanju ljudskih prava - 3. konferencija socijalnih radnika
Republike Hrvatske, Pula – Zbornik radova,
Hrvatska udruga socijalnih radnika (Ur).
Zagreb: Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2008.
Buljan Flander, G., Bačan, M. i Krmek, M. (2008). Psihoterapija traumatizirane djece, Prvi
hrvatski psihoterapijski kongres, Zbornik radova, Gregurek, R. (Ur). Zadar, 54-54.
Hrpka, H., Tomić, J. i Buljan Flander, G. (2008). Važnost javne svijesti u prevenciji nasilja nad
i među djecom. 2. znanstveno-stručni skup „Nasilje nad djecom i među djecom“ –
Program i sažeci izlaganja, Kolesarić, V., Metzing, A., Šincek, D. i Tomašić, J. (Ur).
Osijek: Filozofski fakultet, 68-68.
Krmek, M., Buljan Flander, G. i Ćorić Špoljar, R. (2008). Tretman traumatizirane djece u
Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba, 2. znanstveno-stručni skup „Nasilje nad
djecom i među djecom“ - Program i sažeci izlaganja, Kolesarić, V., Metzing, A., Šincek,
D. i Tomašić, J. (Ur). Osijek: Filozofski fakultet, 69-69.
Škrlec, N., Buljan Flander, G. i Kralj, D. (2008). Prikaz slučaja – nasilje modernim oblicima
komunikacije: mobitel. 2. znanstveno-stručni skup „Nasilje nad djecom i među djecom“
- Program i sažeci izlaganja, Kolesarić, V., Metzing, A., Šincek, D. i Tomašić, J. (Ur).
Osijek: Filozofski fakultet, 79-79.
Buljan Flander, G. (2008). Povezanost iskustva zlostavljanja i suicidalnost adolescenata.
Simpozij o suicidalnosti, Zagreb.
Hrpka, H., Buljan Flander, G. i Krmek, M. (2009). Prikaz rada savjetovališta za roditelje i
djecu udruge „Hrabri telefon“. 2. hrvatski kongres primijenjene psihologije, Pačić Turk,
Lj., Vlašić-Cicvarić, I. i Barušić, T. (Ur). Opatija: Hrvatska psihološka komora, 89-90.
Buljan Flander, G., Krmek, M. i Ćorić Špoljar, R. (2009). Djeca i razvod roditelja. 2. hrvatski
kongres primijenjene psihologije. Pačić Turk, Lj., Vlašić-Cicvarić, I. i Barušić, T. (Ur).
Opatija: Hrvatska psihološka komora, 98-98.
Profaca, B. i Buljan Flander, G. (2009). Podrška djetetu čiji je roditelj u zatvoru. Prava djece
čiji su roditelji u zatvoru, Zbornik priopćenja sa stručne rasprave, Gabelica Šupljika, M.
(Ur.). Zagreb: Pravobranitelj za djecu, 32-46.
Hrpka, H., Tomić, J. i Buljan Flander, G. (2009). Načini i spremnost poslovnog sektora za
društveno odgovorno poslovanje u zajednici. 17. Godišnja konferencija hrvatskih
psihologa - Odgovornost: osobna, profesionalna, društvena, Nazor, M. (Ur). Split: Društvo
psihologa, 61-62.
Buljan Flander, G., Ćorić Špoljar, R. i Krmek, M. (2010). Prikaz slučajeva - stručnjaci kao
resurs za poticajno roditeljstvo. Program i sažeci izlaganja znanstveno stručnog skupa
"Nasilje nad djecom i među djecom". Kolesarić, V. (Ur.). Osijek : Filozofski fakultet, 4647.
Škrlec, N., Buljan Flander, G. i Kralj, D. (2010). Stručnjaci kao resurs za poticajno roditeljstvo.
Program i sažeci izlaganja znanstveno stručnog skupa "Nasilje nad djecom i među
djecom". Kolesarić, V. (Ur.). Osijek : Filozofski fakultet, 79-80.
Buljan Flander, G., Tomić, J. i Hrpka, H. (2010). Zadovoljstvo roditelja vlastitim roditeljskim
vještinama i spremnost na unapređenje razine kvalitete roditeljstva. Program i sažeci
izlaganja znanstveno stručnog skupa "Nasilje nad djecom i među djecom". Kolesarić, V.
(Ur.). Osijek : Filozofski fakultet, 91-92.
Buljan Flander, G. (2012). High conflict divorces – Children in between. 4th European School
of Social Paediatrics. Zagreb
Buljan Flander, G. (2012). Manipulacija djecom u postupku razvoda braka. Zbornik radova V.
Kongresa nastavnika matematike RH. Ivanušić, I. (Ur.). Zagreb: Hrvatsko matematičko
društvo i Profil, 97-99.
Buljan Flander, G. i Matešković, D. (2012). Razotkrivanje seksualnog zlostavljanja – stigma ili
šansa za dijete? Zbornik priopćenja sa stručnih skupova pravobraniteljice za djecu.
Filipović, G. i Osmak Franjić, D. (Ur.). Zagreb: Pravobranitelj za djecu, 25-31.
Članstva
•
Hrvatsko psihološko društvo
•
Hrvatska psihološka komora
•
Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež
•
United Kingdom Council for Psychotherapy (UKCP)
•
The European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP)
•
The International Integrative Psychotherapy Association (IIPA)
•
The International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN)
•
American Professional Society for Abused Children (APSAC)
Nagrade
2003. - Nagrada Hrvatskog psihološkog društva „Marko Marulić“ za osobito vrijedan doprinos
primijenjenoj psihologiji
2007. - Nagrada Hrvatskog psihološkog društva Ramiro Bujas za osobito vrijedno ostvarenje na
društvenoj afirmaciji psihologije.
2008.
-
Nagrada
Multidisciplinarnom
Timu
Međunarodnog
udruženja
za
prevenciju
zlostavljanja i zanemarivanja djece (ISPCAN).
2008.
-
Nagrada
za
promicanje
prava
djeteta
Ministarstva
obitelji,
branitelja
i
međugeneracijske
2010. - Nagrada Hrvatske psihološke komore „Snježana Biga Friganović“ za poseban doprinos
organizaciji, radu i razvoju Hrvatske psihološke komore, unapređenju statusa
psihologa u društvu te razvoju i afirmaciji psihološke djelatnosti.
2011. - Nagrada Grada Zagreba za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i
praktičnom radu na području psihosocijalne i zdravstvene zaštite i promicanja
prava i interesa djece.
2012. - Nagrada „Zlatni grb“ Hrvatskog psihološkog društva.
2013. - Zahvalnica Hrvatske psihološke komore za osobito vrijedan doprinos razvitku i radu
Komore, unaprjeđenju statusa psihologa i afirmaciji psihološke struke
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
45
File Size
217 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content