close

Enter

Log in using OpenID

Brošura - denaco

embedDownload
www.denaco.com.hr
2
1
Osnovna škola Vladimir Nazor Virovitica/Osnovna škola KLIK Barcsi
Tankerület - Deak Ferenc Barcs/ Grad Virovitica
Elementary school Vladimir Nazor Virovitica/Elementary school KLIK
Barcsi Tankerület - Deak Ferenc Barcs/The City of Virovitica
Vladimir Nazor Virovitica és „KLIK“ Barcsi Tankerület
- Deak Ferenc Általános Iskolák/ Virovitica varos
IPA CBC - prekogranična suradnja
Za razdoblje 2007. - 2013. godine EU je otvorila program IPA
(Instrument for Pre-Accession)
koji predstavlja jedinstveni financijski instrument za financiranje
programa između zemalja članica EU i zemalja kandidatkinja
ili potencijalnih kandidatkinja za
članstvo. IPA komponenta II, pod
nazivom prekogranična suradnja
(IPA CBC), pruža potporu programima koji se odnose na prekograničnu suradnju graničnih regija
Republike Hrvatske (RH) i susjednih zemalja članica EU te zemalja
potencijalnih kandidatkinja. S ob-
zirom na oblik RH i izuzetnu duljinu njenih granica, prekogranična
suradnja kroz programe EU ima
važnu ulogu u regionalnom razvoju Hrvatske.
Osnovni prioriteti IPA komponente II su:
poticanje prekogranične suradnje
održivi razvoj okoliša
razvoj tržišta - gospodarski razvoj
poboljšanje suživota na vanjskim granicama EU
poboljšanje kvalitete života u graničnim
područjima
izgradnja kapaciteta lokalnih/regionalnih/
nacionalnih institucija za provedbu EU
programa.
Iznos potpora i postotak sufinanciranje od strane EU definirani su s
obzirom na prioritete razvoja na
koje se oslanja nominirani projekt.
2
DENACO
Projekt prekogranične suradnje između Mađarske i Hrvatske u
sklopu IPA CBC programa obuhvaća suradnju dviju osnovnih škola,
Vladimir Nazor Virovitica i KLIK Barcsi Tankerület- Deak Ferenc Barcs.
Iz niza prioriteta regionalnog razvoja, u DENACO projektu odabran je
prioritet 2. Gospodarska suradnja
i zajednički razvoj ljudskih potencijala- prekogranična suradnja. Za
navedeni proritet minimalni iznos
projekta određen je na 100.000,00
€ a maksimalni na 200.000,00 €.
Prihvatljivo sufinanciranje od strane EU iznosi 85%. Prihvatljivo trajanje projekta je 12 mjeseci.
U suradnji s Osnovnom školom
Deak Ferenc Barcs i Gradom Viroviticom, Osnovna škola Vladimir
Nazor Virovitica prijavila je projekt prekogranične suradnje kroz
radionice za učenike dviju osnovnih škola iz područja astronomije,
sunčevog sustava, kemije i fizike
koje će se naizmjenično održavati
u Hrvatskoj i Mađarskoj. Ukupna
vrijednost projekta DENACO je
118.358,48 €, a iznos sufinanciranja
od strane EU je 100.603,23 €. Definirano vrijeme trajanja projekta je
12 mjeseci u kojem će se održavati
radionice:
Definirano vrijeme trajanja
projekta je 12 mjeseci u kojem će
se održavati radionice:
- Sunčev sustav (u organizaciji
OŠ Vladimir Nazor)
- Zvijezde i zvjezdani sustav (u
organizaciji OŠ Vladimir Nazor)
- Sunčani satovi (u organizaciji
OŠ Vladimir Nazor)
- ICT trening za nastavnike (u
organizaciji OŠ KLIK Barcsi
Tankerület)
- 2 Radionice iz fizike i kemijevoda i zrak (u organizaciji OŠ
KLIK Barcsi Tankerület)
- Zajedničko studijsko putovanje
u Zagreb, posjet Tehnološkom
muzeju (u organizaciji OŠ
Vladimir Nazor)
3
Projekt DENACO prijavljen je
na treći poziv za dostavu projektnih prijedloga IPA CBC objavljen 22.11.2011.godine. Projekt je
prihvaćen i uvršten na rezervnu
listu s koje je naknadno prihvaćen u lipnju 2013.g. U konzultacijama s nadzornim tijelima EU za
Virovitica te je ravnateljica škole,
prof. Sanjica Samac, predstavila projekt, školu i aktivnosti koje
će se u sklopu projekta održati u
organizaciji škole Vladimir Nazor,
značenje projekta DENACO za
učvršćivanje odnosa između dviju zemalja i značaj koji će projekt
imati za same osnovne škole, Vladimir Nazor Virovitica i Deak Ferenc Barcs koje ga provode.
22. studenoga 2013. g. Početna
konferencija u Osnovnoj školi
Deak Ferenc Barcs
provedbu projekata, unijete su
potrebne izmjene i provedba projekta planirana je u 2013. i 2014.
godini. Prva projektna aktivnost i
službeni početak provedbe bio je
20.11.2013.g. te će se do 21. listopada 2014., kada projekt službeno završava, održavati projektne
aktivnosti, naizmjenično u Hrvatskoj i Mađarskoj.
Projektne aktivnosti
20. studenoga 2013. g. Početna
konferencija u Osnovnoj školi
Vladimir Nazor u Virovitici
Početna konferencija projekta
prekogranične suradnje DENACO, u sklopu programa IPA CBC
2007.- 2013. održana je u prostoru Osnovne škole Vladimir Nazor
Na početnoj konferenciji u
Osnovnoj školi Deak Ferenc Barcs, koordinatorica projekta od
strane mađarske Osnovne škole,
Vizváriné Maronics Mária, ukratko
je predstavila projekt DENACO i
školu, aktivnosti koje će provoditi
Osnovna škola Deak Ferenc Barcs, značaj projekta za međunarodne odnose i suradnju dviju zemalja te njihovo dublje povezivanje i
stvaranje prijateljskih veza.
3. ožujka 2014. g. Radionica
Solarni sustav, voditelj: Ivan
Fadljević, prof.
Na početnoj konferenciji u
Osnovnoj školi Deak Ferenc Bar-
4
cs, koordinatorica projekta od
strane mađarske Osnovne škole,
Vizváriné Maronics Mária, ukratko
je predstavila projekt DENACO i
školu, aktivnosti koje će provoditi
Osnovna škola Deak Ferenc Barcs, značaj projekta za međunarodne odnose i suradnju dviju zemalja te njihovo dublje povezivanje i
stvaranje prijateljskih veza.
10. ožujka 2014. g. ICT radionica
za učitelje Osnovnih škola Vladimir Nazor Virovitica i Deak Ferenc Barcs
U
organizaciji
mađarske
osnovne škole Deak Ferenc Barcs, održat će se trening i radionica
za učitelje dviju škola. U sklopu
treninga učitelji će učiti o izradi
digitalnih nastavnih planova i korištenju elektroničkih ploča u nastavi. Kroz radionicu će učiteljima biti
predstavljene prednosti korištenja informatičkih i komunikacijskih
tehnologija u nastavi i koristi koje
se time ostvaruju, prvenstveno o
podizanju kvalitete nastave uz primjenu ICT tehnologije.
20. ožujka 2014. g. Radionica Zvijezde i zvjezdani sustav, voditelj:
Zlatko Kovačević, prof.
U sklopu radionice Zvijezde i
zvjezdani sustav, koju organizira
Osnovna škola Vladimir Nazor
Virovitica, učenici dviju osnovnih
škola učit će o našoj galaksiji, zvijezdama kao dalekim suncima,
životnom ciklusu zvijezda, „Rađaonicama zvijezda“, o dvojnim
i višestrukim zvijezdama, planetarnim sustavima drugih sunaca
(zvijezda), o otvorenim i kuglastim
skupovima zvijezda, galaksijama,
lokalnim skupinama galaksija,
jatima galaksija te prošlosti i budućnosti svemira. U drugom dijelu
radionice učenici će pomoću školskih teleskopa promatrati zvijezde
i uživati u ljepotama svemira.
24. travnja 2014. g. Radionica Fizika i kemija- element voda, voditelj: Kövesi Andrásné
U organizaciji osnovne škole Deak Ferenc Barcs, održat će
se radionica iz fizike i kemije u
kojoj će učenici učiti o jednom
od osnovnih životnih elemenatavodi. Kroz radionicu učenici će naučiti o značenju vode za život na
zemlji, važnosti očuvanja i brige o
vodi, a kroz praktični dio radionice
provodit će pokuse iz fizike i kemije korištenjem vode.
U sklopu aktivnosti učenici
će sudjelovati u igri, druženju i
sportovima u sklopu NAGY VAGY
sportskog kluba te radionici slikanja i fotografije pod vodstvom
5
Szabóné Boros Szilvia i Fazekas
Szilvia iz Barcsa, te Krum Stevanovski i Nikolina Mikić iz Virovitice.
16. svibnja 2014. g. Studijsko
putovanje u Zagreb - posjet Tehničkom muzeju u Zagrebu
U organizaciji Osnovne škole
Vladimir Nazor Virovitica, učenici
obiju škola putuju na zajedničko
studijsko putovanje u Zagreb u
posjet Tehničkom muzeju i Zvjezdarnici kako bi vidjeli povijesni
razvoj praktične primjene znanosti i tehnologije u svakodnevnom
životu, te shvatili značaj proučavanja Solarnog sustava, zvijezda
i Svemira u postignućima razvoja
ljudskog društva. U sklopu putovanja planiran je i zajednički ručak
i druženje učenika.
18. lipnja 2014. g. Radionica Fizika i kemija- element zrak, voditelj: Nagy Istvánné
U organizaciji Osnovne škole
Deak Ferenc Barcs, održat će se
radionica iz fizike i kemije u kojoj
će učenici učiti o još jednom od
najvažnijih elemenata na svijetuzraku. Kroz radionicu, učenici će
naučiti o značenju zraka za život
na zemlji, a kroz praktični dio radionice, provodit će pokuse iz fizike
i kemije o zraku.
U sklopu aktivnosti učenici
će sudjelovati u igri, druženju i
sportovima u sklopu NAGY VAGY
sportskog kluba te radionici slikanja i forografije pod vodstvom
Szabóné Boros Szilvia i Fazekas
Szilvia iz Barcsa, te Krum Stevanovski i Nikolina Mikić iz Virovitice.
17. rujna 2014. g. Radionica „Sunčani satovi“, voditelj: Zlatko Kovačević, prof.
U organizaciji Osnovne škole
Vladimir Nazor Virovitica održat
će se radionica Sunčani satovi u
sklopu koje će učenici obiju škola
učiti o računanju vremena, njegovoj važnosti i značaju, te razgledati i upoznati Park sunčanih satova
Osnovne škole Vladimir Nazor; a
u sklopu radionice imat će i praktični rad izrade vlastitih sunčanih
satova korištenjem starih CD/DVD
diskova.
21. listopada 2014. g. Završna
svečanost i zatvaranje projekta
DENACO
Provedba projekta DENACO
završava svečanošću zatvaranja
na Bikalu, gdje će učenici i učitelji koji su sudjelovali u projektu u
igri i druženju zaokružiti provedbu projekta kroz koji su izgradili
i produbili međusobnu suradnju i
prijateljstvo kao temelj budućeg
zajedničkog rada i napretka za
obje škole.
6
IPA CBC Határon Átnyúló
Együttműködési Program
2007-2013 –as időszakban az EU
elindította IPA pályázatát (Instrument
for Pre-Accession Assistance- azaz a
program előcsatlakozási támogatási eszközként működik), melyben az
unióban bentlévő és csatlakozó országok között finanszírozza a közös
programokat.
A Magyarország – Horvátország
IPA Határon Átnyúló Együttműködési
Program (IPA CBC) során az Európai
Unió olyan programokat támogat, melyekhez együttműködés szükséges
Horvátország és a vele szomszédos
EU tagállam országok között. Mivel
Horvátország területe és határainak
hosszúsága jelentős mértékű, a határon átnyúló együttműködés fontos
szerepet tölt be az ország területeinek
fejlődésében.
Az IPA CBC pályázat főbb prioritásai:
A határon átnyúló együttműködés támogatása
Fenntartható környezet fejlesztésére irányuló
tevékenységek
A kereskedelem és gazdaság fejlesztése
A határvidéken élő emberek életkörülményeinek javítása
A helyi, területi illetve nemzeti intézmények
kapacitásának növelése EU programok végrehajtásához
Az elnyert pályázati támogatás mértéke függ a
benyújtott pályázat céljaitól, nagyságától.
DENACO
Az Virovitica varos, a viroviticai
Vladimir Nazor Általános Iskola és a
barcsi Deák Ferenc Általános Iskola a határon átnyúló együttműködés
projektet a két általános iskola diákjai
számára tartott workshopokon keresztül valósítják meg. A műhelymunkák
témái a csillagászat, naprendszer, ké-
mia és fizika területéről származnak,
és felváltva kerülnek megrendezésre
Viroviticán illetve Barcson.
A DENACO projekt teljes költsége
118.358,48 €, az EU-tól származó támogatás mértéke 100.603,23 €.
A pályázat 12 hónapja alatt a következő műhelymunkák kerülnek megrendezésre:
A naprendsze r/ Vladimir Nazor Általános Iskola szervezésében/
Csilagok – csillagrendszer / Vladimir
Nazor Általános Iskola szervezésében /
Napórák / Vladimir Nazor Általános Iskola szervezésében/
IKT tréning a pedagógusok számára /
Deák Ferenc Általános Iskola szervezésében/
Két alkalommal megrendezett fizikai-kémiai műhelymunkák / Deák Ferenc Általános Iskola szervezésében/
Közös utazás Zágrábba, a Technikai
Múzeumba / Vladimir Nazor Általános
Iskola szervezésében /
Az IPA CBC Projekt harmadik pályázati felhívása 2011. november 22-én
jelent meg. A pályázatunk várólistára
került, majd a végleges elfogadása
2013 júniusában történt meg.
Az EU Felügyelő Bizottságával folytatott egyeztetések után, és a szükséges változtatások végrehajtásával a
Projekt megvalósítására 2013-ban és
2014-ben kerül sor.
A projekt első tevékenységére és a
hivatalos megnyitóra 2013. november
20-án került sor. 2014. október 21-ig,
amíg a projekt hivatalosan is befejeződik, a különböző tevékenységek
felváltva kerülnek megrendezésre
Horvátország és Magyarország között.
Tevékenységek a projekt során
2013. nov. 20. Nyitó konferencia a
Vladimir Nazor Általános Iskolában,
Viroviticán
A 2007-2013 időszakot átfogó IPA
CBC program DENACO elnevezésű
7
projektjének nyitó konferenciájára
Viroviticán, a Vladimir Nazor Általános
Iskolában került sor. Ez alkalomból az
intézmény igazgatónője, Mrs. Sanjica
Samac bemutatta a projektet, az iskolát, és a projekt során a Vladimir Nazor
Általános Iskolában megvalósuló tevékenységeket, hangsúlyozva a két
ország közötti kapcsolatok megerősítését és kiemelve a projekt jelentőségét a résztvevő két általános iskola
számára.
2013. nov.22. Nyitó konferencia
a barcsi Deák Ferenc Általános Iskolában
Az ünnepélyes nyitó konferencia
során a magyarországi projekt koordinátor, a Deák Ferenc Általános Iskola
igazgatónője, Vízváriné Maronics Mária bemutatta az iskolát, a DENACO
projekt tervezett megvalósulását, valamint a projekt jelentőségét a nem-
zetközi kapcsolatok és a két általános
iskola kapcsolatának erősítésében, illetve a baráti kötelékek jövőbeli megőrzésében.
2014. Marc 3. A naprendszer –
műhelymunka; a műhelymunka vezetője: Ivan Fadljevic, tanár
Az első műhelymunka megszervezője a Vladimir Nazor Általános
Iskola. Mindkét iskola diákjai részt
vesznek egy tanórán, ahol megismerkednek a fotovoltaikus lencsék
működésének alapelveivel, amint a
napenergiát egyenesen villamosenergiává alakítják; megismerkednek
még a napkollektorokkal, és a Nap
energiájának felhasználási lehetőségeivel, a Nap energiájának összpontosításával és hasznosíthatóságával az
óriási erőműveknél. A műhelymunka
során a tanulók elkészítik saját naplámpásaikat befőttesüveg, napelem,
LED dióda, kapcsoló, vezetékek felhasználásával.
2014. Marc 10. IKT tréning a Vladimir Nazor Általános Iskola és a Deák
Ferenc Általános Iskola pedagógusainak számára
A Deák Ferenc Általános Iskolában
kerül megrendezésre az IKT tréning a
két általános iskola pedagógusainak
számára. A tréning során a pedagógusok megtanulhatják a digitális tanmenet elkészítését, és a smart táblák
8
használatát a nevelő-oktató munkában. Megismerkednek az informatika
és a kommunikációs technika előnyeivel a tanításban.
2014. márc. 20. Műhelymunka a
Nap és Naprendszer témájában; a
műhelymunka vezetője: Zlatko Kovacevic, tanár
A Vladimir Nazor Általános Iskola
rendezi meg a műhelymunkát a Nap
és Naprendszer témájában. A két iskola diákjai megismerkednek a galaxisunkkal, csillagokkal és távoli bolygókkal, a csillagok életciklusával, a
csillagok „születési helyével“, dupla és
többszörös csillagokkal, egyéb bolygók planetáris rendszereivel, csillagok
nyílt és gömbölyű csoportosulásaival,
galaxisokkal, helyi galaxis csoportokkal valamint a világűr múltjával és
jövőjével. A workshop második részében a gyerekek csillagokat vizsgálnak
teleszkóp segítségével és élvezhetik
a világűr szépségeit.
2014. ápr. 24. Műhelymunkák a fizika-kémia területén, fő téma: A víz; a műhelymunka vezetője: Kövesi Andrásné
A barcsi Deák Ferenc Általános
Iskola szervezésében kerül megrendezésre a fizika-kémia témájú műhelymunka, melynek során a tanulók az „öt
elem“ egyikével, a vízzel ismerkednek
meg közelebbről. Bemutatásra kerül a
víz jelentősége a földi életre, és a vízvédelem fontossága. A műhelymunka
gyakorlati részében a gyerekek fizikai – kémiai kísérleteket végeznek
a vízzel. A projekt részeként a diákok kalandos vízi játékokban is részt
vesznek, melyek a Nagy Vagy című
televíziós műsorból ismerhetők, ahol
az iskola csapata kiválóan szerepelt,
országos második helyezést elérve.
A sporteseményeket Fazekas Szilvia
irányítja, viroviticai segítői pedig Krum
Stevanovski és Nikolina Mikic. A rajz
és fotókiállítás Szabóné Boros Szilvia
felügyeletével zajlik.
2014. május 16. Tanulmányi kirándulás Zágrebba, a Technikai Múzeumba
A Vladimir Nazor Általános Iskola
szervezésében a két iskola diákjai közösen utaznak tanulmányi kirándulásra Zágrábba, a Technikai Múzeum és
Csillagvizsgálóba, ahol megismerkednek a természettudomány gyakorlati
9
hasznosságának történelmi fejlődésével, a technológiával mindennapi életünkben, a Naprendszer tanulmányozásának fontosságával, a csillagok és
a Világűr szerepével az emberi társadalom fejlődésében. A kirándulás keretein belül a gyerekek közös ebéden
is részt vesznek.
2014. júnus 18.: Műhelymunkák
a fizika-kémia területén, fő témakör:
a levegő; a műhelymunka vezetője:
Nagy Istvánné
A Deák Ferenc Általános Iskola
rendezi meg a fizika-kémia témájú
második műhelymunkát, melynek középpontjában életünk egyik legfontosabb feltétele, a levegő áll. A műhelymunkák alatt a diákok megismerik
a levegő szerepét a földi életben, és
gyakorlati tapasztalatokat is szerezhetnek a témában az elvégzett kísérletek segítségével. A worshop részeként a tanulók kipróbálhatják a Nagy
Vagy televíziós műsorból megismert
érdekes légi és szárazföldi játékokat.
A műhelymunka idején rajz és fotókiállítás is megtekinthető az iskolában.
A rendezvényekért felelős pedagógusok Szabóné Boros Szilvia, Fazekas
Szilvia Barcsról, illetve Krum Stevanovski és Nikolina Mikic Viroviticáról.
2014. szept. 17.: Workshop a
Napórákról; a workshop vezetője:
Zlatko Kovacevic, tanár
A Vladimir Nazor Általános Iskola
rendezi meg azt a workshopot, melynek fő témája a Napóra. Mindkét iskola diákjai megismerkednek az idő
mérésével és kiszámításával, megtapasztalhatják, hogy milyen fontos tényezők is ezek életünkben. A tanulók
megtekintik a Vladimir Nazor Általános Iskola Napóra Parkját. A műhelymunka gyakorlati részében elkészítik
saját napórájukat régi CD/DVD lemezekből.
2014. okt. 21. : A DENACO projekt
záró ünnepsége
A DENACO projekt megvalósulásának utolsó színtere Bikal, ahol mindkét
iskola tanárai és tanulói részt vesznek
a középkori témapark színes rendezvényein, játékain. Az egy éven át tartó
közös projekt megvalósulása erősíti
az intézmények közötti jó kapcsolatot
és együttműködést, ami kiváló alapul
szolgál a jöbőbeli közös munkához a
két iskola között.
10
IPA CBC- cross border cooperation
For period 2007.-2013., the EU
has opened IPA Programme (Instrument for Pre- Accession) which represents a unique financial
instrument for financing programmes between member countries
of the EU and countries candidates or potential candidates for EU
membership. IPA component II,
titled Cross border cooperation
(IPA CBC), supports programmes
related to cross-border cooperation border-line regions of the
Republic of Croatia and neighbor
countries members of the EU
or potential candidates. Due to
unique for of Croatian State territory and great length of it’s borders, cross-border cooperation
through EU programmes has an
important role in Croatian regional
development.
Main priorities of IPA II component are:
Encouraging cross-border cooperation
Sustainable environmental development
Market development- economic development
Improvement of cohabitation on outer borders of the EU
Improvement of life conditions in border
line areas
Capacity building of local/regional/national
institutions for EU Programme implementation
Total amount and percentage
of co-financing from EU are defined based on the priorities of
growth on which nominated project relies on.
DENACO
Project of the cross-border
cooperation between Hungary
and Croatia within IPA CBC Programme, includes cooperation
between two primary schools,
Vladimir Nazor Virovitica and KLIK
Barcsi Tankerület- Deak Ferenc Elementary School Barcs. From wide
range of regional development priorities, in DENACO project the Priority 2 was chosen Economic cooperation and joint development
of human resources- cross-border
cooperation. For alleged priority
minimum amount of the Project is
set on 100.000,00 € and maximum
amount is set on 200.000,00 €.
Acceptable co-financing from the
EU is 85%. Acceptable Project duration is 12 months.
In cooperation with Deak Ferenc Elementary school Barcs
and the City of Virovitica, Primary school Vladimir Nazor Virovitica has nominated a project of
cross-border cooperation through
workshops for students of two primary schools in fields of astronomy, solar system, Chemistry and
physics which will be alternately
held in Barcs and Virovitica. Overall value of the DENACO project
is 118.358,48 €, and co-financing
amount from the EU is 100.603,23
€. Total duration of the Project is 12
months through which workshops
will ne held:
11
Solar System (in organization of
Primary School Vladimir Nazor)
Stars and Stellar System (in organization of Primary School Vladimir Nazor)
Sundial (in organization of Primary
School Vladimir Nazor)
ICT training for teachers ( in organization of Deak Ferenc Elementary School)
Two workshops in Physics and
Chemistry (in organization of
Deak Ferenc Elementary School)
Joint Study trip to Zagreb, visit to
Tehnical Museum Zagreb (in
organization of Primary School
Vladimir Nazor)
The DENACO Project was applied on third call for proposals
IPA CBC announced on November
22nd 2011. The Project was accepted and included on the reserve
list from which it was additionally
accepted in June 2013. Through
consultations with Supervising Authority of EU for project implementation, needed alterations were
made and the Project implementation is planned in 2013. and 2014.
First Project activity and official
start of the project was November
20th 2013. and until October 21st
2014, when the Project officially
ends, project activities will be held
alternately in Croatia and Hungary.
Kick-off conference of the DENACO project within IPA CBC
Programme for period 2007.2013. was held on the premises
of Primary School Vladimir Nazor
Virovitica, and on that occasion
Headmaster of Primary School
Vladimir Nazor, Mrs. Sanjica Samac presented the project, the
school and activities which will be
implemented through the Project
in organization of Vladimir Nazor
Primary School, importance of the
Project for strengthening relations
between two countries and meaning of the Project for two Primary
schools, Vladimir Nazor Virovitica and Deak Ferenc Elementary
School Barcs.
November 22nd 2013.
Kick-off conference in the Deak
Ferenc Elementary School Barcs
On the Kick-off conference in
Deak Ferenc Elementary School,
project coordinator for Hungarian
school, Vizváriné Maronics Mária,
has presented the project DENACO and their school, activities
which Elementary school Deak
Ferenc Elementary School will implement, meaning of the Project
for international relations and cooperation of two schools, as well
as their further connecting and
forming friendly ties.
Project activities
March 3th 2014.
Solar System workshop; workshop
leader: Ivan Fadljević, professor
November 20th 2013. Kick-off
conference in Primary school Vladimir Nazor Virovitica
Within the first workshop in organization of Primary school Vladimir Nazor, there will be held a lec-
12
ture for students of both schools
through which students will learn
about work principals of photovoltaic lenses, direct converting
of solar energy into electric energy; also they will learn about solar collectors and possibilities of
heating water and facilities using
Sun energy; and also about focusing energy of the Sun and it’s usage in large energy plants. Within
this project activity there will be
also held a workshop in which
students will make their own solar
lamps by using glass jar, solar cell,
LED diode, switch, connecting
wire and resistor.
March 10th 2014. ICT training for
teachers of both Primary schools,
Vladimir Nazor Virovitica and
Deak Ferenc Elementary School.
Within Stars and Stellar System workshop, in organization of
Primary School Vladimir Nazor,
students of both schools will
learn about our Galaxy, stars as
distant Suns, Life cycle of stars,
„Birth-places“ of stars, double and
multiple stars, planetary systems
of other suns (stars), opened and
globular clusters of stars, galaxies, local galaxy clusters, galaxy
clusters and past and future of the
Space. In second part of the workshop students will observe Stars
and enjoy in beauties of Space by
using telescopes.
March 20th 2014.
Workshop Stars and Stellar
System, workshop leader: Zlatko
Kovačević, professor
Within Stars and Stellar System workshop, in organization of
Primary School Vladimir Nazor,
students of both schools will
learn about our Galaxy, stars as
distant Suns, Life cycle of stars,
„Birth-places“ of stars, double and
multiple stars, planetary systems
of other suns (stars), opened and
globular clusters of stars, galaxies, local galaxy clusters, galaxy
clusters and past and future of the
Space. In second part of the workshop students will observe Stars
and enjoy in beauties of Space by
using telescopes.
April 24th 2014. Workshop Physics and Chemistry - element water, workshop leader: Kövesi Andrásné
In organization of Deak Ferenc
Elementary School Barcs, there
will be held a Phisycs and Chemistry workshop through which students will learn about one of the
five life elements- water. Through
workshop students will learn
about meaning of water for life
on Earth, the importance and care
about water, and through practical
part of the workshop, students
will perform experiments in Physics and Chemistry involving water.
As a part of the project activities,
students will participate in games,
sports and socializing within
NAGY VAGY sport club and painting and photography workshops
under supervision of Szabóné
Boros Szilvia and Fazekas Szilvia
from Barcs and Krum Stevanovski
and Nikolina Mikić from Virovitica.
13
May 16th 2014. Common study
trip to Zagreb - visit to Tehnical
Museum Zagreb
In organization of Primary
school Vladimir Nazor Virovitica, students of both schools are
traveling on a joint study trip to
Zagreb to visit the Technical Museum and Star Observatory in Zagreb so they would learn about
historical development of practical usage of science and technology in every day life, and understand the meaning of studying of
the Solar System, stars and Space
in achievements of development
of human society. Within the trip
also a joint lunch for students is
planned.
June 18th 2014. Workshop Physics and Chemistry - element air,
workshop leader: Nagy Istvánné
In organization of Deak Ferenc
Elementary School, a workshop
in Physics and Chemistry will be
held through which students will
learn about one of the most important life elements- air. Through
the workshop, students will learn
about importance of air for life on
Earth, and through practical part
of the workshop students will conduct experiments in Physics and
Chemistry involving air. As a part
of the project activities, students
will participate in games, sports
and socializing within NAGY
VAGY sport club and painting and
photography workshops under
supervision of Szabóné Boros
Szilvia and Fazekas Szilvia from
Barcs and Krum Stevanovski and
Nikolina Mikić from Virovitica.
September 17th 2014. Workshop
„Sundial“, workshop leader: Zlatko Kovačević, professor
In organization of Primary
school Vladimir Nazor Virovitica
a workshop „Sundial“ will be held
through which students of both
schools will learn about measuring and calculating time, importance and meaning of time computing, and also students will see
Sundial Park of Primary school
Vladimir Nazor. Within the workshop students will also have practical work through making sundials using old CD/DVD discs.
October 21st 2014. Ending ceremony and conclusion of Project
DENACO
Implementation of the Project
DENACO ends with closing ceremony on Bikal, where students
and teachers of both schools who
participated in project implementation will conclude the project implementation through games and
socializing. They will celebrate the
Project through which they have
developed and strengthen mutual cooperation and friendship as
a basis for future joint work and
progress of both schools.
www.denaco.com.hr
IZDAVAČ:
ZA NAKLADNIKA:
GRAFIČKA PRIPREMA I TISAK: Grafoprojekt, Virovitica
NAKLADA: 1500 kom
2014.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
534 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content