close

Enter

Log in using OpenID

Bosna i Hercegovina Vrijedi od 15. 04. 2014.

embedDownload
CJENIK
2014
Bosna i Hercegovina
Vrijedi od 15. 04. 2014.
Povuci pravi potez
Sadržaj
1. Mortovi
1.1 Certificirani mortovi za zidanje
• Cementni mortovi za zidanje
• Vidljivi zidarski mortovi
• Tankoslojni zidarski mortovi
• Toplinski zidarski mortovi
1.2 Mortovi za montažu
• Mortovi za podlijevanje
• Specijalni montažni mortovi
1.3 Mortovi za modeliranje
2. Zaštita i sanacija betona
2.1 Zaštita betona
2.2 Sanacija betona
• Sanacija podnih površina
• Sanacija zidnih i podnih površina
2.3 Suhi betoni
3. Podložne žbuke
3.1 Priprema podloge
• Cementni špricevi
• Temeljni premazi
3.2 Unutarnje žbuke
• Gips-vapnene unutarnje žbuke
• Vapneno-cementne unutarnje žbuke
3.3 Vanjske i unutarnje žbuke
• Vapneno-cementne žbuke
• Lagane vapneno-cementne žbuke
• Univerzalne vapneno-cementne žbuke
• Cementne žbuke
• Vapnene žbuke
3.4 Žbuke specijalne namjene
3.5 Toplinske žbuke
3.6 Izravnavanje toplinskih žbuka
3.7 Proizvodi za suhu gradnju
3.8 Pomoćni proizvodi za žbukersko-fasaderske radove
4. Zidne izravnavajuće mase
4.1 Unutarnje zidne izravnavajuće mase
4.2 Vanjske i unutarnje zidne izravnavajuće mase
5. Završno-dekorativne žbuke
5.1 Predpremazi
5.2 Akrilatne žbuke
5.3 Silikatne žbuke
5.4 Silikonske žbuke
5.5 Teraplasti - kuliri
5.6 Mineralne žbuke
• Tankoslojne mineralne žbuke
• Debeloslojne mineralne žbuke
6. Završno-dekorativne boje
6.1 Predpremazi
6.2 Unutarnje boje
• Klasične unutarnje boje
• Specijalne unutarnje boje
6.3 Fasadne boje
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
10
10
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
19
19
19
20
21
21
22
22
23
24
24
24
24
25
26
Sadržaj
7. Sanacija i restauracija
7.1 Sanisil sistem
7.2 Dekorativne sanacijske žbuke
7.3 Vapneni sistem standard
7.4 Žbuke za restauraciju
7.5 Dekorativne sanacijsko-restauracijske boje
8. Proizvodi za impregnaciju
8.1 Impregnacija za pripremu podloge
8.2 Hidrofobiranje i učvršćivanje
9. Fasadni toplinski sistemi
9.1 Mortovi za lijepljenje, armiranje i gletanje toplinsko-izolacijskih ploča
9.2 Prateći pribor za fasadne toplinske sisteme
10. Podovi
10.1 Estrisi
10.2 Podne izravnavajuće mase
10.3 Posipi
10.4 Podni reparaturni mortovi
11. Hidroizolacije
11.1 Univerzalne hidroizolacijske mase i premazi
11.2 Hidroizolacije betonskih konstrukcija
11.3 Ostali hidroizolacijski proizvodi
11.4 Prateći hidroizolacijski pribor
12. Keramičarski radovi
12.1 Ljepila za keramiku i kamen
• Ljepila za unutarnje radove
• Ljepila za vanjske i unutarnje radove
• Brzovezna ljepila
• Specijalna ljepila za keramiku i kamen
12.2 Mase za fugiranje keramike i kamena
• Fleksibilne fugirne mase
• Ekstra fleksibilne fugirne mase
13. Kameni agregati
28
28
29
29
30
30
31
31
32
33
33
33
35
35
36
36
37
38
38
39
40
40
41
41
41
41
42
43
43
43
44
46
Dodatak
Mozaik-karta kulira (Teraplast)
Ton-karta masa za fugiranje keramike i kamena (Terafil)
Certificirani Fasadni toplinsko-izolacijski sistemi (ETICS)
Ton-karta završnih žbuka i premaza (POGLED U BOJU) i cjenovni razredi (CR)
Popis proizvoda
21
45
47
52
56
Samoborka, Cjenik za BIH 2014
Detaljne tehničke upute svih proizvoda s podacima o namjeni, sastavu, izgledu, potrošnji, rokovima upotrebe,
načinu skladištenja i transporta, mjerama sigurnosti te o drugim tehničkim karakteristikama i svojstvima kao i
pripadajući sigurnosno-tehnički listovi mogu se pronaći na službenim internetskim adresama Samoborke www.
samoborka.hr ili www.samoborka.ba. Na istom mjestu, kao i na svim pakiranjima proizvoda, nalaze se upute
o postupku pripreme podloge i materijala te o načinu ispravne primjene. Izjave o sukladnosti (Atesti) izdaju
se na zahtjev. Tijekom važenja ovoga cjenika moguće je da dođe do promjene pakiranja u smislu promjene
izgleda odnosno redizajna pojedinačnih pakiranja te njihove veličine ali ne na uštrb kvalitete sadržaja. Boje iz
ton-karti u ovome cjeniku mogu, s obzirom na različite tehničke metode prikaza na papiru i građevinskoj podlozi, odstupati od stvarne situacije zbog čega je potrebno prije naručivanja robe potražiti službenu ton-kartu
Samoborke ili uzorak proizvoda. Sve cijene u ovome cjeniku su veleprodajne i navedene su u konvertibilnim
markama (KM). Na cijene nije obračunat Porez na dodanu vrijednost (PDV). Za tiskarske greške ne preuzimamo
odgovornost.
1. Mortovi
1.1 Certificirani mortovi za zidanje
Cementni mortovi za zidanje
Opis / Namjena
Proizvod
MORT ZA ZIDANJE M 5
MORT ZA ZIDANJE
M 10
Tvornički projektirani mort
za zidanje opće namjene, za
zidanje nosivih i pregradnih
zidova klase morta M 5.
Izdašnost 30 l/vreća, za vanjske
i unutarnje radove. Granulacije
do 4 mm. Certificiran prema EN
998-2 M 5.
Tvornički projektirani mort opće
namjene za zidanje zidova
visokih statičkih zahtjeva, klase
morta M 10. Izdašnost 30 l/
vreća, za vanjske i unutarnje
radove. Granulacije do 4 mm.
Certificiran prema EN 998-2 M 10.
Jedinica
mjere
kg
Pakiranje
Jed.mj.
50
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
1750
50
za zid
od blok
opeke
25 cm
0,19
9,50
0,32
16,00
kg
50
1750
50
za zid
od blok
opeke
25 cm
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
Napomena
Vidljivi zidarski mortovi
Opis / Namjena
Proizvod
MORT ZA ZIDANJE
FASADNE OPEKE
M 10
Tvornički projektirani mort opće
namjene za zidanje i fugiranje
zidova od fasadne ili silikatne
opeke i kamena, klase morta
M 10. Izdašnost 30 l/vreća, za
vanjske i unutarnje radove.
Granulacija do 2 mm. Certificiran
prema EN 998-2 M 10.
KM
Jed.mj.
kg
40
1600
45
za zid
od pune
opeke
12 cm
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
KM
Jed.mj.
0,43
0,48
KM
Pak.
Napomena
19,20
Tankoslojni zidarski mortovi
Opis / Namjena
Proizvod
TANKOSLOJNI
MORT ZA ZIDANJE
POROBETONA M 10
Tvornički projektirani tankoslojni
mort za zidanje. Namijenjen
za zidanje nosivih i pregradnih
zidova od porobetona klase
M 10. Izdašnost 18 l/vreća, za
vanjske i unutarnje radove.
Granulacija do 0,8 mm.
Certificiran prema EN 998-2 M 10.
kg
25
1500
7
za širinu
zida
30 cm
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
KM
Jed.mj.
1500
35
za širinu
zida
30 cm
0,56
KM
Pak.
Napomena
10,75
Toplinski zidarski mortovi
Proizvod
LAGANI MORT ZA
ZIDANJE M 5
Opis / Namjena
Tvornički lagani projektirani
mort za zidanje zidova od
lakih opeka i blokova klase
M 5. Izdašnost 36 l/vreća, za
vanjske i unutarnje radove.
Niska toplinska provodljivost.
Granulacija do 4 mm.
Certificiran prema EN 998-2 M 5.
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
kg
30
KM
Pak.
Napomena
16,80
5
Mortovi
1.2 Mortovi za montažu
Mortovi za podlijevanje
Naziv proizvoda
MORT ZA
PODLIJEVANJE
0-2 mm
MORT ZA
PODLIJEVANJE
0-4 mm
MORT ZA
PODLIJEVANJE
0-8 mm
Opis / Namjena
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
Razljevni mort brzog razvoja
čvrstoće za podlijevanje temelja
strojeva i postrojenja, čeličnih
konstrukcija, kranskih staza,
nosača ograda, klinova za
ukotljivanje, zalijevanje ankera
u betonu i slično. Za vanjske
i unutarnje radove. Čvrstoća
prema EN 1015-11 j>60 N/mm2.
Za debljinu sloja 6-20 mm.
kg
25
1500
21002200
1,32
33,00
Razljevni mort brzog razvoja
čvrstoće za podlijevanje temelja
strojeva i postrojenja, čeličnih
konstrukcija, kranskih staza,
nosača ograda, klinova za
ukotljivanje, zalijevanje ankera
u betonu i slično. Za vanjske
i unutarnje radove. Čvrstoća
prema EN 1015-11 >60 N/mm2.
Za debljinu sloja 20-50 mm.
kg
25
1500
21002200
1,01
25,25
Razljevni mort brzog razvoja
čvrstoće za podlijevanje temelja
strojeva i postrojenja, čeličnih
konstrukcija, kranskih staza,
nosača ograda, klinova za
ukotljivanje, zalijevanje ankera
u betonu i slično. Za vanjske
i unutarnje radove. Čvrstoća
prema EN 1015-11 >60 N/mm2.
Za debljinu sloja 25-80 mm.
kg
25
1500
21002200
1,82
45,50
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
25
1200
10
1000
5
1000
Napomena
Specijalni montažni mortovi
Naziv proizvoda
TERAMONT
MORT ZA
SLJEMENJAKE
Opis / Namjena
Mort visokih početnih čvrstoća
za unutarnje i vanjske radove.
Za pričvrščivanje (montažu)
metalnih konstrukcija za
betonske i druge zidove
kao što su nosači, konzole,
radijatori, umivaonici i slično.
Opteretiv već nakon 3 sata.
kg
Za krovo-pokrivačke radove,
učvršćivanje sljemenjaka,
žljebnjaka, kanalica i slično.
Prema EN 998-2 – M 10.
kg
30
1500
7
kg/m1
Opis / Namjena
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Samonivelirajući, brzo
otvrdnjujući mort za izradu
dekorativnih profila (u
kalupima) za fasade, za
unutarnju i vanjsku primjenu.
Vrijeme upotrebe 30 minuta
a kraj vezivanja za 2 sata.
Čvrstoća prema EN 1015-11
>20 N/mm2. Granulacija 4 mm.
kg
40
1600
1,8
kg/dm3
2,1
kg/dm3
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
1,60
40,00
1,76
17,60
1,90
9,50
0,94
28,20
Napomena
1.3 Mortovi za modeliranje
Naziv proizvoda
MORT ZA
MODELIRANJE
6
KM
Jed.mj.
0,85
KM
Pak.
Napomena
34,00
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
2. Zaštita i sanacija betona
2.1 Zaštita betona
Naziv proizvoda
BETONPROTEKT
MONOELASTIK
BETONPROTEKT
DUOELASTIK
Opis / Namjena
Jednokomponentni hidroizolacijski visokofleksibilni
premaz za zaštitu betonskih
i armirano-betonskih
konstrukcija, vanjskih
podrumskih zidova, temelja,
ukopanih zidova, tunela,
betonskih stupova i cijevi,
mostova, za premoštenje
pukotina, ispod keramičkih
obloga i slično. Pogodan je
za sanaciju spojeva različitih
građevinskih materijala.
Odolijeva negativnom pritisku
vode i odgađa karbonizaciju.
Antikorozivni zaštitni sloj
armiranog betona. Za
horizontalne i vertikalne
površine. Nije završni sloj na
prohodnim površinama. Za
polaganje keramike ili kamena
koristiti TERATEKT FLEKS i
fugirnu masu TERAFIL FLEKS.
Vidljive vertikalne površine
mogu se obojiti AKROTONOM
ili AKROTONOM PLUS.
Ispunjava zahtjeve o vodonepropusnosti prema EN
1504-2.
Dvokomponentna hidroizolacijska visokofleksibilna
masa za zaštitu betonskih i
armirano-betonskih konstrukcija,
vanjskih podrumskih zidova
i temelja, ukopanih zidova,
tunela, betonskih stupova i
cijevi, mostova, premoštenje
pukotina i slično. Pogodan je
za sanaciju spojeva različitih
građevinskih materijala.
Odolijeva negativnom pritisku
vode i odgađa karbonizaciju.
Antikorozivni zaštitni sloj
armiranog betona. Za
horizontalne i vertikalne
površine. Vidljive vertikalne
površine mogu se obojiti
AKROTONOM ili AKROTONOM
PLUS. Ispunjava zahtjeve o
vodonepropusnosti prema EN
1504-2.
Jedinica
mjere
Paleta
Jed.mj.
25
1250
16
kom
Potrošnja
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
Napomena
4,70
117,50
4,95
79,20
135,00
135,00
vreća
+
kantica
79,00
79,00
kantica
s dvije
komp.
48,00
48,00
kantica
s dvije
komp.
1-1,5
kg/m2
/1 mm
kg
1600
25 kg
+
8,3 lit
gotova
masa za
gletanje i
armiranje
1,6-1,8
kg/m2
/1 mm
kom
11,25 kg
+
3,75 kg
24
kom
5,25
kg
+
1,75
kg
36
1 kom = Komp. A + Komp. B
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
Pakiranje
Jed.mj.
gotova
masa za
premaz
valjkom ili
četkom
1,4-1,6
kg/m2
/1 mm
razrjeđen
s 10 %
vode
7
Zaštita i sanacija betona
Opis / Namjena
Naziv proizvoda
TERAPOKS GRUND
Dvokomponentni epoksidni
temeljni premaz za
impregniranje betona prije
nanošenja epoksidnih premaza
i kao blokator prodora iona
klorida u beton. Prema EN
1504-2.
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
kom
5 kg
+
10 kg
kom
15 kg
+
4,5 kg
lit
15
Paleta
Jed.mj.
Dvokomponentni epoksidni
premaz bijele boje za završnu
obradu betonskih podloga
gdje se traži visoka mehanička
otpornost na utjecaj kemikalija
kao što su tuneli, podzemne
garaže i slično. Mogućnost
toniranja. Prema EN 1504-2.
KM
Pak.
286,85
286,85
gotova
smjesa
200-250
g/m2
jedan
nanos
294,21
294,21
0,25-0,5
lit/m2
dva sloja
9,90
148,50
Napomena
impreg.
60-120
g/m2
jed. sloj
blokator
300-400
g/m2
dva sloja
1 kom = Komp. A + Komp. B
TERAPOKS
KM
Jed.mj.
Potrošnja
1 kom = Komp. A + Komp. B
BETON IMPREGNATOR
BETOSIL
AKROTON PLUS
Za impregnaciju i hidrofobiranje
svih vrsta betona, prirodnog
kamena (granit, mramor),
opeke, porobetona, vlaknocementnih ploča te mineralnih
žbuka i boja. Brzo se upija u
podlogu i postiže vodoodbojni
efekt, smanjuje mogućnost
zaprljanja. Sprječava transport
vodotopivih soli iz betonske
podloge na površinu. Nije
pogodan za hidrofobiranje
proizvoda od gipsa.
360
Impregniranje i hidrofobiranje
svih vrsta betona, betonskih
ploča i opločnika, opeke,
porobetona, vlaknocementnih
ploča, te mineralnih žbuka i
boja. Brzo se upija u podlogu i
postiže vodoodbojni efekt,
sprječava transport vodotopivih
soli iz betonske podloge na
površinu, smanjuje mogućnost
zaprljanja, olakšava održavanje
i produljuje trajnost.
lit
Akrilatna bijela boja za zaštitu
vertikalnih površina betona i
armirano-betonskih konstrukcija
od prodiranja štetnih tvari
(CO2, SO2), u jako opterećenim
uvjetima eksploatacije (tuneli,
garaže), mogućnost toniranja
po narudžbi. Prema EN 1504-2.
lit
15
Opis / Namjena
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Samonivelirajući reparaturni
mort za brzu prohodnost i trajni
popravak betonskih podova
u industrijskim postrojenjima
te manje oštećenih betonskih
prometnih površina. Za vanjske
i unutarnje radove za oštećenja
od 20 do 60 mm.
kg
25
1500
Na upit
18
0,2-0,5
lit/m2
dva sloja
Na upit
6
0,2-0,3
lit/m2
12,20
183,00
2.2 Sanacija betona
Sanacija podnih površina
Naziv proizvoda
REPARATURNI MORT
RAPID 0-4
8
Potrošnja
Jed.mj/m 2
2-2,5
/1 mm
KM
Jed.mj.
2,50
KM
Pak.
Napomena
62,50
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
Zaštita i sanacija betona
Naziv proizvoda
REPARATURNI MORT
RAPID 0-8
REPARATURNI MORT
RAPID MS 0-0,5
REPARATURNI MORT
RAPID MS 0-4
REPARATURNI MORT
RAPID MS 0-8
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Samonivelirajući mort za
brzi i trajni popravak slojeva
betonskih prometnih površina,
betonskih podova u industrijskim
postrojenjima, za podizanje
kanalizacijskih šahtova. Za
vanjske i unutarnje radove za
oštećenja od 25 do 200 mm.
kg
25
1500
2-2,5
/1 mm
2,45
61,25
Samonivelirajući mort za brzu
prohodnost i trajni popravak
betonskih podova u industrijskim
postrojenjima. Pogodan je
za fino izravnavanje manje
oštećenih betonskih prometnih
površina. Za vanjske i unutarnje
radove za oštećenja od 5 do
20 mm.
kg
25
1500
1,8-2,2
/1 mm
2,20
55,00
Samonivelirajući mort za
brzu prohodnost, i trajni
popravak betonskih podova
u industrijskim postrojenjima
te manje oštećenih betonskih
prometnih površina. Za vanjske
i unutarnje radove za oštećenja
od 20 do 60 mm.
kg
25
1500
2-2,5
/1 mm
2,15
53,75
Samonivelirajući mort za brzu
prohodnost i trajni popravak
betonskih podova u industrijskim
postrojenjima, veća oštećenja
betonskih prometnih površina,
za podizanje kanal-izacijskih
šahtova. Za vanjske i unutarnje
radove za oštećenja od 25 do
200 mm.
kg
25
1500
2-2,5
/1 mm
2,05
51,25
Opis / Namjena
Potrošnja
Jed.mj/m 2
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
Napomena
Razredba reparaturnih mortova prema EU-normi EN 1504-3 i TPBK – Prilog H: PCC mort za konstrukcijski popravak, Razred R4.
Sanacija zidnih i podnih površina
Naziv proizvoda
REPARATURNI MORT G
REPARATURNI MORT F
Opis / Namjena
Polimer-cementna masa za
grubo izravnavanje betonskih
površina ili cementnih žbuka,
za vanjske i unutarnje radove.
Pogodan za sanacijske radove.
Granulacija do 1,25 mm.
Nanosi se u jednom sloju do 5
mm. Najveća ukupna debljina
svih slojeva 20 mm.
Polimer-cementna masa za
fino izravnavanje betonskih
površina ili cementnih žbuka,
za vanjske i unutarnje radove.
Pogodan za sanacijske radove.
Nanosi se u jednom sloju do 2
mm. Najveća ukupna debljina
svih slojeva 5 mm. Granulacija
do 0,3 mm.
Jedinica
mjere
kg
kg
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
40
1600
10
1000
2
Potrošnja
Jed.mj/m 2
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
0,64
25,60
0,76
7,60
1000
0,85
1,70
35
1400
1,12
39,20
10
1000
1,29
12,90
2
1000
1,40
2,80
1,3
/1 mm
1,3
/1 mm
Napomena
Razredba Reparaturnih mortova G i F prema EU-normi EN 1504-3 i TPBK – Prilog H: PCC mort za konstrukcijski popravak, Razred R3.
2.3 Suhi betoni
Naziv proizvoda
Opis / Namjena
Za popune manjih temelja,
betonskih ograda, popune
između opločnika i rubnjaka,
učvršćivanje rubnjaka, za izradu
podnožja, dna šahtova, za
ljepljenje prirodnog kamena.
Namijenjen je i za izradu
vezanih i plivajućih estriha.
Prema EN 13813: CT C20 F4.
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
kg
50
1750
50 kg
za 25 lit
betona
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
Napomena
SUHI BETON C 16/20
0,17
11,00
9
3. Podložne žbuke
3.1 Priprema podloge
Cementni špricevi
Naziv proizvoda
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
Vezivni sloj između zidova od
opeke, poroopeke, betonskih
blokova, porobetona i
podložnih žbuka, za vanjske i
unutarnje radove. Granulacija
do 2 mm. Prema EN 998-1 –
GP CS lV W 0.
kg
30
1620
6-8
0,25
7,50
Polimer-cementni vezivni sloj
između glatkih neupojnih
betonskih zidova i stropova i
podložnih žbuka, za vanjske i
unutarnje radove. Granulacija
do 2 mm. Prema EN 998-1 –
GP CS lV W 0.
kg
50
1750
6-8
0,35
17,50
Vezivni sloj između zidova
od betona, kamena, opeke,
poroopeke, betonskih blokova,
drvocementnih ploča i
podložnih žbuka za vanjske i
unutarnje radove. Granulacija
do 4 mm. Prema EN 998-1 –
GP CS lV W 0.
kg
50
1750
8-10
0,22
11,00
Opis / Namjena
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
15
360
Opis / Namjena
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
Napomena
CEMENTNI ŠPRIC 2
CEMENTNI ŠPRIC 2
EKSTRA
CEMENTNI ŠPRIC 4
Temeljni premazi
Naziv proizvoda
KONTAKT GRUND
UNIVERZALKONCENTRAT GRUND
10
Svijetlo-ljubičasta viskozna
masa za impregnaciju i
hrapavljenje slabo upojnih
podloga prije nanošenja
gipsanih žbuka i
izravnavajućih polimercementnih masa.
Temeljeni premaz SN veza
(vezni most između stare i
nove podloge) za impregnaciju
mineralnih, jako upojnih i
poroznih podloga (ujednačava
upojnost i poboljšava vezu
podloge s premazom), za
vanjske i unutarnje radove,
za povećanje prionjivosti kao
dodatak HIROFI
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
5,40
81,00
6,00
18,00
4,20
63,00
4,40
30,80
4,65
23,25
5,36
4,02
Napomena
0,2-0,3
lit
3
288
15
360
7
315
5
225
0,75
228
lit
kao
impregnat
0,1-0,2
kao
dodatak
HIROFI
0,25
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
Podložne žbuke
3.2 Unutarnje žbuke
Gipsano-vapnene unutarnje žbuke
Naziv proizvoda
GV 10
GV 10 G*
INERO 20
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
Gipsano-vapnena podložna
unutarnja jednoslojna žbuka
za strojno i ručno žbukanje
zidova i stropova, gletane
ili filcane teksture. Samo
za unutarnje radove. Ne
primjenjuje se na svježe
betonske podloge i u vlažnim
prostorijama (kupaonice i
slično). Granulacija do 1,25
mm. Prema EN 13279-1 :
B2/50/2.
kg
40
1600
12
/10 mm
0,28
11,20
Gipsano-vapnena podložna
unutarnja jednoslojna žbuka za
strojno i ručno žbukanje zidova
i stropova, gletane teksture.
Samo za unutarnje radove.
Ne primjenjuje se na svježe
betonske podloge i u vlažnim
prostorijama (kupaonice i
slično). Granulacija do 1,25
mm. Prema EN 13279-1 :
B2/50/2.
*Proizvodi se isključivo po
narudžbi.
kg
40
1600
13
/10 mm
0,38
15,20
Gipsano-vapnena podložna
unutarnja jednoslojna žbuka
za strojno i ručno žbukanje
zidova i stropova, gletane ili
filcane teksture. Za unutarnje
radove. Primjenjuje se i u
prostorijama izloženim vlazi
(kuhinje, kupaonice, podrumi).
Granulacija do 1,25 mm.
Prema EN 13279-1 : B3/50/2.
kg
40
1600
12
/10 mm
0,26
10,40
Vapneno-gipsana podložna
unutarnja jednoslojna žbuka za
strojno i ručno žbukanje zidova
i stropova, filcane teksture.
Granulacija do 1,25 mm.
Prema EN 13279-1 : B2/50/2.
*Proizvodi se isključivo po
narudžbi.
kg
40
1600
12
/10 mm
0,30
12,00
Gipsano-vapnena podložna
unutarnja jednoslojna žbuka za
strojno i ručno žbukanje zidova
i stropova od porobetona,
gletane ili filcane teksture.
Samo za unutarnje radove.
Ne primjenjuje se u vlažnim
prostorijama (kupaonice i
slično). Prema EN 13279-1:
B3/50/2.
kg
25
1500
1
/1 mm
0,49
12,25
Opis / Namjena
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
Napomena
VG 10 F*
TANKOSLOJNA
ŽBUKA ZA
POROBETONE
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
11
Podložne žbuke
Vapneno-cementne unutarnje žbuke
Opis / Namjena
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
Vapneno-cementna podložna
unutarnja jednoslojna žbuka za
strojno i ručno žbukanje zidova
i stropova, filcane teksture.
Prema EN 998-1 – GP CS II W 0.
kg
40
1600
14
/10 mm
Opis / Namjena
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
Vapneno-cementna podložna
jednoslojna žbuka za strojno
i ručno žbukanje zidova i
stropova filcane teksture. Za
unutarnje i vanjske radove.
Granulacija do 1,25 mm.
Prema EN 998-1 – GP CS II W 0.
kg
40
1600
14
/10 mm
0,21
8,40
Vapneno-cementna podložna
jednoslojna žbuka za strojno
i ručno žbukanje, za vanjske i
unutarnje radove. Prema EN
998-1 – GP CS II W 0.
kg
40
1600
14
/10 mm
0,235
9,40
Vapneno-cementna gruba
podložna gruba za strojno i
ručno žbukanje, granulacije do
4 mm, za vanjske i unutarnje
radove. Prema EN 998-1 – GP
CS II W 0.
kg
40
1600
15
/10 mm
0,21
8,40
Vapneno-cementna podložna
žbuka s ubrzanim vezanjem.
Za strojno i ručno žbukanje
zidova i stropova filcane
teksture manje površine.
Za vanjske i unutarnje
radove. Pogodna za gletanje i
keramičku obradu već nakon
7 dana. Granulacija do 1,25
mm. Prema EN 998-1 – GP CS
II W 0.
kg
40
1600
14
/10 mm
0,44
17,60
Naziv proizvoda
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
Napomena
VC 40
0,225
9,00
3.3 Vanjske i unutarnje žbuke
Vapneno-cementne žbuke
Naziv proizvoda
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
Napomena
UNIVA 30
VC 50
VC 60
VC RAPID
12
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
Podložne žbuke
Naziv proizvoda
VAPNENA ŽBUKA
TOP WHITE
FINA ŽBUKA F 900
Opis / Namjena
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
Univerzalna mineralna masa
širokog područja primjene
za izravnavanje, renoviranje,
saniranje i žbukanje zidova i
stropova. Fino zaglađivanje od
1 do 10 mm. Može se koristiti
i kao masa za armiranje kod
saniranja toplinskih sistema.
Sastav: vapno, bijeli cement
i mramorno zrno do 0,5 mm.
Prema EN 998-1 – GP CS II W 2.
kg
25
1250
1,5
/1 mm
0,96
24,00
Cementno-vapnena fina
podložna žbuka za fino
zaribavanje produžnih žbuka,
granulacije do 0,8 mm. Za
vanjske i unutarnje radove.
Pogodna je i za sanacijske
radove. Prema EN 998-1 – GP
CS I W 1.
kg
40
1600
5
/3 mm
0,42
16,80
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
kg
30
1500
14
/10 mm
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Napomena
Lagane vapneno-cementne žbuke
Naziv proizvoda
Opis / Namjena
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
Napomena
VC 20 L
Lagana vapneno-cementno
podložna žbuka za strojno i
ručno žbukanje, pogodna za
lagane građevinske podloge
za vanjske i unutarnje radove.
Granulacija 2 mm. Prema EN
998-1 – GP CS II W 1.
0,29
8,70
Univerzalne vapneno-cementne žbuke
Naziv proizvoda
UNIMALTA
Opis / Namjena
Univerzalna mješavina za
izradu grube, fine i
produžene žbuke te morta za
zidanje. Miješa se s dolomitom
ili kvarcnim pijeskom i vodom
u različitim omjerima ovisno o
namjeni. Za vanjske i unutarnje
radove. Granulacije do 0,63
mm. Čvrstoća prema EN 101511 >5 N/mm2.
kg
Opis / Namjena
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
Cementna podložna žbuka
za ručno žbukanje temeljnih
zidova i soklova. Pogodna je za
obradu zidova koji su izloženi
smrzavanju, kao podloga za
keramičarske radove (bazeni,
industrijska postrojenja), kao
podloga za oblogu kamenom.
Granulacija do 2,5 mm. Prema
EN 998-1 – GP CS III W 1.
*Proizvodi se isključivo po
narudžbi.
kg
40
1600
16
/10 mm
KM
Jed.mj.
žbuka
160-190
kg/m3
smjese
20
1200
0,26
KM
Pak.
Napomena
5,20
mort
230
kg/m3
smjese
Cementne žbuke
Naziv proizvoda
C 80*
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
KM
Jed.mj.
0,35
KM
Pak.
Napomena
14,00
13
Podložne žbuke
Vapnene žbuke
Naziv proizvoda
VAPNENA ŽBUKA 4
VAPNENA ŽBUKA 2
VAPNENA ŽBUKA
GLET
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
Za ručno i strojno žbukanje
zidova i stropova, za
vanjske i unutarnje radove
na kulturno-povijesnim
objektima, granulacije do 4
mm. Žbukom se mogu izvoditi
grube vučene profilacije na
vijencima i rustikalne obrade
na pročeljima. Prema EN
998-1 – GP CS I W 0.
kg
40
1600
14
/10 mm
0,55
22,00
Za ručnu i strojnu obradu
zidova i stropova, za vanjske i
unutarnje radove na kulturnopovijesnim objektima, gletane
ili filcane teksture, granulacije
do 2 mm. Prema EN 998-1 –
GP CS I W 1.
kg
40
1600
15
/10 mm
0,58
23,20
Za fino zaribavanje
VAPNENE ŽBUKE 4, za
ručnu i strojnu obradu zidova
i stropova, za vanjske i
unutarnje radove na kulturnopovijesnim objektima,
granulacije do 0,63 mm. Prema
EN 998-1 – GP CS I W 1.
kg
40
1600
15
/10 mm
0,64
25,60
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
Mineralna žbuka za
protupožarnu zaštitu
metalnih i armirano-betonskih
konstrukcija. Prema EN 998-1
– GP CS II W 2.
kg
14
480
24
/4 cm
2,70
37,80
Cementna baritna žbuka za
zaštitu od ionizirajućeg
zračenja za obradu zidova u
prostorijama s aparatima
rentgenskog i ostalih izvora
ionizirajućeg zračenja,
granulacije do 4 mm. Prema
EN 998-1 – GP CS IV W 0.
kg
40
1400
22
/1 cm
1,60
64,00
Baritna žbuka za zaštitu od
ionizirajućeg zračenja za
obradu stropova u prostorijama
s aparatima rentgenskog i
ostalih izvora ionizirajućeg
zračenja, granulacije do 2 mm.
Prema EN 998-1 – GP CS IV
W 0.
kg
40
1400
20
/1 cm
1,60
64,00
Baritna žbuka za zaštitu od
ionizirajućeg zračenja za
fino izravnavanje prethodnih
slojeva BARITNE ŽBUKE G ili
S u prostorijama s aparatima
rentgenskog i ostalih izvora
ionizirajućeg zračenja,
granulacije do 1 mm. Prema
EN 998-1 – GP CS IV W 0.
kg
40
1400
2
/1 mm
1,60
64,00
Opis / Namjena
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
Napomena
3.4 Žbuke specijalne namjene
Naziv proizvoda
VATROSTOP
BARITNA ŽBUKA G
BARITNA ŽBUKA S
BARITNA ŽBUKA F
14
Opis / Namjena
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
Napomena
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
Podložne žbuke
3.5 Toplinske žbuke
Naziv proizvoda
TERMO ŽBUKA
TERATERMO ŽBUKA*
TERATERMO 100
STANDARD
TERATERMO 100
EKSTRA
TERATERMO 080*
Opis / Namjena
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
Toplinsko-izolacijska perlitna
podložna žbuka za ručno
žbukanje. Maksimalna debljina
jednog sloja 30 mm. Toplinska
provodljivost je ≤0,2 W/mK.
Prema EN 998-1 : T CS lI W 1 T 2.
vreća
50 lit
50
vreća
vreća
/4 cm
11,60
11,60
Toplinsko-izolacijska (perlit,
polistiren) podložna žbuka
za ručno i strojno žbukanje.
Maksimalna debljina jednog
sloja 30 mm. Toplinska
provodljivost je ≤0,2 W/mK.
Prema EN 998-1 : T CS I W 1 T 2.
*Proizvodi se isključivo po
narudžbi.
vreća
50 lit
50
vreća
vreća
/4 cm
14,00
14,00
Toplinsko-izolacijska
(polistiren) podložna žbuka
za ručno i strojno žbukanje.
Maksimalna debljina jednog
sloja 50 mm. Toplinska
provodljivost je ≤0,2 W/mK.
Prema EN 998-1 : T CS I W 1 T 2.
vreća
50 lit
50
vreća
vreća
/4 cm
15,80
15,80
Toplinsko-izolacijska
(polistiren) podložna žbuka
za ručno i strojno žbukanje.
Maksimalna debljina jednog
sloja 50 mm. Toplinska
provodljivost je ≤0,1 W/mK. EN
998-1 : T CS I W 1 T 1
vreća
50 lit
40
vreća
vreća
/4 cm
18,00
18,00
Toplinsko-izolacijska
(polistiren) podložna žbuka
za ručno i strojno žbukanje.
Maksimalna debljina jednog
sloja 50 mm. Toplinska
provodljivost je ≤0,1 W/mK.
Prema EN 998-1 : T CS I W 1 T 1.
*Proizvodi se isključivo po
narudžbi.
vreća
50 lit
40
vreća
vreća
/4 cm
21,00
21,00
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
Napomena
3.6 Izravnavanje toplinskih žbuka
Naziv proizvoda
Opis / Namjena
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
Napomena
TERATERMO GLET
Cementno-vapnena lagana
masa za izravnavanje
toplinskih žbuka i laganih
podložnih žbuka. Granulacija
do 1,25 mm, sive boje. Prema
EN 998-1 – LW CS lI W 1.
Presjek zida obrađenog toplinskom žbukom
1. Zid
2. Cementni špric
3. Toplinska žbuka
4. Završna obrada
TERAMINERAL V
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
gletanje
4
/3 mm
kg
40
1600
armiranje
6,5
/5 mm
dva sloja
0,50
20,00
1. Zid
2. Cementni špric
3. Toplinska žbuka
4. Izravnavajući sloj
TERATERMO GLET
5. Završna obrada - žbuka
MINERALNA, SILIKATNA,
SILIKONSKA, AKRILATNA
15
Podložne žbuke
3.7 Proizvodi za suhu gradnju
Naziv proizvoda
Opis / Namjena
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
25
1250
puni
nanos
4-5
0,70
17,50
5
1000
rubni
nanos
2-3
0,84
4,20
1000
0,3
za fuge
širine
5-7 mm
1,38
6,90
GIPSOTEKT
Gipsana masa za lijepljenje
gips-vlaknastih i gipskartonskih ploča na zid. Prema
EN 14496.
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
Napomena
kg
GIPSOFIL
Gipsana masa za
zapunjavanje i armiranje
fuga gips-vlaknastih i gipskartonskih ploča. Pogodna
za popunjavanje udubljenja
na pločama (vijci, oštećenja i
slično). Prema EN 13963: 3B.
kg
5
3.8 Pomoćni proizvodi za žbukersko-fasaderske radove
Naziv proizvoda
Opis / Namjena
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
35
1750
5
1000
2
25
Potrošnja
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
Napomena
GIPSOFIKS
Električarski gips za
pričvršćivanje elektroinstalacija,
unutarnjih kutnih profila kod
rada s gipsanim žbukama te za
popravak oštećenih unutarnjih
zidova. Prema EN 13279-1 : A.
kg
0,50
17,50
0,78
3,90
1000
0,85
1,70
1500
0,51
12,75
0,62
3,10
1,15
28,75
1,1
kg/dm3
TERAFIKS
Brzovezni cementni mort
za pričvršćivanje (fiksiranje)
unutarnjih i vanjskih profila i
vodilica (kutni, sokl i dilatacijski
profil). Vrijeme ugradnje
unutar 10 minuta. Čvrstoća
prema EN 1015-11 >5 N/mm2.
1,1
kg/dm3
kg
5
1000
PRIM ŠTUKATUR
Polimer-cementni mort za
završnu obradu dekorativnih
polistiren štukatura. Granulacija
do 0,4 mm. Otvoreno vrijeme
oko 30 minuta.
STIROTEKT
ARTMAS
16
Disperzijska gotova masa za
lijepljenje štukatura, EPS i
XPS ploča na upojne podloge,
beton, gipscelulozne i vlaknocementne ploče i slično.
Pastozna elastična masa za
izradu reljefnih struktura na
zidu, u slikarstvu, reklamnoj,
tiskarskoj i građevinskoj
industriji. Za popunjavanje
neravnina, pukotina i drugih
oštećenja. Zbog izrazito visoke
elastičnosti nanosi se do 6 mm.
kg
25
1250
5
kg/m2
gletanje i
armiranje
dva sloja
25
600
0,3-0,4
kg/m2
rubno
3,20
80,00
5
225
0,6-1
kg/m2
punoplošn.
3,95
19,75
25
600
4,20
105,00
4,80
24,00
kg
1,6
kg/m2
/1 mm
kg
5
225
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
4. Zidne izravnavajuće mase
4.1 Unutarnje zidne izravnavajuće mase
Naziv proizvoda
TERANIL
TERANIL MAX
Opis / Namjena
Praškasta polimer-vapnena
masa za gletanje unutarnjih
zidova i stropova izrazito bijele
boje, pogodna za sanacijske
radove. Moguća završna
obrada u reljefnoj teksturi.
Optimalna debljina nanosa je
2 mm a maksimalna 5 mm u
jednom sloju. Lako obradiva
i primjerena za bojanje svim
vrstama disperzijskih zidnih
boja, lijepljenje tapeta i drugih
dekorativnih materijala. Prema
EN 998-1 – GP CS I W 0.
Gotova, tvornički pripremljena,
bijela pastozna disperzijska
masa za fino izravnavanje
unutarnjih zidova i stropnih
površina. Odlično popunjava
šupljine, pukotine, ogrebotine
i rupice u podlozi. Moguća
izvedba reljefnih struktura.
Odlična je podloga za sve vrste
disperzijskih boja i premaza.
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
25
1500
8
1000
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
0,55
13,75
0,65
5,20
Napomena
1,2
/1 mm
kg
kg
Potrošnja
Jed.mj/m 2
5
1000
0,75
3,75
2
1000
1,25
2,50
25
600
1,45
36,25
6
270
2,15
12,90
1,5
720
2,80
4,20
20
1200
1,08
21,60
1,3-1,6
/1 mm
BETONFIKS
Gips-vapnena masa za
izravnavanje i gletanje
betonskih i ostalih unutarnjih
zidova i stropova u debljini
do 20 mm. Pogodan za
restauratorske i sanacijske
radove. Prema EN 13279-1:
B3/50/2.
10
/10 mm
kg
5
1000
1,30
6,50
25
1500
1,65
41,25
2,10
10,50
GIPSOGLET
Za izravnavanje neravnina, za
ispunu i zaglađivanje spojeva i
pukotina u debljini od 0 do 80
mm, samo za unutarnje radove
(gips-ploče, žbuka, betonski
elementi). Prema EN 13963:
3B.
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
1
/1 mm
kg
5
1000
17
Zidne izravnavajuće mase
4.2 Vanjske i unutarnje zidne izravnavajuće mase
Naziv proizvoda
Opis / Namjena
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
25
1500
8
1000
Potrošnja
Jed.mj/m 2
KM
Jed.mj.
TERANIL EKSTRA
Bijela polimer-cementnovapnena masa za gletanje
vanjskih i unutarnjih zidova
i stropova, pogodna za
sanacijske radove. Moguća
završna obrada u reljefnoj
teksturi. Zaglađene površine su
neutralne prljavo bijele boje i
prikladne su za završnu obradu
svim Fasadnim bojama. Prema
EN 998-1 – GP CS II W 1.
kg
Cementno-vapnena lagana
masa za izravnavanje
toplinskih žbuka i laganih
podložnih žbuka. Granulacija
do 1,25 mm, sive boje. Prema
EN 998-1 – LW CS lI W 1.
kg
KM
Pak.
0,67
16,75
0,80
6,40
Napomena
1,2
/1 mm
5
1000
0,96
4,80
2
1000
1,55
3,10
40
1600
0,50
20,00
25
600
2,50
62,50
TERATERMO GLET
4
/3 mm
TERAFAS KIT
Polimerna gusta pastozna
masa za gletanje vanjskih i
unutarnjih zidova. Pogodan
je za sanaciju sitnih lasastih
pukotina, podloga premazanih
sintetskim i disperzivnim
bojama.
REPARATURNI MORT G
REPARATURNI MORT F
Polimer-cementna masa za
grubo izravnavanje betonskih
površina ili cementnih žbuka,
za vanjske i unutarnje radove.
Pogodan za sanacijske radove.
Granulacija do 1,25 mm.
Nanosi se u jednom sloju do 5
mm. Najveća ukupna debljina
svih slojeva 20 mm.
Polimer-cementna masa za
fino izravnavanje betonskih
površina ili cementnih žbuka,
za vanjske i unutarnje radove.
Pogodan za sanacijske radove.
Nanosi se u jednom sloju do 2
mm. Najveća ukupna debljina
svih slojeva 5 mm. Granulacija
do 0,3 mm.
1,5
/1 mm
kg
kg
kg
6
270
2,80
16,80
40
1600
0,64
25,60
10
1000
0,76
7,60
2
1000
0,85
1,70
35
1400
1,12
44,80
10
1000
1,29
12,90
2
1000
1,40
2,80
1,3
/1 mm
1,3
/1 mm
Razredba Reparaturnih mortova G i F prema EU-normi EN 1504-3 i TPBK – Prilog H: PCC mort za konstrukcijski popravak, Razred R3.
18
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
5. Završno-dekorativne žbuke
5.1 Predpremazi
Opis / Namjena
Naziv proizvoda
MINERALKVARC
GRUND OBOJENI
SILIKATKGRUND
OBOJENI
Univerzalni temeljni pokrivni
premaz za impregnaciju i
hrapavljenje podloge prije
nanošenja obojenih završnih
mineralnih, silikatnih,
silikonskih i akrilatnih žbuka.
Obojena viskozna masa prema
ton-karti Samoborke.
Temeljni premaz za
impregnaciju i hrapavljenje
mineralnih podloga prije
nanošenja silikatnih žbuka.
Obojena viskozna masa u 19
tonova.
Jedinica
mjere
lit
lit
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
15
360
7
315
3
Potrošnja
Jed.mj/m 2
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
4,60
69,00
4,90
34,30
228
5,15
15,45
15
360
3,80
57,00
7
315
4,05
28,35
5
225
4,30
21,50
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
0,2-0,3
0,2-0,3
Napomena
5.2 Akrilatne žbuke
Naziv proizvoda
TERAKRIL Z
TERAKRIL R
Opis / Namjena
Akrilatna završno-dekorativna
žbuka zaribane (rižaste)
teksture:
a) veličine zrna do 1,5 mm;
b) veličine zrna do 2 mm;
c) velicine zrna do 3 mm.
Prema EN 15824.
Akrilatna završno-dekorativna
žbuka ribane (žljebaste)
teksture:
a) veličine zrna do 2 mm;
b) veličine zrna do 3 mm.
Prema EN 15824.
Jedinica
mjere
kg
kg
25
25
600
600
Potrošnja
Jed.mj/m 2
KM
Jed.mj.
a) 2,8-3
b) 3-3,5
c) 3,5-4
a) 3
b) 3-3,5
TERAKRIL VA
Akrilatna završno-dekorativna
žbuka valjane teksture,
veličine zrna do 1 mm.
Prema EN 15824.
kg
25
600
2-2,5
TERAKRIL Š
Akrilatna završno-dekorativna
žbuka špricane teksture,
veličine zrna do 1,5 mm prema
ton-karti Samoborke.
Prema EN 15824.
kg
25
600
3
dva sloja
KM
Pak.
Cjen.
razred
2,20
55,00
bijela
2,56
64,00
I
2,95
73,75
II
3,96
99,00
III
2,56
64,00
I
2,95
73,75
II
3,96
99,00
III
2,56
64,00
I
2,95
73,75
II
3,96
99,00
III
2,56
64,00
I
2,95
73,75
II
3,96
99,00
III
250 tonova prvog cjenovnog razreda, 90 tonova drugog cjenovnog razreda i 20 tonova trećeg cjenovnog razreda.
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
19
Završno-dekorativne žbuke
5.3 Silikatne žbuke
Jedinica
mjere
Opis / Namjena
Naziv proizvoda
SILIKATNA ŽBUKA Z
SILIKATNA ŽBUKA R
Silikatna završno-dekorativna
žbuka zaribane (rižaste)
teksture:
a) veličine zrna do 1,5 mm;
b) veličine zrna do 2 mm;
c) velicine zrna do 3 mm.
Prema EN 15824.
Silikatna završno-dekorativna
žbuka ribane (žljebaste)
teksture:
a) veličine zrna do 2 mm;
b) veličine zrna do 3 mm.
Prema EN 15824.
Pakiranje
Jed.mj.
kg
25
kg
25
Paleta
Jed.mj.
600
600
Potrošnja
Jed.mj/m 2
a) 2,8-3
b) 3-3,5
c) 3,5-4
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
Cjen.
razred
2,12
53,00
bijela
2,36
59,00
I
2,90
72,50
II
2,36
59,00
I
2,90
72,50
II
2,36
59,00
I
2,90
72,50
II
2,36
59,00
I
2,90
72,50
II
a) 3
b) 3-3,5
SILIKATNA ŽBUKA VA
Silikatna završno-dekorativna
žbuka valjane teksture,
veličine zrna do 1 mm.
Prema EN 15824.
kg
25
600
2-2,5
SILIKATNA ŽBUKA Š
Silikatna završno-dekorativna
žbuka špricane teksture,
veličine zrna do 1,5 mm prema
ton-karti Samoborke.
Prema EN 15824.
kg
25
600
3
dva sloja
147 tonova prvog cjenovnog razreda i 12 tonova drugog cjenovnog razreda
SVOJSTVA ZAVRŠNO-DEKORATIVNIH ŽBUKA. VIŠE ZVJEZDICA JE BOLJE/POVOLJNIJE
Vodoobojnost
Paropropusnost
Mehanička
otpornost
Elastičnost
Bogatstvo
boja
Vremenska
postojanost
Ekološki
kriteriji
Cijena
Mineralne








Akrilatne








Silikatne
















Vrsta žbuke
Silikonske
20
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
Završno-dekorativne žbuke
5.4 Silikonske žbuke
Opis / Namjena
Naziv proizvoda
SILIKONSKA ŽBUKA Z
SILIKONSKA ŽBUKA R
Silikonska završno-dekorativna
žbuka zaribane (rižaste)
teksture:
a) veličine zrna do 1,5 mm;
b) veličine zrna do 2 mm;
c) velicine zrna do 3 mm.
Prema EN 15824.
Silikonska završno-dekorativna
žbuka ribane (žljebaste)
teksture:
a) veličine zrna do 2 mm;
b) veličine zrna do 3 mm.
Prema EN 15824.
Jedinica
mjere
kg
kg
Pakiranje
Jed.mj.
25
25
Paleta
Jed.mj.
600
600
Potrošnja
Jed.mj/m 2
a) 2,8-3
b) 3-3,5
c) 3,5-4
KM
Jed.mj.
kg
25
600
87,50
I
4,40
110,00
II
3,50
87,50
I
4,40
110,00
II
3,50
87,50
I
4,40
110,00
II
3,50
87,50
I
4,40
110,00
II
KM
Pak.
Napomena
a) 3
b) 3-3,5
2-2,5
SILIKONSKA ŽBUKA Š
Silikonska završno-dekorativna
žbuka špricane teksture,
veličine zrna do 1,5 mm prema
ton-karti Samoborke.
Prema EN 15824.
kg
25
600
Cjen.
razred
3,50
SILIKONSKA ŽBUKA VA
Silikonska završno-dekorativna
žbuka valjane teksture,
veličine zrna do 1 mm.
Prema EN 15824.
KM
Pak.
3
dva sloja
5.5 Teraplasti - kuliri
Naziv proizvoda
TERAPLAST G i S
Opis / Namjena
Završno-dekorativna “kulir”
žbuka zaglađene teksture,
za vanjske i unutarnje zidove
(različite kombinacije bijelog,
crnog, crvenog i tamno
zelenog zrna).
Grubi (G): granulacija do 1,5 mm
Sitni (S): granulacija do 1 mm
Prema EN 15824.
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
25
600
kg
Potrošnja
Jed.mj/m 2
4 (G)
KM
Jed.mj.
2,66
66,50
4,30
21,50
3,5 (S)
dva sloja
5*
21
Završno-dekorativne žbuke
5.6 Mineralne žbuke
Tankoslojne mineralne žbuke
Naziv proizvoda
SEP Z 100
Opis / Namjena
Mineralna završno-dekorativna
žbuka veličine zrna do 1 mm,
bijele boje, mogućnost izvedbe
različith tekstura:
a) fine zaribane teksture;
b) špricane teksture;
c) šerane teksture;
d) rustik teksture.
Prema EN 998-1 – CR CS II W 1.
Jedinica
mjere
kg
Pakiranje
Jed.mj.
40
Paleta
Jed.mj.
1600
Potrošnja
Jed.mj/m 2
a) 3
b) 4 dva
sloja
c) 18-20
d) 6-8
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
Cjen.
razred
0,71
28,40
0,71
28,40
I
2,05
82,00
II
0,71
28,40
I
2,05
82,00
II
0,71
28,40
0,71
28,40
I
2,05
82,00
II
0,71
28,40
I
2,05
82,00
II
SEP Z 200
Mineralna završno-dekorativna
žbuka zaribane teksture
veličine zrna do 2 mm, u
tonovima prema ton-karti
Samoborke. Prema EN 998-1 –
CR CS II W 2.
kg
40
1600
4
SEP Z 300
SEP Z 500
Mineralna završno-dekorativna
žbuka zaribane teksture
veličine zrna do 3 mm, u
tonovima prema ton-karti
Samoborke. Prema EN 998-1 –
CR CS III W 2.
kg
Mineralna završno-dekorativna
žbuka zaribane teksture
veličine zrna do 5 mm,
proizvodi se u tonovima 3000
i 3340 (prirodno sivi). Prema EN
998-1 – CR CS II W 1.
kg
40
40
1600
1600
5
6
SEP 03
Mineralna završno dekorativna
žbuka fine ribane teksture
veličine zrna do 3 mm, prema
ton-karti Samoborke. Prema EN
998-1 – CR CS II W 2.
kg
40
1600
4
SEP 05
SEP 07
Mineralna završno dekorativna
žbuka grube ribane teksture
veličine zrna do 5 mm, prema
ton-karti Samoborke. Prema EN
998-1 – CR CS II W 2.
kg
Mineralna završno-dekorativna
žbuka grube ribane teksture
veličine zrna do 7 mm,
proizvodi se u tonovima 3000
i 3340 (prirodno sivi). Prema EN
998-1 – CR CS II W 1.
kg
40
1600
10-12
0,71
28,40
Mineralna unutarnja
dekorativna žbuka fine ribane
teksture, veličine zrna do 2,5
mm. Prema EN 998-1 – CR CS
II W 0.
kg
40
1600
3
0,71
28,40
40
1600
6-7
SEP U
22
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
Završno-dekorativne žbuke
Naziv proizvoda
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
Mineralna završno-dekorativna
žbuka valjane teksture, veličine
zrna do 1,25 mm. Samo u
bijeloj boji. Prema EN 998-1 –
CR CS II W 1.
kg
40
1600
2,5-3
0,60
24,00
Mineralna završno-dekorativna
žbuka špricane teksture,
veličine zrna do 2 mm. Samo u
bijeloj boji. Prema EN 998-1 –
CR CS II W 1.
kg
40
1600
3,5-4
0,60
24,00
0,43
17,20
I
1,08
43,20
II
Opis / Namjena
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
Cjen.
razred
TERAMINERAL VA
TERAMINERAL Š
HIROFA
Mineralna završno-dekorativna
žbuka špricane teksture,
veličine zrna do 1,25 mm prema
ton-karti Samoborke. Prema EN
998-1 – CR CS II W 0.
kg
40
1600
4
138 tonova prvog cjenovnog razreda i 6 tonova drugog cjenovnog razreda.
!
Radi poboljšanja vodoodbojnosti i sprječavanja pojave bijelih mrlja kao prirodne pojave vapnenog
iscvjetavanja uzrokovane nanošenjem, obradom i očvršćavanjem za hladna, vlažna, kišna ili maglovita
vremena, a koja nije greška u materijalu, preporučuje se tankoslojne mineralne žbuke prebojiti egalizacijskom
bojom MINERALKOLOROM.
Debeloslojne mineralne žbuke
Naziv proizvoda
TERABONA
Opis / Namjena
Mineralna plemenita završnodekorativna žbuka grube
šerane teksture, veličine
zrna do 4 mm, prema tonkarti samoborke. Osušen
sloj preporučuje se obojiti
MINERALKOLOROM. Prema
EN 998-1 – CR CS I W 0.
Jedinica
mjere
kg
Pakiranje
Jed.mj.
40
Paleta
Jed.mj.
1600
Potrošnja
Jed.mj/m 2
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
Cjen.
razred
0,48
19,20
I
1,25
50,00
II
0,60
24,00
I
2,10
84,00
II
0,60
24,00
I
2,10
84,00
II
25
TERAMINERAL VG
Mineralna završno-dekorativna
žbuka grube šerane teksture,
veličine zrna do 4 mm, prema
ton-karti Samoborke. Prema EN
998-1 – CR CS II W 2.
kg
40
1600
26
TERAMINERAL VF
Mineralna završno-dekorativna
žbuka fine šerane teksture,
veličine zrna do 2 mm, prema
ton-karti Samoborke. Prema EN
998-1 – CR CS II W 2.
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
kg
40
1600
22
23
6. Završno-dekorativne boje
6.1 Predpremazi
Opis / Namjena
Naziv proizvoda
UNIVERZALKONCENTRAT GRUND
Temeljeni premaz SN veza
(vezni most između stare i
nove podloge) za impregnaciju
mineralnih, jako upojnih i
poroznih podloga (ujednačava
upojnost i poboljšava vezu
podloge s premazom), za
vanjske i unutarnje radove,
za povećanje prionjivosti kao
dodatak HIROFI
Jedinica
mjere
TERACID
Sredstvo za sanaciju zidova,
stropova i fasadnih površina
zaraženih algama i plijesnima.
Sadrži djelotvorne aktivne tvari
fungicid/algicid i aditive za
poboljšanje kvašenja podloge.
Nanosi se na zaražene
površine prije temeljnih
premaza i boja a posebice prije
vapnenih boja.
Paleta
Jed.mj.
15
360
7
315
5
225
0,75
228
15
360
7
315
lit
SILIKATGRUND
Temeljni premaz za
impregnaciju mineralnih
podloga prije nanošenja
silikatnih premaza
(SILIKATKOLOR).
Pakiranje
Jed.mj.
kao
impregnat
0,1-0,2
kao
dodatak
HIROFI
0,25
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
4,20
63,00
4,40
30,80
4,65
23,25
5,36
4,02
3,70
55,50
3,90
27,30
0,1-0,2
lit
lit
Potrošnja
Jed.mj/m 2
5
225
4,15
20,75
0,75
228
5,20
3,90
20
240
3,45
69,00
5
150
3,70
18,50
3,90
3,90
0,2-0,4
1
Napomena
6.2 Unutarnje boje
Klasične unutarnje boje
Naziv proizvoda
TERAPOL
TERAPOL FRESH
24
Opis / Namjena
Disperzijska boja za unutarnje
zidove i stropove, u bijeloj
boji ili u 170 pastelnih tonova
prema ton-karti Samoborke.
Prema EN 13300.
Disperzijska bijela boja za
unutarnje zidove i stropove,
s fungicidnim dodatkom i
ugodnim mirisom limuna.
Koristi se za bojenje zidova i
stropovo gdje postoji opasnost
od razvoja plijesni. Prema EN
13300.
Jedinica
mjere
lit
lit
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
15
360
1,60
24,00
5
225
1,80
9,00
2
144
2,05
4,10
15
360
1,81
27,15
5
225
2,36
11,80
2
144
2,61
5,22
15
360
2,19
32,85
5
225
2,82
14,10
0,25-0,35
dva sloja
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
2
144
3,12
6,24
15
360
2,10
31,50
5
225
2,35
11,75
2
144
2,75
5,50
15
360
2,40
36,00
5
225
2,73
13,65
2
144
3,10
6,20
15
360
2,55
38,25
5
225
3,25
16,25
2
144
3,75
7,50
0,2-0,25
dva sloja
Cjen.
razred
bijela
I
II
bijela
I
II
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
Završno-dekorativne boje
Opis / Namjena
Naziv proizvoda
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
lit
15
360
0,2-0,3
dva sloja
1,50
22,50
15
360
3,95
59,25
5
225
4,45
22,25
Cjen.
razred
SPRINT
Poludisperzijska bijela mat
boja za unutarnje zidove i
stropove (podložne žbuke,
mase za izravnavanje i gipskartonske ploče).
POLAKRIL
Disperzijska boja za unutarnje
zidove i stropove otporna na
pranje vodom, u bijeloj boji ili
u 360 tonova prema ton-karti
Samoborke za bojenje zidova
i stropova, podložnih žbuka,
masa za izravnavanje i gipskartonskih ploča. Prema EN
13300.
lit
2
144
4,85
9,70
15
360
4,95
74,25
5
225
5,65
28,25
2
144
6,15
12,30
15
360
6,35
95,25
5
225
7,00
35,00
2
144
7,65
15,30
15
360
7,80
117,00
5
225
8,70
43,50
2
144
9,70
19,40
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
15
360
5
225
2
15
0,25-0,35
dva sloja
bijela
I
II
III
Specijalne unutarnje boje
Naziv proizvoda
TERACID KOLOR
STRUKTURKOLOR
VAPNENA BOJA
UNUTARNJA
VAPNENO BJELILO
Opis / Namjena
Unutarnja disperzijska boja s
fungicidnim dodatkom. Za
bojenje u vlažnim prostorijama,
gdje postoji mogućnost razvoja
plijesni (pekarne, mljekare,
klaonice, hladnjače, podrumi
prehrambene industrije,
tvorničke kuhinje i slično).
Otporan je na mokro habanje,
može se prati. Mogućnost
toniranja po narudžbi. Prema
EN 13300.
Jedinica
mjere
lit
Unutarnja disperzijska boja
sa strukturnim drvenim
vlaknima. Nakon sušenja daje
tapetama sličnu površinu, koja
ostaje vidljiva i nakon nekoliko
naknadnih premazivanja.
Mogućnost toniranja po
narudžbi.
lit
Mineralna ekološka bijela
boja pogodna za sanacijske
i restauratorske radove
te vlažne prostore gdje
postoji mogućnost razvoja
plijesni. Osušeni film ima
dezinfekcijsko djelovanje
i nije štetan za zdravlje.
Mogućnost toniranja pastelnim
tonovima po narudžbi. Prema
EN 13300.
lit
Mljeveno gašeno vapno za
unutarnje i vanjske zidove
i stropove u stambenim
prostorima, skladištima,
skloništima, podrumima,
stajama i slično. Za zaštitu
i dezinfekciju debla voćki.
Osušeni film ima dezinfekcijsko
djelovanje i nije štetan za
zdravlje.
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
8,80
132,00
9,20
46,00
144
9,90
19,80
360
3,85
57,75
4,30
21,50
3,50
52,50
0,98
14,70
1,25
6,25
0,2-0,25
dva sloja
Napomena
0,25-0,4
5
225
15
360
15
360
0,25-0,35
0,2-0,25
dva sloja
lit
5
225
25
Završno-dekorativne boje
6.3 Fasadne boje
Naziv proizvoda
TERATON V
MINERALKOLOR
SILIKATKOLOR
SILIKATKOLOR
RUSTIK
SILIKONKOLOR
VAPNENA BOJA
VANJSKA
26
Opis / Namjena
Akrilatna boja za završnodekorativnu obradu fasadnih
površina, pogodna za bojanje
žbuka i betona, u bijeloj boji ili
u 360 tonova prema ton-karti
Samoborke. Prema EN 1062-1.
Mineralna egalizacijska boja za
ujednačavanje (mrlje nastale
sušenjem ili nepravilnom
primjenom) i hidrofobiranje
mineralnih završnih žbuka,
u bijeloj boji ili u 159 tonova
prema ton-karti Samoborke.
Za sanacijske i restauratorske
radove. Prema EN 1062-1.
Silikatna paropropusna boja
za završno-dekorativnu obradu
fasadnih površina, pogodna
za sanacijske i restauratorske
radove, u bijeloj boji ili u
159 tonova prema ton-karti
Samoborke.
Silikatna paropropusna
strukturna bijela boja za
završno-dekorativnu obradu
fasadnih površina, pogodna
za sanacijske i restauratorske
radove, mogućnost toniranja
po narudžbi.
Jedinica
mjere
lit
lit
lit
lit
Silikonska fasadna boja za
zidove gdje se traži visoka
vodoodbojnost. Pogodna
je za obradu starih vapnenih
i vapneno-cementnih žbuka
kao i za bojanje saniranih
i restauriranih objekata. U
159 tonova prema ton-karti
Samoborke.
lit
Mineralna ekološka fasadna
boja posebno je prikladna za
restauratorske radove. Osušeni
film ima dezinfekcijsko
djelovanje i nije štetan za
zdravlje. Pogodna je za
primjenu u sistemu s vapnenim
žbukama. Mogućnost toniranja
po narudžbi. Prema EN 1062-1.
lit
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
15
360
5,45
81,75
5
225
5,65
28,25
0,75
288
6,35
4,76
15
360
6,65
99,75
7,30
36,50
8,30
6,23
5
225
0,75
288
15
360
7,80
117,00
5
225
8,60
43,00
0,75
288
9,70
7,28
15
360
10,50
157,50
5
225
11,65
58,25
0,75
288
12,85
9,64
15
360
5,05
75,75
5
225
5,45
27,25
0,75
288
6,05
4,54
15
360
5,60
84,00
5
225
6,10
30,50
0,75
288
7,35
5,51
15
360
9,25
138,75
0,25-0,35
dva sloja
0,25-0,35
dva sloja
5
225
10,05
50,25
0,75
288
11,00
8,25
15
360
5,75
86,25
5
225
6,20
31,00
0,75
288
6,95
5,21
15
360
5,85
87,75
5
225
6,38
31,90
0,75
288
7,70
5,78
15
360
9,65
144,75
5
225
10,45
52,25
0,75
288
12,00
9,00
9,60
144,00
0,25-0,35
dva sloja
0,3-0,4
dva sloja
ovisno o
teksturi
podloge
15
360
15
360
11,55
173,25
5
225
12,90
64,50
0,75
288
14,50
10,88
15
360
18,50
277,50
0,25-0,35
dva sloja
5
225
19,90
99,50
0,75
288
23,00
17,25
15
360
4,85
72,75
0,25-0,35
Cjen.
razred
bijela
I
II
III
bijela
I
II
bijela
I
II
I
II
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
Završno-dekorativne boje
Naziv proizvoda
AKROTON
Opis / Namjena
Akrilatna boja za beton za
fasadne betonske površine,
potporne zidove, unutarnje
jako opterećene površine i za
podove u lagano opterećenim
prostorijama kao što su
smočnice, privremena skladišta
i slično. Pogodan je za bojanje
soklova i cementnih podloga,
u bijeloj boji ili u 360 tonova
prema ton-karti Samoborke.
Prema EN 1062-1 : V2/C1/W3.
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
Jedinica
mjere
lit
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
15
360
6,15
92,25
5
225
6,95
34,75
0,75
288
7,85
5,89
15
360
7,05
105,75
5
225
7,80
39,00
0,75
288
15
360
0,25-0,35
dva sloja
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
8,80
6,60
7,90
118,50
5
225
8,80
44,00
0,75
288
10,00
7,50
15
360
11,00
165,00
5
225
12,10
60,50
0,75
288
13,70
10,28
Cjen.
razred
bijela
I
II
III
27
7. Sanacija i restauracija
7.1 Sanisil sistem
Naziv proizvoda
Opis / Namjena
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
Vezivni sloj između zidova od
kamena ili opeke i sanacijskih
žbuka (SANISIL H ili SOKL
ŽBUKA). Granulacija do 5 mm.
Prema EN 998-1 - GP CS IV W 0.
kg
40
1600
8-10
0,33
13,20
Vodoodbojna vapnenocementna žbuka za sanaciju
unutarnjih i vanjskih vlažnih
zidova te zidova zasićenih
topivim solima. Granulacija
do 1,25 mm, s visokim
porozitetom, za ručnu i strojnu
primjenu. Prema EN 998-1 – R
CS II.
kg
40
1600
10
/10 mm
0,52
20,80
20
240
4,20
11,60
4,90
15,60
103,30
516,50
108,50
325,50
114,00
114,00
Napomena
SANISIL ŠPRIC
SANISIL H
ANTISOL
Sanacijski bezbojni premaz
protiv isoljavanja. Za zaštitu
zidova (kamen, opeka) od
isoljavanja. Pretvara lako
topive soli u netopive.
SANIKTIL
KONCENTRAT
FINA ŽBUKA F 900
SOKL ŽBUKA
0,3-0,5
dva
nanosa
lit
5
150
5
150
3
288
potrošnja
razrijeđenog
koncentrata
ovisi o
upojnosti
i debljini
zida
Koncentrat silikonske emulzije
za prekid toka kapilarne
vlage u zidu (kamen, opeka)
metodom injektiranja,
razrijeđuje se vodom u
različitim omjerima ovisno o
visini vlage u zidu.
lit
Cementno-vapnena fina
podložna žbuka za fino
zaribavanje produžnih
žbuka, granulacije do 0,8 mm.
Za vanjske i unutarnje radove.
Pogodna je i za sanacijske
radove. Prema EN 998-1 – GP
CS I W 1.
kg
40
1600
5
/3 mm
0,42
16,80
Mineralna žbuka za obradu
soklova i zidova pod utjecajem
kapilarne vlage, za sanacijske
i restauratorske radove. U
tonovima br. 3000, 3335, 3343
i 3342. Granulacija 2 mm.
Prema EN 998-1 - CR CS lV W 2.
kg
40
1600
15
/10 mm
0,48
19,20
1
TONOVI SOKL ŽBUKA*
*Radi se o grafičkom prikazu na papiru koji ne mora biti identičan sa stvarnim tonom žbuke na građevinskoj podlozi.
28
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
Sanacija i restauracija
7.2 Dekorativne sanacijske žbuke
Naziv proizvoda
ŠTOKANA ŽBUKA
Opis / Namjena
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
Mineralna cementna žbuka
štokane teksture, veličine zrna
do 2 mm za obradu soklova,
ograda, stupova, detalja
štokane teksture. Proizvodi se u
tonovima br.: 3000, 3031, 3036,
3056, 3176, 3332 i 3339. Prema
EN 998-1 – CR CS lV W 2.
kg
40
1600
35
/15 mm
0,65
26,00
Mineralna žbuka za obnavljanje
i sanaciju kamena (bizek i
sl.), veličine zrna do 5 mm u
tonovima br.: 3000, 3036, 3311,
3312 i 3315. Prema EN 998-1 –
CR CS lV W 2.
kg
40
1600
16
/10 mm
1,09
43,60
Mineralna žbuka rustikalne
teksture (pod mistriju) veličine
zrna do 8 mm, prirodno bijele
boje. Prema EN 998-1 – CR CS
lV W 2.
kg
40
1600
15
/10 mm
0,75
30,00
Napomena
TONOVI ŠTOKANA ŽBUKA*
KAMENA ŽBUKA
TONOVI KAMENA ŽBUKA*
GOTIK ŽBUKA
*Radi se o grafičkom prikazu na papiru koji ne mora biti identičan sa stvarnim tonom žbuke na građevinskoj podlozi.
7.3 Vapneni sistem standard
Naziv proizvoda
VAPNENA ŽBUKA 4
VAPNENA ŽBUKA 2
VAPNENA ŽBUKA
GLET
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
Za ručno i strojno žbukanje
zidova i stropova, za
vanjske i unutarnje radove
na kulturno-povijesnim
objektima, granulacije do 4
mm. Žbukom se mogu izvoditi
grube vučene profilacije na
vijencima i rustikalne obrade
na pročeljima. Prema EN
998-1 – GP CS I W 0.
kg
40
1600
14
/10 mm
0,55
22,00
Za ručnu i strojnu obradu
zidova i stropova, za vanjske i
unutarnje radove na kulturnopovijesnim objektima, gletane
ili filcane teksture, granulacije
do 2 mm. Prema EN 998-1 –
GP CS I W 1.
kg
40
1600
15
/10 mm
0,58
23,20
Za fino zaribavanje
VAPNENE ŽBUKE 4, za
ručnu i strojnu obradu zidova
i stropova, za vanjske i
unutarnje radove na kulturnopovijesnim objektima,
granulacije do 0,63 mm. Prema
EN 998-1 – GP CS I W 1.
kg
40
1600
15
/10 mm
0,64
25,60
Opis / Namjena
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
Napomena
29
Sanacija i restauracija
Naziv proizvoda
VAPNENA ŽBUKA
RUSTIK
Opis / Namjena
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
KM
Jed.mj.
Mineralna žbuka rustikalne
teksture za vanjske i unutarnje
zidove na kulturno-povijesnim
objektima. Pogodna je za
korištenje u sistemu s vapnenim
žbukama. Granulacija do 7 mm.
Prema HRN EN 998-1 – GP
CSI W0.
kg
40
1600
10-12
Opis / Namjena
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
Univerzalna mineralna masa
širokog područja primjene
za izravnavanje, renoviranje,
saniranje i žbukanje zidova i
stropova. Fino zaglađivanje od
1 do 10 mm. Može se koristiti
i kao masa za armiranje kod
saniranja toplinskih sistema.
Sastav: vapno, bijeli cement
i mramorno zrno do 0,5 mm.
Prema EN 998-1 – GP CS II W 2.
kg
25
1250
1,5
/1 mm
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
15
360
5,75
86,25
5
225
6,20
31,00
0,75
288
6,95
5,21
15
360
5,85
87,75
5
225
6,38
31,90
0,75
288
7,70
5,78
15
360
9,65
144,75
5
225
10,45
52,25
0,75
288
12,00
9,00
9,60
144,00
0,57
KM
Pak.
Napomena
22,80
7.4 Žbuke za restauraciju
Naziv proizvoda
VAPNENA ŽBUKA TOP
WHITE
KM
Jed.mj.
0,96
KM
Pak.
Napomena
24,00
7.5 Dekorativne sanacijsko-restauracijske boje
Naziv proizvoda
SILIKATKOLOR
SILIKATKOLOR RUSTIK
VAPNENA BOJA
UNUTARNJA
VAPNENA BOJA
VANJSKA
30
Opis / Namjena
Silikatna paropropusna boja
za završno-dekorativnu obradu
fasadnih površina, pogodna
za sanacijske i restauratorske
radove, u bijeloj boji ili u
159 tonova prema ton-karti
Samoborke.
Jedinica
mjere
lit
0,25-0,35
dva sloja
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
Silikatna paropropusna
strukturna bijela boja za
završno-dekorativnu obradu
fasadnih površina, pogodna
za sanacijske i restauratorske
radove, mogućnost toniranja
po narudžbi.
lit
15
360
0,3-0,4
dva sloja
ovisno o
teksturi
podloge
Mineralna ekološka bijela
boja pogodna za sanacijske i
restauratorske radove te vlažne
prostore gdje postoji mogućnost
razvoja plijesni. Osušeni film
ima dezinfekcijsko djelovanje
i nije štetan za zdravlje.
Mogućnost toniranja pastelnim
tonovima po narudžbi. Prema
EN 13300.
lit
15
360
0,25-0,35
3,50
52,50
Mineralna ekološka fasadna
boja posebno je prikladna za
restauratorske radove. Osušeni
film ima dezinfekcijsko
djelovanje i nije štetan za
zdravlje. Pogodna je za
primjenu u sistemu s vapnenim
žbukama. Mogućnost toniranja
po narudžbi. Prema EN 1062-1.
lit
15
360
0,25-0,35
4,85
72,75
Napomena
bijela
I
II
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
8. Proizvodi za impregnaciju
8.1 Impregnacije za pripremu podloge
Naziv proizvoda
UNIVERZALKONCENTRAT GRUND
MINERALKVARC
GRUND OBOJENI
Opis / Namjena
Temeljeni premaz SN veza
(vezni most između stare i
nove podloge) za impregnaciju
mineralnih, jako upojnih i
poroznih podloga (ujednačava
upojnost i poboljšava vezu
podloge s premazom), za
vanjske i unutarnje radove,
za povećanje prionjivosti kao
dodatak HIROFI
Univerzalni temeljni pokrivni
premaz za impregnaciju i
hrapavljenje podloge prije
nanošenja obojenih završnih
mineralnih, silikatnih,
silikonskih i akrilatnih žbuka.
Obojena viskozna masa prema
ton-karti Samoborke.
Jedinica
mjere
SILIKATKRUND
OBOJENI
KONTAKT GRUND
TERACID
Temeljni premaz za
impregnaciju i hrapavljenje
mineralnih podloga prije
nanošenja silikatnih žbuka.
Obojena viskozna masa u 19
tonova.
Svijetlo-ljubičasta viskozna
masa za impregnaciju i
hrapavljenje slabo upojnih
podloga prije nanošenja
gipsanih žbuka i
izravnavajućih polimercementnih masa.
Sredstvo za sanaciju zidova,
stropova i fasadnih površina
zaraženih algama i plijesnima.
Sadrži djelotvorne aktivne tvari
fungicid/algicid i aditive za
poboljšanje kvašenja podloge.
Nanosi se na zaražene
površine prije temeljnih
premaza i boja a posebice prije
vapnenih boja.
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
KM
Jed.mj.
15
360
4,20
63,00
7
315
kao
impregnat
0,1-0,2
4,40
30,80
5
225
4,65
23,25
0,75
228
5,36
4,02
15
360
4,60
69,00
7
315
4,90
34,30
3
228
5,15
15,45
15
360
3,70
55,50
7
315
3,90
27,30
5
225
4,15
20,75
0,75
228
5,20
3,90
15
360
3,80
57,00
7
315
4,05
28,35
5
225
4,30
21,50
15
360
5,40
81,00
lit
lit
SILIKATGRUND
Temeljni premaz za
impregnaciju mineralnih
podloga prije nanošenja
silikatnih premaza
(SILIKATKOLOR).
Pakiranje
Jed.mj.
lit
lit
0,2-0,3
0,1-0,2
0,2-0,3
Napomena
0,2-0,3
lit
lit
kao
dodatak
HIROFI
0,25
KM
Pak.
3
288
6,00
18,00
20
240
3,45
69,00
5
150
3,70
18,50
3,90
3,90
1
0,2-0,4
31
Proizvodi za impregnaciju
8.2 Hidrofobiranje i učvršćivanje
Naziv proizvoda
SILIKOSAM
KONCENTRAT
FIKSANIR
BETON IMPREGNATOR
BETOSIL
32
Opis / Namjena
Sredstvo za hidrofobiranje i
učvršćivanje upojnih mineralnih
građevinskih materijala kao
što su: opeka, beton, kamen,
bijela i obojena mineralna
fasadna žbuka, plinobeton,
crijep i premazi na bazi silikata.
Posebno je pogodan za zaštitu
od prljavštine (čađa, smog).
Brzo prodire u podlogu
i postiže hidrofobni
(vodoodbojni) efekt.
Sprječava transport soli,
alkalija i vode iz unutrašnjosti
na površinu, otporan je na
alkalije i koroziju. Razrjeđuje
se vodom u omjeru 1:9 (na 1
litar koncentrata staviti 9 litara
vode).
Jedinica
mjere
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
5
lit
razrijeđen
0,25-1
ovisno o
upojnosti
podloge
3
1
Sredstvo za restauraciju,
učvršćivanje i konzervaciju
građevinskih materijala
(kamen, žbuke, opeka, crijep
i terakota). Prodire duboko u
podlogu, tvori mineralno vezivo
koje je kompatibilno s
građevinskim materijalom, daje
mu dugotrajnu otpornost na
atmosferilije i zaprljanje, štiti od
abrazije, korozije i morske soli.
Ne razrjeđuje se.
lit
Za impregnaciju i hidrofobiranje
svih vrsta betona, prirodnog
kamena (granit, mramor), opeke,
porobetona, vlaknocementnih
ploča te mineralnih žbuka i
boja. Brzo se upija u podlogu
i postiže vodoodbojni efekt,
smanjuje mogućnost zaprljanja.
Sprječava transport vodotopivih
soli iz betonske podloge na
površinu. Nije pogodan za
hidrofobiranje proizvoda od
gipsa.
lit
Impregniranje i hidrofobiranje
svih vrsta betona, betonskih
ploča i opločnika, opeke,
porobetona, vlaknocementnih
ploča, te mineralnih žbuka i
boja. Brzo se upija u podlogu i
postiže vodoodbojni efekt,
sprječava transport vodotopivih
soli iz betonske podloge na
površinu, smanjuje mogućnost
zaprljanja, olakšava održavanje i
produljuje trajnost.
Pakiranje
Jed.mj.
20
480
0,5-1,5
ovisno o
upojnosti
podloge
5
1
15
360
0,25-0,5
dva sloja
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
98,00
490,00
101,00
303,00
104,00
104,00
39,80
796,00
44,90
224,50
47,90
47,90
9,90
148,50
Napomena
Na upit
18
0,2-0,5
dva sloja
lit
6
Na upit
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
9. Fasadni toplinski sistemi
9.1 Mortovi za lijepljenje, armiranje i gletanje toplinsko-izolacijskih ploča
Naziv proizvoda
SAMOTERM
SAMOTERM GLET
SAMOTERM F
LJEPILO ZA EPS
Opis / Namjena
Jedinica
mjere
Certificirano polimer-cementno
ljepilo za lijepljenje izolacijskih
ploča i izradu temeljnog
sloja kod izvedbe povezanih
sistema za toplinsku izolaciju
(ETICS) TERMOZOL,
TERMOVOL i TERMOLAM.
S mikroarmaturnim vlaknima.
Granulacija do 2,0 mm. Prema
EN 13499 i EN 13500.
kg
Certificirani polimer-cementni
mort za gletanje izolacijskih
ploča kod izvedbe povezanih
sistema za toplinsku izolaciju
(ETICS) TERMOZOL,
TERMOVOL i TERMOLAM.
Granulacija do 0,63 mm.
Prema EN 13499 i EN 13500.
kg
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
KM
Jed.mj.
lijepljenje
4-6
25
1500
KM
Pak.
0,71
17,75
0,71
17,75
0,64
16,00
0,47
11,75
Napomena
armiranje
6
25
1500
2-4
Certificirano polimer-cementno
ljepilo za lijepljenje izolacijskih
ploča i izradu temeljnog
sloja kod izvedbe povezanih
sistema za toplinsku izolaciju
(ETICS) TERMOZOL EPS
i TERMOZOL XPS. S
mikroarmaturnim vlaknima.
Granulacija do 1,25 mm.
Prema EN 13499.
kg
25
1500
Certificirano polimercementno ljepilo za lijepljenje
toplinsko-izolacijskih ploča od
ekspandiranog polistirena kod
izvedbe povezanih sistema
za toplinsku izolaciju (ETICS)
TERMOZOL i TERMOZOL
EPS. Granulacija do 0,63 mm.
Prema EN 13499.
kg
25
1500
4-6
Opis / Namjena
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
Certificirana alkalno postojana
mrežica od staklenih vlakana
žute boje za ugradnju u
povezane sisteme za vanjsku
toplinsku izolaciju (ETICS),
armiranje zidnih izravnavajućih
masa unutarnjih i vanjskih
zidova i stropova. Težina 160
g/m2, promjer okanaca 4 x 4
mm, srednja vrijednost vlačne
čvrstoće > 40 N/mm, odnos
vlačne čvrstoće i istezanja ≥ 1
kN/mm. Prema EN 13499 i EN
13500.
m2
50
1650
1,1
lijepljenje
6
gletanje i
armiranje
6
/4 mm
dva sloja
9.2 Prateći pribor za fasadne sisteme*
Naziv proizvoda
FASADNA MREŽICA
PRIMAFAS 160
KM
Jed.mj.
1,50
KM
Pak.
Napomena
75,00
u
paleti
33
rolne
* Za trgovačke robe ne vrijede ugovoreni rabati.
!
ETICS je engleska kratica (External Thermal Insulation Composite Systems) za proizvode koji pripadaju u sisteme vanjske (fasadne) toplinsko-vezne izolacije, njemačka verzija je WDVS (Wärmedämm-Verbundsysteme).
Proizvodi iz ovih sistema su po svojim fizikalno-građevinskim svojstvima međusobno prilagođeni, definirani
europskim i nacionalnim normama te samo primjenom unutar sistema garantiraju najbolju funkcionalnost i
postojanost.
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
33
Fasadni toplinski sistemi
Naziv proizvoda
EKSPANDIRANI
POLISTIREN EPS-F
EKSTRUDIRANI
POLISTIREN XPS-F
TIPLOVI MIK
PVC KUTNIK S
MREŽICOM
PVC OKAPNICA S
MREŽICOM
PVC AP LAJSNA S
MREŽICOM
MINERALNA VUNA PLOČE
MINERALNA VUNA LAMELE
SOKL PROFIL ALU
34
Opis / Namjena
Ploče ekspandiranog
polistirena za toplinsku
izolaciju fasada. Standardne
dimenzije 50 x 100 cm.
Minimalna gustoća 15 kg/
m3. Moguća izrada ploča s
preklopom te narudžba i drugih
dimenzija. Koeficijent toplinske
provodljivost do 0,04 W/mK.
Prema EN 13163 i EN 13172.
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
1,05
Na upit
stand.
deblj.
od 20
do 140
mm
m2
Poliamidni tiplovi za dodatno
mehaničko pričvršćenje termoizolacijskih ploča. Dužina ovisi
o debljini ploče i i vrsti zida.
Tiplovi moraju biti duži za 3,5
do 7 cm od izolacije, ovisno o
vrsti podloge.
kom
250
2-8
Na upit
Za mehaničku zaštitu kuteva,
dimenzija 10x15 cm i dužine
2,5 m.
m
50
1
Na upit
Okapni profil dimenzija
10x15 cm i dužine 2,5 m za
izvedbu ispravnog odvođenja
vode s objekta na potrebnim
građevinskim dijelovima
(balkoni, terase, nadstrešnice
i slično).
m
10
1
Na upit
Priključni profil sa
samoljepivom trakom za
izvedbu vodonepropusnog
spoja fasade s građevinskim
otvorima poput prozora, vrata i
drugih dijelova objekta.
m
25
1
Na upit
Lamele mineralne vune tipa
DP-9 LM klase negorivosti
A1, dimenzija 120 x 20 cm,
gustoće minimalno 100 kg/
m3 i koeficijenta toplinske
provodljivosti 0,04 W/mK.
m2
Aluminijski koritasti profil za
početnu izvedbu sokla dužine
2,5 m. Širina ovisi o debljini
ploča.
m
Na upit
stand.
deblj.
od 20
do 200
mm
1,05
Na upit
stand.
deblj.
od 80
do 200
mm
1
Na upit
1,05
m2
10
Napomena
Na upit
Ploče ekstrudiranog polistirena
za toplinsku izolaciju fasada.
Standardne dimenzije 50 x
100 cm. Minimalna gustoća 30
kg/m3. Moguća izrada ploča s
preklopom te narudžba i drugih
dimenzija. Koeficijent toplinske
provodljivost do 0,035 W/mK.
Ploče mineralne vune tipa
PTP 035 (DIN 4102) klase
negorivosti A1, dimenzije 100 x
50 cm, gustoće minimalno 100
kg/m3 i koeficijenta toplinske
provodljivosti 0,04W/mK.
KM
Pak.
stand.
deblj.
od 10
do 160
mm
1,05
m2
KM
Jed.mj.
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
10. Podovi
10.1 Estrisi
Naziv proizvoda
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
Suhi cementni mort za izradu
vezanog estriha (glazura) za
unutarnje radove. Minimalna
debljina 3 cm. Prema EN
13813: CT C12 F4. Tlačna
čvrstoća ≥12 N/mm2.
kg
25
1500
20
/10 mm
0,20
5,00
Suhi cementni mort za izradu
vezanog i plivajućeg estriha
(glazura) pogodan i za vanjske
radove, iznad podnog grijanja.
Minimalna debljina 3 cm za
vezni estrih te 4 cm za plivajući
estrih i podna grijanja. Prema
EN 13813: CT C20 F5. Tlačna
čvrstoća ≥20 N/mm2.
kg
25
1500
22
/10 mm
0,22
5,50
Suhi mort za izradu vezanog ili
plivajućeg estriha (glazura) za
vanjske i unutarnje radove.
Pogodan je za izradu ravnih
krovova, terasa, balkona,
estriha u prostorijama
izloženim vlazi, iznad podnog
grijanja te za izradu podova
za industrijsku namjenu.
Minimalna debljina 3 cm za
vezni estrih te 4 cm za plivajući
estrih i podna grijanja. Prema
EN 13813: CT C30 F7. Tlačna
čvrstoća ≥30 N/mm2.
kg
25
1500
22
/10 mm
0,27
6,75
Suhi mort za izradu vezanog
ili plivajućeg estriha (glazura)
u unutarnjim i vanjskim
prostorima. Preporuča se na
mjestima gdje se zahtjeva
brza prohodnost te tamo
gdje postoji potreba za hitnim
postavljanjem završnih
podnih obloga. Pogodan je za
izradu estriha u prostorijama
izloženim vlazi, iznad podnog
grijanja te za izradu podova za
industrijsku namjenu. Prema
EN 13813: CT C30 F7. Tlačna
čvrstoća ≥30 N/mm2.
kg
25
1500
22
/10 mm
0,55
13,75
kg
30
900
10
/10 mm
0,83
24,90
Opis / Namjena
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
Napomena
CEMENTNI ESTRIH 12
CEMENTNI ESTRIH 20
CEMENTNI ESTRIH 30
CEMENTNI ESTRIH
RAPID
TERATERMO ESTRIH
Za izradu vezanog estriha
(glazura) za toplinsku izolaciju
podova. Primjenjuje se samo
za unutarnje radove. Pogodan
je za ispunjavanje utora
(“šliceva”) od instalacijskih
cijevi i kablova. Prema EN
13813: CT C5 F2. Tlačna
čvrstoća ≥5 N/mm2.
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
35
Podovi
10.2 Podne izravnavajuće mase
Naziv proizvoda
TERANEKS
TERANEKS RAPID
TERANEKS UNILEVEL
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
kg
25
1500
1,6
/1 mm
1,08
27,00
kg
25
1500
1,5
/1 mm
1,35
33,75
Samonivelirajuća podna
masa za izravnavanje većih
neravnina betonskih podloga
i cementnih estriha u debljini
od 5 do 20 mm. Pogodan je za
sanacijske radove. Otporan na
organska otapala i opterećenja
pa se upotrebljava i kao
završni sloj u garaži, podrumu,
skladištu i slično. Za unutarnje
prostore koji nisu izloženi vlazi.
Tlačna čvrstoća prema EN
13851:2004 ≥ 30 N/mm2.
kg
25
1500
1,5
/1 mm
0,99
24,75
Opis / Namjena
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
40
1600
Opis / Namjena
Samonivelirajuća podna
masa za izravnavanje
betonskih površina i
CEMENTNOG ESTRIHA,
u debljini od 2 do 5 mm.
Pogodan je za sanacijske
radove. Otporan na organska
otapala i opterećenja pa se
upotrebljava i kao završni sloj
u garaži, podrumu, skladištu i
slično. Za unutarnje prostore
koji nisu izloženi vlazi. Prema
EN 13813: CT C25 F5. Tlačna
čvrstoća ≥25 N/mm2.
Samonivelirajuća brzo
otvrdnjavajuća podna masa
za izravnavanje betonskih
površina, cementnih estriha i
podloge od keramike prije
postavljanja podnih obloga
(parketa, keramike, tekstilne ili
PVC obloge te premaza). Za
unutarnje prostore koji nisu
izloženi vlazi u debljini do 15
mm. Prema EN 13813: CT
C20 F5. Tlačna čvrstoća ≥20
N/mm2.
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
Napomena
10.3 Posipi
Naziv proizvoda
KVARCNI POSIP
Suhi kvarcni posip za izradu
betonskih podnih površina
s povećanom otpornosti
na habanje. Pogodan je
za lijevanje završnog sloja
industrijskih površina,
skladišta, terasa, garaža,
podruma i drugog. Tlačna
čvrstoća prema EN 13892-2
≥35 N/mm2.
kg
KM
Jed.mj.
0,74
KM
Pak.
Napomena
29,60
4-8
25
1500
Na upit
40
1600
1,45
KORUND POSIP
Suhi posip s korundom za
izradu betonskih podnih
površina s visokom
otpornošću na habanje.
Pogodan je za izradu završnog
sloja industrijskih površina,
skladišta, terasa, garaža,
podruma i drugog. Tlačna
čvrstoća prema EN 13892-2
≥35 N/mm2.
36
kg
58,00
4-8
25
1500
Na upit
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
Podovi
Naziv proizvoda
KULIRMIX
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
kg
25
1250
10
/10 mm
Opis / Namjena
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
Samonivelirajući reparaturni
mort za brzu prohodnost i trajni
popravak betonskih podova
u industrijskim postrojenjima
te manje oštećenih betonskih
prometnih površina. Za
vanjske i unutarnje radove za
oštećenja od 20 do 60 mm.
kg
25
1500
2-2,5
/1 mm
2,50
62,50
Samonivelirajući mort za
brzi i trajni popravak slojeva
betonskih prometnih površina,
betonskih podova u industrijskim
postrojenjima, za podizanje
kanalizacijskih šahtova. Za
vanjske i unutarnje radove za
oštećenja od 25 do 200 mm.
kg
25
1500
2-2,5
/1 mm
2,45
61,25
Samonivelirajući mort za brzu
prohodnost i trajni popravak
betonskih podova u industrijskim
postrojenjima. Pogodan je
za fino izravnavanje manje
oštećenih betonskih prometnih
površina. Za vanjske i unutarnje
radove za oštećenja od 5 do
20 mm.
kg
25
1500
1,8-2,2
/1 mm
2,20
55,00
Samonivelirajući mort za
brzu prohodnost, i trajni
popravak betonskih podova
u industrijskim postrojenjima
te manje oštećenih betonskih
prometnih površina. Za vanjske
i unutarnje radove za oštećenja
od 20 do 60 mm.
kg
25
1500
2-2,5
/1 mm
2,15
53,75
Samonivelirajući mort za brzu
prohodnost i trajni popravak
betonskih podova u industrijskim
postrojenjima, veća oštećenja
betonskih prometnih površina,
za podizanje kanal-izacijskih
šahtova. Za vanjske i unutarnje
radove za oštećenja od 25 do
200 mm.
kg
25
1500
2-2,5
/1 mm
2,05
51,25
Opis / Namjena
Bijela ili obojena mješavina za
izradu pranog kulira i teracca
uz dodatak zrna, za vanjske
i unutarnje radove. Tlačna
čvrstoća ≥30 N/mm2 nakon 28
dana prema EN 1015-11.
KM
Jed.mj.
1,95
KM
Pak.
Napomena
48,75
10.4 Podni reparaturni mortovi
Naziv proizvoda
REPARATURNI MORT
RAPID 0-4
REPARATURNI MORT
RAPID 0-8
REPARATURNI MORT
RAPID MS 0-0,5
REPARATURNI MORT
RAPID MS 0-4
REPARATURNI MORT
RAPID MS 0-8
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
Napomena
Razredba reparaturnih mortova prema EU-normi EN 1504-3 i TPBK – Prilog H: PCC mort za konstrukcijski popravak, Razred R4.
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
37
11. Hidroizolacije
11.1 Univerzalne hidroizolacijske mase i premazi
Naziv proizvoda
A
PR
IPR
EMA MATERIJ
AL
KŠ
t OLA
I
MI JE ŠA
NJ
EU
T IC
KTNO
AN
IR E
NOVO!
2u1
A
-D
AN
HIDROPROTEKT
MONOELASTIK
VL
AS
T IT IO
J AMBALA
HIDROPROTEKT
DUOELASTIK
Opis / Namjena
Hidroizolacijski jednokomponentni visokofleksibilni premaz ispod
keramičkih obloga, u
kupaonicama, tuš kabinama,
balkonima, terasama,
bazenima. Na vanjskim
podrumskim zidovima i
temeljima i ukopanim zidovima.
Za zaštitu betonskih cijevi
i spremnika. Odolijeva
negativnom pritisku vode,
odgađa karbonizaciju i
premošćuje pukotine. Pogodan
je za sanaciju spojeva različitih
građevinskih materijala. Nije
završni sloj na prohodnim
površinama. Za polaganje
keramike ili kamena koristiti
TERATEKT FLEKS i fugirnu
masu TERAFIL FLEKS.
Vidljive vertikalne površine
mogu se obojiti AKROTONOM
ili AKROTONOM PLUS.
Ispunjava zahtjeve o vodonepropusnosti prema EN
14891 : CM OP.
Dvokomponentna visokofleksibilna hidroizolacijska
masa za hidroizolaciju
ispod keramičkih obloga u
kupaonicama, balkonima,
terasama, bazenima.
Hidroroizolaciju vanjskih zidova
i temelja, betonskih spremnika
za vodu i betonskih cijevi.
Premošćuje pukotine, odolijeva
negativnom pritisku vode i
štiti beton od karbonizacije.
Pogodan je za sanaciju
spojeva različitih građevinskih
materijala. Nije završni sloj na
prohodnim površinama. Za
polaganje keramike ili kamena
koristiti TERATEKT FLEKS i
fugirnu masu TERAFIL FLEKS.
Vidljive vertikalne površine
mogu se obojiti AKROTONOM
ili AKROTONOM PLUS.
Ispunjava zahtjeve o vodonepropusnosti prema EN
14891 : CM OP.
1 kom = Komp. A + Komp. B
38
Jedinica
mjere
kg
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
25
1250
16
960
5
100
Potrošnja
1-1,5
kg/m2
/1 mm
25 kg
+
12,5 lit
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
Napomena
4,90
122,50
5,10
81,60
6,95
34,75
kantica
163,00
163,00
vreća
+
kantica
83,00
83,00
kantica
s dvije
komp.
52,00
52,00
kantica
s dvije
komp.
gotova
masa za
gletanje i
armiranje
1,2-1,4
kg/m2
/1 mm
kom
10 kg
+
5 kg
24
4,7 kg
+
2,3 kg
36
gotova
masa za
premaz
valjkom ili
četkom
1,1-1,2
kg/m2
/1 mm
razrjeđen s
10 % vode
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
ŽI
/K
Hidroizolacije
11.2 Hidroizolacije betonskih konstrukcija
Naziv proizvoda
BETONPROTEKT
MONOELASTIK
BETONPROTEKT
DUOELASTIK
Opis / Namjena
Jednokomponentni hidroizolacijski visokofleksibilni
premaz za zaštitu betonskih
i armirano-betonskih
konstrukcija, vanjskih
podrumskih zidova, temelja,
ukopanih zidova, tunela,
betonskih stupova i cijevi,
mostova, za premoštenje
pukotina, ispod keramičkih
obloga i slično. Pogodan je
za sanaciju spojeva različitih
građevinskih materijala.
Odolijeva negativnom pritisku
vode i odgađa karbonizaciju.
Antikorozivni zaštitni sloj
armiranog betona. Za
horizontalne i vertikalne
površine. Nije završni sloj na
prohodnim površinama. Za
polaganje keramike ili kamena
koristiti TERATEKT FLEKS i
fugirnu masu TERAFIL FLEKS.
Vidljive vertikalne površine
mogu se obojiti AKROTONOM
ili AKROTONOM PLUS.
Ispunjava zahtjeve o vodonepropusnosti prema EN
1504-2 : CM OP.
Dvokomponentna hidroizolacijska visokofleksibilna
masa za zaštitu betonskih i
armirano-betonskih konstrukcija,
vanjskih podrumskih zidova
i temelja, ukopanih zidova,
tunela, betonskih stupova i
cijevi, mostova, premoštenje
pukotina i slično. Pogodan je
za sanaciju spojeva različitih
građevinskih materijala.
Odolijeva negativnom pritisku
vode i odgađa karbonizaciju.
Antikorozivni zaštitni sloj
armiranog betona. Za
horizontalne i vertikalne
površine. Vidljive vertikalne
površine mogu se obojiti
AKROTONOM ili AKROTONOM
PLUS. Ispunjava zahtjeve o
vodonepropusnosti prema EN
1504-2 : CM OP.
Jedinica
mjere
Paleta
Jed.mj.
25
1250
16
kom
Potrošnja
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
Napomena
4,70
117,50
4,95
79,20
135,00
135,00
vreća
+
kantica
79,00
79,00
kantica
s dvije
komp.
48,00
48,00
kantica
s dvije
komp.
1-1,5
kg/m2
/1 mm
kg
1600
25 kg
+
8,3 lit
gotova
masa za
gletanje i
armiranje
1,6-1,8
kg/m2
/1 mm
kom
11,25
kg
+
3,75
kg
24
kom
5,25
kg
+
1,75
kg
36
1 kom = Komp. A + Komp. B
!
Pakiranje
Jed.mj.
gotova
masa za
premaz
valjkom ili
četkom
1,4-1,6
kg/m2
/1 mm
razrjeđen s
10 % vode
EU standard EN 14891: Vodonepropusni proizvodi u tekućem obliku za primjenu ispod keramičkih pločica
povezanih ljepilom - Zahtjevi, ispitne metode, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje.
EU-standard EN 1504-2: Proizvodi i sistemi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi,
kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 2. dio: Sistemi površinske zaštite.
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
39
Hidroizolacije
11.3 Ostali hidroizolacijski proizvodi
Naziv proizvoda
HIDROPROTEKT
HIDROSTOP
Opis / Namjena
Mineralna masa za zaštitu od
vlage i procijednih voda, za
unutarnje i vanjske radove.
Pogodna je za izvođenje
sanacijskih i hidroizolacijskih
radova: hidroizolacija temelja,
zidova, podruma, suterena,
prostora za liftove, kanala i
hidroizolaciju spremnika za
pitku vodu. Prema EN 998-1 –
GP CS IV W 2.
Brzovezna masa za
sprječavanje i sanaciju vidljivih
prodora vode kroz betonske
površine. Brza priprema i
jednostavna primjena. Vrijeme
ugradnje 5 minuta. Prema EN
998-1.
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
25
1250
Potrošnja
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
1,50
37,50
Napomena
6-8
kg/m2
za
debljinu
4-5 mm
kg
5
1000
1,66
8,30
5
1000
3,75
18,75
3,90
7,80
1,5-1,8
kg/dm3
kg
2
1000
Pakiranje
Jed.mj.
Širina
mm
11.4 Prateći hidroizolacijski pribor*
Naziv proizvoda
Opis / Namjena
Jedinica
mjere
VODONEPROPUSNA
TRAKA
50
Za armiranje i zaptivanje na
spoju zid-zid ili zid-pod te za
zaptivanje dilatacijskih fuga.
m
KM
Jed.mj.
3,98
120
KM
Pak.
Napomena
199,50
1,05
Na upit
10
VODONEPROPUSNI
KUTNIK UNUTARNJI
Potrošnja
Jed.mj/m 2
Za armiranje i zaptivanje
spojeva na unutarnjim
kutevima.
kom
Na upit
Za armiranje i zaptivanje
spojeva na vanjskim kutevima.
kom
Na upit
VODONEPROPUSNI
KUTNIK VANJSKI
VODONEPROPUSNA
MANŽETA
Za armiranje i zaptivanje
otvora oko instalacijskih
priključaka i odvoda.
-mala 12,5 x 12,5 cm
-velika 35 x 35 cm
125
Na upit
mala
350
Na upit
velika
kom
* Za trgovačke robe ne vrijede ugovoreni rabati.
40
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
12. Keramičarski radovi
12.1 Ljepila za keramiku i kamen
Ljepila za unutarnje radove
Naziv proizvoda
TERATEKT G
Opis / Namjena
Ekonomično, normalno, protuklizno ljepilo na osnovi cementa
za unutarnje lijepljenje zidne i
podne keramike u stambenim
prostorima, sanitarnim čvorovima
i slično. Prema EN 12004: C1T.
Jedinica
mjere
kg
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
25
1500
5
1000
2
1000
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
25
1500
5
1000
2
Potrošnja
Jed.mj/m 2
3-4
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
0,34
8,50
0,56
2,80
0,65
1,30
Napomena
Ljepila za vanjske i unutarnje radove
Naziv proizvoda
TERATEKT
TERATEKT B
TERATEKT F
Opis / Namjena
Standardno, normalno, protuklizno, ljepilo na osnovi
cementa za vanjsko i unutarnje
lijepljenje zidne i podne
keramike i mozaika u stambenim
i industrijskim prostorima,
terasama i slično. Otporno na
cikluse smrzavanja/odmrzavanja.
Prema EN 12004: C1T.
Bijelo standardno ljepilo na
osnovi cementa, normalno,
protuklizno, za unutarnje i
vanjsko lijepljenje zidne i podne
keramike, bijelih i obojenih
mramornih ploča, kamenih
ploča i mozaika u stambenim
i industrijskim prostorima,
terasama i slično. Prema EN
12004: C1T.
Fleksibilno sivo ili bijelo ljepilo
na osnovi cementa, poboljšano,
protuklizno i s produženim
otvorenim vremenom, za
kamene i neupojne pločice
upojnosti do 0,5%, gres pločice,
lijepljenje pločice na pločicu,
lijepljenje keramičkih pločica
iznad podnog grijanja, u
industrijskim prostorima, na
terasama, balkonima i slično.
Pogodan je za sanacijske
radove. Prema EN 12004: C2TE.
TERATEKT F
BIJELI
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
Jedinica
mjere
kg
kg
Potrošnja
Jed.mj/m 2
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
Napomena
0,43
10,75
0,60
3,00
1000
0,70
1,40
25
1500
0,58
14,50
5
1000
0,70
3,50
2
1000
0,80
1,60
25
1500
0,66
16,50
sivo
5
1000
0,96
4,80
sivo
25
1500
0,82
20,50
bijelo
3-4
3-4
kg
kg
3-4
41
Keramičarski radovi
Naziv proizvoda
TERATEKT FLEKS
EKSTRA
TERATEKT FLEKS
EKSTRA
BIJELI
TERATEKT FLEKS
UNILEVEL
Opis / Namjena
Ekstra fleksibilno, sivo
ili bijelo ljepilo na osnovi
cementa, poboljšano,
protuklizno i s produženim
otvorenim vremenom, za
lijepljenje keramičkih i gres
pločica, klinkera, kamena,
mramora, granita, mozaika,
porculana, betonskih i teraco
ploča, lijepljenje pločice na
pločicu, lijepljenje keramičkih
pločica iznad podnog grijanja,
industrijskim prostorima,
terasama, balkonima, u
prostorima izloženim vodi i
temperaturnim kolebanjima.
Pogodan je za sanacijske
radove. Prema EN 12004:
C2TES1.
Debeloslojno poboljšano,
fleksibilno, protuklizno ljepilo na
osnovi cementa s produženim
otvorenim vremenom, za
lijepljenje svih vrsta obloga
bez prethodnog izravnavanja,
lijepljenje keramičkih pločica
iznad podnog grijanja,
industrijskim prostorima,
terasama, balkonima, u
prostorima izloženim vodi i
temperaturnim kolebanjima.
Pogodan je za sanacijske
radove. Prema EN 12004:
C2TES1.
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
25
1500
5
1000
kg
25
1500
kg
25
1500
6
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
kg
25
1500
3-4
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
Napomena
0,92
23,00
sivo
1,12
5,60
sivo
1,14
28,50
bijelo
1,10
27,50
kg
3-4
Brzovezna ljepila
Naziv proizvoda
TERATEKT RAPID
42
Opis / Namjena
Brzovezno, poboljšano i
protuklizno ljepilo na osnovi
cementa, za unutarnje i vanjsko
lijepljenje zidnih i podnih obloga
(keramičkih i gres pločica,
klinkera, kamena, mramora,
granita, mozaika, porculana,
betosnkih i teraco ploča)
u prostorima u kojima je
potrebna brza prohodnost.
Prema EN 12004: C2FT.
KM
Jed.mj.
1,58
KM
Pak.
Napomena
39,50
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
Keramičarski radovi
Specijalna ljepila za keramiku i kamen
Opis / Namjena
Jedinica
mjere
Pakiranje
Jed.mj.
Polimer-disperzijski pripravak
za izradu specijalnog ljepila
za kamene obloge, mramor,
granit, klinker, keramiku, gdje
se traži otpornost na visoke
temperature (za oblaganje
kamina,dimnjaka i slično) te za
unutarnje i vanjsko lijepljenje
zidne i podne keramike,
mozaika u drugim stambenim
ili radnim prostorima.
Primjenjuje se uz obavezan
dodatak cementa u omjeru
1:1.
kg
25
Naziv proizvoda
UNITEKT BAZA
Paleta
Jed.mj.
Potrošnja
Jed.mj/m 2
KM
Jed.mj.
2
bez
cementa
2,25
Potrošnja
Jed.mj/m 2
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
Napomena
56,25
12.2 Mase za fugiranje keramike i kamena
Fleksibilne fugirne mase
Naziv proizvoda
Opis / Namjena
Jedinica
mjere
Ton
201, 202,
203, 216,
217, 218,
222
TERAFIL F
2 kg
kg
204, 206,
207, 208,
209, 210,
211, 212,
213, 214,
220, 223
205, 215,
219, 221,
224, 225
TERAFIL F
5 kg
Paleta
Jed.mj.
Fleksibilna, na osnovi
cementna, poboljšana
masa za ispunu fuga do
10 mm širine, za unutarnje
i vanjsko fugiranje zidnih i
podnih obloga (keramičkih
pločica, klinkera, staklene
keramike, mozaika, kamena,
mramora, granita, betonskih
i teraco ploča) S dodatkom
fungicida. Prema EN
13888: CG2.
1000
50
paketa
po
10x2
kg
1,8-2
za fuge
3 mm i
mozaik
pločice
2x2 cm
226, 227,
228, 229,
230, 231
201, 202,
203, 216,
217, 218
kg
204, 206,
207, 208,
209, 210,
211, 212,
213, 214,
220
1000
50
paketa
po
4x5 kg
0,4-0,6
za fuge
5 mm i
pločice
30x30
cm
205, 215,
219, 221
201, 202,
217
TERAFIL F
20 kg
kg
* Tonovi četvrtog
cjenovnog razreda 226231 su intenzivni tonovi i
upotrebljavaju se samo kod
unutarnjih radova.
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
210, 213,
220
219
0,5-0,8
za fuge
3 mm i
pločice
15x15
cm
1000
50
vreća
po
20 kg
KM
Pak.
Cjen.
razred
2,20
4,40
I
2,70
5,40
II
3,50
7,00
III
5,95
11,90
IV*
2,00
10,00
I
2,45
12,25
II
3,15
15,75
III
1,45
29,00
I
1,75
35,00
II
2,25
45,00
III
43
Keramičarski radovi
Ekstra fleksibilne fugirne mase
Naziv proizvoda
Opis / Namjena
Jedinica
mjere
201, 202,
216, 217,
218
PR
IPR
EMA MATERIJ
AL
KŠ
t OLA
I
MI JE ŠA
NJ
EU
T IC
KTNO
AN
kg
IR E
NOVO!
2u1
A
-D
AN
TERAFIL FLEKS
2 kg
A
VL
AS
T IT IO
J AMBALA
ŽI
/K
A
P
R
RIP
EMA MATERIJ
AL
KŠ
t OLA
I
MI JE ŠA
NJ
EU
T IC
KTNO
AN
IR E
NOVO!
2u1
A
-D
AN
TERAFIL FLEKS
5 kg
VL
AS
T IT IO
J AMBALA
ŽI
/K
TERAFIL FLEKS
20 kg
Ton
Ekstra fleksibilna, na osnovi
cementna, poboljšana
masa za ispunu fuga širine
do 10 mm, za unutarnje i
vanjsko fugiranje zidnih i
podnih obloga (keramičkih
i gres pločica, klinkera,
kamena, mramora, granita,
betonskih i teraco ploča).
Preporučeno koristiti
za ispunjavanje fuga
iznad podnog grijanja, u
industrijskim prostorima,
na terasama, balkonima, u
prostorima izloženim vodi i
temperaturnim kolebanjima.
S dodatkom fungicida.
Prema EN 13888: CG2S1.
204, 206,
210, 212,
213, 214,
220
C-praškasto ljepilo na cementnoj bazi
D-gotova pastozna ljepila
R-višekomponentna ljepila
Klasa
otpornosti
1-normalni zahtjevi
2-poboljšana izdržljivost
Dodatne
osobine
T-protuklizno
E-produženo otvoreno vrijeme
F-brzovezujuće
Fleksibilnost
S1-rastezljiva ljepila
S2-visokorastezljiva ljepila
44
396
198
kantica
201, 202,
216, 217,
218
kg
204, 206,
210, 212,
213, 214,
220
500
100
kantica
201, 202,
217
210, 213,
220
0,5-0,8
za fuge
3 mm i
pločice
15x15
cm
0,4-0,6
za fuge
5 mm i
pločice
30x30
cm
219
219
Tip
ljepila
Potrošnja
Jed.mj/m 2
219
kg
KLASIFIKACIJA KERAMIČKIH LJEPILA
PREMA EU-NORMI EN 12004
Paleta
Jed.mj.
1000
50
vreća
KM
Jed.mj.
KM
Pak.
Cjen.
razred
3,30
6,60
I
3,80
7,60
II
4,90
9,80
III
2,80
14,00
I
3,40
17,00
II
4,50
22,50
III
1,75
35,00
I
2,05
41,00
II
2,70
54,00
III
KLASIFIKACIJA FUGIRNIH MASA
PREMA EU-NORMI EN 13888
Kategorija
CG-cementna praškasta baza
RG-višekomponentne mase
Dodatni
zahtjevi
1-normalni
2-povišeni
S-fleksibilnost
F-brzovezivost
A-postojanost
W-vodootpornost
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
Napomena: Ova ton-karta služi samo za približnu orijentaciju i ne mora biti identična sa stvarnom
nijansom boje na građevinskoj podlozi s obzirom na razlike nastale pri štampanju na papir. Prije
naručivanja 39
potrebno je kod ovlaštenih prodavača usporediti odabrani ton s uzorkom iz službene tonkarte Samoborke.
45
13. Kameni agregati
Naziv proizvoda
Jedinica
mjere
Zrno
mm
kg
Jed.mj.
Bijelo kalcitno zrno
namijenjeno je za
uređenje okućnica,
parkova, grobnih mjesta,
izradu pranog kulira i
slično. Nasipna gustoća
je oko 1400 kg/m3.
vreća
2-4
25
8,13
vreća
4-8
25
8,13
Snježno bijelo mramorno
zrno namijenjeno je
za uređenje okućnica,
parkova, grobnih mjesta,
izradu pranog kulira i
slično. Nasipna gustoća
je oko 1330 kg/m3.
vreća
4-7
25
10,10
vreća
7-11
25
10,10
Crno kalcitno zrno
namijenjeno je za
uređenje okućnica,
parkova, grobnih mjesta,
izradu pranog kulira i
slično. Nasipna gustoća
je oko 1360 kg/m3.
vreća
3-6
25
12,17
vreća
6-9
25
12,17
Crveno kalcitno zrno
namijenjeno je za
uređenje okućnica,
parkova, grobnih mjesta,
izradu pranog kulira i
slično. Nasipna gustoća
je oko 1350 kg/m3.
vreća
3-6
25
11,56
vreća
6-9
25
11,56
vreća
0,1-0,6
40
7,79
Opis / Namjena
KM
Jed.mj.
Napomena
BIJELO ZRNO
SNJEŽNO BIJELO ZRNO
CRNO ZRNO
CRVENO ZRNO
KVARCNI PIJESAK
Kvarcni suhi pijesak
namijenjen je za:
- fugiranje opločnika
- dječja igrališta i
pješčanike
- odbojkaška igrališta
- izravnavanje i popravak
travnatih površina.
46
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
Certificirani fasadni toplinsko-izolacijski sistemi*
TERMOZOL
1.
LIJEPLJENJE
LJEPILO ZA EPS Opcija (A)
Polimer-cementni mort za lijepljenje toplinsko-izolacijskih ploča od ekspandiranog polistirena, granulacija do 0,63 mm. Potrošnja 3-4 kg/m2. U vrećama od 25
kg, na paleti 1500 kg.
2.
TOPLINSKO
IZOLACIJSKA
PLOČA**
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS F - debljina po
izboru. Ploča ekspandiranog polistirena dimenzija 100
cm x 50 cm, gustoća min. 15 kg/m3, koeficijent toplinske provodljivosti 0,04 W/mK, potrošnja 1,05 m2/m2.
3.
KUTNI PROFIL S
MREŽICOM**
PVC SA STAKLENOM MREŽICOM
Dimenzija 10x15 cm za mehaničku zaštitu kuteva,
dužine 2,5 m/kom, potrošnja 1 m‘/m‘, pakiranje 4x25
kom/vez.
TIPLOVI MIK
Poliamidni tiplovi za dodatno mehaničko
pričvršćivanje toplinsko-izolacijskih ploča dužine 75175 mm (ovisno o debljini ploče i vrsti zida). Minimalna dužina tipla mora biti jednaka debljini ploče
plus 50 mm za beton odnosno plus 70 mm za opeku,
potrošnja 2-8 kom/m2.
4.
PRIČVRSNICE**
5.
ARMIRAJUĆA
MREŽICA**
SAMOBORKA PRIMAFAS 160
Alkalno postojana mrežica od staklenih vlakana klase
Samoborka težine min. 160 g/m2, promjer okanaca
4x4 mm, širine 100 cm, dužine 50 m, vlačna čvrstoća ≥
kN/5 cm, potrošnja 1,2 m2/m2, pakiranje u rolama od
50 m2.
6.
ARMIRANJE
SAMOTERM
Polimer-cementni mort za lijepljenje i za prvi nanos
temeljnog sloja. Sastav: cement, punila, aditivi i pijesak granulacije do 2 mm Potrošnja za lijepljenje 4-6
kg/m2, za armiranje prvi nanos temeljnog sloja 4-5 kg/
m2. Vreća 25 kg. Na paleti 1500 kg.
7.
GLETANJE I
IZRAVNAVANJE
PODLOGE
SAMOTERM GLET
Polimer-cementni mort za drugi nanos temeljnog sloja. Sastav: cement, punila, aditivi i pijesak granulacije
do 0,6 mm. Potrošnja za gletanje 2-4 kg/m2. Vreća 25
kg. Na paleti 1500 kg.
8.
IMPREGNACIJA
MINERALKVARC GRUND OBOJENI
Temeljni pokrivni premaz za impregnaciju podloge
prije nanošenja obojenih završnih mineralnih, silikatnih, silikonskih i akrilatnih žbuka. Potrošnja
0,2 -0,3 l/m2 za impregnaciju. Pakiranje 15 litara.
SILIKATGRUND OBOJENI
Temeljni premaz za impregnaciju mineralnih podloga
prije nanošenja silikatnih žbuka. Potrošnja 0,2-0,3 l/
m2 za impreganciju. Pakiranje 15 litara.
9.
ZAVRŠNA
FASADNA
ŽBUKA
AKRILANTE ŽBUKE (361 ton),
SILIKATNE i SILIKONSKE ŽBUKE (po 160 tonova)
Teksture i granulacije:
Z (zaribana rižasta) 1,5; 2 i 3 mm
R (ribana žljebasta) 2 i 3 mm
VA (valjana) 1 mm
Š (špricana) 1,5 mm.
Pakiranje u kanti po 25 kg. Na paleti 600 kg.
MINERALNE ŽBUKE (144 pastelna tona)
Mineralne završno dekorativne žbuke zaribane
teksture zrna 2 mm (SEP Z 200) i 3 mm (SEP 03).
Potrošnja 4 kg/m2. Vreća 40 kg. Na paleti 1600 kg.
10.
SOKL PROFIL**
ALUMINIJSKI KORITASTI
Za izvedbu sokla, širina profila ovisi o debljini ploča,
dužina 2,5 m/kom, potrošnja 1 m‘/m‘, pakiranje 10
kom/vez.
SAMOTERM Opcija (B)
Polimer-cementni mort za lijepljenje i za prvi
nanos temeljnog sloja. Sastav: cement, punila,
aditivi i pijesak granulacije do 2 mm Potrošnja
za lijepljenje 4-6 kg/m2, za armiranje prvi nanos temeljnog sloja 4-5 kg/m2. Vreća 25 kg. Na
paleti 1500 kg.










Sistem s najdužom tradicijom
*U skladu sa smjernicama HUPFAS - Hrvatske udruge proizvođača toplinsko fasadnih sustava
** Trgovačka roba, podložna cjenovnim promjenama.
47
Certificirani fasadni toplinsko-izolacijski sistemi
TERMOZOL EPS
1.
LIJEPLJENJE
LJEPILO ZA EPS Opcija (A)
Polimer-cementni mort za lijepljenje toplinsko-izolacijskih ploča od ekspandiranog polistirena, granulacija do 0,63 mm. Potrošnja 3-4 kg/m2. U vrećama od 25
kg, na paleti 1500 kg.
2.
TOPLINSKO
IZOLACIJSKA
PLOČA
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS F - debljina po
izboru. Ploča ekspandiranog polistirena dimenzija 100
cm x 50 cm, gustoća min. 15 kg/m3, koeficijent toplinske provodljivosti 0,04 W/mK, potrošnja 1,05 m2/m2.
3.
KUTNI PROFIL S
MREŽICOM
PVC SA STAKLENOM MREŽICOM
Dimenzija 10x15 cm za mehaničku zaštitu kuteva,
dužine 2,5 m/kom, potrošnja 1 m‘/m‘, pakiranje 4x25
kom/vez.
4.
PRIČVRSNICE
TIPLOVI MIK
Poliamidni tiplovi za dodatno mehaničko
pričvršćivanje toplinsko-izolacijskih ploča dužine 75175 mm (ovisno o debljini ploče i vrsti zida). Minimalna dužina tipla mora biti jednaka debljini ploče
plus 50 mm za beton odnosno plus 70 mm za opeku,
potrošnja 2-8 kom/m2.
5.
ARMIRAJUĆA
MREŽICA
SAMOBORKA PRIMAFAS 160
Alkalno postojana mrežica od staklenih vlakana klase
Samoborka težine min. 160 g/m2, promjer okanaca
4x4 mm, širine 100 cm, dužine 50 m, vlačna čvrstoća ≥
kN/5 cm, potrošnja 1,2 m2/m2, pakiranje u rolama od
50 m2.
6.
ARMIRANJE,
GLETANJE I
IZRAVNAVANJE
PODLOGE
SAMOTERM F
Polimer-cementni mort za lijepljenje i za nanošenje
temeljnog sloja. Sastav: cement, punila, aditivi i pijesak granulacije do 1,25 mm. Potrošnja za lijepljenje
4-6 kg/m2, za armiranje i gletanje 6 kg/m2. Vreća 25
kg. Na paleti 1500 kg.
7.
IMPREGNACIJA
MINERALKVARC GRUND OBOJENI
Temeljni pokrivni premaz za impregnaciju podloge
prije nanošenja obojenih završnih mineralnih, silikatnih, silikonskih i akrilatnih žbuka. Potrošnja
0,2 -0,3 l/m2 za impregnaciju. Pakiranje 15 litara.
SILIKATGRUND OBOJENI
Temeljni premaz za impregnaciju mineralnih podloga
prije nanošenja silikatnih žbuka. Potrošnja 0,2-0,3 l/
m2 za impreganciju. Pakiranje 15 litara.
8.
ZAVRŠNA
FASADNA
ŽBUKA
AKRILANTE ŽBUKE (361 ton),
SILIKATNE i SILIKONSKE ŽBUKE (po 160 tonova)
Teksture i granulacije:
Z (zaribana rižasta) 1,5; 2 i 3 mm
R (ribana žljebasta) 2 i 3 mm
VA (valjana) 1 mm
Š (špricana) 1,5 mm.
Pakiranje u kanti po 25 kg. Na paleti 600 kg.
MINERALNE ŽBUKE (144 pastelna tona)
Mineralne završno dekorativne žbuke zaribane
teksture zrna 2 mm (SEP Z 200) i 3 mm (SEP 03).
Potrošnja 4 kg/m2. Vreća 40 kg. Na paleti 1600 kg.
9.
SOKL PROFIL
ALUMINIJSKI KORITASTI
Za izvedbu sokla, širina profila ovisi o debljini ploča,
dužina 2,5 m/kom, potrošnja 1 m‘/m‘, pakiranje 10
kom/vez.
SAMOTERM F Opcija (B)
Polimer-cementni mort za lijepljenje i za
nanošenje temeljnog sloja. Sastav: cement,
punila, aditivi i pijesak granulacije do 1,25 mm.
Potrošnja za lijepljenje 4-6 kg/m2, za armiranje
i gletanje 6 kg/m2. Vreća 25 kg. Na paleti 1500
kg.









Najprihvatljivija toplinska i zvučna izolacija
48
Certificirani fasadni toplinsko-izolacijski sistemi
TERMOZOL XPS
SAMOTERM F
Polimer-cementni mort za lijepljenje i za nanošenje
temeljnog sloja. Sastav: cement, punila, aditivi i pijesak granulacije do 1,25 mm. Potrošnja za lijepljenje
4-6 kg/m2, za armiranje i gletanje 6 kg/m2. Vreća 25
kg. Na paleti 1500 kg.

2.
TOPLINSKO
IZOLACIJSKA
PLOČA
EKSTRUDIRANI POLISTIREN XPS F - debljina po
izboru. Ploča ekstrudiranog polistirena dimenzija 100
cm x 50 cm, gustoća min. 30 kg/m3, koeficijent toplinske provodljivosti 0,035 W/mK, potrošnja 1,05 m2/m2.

3.
KUTNI PROFIL S
MREŽICOM
PVC SA STAKLENOM MREŽICOM
Dimenzija 10x15 cm za mehaničku zaštitu kuteva,
dužine 2,5 m/kom, potrošnja 1 m‘/m‘, pakiranje 4x25
kom/vez.
TIPLOVI MIK
Poliamidni tiplovi za dodatno mehaničko
pričvršćivanje toplinsko-izolacijskih ploča dužine 75175 mm (ovisno o debljini ploče i vrsti zida). Minimalna dužina tipla mora biti jednaka debljini ploče
plus 50 mm za beton odnosno plus 70 mm za opeku,
potrošnja 2-8 kom/m2.
1.
LIJEPLJENJE
4.
PRIČVRSNICE
5.
ARMIRAJUĆA
MREŽICA
SAMOBORKA PRIMAFAS 160
Alkalno postojana mrežica od staklenih vlakana klase
Samoborka težine min. 160 g/m2, promjer okanaca
4x4 mm, širine 100 cm, dužine 50 m, vlačna čvrstoća ≥
kN/5 cm, potrošnja 1,2 m2/m2, pakiranje u rolama od
50 m2.
6.
ARMIRANJE,
GLETANJE I
IZRAVNAVANJE
PODLOGE
SAMOTERM F
Polimer-cementni mort za lijepljenje i za nanošenje
temeljnog sloja. Sastav: cement, punila, aditivi i pijesak granulacije do 1,25 mm. Potrošnja za lijepljenje
4-6 kg/m2, za armiranje i gletanje 6 kg/m2. Vreća 25
kg. Na paleti 1500 kg.
7.
IMPREGNACIJA
MINERALKVARC GRUND OBOJENI
Temeljni pokrivni premaz za impregnaciju podloge
prije nanošenja obojenih završnih mineralnih, silikatnih, silikonskih i akrilatnih žbuka. Potrošnja
0,2 -0,3 l/m2 za impregnaciju. Pakiranje 15 litara.
SILIKATGRUND OBOJENI
Temeljni premaz za impregnaciju mineralnih podloga
prije nanošenja silikatnih žbuka. Potrošnja 0,2-0,3 l/
m2 za impreganciju. Pakiranje 15 litara.
AKRILANTE ŽBUKE (361 ton),
SILIKATNE i SILIKONSKE ŽBUKE (po 160 tonova)
Teksture i granulacije:
Z (zaribana rižasta) 1,5; 2 i 3 mm
R (ribana žljebasta) 2 i 3 mm
VA (valjana) 1 mm
Š (špricana) 1,5 mm.
Pakiranje u kanti po 25 kg. Na paleti 600 kg.
MINERALNE ŽBUKE (144 pastelna tona)
Mineralne završno dekorativne žbuke zaribane
teksture zrna 2 mm (SEP Z 200) i 3 mm (SEP 03).
Potrošnja 4 kg/m2. Vreća 40 kg. Na paleti 1600 kg.
8.
ZAVRŠNA
FASADNA
ŽBUKA
9.
SOKL PROFIL
ALUMINIJSKI KORITASTI
Za izvedbu sokla, širina profila ovisi o debljini ploča,
dužina 2,5 m/kom, potrošnja 1 m‘/m‘, pakiranje 10
kom/vez.







Visoka čvrstoća i toplinska zaštita
49
Certificirani fasadni toplinsko-izolacijski sistemi
TERMOVOL
1.
LIJEPLJENJE
SAMOTERM
Polimer-cementni mort za lijepljenje i za prvi nanos
temeljnog sloja. Sastav: cement, punila, aditivi i pijesak granulacije do 2 mm Potrošnja za lijepljenje 4-6
kg/m2, za armiranje prvi nanos temeljnog sloja 4-5 kg/
m2. Vreća 25 kg. Na paleti 1500 kg.
2.
TOPLINSKO
IZOLACIJSKA
PLOČA
PLOČE MINERALNE VUNE - debljina po izboru.
Ploča mineralne vune tipa PTP 035 (DIN 4102) klase
negorivosti A1 dimenzija 100 cm x 50 cm, gustoća min.
100 kg/m3, koeficijent toplinske provodljivosti 0,04 W/
mK, potrošnja 1,05 m2/m2.
3.
KUTNI PROFIL S
MREŽICOM
PVC SA STAKLENOM MREŽICOM
Dimenzija 10x15 cm za mehaničku zaštitu kuteva,
dužine 2,5 m/kom, potrošnja 1 m‘/m‘, pakiranje 4x25
kom/vez.
TIPLOVI MIK
Poliamidni tiplovi za dodatno mehaničko
pričvršćivanje toplinsko-izolacijskih ploča dužine 75175 mm (ovisno o debljini ploče i vrsti zida). Minimalna dužina tipla mora biti jednaka debljini ploče
plus 50 mm za beton odnosno plus 70 mm za opeku,
potrošnja 2-8 kom/m2.
4.
PRIČVRSNICE




5.
ARMIRAJUĆA
MREŽICA
SAMOBORKA PRIMAFAS 160
Alkalno postojana mrežica od staklenih vlakana klase
Samoborka težine min. 160 g/m2, promjer okanaca
4x4 mm, širine 100 cm, dužine 50 m, vlačna čvrstoća ≥
kN/5 cm, potrošnja 1,2 m2/m2, pakiranje u rolama od
50 m2.
6.
ARMIRANJE
SAMOTERM
Polimer-cementni mort za lijepljenje i za prvi nanos
temeljnog sloja. Sastav: cement, punila, aditivi i pijesak granulacije do 2 mm Potrošnja za lijepljenje 4-6
kg/m2, za armiranje prvi nanos temeljnog sloja 4-5 kg/
m2. Vreća 25 kg. Na paleti 1500 kg.

7.
GLETANJE I
IZRAVNAVANJE
PODLOGE
SAMOTERM GLET
Polimer-cementni mort za drugi nanos temeljnog sloja. Sastav: cement, punila, aditivi i pijesak granulacije
do 0,6 mm. Potrošnja za gletanje 2-4 kg/m2. Vreća 25
kg. Na paleti 1500 kg.

8.
IMPREGNACIJA
MINERALKVARC GRUND OBOJENI
Temeljni pokrivni premaz za impregnaciju podloge
prije nanošenja obojenih završnih mineralnih, silikatnih, silikonskih i akrilatnih žbuka. Potrošnja
0,2 -0,3 l/m2 za impregnaciju. Pakiranje 15 litara.
SILIKATGRUND OBOJENI
Temeljni premaz za impregnaciju mineralnih podloga
prije nanošenja silikatnih žbuka. Potrošnja 0,2-0,3 l/
m2 za impreganciju. Pakiranje 15 litara.
AKRILANTE ŽBUKE (361 ton),
SILIKATNE i SILIKONSKE ŽBUKE (po 160 tonova)
Teksture i granulacije:
Z (zaribana rižasta) 1,5; 2 i 3 mm
R (ribana žljebasta) 2 i 3 mm
VA (valjana) 1 mm
Š (špricana) 1,5 mm.
Pakiranje u kanti po 25 kg. Na paleti 600 kg.
MINERALNE ŽBUKE (144 pastelna tona)
Mineralne završno dekorativne žbuke zaribane
teksture zrna 2 mm (SEP Z 200) i 3 mm (SEP 03).
Potrošnja 4 kg/m2. Vreća 40 kg. Na paleti 1600 kg.

9.
ZAVRŠNA
FASADNA
ŽBUKA
10.
SOKL PROFIL
ALUMINIJSKI KORITASTI
Za izvedbu sokla, širina profila ovisi o debljini ploča,
dužina 2,5 m/kom, potrošnja 1 m‘/m‘, pakiranje 10
kom/vez.



Toplinska, zvučna i protupožarna zaštita
50
Certificirani fasadni toplinsko-izolacijski sistemi
TERMOLAM
1.
LIJEPLJENJE
SAMOTERM
Polimer-cementni mort za lijepljenje i za prvi nanos
temeljnog sloja. Sastav: cement, punila, aditivi i pijesak granulacije do 2 mm Potrošnja za lijepljenje 4-6
kg/m2, za armiranje prvi nanos temeljnog sloja 4-5 kg/
m2. Vreća 25 kg. Na paleti 1500 kg.
2.
TOPLINSKO
IZOLACIJSKA
PLOČA
LAMELE MINERALNE VUNE - debljina po izboru.
Lamele mineralne vune tipa DP-9 LAM klase negorivosti A1 dimenzija 120 cm x 20 cm, gustoća min. 100
kg/m3, koeficijent toplinske provodljivosti 0,04 W/mK,
potrošnja 1,05 m2/m2.
3.
KUTNI PROFIL S
MREŽICOM
PVC SA STAKLENOM MREŽICOM
Dimenzija 10x15 cm za mehaničku zaštitu kuteva,
dužine 2,5 m/kom, potrošnja 1 m‘/m‘, pakiranje 4x25
kom/vez.
SAMOBORKA PRIMAFAS 160
Alkalno postojana mrežica od staklenih vlakana klase
Samoborka težine min. 160 g/m2, promjer okanaca
4x4 mm, širine 100 cm, dužine 50 m, vlačna čvrstoća ≥
kN/5 cm, potrošnja 1,2 m2/m2, pakiranje u rolama od
50 m2.
4.
ARMIRAJUĆA
MREŽICA
5.
ARMIRANJE
SAMOTERM
Polimer-cementni mort za lijepljenje i za prvi nanos
temeljnog sloja. Sastav: cement, punila, aditivi i pijesak granulacije do 2 mm Potrošnja za lijepljenje 4-6
kg/m2, za armiranje prvi nanos temeljnog sloja 4-5 kg/
m2. Vreća 25 kg. Na paleti 1500 kg.
6.
GLETANJE I
IZRAVNAVANJE
PODLOGE
SAMOTERM GLET
Polimer-cementni mort za drugi nanos temeljnog sloja. Sastav: cement, punila, aditivi i pijesak granulacije
do 0,6 mm. Potrošnja za gletanje 2-4 kg/m2. Vreća 25
kg. Na paleti 1500 kg.
7.
IMPREGNACIJA
MINERALKVARC GRUND OBOJENI
Temeljni pokrivni premaz za impregnaciju podloge
prije nanošenja obojenih završnih mineralnih, silikatnih, silikonskih i akrilatnih žbuka. Potrošnja
0,2 -0,3 l/m2 za impregnaciju. Pakiranje 15 litara.
SILIKATGRUND OBOJENI
Temeljni premaz za impregnaciju mineralnih podloga
prije nanošenja silikatnih žbuka. Potrošnja 0,2-0,3 l/
m2 za impreganciju. Pakiranje 15 litara.
AKRILANTE ŽBUKE (361 ton),
SILIKATNE i SILIKONSKE ŽBUKE (po 160 tonova)
Teksture i granulacije:
Z (zaribana rižasta) 1,5; 2 i 3 mm
R (ribana žljebasta) 2 i 3 mm
VA (valjana) 1 mm
Š (špricana) 1,5 mm.
Pakiranje u kanti po 25 kg. Na paleti 600 kg.
MINERALNE ŽBUKE (144 pastelna tona)
Mineralne završno dekorativne žbuke zaribane
teksture zrna 2 mm (SEP Z 200) i 3 mm (SEP 03).
Potrošnja 4 kg/m2. Vreća 40 kg. Na paleti 1600 kg.
8.
ZAVRŠNA
FASADNA
ŽBUKA
9.
SOKL PROFIL
ALUMINIJSKI KORITASTI
Za izvedbu sokla, širina profila ovisi o debljini ploča,
dužina 2,5 m/kom, potrošnja 1 m‘/m‘, pakiranje 10
kom/vez.









Ekonomičan sistem, bez pričvrsnica, za zaobljene površine
51
52
Napomena: Ova ton-karta služi samo za približnu orijentaciju i ne mora biti identična sa stvarnom nijansom boje na građevinskoj podlozi s obzirom
na razlike nastale pri štampanju na papir. Prije naručivanja potrebno je kod ovlaštenih prodavača usporediti odabrani ton s uzorkom iz službene
ton-karte Samoborke pomoću koje se također utvrđuje koje vrste žbuka ili premaza je moguće tonirati s određenim tonom.
Ton-karta završnih žbuka i premaza
53
Napomena: Ova ton-karta služi samo za približnu orijentaciju i ne mora biti identična sa stvarnom nijansom boje na građevinskoj podlozi s obzirom
na razlike nastale pri štampanju na papir. Prije naručivanja potrebno je kod ovlaštenih prodavača usporediti odabrani ton s uzorkom iz službene
ton-karte Samoborke pomoću koje se također utvrđuje koje vrste žbuka ili premaza je moguće tonirati s određenim tonom.
Ton-karta završnih žbuka i premaza
54
Napomena: Ova ton-karta služi samo za približnu orijentaciju i ne mora biti identična sa stvarnom nijansom boje na građevinskoj podlozi s obzirom
na razlike nastale pri štampanju na papir. Prije naručivanja potrebno je kod ovlaštenih prodavača usporediti odabrani ton s uzorkom iz službene
ton-karte Samoborke pomoću koje se također utvrđuje koje vrste žbuka ili premaza je moguće tonirati s određenim tonom.
Ton-karta završnih žbuka i premaza
TON R% CR PROIZVOD
3001 59 2 A
3002 65 2 A
3003 79 2 A S O M T
3004 87 1 A S O M T
3005 45 2 A
3006 57 2 A
3007 65 1 A
T
3008 80 1 A S O M T
3009 61 2 A
3010 75 1 A
T
3011 83 1 A
T
3012 85 1 A S O M T
3013 70 3 A
3014 73 3 A
3015 76 2 A
3016 79 1 A
T
3017 71 3 A
3018 62 2 A
T
3019 74 1 A
T
3020 79 1 A S O M T
3021 61 3 A
3022 71 2 A
3023 81 1 A S O M T
3024 84 1 A S O M T
3025 52 3 A
3026 60 2 A
3027 71 2 A
T
3028 74 2 A S O M T
3029 41 2 A
3030 51 1 A S O M
3031 68 1 A S O M T
3032 79 1 A S O M T
3033 31 2 A
3034 60 1 A S O M T
3035 74 1 A S O M T
3036 83 1 A S O M T
3037 20 1 A
3038 34 1 A S O
3039 51 1 A S O M T
3040 61 1 A S O M T
3041 37 1 A
3042 53 2 A S O
T
3043 80 1 A S O M T
3044 80 1 A S O M T
3045 32 1 A
3046 42 1 A
3047 57 1 A S O M T
3048 85 1 A S O M
3049 27 1 A
3050 40 1 A S O M
3051 53 1 A S O M T
3052 74 1 A S O M T
3053 14 1 A
3054 44 1 A S O M
3055 68 1 A S O M T
3056 77 1 A S O M
3057 17 1 A
3058 31 1 A S O M
3059 49 1 A S O M T
3060 73 1 A S O M T
3061 25 1 A
3062 36 1 A S O M
3063 51 1 A S O M T
3064 63 1 A S O M T
3065 12 2 A
3066 19 1 A
3067 36 1 A S O M
3068 79 1 A S O M T
3069 10 2 A
3070 28 1 A
3071 41 1 A S O M T
3072 76 1 A S O M T
3073 17 1 A
3074 26 1 A
3075 42 1 A S O M T
3076 58 1 A S O M T
9 2 A
3077
3078 18 1 A
3079 38 1 A S O M T
3080 71 1 A S O M T
3081 27 3 A
3082 37 2 A
3083 46 2 A
3084 72 1 A S O M T
3085 21 3 A
3086 30 3 A
3087 45 2 A
3088 72 1 A S O M T
3089 18 3 A
3090 28 3 A
TON R% CR PROIZVOD
3091 41 2 A
3092 71 1 A
T
3093 23 3 A
3094 36 2 A
3095 42 1 A
3096 52 1 A
T
3097 36 2 A
3098 48 1 A
3099 63 1 A S O M T
3100 71 1 A S O M T
3101 28 3 A
3102 45 3 A
3103 57 2 A
T
3104 60 1 A S O M T
3105 18 2 A
3106 24 2 A
3107 31 2 A
3108 42 1 A
3109 36 2 A
3110 44 2 A
3111 51 1 A
T
3112 69 1 A S O M T
3113 41 2 A
3114 54 2 A
3115 69 1 A
T
3116 82 1 A S O M T
3117 30 2 A
3118 43 2 A S O
3119 65 1 A S O M T
3120 77 1 A S O M T
3121 41 1 A S O M
3122 58 1 A S O M T
3123 69 1 A S O M T
3124 84 1 A S O M T
3125 22 1 A
3126 41 1 A
3127 62 1 A S O M T
3128 80 1 A S O M T
3129 21 2 A
3130 30 1 A
3131 51 1 A S O M T
3132 65 1 A S O M T
3133 17 2 A
3134 32 2 A
3135 41 1 A
3136 60 1 A S O M T
3137 13 2 A
3138 34 1 A
3139 61 1 A S O
T
3140 73 1 A S O M T
3141 13 2 A
3142 23 2 A
3143 29 2 A
3144 39 1 A
3145 13 2 A
3146 23 1 A
3147 61 1 A S O M T
3148 72 1 A S O M T
3149 12 2 A
3150 26 1 A
3151 40 1 A S O M T
3152 56 1 A S O M T
3153 32 1 A S O
3154 41 1 A S O M T
3155 51 1 A S O M T
3156 63 1 A S O M T
3157 24 1 A
3158 34 1 A
3159 50 1 A
T
3160 64 1 A
T
3161 15 2 A
3162 33 2 A
3163 47 2 A
T
3164 70 1 A
M T
3165 16 1 A
3166 29 1 A
3167 53 1 A S O M T
3168 69 1 A S O M T
3169
6 1 A
3170 18 2 A S O
3171 26 1 A S O
3172 37 1 A S O M T
3173 11 1 A
3174 19 1 A
3175 33 1 A S O M T
3176 57 1 A S O M T
3177 13 1 A
3178 18 1 A S O
3179 36 1 A S O M T
3180 67 1 A S O M T
TON R% CR PROIZVOD
3181 25 1 A
3182 41 1 A
T
3183 51 1 A S O M T
3184 70 1 A S O M T
3185 18 1 A S O
3186 41 1 A S O M T
3187 57 1 A S O M T
3188 73 1 A S O M T
3189 15 1 A
3190 30 2 A S O
3191 47 1 A S O M T
3192 60 1 A S O M T
3193 12 2 A
3194 31 1 A
3195 41 1 A
T
3196 59 1 A S O M T
3197 10 2 A
3198 27 1 A
3199 53 1 A S O M T
3200 72 1 A S O M T
3201 17 2 A
3202 39 1 A
3203 51 1 A
T
3204 60 1 A S O M T
3205 15 2 A
3206 31 2 A
3207 40 1 A
T
3208 58 1 A S O M T
3209 29 2 A
3210 41 2 A
3211 55 1 A
T
3212 65 1 A
T
3213 12 2 A
3214 30 2 A
3215 55 1 A
T
3216 70 1 A
T
3217 11 2 A
3218 19 1 A
3219 28 1 A
3220 55 1 A S O M T
3221 14 2 A
3222 36 2 A
3223 50 1 A
T
3224 64 1 A
T
3225 43 2 A
3226 50 2 A
3227 60 2 A S O M T
3228 69 1 A S O M T
3229 20 3 A
3230 29 2 A
3231 56 1 A
3232 66 1 A
T
3233 13 3 A
3234 42 2 A
3235 53 2 A
3236 70 1 A
T
3237 13 1 A
3238 15 2 A
3239 27 2 A
3240 41 2 A
3241 21 2 A
3242 48 1 A
T
3243 67 1 A S O M T
3244 76 1 A S O M T
3245 21 2 A
3246 37 2 A
3247 61 1 A
T
3248 67 1 A S O M T
3249 27 2 A
3250 41 2 A
3251 69 1 A
T
3252 69 1 A S O M T
3253 19 2 A
3254 41 2 A
3255 64 2 A S O M T
3256 79 1 A S O M T
3257
7 1 A
3258 32 2 A
3259 60 2 A S O M T
3260 73 1 A S O M T
3261 22 1 A
3262 37 2 A
3263 48 2 A
3264 72 1 A
T
3265 15 1 A
3266 29 2 A
3267 57 1 A
T
3268 81 1 A
T
3269 13 1 A
3270 30 1 A
TON R% CR PROIZVOD
3271 41 1 A S O M T
3272 69 1 A S O M T
3273 16 2 A
3274 28 1 A
3275 49 1 A S O M T
3276 56 1 A S O M T
3277 14 1 A
3278 20 2 A
3279 46 1 A S O M T
3280 55 1 A S O M T
3281 28 1 A
3282 39 2 A S O
3283 49 1 A S O M T
3284 71 1 A S O M T
3285 15 2 A
3286 32 1 A
3287 41 1 A
3288 70 1 A
T
3289 25 1 A
3290 28 1 A
3291 51 1 A
3292 70 1 A S O M T
3293 17 3 A
3294 34 3 A
3295 52 1 A
3296 76 1 A S O M T
3297 50 3 A
3298 62 3 A
3299 75 3 A
T
3300 80 1 A S O M T
3301 37 1 A
3302 41 1 A S O
3303 63 1 A S O M T
3304 64 1 A S O M T
3305 23 1 A
3306 32 1 A
3307 52 1 A S O M T
3308 59 1 A S O M T
3309 43 1 A S O M T
3310 49 1 A S O M T
3311 56 1 A S O M T
3312 75 1 A S O M T
3313 46 1 A S O M T
3314 52 1 A S O M T
3315 65 1 A S O M T
3316 79 1 A S O M T
3317 20 1 A
3318 32 1 A S O
3319 41 1 A S O
T
3320 68 1 A S O M T
3321 13 1 A
3322 24 1 A
3323 31 1 A
3324 47 2 A S O M T
3325 11 1 A
3326 22 1 A
3327 47 1 A S O M T
3328 71 1 A S O M T
3329 10 1 A
3330 25 1 A S O
3331 36 1 A S O M T
3332 48 1 A S O M T
3333 10 1 A
3334 27 1 A
3335 35 1 A S O M T
3336 51 1 A S O M T
3337 31 1 A
T
3338 43 1 A S O M T
3339 56 1 A S O M T
3340 80 1 A S O M T
3341 17 1 A
3342 25 1 A S O
3343 43 1 A S O M T
3344 64 1 A S O M T
3345 19 2 A
3346 35 2 A S O
3347 41 1 A S O M T
3348 71 1 A S O M T
3349
4 1 A
3350 11 1 A
3351 28 1 A
3352 65 1 A S O M T
3353 15 2 A
3354 25 1 A S O M
3355 41 1 A S O M
3356 68 1 A S O M
3357 81 1 A S O M T
3358 79 1 A S O M T
3359 80 1 A S O M T
3360 72 1 A S O M T
TON-KARTA
POGLED
U
BOJU
Cjenovni razredi
LEGENDA:
TON - šifra boje
R% - faktor refleksije svjetla određenog
tona (ako je R%>30
ton je pogodan za
fasadne toplinske
sisteme)
CR - cjenovni
razred, veća brojka
odgovara višoj cijeni
A - ton se proizvodi u akrilatnim
žbukama i premazima (TERAKRIL,
POLAKRIL, TERATON, AKROTON)
S - ton se proizvodi u silikatnim
žbukama i premazima (SILIKATNA
ŽBUKA, SILIKATKOLOR) I MINERALKOLORU
O - ton se proizvodi u silikonskim
žbukama i premazima (SILIKONSKA
ŽBUKA, SILIKONKOLOR)
M - ton se proizvodi u mineralnim
žbukama (SEP,
TERAMINERAL,
TERABONA,
HIROFA)
T - ton se proizvodi
u TERAPOLU i
TERAPOLU FRESH
55
L
Popis proizvoda*
LAGANI MORT ZA ZIDANJE M 5
LJEPILO ZA EPS
A
AKROTON
AKROTON PLUS
5
LJ
33
M
26
8
MINERALKOLOR
MINERALKVARC GRUND OBOJENI
26
19,31
ANTISOL
28
MINERALNA VUNA - PLOČE
34
ARTMAS
14
MINERALNA VUNA - LAMELE
34
B
MORT ZA MODELIRANJE
6
BARITNA ŽBUKA F
16
MORT ZA PODLIJEVANJE 0-2
6
BARITNA ŽBUKA G
16
MORT ZA PODLIJEVANJE 0-4
6
BARITNA ŽBUKA S
16
MORT ZA PODLIJEVANJE 0-8
6
MORT ZA SLJEMENJAKE
6
MORT ZA ZIDANJE FASADNE OPEKE M 10
5
BETON IMPREGNATOR
BETONFIKS
8,32
17
BETONPROTEKT DUOELASTIK
7,39
MORT ZA ZIDANJE M 10
5
BETONPROTEKT MONOELASTIK
7,39
MORT ZA ZIDANJE M 5
5
BETOSIL
8,32
P
C
POLAKRIL
25
C 80
13
PRIM ŠTUKATUR
14
CEMENTI ESTRIH 12
35
PVC AP LAJSNA S MREŽICOM
34
CEMENTI ESTRIH 20
35
PVC KUTNIK S MREŽICOM
34
CEMENTI ESTRIH 30
35
PVC OKAPNICA S MREŽICOM
34
CEMENTI ESTRIH RAPID
35
R
CEMENTNI ŠPRIC 2
10
REPARATURNI MORT F
9,18
CEMENTNI ŠPRIC 2 EKSTRA
10
REPARATURNI MORT G
9,18
CEMENTNI ŠPRIC 4
10
REPARATURNI MORT RAPID 0-4
8,37
REPARATURNI MORT RAPID 0-8
9,37
E
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS-F
34
REPARATURNI MORT RAPID MS 0-0,5
9,37
EKSTRUDIRANI POLISTIREN XPS-F
34
REPARATURNI MORT RAPID MS 0-4
9,37
REPARATURNI MORT RAPID MS 0-8
9,37
F
FASADNA MREŽICA PRIMAFAS 160
FIKSANIR
FINA ŽBUKA F 900
33
S
32
SAMOTERM
33
SAMOTERM F
33
SAMOTERM GLET
33
13,28
G
GIPSOFIKS
14
SANIKTIL KONCENTRAT
28
GIPSOFIL
16
SANISIL H
28
GIPSOGLET
17
SANISIL ŠPRIC
28
GIPSOTEKT
16
SEP 03
22
GOTIK ŽBUKA
29
SEP 05
22
GV 10
11
SEP 07
22
GV 10 G
11
SEP U
22
SEP Z 100
22
H
HIDROPROTEKT
40
SEP Z 200
22
HIDROPROTEKT DUOELASTIK
38
SEP Z 300
22
HIDROPROTEKT MONOELASTIK
38
SEP Z 500
HIDROSTOP
40
SILIKATGRUND
24,31
HIROFA
23
SILIKATGRUND OBOJENI
19,31
SILIKATKOLOR
26,30
SILIKATKOLOR RUSTIK
26,30
I
INERO 20
11
K
22
SILIKATNA ŽBUKA R
20
KAMENA ŽBUKA
29
SILIKATNA ŽBUKA Š
20
KAMENI AGREGAT - BIJELO ZRNO 2-4
46
SILIKATNA ŽBUKA VA
20
KAMENI AGREGAT - BIJELO ZRNO 4-8
46
SILIKATNA ŽBUKA Z
20
KAMENI AGREGAT - CRNO ZRNO 3-6
46
SILIKONKOLOR
26
KAMENI AGREGAT - CRNO ZRNO 6-9
46
SILIKONSKA ŽBUKA R
21
KAMENI AGREGAT - CRVENO ZRNO 3-6
46
SILIKONSKA ŽBUKA Š
21
KAMENI AGREGAT - CRVENO ZRNO 6-9
46
SILIKONSKA ŽBUKA VA
21
KAMENI AGREGAT - KVARCNI PIJESAK 0,1-0,6
46
SILIKONSKA ŽBUKA Z
21
KAMENI AGREGAT - SNJEŽNO BIJELO ZRNO 4-7
46
SILIKOSAM KONCENTRAT
32
KAMENI AGREGAT - SNJEŽNO BIJELO ZRNO 7-11
46
SOKL PROFIL ALU
34
SOKL ŽBUKA
28
KONTAKT GRUND
10,31
KORUND POSIP
36
SPRINT
25
KULIRMIX
37
STIROTEKT
14
KVARCNI POSIP
36
STRUKTURKOLOR
25
56
* Proizvodi s univerzalnim svojstvima imaju više namjena pa su stoga svrstani u nekoliko grupa.
Popis proizvoda
SUHI BETON 20
9
VAPNENO BJELILO
25
VATROSTOP
16
VC 20 L
13
VC 40
12
11
VC 50
12
5
VC 60
12
VC RAPID
12
VG 10 F
11
Š
ŠTOKANA ŽBUKA
29
T
TANKOSLOJNA ŽBUKA ZA POROBETONE
TANKOSLOJNI MORT ZA ZIDANJE POROBETONA M 10
TERABONA
TERACID
23
24,31
TERACID KOLOR
25
VODONEPROPUSNA MANŽETA
40
TERAFAS KIT
18
VODONEPROPUSNA TRAKA
40
TERAFIKS
14
VODONEPROPUSNI KUTNIK UNUTARNJI
40
TERAFIL F
43
VODONEPROPUSNI KUTNIK VANJSKI
40
TERAFIL FLEKS
44
TERAKRIL R
19
TERAKRIL Š
19
TERAKRIL VA
19
TERAKRIL Z
19
TERAMINERAL Š
23
TERAMINERAL VA
23
TERAMINERAL VF
23
TERAMINERAL VG
23
TERAMONT
6
TERANEKS
36
TERANEKS RAPID
36
TERANEKS UNILEVEL
36
TERANIL
17
TERANIL EKSTRA
18
TERANIL MAX
17
TERAPLAST G
21
TERAPLAST S
21
TERAPOKS
TERAPOKS GRUND
8
8
TERAPOL
24
TERAPOL FRESH
24
TERATEKT
41
TERATEKT B
41
TERATEKT F
41
TERATEKT F BIJELI
41
TERATEKT FLEKS EKSTRA
42
TERATEKT FLEKS EXTRA BIJELI
42
TERATEKT FLEKS UNILEVEL
42
TERATEKT G
41
TERATEKT RAPID
42
TERATERMO 080
15
TERATERMO 100 EKSTRA
15
TERATERMO 100 STANDARD
15
TERATERMO ESTRIH
TERATERMO GLET
35
15,18
TERATERMO ŽBUKA
15
TERATON V
26
TERMO ŽBUKA
15
TIPLOVI MIK
34
U
UNIMALTA
16
UNITEKT BAZA
43
UNIVA 30
UNIVERZALKONCENTRAT GRUND
12
10,24,31
V
VAPNENA BOJA U
25,30
VAPNENA BOJA V
26,30
VAPNENA ŽBUKA 2
14,29
VAPNENA ŽBUKA 4
13,29
VAPNENA ŽBUKA GLET
14,29
VAPNENA ŽBUKA RUSTIK
VAPNENA ŽBUKA TOP WHITE
30
13,30
57
Bilješke
www.samoborka.ba
Lamele mineralne vune
Ploče mineralne vune
Ekstrudirani polistiren XPS F
Ekspandirani polistiren EPS F
Ekspandirani polistiren EPS F
Certificirani fasadni toplinski sistemi
S-Produkt d.o.o.
PC 96-II
72250 Vitez
Tel. 030 71 71 71
Fax 030 71 71 70
[email protected]
Član Samoborka grupe
Samoborka d.d.
Zagrebačka 32/a
HR-10430 Samobor
Tel. +385 1 3322888
Fax +385 1 3322893
[email protected]
Samoborka Split d.o.o.
Prisike 19
HR-21203 Donji Muć
Tel. +385 21 652105
Fax +385 21 652117
[email protected]
www.samoborka.hr
www.samoborka.ba
Ovlašteni partner:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
38
File Size
8 154 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content