Οδηγίες προς μαθητές και μαθήτριες

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014
Κ 6
Μ 2
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,
Με τη βοήθεια του Θεού αρχίζει μια καινούργια σχολική χρονιά!
Η Διεύθυνση και οι Καθηγητές σας καλωσορίζουμε στο Σχολείο και σας ευχόμαστε
καλή χρονιά, ευλογημένη και δημιουργική.
Η Μαθητική Κοινότητα, μικρογραφία της ευρύτερης κοινωνίας, μπορεί να
λειτουργήσει ομαλά και αποδοτικά, όταν διαπνέεται από αγάπη, αλληλοσεβασμό,
όρεξη για δουλειά και έφεση για μάθηση.
Παράλληλα όμως, όπως σε κάθε οργανωμένο σύνολο, είναι απαραίτητη η ύπαρξη
και η τήρηση ορισμένων κανονισμών και νόμων με βάση τους οποίους θα
ρυθμίζονται οι σχέσεις μεταξύ σας και με τους καθηγητές σας.
Σας δίνουμε πιο κάτω μερικούς από τους πιο βασικούς κανονισμούς του Σχολείου και
ελπίζουμε ότι όλοι θα θελήσετε να συνεργαστείτε για την τήρησή τους.
Στολή:
Κάθε μέρα πρέπει να έρχεστε στο σχολείο με την καθορισμένη στολή,
καθαροί και συγυρισμένοι. Η όλη εμφάνισή σας πρέπει να είναι κόσμια, ευπρεπής
και να ανταποκρίνεται στη μαθητική σας ιδιότητα. Η στολή είναι μέσο για καλλιέργεια
της πειθαρχίας, της καλαισθησίας και της ισότητας μεταξύ των μαθητών και των
μαθητριών. Ειδικά για το μάθημα της Γυμναστικής, οφείλετε να έχετε μαζί σας τη
στολή του μαθήματος, όπως θα σας την υποδείξουν οι καθηγητές σας. Όταν θα
αλλάζετε τη συνηθισμένη στολή, για να πάτε στο μάθημα της Γυμναστικής, μην
αφήνετε χρήματα εκτεθειμένα στα ρούχα σας στα αποδυτήρια. Αν πρέπει να τα
έχετε, να τα παραδίδετε προηγουμένως στο καθηγητή της Γυμναστικής.
Γενική εμφάνιση: Πρέπει να αποφεύγετε κάθε τι το υπερβολικό στην εμφάνισή
σας. Κοσμήματα, βαμμένα μαλλιά, κοτσιδάκια, μακιγιάζ, πουκάμισα έξω από τις
φούστες και τα παντελόνια και οτιδήποτε άλλο που δεν ταιριάζει με τη μαθητική
ιδιότητα και την κόσμια εμφάνιση.
Έγκαιρη προσέλευση-απουσίες: α) Τα μαθήματα αρχίζουν στις 7.30 π.μ. και
οφείλετε να είστε έγκαιρα στο Σχολείο. Παραμένετε σ’ αυτό μέχρι τη 1.35 μ.μ. που
τελειώνουν τα μαθήματα. Επίσης να μην καθυστερείτε να μπαίνετε στην τάξη μετά τα
διαλείμματα.
Αν ένας μαθητής/τρια καθυστερήσει, θα σημειώνεται ο χρόνος
καθυστέρησης του/της από τον διδάσκοντα καθηγητή. Ο Υπεύθυνος Καθηγητής του
τμήματος θα ενημερώνει τον Υπεύθυνο Βοηθό Διευθυντή, ο οποίος θα ενημερώνει
τους γονείς και θα επιβάλλει την ανάλογη τιμωρία.
β) Μαθητής/τρια που απουσίασε, έστω και για μια διδακτική περίοδο, οφείλει με την
επάνοδό του στο σχολείο να φέρει βεβαίωση του γονιού ή πιστοποιητικό του γιατρού,
στο οποίο να αναφέρεται ο λόγος της απουσίας. Αν η απουσία έγινε με γραπτή
άδεια της Διεύθυνσης, ο γονιός ή ο κηδεμόνας θα υπογράφει το σχετικό έντυπο, το
οποίο ο μαθητής, με την επάνοδό του στο σχολείο, θα παραδίδει στον υπεύθυνο
Βοηθό Διευθυντή.
Βεβαιώσεις του γονιού ή του κηδεμόνα δεν μπορούν να καλύπτουν απουσίες
πέραν των δύο συνεχόμενων ημερών ούτε και συνολικά να ξεπερνούν τις 12
μέρες σ’ όλο το χρόνο.
Οι αδικαιολόγητες απουσίες είναι πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται
ανάλογα.
γ) Μαθητής/τρια, που απουσίασε από το σχολείο, έχει υποχρέωση να καλύψει τα
κενά στα μαθήματα που έχασε και να ετοιμάσει την κατ’ οίκον εργασία που δόθηκε
στην τάξη τις μέρες που απουσίασε.
δ) Μαθητής/τρια, που δικαιολογημένα απουσιάζει από δηλωμένο διαγώνισμα θα
κάμει άλλο διαγώνισμα σε μέρα και ώρα που θα ορίσει ο διδάσκων/ουσα
καθηγητής/ρια. Όποιος όμως απουσιάσει αδικαιολόγητα από διαγώνισμα είναι στην
κρίση του καθηγητή η όλη αξιολόγησή του στο συγκεκριμένο τρίμηνο.
ε) Οι μαθητές/τριες παραμένουν στο σχολείο όλες τις ώρες λειτουργίας του. Αν
προκύψει σοβαρός λόγος (ασθένεια, κ.λ.π.) που θα επιβάλει έξοδο από το σχολείο,
αυτό θα γίνει ύστερα από γραπτή άδεια Βοηθού Διευθυντή και αφού
προηγουμένως ειδοποιηθεί ο γονιός, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της απομάκρυνσης
του παιδιού του από το σχολείο.
Απουσία καθηγητή. Όταν απουσιάζει καθηγητής, οι μαθητές παραμένουν στην τάξη
και περιμένουν οδηγίες από τον υπεύθυνο Βοηθό Διευθυντή. Το πιθανότερο είναι να
αναλάβει το τμήμα αναπληρωτής καθηγητής, τον οποίο οφείλουν οι μαθητές να
υπακούουν και να σέβονται.
Καθαριότητα του σχολικού χώρου:
Τα σχολεία είναι περιουσία του κράτους. Ιδρύονται, συντηρούνται και εξοπλίζονται
με χρήματα του δημοσίου, που προέρχονται από εισφορές όλου του λαού. Ανήκουν
επομένως στο λαό και οφείλουμε να τα περιφρουρούμε και να τα προστατεύουμε,
όπως και τη δική μας περιουσία.
Η καθαριότητα του σχολικού χώρου είναι απαραίτητη για λόγους υγείας και
ευπρέπειας, και αποτελεί σοβαρή ένδειξη πολιτισμού.
Ο σεβασμός του σχολικού χώρου δείχνει ωριμότητα και καλαισθησία. Όση
προσπάθεια και αν καταβληθεί από τους υπευθύνους για την καθαριότητα του
σχολικού χώρου, χωρίς τη δική σας συνδρομή και συμπαράσταση η καθαριότητα δε
θα φθάσει ποτέ στα επιθυμητά επίπεδα. Κατανοήστε ότι ο χώρος ανήκει σε όλους.
Είναι ταυτόχρονα και το σπίτι σας. Γι’ αυτό του οφείλετε σεβασμό.
Συμπεριφορά:
Καλλιεργημένοι και μορφωμένοι άνθρωποι δε θεωρούνται αυτοί που έχουν μόνο
γνώσεις, αλλά αυτοί που τους χαρακτηρίζει παράλληλα η ευγένεια, οι καλοί τρόποι,
ο σεβασμός της προσωπικότητας του άλλου, η τήρηση των δημοκρατικών
διαδικασιών. Το σχολείο θα προσπαθήσει να σας καλλιεργήσει και αυτή την
πλευρά του χαρακτήρα, αλλά και εσείς θα πρέπει να ενισχύσετε αυτή την
προσπάθεια. Να λύετε τις διαφορές σας με το διάλογο, να απευθύνεστε με ευγένεια
στους καθηγητές σας, να αποφεύγετε τις αισχρολογίες, να μη λερώνετε και να μην
καταστρέφετε το σχολικό περιβάλλον. Αποφεύγουμε να λύουμε τις διαφορές
μας με καυγάδες και χειροδικίες. Όλοι οι μαθητές/τριες που επιδεικνύουν τέτοια
συμπεριφορά θα τιμωρούνται ανεξάρτητα ποιος φέρει την ευθύνη. Αν σας
προκαλέσουν να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Καθηγητή σας ή τον Υπεύθυνο Β.Δ.
ή σε οποιονδήποτε άλλο εκπαιδευτικό του σχολείου μας.
Άλλα Προβλήματα: Τέλος για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορείτε να απευθύνεστε
στον υπεύθυνο καθηγητή ή στο Βοηθό Διευθυντή, που θα είναι υπεύθυνος για την
τάξη σας.
Η εξωσχολική δράση και συμπεριφορά των μαθητών/τριών είναι ευθύνη των
γονιών και των κηδεμόνων τους. Η συνείδηση όμως της μαθητικής τους ιδιότητας
και η κοσμιότητα στη συμπεριφορά θα πρέπει να διέπουν όλες τους τις
δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείου και έτσι οποιαδήποτε παρεκτροπή θα
υπόκειται στους κανονισμούς λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων.
Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στο Σχολείο με την ευχή, ο Θεός να ευλογεί τους κόπους
και τις προσπάθειες όλων μας και να σκέπει με την Αγάπη Του διδάσκοντες και
διδασκόμενους.
Φρέναρος 10.9.2013
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ