εδώ - i-bank Simple Pay

Υπηρεσία
i-bank Simple Pay
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΧΡΗΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
i-bank Simple
Pay
από την
Εθνική
(Desktop version)
ΜΑΪΟΣ 2013
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 1
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay
Πίνακας Περιεχομένων
1.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ..................................................................................................................................... 4
1.1
Εισαγωγή ...................................................................................................................................................... 4
1.2
Δυνητικοί χρήστες υπηρεσίας .................................................................................................................. 4
1.3
Ελάχιστες απαιτήσεις πρόσβασης στην υπηρεσία ................................................................................ 4
1.4
Ασφάλεια...................................................................................................................................................... 5
1.5
Πληρωμές μέσω i-bank Simple Pay ........................................................................................................ 6
2.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ i-bank Simple Pay ....................................................................... 7
2.1
Διαδικασία εγγραφής στην υπηρεσία i-bank Simple Pay ................................................................... 7
2.2
Επαναφορά κωδικού σε περίπτωση που ξεχάσετε τον Κωδικό χρήστη (Password) ή έχετε
κλειδωθεί .............................................................................................................................................................. 11
3.
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ................................................................................................................................. 13
3.1
Πληρωμές με αλφαβητική σειρά ........................................................................................................... 13
3.2
Συχνότερα Χρησιμοποιούμενες Συναλλαγές ....................................................................................... 14
3.3
Αναζήτηση συναλλαγών.......................................................................................................................... 15
4.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ................................................................................ 16
4.1
Επιλογή συναλλαγής ................................................................................................................................ 16
4.2
Επιλογή Μεθόδου Πληρωμής ................................................................................................................. 17
4.3
Πληρωμή με χρέωση λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας ...................................................................... 17
4.4
Πληρωμή με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, MasterCard ή Visa, Εθνικής Τράπεζας
ή άλλων Τραπεζών .............................................................................................................................................. 23
5.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ........................................................................ 26
5.1
Διαχείριση Λογαριασμού ......................................................................................................................... 26
5.2
Αναφορές (Ημερολόγιο Χρήστη) ........................................................................................................... 27
5.3. Αποθηκευμένες συναλλαγές ..................................................................................................................... 33
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 2
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay
5.4. Αποθηκευμένες κάρτες .............................................................................................................................. 34
5.5. Αποδεικτικά πληρωμών.............................................................................................................................. 34
ΑΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ........................................................................................................................ 36
6.
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ................................................................................................. 36
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 3
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Εισαγωγή
Το i-bank Simple Pay είναι η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας μέσω της οποίας
μπορείτε εάν είστε Ιδιώτης, να πραγματοποιείτε πληρωμές προς όλες τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
και φορείς, όπως ΔΕΚΟ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Μη Κρατικούς Οργανισμούς, Εταιρείες Κινητής &
Σταθερής Τηλεφωνίας, Ασφαλιστικές Εταιρίες κ.α.
Η πρόσβαση στην νέα υπηρεσία γίνεται μέσω του διαδικτύου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://www.simplepay.gr από Η/Υ, tablet ή έξυπνο κινητό τηλέφωνο (smart phone).
Μπορείτε να πραγματοποιείτε τις πληρωμές σας 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, απλά,
γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια.
1.2 Δυνητικοί χρήστες υπηρεσίας
H υπηρεσία i-bank Simple Pay απευθύνεται σε ιδιώτες ή ατομικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να
πληρώσουν λογαριασμούς ή οφειλές μέσω Internet: Αν είστε Ιδιώτης ή έχετε ατομική Επιχείρηση και
θέλετε να πραγματοποιείτε τις πληρωμές σας ηλεκτρονικά (π.χ. να εξοφλήσετε ένα λογαριασμό
Δ.Ε.Κ.Ο. ή κινητής τηλεφωνίας), τότε η υπηρεσία i-bank Simple Pay αποτελεί τη λύση που ψάχνετε.
Επιλέξτε μεταξύ των διαθέσιμων συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων και πραγματοποιήστε την πληρωμή σας
γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια.
1.3 Ελάχιστες απαιτήσεις πρόσβασης στην υπηρεσία
Για την καλύτερη και πιο γρήγορη πρόσβαση στην υπηρεσία i-bank Simple Pay ο Η/Υ σας θα πρέπει να
έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Για υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows:







Επεξεργαστής Intel Pentium 4 / 1.20 GHz (ή συμβατός με: Intel Celeron ή AMD family)
Microsoft Windows XP ενημερωμένο με το τελευταίο service pack
1 GB RAM
Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 11, Google Chrome 13, Apple Safari 5
Adobe® Acrobat Reader®
Aνάλυση οθόνης 1024x768 pixels
Broadband internet access – ADSL
Για υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Mac OS:






Επεξεργαστής PowerPC G4 533MHz
MAC OS X 10.4.x (Tiger)
1 GB RAM
Apple Safari 5.1, Mozilla Firefox 11+, Google Chrome 17
Adobe® Acrobat Reader®
Aνάλυση οθόνης 1024x768 pixels
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 4
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay

Broadband internet access - ADSL
1.4 Ασφάλεια
Για την Εθνική Τράπεζα, η ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών σας αποτελεί πρώτη
προτεραιότητα. Η υιοθέτηση τεχνολογίας αιχμής με Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και μηχανισμούς
ταυτοποίησης μοναδικούς για τα ελληνικά δεδομένα, διασφαλίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις
ηλεκτρονικές συναλλαγές σας.
H πολιτική ασφάλειας που εφαρμόζουμε για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας i-bank
Simple Pay, διασφαλίζει το απόρρητο και απαραβίαστο των συναλλαγών και των προσωπικών σας
στοιχείων με τις πιο προηγμένες και πρωτοποριακές μεθόδους:

Η μυστικότητα και το αναλλοίωτο των δεδομένων διασφαλίζονται μέσω του πρωτοκόλλου
ασφαλούς επικοινωνίας SSL (Secure Sockets Layer) με ισχυρή κρυπτογράφηση στα 128 bit.

Η ελεγχόμενη πρόσβαση στα συστήματα της Τράπεζας προστατεύεται από την τελευταία
τεχνολογία Firewall.

Η αυθεντικότητα της Τράπεζας για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας i-bank
Simple Pay, εξασφαλίζεται με το πιστοποιητικό της Verisign, ενός από τους μεγαλύτερους,
διεθνούς κύρους, οργανισμούς έκδοσης πιστοποιητικών παρουσίας στο Internet.

Η ταυτοποίηση του χρήστη και η πρόσβασή του στην υπηρεσία i-bank Simple Pay
πραγματοποιείται με το E-mail και τον Κωδικό χρήστη (Password)

Η ταυτοποίηση του χρήστη και η πρόσβασή του στο Internet Banking της Τράπεζας
πραγματοποιείται με τον Κωδικό Χρήστη (UserID) και το Μυστικό κωδικό (Password).

Η επιπλέον διασφάλιση των εγχρήματων συναλλαγών πραγματοποιείται με κωδικούς μιας
χρήσης που παράγει η ηλεκτρονική συσκευή παραγωγής κωδικών μίας χρήσης (i-code).

Η διαχείριση παραμέτρων ασφαλείας, μέσω της υπηρεσίας i-bank Simple Pay, επιτρέπει
στον χρήστη:
Να αλλάζει το Κωδικό χρήστη (Password), όποτε εκείνος επιθυμεί.
Nα επαναφέρει τον κωδικό χρήστη σε περίπτωση που τον έχει ξεχάσει ή έχει κλειδωθεί,
μετά από τέσσερις (4) αποτυχημένες προσπάθειες.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 5
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay
1.5 Πληρωμές μέσω i-bank Simple Pay
Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής μέσω της υπηρεσίας i-bank Simple Pay είναι οι εξής:

Με χρέωση λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας εφόσον διαθέτετε κωδικούς για την ηλεκτρονική
υπηρεσία i-bank Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας (UserID και Password)

Με χρέωση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, MasterCard ή Visa, έκδοσης Εθνικής Τράπεζας ή
άλλων Τραπεζών. Η χρήση της χρεωστικής σας κάρτας ΕΘΝΟCASH PLUS (Φυσικών Προσώπων)
προϋποθέτει την ενεργοποίηση της υπηρεσίας 3D Secure της MasterCard.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 6
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay
2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ i-bank Simple Pay
Η εγγραφή σας στην υπηρεσία i-bank Simple Pay είναι δωρεάν!
Η εγγραφή σας στην Υπηρεσία είναι απαραίτητη προκειμένου να διενεργήσετε πληρωμές, ενώ
αξιοποιείτε παράλληλα και τις παρακάτω δυνατότητες:
 Δημιουργία και διαχείριση του προσωπικού σας προφίλ
 Αποθήκευση των στοιχείων των συναλλαγών σας, προκειμένου να μην χρειάζεται εκ νέου η
εισαγωγή τους κάθε φορά που διενεργείτε τις εν λόγω συναλλαγές
 Τήρηση και απεικόνιση του ιστορικού των συναλλαγών σας.
2.1 Διαδικασία εγγραφής στην υπηρεσία i-bank Simple Pay
Για
να
εγγραφείτε
στην
υπηρεσία i-bank Simple Pay, πληκτρολογείτε τη διεύθυνση
https://www.simplepay.gr στον browser που χρησιμοποιείτε ώστε να μεταβείτε στην αρχική
σελίδα της υπηρεσίας, όπου επιλέγετε το πεδίο «Εγγραφή» (Εικόνα 1).
Εικόνα 1: Αρχική σελίδα υπηρεσίας i-bank Simple Pay
Θα εισέλθετε στην αίτηση εγγραφής, (Εικόνα 2), όπου θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 7
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay

Τα προσωπικά σας στοιχεία: ηλεκτρονική διεύθυνση (E-mail) το οποίο αποτελεί και το Όνομα
Χρήστης σας (UserID), όνομα, επίθετο, όνομα πατρός, ημερομηνία γέννησης & τηλέφωνο
επικοινωνίας

Τα στοιχεία ασφαλείας: επιλογή ερώτησης ασφαλείας & απάντηση από εσάς στην ερώτηση
ασφαλείας, Κωδικός χρήστη & επαλήθευση Κωδικού χρήστη, χαρακτήρες εικόνας και αποδοχή
όρων χρήσης.
Εικόνα 2: Οθόνη αίτησης εγγραφής χρήστη
Ο Κωδικός χρήστη (Password) θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
Τουλάχιστον οκτώ (8) αλφαριθμητικών χαρακτήρων
Διακριτοί πεζοί και κεφαλαίοι λατινικοί χαρακτήρες (case sensitive)
Να περιλαμβάνει ένα (1) τουλάχιστον χαρακτήρα και από τις παρακάτω τέσσερις (4)
κατηγορίες:
1. Κεφαλαία γράμματα
2. Πεζά γράμματα
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 8
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay
3. Ειδικοί χαρακτήρες (@,#,$,%,&,*,!, (, ))
4. Αριθμητικοί χαρακτήρες (0 έως 9).
Να μην περιέχει το E-mail που έχετε δηλώσει ή μέρος αυτού.
Ειδική εφαρμογή σας ενημερώνει την ώρα που πληκτρολογείτε, αν ο Kωδικός χρήστη που εισάγετε
είναι αποδεκτός ή μη αποδεκτός καθώς επίσης και αν είναι συμβατός με τα παραπάνω
χαρακτηριστικά.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε αλλαγή του Κωδικού χρήστη, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανένα
από τους τελευταίους τέσσερεις (4) κωδικούς που έχετε καταχωρήσει στην υπηρεσία i-bank Simple
Pay.
Αφού εισάγετε τα παραπάνω στοιχεία, επιλέξτε απλά το κουμπί:
Αυτόματα θα σας σταλεί ένα E-mail επιβεβαίωσης από το i-bank Simple Pay με οδηγίες που θα σας
βοηθήσουν να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας στην υπηρεσία (Εικόνα 3).
Αγαπητέ χρήστη [email protected]
Σας ευχαριστούμε για την εγγραφή σας στο i-bank SimplePay της Εθνικής Τράπεζας. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής και για να
μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το σύνολο των υπηρεσιών του i-bank SimplePay, θα πρέπει να κάνετε “κλικ" στο σύνδεσμο που ακολουθεί. Αυτό θα
σας ζητηθεί να γίνει μόνο μια φορά και η εγγραφή σας θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.
https://www.simplepay.gr/ipay/ui/register/activate?activationCode=uFa2%2F0gbuLGmtR1lX%2Fb%2FFGqmVPBhBQRo
Προσοχή: Ο σύνδεσμος ισχύει μέχρι τις 18 Απρ 2013.
Αν ο παραπάνω σύνδεσμος δε λειτουργεί αντιγράψτε και επικολλήστε τον παραπάνω σύνδεσμο στην διεύθυνση του Internet browser που
χρησιμοποιείτε.
Σας ευχαριστούμε πολύ που προτιμάτε το i-bank Simple Pay για να εξοφλείτε τις υποχρεώσεις σας.
Με εκτίμηση,
i-bank Simple Pay
EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σημείωση: Παραλάβατε αυτό το μήνυμα ως χρήστης του i-bank SimplePay
Μην απαντάτε σε αυτό το μήνυμα. Για οτιδήποτε χρειαστείτε καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης για το i-bank SimplePay
στο 181818.
***************************************************************************************
Διευκρίνιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το μήνυμα είναι εμπιστευτικές και η χρήση τους επιτρέπεται μόνον από τον
αναφερόμενο παραλήπτη. Εάν έχετε λάβει το παρόν μήνυμα από λάθος και δεν είστε ο προοριζόμενος παραλήπτης, σας ενημερώνουμε
ότι αποκάλυψη, αναπαραγωγή, διανομή ή οποιασδήποτε άλλης μορφής χρήση των περιεχομένων του παρόντος μηνύματος
απαγορεύεται. Επίσης παρακαλείσθε να αποστείλετε το αρχικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected], καθώς και στη συνέχεια να
διαγράψετε το μήνυμα από το σύστημά σας. Οι επικοινωνίες μέσω του Διαδικτύου δεν είναι ασφαλείς και για τον λόγο αυτό ο Όμιλος
Εταιριών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος δεν αποδέχεται νομική ευθύνη για τα περιεχόμενα του παρόντος μηνύματος και για
οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από ιούς που είναι δυνατόν να εισαγάγει. Οι απόψεις που διατυπώνονται ανήκουν αποκλειστικά στον
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 9
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay
αποστολέα του μηνύματος και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις του Ομίλου Εταιριών της Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδος. Σας Ευχαριστούμε,
Όμιλος Εταιριών Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
E-mail Disclaimer
The information in this E-mail is confidential and is intended solely for the addressee(s). If you have received this transmission in error, and
you are not an intended recipient, be aware that any disclosure, copying, distribution or use of this transmission or its contents is prohibited.
Furthermore, you are kindly requested to send us back the original message at the address [email protected], and delete the message from
your system immediately. Internet communications are not secure and therefore the National Bank of Greece Group does not accept legal
responsibility for the contents of this message and for any damage whatsoever that is caused by viruses being passed. Any views or opinions
presented are solely those of the author and do not necessarily represent those of National Bank of Greece Group. Thank You,
National Bank of Greece Group
Εικόνα 3: Υπόδειγμα E-mail επιβεβαίωσης με σύνδεσμο ενεργοποίησης του λογαριασμού
σας στην υπηρεσία
Επιλέξετε τον σχετικό σύνδεσμο που εμφανίζεται στο E-mail εντός μίας (1) εβδομάδας και στη
συνέχεια πατώντας την επιλογή «Ενεργοποίηση», η εγγραφή σας θα ενεργοποιηθεί αυτόματα
(Εικόνα 4).
Εικόνα 4: Επιβεβαίωση Ενεργοποίησης Εγγραφής
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω γίνεστε εγγεγραμμένος χρήστης της υπηρεσίας i-bank
Simple Pay.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 10
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay
2.2 Επαναφορά κωδικού σε περίπτωση που ξεχάσετε τον Κωδικό χρήστη
(Password) ή έχετε κλειδωθεί
Η πρόσβαση σας στην υπηρεσία i-bank Simple Pay απενεργοποιείται μετά από τέσσερεις (4)
λανθασμένες προσπάθειες εισαγωγής.
Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον Κωδικό χρήστη ή έχετε κλειδωθεί, επιλέξτε τον σύνδεσμο
«Ξεχάσατε τον κωδικό σας;», (περιοχή «Είσοδος» μέλους) (Εικόνα 5).
Εικόνα 5: Επιλογή συνδέσμου «Ξεχάσατε τον κωδικό σας;»
Θα μεταβείτε στην οθόνη Επαναφορά κωδικού (Εικόνα 6), όπου θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε δύο
(2) απλά βήματα:
Βήμα 1: Να εισάγετε το E-mail το οποίο χρησιμοποιήσατε για την εγγραφή σας στην υπηρεσία
Βήμα 2: Να εισάγετε την απάντηση στην ερώτηση ασφαλείας που έχετε επιλέξει κατά τη διαδικασία
εγγραφής σας και να επιλέξετε το κουμπί
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 11
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay
Εικόνα 6: Οθόνη Επαναφοράς κωδικού πρόσβασης
Ολοκληρώνοντας επιτυχώς την παραπάνω διαδικασία, θα σας σταλεί άμεσα E-mail ορισμού νέου
Κωδικού χρήστη με σύνδεσμο (link) σε οθόνη της υπηρεσίας όπου μπορείτε να ορίσετε νέο Κωδικό
χρήστη για την είσοδό σας στην υπηρεσία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον Κωδικό χρήστη (Password) ή κλειδωθήκατε και δεν
θυμάστε την απάντηση στην ερώτηση ασφαλείας, μπορείτε να καλείτε στο 181818 από
σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, από οπουδήποτε κι αν βρίσκετε στην Ελλάδα, ή στο +30 210
48 48 484 εάν βρίσκεστε στο εξωτερικό, προκειμένου να σας αποσταλεί E-mail ορισμού
νέου Κωδικού χρήστη και ερώτησης ασφαλείας.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 12
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay
3. ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Μπορείτε άμεσα να πραγματοποιήσετε τις πληρωμές σας, επιλέγοντας από το menu των Συναλλαγών,
τη συνεργαζόμενη επιχείρηση ή φορέα, προς την οποία ή τον οποίο επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε
πληρωμή.
Οι διαθέσιμες συναλλαγές, οι οποίες εμπλουτίζονται συνέχεια, βρίσκονται στο δεξί menu του site
(Εικόνα 7).
Εικόνα 7: Διαθέσιμες συναλλαγές πληρωμής
3.1 Πληρωμές με αλφαβητική σειρά
Επιλέγοντας «Συναλλαγές Α-Ω» μπορείτε να δείτε αλφαβητικά τις διαθέσιμες συναλλαγές και να
επιλέξετε την πληρωμή που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε (Εικόνα 8).
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 13
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay
Εικόνα 8: Πληρωμές με αλφαβητική σειρά
3.2 Συχνότερα Χρησιμοποιούμενες Συναλλαγές
Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε πληρωμές από τη λίστα που εμφανίζεται μέσω του
συνδέσμου (link) «Συχνότερα χρησιμοποιούμενες συναλλαγές» ή «Άλλες συχνότερα
χρησιμοποιούμενες συναλλαγές», όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 9.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 14
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay
Εικόνα 9: Εμφάνιση Συχνότερων Χρησιμοποιούμενων Συναλλαγών
3.3 Αναζήτηση συναλλαγών
Mπορείτε να αναζητήσετε οποιαδήποτε πληρωμή, πληκτρολογώντας στο πεδίο «Αναζήτηση» την
ονομασία της συναλλαγής που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε (ή μέρος αυτής). Στη συνέχεια θα
εμφανιστούν τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 15
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
4.1 Επιλογή συναλλαγής
Επιλέγοντας, για παράδειγμα, «Τηλεφωνία / Internet» από το menu δεξιά της αρχικής οθόνης,
μπορείτε να πραγματοποιήσετε πληρωμή λογαριασμού FORTHNET. Το σύστημα σας μεταφέρει στην
οθόνη «Πληρωμή λογαριασμού», όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 10, όπου συμπληρώνετε τα
ακόλουθα στοιχεία:
1.
Κωδικός Πληρωμής
2.
Ποσό
3.
Ονοματεπώνυμο (σε κάποιες συναλλαγές)
4.
Αιτιολογία (σε κάποιες συναλλαγές)
5.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας Χρήστη
Εικόνα 10: Εμφάνιση οθόνης πληρωμής
Στο υπόδειγμα λογαριασμού, μπορείτε να επιλέξτε τον μεγεθυντικό φακό για να δείτε τα απαραίτητα
προς συμπλήρωση πεδία επισημασμένα (Εικόνα 11).
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 16
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay
Εικόνα 11: Εμφάνιση βοήθειας πληρωμής
4.2 Επιλογή Μεθόδου Πληρωμής
Εφόσον έχετε συμπληρώσει επιτυχώς όλα τα απαιτούμενα για την πληρωμή σας πεδία, σύμφωνα με
όσα αναφέρονται παραπάνω, μπορείτε να προχωρήσετε στην πραγματοποίηση της συναλλαγής σας:

Με χρέωση λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας

Με χρέωση πιστωτικής κάρτας, MasterCard ή Visa, Εθνικής Τράπεζας

Με χρέωση πιστωτικής κάρτας, MasterCard ή Visa, τρίτων Τραπεζών

Mε χρέωση χρεωστικής κάρτας ΕΘΝΟCASH PLUS

Με χρέωση χρεωστικών καρτών, MasterCard ή Visa, τρίτων Τραπεζών
4.3 Πληρωμή με χρέωση λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας
Επιλέγοντας «Πληρωμή με χρέωση λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας», επιλέγετε να γίνει η πληρωμή
μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας i-bank Internet Banking. Απαιτείται λοιπόν να συμπληρώσετε τον
Κωδικό χρήστη (UserID) και τον Μυστικό κωδικό (Password) που χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 17
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay
και την εκτέλεση συναλλαγών μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας i-bank Internet Banking της Εθνικής
Τράπεζας (Εικόνα 12).
Εικόνα 12: Επιλογή τρόπου πληρωμής λογαριασμού και
υπηρεσία i-bank Internet Banking
σύνδεση
στην ηλεκτρονική
Αφού έχετε συμπληρώσει επιτυχώς τα απαιτούμενα πεδία για την είσοδο σας στην ηλεκτρονική
υπηρεσία i-bank Internet Banking σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω, εμφανίζονται για επιλογή
οι συνδεδεμένοι με την ηλεκτρονική υπηρεσία i-bank Internet Banking λογαριασμοί (δηλαδή οι
λογαριασμοί που έχετε δηλώσει ότι θα χρησιμοποιείτε μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας i-bank
Internet Banking) καθώς και το διαθέσιμο υπόλοιπο τους, και μπορείτε να επιλέξτε τον τραπεζικό σας
λογαριασμό που επιθυμείτε να χρεώσετε (Εικόνα 13).
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 18
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay
Εικόνα 13: Επιλογή λογαριασμού χρέωσης
Για να ολοκληρωθεί η πληρωμή, εμφανίζονται προς έλεγχο όλα τα στοιχεία της πληρωμής και εφόσον
συμφωνείτε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική συσκευή παραγωγής κωδικών μίας
χρήσης (i-code), ώστε να παραχθεί ο 6-ψήφιος μοναδικός ηλεκτρονικός κλειδάριθμος τον οποίο
καταχωρείτε στο αντίστοιχο πεδίο (Εικόνα 14).
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 19
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay
Εικόνα 14: Εισαγωγή ηλεκτρονικού κλειδάριθμου
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής σας, βλέπετε την παρακάτω οθόνη (Εικόνα 15):
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 20
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay
Εικόνα 15: Επιτυχής Ολοκλήρωση Πληρωμής
Σημειώνουμε ότι μπορείτε :


Να αποθηκεύσετε τα στοιχεία της πληρωμής που πραγματοποιήσατε
Να εκτυπώσετε το αποδεικτικό πληρωμής
Όπως απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα, επιλέγοντας «Αποθήκευση Στοιχείων Πληρωμής»
μπορείτε να αποθηκεύσετε τα στοιχεία των πληρωμών δίνοντας μια ονομασία που κρίνετε πως θα
θυμάστε (εφεξής «φιλική ονομασία»), προκειμένου να μην χρειάζεται να τα εισάγετε εκ νέου κάθε
φορά που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την ίδια πληρωμή.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 21
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay
Εικόνα 16: Αποθήκευση Στοιχείων Πληρωμής
Επίσης, επιλέγοντας το «Αποδεικτικό Πληρωμής», βλέπετε όλα τα στοιχεία της συναλλαγής που
ολοκληρώθηκε, καθώς και τον Μοναδικό Αριθμό Αναφοράς i-bank Simple Pay (Εικόνα 17).
Εικόνα 17: Αποδεικτικό Πληρωμής
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 22
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay
4.4 Πληρωμή με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, MasterCard ή Visa,
Εθνικής Τράπεζας ή άλλων Τραπεζών
Επιλέγοντας μια από τις παρακάτω επιλογές:
 Πληρωμή με χρέωση πιστωτικής κάρτας MasterCard ή Visa Εθνικής Τράπεζας ή
 Πληρωμή με χρέωση χρεωστικής κάρτας ΕΘΝΟCASH PLUS ή
 Πληρωμή με χρέωση πιστωτικής κάρτας MasterCard ή Visa τρίτων Τραπεζών
 Πληρωμή με χρέωση χρεωστικής κάρτας MasterCard ή Visa τρίτων Τραπεζών
επιλέγετε να γίνει η πληρωμή με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας MasterCard ή Visa εκδόσεως
Εθνικής Τράπεζας ή οποιασδήποτε άλλης Τράπεζας. Σε περίπτωση που έχετε αποθηκευμένες κάρτες
εμφανίζεται στην οθόνη μια drop down λίστα με τους διαθέσιμους αριθμούς αποθηκευμένων καρτών
(για τη συγκεκριμένη κατηγορία καρτών) που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την πληρωμή (Εικόνα
18).
Εικόνα 18: Επιλογή τρόπου πληρωμής με κάρτα και εμφάνιση αποθηκευμένων καρτών
Σε περίπτωση που από τη drop down λίστα επιλέξετε «Χρήση άλλης κάρτας» ή δε διαθέτετε
αποθηκευμένες κάρτες οδηγείστε στην οθόνη που απεικονίζεται στην εικόνα 19 όπου εισάγετε τα
στοιχεία της κάρτας που θα χρεώσετε για την πληρωμή. Επιλέγοντας αποθήκευση στοιχείων κάρτας
αποθηκεύονται τα στοιχεία της κάρτας σας ώστε να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές πληρωμές.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 23
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay
Εικόνα 19: Εισαγωγή στοιχείων κάρτας και επιλογή αποθήκευσης τους για μελλοντική
χρήση
Εάν επιλέξετε κάποια από τις αποθηκευμένες κάρτες οδηγείστε στην οθόνη που απεικονίζεται στην
εικόνα 20 και στην οποία συμπληρώνετε μόνο την ημερομηνία λήξης και το CVV/CVC της επιλεγμένης
κάρτας και εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να διορθώσετε το Ονοματεπώνυμο κατόχου.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 24
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay
Εικόνα 20: Εισαγωγή συμπληρωματικών στοιχείων αποθηκευμένης κάρτας
Και στις δύο περιπτώσεις επιλέγοντας «Χρέωση κάρτας» η πληρωμή ολοκληρώνεται και οδηγείστε
στην οθόνη επιτυχούς ολοκλήρωσης της συναλλαγής από όπου μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε
το αποδεικτικό της συναλλαγής σας ή να αποθηκεύσετε τα στοιχεία της για μελλοντική χρήση.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 25
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay
5. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ως χρήστης της Υπηρεσίας Simple Pay έχετε τις παρακάτω επιπρόσθετες δυνατότητες:
1. Να διαχειριστείτε (π.χ. να αλλάξετε) τα στοιχεία του λογαριασμού (προφίλ) σας
2. Να δείτε το ιστορικό των συναλλαγών που έχετε πραγματοποιήσει
3. Να δείτε τις αποθηκευμένα στοιχεία των συναλλαγών σας (συναλλαγές και κάρτες),
προκειμένου να τις χρησιμοποιήσετε ή να τις διαγράψετε από την υπηρεσία.
4. Να εκτυπώσετε άμεσα το αποδεικτικό πληρωμής για κάθε επιτυχημένη συναλλαγή που έχετε
διενεργήσει.
Εικόνα 21: Αρχική σελίδα Υπηρεσίας
5.1 Διαχείριση Λογαριασμού
Επιλέγοντας το link «Διαχείριση Λογαριασμού» που βρίσκεται δεξιά της οθόνης (Εικόνα 21), η
εφαρμογή σας οδηγεί στα στοιχεία του λογαριασμού σας.
Όπως απεικονίζεται και στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 22), έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τα
προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. το E-mail σας), τον Κωδικό χρήστη που χρησιμοποιείτε για την είσοδό
σας στην υπηρεσία καθώς και να τροποποιήσετε τις ερωτήσεις ασφαλείας μέσω των σχετικών
επιλογών που υπάρχουν στην οθόνη.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 26
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay
Εικόνα 22: Αλλαγή στοιχείων λογαριασμού εγγεγραμμένου χρήστη
5.2 Αναφορές (Ημερολόγιο Χρήστη)
Επιλέγοντας την καρτέλα «Αναφορές» μπορείτε να δείτε
επιλέγοντας κάποιο από τα παρακάτω διαθέσιμα κριτήρια:
το ιστορικό των συναλλαγών σας,
• Με χρονολογική σειρά
• Ανά είδος / κατηγορία πληρωμής
• Ανά ποσό πληρωμής
• Ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής
Στη συνέχεια, εμφανίζεται λίστα με τις συναλλαγές που ικανοποιούν τα κριτήρια που έχετε επιλέξει
(Εικόνα 23) και για κάθε επιμέρους συναλλαγή μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες καθώς επίσης, να
εκτυπώσετε το αντίστοιχο αποδεικτικό πληρωμής που έχει δημιουργηθεί σε μορφή Adobe Acrobat
(PDF) (Εικόνα 24).
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 27
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay
Εικόνα 23: Απεικόνιση ιστορικού συναλλαγών Πληρωμών
Εικόνα 24: Λεπτομέρειες συναλλαγής
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 28
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay
5.2.1. Απεικόνιση ιστορικού συναλλαγών με χρονολογική σειρά:
Επιλέγοντας την απεικόνιση του ιστορικού συναλλαγών με χρονολογική σειρά, έχετε στη διάθεσή σας
τις παρακάτω πέντε (5) επιλογές ως προς το χρονικό διάστημα για το οποίο επιθυμείτε να εμφανιστεί
το ιστορικό (Εικόνα 25):
1.
Τελευταίες δέκα (10) ημέρες
2.
Τελευταίες είκοσι (20) ημέρες
3.
Τελευταίες τριάντα (30) ημέρες
4.
Τελευταίες εξήντα (60) ημέρες
5.
Εισαγωγή ημερομηνιών (από… - έως…)
Εικόνα 25: Επιλογή απεικόνισης ιστορικού συναλλαγών με χρονολογική σειρά
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 29
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay
5.2.2. Απεικόνιση ιστορικού συναλλαγών ανά είδος / κατηγορία πληρωμής
Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να δείτε αναλυτικά τις λεπτομέρειες των συναλλαγών πληρωμής ανά
εταιρεία ή οργανισμό (Εικόνα 26).
Εικόνα 26: Επιλογή απεικόνισης ιστορικού συναλλαγών ανά είδος / κατηγορία πληρωμής
5.2.3. Απεικόνιση ιστορικού συναλλαγών ανά ποσό πληρωμής
Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε τις πληρωμές που έχετε πραγματοποιήσει βάσει του εύρους
ποσού των συναλλαγών, και συγκεκριμένα (Εικόνα 27):
•
Από 0€ έως 50€
•
Από 50€ έως 100€
•
Από 100€ έως 500€
•
Από 500€ και άνω
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 30
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay
Εικόνα 27: Επιλογή απεικόνισης ιστορικού συναλλαγών ανά ποσό πληρωμής
5.2.4. Απεικόνιση ιστορικού συναλλαγών ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής
Τέλος, μπορείτε να αναζητήσετε τις πληρωμές που έχετε πραγματοποιήσει με βάση την μέθοδο
πληρωμής. Συγκεκριμένα (Εικόνα 28):
• Πληρωμή με Χρέωση Λογαριασμού (μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας i-bank Internet
Banking)
• Πληρωμή με κάρτα μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, MasterCard ή Visa, εκδόσεως
Εθνικής Τράπεζας ή άλλων Τραπεζών.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 31
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay
Εικόνα 28: Επιλογή απεικόνισης Ιστορικού συναλλαγών ανάλογα με την μέθοδο πληρωμής
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 32
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay
5.3. Αποθηκευμένες συναλλαγές
Στην καρτέλα αποθηκευμένες συναλλαγές μπορείτε να δείτε τα στοιχεία των αποθηκευμένων
συναλλαγών σας με την «φιλική ονομασία» τους, προκειμένου να μην χρειάζεται να τα εισάγετε κάθε
φορά που θέλετε να επαναλάβετε την ίδια πληρωμή. Επιλέξτε την «φιλική ονομασία» της συναλλαγής
που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε (Εικόνα 29) και πατήστε «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΡΑ», προκειμένου να
μεταβείτε στην οθόνη της αντίστοιχης πληρωμής, με όλα τα στοιχεία της πληρωμής
προσυμπληρωμένα.
Μπορείτε επίσης να διαγράψετε την επιλεγμένη αποθηκευμένη συναλλαγή, επιλέγοντας τον σύνδεσμο
«διαγραφή» στα δεξιά της φιλικής ονομασίας.
Εικόνα 29: Διαχείριση αποθηκευμένων συναλλαγών
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 33
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay
5.4. Αποθηκευμένες κάρτες
Επιλέγοντας την καρτέλα «Αποθηκευμένες κάρτες» μπορείτε να δείτε τις κάρτες (τα έξι πρώτα
και τα τέσσερα τελευταία ψηφία) που έχετε αποθηκεύσει με τη φιλική ονομασία τους (Εικόνα 30).
Επιλέγοντας την φιλική ονομασία της αποθηκευμένης κάρτας μπορείτε να τη διαγράψετε επιλέγοντας
τον σύνδεσμο «διαγραφή» που εμφανίζεται στα δεξιά της φιλικής ονομασίας.
Εικόνα 30: Διαχείριση αποθηκευμένων καρτών
5.5. Αποδεικτικά πληρωμών
Επιλέγοντας την καρτέλα «Αποδεικτικά πληρωμών» μπορείτε να τυπώσετε άμεσα τα αποδεικτικά
πληρωμών που έχετε πραγματοποιήσει επιτυχώς(Εικόνα 31). Επιλέγοντας από τη λίστα τη συναλλαγή
που επιθυμείτε εμφανίζεται το αποδεικτικό της το οποίο μπορείτε να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε
στον υπολογιστή σας.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 34
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay
Εικόνα 31: Καρτέλα Αποδεικτικά πληρωμών
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 35
Υπηρεσία
i-bank Simple Pay
ΑΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Μέσω των αναρτημένων συνδέσμων (links) στη νέα υπηρεσία, μπορείτε:
- να δείτε συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις αναφορικά με την υπηρεσία i-bank Simple Pay («Συχνές
ερωτήσεις»)
- να διαβάσετε, εκτυπώσετε ή και να κατεβάσετε στον Η/Υ σας τους όρους χρήσης της υπηρεσίας,
τους οποίους αποδέχεστε κατά την εγγραφή σας και κατά τη διενέργεια κάθε συναλλαγής («Όροι
χρήσης»)
- να διαβάσετε, εκτυπώσετε ή και να κατεβάσετε στον Η/Υ σας το εγχειρίδιο χρήσης της υπηρεσίας
i-bank Simple Pay («Εγχειρίδιο χρήσης»)
- να ενημερωθείτε αναφορικά με την ασφάλεια των συναλλαγών σας («Η ασφάλειά σας»)
- να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία, ερώτημα ή τυχόν παράπονο σχετικό με
την υπηρεσία i-bank Simple Pay («Επικοινωνία»)
6. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Εθνικής Τράπεζας βρίσκεται στη διάθεσή σας 24 ώρες το
24ωρο και σας παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια σχετικά με την υπηρεσία i-bank Simple
Pay. Ειδικότερα:
- σας ενημερώνει για την χρήση της υπηρεσίας και
- σας αποστέλλει link επανακαθορισμού νέου Κωδικού χρήστη και απάντησης σε ερώτηση
ασφαλείας, εφόσον έχετε κλειδωθεί και έχετε ξεχάσει την απάντηση στην ερώτηση ασφαλείας που
είχατε ορίσει κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία.
Μπορείτε να καλείτε στο 181818 από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, από οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε
στην Ελλάδα, ή στο +30 210 48 48 484 αν βρίσκεστε στο εξωτερικό.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
i-bank Simple Pay
Σελίδα 36