close

Enter

Log in using OpenID

2,99 - Getro

embedDownload
Akcija vrijedi
od 24.07.do
06.08.2014.
odnosno do
prodaje zaliha
3,99
kn
4 99
Osvježavajuće piće FIS
Vindija
naranča abuka ananas grožđe
1
kn
2,99
3,74
TRO
GE
1 kg
RO
BNA
ARKA
ža 75 g
K aš
186213
823993
103773
396451
Kukuruzna krupica
Grand
M
Akc a v ed
14
keks m ečna no se e 80 g od 24 do 30 7 20
Čoko ada Dor na
4,29
5,36
Deterdžent za rublje
Alpine Tide
8 kg
kn
55,99
69,99
GETRO PARTNER KATALOG
kn
Akcija vrijedi od
28.11. do 4.12.2013.
Hrenovka pileća
vakum pakiranje
Perutnina
10060084
kn
7,99
9,99
15,99
19,99
1 kg
740731
kn
Čokolada za kuhanje
Dorina
500 g
Tekući deterdžent
za osjetljive tkanine
Nila
1l
Panirani
s ribom
400štapići
g
U slast
406738
250 g
10073650*
Omekšivač
rublja
Silan
2l
kn
91
100 g
897979
897978
2,45
17%
Pašteta
jetrena, čajna
Gurman
50 g
148603
148138 | 147531
100 g
1l
155875
10046169
**
Veleprodajni katalog broj 381
kn
2,39
bna
tro
ro
Ulogirajte se pomoću broja Vaše
www.getro.hr
Veleprodajni katalog
broj 381
ge
tro
ge
orteg
tro
ge
1,59
arka
kn
11,59
kn
2,94
14,25
1,59
kn
1,29
Veleprodajni katalog broj 383
www.getro.hr
www.getro.hr
Veleprodajni katalog
broj 382
9,09
kn
406738
7,39
148138 | 147531
50 g
148603
GETRO PARTNER KATALOGA na
ili pregledajte sadržaj
PARTNER KARTICE, te preuzmite
Ulogirajte se pomoću broja Vaše
Gurman
jetrena, čajna
Pašteta
406738
www.getro.hr
Veleprodajni katalog
broj 383
2,94
14,25
11,59
kn
ro
bna
**
10046169
% adetšU
01
% adetšU
02
100 g
Grand
Slani štapići
1l
% adetšU
12
500 g
2,39
155875
400 g
147606
Grandi
Pereci slani
kn
% adetšU
81
10% mm
10 x 10g
hochwald
Vrhnje za kavu
% adetšU
71
400 g
800 g
akram
orteg
1,29
m
21,76
2,45
kn
kn
1,99
prodaje zaliha
odnosno do
do 25.01.2012.
Riva del Sole
od 12.01.
Tjestenina
Ponuda 4,vrijedi
0,60
17,69
kn
400 g
makaron
vijak
Maraska
Sirup naranča
172,15
kn
430 g
Kraš
Jadro classic
Napolitanke
Ponuda vrijedi
2,45
11,92
kn
400 g
250 g
Panirani
249562*
2l
Silan
rublja
Omekšivač
147241
% adetšU
42
% adetšU
12
400štapići
g
s ribom
% adetšU
51
U slast
406738
1 kg
Grand
Dodatak
4 + 2 gratis
2 kg
Faks
za rublje
Deterdžent
147619
% adetšU
43
153336
1l
400 g
ro
bna
Riva del Sole
Špageti
% adetšU
92
10073650*
Nila
za osjetljive tkanine
Tekući deterdžent
akram
399027*
400 g
1,99
kn
9,69
406738
406738
12,19
kn
690403
Grandi do 22.02.2012.
bananica od 09.02.
Čokoladna
3,99
2,45
Dorina
Čokolada za kuhanje
14,99
139,96
prodaje zaliha
odnosno do
20 g
91
kn
0,49
147134
153313, 153319
% adetšU
82
800 g
172194
15,49
% adetšU
71
Grah bijeli
Grand
kn
prodaje zaliha
odnosno do
do 08.02.2012.
od 26.01.
Ponuda vrijedi
1,99
% adetšU
52
orteg
10%
Ušteda
8 rola
kn
1,83
1,49
www.getro.hr
Veleprodajni katalog
broj 440
172194
Grand
Grah bijeli
19,05
kn
Tjestenina
Riva del Sole
vijak
makaron
400 g
153313, 153319
kn
Violeta
Toaletni papir 3-slojni
1,49
1,83
kn
21%
bna
kn
20%
ro
GETRO PARTNER KATALOGA na
ili pregledajte sadržaj
PARTNER KARTICE, te preuzmite
Ulogirajte se pomoću broja Vaše
Ušteda
147606
www.getro.hr
www.getro.hr
6,63
5,39
18%
10 x 10g
10% mm
Ušteda
400 g
ge
1,99
Ulogirajte se pomoću broja Vaše
PARTNER KARTICE, te preuzmite
Pereci slani
ili pregledajte sadržaj
Grandi
GETRO PARTNER
na
500KATALOGA
g
5,39
6,63
kn
Ušteda
147619
Riva del Sole
Špageti
tro
28%
kn
19,05
Vrhnje za kavu
hochwald
406738
89,99
Ušteda
Tjestenina
Riva del Sole
vijak
makaron
400 g
kn
www.getro.hr
250 g
28%
4 + 2 gratis
2 kg
Faks
za rublje
Deterdžent
Grand
Dodatak jelima
orteg
15%
21%
Ušteda
Ušteda
4,91
153313, 153319
15,49
kn
Ulogirajte se pomoću broja Vaše
PARTNER KARTICE, te preuzmite
ili pregledajte sadržaj
GETRO PARTNER KATALOGA na
71,99
3,99
Panirani
štapići s ribom
U slast
Ušteda
% adetšU
42
% adetšU
51
% adetšU
12
1 kg
% adetšU
43
147241
% adetšU
92
2l
89,99
% adetšU
51
% adetšU
12
21%
400 g
249562*
Silan
rublja
Omekšivač
akram
Panirani
GETRO PARTNER KATALOG
936595
Ušteda
% adetšU
82
% adetšU
71
399027*
U slast
400štapići
g
s ribom
% adetšU
52
kn
2,45
1,99
kn
406738
250 g
406738
12,19
Kraš
Jadro classic
Napolitanke
71,99
% adetšU
82
% adetšU
01
% adetšU
02
3,99
153336
1l
kn
www.getro.hr
GETRO PARTNER KATALOGA na
ili pregledajte sadržaj
PARTNER KARTICE, te preuzmite
Ulogirajte se pomoću broja Vaše
% adetšU
12
kn
10073650*
250 g
153336
Ponuda vrijedi
od 26.01.
do 08.02.2012.
odnosno do
prodaje zaliha
14,99
kn
430 g
% adetšU
81
% adetšU
81
% adetšU
71
akram
Tekući deterdžent
za osjetljive tkanine
Nila
ulogiravanja i unosa broja Vaše kartic
kartice na:
možete pregledavati bez posebnog
pogodnostima662133
za veleprodajne kupce
300
g
Od sada katalog
s posebnim
10073650*
Nila
za osjetljive tkanine
Tekući deterdžent
10,99
400 g
1l
Maraska
Sirup naranča
1
400 g
% adetšU
71
www.getro.hr
Veleprodajni katalog
broj 383
11,59
**
10046169
690403
02
arka
Veleprodajni katalog broj 383
bna
139,96
1l
153336
172194
14,25
14,25
kn
ro
172,15
kn
Ponuda vrijedi
%
kn
www.getro.hr
11,59
kn
2,94
2,39
100 g
Grand
Slani štapići
prodaje zaliha
odnosno do
11,92
9,69
**
10046169
% adetšU
12
13,74
7,99
% adetšU
01
kn
bna
m
2,39
2,94
kn
155875
400 g
0,49
Grandi do 22.02.2012.
bananica od 09.02.
Čokoladna
akram
10%
Ušteda
kn
www.getro.hr
GETRO PARTNER KATALOGA na
ili pregledajte sadržaj
PARTNER KARTICE, te preuzmite
Ulogirajte se pomoću broja Vaše
406738
406738
Panirani
štapići s ribom
U slast
Ponuda vrijedi
od 26.01.
do 08.02.2012.
odnosno do
prodaje zaliha
21%
20%
1l
10046169
**
ro
Ulogirajte se pomoću broja Vaše
1,29
0,60
kn
20 g
bna
ulogiravanja i unosa broja Vaše kartice na:
možete pregledavati bez posebnog
pogodnostima za veleprodajne kupce
Od sada katalog s posebnim
Ušteda
100 g
155875
Veleprodajni katalog broj 381
50 g
Gurman
jetrena, čajna
Pašteta
147134
11,59
kn
ro
100 g
www.getro.hr
Veleprodajni katalog
broj 435
800 g
1,59
1,59
kn
148138 | 147531
17,69
91
14,25
2,39
155875
1,29
50 g
Gurman
jetrena, čajna
Pašteta
3,99
250 g
Veleprodajni katalog
broj 435
www.getro.hr
Grah bijeli
Grand
1,29
www.getro.hr
Veleprodajni katalog
broj 381
kn
1,99
arka
Pašteta
jetrena, čajna
Gurman
kn
1,83
10% mm
10 x 10g
21,76
2,45
kn
400 g
makaron
vijak
kn
148138 | 147531
10% mm
10 x 10g
4,91
148138 | 147531
1,49
1,83
1,49
148603
hochwald
Vrhnje za kavu
500 g
Grandi
Pereci slani
153313, 153319
m
17%
7,39
18%
Ušteda
400 g
Ušteda
kn
kn
www.getro.hr
Veleprodajni katalog
broj 382
9,09
kn
406738
prodaje zaliha
odnosno do
do 25.01.2012.
Riva del Sole
od 12.01.
Tjestenina
Ponuda 4,vrijedi
kn
Ulogirajte se pomoću broja Vaše
Veleprodajni katalog broj 381
1,59
1,49
148603
hochwald
Vrhnje za kavu
1,99
Riva del Sole
Tjestenina
153336
U slast
štapići s ribom
Panirani
50 g
148603
www.getro.hr
GETRO PARTNER KATALOGA na
ili pregledajte sadržaj
PARTNER KARTICE, te preuzmite
Ulogirajte se pomoću broja Vaše
147606
15,49
17%
28%
Ušteda
2,45
147606
6,63
19,05
kn
18%
9,99
4,91
1,99
Ulogirajte se pomoću broja Vaše
PARTNER KARTICE, te preuzmite
Pereci slani
ili pregledajte sadržaj
Grandi
GETRO PARTNER
na
500KATALOGA
g
www.getro.hr
5,39
6,63
5,39
800 g
Ušteda
15%
21%
kn
10 x 10g
10% mm
kn
kn
172194
Grand
Grah bijeli
Veleprodajni katalog broj 383
2,94
Veleprodajni katalog
broj 381
www.getro.hr
1,83
kn
kn
Veleprodajni katalog
broj 383
www.getro.hr
2,45
kn
400 g
makaron
vijak
10073650*
Vrhnje za kavu
hochwald
400 g
14,25
www.getro.hr
1
3,99
Tjestenina
Riva del Sole
vijak
makaron
400 g
19,05
800 g
172194
406738
11,59
kn
153313, 153319
kn
www.getro.hr
Veleprodajni katalog
broj 430
153313, 153319
15,49
kn
Grah bijeli
Grand
www.getro.hr
prodaje zaliha
odnosno do
do 08.02.2012.
od 26.01.
Ponuda vrijedi
1l
bna
2,94
147606
15,49
10073650*
1
Ušteda
Ušteda
kn
Ponuda vrijedi
od 26.01.
do 08.02.2012.
odnosno do
prodaje zaliha
Ulogirajte se pomoću broja Vaše
PARTNER KARTICE, te preuzmite
ili pregledajte sadržaj
GETRO PARTNER KATALOGA na
www.getro.hr
GETRO PARTNER KATALOGA na
ili pregledajte sadržaj
PARTNER KARTICE, te preuzmite
Ulogirajte se pomoću broja Vaše
2,39
1,59
www.getro.hr
500KATALOGA
g
GETRO PARTNER
na
Grandi
ili pregledajte sadržaj
Pereci slani
PARTNER KARTICE, te preuzmite
Ulogirajte se pomoću broja Vaše
19,05
kn
prodaje zaliha
odnosno do
do 08.02.2012.
od 26.01.
Ponuda vrijedi
% adetšU
51
% adetšU
12
250 g
1,83
www.getro.hr
800 g
Akcija vrijedi
od 6. do 12.2.2014.
12 kg
Bioaktiv
10237113
14,99
Sirup naranča
Maraska
10046169
**
Ušteda
6,63
5,39
kn
172194
Grand
Grah bijeli
bna
2,45
12,19
kn
172,15
ro
kn
1,29
www.getro.hr
Nila
za osjetljive tkanine
Tekući deterdžent
153336
ro
1,99
430 g
139,96
100 g
155875
406738
Ulogirajte se pomoću broja Vaše
PARTNER KARTICE, te preuzmite
ili pregledajte sadržaj
GETRO PARTNER KATALOGA na
www.getro.hr
kn
4,99
21%
% adetšU
82
Panirani
štapići s ribom
U slast
10073650*
50 g
148138 | 147531
1,49
3,99
Od sada katalog s posebnim
pogodnostima za veleprodajne kupce
možete pregledavati bez posebnog
ulogiravanja i unosa broja Vaše kartice na:
13,74
Tekući deterdžent
za osjetljive tkanine
Nila
1
Pašteta
jetrena, čajna
Gurman
20%
GETRO PARTNER KATALOGA na
ili pregledajte sadržaj
PARTNER KARTICE, te preuzmite
Ulogirajte se pomoću broja Vaše
10,99
kn
kn
4,86
Ušteda
kn
9,99
10 x 10g
10% mm
148603
3,89
690403
kn
0,60
Slani štapići
Grand
Vrhnje za kavu
hochwald
Veleprodajni katalog
broj 382
www.getro.hr
Ušteda
7,99
Veleprodajni katalog
broj 430
www.getro.hr
ulogiravanja i unosa broja Vaše kartice na:
možete pregledavati bez posebnog
pogodnostima za veleprodajne kupce
Od sada katalog s posebnim
9,09
kn
odnosno do
prodaje zaliha
0,49
10%
% adetšU
81
% adetšU
71
kn
3,99
250 g
www.getro.hr
Tekući deterdžent
za osjetljive tkanine
Nila
kn
21,76
Ušteda
02
%
1l
% adetšU
12
% adetšU
01
**
10046169
100 g
50 g
4,91
kn
17,69
400 g
7,39
ge
2,45
13,49
16,86
Čokolada Volim Te
lješnjak/badem/karamela,
Samo ti
jagoda
Zvečevo
25%
bna
155875
1,29
11,59
kn
ro
akram
kn
148138 | 147531
Gurman
jetrena, čajna
Pašteta
1,99
Riva del Sole
Tjestenina
153336
U slast
štapići s ribom
Panirani
kn
Ulogirajte se pomoću broja Vaše
PARTNER KARTICE, te preuzmite
ili pregledajte sadržaj
GETRO PARTNER KATALOGA na
bna
Ušteda
kn
Ulogirajte se pomoću broja Vaše
Veleprodajni katalog broj 381
1,59
1,49
10% mm
10 x 10g
kn
153313, 153319
400 g
makaron
vijak
400 g
406738
6,63
Napolitanke
Jadro classic
Kraš
17%
28%
Veleprodajni katalog
broj 381
www.getro.hr
1,83
kn
148603
hochwald
Vrhnje za kavu
2,45
15,49
Špageti
Riva del Sole
400 g
147619
Ponuda vrijedi
Ušteda
www.getro.hr
500KATALOGA
g
GETRO PARTNER
na
Grandi
ili pregledajte sadržaj
Pereci slani
PARTNER KARTICE, te preuzmite
Ulogirajte se pomoću broja Vaše
19,05
kn
10073650*
1
Nila
za osjetljive tkanine
Tekući deterdžent
2 kg
4 + 2 gratis
11,92
20 g
147134
1,99
500 g
147606
9,69
Čokoladna
bananica od 09.02.
Grandi do 22.02.2012.
Ušteda
kn
Pereci slani
Grandi
5,39
arka
kn
vijak
makaron
400 g
153313, 153319
kn
www.getro.hr
m
3,99
Ponuda 4,vrijedi
Tjestenina
od 12.01.
Riva del Sole
do 25.01.2012.
odnosno do
prodaje zaliha
800 g
172194
www.getro.hr
www.getro.hr
Deterdžent
za rublje
Faks
400 g
399027*
Ulogirajte se pomoću broja Vaše
PARTNER KARTICE, te preuzmite
ili pregledajte sadržaj
GETRO PARTNER KATALOGA na
Veleprodajni katalog
broj 383
www.getro.hr
Veleprodajni katalog broj 383
14,25
147606
800 g
Grand
Grah bijeli
jelima
1 kg
147241
406738
14,25
Od sada katalog s posebnim
pogodnostima za veleprodajne kupce
možete pregledavati bez posebnog
ulogiravanja i unosa broja Vaše kartice na:
prodaje zaliha
odnosno do
do 08.02.2012.
od 26.01.
Ponuda vrijedi
Dodatak
Grand
249562*
153336
15,49
19,05
Grah bijeli
Grand
400 g
11,59
kn
2,94
2,39
tro
400 g
406738
Ponuda vrijedi
od 26.01.
do 08.02.2012.
odnosno do
prodaje zaliha
bna
2,94
1,59
www.getro.hr
172194
1l
406738
2,39
1,29
34%
kn
1,83
ro
154035
154034
Deterdžent
za rublje
GETRO PARTNER KATALOG
300 g
662133
kn
Sirup naranča
Maraska
10046169
**
ro
kn
www.getro.hr
1,49
29%
100 g
155875
406738
Ulogirajte se pomoću broja Vaše
PARTNER KARTICE, te preuzmite
ili pregledajte sadržaj
GETRO PARTNER KATALOGA na
arka
50 g
148138 | 147531
m
17%
Pašteta
jetrena, čajna
Gurman
18%
Ušteda
kn
kn
Ušteda
10 x 10g
10% mm
148603
21%
Vrhnje za kavu
hochwald
20%
9,09
Ušteda
10%
Slani štapići
Grand
400 g
7,39
Ulogirajte se pomoću broja Vaše
PARTNER KARTICE, te preuzmite
ili pregledajte sadržaj
GETRO PARTNER KATALOGA na
Ušteda
Ušteda
kn
Veleprodajni katalog
broj 382
www.getro.hr
6,63
5,39
Ušteda
8 rola
936595
14,99
kn
500 g
147606
400 g
406738
6,63
Ušteda
ge
Toaletni papir 3-slojni
Violeta
12,19
kn
172,15
15%
25%
Ušteda
17%
28%
139,96
21%
bna
430 g
690403
kn
0,60
Ušteda
ro
2,45
Napolitanke
Jadro classic
Kraš
odnosno do
prodaje zaliha
0,49
1,99
kn
Ušteda
Ušteda
kn
21,76
Ušteda
400 g
147619
11,92
Ponuda vrijedi
17,69
arka
kn
m
2,45
Pereci slani
Grandi
5,39
24%
Špageti
Riva del Sole
9,69
Čokoladna
bananica od 09.02.
Grandi do 22.02.2012.
20 g
147134
1,99
29%
34%
2 kg
4 + 2 gratis
399027*
kn
Ušteda
Deterdžent
za rublje
Faks
400 g
kn
91
kn
orteg
1 kg
147241
406738
kn
vijak
makaron
400 g
15,49
19,05
800 g
172194
www.getro.hr
GETRO PARTNER KATALOGA na
ili pregledajte sadržaj
PARTNER KARTICE, te preuzmite
Ulogirajte se pomoću broja Vaše
orteg
Dodatak jelima
Grand
Ušteda
2l
249562*
3,99
Ponuda 4,vrijedi
Tjestenina
od 12.01.
Riva del Sole
do 25.01.2012.
odnosno do
prodaje zaliha
153313, 153319
kn
Grah bijeli
Grand
400 g
406738
www.getro.hr
Ušteda
Omekšivač
rublja
Silan
15%
21%
U slast
250 g
153336
tro
Panirani
s ribom
400štapići
g
406738
Ušteda
Ušteda
1l
10073650*
24%
Tekući deterdžent
za osjetljive tkanine
Nila
Ušteda
400 g
406738
Ponuda vrijedi
od 26.01.
do 08.02.2012.
odnosno do
prodaje zaliha
Ulogirajte se pomoću broja Vaše
PARTNER KARTICE, te preuzmite
ili pregledajte sadržaj
GETRO PARTNER KATALOGA na
kn
9,36
Ketchup
blagi, ljuti
Gurman
kn
GETRO PARTNER KATALOG
7,49
arka
Veliki izbor artikala
za Božić!
Akcija vrijedi
od 6.2.do
19.2.2014.
odnosno do
prodaje zaliha
m
Akcija vrijedi
od 28.11.
do 11.12.2013.
odnosno do
prodaje zaliha
Mileram
22%m.m.
‘z bregov
100 g, 3 + 1 GRATIS
10251115
tro
od
2l
101886
101889
ge
Akcija vrijedi
Nektar multivitamin, 28.11.
Napolitanke nougat
do 4.12.2013.
nektar naranča
Kraš
840 g
Bravo
jelima
GETRO PARTNER KATALOG
10237113
Bioaktiv
12 kg
BOR
Z
I
KI
I
L
E
V
KOG A!!!
S
L
ŠKO RTIMAN
ASO
od 6. do 12.2.2014.
Akcija vrijedi
za rublje
Deterdžent
Ulogirajte se pomoću broja Vaše
PARTNER KARTICE, te preuzmite
ili pregledajte sadržaj
GETRO PARTNER KATALOGA na
www.getro.hr
Od sada kata og s posebn m
pogodnost ma za ve eproda ne kupce
za Božić!
možete preg
bez posebnog
Veliki izboredavat
artikala
7,99 a 15,99
u og ravan
unosa bro a Vaše kart ce na
GETRO PARTNER KATALOG
4,86
kn
9,99
kn
101889
101886
prodaje zaliha
odnosno do
Kraš
30.04.2014.
Napolitanke nougat
od 17.04.do
Akcija vrijedi
3,99
100 g
orteg
500 g
Gurman
blagi, ljuti
Ketchup
ro
bna
Zvečevo
jagoda
Samo ti
lješnjak/badem/karamela,
Čokolada Volim Te
9,36
7,49
16,86
kn
13,49
kn
www.getro.hr
2l
kn
897978
897979
kn
19,99
4,99
3,89
154034
154035
akram
prodaje zaliha
odnosno do
19.2.2014.
od 6.2.do
Akcija vrijedi
prodaje zaliha
odnosno do
do 11.12.2013.
od 28.11.
Akcija vrijedi
Bravo
nektar naranča
do 4.12.2013.
Nektar multivitamin, 28.11.
Akcija vrijedi
od
10060084
840 g
28.11. do 4.12.2013.
Akcija vrijedi od
10251115
740731
Perutnina
vakum pakiranje
Hrenovka pileća
‘z bregov
22%m.m.
Mileram
100 g, 3 + 1 GRATIS
1 kg
Ve eproda n katawww.getro.hr
og bro 447
Tuna u maslinovom ulju
Bečka salama
2 x 80 g
Rio Mare
895925
vakum pakiranje
Podravka
1 kg
140317
kn
kn
23,99
14,39
17,99
29,99
Pašteta
Delko s paprikom
kokošja, jetrena kokošja,
junior original, junior ketchup, delight
kokošji namaz
95 g
Argeta
374079*
Cekin
1 kg
105761
kn
15,99
kn
19,99
4,79
5,99
Tekući jogurt
2,8% m.m.
1 kg
Mercator
10284717
**
Ketchup
blagi 500 g,
ljuti 470 g
Podravka
10306361
798308
NAJBOLJI
IZBOR!
kn
6,39
7,99
Akcija vrijedi od 24. do 30.7.2014.
kn
5,99
7,49
**na artikle se obračunava 0.50 kn povratne naknade
Namaz Lino Lada
750 g
Podravka
935060
880530
Biskvit Jaffa
kn
23,99
125 g
Kraš
780274
29,99
Čokolada Mikado
s rižom
150 g
Zvečevo
101795
kn
7,19
kn
8,99
Pivo Mega Pan
2l
813615
**
3,99
4,99
Čips Crunchips
Keks Petit Beurre
slani, paprika
175 g
Lorenz
102780
127359
s maslacem
480 g
Kraš
103627
kn
9,59
11,99
Keks Batons
nougat
250 g
Kraš
103606
kn
13,19
16,49
**na artikle se obračunava 0.50 kn povratne naknade
kn
10,39
kn
12,99
7,99
9,99
kn
10,99
19,99
veleprodajna cijena
veleprodajna cijena s PDV-om
www.getro.hr
172014
kn
2,39
880 g
139067
kn
180646
kn
2,99
Pileći rasjek mix quality
Perutnina
1 kg
o
o
1 kg
Kupus
mladi
2,39
2,99
Pileći batak i zabatak
s dijelom leđa
Cekin
Hrenovka
vakum pakiranje
Mercator
10251806
10108551
100 g
1 kg
17,99
22,49
d
di
.
ije .7
Vr
30
d
di
.
ije .7
Vr
30
Krumpir
mladi
kn
15,99
kn
19,99
1,59
1,99
Kranjske kobasice
vakum pakiranje
Podravka
Pileće hrenovke Classic
vakum pakiranje
Cekin
333 g
200 g
878296
892341
kn
11,99
14,99
kn
4,79
5,99
Ćevapčići
smrznuti
Podravka
Pljeskavice
smrznute
Podravka
400 g
400 g
121646
903850
kn
15,99
19,99
kn
14,99
18,74
Pureća pljeskavica
smrznuta
Vindon
Pureći ćevapčići
smrznuti
Vindon
780619
780620
400 g
kn
11,99
14,99
400 g
kn
11,99
14,99
Grill pile
smrznuto
Cekin
Pileća prsa
smrznuta
Perutnina
192446
10031093
1 kg
kn
1 kg
15,99
19,99
kn
20,99
26,24
www.getro.hr
TRO
GE
150846
BNA
ARKA
1 kg
RO
M
Kulen
Gurman
Šunka za pizzu
Pik Vrbovec
1 kg
156880
Poli mini
Perutnina
220 g
2+1 GRATIS
879652
kn
51,99
64,99
kn
21,99
27,49
Pureća posebna salama
Perutnina
Pariška kobasica
Cekin
500 g
800 g
10152621
10191202
kn
19,99
24,99
Wiena salama
vakum pakiranje
Rozeto
1 kg
874525
kn
7,99
9,99
Dimljeni vrat
bez kosti
vakum pakiranje
PPK
kn
11,99
14,99
Panceta rinfuza
PPK
1 kg
157255
kn
39,99
49,99
Kulen
vakum pakiranje
PPK
1 kg
105907
1 kg
107731
kn
37,99
47,49
kn
50,99
63,74
kn
45,99
57,49
Sir Gauda
pakiranje cca 3 kg
Sirela
1 kg
109227
Sir rezani
vakum pakiranje
Zdenka
Edamac, Gauda,
Gauda dimljena,
Trapist Čardaš
200 g
10284592*
kn
37,99
47,49
kn
10,99
13,74
Sir topljeni
Zdenka
Sir Mozzarella
Bayerland
140 g
1 kg
951865*
478666
kn
6,39
7,99
Sir Grabancijaš
Vindija
1 kg
555378
kn
45,59
56,99
Sir Dimek topljeni
Vindija
pakiranja cca 1,6 kg
1 kg
10305594
kn
39,99
49,99
Mljiečni desert
Mercator
30 g
10094118
kn
31,99
39,99
Vrhnje za šlag
biljno
Mercator
330 ml
10255927
kn
1,19
1,49
kn
3,99
4,99
www.getro.hr
Brokula
smrznuta
Ledo
2,5 kg
čokolada, jagoda, limun, lješnjak,
pistacija, stracciatella, vanilija
6l
549548*
647918
kn
Sladoled
Ledo
26,99
33,74
Škampi 17-20 smrznuti
Ledo
1 kg
715186
kn
79,99
99,99
Štrukli Fresco
smrznuti
Ledo
Mliječni namaz
Gurman, Mercator
70 g
1 kg
153289
10309529
10087379
kn
64,99
81,24
Namaz Butterino mix
‘z bregov
200 g
19,99
kn
24,99
Puding Choco Loco
Vindija
4 x 125 g
10197548
288465
kn
kn
8,49
10,61
kn
4,79
5,99
2,09
2,61
Vrhnje za kuhanje
Dukat
Svježe mlijeko
3,2% m.m.
‘z bregov
500 g
1l
107846
102041
kn
11,19
kn
13,99
4,69
4,92
Jogurt
2,8% m.m.
‘z bregov
Trajno mlijeko
2,8% m.m.
Mercator
900g
1l
10144786
10202639
kn
6,99
8,74
Jogurt natur
Vitaktiv
‘z bregov
1000 g
477601
**
kn
kn
9,49
**na artikle se obračunava 0.50 kn povratne naknade
4,49
Jogurt čvrsti 3,2% m.m.,
light 0,5% m.m.
Dukat
Majoneza
Mercator, Gurman
180 g
10103089
520260
528405
664488
7,59
4,28
kn
2,29
2,86
85 g
kn
1,65
2,06
www.getro.hr
BNA
GE
ARKA
TRO
RO
M
Šećer bijeli
ugostiteljski
Grand
Pšenično brašno
glatko, T-550
Mlin Kopanica
1000 kom x 5 g
25 kg
10129676
134000
44,89
50,73
BNA
ARKA
TRO
RO
M
Kuhinjska morska sol
jodirana, sitna
Grand
GE
kn
1 kg
147607
2,74
137815
69,99
Kava
mljevena
Grand
500 g
151169
kn
16,99
21,24
Kava instant
Classical
Franck
100 g
827513
kn
208,84
235,99
kn
13,49
16,86
RO
BNA
ARKA
50 kg
55,99
M
Kristal šećer
kn
TRO
2,19
GE
kn
Gulaš juha
Felix
Gulaš juha
Felix
2,9 kg
800 g
10127721
10127720
74,99
500 g
147348
BNA
151551
4,49
5,61
Kocka za juhu
kokošja, goveđa
Podravka
kn
400 g
107676
107675
552535
552512
3,59
4,49
2,19
2,74
kn
3,19
3,99
Tjestenina
svrdla, pužići
Prima pasta
44 g
kn
RO
200 g
147251
kn
Koncentrat rajčica
dvostruki
Grand
ARKA
Pasirana rajčica
Riva del sole
22,24
M
TRO
BNA
ARKA
500 g
RO
M
Dodatak jelima
s povrćem
Grand
17,79
TRO
kn
GE
59,99
GE
kn
kn
1,99
2,49
www.getro.hr
10,99
10,99
Cvjetni med
Grand
100 g
15 g
3,79
4,74
kn
10198860
3,59
kn
4,49
0,59
0,74
Kompot od višnje
Mercator
Tuna u maslinovom ulju
Mercator
700 g
80 g
10262831
10049561
kn
7,99
9,99
kn
4,29
5,36
ARKA
Sardina u ulju
Mardešić
10281769
10281772
BNA
8,79
M
100 g
kn
kn
TRO
8,79
Sardina s povrćem
Mardešić
RO
700 g
GE
kn
TRO
153283
BNA
GE
104192
114419
350 g
RO
ARKA
Zelene masline
punjene pastom od paprike
Grand
M
Ajvar
blagi, ljuti
Podravka
TRO
BNA
GE
TRO
RO
ARKA
Šampinjoni
rezani, u slanoj vodi
Grand Premium
M
GE
BNA
ARKA
670 g
RO
M
Kukuruz u zrnu
Gurman
400 g
148126
Alkoholni ocat
Kisko
1l
138408
147352
6,99
4,99
kn
6,24
RO
BNA
M
ARKA
Krastavci
delikates
Grand
kn
TRO
5,59
GE
kn
4,79
5,99
Alkoholni ocat
Kisko
5l
156088
2350 g
151483
32,49
Hrana za pse
govedina, janjetina/puretina
Vau Mijau
400 g
1230 g
147222
147221
147233
151252
kn
2,39
2,99
kn
RO
BNA
ARKA
ARKA
TRO
BNA
28,74
M
RO
M
Hrana za mačke
govedina, piletina
Vau Mijau
22,99
TRO
kn
GE
25,99
GE
kn
5,49
6,86
www.getro.hr
kn
TRO
800 g
10236529
10,59
kn
13,24
Keks Moto kakao
Kraš
288 g
956093
Keks Domaćica
original
Kraš
100 g
8,99
11,24
Napolitanke čokoladirane
Kraš
250 g
103626
10301040
kn
7,99
9,99
Keks Paris
punjeno čajno pecivo
kakao, vanilija
Koestlin
kn
3,79
4,74
kn
9,59
11,99
Flips kikiriki
TrenTo
Štapići slani Saltas
Koestlin
130 g
220 g
10293501
10277107
300 g
692415
103932
kn
BNA
GE
GE
RO
7,19
8,99
kn
2,59
3,24
kn
4,79
5,99
ARKA
10042191
Čajni kolutići
Grand
M
TRO
BNA
ARKA
800 g
RO
M
Napolitanka kakao
Grand
TRO
GE
152807
BNA
ARKA
100 g
RO
M
Čokolada s rižom
Sweet Star
Čokolada Dorina
mliječna, keks
Kraš
220 g
10294016
10294252
kn
3,19
3,99
kn
11,19
13,99
Krem banana
Evropa
Bombon kiseli kablovi
dugine boje
150 g
200 kom x 7,5 g
1500 g
532758
10301340
kn
4,79
5,99
Bombon Kiki voćna karamela,
Kiki plus
Kraš
100 g
59,99
74,99
Bombon Bonny Bon
jagoda, naranča, višnja
Evropa
90 g
917975
917566
917961
815339
815340
kn
kn
3,79
4,74
kn
1,79
2,24
Bomboni
Mentol zeleni
Kandit
Bomboni Confettino
Kandit
100 g
127755
30 g
102450
kn
2,39
2,99
kn
1,69
2,11
www.getro.hr
Iso-sport
gazirani
Vindi
limun-grejp
1,5 l
760187
**
kn
5,99
7,49
Ledeni čaj
braskva
Vindi
Voda
Jana
2l
199419
**
1,5 l
495479
kn
6,69
kn
8,36
Nektar
breskva, marelica
Vindi
Jamnica Sensation
129319
115000
581229
581217
10131152
**
3,99
mandarina-mapo,
limeta-kiwano,
malina-marula
0,5 l
1l
kn
3,19
4,49
kn
5,61
3,29
4,11
Voda
Studena
Voda
Studenac
Voda
Jamnica
0,5 l
0,5 l
0,5 l
106680
**
545469
**
kn
2,00
2,50
kn
101649
**
2,09
2,61
kn
2,69
3,36
**na artikle se obračunava 0.50 kn povratne naknade
147543
**
4,71
5,89
GE
152895
**
BNA
ARKA
1l
RO
M
Vino Vranac
President’s Choice
kn
kn
TRO
kn
TRO
2l
294782
GE
0,5 l
RO
8,79
10,99
Vino Vranac
bag in box
Vinea
296859
14,49
kn
Vino Piller Cuvee
Iuris
1l
776341
**
3l
11,59
BNA
ARKA
Pivo
Pub
M
Pivo
Bavaria
34,39
42,99
kn
14,49
18,11
Vino Vranac
Kosovo
3l
447221
**
kn
23,99
29,99
Liker Amaro Zara
Maraska
Room
Maraska
1l
1l
530506
**
529296
**
859241
**
Medica
Maraska
kn
53,99
67,49
**na artikle se obračunava 0.50 kn povratne naknade
kn
42,99
53,74
1l
kn
45,99
57,49
www.getro.hr
Omekšivač rublja
Ornel
Sredstvo za čišćenje
Permetal
1l
650 ml
4 + 2 GRATIS
10280816*
10282203
kn
9,99
12,49
Krpa za pod
Pro Magic
Deterdžent za pranje posuđa
Pro Magic
10224705
10170320*
1 komad
kn
1l
59,99
74,99
Deterdžent za rublje
Rubel
2 kg
399982
400777
3,11
kn
6,69
8,36
110299
70 x 110 cm
10 komada
500 g
RO
BNA
ARKA
Vreće za smeće
Blur
M
Deterdžent za rublje
Radion plavi
TRO
2,49
GE
kn
843813
kn
5,99
7,49
kn
5,79
7,24
kn
17,99
22,49
Papirnati ubrusi Mega, tisak
Paloma
Toaletni papir mirisni, tisak
Paloma
2 role, 3-slojni
10 rola, 3- slojni
10184392
kn
817594
6,59
8,24
Papirnate maramice
Nice
10 kom
147500
TRO
GE
4,36
ARKA
3,49
BNA
M
kn
RO
kn
10,99
13,74
Šampon za kosu
Frutella
Toaletni sapun
B-Safe
1000 ml
80 g
158683*
10265552
10265553
10265554
kn
7,99
9,99
kn
Higijenski
tamponi 16/1
o.b.
Higijenski tamponi
Pro Comfort 16/1
o.b.
104165
104168
130396
785648
784423
784427
Normal, Super, Super plus
2,99
3,74
14,99
kn
18,74
Mini, Normal, Super
kn
16,99
21,24
Sredstvo protiv
insekata, sprej
Biokill
Sredstvo protiv
insekata, punjenje
Biokill
Sredstvo protiv
insekata, sprej
Biokill Extra
Sredstvo protiv
insekata, muholovke
Pitroid
100023
100009
10207454
494243
500 ml
kn
23,19
28,99
500 ml
kn
19,19
23,99
375 ml
kn
24,79
30,99
4 komada
kn
6,39
7,99
www.getro.hr
Staedtler
set gumica
3/1
357684
kn
Staedtler
školski set
drvene bojice,
olovka, gumica
Školski
geometrijski set
Školski
geometrijski set
mali
srednji
531128
599192
879830
9,69
12,11
kn
12,49
15,61
kn
3,59
4,49
Flomasteri
Maped
Flomasteri
Educa
Flomasteri
Educa
12/1
18/1
24/1
491567
237491
165551
kn
15,99
kn
19,99
Drvene
bojice
Vodene boje
Aero
296561
145638
12/1
4,79
kn
5,99
12/1
Staedtler
tehnička olovka
s mehanizmom
+ mine gratis
506196
5,89
kn
7,36
6,39
7,99
Staedtler
mine za
tehničku
olovku
0,5mm
40/1
577665
kn
4,79
5,99
kn
10,49
13,11
kn
15,49
19,36
kn
11,49
14,36
Kalkulator
Optima
Drvene
bojice
Ljepljiva traka
Optima
SW-2210-8A
24/1
878775
879118
3/1,
15/10
486354
kn
31,99
39,99
Plastelin u vrećici
Koh-i-Noor
10/1
200 g
kn
9,49
kn
11,86
Folija za
omatanje knjiga
Collage, Jockey
33 cm x 3 m
samoljepljiva
742797
1,99
2,49
Folija za
omatanje knjiga
Collage, Jockey
33 cm x 3 m
167781
521849
kn
5,29
6,61
kn
11,49
14,36
Kolaž papir
Educa
Glinamol školski
Karbon
10 listova
bijeli 450 g, smeđi 500 g
134461
577206, 846369
kn
3,39
4,24
kn
kn
6,99
8,74
9,79
12,24
www.getro.hr
Ljepilo stic
Uhu
8,2 g
995120
Olovka grafitna
s gumicom HB
Linnea
Kemijska olovka
Milan Touch
6/1
10139253
4/1
878801
kn
5,69
7,11
kn
6,79
kn
8,49
14,99
18,74
Tempere
Aero
Pisanka A i B, geometrijska i crtančica
Disney
145632
695419
695420
695423
695424
12/1
kn
15,49
19,36
kn
1,59
1,99
Pisanka C, matematička 1
Disney
Pisanka D, matematička 2
Disney
695425
695421
695422
695426
kn
1,89
2,36
kn
3,49
4,36
Pisanka A, pisanka B, geometrija, crtančica
za 1. razred
Educa
141062
141084
141085
141091
kn
0,79
0,99
Pisanka C
za 2. i 3. razred
Educa
Matematika
za 1. i 2. razred
Educa
141089
141087
kn
0,99
1,24
kn
0,99
1,24
Matematika 2 za 3. i 4. razred,
pisanka D za 4. razred
Educa
141064
141066
kn
1,79
2,24
www.getro.hr
Bilježnica A4 lakirana
Elisa
Bilježnica A5 lakirana
Elisa
122477
122476
139847
141041
122488
122486
139844
D, K, O, VK
55 g, 52 lista
kn
2,29
2,86
D, K, O
55 g, 52 lista
kn
1,19
1,49
Bilježnica A4, tvrdi uvez
Educa
Bilježnica A5, tvrdi uvez
Educa
691881
691882
691902
691901
691883
691884
D, K, O, VK
60 g, 96 listova
kn
6,99
8,74
4,99
Cash&carry
veleprodajna cijena
izražena cijena
veleprodajna cijena
odnosi se na
99
s PDV-om
komad u kartonu
Radno vrijeme ureda veleprodaje: ponedjeljak - petak 8.00 - 16.00
Uredi za pravne osobe:
subota 8.00 - 13.00
kn
4,
ZAGREB -SESVETE, Lj. Posavskog 5, Tel. 01/2030 115, Fax 01/2030 176
ZAGREB -VRBANI,Zagrebačka avenija 7, Tel. 01/3867 564, Fax 01/3887 453
ZAGREB -ČRNOMEREC Pr. Baruna Filipovića 42, Tel. 01/3909 865, Fax 01/3909 888
ZAGREB -NOVI ZAGREB, Sajmišna cesta 4, Tel. 01/6699 711, Fax 01/6699 736
BJELOVAR -Pakračka ulica 2a, Tel. 043/225 966, Fax 043/225 978
D, K
60 g, 96 listova
kn
3,79
4,74
SINJ -M. Buljana b.b., Tel. 021/708 646, Fax 021/708 657
RIJEKA -ŠKURINJ, Škurinjska cesta b.b, Tel. 051/660 508, Fax 051/660 550
OSIJEK - Gacka 10, Tel. 031/223 997, Fax 031/223 909
KARLOVAC -Antuna Mihanovića b.b., Tel. 047/649 200, Fax 047/645 212
SPLIT -KAŠTEL SUĆURAC, Put kozjaka 2, Tel. 021/202 811, Fax 021/202 808
ZADAR -GAŽENICE, Jadranska cesta bb, Tel. 023/343 935, Fax 023/343 929
VARAŽDIN -Gospodarska ulica 60, Tel. 042/204 914, Fax 042/204 929
SL. BROD -GORNJA VRBA, Gospodarska ulica 10, Tel. 035/405 503, Fax 035/405 529
PULA -ŠIJANA, Industrijska cesta b.b., Tel. 052/385 603, Fax 052/385 628
DUBROVNIK -Gornja Čibača b.b., Župa Dubrovačka, Tel. 020/484 818, Fax 020/484 829
UMAG -Ungaria bb, Tel. 052/725 111, Fax 01/6403 295
SISAK -Zagrebačka ulica 47, Tel. 044/527 926, Fax 044/527 937
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
11 636 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content