close

Enter

Log in using OpenID

Bilten 43 - Grad Belišće

embedDownload
GRAD BELIŠĆE
Broj 43
01. 05. 2011.
RIJEČ GRADONAČELNIKA
Dragi građani Belišća i prigradskih naselja!
Koristim ovu prigodu kako bih vam uputio čestitke povodom 1. svibnja, Dana grada Belišća,
župe sv. Josipa Radnika i Međunarodnog praznika rada. Kao i proteklih godina, Belišće i ove
godine Dan grada obilježava brojnim sportskim, društvenim i kulturnim priredbama koje
započinu već sredinom travnja i trajat će do sredine svibnja. Ovim putem pozivam Vas na
sudjelovanje u svim aktivnostima organiziranim u povodu Dana grada Belišća.
Središnja proslava Dana grada odvijat će se u subotu, 30. travnja 2011. godine. Program
započinje Svečanom sjednicom Gradskog vijeća grada Belišća u 10,30 sati na kojoj će biti
dodijeljena javna priznanja.
Nakon sjednice, svi su uzvanici pozvani na ručak s građanima u 12 sati, na grah iz šestolitarskog
„kotlića“ uz bogat zabavni program.
U ime Gradskog vijeća i svoje osobno ime, pozivam vas na zajednički ručak u centar Belišća.
Još jednom vam čestitam Dan grada Belišća, a građanima Belišća želim ugodno provedeno
vrijeme u krugu obitelji i dragih gostiju prigodom proslave crkvenog goda sv. Josipa Radnika.
Grad Belišće
GRADSKI BILTEN
PROGRAM OBILJEŽAVANJA DANA GRADA BELIŠĆA
DOBITNICI JAVNIH PRIZNANJA GRADA BELIŠĆA ZA 2011. GODINU
a temelju prijedloga Odbora za javna priznanja, Gradsko vijeće grada Belišća na
svojoj 15. sjednici održanoj dana 20. travnja donijelo je odluku kojom je usvojilo
N
prijedlog navedenog Odbora da se za 2011. godinu dodijele sljedeća javna priznanja:
Plaketa “Grb grada Belišća”
Društvo “Naša djeca” Belišće - za izuzetna ostvarenja i doprinos u poticanju i organiziranju
aktivnosti s djecom i za djecu na području grada Belišća,
Lovačko društvo “Vepar” Belišće - za izuzetna ostvarenja i doprinos u promicanju
lovačke etike, lovne kinologije i lovnog streljaštva na području grada Belišća,
Milan Salajić, dipl.ing. - za izuzetna ostvarenja i doprinos u kulturnom, sportskom i
sveukupnom društvenom životu Grada.
Plaketa “S.H.Gutmann”:
KALIVODA OBRT Bistrinci - za izuzetna ostvarenja i doprinos u gospodarskom životu
Grada,
Obrt PETROVIĆ-GALVANO Belišće - za izuzetna ostvarenja i doprinos u gospodarskom
životu Grada,
Branko Žužić iz Valpova - za izuzetna ostvarenja i doprinos u gospodarskom životu
Grada.
Navedenim osobama javna priznanja uručit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća
povodom proslave obilježavanja Dana grada Belišća koja će se održati u subotu, 30.
travnja s početkom u 10,30 sati.
2
GRADSKI BILTEN
Grad Belišće
LOKALNA SAMOUPRAVA
RJEŠAVANJE VLASNIČKIH ODNOSA GRADA BELIŠĆA
akon što je Gradsko vijeće na 12. sjednici
N
u studenom 2011.godine, imenovalo
Povjerenstvo za utvrđivanje stanja imovinsko
- pravnih odnosa na području grada Belišća
u sastavu Dinko Huis – predsjednik te
članovi Marija Ilić, Slavko Marjančević,
Marija Pitner, Višnja Požar, Zlatko Adjulović,
Tomislav Vukelić, Slavko Milekić, zajedno sa
predstavnicima tvrtke Belišće d.d. započeli
su sa postupkom rješavanja imovinsko
pravnih odnosa na nekretninama koje su
javnoj namjeni s ciljem stjecanja nekretnina
u vlasništvo grada Belišća.
Stručne službe grada Belišća zatražile su
od ovlaštenih tijela sve zemljišno-knjižne
izvatke u kojim je upisano društveno
vlasništvo - korisnik Kombinat Belišće
gdje je utvrđeno 84 nekretnine te su sve
pojedinačno indentificirane temeljem čega
je utvrđeno da se pretežnim djelom radi o
višestambenim zgradama za koje je u tijeku
postupak etažiranja ali jednim dijelom i o
javnim površinama (parkovi, parkirališta,
šetnice, garaže, bunari i sl.). Ubrzo nakon toga
obavljeni su razgovori i u Hrvatskom fondu
za privatizaciju a u cilju ishođenja potvrde
kojom bi se utvrdilo da li su sve identificirane
nekretnine koje se vode kao društveno
vlasništvo procjenjene u temeljni kapital
Belišća d.d. u trenutku pretvorbe. Nadalje,
Grad Belišće uputio je i službeni dopis tvrtci
Belišće d.d. u cilju sanacije bazena iz sredstava
nacionalnih i međunarodnih fondova. U
tijeku je izrada projektne dokumentacije za
sanaciju bazena kako bi se samoj sanaciji
moglo pristupiti što prije nakon rješavanja
vlasničkih odnosa.
Kroz proteklo razdoblje Povjerenstvo je
intenzivno vodilo razgovore sa Belišćem
d.d., a u svezi rješavanja vlasničkih odnosa
na nekretninama u vlasništvu Belišća d.d.,
koje se nalaze izvan tvorničkog kruga, a
koje su Gradu predane na upotrebu i posjed
(kao što su: Sportski park Belišće, Bazen,
Dom kulture, Stara zgrada gradske uprave,
Kino, Omladinski dom, Kajak klub, Muzej,
Ribički dom), temeljem čega je grad Belišće
uputio tvrtci pismo namjere za stjecanjem
u vlasništvo predmetnih nekretnina, radi
daljnjeg ulaganja i gospodarenja izgrađenim
građevinskim objektima. Pismo namjere
prihvatio je i Nadzorni odbor tvrtke Belišće
d.d. o čemu su se i službeno očitovali prema
Gradu Belišću. Predmet zamjene od strane
grada Belišća mogla bi biti 1/2 vlasništva nad
Palej zgradom u jednakoj protuvrijednosti
u odnosu na predmetne nekretnine u
vlasništvu Belišća d.d. Ministarstvo kulture
dostavilo je i svoje stručno mišljenje oko
tumačenja odredbi Zakon o zaštiti i očuvanju
kulturnih dobara kojim je potvrdilo da
ne postoje zakonske zapreke za zamjenu
suvlasništva Palej zgrade za druge nekretnine
u javnoj uporabi s tvrtkom Belišće d.d.
PROGRAM POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA
listopadu 2008. godine Grad Belišće i
U
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti potpisali su ugovor
o suradnji za provedbu Programa Pomoć u
kući starijim osobama kroz koji je trenutno
uključeno 200 starijih osoba i to iz Belišća 95
korisnika, Bistrinci 25 korisnika, Gat 13 korisnika, Vinogradci 10 korisnika, Veliškovci 22
korisnika, Gorica 4 korisnika, Bocanjevci 14
korisnika, Tiborjanci 15 korisnika i Kitišanci 2
korisnika.
O korisnicima se brine 12 osoba i to 8 geron-
todomaćica, medicinska sestra, 2 pomoćna radnika i voditeljica s ciljem poboljšanja
kvalitete života starijih osoba i uključivanja u
život šire društvene zajednice, da se ne osjećaju izolirano i da starost provedu u svom,
poznatom okruženju - svom domu, što je i
želja samih korisnika.
Djelatnici Programa: Mirjana Mihaljević, Zorica Sever, Gordana Mikolić, Silvija Milković,
Ana Rickert, Marina Crnoja, Vesna Butorac,
Monika Kolesar, pomoćni radnici: Anica Gažić
i Jozo Ignac, medicinska sestra Tanja Govedić
3
Grad Belišće
GRADSKI BILTEN
i voditeljica Gordana Papišta
Papišta.
U provedbu Programa uključeno je 13 stalnih volontera i 5 koji povremeno dolaze:
Jasna Hata, Jadranka Karapetrić, Mirjana Grgić, Zdenka Rakić, Dragica Brkić, Marica Ileš,
Zdenka Papišta, Dragica Barić, Lidija Tomašević, Goran Tomašević, Nataša Mikolić, Marija
Šabjan i Ivan Perak.
Usluge kroz Program: organiziranje prehrane,
kućni poslovi, uređenje okućnice, osobna higijena i osnovna zdravstvena skrb, psihosocijalna podrška i posredovanje u ostvarivanju
raznih prava. Osim tih usluga djelatnici i volonteri se brinu o nabavci donacija za korisnike – odjeća, obuća, namještaj, molerski
radovi, ogrijev po povoljnijoj cijeni, kao i donacije.
Osim usluga koje su zadane Programom, a
iako u Belišću nije organiziran dnevni boravak za starije osobe, djelatnici i volonteri organiziraju tijekom godine mnogobrojne druge aktivnosti: proslave rođendana korisnika,
Valentinovo, Dan žena, radionice (izrade čestitki povodom Dana žena, ukrasi za Uskrs,
izrade torbi od tkanine ukrašenih salvetnom
tehnikom, likovna radionica), sudjelovanje u
organizaciji manifestacije Gnijezdo sa tisuću
pisanica, organiziranje informatičkog tečaj za
korisnike u suradnji sa Portal alfom, organiziranje maskenbala ( radionica izrade kostima,
izrada krofni). Pored toga, organizirana je i
edukacija djelatnika Programa- predavačica
teologinja iz Đakova Eva Dominković na kojoj su sudjelovali djelatnici iz Valpova i Donjeg Miholjca te radionica sa djecom Dječjeg
vrtića Maslačak na temu bojanje jaja za Uskrs.
Tijekom godine u planu je još organiziranje
cjelodnevnog izlet za korisnike do Sv. Ane u
Bistrincima, proslava Međunarodnog dana
starijih osoba, sudjelovanje u proslavi Dana
grada, radionice vezane uz Božić, radionice
u udruzi Zvono, cvjetni korzo, jesenja noć u
Belišću, Festival bundeva i druge.
NOVOUSTROJENA TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BELIŠĆA
akon što je u prosinca održana osnivačka
N
skupština Turističke zajednice, a na kojoj
su u sastav Turističkog vijeća izabrani gradonačelnik Zvonko Borić za predsjednika te članovi Danijel Nikolić, Marija Ilić, Dragan Milec,
Ivica Sopek, Anica Mikolašević, Gordana Papišta, Ivan Kopjar i Monika Đogaš, predsjednik
Turističke zajednice gradonačelnik Zvonko
Borić sazvao je u veljači prvu konstituirajuću sjednicu Turističkog vijeća. Glavna tema
rasprave bio je Plan i Program rada Turističke
zajednice za nadolazeće razdoblje. Dosadaš4
nji predsjednik Dragutin Gibičar također je
nazočio sjednici koji se osvrnu na sve dosadašnje tradicionalne manifestacije Turističke
zajednice, nakon čega su se svi članovi uključili u raspravu svojim idejama i prijedlozima.
Predsjednik Zvonko Borić istaknuo je važnost
i ulogu Turističke zajednice u promicanju i
razvoju turizma i naglasio kako novi projekti
trebaju otvoriti novu dimenziju razvoja turizma, a ako postoji tendencija za novim aktivnostima i podizanju razine rada potrebno je
utvrditi da li se sa svim potencijalima kojima
GRADSKI BILTEN
Grad Belišće
trenutno raspolaže Belišće može učiniti više u
smjeru razvoja turizma pronalaženjem sredstva za realizaciju projekata putem Turističke
zajednice RH, Europske unije i drugih nadležnih institucija. Kako bi se izradio što kvalitetniji Plan i Program rada ne samo za tekuću
godinu već i za višegodišnje razdoblje svi članovi turističkog vijeća izradit će svoje prijedloge na temelju čega će se sastaviti konačni
Plana i Programa rada Turističke zajednice, a
o kojem će se raspravljati na sljedećoj sjednici
Turističkog vijeća.
IMENOVANI NOVI ČLANOVI SAVJETA MLADIH
a nove članove u sastav Savjeta mladih, čiji
Z
mandat traje dvije godine, Gradsko vijeće
grada Belišća izabralo je: Teu Jančikić, Gorana
Mihaljević, Marka Pavlovića, Ivana Radunković, Slavena Ranogajeca, Sandu Rogač i Dinu
Rupića. Krajem siječnja, gradonačelnik Zvonko Borić sazvao je i konstituirajuću sjednicu
Savjeta mladih na kojoj je za predsjednika tajnim glasovanjem izabran Goran Mihaljević,
za zamjenika Marko Pavlović, a zapisničarske
poslove Tea Jančikić.
Gradonačelnik Borić čestitao je mladima na
izboru i pozvao ih da se angažiraju i da pokušaju nešto učiniti za grad, posebno s aspekta
mladih u Belišću i prigradskim naseljima. Naglasio je pri tome da od strane gradske uprave mogu očekivati pomoć u realizaciji ideja
i aktivnosti te pozvao Savjet mladih da kao
partner surađuje s Gradskim vijećem i Gradonačelnikom. Članovi Savjeta mladih održali
su nekoliko svojih radnih sjednica, a sudjelovali i u Valpovu na zajedničkom sastanku
sa članovima Savjeta mladih grada Valpova
i Osječko-baranjske županije. Na radnom sastanku predstavljeni su projekti rada Savjeta
mladih OBŽ za Gradove Valpovo i Belišće te
je donijet program rada koji će se provoditi na području dvaju gradova. Predstavnici
članova Savjeta mladih Belišća pozdravili su
predloženi plan rada te su naglasili kako će
tijekom nadolazećeg razdoblja ispitati sve
mogućnosti realizacije i sudjelovanja Savjeta
mladih Belišća u predloženim projektima.
GRADONAČELNIK POTPISAO POVELJU O PRISTUPAČNOSTI
JAVNIH PROSTORA OSOBAMA S INVALIDITETOM
a godišnjoj Skupštini Udruge gradova u
N
Republici Hrvatskoj, održanoj početkom
veljače u Zagrebu, gradonačelnik Zvonko
Borić potpisao je Povelju o pristupačnosti
javnih prostora osobama s invaliditetom.
Povelju je na potpisivanje gradonačelnicima
i zamjenicima gradonačelnika uručila koordinatorica UN-a i stalna predstavnica UNDP-a
5
Grad Belišće
GRADSKI BILTEN
Louisa Vinton. Potpisivanjem Povelje, gradonačelnici i zamjenici gradonačelnika 19 gradova, izrazili su svoju predanost uklanjanju
postojećih prostornih prepreka i promicanju
odgovarajuće pristupačnosti javnih prostora
osobama s invaliditetom. Poveljom su iskazali svoju spremnost da sustavnim mjerama potiču ulaganje resursa u stvaranje okružja u kojima će javni prostori, javne usluge i komunikacije biti u najvećoj mogućoj mjeri dostupni
svim stanovnicima hrvatskih gradova. Potpisivanje Povelje dio je projekta Pravo na život
u zajednici koji u Hrvatskoj provodi Program
Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), a inicijativa za potpisivanjem Povelje pokrenuta je
u suradnji s Ministarstvom obitelji, branitelja
i međugeneracijske solidarnosti. Ovom prigodom, Povelju o pristupačnosti javnih prostora osobama s invaliditetom potpisali su
osim gradonačelnika Belišća, gradonačelnici
Rijeke, Kutine, Vukovara, Šibenika, Vinkovaca,
Opatije, Gline, Petrinje, Novske, Raba, Bakra,
Drniša, Vodica, Otoka i Donjeg Miholjca te zamjenici gradonačelnika i predstavnici Zadra,
Cresa, Delnica, Valpova, Korčule i Siska.
OBILJEŽENA DEVETNAESTA OBLJETNICA AKCIJE BARANJA
Puhačkog orkestra DVD-a Valpovo.
Uz djecu i obitelji poginulih pripadnika
107. brigade i pripadnike udruga proizišlih iz Domovinskog rata žrtvama su se
poklonili i odali počast izaslanici Sabora
RH, izaslanik Glavnog stožera Oružanih
snaga Republike Hrvatske, ministarstvo
nedjelju, 3. travnja svečano je obilježena devetnaesta obljetnica najveće
U
borbene akcije 107. brigade HV i pogibije petnaestorice hrvatskih vitezova.
Mimohodu i polaganju vijenaca, cvijeća i
paljenju svijeća nazočio je veliki broj građana i sudionika 107. brigade, a u programu su sudjelovali i članovi Crkvenog
pjevačkog društva MIR iz Belišća i članovi
6
obitelji, branitelja i međugeneracijske
solidarnosti, izaslanstvo MUP-a i Policijske uprave Osječko-baranjske, izaslanstvo zapovjedništva 107. brigade, izaslanstvo Osječko-baranjske županije, te
izaslanstvo gradova i općina s čijeg područja su bili pripadnici 107. brigade HV.
Molitvu za poginule hrvatske branitelje
molio je velečasni Alojz Kovaček, kapelan Vojnog ordinarijata, koji je predvodio
i misu zadušnicu u belišćanskoj župnoj
crkvi.
GRADSKI BILTEN
Grad Belišće
EU PROJEKTI
GRAD BELIŠĆE U PADOR BAZI ZA EU PROJEKTE
rad Belišće se upisao u PADOR bazu podaG
taka prijavitelja projekata za EU fondove,
pri EuropeAid-u. Europe-Aid djeluje kao razvojna agencija Europske komisije i upravlja
programima pomoći EU.
PADOR (eng. “Potential Applicant Dated Online Registration” hrv. online registracija potencijalnih prijavitelja) je baza podataka o organizacijama, tvrtkama te jedinicama lokalne
samouprave koje se prijavljuju za projekte
Europske komisije iz cijelog svijeta.
Grad Belišće se upisao u PADOR bazu podataka u suradnji s Poduzetničkim centrom
Belišće. Poduzetnički centar Belišće nudi
svim subjektima, potencijalnim prijaviteljima
projektnih prijedloga za programe pomoći
EU, tehničku pomoć pri upisu u PADOR bazu
podataka.
Upisom u PADOR potencijalni prijavitelji (kao
nositelji ili partneri) projekata za sufinanciranje iz pretpristupnih fondova EU, a kasnije i
strukturnih i kohezijskih fondova, dobivaju
svoj identifikacijski broj (EuropeAidID) u projektima. Grad Belišće je na ovaj način dobio
svoj matični broj u Europskoj uniji. Prednost
upisa u PADOR bazu je skraćivanje administrativne procedure kod izrade projektnih
prijedloga, popunjavanja obrazaca i prijave
na natječaje.
Europska komisija pomoću PADOR-a svakodnevno stvara ažurirani katalog poslovnih
partnera i vodi javnu evidenciju o uspješnosti
onih sudionika kojima su sredstava dodijeljena i koji su uspješno proveli projekte. Oni
postaju poželjni partneri u novim projektima,
postižu određenu akreditaciju kod EU fondova te su tako su povećani izgledi za uspješnost novo- prijavljenih projekata.
GRAĐANSKO SUDJELOVANJE U RURALNOM RAZVOJU
ijekom ožujka u Velikoj vijećnici grada
Tprojekta
Belišća održana je uvodna konferencija
„Građansko sudjelovanje u ruralnom
razvoju” u organizaciji HILS-a. Na konferenciji
su sudjelovali predstavnici LAG-a “Karašica” i
LAG-a “Baranja”, gradonačelnik grada Belišća
Zvonko Borić, gradonačelnik Belog Manastira Ivan Doboš također kao predstavnici ovih
dviju lokalnih akcijskih grupa, predstavnici
lokalnih uprava i udruga te ostali zainteresirani. Gradonačelnik Zvonko Borić, domaćin
konferencije pozdravio je sve goste nakon
čega su se prisutnima obratili mr.sc. Irena
Gluhak, voditeljica projekta koja je predstavila projekt “Građansko sudjelovanje u ruralnom razvoju “ i dr.sc. Snježana Tolić, suradnica
na projektu koja je održala predavanje “Leader pristup - koncept i perspektive za ruralni
razvoj”. Potom su gradonačelnik Belog Manastira Ivan Doboš i Ivan Vrbanić, predstavnik
LAG-a “Karašica” predstavili iskustva obiju lokalnih akcijskih grupa. Nakon što se predstavnica Regionalne razvojne agencije Slavonije i
Baranje Ljerka Vučković osvrnula na značaj
provedbe LEADER-a za razvoj naše županije
i nakon provedene rasprave te najave narednih projektnih aktivnosti, gradonačelnik
Zvonko Borić je prisutnima uputio završne
riječi i zaključio konferenciju pozivom da se
usmjerimo na ono najbitnije, da agažiramo
vlastite snage kako bismo uspjeli iz fondova
EU privući što više financijskih sredstava.
SURADNJA S MAĐARSKOM
ciljem povezivanja i pronalaska partnera u pograničnom području ReS
publike Mađarske, tijekom veljače gra-
donačelnik Zvonko Borić sa suradnicima
posjetio je poglavarstvo grada Šikloša.
Domaćini prvog, inicijalnog sastanka bili
7
Grad Belišće
GRADSKI BILTEN
su zamjenici gradonačelnika gđa. Szilvija
Mehring-Toth i gosp.Tamas Varga sa suradnicima. Tom prilikom razgovaralo se o
mogućoj budućoj suradnji na prijavama
zajedničkih projekata u sklopu programa
prekogranične suradnje IPA CBC Hrvatska – Mađarska te je dogovoren sljedeći
sastanak u Belišću, koji je realiziran početkom ožujka posjetom gradonačelnika
Šikloša dr. Janosa Marenicsa sa suradnicima gradu Belišću. Započeti
razgovori u Šiklošu nastavljeni su
definiranjem aktivnosti koje su od
interesa za oba grada, a u okviru akttivnosti i prioriteta iz IPA programa.
S obzirom na veliko iskustvo u pripremi i realizaciji projekata financiranih iz EU fondova (29), gradonačelnik Šikloša je ponudio pomoć
Gradu Belišću u pripremi projekata.
G
Grad Šikloš ima stručni tim koji radi
G
na pripremi projekata u Šiklošu, ali i
Budimpešti, te su spremni svoje iskustvo
prenijeti gradu Belišću s obzirom da se u
nominaciji i realizaciji projekata javlja dosta zapreka.
Na kraju kratkog, ali sadržajnog posjeta
gostiju iz Šikloša dogovoren je sljedeći
sastanak u Šiklošu.
ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM
I POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU
ožujka u Ribičkom domu preko
Sdihredinom
Drave u organizaciji Udruge djece i mlas poteškoćama u razvoju „Zvono“ Belišće
održan je seminar pod nazivom Socijalnim
poduzetništvom prema inkluziji, a u središtu rasprave bilo je zapošljavanje osoba s
invaliditetom i poteškoćama u razvoju. Edukacija se provodi u sklopu projekta IPA – IV
komponenta Razvoj ljudskih potencijala pod
nazivom „Citadela“ – Centar za zapošljava8
nje osoba s poteškoćama. U radu seminara
među predstavnicima lokalne samouprave
sudjelovala je i dogradonačelnica Grada Belišća Marija Ilić, kao i potencijalni poslodavci,
predstavnici odgojno – obrazovnih institucija, Centra za socijalnu skrb, predstavnici medija te svi oni koji svojim djelovanjem mogu
utjecati na socijalno zapošljavanje.
Partneri u provođenju ovog projekta su Udruga za kreativni razvoj „Slap“ Osijek i učilište
Janus iz Osijeka. O socijalnom poduzetništvu
kao modelu lokalnog razvoja govorila je Sonja Vuković, predsjednica Udruge Slap, a u
prezentaciji se poslužila i prigodnim filmom
o svijetlim primjerima socijalnog poduzetništva u nas. U radu ovog seminara sudjelovale
su i Jelena Soudil Prokopec iz Udruge Inkluzija Iz Osijeka te Mirjana Sudar iz Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje. Jasenka Vizentaner
iznijela je svoja razmišljanja o predstojećim
aktivnostima Udruge Zvono u projektu Citadela u organiziranju povrtlarskih aktivnosti.
GRADSKI BILTEN
Grad Belišće
GOSPODARSTVO
PODUZETNIČKI CENTAR BELIŠĆE
Kralja Tomislava 206, Belišće
031/400 628/606, Faks: 031/400 602
E-mail: [email protected]
zaposlenici Danijela Grđan, mr.sc. i Zlatko Ištvanović, dipl.oec.
cilju jačanja i poticanja razvoja poduU
zetništva na području grada Belišća, od
veljače ove godine aktivirao se Poduzetnički centar Belišće (PC Belišće). Aktivnosti su
započele organiziranjem seminara te pružanjem informacija i usluga svim zainteresiranim poduzetnicima, a koje su neposredno
ili posredno vezane uz razvoj njihove gospodarske aktivnosti.
Također, proširena je djelatnost centra na savjetovanje, izradu i provođenje projekata za
predpristupne programe EU, konzultacijske
usluge te pripremu projektnih ideja za natječaje. Centar svakodnevno prati nacionalne i
međunarodne natječaje i analizira primjerenost natječaja potencijalnim korisnicima s
područja našeg grada. Nakon selekcije cjelokupnih informacija iz mnoštva elektronskih izvora na hrvatskom i engleskom jeziku,
Poduzetnički centar Belišće izdvaja natječaje za razne fondove o kojima izvještava širu
javnost putem stranica grada Belišća (www.
belisce.net) i drugh koje se na ovu stranicu
nadovezuju.
Na taj način daje se potencijalnim korisnicima uvid u trenutne mogućnosti i potencijale
u odnosu na izvore financiranja za projekte
kao i neke oblike potpora, pri čemu Poduzetnički centar Belišće nudi tehničku i savjetodavnu pomoć kao i partnerstvo u potencijalnim projektima.
U dvomjesečnom razdoblju djelovanja centra u novom sastavu, objavljen je niz obavijesti od kojih su samo neke bile: Otvoreno društvo, HEP – Javni natječaj za dodjelu donacija,
MINGORP – Operatovni programi poticaja,
HAMAG - Jamstveni fond ženama poduzeticama, Uspostavljanje mreže mentora za žene
poduzetnike i sl.
Ovakav pristup se do sada pokazao vrlo učinovitom jer je rezultirao nizom upita, ugovorenih i održanih sastanaka, mini-savjetovanja
te projektima. Stoga je namjera nastaviti s
ovakvim i sličnim djelatnostima u budućnosti, pri čemu je centar uvijek otvoren prema
prijedlozima, suradnji ili inicijativama u svrhu
poboljšanja učinkovitosti i razvoja našeg grada.
PODUZETNIČKI CENTAR BELIŠĆE
protekla dva mjeseca Poduzetnički centar
U
Belišće je u okviru projekta „Obrazovanje
u poduzetništvu“, odobrenog od strane Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva,
organizirao tri predavanja za poduzetnike,
ali i sve druge zainteresirane osobe. Prvo
predavanje s temom „Vještina pregovaranja i
govorne vještine“ okupio je poduzetnike, ali
i osobe zainteresirane za stjecanje osnovnih
i proširivanje postojećih znanja o suvremenim načinima komuniciranja. Na predavanju
su prezentirane osnove uspješnog pregovaranja, ključni faktori i principi uspješne komunikacije te vođenje i zaključivanje pregovora. Nakon predavanja, sudionici seminara
su sudjelovali u interaktivnoj radionici, gdje
su odmah pokazali koliko su novih saznanja
usvojili tijekom predavanja.
Početkom ožujka, u suradnji s Miholjačkim
poduzetničkim centrom, održano je i predavanje na temu Kako izvoziti – Hrvatska
izvozna ofenziva s ciljem stjecanja osnovnih
9
Grad Belišće
GRADSKI BILTEN
znanja koja se odnose na kreiranje uspješnog
izvoznog plana, Istraživanje tržišta – benchmarking, Financiranje izvoza - međunarodni
uvjeti plaćanja, Definiranje međunarodnog
kupoprodajnog ugovora te Carinski postupci
- porijeklo robe.
Treće predavanje Poduzetničkog centra Belišće održano je s temom Poslovni plan. Cilj
seminara je bio osvijestiti i educirati poduzetnike i ostale sudionike o važnosti poslovnog
plana za pokretanje posla, ali i za postojeće
poslovanje. Prisutni su upoznati s osnovama
poslovnog planiranja, saznati što je poslovni
plan, koji je cilj, sadržaj i struktura poslovnog
plana te kako ga napisati.
Javni natječaj za dodjelu donacija od strane
HEP-a u 2011.godini
Predmet natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata iz područja mladi (odgojno-obrazovni projekti, sportske i “kulturne
aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i
mlade); umjetnost i kulturna baština (pomoć
nadarenim umjetnicima, promocija hrvatske
kulture u inozemstvu, aktivnosti očuvanja
nacionalne i lokalne kulturne baštine); humanitarno djelovanje (karitativni projekti i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne
i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama); okoliš (projekti promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu, projekti
poboljšanja stanja okoliša); znanost i društvo
(znanstveni projekti, poticanje inovativnosti
i kreativnosti, antikorupcijski projekti i drugi
projekti razvoja civilnog društva i demokracije)
Uvjeti natječaja: sudionici natječaja mogu
biti isključivo registrirane udruge, klubovi i
ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
Na natječaj se ne mogu prijaviti pojedinci, tr-
govačka društva, jedinice lokalne samouprave (gradovi, općine, županije) ili tijela državne
uprave. Prijavljeni projekti moraju se odnositi
na aktivnosti u 2011. godini. Sudionici natječaja (članovi tijela udruga, klubova i ustanova) ne mogu biti zaposlenici HEP grupe.
Kriteriji za odabir: kvaliteta i izvornost projekta, stupanj korisnosti za lokalnu ili širu društvenu zajednicu i učinkovito korištenje donacijskih sredstava
Pravila natječaja: svi zainteresirani imaju pravo natjecati se za samo jedan projekt. Udruge, klubovi ili ustanove koje prijave vise od
jednog projekta isključit ce se iz natječaja. Sudionici natječaja dostavljaju ispunjenu prijavnicu za Javni natječaj za donacije na adresu
Hrvatska elektroprivreda d.d., 10000 Zagreb,
Ul. “grada Vukovara 37, s naznakom „NATJEČAJ ZA DONACIJE - NE OTVARATI” i nazivom
područja projekta. Prihvaćaju se isključivo
prijave ispunjene na obrascu prijavnice koji
je sastavni dio ovog natječaja. Obrazac prijavnice može se preuzeti s internetskih stranica
Hrvatske elektroprivrede www.hep.hr/dop
Prijavnica mora biti čitko ispisana i mora sadržavati ispunjene sve predviđene rubrike
(podatke). Prijavnica mora biti ovjerena pečatom i potpisana od strane osobe ovlaštene
za zastupanje i potpisivanje ugovora u ime
udruge, ustanove ili kluba. Ukoliko je ista osoba voditelj projekta, ona se potpisuje na oba
predviđena mjesta na prijavnici. Prijavnici
mora biti priložen dokaz o registraciji udruge,
ustanove ili kluba. Prilozi (programi, katalozi,
video materijal i dr.) ne vraćaju se.
Prijavnice se uzimaju u obzir ukoliko su poslane najkasnije do 5. svibnja 2011. godine. Za
tehničku pomoć obratite se u Poduzetnički
centar Belišće.
GRADONAČELNIK ORGANIZIRAO SASTANAK S
OBRTNICIMA I PODUZETNICIMA
očetkom ove godine gradonačelnik ZvonP
ko Borić održao je sastanak s obrtnicima,
malim i srednjim poduzetnicima koji djeluju
na području grada Belišća na temu problematika obrtništva i poduzetništva. Nakon
pozdravnih riječi Gradonačelnik je istaknuo
činjenicu kako je Grad Belišće jedini s područja bivše općine Valpovo prihvatio inicijativu
Udruženja obrtnika te je u 2010. godini uma10
njio obveze poreza na tvrtku, poreza na korištenje javnih površina te poreza na neizgrađeno građevinsko zemljište za obrtnike. Grad
je spreman i u 2011. godini nastaviti s danim
olakšicama. Obrtnici i poduzetnici uključili su se u razgovor iznoseći svoja iskustava,
problema, upita i prijedloge. Dio prisutnih
iskazao je zadovoljstvo suradnjom s velikim
gospodarskim subjektima, ali smatraju kako
GRADSKI BILTEN
Grad Belišće
knjigovođa, ali bi možda zapošljavanje jedne
iskusne osobe u poduzetničkom centru doprinjelo boljoj suradnji s poduzetnicima. Sastanak je završio sa zaključcima da se nadležnim institucijama uputi dopis o problemima
koji su na sastanku istaknuti, na gradskoj stranici internetskoj stranici predstavljanje svih
zainteresiranih obrtnika i malih poduzetnika,
organiziranje sastanak na temu pretpristupni
fondovi EU i poduzetnici.
bi ta suradnja mogla biti i bolja. Izložen je
problem “legalizacije” staja, problem rada “na
crno” koji ugrožava sve one koji rade legalno, ali i činjenica kako su obrtnici koji imaju
prijavljene sve radnike nekonkurentni s ponuđenim cijenama u odnosu na druge, koji
tako ne posluju. Istaknut je i problem fiksnih
troškova, pravovremena informacija o promjenama zakonskih propisa, nelikvidnost,
nemogućnost ishođenja kredita za realizaciju
poduzetničkih ideja, osuvremenjivanje proizvodnje. Rečeno je kako najviše informacija o
promjenama propisa poduzetnici dobiju od
Poziv poduzetnicima za predstavljanje putem gradskog portala
Sukladno inicijativi sa sastanka Gradonačelnika s obrtnicima i malim poduzetnicima,
pozivaju se svi zainteresirani obrtnici i mali
poduzetnici s područja grada, koji žele objavu podataka o svojim tvrtkama na gradskoj
internet stranici da podatke o nazivu tvrtki s
kontaktom (br. telefona, mobitela, telefaxa,
mail adresa i sl.) i opisom djelatnosti dostave
u Upravni odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo Grada Belišća. Podaci se mogu dostaviti osobno ili putem telefaxa na broj: 400602. Za sve potrebne dodatne informacije svi
zainteresirani se mogu javiti na broj: 400-616.
PREDAVANJE ZA POLJOPRIVREDNIKE
petak 11. ožujka 2011. godine u Gradskoj
U
vijećnici u Belišću prof. dr. sc. Vladimir
Vukadinović s Poljoprivrednog fakulteta u
Osijeku održao je predavanje s temom «Predsjetvena i startna gnojidba poljoprivrednih
kultura». Predavanju je prisustvovao veći broj
zainteresiranih poljoprivrednika s područja
grada Belišća, ali i susjednih jedinica lokalne
samouprave.
Na učinkovit način prezentirani su kvantificirani učinci gnojidbe za četiri najzastupljenije
kulture na ovom području: pšenicu, kukuruz,
šećernu repu i soju. Naglašeno je kako se analizom tla i praćenjem ostalih zavisnih čimbenika omogućava racionalna i efikasna gnojidba koja će dati najbolje efekte na rast i razvoj
biljaka, a time i optimalne prinose. Učinci
gnojidbe na poljoprivrednim površinama
utvrđeni mjerenjem kakvoće podzemne
vode pokazali su visoku razinu razinu nekih
kemijskih spojeva i elemenata kao posljedicu
prekomjerne i neadekvatne gnojidbe.
U ovom razdoblju intenzivne pripreme za sjetvu proljetnih kultura i prihrane na već zasijanim površinama ovakva predavanja izuzetno
su korisna jer spajaju znanstvene spoznaje s
praksom.
Izvod iz Odluke o agrotehničkim mjerama
te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području grada Belišća
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere
kojima su vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni poljoprivredno zemljište
obrađivati ne umanjujući njegovu vrijednost, kao
i slučajevi u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu
proizvodnju te mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina.
Poljoprivrednim zemljištem smatraju se poljopri11
Grad Belišće
GRADSKI BILTEN
vredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci,
voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti
poljoprivrednoj proizvodnji.
II. AGROTEHNIČKE MJERE
Članak 2.
Pod agrotehničkim mjerama smatraju se:
1. zaštita od erozije,
2. sprječavanje zakorovljenosti,
3. zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta
bilja na određenom području,
4. suzbijanje biljnih bolesti i štetočina,
5. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka.
.....
2. Sprečavanje zakorovljenosti
.....
Članak 5.
U svrhu sprječavanja zakorovljenosti vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni
su:
- uređivati poljoprivredno zemljište i održavati ga
obradivim,
- sprečavati zakorovljenost i obrastanje zemljišta
višegodišnjim korovom i raslinjem i to jesenskim
dubokim oranjem te suzbijanjem korova, a napose
ambrozije, kemijskim i mehaničkim sredstvima.
.....
4. Suzbijanje biljnih bolesti i štetočina
.....
Članak 8.
U cilju suzbijanja bolesti i štetočina vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su:
- provoditi postupke za sprečavanje širenja biljnih štetočina, a posebice su dužni odmah nakon
provedenih agrotehničkih mjera (rezidbe, berbe
usjeva) ukloniti sa zemljišta sav biljni otpad koji bi
mogao biti uzrokom biljnih štetočina,
- ambalažu od utrošenih sredstava za zaštitu bilja
uništiti, odnosno odlagati prema uputama koje su
12
priložene uz ta sredstva.
5. Korištenje i uništavanje biljnih otpadaka
Članak 9.
.....
Mjere korištenja i uništavanja biljnih otpadaka
obuhvaćaju sljedeće:
- kompostiranje korisnih biljnih otpadaka,
- obvezno uklanjanje biljnih ostataka nakon žetve
na poljoprivrednom zemljištu,
- obvezno uklanjanje suhih biljnih ostataka nakon
provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima,
- obvezno odstranjivanje biljnih ostataka nakon
sječe i čišćenja šuma, putova i međa na šumskom
zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim zemljištem,
Uništavanje biljnih otpadaka i korova spaljivanjem
na poljoprivrednom i šumskom zemljištu može se
obavljati isključivo uz poduzimanje odgovarajućih
propisanih preventivnih mjera zaštite od požara,
što podrazumijeva i prethodno obavješćivanje
nadležnog vatrogasnog društva o namjeri spaljivanja biljnog otpada i korova.
U vremenskom razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada, a kada je na području grada Belišća proglašena
velika i vrlo velika opasnost od požara, zabranjuje
se spaljivanje biljnih otpadaka te korova.
III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA
.....
1. Održavanje živica i međa
Članak 11.
Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu dužni su je redovito održavati i obrezivati.
Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog
zemljišta dužni su obrađivati i uređivati živice na
svom zemljištu, na način da se spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište i putove te zasjenjivanje susjednih površina prerastanjem živice.
Živice moraju biti uređene na način da se ne umanji njihova vrijednost u sveukupnom prirodnom
sustavu, da ne nagrđuju krajolik te da su dovoljno
odmaknute od susjedne čestice radi neometanog
obrađivanja poljoprivrednog zemljišta.
Živice uz poljske putove i međe mogu se zasaditi
najmanje 1,00 m od ruba poljskog puta, odnosno
0,50 m od međe, a živica ne smije biti šira od 0,50
m. U cilju sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela živica se mora orezivati na način da njena visina ne prelazi 1,80 m.
Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog ze-
GRADSKI BILTEN
mljišta dužni su održavati međe tako da budu vidljivo označene, očišćene od korova i višegodišnjeg
raslinja te da ne ometaju provedbu agrotehničkih
zahvata.
Zabranjeno je izoravanje i oštećivanje međa.
2. Održavanje poljskih putova
Članak 12.
U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta
koriste se poljski putovi. Održavanje poljskih putova od interesa je za sve korisnike poljoprivrednog
zemljišta koji su zajednički dužni brinuti o njihovom održavanju.
Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati poljske putove koje koriste najmanje u opsegu potrebnom za uobičajeni
prijevoz poljoprivrednim strojevima.
Održavanjem poljskih putova smatra se naročito:
- nasipavanje kamenim materijalom (šljunak, drobljeni kamen i dr.),
- čišćenje i održavanje odvodnih kanala, propusta i
sistema odvodnje i otjecanja oborinskih voda,
- sprečavanje širenja živica i drugog raslinja uz putove,
- sječa pojedinih stabala ili grana koje sprečavaju
prijevoz odnosno korištenje puta,
- sprečavanje oštećenja putova njihovim nepravilnim korištenjem,
- sprečavanje uzurpacije putova i zemljišta u zaštitnom pojasu.
Zabranjeno je skretanje oborinskih i drugih voda
na poljske putove.
3. Uređivanje i održavanje kanala
Članak 13.
Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta, kroz koja prolaze prirodni ili umjetni kanali
oborinskih voda, obvezni su iste čišćenjem održavati u stanju funkcionalne sposobnosti, kako bi se
omogućilo prirodno otjecanje oborinskih voda.
Pravne osobe osnovane radi upravljanja vodnim
objektima kanale iz svoje nadležnosti čiste i održavaju u skladu s posebnim propisima.
4. Sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica
Članak 14.
Radi sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela
na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja, zabranjena je sadnja visokog raslinja neposredno uz
među.
Pojedinačna stabla i trajni nasadi sade se na način
da ne nanose štetu susjednim česticama zasjenjivanjem, odmaknuta na propisanu, odnosno odgovarajuću udaljenost od međe, ovisno o vrsti stabla
ili nasada.
Kako bi se spriječilo zasjenjivanje susjednih čestica
Grad Belišće
sadnjom živice, vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta, dužni su saditi i održavati
živice sukladno članku 16. ove Odluke.
.....
IV. NADZOR
Članak 16.
Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja poljoprivredni redar i poljoprivredna inspekcija nadležnog ministarstva.
Članak 17.
Za sve povrede ove Odluke poljoprivredni redar
zapisnikom utvrđuje nepravilnosti i nedostatke te
upozorava na uklanjanje istih u određenom roku.
Ako nakon poduzetih mjera od strane poljoprivrednog redara, vlasnik ili ovlaštenik i dalje ne postupa
sukladno odredbama ove Odluke, poljoprivredni
redar dužan je izvijestiti poljoprivrednu inspekciju,
odnosno postupati sukladno Prekršajnom zakonu.
V. KAZNENE ODREDBE
Članak 18.
Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 2.000,00
kuna kaznit će se fizička osoba - vlasnik ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta za prekršaj počinjen
neizvršenjem mjera propisanih ovom Odlukom, a
za koje sankcije nisu propisane Zakonom.
Članak 19.
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 5.000,00
kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja
obavlja drugu samostalnu djelatnost - vlasnik ili
ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta za prekršaj
počinjen neizvršenjem mjera propisanih ovom Odlukom, a za koje sankcije nisu propisane Zakonom.
Članak 20.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do
10.000,00 kuna kaznit će pravna osoba - vlasnik ili
ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta za prekršaj
počinjen neizvršenjem mjera propisanih ovom Odlukom, a za koje sankcije nisu propisane Zakonom.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 320-01/11-03/01
Ur. broj: 2185/02-3-11-5
Belišće, 29. ožujka 2011. godine
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl. iur., v.r.
13
Grad Belišće
GRADSKI BILTEN
KULTURA
LIPA SI, TENO! GOSTUJE U BELIŠĆU
sklopu obilježavanja Dana grada u petak,
U
6. svibnja 2011.g. s početkom u 20 sati u
dvorani Amaterskog kazališta gostuje Hrvatsko narodno kazalište iz Osijeka s predstavom Lipa si, Teno!. Po motivima pripovijetke
Josipa Kozarca Tena nastala je ova glazbena
ispovijest u kojoj igraju Sandra Lončarić Tankosić i Vjekoslav Janković uz glazbenu pratnju Tamburaškog sastava „Slavonske strune“.
Ulaz je slobodan.
MUZEJ „BELIŠĆE“
Muzeju Belišće i ove će godine biti obiljeU
žen Međunarodni dan muzeja, 18. svibnja, koji se ove godine obilježava pod krilaticom Muzeji i sjećanje/predmeti pričaju tvoju
priču. Tim povodom pozivamo Belišćane da
donesu (bilo da ih poklone ili posude za izložbu) u muzej stare fotografije i predmete koji
„pričaju priču o Belišću“ tj. o povijesti tvrtke,
naselja i stanovnika.
Podsjećamo, radno vrijeme Muzeja „Belišće“
je utorkom i četvrtkom od 9 do 12 sati, ali svi
organizirani posjeti mogu biti i u nekom dru-
gom terminu uz prethodnu najavu i cijenu
ulaznice od samo 10 kn.
U muzeju se kao promidžbeni materijal po
pristupačnim cijenama mogu kupiti Zbornik
1,2 i 3, stare razglednice Belišća, Belišće na
razglednicama, Vodič muzeja i galerija istočne Hrvatske, Kronika o glazbenoj i dramskoj
djelatnosti u Belišću 1890.-1990. Dragutina
Gibičara, a odnedavno je ponuda obogaćena
šalicama s motivima starog Belišća i suvenirima iz radionica Udruge „Zvono“.
POČETAK SEZONE U AMATERSKOM KAZALIŠTU
ve kazališne sezone u Amaterskom kazaO
lištu u Belišću ponovno je aktiviran dramski ansambl Amaterskog kazališta i dramski
ansambl mladih. Ivica Koprivnjak i Igor Angirević pozvali su i okupili glumce koji su ovih
godina bili uključeni u rad dramskog ansambla i zaista se odazvao veliki broj članova. U
isto vrijeme pokrenut je i dramski ansambl
mladih gdje je veliki broj djece uključen u rad.
Odabrani su komadi koji se pripremaju i to
„Hidrocentrala u suhom dolu“ Ive Brešana.
Komedija koja je i dan danas aktivna i u kojoj će se mnogi prepoznati. U ovoj predstavi
igra oko 12 glumaca, a uključeno je i nekoliko
vanjskih suradnika. Scenografiju potpisuje
Mira Anić, a kostimografiju Nela Puljek, dok je
redatelj Ivica Koprivnjak.
14
Dramski ansambl mladih vodi Igor Angirević
i za rad je hrabro odabran tekst velikog hrvatskog klasika za djecu „Družba Pere Kvržice“ jer djeca i mladi imaju kapacitet da zaista
mogu ovaj komad iznijet na scenu. I u ovoj
predstavi uključeni su novi ljudi koji imaju što
pokazati u svom umjetničkom radu. U ovoj
predstavi scenografiju potpisuje Zdenko Krulić, glazbu Zlatica Azenić, kostimografiju Mira
Anić dok predstavu režiraju Ivica Koprivnjak i
Igor Angirević.
Rad u kazalištu ide punom parom i postoji
odlična suradnja s Gradom Belišćem koji je
dao punu podršku novim ljudima željnim
rada i druženja, a svi zainteresirani za rad uvijek su dobro došli!
GRADSKI BILTEN
Grad Belišće
SPORT
BARABER ADVENTURE RACE 2011
oš od 1995. i prve utrke „Eco Challenge“,
Jutrka
po svijetu se raširilo na stotine pustolovnih
koje su u kratkom razdoblju doživjele
nagli razvoj i popularnost te koje su povezivale različite sportove u prirodi (trčanje,
plivanje, planinarenje, treking, kajakaštvo,
brdski bicikl, rafting i mnoge druge discipline). Iako Pustolovna liga nije novost na ovim
prostorima, iz belišćanskog kluba ekstremnih
sportova uvjereni su da je s masovnom pojavom avanturista i pustolova u Hrvatskoj, ovo
pravo vrijeme za ponovni pokušaj pokretanja
jedne takve inicijative. U sklopu lige održati
će se 6 utrka i to redom: 7.5.2011. B.A.R. (Baraber Adventure Race), Belišće; 4.6.2011. IAR
(Infinitus adventure race), Pula; 9.7.2011. PUŽ
(Pustolovna utrka Žumberak), Žumberak;
30.7.2011. KSAR (Kamen single adventure
race), Cerovlje; 20.8.2011. RAR (Rabac adventure race), Rabac; 1.10.2011. ITWAR (Into The
Wild Adventure Race), Ivanić Grad.
Klub pustolovnih sportova „Baraber extreme
team“ poziva sve i ove godine na drugu po
redu Pustolovnu utrku Baraber adventure
race 2011, koja je ujedno i prva utrka pustolovne lige. Utrka je timska (2 člana, spol nije
bitan) i podijeljena je u dvije kategorije, Ultra 90 km i Light 45 km. Start utrke je u 9 sati
kod Kajak kluba Belišće. Predviđeno trajanje
utrke je 10-15 sati, a sastoji se od orijentacijskog trčanja (Ultra 20 km i Light 10 km),
cross country mountain bike (50 km/25 km),
veslanja (20km/ 10km), svladavanja prepreka
iznenađenja, te spuštanja užetom niz kulu
(ABSAIL) samo za Ultra kategoriju. Sama utrka će se protezati područjem gradova Belišća,
Valpova i Donjeg Miholjca, a jednim dijelom
će prolaziti Turističkom biciklističkom stazom
„Drava bike tour“. Nakon proglašenja pobjednika u večernjim satima, za sve natjecatelje i
gledatelje organiziran je party kod Kajak kluba Belišće.
ZLATNI PIR
bračni parovi, sugrađani i sugrađanke!
PSveoštovani
bračne parove grada Belišća i prigradskih naselja koji su u 2010. godini i u prvoj polovici ove
godine, zaključno s 15. svibnja, obilježili ZLATNI
PIR tj. 50. godišnjicu braka, gradonačelnik grada
Belišća poziva da podnesu svoje prijave kako bi svi
skupa, povodom Međunarodnog dana obitelji uz
prigodan program, ručak i međusobno druženje i
razmjenu iskustava proslavili i uveličali zajedničkih
50. godina braka.
U današnje vrijeme, kada se mladi sve teže odlučuju na brak, kada su rastave brakova jako česte
i kada rijetko tko doživi tolike godine, slaviti 50.
godišnjicu braka je nešto neprocjenjivo i vrijedno
istaknuti. Stoga Vas pozivamo da se javite na naš
poziv, da svi zajedno proslavimo i uveličamo vaših
zajedničkih 50. godina braka.
Prijaviti se možete do 10. svibnja 2011. tako da
osobno dođete u Upravni odjel za društvene djelatnosti, Kralja Tomislava 206, Belišće ili da nazovete na telefonski broj 400 – 632 i prijavite ste s time
da ste nam, da bi vaša prijava bila valjana, obvezni
donijeti uz vaše osobne iskaznice s prebivalištem
na području grada Belišća ili prigradskih naselja i
Vaš vjenčani list kao dokaz da ste u braku 50 godina.
Očekujemo vas s veseljem!!!
15
Grad Belišće
GRADSKI BILTEN
Turistička zajednica grada Belišća
upućuje
JAVNI POZIV
svim zainteresiranim građanima grada
Belišća i prigradskih naselja za podnošenje prijava za najuređeniji stambeni i
poslovni objekt grada Belišća
Upravni odjel za društvene djelatnosti.
Nakon isteka roka za prijavu, stručna
komisija će obići prijavljene i donijeti
ocjenu najljepše uređenih stambenih i
poslovnih objekata navedenih po kategorijama. Najuređeniji objekti bit će nagrađeni.
U sklopu akcije „Volim Hrvatsku“ koja se
u Hrvatskoj provodi pod geslom „Više
cvijeća – manje smeća“ Turistička zajednica grada Belišća raspisuje natječaj za
najuređeniji stambeni i poslovni objekt
grada Belišća u 2011. godini i to u sljedećim kategorijama:
1.
za najuređeniju obiteljsku okućnicu,
2.
za najuređeniji poslovni prostor,
3.
za najuređenije prigradsko naselje,
4.
za najljepši balkon stambene
zgrade,
5.
za najuređeniji izlog,
6.
za najbolji ugostiteljski objekt.
Tri najljepše okućnice konkurirat će izabranim najljepšim okućnicama ostalih
općina, gradova i mjesta naše Županije
za statuetu i priznanje Zeleni cvijet. Povjerenstvo imenovano od strane turističkih zajednica županija i Turističke zajednice Grada Zagreba provesti će ocjenjivanje na razini županije, izabrati najbolje
i proglasiti prvo, drugo i treće plasirano
mjesto. Prvoplasirano mjesto u Županiji
Turistička zajednica Osječko – baranjske
županije proslijedit će Glavnom uredu
Hrvatske turističke zajednice za izbor na
nacionalnoj razini.
Svi naši građani zainteresirani za sudjelovanje mogu se se prijaviti najkasnije
do 10. svibnja 2011. godine Turističkoj
zajednici grada Belišća. Obrazac prijave
može se naći na internetskim stranicama Grada Belišća na http://www.belisce.net/, ili se može preuzeti i ispuniti u
Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Kralja Tomislava 206, Belišće. Ispunjene prijave preuzete s internetske
stranice šalju se na već spomenutu adresu, s naznakom (Za Turističku zajednicu
grada Belišća), putem e-maila [email protected]
belisce.net ili se osobno mogu donijeti u
Očekujemo Vaš angažman u nastojanju
da Grad Belišće učinimo još ljepšim i zahvaljujemo na suradnji.
Predsjednik Turističke zajednice
grada Belišća
Zvonko Borić, dipl.ing
Izdavač: Ured gradonačelnika Grada Belišća, Kralja Tomislava 206, Belišće
Fotografije: Zaim Saljiji i Darko Jančikić
Kontakt: tel. 031/400 – 600, fax. 031/400-602
Tisak: Kromopak, Valpovo
Naklada: 4100 primjeraka
Izlazi prema potrebi.
16
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
6 527 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content