close

Enter

Log in using OpenID

Centar za obnovljive izvore energije

embedDownload
Vaillant, Knauf i Aquatherm Vam predstavljaju:
Centar za obnovljive
izvore energije
Osjetite zelenu energiju uživo!
Još od 1874. godine pod zaštitnim znakom zeca njemačka obiteljska
tvrtka Vaillant temelji svoj uspjeh na inovacijama i najvišoj kvaliteti.
To vrijedi kako za servisne usluge tako i za sveobuhvatna rješenja za
grijanje, hlađenje i ventilaciju vodeći pritom računa da su svi proizvodi ekološki prihvatljivi, da štede
energiju te da su prilagođeni zahtjevima korisnika.
Tehnološko težište danas je korištenje obnovljivih izvora energije. Proizvodni program obuhvaća
stoga pored plinskih uređaja i solarno termičke sustave, dizalice topline, rekuperatore zraka za
niskoenergetske objekte, mikrokogeneracijske uređaje te inteligentne regulacije.
Naš je cilj da se svaki proizvod iz našeg širokog proizvodnog programa odlikuje inovativnošću,
intuitivnim rukovanjem i održivošću što se ogledava i u našem sloganu: „Jer Vaillant misli dalje.“
Dodatne informacije potražite i na www.vaillant.hr
Knauf je vodeći svjetski i europski proizvođač sustava suhe gradnje, građevinskih
materijala na bazi gipsa i toplinskih izolacija. U Europi, Aziji, Australiji, SAD-u i Južnoj
Americi ima preko 150 proizvodnih pogona, a od 2004. godine i u Hrvatskoj. Stalnim
tehničkim razvojem te visokim normama osigurana je kvaliteta, što stavlja Knauf u sam vrh razvoja
sustava suhe gradnje.
Knauf sustavi suhe gradnje već su dugi niz godina pouzdan partner prilikom izgradnje objekata različitih
namjena. Konstantne inovacije su upravo u funkciji pružanja korisniku onakvog ambijenta i ugode u
prostoru u kojem se mogu u potpunosti posvetiti svojim aktivnostima. Knauf sustavi suhe gradnje ne
samo da udovoljavaju standardima, nego ih i postavljaju. Kod energetskog opremanja i obnavljanja
zgrada sve se više na zidove i stropove ugrađuju sustavi za temperiranje površina.
Takve sustave potrebno je integrirati u zidove i stropove. Knauf sustavi spuštenih stopova i pregradnih
zidova savršeno se nadopunjuju sa sustavima grijanja i hlađenja preko zidnih i stropnih površina.
Dodatne informacije potražite i na www.knauf.hr
aquatherm GmbH je globalno uspješni proizvođač plastičnih cijevnih sustava
za vodu, grijanje, hlađenje, gašenje požara i procesnu tehniku.
Osnovan je 1973. g. kao jedan od prva 3 proizvođača podnog grijanja u Europi.
Cijevni sustav fusiotherm® izrađen od fusiolena PP-R razvijen je 1980.g. i do danas je temelj stalnog
rasta. Ekološka osviještenost aquatherma dovela je do izuzetne suradnje sa organizacijom Greenpeace. Inovativni, trajni, ekološki proizvodi smanjuju potrošnju energije i vode, količinu otpada i
emisiju štetnih tvari. Proizvodnja u SR Njemačkoj (Attendorn i Radeberg) iznosi godišnje oko 44.000
km cijevi i 85 milijuna fitinga.
U 13 g. postojanja AQT je ostvario izuzetne rezultate i značajne reference. U skladu sa ekološkim i
energetskim trendovima, akcent u poslovanju je stavljen na površinske sustave grijanja i hlađenja.
Zastupnik aquatherma u RH je AQT d.o.o., Radnička cesta 1a, Zagreb, tel 61 94 030, fax 61 84 592,
[email protected], www.aqt-aquatherm.hr
Izazovi
Rijetko kojoj zemlji pružene su tako dobre prilike za korištenje obnovljivih izvora energije kao Hrvatskoj ponajviše
zbog svog prirodnog geografskog položaja. Međutim, prirodni potencijali se premalo koriste, što zbog
neinformiranosti, što zbog nesnalaženja u novim tehnologijama.
U nadolazećim godinama očekuje se široka ekspanzija tehnologija baziranih na obnovljivim izvorima energije što
podupiru i ambiciozni ciljevi Direkcije Europske Unije za energiju i transport „20-20-20 do 2020.”. Plan je dakle, do 2020.
smanjiti štetne emisije CO2 za 20%, ostvariti 20% uštede energije te korištenje 20% energije dobivene iz obnovljivih
izvora energije.
Sve države članice EU-a pravno su se obvezale ispuniti zadane ciljeve te izraditi odgovarajući nacionalni Akcijski plan
za obnovljive izvore energije (APOIE) koji odražava nacionalne ciljeve za tri glavna područja primjene obnovljivih izvora
energije:
- grijanje i hlađenje
- proizvodnja električne energije
- korištenje biogoriva za prijevoz
Hrvatska
Kao buduća članica EU-a Hrvatska preuzima ciljeve i obveze EU Direkcije. Korištenje obnovljivih izvora energije time
postaje jedan od strateških ciljeva nacionalne energetske politike Republike Hrvatske. Konkretno to znači do 2020.:
- 20% ukupne potrošnje energije mora biti ostvarena iz obnovljivih izvora energije
- 10% udjela obnovljivih izvora energije u prijevozu
- 20% smanjena ukupna potrošnja energije
- 20% smanjena emisija štetnog plina CO2
Uz nove zakonske smjernice i regulative koje su dijelom već na snazi i one koje nas još očekuju dodatni izazov su i želje
i očekivanja naših korisnika koji očekuju uz što manju potrošnju energije, za što nižu cijenu sve veći komfor stanovanja.
To se posebno odnosi na pripremu potrošne tople vode i održavanje ugodne stambene temperature kako ljeti tako zimi.
Sustavi koji će ovakva očekivanja ispuniti su vrlo kompleksna i zahtijevaju pomno planiranje i projektiranje raznih sustavnih komponenata iz najrazličitijih područja koji će se međusobno savršeno nadopunjavati te jamčiti najvišu razinu
učinkovitosti uz minimalne troškove.
Naš odgovor:
Centar za obnovljive izvore energije
Kako bismo maksimalno približili potencijalnim korisnicima mogućnost odabira, izvedivost ali i složenost mogućih sustavnih rješenja za opitmalno korištenje obnovljivih izvora energie, odlučili smo se za sasvim novi pristup:
Otvaranje Centra za obnovljive izvore energije, gdje je sve na jednom mjestu, sve su komponente vidljive i što je
najvažnije sve je u funkciji.
Ovaj sasvim novi tip Centra objedinjuje na jednom mjestu informativne, pokazne i edukacijske sadržaje namijenje
najrazličitijim ciljnim skupinama od investitora do stručnih partnera.
Idejni inicijatori, tvrtke Vaillant, Knauf i Aquatherm-aqt spojili su snage te svojim instaliranim rješenjima pokazali kako
ugradnjom vrhunskih materijala i opreme stvoriti visokoučinkovite, složene sustave za maksimalan komfor stanovanja
uz minimalnu potrošnju energije na osnovi obnovljivih izvora.
Tri jaka njemačka brenda
donose zelenu energiju u Vaš prostor.
Vaillant:
• tehnološka rješenja za korištenje besplatne energije
iz obnovljivih izvora
• sustavi s vrlo niskim emisijama štetnih plinova
• zajamčena maksimalna učinkovitost
• postizanje visokog komfora uz maksimalnu štednju
Knauf:
• ugodna mikroklima
• zidovi, podovi i stropovi kao velika ogrijevna tijela
• sloboda oblikovanja prostora
• učinkovito korištenje energije preko površina
Centar za
obnovljive
izvore
Aquatherm:
• cijevni registri za stropno i zidno grijanje / hlađenje
• izravno toplinsko zračenje stvara osjećaj toplinske ugode
• potrebne niže temperature nego kod konvencionalnih tehnika grijanja
• značajne uštede u odnosu na konvencionalne tehnike grijanja
Centar za obnovljive izvore energije prikazuje instalirana rješenja u punoj funkciji kao spoj inovativnih i međusobno usklađenih različitih sustavnih rješenja spomenutih tvrtki. Cilj je prezentirati
različite mogućnosti korištenja besplatne zelene energije uz maksimalnu učinkovitost i štednju.
Kojim sustavnim rješenjima je postignut krajnji efekt udobnosti,
učinkovitosti i štednje?
u Centru
Integrirana su četiri izvora topline koji mogu raditi
zasebno, neovisno jedan o drugome ili paralelno.
Za zagrijavanje ogrijevne vode koristi se geotermalna
dizalica topline geoTHERM VWS 101/3 koja koristi geotermalnu sondu ukupne dužine 100 m, dizalica topline
geoTHERM VWL 62/3 S (s integriranim spremnikom
PTV od 175 l) koja koristi okolišnji zrak, mikrokogeneracijski uređaj ecoPOWER 4.7 kojem je primarni energent zemni plin i solarni kolektori koji koriste solarno
zračenje.
Ugrađena su dva solarna kolektora, pločasti kolektor auroTHERM VFK 145 V i vakuumski kolektor VTK
1140/2 te je svaki priključen na poseban solarnu podstanicu VPM 20 S. Zasebno pune ogrijevni modularni
međuspremnik allSTOR VPS 1000/2.
geoTHERM VWL S - dizalica topline
allSTOR - međuspremnik
U Centru je ugrađen sustav niskotemperaturnog grijanja i visokotemperaturnog hlađenja preko poda,
zida i stropa, te postoji mogućnost
isključivanja pojedinih površina kako
bi se moglo simulirati grijanje ili
hlađenje preko samo jedne površine.
Također su ugrađena dva kasetna
ventilokonvektora Saunier Duval
Razlog zasebnog spajanja solarnih kolektora je
mogućnost praćenja prinosa pojedinog kolektora pri
istim okolišnjim uvjetima.
Mikrokogeneracija ecoPOWER 4.7 prilikom proizvodnje
električne energije (4,7 kW) otpadnu toplinu (11 kW)
pohranjuje u modularni međuspremnik allSTOR VPS
1000/2. Integrirana je i zračna dizalica topline Genia Air 8
(Saunier Duval – jedan od brendova Vaillant Group)
koja je spojena kao zasebni krug na razdjelnik te može
grijati i hladiti i ima poseban spremnik PTV od 300 l.
Topla voda se dobiva i iz integriranog spremnika tople
vode u dizalici topline VWL 62/3 S i preko podstanice za
toplu vodu VPM 35/30 W koja se nalazi na modularnom
međuspremniku allSTOR VPS 1000/2.
auroTHERM - solarni kolektori
3-035 AK i jedan parapetni
ventilokonvektor Saunier Duval
3-020 AF koji mogu grijati i hladiti te
odvlaživati zrak.
Za upravljanje cijelim sustavom te za
nadzor temperature površina poda,
zida i stropa te temperature i vlage
zraka odgovorna je pametna regulacija Bright Core. Preko pamtene
ecoPOWER
- mikrokogeneracija
regulacija također se nadzire rad svih
uređaja te se prate parametri rada i
očitavaju se podaci s mjernih uređaja
te se regulira rasvjeta.
Ugrađena je i ventilacija zraka s rekuperacijom istrošenog zraka pomoću
Vaillantovog rekuperatora recoVAIR
275/3 koji ima mogućnost izmjene i
rekuperacije 275 m³/h zraka.
Mogućnosti ugrađenog sustava
Ugrađenom Vaillantovom opremom u Centru za obnovljive izvore energije postoji mogućnost stvaranja željene
mikroklime u vrlo kratkom vremenskom periodu, što znači da je moguće simulirati grijanje ili hlađenje neovisno o
vanjskim uvjetima (godišnjem dobu i vanjskoj temperaturi). U prostoru postoji mogućnost regulacije temperature
zraka i svih površina, regulacija vlage u zraku i količine dobave svježeg vanjskog zraka.
Postoji mogućnost simulacije nestanka električne energije te se u tom slučaju automatski pali mikrokogeneracijski
uređaj koja tada snadbjeva uređaje s električnom energijom te cijeli sustav i dalje radi.
Kako je postignut krajnji efekt udobnosti, učinkovitosti i štednje?
u Centru
Knauf Thermoboard PLUS ploča razvijena je upravo
da bi se poboljšao učinak stropnih sustava grijanja i
hlađenja u odnosu na standardne gips-kartonske ploče.
To je gips kartonska ploča koja u svom sastavu sadrži
grafit.
Upravo kombiniranjem dva inteligentna materijala (gips i
grafit), postižemo povećanje od 225% toplinske
provodljivosti u odnosu na standardnu gips kartonsku
ploču.
Ploča Knauf Thermoboard plus
Knauf tekući estrih FE 50 Largo
ovdje ima posebne prednosti, budući
da zbog svoje tekuće konzistencije
potpuno obavija cijevi za grijanje te
time garantira dobar prijenos topline
sa cijevi na estrih. Sa samo 35 mm
nazivne debljine iznad grijaćih elemenata nastaje grijaći estrih, koji može
brzo reagirati na različite temperaturne zahtjeve.
Thermoboard Plus proizvodi se i u izvedbi perforirane
gips kartonske ploče naziva Knauf Cleaneo® Thermoboard Plus koja uz gore navedene karakteristike ispunjava i zahtjeve u pogledu akustike prostorije.
Za pregradne zidove koji sadrže registre za grijanje i
hlađenje moguće je koristiti i KNAUF zidni sustav W112
DIAMANT. Posebnost ovog pregradnog zida je ispunjavanje visokih zahtjeva u pogledu stabilnosti, te zvučne i
protupožarne zaštite. DIAMANT ploča ima veću toplinsku provodljivost i ujedno je impregnirana, protupožarna
i posebno čvrsta ploča.
Tekući estrih FE 50 Largo
Gipsana žbuka za ručnu
obradu Rotband
Za podno grijanje osim tekućih
estriha pogodni su također sustavi
suhih estriha. Iz široke ponude takvih
podnih sustava istaknuli smo gips
kartonski suhi estrih F145, koji se
sastoji od dvije podne gips kartonske
ploče debljine 12,5 mm. F145 se
postavlja na suhi nasip koji služi da
bi izravnali postojeći pod i omogućili
postavljanje odgovarajuće završne
obloge. Druga vrsta suhog estriha je
Diamant ploča
suhi cementni estrih Aquapanel Floor
koji se koristi kod većih zahtjeva u
pogledu nosivosti i pogodan je za sve
vrste završnih obloga te zaštitu od
požara. Knauf kao vodeći proizvođač
materijala na bazi gipsa također u
svojoj ponudi ima i čiste gipsane
žbuke. Završnu obrada registara
grijanja i hlađenja moguća je i sa
gipsanim žbukama kao Knauf ROTBAND i Knauf MP75L.
Knauf vanjski zid koristi prednost da se toplinska zaštita postavi unutar podkonstrukcije u odnosu na
„dodanu” toplinsku zaštitu kod masivnih zidova. Zbog toga se iz pogleda istog U faktora ostvaruje značajna
ušteda na ukupnu debljinu zida.
Kako je postignut krajnji efekt udobnosti, učinkovitosti i štednje?
u Centru
Podno grijanje
Podno grijanje aquatherm izvedeno je sa polietilenskom
cijevi difuzno nepropusnom za kisik i otpornom
na povišene temperature PE-RT Ø16x2 mm.
Cijevi su položene u obliku spirale sa razmakom 15
cm u boravišnoj zoni i 7,5 cm u rubnoj zoni i učvršćene
pomoću učvrsnica (klamerica) na toplinsku izolaciju sa
kaširanom folijom „valufix“, debljine 35 mm na koju je
postavljen estrih izavršna podna obloga.
Ugradnja climasystema u spušteni strop
Krugovi podnog grijanja su hidraulički balansirani
pomoću „topmetara“ na razdjelniku, a protokom se upravlja pomoću termoelektričnih pogona na sabirniku.
climasystem u zidnoj podkonstrukciji
za suhu ugradnju
Polietilenske cijevi za sustav podnog
grijanja
Stropno i zidno grijanje i hlađenje
Stropno i zidno grijanje i hlađenje izvedeno je aquathermovim climasystem cijevnim registrima difuzno
nepropusnim za kisik.
Registri su izrađeni od cijevi
kvadratnog i pravokutnog presjeka, što im povećava površinu i
poboljšava prijenos topline u prostor. U spuštenom stropu registri su
položeni između CD profila izravno
na gips kartonske ploče i prekriveni
sa gornje strane staklenom vunom
sa alu folijom. Analogna tehnologija
korištena je i pri ugradnji climasystema u zid izveden u sustavu suhe
gradnje.
U slučaju da se sa climasystemom
samo grije, a ne hladi najveća
aktivna površina kruga može biti
15 m2.
Climasystem registri ugrađeni su i
izravno u žbuku na dijelu zida koji
je izveden sa klasičnom mokrom
žbukom. Registri su međusobno
povezani u krugove površine do 7,5
m2 i spojeni na razdjelnik/sabirnik.
Krugovi climasystema su hidraulički
balansirani pomoću „topmetara“ na
razdjelniku, a protokom se upravlja
pomoću termoelektričnih pogona na
sabirniku.
Edukacija
Svim zainteresiranim partnerima u Centru za obnovljive izvore energije nudimo i mogućnost stručne edukacije
gdje mogu na sustavima u funkciji neposredno saznati sve prednosti ugrađenih rješenja kako bi svoje klijente
bolje savjetovati i mogli ponuditi individualno prilagođena rješenja prema njihovim zahtjevima.
Pozivamo Vas da se direktno javite jednom od koordinatora tvrtki Vaillant, Knauf i Aquatherm-aqt i
dogovorite što prije svoj termin za edukaciju u Centru za obnovljive izvore energije.
Koordinatori:
Boris Topličanec
Krunoslav Bartolić
Hrvoje Rubić
E‐mail: [email protected]
E‐mail: [email protected]‐aquatherm.hr
E-mail: [email protected]
Mob.: 091/ 2283 799
Mob.: 091/ 3332 568
Mob.: 099/ 2192 136
Tel.: 01/ 6064 392
Tel.: 01/ 6194 040
Fax: 021/ 333 576
Fax: 01/ 6188 669
Fax: 01/ 6184 592
Ovom prilikom posebno zahvaljujemo svim tvrtkama partnerima na suradnji, potpori i donaciji
Alfa-nova d.o.o.
Aqt-aquatherm d.o.o.
Belmet97 d.o.o.
Elma Kurtalj d.o.o.
GEOservis A.S.. d.o.o.
Imp Termotehnika Regulacija d.o.o.
Knauf d.o.o.
Kostanjevec - dimovodni sustavi d.o.o.
Kuna corporation d.o.o.
Maring d.o.o.
Mikec d.o.o.
Pipelife Hrvatska cijevni sustavi d.o.o.
Požgaj Grupa d.o.o.
Technoconsul d.o.o.
Wilo Hrvatska d.o.o.
04/2012 - Zadržavamo pravo izmjena.
svoje opreme instalirane u Centru za obnovljive izvore energije:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
4 095 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content