close

Enter

Log in using OpenID

2. Bilten - Strukovna škola Varaždin

embedDownload
Izdavač:
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VARAŽDIN
Za izdavača: Dražen Košćak, dipl. ing.
Oblikovanje vizualnog identiteta:
učenik: Josip Vitez, 4L - grafički dizajn
mentor: Dunja Dobranić Štefan, dipl. dizajner
Varaždin, travanj, 2014.
Naklada: 25 komada
17. DRŽAVNO NATJECANJE UČENIKA/CA
srednjih škola Republike Hrvatske
u obrazovnom sektoru tekstil
za programe mode, tekstila i dizajna
“DANI ODJEĆE 2014.”
7. DRŽAVNO NATJECANJE I 8. SMOTRA RADOVA UČENIKA/CA SREDNJIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE U OBRAZOVNOM PODSEKTORU
KOŽA ZA PROGRAME OBUĆE I GALANTERIJE
Pod pokroviteljstvom
MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA
I
AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH
ORGANIZIRA I PROVODI
DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA NATJECANJA
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VARAŽDIN
od 03. do 05. travnja 2014
RIJEČ RAVNATELJA
Poštovani članovi Državnog povjerenstva, uvažene mentorice i mentori,
cijenjene kolegice i kolege dragi učenici, gosti i prijatelji - dobro nam došli!
Izuzetna mi je čast što vas mogu pozdraviti u ime svih djelatnika i učenika Srednje strukovne škole Varaždin povodom Državnog
natjecanja pod nazivom “Dani odjeće i kožne galanterije 2014.
godine“. Natjecanje se održava iz područja obrazovnog sektora tekstila i koža, što znači da na Natjecanju sudjeluju zanimanja: galanteristi, krojači, odjevni tehničari i dizajneri odjeće.
Ovo je Natjecanje prava prigoda da se već tradicionalno razmjene
znanja i vještine, istaknu stručne kompetencije i kreativnosti naših
učenika. Stoga želim naglasiti da slabiji rezultati na ovom Natjecanju ne znače neuspjeh, već samo motivaciju za još više rada i truda
jer već i sam dolazak predstavlja potvrdu vašeg izvrsnog postignuća.
Mi ćemo vam kao domaćini osigurati najbolje uvjete, kako za rad, tako i
za vrijeme koje ćete provesti nakon službenog dijela natjecanja zato bih
istaknuo svoju zahvalnost povjerenstvu koj je zaduženo za provođenje
Natjecanja, djelatnicima škole koji su sudjelovali u organizaciji, mentorima naših učenika te sponzorima koji su pomogli svojim donacijama.
Neka ovo Natjecanje protekne u pozitivnom i kolegijalnom okruženju, ali i
okruženju natjecateljskog duha zbog čega želim svima puno sreće i uspjeha!
Varaždin -grad domaćin
Grad Varaždin smješten je na desnoj obali rijeke Drave, na nadmorskoj
visini od 174 metra. Ima približno 50 000 stanovnika, te je, iako u svjetskim razmjerima malen, bogat kao kulturno, društveno, obrazovno i
gospodarsko središte sjeverozapadne Hrvatske.
Prvo pismeno spominjanje grada Varaždina zabilježeno je 1181. godine,
te od tada grad piše stranice svoje bogate povijesti. Tako je Varaždin
u razdoblju od 1767. do 1776. bio glavnim gradom Hrvatske, a danas
je poznat kao grad baroka, glazbe i cvijeća. Njegova povijesna jezgra
uključuje jednu od najstarijih vijećnica u Europi te Stari grad i brojne
palače pa Varaždin slovi kao najočuvanije barokno središte u ovom
dijelu Europe.
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VARAŽDIN
U prošlosti je Varaždin bio poznat kao grad trgovaca, zanatlija i
obrtničkih udruženja (cehova). U 18. stoljeću grad je već imao 270
majstora zanatlija, 284 njihova pomoćnika i 103 naučnika, a to govori
u prilog Varaždinu kao cehovskom gradu.
Budući da su se osnivala nova cehovska udruženja, Hrvatski je sabor 1844. godine donio Novi obrtni zakon koji je potaknuo osnivanje
šegrtske škole.
Godine 1886. u Varaždinu je osnovana Šegrtska škola za čije je osnivanje važnu ulogu imao Izidor Kršnjavi, tadašnji ministar prosvjete i
bogoštovlja. Od tog događaja pratimo i povijest naše škole.
Naša škola često je bila zahvaćena promjenama koje su se zbivale na
ovim nemirnim prostorima. Škola je doživljavala selidbe, dograđivanja,
proširivanja, izmjene nazivlja, ali ono što je obilježilo sve ove godine
bilo je obrazovanje učenika za obrtnička i radnička zanimanja. Srednja
strukovna škola Varaždin, kako nosi naziv od devedesetih godina 20.
stoljeća, nastavlja bogatu tradiciju obrazovanja u obrtničkim i radničkim
zanimanjima grada Varaždina i
Varaždinske županije. Danas se
u školi obrazuje 615 učenika u 32
razredna odjela različitih struka
i zanimanja. Učenici se školuju u
četverogodišnjim i trogodišnjim
zanimanjima. Naša zanimanja su:
tehničari zaštite osoba i imovine,
grafički dizajneri, dizajneri odjeće,
odjevni i modni tehničari, drvodjeljski tehničari dizajneri, stolari, soboslikari i ličioci, krojači, galanteristi,
pekari, frizeri i kozmetičari. Školu
pohađaju i učenici s teškoćama kojima nastojimo omogućiti uspješnu
socijalizaciju te ih uključiti u što više
školskih aktivnosti.
Sastavni dio škole čine suvremeno
opremljene radionice i praktikumi
u kojima učenici mogu obavljati
praktičnu nastavu i koje zadovoljavaju potrebe temeljnih struka te ostvaruju i materijalne rezultate.
1
Uz redovan rad s učenicima poticale su se i brojne izvannastavne aktivnosti koje su obogaćivali učenici svojom krativnošću, a nastavnici su
ih u tome stručno usmjeravali. Rezultati međusobne suradnje, truda,
rada, kreativnosti i vlastitih sposobnosti vidljivi su na mnogobrojnim
međužupanijskim i državnim natjecanjima, izložbama i smotrama na
kojima sudjeluju naši učenici. Obrazovna komponenta obrazovanja
nastoji se oplemeniti vještinama, umijećima i sposobnostima jer na taj
način znanje postaje primjenjivo i vidljivo.
Osim povezivanja teorijskog i praktičnog znanja koje je potrebno
današnjem društvu, učeniku se pristupa individualno te se nastoji poštovati osobnost učenika. Takav pristup pridonosi kvalitetnijem
odnosu između učenika, nastavnika i roditelja.
Uočivši velik problem nezapošljavanja učenika s teškoćama i u nastajanju da se oni uključe u tržište rada, 2006. godine u sastavu naše škole
osnovana je Zaštitna radionica koju su kao pilot projekt zajednički osnovali Varaždinska županija, Srednja strukovna škola i Hrvatski zavod
za zapošljavanje Varaždin. Danas je u Zaštitnoj radionici zaposleno 19
radnika od kojih je 10 osoba s invaliditetom. Radionica sa svojom osnovnom djelatnošću proizvodnje tekstila uspješno sudjeluje na otvorenom tržištu.
O uspješnosti naše škole govore mnoga priznanja i nagrade. Godine
2002. Srednja strukovna škola dobila je Priznanje najboljoj strukovnoj
školi, a 2009. godine, u kategoriji javnih poduzeća, školi je dodijeljena
nagrada Poslodavac godine za osobe s invaliditetom. Kako bi se škola
razvijala u skladu s europskim standardima, nastavnici i stručni suradnici uključuju se u projekte Eurposke unije. Važniji projekti u kojima je
sudjelovala, i još uvijek sudjeluje, Srednja strukovna škola su: INVET
– Inovativna metodologija podučavanja učenika s teškoćama, Varaždin,
01. 09. 2010. - 31. 10. 2011., nositelj projekta; VETPRO – Mobilnost Stručnjaci u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju 06. 01. 2014.
– 12. 01. 2014., Padova, Italija, partner u projektu te SPIRIT - Škole
i potporne Institucije za razvoj malih i srednjih poduzeća i obrta, inovacija i transfera znanja – Hrvatska – Slovenija, projekt u tijeku, partner u projektu.
Srednja strukovna škola zajedno sa svojim djelatnicima uspješno prati
zbivanja na tržištu rada, uključuje se u projekte kako bi učenici stekli
potrebne kompetencije koje će nastaviti razvijati nakon svoga formalnog obrazovanja u svojim strukama. Međusobna suradnja svih djelatnika i sudionika nastavnog procesa temelj je budućnosti Srednje strukovne škole Varaždin.
2
PROGRAM DRŽAVNOG NATJECANJA „DANI ODJEĆE 2014.“
Varaždin, 03. – 05. 4. 2014.
ČETVRTAK, 03. 4. 2014.
vrijeme
~15.00
Mjesto
14.30 –15.30
SSŠ
učionica br. 9
15.30
ispred hotela
16.00 –18.00
Hotel Turist
16.00 –16.45
SSŠ
radionica
17.00 –17.15
SSŠ
učionica br. 9
17.15– 17.45
SSŠ
učionica br. 10
17.15– 17.45
SSŠ
učionica br. 9
17.15– 17.45
SSŠ
učionica br. 8
18.30
Hotel Turist
DOGAĐANJE / AKTIVNOST
Dolazak sudionika natjecanja i
smještaj u Hotel Turist
Sastanak članova Državnog povjerenstva (DP);
sve discipline natjecanja
Polazak natjecatelja; disciplina
krojač i galanterist i njihovih mentora u Srednju strukovnu školu SSŠ
Postavljanje izložbe (kožni galanteristi, obućari – smotra zanimanja)
Upoznavanje uvjeta natjecanja u
radionicama;
disciplina KROJAČ i KOŽNI GALANTERIST (natjecatelji, mentori i
članovi Državnog povjerenstva za
ove discipline natjecanja)
Nakon
završetka
samostalan
povratak učenika u hotel, mentori ostaju u školi na sastanku s
članovima DP
Sastanak članova Državnog povjerenstva i svih mentora; sektor
TEKSTIL i KOŽA
Sastanak članova Državnog povjerenstva i mentora sektor KOŽA
Sastanak članova Državnog povjerenstva i mentora sektor TEKSTIl:
discipline Dizajn odjeće, Kolekcija
modnog dizajna i Modna kolekcija
krojača i/ili odjevnih tehničara
Sastanak članova Državnog povjerenstva i mentora sektor TEKSTIL;
discipline Odjevni tehničar i Krojač
Otvorenje natjecanja i izložbe,
domjenak
3
PETAK, 04. 4. 2014.
NATJECATELJI
vrijeme
7.00 – 8.00
8.15
Mjesto
Hotel Turist
ispred hotela
8.45
SSŠ/ Hotel
9.00
SSŠ/ Hotel
13.00-15.00 Hotel Turist
16.30
SSŠ
17.00
19.00
Hotel
Hotel Turist
KROJAČ
vrijeme
7.00 – 8.00
8.15
Mjesto
Hotel Turist
ispred hotela
8.45
SSŠ
9.00 –13.30
SSŠ
radionica
13.00-15.00 Hotel Turist
DOGAĐANJE / AKTIVNOST
Doručak
Polazak natjecatelja – discipline
krojač, kožni galanterist, odjevni tehničar te dizajn odjeće u
SSŠ
Za discipline Modna kolekcija
odjevnih tehničara i/ili krojača
i Kolekcija modnog dizajna
natjecanje se odvija u Hotelu
Ulazak natjecatelja u prostore
natjecanja, priprema
Početak natjecanja u svim disciplinama
Ručak
Neslužbeni rezultati i vrijeme za
žalbe
Službeni rezultati
Proglašenje rezultata natjecanja, podjela priznanja i nagrada,
modne revije kolekcija škola sudionica, zatvaranje natjecanja,
domjenak
DOGAĐANJE / AKTIVNOST
Doručak
Polazak u Srednju strukovnu
školu, Varaždin
Ulazak natjecatelja u radionicu
gdje se odvija natjecanje
NATJECANJE u Srednjoj strukovnoj školi, Varaždin
Ručak
4
16.30
SSŠ
17.00
19.00
Hotel
Hotel Turist
ODJEVNI TEHNIČAR
vrijeme
Mjesto
7.00 – 8.00 Hotel Turist
8.15
ispred hotela
8.45
9.00 -13.00
SSŠ uč. br. 11
SSŠ
radionica
13.00-15.00 Hotel Turist
16.30
SSŠ
17.00
19.00
Hotel
Hotel Turist
DIZAJN ODJEĆE
vrijeme
Mjesto
7.00 – 8.00 Hotel Turist
8.15
ispred hotela
8.45
SSŠ uč. br. 21
9.00 -13.00
SSŠ
~13.00
SSŠ uč. br. 20
13.00-15.00 Hotel Turist
Neslužbeni rezultati i vrijeme za
žalbe
Službeni rezultati
Proglašenje rezultata natjecanja, podjela priznanja i nagrada,
modne revije kolekcija škola sudionica, zatvaranje natjecanja,
domjenak
DOGAĐANJE / AKTIVNOST
Doručak
Polazak u Srednju strukovnu
školu, Varaždin
Ulazak natjecatelja u učionicu
NATJECANJE u Srednjoj strukovnoj školi, Varaždin
Ručak
Neslužbeni rezultati i vrijeme za
žalbe
Službeni rezultati
Proglašenje rezultata natjecanja, podjela priznanja i nagrada,
modne revije kolekcija škola sudionica, zatvaranje natjecanja,
domjenak
DOGAĐANJE / AKTIVNOST
Doručak
Polazak u Srednju strukovnu
školu, Varaždin
Ulazak natjecatelja u učionicu u
kojoj se odvija natjecanje
NATJECANJE u Srednjoj strukovnoj školi
Sastanak prosudbenog povjerenstva s natjecateljima
Ručak
5
16.30
Hotel Turist
17.00
19.00
Hotel Turist
Hotel Turist
Neslužbeni rezultati i vrijeme
za žalbe (uz postavljenu izložbu
uradaka s natjecanja, modne
mape i modela)
Službeni rezultati
Proglašenje rezultata natjecanja, podjela priznanja i nagrada,
modne revije kolekcija škola sudionica, zatvaranje natjecanja,
domjenak
MODNA KOLEKCIJA KROJAČA I/ILI ODJEVNIH TEHNIČARA
vrijeme
Mjesto
DOGAĐANJE / AKTIVNOST
7.00 – 8.00 Hotel Turist
Doručak
8.45 - 9.00 Hotel Turist
Pridruživanje zaporki, predaja
mapa – natjecatelji bez manekena
9.00
Hotel Turist
NATJECANJE: dolazak učenika/
manekena SSŠ i kreatora, priprema za obranu
9.30
Hotel Turist
Usmena obrana kolekcije;
natjecatelj i manekeni obučeni
u modele (učenici/manekeni
SSŠ)
Sastanak prosudbenog povjerenstva s autorima kolekcija
(bez manekena) odmah nakon
usmene obrane
13.00-15.00 Hotel Turist
Ručak
16.00-16.45 Hotel turist
Probe revija, manekeni bez
kreacija
19.00
Hotel Turist
Proglašenje rezultata natjecanja, podjela priznanja i nagrada,
modne revije kolekcija škola
sudionica, zatvaranje natjecanja, domjenak
MODNA KOLEKCIJA DIZAJNA
vrijeme
Mjesto
8.45 - 9.00 Hotel Turist
9.00
Hotel Turist
DOGAĐANJE / AKTIVNOST
Pridruživanje zaporki, predaja
mapa – natjecatelj bez manekena
NATJECANJE
6
10.30
Hotel Turist
11.00
Hotel Turist
13.00-15.00 Hotel Turist
17.00-17.45 Hotel turist
19.00
Hotel turist
KOŽNI GALANTERIST
vrijeme
Mjesto
7.00 – 8.00 Hotel Turist
8.15
ispred hotela
Priprema
učenika/manekena
SSŠ i kreatora za usmenu obranu
Usmena
obrana
kolekcije;
natjecatelj i manekeni obučeni u
modele (učenici/manekeni SSŠ)
Sastanak prosudbenog povjerenstva s autorima kolekcija
(bez manekena) odmah nakon
usmene obrane
Ručak
Probe revija, manekeni bez kreacija
Proglašenje rezultata natjecanja, podjela priznanja i nagrada,
modne revije kolekcija škola sudionica, zatvaranje natjecanja,
domjenak
DOGAĐANJE / AKTIVNOST
Doručak
Polazak u Srednju strukovnu
školu
Ulazak natjecatelja u radionicu
gdje se odvija natjecanje
8.45
SSŠ
9.00 -13.00
SSŠ radionica
NATJECANJE u Srednjoj strukovnoj školi, Varaždin
13.00-14.00 SSŠ uč. br. 18
13.00-15.00 Hotel Turist
16.30
SSŠ
Usmeni dio natjecanja
Ručak
Neslužbeni rezultati i vrijeme za
žalbe
Službeni rezultati
17.00
SSŠ
19.00
Hotel Turist
Proglašenje rezultata natjecanja, podjela priznanja i nagrada,
modne revije kolekcija škola sudionica, zatvaranje natjecanja,
domjenak
7
MENTORI
vrijeme
7.00 – 8.00
9.00
Mjesto
Hotel Turist
SSŠ/ Hotel
DOGAĐANJE / AKTIVNOST
Doručak
početak natjecanja u svim disciplinama
9.15
SSŠ
Pripremanja za nastavnu jediniučionica br. 1 prizem- cu na ishodima učenja“, Danijela
lje
Pustahija Musulin, Viša stručna
savjetnica za modu tekstil i kožu
~11.00
ispred škole
Razgled grada Varaždina
13.00-15.00 Hotel Turist
Ručak
16.30
SSŠ/Hotel
Neslužbeni rezultati i vrijeme za
žalbe
17.00
SSŠ/Hotel
Službeni rezultati natjecanja
19.00
Hotel Turist
Proglašenje rezultata natjecanja, podjela priznanja i nagrada,
modne revije kolekcija škola sudionica, zatvaranje natjecanja,
domjenak
DRŽAVNO POVJERENSTVO
vrijeme
6.30 – 7.15
7.30
Mjesto
Hotel Turist
Ispred hotela
8.00 – 8.45 SSŠ
8.45 – 9.00 SSŠ/ Hotel
DOGAĐANJE / AKTIVNOST
Doručak
Polazak članova Državnog povjerenstva za kategorije krojač,
dizajn odjeće i odjevni tehničar
u Srednju strukovnu školu
Preuzimanje datoteka sa zadacima, zaporki i ostalih materijala
za natjecanje
Upute natjecateljima
9.00
SSŠ/ Hotel
Početak natjecanja u svim disciplinama
9.15
SSŠ
„Pripremanja za nastavnu jedinicu na ishodima učenja“,
Danijela Pustahija Musulin, Viša
stručna savjetnica za modu
tekstil i kožu
8
10.15
SSŠ
~11.00
ispred škole
13.00-15.00 Hotel Turist
13.00-16.00 SSŠ
Promjene
u
disciplinama
natjecanja i pripreme za 2015.
godinu
Državno povjerenstvo
Razgled grada Varaždina
Ručak
Ocjenjivanje radova
16.30
SSŠ
Neslužbeni rezultati i vrijeme za
žalbe
17.00
SSŠ
Službeni rezultati natjecanja
19.00
Hotel Turist
Proglašenje rezultata natjecanja, podjela priznanja i nagrada,
modne revije kolekcija škola sudionica, zatvaranje natjecanja,
domjenak
KROJAČ – državno povjerenstvo
vrijeme
Mjesto
DOGAĐANJE / AKTIVNOST
13.30-16.00 SSŠ radionica
Ocjenjivanje radova
16.30
SSŠ
Neslužbeni rezultati i vrijeme za
žalbe
17.00
SSŠ
Službeni rezultati natjecanja
19.00
Hotel Turist
Proglašenje rezultata natjecanja, podjela priznanja i nagrada,
modne revije kolekcija škola sudionica, zatvaranje natjecanja,
domjenak
ODJEVNI TEHNIČAR– državno povjerenstvo
vrijeme
Mjesto
DOGAĐANJE / AKTIVNOST
13.30-16.00 SSŠ radionica
Ocjenjivanje radova
16.30
SSŠ
Neslužbeni rezultati i vrijeme za
žalbe
17.00
SSŠ
Službeni rezultati natjecanja
19.00
Hotel Turist
Proglašenje rezultata natjecanja, podjela priznanja i nagrada,
modne revije kolekcija škola sudionica, zatvaranje natjecanja,
domjenak
9
MODNA KOLEKCIJA DIZAJNA i DIZAJN ODJEĆE – prosudbeno
povjerenstvo
vrijeme
Mjesto
DOGAĐANJE / AKTIVNOST
9.00
SSŠ
Sastanak s članovima Državnog
povjerenstva za disciplinu Dizajn odjeće i Modna kolekcija dizajna
9.30-10.30
SSŠ uč. br. 20
Ocjenjivanje mapa i modeladisciplina Dizajn odjeće
11.00
Hotel Turist
Usmena obrana kolekcije- disciplina Modna kolekcija dizajna
Sastanak prosudbenog povjerenstva s autorima kolekcija
~12.00
~13.00
Hotel Turist
SSŠ uč. br. 20
19.00
Hotel Turist
Ručak
Sastanak prosudbenog povjerenstva s natjecateljima
Ocjenjivanje radova s natjecanja – disciplina Dizajn odjeće
Proglašenje rezultata natjecanja, podjela priznanja i nagrada,
modne revije kolekcija škola sudionica, zatvaranje natjecanja,
domjenak
MODNA KOLEKCIJA KROJAČA I/ILI ODJEVNIH TEHNIČARA –
prosudbeno povjerenstvo
vrijeme
Mjesto
DOGAĐANJE / AKTIVNOST
9.00
Hotel Turist
Sastanak s članovima Državnog
povjerenstva za disciplinu
Modna kolekcija krojača i/ili
odjevnih tehničara
9.30
Hotel Turist
Usmena obrana kolekcije (kreatori)
Sastanak prosudbenog povjerenstva s autorima kolekcija
Ocjenjivanje modela
12.00-15.00 Hotel Turist
Ručak u hotelu
19.00
Hotel Turist
Proglašenje rezultata natjecanja, podjela priznanja i nagrada,
modne revije kolekcija škola
sudionica, zatvaranje natjecanja, domjenak
10
KOŽNI GALANTERIST – prosudbeno povjerenstvo
vrijeme
Mjesto
DOGAĐANJE / AKTIVNOST
13.00-14.00 SSŠ uč. br. 18
Usmeni dio natjecanja
12.00-15.00 Hotel Turist
Ručak
14.00-16.00 SSŠ uč. br. 18
16.30
SSŠ
17.00
19.00
SSŠ
Hotel Turist
SUBOTA, 05. 4. 2014.
vrijeme
Mjesto
7.00 – 9.00
Hotel Turist
9.00 – 10.30 Hotel Turist
10.30 – 11.30 Hotel Turist
do 12.00
Ocjenjivanje radova
Neslužbeni rezultati i vrijeme za
žalbe
Službeni rezultati natjecanja
Proglašenje rezultata natjecanja, podjela priznanja i nagrada,
modne revije kolekcija škola sudionica, zatvaranje natjecanja,
domjenak
DOGAĐANJE / AKTIVNOST
Doručak
Okrugli stol – mentori i
članovi državnog povjerenstva
TEKSTIL
Okrugli stol – mentori i
članovi državnog povjerenstva
KOŽA
Odlazak sudionika iz hotela
11
1
Agencija za strukovno obrazovanje
i obrazovanje odraslih
Obrazovni sektor moda, tekstil i koža
Državno natjecanje „Dani odjeće 2014“
1. ŠKOLSKO NATJECANJE
Školsko natjecanje provodi školsko povjerenstvo od tri člana koje imenuje ravnatelj škole (predsjednik povjerenstva: ravnatelj i članovi: nastavnici struke). Ravnatelj se brine o regularnosti provođenja školskog
natjecanja i jamči njegovu vjerodostojnost. Školska pitanja izrađuje
Državno povjerenstvo. Natjecanje se provodi putem VETIS sustava
Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO).
Rezultati školskog natjecanje su ujedno i prijava za Državna natjecanje.
Discipline: krojač, odjevni tehničar, dizajn odjeće i kolekcija modnog
dizajna
Mjesto: Škola (školsko povjerenstvo)
Škola domaćin provela je predprijave zaintersiranih škola za državno
natjecanje do 04.12.2013.
ŠKOLSKO NATJECANJE: 30.- 31. 01. 2014.
Kožni galanterist: 28.-29. 01. 2014.
Škola koja ne izvrši predprijavu školi domaćinu neće moći realizirati
prijavu za školsko natjecanje u VETIS sustavu ASO0.
2. DRŽAVNO NATJECANJE
Državno natjecanje provodi Državno povjerenstvo imenovano od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO). Natjecanje se provodi putem VETIS sustava ASOO.
Škola domaćin će sve zaključke sastanka radnog povjerenstva objaviti na svojoj WEB stranici Srednje strukovna škola Varaždin (Škole
domaćin) te obavijestiti škole o promjenama u natjecanju. Na web
stranici će pratiti sve odluke i promjene u tijeku natjecanja, a školama
će dati mogućnost postavljanja pitanja o poteškoćama ili nejasnoćama
u organizaciji i provedbi natjecanja.
Državno natjecanje „Dani odjeće 2014.“ priprema, provodi, prati i evaluira te daje stručne preporuke za rad povjerenstva i razvoj
natjecanja. Cilj natjecanja je promovirati najbolje učenike i sektor na
najkvalitetniji i najbolji način.
12
2
DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJECANJA I SMOTRI
RADOVA UČENIKA I UČENICA SREDNJIH ŠKOLA
REPUBLIKE
HRVATSKE U OBRAZOVNOM SEKTORU: TEKSTIL I KOŽA
TEKSTIL - ČLANOVI DRŽAVNOG POVJERENSTVA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dražen Košćak, dipl. ing., Srednja strukovna škola, Varaždin
Danijela Pustahija Musulin, dipl. ing., ASOO, Zagreb
Anto Vranjić, dipl. ing., Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci
Darinka Rajh, dipl. ing., Srednja strukovna škola,Varaždin
Anica šulc, ing., Obrtnička škola, Požega
Goranka Nikiforov, dipl. ing. Industrijsko-obrtnička škola, Nova Gradiška
7. Branka Kožuh, dipl. ing., Škola za modu i dizajn, Zagreb
8. Sanja Špehar,dipl. ing., Obrtnička škola, Požega
9. Suzana Kutnjak-Mravlinčić, dipl. ing. , Srednja strukovna škola,
Varaždin
10. Tatjana Bunić, dipl. ing., Srednja strukovna škola, Varaždin
11. Olga Kolobarić, dipl. ing., Škola za modu i dizajn, Zagreb
12. Sandra Bačić, dipl. ing., Škola prijenjene umjetnosti i dizajna, Za
dar
KOŽA - ČLANOVI DRŽAVNOG POVJERENSTVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dražen Košćak, dipl. ing., Srednja strukovna škola, Varaždin
Danijela Pustahija Musulin, dipl. ing., ASOO, Zagreb, tajnica
Marija Čališ, ing. Škola za modu i dizajn, Zagreb, članica
Štefica Ježek, ing., Srednja strukovna škola, Varaždin, članica
Gordana Uglešić, ing., Obrtnička škola, Split, članica
Mirela Lekić, prof., Hrvatska obrtnička komora, Zagreb, članica
Zadaće državnoga povjerenstva su:
1. Izrada prijedloga programa/pravila natjecanja ili smotre.
2. Provedba natjecanje ili smotre u skladu s programom i pravilima ob javljenim u Katalogu natjecanja i smotri učenik/ca u strukovnim predmetima i strukovnim područjima srednjih škola Republike
Hrvatske.
3. Utvrđivanje mjerila za vrednovanje.
4. Obavljanje stručno-tehničkih poslova.
5 Priprema i organizacija natjecanja ili smotri na državnoj razini.
6. Priprema i tiskanje materijala vezanih uz natjecanja ili smotre.
7. Osiguravanje tajnosti zadataka.
8. Analiza svih dijelova natjecanje ili smotre na temelju kojih donose 13
zaključke i preporuke koje prosljeđuju ASSO.
9. Izrada izvješća o provedenom natjecanju ili smotri koje u zadanom roku dostavljaju ASSO.
10. Predlažu školu domaćina državnog natjecanja ili smotre, pružaju joj stručnu i organizacijsku pomoć te joj pravovremeno šalju sve potrebne materijale.
11. Ostali poslovi koji proizlaze iz specifičnosti natjecanja ili smotre, a
obuhvaćeni su odlukom o imenovanju pojedinoga povjerenstva.
Članovi Državnog povjerenstva za disciplinu natjecanja imaju
više zadaća u skladu s općim uputama za državna natjecanja i
specifičnostima obrazovnog sektora tekstila i kože:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
11) 12) 13)
14)
15)
16)
Odrediti cilj, temu i zadatak natjecanja i smotre
Donijeti upute i pravila natjecanja za školsko natjecanje u skla du s (1)
Školsko natjecanje (provjeriti pravila)
Dopuniti i precizirati pravila natjecanja
Izraditi grupe pitanja za državno natjecanje
Predložiti školi domaćin sve potrebno za realizaciju državnog natjecanja
Pripremiti i uputiti u pravila i postupak natjecanja prosudbeno povjerenstvo
Uputiti mentore u odluke državnog povjerenstva i protokol natjecanja
Osigurati diskretnost ispitnog pitanja
Osigurati prostor i potreban pribor za državno natjecanje
Pripremiti pitanja za državno natjecanje iz VETIS-a, kopiranje i priprema za izvođenje natjecanje
Pristup: profesionalni, etični i timski rad u realizaciji natjecanja
Zadatak: uputiti mentore i natjecatelje u
- etički kodeks i odluke Državnog povjerenstva
- žalbeni postupak i vrijeme stavljanja rezultata:
Pomoći prosudbenom povjerenstvu (ocjenjivačkom sudu)
Upisivati podatke u VETIS sustav ASOO
privremena lista - žalbeni postupak-konačna lista
podjela uradaka s natjecanja
Komunikacija s natjecateljima
Evaluacija natjecanja-okrugli stol s mentorima
14
Članovi prosudbenog povjerenstva po disciplinama:
1. KOŽNI GALANTERIST
1. ČUKEC KATICA - ing. obućarske tehnologije/ rukovoditelj
proizvodnje Galko
3. DOMINIĆ SNJEŽANA - obućarski tehničar specijalist / direk
torica Meiso, d.o.o. Goričan
2. BRDAR SINIŠA - likovni tehničar / samostalni obrtnik kožne galanterije
2. DIZAJN ODJEĆE / KOLEKCIJA MODNOG DIZAJNA
1. EVELIN ZAPLATIĆ, Dizajner vlastite robne marke / Designer Di Caprio
2. JASMINA ARNAUTOVIĆ, dizajner JET LAG
3. IVA ŠERIĆ, modni dizajner / kostimograf
3. MODNA KOLEKCIJA KROJAČA I/ ILI ODJEVNIH TEHNIČARA
1. ANA KRAŠ, viši dizajner / Boutique Ana Kraš
3. ZDENKA UGRIN, dipl. ing. tekstilne tehnologije
2. TOMISLAV DUVNJAK, dipl. dizajner
15
DRŽAVNO NATJECANJE UČENIKA/CA SREDNJIH ŠKOLA
REPUBLIKE HRVATSKE U OBRAZOVNOM SEKTORU
TEKSTIL I KOŽA
“DANI ODJEĆE I KOŽNE GALANTERIJE 2014.”
Državno natjecanje i smotra učenika/ca u programima mode, tekstila i dizajna organiziraju i provode Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih,
Državno povjerenstvo i Srednja strukovna škola Varaždin.
Sjedište i adresa Državnog povjerenstva:
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VARAŽDIN
42 000 Varaždin, Božene Plazzeriano 4
Predsjednik Državnog povjerenstva:
Dražen Košćak, ravnatelj
telefon: 042/ 492 255
e-mail: [email protected]
www. srednja strukovna skola varaždin.hr
AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE
ODRASLIH
10 000 Zagreb, Radnička cesta 37 b
Tajnica Državnog povjerenstva:
Danijela Pustahija Musulin, dipl.ing.,
viša stručna savjetnica za modu, tekstil i kožu
telefon: 01/ 6274 654, telefaks: 01/ 6274 626
e-mail: [email protected]
www.asoo.hr
ZADAĆE DRŽAVNOG NATJECANJA
- unaprjeđivanje i usavršavanje u strukovnom obrazovanju
- promicanje strukovnog obrazovanja u modi, tektilu i dizajnu
- razmjena iskustava i predstavljanje škola koje obrazuju učenike/ce
za modu, tekstil i dizajn
- stručno usavršavanje nastavnika
- poticanje inovativnosti i kreativnosti učenika/ca
- razvijanje natjecateljskog duha i tolerancije kod učenika/ca
- podizanje estetskih i dizajnerskih mjerila u pripremi, organizaciji i provedbi natjecanja
16
DISCIPLINE, RAZINE I SUDIONICI NATJECANJA I SMOTRE
Sudionici natjecanja su učenici/ce srednjih škola Republike Hrvatske
koje obrazuju učenike/ce u Obrazovnom sektoru tekstil i koža u programima mode i tekstila.
Državno natjecanja se provode u skladu s Uputama za provedbu
natjecanja i smotri učenika/ca srednjih škola Republike Hrvatske u strukovnim predmetima i strukovnim područjima u 2013. godini Agencije
za strukovno obrazovanje i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Razine natjecanja (vremenik)
- školska razina (28. i 29. 01. 2014.)
- školska razina (30. i 31. siječanj 2014.)
- državna razina (od 03. do 05. travnja 2014.)
DISCIPLINE DRŽAVNOG NATJECANJA «DANI ODJEĆE
2014.»
Stručne upute i kriterije za školsko i državno natjecanje donose članovi/
ice Državnog povjerenstvo.
1. KROJAČ
Natječu se učenici/e trećih razreda u programu krojač u izradi odjevnoga predmeta: ženska bluza. Natjecatelji izrađuju elaborat na temu:
Izrada ženske bluze.
2. ODJEVNI TEHNIČAR
Natječu se učenici/e učenice četvrtih razreda u programu odjevni
tehničar u području konstrukcije odjeće u sadržaju: ženska haljina,
ženske hlače, ženska jakna i muška košulja. Natjecatelji u pripremi
državnog natjecanja izrađuju elaborat na temu konstrukcijske priprema
za odjevne predmete: ženska haljina, ženske hlače, ženska jakna i
muška košulja.
17
3. DIZAJN ODJEĆE
Natječu se učenici i učenice četvrtih razreda u programima dizajna
odjeće i modni stilist.
Natjecatelji u pripremi državnog natjecanja izrađuju odjevni predmet
na temu: „ BAROK I ČIPKA U MODNOM EKSPERIMENTU“, zadatak:
Modni eksperiment.
4. MODNA KOLEKCIJA KROJAČA/ILI ODJEVNIH TEHNIČARA
Natječu se učenici/e trećih razreda u programu krojač i/ili četvrtih razreda u programu odjevni tehničar u disciplini modna kolekcija krojača
i/ili odjevnih tehničara.
5. KOLEKCIJA MODNOG DIZAJNA
Natječu se učenici/cečetvrtih razreda u programima: modni stilist,
dizajner odjeće i dizajner tekstila.
Teme kolekcija:
- krojači i/ili odjevni tehničari: „INOVATIVNA ČIPKA NA MATURALNOJ HALJINI“
- modnog dizajna:
„ BAROK I ČIPKA U MODNOM EKSPERI MENTU“
6. GALANTERIST
Natječu se učenici i učenice trećih razreda u programima kožni galanterist u izradi: Dnevne ženske torbe.
7. SMOTRA ZANIMANJA
Prezentacija radova učenika drugih i trećih razreda u programima obuće i kožne galanterije na temu: Retro stil inspiriran
čipkom.
18
ETIČKI KODEKS
sudionika Državnoga natjecanja učenika i učenica srednjih strukovnih
škola Republike Hrvatske
«DANI ODJEĆE 2014.»
Državno natjecanje i Smotra učenika koji se obrazuju u Obrazovnom
sektoru tekstil i koža u nastavnim područjima tekstila, odjeće i dizajna
kruna je strukovnog obrazovanja svakog učenika i učenice. Stoga je
bitno natjecanju i Smotri «Dani odjeće i kožne galanterije 2014.» pridati posebnu važnost
Pri porovedbi natjecanja ponašanje sudionika je jednako tako važno
kao i sama provedba natjecanja.
1.
Kodeks ponašanja sudionika natjecanja i Smotre koji se obrazuju u
sektoru tekstila i kože te Protokol Državnoga natjecanja i Smotre jednako su važni za dignitet natjecanja kao i Katalog natjecanja te kriteriji
i mjerilo ocjenjivanja.
2.
Ponašanje sudionika natjecanja treba biti u skladu s prijateljskim
okruženjem s ciljem kolegijalnog upoznavanja svih sudionika (natjecatelja i mentora) uz športsko nadmetanje natjecatelja. Natjecanje bi trebalo proteći u što opuštenijem ozračju.
3.
Mentori i voditelji natjecanja, osim članova Državnoga povjerenstva
i onih mentora određenih za koordinaciju rada Državnoga povjerenstva, ne smiju biti nazočni u prostorima, učionicama ili radionicama za
održavanja natjecanja.
4.
U okviru komunikacije i druženja mentori i voditelji natjecanja mogu
19
koristiti sve ostale prostore i prostorije. Međutim, tijekom komunikacije
ne smiju komentirati ni raspravljati o postavljenim pitanjima i odgovorima na njih; o praktičnom radu natjecatelja; o provedbi natjecanja, ili o
bilo kojem drugom dijelu natjecanja. Za sve takve komentare i rasprave
jedino se smije koristiti prostorija za službeno osoblje natjecanja.
5.
Natjecatelji i mentori tijekom natjecanja ne smiju koristiti mobilne i
audio uređaje.
6.
Natjecatelji i mentori, odnosno voditelji natjecanja, moraju izbjegavati
sve oblike verbalnog obračuna, a posebice je zabranjen fizički obračun.
7.
Za natjecanja i Smotre ne smije se konzumirati alkohol ni bilo koje
drugo opojno sredstvo ili droga.
8.
U slučaju žalbe, mentori i natjecatelji su se dužni ponašati u skladu s
Katalogom natjecanja. Tijekom žalbenoga roka svrha i motiv žalbe ne
smiju se komentirati ni s kim dogovarati. Svaka je žalba individualna.
Dogovor može postojati samo između natjecatelja i mentora, i to u
posebnoj prostoriji ili negdje na osami, bez nazočnosti drugih osoba.
9.
Za ponašanje natjecatelja odgovorni su mentori i voditelji natjecanja.
Za svoje ponašanje i natjecatelji i mentori, odnosno voditelji, su odgovorni Državnome povjerenstvu, odnosno njegovu predsjedniku.
10.
U slučaju nepoštivanja ovoga Etičkog kodeksa predsjednik Državnoga
povjerenstva, ili njegov član, može s natjecanja isključiti mentora, a
u slučaju teže povrede odredaba Etičkoga kodeksa školi iz koje dol20
azi natjecatelj ili mentor se može izreći mjera isključenja, odnosno
nemogućnost prijave za sljedeće natjecanje i Smotru.
11.
Za možebitno nastalu materijalnu štetu odgovornost snosi škola iz koje
dolazi natjecatelj ili mentor.
Državno povjerenstvo
„Dana odjeće i kožne galanterije 2014.“
21
1. PRAVILA, UVJETI, PROPOZICIJE I NAČIN BODOVANJA U DISCIPLINI
KROJAČ
Na natjecanju sudjeluju učenici trećih razreda krojača i natječu se u
Izradi odjevnog predmeta.
Natjecatelji samostalno izrađuju odjevni predmet prema tehničkim
karakteristikama modela, a koje dobivaju na samom natjecanju.
Prostorno – tehnički uvjeti :
- radionica mora zadovoljavati propisane tehničke uvjete uporablji vosti
- radionica mora imati dovoljan broj strojeva ( univerzalnih i speci
jalnih )
- univerzalni strojevi trebaju biti numerirani
- radionica mora imati rezervne strojeve
- na svakih pet univerzalnih strojeva treba osigurati jedno glačalo
- treba osigurati prisutnost mehaničara tijekom cijelog natjecanja
- treba osigurati dodatni pribor za šivanje (kao u pravilima natje
canja)
osigurati održavanje higijene ruku
- osigurati zidni sat tako da je vidljiv svim učenicima
Pravila natjecanja :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
natjecatelji donose vlastiti pribor za šivanje : škare, mjerna tra
ka, krojačka kreda, pribadače, ručna igla i sl.
na svakih 10 natjecatelja biti će izrađen po jedan uzorak modela
model mora biti iskrojen
krojeni dijelovi modela moraju biti u cjelini
natjecatelji dobivaju modele sa zaporkom
odabir strojeva za šivanje vrši se izvlačenjem broja stroja
vrijeme izrade modela je 6 sati
za vrijeme natjecanja nije dozvoljeno koristiti mobitel
natjecatelji na natjecanje dolaze sa osobnom iskaznicom ili dru
gim identifikacijskim dokumentom sa slikom
natjecatelj koji ne ostvari minimalno 51 bod iz ostalih elemena
ta ocjenjivanja , ne ostvaruje bodove na vrijeme izrade
22
redni
broj
1.
2.
3.
elementi ocijenjivanja
bodovi
Izrada ženske bluze
Podudarnost sa tehničkim karakteristikama
uzorka
Vrijeme izrade
0-80
0-10
0-10
Zadatak za „Dane odjeće2014“: Izrada ženske bluze
Način ocjenjivanja :
Napomena : kod dodjele bodova za vrijeme izrade , prvi natjecatelj
ostvaruje 10 bodova , a svaki sljedeći kroz 10 minuta 1 bod manje .
Natjecatelj koji ne ostvari minimalno 51 bod iz ostalih elemenata ocjenjivanja , ne ostvaruje bodove na vrijeme izrade
Državno povjerenstvo će posebno izraditi tablicu ocjenjivanja za državno
natjecanje prema karakteristikama modela, a ukupan broj bodova ostaje isti (100)
Temeljem primjene čl. 8 stavak 8 Pravilnika o izradbi i obrani
završnog rada , a koji glasi :
„ Kao izrađen završni rad može se priznati i uradak kojim je učenik
osvojio prvo , drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju iz strukovnih, odnosno umjetničkih predmeta područja ili programa.“
Natjecatelj ( učenik ) koji dolazi na državno natjecanje , dužan je donijeti mapu/elaborat koja treba sadržavati :
- skicu modela bluze (prednja i stražnja strana ) po osobnom izboru
- detaljan opis skice modela
- temeljni kroj modela u mjerilu 1:5 (ovisno kako je do sada radio u konstrukciji odjeće )
- modelirani kroj na osnovu skice i opisa modela bluze
- razdvojene krojne dijelove osnovne tkanine i eventualne ljepljive među podstave
- imenovati krojne dijelove
- označiti krojne dijelove ( urezi, smjer niti osnove te koliko se puta kroji svaki krojni dio )
- izraditi cijelu krojnu sliku za sve krojne dijelove u umanjenom mjerilu(osnovnu tkaninu, podstavu i među podstavu)
23
Sve navedeno je prema pravilima Konstrukcije odjeće iz udžbenika :
Marijan Hrastinski „Konstrukcija odjeće „
-izraditi plan tehnoloških operacija krojenja s pripadajućim strojevima
- izraditi plan tehnoloških operacija šivanja s pripadajućim strojevima
- izraditi plan tehnoloških operacija dorade s pripadajućim strojevima
Državno povjerenstvo će pregledati mape, ovjeriti i na kraju natjecanja
vratiti natjecatelju (učeniku).
Ovjera mape/elaborata prema gore navedenim uputama će se izvršiti
pečatom škole domaćina i potpisima članova državnog povjerenstva
Natjecatelju (učeniku) koji na državnom natjecanju osvoji prvo, drugo
ili treće mjesto, mapa /elaborat će se vrednovati kao elaborat za izradu
i obranu završnog rada , odnosno dio pomoćničkog ispita.
Natjecatelj (učenik) koji osvoji prvo , drugo ili treće mjesto, a koji se
obrazuje po JMO sustavu , na pomoćničkom ispitu će morati polagati
samo stručnu teoriju.
Natjecatelj (učenik) koji se obrazuje po klasičnom sustavu , na kraju će
trebati samo obraniti završni rad.
24
2. PRAVILA, UVJETI, PROPOZICIJE I NAČIN BODOVANJA U DISCIPLINI
ODJEVNI TEHNIČAR
Na natjecanju sudjeluju učenici četvrtih razreda odjevnih tehničara
i natječu se u samostalnom rješavanju zadanog pisanog uratka koji
sadrži skupinu pitanja iz predmeta
Konstrukcije odjeće ili Tehnologije proizvodnje odjeće.
Povjerenstvo je odlučilo da će ove godine na natjecanju biti:
Konstrukcija odjeće.
Prostorno- tehnički uvjeti - opći:
- prostorija mora zadovoljavati propisane tehničke uvjete (dovolj
no svjetla, prozračnosti, higijena ruku)
- prostorija mora imati ravne radne stolove najmanje veličine školske klupe
- škola domaćin osigurava dovoljno rezervnog pribora ( trokuti, mjer mjerila, olovke, šestari, gumice i sl.)
- škola domaćin osigurava obični bijeli papir A4 i pelir papir sa žigom škole domaćina
- škola domaćin osigurava tablice za izračunavanje Ka i Kn ( vri
jedi kada zadatak bude iz predmeta Tehnologija proizvodnje odjeće )
Pravila natjecanja - opća :
- natjecatelji donose svoj pribor za crtanje
- za vrijeme natjecanja nije dozvoljeno koristiti se mobitelom ili bilo kakvom literaturom
- natjecatelji na natjecanje dolaze sa osobnom iskaznicom ili dr. identifikacijskim dokumentom sa slikom
- za matematički izračun natjecatelji se mogu koristiti isključivo kalkulatorom
- temeljni kroj zadanog odjevnog predmeta izrađuje se prema udžbeniku Konstrukcija odjeće 1 ili 2 autora Marijana Hrastinskog
- formule za izračun konstrukcijskih mjera bit će priložene uz za
datak
- ostale matematičke izraze koji se koriste tijekom konstruiranja, natjecatelj mora znati napamet
- u dijelu zadatka iz Tehnologije proizvodnje odjeće, nužno je napi
sati točne formule i mjerne jedinice ( vrijedi kada zadatak bude iz predmeta Tehnologija proizvodnje odjeće )
- za natjecanje je predviđeno vrijeme od 4 sata ( 240 minuta )
25
Pravila natjecanja iz predmeta Konstrukcija odjeće:
Zadatak sadržava skicu jednog od sljedećih odjevnih predmeta:
- muška košulja,
- ženske hlače,
- ženska haljina,
- ženska jakna
- natjecatelj treba izraditi temeljni kroj u zadanom mjerilu
- natjecatelj treba precrtati temeljni kroj i tako dobiti polazište za
modeliranje
- prema skici i opisu modela natjecatelj treba modelirati zadani kroj odjevnog predmeta
- krojne dijelove potrebno je precrtati na pelir papir međusobno razdvojeno
- krojne dijelove potrebno je imenovati, napisati od kojeg su ma
terijala izrađuju i koliko puta se iskrajaju
- potrebno je upisati oznaku odjevne veličine, oznaku modela, te ucrtati ureze i smjer niti osnove
- potrebno je nacrtati krojne dijelove džepovine, ali ne i krojne dijelove podstave i međupodstave
Elementi ocjenjivanja
Temeljni kroj
Modeliranje krojnih dijelova na temeljnom krojnih
dijelova ( precrtani kr. dijelovi)
Oblikovanje krojnih dijelova (precrtani kr. dijelovi)
Označavanje krojnih dijelova
Kakvoća ( preciznost, točnost i urednost )
Brzina
Ukupno:
Broj bodova
0-20
0-40
0-10
0-10
0-10
0-10
0-100
Povjerenstvo donosi prijedlog zadatka iz kojeg će se definirati 3 skupine
zadataka (podjednake težine) koje će sadržavati pitanja iz predmeta
Konstrukcija odjeće. Na početku natjecanja iz VETISA će se izvući 1
skupina zadataka koji će se odmah kopirati za sve natjecatelje.
Dodatni bodovi dobivaju se na vrijeme izrade zadatka i to:
26
Vrijeme
Za rad predan 60 min prije predviđenog roka završetka
-II55 min
-II-II50 min
-II-II45 min
-II-II40 min
-II-II35 min
-II-II30 min
-II-II25 min
-II-II20 min
-II-II15 min
-II-
Broj
bodova
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Natjecatelji koji ne ostvare minimalno 50 bodova , ne dobivaju dodatne bodove na vrijeme utrošeno na izradu zadatka.
Temeljem primjene čl. 8 stavak 8 Pravilnika o izradbi i obrani
završnog rada , a koji glasi :
„ Kao izrađen završni rad može se priznati i uradak kojim je učenik
osvojio prvo , drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju iz strukovnih, odnosno umjetničkih predmeta područja ili programa.“
Zadatak je dopunjen izradom elaborata kako bi se u skladu s Pravilnikom o izradbi i obrani završnoga rada čl.7. stavka 8. vrednovao
kao Završni rad.
To pravo će ostvariti natjecatelji koji osvoje jedno od prva tri mjesta na natjecanju. Članovi Državnog povjerenstva odabrat će elaborat
odjevnog predmeta koji je izvučen iz VETIS-a, pregledati ga i izdati
potvrdu o pravovaljanosti elaborata za razinu završnog rada.
Natjecatelj (učenik) na kraju će trebati samo obraniti završni rad.
Za Državno natjecanje natjecatelj (učenik) priprema elaborate za sva
četiri odjevna predmeta.
Elaborat treba nasloviti:
- Konstrukcijska priprema za mušku košulju
- Konstrukcijska priprema za ženske hlače
- Konstrukcijska priprema za žensku haljinu
- Konstrukcijska priprema za žensku jaknu
27
Elaborat treba sadržavati:
- kratak teorijski osvrt na konstrukcijsku pripremu općenito (sadržaj treba biti isti za sva četiri odjevna predmeta)
- skicu i opis modela (modeli veće složenosti, modele birati pre
ma vlastitim kreativnim sposobnostima i neće se priznati modeli s prethodnih Državnih natjecanja)
- glavne i konstrukcijske mjere,
- konstrukciju temeljnog kroja u M 1:4 ili M 1:5,
- modeliranje i oblikovanje odjevnog predmeta,
- krojne dijelove s dodanim šavovima, nazive krojnih dijelova, oznaku
odjevne veličine, smjer osnove,
- krojne dijelove džepovine, podstave i međupodstave
- prijedlog uporabljenih tekstilnih materijala i dodatnog pribora
28
3. PRAVILA, UVJETI, PROPOZICIJE I NAČIN BODOVANJA U DISCIPLINI
DIZAJN ODJEĆE
Natječu se učenici i učenice četvrtih razreda u programu dizajna
odjeće, dizajna tekstila i modni stilist prema uputama i kriterijima
Državnog povjerenstva. Iznimno ako nema završnih razreda, Povjerenstvo može dozvoliti natjecanje učeniku trećeg razreda.
Disciplina uključuje i provjeru stručnih znanja te primjenu kreativnih
sposobnosti.
Temu i zadatak izrađuje Državno povjerenstvo.
Tema i zadatak za model oblikovan u materijalu za „Dane odjeće
2014“
Tema :
Barok i čipka u modnom eksperimentu
Zadatak: modni eksperiment
Natjecanje se provodi kroz zadatak u dva dijela:
a) Zadatak: izrada modne mape i realizacija modela
men
tora
b) Zadatak: dizajniranje odjeće na natjecanju
pod vodstvom
a) Zadatak - Modna mapa i model oblikovan u materijalu
Natjecatelji na natjecanje donose izrađenu modnu mapu i realizirani
model.
Modna mapa:
- mapa sadrži max. 10 radova A3 formata na slobodnu temu; školski radovi nastali tijekom godine, slobodna tehnika
- na natjecanju natjecatelji predaju nepotpisanu mapu te se ista obilježava zaporkom
Model oblikovan u materijalu:
- na natjecanju natjecatelji predaju neobilježen model oblikovan u materijalu
- uz model prilaže se kratak opis (na jednoj stranici A3 formata)
- u razumijevanju teme i interpretiranju uvažava se senzibilitet
natjecatelja
29
Način ocjenjivanja:
Elementi ocijenjivanja
Bodovi
Modna mapa
Kreativnost i originalnost
Primjena dizajnerskih načela u
modnom dizajnu
Model oblikovan u materijalu
Kreativnost i originalnost
Interpretacija teme
U K U P N O:
0 – 30
0 - 20
0 – 40
0 - 10
0 - 100
b) Zadatak - Dizajniranje odjeće na natjecanju:
-
-
-
dizajniranje odjeće se provodi na zadanu temu i zadane uzorke materijala
zadani uzorci materijala dijele se na:
osnovne uzorke: tri različita tekstilna materijala u desenu, kvaliteti i teksturi, od kojih natjecatelj treba koristiti najmanje dva dopunske uzorke: različite vrste materijala ( koža, papir, ka
men, staklo i sl.) koje natjecatelj koristi prema osobnom senzi
bilitetu
rješenje zadatka mora sadržavati_
modne skice / modno promišljanje o ideji / temi jedan modni crtež jedan projektni crtež (precizan crtež modela na proporcio
nalnoj figuri, sprijeda i straga)
-
zadatak se realizira na A3 formatu u slobodnoj tehnici
-
učenici na natjecanje dolaze s potrebnim priborom, osobnom iskaznicom i bez mobitela
vrijeme izvođenja zadatka: 5 školskih sati
-
30
Način ocjenjivanja:
Elementi ocjenjivanja
Kreativnost i originalnost ( modne skice)
Bodovi
0 - 30
Estetski dojam ; kompletan styling (modni crtež)
Preciznost projektnog crteža, funkcionalnost i racionalnost
Ukupno:
0 - 40
0 - 30
0-100
Napomena:
pravila, kriteriji i upute vrijede i za školsko natjecanje
U vezi čl.6.4. i čl.7.4. Uputa za provedbu smotri radova i natjecanja
učenika i učenica srednjih škola Republike Hrvatske u strukovnim predmetima i strukovnim područjima, pojašnjeno je da članovi Državnog
povjerenstva mogu biti mentori, ali ne i članovi 0cjenjivačkoga suda.
31
4. PRAVILA, UVJETI, PROPOZICIJE I NAČIN BODOVANJA U
DISCIPLINI
MODNA KOLEKCIJA KROJAČA I/ILI ODJEVNIH
TEHNIČARA
Na natjecanju sudjeluju učenici završnih razreda iz programa
krojača i/ili odjevnih tehničara.
U ovoj disciplini natječe se 8 škola .
Međužupanijskog natjecanja u disciplini Modna kolekcija krojača i/
ili odjevnih tehničara nema . Odobrena kvota je 8 kolekcija. Ukoliko
se prijavi više škola, odabir natjecatelja provesti će članovi Državnog
povjerenstva prema utvrđenim kriterijima.
Unutar modne kolekcije predstavljaju se oni modeli koji odgovaraju
ukusu suvremenog odijevanja, stilski jedinstveni i modno aktualni. Bez
obzira na izvor inspiracije prikazani modeli trebaju činiti kolekciju od
tri ili četiri modela koji su povezani nekim zajedničkim elementima.
Modeli se izrađuju u veličini 38 - 40.
Kolekcija je rad jednog učenika koji se ne može natjecati u drugim
disciplinama.
Kolekcija se izrađuje na unaprijed zadanu temu.
Tema modne kolekcije za 2014. godinu je:
Inovativna čipka na maturalnoj haljini
Ocjenjivanje se izvodi u dva dijela:
1. Obrazloženje modne kolekcije:
Natjecatelj s modelima izlazi pred ocjenjivačku komisiju i obrazlaže
kolekciju s aspekta tehničkih karakteristika kolekcije. Natjecatelj treba
pojasniti motivaciju, odabir materijala, složenost forme i sl.
Cjelokupan rad i obrazloženje trebaju biti osmišljeni i vođeni uz pomoć
mentora. Realizacija kolekcije mora biti u cilju savladavanja vještine
prezentacije, danas nužno potrebne u području odjeće i dizajna.
Vrijeme trajanja obrazloženja i razgovor sa komisijom može trajati do
10 min.
Svaki član komisije može postaviti jedno pitanje.
Obrazloženje modne kolekcije donosi od 0- 20 bodova.
2. Ocjena tehničkih karakteristika modne kolekcije:
Tijekom ocjenjivanja ocjenjuju se realizirani modeli i mapa koja uz
modne skice treba sadržavati i fotografije modela.
Ocjenjivačka komisija procjenjuje autentičnost izrade - tj. da li je učenik
doista uspješno i samostalno realizirao svoju kolekciju, kako je shvatio
temu, zašto je izabrao određene materijale itd.
32
Redni
Elementi ocjenjivanja
broj
1.
Tehničke karakteristike modne kolekcije
Funkcionalnost, racionalnost i kvaliteta uratka
Ocjena složenosti konstrukcije i težine izrade
Kreativnost i originalnost
2.
Obrazloženje modne kolekcije i usklađenost s
temom
Bodovi
0-30
0-30
0-20
0-20
Ukupno: 0-100
Ocjenjivačka komisija se sastoji od tri člana koji su predstavnici obrtnika i poduzetnika.
Predstavljanje modne kolekcije:
Kolekcija se predstavlja na završnoj reviji. Scensko predstavljanje
kolekcije se ne ocjenjuje.
Zbog potrebe za značajnijim smanjenjem troškova natjecanja, manekene za kolekciju osigurava škola domaćin. Ukoliko škola koja se predstavlja želi i ima mogućnosti manekene može dovesti o vlastitom trošku
i osigurati im vođenje i nadzor.
Scensko predstavljanje je osmišljeno kroz dvije faze:
Prva faza u trajanju od 1 min treba biti realizirana kroz audio-video
zapis (power point, film..) a izrađuje ga svaka škola prema vlastitoj zamisli. Zapis poslati školi domaćin tjedan dana prije natjecanja.
Druga faza u trajanju od 1,5 min realizirat će učenice manekenske
sekcije škole domaćina na glazbu koju odabire organizator. Ukoliko
škole žele vlastiti scenski nastup s koreografijom mogu ga realizirati,
ali bez mogućnosti proba. U realizaciji koreografije može biti uključen i
sam autor kolekcije.
33
5. PRAVILA, UVJETI, PROPOZICIJE I NAČIN BODOVANJA U DISCIPLINI
KOLEKCIJA MODNOG DIZAJNA
Na natjecanju sudjeluju učenici četvrtih razreda iz programa Dizajna
odjeće i Modni stilist.
U disciplini se predstavljaju modeli koji odgovaraju ukusu suvremenog
odijevanja, stilski jedinstveni i modno aktualni. Bez obzira na izvor inspiracije, prikazani modeli trebaju činiti kolekciju od tri ili četiri modela koji su povezani zajedničkim elementima.
Kolekcija je rad jednog učenika koji se ne može natjecati u drugim
disciplinama. Iznimno ako nema završnih razreda, Povjerenstvo može
dozvoliti natjecanje učeniku trećeg razreda.
Modeli se izrađuju u veličini 38 ili 40.
Radovi moraju biti realizirani u okvirima mogućnosti školskih radionica
Kolekcija se izrađuje na unaprijed zadanu temu.
Tema modne kolekcije za 2014.godinu je: Barok i čipka u modnom eksperimentu
Ocjenjivanje se provodi na slijedeći način:
Natjecatelj/ica predstavlja članovima Povjerenstva modnu kolekciju
koju odijevaju manekeni kako bi se modeli što zornije pokazali. Na
prezentaciju učenik donosi mapu s crtežima kolekcije i modne fotografije kolekcije.
Cjelokupan rad i obrazloženje trebaju biti osmišljeni i vođeni uz pomoć
mentora. Realizacija kolekcije moraja biti u cilju svladavanja vještine
prezentacije, danas nužno potrebne u području dizajna i odjeće.
Članovi Povjerenstva postavljaju pitanja vezana uz zadanu temu kao
npr. motivacija, odabir materijala, skice kolekcije itd. Povjerenstvo
ocjenjuje autentičnost izrade i u kojoj mjeri je učenik doista uspješno i
samostalno realizirao svoj model, kako je shvatio temu, zašto je odabrao određene materijale i forme te što njima želi izraziti.
Članovi državnog povjerenstva ocjenjuju uspješnost kolekcije kroz
razumijevanje teme, dizajnerske zahtjeve kolekcije, pravilnu uporabu
materijala i specifičnih elemenata.
Vrijeme trajanja usmene obrane kolekcije je 10 minuta.
Obrazloženje modne kolekcije donosi od 0- 10 bodova.
34
Elementi ocjenjivanja
Dizajnerske karakteristike
Kreativnost Estetski
Funkcio- Interi
dojam
nalnost pretacija
originalnost (mapa i u skladu teme
fotografi- s temom
je)
0-40
0-20
0-15
0-15
Usmeno
obrazloženje
Ukumodne
pno
kolekcije
bodova
0-10
100
Predstavljanje modne kolekcije:
Kolekcija se predstavlja na završnoj reviji. Scensko predstavljanje
kolekcije se ne ocjenjuje.
Zbog potrebe za značajnijim smanjenjem troškova natjecanja, manekene za kolekciju osigurava škola domaćin. Ukoliko škola koja se predstavlja želi i ima mogućnosti manekene može dovesti o vlastitom trošku
i osigurati im vođenje i nadzor.
Scensko predstavljanje je osmišljeno kroz dvije faze:
Prva faza u trajanju od 1 min treba biti realizirana kroz audio-video
zapis (power point, film……) a izrađuje ga svaka škola prema vlastitoj
zamisli. Zapis poslati školi domaćin tjedan dana prije natjecanja.
Druga faza u trajanju od 1,5 min realizirat će učenice Manekenske
sekcije škole domaćina na glazbu koju odabire organizator. Ukoliko
škole žele vlastiti scenski nastup s koreografijom mogu ga realizirati,
ali bez mogućnosti proba. U realizaciji koreografije može biti uključen i
sam autor kolekcije.
35
PRAVILA, UVJETI, PROPOZICIJE I NAČIN BODOVANJA U DISCIPLINI KOŽNI GALANTERIST
Na natjecanju sudjeluju učenici trećih razreda galanterista.
Natjecanje se sastoji se iz dva dijela:
1)
2)
Izrada ženske dnevne torbice
Usmeno izlaganje načina izrade
Natjecatelji samostalno izrađuju iskrojeni i pripremljeni model ženske
dnevne torbice po zadanom uzorku. Vrijeme izrade iznosi 240 minuta.
Nakon izrade učenici usmeno obrazlažu svoj uradak Prosudbenom
povjerenstvu, koji zatim postavljaju pitanja vezana za uradak. Vrijeme
usmenog izlaganja za jednog učenika iznosi maksimalno 10 minuta.
Opis zadanog modela ženske dnevne torbice:
- torbica je dvobojna, zatvara se poklopcem pomoću magneta na
prednjem dijelu gdje je našiven džep, ima ručku za nošenje i dodatni dio, navlaka za mobitel, koji se ugrađuje na gotov proizvod
- vanjski dijelovi izrađuju se iz dvije vrste prirodnih koža, a podstavni od tekstila
- rubovi su obrađeni podvijanjem i otvorenim rezom (bojanje u boji kože)
- sastavljanje dijelova vrši se lijepljenjem i strojnim šivanjem
- podstava je izrađena odvojeno i ugrađuje se u gotov proizvod šivanjem
- ručka se ugrađuje metalnom galanterijom
- navlaka za mobitel ima na prednjem dijelu zatvarač
Pravila natjecanja:
- natjecatelji na natjecanje dolaze sa osobnom iskaznicom ili drugim
identifikacijskim dokumentom sa slikom
- natjecatelji donose vlastiti pribor za rad
- natjecanje je pod zaporkama
- za vrijeme natjecanja nije dozvoljeno koristiti mobitel
- odabir strojeva za šivanje može se vrši izvlačenjem broja stroja ovis
no o dogovoru mentora
- dežurni nastavnik za vrijeme natjecanja mora imati pisane upute
- vrijeme izrade zadatka je 240 minuta, a usmeni dio 60 min
36
Prostorno-tehnički uvijeti:
- radionica mora zadovoljavati propisane tehničke uvjete uporabljivo
sti i imati dovoljan broj strojeva uz mogućnost stručnog održavanja za vrijeme natjecanja
Škola domaćin mora osigurati:
- dežurnog nastavnika za vrijeme natjecanja
- potreban pribor i sredstva za rad
- iskrojene i pripremljene dijelove zadanog modela
- najmanje jedan uzorak zadanog modela
- osnovni pribor za pružanje prve pomoći
- zidni sat tako da je vidljiv svim učenicima
Način ocjenjivanja i bodovanje:
Kod ocjenjivanja izrade učeničkih uradaka Prosudbene komisije prisutan je i jedan član Državnog povjerenstva, koji nije iz škole domaćina
s ulogom koordinatora, a da ne sudjeluje u ocjenjivanju.
Kod ocjenjivanja usmenog izlaganja učenika ocjenjivanje vrši Prosudbeno povjerenstvo, a prisutni su i svi članovi Državnog povjerenstva
bez utjecanja na konačnu ocjenu.
Red.br.
1.
2.
3.
4
Elementi ocjenjivanja
Kvaliteta izrade
Usmeno izlaganje
Estetski dojam gotovog proizvoda
Vrijeme izrade
Ukupno
Broj bodova
60
20
10
10
100
Napomena :
- natjecatelj koji prvi preda svoj uradak ostvaruje 10 bodova,
a svaki sljedeći 1 bod manje
- Državno povjerenstvo će posebno izraditi tablicu ocjenjivanja za
Prosudbeno povjerenstvo sa svim pod elementima, a ukupan broj
bodova ostaje isti
37
AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE
I OBRAZOVANJE ODRASLIH
Obrazovni sektor Tekstil i koža
NATJECATELJI I NATJECATELJICE ZA DRŽAVNO NATJECANJERE
„Dani odjeće i kožne galanterije 2014.“
ŠKOLA DOMAĆIN: SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VARAŽDIN
VRIJEME ODRŽAVANJA: od 3. do 5. travnja 2014.
DISCIPLINA NATJECANJA: KROJAČ
Red. NATJECATELJ/
br.
ICA
1.
Srša Jelena
MENTORICA
Serec Zlatko
2.
Knez Ana
Kiš Dragutin
3.
Tomašić Jelica
Sušac Nada
4.
Djeraj Patricia
Preučul Jasna
5.
Jashari Almedina
Štefan-Barišić
Renata
6.
Tomić Ivona
Tomšić Maja
7.
Zorman Martina
Šoštarek Marija
8.
Bečić Kristina
Lončar Renata
9.
Ivanić Marija
Hasanec Gordana
10.
Andrijević Ivana
Ošust Katica
11.
Matić Matea
Medina Omerović
12.
Gregić Valentina
Smajo Ivanka
ŠKOLA
Gopodarska škola
Čakovec
Industrijskoobrtnička škola, Slatina
Srednja
strukovna
škola Vinkovci
Strukovna škola Sisak
Trgovačka i tekstilna
škola u Rijeci
Škola za modu i
dizajn, Zagreb
Srednja
strukovna
škola Varaždin
Obrtnička
škola,
Split
Srednja škola „Ivan
Seljanec“ Križevci
Obrtnička
škola
Požega
Srednja škola Ivana
Trnskog,
Hrvatska Kostajnica
Srednja
strukovna
škola Antuna Horvata, Đakovo
38
DISCIPLINA NATJECANJA: ODJEVNI TEHNIČAR
Red. NATJECATELJ/
br.
ICA
1.
Vlahović Jelena
2.
Elez Tina
3.
4.
Milunić Matea
Bednaić Leonarda
5.
Lončar Nikolina
MENTORICA
Barbir Sanja
Kolarević Ljubica
Muselin Ivuša
Dumančić Vesna
Valić Marija
ŠKOLA
Obrtničko-industrijska
škola Županja
Srednja strukovna škola
Vinkovci
Obrtnička škola Split
Obrtničla škola Požega
Škola za modu i dizajn,
Zagreb
DISCIPLINA NATJECANJA:
MODNA KOLEKCIJA KROJAČ I/ILI ODJEVNIH TEHNIČARA
Red. NATJECATELJ/ICA
MENTORICA
ŠKOLA
br.
1.
Ignac Zvjezdana
Bogdanović Ana-Marija Gopodarska
škola
Čakovec
2.
Toth Morana
Vdović Iva
Srednja strukovna škola
Vinkovci
3.
Nemeš Marina
Tomašinec Korica
Strukovna škola
Sanja
Sisak
4.
Berket Antonija
Jovanović Tanja
Obrtnička škola,
Split
5.
Župarić-Aničić AnBožić Ana
Obrtničkotonija
industrijska
škola Županja
6.
Miftari Juleta
Valić Marija
Škola za modu i
dizajn, Zagreb
7.
Vesterman Ketrin
Tomić-Žager Vera
Obrtnička škola
Požega
39
DISCIPLINA NATJECANJA: DIZAJN ODJEĆE
Red. NATJECATELJ/
br.
ICA
1.
Mikelin Opara Ana
MENTORICA
Budimir Suzana
2.
Stefanova Zlata
Filan Elmira
3.
Miholjčanin Kasan- Andrić Marija
dra
4.
Barić Valentina
Bačić Sandra
5.
Blažević Loara
6.
Kabashaj Egljentina
Grgurić Jelena
7.
Kunić Manuela
Kutnjak-Mravlinčić
Suzana
Zajec Stanić
Štefica
ŠKOLA
Škola likovnih umjetnosti, Split
Trgovačka i tekstilna
škola u Rijeci
Škola primijenjene
umjetnosti i dizajna,
Osijek
Škola primijenjene
umjetnosti i dizajna,
Zadar
Škola za modu i
dizajn, Zagreb
Srednja strukovna
škola, Varaždin
Škola za umjetnost,
grafiku i odjeću,
Zabok
DISCIPLINA NATJECANJA: KOLEKCIJA MODNOG DIZAJNA
Red. NATJECATELJ/
br.
ICA
1.
Zorić Antonija
MENTORICA
Budimir Suzana
2.
Francetić Ivana
Grbeša Artemida
3.
Vaščanin Olivera
Andrić Marija
4.
Šarin Marika
Vitlov Ivana
5.
Grgat Katarina
Kallay Ljerka
ŠKOLA
Škola likovnih umjetnosti, Split
Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci
Škola primijenjene
umjetnosti i dizajna, Osijek
Škola primijenjene
umjetnosti i dizajna, Zadar
Škola za modu i
dizajn, Zagreb
40
6.
Horvat Nives
7.
Hruševar Minea
Kutnjak-Mravlinčić
Suzana
Zajec Stanić Štefica
Srednja strukovna
škola, Varaždin
Škola za umjetnost,
grafiku i odjeću,
Zabok
DISCIPLINA NATJECANJA: KOŽNI GALANTERIST
Red. NATJECATELJ/ICA
MENTORICA
br.
1.
Kiđemet Katarina
2.
Hudoletnjak ViktoMakšan Sanja
rija
3.
Pendić Mihaela
4.
Marjanović Martina Ševo Marica
5.
Šišić Bećirović
Sanela
Tomljanović Hrvoje
6.
Hajredini Vjolca
ŠKOLA
Srednja strukovna
škola
Vraždin
Obrtnička škola,
Split
Škola za modu i
dizajn, Zagreb
41
POPIS SUDIONIKA ZA SMOTRU OBUĆE I KOŽNE GALANTERIJE
2014. g.
Red. ŠKOLA
br.
1.
Obrtnička
škola, Split
IME I PREZIME
UČENIKA
Lucija Juretić
RAZRED ZANIMANJE
2.
Galanterist
MENTOR
2.
Škola za
modu i
dizajn, Zagreb
Škola za
modu i
dizajn, Zagreb
Škola za
modu i
dizajn, Zagreb
Gospodarska škola,
Čakovec
Samanta Juriš
2.
Galanterist
Suzana
Lencur
Ivan Trbušić
2.
Obućar
Suzana
Lencur
Patricija Dedić
3.
Obućar
Suzana
Lencur
Toni Latin
2.
Obućar
Marija
Damiš
Srednja
strukovna
škola,
Varaždin
Mateja Bužanić
2.
Galanterist
Štefica
Vrbanić
3.
4.
5.
6.
Mira
Dželalija
42
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
22
File Size
3 805 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content