close

Enter

Log in using OpenID

30. travnja 2013. Početak postupka za proglašenje svetom bl

embedDownload
18/2013
30. travnja 2013.
Poèetak postupka za proglašenje svetom
bl. Ozane Kotorske
Slavlje na svetièin blagdan u Kotoru predvodio biskup
Ilija Janjiæ u koncelebraciji sa sveæenicima Kotorske i
Dubrovaèke biskupije
Hodoèašæe sveæenika Zagrebaèke nadbiskupije u
Vukovar
Došli smo u Vukovar u trenutku kada hrvatsko društvo
iznova preplavljuju pokušaji da se posebnost toga
grada zanijeèe - Vukovar zaslužuje posebnu osjetljivost
koja treba biti izražena i posebnim okvirom pozitivnih
propisa o ureðenju pojedinih pitanja, istaknuo kardinal
Josip Bozaniæ
Proljetna katehetska škola u Zagrebu
Dvodnevni struèni skup trajne izobrazbe kateheta u
organizaciji NKU HBK u suradnji s Agencijom za
odgoj i obrazovanje na temu "O vjeri u djetinjstvu i
mladosti. U potrazi za Bogom u književnim i dramskim
djelima" u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu
okupio je tristotinjak vjerouèiteljica i vjerouèitelja
29. plenarno zasjedanje Meðunarodne
biskupske konferencije sv. Æirila i Metoda
Središnja proslava jubileja Milanskog edikta u Nišu i
posljedice i izazovi aktualnih politièkih promjena za
djelovanje mjesnih Crkva bile su neke od tema
zasjedanja
Domovinske vijesti
Susret mladih Krèke biskupije
Pokrenut kanal "crkvena glazba" na usluzi Youtube
Josip Devèiæ novi generalni vikar Požeške biskupije
Poèelo suðenje don Ivici Sinanoviæu
Sastanak voditelja i predstavnika udruga, zajednica i pokreta
Zagrebaèke nadbiskupije
Teološki èetvrtak s temom "Teologija i demografija"
Biskup Huzjak blagoslovio kapelu Sv. Petra i Pavla
Susret ministranata Šibenske biskupije
Susret mladih Gospiæko-senjske biskupije
U Križevcima održan 2. djeèji Kranjèiæ
Meðunarodna ekumenska izložba "Teodorine ikone"
Otvorene XXIV. meðunarodne igre salezijanske mladeži
Grkokatolièka župa u Stojdragi proslavila zaštitnika
Crkva u Hrvata
Hodoèašæe putovima brata Bonifacija Pavletiæa
Mozartine gostovale u HKM London
Andrija Anišiæ novi doktor telogije
Inozemne vijesti
Saudijski ministar pravosuða u Bruxellesu: Zabrana izgradnje crkvi
ostaje na snazi
Razvoj siromašnih zemalja i zaštita useljenika stvarni izazovi za
ljudsku obitelj
EU i islamske države zahtijevaju oslobaðanje otetih metropolita
Poèeo postupak za proglašenje blaženima žrtava ebole
Prilog dokumenti
Posljednji sud
Apel za poštovanje dostojanstva i sigurnosti radnika
Domovinske vijesti
ika
Domovinske vijesti
Susret mladih Krèke biskupije
Novalja, 21.4.2013. (IKA) - Biskupijski susret mladih
Krèke biskupije pod geslom „Vjerujem" u povodu Godine
vjere održao se u subotu i nedjelju, 20. i 21. travnja u
Novalji na otoku Pagu. Posljednji takav susret u Novalji
održan je 1999. godine.
Od 2007. godine ovakvi se susreti održavaju svake godine, a
cilj im je zaokružiti cjelogodišnji rad pastorala mladih. Za
ovaj su se susret mladi pripremali u svojim župama od
samog poèetka Godine vjere kroz redovna tjedna okupljanja,
ali i kroz biskupijska hodoèašæa i pobožnosti. Novitet u ovoj
pastoralnoj godini bila su tri internetska susreta na temu prva
tri èlanka Apostolskog vjerovanja. Mladi su se putem
Interneta povezali i umrežili pet velikih otoka, te na taj
naèin, buduæi da je i ekonomska situacija teška za putovanja
i veæa okupljanja, razmišljali o vjeri u Boga oca, Isusa Krista
i Duha Svetoga.
Biskupijski susret u Novalji obradio je èetvrti èlanak
Vjerovanja - vjeru u Crkvu, opæinstvo svetih, oproštenje
grijeha, uskrsnuæe tijela i život vjeèni.
Susret je zapoèeo u subotu 20. travnja dolaskom mladih i
smještajem po obiteljima župe. Predvoðeni organizatorima,
mladima Novalje, oko 200 mladih sa kvarnerskih otoka
okupilo se u sportskoj dvorani Osnovne škole Antun Gustav
Matoš gdje je nakon kreativnih radionica, uvodno
razmišljanje na ovogodišnju temu održao don Ivan Šibaliæ,
povjerenik salezijanske mladeži iz Zagreba. Don Šibaliæ
posebno je dotaknuo aktualnu problematiku mladih "Bog da,
Crkva ne" te potaknuo mlade na živi susret s Gospodinom
kroz sakramentalni život, a na poseban naèin na Euharistiju i
sakrament pomirenja. Iz uske povezanosti s Isusom kroz
sakramente raða se osjeæaj pripadnosti pojedinca Crkvi i
aktivno sudjelovanje i živi hod prema osobnoj svetosti.
O praktiènoj vjeri i življenju sakramenata svjedoèili su
Tomislav i Ivana Jelinèiæ iz Zagreba koji su govorili o ulozi
vjere u njihovom životu, posebno u poslu i obiteljskom
životu. Marko i Sonja Koliæ iz Rijeke obradili su temu o
ljubavi i življenju èistoæe, dok je mladiæ Robert Pejèiæ iz
Splita na vrlo jednostavan naèin mladima progovorio o
svojem lutanju kroz poroke te trenutku obraæenja i nastavak
hoda u Crkvi kroz sakramente.
Nakon tri sata programa u sportskoj dvorani mladi su se u
povorci noseæi Križ mladih biskupije Krk uputili kroz centar
grada prema župnoj crkvi gdje je bila slavljena misa koju je
predvodio krèki biskup Valter Župan. Pjevanje tijekom
cijelog susreta animirao je popularni duhovni sastav
Apostoli mira, pobjednik ovogodišnjeg Uskrs festa.
Nakon zajednièke veèere mladi su se ponovno okupili u
župnoj crkvi na molitvenom bdjenju i euharistijskom
klanjanju koje su organizirali mladi Novalje. U nedjelju 21.
travnja su se svi sudionici okupili na župnoj misi u 10.30 sati
koju je predvodio biskupijski povjerenik za mlade vlè. Saša
Ilijiæ. Susret je završio ruèkom u obiteljima domaæina.
Dugopolje: Blagoslovljen kip Gospe od Ružarija
Dugopolje, 21.4.2013. (IKA) - U sklopu akcije ureðenja
okoliša župne crkve Sv. Mihovila arkanðela u Dugopolju 21.
travnja sveèano je otkriven i blagoslovljen kip Gospe od
Ružarija, rad splitskog akademskog kipara Joze Vrdoljaka.
Bronèana statua visoka je s postoljem 2,80 m, prikazuje
Gospu u molitvi. Skulpturu je blagoslovio dugopoljski
župnik don Mirko Bitunjac.
2
30. travnja 2013. broj 18/2013
Formacija animatora programa "Mladi za mlade" u
Dubrovaèkoj biskupiji
Dubrovnik, 21.4.2013. (IKA) - Treæi vikend susret temeljne
formacije animatora programa "Mladi za mlade" u
organizaciji Ureda HBK za mlade, salezijanske obitelji i
povjerenstva za pastoral mladih Dubrovaèke biskupije
održan je od 19. do 21. travnja u uèenièkom domu Paola di
Rosa u Dubrovniku. Na susretu je sudjelovalo 67 mladih koji
su pod duhovnim vodstvom povjerenika za pastoral mladih
Dubrovaèke biskupije Marina Luèiæa i s. Maje Dolenec
KMP, te vodstvom animatora instruktora Ureda HBK za
mlade i dubrovaèkih animatora koji su specijalizirali u
sijeènju ove godine prolazili kroz program na temu "Vještine
i sposobnosti animatora za rad u grupi".
Kroz razlièite radionice, predavanje, vježbe i igre animatori
su uèili kako razvijati organizacijske sposobnosti za voðenje
grupe, o psihologiji male grupe i grupnoj dinamici, koja su
alternativna rješenja kod motivacije i ustrajnosti, uèili su o
razlièitim tehnikama i modelima voðenja grupe i o
animatorskom bontonu. Iduæi susret održat æe se od 10. do
12. svibnja.
Senj: Biskup Bogoviæ blagoslovio gradilište Doma za
stare i nemoæne
Senj, 23.4.2013. (IKA) - Na blagdan sv. Jurja na koji se
slavi dan grada Senja, gospiæko-senjski biskup Mile Bogoviæ
nazoèio je sveèanosti polaganja kamena temeljca i poèetku
radova na izgradnji Doma za stare i nemoæne na Travici, te
blagoslovio gradilište.
Kako je na sveèanosti istaknuo gradonaèelnik Nekiæ,
zemljište za gradnju doma darovala je gospiæko-senjska
biskupija, a dio smještaja u domu koristit æe i umirovljeni
sveæenici biskupije. Biskupija je naime dala gradu pravo
gradnje doma i korištenje na neogranièeno vremensko
razdoblje pod uvjetom da služi spomenutoj svrsi i namjeni.
Tom gestom Crkva je ponovno pokazala osjeæaj za skrb
osoba starije životne dobi, rekao je gradonaèelnik. "Ukupna
izgradnja doma stajat æe oko 40 milijuna kuna, a planiramo
kroz tri godine dom u cijelosti dovršiti i time omoguæiti da
se u Senju konaèno izgradi dom koji se veæ dugi niz godina
istièe kao neupitna potreba ove sredine", rekao je senjski
gradonaèelnik Nekiæ. Biskup je na kraju kroz šalu istaknuo
da se nada da æe dom biti izgraðen do njegova odlaska u
mirovinu èime se predbilježio kao njegov buduæi korisnik.
Proslava svetog Jurja u Korenici
Korenica, 23.4.2013. (IKA) - Svoga nebeskog zaštitnika
svetog Jurja muèenika župljani župe Korenica su proslavili
23. travnja. Sveèano euharistijsko slavlje predvodio je mons.
Tomislav Rogiæ, dekan i župnik udbinski u koncelebraciji
domaæeg župnika vlè. Stjepana Zebe, te sveæenika iz
susjednih župa: Luke Blaževiæa, Josipa Štefanèiæa, Stanka
Smiljaniæa i Jakova Grgiæa. U svojoj propovijedi
predslavitelj je istaknuo važnu ulogu sv. Jurja u pobjedi nad
zlom, te kako svaki èovjek u sebi treba voditi istu bitku u
kojoj bi trebalo pobijediti dobro. Misno slavlje uzvelièao je
župni zbor uz pratnju tamburaškog sastava "Sv. Juraj".
Nakon mise slavlje se nastavilo u župnoj dvorani gdje su
nastupala djeca u lièkim narodnim nošnjama iz OŠ dr. Franje
Tuðmana Korenica, tamburaški sastav Sv. Juraj, KUD Lièko
Lešæe i novoosnovano HKUD Korenica.
Domovinske vijesti
ika
Kardinal Bozaniæ susreo se sa zagrebaèkim studentima
Zagreb, 23.4.2013. (IKA) – Zagrebaèki nadbiskup kardinal
Josip Bozaniæ susreo se sa studentima grada Zagreba u
utorak 23. travnja u kinu Forum Studentskog doma Stjepan
Radiæ. Na sliènom susretu, kardinal Bozaniæ bio je i prije
dvije godine. Susret s temom "Blaženi koji ne vidješe, a
vjeruju" (Iv 20, 29) održan je u terminu redovnog tjednog
vjeronauka koje za studente održava don Damir Stojiæ, SDB.
Uvodeæi u temu, mladi su zajedno s don Damirom scenskim
prikazom "Duhovni život na Savi i zašto (ne)vjerujem?"
pokazali što im znaèi vjera u životu. U nastavku promišljanja
o temi susreta, podsjetili su na (ne)vjeru Tome apostola, te
postavili niz pitanja koja su bila aktualna kako u njegovo
vrijeme, tako i danas.
U katehezi kardinal Bozaniæ je Tomu usporedio s današnjom
generacijom, koja želi sve dotaknuti, sve brzo imati, brzo
vidjeti, brzo doæi do traženih podataka. No upozorio je, da
kad je rijeè o vjeri, pitanje je drugaèije. Vjera je ona koja
èovjeka stavlja u odnos, i to je ozbiljno životno pitanje. Ona
je temeljni izbor ljudskoga biæa. Vjera se ne odnosi na neki
dio života. Ona zahvaæa cijelo ljudsko biæe, naglasio je, te
podsjetio kako govoriti o vjeri, znaèi govoriti o neizbježnoj
dimenziji èovjekova života.
Pitam vas imali li tko da nije iskusio da u nekog ili nešto
vjeruje, da se pouzda u nekoga, da kom povjeri vlastiti život,
da neke stvari drži istinitim?
Rijeèima "vjerujem" izražavamo svoj naèin postavljanja
pred neku odreðenu osobu koju držimo dostojnu povjerenja.
Istom rijeèju vjerujem zauzimamo stajalište prema nekoj
osobi, kao i nekoj stvarnosti ili nekoj èinjenici. Stoga
možemo reæi vjera je nešto što pripada ljudskoj naravi. Zato
su kroz sva vremena postojali oni koji su vjerovali, i oni koji
su se borili s vjerom. To nam svjedoèi i Toma, i toliki u
povijesti, rekao je kardinal, te upozorio kako èovjek ne može
zaobiæi to pitanje.
Rijeè "vjerujem" znaèi jasno i odluèno ispovijedanje vjere.
To je samo jedna rijeè, no ona u sebi sadrži neizmjernu
velebnost otajstva. Kad god kažemo 'vjerujem', ispred nas je
jedno otajstvo. U toj rijeèi je sadržano bogatstvo
suèeljavanja, odnosa, relacija. Ona oznaèuje ozbiljnost i
založenost odluke, iskazuje zauzimanje stajališta, životnog
uvjerenja, upuæuje na sadržaj ili niz tvrdnji koje su
prihvaæene i usvojene zato što su one istinite, rekao je
kardinal Bozaniæ.
Stoga je pozvao na promišljanje o vjeri, jer je potrebno bolje
upoznavanje Radosne vijesti Isusa Krista koji u našem
životu otvara nove prostore nade i život usmjeruje. U tom
kontekstu naglasio je kako put vjere nije nikada dovršen,
"dok je èovjek živ on se stalno bori, a s druge strane stalno
ulazi u otajstvo vjere, u ono što mu pruža vjera".
Odgovarajuæi na pitanja koje su studenti istaknuli u
uvodnom promišljanju, kardinal je naglasio kako je u
svakom vremenu bilo i teško i zahtjevno, ali i lijepo
vjerovati, i ne možemo reæi da su neka vremena bila
povoljna, i neka nepovoljna. No, upozorio je, da ono što je
problematièno, ono što je danas prisutno je zaborav.
Ne nalazi se vremena za sebe, da se pita o sebi, da se
postavlja pitanje o Bogu, da se suoèi s pitanjima vjere.
Relativizam je danas onaj koji na neki naèin želi iznivelirati,
a to èovjeka koèi, onemoguæuje mu rasti, a vjera u sebi
sadrži dvije razlièite dimenzije, onu racionalnu i osjeæajnu,
rekao je kardinal Bozaniæ te naglasio važnost prenošenja
vjere, tj. potrebu svjedoèiti i naviještati vjeru današnjem
èovjeku.
Nadalje je podsjetio i kako Bog èini prvi korak prema nama,
i to prema svakome od nas, pa je stoga za nas kršæane,
katolike vjera susret i poznavanje Boga koji se objavljuje u
Isusu Kristu. Bog naše vjere, je Bog Isusa Krista.
To je bitno za kršæanina, za katolika, da se Bog predstavio
ne kao neka ideja, nego kao ljubav, rekao je kardinal, te
podsjetio na rijeèi pape Benedikta XVI. kako je bit
kršæanske vjere susret s osobom Isusa Krista.
Kardinal je istaknuo i otvorenost kršæanske vjere, jer je u
samoj biti vjere otvorenost, misionarski duh, "onaj koji
vjeruje, onaj koji je povjerovao, koji je prihvatio Isusa, veæ
po tome pozvan je to živjeti, to svjedoèiti". Stoga je na kraju
studente pozvao na zajedništvo s Bogom i na meðusobno
zajedništvo, zajedništvo Crkve, te ih potaknuo da Isusa
odaberu za prijatelja.
Susretu je nazoèio i sanacijski upravitelj Studentskog centra
Pejo Pavloviæ, koji je podsjetio na 20 godina studentskoga
dušobrižništva. Predsjednik studentskog odbora SD Stjepan
Radiæ Branimir Milardoviæ uime studenata zahvalio je na
duhovnoj skrbi, te izrazio želju da se u okviru doma uredi
kapelica.
Na susretu su bili i provincijal Hrvatske salezijanske
provincije don Pejo Orkiæ, kao i povjerenik za pastoral
mladih Zagrebaèke nadbiskupije vlè. Ivica Budinšæak.
Na kraju susreta bila je prigoda kraæim filmom podsjetiti se
na Drugo studentsko hodoèašæe u Mariju Bistricu, kao poziv
na ovogodišnje hodoèašæe koje æe se održati 12. svibnja na
inicijativu Udruge zagorskih studenata, a u organizaciji
Koordinacije zavièajnih studentskih udruga i Ureda za
pastoral mladih Zagrebaèke nadbiskupije.
Susret su pjevanjem animirali èlanovi skupine Adonal.
Izložba "Svetaèke medaljice – pobožna znamenja
žiteljica samostana Sv. Teodora u Puli"
Split, 23.4.2013. (IKA) - U Muzeju hrvatskih arheoloških
spomenika u Splitu u srijedu 24. travnja otvorena je izložba
"Svetaèke medaljice – pobožna znamenja žiteljica samostana
Sv. Teodora u Puli", koja je postavljena u suradnji s
Arheološkim muzejom Istre u Puli. O izložbi su govorili
ravnatelj Arheološkog muzeja Istre u Puli Darko Komšo,
autorica izložbe Ondina Krnjak i ravnatelj Muzeja hrvatskih
arheoloških spomenika u Splitu Tomislav Šeparoviæ, koji je i
otvorio izložbu.
Izložene medaljice rezultat su arheoloških istraživanja
provedenih od 2005. do 2009. na samom rubu starogradske
jezgre, na lokalitetu gdje je nekada bio smješten ženski
benediktinski samostan Sv. Teodora u Puli. Tijekom pet
godina arheoloških istraživanja pronaðeni su ostaci
kompleksa benediktinskog samostana Sv. Teodora, a u
kriptama su uz ostatke odjeæe pronaðeni i nakit, raspela, te
svetaèke medaljice kao iskazi pobožnosti. Brojni Spliæani
koji su nazoèili otvaranju izložbe imali su prigodu razgledati
ukupno 51 izložbeni primjerak medaljica s razlièitom
tematikom, a najveæi broj ih prikazuje Isusa Krista, potom
Bogorodicu i Presveti Oltarski Sakrament. Neke su
posveæene svecima, poput medaljica s likom sv. Franje
Asiškog, sv. Benedikta, sv. Dominika, sv. Antuna. Do
medaljica se dolazilo na razne naèine. Dijelili su ih biskupi,
misionari ili župnici, ali su se i prodavale u hodoèasnièkim
mjestima, na sajmenim danima uz crkvena sjecišta i ostalim
vjerskim prigodama. Medaljice koje su naðene u kriptama
crkve Sv. Teodora izraðene su od neplemenitih metala,
uglavnom bronèanih i sliènih primjesa, a rijetke su zlatne i
srebrne.
.
30. travnja 2013. broj 18/2013
3
Domovinske vijesti
Biskup Bogoviæ na Jurjevi u Senju
Senj, 23.4.2013. (IKA) - Gospiæko-senjski biskup Mile
Bogoviæ tradicionalno je predslavio misu na blagdan
zaštitnika grada Senja i drevne Senjske biskupije sv. Jurja u
Senju.
U propovijedi je biskup Bogoviæ podsjetio na lik sv. Jurja,
istaknuvši da je bio žestok borac, ali nikada protiv ljudi oko
sebe, nego protiv zla u sebi i oko sebe. Uvijek je to bila
borba za èovjeka. Biskup je zatim ukazao na stalnu borbu
Isusa protiv zloæe èiju snagu u svijetu svi ljudi osjeæaju. Ona
truje i zagaðuje svijet, ljudske odnose i odnose s Bogom.
Vlastitost joj je da nikome ne želi dobro, da sve mrzi,
napada, uništava. Ona je nevidljiva ali su joj tragovi vidljivi i
prepoznatljivi. Zloæa sama sebe predstavlja u najljepšem
svjetlu: èovjekoljubiva, istinoljubiva. Upravo zbog takve
svoje pojavnosti raèuna na uspjeh. I uspijeva! Isus je
zametnuo nepomirljivu borbu protiv zla. Svojom rijeèju i
djelom objavio je naèin na koji se ta borba treba odvijati.
Nikada tako da ona bude na uštrb dobra èovjeka; radije
založiti i izložiti svoj život nego nanijeti štetu svome bratu
èovjeku. I doista je Isus stradao u borbi protiv zloæe svijeta.
U ovo uskrsno vrijeme radujemo se jer možemo slaviti
uspješnost takve borbe – Krist je nadvladao i smrt, najjaèi
argument koji ima zloæa, upozorio je biskup Bogoviæ u
propovijedi. Takoðer je podsjetio na obljetnicu Milanskoga
edikta, kojim je dana sloboda djelovanja kršæanskoj Crkvi.
"Pred 1700. godina, dakle, Crkva je dobila i od državne
vlasti da slobodno smije raditi na svom zadatku. Ove godine
obilježavamo tu visoku obljetnicu. Neki su tada mislili da je
borbi za pobjedu dobra kraj. No, zlo u svakom vremenu naðe
sebi pogodno radno mjesto i nastavi djelovati. Kada je vlast
postala kršæanska, mnogi æe se izvana pokazivati kao kršæani
samo zato da bi se dokopali vlasti. Tako æe biti do kraja.
Borbu za pobjedu dobra trebat æe uvijek voditi i to na naèin
kako je to Krist èinio", istaknuo je biskup Bogoviæ, te se
zapitao kako bismo danas kada više nema vitezova, stvorili
sebi sliku borca protiv nepravde u svijetu, protiv nasilja,
protiv iskorištavanja nemoænoga, protiv korupcije, protiv
otimanja djece roditeljima. "Možda bismo u ovom složenom
i pluralnom društvu trebali stvoriti više slika i likova. Tražiti
Jurja u medijima koji æe objavljivati ono što je na korist
naroda, istine i dobrote, u poduzeæima, u obiteljima koji
brane svoje pravo na odgoj djece, u školama takvoga koji æe
pouèavati tako u znanju da se pomogne rastu dobrote, u
politici takvoga koji æe svoje interese podložiti dobru
zajednice. Možda taj lik i danas treba biti vjernik laik, ali
dakako da može nositi i osobine klerika, sveæenika,
redovnika, redovnica, a èini mi se da se crte takvoga lika
prepoznaju u rijeèima i djelima našega pape Franje koji
djeluje tako sigurno kao da ima Jurjevu kacigu i Jurjevo
koplje za borbu protiv zla u svijetu. Bez obzira kakvim
bojama slikali današnjeg Jurja, on mora ostati na istom
Kristovom zadatku u svijetu koji je na sebe preuzeo i do
kraja", zakljuèio je biskup Mile Bogoviæ u propovijedi.
Suslavili su domaæi župnik dr. Richard Pavliæ, generalni
vikar biskupije mons. mr. Tomislav Šporèiæ, senjski dekan
Silvijo Milin, otoèki dekan Nikola Komušanac, fra Nikola
Bašnec iz kapucinskog samostana u Karlobagu te župni
vikar Šimo Božiæ. Misi je prethodila tradicionalna sveèana
procesija s Frankopanskog trga ulicama grada do katedrale
Uznesenja BDM, a u procesiji su uz brojne Senjane i goste
Grada na èelu s gradskim èelnicima sudjelovali katedralni
zbor sv. Cecilije i Gradska limena glazba. Sveèano misno
slavlje u katedrali Uznesenja BDM pratio je katedralni zbor
pod vodstvom Ivana Prpiæa a uz orguljsku pratnju Milana
Duèiæa.
4
30. travnja 2013. broj 18/2013
ika
Proslava Jurjeva u Bogoslovnom sjemeništu u Ðakovu
Ðakovo, 23.4.2013. (IKA/TU) - Na spomendan sv. Jurja,
biskupa i muèenika, 23. travnja, jutarnju misu u
Bogoslovnom sjemeništu predvodio je novoimenovani
ðakovaèko-osjeèki nadbiskup Ðuro Hraniæ uz koncelebraciju
poglavara Sjemeništa. Na kraju mise nadbiskupa je
pozdravio rektor mons. Ivan Æuriæ. Izrazio je radost i
èestitku novom nadbiskupu te ga pozvao da poput svojih
prethodnika uvijek na posebnom mjestu u srcu nosi
Bogoslovno sjemenište.
Tijekom sveèanog ruèka s bogoslovima i sveæenicima, uime
okupljenih, nadbiskupa Hraniæa pozdravio je i imendan mu
èestitao mons. Luka Marijanoviæ, umirovljeni profesor KBFa. U zahvali mons. Hraniæ primijetio je kako je njegovo
imenovanje pozitivno prihvaæeno te da je ovih dana osjetio
blizinu sveæenika. "I ja sam samo èovjek, èovjek koji griješi,
zato vas iskreno molim da mi oprostite za sve što nisam
dobro napravio kao pomoæni biskup minulih 12 godina.
Zapoèinjemo novu stranicu, ja s vama, jer sam svjestan da
sam ništa ne mogu. Napose se preporuèujem u vaše
molitve", poruèio je mons. Hraniæ.
Pokrenut kanal "crkvena glazba" na usluzi Youtube
Cilj je pokretanja ovoga kanala omoguæiti psalmistima te
svim crkvenim zborovima što lakše uèenje i pjevanje
otpjevnih psalama prema Redu misnih èitanja te skrenuti
pozornost na pravilan naèin pjevanja otpjevnih psalama u
liturgiji
Zagreb, 24.4.2013. (IKA) - Uredništvo mrežnih stranica
Hrvatskog društva crkvenih glazbenika www.crkvenaglazba.hr otvorilo je besplatan kanal "crkvena glazba" na
javnoj mrežnoj usluzi Youtube na kojoj iz tjedna u tjedan
objavljuje zvuène zapise otpjevnih psalama prema Redu
misnih èitanja za nedjelje u liturgijskom ciklusu, svetkovine,
Gospodnja i svetaèka slavlja.
Svjesni sve veæe potrebe oko glazbenoga oblikovanja
liturgijskih slavlja i nedostatka struènih crkvenih glazbenika
zborovoða koji bi bili spremni odgajati psalmiste i poticati
cijelu liturgijsku zajednicu na pjevanje otpjevnih psalama
prema Redu misnih èitanja, uredništvo portala crkvene
glazbe osmislilo je ovaj projekt i odluèilo iziæi u susret
svima koji žele nauèiti i pjevati otpjevne psalme u
liturgijskim slavljima.
Cilj je pokretanja toga kanala omoguæiti psalmistima te svim
crkvenim zborovima, bilo manjim ili veæim, djeèjim i
zborovima mladih kao i mješovitim zborovima, što lakše
uèenje i pjevanje otpjevnih psalama prema Redu misnih
èitanja te skrenuti pozornost na pravilan naèin pjevanja
otpjevnih psalama u liturgiji. Zvuèni zapis prati i video zapis
koji prikazuje notni zapis otpjevnoga psalma tako da oni koji
žele nauèiti pjevati psalam mogu istovremeno i slušati
izvedbu i gledati u notni tekst te tako pratiti ono što se pjeva.
Kanal "crkvena glazba" prati prijedloge otpjevnih psalama
liturgijsko-pastoralnog lista "Živo vrelo" Hrvatskog instituta
za liturgijski pastoral pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji
te ih sukladno tim prijedlozima objavljuje u zvuènome
zapisu.
Uredništvo portala crkvene glazbe poziva sve crkvene
glazbenike da potaknu svoje crkvene pjevaèe na pjevanje
otpjevnih psalama prema redu misnih èitanja te, ako još
nemaju, da meðu njima izaberu, pouèe i odgoje liturgijske
psalmiste koji bi iz nedjelje u nedjelju svojim glasom i
pjevanjem otpjevnih psalama ispred cijele okupljene
zajednice slavili Gospodina u euharistijskome slavlju.
ika
Ukop vlè. Tomislava Cveniæa
Osijek, 24.4.2013. (IKA/TU) - Sprovodni obredi vlè.
Tomislava Cveniæa, umirovljenoga sveæenika Ðakovaèkoosjeèke nadbiskupije koji je u 69. godini života i 44. godini
sveæeništva preminuo 22. travnja u KBC-u Osijek, održani
su u srijedu, 24. travnja na osjeèkom Novogradskom groblju.
Predvodio ih je dekan Osjeèkog istoènog dekanata, preè.
Mato Gašparoviæ, a misu zadušnicu u župi sv. Æirila i
Metoda ðakovaèko-osjeèki nadbiskup. Marin Srakiæ.
Prigodnim govorom od pokojnog sveæenika oprostio se vlè.
Vladimir Mikrut, voditelj Sveæenièke lige unutar
Šenštatskog pokreta, u kojoj je bio aktivan i vlè. Cveniæ.
Uz obitelji, rodbinu i prijatelje, sprovodnim obredima
nazoèili su osjeèki sveæenici, redovnici i redovnice,
sveæenici èlanovi Šenštatskog pokreta te župnici i župljani
župa u kojima je vlè. Cveniæ službovao, napose iz Tenje i
Brijesta.
Opraštajuæi se od pokojnika, preè. Gašaparoviæ izrazio je
suæut sestri Blažici i ostaloj rodbini te istaknuo: "Nakon
iskustva bolesti i patnje, naš subrat, sveæenik Tomislav,
uputio se svom Stvoritelju za kojim je u mladosti krenuo,
nosio je na putu sveæeništva mnoge životne križeve sve do
posljednje životne postaje, a preko iskustva smrti dodirnuo
je tajnu uskrsnuæa i novost života. Uskrsli Krist, bio mu je
baština, on je èuvao, propovijedao i naviještao Njegovu rijeè
kao župni vikar u Valpovu, župnik u Odvorcima, Šidu, Tenji
i Brijestu. U Tenji je ostao u vrijeme okupacije i progona,
zarobljen i zamijenjen, te je to vrijeme posebno ostavilo
svoje tragove na njegovu životu."
Uime Sveæenièke lige Šenštatskog pokreta vlè. Mikrut rekao
je: "U susretu s njim, u njegovim rijeèima, osjeæao sam
sveæenièku dušu zauzetu za odgovorno poslanje. Njegov
odnos prema nebeskoj Majci Mariji bio je dio njegove
pastoralne zauzetosti. Poznato je geslo pokreta: 'Majko, ništa
bez tebe, ništa bez nas.' Možemo pretpostaviti da je to bio
razlog njegove velike želje da kao župnik u Tenji zaželi i
ponudi da se ondje osnuje Gospino šenštatsko svetište. Ipak
ništa se manje nije radovao poèecima osnivanja svetišta u
Ivanovcima."
Izražavajuæi suæut Ðakovaèko-osjeèke nadbiskupije, svih
sveæenika, redovnika, redovnica i vjernika obitelji sveæenika
Cveniæa, kao i svim vjernicima župa koje je predvodio,
mons. Srakiæ na misi zadušnici rekao je da unatoè tuzi
rastanka doživljavamo i uskrsno otajstvo. Podsjetio je na
život vlè. Cveniæa. Sveæenik Tomislav rodio se u èestitoj,
poštenoj, pobožnoj, katolièkoj obitelji 1944. godine.
Gospodin ga je pozvao u sveæeništvo i kao sveæenik kroz 44
godine svoga života obavljao je razne službe u raznim
mjestima, a posebno se istièe služba u Tenji za vrijeme rata,
kada je dva mjeseca bio u zatoèeništvu.
Nadbiskup Marin prisutnima je povjerio sjeæanje kada je iz
župnog stana u osjeèkom Gornjem gradu pregovarao da
puste iz zatoèeništva pokojnog sveæenika, brige hoæe li
preživjeti, hoæe li ga pustiti. Nakon toga vlè. Cveniæ niz
godina živio je prognaništvu, imao èeste zdravstvene
poteškoæe, boravio u bolnici, no uvijek je nastojao da
drugima ne bude na teret. Umirovljen je 2011. godine.
"Zahvaljujemo Gospodinu na daru sveæenièkog života i rada
sveæenika Tomislava. On je kao vjernik i sveæenik slušao i
prihvaæao rijeè evanðelja: 'Nije li trebalo da Krist to trpi i
tako uðe u svoju slavu?' Vjerujemo da je Gospodin nagradio
svoga vjernoga slugu. Oproštaj od sveæenika koji je s nama
dijelio vjeru ostaje povlašteni trenutak da ispovjedimo svoju
osobnu vjeru, izreknemo svoju sigurnost da æemo živjeti
iznad ovoga vremena", istaknuo je ðakovaèko-osjeèki
nadbiskup. Liturgijsko pjevanje predvodio je zbor
franjevaèke crkve Uzvišenja sv. Križa.
Domovinske vijesti
Susret misionarke iz Benina i dobroèinitelja
Zagreb, 24.4.2013. (IKA) - Mala misijska priredba/zahvala
za dobroèinitelje koji pomažu misije Marijinih sestara koje
djeluju u Beninu održana je u srijedu 24. travnja u
Nadbiskupijskome pastoralnom institutu u Zagrebu. Na
susretu su sudjelovali misionarka u Beninu s. Doroteja
Dundjer, nacionalni ravnatelj Papinskih misijskih djela u RH
Antun Štefan te prijatelji i dobroèinitelji misija. Nakon
uvodne molitve i pjesme redovnica, vlè. Štefan pozdravio je
sve nazoène te zahvalio svim dobroèiniteljima. Posebno je
zahvalio redovnicama koje veæ 25 godina žive i rade za
druge te tako naviještaju Isusa Krista bez kojega zapravo
nema misija. O povezanosti redovnica i darovatelja, te
ljubavi kojom one oduševljeno pomažu siromašnoj djeci
Benina isprièao je Damir Purgar koji je 2008. godine
pokrenuo akciju "Vratimo osmijeh djeci Afrike". Nakon
odgledanog kratkog filma o Beninu s. Doroteja svjedoèila je
o prvim danima dolaska redovnica u Benin te što sve
redovnice rade za djecu u Beninu. Dobroèiniteljima je
zahvalila i provincijalna poglavarica Marijinih sestara s.
Kaja Ljubas te domorotkinja iz Benina s. Adeline.
Marijine sestre ove godine slave 25 godina djelovanja u
Beninu. Osim malog sela Affamey gdje su zapoèele svoj
apostolat 1988. godine danas djeluju u još tri zajednice; Poro
Novo, Malanhoui u južnom djelu Benina i Biro na sjeveru
Benina. U zajednici Malanhoui nalazi se kuæa odgoja, a u
ostalim zajednicama redovnice primaju siroèad i siromašne
djevojèice kojima uz pomoæ dobrotvora omoguæuju osnovno
i srednjoškolsko obrazovanje te pohaðanje razlièitih
teèajeva. Redovnice i u toj dalekoj zemlji nastoje vršiti
karizmu reda pohaðajuæi bolesnike u njihovim domovima,
brinuæi se o bolesnima, siromašnima i napuštenima.
Promatrajuæi rad redovnica domaæe djevojke poèele su se
zanimati za ulazak u Družbu. Tako je prva sestra Beninka
položila prve zavjete 1998. godine. Njoj su se prikljuèivale i
druge djevojke, tako da danas ima oko 20 domaæih
redovnica.
Josip Devèiæ novi generalni vikar Požeške biskupije
Dosadašnji generalni vikar Požeške biskupije Josip Klariæ
završio je svoj petogodišnji mandat
Požega, 25.4.2013. (IKA) - Dosadašnji generalni vikar
Požeške biskupije Josip Klariæ završio je svoj petogodišnji
mandat te je biskup Antun Škvorèeviæ imenovao na tu
službu apostolskog protonotara Josipa Devèiæa. On je
preuzeo službu 25. travnja. U nazoènosti svih djelatnika
Biskupskog ordinarijata u Požegi biskup Škvorèeviæ
zahvalio je dosadašnjem generalnom vikaru, a novom
poželio Božji blagoslov i uspješno obnašanje službe u
suradnji s dijecezanskim biskupom i svim ordinarijatskim
djelatnicima. Kancelar je proèitao dekret o imenovanju
Josipa Devèiæa za generalnog vikara a on je potom u skladu
s crkvenim propisima ispovjedio vjeru, položio prisegu
vjernosti i dao obeæanje o održavanju diskrecije u onome što
propisuje zakon ili biskup nalaže.
Nakon toga èina održan je sastanak svih ordinarijatskih
djelatnika s novim generalnim vikarom tijekom kojega je
biskup predstavio ureðenje Biskupskog ordinarijata,
pojedine njegove sastavnice i odgovornost njihovih voditelja
te ulogu generalnog vikara u njihovu djelovanju. Najavio je
izradu nove uredbe o Biskupskom ordinarijatu koja treba
ukljuèiti promjene što su se dogodile s obzirom na nove
ustanove i tijela te njihovo znaèenje za ordinarijatsko
funkcioniranje. Biskup je svima zahvalio za suradnju koju
mu pružaju u upravi Biskupije.
30. travnja 2013. broj 18/2013
5
Domovinske vijesti
Svetkovina sv. Marka evanðeliste u Makarskoj
Makarska, 25.4.2013.
(IKA) - Svetkovina sv. Marka
evanðeliste, nebeskog zaštitnika jedne od dviju župa u
Makarskoj i naslovnika makarske prvostolnice, proslavljena
je 25. travnja sveèanom misom koju je s deset sveæenika
Makarskoga dekanata u katedralnoj crkvi predvodio prof. dr.
don Josip Dukiæ, ravnatelj Nadbiskupijske klasiène
gimnazije u Splitu. Misno slavlje poèelo je tradicionalnom
procesijom sa sveèevim moæima po Kaèiæevu trgu u kojoj je,
uz pjesmu i molitvu, sudjelovao veliki broj vjernika.
Èestitavši svim župljanima svetkovinu njihova zaštitnika, dr.
Dukiæ istaknuo je znaèenje sv. Marka kao pisca najstarijeg
evanðelja te pozvao sve okupljene na njegovo nasljedovanje
u svetosti i živom svjedoèenju vjere.
Sv. Marko bio je oživotvoritelj u vjeri na izvoru kršæanstva
iz 1. st., svjestan da životna snaga živi u Isusu koji mora
prožeti naš život. Marko je zapisao pravi put u svojem
evanðelju, a današnji dan neka bude ispit savjesti za nas
vjernike. Poziv za svetost vrijedi i za naše vrijeme, a on se
ostvaruje u poštivanju Isusovih zapovijedi ljubavi. Možemo
li uistinu ljubiti Boga svim svojim biæem i živjeti s drugima
u nesebiènom darivanju? Od odgovora na to pitanje ovisi
naša spremnost na nasljedovanje svetaca, meðu kojima je i
sv. Marko. Njegovo evanðelje upisano u ljudsko srce, od
obiènih grešnih i slabih ljudi èini istinske junake svete vjere.
Mnogi od njih svoj su život dali za Krista u bremenitim i
teškim vremenima. I danas se kršæani nalaze pred brojnim
izazovima i poteškoæama. Mnogi od njih ne mogu svoj život
usporediti sa životima svetaca. No, svetost je talent koji
posjeduje svaki èovjek ukoliko se u potpunosti prepusti
Bogu. Korištenjem tog talenta kršæanstvo postaje vidljiva i
sveprisutna dimenzija današnjeg društva, a vjernik kršæanin
pokazuje Kristovo lice u svakom trenutku života. Zapitajmo
se prožima li vjera naš život kao što je prožimala život sv.
Marka. Imajmo na pameti da smo pozvani na svakodnevno
muèeništvo, kroz vjeru i junaèku borbu za ideale, kršæanske
vrjednote i Domovinu. Molimo stoga sv. Marka da
postanemo djelatni udovi Kristove Crkve te svojom
pobožnošæu i hrabrim naviještanjem evanðelja zaslužimo
trajnu nagradu na nebu, poruèio je u svojoj propovijedi don
Josip Dukiæ.
Sveèana koncelebracija završila je ljubljenjem sveèevih
moæi ispred glavnog oltara i zajednièkom pjesmom u èast
nebeskog zaštitnika najstarije makarske župe.
Biskup Uziniæ na proslavi sv. Marka u Korèuli
Korèula, 25.4.2013. (IKA) – Na svetkovinu sv. Marka,
zaštitnika istoimene župe u Korèuli, u èetvrtak 25. travnja
misno slavlje predvodio je dubrovaèki biskup Mate Uziniæ.
Povlaèeæi paralelu izmeðu života sv. Marka i života mladih
današnjice, potaknuo je vjerni puk na redovitu molitvu za
sveæenièka i redovnièka zvanja, ukazujuæi na ozbiljan
problem u biskupiji, jer æe u sljedeæih pet godina u zasluženo
umirovljenje poæi petnaest sveæenika, a oèekuje se, da æe
Sveti red primiti tek petorica.
Nakon bogoslužja biskup Uziniæ blagoslovio je novoureðenu
knjižaru i prodavaonicu crkvenih predmeta u župnom
prostoru.
Uoèi svetkovine zaštitnika, na treæi dan priprave molila se
sveèana veèernja, na kojoj je za vrijeme bogoslužja, osim
katedralnog zbora pjevala i ženska klapa "Škerac", pjevaèka
sekcija HGD Sv. Cecilija iz Korèule. Na veèernjoj su
nastupili i solisti liturgijskog pjevanja supružnici, Ivana i
Ivan Fabris.
6
30. travnja 2013. broj 18/2013
ika
Poèelo suðenje don Ivici Sinanoviæu
Don Ivica se izjasnio da nije kriv te iznio svoju obranu
Dubrovnik, 25.4.2013.
(IKA) - Pod predsjedanjem
predsjednika sudskog vijeæa Zorana Èengije poèelo je 25.
travnja na Županijskom sudu u Dubrovniku suðenje don
Ivici Sinanoviæu, sveæeniku Dubrovaèke biskupije, kojeg
optužnica tereti za ubojstvo na mah u sluèaju koji se dogodio
22. svibnja u 1.20 sati u župnoj kuæi u Baniæima u
Dubrovaèkom primorju. Tada je smrtno stradao Marko
Kraljeviæ, predsjednik Mjesnog odbora.
Tijekom glavne rasprave don Ivica se izjasnio da nije kriv te
iznio svoju obranu, isprièavši što se dogodilo te nesretne
noæi. Istaknuo je da mu namjera nije bila udarcima ubiti
protivnika nego ga onesposobiti. Nakon što je pokojni
Marko pao na pod don Ivica mu je pružio prvu pomoæ i to je
bio jedini njegov kontakt s pokojnikom dok je on ležao na
podu, rekao je don Ivica.
Svjedoèio je svjedok optužbe don Tihomir Šakota kojeg je
okrivljenik te noæi tri puta zvao tražeæi od njega da zove
policiju i hitnu. Naveo je i kako je nakon nemilog dogaðaja
èuo od ljudi da je pokojni Kraljeviæ te noæi, na proslavi Dana
Opæine Dubrovaèko primorje u Slanom, izjavljivao da æe
konaèno riješiti sluèaj sveæenika Sinanoviæa. Na pitanja
optužbe, obrane i predsjednika suda odgovarao je i struènjak
za sudsku medicinu dr. Igor Boriæ na temelju vanjskog
pregleda i obdukcije pokojnika te o ozljedama okrivljenika
Sinanoviæa. Don Ivicu brane odvjetnici Gaspar Lujak, Srð
Jakšiæ i Nataša Ðurovic. Optužnicu vodi zamjenica državnog
odvjetnika Katja Kristoviæ, a obitelj ošteæenika zastupa
Dragan Pištalo.
Sastanak voditelja i predstavnika udruga, zajednica i
pokreta Zagrebaèke nadbiskupije
Zagreb, 25.4.2013.
(IKA) – Treæi sastanak u ovoj
pastoralnoj godini predstavnika pokreta, udruga, zajednica i
Neokatekumenskog puta Zagrebaèke nadbiskupije održan je
u èetvrtak 25. travnja u Nadbiskupijskom pastoralnom
institutu u Zagrebu.
U uvodnom dijelu, biskupski vikar za laike Zagrebaèke
nadbiskupije dr. Tomislav Markiæ osvrnuo se na proteklo
razdoblje te uveo u temu sastanka vezanog uz planirane
Dane pokreta i udruga. Zahvalio je na svim vrijednim
prijedlozima koje su pojedine udruge, zajednice i pokreti
dostavili. Ovogodišnji Dani æe tako od prvotno zamišljena
dva dana, biti transformirani u dvotjedne aktivnosti u koje se
djelatno poziva sve na ukljuèenje.
Razvidno je da æe na bdjenju èlanova pokreta i udruga s
Papom koje se održava u okviru Godine vjere 18. svibnja na
Trgu Sv. Petra, te na misi 19. svibnja nazoèiti i èlanovi
razlièitih pokreta i udruga i iz Zagrebaèke nadbiskupije,
poglavito oni koji su dio meðunarodnih. Osim njih, postoji
moguænost da i ostali zainteresirani sudjeluju na tim
dogaðanjima, pa je tako najavljeno hodoèašæe autobusom
koje planiraju Udruga "Job" i Kursiljo.
U drugom dijelu sastanka povjerenik za pastoral obitelji
Zagrebaèke nadbiskupije dr. Vice Batarelo predstavio je
aktivnosti oko prikupljanja potpisa za raspisivanje
referenduma koji æe se provoditi od 12. do 26. svibnja.
Posvješæujuæi važnost oèuvanja i potrebe u Ustav RH
ugradnje èlanka koji bi obitelj definirao kao životnu
zajednicu izmeðu jednog muškarca i jedne žene, dr. Batarelo
pozvao je na aktivni doprinos i èlanove udruga, zajednica i
pokreta. Svi zainteresirani su upuæeni da dodatne obavijesti,
ukljuèujuæi i moguænosti volontiranja potraže na mrežnoj
stranici www.uimeobitelji.net.
ika
Proljetna katehetska škola u Zagrebu
"O vjeri u djetinjstvu i mladosti. U potrazi za Bogom u
književnim i dramskim djelima"
Zagreb, 25.4.2013. (IKA) - "O vjeri u djetinjstvu i mladosti.
U potrazi za Bogom u književnim i dramskim djelima"
naslovna je tema Proljetne katehetske škole koja je uz
sudjelovanje tristotinjak hrvatskih vjerouèiteljica i
vjerouèitelja zapoèela s radom u èetvrtak 25. travnja u
Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu,
izvješæuje Glas Koncila na svome portalu. Dvodnevni
struèni skup trajne izobrazbe kateheta organiziraju
Nacionalni katehetski ured (NKU) Hrvatske biskupske
konferencije u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje
(AZOO).
Prvo predavanje pod nazivom "Vjera u životu djece i
mladih" održao je predstojnik NKU-a dr. Ivica Pažin.
Govoreæi ponajprije o vjeri djece podsjetio je na oèitost
djeèjega promišljanja o slikama Boga, da ona na svoj naèin
tumaèe biblijske tekstove, hvatajuæi se u koštac s
kozmološkim i teološkim pitanjima te da naèin tumaèenja
razvijaju sukladno svojoj dobi.
Dr. Pažin ukazao je kako su u postmodernom vremenu
uèenici pozvani upoznavati istinsku kršæansku poruku u
odnosu prema svijetu i vremenu: "U vremenu suprotnosti
koje uèenicima nudi suvremeno društvo, a u okviru sustava
obrazovanja u kojemu su pozvani osposobljavati se u
razlièitim tehnièkim postignuæima kao temelju njihove
buduænosti, valja uvijek imati pred oèima krepost
kršæaninova odnosa prema životno važnim, ali i teškim
temama".
Analizirajuæi postoji li još prostor za vjeru unutar vjeronauka
u hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu, dr. Pažin
zakljuèio je kako razlièitim postupcima vlasti, kao i stalnim
medijskim nadzorom i govorom o vjeronauku, postaje jasno
kako je vjeronauk predmet unutar školskog sustava, ali nije
dio odgojno-obrazovnog sustava.
"Predmet s kojim se ne zna što bi se uèinilo pa ga se baca
èas prvi, èas posljednji sat, a kada kao partner unutar sustava
želi nešto reæi ili komentirati, daje mu se do znanja da može
unutar svoga predmeta raditi što je propisano, a drugo ga ne
treba zanimati. To je neka nova vrsta 'privatnoga' predmeta
Crkve unutar opæeg odgojno-obrazovnog sustava. Što i
kakvu sliku vjere, Crkve, dobivaju djeca i mladi? Što i kakvu
sliku društva", zapitao se dr. Pažin.
O kršæanskim izvorištima djeèje književnosti govorio je dr.
Stjepan Hranjec s èakoveèkoga odsjeka Uèiteljske akademije
Sveuèilišta u Zagrebu, navodeæi niz primjera svjetske i
nacionalne literature koje valja interpretirati vjernièkim
oèima. O Bogu u kazalištu za djecu i mlade, iznoseæi kritièki
povijest kazališta od drevnih vremena, preko promjenjivoga
crkvenoga odnosa prema "daskama koje život znaèe" do
posljednjih hrvatskih predstava, predavala je mr. Ines
Škufliæ Horvat. Susret je moderirao voditelj povjerenstva
NKU-a dr. Josip Šimunoviæ.
Prvi dan škole zakljuèen je izlaganjem "O snazi vjere onkraj
ljepota svijeta" Ivanke Osmak, Mirjane Novak i Marice
Celjak. Uèenici 7. razreda OŠ Ivana Kukuljeviæa
Sakcinskoga iz Ivanca izveli su scenski prikaz "Bog u
metrou".
Nova mrežna stranica Ureda za pastoral mladih Splitskomakarske nadbiskupije
Split, 25.4.2013. (IKA) - Ured za pastoral mladih Splitskomakarske nadbiskupije izradio je novu internetsku stranicu.
Obavijesti, najave, slike i izvještaji s dogaðanja za mlade u
organizaciji Ureda dostupni su na www.mladisplit.com.
Domovinske vijesti
Blagdan sv. Marka na zagrebaèkom Gornjem gradu
Otvoren 15. meðunarodni festival sv. Marka
Zagreb, 25.4.2013. (IKA) – Sveèanom veèernjom misom
koju je s petnaestak sveæenika Gornjogradskoga dekanata,
prebendarima i kanonicima na blagdan sv. Marka
evanðeliste, 25. travnja, predvodio zagrebaèki pomoæni
biskup Mijo Gorski, najstarija zagrebaèka župa na Gornjem
gradu proslavila je blagdan svog nebeskog zaštitnika. U
prepunoj crkvi koja se na Grièu spominje veæ godine 1261.,
euharistijsko slavlje uvelièao je Oratorijski zbor "Cantores
sancti Marci" crkve Sv. Marka i Solisti sv. Marka, pod
ravnanjem mo Jurice Petra Petraèa i uz orguljsku pratnju
Pavla Mašiæa, koji su na latinskom izveli Mozzartovu Missu
solemnis. Biskupu je dobrodošlicu izrazio domaæi župnik
mons. Franjo Prstec. U propovijedi biskup je istaknuo kako
o sv. Marku najbolje i najpotpunije govori njegovo
evanðelje. Njegova je najveæa zasluga, kao i ostalih
evanðelista, u tome što je zahvaljujuæi njima rijeè Božja
ostala saèuvana i za naše vrijeme. Kao puèki pripovjedaè
Marko pripovijeda jasno, jednostavno, sažeto. Pripovijeda
dogaðaje iz Isusova života, zaustavljajuæi se na vrlo
dragocjenim pojedinostima koje kod drugih evanðelista ne
susreæemo, te svojim evanðeoskim izvještajima postupno
uvodi u otkrivanje mesijanske tajne. To se posvema oèituje u
smrti i uskrsnuæu Isusovu, rekao je izmeðu ostaloga biskup
Gorski. Sveèano liturgijsko slavlje završilo je pjesmom
"Kraljice neba" i pozdravom Domovini.
Tijekom dana slavljene su još tri mise, predvodili su ih
župnik Prstec, župni vikar Mario Jozo Tolj i kaptolski
gvardijan fra Zdravko Laziæ. Blagdanskim misnim slavljem i
nastupom Oratorijskog zbora "Cantores sancti Marci" ujedno
je otvoren veæ tradicionalni, ove godine 15. meðunarodni
festival sv. Marka, glazbena manifestacija, koja se do 12.
svibnja održava u gornjogradskim crkvenim i koncertnim
prostorima.
Biskup Škvorèeviæ primio povjesnièarke umjetnosti
Razgledali su požešku katedralu i razgovarali o razlièitim
pitanjima prigodom 250. obljetnice njezine posvete
Požega, 25.4.2013. (IKA) - U Biskupskom domu u Požegi
biskup Antun Škvorèeviæ primio je 25. travnja dr. Ivanku
Reberski i dr. Mirjanu Repaniæ Braun, povjesnièarke
umjetnosti sa zagrebaèkog Instituta za povijest umjetnosti.
Razgledali su požešku katedralu i razgovarali o razlièitim
pitanjima prigodom 250. obljetnice njezine posvete.
Utvrðeno je da su obavljena mnoga istraživanja toga
kasnobaroknog objekta, jednoga od najvrednijih te vrste u
Hrvatskoj te da æe se iduæe jeseni tiskati knjiga koja æe
prikazati i najnovije zahvate u katedrali i njezino ureðenje s
djelima suvremenih umjetnika. Jedna od najboljih
poznavateljica požeške katedrale dr. Katarina Horvat Levaj
voditeljica je projekta daljnjeg struènog prouèavanja tog
sakralnog objekta te se predviða da bi njezini rezultati mogli
biti objelodanjeni iduæe godine. Prigodom liturgijske
proslave 250. obljetnice posvete katedrale, svetkovine
njezine zaštitnice sv. Terezije Avilske te spomena 16.
obljetnice utemeljenja Požeške biskupije bit æe postavljena
izložba najvrjednijih predmeta sakralne baštine saèuvanih u
toj crkvi. Uglednim povjesnièarkama umjetnosti biskup
Škvorèeviæ predao je fotografiranu graðu sakralne baštine iz
Dijecezanskog muzeja Požeške biskupije i graðu suvremenih
umjetnika iz biskupijske Galerije kako bi se mogao izraditi
prijedlog trajnog postava tih predmeta u Požegi.
30. travnja 2013. broj 18/2013
7
Domovinske vijesti
Teološki èetvrtak s temom "Teologija i demografija"
Zagreb, 25.4.2013. (IKA) – U organizaciji Kršæanske
sadašnjosti održan je u èetvrtak 25. travnja u Zagrebu
Teološki èetvrtak s temom "Teologija i demografija". Don
Anton Šuljiæ istaknuo je aktualnost teme kojom se želi
posvijestiti kakve se poveznice mogu tražiti u teologiji s
obzirom na demografska kretanja u nas. Mi ne samo da
izumiremo, nego izumiremo jako brzo. Mora nas zanimati i
kao graðane, a i kao vjernike što se tu može i što bi se
moralo uèiniti, rekao je Šuljiæ. Prvi uvodnièar prof. dr.
Anðelko Akrap podsjetio je na povijesne datosti, istièuæi
kako je Hrvatska gubila demografski ritam od 1500. godine.
Danas bi naime imala 6,5 milijuna stanovnika da je imala
relativni porast kao u svijetu, odnosno ukoliko se mjeri na
razini "Europe 12" imala bi oko 9 milijuna, a 15 milijuna da
je imala relativni porast u postocima kao u Istoènoj Europi.
Posebno je ukazao na dobnu strukturu 1900. godine iz koje
je vidljivo obilje mladosti, no ona je iselila u prekomorske
zemlje. U usporedbi 1870. - 2011. po relativnom porastu
stanovništva, Hrvatska se nalazi na europskom zaèelju. Taj
trend rezultat je jakog iseljavanja, ali takoðer toga što u
tijeku 20. stoljeæa Hrvatska nikada nije imala demografsku
politiku. Najviše zabrinjava radikalno mijenjanje dobne
strukture uslijed èega otpada mlado stanovništvo, nositelji
buduæeg znanja. Smanjuju se kapaciteti za jaslice, vrtiæe,
škole, fakultete a radikalno se poveæava udio starijeg
stanovništva. Dr. Akrap naveo je niz razloga koji su do toga
doveli te upozorio na drastiène brojke projekcije do 2036.
godine kada æe biti manje gotovo 25% mladih. Dio se tog
problema može riješiti useljavanjem. Upozorio je da se niti
jedan
do
sada
usvojeni
program
demografske
obnove/politike nije proveo, jer svaka vlast donosi nove
programe. Nikada neæe biti situacija da æe biti dovoljno
sredstava, ali se odreðuju prioriteti. Potrebno je suglasje svih
politièkih, socijalnih, znanstvenih, gospodarskih faktora, i to
se ne smije mijenjati s promjenom vlasti.
Prof. dr. Josip Baloban odgovarajuæi na pitanje koliko i zašto
Crkvu, a onda i teologiju zanimaju demografska pitanja,
ustvrdio je kako je demografiji i teologiji više toga
zajednièko, nego razlièito. Primjerice za demografiju i
teologiju su relevantni brak i obitelj, otvorenost životu i
raðanju, svojevrsna rezerviranost prema socijalitetnom
sterilitetu, afirmiran stav prema pronatalitetnoj populacijskoj
politici, suzdržanost prema prirodnoj depopulaciji,
svojevrsna zabrinutost zbog fenomena poveæanja starog
stanovništva, zabrinutost u odnosu na demografsku krizu u
Hrvatskoj. Pojašnjavajuæi kako brojke i demografsku
statistiku èita i tumaèi pastoralna teologija, prof. Baloban
rekao je kako su i demograf i teolog objektivni, a nerijetko i
jedini ustrajni upozoravatelji da je nacionalni brod "zapao u
teškoæe, te da mu buduænost nije sigurna". Pojašnjavajuæi
kako se i jednog i drugog osobito u malim nacijama ignorira,
predavaè je podsjetio kako se ipak njih dvojica tajnu uzdižu
iznad obiène matematièke logike i kombinacije, te u
konaènici iza svakog broja vide konkretnu osobu. Crkva se
ne može i ne smije postaviti neutralno ni u vlastitom narodu,
niti u cijelom svijetu. Tko zahtijeva neutralnost Crkve u tom
pitanju, ne razumije jednostavno poslanje Crkve u povijesti
spasenja èovjeèanstva. Jednako tako ne poznaje koncilsko i
pokoncilsko uèenje Crkve u odnosu teologije i drugih
znanosti, upozorio je. Polazeæi od pretpostavke da se svugdje
gdje je èovjek može govoriti o locus theologicus, onda na
odreðen specifièan naèin i znanost demografije može biti
teološko mjesto, prije svega za teologa, ali ne samo za njega.
Naime, demografija u fokusu svoga zanimanja i istraživanja
ima èovjeka u svoj njegovoj egzistencijalnoj ambijentalnosti
i uvjetovanosti. Dok je za demografiju èovjek èovjeku
8
30. travnja 2013. broj 18/2013
ika
suputnik i drug, dotle je za teologiju ne samo èovjek
èovjeku, nego i Bog je èovjeku suputnik i supatnik, rekao je
predavaè. Podsjetio je, kako primjerice u Hrvatskoj, osobito
posljednjih desetljeæa, demografija i teologija mogu, i nalaze
se pred istom zadaæom i na zajednièkom poslu u odnosu na
depopulaciju. Demografi i teolozi imaju zajednièku zadaæu
proroèkog ukazivanja i znanstveno opravdanog opominjanja
odgovornih u politici i javnom životu, napose u svezi
nezainteresiranosti ljudi koji odluèuju, rekao je prof.
Baloban, te naglasio kako je vidljiva plodna suradnja izmeðu
demografa i teologa na raznim skupovima, te pohvalio
demografe koji rado prihvaæaju kolege iz teologije kao
interdisciplinarne suradnike. No, ta je suradnja u javnosti
premalo prepoznata, kao i èinjenica da se u javnosti premalo
pitaju i intervjuiraju i demografi i teolozi koji svaki na svoj
naèin žele biti u službi opæeg dobra, hrvatskog èovjeka i
hrvatskoga graðanina uopæe.
Predstavljena knjiga "Životinje u Bibliji"
Slavonski Brod, 25.4.2013. (IKA) - U tijeku biblijskog
seminara predstavljena je u èetvrtak 25. travnja u
franjevaèkom samostanu u Slavonskom Brodu nova knjiga
dr. fra Marija Crvenke "Životinje u Bibliji". Rijeè je o prvoj
knjizi u sklopu trilogije u izdanju Teovizije iz Zagreba.
U grafièki bogato opremljenoj knjizi autor predstavlja oko
150 životinja koje se spominju u Bibliji. Poredane su
abecednim redom, oznaèene gdje se toèno spominju u
Bibliji, te su uz hrvatski navedena i njihova imena na
latinskom, hebrejskom, aramejskom i grèkom jeziku.
Dr. Josip Bošnjakoviæ gost "Æakule s duhovnikom"
Split, 26.4.2013. (IKA) - Duhovni susret za mlade "Æakula s
duhovnikom" na temu "Oj budi!" u organizaciji Ureda za
pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije u suradnji
sa Studentskim centrom Split održan je u petak 26. travnja u
prostorima hostela Spinut u Splitu. Gost predavaè bio je dr.
Josip Bošnjakoviæ, profesor psihologije religije na KBF-u u
Ðakovu. Na poèetku okupljene je pozdravio povjerenik
Ureda za pastoral mladih don Mihael Proviæ.
U predavanju vlè. Bošnjakoviæ, osvrnuvši se na sv. Tomu
Apostola, mladima je istaknuo da tek u Kristu sami sebe
susreæemo, u Njemu pronalazimo svoj identitet koji je u
svijetu tehnologije tako teško pronaæi. "Èovjek je èovjeku
lijek", jer tek u susretu s bližnjim dolazimo do afirmiranja
sebe samih. Upozorio je kako je to u ovom tehnološko doba
otežano jer preko jednog klika mišem ulazimo u prostore
drugih ljudi, ali s nedostatkom fizièkog dodira koji virtualni
svijet ipak ne može zamijeniti. Razgovor uživo mora imati
prvenstvo, jer je on povlašteno mjesto za èovjeka u kojemu
on prima poruku i dobiva razumijevanje. Buduæi da u
virtualnom svijetu brzo ostvarujemo svoje potrebe, gubimo
dostatno vrijeme za rast. Takoðer, u virtualnom svijetu naše
rijeèi i djela imaju manju težinu, èime je èovjekova
odgovornost za njegove postupke umanjena. Zbog toga je
pozvao mlade da što više ostvaruju komunikaciju s bližnjima
u stvarnom svijetu, kako bi jedni u drugima pronašli sami
sebe.
Za kraj predavanja don Josip je prikazao kratkometražni film
"Život je lijep", nakon èega su se mladi ostali družiti se uz
zakusku i razgovor sa sveæenicima. Susret je pjevanjem
upotpunio VIS župe sv. Luke s Kocunara.
.
ika
Biskup Ivas na proslavi 20. obljetnice podružnice
"Maslina"
Primošten, 26.4.2013. (IKA) - Šibenski biskup Ante Ivas
posjetio je u petak 26. travnja korisnike podružnice
"Maslina" koja je u sklopu Centra za odgoj i obrazovanje
"Šubiæevac" a nalazi se u Bratskom Docu, župa Primošten
Stanovi. Proslava dvadesete obljetnice podružnice "Maslina"
bila je prigoda da biskup Ivas blagoslovi sve korisnike,
djelatnike, rodbinu i sve prijatelje iz drugih sliènih Centara.
Podružnica "Maslina" pruža usluge smještaja odraslim
osobama s intelektualnim i višestrukim ošteæenjima kojih
ima oko èetrdesetak. U blagoslovu biskup Ivas govorio je o
dostojanstvu svake ljudske osobe i potrebe djelovanja iz
ljubavi za osobe u potrebama. Zahvaljujuæi i èestitajuæi
ravnateljici Branki Bego, biskup Ivas sjetio se mnogih
djelatnika koji su poèeli raditi u Centru "Šubiæevac" prije
više od trideset godina te premda su danas veæina u mirovini,
došli su uvelièati slavlje.
Ravnateljica Bego osvrnula se na prošlost od osnutka
podružnice prije 20 godina, na teškoæe rata koje su prolazili
ali i pomoæ koju su dobili i dobivaju od razlièitih ustanova i
osoba od kojih su mnoge bile nazoène. U nastavku programa
korisnici su izveli predstavu "20 godina nije brojka mala", a
nakon njih su programe još izveli: korisnici iz ustanove
"Roman obitelj" iz Piramatovaca, korisnici udruge
"Kamenèiæ" iz Šibenika, korisnici Centra za rehabilitaciju
"Fra Ante Sekelez" iz Vrlike, korisnici samostalnog
stanovanja - inkluzija, te korisnici dnevnog centra "Firule" iz
Splita. Nastavilo se s razgledavanjem radionica i suvenira
koje korisnici sami izraðuju te domjenkom.
Dan otvorenih vrata Katolièke gimnazije u Požegi
Požega, 26.4.2013. (IKA) - Katolièka gimnazija u Požegi
priredila je 26. travnja "Dan otvorenih vrata" kojima se
predstavila javnosti, posebno uèenicima sedmih i osmih
razreda koji su pred odlukom u kojoj školi nastaviti svoje
obrazovanje. Gimnaziju danas polazi šesta generacija
uèenika, trenutaèno ih je 203 u osam razrednih odjeljenja.
Od ove školske godine imamo dva programa, pored
klasiènog uveli smo i opæi gimnazijski. Danom otvorenih
vrata želimo se prezentirati ne samo buduæim potencijalnim
uèenicima veæ i ostaloj javnosti, istaknuo je ravnatelj vlè.
Robert Mokri. Dodao je da se u školi osim obrazovnog
velika pažnja se pridaje i odgojnom dijelu kako bi se uèenici
izgradili u cjelovite osobe. Nastojimo njegovati duh
zajedništva, ljubavi, meðusobnog pomaganja, uvažavanja i
suradnje te svoju pripadnost Katolièkoj Crkvi živjeti i u
školi. Nastavu svaki dan završavamo i zapoèinjemo s
molitvom, a u školi imamo dva sata vjeronauka. Imamo
susrete s našim biskupom, predavanja i tribine gdje se
posebno nastoji promicati duh katolištva. Svake godine
imamo duhovnu obnovu za uèenike i profesore, a maturalno
putovanje uvijek se organizira u Rim, gdje imamo i susret s
Papom. Osim turistièkog dijela imamo i duhovni dio tijekom
toga putovanja na kojem nam se uvijek pridruži i naš biskup
Antun Škvorèeviæ, objasnio ravnatelj Mokri. Dominik
Paveliæ, uèenik treæeg razreda Katolièke gimnazije jako je
zadovoljan što je baš odabrao ovu školu. "Ovdje sam se
upisao jer je i moj brat išao u ovu školu, a svidio mi se i
program kojeg su nam ovdje predstavili. Ono što mi se
posebno sviða to je meðusobni odnos uèenika i profesora.
Sve je u jednom evanðeoskom duhu", istièe Dominik, koji je
nedavno na državnom prvenstvu iz latinskog osvojio treæe
mjesto. Zahvaljujuæi velikom trudu djelatnika i uèenika kroz
razlièite radionice prikazane su aktivnosti škole.
Domovinske vijesti
Predsjednici katolièkih zdravstvenih udruga kod biskupa
Škvorèeviæa
Požega, 26.4.2013.
(IKA) - Požeški biskup Antun
Škvorèeviæ susreo se 26. travnja u Biskupskom domu u
Požegi s dr. Hrvojem Bogadijem, predsjednikom požeškog
Ogranka Hrvatskoga katolièkog lijeènièkog društva te
Mirom Iliæ, predsjednicom Hrvatske katolièke udruge
medicinskih sestara i tehnièara u Požeškoj biskupiji. Biskup
im je zahvalio za nastojanja koja ulažu u život spomenutih
udruga te je s njima razmotrio dosadašnje iskustvo, nove
potrebe i moguænosti Centra "Pro vita et familia" u Požegi,
koji veæ više godina djeluje u povezanosti s Caritasom
Požeške biskupije. Razgovarali su i o susretu èlanova
udruga, pokreta i molitvenih zajednica Požeške biskupije
prigodom svetkovine Pedesetnice u Godini vjere, te kulturnoglazbenom programu koji svake godine organizira požeška
Hrvatska katolièka udruga medicinskih sestara i tehnièara u
mjesecu svibnju.
Dr. Davor Pavuna gost tribine "Otvoreno o vjeri"
Dubrovnik, 26.4.2013. (IKA) - Gost tribine "Otvoreno o
vjeri", koja je ovog mjeseca održana iznimno u petak 26.
travnja, u dvorani pape Ivana Pavla II. u Dubrovniku bio je
prof. dr. Davor Pavuna. Na poèetku okupljene je, kao i one
koji su tribinu pratili preko live streaminga na internetskim
stranicama Dubrovaèke biskupije, pozdravio moderator
veèeri mons. dr. Petar Paliæ, generalni vikar Dubrovaèke
biskupije. U kratkim crtama predstavio je znanstvenika
svjetskog ugleda, kazavši da izmeðu vjere i autentiène
znanosti ne može biti sukoba, buduæi obje teže istini.
Istaknuo je i da su upravo znanstvenici oni koji svojim
metodama zakljuèuju postojanje onoga tko je svijet stvorio.
Dr. Pavuna predavanje je poèeo prisjeæanjem na djetinjstvo,
kazavši da je roðen "u boljševièkoj Jugoslaviji i majka je
bila tri puta pozvana kod sekretara zato jer je krstila svog
sina." Posvjedoèio je i o svom dolasku iz Osijeka u Zagreb
nakon osnovne škole, gdje je odmah pokazao interes za
matematiku, ali i glazbu. S 18 godina deklarira se kao
agnostik. Kada je na jednom indijskom sveuèilištu došao
predavati o odnosu èovjeka i Boga, rektor ga je upitao što on
tu radi kad "kod kuæe" ima Isusa Krista, što mu više od njega
treba? To je bio trenutak nakon kojeg je dr. Pavuna krenuo
na duhovne vježbe kod o. Tomislava Ivanèièa i o. Zvjezdana
Liniæa, te Boga poèeo nalaziti u Isusu Kristu.
U Hrvatskoj me u svakom intervju pitaju kako znanstvenik
može biti vjernik. A veæ 23 godine u mom uredu na
švicarskom institutu za tehnologiju mole fizièari, profesori. I
nikad mi nitko to u Švicarskoj nije prigovorio, rekao je dr.
Pavuna. Istaknuo je da je znanost izravna posljedica
napretka religiozne filozofije.
Tijekom veèeri predavaè je nekoliko puta i zasvirao na gitari
i zapjevao, time pokazavši svoju svestranost. Svojim živim
izlaganjem ugledni hrvatski znanstvenik fizièar dr. Davor
Pavuna dokazao je još jednom da je struènjak svjetskoga
glasa iz mnogih podruèja fizike. Pitanje beskonaèno malih
èestica, tehnologija nanoèestica i s tim u vezi problem
determiniranoga kaosa sada su u žiži njegova rada i
zanimanja. Možda je upravo problem determiniranoga kaosa
vodio u njegovo ulaženje u probleme društva današnjice,
gdje se angažirano bavi pitanjem održivoga razvoja,
odnosom profita i razvoja te odnosom svjetskoga
bankarskog sustava i "razvoja".
Tribinu je organizirala Dubrovaèka biskupija u suradnji s
Biskupijskom klasiènom gimnazijom Ruðera Boškoviæa.
Istoga dana u prijepodnevnim satima dr. Pavuna je održao
predavanje uèenicima klasiène gimnazije.
30. travnja 2013. broj 18/2013
9
Domovinske vijesti
Biskup Huzjak blagoslovio kapelu Sv. Petra i Pavla
Šandrovac, 27.4.2013.
(IKA) - Bjelovarsko-križevaèki
biskup Vjekoslav Huzjak blagoslovio je u subotu 27. travnja
novosagraðenu kapelu Svetih apostola Petra i Pavla u mjestu
Lasovcu u župi Pohoda BDM u Šandrovcu. Kapela je
sagraðena s puno truda, požrtvovnosti i odricanja svih
mještana Lasovca, katolièkih i pravoslavnih vjernika, te uz
novèanu pomoæ Opæine Šandrovac. Naselje Lasovac ima
oko 150 kuæanstava te je nastala potreba za veæom kapelom,
buduæi da stara kapelica na kraju naselja može primiti tek
mali broj vjernika.
Slavlje je zapoèelo okupljanjem kod škole gdje je formirana
procesija sa zastavama, uniformiranim èlanovima udruga,
narodnim nošnjama, ministrantima, sveæenicima, biskupom,
ðakonom, zborom, naèelnikom opæine Šandrovac Josipom
Dekaliæem, bjelovarsko-bilogorskim županom Miroslavom
Èaèijom te ostalim župljanima. Ispred kapele uprilièena je
primopredaja kljuèeva kapele i Darovnice kojom Opæina
Šandrovac daruje kapelu župi Šandrovac. Naèelnik opæine
Šandrovac istaknuo je veliku važnost izgradnje kapele Sv.
Petra i Pavla kao i važnost zajedništva. Biskup je zahvalio
svima na trudu u izgradnji i ureðenju te predao župniku
Davidu Andreiæu kljuèeve kapele te zapoèeo slavlje mise.
Nakon što je biskup blagoslovio vodu, uz pratnju ðakona
Mije Posavca, prošao je kapelom te poškropio zidove kapele
i okupljeni narod, a zatim oltar i ambon. U homiliji je biskup
istaknuo kako je crkva ili kapela "mjesto prisutnosti Božje s
ljudima, mjesto gdje èovjek na poseban naèin posveæuje
sebe, svoj život, sve što ima i moli od Gospodina blagoslov,
snagu i pomoæ". "Ova kapela je plod vjere. Ona je sagraðena
jer vjerujemo da je Uskrsli, živi Krist, prisutan ovdje po žrtvi
koju slavimo i po našem zajedništvu. Sagraðena je u èast
svetih apostola Petra i Pavla, stupova Crkve, koji su nam
jasan primjer vjere, vjere u Gospodina", rekao je biskup.
Nakon homilije biskup je blagoslovio i novi oltar, pokadivši
ga i moleæi blagoslovnu molitvu, a nakon što je oltar
pokriven oltarnikom i urešen svijeæama i cvijeæem,
blagoslovio je kalež i pliticu koji æe se upotrebljavati u
kapeli za slavlje mise, a nakon prièesti blagoslovio je
svetohranište u kojem æe se èuvati Presveti Oltarski
Sakrament.
Susret ministranata Šibenske biskupije
Šibenik, 27.4.2013. (IKA) - Susret ministranata Šibenske
biskupije održan je u subotu 27.travnja u prostorijama
Katolièkoga školskog centra u Šibeniku. U prvom dijelu
susreta ministrante je pozdravio biskupijski povjerenik za
ministrante mons. Marinko Mlakiæ, ukazavši im na važnost
ministrantske službe u župnoj zajednici.
O duhovnom pozivu svjedoèilo je èetvero sjemeništaraca,
meðu kojima su bili dvojica iz Šibenske biskupije: Lovre
Juraga iz Murtera i Lovre Braliæ iz Ražina. Kako su
istaknuli, ministrantska služba bila im je put do duhovnog
zvanja. Služeæi na oltaru uz sveæenika približili su se Isusu
Kristu.
Ministranti su upoznati sa životom buduæeg blaženika
Miroslava Bulešiæa, sveæenika i muèenika. U kapeli
Katolièkoga školskog centra misno slavlje predvodio je
župni vikar župe Varoš fra Perica Maslaæ. "Ministrantska
zajednica ures je oltara. Oni su ti koji pomažu sveæeniku u
svetoj misi. Važno je da služba ministranta bude dostojna i
da svaki ministrant bude dostojan svoje službe", poruèio je
Maslaæ. Kazao je kako je susret ministranata poticaj
ministrantima u nastavku služenja u župnoj zajednici.
"Budite poticaj drugim djeèacima i djevojèicama u župnoj
zajednici i obitelji".
10
30. travnja 2013. broj 18/2013
ika
Otvorena vrata Nadbiskupskoga bogoslovnog sjemeništa
Zagreb, 27.4.2013.
(IKA) - Rijeèima iz poslanice
Galaæanima "Vjera ljubavlju djelotvorna" u Godini vjere
Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište u Zagrebu 27. travnja
otvorilo je vrata roditeljima, braæi, sestrama, rodbini i
prijateljima svojih bogoslova. Program je poèeo u dvorani
Vijenac gdje je oktet zagrebaèkih bogoslova otpjevao
pjesmu "Sretna sigurnost". Nakon glazbenoga dijela svima
nazoènima, kao domaæin obratio se rektor mr. Anðelko
Košæak. Istaknuo je kako je na Dan otvorenih vrata
Bogoslovija u pravom smislu obitelj, velika obitelj koju
Krist okuplja i daje joj smisao postojanja. Uime odgojitelja
izrazio je radost da mogu sudjelovati u odgajanju njihovih
sinova na putu prema sveæeništvu te zahvalio roditeljima za
svaku podršku, molitvu i nazoènost. Uime bogoslova obratio
se bogoslov pete godine Ivan Lastovèiæ koji je govorio o
važnoj ulozi obitelji kao Crkvi u malom unutar velike
obitelji Crkve kojoj je u današnjem društvu, unatoè raznim
oprekama i izvrtanjima osnovnih ljudskih i obiteljskih
vrijednosti, postojano i smjelo promovirati istinske vrednote
oèinstva i majèinstva te obitelji kao naravne i privilegirane
stanice društva. Kratko predavanje na temu: "Obitelj – prva
škola življene vjere" održao je prof. dr. Antun Tamarut, koji
je ohrabrio roditelje koji se poèesto nalaze pred pitanjem:
"Zašto baš moj sin?" te da u izabranju njihova sina za
sveæenièko zvanje trebaju promatrati milosni trenutak
Božjega zahvata i trajne potpore u njihovu obiteljskom
životu te prilike za velikodušnost. Nadalje je istaknuo kako
je obitelj polazište vjere koja poèiva na slušanju, koja se
hrani molitvom, koja potièe na razgovor te odgovornost
prema bližnjem. Sveæenièko zvanje, zato jer je Božje, uvijek
je suvremeno, istaknuo je dr. Tamarut.
Središnji dio programa u dvorani Vijenac bila je predstava
"Onaj dan kada se rodilo ono više biæe koje svi štujemo"
prema romanu njemaèkoga nobelovca Heinricha Bölla "Ne
samo za Božiæ" koju su izveli bogoslovi pod vodstvom dr.
Ivana Dodleka. Program je u dvorani završio glazbenom
toèkom okteta koji je otpjevao skladbu Šime Maroviæa
"Pismo". Cjelokupnu brigu oko odvijanja programa te
prethodnih priprema imali su prefekti mr. Dubravko Škrlin
Hren i dr. Mislav Kutleša.
Potom je u zagrebaèkoj prvostolnici slavljena euharistija
koju je predvodio rektor Košæak u koncelebraciji s ostalim
odgojiteljima te župnikom u Trnovcu i ekonomom
Varaždinske biskupije Josipom Hadroviæem. U èitanju
prvoga èitanja, potom molitvi vjernika te u prinosu darova
sudjelovali su roditelji kojima je nakon slavlja prièesti bila
uruèena knjiga zagrebaèkoga nadbiskupa kardinala Josipa
Bozaniæa "Krist vas zove". Pripreme za euharistijsko slavlje
vodio je bogoslovski duhovnik mr. Milan Pušec. Nakon
završnoga misnoga blagoslova snimljena je zajednièka
fotografija ispred glavnoga oltara te su svi pjevajuæi Ljiljane
bijeli obišli grob bl. Alojzija Stepinca.
Dubrovnik: Duhovna obnova za vjerouèitelje laike
Dubrovnik, 27.4.2013.
(IKA) - Duhovna obnova za
vjerouèitelje laike Dubrovaèke biskupije održana je 27.
travnja u katedralnoj kuæi "Gospin dom" u Slanom. Duhovnu
obnovu predvodila je s. Vianeja Kustura. Istaknula je da "je
vjerouèitelj onaj tko se zna 'sakriti' iza Božje rijeèi", tj.
potpuno stajati iza nje i prepustiti joj se da ga vodi u njegovu
djelovanju. Kazala je da ukoliko su ljudi pored nas potrebni
naše pomoæi, a mi ne reagiramo, uèenici uviðaju našu
vjerodostojnost. Uslijedilo je razmatranje Božje rijeèi nakon
kojeg su sudionici podijelili iskustva o dobivenim biblijskim
odlomcima.
ika
Susret mladih Gospiæko-senjske biskupije
Geslo susreta bilo je "Vjera te tvoja spasila".
Otoèac, 27.4.2013. (IKA) - Èetvrti susret mladih katolika
Gospiæko-senjske biskupije održan je 27. travnja u Otoècu.
Susret je okupio oko 300 mladih iz veæine župa svih šest
dekanata biskupije a zapoèeo je u župnoj crkvi Presvetog
Trojstva svjedoèenjem don Ivana Filipoviæa iz zajednice
Cenacolo i misom koju je predvodio biskup Mile Bogoviæ.
Slijedio je Put svjetla na otoèkoj kalvariji Fortici te završni
dio u kino-sali Gackoga puèkog otvorenog uèilišta.
Sudionike susreta pozdravio je domaæin, župnik Otoèca
mons. mr. Tomislav Šporèiæ, poželjevši im da ostanu mladi
duhom jer je Bog vjeèno mlad, dok je biskupijski povjerenik
za mlade mons. mr. Tomislav Rogiæ predstavio geslo susreta
"Vjera te tvoja spasila". Slijedilo je svjedoèenje don Ivana
Filipoviæa, duhovnika zajednice Cenacolo.
"Teško je danas mlade dovesti do susreta s Bogom a da im
naše vrijeme ne ugasi vjeru. Isus je bio najveæi pedagog u
povijesti èiji je nauk u suprotnosti s danas prevladavajuæim
trendovima. Imamo li mi danas želju postati sol zemlje i
svjetlo svijeta", zapitao se don Ivan. Da bi mlade doveli do
Boga najvažnije je osobno svjedoèenje vjere pojedinca,
rekao je don Ivan Filipoviæ, potièuæi mlade da budu jedni
drugima svjedoci živog Boga.
Slijedila je misa koju je predslavio biskup Bogoviæ u
suslavlju 11 sveæenika. Biskup je mlade usporedio s
probuðenom prirodom u proljeæe, ali uz oprez jer proljetni
mrazovi prijete te mogu ugroziti cvjetanje. Ako nam se
stabla suše, nastaje veliki problem. Èuvajte se teških
mrazova i okrenite se svojom djetinjom dušom Bogu. Vjera
æe nas jedino spasiti, euharistija i patnja, jer bez križa i
Kalvarije nema spasenja. Ako se izmièeš od Krista, neæeš
spasiti niti sebe niti bližnjega. Izložite se toplim Božjim
zrakama i idite na svoje kalvarije, zakljuèio je biskup
Bogoviæ homiliju.
Nakon odmora za ruèak popodnevni dio nastavljen je kraæim
predavanjem biskupa Bogoviæa u parku crkve Presvetog
Trojstva i pojašnjenju 24 kamene statue s likovima iz
povijesti Gacke i Hrvatske od kneza Borne i Otoèke
biskupije pa do novijih vremena. Svaka kamena statua na
gornjom strani ima po jedno glagoljsko slovo. Mladi su se
zatim u procesiji uputiti do brda Fortice na kome su izmolili
pobožnost Puta svjetla koju je predvodio domaæin mons.
Tomislav Šporèiæ.
Susret je nastavljen u popodnevnim satima u Gackom
puèkom otvorenom uèilištu gdje su nastupili zborovi mladih
iz Otoèca, Ogulina i Graèaca. Zajednica Cenacolo izvela je
skazanje "Iz tame u svjetlo". Susret je završio u župnoj crkvi
Presvetog Trojstva euharistijskim klanjanjem koje je
predvodio mons. Tomislav Rogiæ.
Biskup Huzjak sa sudionicima Vjeronauène olimpijade
Bjelovar, 27.4.2013. (IKA) - Bjelovarsko-križevaèki biskup
Vjekoslav Huzjak susreo se 27. travnja u Bjelovaru sa
sudionicima Vjeronauène olimpijade održane u Dubrovniku
od 4. do 6. travnja. Predstojnik Katehetskog ureda
Bjelovarsko-križevaèke biskupije vlè. Mirek Hrvojiæ
predstavio je biskupu uèenike i njihove rezultate.
Biskup je sudionicima natjecanja zahvalio na trudu te ih
potaknuo da i dalje marljivim radom napreduju kroz život.
Bjelovarsko-križevaèku biskupiju na državnom natjecanju iz
vjeronauka predstavljala je OŠ Ivanska iz Ivanske s
mentoricom Mirjanom Ožegoviæ i SŠ Dragutina Stražimira
iz Svetog Ivana Zeline s mentoricom Snježanom Rukavina,
obje ekipe osvojile su osma mjesta.
Domovinske vijesti
Biskup Mrzljak na proslavi blagdana sv. Vincence u
Blatu
Blato, 27.4.2013. (IKA) - U Blatu na Korèuli sveèano je
proslavljen blagdan svete Vincence, suzaštitnice župe Svih
svetih. Proslava je poèela u subotu 27. travnja otvaranjem
sarkofaga, pjevanjem Veèernje i misom koju je predvodio
župnik Smokvice i Èare don Ante Buriæ. Uslijedila je
sveèana sjednica Opæinskog vijeæa na kojoj je izmeðu
ostalih, zlatni grb kao skupno priznanje dobio mješoviti
župni zbor pod vodstvom s. Danijele Škoro, a bila je to
ujedno zahvala svim blatskim pjevaèima kroz stoljeæa.
Na sam blagdan, 28. travnja, prijepodnevno misno slavlje
predvodio je varaždinski biskup Josip Mrzljak. Poslije mise
Bratovština hrvatskih vinskih vitezova imala je obred
primanja novih èlanova kao i promaknuæa u više redove.
Meðu nove èlanove primljen je i župnik i dekan
Korèulanskog dekanata don Nikola Berišiæ.
Popodne je održan godišnji glavni javni nastup viteškog
udruženja "Kumpanjija", èije je igre s maèevima glasno
podupirala oduševljena publika, te na kraju iskrenim
pljeskom popratila narodni ples koji su izveli kumpanjoli
zajedno s kumpanjolkama u lijepim nošnjama.
Vrhunac sveèanosti i blagdana svete Vincence bila je
procesija s moæima svetice koje je nosio biskup Mrzljak i
veèernja misa na Plokati ispod zvonika. Biskup Mrzljak
oslikao je sv. Vincencu kao onu koja okuplja vjernike oko
sebe i uèi ih kojim putem treba hodoèastiti da bi se došlo
tamo gdje je ona sada. Cilj puta je vjeèna sreæa s Bogom, a
najlakši put je put ljubavi prema bližnjima. Putokaze lako
možemo prepoznati jer su usaðeni u našim srcima, rekao je.
Uz biskupa Mrzljaka koncelebriralo je još petnaestak
sveæenika s otoka i iz Dubrovaèke biskupije. Tako je dekan
Konavoskoga dekanata don Josip Mazarekiæ doveo svoj
župni zbor s Grude i mnoštvo hodoèasnika. Bio je tu i veliki
broj Blaæana iz Zagreba i iz Australije.
Novinar Glasa Koncila Tomislav Vukoviæ primio
nagradu "Ljubica Štefan"
Zagreb, 27.4.2013. (IKA) - Novinar Glasa Koncila i autor
knjige "Drugaèija povijest (o Srbu, Jasenovcu, Glini...)"
Tomislav Vukoviæ dobitnik je ovogodišnje nagrade Hrvatske
kulturne zaklade (HKZ) "Ljubica Štefan" za povijest i
publicistiku, koja mu je sveèano uruèena u subotu 27.
travnja u prostorijama HKZ-a i "Hrvatskog slova" u
Zagrebu. Obrazlažuæi nagradu dr. Josip Jurèeviæ napomenuo
je kako još uvijek živimo u jednoumlju kada je rijeè o
povijesti. Sjajno ureðena i ilustrirana knjiga u izdanju Glasa
Koncila donosi niz èinjenica koje se odnose na suvremenu
hrvatsku povijest, na drukèiji, temeljitiji i pluralan naèin,
istaknuo je dr. Jurèeviæ. Dodao je kako povijest može biti
zloupotrebljena i krivotvorena te da se to uvijek dogaða na
hrvatsku nacionalnu štetu. Knjiga izabranih povijesnih
feljtona publicistika je koja se temelji na izvorima koje svaki
èitatelj može dodatno provjeravati i istraživati, zakljuèio je.
Nagraðeni autor Vukoviæ u rijeèima zahvale napomenuo je
kako se, voðen geslom organizatora "Uvijek za Hrvatsku",
nada kako æe povijesna istina kad tad pobijediti, premda je
hrvatska situacija, pogotovo u povijesti, prilièno loša.
Uz 18. obljetnicu neprekinutog izlaženja tjednika "Hrvatsko
slovo" dodijeljene su i godišnje književne nagrade
"Dubravko Horvatiæ" za prozu i poeziju. Sve nagradne
plakete uruèio je glavni urednik "Hrvatskog slova" Stjepan
Šešelj, a u glazbenom dijelu programa nastupile su
sopranistica Kristina Domoviæ i Eva Kirchmayer-Biliæ za
glasovirom.
30. travnja 2013. broj 18/2013
11
Domovinske vijesti
U Križevcima održan 2. djeèji Kranjèiæ
Susret hrvatskoga djeèjega duhovnoga stvaralaštva
Križevci, 27.4.2013. (IKA) - U križevaèkom Hrvatskom
domu u subotu 27. travnja održana je završna sveèanost 2.
susreta hrvatskoga djeèjega duhovnoga stvaralaštva "Stjepan
Kranjèiæ" za književno i likovno stvaralaštvo uèenika
osnovnih škola u Republici Hrvatskoj. Tom su prigodom
dodijeljene nagrade uèenicima najuspjelijih radova, likovni
su radovi prikazani na prigodnoj izložbi "Anðeli u nama",
dio književnih radova javno je izveden, a najširi je izbor
radova po žanrovima (poezija, proza igrokazi) objavljen u
zborniku "Izvor nade". Glazbeni doprinos susretu dao je
velik zbor Osnovne škole Ljudevita Modeca, uèenici
Glazbene škole Alberta Štrige Križevci te kantautorica
popularne glazbe Danijela Sisgoreo-Morsan. Nakon toga su
profesori Nada Babiæ i Igor Brkiæ u Osnovnoj školi
Ljudevita Modeca održali okrugli stol "Kršæanske vrednote u
djeèjem stvaralaštvu", a susret je završen turistièkim
obilaskom Križevaca. U žanru poezije prvu je nagradu
struènog ocjenjivaèkog suda za pjesmu "Vjerujem" osvojio
Luka Pejiæ (mentorica Vesna Rabak), uèenik 5. razreda
Osnovne škole "Turniæ" iz Rijeke. Druga je nagrada pripala
Luki Kosiæu, uèeniku 4. razreda takoðer iz rijeèke Osnovne
škole "Turniæ" (mentorica Vesna Rabak) za pjesmu "Isusa
zovi". Treæu je nagradu osvojila uèenica 8. razreda Osnovne
škole "Drago Gervais" Brešca Lara Ujèiæ (mentorica
Karolina Hauptfeld) za pjesmu "U Božjem zagrljaju".
Nagrade za poeziju nagraðenim je uèenicima i mentoricama
uime pokrovitelja Glasa Koncila", koji je i nakladnik
zbornika, uruèila izvršna urednica izdanja Vlatka
Plazzeriano.
U žanru proze prvu je nagradu struènog ocjenjivaèkog suda
za prièu "Moja najljepša haljina" osvojila Ana Baran,
uèenica 3. razreda iz Brestja kraj Sesveta. Drugu je nagradu
osvojila Nika Petriš, uèenica 4. razreda Osnovne škole
Dragutina Domjaniæa iz Svetoga Ivana Zeline (mentorica
Željka Peras), za prozni rad "Sanjala sam san", dok je treæa
nagrada pripala uèeniku Nikoli Puhinu (voditeljica Ljiljana
Bušiæ), iz 6. razreda I. osnovne škole Vrbovec za prozni
ostvaraj "Moja božiæna prièa (bez snijega i, uhu ugodnih,
božiænih pjesama)". Nagrade za prozu uime izdavaèke kuæe
Kršæanska sadašnjost uruèio je direktor mr. Robert Šreter.
U žanru igrokaza prvu nagradu struènog ocjenjivaèkog suda
osvojio je uèenik 6. razreda Osnovne škole Mahièno Mateo
Valiæ (mentorica Klara Èohan) za igrokaz "Što je vjera?"
Druga nagrada za igrokaz "Vjera i nada" pripala je Doroteji
Matoc (voditeljica Marija Prikratki), uèenici 8. razreda
Osnovne škole Vinica, a treæu nagradu za igrokaz "Smisao
Božiæa" osvojila je uèenica 6. razreda iz Križevaca Dora
Rebiæ. Nagrade za igrokaz darovala je izdavaèka kuæa
Verbum.
Prvu nagradu za likovno stvaralaštvo struènog ocjenjivaèkog
suda za rad "Vjerujem u Isusovo uskrsnuæe" osvojila je
Josipa Henizelman, uèenica 8. razreda OŠ "Josip Kozarac"
iz Josipovca Punitovaèkog (mentorica Anica Popoviæ).
Drugu nagradu za likovno stvaralaštvo za rad "Roðenje"
osvojio je uèenik 7. razreda Centra za odgoj i obrazovanje
"Ivan Štark" iz Osijeka Matej Petkoviæ (mentorica Zorica
Ðuraniæ), dok je treæu nagradu za rad "Vjerujem u bolji
svijet" osvojila Petra Šupukoviæ (mentorica Vesna Rabak),
uèenica 3. razreda Osnovne škole "Turniæ" iz Rijeke.
Nagradu za likovno stvaralaštvo uime Galerije hrvatske
sakralne umjetnosti "Laudato" iz Zagreba uruèila je
struènjakinja za odnose s javnošæu "Laudata" Marija
Pandžiæ. Više je uèenika i njihovih mentora dobilo nagrade
izdavaèkih kuæa Alfa, Profil i Školska knjiga. Pokrovitelji
završnoga susreta bili su Grad Križevci, Koprivnièko-
12
30. travnja 2013. broj 18/2013
ika
križevaèka županija i Zagrebaèka banka d.d., a u organizaciji
su pridonijele križevaèke župe sv. Ane te BDM Žalosne i sv.
Marka Križevèanina, Glazbena škola Alberta Štrige
Križevci, Srednja škola "Ivan Seljanec" Križevci i
Grafocentar d.o.o.
Završnoj sveèanosti prethodio je natjeèaj koji je bio otvoren
od 15. listopada do 15. prosinca 2012. godine, na koji je
pristiglo 218 književnih te 95 likovnih radova iz 68 škola s
podruèja cijele Republike Hrvatske.
Susret hrvatskoga djeèjega duhovnoga stvaralaštva "Stjepan
Kranjèiæ" jedini je natjeèaj i susret za djeèje duhovno
književno i likovno stvaralaštvo na nacionalnoj razini u
Republici Hrvatskoj za djecu osnovnih škola. Nazvan je
prema križevaèkom župniku na glasu svetosti Stjepanu
Kranjèiæu koji je i sam pisao književne radove katolièke
tematike. Organizatori su raspisali natjeèaj na krilima
uspješnoga natjeèaja i književnoga susreta za duhovnu
književnost na nacionalnoj razini za odrasle - Susreta
hrvatskoga duhovnoga književnoga stvaralaštva "Stjepan
Kranjèiæ" koji æe se ove godine održati peti put. Djeèjim
susretom "Stjepan Kranjèiæ" želi se potaknuti stvaranje
suvremenih djeèjih duhovnih književnih (poezija, proza,
igrokazi) i likovnih radova protkanih kršæanskim
vrednotama. Detaljnije se o svemu može doznati na
internetskoj stranici www.djecji-kranjcic.hr.
Susret Roma i neroma Ðakovaèko-osjeèke nadbiskupije
Beli Manastir, 27.4.2013. (IKA/TU) - U Caritasovom
Centru za mlade u Belom Manastiru u subotu 27. travnja
održan je II. susret Roma i neroma Ðakovaèko-osjeèke
nadbiskupije, u organizaciji Nadbiskupijskoga povjerenstva
za pastoral Roma. Na susretu je sudjelovalo oko 60 djece i
osnovnoškolaca iz Belog Manastira, Belišæa, Torjanaca,
Jagodnjaka i Vrpolja. Uvodni pozdrav uputio je
gradonaèelnik Apatina, Živorad Smiljaniæ, istaknuvši kako
Grad Apatin Romima posveæuje veliku pažnju. Sudionicima
se obratio i gradonaèelnik Belog Manastira Ivan Doboš. Vlè.
Jakov Pfeifer, župnik u Apatinu i povjerenik za pastoral
Roma Subotièke biskupije, održao je predavanje "Pojam i
iskustvo vjere u Boga".
Istaknuo je kako djeca govore ono što èuju od svojih uzora, a
to su im prije svega roditelji, stoga je vrlo važno u svom
domu dobiti temeljne, dobre informacije. Neizostavan je
odlazak na misu, ali i usklaðivanje onoga što èujemo,
osjeæamo i govorimo jer to je troje važno za cjelokupni
napredak jedne osobe, rekao je vlè. Pfeifer. Nakon stanke
struèna suradnica Caritasa Ðakovaèko-osjeèke nadbiskupije,
Mira Vego ukratko je predstavila projekt Caritasovog Centra
za dijete Osijek "I mi smo tu" èiji je II. ciklus održavanja
završio poèetkom travnja, a proveden je u tom Centru za
mlade. Dio sudionika na susretu se okušao u pravljenju
kolaèiæa koje su sudionici nakon ruèka kušali. Glazbenoplesni program koordinirao je don Anto Guberac, voditelj
Centra, pa su recitacije i na ranije navedenu temu iznijeli
suradnici Centra, a izvoðaèi na klavijaturama i gitari
predstavili su se duhovnom glazbom. Dobrom raspoloženju
pridonijeli su i èlanovi Romskog KUD-a iz Belog Manastira,
koji su plesom oduševili sudionike.
Program je nastavljen na travnjaku i nogometnom igralištu u
dvorištu Centra, gdje su održane tradicijske igre: skakanje u
vreæi, nošenje jajeta na žlici, granièar, ali i malonogometna
utakmica èlanova Katolièke malonogometne lige i èak tri
ekipe Roma.
Sudionici susreta izrazili su želju da se ovakvi susreti
druženja, razmjene iskustava, sklapanja novih prijateljstava i
otkrivanja novih informacija održavaju svake godine.
Domovinske vijesti
ika
Biskup Bogoviæ na okruglom stolu o Anti Glavièiæu
Senj, 27.4.2013. (IKA) - Gospiæko-senjski biskup Mile
Bogoviæ sudjelovao je 26. i 27. travnja na okruglom stolu
posveæenom životu i djelu vrsnog arheologa, muzeologa i
konzervatora iz Senja prof. Ante Glavièiæa održanom u
Domu kulture Milutin Cihlar Nehajev u Senju.
Okrugli stol u nazoènosti znanstvenika Anðelka Mijatoviæa,
Dragutina Pavlièeviæa, Mire Kolar, Milana Moguša, Anice
Nazor, Mirka Valentiæa, Milana Kruheka i biskupa Bogoviæa
pokazatelj je znanstvenosti, ljubavi i traga koji je prof.
Glavièiæ ostavio u istraživanju povijesti i u oèuvanju bogate
senjske i hrvatske povijesne i kulturne baštine.
Svi radovi sa skupa bit æe objavljeni u znanstvenom èasopisu
Senjski zbornik za 2013. godinu koji æe u cijelosti biti
posveæen prof. Anti Glavièiæu. Susret je moderirala
ravnateljica Gradskog muzeja Senj Blaženka Ljuboviæ,
nazoèili su mu i senjski gradonaèelnik Darko Nekiæ kao i
predsjednik Senjskoga muzeološkog društva Miroslav
Glavièiæ.
Biskup Bogoviæ na skupu je predstavio svoj rad "Župnièka
djelatnost Šime Straèeviæa", kao i svoj odnos i znanstvenu
suradnju s prof. Glavièiæem. Prof. Glavièiæ bio je arheolog,
muzealac, konzervator, a rodio se u Senju 19. sijeènja 1931.
Gimnaziju je završio u Senju, a studij arheologije i povijesti
na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Od 1956. do 1958. bio
je kustos i ravnatelj Narodnog muzeja u Pazinu, a od 1960. u
Senju ravnatelj i kustos Gradskog muzeja u osnivanju te od
1978. i muzejski savjetnik. Od 1962. glavni je tajnik
Senjskoga muzejskog društva.
Mons. Bogoviæ izmeðu ostaloga je rekao: "Antu Glavièiæa
upoznao sam po mons. Vladimiru Kraljiæu, voditelju arhiva
Senjsko-modruške biskupije koja je 1969. ukljuèena u
novoosnovanu Rijeèko-senjsku nadbiskupiju. Kraljiæ mi je
govorio o njemu kao vodeæem intelektualcu u Senju u
kojega on ima veliko povjerenje. Vidio sam poslije, kao
Kraljiæev nasljednik, da je Glavièiæ takoðer veoma cijenio
mons. Kraljiæa i uvijek je o njemu govorio s velikim
poštovanjem.
I meni je bilo drago kad sam 1985. došao u Senj kad me je
ukljuèio u stalne suradnike Senjskog zbornika. Tim svojim
radom poèeo sam se ustvari sustavno baviti pisanjem
znanstvenih radova. Ako danas mogu reæi da sam na
znanstvenom polju nešto uèinio, svakako za to trebam
dobrim dijelom zahvaliti Glavièiæu, koji je èesto navraæao k
meni i uvjeravao me kako bi bilo potrebno obraditi sad ovo
sad ono. Buduæi da je on u Senjskom zborniku angažirao
vrhunske znanstvenike, i ja sam morao dignuti svoj naèin
pisanja na visoku razinu. U svakom narednom broju
Senjskom zbornika bio je bar jedan moj rad."
Glavièiæ je bio zaljubljenik u senjsku prošlost do te mjere da
je ta ljubav imala snagu ideologije, pa èak i religije. Kao da
je ljude cijenio po tome koliko mu mogu pomoæi da se ta
prošlost otkrije i upozna. U crkvu je redovito ulazio s
fotografskim aparatom ili s notesom u rukama. I sam je
zdušno na tome radio, ali se dobivao dojam da njemu i nije
toliko važno hoæe li on osobno doæi do novih spoznaja ili æe
to netko drugi. Zato je kružio pogledom po cijeloj Hrvatskoj
i tražio znalce koji bi mu u tome mogli pomoæi. Stvoren je
stalni krug suradnika a njegovi èlanovi birani su prema tome
koliko tko može osvijetliti senjsku prošlost.
Otvarao je drugima prostor za rad, spreman se osobno
povuæi u pozadinu. Premda je on glavni pisac u Senjskom
zborniku, možemo reæi da nije napisao o Senju koliko je
mogao, ali je pronašao mnoge ljude za koje je vjerovao da
odreðenu temu mogu napisati bolje od njega. Nije se
optereæivao tome je li netko ovog ili onog nazora i
ideologije. Svojoj ljubavi prema senjskoj prošlosti podredio
je utjecaj u društvu, politièku podobnost, pa èak i obiteljske
radosti. Za njega su najradosnija okupljanja, kada je bio u
blagdanskom raspoloženju, bile senjske obljetnice za koje je
on redovito organizirao znanstveni skup i akademije.
Blagdani su bili obljetnica smrti sv. Metoda, obljetnica
Senjske glagoljske tiskare, Senjske gimnazije, radosno je
slušao govor o katedrali, o crkvi Sv. Franje, o franjevaèkom
samostanu, o senjskom kaštelu i Ožegoviæianumu. Mnogi
mu neæe lako oprostiti što nije dopustio da se od
"Ožegoviæianuma"napravi trgovaèki centar. Smetalo mu je
svako nasilje na prostoru crkve Sv. Franje jer je u tome vidio
remeæenje zasluženog mira uskoèkih velikana.
Sve treba gledati pod vidom osvjetljavanje i èuvanja senjske
prošlosti i kulture. Tu je bilo težište njegove vjere i
ideologije.
U tom smislu treba gledati i na èinjenicu da je rušenjem
komunizma vratio partijsku knjižicu. U zbornicima je prije
toga davao dosta prostora komunistima i partizanima koji su
vezani uz Senj, a poslije se prvi dao na istraživanje žrtava
komunistièkog i partizanskog režima. Do danas ga u Senju
nije nitko u tome nadmašio. Jednako je svaku vlast "muèio"
svojim projektima o istraživanju i èuvanju senjske kulturnopovijesne baštine. Vlast je bila bolja ili lošija veæ prema
tome koliko ga je pratila u njegovim projektima. On se pred
svakom znao doslovno ponižavati da stekne naklonost za
svoje ciljeve, a kada se vlast otimala, znao je pozvati izvana
jake autoritete vlasti i kulture.
Kada sam ja postao (crkvena) vlast, oèekivao je da æu
snažno materijalno pomoæi njegovim neosporno vrijednim
arheološkim projektima. Ja sam se, meðutim, oglušio jer sam
pred sobom gledao razrušene i spaljene crkve. Nije mi to do
kraja uspio oprostiti. No, pogrešno bi bilo reæi da je Glavièiæ
bio u svom radu zaljubljenik u projekte jer su oni njegovi.
Imao je osjeæaj za zdrave i prave kulturno povijesne
vrijednosti svoga grada i okoline. On je djelovao kao da
sluša govor tih vrijednosti i vlada se u skladu s njime. Još i
danas mi je žao što nisam s njime prošao kroz Senj da mi on
prevede taj govor na meni razumljiv naèin. Uvijek sam
mislio da za to ima vremena, a i on je u našim susretima
uvijek tako djelovao kao da nikada na raspolaganju nema
dovoljno vremena pa sam ga poštedio takvih svojih želja.
Mnoga mjesta imaju svoje monografije. Senj æe to teško
dobiti upravo zato što je – zahvaljujuæi Glavièiæu i njegovu
zborniku – o Senju toliko toga napisano da æe se teško naæi
koji æe to sve moæi sažeti u jednu monografiju.
Godišnji susret ministranata Zaprešiækoga dekanata
Zaprešiæ, 27.4.2013. (IKA) - Ministranti Zaprešiækoga
dekanata okupili su se 27. travnja u Mariji Gorici. Na
cjelodnevno druženje pristiglo je šezdesetak ministrantica i
ministranata. Godišnji zajednièki susret proslavili su
sveèanom procesijom i misom koju je vodio mr. Ivan
Grbešiæ, duhovnik u Meðubiskupijskom sjemeništu, uz
koncelebraciju vlè. Tomislava Haèka. Misu je uvelièao zbor
mladih Stijene iz župe sv. Petra u Zaprešiæu.
Cjelodnevno zajedništvo obilježile su provjere znanja,
tematski kviz, sportske i društvene igre, što ih je kreativno
smislio i organizirao vlè. Tomislav Haèko, župni vikar župe
sv. Petra. Ministrantima su na raspolaganju bili svi župni
resursi: znamenita crkva Pohoda Blažene Djevice Marije,
proplanak župskoga dvorišta i osebujna Dvorana blaženog
muèenika Alojzija Stepinca.
.
30. travnja 2013. broj 18/2013
13
Domovinske vijesti
"Vrsar poviješæu i zbiljom"
Idejni zaèetnik i "dobri duh" projekta kapitalne monografije
je vrsarski župnik mr. Lino Zohil, istaknuo glavni urednik
izdanja prof. Ivan Milotiæ
Vrsar, 27.4.2013. (IKA) - Knjiga "Vrsar – poviješæu i
zbiljom" predstavljena je 27. travnja u vrsarskom hotelu
Pineta. Ideja o realizaciji toga projekta nastala je prije èetiri
godine; po dolasku vlè. mr. Lina Zohila za vrsarskog
župnika, tijekom dva ljeta bavili smo se zahtjevnim
poduhvatom sreðivanja župnog arhiva; radom na toj
arhivskoj graði shvatili smo da o prebogatoj povijesti Vrsara,
kao ni o njegovoj zanimljivoj sadašnjosti, nije ništa sustavno
i dovoljno opsežno napisano, odluèili smo dakle sva
postojeæa saznanja objediniti u jednu koherentnu
monografiju, rekao je glavni urednik izdanja prof. Ivan
Milotiæ. Temeljni elementi monografije su, osim klasiènih
povijesnih saznanja, i znaèajan opus terenskih istraživanja
koja su obogatila kako poglavlja o povijesnim periodima
tako i prikaze sadašnje realnosti toga bisera zapadne istarske
obale. Knjiga sadrži mnoštvo povijesnih dokumenta, kao i
znaèajan broj raritetnih kartografskih priloga dobavljenih iz
arhiva i muzeja širega srednjeeuropskog podruèja, te iz
javnih i privatnih izvora s cijelog istarskog podruèja,a
znaèajan dio materijala potjeèe iz vrsarskoga župnog arhiva.
U zahvalnost svim autorima i suradnicima na projektu,
posebnu zahvalnost treba svakako izraziti župniku Zohilu,
koji je svojim strpljivošæu i radom, a nemalo i materijalno,
bitno pridonio realizaciji toga projekta, bez njega knjiga ne
bi bila ugledala svjetlo dana, naglasio je urednik. Premda
knjiga navodi osam autora: Marin Grgeta, Dubravko Milotiæ,
Ivan Milotiæ, Livio Prodan, Tomislav Sadriæ, Lino Zohil,
Ivan Zupanc i Kristijan Žužiæ, na projektu je kroz èetiri
godine radilo 40-ak osoba, najrazlièitijih profesionalnih
profila: povjesnièara, pravnika, crkvenih pravnika,
ekonomista, demografa, turistièkih djelatnika i mnogih
drugih, uz dodatno konzultiranje struènjaka usko specifiènih
podruèja, kao primjerice mr. Cotmana iz tvrtke Kamen Pazin
kojemu dugujemo zahvalnost za suradnju na poglavlju o
vrsarskom kamenu, rekao je Milotiæ. Uz bogati prikaz
prapovijesti, povijesti, srednjovjekovlja te crkvene povijesti
Vrsara, knjiga donosi opsežan osvrt na povijest i razvoj
turizma kao danas glavne privredne grane toga podruèja, a
poglavlja "Park skulptura Dušana Ðamonje i njegovo
stvaralaštvo u Vrsaru", "Edo Murtiæ – Vrsar i Montraker" te
"Meðunarodna studentska kiparska škola Montraker u
Vrsaru"
otkrivaju
znaèajnu
tradiciju
umjetnièkog
stvaralaštva. Na kraju knjige nalazi se demografska analiza
te prikaz sadašnjeg ustroja institucija i razvoja raznih
dogaðanja i projekata na podruèju Opæine Vrsar. Knjiga je
tiskana u nakladi od 750 primjeraka, a nakladnik je
Turistièka zajednica Opæine Vrsar.
O tehnièkim aspektima knjige govorio je grafièki urednik
Ivan Palèiæ, koji je izrazio zadovoljstvo što je mogao
sudjelovati u realizaciji tog projekta. To nije klasièna
monografija, nema mnogo fotografija, na svojih 640 stranica
sadrži ih 150, no kroz 850 fusnota, 300 tablica a nadasve
kroz veoma sadržajan tekstualni dio knjiga kroz 26 poglavlja
opisuje život ljudi na podruèju Vrsara, Gradine i Sv.
Mihovila nad Limom od prapovijesti do danas. Povijesni dio
zapoèinje opisom vremena prije otprilike 4000 godina, a
treba naglasiti da su istraživanja za taj projekt dovela i do
otkrivanja dosad historiografski posve neobraðenih
pretpovijesnih tumula na podruèju sela Marasi, nedaleko
Gradine. Rad na projektu doveo je do otkriæa i mnogih dosad
posve neobraðenih povijesnih dokumenta, ovom je prilikom
struèno obraðeno 70-ak povijesnih isprava o crkvenoj i
svjetovnoj povijesti Vrsara. Grafièko oblikovanje omota
14
30. travnja 2013. broj 18/2013
ika
izradili su Walter Sirotiæ i Dinko Toliæ, a zbog korištenja
tkanja jute za oblaganje korica svaki je primjerak unikat,
istaknuo je Palèiæ, te objasnio da se na naslovnici crvenim
slovima, poput crvene istarske zemlje, nalaze svi povijesni
nazivi Vrsara a sam naslov knjige izraðen je u tehnici starog
srebra.
Moderator predstavljanja bio je v.d. proèelnik Jedinstvenog
upravnog odjela Vrsara Marin Grgeta, osim Milotiæa i
Palèiæa sudjelovali su opæinski naèelnik Franko Štifaniæ,
župnik Zohil te direktorica TZ Vrsar Natalija Vugrinec.
Glazbeni obol sveèanosti predstavljanja dao je pjevaèki zbor
Mendule iz Vrsara pod ravnanjem Tome Njegovana.
Naèelnik Štifaniæ izrazio je zahvalnost svim suradnicima na
projektu monografije koji su predanim radom pridonijeli
tome da Vrsar dobije struènu analizu svoje povijesti i
sadašnjosti koja æe biti na ponos svih koji ovdje živimo te
istaknuo kako ova knjiga spada meðu prvi pet najvažnijih
projekata realiziranih u Vrsaru.
Meðunarodna ekumenska izložba "Teodorine ikone"
Jedinstvena izložba radova u kolažu umjetnice Mirjane
Nikoliæ posveæena je svim revniteljima i promicateljima
jedinstva kršæana
Zagreb, 27.4.2013.
(IKA) - Meðunarodna ekumenska
izložba "Teodorine ikone" s tematikom kršæanske
ikonografije otvorena je u subotu 27. travnja u
Grkokatolièkom sjemeništu na zagrebaèkom Gornjem gradu.
Ta jedinstvena meðunarodna izložba radova u kolažu
umjetnice Mirjane Nikoliæ posveæena je svim revniteljima i
promicateljima jedinstva kršæana u pomirenoj i
komplementarnoj razlièitosti jedne, svete, katolièke i
apostolske Crkve. Prije gotovo dvanaest stoljeæa, na tronu
jednoga svjetskoga carstva, Bizanta, pojavljuje se carica
Teodora II. Prvotni razlog zbog kojega se ovaj ciklus radova
u kolažu naziva "Teodorine ikone" jest nemjerljivi doprinos
ove neobiène vladarice, koji ponajviše dolazi do izražaja u
njezinom hvalevrijednom poslanju, trajnome prekidu
ikonoklastièkih proganjanja, osveta, ratova tijekom prve
polovine devetog stoljeæa (842. godine). Buduæi da je
izložba nadahnuta Teodorinom gestom svekolikog
(po)mirenja i posveæena zajedništvu, suglasju i slozi
pripadnika ljudskoga roda, ona je ekumenska jer želi
pridonijeti jedinstvu i pomirenju kršæana. U tom vidu i ova
izložba želi dati svoj doprinos spajajuæi ikonografiju Istoka i
Zapada.
Izložbu su otvorili križevaèki vladika Nikola Kekiæ i tajnik
Vijeæa HBK za ekumenizam i dijalog prof. dr. Jure Zeèeviæ.
Istièuæi kako ova izložba Mirjane Nikoliæ nièe na tlu
univerzalnoga, opæeljudskoga, zajednièkoga, nesebiènoga i
jer je namijenjena svim ljudima dobre volje, dr. Zeèeviæ
istaknuo je kako je izložba ekumenska i stoga što se ne
zaustavlja na konfesionalnim i meðucrkvenim granicama.
"Meðu svetaèkim likovima ovoga ciklusa nalazimo svece i
istoène i zapadne Crkve. U opusu Mirjane Nikoliæ sjedinjeni
su primjerice sv. Serafim Sarowski, sv. Paraskeva, sv. Sava,
sv. Nektarije Eginski – sveci iz istoènih pravoslavnih crkava
sa sv. Benediktom Nursijskim, sv. Leopoldom Mandiæem,
blaženim Alojzijem Stepincem, blaženom Katarinom
Kosaèom – svecima Rimokatolièke Crkve", istaknuo je dr.
Zeèeviæ, dodajuæi kako je iz toga vidljivo da se autorica ne
zaustavlja na konfesionalnim granicama, veæ njezino
nadkonfesionalno, ekumensko polazište ima potencijal biti
prepoznato kao opæe duhovno i kulturološko susretište.
"Ako je rijeè ekumenizam danas najèešæe shvaæena kao
mnogooblièno nastojanje oko veæeg jedinstva kršæanskih
Crkava, onda ne možemo ne zamijetiti i taj povezujuæi i
ika
jedinstvu pridonoseæi karakter ove izložbe. Veæ sama
èinjenica da autorica iz pravoslavnog crkvenoga okružja
izlaže u katolièkom (grkokatolièkom i rimokatolièkom)
okružju oèituje ovu izložbu kao meðucrkvenu, kao
ekumensku poveznicu", rekao je dr. Zeèeviæ, istièuæi
èinjenicu da se radi o autorici iz države Srbije koja izlaže u
Hrvatskoj što još dodatno ukazuje na to kako je ova izložba
u funkciji mosta, funkciji poveznice osoba, Crkava, naroda i
država koje imaju specifiène identitete.
Govoreæi o ustanovi u kojoj se održava Meðunarodna
ekumenska izložba "Teodorine ikone", biskup Kekiæ izrazio
je dobrodošlicu i radost što ova drevna ustanova iz prve
grkokatolièke Marèanske biskupije postaje susretište Istoka i
Zapada, poveznica èiji je cilj približavanje kršæanskih
Crkava i njihovih posebnosti. Govoreæi o važnosti ikona u
vjernièkom životu, vladika je istaknuo kako "smo pozvani,
gledajuæi ove ikone u kolažu, proniknuti u svoju nutrinu i
preispitati se kakva smo mi ikona u ovom našem vremenu, u
društvu u kojem živimo i djelujemo". "Neka ova
meðunarodna izložba bude poticaj svima nama da
postanemo ikone iz kojih æe se zrcaliti ljubav prema Bogu i
svakom èovjeku", rekao je vladika Kekiæ koji je ujedno
proglasio izložbu otvorenom.
U glazbenom dijelu programa nastupio je Æirilo-Metodov
kor u mješovitom sastavu. Izložba "Teodorine ikone"
otvorena je do 9. svibnja.
"Humanitarni koncert za Tajanu"
Sela, 27.4.2013. (IKA) - "Humanitarni koncert za Tajanu"
održan je u subotu 27. travnja u crkvi Sv. Marije Magdalene
u Selima. U organizaciji župe Sela, koncert za Tajanu
Bezuh, mladu djevojku i župljanku, koja se veæ dugi niz
godina bori s tumorskim oboljenjima održao je župni zbor
mladih, a prikupljena sredstva namijenjena su za njezino
lijeèenje. Od godine 2000. Tajana se lijeèi od tumora na
mozgu, a prošavši 17 operacija, ostala je bez sluha, teško joj
je ošteæen vid, otežano hoda, ima obostranu parezu facijalis i
ovisna je o pomoæi drugih. Nakon zadnjih operacija, mišiæi
lica su joj zbog ukoèenosti potpuno opušteni, te otežano
govori, unosi hranu i piæe. Koža joj u predjelu oka pada
prema dolje, te se unatoè višestrukim zahvatima još uvijek
ne zatvara u cijelosti, a zbog ožiljka na rožnici ne vidi na
lijevo oko. Premda zdravstveno u teškoj situaciji, Tajana nije
klonula duhom, aktivna je u župi, nagraðivana je pjesnikinja,
a godine 2008. objavila je i prvu zbirku pjesama "Hoæe li
zvijezde sjati kad se ugase oèi?"
Ovim koncertom prikupljen je jedan dio sredstava za
potrebne operacije oka i lica koje bi joj uvelike poboljšale
kvalitetu života, a svi koji na neki naèin mogu pomoæi
Tajani da lakše gleda, jede i prièa mogu joj se javiti na email [email protected] ili mobitel 095 550 3899
(samo SMS).
Biskup Košiæ krstio sedmo dijete obitelji Golomboš
Sisak, 28.4.2013. (IKA) - Sisaèki biskup Vlado Košiæ
predvodio je u nedjelju 28. travnja u katedrali Uzvišenja
svetog Križa u Sisku sveèano misno slavlje i tom prigodom
krstio malu Lorenu, sedmo dijete Vladimira i Aleksandre
Golomboš.
U homiliji, èestitajuæi roditeljima na hrabrosti, biskup je
istaknuo kako su prava propovijed i primjer drugima upravo
oni koji su kao pravi kršæani pokazali otvorenost svoje
obitelji prema životu. Na kraju slavlja biskup je darivao
obitelj prigodnim darovima.
Domovinske vijesti
Biskup Uziniæ predvodio slavlje sv. Jure
Gata, 28.4.2013. (IKA) – Sveèanim euharistijskim slavljem
koje je 28. travnja ispred starohrvatske crkvice Sv. Jure
muèenika podignute na uzvisini Gradac ponad župe Gata
predvodio dubrovaèki biskup Mate Uziniæ, roðeni
Poljièanin, više tisuæa Poljièana iz svih 12 starih poljièkih
katuna uz brojne hodoèasnike proslavilo je blagdan sv. Jure
muèenika, nebeskog zaštitnika srednjovjekovne Poljièke
kneževine. Koncelebrirali su gatski župnik i poljièki dekan
don Vlado Džuderija i desetak sveæenika Poljièkoga
dekanata i šire. Proslava je poèela velikom procesijom s
kipom nebeskog zaštitnika oko crkvice, koji su na rukama
ponijeli mladiæi u starim poljièkim narodnim nošnjama,
vijorile su se poljièka te brojne župne i bratimske zastave, a
sveèano liturgijsko slavlje pjesmom je uvelièao mješoviti
župni zbor iz župe Strožanac. Slavlje, koje je završilo
tradicionalnim blagoslovom automobila, izravno je prenosio
Drugi program Hrvatske televizije. U homiliji biskup je
istaknuo ljubav, na koju poziva Isus svoje uèenike, što "nam
daje moguænost da realnije sagledamo i svoju sadašnjost u
kojoj èesto primjeæujemo samo ono loše, a ne uspijevamo
otkriti toliko dobra koje smo i pojedinaèno i kao kršæanska
zajednica Crkva svjedoèili i svjedoèimo, nadahnjujuæi se na
Isusu Kristu i njegovoj ljubavi i trudeæi se druge ljubiti, ne
samo kao sebe same, što je minimum ispod kojeg kao
kršæani ne bi smjeli iæi. Trebamo živjeti onako kako nas je
Krist ljubio, a on nas je ljubio do kraja, do smrti na križu."
Ljubav je i danas, jednako kao i do sada, jedini put za
istinski naviještaj evanðelja. Društvo u kojemu živimo i
vrijeme koje nam je povjereno sito je rijeèi, a gladno
svjedoèanstva a uzori su oni pravi koji æe pokazati istinski
smisao ljubavi koja ne ljubi da bi uzela nego darovala,
poruèio je dubrovaèki biskup.
Biskup Košiæ postao èlan Franjevaèkoga svjetovnog reda
Hrastovica, 28.4.2013. (IKA) - Sisaèki biskup Vlado Košiæ,
obredom primanja u Franjevaèki svjetovni red u nedjelju 28.
travnja na kraju euharistijskog slavlja u župnoj crkvi Sv.
Bartola u Hrastovici, zapoèeo je vrijeme poèetne formacije u
mjesnom bratstvu u Hrvatskom Èuntiæu.
Obred primanja u Red predvodio je duhovni asistent
mjesnog bratstva fra Petar Žagar, a biskupa je u bratstvo
primio mjesni ministar br. Marijan Vujnoviæ. Obredu su
nazoèili kao èlanovi Podruènog bratstva bl. Alojzija Stepinca
podruèna ministra s. Branka Èernugelj i podruèni duhovni
asistent fra Milan Krišto.
Tom prigodom biskup Košiæ podijelio je sakrament potvrde
29 mladih te župe, a obraæajuæi se u homiliji njima i
èestitajuæi im na hrabrosti što su izabrali put vjere biskup je
poruèio: "Dragi mladi ne bojte se, vi ste prijatelji Božji. Vas
Isus ljubi, dao je samoga sebe za vas, ali sada traži od vas da
vi njemu odgovorite na tu ljubav. A odgovor ljubavi uvijek
je ljubav. I to takva kakvu je on pokazao prema nama. Znaèi,
mi smo dužni ljubiti na njegov naèin, na naèin križa. Vi
trebate biti hrabri i to toliko da plivate protiv struje, da se
znate izboriti za ono u što vjerujete, da imate svoj stav, da
Isusu vjerujete, da njega slijedite i da ustrajete u svjedoèenju
svoje vjere. Zato vam je potreban Duh Sveti. Duh ljubavi
koji æe kao sila Božja u vama, stalno davati vam snage da se
odupirete i pobijedite svaku kušnju i svaku nevolju. Oslonite
se na Isusa Krista, budite ljudi vjere i bit æete sretni mladi
ljudi".
Nakon misnog slavlja, poslije obreda primanja biskupu je
èestitao domaæi župnik fra Željko Jurkoviæ, a osobitu radost
na ulasku u njihovo mjesno bratstvo iskazali su èlanovi OFSa iz Hrvatskog Èuntiæa.
30. travnja 2013. broj 18/2013
15
Domovinske vijesti
U Èakovcu proslavljen državni spomendan Zrinskih i
Frankopana
Biskup Jezerinac zahvalio Zrinskoj gardi što svojim
mngobrojnim aktivnostima njeguje vrijednosti hrvatskih
velikaških obitelji Zrinski i Frankopan
Èakovec, 28.4.2013. (IKA) - U Èakovcu je u subotu 27.
travnja prigodnim sveèanostima poèelo višednevno
obilježavanje državnog spomendana Zrinskih i Frankopana i
Dana Meðimurske županije, koja proslavlja 20. obljetnicu
osnutka.
Sveèani program u organizaciji Zrinske garde Èakovec
poèeo je misnim slavljem koje je u župnoj crkvi Sv. Nikole
predvodio vojni biskup Juraj Jezerinac u zajedništvu s
èakoveèkim franjevcima i meðimurskim sveæenicima. Misi
su nazoèili èlanovi 20-tak povijesnih postrojbi iz cijele
Hrvatske i Maðarske koji su se u Èakovcu okupili na veæ
tradicionalnoj smotri u prigodi Zrinsko-Frankopanskog dana,
predstavnici Meðimurske županije na èelu sa županom
Ivanom Perhoèem i predsjednikom Županijske skupštine
Petrom Novaèkim, Matice hrvatske, Družbe Braæa hrvatskog
zmaja, Hrvatske vojske, Grada Èakovca i drugih mjesta koje
njeguju baštinu poznatih hrvatskih velikaških obitelji Zrinski
i Frankopan, te zastupnici u Hrvatskom saboru predvoðeni
potpredsjednikom Željkom Reinerom buduæi da je najviše
zakonodavno tijelo Republike Hrvatske prije dvije godine na
poticaj Zrinske garde Zrinsko-Frankopanski dan proglasilo
državnim spomendanom.
Pozdravljajuæi sve okupljene na misnom slavlju domaæi
župnik i dekan Èakoveèkoga dekanata fra Stanko
Belobrajdiæ rekao je da su se sabrali da bi proslavili
obljetnicu muèenièke smrti hrvatskih junaka Petra Zrinskog i
Frana Krste Frankopana, podsjetivši kako je obitelj Zrinski
zaslužna za utemeljenje franjevaèkog samostana u Èakovcu i
izgradnju današnje crkve.
U uvodu mise biskup Jezerinac zahvalio je Zrinskoj gardi što
svojim mngobrojnim aktivnostima njeguje vrijednosti
hrvatskih velikaških obitelji Zrinski i Frankopan koje su
ostavile duboki peèat u društvenom, politièkom,
gospodarskom i vjerskom životu naše zemlje. Naglasio je
kako vrijednosti koje su oni njegovali vrijede za sva
vremena i za svakog èovjeka.
"Spominjuæi se danas Zrinskih i Frankopana", rekao je u
homiliji vojni biskup, "spominjemo se ne samo njihova
junaštva u obrani hrvatskih teritorija, nego i duboke vjere
koju su nastojale živjeti ove poznate hrvatske obitelji. Te su
obitelji, a osobito vrsne žene, majke, odgojiteljice i
pjesnikinje iz njihovih obitelji, nastojale pisanom rijeèju
prenijeti svjedoèanstvo svog života hrvatskom kršæanskom
puku. Njihovu baštinu koja je prožeta hrvatskim identitetom
i vrednotama, danas na poseban naèin èuva i promovira
Zrinska garda Èakovec na èemu joj je potrebno dati
priznanje", napomenuo je biskup. Kazavši kako su u
današnjoj sveopæoj krizi identiteta vrijednosti, koje su živjeli
Zrinski i Frankopani, vrlo suvremene poruke, vojni biskup je
naglasio kako oni pokazuju da nitko ne može biti izuzet od
odgovornosti za izgradnju Crkve i društva u svakome
vremenu. Zaželio je da ih primjeri života i ostavština ovih
velikaških obitelji duhovno i kulturno oplemenjuju, te
vjernièki pouèavaju kako ustrajati u ljubavi u nesigurnim
vremenima. "Ove su obitelji hrvatskom èovjeku nastojale
približiti lik Isusa Krista, uvjerene da æe zahvaljujuæi vjeri u
Krista biti kadar preživjeti na ovim vjetrometinama. Neka
nam današnji spomendan bude poticaj za ponovno
vrednovanje domoljublja, èovjekoljublja i Bogoljublja
utemeljenog na vjeri u Isusa Krista", zakljuèio je biskup
Jezerinac u homiliji.
U službi euharistije korišten je kalež koji je samostanu
16
30. travnja 2013. broj 18/2013
ika
darovala obitelj Zrinski, a misno slavlje uzvelièao je
mješoviti gradski pjevaèki zbor "Josip Štolcer Slavenski" iz
Èakovca. Nakon mise svi su sudionici proslavu nastavili
programom na Trgu Republike gdje su povijesne postrojbe
predale prijavak meðimurskom županu Ivanu Perhoèu,
Poèasno-zaštitna bojna Oružanih snaga Republike Hrvatske
izvela je atraktivan ceremonijalni program, te su uruèene
povelje poèasnih èlanova Zrinske garde vojnom biskupu
Jurju Jezerincu (za uspješnu dugogodišnju suradnju izmeðu
Vojne biskupije u Republici Hrvatskoj i Zrinske garde
Èakovec te osobni doprinos u djelovanju i promociji Zrinske
garde Èakovec i baštine obitelji Zrinski i Frankopan) i
zamjeniku naèelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH
kontraadmiralu Anti Urliæu, a naknadno æe se povelje uruèiti
i
novoimenovanim
poèasnim
èlanovima
generalpukovnicima Anti Gotovini i Mladenu Markaèu. Uz
prigodne govore, program je zakljuèen polaganjem vijenaca
kod spomen-obilježja stradalim hrvatskim braniteljima u
Domovinskom ratu iz Meðimurja, kod spomen-ploèe
Zrinsko-Frankopanskoj pobuni na proèelju Staroga grada
Zrinskih, te kod spomenika "Oproštaj" posveæenom odlasku
hrvatskih muèenika Zrinskog i Frankopana u Beèko Novo
Mjesto, gdje su pogubljeni 30. travnja 1671. godine.
U sklopu višednevnog programa proslave državnog
spomendana Zrinskih i Frankopana u nedjelju 28. travnja
prigodan program s misnim slavljem u mjesnoj katedrali
odvija se u Beèkom Novom Mjestu, a na sam spomendan u
utorak 30. travnja misno slavlje u 18 sati u zagrebaèkoj
katedrali, mjestu gdje su svoje posljednje poèivalište
pronašle kosti Zrinskog i Frankopana, predvodit æe
varaždinski biskup mons. Josip Mrzljak, redovni èlan
Zrinske garde Èakovec.
Otvorene XXIV. meðunarodne igre salezijanske mladeži
Ovogodišnje igre uklapaju se u proslavu 100 godina
salezijanske prisutnosti u Hrvatskoj - Sudjeluje 97 ekipa iz
13 zemalja s ukupno 1018 sudionika
Zagreb, 28.4.2013. (IKA) – U svetištu Svete Mati slobode u
Zagrebu u nedjelju 28. travnja misnim slavljem zapoèele su
XXIV. meðunarodne igre salezijanske mladeži koje se u
Zagrebu održavaju do 2. svibnja. Ovogodišnje igre uklapaju
se u proslavu 100 godina salezijanske prisutnosti u Hrvatskoj.
Misu je predvodio don Marek Chrzan, savjetnik vrhovnog
poglavara salezijanske družbe za regiju Europa sjever, kojoj
pripada Hrvatska salezijanska provincija. U koncelebraciji
bili su i hrvatski provincijal don Pejo Orkiæ te petnaestak
sveæenika veæim dijelom iz zemalja sudionica Igara.
Olimpijski plamen simbolièno je upaljen na uskrsnoj svijeæi.
U poruci koju je sudionicima Igara uputio vrhovni poglavar
Salezijanske obitelji don Pascual Chavez Villanueva istièe se
kako je don Bosco od poèetka Oratorija shvatio odgojnu
snagu igre i sporta; uèinio je dvorište središtem svojih
ustanova, stvarajuæi u njima mladenaèki ambijent radosti,
spontanosti i obitelji. U takvu ambijentu pokazuje mladima
put radosnoga kršæanskog života, koji ih vodi sve do
svetosti. Igra i sport postaju tako važni elementi u
salezijanskoj odgojno-pastoralnoj ponudi. Nadalje, istièe
kako je salezijanska prisutnost na podruèju sporta i dalje
važna i može biti veoma znakovita, zahvaæajuæi mnogu
djecu i mlade koji bi inaèe ostali bez odgojne ponude.
Upravo zbog toga moramo ostati vjerni tipiènim
salezijanskim opredjeljenjima: središnje mjesto mlade osobe,
pokretaèka prisutnost animatora i odraslih meðu mladima,
odvažnost odgojne ponude koja æe potaknuti mlade za
napredovanjem, volja za evangeliziranjem, poruèuje don
Pascual Chavez Villanueva te salezijancima i povjerenicima
ika
Udruženja povjerava zadaæu da svjedoèe i da u odgovornim
laicima i mladim trenerima bude don Boscovu strast da traže
prije svega cjelovito dobro mladih, njegovu gorljivost da ih
privede Kristu, izvoru radosti i sreæe.
Predsjednik Meðunarodne salezijanske sportske mladeži
Georg Leibold koji i sam nazoèi igrama, hrvatskim
salezijancima èestitao je stoljetni jubilej prisutnosti u
Hrvatskoj te izrazio zahvalu provincijalu don Orkiæa,
hrvatskoj salezijanskoj sportskoj organizaciji SALOM,
osobito don Ivanu Marijanoviæu, kao i mnogim
dragovoljnim suradnicima na domaæinstvu i organizaciji.
Rado dolazimo u Zagreb: veæ treæi put, nakon 2003. i 2006.
opet smo gosti u prekrasnoj europskoj metropoli. Radujem
se brojnim sudionicima na sportskim igrama i nadam se da
æe nam ove igre ponuditi mnogostruko iskustvo i doživljaj
sporta, slavlja i vjere, istaknuo je Leibold.
U rijeèi dobrodošlice provincijal Hrvatske salezijanske
provincije don Pejo Orkiæ istaknuo je dva važna dogaðaja
koji
obilježavaju
ovogodišnje
meðunarodne
igre
Salezijanske sportske mladeži, a to su Godina vjere i 100.
obljetnica dolaska salezijanaca na hrvatsko tlo. U Godini
vjere pozvani smo svoju vjeru bolje upoznati i životom je
bolje svjedoèiti. Kao što u sportu postoji natjecateljski duh,
neka se taj duh osjeti i na duhovnom podruèju. Stota
obljetnica salezijanske prisutnosti neka svim sudionicima
pomogne prepoznati ljepotu salezijanske duhovnosti,
jednostavnost i radost što nas je Gospodin izabrao. Na tu je
radost don Bosco uvijek pozivao svoje mlade, a na tu radost
poziva i današnje mlade, istaknuo je Orkiæ, te svima
sudionicima igara poželio ugodne i radosne trenutke u
zdravom natjecateljskom ozraèju.
Predsjednik Organizacijskog odbora Igara don Marijanoviæ
sudionicima igara zahvalio je što su sa sobom ponijeli svoje
srce, koje koriste svakodnevno: u sportskom zalaganju, u
ispruženoj ruci, u srdaènom osmijehu. Zahvalio im je i što
imaju oko da zamijete èovjeka, da vide suigraèa a ne
protivnika, osobu a ne samo loptu, rezultat, uspjeh. Ovaj naš
susret je igra života, razuma i srca, ruku i spretnosti, sportske
vještine i ljudske topline, kulture duha i mladenaèkog
zanosa. Pokret je to koji prerasta u vjeènu igru s najveæim
Igraèem koji jedini može dati smisao našem igranju i
postojanju, koji prihvaæa i oplemenjuje otkucaje našega srca
i želje duha. Hvala svima koji sebe ulažu u ovaj
velièanstveni susret molitve i htijenja, vještine i spretnosti,
otvorenosti i prijateljstva, nove nade i novog poleta, uspjeha
koji su postigli ili ga drugima omoguæili. Nastavite, dragi
mladi, u svojoj sredini graditi zapoèeto, biti vidljivi znakovi
nade i jamstvo bolje buduænosti; zajedno s don Boscom
nastavite graditi Kristovo kraljevstvo ljubavi i pravde, mira i
solidarnosti, poruèio je Marijanoviæ.
Svrha meðunarodnih igara Salezijanske mladeži je pružiti
mladima moguænost sportskog natjecanja i po sportu
izgradnju odnosa i usvajanje temeljnih ljudskih i kršæanskih
vrijednosti:
meðusobno
razumijevanje,
prihvaæanje
razlièitosti, zajedništvo, mir, prijateljstvo, solidarnost,
pravednost. Posebni pak ciljevi su sportski, kulturni,
promotivni, odgojni i duhovni. Na igrama sudjeluju mladiæi i
djevojke organizirani u nacionalne saveze Salezijanske
sportske mladeži (Polisportive giovanili salesiane - PGS) ili
u druge oblike salezijanske aktivnosti (škole, oratoriji,
omladinski centri). Ukupno sudjeluje 97 ekipa iz 13 zemalja
s 1018 sudionika.
.
Domovinske vijesti
Biskup Huzjak krstio dijete u obitelji Banja
Bjelovarsko-križevaèki biskup krstio Josipa Bernarda, treæe
dijete u obitelji Banja, obitelji iz koje potjeèe i blaženica
Drinska muèenica s. Terezija Bernadeta Banja
Veliki Grðevac, 28.4.2013. (IKA) - Bjelovarsko-križevaèki
biskup Vjekoslav Huzjak pohodio je na petu uskrsnu
nedjelju, 28. travnja, župu Duha Svetoga u Velikom
Grðevcu, predvodio euharistijsko slavlje i krstio Josipa
Bernarda, treæe dijete u obitelji Banja, obitelji iz koje potjeèe
i blaženica - Drinska muèenica s. Terezija Bernadeta Banja.
Biskup se u homiliji dotaknuo herojskog svjedoèanstva vjere
blažene Terezije Bernardete i ostalih Drinskih muèenica te
istaknuo kako upravo u Godini vjere "moramo moliti
blaženicu da posveti naše obitelji, da moli za sve potrebe i da
zagovara sve župljane ove župe kod Gospodina, a posebno
Josipa Bernarda koji æe primiti krštenje". Vjera nije nešto što
se dogaða samo ovdje u crkvi, ona se treba odražavati u
našem životu, na našim licima, tako da se upravo na licima
vidi odraz onoga što u srcu nosimo, da smo kršæani, da smo
Kristovi, poruèio je mons. Huzjak. Biskupu je na kraju mise
zahvalio najstariji brat Josipa Bernarda i izrazio veliku
radost što je u zajednicu vjernika primljen èlan njihove
obitelji. Nakon misnog slavlja, biskup se susreo s obitelji
Banja u župnom uredu te im èestitao i uruèio darove.
U župi Kaptol svjedoèile Kæeri milosrða
Župljanima je posebno bilo zanimljivo da se u samostanu u
Novskoj nalaze i dvije novakinje iz Konga koje su u našu
domovinu stigle prije pet mjeseci
Kaptol, 28.4.2013. (IKA) - Župu sv. Petra i Pavla u Kaptolu
u nedjelju 28. travnja posjetile su redovnice Kæeri milosrða
iz samostana u Novskoj. Sudjelovale su na sva tri misna
slavlja u župi. Na poèetku ih je pozdravio župnik preè. Josip
Klariæ. Rekao je da su Božji putovi ljubavi razlièiti, a ta
Božja ljubav imala je udjela i u osnivanju reda Kæeri
milosrða koju je osnovala bl. Marija od Propetog Petkoviæ s
Korèule, inaèe zaštitnica Caritasa župe Kaptol.
Svjedoèanstvo o redovnièkom životu iznijela je s. Marija
Oreb koja dolazi s Korèule gdje je bl. Marija od Propetog
1920. godine osnovala njihovu redovnièku zajednicu. "Kao
dijete dosta sam vremena provodila kod redovnica.
Samostansko dvorište uvijek je bilo ispunjeno djeèjim
smijehom i igrom. Nas djecu privlaèila je jednostavnost
redovnica. Ta jednostavnost je otkrivala njihov sretan i
radostan život. Posebno nas je dojmila soba blaženice koja je
bila vrlo skromna. Blažena Marija cijeli svoj život usmjerila
je u Kristovu ljubav. Èesto je govorila da ljubav i križ idu
zajedno i da te dvije stvari ne mogu jedna bez druge. Ona je
to i živjela. Nju je blaženi papa Ivan Pavao II. kada ju je
proglašavao blaženom dao za primjer ne samo nama nego i
svim Hrvatima", rekla je s. Marija Oreb koja je nakon
završetka srednje škole odluèila poæi u novicijat u kojem se
nalazi godinu dana i pet mjeseci.
Župljanima je posebno bilo zanimljivo da se u samostanu u
Novskoj nalaze i dvije novakinje iz Konga koje su u našu
domovinu stigle prije pet mjeseci. "Kada nas ljudi ovdje vide
oni nas pitaju zašto nismo u Kongu izabrali drugu družbu.
Moj je odgovor da sam se i ja to pitala. Vjerujem da je to
Božja želja. Želim vas zamoliti da molite za nas, a mi æemo
za vas", poruèila je s. Charlotte Ondang.
Poprièesnu molitvu izrekla je novakinja s. Danijela Bago, a
na kraju misnog slavlja s. Jelena Kriviæ ukratko je
predstavila njihovu utemeljiteljicu. U znak zahvalnosti što su
imale priliku svjedoèiti u ovoj župi dvije novakinje iz Konga
Charlotte Ondang i Angele Nzimbu na svome su jeziku
otpjevale jednu pjesmu koja govori o zahvalnosti.
30. travnja 2013. broj 18/2013
17
Domovinske vijesti
Grkokatolièka župa u Stojdragi proslavila zaštitnika
Otvoren Arhiv Žumberaèkog vikarijata
Stojdraga, 28.4.2013. (IKA) - Grkokatolièka župa sv.
velemuèenika Jurja u Stojdragi proslavila je u nedjelju 28.
travnja svoga nebeskog zaštitnika. Sveèanu Liturgiju sv.
Ivana Zlatoustoga predvodio je žumberaèki biskupski vikar
protojerej stavrofor Milan Vranešiæ uz susluženje desetak
sveæenika obaju obreda. Osvrèuæi se na evanðelje o
Samarijanki, o. Danijel Hraniloviæ u propovijedi je istaknuo
da "i nama Gospodin svakoga dana prilazi kako bi nam
ponudio tu živu vodu". "I nama on prilazi kako bi iskusili
radost susreta s njime. Ta voda nije ništa drugo nego li Božja
milost i milosrðe, njegovi sakramenti, njegovo presveto
Tijelo i predragocjena Krv. Pitamo se što nam je potrebno da
se iz pustinje pretvorimo u plodnu zemlju, iz nezadovoljnog
i neostvarenog èovjeka u osobu koja je ispunjena, otvorena,
mirna? I kao što suhoj zemlji treba voda, tako nama treba
susret s Gospodinom, donositeljem "žive vode", vode života.
On je taj koji od ljudske pustinje èini plodno tlo. Naša
užurbanost, navezanost na ovozemaljsko, naša zatvorenost
prema èovjeku pokraj nas èesto zamuæuje taj izvor, pa i ne
možemo doæi do njega. Jer kao što je žena imala petoricu
muževa na koje se oslanjala, i mi kao vjernici imamo vrlo
èesto gospodare svojih života. Nekome je to posao, imanje,
novac, status u društvu. Oslanjamo se na sve, a vrlo malo a
èesto puta i nikad na Boga. I da bi došli do toga izvora Isus
nam kazuje kako se sa svojim idolima trebamo suoèiti. Prije
svega odbaciti sve ono što je grešno, što sprjeèava da se
Božja volja ostvaruje po nama. Pozvani smo povjerovati
Kristu kako nas iz naše kaljuže jedini On može spasiti. Da je
On taj koji æe nas preobraziti u novoga èovjeka. I pritom se
ne trebamo bojati ukoliko dopustimo Njemu da on zahvati
naše živote. Jer On najbolje zna što je u našim srcima. I kad
osjetimo iskustvo susreta s Kristom, kad osjetimo njegovu
ljubav za nas tada æemo i poput žene iz današnjeg evanðelja
biti vjesnici njegova Kraljevstva, njegove poruke", poruèio
je Hraniloviæ. Prije završnog blagoslova vjernici su nazoèili
tradicionalnom Markovskom blagoslovu polja, vinograda i
voænjaka.
Na ovogodišnjem proštenju župa je uz veæ postojeæi
Žumberaèki uskoèki muzej, otvorila i Žumberaèki arhiv
Žumberaèkog vikarijata Križevaèke eparhije èija prvotna
zadaæa i cilj bio sakupiti sve dokumente, tiskovine i fotodokumentaciju vezanu za Žumberak i njegove stanovnike.
Istièuæi važnost arhiva u oèuvanju žumberaèke povijesti,
tradicije i kulture, o. Daniel Vranešiæ koji je pokrenuo i
osnivanje ove institucije, istaknuo je kako æe od sada vrata
Žumberaèkog arhiva biti otvorena za sve koji žele na jednom
mjestu otkrivati bogatstvo koje Žumberak posjeduje u cilju
oèuvanja, širenja i upoznavanja njegove bogate vjerske,
gospodarske i kulturološke specifiènosti. Arhiv je nakon
blagoslova službeno otvorila direktorica Samoborske
knjižnice Mirjana Dimnjakoviæ. Ovaj dogaðaj popratio je i
žumberaèki KUD "Marko Vukasoviæ" iz Samobora.
Blagoslov novih zvona u Skradniku
Skradnik, 28.4.2013.
(IKA) - U kapeli Sv. Marka
Križevèanina u Skradniku, u župi Oštarije, održana je u
nedjelju 28. travnja u popodnevnim satima sveèanost
blagoslova novih zvona. Misu je predslavio župnik Oštarija i
Cerovnika i èuvar svetišta Gospe od èudesa u Oštarijama
pop Antun Luketiæ a uèenici iz podruène škole Skradnik
pripremili su dramski program. Nakon mise tradicionalno su
uz blagdan sv. Marka Evanðelista blagoslovljena polja.
18
30. travnja 2013. broj 18/2013
ika
Mješoviti zbor Nadbiskupijske klasiène gimnazije iz
Zagreba gostovao u Slavonskom Brodu
Slavonski Brod, 28.4.2013. (IKA) - Pedesetak mladih,
èlanova Mješovitog zbora Nadbiskupijske klasiène
gimnazije iz Zagreba gostovali su u nedjelju 28. travnja u
Slavonskom Brodu. Po dolasku sudjelovali su na podnevnoj
misi, koju je predvodio fra Mario Crvenka, a inaèe najviše
pohaðaju mladi. Pod vodstvom dirigentice Ankice Jurièiæ i
na orguljama mladog Stjepana Molnara oni su predvodili
pjevanje na misnom slavlju. Prijateljstva mladih iz Zagreba s
mladima iz Slavonskog Broda nastala su druženjem kroz
zajednièke nastupe zborova klasiènih gimnazija, buduæi da u
Slavonskom Brodu djeluje klasièna gimnazija "Fra Marijana
Lanosoviæa" koju vode domaæi franjevci. Meðu mladima bili
su i trojica sjemeništaraca iz slavonskobrodskih župa.
Prijateljski susret nastavljen je popodnevnim druženjem u
razgledanju znamenitosti Slavonskog Broda, a u pratnji prof.
Hrvoja Špicera.
Hodoèašæe sveæenika Zagrebaèke nadbiskupije u
Vukovar
Vukovar, 29.4.2013.
(IKA) - Sveæenici Zagrebaèke
nadbiskupije, predvoðeni zagrebaèkim nadbiskupom
kardinalom Josipom Bozaniæem, hodoèastili su u
ponedjeljak 29. travnja u Vukovar, gdje su na svom
Sveæenièkom danu u Godini vjere na toj Golgoti suvremene
Hrvatske molili za poginule i nestale, kao i za sve žrtve
Domovinskoga rata.
Predvodeæi misu u župnoj crkvi Sv. Filipa i Jakova,
zagrebaèki nadbiskup kardinal Josip Bozaniæ rekao je da se
u Vukovaru izbliza uèi kako živjeti za druge, darivati se
drugomu, služiti drugima. "Ovdje se ne može proæi bez
pitanja što je bitno i najvažnije u ljudskome životu. Oni ljudi
koji su bili spremni dati i život za bližnje, ovdje su posijali
sjeme nesebiènosti što ga mržnja nije uspjela ugušiti, premda
su za mržnju bile izorane duboke brazde, pripremljena široka
polja, obilato zalijevana neistinom", rekao je kardinal.
"Došli smo u Vukovar u trenutku kada hrvatsko društvo
iznova preplavljuju pokušaji da se posebnost Vukovara
zanijeèe, da se ne cijeni ono što je najvrjednije u tkivu
naroda, da se ne gradi na istini. Tako se nastoji stvoriti
dojam da je ovo mjesto kao i svako drugo; da se ovdje nije
dogodilo ništa što bi odstupalo od redovitosti; da se prema
Vukovaru treba odnositi nekom beživotnom i hladnom
redovitošæu kao i prema drugim mjestima. Ali, mi dobro
znamo da za Hrvatsku ovdje postoje toliki nositelji
nezaobilazne memorije koja odiše ljudskom i kršæanskom
duhovnošæu. U Vukovaru nisu na prvome mjestu oni koji su
razarali, nego oni koji su èuvali i gradili. A svatko tko od
ovdašnje neobiènosti i dara ljubavi stvara beznaèajnu
obiènost taj i dalje pokušava razarati, unositi nemir, otvarati
rane i širiti neosjetljivost koja vodi u sukobe. I dok se èini
neupitnim da je Vukovar jedan od najjasnijih simbola
hrvatske slobode, nerazboritim se stavovima, udaljenima od
stvarnoga života, pridonosi stvaranju osjeæaja da nekima do
toga nije stalo", istaknuo je zagrebaèki nadbiskup, zapitavši
"zar se nismo veæ dovoljno uvjerili upravo u Hrvatskoj da
nepoštivanje ili dokidanje istinskih simbola ne vodi k
dobru?"
"To, braæo i sestre, tako lako u našemu društvu prepoznaju
jednostavni ljudi koji su prokušani nepravdama i
poniženjima. Kao da se i ovdje potvrðuje Isusova
evanðeoska rijeè u kojoj slavi Oca što je otajstvo spasenja
'sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima' (Mt 11, 25).
Poznato nam je da su u Svetome pismu 'maleni' oni koji
ika
imaju èisto srce, koji su ponizni i Bogu odani; oni vide
srcem i zbog toga ne zanemaruju tuðu ranjenost i bol. Taj
stav 'malenih' nije teško prepoznati u braniteljima Vukovara
koji su jednostavnošæu srca prepoznali nepravdu i u obrani
Domovine znali gdje im je mjesto. Branitelji su pokazali da
posjeduju neposrednost uvida kao pokretaèku snagu da se u
ljubavi traži dobro drugoga. Kao što su tada prepoznali
posebnost Vukovara, danas uoèavaju da se ta posebnost želi
izbrisati. Ljudi takvih stavova nikada nisu smetnja društvu
niti su izvor nereda", rekao je kardinal Bozaniæ, primijetivši
da za razliku od njih, oni koji sebe smatraju mudrima ne
izrièu svoje stavove, ne èuje im se glas, ne zalažu se za
istinu; ili se skrivaju u svojoj sebiènosti, ili im se ta pitanja
èine nevažnima, ili misle da su te posebnosti zapreka za
boljitak nekog novog društva. "No, upravo je suprotno.
Posebnost vukovarske memorije je jamstvo da se jedino na
istini može graditi zajedništvo i produbljivati odnose meðu
ljudima koji mogu jamèiti bolju buduænost. Sve što unosi
laž, sve što šutnjom prekriva osjetljivost za èovjeka šteti
ovomu Gradu i domovini Hrvatskoj", upozorio je kardinal.
"Zbog toga treba jasno reæi da je pitanje jednoga pisma
sažetak mnogih drugih pitanja na koja nisu dani odgovori.
Ta goruæa pitanja još uvijek odjekuju i traže odgovore. Stoga
Vukovar zaslužuje posebnu osjetljivost koja treba biti
izražena i posebnim okvirom pozitivnih propisa o ureðenju
pojedinih pitanja. Naime, politièka mudrost odlikuje se
osjetljivošæu za stvarnost, ne utjeèe se nasilju prema
osjeæajima graðana da bi provela svoj plan, poznaje iznimke
i strpljiva je u išèekivanju da sazrije vrijeme. Ovdje je
najprije potrebno uèiti istinu, promicati èežnju za susretima i
zajedništvom te širiti prostor suživota i pomirenja. Tu
osjetljivost potvrðuje i naša nazoènost danas, ali prije svega
nazoènost mnoštva hrvatskih graðana tijekom godine, meðu
kojima je zapažen znatan broj djece i mladih. Uviðamo da je
potrebno daleko više ulagati u odgoj, pouku i prenošenje
vrijednosti žrtve Vukovara novim hrvatskim naraštajima",
poruèio je zagrebaèki nadbiskup.
"Mi, sveæenici Zagrebaèke nadbiskupije, došli smo ovamo
moliti molitvom zahvale za darove koje nam Gospodin daje,
da bismo s pomoæu njih služili i donosili radost bližnjima.
Došli smo moliti molitvom prošnje za pokoj poginulih u ratu
protiv Hrvatske; za one koji se još uvijek vode kao nestali;
za sve koji nose teret na tijelu i duši; za sve umorne i
optereæene, da im Gospodin u svojoj blagosti daruje snagu,
utjehu i odmor", istaknuo je kardinal Bozaniæ. Takoðer je
istaknuo da æe Crkva poduprijeti graðansku inicijativu
"Uime obitelji" koja ima za cilj raspisivanje referenduma na
kojemu bismo se mogli izjasniti želimo li da se u hrvatskome
Ustavu nalazi ugraðena definicija braka kao životnoga
zajedništva muškarca i žene. "Premda tu inicijativu pokreæu i
vode hrvatski graðani pripadnici raznih vjeroispovijesti, u
svojim æemo župama upoznati vjernike s važnošæu toga
zahtjeva i pozvati ih da se ukljuèe u taj demokratski i
dalekosežni civilizacijski pothvat koji brani i èuva instituciju
braka i obitelji,bez obzira na politièke opcije koje su u
nekome trenutku na vlasti", rekao je kardinal. "Premda je to
prvorazredno civilizacijsko pitanje, ali – kao što to uviðaju i
druge vjerske zajednice – ono je i vjernièko pitanje koje
zadire u temeljne istine naše vjere, za koju smo posebno
osjetljivi u Godini vjere. Osjeæam dužnost to reæi ovdje u
Vukovaru, jer je s ovoga mjesta moguæe bolje èuti i osjetiti
odgovornost prema Domovini", rekao je kardinal Bozaniæ,
potaknuvši sveæenike da se zdušno založe i potaknu vjernike
laike u ostvarivanje potpore toj inicijativi, "kako bismo kao
Crkva dali do znanja gdje vidimo polazište za buduænost".
Na misi su koncelebrirali ðakovaèko-osjeèki nadbiskup
Marin Srakiæ, zagrebaèki pomoæni biskupi Valentin Pozaiæ,
Domovinske vijesti
Ivan Šaško i Mijo Gorski te dvjestotinjak sveæenika.
Sveæenici su u poslijepodnevnim satima pohodili Spomendom Ovèara te u zajednièkoj molitvi i paljenju svijeæa odali
poèast svim žrtvama. Službu Rijeèi na Memorijalnome
groblju žrtava Domovinskoga rata predvodio je nadbiskup
Srakiæ.
Na povratku s hodoèašæa u Vukovar sveæenici Zagrebaèke
nadbiskupije posjetili su Ðakovo gdje je u katedrali molitvu
Veèernje predvodio mons. Srakiæ. Zaželjevši dobrodošlicu,
nadbiskup Srakiæ istaknuo je kako se kao kršæani i katolici u
svakoj crkvi osjeæaju kao kod kuæe, pogotovo kad ih vežu
brojne veze iz prošlosti i sadašnjosti.
"Kada je bila proglašavana nova crkvena pokrajina i kada su
neki razmišljali da se Ðakovo dijeli od Zagreba, tada je
kardinal Josip Bozaniæ rekao: 'Ovo nije èin dijeljenja, ovo je
èin snage. Crkva po ovome èinu postaje snažna'. Htjeli
bismo da uz vas saèuvamo tu snagu svjedoèenja Krista
Gospodina na ovim našim prostorima, svi mi – i mi biskupi,
naši sveæenici i naši vjernici", rekao je nadbiskup Srakiæ.
Nazoènima se obratio i kardinal Bozaniæ, rekavši kako
dolikuje ovo lijepo hodoèašæe završiti u lijepoj
Strossmayerovoj katedrali. "Ovim sveæenièkim danom u
Vukovaru, tom spomen-gradu muèenika, željeli smo
uèvrstiti našu vjeru, ojaèati naše zajedništvo, osvježiti našu
ljubav i našu nadu i vjerujem da svi osjeæamo kako je ovaj
dan za sve nas blagoslovljen, da smo doživjeli nešto što
èovjek doživljava kada dolazi blizu mjesta gdje su bile žrtve,
gdje se dogodilo muèeništvo, gdje se svjedoèilo nešto više
nasuprot zlu koje je navaljivalo na èovjeka", rekao je
kardinal Bozaniæ, izrazivši zadovoljstvo što je uz sveæenike
Zagrebaèke nadbiskupije cijeli dan bio i pastir Crkve
ðakovaèko-osjeèke mons. Srakiæ.
"Oèe nadbiskupe i metropolito, cijeli ste dan poklonili nama.
Mi smo željeli pohoditi ovu Crkvu, molili smo za ovu Crkvu
i osjetili se doma, jer smo u Katolièkoj Crkvi, osjetili smo
zajedništvo koje nas povezuje i koje ima povijesno i
sadašnje znaèenje. Dok vam zahvaljujemo na vašoj blizini,
želimo vam zahvaliti i za sve ono što ste u vašoj službi
iskazivali prema zagrebaèkoj Crkvi i Zagrebaèkoj
nadbiskupiji. Drago nam je da ste upravo vi prvi nadbiskup i
metropolita ove crkvene pokrajine, koju doista doživljavamo
kao jaèanje Katolièke Crkve u hrvatskom narodu i državi.
Želimo napredak, rast crkvenosti, puno blagoslova i vama i
èitavoj mjesnoj Crkvi", rekao je kardinal, zahvaljujuæi
nadbiskupu Srakiæu te mu, kao znak zajedništva i spomen na
ovaj dan, uruèio poklon – kip Bogorodice s djetetom.
30. travnja 2013. broj 18/2013
19
Crkva u Hrvata
ika
Crkva u Hrvata
Hodoèašæe putovima brata Bonifacija Pavletiæa
Milano, 21.4.2013. (IKA) - Prijatelji brata Bonifacija Ivana
Pavletiæa iz Kutine i Zagreba posjetili su od 19. do 21.
travnja Saronno kod Milana u Sjevernoj Italiji u kojem je
djelovao èlan Družbe Sinova Bezgrešne brat Bonifacije.
Tijekom puta posjetili su marijansko svetište Gospe od
Krune (Madonna della Corona) u Monte Baldu. Hodoèasnici
su tamo sudjelovali na misi i rektoru svetišta mons. Pietru
Maroldiju predali lik Gospe Snježne Kutinske, jer oni imaju
trajnu izložbu Marijinih slika i kipova drugih svetišta,
izmeðu ostalih i Gospu Meðugorsku, Bistrièku i Gospu od
Kamenitih vrata. U Milanu su razgledali glasovitu katedralu
s grobom sv. Karla Boromejskog te crkvu Sv. Sebastijana i
druge znamenitosti. U Saronnu su obišli Kuæu maticu
Družbe Sinova Bezgrešne u kojoj je svetište s grobom
utemeljitelja Montija. U sklopu svetišta razgledali su Muzej
brata Bonifacija te jedinstvenu izložbu božiænih jaslica.
Hodoèasnici su drugi i treæi dan imali misu u kripti na grobu
o. Montija. Razgledali su i obližnje svetište Blažene Djevice
Marije od èuda, u kojoj se èesto molio brat Bonifacije
Pavletiæ. Na povratku kuæi hodoèasnici su posjetili Sirmione,
grad na jezeru Garda u pokrajini Brescia.
Mozartine gostovale u HKM London
London, 22.4.2013. (IKA) - Djevojaèki zbor Mozartine iz
Zagreba boravio je u pratnji svojih voditeljica od 18. do 22.
travnja u Londonu. Èlanice zbora bile su smještene kod
èetrnaest obitelji Hrvatske katolièke misije London koju
vodi fra Ljubomir Šimunoviæ. Pod vodstvom dirigentice Ive
Majceniæ a uz glasovirsku pratnju Marija Èopora Mozartine
su svojim pjevanjem uvelièali misno slavlje u subotu 20.
travnja u crkvi Sv. Vinka Paulskoga u londonskoj župi
Clapham Common, te nakon mise održali koncert koji je
ukljuèivao skladbe poznatih svjetskih skladatelja kao što su
Mozart, Mendelssohn, Britten i Pergolesi. Slijedila su i
vrijedna djela hrvatskih autora meðu kojima su bili: Fio,
Žganec, Matetiæ-Ronjgov i Cossetto. Mjesni župnik mons.
Timothy Galligam izrazio je oduševljenje vrsnošæu izbora i
sigurnošæu nastupa.
U nedjelju 21. travnja u londonskoj crkvi Presvetoga Srca,
redovnom nedjeljnom okupljalištu Hrvata, Mozartine su
nastupili na misi koju je predvodio voditelj HKM London
fra Ljubomir. Taj dan nazoèni su se posebno pomolili za
nekadašnju britansku premijerku nedavno preminulu
barunicu Margaret Thatcher i spomenuli njezina zauzimanja
za Hrvatsku u tijeku Domovinskog rata. Nastup Mozartina u
Londonu bio je dijelom festivala "Welcome Croatia"
(Dobrodošla Hrvatska), kojim se obilježava skori ulazak
Hrvatske u Europsku uniju pa je fra Ljubomir nakon
koncerta istaknuo da su Mozartine najbolji dokaz kako
Hrvatska Europskoj uniji i Ujedinjenom Kraljevstu ima što
pokazati i darovati. Bila je to ujedno i prigoda promocije
hrvatske kulture, jezika, obièaja te vedrine prisutne u glazbi i
mladosti koja s otvorenošæu i nadom gleda u buduænost.
Mozartine djeluju od 1999. te imaju pedesetak èlanica
izmeðu 12 i 20 godina. Njihov repertoar ukljuèuje klasiènu
kao i duhovnu i zabavnu glazbu prilagoðenu zborskom
pjevanju. Suraðivali su s najboljim hrvatskim i
meðunarodnim okestrima, glazbenicima i dirigentima. Uz
brojne nastupe u Hrvatskoj nastupale su u Europi i Americi.
20
30. travnja 2013. broj 18/2013
Andrija Anišiæ novi doktor telogije
Doktorsku disertaciju pod naslovom "Vjersko – moralna
obnova braka i obitelji – model opstanka i napretka naroda
u djelima Ivana Antunoviæa" izradio je pod vodstvom prof.
dr. Stjepana Balobana iz podruèja moralne teologije
Subotica, 23.4.2013. (IKA) - Andija Anišiæ, sveæenik
Subotièke biskupije, obranio je u utorak 23. travnja na
Katolièkom bogoslovnom fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu
doktorsku disertaciju pod naslovom "Vjersko – moralna
obnova braka i obitelji – model opstanka i napretka naroda u
djelima Ivana Antunoviæa", koju je izradio pod vodstvom
mentora prof. dr. Stjepana Balobana iz podruèja moralne
teologije te uže sepcijalizacije: braèni i obiteljski moral.
Svoj rad je branio pred struènim povjerenstvom u sastavu:
prof. dr. Tonèi Matuliæ, predsjednik, prof. dr. Stjepan
Baloban, mentor – èlan, 3. prof. dr. Vladimir Dugaliæ, èlan,
prof. dr. Josip Grbac, èlan i doc. dr. Franjo Podgorelec, èlan.
Ivan Antunoviæ, naslovni biskup bosanski (1815. – 1888.)
bio je veliki duhovni voða i narodni preporoditelj baèkih
Hrvata Bunjevaca i Šokaca. On je uz svoj zapaženi
pastoralni rad i rad u središnjim ustanovama Kaloèko-baèke
nadbiskupije, ostavio i bogatu pisanu baštinu: pokrenuo je i
ureðivao Bunjevaèke i šokaèke novine i Bunjevaèku i
šokaèku vilu (1870. – 1876.).
Objavio je jedanaest knjiga; saèuvano je devet njegovih
znaèajnih rukopisa (Bariša Kitkoviæ, 451 str. i Poslijednji
Gizdarev, 357 str.); 225 èlanka; 56 dopisa (èlanci koje je
slao s putovanja Bunjevaèkim i šokaèkim novinama); 58
pisama; 138 bibliografskih jedinica.
Doktorski rad Andrije Anišiæa osim Uvoda i Zakljuèka ima
sljedeæa èetiri poglavlja: Život i rad biskupa Ivana
Antunoviæa, Povijesni okvir djelovanja Ivana Antunoviæa,
Ivan Antunoviæ o braku i obitelji te Antunoviæev model za
opstanak i napredak naroda.
Poseban doprinos ovoga rada je u tome što je autor samim
Antunoviæevim mislima iz brojnih njegovih djela, èlanaka i
pisama prikazao ozraèje u kojem je djelovao i živio njegov
"mili Rod" – Bunjevci i Šokci koji su grana hrvatskog
naroda što baca posebno pozitivno svjetlo na njegov
cjelokupni život i rad. Tako je otkrio njegovu narav i
karakter i s kakvim se sve poteškoæama susretao u svom
pastoralnom te preporoditeljsko-prosvjetnom radu.
U središnjem dijelu svoga rada autor prikazuje cjelokupnu
Antunoviæevu misao o braku i obitelji. Najprije prikazuje
koje je sve negativne pojave u braku i obitelji uoèio i
žigosao.
Zatim se prikazuje Božji naum i crkveni nauk o braku i
obitelji te posebno život u braku i život u obitelji da bi u
zakljuèku ovoga poglavlja istakao molitvu kao temelj
obiteljskog života.
Svakako je najveæi doprinos ovoga doktorskog rada
autorovo otkriæe, kako ga je nazvao, Antunoviæevog modela.
U tom modelu se prilike u kojima je Antunoviæ živio i radio
navode kao motiv za stvaranje samog modela dok su cilj i
naèin njegovog rada oblikovali taj model. Sastavnice toga
modela su promicanje vjersko-moralnog uèenja, zatim
vjersko moralna obnova braka i obitelji.
No, kako je u svom dugogodišnjem pastoralnom radu
Antunoviæ uoèio da to nije dovoljno da bi mogao pomoæi da
njegov narod opstane i napreduje, on je pokrenuo i narodni
preporod, zatim je snažno isticao potrebu i nužnost prosvjete
te znaèaj gospodarskog napretka. Sve to saèinjava daljnje
sastavnice toga modela. Shvatio je, meðutim, da ni to nije
ika
dovoljno jer je shvatio da je uz sve to nužna sloga i udruženo
djelovanja svega naroda oko svoga spasa, opstanka i
napretka, što saèinjava završnu sastavnicu modela. U
završnom dijelu ovoga poglavlja autor navodi i neke
konkretne plodove života po Antunoviæevom modelu.
Osim toga doprinos doktorskog rada je i u tome što je autor
otkrio i skupio na jedno mjesto brojne nove èlanke Ivana
Antunoviæa te sedamdesetak novih bibliografskih jedinica.
Do tada se uglavnom navodilo 34 èlanka, 8 dopisa te
sedamdesetak bibliografskih jedinica.
U zakljuèku obrane svog doktorskog rada Andrija je
istaknuo: Djelo Ivana Antunoviæa u njegovom hrvatskom
narodu i "milom mu Rodu" bunjevaèkom i šokaèkom,
prisutno je i živo. Njegovo životno geslo "sve za vjeru,
narodnost i rijeè svoju" i dalje je misao koja nadahnjuje i
svjetlo koje ih vodi u njihovom radu te donosi i danas one
plodove koje je on želio i za koje je cijeli život izgarao.
Biskup Ivan Antunoviæ ima što reæi svom narodu ali i svim
ljudima treæega tisuæljeæa. Njegove moralne pouke i mudre
poruke mogu dati znaèajan doprinos u izgradnji bolje, ljepše
i sretnije buduænosti hrvatskog naroda i Crkve u Hrvata i dati
doprinos toliko željenoj civilizaciji ljubavi. To æe se dogoditi
ako Hrvati u Baèkoj ostanu vjerni Bogu, Rodu i Narodu jer,
kako napisa Ivan Antunoviæ u Predgovoru svog
najopsežnijeg djela Bog s èoviekom nazemlji: Vjeru u
narodu utamanit, jest u èovieku uzbudit oholost i uzglanicu
neradinosti prostrt… bez vjere se narod ne podiže, veæ
svakim danom dublje pada. Bez Boga razbjeæi æe se obitelj i
raztrošiti narod. Stoga je kao Antunoviæevu pouku i poruka
svoga rada za buduænost obitelji istaknuo sljedeæu njegovu
misao: U obitelji leži izvor, vrilo, gnjizdo i ognjište svakog
blaženstva ali i nesriæe po ljudstvo. Ako obitelji budu u
skladu s Božjom voljom, s Božjim naumom otvarat æe
posvuda vrila iz kojih æe izticat blagodati po ljudstvo.
Naprotiv ako one ne budu u skladu s Božjim naumom nego
budu podložne pritisku raznih predrasuda onda neæe
manjkati nevolje, koje æe kiniti èovjeèanstvo. (Ivan
ANTUNOVIÆ), Hvaljene žene, u: Bunjevaèka i šokaèka
vila, III/1873., br. 4., str. 14.
Andrija Anišiæ je roðen 24. rujna 1957. na Hrvatskom
Majuru kod Subotice. Nakon završenog srednjoškolskog
obrazovanja u Biskupijskoj klasiènoj gimnaziji "Paulinum" u
Subotici, akademske godine 1977/78. upisao je studij na
Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu
gdje je i diplomirao 1984. godine. Iste godine zareðen je za
sveæenika. Kao sveæenik obnašao je više godina službu
prefekta sjemeništa "Paulinum" te službu tajnika Subotièke
biskupije. Od 1994. godine je župnik subotièke župe Sv.
Roka. Kao župnik bio je urednik katolièkog lista "Zvonik"
od 1994. – 2007. Na Teološko-katehetskom institutu
Subotièke biskupije od 1994. godine predaje moralno
bogoslovlje.
Na Katolièkom bogoslovnom fakultetu Sveuèilišta u
Zagrebu, 24. rujna 2007. godine obranio je magistarski rad
na temu: Braèni i obiteljski moral u djelima Ivana
Antunoviæa – Bog s èoviekom na zemlji i Èovik s Bogom u
svojim molba i prošnja te postigao akademski stupanj
magistra znanosti.
Godine 2009. objavljena mu je i prva knjiga pod naslovom:
"Moliti i ljubiti" u izdanju Katolièkog instituta za kulturu,
povijest i duhovnost "Ivan Antunoviæ".
.
Crkva u Hrvata
29. plenarno zasjedanje Meðunarodne biskupske
konferencije sv. Æirila i Metoda
Kotor, 24.4.2013. (IKA) – Biskupi èlanovi Meðunarodne
biskupske konferencije sv. Æirila i Metoda održali su 29.
redovito plenarno zasjedanje od 22. do 24. travnja u Domu
biskupije u Kotoru. Na zasjedanju su sudjelovali i apostolski
nuncij u BiH nadbiskup Luigi Pezzuto, nadležan i za Crnu
Goru, te gosti dubrovaèki biskup Mate Uziniæ i biskup Sapea
Lucjan Avgustini, priopæilo je Tajništvo MBK sv. Æirila i
Metoda. Nuncij Pezzuto – kojemu je to bio prvi službeni
posjet Crnoj Gori – istaknuo je važnost zajednièkog i
koordiniranog djelovanja biskupa u reguliranju odnosa
prema zemljama u kojima djeluju. Pozdravio je ratifikaciju
temeljnog ugovora izmeðu Svete Stolice i Crne Gore, te
podsjetio kako bi se u skorije vrijeme trebala formirati
mješovita komisija, koja æe raditi na izradi potrebnih
dokumenata za implementaciju i provoðenje ugovora.
U radnom dijelu zasjedanja biskupi su se dogovorili oko
sudjelovanja na središnjoj proslavi obilježavanja 1700.
obljetnice Milanskog edikta u organizaciji Beogradske
nadbiskupije u Nišu 20. i 21. rujna, na kojemu æe Svetoga
Oca predstavljati milanski nadbiskup kardinal Angelo Scola.
Nadalje, biskupi su odluèili da se za sjedište MBK uredi
crkvena zgrada u Panèevu. Potaknuti dopisom Tajništva
Sinode biskupa, u kojem se traže prijedlozi teme za sljedeæu
opæu Sinodu, biskupi su ujedno raspravljali o aktualnim
pitanjima u mjesnim Crkvama te za Sinodu odluèili
predložiti temu Crkva u današnjem svijetu, s posebnim
naglaskom na potrebu isticanja božanske naravi Crkve i
suradnje meðu razlièitim staležima. Biskupi su razgovarali i
o posljedicama aktualnih politièkih promjena u zemljama
koje obuhvaæa MBK. Meðu ostalim oni su izrazili potporu
biskupima u Crnoj Gori u traženju poštovanja temeljnog
ugovora s državom, imajuæi u vidu nedavnu registraciju tzv.
Crnogorske katolièke Crkve te pozvali nadležne vlasti da
poduzmu potrebne korake radi rješavanja ovog problema i
oèuvanja mira i stabilnosti. Biskup domaæin je u svojoj
katedrali 22. travnja uveèer biskupima u èast uprilièio
koncert, a sljedeæeg dana je tamo nuncij, u zajedništvu
biskupa i petnaestak sveæenika, predslavio misu.
Biskup Komarica s predsjedateljem Vijeæa ministara
Razgovarali su o tijeku priprema za održavanje
meðunarodnog simpozija "Korak naprijed" u Banjoj Luci
Sarajevo, 25.4.2013.
(IKA/KTA) - Banjoluèki biskup
Franjo Komarica, predsjednik Biskupske konferencije Bosne
i Hercegovine, u pratnji amerièkog Hrvata Dražena
Komarice, predsjednika Instituta Zrinski za potporu
mirovnih i gospodarskih sloboda iz Bostona, pohodio je 25.
travnja predsjedatelja Vijeæa ministara BiH Vjekoslava
Bevandu. U razgovoru su sudjelovali i savjetnik
predsjedatelja i zamjenik predsjednika HDZ-a Nikola
Lovrinoviæ, predstojnik ureda Eugen Šušak i generalni tajnik
BK BiH mons. Ivo Tomaševiæ.
Biskup Komarica informirao je predsjedatelja Bevandu o
tijeku priprema za održavanje meðunarodnog simpozija
"Korak naprijed" o pomirenju, miru i povratku izbjeglica od
9. do 11. lipnja u Banjoj Luci, na kojemu je jedna od važnih
tema i aktualna situacija s povratkom izbjeglih i prognanih
osoba koji se žele vratiti i aktivno pridonositi procesu
pomirenja u zemlji. Dražen Komarica pojasnio je da je
inicijativu za spomenuti simpozij pokrenula skupina
profesora i znanstvenika sa Sveuèilišta Harvard iz Bostona
nakon što je biskup Komarica tamo 28. studenoga 2012.
održao zapaženo predavanje "Bosna i Hercegovina: Lekcije
iz povijesti i moguænosti za buduænost".
30. travnja 2013. broj 18/2013
21
Crkva u Hrvata
Na simpoziju je, uz obraæanje veæeg broja utjecajnih
politièara iz zemlje i regije te predstavnika meðunarodne
zajednice kao i predavanja nekoliko profesora s Harvarda,
rada po skupinama i okruglog stola, predviðeno održavanje
molitvenog okupljanja u katolièkoj katedrali, pravoslavnom
sabornom hramu i džamiji, gdje æe se nazoènima moæi
obratiti i predstavnici Katolièke i Srpske pravoslavne Crkve
te Islamske zajednice. Informirali su predsjedatelja Bevandu
i o svom razgovoru s predsjednikom Narodne skupštine RS
Igorom Radojièiæem u Banjoj Luci koji je veæ ranije
prepoznao važnost tog skupa za buduænost regije te izrazio
svoju spremnost da Skupština bude domaæin drugog dana
dok æe simpozij zapoèeti s radom na Europskoj akademiji
Banjoluèke biskupije. Biskup Komarica izrazio je nadu da bi
planirani simpozij mogao donijeti dobre plodove za
buduænost cijele zemlje pa i okruženja.
Predsjedatelj Bevanda zahvalio je biskupu Komarici na
velikom zalaganju oko uèinkovitog lijeèenja još uvijek
otvorenih ratnih rana u BiH i obeæao sa svoje strane podršku
u organiziranju simpozija, te jednog od svojih suradnika
ovlastio za sudjelovanje u svim buduæim pripremnim
radnjama.
Sarajevo: O aktualnom stanju prijave prognanih i
izbjeglih na javni poziv
Susret biskupa Komarice s djelatnicima Ministarstva za
ljudska prava i izbjeglice
Sarajevo, 26.4.2013.
(IKA/KTA) - Banjoluèki biskup
Franjo Komarica, predsjednik Biskupske konferencije Bosne
i Hercegovine, susreo se 26 travnja u prostorijama
Nadbiskupskog ordinarijata vrhbosanskog u Sarajevu s
pomoænikom ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH
Marijom Nenadiæem i savjetnikom ministra Damira Ljubiæa
Davorom Vasiljem. U razgovoru je sudjelovao i generalni
tajnik BK BiH mons. Ivo Tomaševiæ.
Središnja tema razgovora bilo je aktualno stanje prijave
prognanih i izbjeglih na javni poziv koje je Ministarstvo za
ljudska prava i izbjeglice BiH raspisalo i koji je otvoren do
7. svibnja ove godine. Biskup Komarica takoðer se zanimao
kada æe predviðena sredstva od donatorske konferencije biti
na raspolaganju za izgradnju kuæa povratnicima i
osposobljavanje nužne infrastrukture. Djelatnici Ministarstva
izvijestili su biskupa Komaricu da se do sada za povratak
prijavilo ukupno 4100 obitelji. Od toga broja prijavljena je
2371 hrvatska obitelj i to: za povratak u RS 1490 obitelji, a
za povratak u F BiH 426 obitelji dok se u Distrikt Brèko
prijavila samo jedna hrvatska obitelj. Djelatnici Ministarstva
izvijestili su da æe ove godine na raspolaganju za povratnike
biti 82 milijuna eura i ujedno se požalili što Europska
razvojna banka veæ sada ne stavlja barem dio sredstava da
bude operativan, navodeæi za takvo svoje ponašanje "uvijek
neke nove razloge". Takoðer su biskupu Komarici potvrdili
da domaæa struktura za izgradnju infrastrukture i domova
povratnika može iznijeti cjelokupni predviðeni projekt
povratka, ali da se, nažalost, ne dogaða zbog odugovlaèenja
meðunarodnih èimbenika.
Na pitanje biskupa Komarice što je s predviðenom pomoæi
od strane Republike Hrvatske za održivi povratak prognanih
hrvatskih obitelji, predstavnici Ministarstva pojasnili su da
je, zbog neusuglašene procedure izmeðu RH i BiH glede
pružanja pomoæi od strane RH, povratnièkim obiteljima u
BiH predviðena pomoæ u velikom zakašnjenju. Rekli su da
još nije realizirana ni predviðena pomoæ iz 2006. godine, a iz
2007. godine predviðena pomoæ planira se tek zapoèeti u
2014. godini. Na primjedbe biskupa Komarice da se mnoge
prognanièke obitelji žale predstavnicima Crkve na
22
30. travnja 2013. broj 18/2013
ika
odbaèenost od strane politièara - i domaæih i meðunarodnih,
predstavnici Ministarstva odgovorili su kako znaju da je to
tako, ali da su i sami nemoæni da poboljšaju stanje. Zamolili
su biskupa Komaricu da se, zajedno s drugim biskupima, i
dalje zalaže kod predstavnika i domaæih vlasti i
meðunarodne zajednice da predviðena pomoæ od strane
meðunarodnih donatora èim prije doðe onima kojima je
namijenjena i koji je godinama uporno išèekuju. Biskup
Komarica obeæao je da se neæe umoriti u bodrenju svih
mjerodavnih èimbenika zaduženih za ispravljanje velike
nepravde koja se èini velikom broju žitelja Bosne i
Hercegovine, osobito prognanih i izbjeglih koji se uporno
žele vratiti u svoj rodni kraj.
Biskup Komarica zamolio je svoje sugovornike da prenesu
ministru Ljubiæu njegovu živu želju da se u Banjoj Luci
organizira susret ministra Ljubiæa i njegovih suradnika s
predstavnicima udruga prognanih i izbjeglih s podruèja šire
banjoluèke regije i bosanske Posavine koja rade na
organiziranju povratka.
Poèetak postupka za proglašenje svetom bl. Ozane
Kotorske
Kotor, 27.4.2013. (IKA) - Blagdan bl. Ozane Kotorske
(1493.-1565.), djevice i dominikanke treæoredice, sveèano je
27. travnja proslavljen u Kotoru. Na svetièin blagdan
službeno je zapoèeo postupak za njezino proglašenje svetom.
Toga dana dominikanci i dominikanke iz Dubrovnika, Gruža
i Korèule, zajedno s redovnicama i pukom, štovateljima prve
hrvatske blaženice, hodoèastili su u Kotor. Posebno za tu
priliku, preneseno je njezino neraspadnuto tijelo iz crkve Sv.
Marije, u katedralu gdje je na Veliki petak 1508. slušala
propovijed o Muci Isusovoj koja ju je toliko dirnula da je
svoj život odluèila u potpunosti posvetiti Bogu kao
dominikanska treæoredica.
Misno slavlje predvodio je kotorski biskup Ilija Janjiæ u
koncelebraciji s dvadesetak sveæenika iz Kotorske i
Dubrovaèke biskupije, predvoðenih generalnim vikarom
mons. Petrom Paliæem te više sveæenika dominikanaca.
Propovijedao je provincijal Hrvatske dominikanske
provincije o. Anto Gavriæ. U propovijedi o "bijeloj golubici
na ljestvama" provincijal je govorio o bl. Ozani i njezinu
životu, životu snažne žene koja je svojom uvjerljivom
svjedoèkom rijeèju znala dirnuti i najtvrða srca.
Njezina sobica uz crkvu Sv. Pavla, s pogledom na katedralu,
bila je mjesto gdje se spuštalo samo nebo dok je Ozana,
"Anðeo grada Kotora", u molitvi pred Raspelom molila za
potrebe grada Kotora i njegovih stanovnika, svih ljudi koji
su k njoj dolazili i tražili pomoæ.
Raspeti Krist na križu bio je knjiga života, otvorena knjiga iz
koje je blaženica crpila i posebno znanje, istaknuo je
provincijal. Ozana svjedoèi vrijednost duhovnosti križa o
kojoj je papa Ivana Pavao II. èesto govorio, pozivajuæi
suvremeni svijet da ponovno otkrije njezino znaèenje i otvori
svoje srce nadi. Provincijal je istaknuo Ozaninu
ukorijenjenost u duhovnost Reda propovjednika u kojoj je
blaženica, u primjeru starije braæe i sestara (posebice sv.
Tome Akvinskoga i svete Katarine Sijenske) prepoznavala
posebnu pobožnost prema Raspetom Kristu.
Muka Kristova je svjedoèanstvo neizmjerne Božje ljubavi
prema èovjeku i poticaj èovjeku da odgovori na tu ljubav.
Krist na križu daje uzor svih kreposti i poziva da slijedimo
njegove stope. Provincijal je pozvao sve na molitvu, po
zagovoru bl. Ozane Kotorske, za mir meðu ljudima i
narodima, na molitvu za jedinstvo kršæana i kršæanskih
Crkava jer je Ozana uzor molitve za jedinstvo i zaštitnica
ekumenizma. U Kotoru je štuju kako katolièki tako i
ika
pravoslavni vjernici. Propovjednik je pozvao i na molitvu za
sve žene koje se nesebièno angažiraju, posvuda po svijetu,
za širenje Radosne vijesti.
Na misi je nazoèila i kotorska gradonaèelnica Marija Maja
Æatoviæ. Nakon mise proèitan je dekret kotorskog biskupa o
poèetku postupka za kanonizaciju blažene Ozane, a dekret su
potpisali biskup Janjiæ te suakteri kauze provincijal Gavriæ i
èasna majka sestara dominikanki Kongregacije Svetih anðela
èuvara s. Dolores Matiæ.
Uslijedilo je na pokrajnjem oltaru, gdje je za tu prigodu
doneseno tijelo blaženice, èašæenje njezinih relikvija a
vjernici i hodoèasnici s pobožnošæu su prilazili i cjelivali
relikviju moleæi zagovor bl. Ozane za sebe i za sve one za
koje su došli moliti zagovor "Bijele golubice".
Susret krizmanika Livanjskoga dekanata
Prvi takav susret u povijesti Banjoluèke biskupije okupio 375
krizmanika
Livno, 27.4.2013. (IKA/TABB) - U subotu, 27. travnja, kad
je u povodu Godine vjere Papinsko vijeæe za promicanje
nove evangelizacije na razini sveopæe Katolièke Crkve
priredilo Dan krizmanika, koji je obilježen 27. i 28. travnja u
Rimu, i u tjednu kada je Crkva slavila Nedjelju Dobrog
Pastira u kojem se posebno moli za sveæenièka i redovnièka
zvanja, Banjoluèka biskupija organizirala je susret
krizmanika Livanjskoga dekanata.
To je prvi takav susret u povijesti Banjoluèke biskupije, a
organizirala ga je Europska akademija Banjoluèke biskupije
u suradnji s Nadbiskupijskim centrom za pastoral mladih
"Ivan Pavao II." Vrhbosanske nadbiskupije i župama
Livanjskoga dekanata. Susret je održan pod geslom "Doista,
gdje ti je blago, ondje æe ti i srce biti!" (Mt 6,21).
Ove godine u svih 10 župa Livanjskoga dekanata ima 441
krizmanik. Ponajviše ih je u župi Livno, njih 150, zatim u
Vidošima 74 krizmanika, Podhumu 62, Ljubunèiæu 60, Biloj
37, Èukliæu 24, Glamoèu 20, Lištanima 10, Bosanskom
Grahovu 4, a u župi Odžak-Æaiæ ove godine nema
krizmanika. Na susretu je sudjelovalo 375 krizmanika.
Susret je održan u Osnovnoj školi fra Lovro Karaula u Livnu
i u samostanskoj crkvi na Gorici. Program susreta poèeo je u
sportskoj dvorani škole pozdravom i predstavljanjem tima
Nadbiskupijskog centra za mlade iz Sarajeva. Sudionike su
pozdravili dekan Livanjskoga dekanata preè. Adolf Višaticki
i ravnatelj škole Miran Šesto. Uslijedila je molitva za Božji
blagoslov i uspjeh susreta koju je predmolio vlè. Ante
Vidoviæ, voditelj Europske akademije. Potom je prikazan
kratki film "Bez nogu, bez ruku, bez briga!" Krizmanici
podijeljeni u 27 skupina zatim su u uèionicama škole
zajedno s animatorima sudjelovali u prvoj radionici koja je
nosila naziv "Vjera bez djela je zdjela bez jela". Nakon ruèka
i odmora održane su Igre na otvorenom. Uslijedila je
radionica pod nazivom "Odgovornost".
U poslijepodnevnim satima svi sudionici, u pratnji policije,
pješice su krenuli prema samostanskoj crkvi na Gorici, gdje
je misno slavlje predslavio vlè. Davor Kleèina, župnik iz
Banje Luke i povjerenik za mlade Banjoluèkoga dekanata,
koji je mlade ohrabrio za smjeli hod za uskrslim
Gospodinom i nakon krizme, odnosno, tijekom cijeloga
života. U koncelebraciji je bilo još devet sveæenika, a
liturgijsko pjevanje animirao je zbor mladih župe Livno.
Crkva u Hrvata
Proslava blagdana sv. Marka na Plehanu
Plehan, 27.4.2013. (IKA) - Svoga nebeskog zaštitnika sv.
Marka proslavila je u subotu 27. travnja istoimena župa i
samostan na Plehanu u bosanskoj Posavini. U koncelebraciji
dvadesetak sveæenika misno slavlje predvodio je fra Mladen
Joziæ, župnik župe sv. Antuna Padovanskog u Potoèanima.
U propovijedi je govorio o sv. Marku, evanðelisti, piscu
poznatom po kratkom i sažetom evanðelju. Posvjestivši
njegove rijeèi, kojima svjedoèi da je Isus Krist Sin Božji koji
je uskrsnuo, zapitao se je li Isus Krist za nas doista Sin Božji
koji je uskrsnuo ili je naša vjera tek tradicionalna. "Sv.
Marko umro je u mukama, ali s vjerom i ljubavlju prema
Bogu i èovjeku", istaknuo je fra Mladen te pozvao vjernike
da prihvate Isusovu ponudu "svakome od nas da idemo po
svijetu i budemo otvoreno evanðelje bližnjima i tamo gdje se
naðemo".
U pozdravnoj rijeèi domaæi gvardijan fra Ilija Jerkoviæ
naglasio je kako se blagdan sv. Marka u toj župi slavi još od
turskog doba kada su franjevci imali crkvu Sv. Marka, a
pored nje je bilo groblje. Prisjetio se i važnog dogaðaja, do
sada neponovljivog na Plehanu, prije 50 godina kada je 14.
srpnja 1963. godine na Plehanu zareðeno 12 sveæenika.
Dvojica od njih - fra Zlatko Matanoviæ i fra Benedikt Vujica
bili su toga dana na misnom slavlju te im je gvardijan
èestitao njihov zlatni jubilej 50 godina sveæeništva, koji æe
ove godine proslaviti u svojim rodnim župama. Pjevanje je
animirao donedavno gvardijan fra Mirko Filipoviæ. Nakon
mise èetrdesetak èlanova KUD-a "Zovik" iz Zovika kod
Brèkog predvoðeni Marijanom Miliæem izvelo je prigodan
kulturno-umjetnièki program. Terapijska zajednice "Izvor",
koja na Plehanu djeluje èetvrtu godinu, toga je dana otvorila
svoja vrata svim posjetiteljima.
.
30. travnja 2013. broj 18/2013
23
Inozemne vijesti
ika
Inozemne vijesti
20 godina "Fairtradea": Iz "dobro zamišljenog" nastao
uspješan projekt
Beè, 23.4.2013. (IKA) - Nekoæ se "Fairtrade - Pravednu
trgovinu" smatralo samo "dobro zamišljenim" projektom, ali
s malo izgleda za uspjeh na gospodarskom podruèju. 20
godina kasnije u Austriji više od 800 "Fairtrade" proizvoda
ima svoje stalno mjesto u supermarketima i u gastronomiji,
izjavili su pokretaèi te inicijative na konferenciji za
novinare, predstavljajuæi godišnje rezultate poslovanja za
2012. u beèkoj gradskoj vijeænici. Radi se o projektu kojim
se, izravnom kupovinom poljoprivrednih proizvoda od
seljaka i malih proizvoðaèa, želi pomoæi mjesnom
stanovništvu u nerazvijenim, posebno afrièkim i
latinoamerièkim zemljama. Proizvodi se otkuplju po
"poštenim" cijenama, a za svaki gotov proizvod zna se
porijeklo sirovine. Tako se pomaže mjesnom stanovništvu i
malim proizvoðaèima hrane da opstanu i unaprijede svoju
proizvodnju i životne uvjete. Projekt podupire i Crkva, te
kršæanske karitativne organizacije, a njime se želi stvoriti
povezanost izmeðu proizvoðaèa i potrošaèa.
U protekloj godini potrošaèi su kupili "Fairtrade" proizvoda
u vrijednosti od oko 107 milijuna eura. To znaèi da je "fer
trgovanje" ostvarilo promet veæi za sedam posto u odnosu na
2011. godinu, odnosno izravan godišnji prihod od 23,5
milijuna dolara za svojih oko 1000 "Fairtrade" proizvoðaèa
diljem svijeta. "Taj novac u najveæoj æe mjeri biti investiran
u proizvodnju i u poboljšavanje kvalitete, u projekte u
zajednici, u poboljšanje zdravstva i u izobrazbu",
oduševljeno je izjavio Hartwig Kirner, direktor "Fairtradea"
Austrije. Veæina "Fairtrade" prometa èine svježe tropsko
voæe (25 posto), zatim slatkiši (22 posto), kava (18 posto),
ruže (14 posto) i voæni sokovi (8 posto). Ubuduæe
"Fairtrade" želi svoju pozornost usmjeriti na poveæavanje
prometa pamuènim proizvodima.
Saudijski ministar pravosuða u Bruxellesu: Zabrana
izgradnje crkvi ostaje na snazi
Kao "kolijevka svetih mjesta islama ne možemo dopustiti
izgradnju bogomolja drugih religija"
Bruxelles, 24.4.2013. (IKA) - Saudijska Arabija i dalje neæe
dopuštati izgradnju bogomolja, osim muslimanskih. Kao
"kolijevka svetih mjesta islama ne možemo dopustiti
izgradnju bogomolja drugih religija", navodi njemaèka
katolièka tiskovna agencija KNA rijeèi iz govora saudijskog
ministra pravosuða Mohammeda al-Issa, kojima se 24.
travnja obratio europskim parlamentarcima u Bruxellesu.
Pritom je al-Issa isticao vladavinu prava i poštovanje
ljudskih prava u Saudijskoj Arabiji. Tamošnji sudovi rade
transparentno i spremni su podvræi se provjeri, izjavio je
ministar.
Al-Issa se tijekom posjeta Bruxellesu u utorak 23. travnja
susreo i s predsjednikom Odbora za vanjsku politiku u
Europskom parlamentu Elmarom Brokom (CDU). Nakon
toga posjetio je islamski centar u glavnom gradu Belgije.
U Saudijskoj Arabiji reformirani islam, vehabizam, državna
je vjera. Kralj Abdullah ujedno je i èuvar svetih mjesta u
Meki i Medini. Procjenjuje se da u zemlji živi oko 1,5
milijun kršæana. Gotovo bez iznimke su to inozemni radnici.
Uvoz Biblija je zabranjen, kao i slavljenje kršæanskih
blagdana ili nošenje kršæanskih simbola. U susjednim
zaljevskim državama, naprotiv, dopuštena je i izgradnja
crkvi i slavljenje kršæanskih svetkovina.
24
30. travnja 2013. broj 18/2013
Razvoj siromašnih zemalja i zaštita useljenika stvarni
izazovi za ljudsku obitelj
Nadbiskup Chullikatt na zasjedanju Povjerenstva
Ujedinjenih naroda za stanovništvo i razvoj
New York, 24.4.2013. (IKA) - Razvoj siromašnih zemalja i
zaštita useljenika stvarni su izazovi za ljudsku obitelj,
istaknuo je nadbiskup Francis Chullikatt, stalni promatraè
Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima, govoreæi 24. travnja
na zasjedanju Povjerenstva za stanovništvo i razvoj.
Govoreæi o ljudskim pravima, nadbiskup je istaknuo dužnost
država da štite useljenike. Države imaju moralnu obvezu
poštovati ljudska prava i ljudsko dostojanstvo useljenika.
Uostalom, zanemarivanje ili podcjenjivanje epohalne
društvene pojave kao što je seljenje, ne samo da šteti
milijunima osoba, nego je kratkovidno obzirom na probitke
koje, i na ekonomskoj razini, može ostvariti nazoènost,
odvažnost i radinost useljenika, upozorio je nadbiskup
Chullikatt.
Najveæi dio od oko 60 milijuna meðunarodnih selilaca, koji
su u porastu, udomio se u zemljama u razvoju, a to znaèi da
selilaèke obitelji u tim zemljama pružaju živu ljudsku zalihu
koju ne može priskrbiti domaæe stanovništvo jer je stopa
plodnosti ispod razine normalnog prirasta stanovništva.
Useljavanje, dakle, zemljama useljenja donosi brojne
prednosti, što bi te zemlje trebale priznati i useljenicima
jamèiti pravnu zaštitu, istaknuo je nadbiskup. Oštro je
kritizirao negativan uèinak prouzroèen politikama nadzora
stanovništva. Nazvao ih je drakonskim i pogrešnima jer su
silom nametnutim štenim poimanjima izazvale razoran odraz
u mnogim zemljama, s teškim posljedicama za brak i obitelj
i nijekanjem prava na život zaèetoj djeci, prakticirajuæi
pobaèaj i prinudnu sterilizaciju. Naprotiv, države su dužne
podupirati obitelj, temeljnu stanicu društva, kako bi se
jamèila potpora ustanovi u kojoj se mora voditi skrb za
buduæe odnose, zakljuèio je nadbiskup Chullikatt.
Izbor novoga generalnog ministra Reda manje braæe
Izabrani generalni ministar obnašat æe službu do generalnog
kapitula 2015. godine
Rim, 25.4.2013. (IKA) - Generalni vikar Reda manje braæe
fra Michael A. Perry uputio je 17. travnja pismo svoj braæi u
kojem izražava radost zbog imenovanja generalnog ministra
Reda manje braæe fra Josea Rodrigueza Carballa tajnikom
Kongregacije za ustanove posveæenog života i družbe
apostolskog života i koji je imenovan naslovnim
nadbiskupom Belcastra.
U istom pismu uputio je poziv svim predsjednicima i
potpredsjednicima konferencija provincijalnih ministara, te
kustosu Svete zemlje da zajedno s generalnim definitorijem
sudjeluju u izboru novoga generalnog ministra 21. i 22.
svibnja u Generalnoj kuriji Reda u Rimu.
Prije podne prvoga dana u utorak 21. svibnja bit æe posveæen
molitvi i razmišljanju o ulozi generalnog ministra prema
franjevaèkim izvorima. U poslijepodnevnim satima izbornici
æe moæi slobodno izraziti svoja oèekivanja i predložiti imena
za novoga generalnog ministra. U srijedu 22. svibnja, braæa
izbornici æe se okupiti u molitvi i pristupiti izboru kako je
odreðeno u Generalnim konstitucijama i Generalnim
statutima.
Izabrani generalni ministar obnašat æe službu do generalnog
kapitula 2015. godine.
ika
Lombardi: Papa ove godine putuje samo u Brazil
Vatikan, 25.4.2013. (IKA) - Jedino meðunarodno putovanje
papa Franje u 2013. godini bit æe u Rio de Janeiro u povodu
Svjetskog dana mladih, rekao je ravnatelj Tiskovnog ureda
o. Federico Lombardi na susretu s novinarima u Rimu 24.
travnja.
Ove godine ne oèekujemo nijedno drugo meðunarodno
putovanje pape Franje, osim putovanja u Brazil u prigodi 28.
svjetskog dana mladih na programu od 23. do 28. srpnja,
koji se održava pod geslom "Idite i uèinite mojim uèenicima
sve naroda."
Lombardi nije, kako prenosi Radio Vatikan, odbacio
moguænost da papa Bergoglio u ovoj godini objavi prvu
encikliku, podsjeæajuæi da je veæ Benedikt XVI. pripremao
encikliku o vjeri. Lombardi je rekao da bi se umirovljeni
papa Benedikt XVI., koji još boravi u Castel Gandolfu,
trebao preseliti u Vatikan, u samostan Mater Ecclesiae,
krajem travnja ili poèetkom svibnja te da æe papa Franjo i
nadalje boraviti u Domu Sveta Marta, gdje se osjeæa vrlo
dobro. Èini se da ne želi mijenjati boravište, premda to nije
konaèna odluka, istaknuo je Lombardi.
Potvrdio je da æe papa Franjo za svog boravka u Brazilu
sudjelovati na sveèanom otvaranju, križnom putu,
Molitvenom bdjenju i zakljuènoj misi Svjetskoga dana
mladeži u nedjelju 28. srpnja u Campusu Fidei u Guaratibi.
Papa primio èlanove predsjedništva Biskupskog vijeæa
Latinske Amerike
Vatikan, 25.4.2013. (IKA) - Papa Franjo primio je 25.
travnja èlanove predsjedništva Biskupskog vijeæa Latinske
Amerike (CELAM). O susretu sa Svetim Ocem predsjednik
Vijeæa nadbiskup Carlos Aguiar Retes rekao je da je to bio
susret s prijateljem s kojim se dijelilo iskustvo vjere i koji na
sve prenosi svoju radost. Papa je svjestan da mora
odgovarati Bogu za poslanje koje je primio, ustvrdio je
nadbiskup Aguiar Retes.
Na upit što im je Papa rekao, odgovorio je kako se Sveti
Otac nada da æe vjersko iskustvo Latinske Amerike i Kariba
ojaèati opæu Crkvu, a mi smo mu pak rekli da ga oèekujemo
u Riju de Janeiru, gdje æemo se sresti da uèvrstimo duhovu
vezu, da ojaèamo pastoralni polet koji je potreban cijeloj
Latinskoj Americi, kazao je predsjednik Vijeæa.
Na susretu je bio i dopredsjednik Vijeæa brazilski nadbiskup
Dimas Lara Barbosa, koji je podsjetio na Papino
sudjelovanje na Petoj konferenciji latinsko-amerièkih i
karipskih biskupa u Aperecidi. S Papom smo razgovarali o
Konferenciji, o Biskupskoj sinodi te o Papinskom
povjerenstvu za Latinsku Ameriku i prijevodu Biblije za
Amerikance koji govore španjolski. Vijeæe je predložilo da
bude jedan prijevod za cijelo španjolsko govorno podruèje,
kazao je nadbiskup a potom se osvrnuo na Svjetski dan
mladih. Zanimljivo je da se baš u Argentini održao prvi
izvaneuropski Dan mladih, a prvo meðunarodno putovanje
ovoga Pape bit æe Brazil za Svjetski dan mladih. Papa je vrlo
zadovoljan da može doæi, a mi još više. Razgovarali smo o
pripremi. U Brazilu i Latinskoj Americi Gospina slika i Križ
veæ dvije godine kruže biskupijama, mladi se pripremaju na
susret s Papom u Riju, gdje æemo se i mi svi okupiti i
raspravljati o stanju Crkve u Latinskoj Americi, istaknuo je
nadbiskup Lara Barbosa, prenosi Radio Vatikan.
.
Inozemne vijesti
EU i islamske države zahtijevaju oslobaðanje otetih
metropolita
Sudbina sirsko-pravoslavnog metropolita Mar Gregoriosa
Yohanna Ibrahima i grèko-pravoslavnog metropolita
Boulosa Yazigia i dalje nepoznata
Jeddah, 26.4.2013. (IKA) – Povjerenica EU-a za vanjsku
politiku Catherine Ashton izrazila je 26. travnja "duboku
zabrinutost" zbog "neizvjesne" sudbine alepskih metropolita
Mar Gregoriosa Yuhanna Ibrahima i Boulosa Yazigia.
Europska diplomatkinja pozvala je na trenutaèno
oslobaðanje otetih nadbiskupa i njihovo "sigurno vraæanje" u
vlastite biskupije. Tom zahtjevu pridružila se i Organizacija
za islamsku suradnju. Otmica je u suprotnosti s naèelima
islama, poruèio je generalni tajnik Ekmeleddin Ihsanoglu.
Ashton "plaši" to što su vjerski voðe postali mete u sirijskom
sukobu. Za takve napade nema opravdanja. EU-ova
povjerenica osudila je "sve napade i otmice" u Siriji. Nevine
civilne osobe, vjerski poglavari i humanitarni radnici ne
smiju postati "žrtve toga strašnog sukoba". Anglikanski
nadbiskup Canterburyja Justin Welby i katolièki nadbiskup
Westminstera Vincent Nichols istaknuli su u petak u
zajednièkom priopæenju da je otmica dvojice alepskih
metropolita – kao i ubojstvo njihova vozaèa – znak da se
"oèito radi o užasnim okolnostima" u kojima svi Sirijci
moraju živjeti. Dvojica nadbiskupa istaknuli su svoju
bezuvjetnu potporu kršæanskim zajednicama u Siriji, koje su
duboko ukorijenjene u toj biblijskoj zemlji. Welby i Nichols
istaknuli su da æe moliti za "politièko rješenje" u Siriji kojim
bi se svim Sirijcima "jamèilo neotuðivo pravo temeljnih
sloboda". Istodobno, dvojica nadbiskupa pozvali su na "hitno
potrebnu humanitarnu pomoæ". Tajnik Papinskoga vijeæa za
promicanje jedinstva kršæana biskup Brian Farrell istaknuo
je u petak 26. travnja u intervjuu za Radio Vatikan brigu za
otete metropolite: "To je velika bol, ali je takoðer znak stanja
u kojemu pati više desetaka tisuæa kršæana u regiji". Sudbina
obojice biskupa otetih u ponedjeljak u Siriji i dalje je
nepoznata. U petak su muslimanski duhovni voðe na tom
podruèju pozvali na oslobaðanje talaca. Ruski zamjenik
ministra vanjskih poslova Mihail Bogdanov izjavio je istoga
dana, tijekom posjeta Libanonu, da njegova zemlja nastoji
intenzivno u kontaktu sa sirijskim vlastima pojasniti gdje se
nalaze dvojica vjerskih poglavara.
Metropolita Sirsko-pravoslavne Crkve Mar Gregoriosa
Ibrahima i metropolita Grèko-pravoslavne Crkve Paula
Yazigija oteli su naoružani napadaèi u ponedjeljak 22.
travnja u blizini Aleppa. U napadu je ubijen njihov vozaè.
Metropoliti su, navodno, krenuli na pregovore o oslobaðanju
dvojice sveæenika otetih prije nekoliko mjeseci. Pozadina
otmice još uvijek je nejasna. Papa Franjo pozvao je u srijedu
na oslobaðanje metropolita. Sukobljene strane u Siriji
pozvao je na okonèanje krvoproliæa. Sirijskom stanovništvu
potrebno je politièko rješenje i humanitarna pomoæ.
Papa primio u oproštajni posjet predsjednika
Talijanskoga ministarskog vijeæa Montija
Vatikan, 26.4.2013. (IKA) - Papa Franjo primio je 26.
travnja u Domu sv. Marta u oproštajni posjet predsjednika
Talijanskoga ministarskog vijeæa Marija Montija i njegovu
suprugu. Susret je bio vrlo srdaèan i potrajao je dvadesetak
minuta, priopæeno je iz Tiskovnoga ureda Svete Stolice.
Razgovarali su o europskoj integraciji i njezinim izgledima,
te o selilaštvu. Monti je pak podsjetio Papu da je i njegov
otac 1900. godine roðen u Argentini, u Lujanu, gdje je
najpoznatije marijansko svetište u Argentini, izvještava
Radio Vatikan.
30. travnja 2013. broj 18/2013
25
Inozemne vijesti
Vjera nije otuðivanje
Vatikan, 26.4.2013. (IKA) - Vjera nije otuðivanje nego put
istine da se pripremi gledanje èudesnoga lica Božjega,
istaknuo je papa Franjo u propovijedi na misi koju je 26.
travnja predvodio u kapeli Doma sv. Marte, a na kojoj su se
okupili djelatnici Vatikanske tipografije, Vatikanskog
oružništva i Ureda za rad Apostolske stolice. Neka se ne
uznemiruje srce vaše, poruèuje Isus uèenicima, govoreæi o
vjeènoj domovini. Idem vam pripraviti mjesto, govori Isus, a
to znaèi pripremiti nas da možemo uživati, gledati, osjeæati,
shvatiti ljepotu onoga što naš oèekuje, domovine prema
kojoj idemo, tumaèi Sveti Otac. Na našem životnom putu
Gospodin kušnjama, utjehama, patnjama i lijepim stvarima
priprema naše srce. Cijeli je život priprema, poruèio je Papa.
Sveti Otac je zatim u Apostolskoj palaèi primio predsjednika
Tranzicijske uprave Republike Madagaskara Andryja Nirinu
Rajoelinu, koji se potom susreo s Papinim državnim
tajnikom kardinalom Tarcisiom Bertoneom i s nadbiskupom
Dominiqueom Mambertijem, tajnikom za odnose s
državama. Tijekom srdaènih razgovora, priopæeno je iz
Tiskovnoga ureda Svete Stolice, istaknuti su dobri odnosi
izmeðu Svete Stolice i Madagaskara te napori koje
Madagaskar ulaže u uspostavljanju stabilnosti i demokracije,
u gospodarski razvoj i u obnovu meðunarodnih odnosa.
Osim toga, istaknut je važan prinos Katolièke Crkve
nacionalnom dijalogu te njezina bitna uloga u podruèjima
zdravstva i odgoja.
Papa Franjo primio je poslijepodne u Domu sv. Marte u
posebnu audijenciju poznatoga argentinskoga igraèa Javiera
Zanettija zajedno s obitelji. U jednosatnom razgovoru bilo je
rijeèi ne samo o nogometu nego o životu u skladu s vjerom
te o nekim dobrotvornim pothvatima. Zanetti je Papi
poklonio svoj Interov dres s brojem 4, izvještava Radio
Vatikan.
Papa pozvao na molitvu za žrtve u Bangladešu
Vatikan, 27.4.2013. (IKA) - Ujedinite se sa mnom u molitvi
za žrtve tragedije u Daki, u Bangladešu, da njihovim
obiteljima Bog udijeli utjehu i snagu – tim je tweetom papa
Franjo oèitovao svoju blizinu i osjeæaje žalosti osobama
zahvaæenim urušavanjem velike tvornice u kojoj je radilo
oko tri tisuæe tekstilnih radnika, od kojih je 332 izgubilo
život. U urušavanju je ranjeno više stotina osoba, a brojne su
izvuèene žive ispod ruševina, koje se još pretražuju.
Poèeo postupak za proglašenje blaženima žrtava ebole
Vatikan, 28.4.2013. (IKA) - U Demokratskoj Republici
Kongo u nedjelju 28. travnja otvoren je postupak za
proglašenje blaženima šest talijanskih redovnica koje su
prije 18 godina umrle od ebole. Na misi u katedrali u
Kikwitu na otvaranju procesa za redovnice iz Bergama
istaknuto je da je opsežno istraživanje do sada veæ pokazalo
da su bile "svjedokinje ljubavi prema bližnjemu", izvijestio
je "Radio Vatikan". Sestre su kod izbijanja te zarazne i
smrtonosne bolesti odbile napustiti bolnice u kojima su
radile, njegujuæi bolesnike sve dok se i same nisu zarazile i
umrle.
Otvaranje postupka podsjeæa na dramatiène trenutke iz
godine 1995., rekao je postulator kauze Linadele Canclini.
Postupanje èasnih sestara, njihova spremnost na žrtvu i
predanost sve do vlastite smrti "model" je kršæanskoga
života. One povezuju Crkvu Konga s Bergamom, odakle su
redovnice došle, ali povezuju i sveopæu Crkvu.
26
30. travnja 2013. broj 18/2013
ika
Papa Franjo predvodio misu za krizmanike pristigle iz
èitavoga svijeta
Vatikan, 28.4.2013. (IKA) - Papa Franjo predvodio je na
petu vazmenu nedjelju, 28. travnja, misu za krizmanike
pristigle iz èitavoga svijeta te 44 njih podijelio sakrament
potvrde. Misno slavlje koje je u povodu Godine vjere
priredilo Papinsko vijeæe za promicanje nove evangelizacije
na prostoru ispred vatikanske bazilike okupilo je oko
100.000 hodoèasnika, izvještava Radio Vatikan. Na poèeku
mise Papu je pozdravio nadbiskup Rino Fisichella,
povezujuæi taj dogaðaj u Godini vjere s dogaðajem prvih
Duhova. Na vatikanskom trgu okupili su se tako krizmanici
iz Konga, Libanona, Nigerije, Brazila, Kapverdskih otoka,
Argentine, Italije, Madagaskara, Njemaèke, Kolumbije,
Francuske, Italije, Sjedinjenih Amerièkih Država,
Rumunjske, Filipina, Irske, Kine, Šri Lanke, Španjolske,
Bjelorusije i Tonga, u dobi od 11 do 55 godina starosti.
Papa Franjo u propovijedi je pozvao krizmanike da ustraju u
vjeri i "plivaju protiv struje" jer ne postoje teškoæe ni patnje
kojih se treba bojati ako ostajemo sjedinjeni s Bogom.
Nužno je otvoriti se djelovanju Duha Svetoga koji sve èini
novim, mijenja ljude i pomoæu njih želi promijeniti i svijet,
poruèio je Sveti Otac. Prije molitve Kraljice neba na
završetku sveèane mise povjerio je zaštiti Gospe krizmanike
i sve nazoène, a potom svoje misli uputio tragediji u
Bangladešu, pozivajuæi na molitvu za brojne žrtve tragiènog
urušavanja tvornice te uputio apel da se uvijek štiti
dostojanstvo i sigurnost radnika.
Uništeno 70 crkava u središnjoj Nigeriji
Vatikan, 29.4.2013. (IKA) – U saveznoj državi Benue u
središnjoj Nigeriji uništeno je 70 crkava u proteklih nekoliko
tjedana. Izvijestila je to tijekom vikenda vatikanska tiskovna
agencija Fides, pozivajuæi se na Nigerijsko ekumensko
vijeæe.
U pokrajini Gwer West spaljeno je ili potpuno uništeno 30
crkava, a kršæani su pobjegli u druga mjesta. Još je 40 crkava
"sravnjena sa zemljom" u pokrajini Guma. Prema Fidesu,
ošteæene su èak i neke crkvene škole. Napade su poèinile
sekta Boko Haram i radikalne islamistièke skupine fulani,
rekao je za vatikansku tiskovnu agenciju predsjednik krovne
organizacije "Kršæanske udruge Nigerije" protestantski
biskup Yiman Orkwar.
Pozadina uništavanja je, kako se èini, sukob izmeðu pretežno
muslimanske skupine Fulani i etnièke skupine Tiv, koji su
uglavnom kršæani. Više od 30 ljudi poginulo je u nedavnom
napadu pastira Fulanija na poljoprivrednike Tiva.
Milijun "Youcata" za Svjetski dan mladih
Vatikan, 30.4.2013. (IKA) - Za Svjetskoga dana mladih u
Brazilu od 23. do 28. srpnja, na kojem sudjeluje i papa
Franjo, podijelit æe se milijun primjeraka katekizma za
mlade "Youcat" na portugalskom jeziku. Godine 2011.
objavljeni "Youcat" objašnjava temeljne sadržaje katolièke
vjere na jeziku bliskom mladima. Knjiga na oko 300 stranica
besplatno je dijeljena u kolovozu 2011. u tijeku Svjetskog
dana mladih u Madridu. Od oko 190 milijuna stanovnika
Brazila njih oko 70 posto su katolici. Jedan od èetiri Brazilca
(24 posto) mlaði je od 24 godine.
Prilog dokumenti
ika
Prilog dokumenti
Posljednji sud
Papina kateheza na opæoj audijenciji u srijedu 24. travnja
2013. – Papin apel
Draga braæo i sestre, dobar dan!
U Vjerovanju ispovijedamo da æe Isus "i opet doæi u slavi
suditi žive i mrtve". Ljudska povijest zapoèinje stvaranjem
muškarca i žene na Božju sliku i priliku a završava
Kristovim posljednjim sudom. Èesto se zaborave ta dva pola
povijesti, a na osobit naèin vjera u Kristov ponovni dolazak i
posljednji sud ponekad nije tako jasna i èvrsta u srcu
kršæana. Isus se tijekom javnog života èesto zaustavljao na
stvarnosti svoga posljednjeg dolaska. Svoje æu današnje
razmišljanje posvetiti trima evanðeoskim tekstovima koji
nam pomažu uæi u to otajstvo: rijeè je o tekstovima o deset
djevica, talentima i posljednjem sudu. Sva tri su dio Isusova
govora o svršetku vremena, a nalaze se u Matejevom
Evanðelju.
Najprije podsjetimo da je svojim uzašašæem Sin Božji ponio
Ocu naše èovještvo koje je na sebe preuzeo i želi privuæi sve
sebi, pozvati èitav svijet da ga Bog primi raširenih ruku, da
bi, na kraju povijesti, èitava stvarnost bila predana Ocu.
Postoji, meðutim, ovo "meðuvrijeme" izmeðu prvog i
posljednjeg Kristova dolaska, a to je upravo ovo vrijeme u
kojem mi živimo. U taj je kontekst smještena prispodoba o
deset djevica (usp. Mt 25, 1-13). Rijeè je o deset djevojaka
koje èekaju Zaruènikov dolazak, ali ovaj kasni i one
pozaspaše. Na iznenadnu vijest da Zaruènik dolazi sve se
pripremaju da ga doèekaju, ali dok pet od njih, mudrih,
imaju ulja za svoje svjetiljke, ostale, lude, ostaju s ugašenim
svjetiljkama jer ga nemaju; i dok ga èekaju Zaruènik dolazi i
ludim djevicama se zatvaraju vrata koja vode na svadbenu
sveèanost. Uporno kucaju, no sada je veæ kasno, Zaruènik
odgovara: ne poznam vas. Zaruènik je Gospodin, a vrijeme
oèekivanja njegova dolaska je vrijeme koje nam On daruje, s
milosrðem i strpljivošæu, prije svoga konaènog dolaska,
vrijeme budnosti; vrijeme u kojem moramo svjetiljke vjere,
nade i ljubavi držati upaljene, u kojem treba otvoriti srce
dobru, ljepoti i istini; vrijeme koje treba živjeti po Božjoj
volji, jer ne znamo ni dana ni èasa Kristova ponovnog
dolaska. Od nas se traži da budemo spremni na susret spremni na susret, na jedan lijep susret, susret s Isusom -, a
to znaèi da moramo znati vidjeti znakove njegove
prisutnosti, održati živom svoju vjeru, s molitvom,
sakramentima, biti budni da se ne bi uspavali, da ne bi
zaboravili Boga. Život uspavanih kršæana je žalostan život,
to nije sretan život. Kršæanin mora biti sretan, to je Isusova
radost. Nemojmo se uspavati!
Druga prispodoba, o talentima, potièe nas na razmišljanje o
odnosu izmeðu onoga kako koristimo darove koje smo
primili od Boga i njegova ponovnog dolaska, kada æe nas
pitati kako smo ih koristili (usp. Mt 25, 14-30). Poznajemo
dobro tu prispodobu: prije polaska na put gospodar predaje
svakom od slugu nekoliko talenata, da se njima dobro služe
tijekom njegova izbivanja. Prvome daje pet, drugome dva a
treæem jedan. Za vrijeme njegove odsutnosti, prva dvojica su
umnožili svoje talente – drevna novèana jedinica -, dok je
treæi radije svoj zakopao u zemlju i vratio ga netaknuta
gospodaru. Po povratku, gospodar prosuðuje njihov
postupak: prvu dvojicu pohvaljuje zbog uèinjenog, ali treæeg
izbacuje van u tamu, jer je primljeno zbog straha držao u
skrovitosti, zatvorivši se u samoga sebe. Vjernik koji se
zatvara u samoga sebe, koji skriva sve ono što mu je
Gospodin dao je kršæanin... nije uopæe kršæanin! To je
kršæanin koji ne zahvaljuje Bogu za sve ono što mu je
darovao! To nam kazuje da je oèekivanje Gospodinova
ponovnog dolaska vrijeme djelovanja – mi smo u vremenu
djelovanja –, vrijeme u kojem se treba iskoristiti Božje
darove ne za sebe same, veæ za njega, za Crkvu, za druge,
vrijeme u kojem treba neprestano nastojati da se dobro
umnoži u svijetu. A osobito danas, u ovom kriznom
razdoblju, važno je ne zatvoriti se u sebe i ne zakopati
vlastiti talent, veæ se otvoriti, biti solidarni, biti pozorni
prema drugom. Danas je na trgu mnogo mladih. Vas, koji ste
na poèetku životnog puta, pitam: jeste li razmišljali o
talentima koje vam je Bog dao? Jeste li mislili na to kako ih
staviti u službu drugih? Ne zakopavajte talente! Gajite velike
ideale, one ideale koji vas èine plemenitima i velikodušnima,
one ideale služenja koji æe umnožiti vaše talente. Život nam
nije dan da ga ljubomorno èuvamo za same sebe, veæ nam je
dan da ga darujemo. Dragi mladi, imajte veliko srce! Ne
bojte se sanjati velike stvari!
Na kraju, nekoliko rijeèi o ulomku o posljednjem sudu u
kojem je opisan Gospodinov drugi dolazak, kada æe suditi
sva ljudska biæa, žive i mrtve (usp. Mt 25, 31-46). Evanðelist
koristi sliku pastira koji dijeli ovce od jaraca. S desne
postavlja one koji su djelovali po Božjoj volji, pomažuæi
bližnjega koji je gladan, žedan, stranac, gol, bolestan, u
tamnici – rekao sam "stranac", u mislima su mi mnogi
stranci koji su ovdje u Rimskoj biskupiji: što æemo uèiniti za
njih? – i tako slijedili samoga Gospodina; dok na lijevu
postavlja one koji nisu pomagali bližnjega. To nam govori
da æe nas Bog suditi prema ljubavi, prema tome kako smo ga
ljubili u našoj braæi, osobito najslabijima i onima koji su u
najveæoj potrebi. Sigurno da moramo uvijek imati pred
oèima da smo opravdani, da smo spašeni po milosti, po
besplatnom èinu Božje ljubavi koja nam uvijek prethodi;
sami ne možemo ništa uèiniti. Vjera je prije svega dar. Ali
da bi donijela plodove, Božja milost traži uvijek našu
otvorenost njemu, naš slobodan i konkretan odgovor. Krist
dolazi da nam donese milosrðe Boga koji spašava. Od nas se
traži da se uzdamo u nj, da odgovorimo na dar njegove
ljubavi dobrim životom, kojeg èine djela nadahnuta vjerom i
ljubavlju.
Draga braæo i sestre, misao na posljednji sud nikada nas ne
smije uplašiti; naprotiv, potièe nas da bolje živimo
sadašnjost. Bog nam s milosrðem i strpljivošæu daje ovo
vrijeme da nauèimo svakoga dana prepoznavati ga u
siromašnima i malenima, da se trudimo oko dobra i da
budemo budni u molitvi i ljubavi. Prepoznao nas Gospodin
na završetku našega života i povijesti kao dobre i vjerne
sluge! Hvala!
Papin apel
Otmica
grèko-pravoslavnog
i
sirsko-pravoslavnog
mitropolite u Aleppu, o èijem puštanju na slobodu postoje
proturjeène vijesti, još je jedan znak tragiène situacije kroz
koju prolazi dragi sirijski narod, gdje nasilje i oružja i dalje
siju smrt i patnju. Dok se spominjem u molitvi dvojice
biskupa, da se što prije vrate u svoje zajednice, molim Boga
da prosvijetli srca i ponavljam hitni poziv kojeg sam uputio
na Uskrs da krvoproliæe prestane, da se pruži potrebna
humanitarna pomoæ stanovništvu i što prije pronaðe
politièko rješenje krize.
.
30. travnja 2013. broj 18/2013
27
Prilog dokumenti
Apel za poštovanje dostojanstva i sigurnosti radnika
Papin nagovor uz molitvu Kraljice neba u nedjelju 28.
travnja 2013.
Prije nego zakljuèim ovu proslavu želim povjeriti Gospi
krizmanike i sve vas. Neka nas Gospa nauèi što znaèi živjeti
u Duhu Svetom i što znaèi prihvatiti Božju novost u našem
životu. Ona je zaèela Isusa po Duhu Svetom, i svaki
kršæanin, svaki od nas, pozvan je prihvatiti Božju rijeè,
prihvatiti Isusa u sebi i svima ga nositi. Marija je zazivala
Duha s apostolima u dvorani Posljednje veèere: i nas, svaki
put kada se okupimo na molitvu, Isusova Majka podupire
duhovnom prisutnošæu, da bismo primili dar Duha i imali
snage svjedoèiti Isusa Uskrslog. To poruèujem na poseban
naèin vama, koji ste danas primili sakrament potvrde: neka
vam Marija pomogne da budete pozorni na ono što
Gospodin od vas traži, da živite i hodite uvijek po Duhu
Svetom!
Želim protegnuti svoj srdaèni pozdrav na sve nazoène
hodoèasnike, koji su došli iz brojnih zemalja. Posebno
pozdravljam mlade koji se pripremaju za krizmu, veliku
skupinu koju predvode sestre milosrdnice, vjernike iz
poljskih župa te vjernike iz Bisignana, kao i Katolièku
akademsku udrugu Capitolina.
U ovom trenutku, koji je poseban, želim uzdiæi molitvu za
brojne smrtno stradale u tragiènom urušavanju jedne
tvornice u Bangladešu. Izražavam svoju solidarnost i iskrenu
blizinu obiteljima koje oplakuju svoje drage i upuæujem iz
dubine srca snažni apel da se uvijek poštuje dostojanstvo i
sigurnost radnika.
Sada se, u uskrsnom svjetlu, plodu Duha Svetoga, obratimo
zajedno Gospodinovoj Majci.
28
30. travnja 2013. broj 18/2013
ika
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
380 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content