close

Enter

Log in using OpenID

"Toplinska energija iz kogeneracije na bioplin

embedDownload
Razvitak održivog tržišta toplinske energije iz bioplinskih
postrojenja
"Toplinska energija iz kogeneracije na bioplin izgubljena dobit"
1. radionica o mogućnostima korištenja toplinske energije
iz postrojenja na bioplin
15. ožujka 2013.
Energetski institut Hrvoje Požar
Savska 163, Zagreb
Pozivnica
Ovaj projekt (Br.ugovora IEE//11/025) sufinancira:
Cilj radionice
Energetski institut Hrvoje Požar organizira radionicu kako bi dao ideje za korištenje
toplinske energije iz bioplina. Ideje bi trebale pomoći u razradi koncepta korištenja
toplinske energije iz bioplina u razvijanju zakonodavnog okruženja i mjera poticanja,
ali i u praktičnoj primjeni. Poseban će se naglasak dati korištenju toplinske energije iz
kogeneracije na bioplin.
Ciljane skupine radionice su:
1) nadležna tijela zadužena za izradu strategija, provedbenih dokumenata i
implementacijskih mjera koja uključuju proizvodnju i korištenje bioplina bilo s aspekta
proizvodnje obnovljive energije, bilo s aspekta mjere ostvarenja specifičnog cilja:
Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zaštite okoliša i
prirode
Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA), Hrvatski operator tržišta energije
(HROTE), Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
(APPRRR), Agencija za ruralni razvitak (ARR), Agencija za zaštitu okoliša (AZO)...
2) investitori postojećih i planiranih bioplinskih postrojenja radi ostvarenja minimalne
ukupne učinkovitosti kogeneracije na bioplin od 50%, ali i kako bi se ukazala i ispitala
mogućna rješenja dodatnog prihoda kroz korištenje toplinske energije.
Projekt IEE BiogasHeat
Istraživanja o mogućnostima korištenja toplinske energije iz bioplinskih postrojenja i
njihova valorizacija te promocija rezultata su sufinancirana kroz program Inteligentna
Energija u Europi, projekt IEE BiogasHeat: Razvitak održivog tržišta toplinske
energije iz bioplinskih postrojenja.
IEE BiogasHeat potiče učinkovito iskorištavanje toplinske energije iz postojećih i
budućih bioplinskih postrojenja u Europi. Iskustva pokazuju da njihov potencijal
iskorištavanja još nije postignut uslijed niza prepreka poput: nepostojanja poticaja,
udaljenosti bioplinskih postrojenja, nedostatka toplinskih potrošača, sezonskih
karakteristika toplinskog konzuma, kvalitete toplinske energije ...
Osim Hrvatske, u projektu sudjeluje još devet partnera iz Austrije, Češke, Danske,
Italije, Latvije, Njemačke, Poljske i Rumunjske. Koordinator projekta je Ekodoma iz
Latvije. Projekt traje od travnja 2012. do travnja 2015. godine.
Za više detalja o projektu, posjetite stranicu www.BiogasHeat.org
Organizator
Ispred Energetskog instituta Hrvoje Požar, projektom upravljaju:
Biljana Kulišić (bioplin)
i Jadranka Maras Abramović (toplinarstvo)
EIHP, Energetski institut Hrvoje Požar
Tel.: 01 6326 169
01 6326 130
Fax: 01 6040 599
Email: [email protected] [email protected]
Ovaj projekt (Br.ugovora IEE//11/025) sufinancira:
Razvitak održivog tržišta toplinske energije iz bioplinskih postrojenja
"Toplinska energija iz kogeneracije na bioplin izgubljena dobit"
1. radionica o mogućnostima korištenja toplinske energije iz postrojenja na
bioplin
15. ožujka 2013., Zagreb
Multimedijalna dvorana Energetskog instituta Hrvoje Požar, Savska 163
Registracija
Sudjelovanje na radionici je besplatno, ali s ograničenim mjestima za sjedenje.
Molimo Vas da najavite svoje sudjelovanje na e-mail: Ivana Tomić: [email protected]
S naznakom "Radionica IEE BiogasHeat" i podacima:
Prezime ___________________________________________
Ime _______________________________________________
Tvrtka/Organizacija __________________________________
Adresa ____________________________________________
Tel. _______________________________________________
Fax _______________________________________________
eMail _____________________________________________
Hvala i doviđenja na radionici!
Za sadržaj materijala predstavljenih na radionici su odgovorni jedino autori. Sadržaj
nužno ne odražava mišljenje Europske unije. EACI i Europska komisija nisu odgovorni
za eventualnu upotrebu informacija sadržanih u materijalu.
Ovaj projekt (Br.ugovora IEE//11/025) sufinancira:
"Toplinska energija iz kogeneracije na bioplin izgubljena dobit"
1. radionica o mogućnostima
ćnostima korištenja toplinske energije iz postrojenja na bioplin
AGENDA
09:00 – 09:30
Dolazak sudionika i registracija
09:30 – 09:40
Riječč dobrodošlice i predstavljanje IEE BiogasHeat projekta
09:20 – 09:40
Što donosi IEE BiogasHeat u hrvatski sektor bioplina?
09:40 – 10:00
Pregled hrvatskog zakonodavnog okvira za bioplin
10:00 – 10:20
Mogući
ći koncepti korištenja toplinske energije iz bioplina
10:20 – 10:45
Primjeri najbolje prakse u EU za korištenje toplinske energije iz
bioplina
Stanka za kavu
11:00 – 11:25
Mogući
ći koncepti korištenja toplinske energije iz bioplina u Hrvatskoj
11:25– 11:45
Promocija Priručnika
Priruččnika za korištenje toplinske energije iz bioplina
11:45 – 12:10
Poziv investitorima za izradu prethodnih studija izvodljivosti koncepta
korištenja toplinske energije iz bioplina
12:10 - 12:25
Najava aktivnosti koje slijede u IEE BiogasHeat-u
Osvrt na aktivnosti ostalih IEE
projekata:
IEE GreenGasGrids
reenGasGrids - integracija
12:25 – 12:45
12:45-13:00
biometana u tržište prirodnog plina
IEE Biomethane Regions - promocija
tehnologija za anaerobnu digestiju i
pročišćavanje
č ćavanje bioplina u cilju razvoja
tržišta biometana
IEE UrbanBiogas - promocija koncepta
"iz otpada
otpad do energije" - proizvodnja
biometana za potrebe gradskog
prijevoza i utiskivanja u plinsku mrežu
www.GreenGasGrids.eu
www.Bio--methaneRegions.eu
Diskusija i zaključak
zaključ
Domjenak
Ovaj projekt (Br.ugovora IEE//11/025) sufinancira:
www.UrbanBiogas.eu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
764 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content