close

Enter

Log in using OpenID

demit original

embedDownload
Fasadni sustavi
Mortovi za lijepljenje i armiranje
Završno - dekorativne žbuke
Fasadne boje
Demit, specijalist za fasade
DEMIT ORIGINAL+
Specijalis
ti
preporuč
uju!
Specijalni fasadni sustav DEMIT ORIGINAL+
S najvećom toplinskom
izolacijskom moći.
toplinsk
Dekorativna žbuka,
sa odlikom q3
tehnologije tri veziva
Znatno produžava
pro
rodu
duža
žava
va ž
živ
životni
ivot
iv
otni
ot
ni v
vij
vijek
ijek
ij
ek fasade
fas
asade
Fasada ploča
oča DEMIT ORIGINAL
NAL + 031 s refl
reflekc
reflekcijskim
ekcijs
ijskim
kim prema
premazom i dilatacijskim
utorima je jedinstvena u dizajnu i obliku, jer za 40% smanjuje i ravnomjerno
raspoređuje naprezanja u armaturnom i završnom sloju, a time i znatno
produžava životni vijek fasade.
Fasadna ploča s visokom izolacijskom moći
Reflektirajući premaz na ploči DEMIT Original Graphite+ 031 osigurava veću
temperaturnu stabilnost ploča kod direktne izloženosti sunčevoj svjetlosti, te
do 25% povećava izolacijsku moć u odnosu na klasičnu ploču.
Otpornost na tuču
Visoka kvaliteta i specifična namjena komponenti ugrađenih u fasadni sustav,
te jedinstvena izolacijska ploča osiguravaju elastičnost fasadnog sustava i
dokazano veću otpornost na tuču i mehaničke udarce.
Nepovratna sredstva
Fasadni sustav s izolacijskom pločom DEMIT Original Graphite+ 031 debljine
11 cm zadovoljava uvjete EKO fonda za dobivanje nepovratnih sredstava za
obnovu fasada.
Sadržaj
14 Fasadni sustavi
28
16 DEMIT ORIGINAL
18 DEMIT UNI Effect
20 DEMIT MINERAL
22 DEMIT AClimaTIVE
24 DEMIT LINE 4Q
26 DEMIT PROTECT
28 Mortovi za lijepljenje i armiranje
31 Sanacijski mortovi
32 Predpremazi
33 Završno-dekorativna žbuka
37 Mortovi za unutarnje žbukanje
28 Boje
39 Toplinsko izolacijski premazi
40 Toplinsko izolacijske ploče
46 Ugradbeni pomoćni elementi za fasade
52 Dodaci
54 Dekorativni fasadni profili
Komponente
4
S kojim se prednostima mogu pohvaliti fasadni
sustavi DEMIT?
125.200 fasada,
20 milijuna m2 fasadnih
sustava i 38 godina jamstvo su
za najmanje 30-godišnji
životni vijek fasade DEMIT.
Specijalizirani proizvođač fasada koji
ne pristaje na kompromise
Jedini smo ponuđač fasade, koji koristi namjenski mort za lijepljenje
toplinskoizolacijskih ploča i namjenski mort za izradu armaturnog sloja,
koji morabiti elastičan i otporan na sve vremenske uvjete. Dodatne
prednosti DEMIT ploče, zasječene na rasteru 10x10 cm, čija je funkcija
smanjenje površinske napetosti u završnoj žbuki fasade, su u tome da se
na taj način produžava životni vijek fasade.
Certificirani fasadni sustavi
Fasadni sustav DEMIT ispitan je od strane Instituta Građevinarstva
Hrvatske te sa svim svojim svojstvima završnih žbuka i fasada pripada
grupi kvalitetnijih fasadni sustava. Fasadni sustavi DEMIT imaju
pozitivnu tehničku ocjenu, Europsko tehničko dopuštenje s kojim
neovisni Institut potvrđuje da odgovaraju zahtjevima za predviđenu
uporabu, te vrši kontrolu proizvodnje. Prošle godine smo ispunili
zahtjeve švicarske norme SIA 279.
Fasadni sustavi DEMIT su prikladni za
novogradnje i sanacije građevina
Fasadni sustavi DEMIT su prikladni kako za izvedbu novih tako i za
sanaciju starijih individualnih ili višeobiteljskih građevina. Podloge mogu
biti različite (beton, opeka, porobeton, razne žbuke, itd.), važno je samo
da su ravne, čvrste, otprašene, bez oplatnih ulja, otpadajućih ili slabo
prijanjajućih premaza, odnosno žbuka. Za lijepljenje na druge podloge,
poput drveta, lima, plastike i sličnog, potrebno je posavjetovati se s
našim stručnacima.
5
Sastav fasadnog sustava
1Podloga
Toplinsko izolacijsku fasadu DEMIT
u pravilu lijepimo na ravne, čvrste
i zdrave podloge. U slučaju, da su
podloge prašnjave, prljave ili čak
masne, moramo ih očistiti i prije
lijepljenja toplinsko izolacijskih ploča
premazati s predpremazom.
U slučaju, da fasadu DEMIT izvodimo
na starim građevinama, kod kojih
čvrstoća postojeće podloge nije
pouzdana, preporučamo dodatno
pričvršćenje s odgovarajućim
plastičnim pričvrsnicama.
2
Mort za lijepljenje
i pričvrsnice
Fasadni mort za lijepljenje osigurava
dobru oprijemljivost na različitim
podlogama i tvori čvrstu vezu između
podloge i toplinsko izolacijske jezgre.
Za lijepljenje različnih izolacijskih
materijala na različite podloge,
potrebno je izabrati pravi mort
za lijepljenje. Unatoč kvalitetnim
mortovima za lijepljenje u posebnim
uvjetima je potrebno još dodatno
mehaničko pričvšćenje sa specijalnim
pričvrsnicama. Izbor pričvrsnica
diktiraju odabrani toplinsko
izolacijski materijali, vrsta podloge
i opterećenje fasade, odnosno,
projektirana vlačna naprezanja.
3
Toplinsko izolacijska
5
Predpremaz
Toplinsko izolacijske fasadne ploče
od ekspandiranog polistirena su
iznimno dobar izolator, koji bitno
smanjuje utrošak energije za
grijanje zimi, te štiti građevinu ljeti
od vrućine izvana. Nudimo Vam
različite toplinsko izolacijske ploče
od ekspandiranog polistirena i
kamene vune, koje se osim toplinske
izolacije i negorivosti odlikuju još
i s drugim svojstvima kao što su,
trajnost, dimenzijska stabilnost,
paropropustnost, čvrstoća,
vodoodbojnost, itd.
Predpremaz stvara vezivni most
između armaturnog sloja, odnosno
podloge i završnog sloja, te
omogućuje čvrsto povezivanje obaju
materijala. Predpremaze odabiremo
s obzirom na vrstu odabrane
završne dekorativne žbuke. Ako
se radi o silikatnoj ili silikonskoj
žbuci, potrebno je odabrati silikatni
predpremaz. Na raspolaganju su i
predpremazi u boji, koji, osobito kod
tankih završno-dekorativnih žbuka
sprječavaju moguće odražavanje
podloge kroz završno.dekorativni
sloj.
4
Armaturni sloj
6
Završno-dekorativna
fasadna ploča
žbuka
Armaturni sloj se sastoji iz dva sloja
morta za armiranje, malte DEMIT,
između kojih se utisne armaturna
mrežica. Prvi sloj malte nanosi se
neposredno na toplinsko izolacijsku
ploču i u njega utisnemo staklenu
mrežicu. Nakon što se prvi sloj osuši
nanosi se drugi sloj malte DEMIT.
Površinu je potrebno lijepo izravnati i
provjeriti da se u potpunosti posušio
prije nanošenja završne dekorativne
žbuke. Armaturni sloj predstavlja
ojačanje fasadnog sustava i
nudi izrazito dobru zaštitu od
atmosferskih i mehaničkih oštećenja.
1
2
Funkcija završne žbuke prvenstveno
je zaštita objekta od vremenskih
utjecaja. No u posljednje je vrijeme
sve važniji i njezin estetski aspekt.
Zato su na raspolaganju brojne
završne žbuke koje se razlikuju
s obzirom na vrstu materijala,
granulaciju i strukturu. Sve završne
žbuke na raspolaganju su u brojnim
nijansama boja.
Dodaci
Veliki izbor dodatnih artikala
povećava kvalitetu fasadnih sustava
DEMIT i izvođačima fasada olakšava
ugradnju. Pregled dodatnih artikala
možete pronaći na stranicama 52-53.
1
3
2
4
3
4
5
6
5
6
Podloga
Mort za lijepljenje
Toplinsko-izolacijske fasadne ploče
Armaturni sloj
Predpremaz
Završno-dekorativni sloj
6
7
Nove završne žbuke
Osnovni zadatak završnih žbuka jest trajna zaštita fasade
od nepovoljnih vremenskih utjecaja te sprečavanje prodora
vlage, što može prouzročiti propadanje žbuke i građevinske
konstrukcije. Važan je naravno i izgled fasade. Dostupna je
široka paleta materijala i boja koji zgradi daju željeni izgled.
DEMIT AcryLoxane [elast]
DEMIT SiLSi [q3 tech]
DEMIT Silicate [vital]
DEMIT Mineral [nature]
izrađena je na bazi organskih veziva
koja sadrže siloksan. Prednost
siloksaniziranih završnih žbuka
je iznimno dobra vodoodbojnost.
Prikladna je za primjenu na
građevinama izloženim niskim
temperaturama, ali ne podnosi
smrzavanje. Sporije se suši kada je
vlaga u zraku visoka, a temperature
niske te ima slabiju paropropusnost
u usporedbi s ostalim završnim
žbukama. Vrijeme sušenja gotovo
je triput kraće u usporedbi s
uobičajenom žbukom.
dekorativna žbuka izrađena je na
bazi q3 tehnologije, i sadrži silikatno,
silikonsko i disperzivno vezivo, te
iznimno kvalitetna punila i aditive.
Sadrži dodatke protiv razvoja
algi i plijesni. Prikladna je za vrlo
paropropusnu i vodoodbojnu žbuku.
izrađena je na bazi kalijevog vodenog
stakla, organskih veziva, punila
- pijeska i ostalih dodataka. Ima
iznimno dobre fizikalne osobine,
što ju u pogledu mehaničkog
opterećenja u usporedbi s ostalim
završnim slojevima uvrštava u
skupinu materijala otpornih na
najveća opterećenja. Nanosi se
kada su temperature između 10°C i
30°C. Osjetljiva je na brze promjene
temperature zraka i podloge. Sporo
se suši kada je vlaga u zraku visoka, a
temperature niske.
je mineralna dekorativna žbuka
izrađena na bazi bijelog cementa,
hidriranog vapna, organskih veziva,
punila - pijeska i ostalih dodataka.
Odlikuju je iznimno dobre fizikalne
osobine, ali nudi ograničen izbor
nijansi boja.
Paropropusnost (Sd)
niža
visoka
visoka
visoka
Upijanje vode (kg/m2)
manje
više
više
manje
Prianjanje (N/mm2)
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro
Barvni odtenki
velik izbor
srednji izbor
srednji izbor
manji izbor
Priprema podloge
značajna
vrlo značajna
vrlo značajna
značajna
manje zahtjevni
vrlo zahtjevni
vrlo zahtjevni
manje zahtjevni
manja
visoka
visoka
srednja
dobro oko 8 sati
sporije oko 96 sati i više
dobro oko 8 sati
sporije oko 72 sata i više
dobro oko 8 sati
sporije oko 72 sata i više
dobro oko 8 sati
dobro oko 24 sata
Iz ponude možete birati između
četiri različite završne žbuke
koje se međusobno razlikuju po
osobinama poput paropropusnosti,
vodoodbojnosti, prianjanja uz
podlogu, broju dostupnih nijansi
boja, koeficijentu postojanosti
boje, elastičnosti, čvrstoći te
osjetljivosti na vremenske uvjete
tijekom gradnje.
Uvjeti izvođenja
Tvrdoća žbuke
Sušenje
+200C, 55% relativna vlaga
+50C, 80% relativna vlaga
U slučaju dodatka za brzo sušenje
vrlo brzo oko 3 sata
dobro oko 32 sata
8
9
Nove nijanse boja završnih žbuka
Nova DEMIT ton karta nudi širok izbor boja i nijansi među
kojima možete odabrati boju po vašem ukusu koja će dugo
krasiti vaš dom i okolicu.
DEMIT DECOR
2011
2012
2013
2014
2015
2171
2172
2173
2174
2175
2331
2332
2333
2334
2335
Intenzivne boje i žbuke za dekorativne namjene.
2021
2022
2023
2024
2025
2181
2182
2183
2184
2185
2341
2342
2343
2344
2345
D201
D202
D203
D204
D205
2031
2032
2033
2034
2035
2191
2192
2193
2194
2195
2351
2352
2353
2354
2355
D206
D207
D208
D209
D210
2041
2042
2043
2044
2045
2201
2202
2203
2204
2205
2361
2362
2363
2364
2365
D211
D212
DEMIT TOP
2051
2052
2053
2054
2055
2211
2212
2213
2214
2215
2371
2372
2373
2374
2375
Najbolje prodavane dekorativne žbuke i fasadne boje.
2061
2062
2063
2064
2065
2221
2222
2223
2224
2225
2381
2382
2383
2384
2385
2491
2492
2493
2494
2495
2071
2072
2073
2074
2075
2231
2232
2233
2234
2235
2391
2392
2393
2394
2395
2496
2497
2498
2499
2500
2081
2082
2083
2084
2085
2241
2242
2243
2244
2245
2401
2402
2403
2404
2405
2501
2502
2503
2504
2505
2091
2092
2093
2094
2095
2251
2252
2253
2254
2255
2411
2412
2413
2414
2415
2506
2507
2508
2509
2101
2102
2103
2104
2105
2261
2262
2263
2264
2265
2421
2422
2423
2424
2425
2111
2112
2113
2114
2115
2271
2272
2273
2274
2275
2431
2432
2433
2434
2435
2121
2122
2123
2124
2125
2281
2282
2283
2284
2285
2441
2442
2443
2444
2445
DEMIT AcryLoxane color [ext]
Fasadna boja s dodatkom siloksana.
2131
2132
2133
2134
2135
2291
2292
2293
2294
2295
2451
2452
2453
2454
2455
DEMIT Silicate [vital]
Paropropusna, trajna i čvrsta dekorativna mineralna žbuka.
Na raspolaganju sa zaribanom K ili razvučenom R strukturom.
Zrnatost 1,5 / 2,0 / 2,5 mm.
2141
2142
2143
2144
2145
2301
2302
2303
2304
2305
2461
2462
2463
2464
2465
2151
2152
2153
2154
2155
2311
2312
2313
2314
2315
2471
2472
2473
2474
2475
2161
2162
2163
2164
2165
2321
2322
2323
2324
2325
2481
2482
2483
2484
2485
LEGENDA
DEMIT AcryLoxane [elast]
Iznimno vodoodbojna i elastična dekorativna žbuka s dodatkom siloksana. Na raspolaganju sa zaribanom K ili razvučenom
R strukturom. Zrnatost 1,0 / 1,5 / 2,0 mm.
DEMIT Silicate color [ext]
Iznimno paropropusna silikatna fasadna boja.
DEMIT SiLSi [q3 tech]
Dekorativnu žbuku odlikuje q3 tehnologija koja omogućava
visoku paropropusnost, čvrstoću i vodoodbojnost žbuke.
Na raspolaganju sa zaribanom K ili razvučenom R strukturom.
Zrnatost 1,5 / 2,0 mm.
10
DEMIT Colors Design
Sami izradite studiju boja za fasadu vaše kuće ili ju naručite kod naših
stručnjaka.
Na internetskoj stranici tvrtke Demit, www.demit.si, dostupna je mrežna aplikacija koja će vam pomoći pri izboru boje
odnosno kombinacije boja za fasadu vašeg doma.
Računalna aplikacija DEMIT COLORS DESIGN omogućava:
ƅ pregled širokog izbora boja i nijansi boja iz nove ton karte DEMIT Colors i iz stare ton karte DEMIT,
ƅ bojenje fasadne površine koju možete sami skicirati na tipskim kućama bojama iz nove ton karte DEMIT Colors ili
bojenje već pripremljene površine tipskih kuća bojama iz stare ton karte DEMIT,
ƅ učitavanje fotografije vlastite kuće na kojoj po želji možete nacrtati fasadne površine koje poslije možete obojiti
odabranim bojama s ton karte DEMIT Colors,
ƅ naručivanje studije boja fasade na temelju priložene fotografije Vaše kuće,
ƅ angažiranje savjetnika koji će Vam pomoći pri izboru odgovarajućeg materijala, strukture, granulacije i nijansi boja
završne žbuke za Vašu kuću.
11
12
13
Pregled fasadnih sustava
Fasadni sustavi razlikuju se po specifičnim karakteristikama
uvjetovanim različitim vrstama izolacijskih ploča, fasadnih
ljepila i završnih žbuka. Te karakteristike zajedno određuju
je li uporaba određenog fasadnog sustava prikladna kod
različitihih vrsta građevinskih materijala i gradnji te tako
jamče trajnost i funkcionalnost cjelokupne konstrukcije.
Ljepilo
DEMIT ORIGINAL
DEMIT UNI Effect
DEMIT MINERAL
DEMIT AClimaTIVE
DEMIT LINE 4Q
Visoki standard među fasadama
Ekonomičan fasadni sustav
Sigurnost u svim pogledima
Difuzijski aktivan sustav
Sustav četiri kvalitete
Demit Mineral ljepilo
Demit Active [armflex] žbuka za
lijepljenje i armiranje
Demit Stirofix ljepilo
Demit Uni [effect] žbuka
za lijepljenje i armiranje
Demit Original Graphite 031
Demit EPS-F Graphite 031
Mehaničko pričvršćivanje
Demit pričvrsno sidro PSK
Demit pričvrsno sidro PP
Demit pričvrsno sidro STR U
Demit pričvrsno sidro PSK
Demit pričvrsno sidro PP
Demit pričvrsno sidro STR U
Demit pričvrsno sidro PSK
Demit pričvrsno sidro PP
Demit pričvrsno sidro STR U
Demit pričvrsno sidro PSK
Demit pričvrsno sidro PP
Demit pričvrsno sidro STR U
Demit pričvrsno sidro PZV
Mrežica
Demit armaturna mrežica
Demit armaturna mrežica
Demit armaturna mrežica
Demit armaturna mrežica
Demit armaturna mrežica
Žbuka
Demit Original žbuka
Demit Uni [effect] žbuka
za lijepljenje i armiranje
Demit Mineral žbuka
Demit Active [armflex] žbuka za
lijepljenje i armiranje
Demit Line [organic] žbuka
Predpremaz
Demit Primer [basic / silicate / extra]
Demit Primer [basic / silicate / extra]
Demit Primer [basic / silicate]
Demit Primer [silicate]
Demit Primer [basic / silicate / extra]
Završne žbuke
Demit SiLSi [q3 tech]
Demit Silicate [vital]
Demit AcryLoxane [elast]
Demit Mineral [nature]
Demit SiLSi [q3 tech]
Demit Silicate [vital]
Demit AcryLoxane [elast]
Demit Mineral [nature]
Demit SiLSi [q3 tech]
Demit Silicate [vital]
Demit Mineral [nature]
Demit SiLSi [q3 tech]
Demit Silicate [vital]
Demit Silicate [vital]
Demit AcryLoxane [elast]
*
Izolacija
*alternativni izbor
14
15
DEMIT ORIGINAL
Provjeren,
pouzdan
i trajan
Najprodavaniji fasadni sustav jamči
najviši stupanj zaštite za omotač
zgrade i dugi životni vijek fasade,
o čemu svjedoči dugogodišnja
tradicija i deseci milijuna kvadratnih
metara ugrađenih površina.
Jedini smo ponuđač fasada koji
za lijepljenje izolacijskih ploča
upotrebljava namjensko ljepilo
Stirofix, a za izvedbu armiranog
sloja namjenska žbuka Original.
Zadatak je ljepila čvrsto povezati
ploče i podlogu, a uloga žbuke
stvoriti elastičnu podlogu
za završnu žbuku otpornu
na atmosferska i mehanička
opterećenja.
DEMIT Silicate [vital]
1,5 K
ca. 2,00 kg/m2
DEMIT AcryLoxane [elast]
2,0 K
ca. 2,90 kg/m2
1,5 K
ca. 2,00 kg/m2
DEMIT SiLSi [q3 tech]
2,0 K
ca. 2,90 kg/m2
1,5 K
ca. 2,00 kg/m2
2,0 K
ca. 2,90 kg/m2
(A) Cijena sustava DEMIT ORIGINAL sa završnom žbukom
Cijena bez PDV / m2
Cijena bez PDV / m2
105,28 kn / m
93,80 kn / m
Demit Original 039 - 10 cm
103,12 kn / m2
114,60 kn / m2
105,02 kn / m2
117,35 kn / m2
109,42 kn / m2
123,73 kn / m2
Demit Original 039 - 12 cm
112,44 kn / m
123,92 kn / m
114,34 kn / m
126,67 kn / m
118,74 kn / m
2
133,05 kn / m2
Demit Original 039 - 14 cm
121,76 kn / m2
133,24 kn / m2
123,66 kn / m2
135,99 kn / m2
128,06 kn / m2
142,37 kn / m2
Demit Original 039 - 15 cm
126,42 kn / m
137,90 kn / m
128,32 kn / m
140,65 kn / m
132,72 kn / m
2
147,03 kn / m2
Demit Original 039 - 16 cm
131,08 kn / m2
142,56 kn / m2
132,98 kn / m2
145,31 kn / m2
137,38 kn / m2
151,69 kn / m2
Demit Original Graphite 032 - 8 cm
121,32 kn / m2
132,80 kn / m2
123,22 kn / m2
135,55 kn / m2
127,62 kn / m2
141,93 kn / m2
Demit Original Graphite 032 - 10 cm
137,52 kn / m
149,00 kn / m
139,42 kn / m
151,75 kn / m
143,82 kn / m
2
158,13 kn / m2
Demit Original Graphite 032 - 12 cm
153,72 kn / m2
165,20 kn / m2
155,62 kn / m2
167,95 kn / m2
160,02 kn / m2
174,33 kn / m2
Demit Original Graphite 032 - 14 cm
169,92 kn / m
181,40 kn / m
171,82 kn / m
184,15 kn / m
176,22 kn / m
2
190,53 kn / m2
Demit Original Graphite 032 - 16 cm
186,12 kn / m2
192,42 kn / m2
206,73 kn / m2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
197,60 kn / m2
95,70 kn / m
Cijena bez PDV / m2
Demit Original 039 - 8 cm
2
2
108,03 kn / m
2
2
2
2
188,02 kn / m2
2
100,10 kn / m2
114,41 kn / m2
2
2
2
2
200,35 kn / m2
Cijena sustavnog rješenja na m sa završnom žbukom uključuje:
2
Demit Stirofix ljepilo (3,5 kg), Demit Original ploča 039 ili 032 (1,0 m2), Demit armaturna mrežica (1,1 m2),
Demit Original žbuka (4,5 kg), Demit Primer (0,1 kg), Demit završna žbuka - I. skupina boja
Kvaliteta, trajnost i
pouzdanost
Velika otpornost na
Ve
va
vanjske utjecaje
(tuča ...)
Ja
Jamstvo dugog
životnog vijeka
Ima ga već više od
112.500 objekata
(B) Cijena sustava DEMIT ORIGINAL do završne žbuke
EAN koda
5 cm
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
14 cm
15 cm
16 cm
18 cm
20 cm
1005
1012
1029
1036
1043
1050
3795
3429
3467
3412
53,29 kn
57,69 kn
67,01 kn
76,33 kn
85,65 kn
94,97 kn
99,63 kn
104,29 kn
113,61 kn
122,93 kn
s Demit Original 039 pločo
Cijena bez PDV / m2
EAN koda
s Demit Original Graphite 032 pločo
zadovoljava uvjete EKO fonda za dobivanje subvencije
Cijena bez PDV / m2
3238
3245
3252
3269
3276
3603
5614
3481
3610
3627
70,68 kn
78,33 kn
94,53 kn
110,73 kn
126,93 kn
143,13 kn
151,23 kn
159,33 kn
175,53 kn
191,73 kn
Cijena sustavnog rješenja na m2 do završne žbuke uključuje:
Demit Stirofix ljepilo (3,5 kg), Demit Original ploča 039 ili 032 (1,0 m2), Demit armaturna mrežica (1,1 m2),
Demit Original žbuka (4,5 kg)
Fasadni sustavi
DEMIT ORIGINAL
Fasadni sustav
16
17
DEMIT UNI Effect
Moderan
fasadni
sustav
Fasadni sustav DEMIT UNI
Effect moderan je fasadni sustav
prikladan za sve vrste novogradnje
i za sanacije starih objekata. U
sustavu se za lijepljenje i armiranje
upotrebljava isti sustavni
materijal, žbuka za lijepljenje Uni
Effect, oplemenjen dodatcima za
poboljšanu elastičnost. Sustav
kako iz tehničkoga, tako i iz
ekonomičnog aspekta ispunjava
sve visoke zahtjeve za optimalnu
toplinsku izolaciju vanjskih stijenki.
Prikladan za ugradnju
u veće objekte
DEMIT Silicate [vital]
1,5 K
ca. 2,00 kg/m2
Cijena sustava DEMIT UNI Effect sa završnom žbukom
Potrošnja / m2
DEMIT AcryLoxane [elast]
2,0 K
ca. 2,90 kg/m2
Cijena bez PDV / m2
22,00 kn / m
1,5 K
ca. 2,00 kg/m2
DEMIT SiLSi [q3 tech]
2,0 K
ca. 2,90 kg/m2
Cijena bez PDV / m2
Cijena bez PDV / m2
8,0 kg
Demit Armaturna mrežica - narančasta
1,1 m2
6,26 kn / m2
6,26 kn / m2
6,26 kn / m2
6,26 kn / m2
6,26 kn / m2
6,26 kn / m2
Demit Primer [basic / silicate]
0,1 kg
1,29 kn / m
1,29 kn / m
1,29 kn / m
1,29 kn / m
1,29 kn / m
2
1,29 kn / m2
2
2
2
22,00 kn / m
2,0 K
ca. 2,90 kg/m2
Demit Uni [effect] žbuka za lijepljenje
2
22,00 kn / m
1,5 K
ca. 2,00 kg/m2
2
2
22,00 kn / m
2
22,00 kn / m2
22,00 kn / m2
2
Demit završna žbuka - I. skupina boja
25,50 kn / m2
36,98 kn / m2
27,40 kn / m2
39,73 kn / m2
31,80 kn / m2
46,11 kn / m2
Cijena fasadneog sustava / m bez izolacijske ploče:
55,05 kn / m
66,52 kn / m
56,95 kn / m
69,28 kn / m
61,35 kn / m
2
75,66 kn / m2
2
2
2
2
2
Demit EPS-F 039 - 8 cm
1,0 m2
90,65 kn / m2
102,12 kn / m2
92,55 kn / m2
104,88 kn / m2
96,95 kn / m2
111,26 kn / m2
Demit EPS-F 039 - 10 cm
1,0 m2
99,55 kn / m2
111,02 kn / m2
101,45 kn / m2
113,78 kn / m2
105,85 kn / m2
120,16 kn / m2
Demit EPS-F 039 - 12 cm
1,0 m
119,92 kn / m
110,35 kn / m
122,68 kn / m
114,75 kn / m
2
129,06 kn / m2
Demit EPS-F 039 - 14 cm
1,0 m2
117,35 kn / m2
128,82 kn / m2
119,25 kn / m2
131,58 kn / m2
123,65 kn / m2
137,96 kn / m2
Demit EPS-F 039 - 15 cm
1,0 m
121,80 kn / m
133,27 kn / m
123,70 kn / m
136,03 kn / m
128,10 kn / m
2
142,41 kn / m2
Demit EPS-F 039 - 16 cm
1,0 m2
126,25 kn / m2
137,72 kn / m2
128,15 kn / m2
140,48 kn / m2
132,55 kn / m2
146,86 kn / m2
Demit EPS-F Graphite 032 - 8 cm
1,0 m2
118,25 kn / m2
129,72 kn / m2
120,15 kn / m2
132,48 kn / m2
124,55 kn / m2
138,86 kn / m2
Demit EPS-F Graphite 032 - 10 cm
1,0 m
134,05 kn / m
145,52 kn / m
135,95 kn / m
148,28 kn / m
140,35 kn / m
2
154,66 kn / m2
Demit EPS-F Graphite 032 - 12 cm
1,0 m2
149,85 kn / m2
161,32 kn / m2
151,75 kn / m2
164,08 kn / m2
156,15 kn / m2
170,46 kn / m2
Demit EPS-F Graphite 032 - 14 cm
1,0 m
165,65 kn / m
177,12 kn / m
167,55 kn / m
179,88 kn / m
171,95 kn / m
2
186,26 kn / m2
Demit EPS-F Graphite 032 - 16 cm
1,0 m2
187,75 kn / m2
202,06 kn / m2
2
2
108,45 kn / m
2
2
2
2
2
2
2
2
Povoljna cijena
Jednostavna ugradnja
zadovoljava uvjete EKO fonda za dobivanje subvencije
2
2
2
2
181,45 kn / m2
2
2
192,92 kn / m2
2
2
183,35 kn / m2
2
2
195,68 kn / m2
Fasadni sustavi
DEMIT UNI Effect
Fasadni sustav
18
19
DEMIT MINERAL
Sigurnost
u svim
pogledima
S visinom zgrade raste i potreba
za sigurnošću. Pri gradnji ili obnovi
nebodera sigurnost jamči negorivi
fasadni sustav DEMIT MINERAL.
Sustav s izolacijom od mineralne
vune osim visoke protupožarne
sigurnosti odlikuje dobra toplinska
i zvučna izolacija te visoka
paropropusnost. Dostupne su
fasadne lamele i izolacijske ploče
dvostruke gustoće te poboljšane
toplinske izolacije.
Visok stupanj
protupožarne sigurnosti
Visok stupanj zvučne
izolacije
DEMIT Silicate [vital]
1,5 K
ca. 2,00 kg/m2
Cena sistema DEMIT MINERAL sa završnom žbukom
Potrošnja / m2
DEMIT SiLSi [q3 tech]
2,0 K
ca. 2,90 kg/m2
Cijena bez PDV / m2
14,94 kn / m
2,0 K
ca. 2,90 kg/m2
Cijena bez PDV / m2
Cijena bez PDV / m2
Demit Armaturna mrežica
1,1 m2
6,26 kn / m2
6,26 kn / m2
6,26 kn / m2
6,26 kn / m2
6,26 kn / m2
6,26 kn / m2
Demit Mineral žbuka
6,0 kg
19,14 kn / m
19,14 kn / m
19,14 kn / m
19,14 kn / m
19,14 kn / m
2
19,14 kn / m2
Demit Primer [basic / silicate]
0,1 kg
2
2
2
2
14,94 kn / m
2,0 K
ca. 2,90 kg/m2
6,0 kg
2
14,94 kn / m
1,5 K
ca. 2,00 kg/m2
Demit Mineral ljepilo
2
14,94 kn / m
1,5 K
ca. 2,00 kg/m2
DEMIT Mineral [nature]
2
14,94 kn / m2
14,94 kn / m2
2
1,29 kn / m2
1,29 kn / m2
1,29 kn / m2
1,29 kn / m2
1,29 kn / m2
1,29 kn / m2
Demit završna žbuka - I. skupina boja
25,50 kn / m2
36,98 kn / m2
31,80 kn / m2
46,11 kn / m2
8,26 kn / m2
10,05 kn / m2
Cena fasadnog sustava / m bez izolacijske ploče:
67,13 kn / m
78,60 kn / m
73,43 kn / m
87,74 kn / m
49,89 kn / m
2
51,68 kn / m2
2
2
2
2
2
Demit ploče od kamene vune - 8 cm
1,0 m2
145,80 kn / m2
157,28 kn / m2
152,10 kn / m2
166,41 kn / m2
128,56 kn / m2
130,35 kn / m2
Demit ploče od kamene vune - 10 cm
1,0 m2
165,47 kn / m2
176,94 kn / m2
171,77 kn / m2
186,08 kn / m2
148,23 kn / m2
150,02 kn / m2
Demit ploče od kamene vune - 12 cm
1,0 m
185,14 kn / m
196,61 kn / m
191,44 kn / m
205,75 kn / m
167,89 kn / m
2
169,69 kn / m2
Demit ploče od kamene vune - 14 cm
1,0 m2
205,93 kn / m2
217,40 kn / m2
212,23 kn / m2
226,54 kn / m2
188,68 kn / m2
190,48 kn / m2
Demit ploče od kamene vune - 15 cm
1,0 m
214,64 kn / m
226,11 kn / m
220,94 kn / m
235,25 kn / m
197,40 kn / m
2
199,19 kn / m2
Demit ploče od kamene vune - 16 cm
1,0 m2
225,76 kn / m2
237,24 kn / m2
232,06 kn / m2
246,37 kn / m2
208,52 kn / m2
210,31 kn / m2
Demit lamele od kamene vune - 8 cm
1,0 m2
142,21 kn / m2
153,68 kn / m2
148,51 kn / m2
162,82 kn / m2
124,97 kn / m2
126,76 kn / m2
Demit lamele od kamene vune - 10 cm
1,0 m
160,98 kn / m
172,45 kn / m
167,28 kn / m
181,59 kn / m
143,74 kn / m
2
145,53 kn / m2
Demit lamele od kamene vune - 12 cm
1,0 m2
Demit lamele od kamene vune - 14 cm
1,0 m
Demit lamele od kamene vune - 15 cm
1,0 m2
207,80 kn / m2
219,27 kn / m2
214,10 kn / m2
Demit lamele od kamene vune - 16 cm
1,0 m
217,23 kn / m
228,71 kn / m
223,53 kn / m
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Velika paropropusnost
zadovoljava uvjete EKO fonda za dobivanje subvencije
2
2
2
2
2
2
2
179,73 kn / m2
191,20 kn / m2
186,03 kn / m2
200,34 kn / m2
162,49 kn / m2
164,28 kn / m2
197,50 kn / m
208,98 kn / m
203,80 kn / m
218,11 kn / m
180,26 kn / m
2
182,06 kn / m2
228,41 kn / m2
190,56 kn / m2
192,35 kn / m2
237,84 kn / m
199,99 kn / m
201,78 kn / m2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Fasadni sustavi
DEMIT MINERAL
Fasadni sustav
20
21
DEMIT AClimaTIVE
Difuzijski
usklađen
sustav
Fasadni sustav DEMIT AClimaTIVE
nov je i učinkovit sustav s
toplinskom izolacijom. Fasada
omogućava neometan prolaz
vodene pare kroz cijelu stijenku i
tako jamči prirodnu i ugodnu klimu
u prostoru uz visoku toplinsku
izolaciju. Difuzijsku usklađenost
fasade sa zidom od opeke
omogućavaju nove izolacijske ploče
Active 032 (prozračne zahvaljujući
specifičnoj konstrukciji) i bijela
mineralna žbuka Active [armflex].
Sustav je prikladan za novogradnje,
a posebno ga preporučamo za
obnovu postojećih, starih objekata.
Velika paropropusnost
Difuzijska usklađenost
Prikladan za obnovu
postojećih objekata
DEMIT Silicate [vital]
1,5 K
ca. 2,00 kg/m2
Cijena sustava DEMIT AClimaTIVE sa završnom žbukom
Potrošnja / m2
DEMIT SiLSi [q3 tech]
2,0 K
ca. 2,90 kg/m2
Cijena bez PDV / m2
26,82 kn / m
1,5 K
ca. 2,00 kg/m2
DEMIT Mineral [nature]
2,0 K
ca. 2,90 kg/m2
Cijena bez PDV / m2
Cijena bez PDV / m2
9,0 kg
Demit Armaturna mrežica - narančasta
1,1 m2
6,26 kn / m2
6,26 kn / m2
6,26 kn / m2
6,26 kn / m2
6,26 kn / m2
6,26 kn / m2
Demit Primer [basic / silicate]
0,1 kg
1,29 kn / m
1,29 kn / m
1,29 kn / m
1,29 kn / m
1,29 kn / m
2
1,29 kn / m2
2
2
2
26,82 kn / m
2,0 K
ca. 2,80 kg/m2
Demit Active [armflex] žbuka za lijepljenje
2
26,82 kn / m
1,5 K
ca. 2,30 kg/m2
2
2
26,82 kn / m
2
26,82 kn / m2
26,82 kn / m2
2
Demit završna žbuka - I. skupina boja
25,50 kn / m2
36,98 kn / m2
31,80 kn / m2
46,11 kn / m2
8,26 kn / m2
10,05 kn / m2
Cijena fasadnog sustava / m bez izolacijske ploče:
59,87 kn / m
71,34 kn / m
66,17 kn / m
80,48 kn / m
42,63 kn / m
2
44,42 kn / m2
2
2
2
2
2
Demit Active 032 ploča - 8 cm
1,0 m2
125,87 kn / m2
137,34 kn / m2
132,17 kn / m2
146,48 kn / m2
108,63 kn / m2
110,42 kn / m2
Demit Active 032 ploča - 10 cm
1,0 m2
142,37 kn / m2
153,84 kn / m2
148,67 kn / m2
162,98 kn / m2
125,13 kn / m2
126,92 kn / m2
Demit Active 032 ploča - 12 cm
1,0 m
158,87 kn / m
170,34 kn / m
165,17 kn / m
179,48 kn / m
141,63 kn / m
2
143,42 kn / m2
Demit Active 032 ploča - 14 cm
1,0 m2
175,37 kn / m2
186,84 kn / m2
181,67 kn / m2
195,98 kn / m2
158,13 kn / m2
159,92 kn / m2
Demit Active 032 ploča - 16 cm
1,0 m
191,87 kn / m
203,34 kn / m
198,17 kn / m
212,48 kn / m
174,63 kn / m
2
176,42 kn / m2
Demit Active 032 ploča - 18 cm
1,0 m2
191,13 kn / m2
192,92 kn / m2
zadovoljava uvjete EKO fonda za dobivanje subvencije
2
2
2
2
208,37 kn / m2
2
2
219,84 kn / m2
2
2
214,67 kn / m2
2
2
228,98 kn / m2
Fasadni sustavi
DEMIT AClimaTIVE
Fasadni sustav
22
23
DEMIT LINE 4Q
Sustav četiri
kvalitete
Fasadni sustav na bazi
jednokomponentnih organskih
veziva u prvom je redu namijenjen
izoliranju i zaštiti niskoenergetskih
i montažnih objekata.
Bezcementno, disperzivno Line
[organic] ljepilo jamči vrlo dobro i
pouzdano prianjanje izolacijskih
ploča uz podlogu koja slabo upija
vodu unatoč svim napetostima
koje nastaju pri transportu zidnih
elemenata i rastezanju drvenih
konstrukcija. Iz istih se razloga
zahtijeva i Potrošnja vrlo elastične
i čvrste Line [organic] žbuke koja je
istovremeno i idealna podloga za
disperzivne završne žbuke.
Sustav na organskoj
osnovi
Visok stupanj izolacije
kod ploča
Ȝ=0,031 W/mK
Velika otpornost na
mehaničke utjecaje
Prikladan za
niskoenergetske i
montažne kuće
DEMIT Silicate [vital]
1,5 K
ca. 2,00 kg/m2
Cijena sustava DEMIT LINE 4Q sa završnom žbukom
Potrošnja / m2
DEMIT AcryLoxane [elast]
2,0 K
ca. 2,90 kg/m2
Cijena bez PDV / m2
Demit Stirofix ljepilo*
3,5 kg
8,72 kn / m
Demit Armaturna mrežica - bijela
1,1 m2
6,26 kn / m2
Demit Line [organic] žbuka
3,1 kg
Demit Primer [basic / silicate]
0,1 kg
23,56 kn / m
2
2
1,29 kn / m2
2,0 K
ca. 2,90 kg/m2
Cijena bez PDV / m2
8,72 kn / m
2
6,26 kn / m2
23,56 kn / m
2
1,29 kn / m2
8,72 kn / m
2
6,26 kn / m2
23,56 kn / m
2
1,29 kn / m2
2,0 K
ca. 2,90 kg/m2
Cijena bez PDV / m2
2
8,72 kn / m
8,72 kn / m2
8,72 kn / m2
6,26 kn / m2
6,26 kn / m2
6,26 kn / m2
23,56 kn / m
2
1,29 kn / m2
23,56 kn / m
23,56 kn / m2
1,29 kn / m2
1,29 kn / m2
Cijena fasadnog sustava / m2 bez izolacijske ploče:
65,32 kn / m2
76,80 kn / m2
67,22 kn / m2
79,55 kn / m2
71,62 kn / m2
85,93 kn / m2
2
39,73 kn / m
2
25,50 kn / m
2
27,40 kn / m
1,5 K
ca. 2,00 kg/m2
Demit završna žbuka - I. skupina boja
2
36,98 kn / m
1,5 K
ca. 2,00 kg/m2
DEMIT SiLSi [q3 tech]
2
31,80 kn / m
2
46,11 kn / m2
Demit Original Graphite 031 - 8 cm
1,0 m2
136,60 kn / m2
148,08 kn / m2
138,50 kn / m2
150,83 kn / m2
142,90 kn / m2
157,21 kn / m2
Demit Original Graphite 031 - 10 cm
1,0 m
154,42 kn / m
165,90 kn / m
156,32 kn / m
168,65 kn / m
160,72 kn / m
2
175,03 kn / m2
Demit Original Graphite 031 - 11 cm
1,0 m2
163,33 kn / m2
174,81 kn / m2
165,23 kn / m2
177,56 kn / m2
169,63 kn / m2
183,94 kn / m2
Demit Original Graphite 031 - 12 cm
1,0 m
172,24 kn / m
183,72 kn / m
174,14 kn / m
186,47 kn / m
178,54 kn / m
2
192,85 kn / m2
Demit Original Graphite 031 - 14 cm
1,0 m2
190,06 kn / m2
201,54 kn / m2
204,29 kn / m2
196,36 kn / m2
210,67 kn / m2
Demit Original Graphite 031 - 16 cm
1,0 m
207,88 kn / m
219,36 kn / m
222,11 kn / m
214,18 kn / m
2
228,49 kn / m2
Demit Original Graphite 031 - 18 cm
1,0 m2
232,00 kn / m2
246,31 kn / m2
zadovoljava uvjete EKO fonda za dobivanje subvencije
*alternativni izbor Demit Line [organic] ljepilo
2
2
2
2
2
2
225,70 kn / m2
2
2
2
237,18 kn / m2
2
2
191,96 kn / m2
209,78 kn / m
2
227,60 kn / m2
2
2
2
239,93 kn / m2
Fasadni sustavi
DEMIT LINE 4Q
Fasadni sustav
25
DEMIT PROTECT
Fasada Demit ORIGINAL
24
Rješenje za izradu podnožja
DEMIT PROTECT
Sustavno rješenje za podnožje
specifično je kako po izboru
izolacijskih ploča koje moraju
biti vrlo tvrde i slabo upijati
vodu, tako i po izboru završnih
žbuka. U sustavu na raspolaganju
stoje dvije izolacijske ploče, i to
Stirocokl 037 i Neocokl 031. Završna
žbuka izrađena je od prirodnog
zdrobljenog mramora koji jamči
maksimalnu postojanost boje i
otpornost na udarce. Iz ponude
možete odabrati između 24 nijansi
boja po ton karti.
(A) Cijena sustavnog rješenja za podnožje s mozaičnom žbukom
s Demit Stirocokel 037 pločo
Cijena u kn bez PDV / m2
2 cm
3 cm
4 cm
5 cm
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
14 cm
15 cm
16 cm
18 cm
20 cm
114,33
123,58
134,03
144,48
154,93
175,83
196,73
217,63
238,53
248,98
259,43
280,33
301,23
Cijena sustavnog rješenja na m2 za podnožje s mozaičnom žbukom:
Demit Stirofix ljepilo (3,5 kg), Demit Stirocokl 037 (1,0 m2), Demit armaturna mrežica (1,1 m2), Demit Original žbuka (4,5 kg),
Demit Primer [basic] (0,1 kg), Demit Plast [protect] (4,5 kg)
(B) Cijena sustavnog rješenja za podnožje do mozaične žbuke
EAN koda
s Demit Stirocokel 037 pločo
Cijena u kn bez PDV / m
2
2 cm
3 cm
4 cm
5 cm
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
14 cm
15 cm
16 cm
18 cm
20 cm
3375
1098
1104
1111
1128
1135
1142
1159
1166
4075
4006
5638
5645
51,83
61,08
71,53
81,98
92,43
113,33
134,23
155,13
176,03
186,48
196,93
217,83
238,73
Cijena sustavnog rješenja na m za podnožje do mozaične žbuke:
2
Demit Stirofix ljepilo (3,5 kg), Demit Stirocokl 037 (1,0 m2), Demit armaturna mrežica (1,1 m2), Demit Original žbuka (4,5 kg)
Čvrst i otporan sustav
Postojanost boje i
mogućnost pranja
Veliki izbor boja
2
6
5
1
1
2
3
3
4
4
5
7
6
7
Podloga
Ljepilo
Hidroizolacijska traka
Ploča za podnožje
Pričvrsna sidra
Završna žbuka
DEMIT Flexyl
Fasadni sustavi
Sustavno
rješenje za
podnožje
zgrade
26
27
Prikaz ugradnje fasadnog sustava
Kvaliteta ugradnje fasadnog sustava DEMIT jednako je važna kao i
kvaliteta samog materijala. Pri izradi fasadnih sustava moramo se
pridržavati odgovarajućih nacionalnih propisa i europskih normi.
Toplinski izolacijski sustav odgovarajuće je izveden samo ako
ispunjava tražene kriterije.
Ključnu ulogu pri izradi fasadnog sustava igra podloga.
Prljave, vlažne, nenoseće i neravne podloge potrebno je
prethodno sanirati i pripremiti. Potrebno je provjeriti
podlogu i odabrati odgovarajuća sredstva za pričvršćivanje.
Potrebno je pridržavati se ispravnih temperaturnih uvjeta
i vlage u zraku. Unutarnje žbuke i estrisi prije početka
izvođenja izolacijskih radova moraju biti dovršeni i suhi.
Fasade se izvode pri temperaturama od +5 do +35° C i
relativnoj vlazi zraka manjoj od 80%. Fasadne površine
zavjesama moramo zaštititi od sunca, vjetra i padalina.
Neprikladne temperature, prevelika vlaga, vjetar i sunce
najčešći su uzroci neodgovarajućeg izgleda završne žbuke.
S ugradnjom fasadnog toplinskog izolacijskog sustava
počinje se kada su na objektu završeni sljedeći radovi:
ƅ svi radovi na krovu, uključujući pokrivanje i krovnu
limariju (oluci i drugi obrubi, žljebovi, odvodne cijevi),
ƅ ugrađeni su svi okviri za prozore i vrata na fasadi
objekta,
ƅ ugrađene su odnosno montirane prozorske klupice od
prirodnog ili umjetnog kamena (osim u slučajevima u
kojima su okviri za vrata i prozore ugrađeni na vanjski
rub fasadnih zidova),
ƅ žbuka unutarnjih zidnih i stropnih površina,
ƅ betonske podloge i cementni estrisi,
ƅ ugrađene su odnosno montirane sve instalacije
predviđene na fasadi,
ƅ priključni i razdjelni ormari (struja, telefon, portafon,
kabelska televizija), elementi za pričvršćivanje zidnih
rasvjetnih tijela, natpisne pločice, i sl.
ƅ podloge na kojima se mogu pojaviti alge i plijesni
potrebno je posebno obraditi.
1Priprema podloge
2
Nanošenje ljepila na fasadnu ploču
3
Polaganje fasadnih ploča
4
Pričvršćivanje fasadnih ploča
5
Nanošenje prvog sloja morta
6
Nanošenje predpremaza
na zidnu podlogu
i utiskivanje mrežice
Nanošenje drugog sloja morta
Nanošenje dekorativne žbuke
Mortovi za lijepljenje i armiranje
Mortovi za lijepljenje i armiranje
29
NOVO
paropropusna
žbuka
DEMIT Stirofix ljepilo
DEMIT Active [armflex] žbuka za lijepljenje
Ljepilo za lijepljenje izolacijskih ploča u sustavu ORIGINAL
ƅoplemenjeno mineralno ljepilo koje stvara čvrstu vezu između ploče i podloge
ƅza lijepljenje ploča na podloge koje normalno upijaju vodu
ƅpri lijepljenju na neravne podloge povećava se utrošak
ƅizrađeno u skladu sa smjernicama ETAG 004
Ljepilo i armaturna žbuka za lijepljenje izolacijskih ploča i izradu armaturnog sloja
u sustavu AClimaTIVE
ƅL]QLPQRSDURSURSXVQDSUDģNDVWDŀEXND]DOLMHSOMHQMHQDED]LFHPHQWD
ƅFHPHQWQDŀEXNDRSOHPHQMHQDSROLPHUQLPYH]LYLPDLYODNQLPD
ƅL]UDÓHQRXVNODGXVDVPMHUQLFDPD(7$*
Pakirna jedinica
1 Paleta
(1225 kg)
Potrošnja
Cijena bez PDV
1746
vreća 35 kg
35 vreća
3,5 kg / m2
2,49 kn / kg
3528
vreća 17,5 kg
70 vreća
3,5 kg / m2
2,49 kn / kg
EAN koda
DEMIT Original malta
1 Paleta
(1200 kg)
vreća 25 kg
48 vreća
Potrošnja
Cijena bez PDV
9 kg / m
2,98 kn / kg
2
Ljepilo za lijepljenje izolacijskih ploča i lamela od mineralne vune u sustavu MINERAL
ƅoplemenjeno mineralno ljepilo s velikom snagom lijepljenja
ƅza lijepljenje mineralnih ploča i lamela na podloge koje normalno upijaju vodu
ƅizrađeno u skladu sa smjernicama ETAG 004
EAN koda
Pakirna jedinica
1 Paleta
(1215 kg)
Potrošnja
Cijena bez PDV
1753 - siva
vreća 22,5 kg
54 vreća
4,5 kg / m2
3,28 kn / kg
1760 - bijela
vreća 22,5 kg
54 vreća
4,5 kg / m2
3,86 kn / kg
EAN koda
4174
Pakirna jedinica
1 Paleta
(1200 kg)
Potrošnja
Cijena bez PDV
vreća 25 kg
48 vreća
6 kg / m2,
2,49 kn / kg
DEMIT Mineral žbuka
DEMIT Uni [effect] žbuka za lijepljenje
Ljepilo i armaturna žbuka za lijepljenje izolacijskih ploča i izradu armaturnog sloja u sustavu
UNI Effect
ƅiznimno elastična praškasta žbuka za lijepljenje na bazi cementa
ƅcementna žbuka oplemenjena mikroarmaturnim vlaknima i polimernim vezivima
ƅizrađeno u skladu sa smjernicama ETAG 004
EAN koda
Pakirna jedinica
1 paleta
(1200 kg)
7533 - siva
vreća 25 kg
48 vreća
8 kg / m2
2,75 kn / kg
7540 - bijela
vreća 25 kg
48 vreća
8 kg / m2
3,36 kn / kg
Visoko oplemenjena žbuka za izvedbu osnovnog armaturnog sloja u sustavu MINERAL
ƅHODVWLÏQDPLQHUDOQDŀEXNDRSOHPHQMHQDSROLPHUQLPYH]LYLPD
ƅSDURSURSXVQDŀEXNDRWSRUQDQDYDQMVNHXWMHFDMHXGDUFLWXÏD
ƅL]UDÓHQRXVNODGXVDVPMHUQLFDPD(7$*
EAN koda
4181
Potrošnja
Pakirna jedinica
1 Paleta
(1200 kg)
Potrošnja
Cijena bez PDV
vreća 25 kg
48 vreća
6 kg / m2
3,19 kn / kg
Cijena bez PDV
DEMIT Sipofix ljepilo
Ljepilo za lijepljenje ploča i građevnog kamena od plinobetona
ƅRSOHPHQMHQRFHPHQWQROMHSLOR
ƅL]UDÓHQRXVNODGXVLQWHUQLPVWDQGDUGLPD
DEMIT Uni žbuka za lijepljenje
Ljepilo i armaturna žbuka za lijepljenje izolacijskih ploča i izradu armaturnog sloja
ƅelastična praškasta žbuka za lijepljenje na bazi cementa
ƅcementna žbuka oplemenjena polimernim vezivima
ƅizrađeno u skladu sa smjernicama ETAG 004
4389
7557
Pakirna jedinica
DEMIT Mineral ljepilo
Visoko oplemenjena žbuka za izvedbu osnovnog armaturnog sloja u sustavu ORIGINAL
ƅvisoko elastična mineralna žbuka oplemenjena polimernim vezivima
ƅiznimno otporan na mehaničke i atmosferske utjecaje (udarci, tuča, …)
ƅjamči dugi životni vijek završnih žbuka i sustava kao cjeline
ƅizrađeno u skladu sa smjernicama ETAG 004
EAN koda
EAN koda
Artikelnummer
3771
Pakirna jedinica
1 Paleta
(1200 kg)
Potrošnja
Cijena bez PDV
vreća 25 kg
48 vreća
8 kg / m2
2,69 kn / kg
Pakirna jedinica
1 Paleta
(1200 kg)
Potrošnja
Cijena bez PDV
vreća 25 kg
48 vreća
18 kg / m3
2,15 kn / kg
Komponente
28
Mortovi za lijepljenje i armiranje
Sanacijske žbuke
Pakirna jedinica
1 Paleta
(600 kg)
Potrošnja
Cijena bez PDV
kanta 25 kg
24 kante
1 kg / m2
8,05 kn / kg
Izonil je vodoodbojna i istovremeno suha žbuka
ƅ na bazi cementa, ojačana vlaknima i hidrofobnim dodacima
ƅ prikladna za sanaciju unutarnjih vlažnih zidova i vanjskih fasadnih zidova
ƅ prikladna za ručno ili li strojno nanošenje uz debljinu sloja 1,5 do 3 cm
ƅ nanosi se direktno na vlažnu podlogu ili na pripremljenu osnovnu prskanu žbuku za učvršćivanje
površine podloge
DEMIT Izonil [grub]
EAN koda
6604 - Gruba žbuka
DEMIT Line [organic] žbuka
2439
Pakirna jedinica
kanta 30 kg
1 Paleta
(1200 kg)
Potrošnja
Cijena bez PDV
vreća 25 kg
48 vreća
2
18,0 kg / m
3,47 kn / kg
Pakirna jedinica
1 Paleta
(1200 kg)
Potrošnja
Cijena bez PDV
vreća 25 kg
48 vreća
2
18,0 kg / m
3,49 kn / kg
Pakirna jedinica
1 Paleta
(1200 kg)
Potrošnja
Cijena bez PDV
vreća 25 kg
48 vreća
10,0 kg / m
2,19 kn / kg
DEMIT Izonil [fine]
Disperzijska armaturna žbuka za lijepljenje izolacijskih ploča u sustavu LINE 4Q
ƅbezcementna mikroarmaturna žbuka sa staklenim i celuloznim vlaknima izrađen na bazi
polimernih veziva
ƅiznimno fleksibilan i otporan na vanjske utjecaje (udarci, tuča, ...)
ƅveć pripremljena pastozna smjesa za direktno nanošenje
ƅu skladu s njemačkom tehničkom normom Z-33.47-880 i smjernicama ETAG 004
EAN koda
Pakirna jedinica
1 Paleta
(480 kg)
16 kanti
Potrošnja
3,1 kg / m2
Cijena bez PDV
7,60 kn / kg
EAN koda
6611 - Fina žbuka
DEMIT osnovni obrizg
EAN koda
7113 - Obrizg
2
Vodoodbojna žbuka koja ujedno isušuje zidove
DEMIT Poliuretansko ljepilo
Izonil je vodoodbojna i paropropusna sanacijska žbuka koja isušuje zidove i
ujedno sprečava prodor vode i stvaranje plijesni.
Poliuretansko ljepilo za lijepljenje ploča od polistirena na problematične podloge
ƅ je nisko ekspandirajuća poliuretanska pjena
ƅ ekspandira kada je izložena vlazi u zraku
ƅ nanosi se pištoljem za poliuretansku pjenu
EAN koda
4792
Pakirna jedinica
Karton
Potrošnja
Cijena bez PDV
800 ml/kartušu
12 kartuša
9,0 m2
46,15 kn / kartušu
Zahvatanje
vode difuzijom
vodene pare
Dizajuća
ali zatvorena
vlaga uzidu
Sanacijska žbuka
Iznimna vodoodbojnost žbuke sprečava
prodor vode u građevinsku konstrukciju,
a njezina paropropusnost omogućava
isušivanje već postojeće vlage odnosno
vlage koja u konstrukciju dospijeva iz
dijelova koji nisu odgovarajuće zaštićeni.
Upotrebljava se za:
ƅrenoviranje starih i povijesnih zgrada
ƅžbukanje vlažnih prostora (kupaonica, tuš
kabina, …), spremnika vode i bazena
ƅ zaštitu fasadnih zidova i podnožja od
prodiranja kišnice
ƅ smanjivanje posljedica poplava i utjecaja
kopnenih voda
Komponente
Disperzijsko ljepilo za lijepljenje izolacijskih ploča u sustavu LINE 4Q
ƅbezcementno mikroarmaturno ljepilo sa staklenim i celuloznim vlaknima izrađeno na bazi
disperzijskih veziva
ƅza lijepljenje izolacijskih ploča na podloge koje slabo upijaju vodu
ƅnanosi se normiranom gladilicom
ƅu skladu s njemačkom tehničkom normom Z-33.47-880 i smjernicama ETAG 004
2422
NOVO
DEMIT Izonil vodoodbojna sanacijska žbuka
DEMIT Line [organic] ljepilo
EAN koda
31
Sanacijske žbuke
30
Prednamazi
Predpremazi
33
Predpremaz za učvršćivanje mineralnih podloga
ƅosnovni premaz za mineralne, siloksanizirane i akrilne završne i mozaične žbuke
ƅpremaz na bazi disperzije organskih veziva i dodataka
ƅza dubinsku impregnaciju nosećih podloga (betona, plinobetona,...)
EAN koda
Pakirna jedinica
1 Paleta
Potrošnja
Cijena bez PDV
1784
kanta 5 kg
300 kg 60 kanti
0,1 kg / m2
12,95 kn / kg
1791
kanta 10 kg
330 kg 33 kante
0,1 kg / m
12,89 kn / kg
2
Silikatna dekorativna žbuka
ƅupotrebljava se za izradu dekorativne zaštite fasadnih površina (sa zaribanom K ili razvučenom
R strukturom)
ƅL]UDÓHQDQDED]LNDOLMHYRJYRGHQRJVWDNODLGLVSHU]LMHRUJDQVNLKYH]LYD
ƅL]QLPQRÏYUVWDSDURSURSXVQDVLOLNDWQDŀEXNDSRVWRMDQHERMH
ƅKLGURIRELUDQDVGRGDWNRP]DVSUHÏDYDQMHUDVWDDOJLLSOLMHVQL
DEMIT Silicate [vital] - struktura K
EAN koda
DEMIT Primer [silicate]
Predpremaz za bolje prianjanje silikatnih završnih žbuka
ƅza izjednačavanje snage upijanja i za pripremu podloge prije nanošenja silikatnih i silikonskosilikatnih žbuka
ƅna bazi vodenog stakla i disperzije organskih veziva
ƅza impregnaciju i učvršćivanje starih mineralnih žbuka
EAN koda
Zrnatost
7588
2,0 mm
7748
2,5 mm
3,4 kg / m2
7595
1,5 mm
2,0 kg / m2
7601
2,0 mm
300 kg 60 kanti
0,1 kg / m
12,95 kn / kg
7779
2,5 mm
330 kg 33 kante
0,1 kg / m2
12,89 kn / kg
1807
kanta 5 kg
1814
kanta 10 kg
Potrošnja
Potrošnja
1,5 mm
Cijena bez PDV
1 Paleta
1 Paleta
( 600 kg )
7571
2
Pakirna jedinica
Nijansa boje Pakirna jedinica
Cijena bez PDV
2,0 kg / m2
I. sk. boja
II.sk. boja
kanta 25 kg
kanta 25 kg
24 kante
24 kante
2,9 kg / m2
2,9 kg / m2
12,75 kn / kg
15,85 kn / kg
3,4 kg / m
2
DEMIT Silicate [vital] - struktura R
DEMIT Primer [extra]
EAN koda
Predpremaz s grubim punilom za bolje prianjanje
ƅ]DL]UDYQDYDQMHLQHXWUDOL]DFLMXSRGORJHSULMHQDQRģHQMDDNULOQLKPLQHUDOQLKLPR]DLÏQLKŀEXND
ƅQDED]LGLVSHU]LMHRUJDQVNLKYH]LYDVGRGDWNRPJUXERJSXQLOD
ƅPRŀHVHQLMDQVLUDWLXERML]DYUģQRJVORMDLQHUD]UMHÓXMHVH
ƅ]DEROMHSULDQMDQMHQDJODWNHSRGORJH
EAN koda
Pakirna jedinica
1 paleta
Potrošnja
Cijena bez PDV
kanta 10 kg
330 kg 33 kante
0,25 kg / m2
13,45 kn / kg
4853
Dodatak za bojenje predpremaza
2,85 kn / kg
DEMIT Aqua [protect]
Vodoodbojni predpremaz
ƅ]D]DģWLWXDUPDWXUQLKVORMHYDRGģWHWQLKXWMHFDMDYRGHLSUOMDQMDQDSRGQRŀMXIDVDGH
ƅ]DGRGDWQX]DģWLWXGHNRUDWLYQLKŀEXNDRGģWHWQLKXWMHFDMDYRGHLSUOMDQMDQDSRGQRŀMXIDVDGH
ƅSUR]LUDQL1,-(35,0-(5(1]DLPSUHJQDFLMXPLQHUDOQLKSRYUģLQDEHWRQVNHSRGORJH
EAN koda
8264
Pakirna jedinica
1 Paleta
(300 kg )
Potrošnja
Cijena bez PDV
kanta 5 kg
60 kanti
0,2 kg / m2
19,08 kn / kg
Zrnatost
Nijansa boje Pakirna jedinica
1 Paleta
( 600 kg )
Potrošnja
Cijena bez PDV
7632
2,0 mm
I. sk. boja
kanta 25 kg
24 kante
2,9 kg / m2
13,40 kn / kg
7649
2,0 mm
II. sk. boja
kanta 25 kg
24 kante
2,9 kg / m2
17,35 kn / kg
u I. skupinu boja spadaju nijanse boja sa završetkom 2, 3, 4 i 5 po ton karti 2013
u II. skupinu boja spadaju nijanse boja sa završetkom 1 i TOP po ton karti 2013
nijanse boja DECOR by DEMIT Colors po narudžbi
Komponente
DEMIT Silicate [vital]
Komponente
DEMIT Primer [basic]
Završne žbuke
Završne žbuke
32
Završne žbuke
35
Završne žbuke
34
NOVO
NOVO
izuzetna
q3 sistem
vodoodbojnost
Dekorativna žbuka, izrađena od akrilnih veziva i siloksanskih dodataka
ƅXSRWUHEOMDYDVH]DL]UDGXGHNRUDWLYQH]DģWLWHIDVDGQLKSRYUģLQDVD]DULEDQRP.VWUXNWXURP
ƅL]UDÓHQDQDED]LGLVSHU]LMHRUJDQVNLKYH]LYDLVLORNVDQVNLKGRGDWDND
ƅL]QLPQRYRGRRGERMQDLHODVWLÏQDGHNRUDWLYQDŀEXND
ƅVGRGDWNRP]DVSUHÏDYDQMHUDVWDDOJLLSOLMHVQL
Dekorativna žbuka koju odlikuje q3 tehnologija triju veziva
ƅupotrebljava se za izradu dekorativne zaštite fasadnih površina (sa zaribanom K strukturom)
ƅizrađena na bazi q3 tehnologije, kalijevog vodenog stakla i disperzije organskih veziva
ƅvrlo paropropusna i vodoodbojna žbuka
ƅiznimno mehanički izdržljiva i otporna na prljanje
ƅhidrofobirana, s dodatkom za sprečavanje rasta algi i plijesni
DEMIT AcryLoxane [elast] - struktura K
DEMIT SiLSi [q3 tech] - struktura K
EAN koda
Zrnatost
7724
1,5 mm
7731
2,0 mm
7755
1,5 mm
Nijansa boje Pakirna jedinica
Potrošnja
Cijena bez PDV
2,0 kg / m
2
I. sk. boja
kanta 25 kg
2,0 kg / m2
kanta 25 kg
24 kante
2,0 mm
3504
Nijansa boje
Pakirna jedinica
1 Paleta
( 600 kg )
Potrošnja
Cijena bez PDV
1,0 mm
I. sk. boja
kanta 25 kg
24 kante
1,8 kg / m2
15,20 kn / kg
0,5 mm
I. sk. boja
2,0 mm
7670
1,5 mm
1 Paleta
( 600 kg )
Potrošnja
Cijena bez PDV
2,0 kg / m
2
I. sk. boja
kanta 25 kg
15,90 kn / kg
24 kante
2,9 kg / m2
2,0 kg / m2
II. sk. boja
kanta 25 kg
19,90 kn / kg
24 kante
2,0 mm
2,9 kg / m2
DEMIT Mineral [nature]
Zrnatost
Zrnatost Nijansa boje
1,5 mm
7663
Nijansa boje Pakirna jedinica
u I. skupinu boja spadaju nijanse boja sa završetkom 2, 3, 4 i 5 po ton karti 2013
u II. skupinu boja spadaju nijanse boja sa završetkom 1 i TOP po ton karti 2013
nijanse boja DECOR by DEMIT Colors po narudžbi
AcryLoxane Fill
Gotova pastozna fina završna žbuka za glatke površine. Kao prekrivni sloj punila na DEMIT
završnim žbukama na vanjskim površinama.
EAN koda
7656
7687
2,9 kg / m2
DEMIT AcryLoxane Fine
Gotova pastozna tankoslojna završna vanjska žbuka za niše i ukrasne elemente na fasadi.
7717
Zrnatost
17,60 kn / kg
u I. skupinu boja spadaju nijanse boja sa završetkom 2, 3, 4 i 5 po ton karti 2013
u II. skupinu boja spadaju nijanse boja sa završetkom 1 i TOP po ton karti 2013
nijanse boja DECOR by DEMIT Colors po narudžbi
EAN koda
EAN koda
13,70 kn / kg
24 kante
2,9 kg / m2
II. sk. boja
7762
1 Paleta
( 600 kg )
Pakirna jedinica
1 Paleta
( 600 kg )
Potrošnja
kanta 25 kg
24 kante
1,3 kg / m
2
Cijena bez PDV
EKO prirodna mineralna žbuka
ƅupotrebljava se za izradu dekorativne zaštite fasadnih površina (sa zaribanom K ili glatkom G
strukturom)
ƅoplemenjena vapneno-cementna završna žbuka za vanjsku uporabu
ƅiznimno paropropusna, jednostavna za ugradnju i otporna na smrzavanje
ƅhidrofobirana, s dodatkom za sprečavanje rasta algi i plijesni
DEMIT Mineral [nature] - struktura K
EAN koda
Zrnatost
1821
1,5 mm
1838
2,0 mm
Nijansa boje Pakirna jedinica
1 Paleta
( 1200 kg )
Potrošnja
Cijena bez PDV
2,3 kg / m2
u bijeloj boji
vreća 25 kg
48 vreća
3,59 kn / kg
2,8 kg / m2
20,40 kn / kg
DEMIT Mineral [nature] - struktura G
DEMIT AcryLoxane [elast] dodatak za ubrzano sušenje
Cijena bez PDV
Dodatak za ubrzano sušenje omogučava upotrebu završne žbuke v hladnim uvjetima od 0º - 10º C
74,90 kn / kantu
EAN koda
1852
Zrnatost
1,0 mm
Nijansa boje Pakirna jedinica
u bijeloj boji
vreća 25 kg
1 Paleta
( 1200 kg )
Potrošnja
Cijena bez PDV
48 vreća
1,5 kg / m
3,59 kn / kg
2
Komponente
DEMIT SiLSi [q3 tech]
DEMIT AcryLoxane [elast]
Zaključni sloji
Završne žbuke
37
DEMIT unutarnja žbuka [decor]
DEMIT Plast [protect] - Struktura K
EAN koda
1920
Zrnatost
Nijansa boje
Pakirna jedinica
1 Paleta
( 600 kg )
Potrošnja
Cijena bez PDV
2,0 mm
24 uzoraka
kanta 25 kg
24 kante
4,5 kg / m2
13,85 kn / kg
Mozaične žbuke DEMIT Plast [protect]
Dekorativne mozaične žbuke
u 24 uzorka od prirodno obojenog kamenja i drobljenoga
mramora.
TP 801
TP 802
TP 803
TP 804
TP 805
TP 806
TP 807
TP 810
TP 813
TP 815
TP 817
TP 819
TP 820
TP 821
TP 822
TP 827
TP 828
TP 829
TP 831
TP 837
TP 838
TP 839
TP 841
TP 842
Dekorativna žbuka za unutarnju uporabu
ƅ]DJODÓHQDVWUXNWXUDVGHEOMLQDPDPPLPP
ƅYHOLNDSDURSURSXVQRVW
ƅMHGQRVWDYQDREUDGD
ƅHNRQRPLÏQDREUDGDXQXWDUQMLK]LGRYDLVWURSRYD
Komponente
Dekorativna žbuka od prirodno obojenog kamenja i drobljenog mramora
ƅdekorativna i zaštitna žbuka za izradu podnožja u sustavu PROTECT
ƅiznimno vodoodbojna i otporna na opterećenja
ƅizrađeno u skladu sa smjernicama ETAG 004
Komponente
DEMIT Plast [protect]
Unutarnje žbuke
Unutarnje žbuke
36
DEMIT unutarnja žbuka [decor]
EAN koda
Zrnatost
Nijansa boje Pakirna jedinica
1 Paleta
( 600 kg )
Potrošnja
Cijena bez PDV
8370
1,0 mm
bijela boja
kanta 25 kg
24 kante
1,5 kg / m2
9,95 kn / kg
8394
1,5 mm
bijela boja
kanta 25 kg
24 kante
2,5 kg / m
9,95 kn / kg
2
38
39
Fasadne i unutarnje boje
DEMIT AcryLoxane color [ext]
DEMIT Termoščit [int]
Akrilna siloksanizirana fasadna boja
ƅ]DERMHQMHPLQHUDOQLKLDNULOQLKIDVDGQLKLXQXWDUQMLKSRYUģLQD
ƅQDED]LRUJDQVNLKYH]LYDNRMDVDGUŀHVLORNVDQH
ƅVGRGDWNRP]DVSUHÏDYDQMHUDVWDDOJLLSOLMHVQL
ƅiznimno vodoodbojna boja bijele boje i u nijansama prema ton karti
Unutarnji premaz za toplinsku izolaciju protiv zidne plijesni
ƅSUHPD]VDGUŀLģXSOMHVWDNORNHUDPLÏNHNXJOLFHNRMHGMHOXMXNDRL]RODWRUL
ƅVSUHÏDYDNRQGHQ]LUDQMHYODJHÏLPHVHRQHPRJXÉDYDSRMDYDDOJLLOLSOLMHVQL
ƅUHJXOLUDWHPSHUDWXUXLYODJXXSURVWRULMLWHWDNRXQMRMVWYDUDXJRGQXNOLPX
ƅXSRWUHEOMDYDVH]DERMHQMHL]DģWLWXXQXWDUQMLK]LGRYDLSRYUģLQD
ƅGREURSRNULYDMHGQRVWDYQRVHQDQRVLLQLMDQVLUDSRŀHOML
Nijansa boje
Pakirna
enota
1 Paleta
(480 kg )
Potrošnja
Cijena bez PDV
I. sk. boja
kanta 20 kg
24 kante
0,4 kg / m2
28,30 kn / kg
7878
5072
II. sk. boja
kanta 20 kg
24 kante
0,4 kg / m2
EAN koda
33,60 kn / kg
DEMIT Silicate color [ext]
Pakirna jedinica
1 Paleta
(480 kg )
Potrošnja
Cijena bez PDV
7885
I. sk. boja
kanta 20 kg
24 kante
0,4 kg / m2
28,30 kn / kg
5089
II. sk. boja
kanta 20 kg
24 kante
0,4 kg / m2
33,60 kn / kg
Potrošnja
Cijena bez PDV
210 kg
60 kanti
0,27 kg / m2
33,20 kn / kg
1968
kanta 7 kg
231 kg
33 kante
0,27 kg / m2
32,90 kn / kg
1975
kanta 12 kg
288 kg
24 kante
0,27 kg / m2
32,60 kn / kg
DEMIT Termoščit [int]
Vlaga ne
kondenzira
Kondenzirana
zračna vlaga
visokopokrivna
boja
DEMIT Opti color [int]
Hladan
vanjski zrak
Visokopokrivna unutarnja boja
ƅ]DSUYLERMHQMHLUHQRYLUDQMHXQXWDUQMLK]LGRYD
ƅRWSRUQDQDVXKRWUOMDQMH
ƅQLVNLVDGUŀDM92&
ƅPRŀHVHQLDQVLUDWLVDVYLPSLJPHQWLPD]DXQXWDUQMXLYDQMVNXXSRWUHEX
7823
1 Paleta
kanta 3,5 kg
Klasični premaz
Nijansa boje
EAN koda
Pakirna jedinica
1951
* cijene vrijede za bijelu boju, ostale nijanse boja prema narudžbi
Silikatna fasadna boja
ƅ]DERMHQMHPLQHUDOQLKLVLOLNDWQLKIDVDGQLKLXQXWDUQMLKSRYUģLQD
ƅQDED]LNDOLMHYRJYRGHQRJVWDNODLGLVSHU]LMHRUJDQVNLKYH]LYD
ƅYLVRNRSDURSURSXVQDERMDELMHOHERMHLXQLMDQVDPDSUHPDWRQNDUWL
ƅVGRGDWNRP]DVSUHÏDYDQMHUDVWDDOJLLSOLMHVQL
EAN koda
Nijansa boje
Pakirna jedinica
1 Paleta
(600 kg )
Potrošnja
Cijena bez PDV
bijela boja*
kanta 25 kg
24 kante
0,25 kg / m2
9,93 kn / kg
* ostale nijanse boja po narudžbi
Komponente
EAN koda
Boje
Energetski štedljivi premaz
Zid
Boja
Topao
unutarnji
zrak
Hladan
vanjski zrak
Zid
Velika temperaturna razlika između
unutrašnje strane zida i zraka u
prostoriji uzrokuje kondenziranje
vodene pare, a time i nastajanje
zidne plijesni.
DEMIT Termoščit smanjuje
temperaturnu razliku između
unutarnje strane zida i zraka
u prostoriji, što sprečava
kondenziranje pare iz zraka na zidu,
Topao
DEMIT
a time i nastajanje plijesni.
Termoščit unutarnji
zrak
U prostoriji s klasičnim premazom
zagrijani se zrak intenzivno hladi u
dodiru s hladnim zidovima i počinje
kružiti, što izaziva osjećaj neugode.
U prostoriji zaštićenoj DEMIT
Termoščitom kruženje zraka je
manje, a temperatura ravnomjernije
raspoređena, čime se stvara osjećaj
ugode.
40
41
Fasadne ploče
Fasadne ploče
Demit Original fasadne ploče opremljene su stepenastim preklopima.
DEMIT EPS-F 039
ƅfasadne ploče od ekspandiranog polistirena u sustavu DEMIT ORIGINAL
Debljina
EAN koda
5 cm
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
14 cm
15 cm
16 cm
18 cm
20 cm
1173
1180
1197
1203
1210
1227
3801
1234
1241
1258
Veličina
Paket
Paleta
Cijena bez PDV
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
5,0 m
4,0 m2
3,0 m2
2,5 m2
2,0 m2
1,5 m2
1,5 m2
1,5 m2
1,0 m2
1,0 m2
100 m
80 m2
60 m2
50 m2
40 m2
30 m2
30 m2
30 m2
20 m2
20 m2
23,30 kn / m
27,95 kn / m2
37,30 kn / m2
46,60 kn / m2
55,90 kn / m2
65,25 kn / m2
69,90 kn / m2
74,55 kn / m2
83,85 kn / m2
93,20 kn / m2
2
2
2
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150 (klasa gorivosti E)
25%
bolja toplinska
izolativnost
DEMIT Original Graphite 031
ƅfasadne ploče opremljene su stepenastim preklopima i utorima u rasteru koji
smanjuju mehanička naprezanja na površini fasade
ƅfasadne ploče imaju bolju izolacijsko sposobnošću i paropropusnost
Debljina
EAN koda
5 cm
6 cm
8 cm
10 cm
11 cm
12 cm
14 cm
16 cm
18 cm
20 cm
8059
6741
6758
6765
8066
6772
6789
6796
6802
6819
Veličina
Paket
Paleta
Cijena bez PDV
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
5,0 m2
4,0 m2
3,0 m2
2,5 m2
2,5 m2
2,0 m2
1,5 m2
1,5 m2
1,0 m2
1,0 m2
100 m2
80 m2
60 m2
50 m2
50 m2
40 m2
30 m2
30 m2
20 m2
20 m2
40,50 kn / m2
48,60 kn / m2
64,80 kn / m2
89,10 kn / m2
98,00 kn / m2
106,90 kn / m2
124,70 kn / m2
142,60 kn / m2
160,40 kn / m2
178,20 kn / m2
ƅfasadne ploče od ekspandiranog polistirena s ravnim rubovima
ƅstandard SIST EN 13163, klasa gorivosti E
ƅprikladne su za toplinsku izolaciju u povezanim fasadnim sustavima toplinske
zaštite objekata
ƅdebljine do 4 cm prikladne su za toplinsku izolaciju špaleta, balkona i drugih
detalja u fasadnim sustavima
Debljina
EAN koda
1 cm
2 cm
3 cm
4 cm
5 cm
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
14 cm
15 cm
16 cm
18 cm
20 cm
3344
3108
3115
3122
3139
3146
3153
3160
3177
3184
3849
3191
3207
3214
Veličina
Paket
Paleta
Cijena bez PDV
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
25,0 m2
12,5 m2
8,0 m2
6,0 m2
5,0 m2
4,0 m2
3,0 m2
2,5 m2
2,0 m2
1,5 m2
1,5 m2
1,5 m2
1,0 m2
1,0 m2
500 m2
250 m2
160 m2
120 m2
100 m2
80 m2
60 m2
50 m2
40 m2
30 m2
30 m2
30 m2
20 m2
20 m2
4,45 kn / m2
8,90 kn / m2
13,35 kn / m2
17,80 kn / m2
22,25 kn / m2
26,70 kn / m2
35,60 kn / m2
44,50 kn / m2
53,40 kn / m2
62,30 kn / m2
66,75 kn / m2
71,20 kn / m2
80,10 kn / m2
89,00 kn / m2
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150
DEMIT EPS-F Graphite 032
ƅIDVDGQHSORÏHRG(36DVSREROMģDQRPL]RODFLMRP
ƅVWDQGDUG6,67(1NODVDJRULYRVWL(
ƅSULNODGQHVX]DWRSOLQVNXL]RODFLMXXSRYH]DQLPIDVDGQLPVXVWDYLPDWRSOLQVNH
zaštite objekata
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150 (klasa gorivosti E)
DEMIT Original Graphite 032
ƅfasadne ploče opremljene su stepenastim preklopima i utorima u rasteru koji
smanjuju mehanička naprezanja na površini fasade
ƅfasadne ploče imaju bolju izolacijsko sposobnošću i paropropusnost
Debljina
EAN koda
5 cm
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
14 cm
16 cm
18 cm
20 cm
1265
1272
1289
1296
1302
1319
1326
1333
1340
Veličina
Paket
Paleta
Cijena bez PDV
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
5,0 m2
4,0 m2
3,0 m2
2,5 m2
2,0 m2
1,5 m2
1,5 m2
1,0 m2
1,0 m2
100 m2
80 m2
60 m2
50 m2
40 m2
30 m2
30 m2
20 m2
20 m2
40,50 kn / m2
48,60 kn / m2
64,80 kn / m2
81,00 kn / m2
97,20 kn / m2
113,40 kn / m2
129,60 kn / m2
145,80 kn / m2
162,00 kn / m2
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150 (klasa gorivosti E)
Debljina
EAN koda
1 cm
2 cm
3 cm
4 cm
5 cm
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
14 cm
16 cm
18 cm
20 cm
7359
6109
5652
5669
5416
4495
4501
4518
4525
4532
4549
4556
4563
Veličina
Paket
Paleta
Cijena bez PDV
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
25,0 m2
12,5 m2
8,0 m2
6,0 m2
5,0 m2
4,0 m2
3,0 m2
2,5 m2
2,0 m2
1,5 m2
1,5 m2
1,0 m2
1,0 m2
500 m2
250 m2
160 m2
120 m2
100 m2
80 m2
60 m2
50 m2
40 m2
30 m2
30 m2
20 m2
20 m2
7,90 kn / m2
15,80 kn / m2
23,70 kn / m2
31,60 kn / m2
39,50 kn / m2
47,40 kn / m2
63,20 kn / m2
79,00 kn / m2
94,80 kn / m2
110,60 kn / m2
126,40 kn / m2
142,20 kn / m2
158,00 kn / m2
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150
Komponente
DEMIT Original 039
43
Fasadneplošče
ploče
Fasadne
42
Ploče s
dvostruka
izolacijska
struktura
preklopom
Frontrock Max E 036
ƅIDVDGQHSORÏHGYRVWUXNHJXVWRÉH]DXSRUDEXXVXVWDYLPDNRQWDNWQLKIDVDGD
ƅSULNODGQHVX]DWDQNRVORMQHLGHEHORVORMQH]DYUģQHŀEXNH
ƅGYRVWUXNDJXVWRÉDVWUXNWXUHMDPÏLL]YUVQHNDUDNWHULVWLNHDSVRUSFLMHEXNHLYLEUDFLMDWH
15 % bolju toplinsku izolaciju
Debljina
EAN koda
5 cm
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
14 cm
16 cm
18 cm
20 cm
8073
5492
4228
4235
4242
4143
4426
5515
5522
Veličina
Paket
Paleta
Cijena bez PDV
100 x 60 cm
100 x 60 cm
100 x 60 cm
100 x 60 cm
100 x 60 cm
100 x 60 cm
100 x 60 cm
100 x 60 cm
100 x 60 cm
2,4 m2
2,4 m2
1,8 m2
1,2 m2
1,2 m2
1,2 m2
1,2 m2
1,2 m2
1,2 m2
57,60 m2
48,00 m2
36,00 m2
28,80 m2
24,00 m2
19,20 m2
16,80 m2
14,40 m2
14,40 m2
51,97 kn / m2
59,96 kn / m2
78,67 kn / m2
98,34 kn / m2
118,01 kn / m2
138,80 kn / m2
158,63 kn / m2
179,27 kn / m2
196,08 kn / m2
Klasa gorivosti: A1 prema SIST EN 13501-1, negoriv
ƅIDVDGQHSORÏHL]HNVSDQGLUDQHJDSROLVWLUHQDVSRYHÉDQRSDURSURSXVWQRVWÉX
i izolativnošću v sistemu DEMIT AClimaTIVE
ƅVWDQGDUG6,67(1NODVDJRULYRVWL(
ƅSRJRGQH]DWRSOLQVNXL]RODFLMXXSRYH]DQLPDIDVDGQLPDVLVWHPLPDWRSORWQH]DģWLWH
objektata
ƅSORÏHVXRSUHPOMHQHVUXSDPDNUR]JRWRYRFLMHOXGHEOMLQXSORÏD]DSRYHÉDQMH
paropropusnosti ploča
Debljina
EAN koda
5 cm
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
14 cm
16 cm
18 cm
20 cm
1418
1425
1432
1449
1456
1463
3764
4105
4211
Veličina
Paket
Paleta
Cijena bez PDV
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
5,0 m2
4,0 m2
3,0 m2
2,5 m2
2,0 m2
1,5 m2
1,5 m2
1,0 m2
1,0 m2
100 m2
80 m2
60 m2
50 m2
40 m2
30 m2
30 m2
20 m2
20 m2
41,3 kn / m2
49,5 kn / m2
66,0 kn / m2
82,5 kn / m2
99,0 kn / m2
115,5 kn / m2
132,0 kn / m2
148,5 kn / m2
165,0 kn / m2
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150
DEMIT Neocokel 031
Fasrock lamele
ƅIDVDGQHODPHOHRGNDPHQHYXQH]DXSRUDEXXVXVWDYX'(0,70,1(5$/
ƅSULNODGQHVX]DWDQNRVORMQHLGHEHORVORMQH]DYUģQHŀEXNH
ƅODPHOHRPRJXÉDYDMXL]YHGEXUD]QLK]DREOMHQMDQDRPRWDÏX]JUDGH
ƅIDVDGQHSORÏHRGHNVSDQGLUDQRJSROLVWLUHQDVSRYHÉDQRPSDURSURSXVQRģÉX
Debljina
EAN koda
3 cm
4 cm
5 cm
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
14 cm
16 cm
18 cm
20 cm
5423
5430
5447
5454
4259
4266
4273
4280
4433
5478
5485
ƅploče od ekspandiranog polistirena s povećanom toplinskom izolativnošću, prikladne za
ƅizolaciju podnožja fasade
ƅekspandirane u uređaju (kalupu)
ƅstandard SIST EN 13163, klasa gorivosti E
ƅna obje strane rebrasti raster 1 × 1 cm za bolje prianjanje ljepila i osnovne žbuke
ƅza toplinsku izolaciju rubova AB ploča, nosivih greda i balkona
Veličina
Paket
Paleta
Cijena bez PDV
120 x 20 cm
120 x 20 cm
120 x 20 cm
120 x 20 cm
120 x 20 cm
120 x 20 cm
120 x 20 cm
120 x 20 cm
120 x 20 cm
120 x 20 cm
120 x 20 cm
3,84 m2
2,88 m2
1,92 m2
1,92 m2
1,44 m2
0,96 m2
0,96 m2
0,96 m2
0,96 m2
0,96 m2
0,96 m2
115,20 m2
86,40 m2
69,12 m2
57,60 m2
43,20 m2
34,56 m2
28,80 m2
23,04 m2
20,16 m2
17,28 m2
17,28 m2
29,32 kn / m2
38,14 kn / m2
46,93 kn / m2
56,30 kn / m2
75,07 kn / m2
93,85 kn / m2
112,60 kn / m2
130,38 kn / m2
150,10 kn / m2
168,85 kn / m2
187,60 kn / m2
Klasa gorivosti: A1 prema SIST EN 13501-1, negoriv
Debljina
Debl
EAN koda
2 cm
3 cm
4 cm
5 cm
6 cm
8 cm
10 ccm
12 ccm
14 ccm
16 ccm
18 ccm
626596
626602
626619
626626
626633
626640
626657
626664
626671
626695
626701
Veličina
Paket
Paleta
Cijena bez PDV
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
12,5 m2
8,0 m2
6,0 m2
5,0 m2
4,0 m2
3,0 m2
2,5 m2
2,0 m2
1,5 m2
1,5 m2
1,0 m2
250 m2
160 m2
120 m2
100 m2
80 m2
60 m2
50 m2
40 m2
30 m2
30 m2
20 m2
cijena na upit
cijena na upit
cijena na upit
cijena na upit
cijena na upit
cijena na upit
cijena na upit
cijena na upit
cijena na upit
cijena na upit
cijena na upit
EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P4-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150
Komponente
DEMIT Active 032
45
Fasadneplošče
ploče
Fasadne
44
DEMIT Stirocokel 037
ƅploče od ekspandiranog polistirena, prikladne za izolaciju podnožja fasade
ƅekspandirane u uređaju (kalupu)
ƅstandard SIST EN 13163, klasa gorivosti E
ƅna obje strane rebrasti raster 1 × 1 cm za bolje prianjanje ljepila i osnovne žbuke
ƅza toplinsku izolaciju rubova AB ploča, nosivih greda i balkona
ƅza izolaciju podnožja fasade iznad razine zasipa
Debljina
Debl
EAN koda
2 cm
3 cm
4 cm
5 cm
6 cm
8 cm
10 ccm
12 ccm
14 ccm
16 ccm
18 ccm
20 ccm
3382
1609
1616
1623
1630
1647
1654
1661
3597
3436
5232
3825
Veličina
Paket
Paleta
Cijena bez PDV
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
100 x 50 cm
12,5 m2
8,0 m2
6,0 m2
5,0 m2
4,0 m2
3,0 m2
2,5 m2
2,0 m2
1,5 m2
1,5 m2
1,0 m2
1,0 m2
250 m2
160 m2
120 m2
100 m2
80 m2
60 m2
50 m2
40 m2
30 m2
30 m2
20 m2
20 m2
22,10 kn / m2
31,35 kn / m2
41,80 kn / m2
52,25 kn / m2
62,70 kn / m2
83,60 kn / m2
104,50 kn / m2
125,40 kn / m2
146,30 kn / m2
167,20 kn / m2
188,10 kn / m2
209,00 kn / m2
EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P4-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-WL(T)2
Ploče od ekstrudiranog polistirena za izolaciju taraca (i ispod osnovne podne ploče),
ukopanih dijelova zgrade s vanjske strane, klasičnih i obrnutih ravnih krovova
ƅSUHPD6,67(1
ƅUXERYLVDVWHSHQDVWLPSUHNORSRP
ƅJODWNDSRYUģLQD
Debljina
3 cm
4 cm
5 cm
6 cm
8 cm
10 cm
ƅploče od ekspandiranog polistirena, prikladne za izolaciju zasutih -ukopanih
zidova
ƅploče s preklopom i drenažnim utorima; tlačna čvrstoća 150 kPa
ƅstandard SIST EN 13163, europska smjernica o građevinskim proizvodima CPD
89/106/EEC, klasa gorivosti E
ƅza toplinsku izolaciju na mjestima s povećanom vlagom i većim tlačnim
opterećenjima
Debljina
EAN koda
3 cm
4 cm
5 cm
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
4297
4303
4310
4327
4334
4341
4358
Veličina
Paket
Paleta
Cijena bez PDV
125 x 60 cm
125 x 60 cm
125 x 60 cm
125 x 60 cm
125 x 60 cm
125 x 60 cm
125 x 60 cm
12,0 m2
9,0 m2
7,5 m2
6,0 m2
4,5 m2
3,75 m2
3,0 m2
160 m2
120 m2
100 m2
80 m2
60 m2
50 m2
40 m2
35,60 kn / m2
47,50 kn / m2
59,50 kn / m2
71,30 kn / m2
95,00 kn / m2
119,00 kn / m2
130,70 kn / m2
EPS-EN 13163-L1-W2-T1-S2-P4-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-WD(V)10-WL(T)2
Br. ploča na paket
10
8
7
7
5
4
Paket
Cijena bez PDV
10,50 m2
7,50 m2
6,00 m2
5,25 m2
3,75 m2
3,00 m2
31,10 kn / m2
41,50 kn / m2
51,80 kn / m2
62,20 kn / m2
88,40 kn / m2
110,50 kn / m2
DEMIT XPS 300 NI
Ploče od ekstrudiranog polistirena, za izolaciju zidova s unutarnje strane, podnožja,
toplinski izoliranih fasada (soklova) i za sprečavanje toplinskih mostova
ƅSUHPD6,67(1
ƅUDYQLUXERYL
ƅKUDSDYDSRYUģLQDƀQDSROLWDQNDƁ
Debljina
DEMIT Termodur 035
Lambda
0,036 W/mK
0,036 W/mK
0,036 W/mK
0,036 W/mK
0,036 W/mK
0,036 W/mK
2 cm
3 cm
4 cm
5 cm
6 cm
8 cm
10 cm
Lambda
0,036 W/mK
0,036 W/mK
0,036 W/mK
0,036 W/mK
0,036 W/mK
0,036 W/mK
0,036 W/mK
Br. ploča na paket
21
14
10
8
7
5
4
Paket
Cijena bez PDV
15,75 m2
10,50 m2
7,50 m2
6,00 m2
5,25 m2
3,75 m2
3,00 m2
22,10 kn / m2
31,10 kn / m2
41,50 kn / m2
51,80 kn / m2
62,20 kn / m2
88,40 kn / m2
110,50 kn / m2
DEMIT XPS 300 NL
Ploče od ekstrudiranog polistirena, za izolaciju zidova s unutarnje strane, podnožja,
toplinski izoliranih fasada (soklova) i za sprečavanje toplinskih mostova
ƅSUHPD6,67(1
ƅUXERYLVDVWHSHQDVWLPSUHNORSRP
ƅKUDSDYDSRYUģLQDƀQDSROLWDQNDƁ
Debljina
3 cm
4 cm
5 cm
6 cm
8 cm
10 cm
Lambda
0,036 W/mK
0,036 W/mK
0,036 W/mK
0,036 W/mK
0,036 W/mK
0,036 W/mK
Br. ploča na paket
14
10
8
7
5
4
Paket
Cijena bez PDV
10,50 m2
7,50 m2
6,00 m2
5,25 m2
3,75 m2
3,00 m2
31,10 kn / m2
41,50 kn / m2
51,80 kn / m2
62,20 kn / m2
88,40 kn / m2
110,50 kn / m2
Komponente
DEMIT XPS 300 GL
Ugradbeni pomoćni elementi
Širina
1,1 m
DEMIT Armaturna mrežica
DEMIT Okapni profil
Armaturna mrežica - narančasta- od staklenih vlakana za armiranje osnovnog sloja
ƅģLULQDP
ƅSUHGQRVWMHPDQMLEURMSUHNORSDQDIDVDGQLPSRYUģLQDPDLEUŀDL]YHGED
ƅDONDOQRSRVWRMDQDLSODVWL˪FLUDQDVWDNOHQDPUHŀLFD
ƅģLULQDRWYRUD[PP
EAN koda
3443
Pakiranje
Dužina
1 Paleta
(33 rol)
rola / 55 m2
55 m
1815 m2
Potrošnja
1,1 m2/ m2
Zaključni profil s mrežicom za izradu okapnih rubova (za balkone, izolirane nosive grede, krajeve
profila …)
Pakiranje
Dužina
2460
rola / 50 m
2
50 m
2477
rola / 338 m2
130 m
1650 m
1,1 m / m
5,69 kn / m
1,1 m2/ m2
2
Cijena bez PDV
2,5 m 14,30 kn / tm
20,02 kn / profil
Pakirna
jedinica
Tip
EAN koda
284,50 kn / rola
Standard
2170
25 profilov
1,4 m 14,50 kn / tm
20,30 kn / profil
6,15 kn / m2 2.078,70 kn / rola
Standard
2187
25 profilov
2,4 m 14,50 kn / tm
34,80 kn / profil
Dužina
Cijena bez PDV
DEMIT Prozorski profil - s 3D brtvenom trakom
ƅza izradu nepromočivog fasadnog završnog elementa na prozorima i vratima koji omogućava 3D
fleksibilnost
ƅposebno prikladan za brtvljenje prozora i vrata izloženih većim temperaturnim opterećenjima i
jakim kišama
ƅmontaža prije ugradnje izolacije na mjesto između prozorskog okvira i izolacije
Pakirna
jedinica
Dužina
2125
40 profilov
2,5 m
4,38 kn / tm
10,95 kn / komad
s preklopom 10 / 15 cm
2132
50 profilov
2,5 m
4,45 kn / tm
11,13 kn / komad
s preklopom 20 / 20 cm
2149
25 profilov
2,5 m
5,85 kn / tm
14,63 kn / komad
s preklopom 8 / 12 cm
Dolžina
Cijena bez PDV
2
PVC kutni profil s mrežicom za učvršćivanje kutova (kut 90º) i zidnih otvora na fasadi
EAN koda
20 profilov
312,95 kn / rola
DEMIT Kutni profil s mrežicom
Tip
2163
DEMIT Prozorski profil - standardni
ƅza izradu kontaktnih točaka prozora i vrata s fasadom
ƅmontaža prije ugradnje izolacije na mjesto između prozorskog okvira i izolacije
Potrošnja
2
Odkapni profil
Pakirna
jedinica
DEMIT Prozorski profil
1 Paleta
(33 rol)
2
EAN koda
Cijena bez PDV
5,69 kn / m2
Armaturna mrežica - bijela- od staklenih vlakana za armiranje osnovnog sloja
ƅģLULQDP
ƅDONDOQRSRVWRMDQDLSODVWL˪FLUDQDVWDNOHQDPUHŀLFD
ƅģLULQDRWYRUD[PP
EAN koda
Tip
Cijena bez PDV
Tip
EAN koda
S 3D tesnilnim trakom
7564
Pakirna
jedinica
Dužina
25 profilov
Cijena bez PDV
1,4 m 35,00 kn / tm
49,00 kn / profil
DEMIT Dilatacijski profil
Profil s umetkom od trajno elastične gume i armaturnom mrežicom
ƅprofil V upotrebljava se za izradu fuga širine 5 -30 mm u kutovima
ƅprofil E upotrebljava se za izradu fuga širine 5 -30 mm u ravnini
DEMIT Prilagodljivi kutni profil s mrežicom
Prilagodljivi PVC kutni profil s mrežicom za izvedbu kutova većih ili manjih od 90
Tip
EAN koda
vogalnik z mrežico
2156
Pakirna
jedinica
Dužina
rola
50 m
9,75 kn / tm
Pakirna
jedinica
Dužina
Cijena bez PDV
2200
30 profilov
2,5 m
58,70 kn / tm 146,75 kn / profil
2194
30 profilov
2,5 m
58,70 kn / tm 146,75 kn / profil
Tip
EAN koda
Cijena bez PDV
V – Form
24,38 kn / komad
E – Form
Vgradni pripomočki za fasade
Ugradbeni pomoćni elementi
47
Komponente
46
49
DEMIT Montažni set
Vgradni pripomočki za fasade
Ugradbeni pomoćni elementi
Ugradbeni pomoćni elementi
DEMIT Zaštitni profil
Tip
EAN koda
Montažni set za pritrjevanje U profila
7045
Pakirna jedinica
75 x vijakov
10 x spojnic
50 x odstojnica
Cijena bez PDV
DEMIT Zaštitni profil s integriranom zaštitnom tkaninom za toplinske izolacijske sustave.
135,00 kn / set
Cijena prema upitu.
DEMIT Natični profil
DEMIT U profil letve za izvedbu završnog fasadnog elementa
Pričvrsni profil za besprijekornu izradu završnog fasadnog elementa odnosno sokl
ƅnatiče se na uobičajene aluminijske profile za sokl U-oblika i zahvaljujući tkanini i okapnom rubu
omogućuje čisti završetak.
ƅpreporuke za uporabu neprevučenih aluminijskih profila za izvedbu zaključnog fasadnog
elementa
Alkalno otporni profili od aluminija
ƅ]DL]YHGEX]DYUģQRJIDVDGQRJHOHPHQWDQDSRGQRŀMX]JUDGH
ƅGRGDWQDPHKDQLÏND]DģWLWDLNYDOLWHWQDSRWSRUDL]RODFLMVNLPSORÏDPD
Širina
EAN koda
4 cm
1982
12,40 kn / tm
Dimenzija
Cijena bez PDV
31,00 kn / profil
5 cm
1999
12,90 kn / tm
32,25 kn / profil
33,25 kn / profil
6 cm
2002
13,30 kn / tm
8 cm
2019
16,70 kn / tm
41,75 kn / profil
10 cm
2026
19,90 kn / tm
49,75 kn / profil
12 cm
2033
25,80 kn / tm
64,50 kn / profil
14 cm
2040
33,60 kn / tm
84,00 kn / profil
16 cm
3993
51,40 kn / tm
128,50 kn / profil
18 cm
5577
53,40 kn / tm
133,50 kn / profil
20 cm
5584
55,60 kn / tm
139,00 kn / profil
DEMIT PVC profil za podnožje fasade
Dvodijelni plastični profil za izvedbu završnog fasadnog elementa na podnožju zgrade.
ƅPDQMDPRJXÉQRVW]DQDVWDQDNSXNRWLQD
ƅWRSOLQVNDSURYRGQRVW‫ = ݠ‬ca. 0,20 W/mK (aluminij oko 200 W/mK)
Cijena prema upitu.
Cijena prema upitu.
DEMIT Pokrivni profil
Pokrivni profil Alu sa ili bez pričvrsnog kraka
Cijena prema upitu.
DEMIT Komprimirana brtvena traka
Kompresivna samoljepljiva vodonepropusna dilatacijska brtvena traka za izvedbu zabrtvljenih
priključaka.
ƅVSUHÏDYDXOD]DNSDGDOLQVNLKYRGD
ƅģLULQDGLODWDFLMHPP
Tip
Rola 18 m
Pakirna jedinica
Cijena bez PDV
1 karton = 5 rol = 90 tm
8,10 kn / tm
Komponente
48
DEMIT Vijčano sidro PPV
Vijčano sidro sastavljeno od metalnog vijka i plastičnog umetka za izolacijske ploče od stiropora i
mineralne vune
ƅXVXVWDYXV'(0,7,QR[JORGDORPRPRJXÉHQRMHLVWRYUHPHQRXPHWDQMHVLGUDXL]RODFLMX
Pričvrsno sidro sa čeličnim vijčanim čavlom za se vrste izolacije i veliku izvlačnu silu
Debljina izolacije
prenova novogradnja
Kartonsko
pakiranje
Cijena bez PDV
50 mm
200 kos
2,34 kn / kos
Dolžina sidra
EAN koda
50 mm
70 mm
200 kos
2,58 kn / kos
PPV - 120 mm
3818
70 mm
90 mm
200 kos
2,83 kn / kos
5744
90 mm
110 mm
200 kos
3,07 kn / kos
Dolžina profila
EAN koda
PSK - 100 mm
5720
30 mm
PSK - 120 mm
5737
PSK - 140 mm
PSK - 160 mm
Kartonsko
pakiranje
Cijena bez PDV
616979
200 kos
3,09 kn / kos
PPV - 140 mm
617655
200 kos
3,39 kn / kos
PPV - 160 mm
617662
200 kos
3,68 kn / kos
PSK - 180 mm
5751
110 mm
130 mm
200 kos
3,32 kn / kos
PPV - 180 mm
615569
200 kos
3,98 kn / kos
PSK - 200 mm
2279
120 mm
150 mm
200 kos
3,57 kn / kos
PPV - 200 mm
615576
200 kos
4,28 kn / kos
PSK - 220 mm
3368
130 mm
160 mm
200 kos
3,81 kn / kos
PPV - 220 mm
613268
200 kos
4,57 kn / kos
PSK - 260 mm
3474
160 mm
200 mm
200 kos
4,06 kn / kos
PPV - 240 mm
617570
200 kos
4,72 kn / kos
PPV - 260 mm
617679
200 kos
4,87 kn / kos
PPV - 280 mm
613114
200 kos
5,42 kn / kos
PPV - 300 mm
617686
200 kos
5,62 kn / kos
DEMIT Plastično pričvrsno sidro PP
Pričvrsno sidro s plastičnim čavlom za izolacijske ploče od stiropora
ƅGXELQDVLGUHQMDXQRVHÉXSRGORJXLJPP
Debljina izolacije
prenova novogradnja
Kartonsko
pakiranje
Cijena bez PDV
60 mm
600 kos
1,23 kn / kos
90 mm
600 kos
1,48 kn / kos
80 mm
110 mm
600 kos
1,60 kn / kos
100 mm
130 mm
600 kos
1,72 kn / kos
150 mm
600 kos
1,84 kn / kos
160 mm
600 kos
1,97 kn / kos
Dolžina profila
EAN koda
PP - 100 mm
2217
40 mm
PP - 120 mm
2224
60 mm
PP - 140 mm
2231
PP - 160 mm
2255
PP - 180 mm
2262
120 mm
PP - 200 mm
5812
140 mm
DEMIT Plastično pričvrsno sidro PZV
Pričvrsno sidro sa čeličnim vijčanim čavlom za se vrste izolacije i veliku izvlačnu silu
ƅ]DXSRUDEXXVXVWDYLPDWRSOLQVNHL]RODFLMHLSULPHKDQLÏNRPSULÏYUģÉLYDQMXQDGUYHQHSRGORJH
Debljina izolacije
prenova novogradnja
Kartonsko
pakiranje
Cijena bez PDV
70 mm
400 kos
2,09 kn / kos
70 mm
100 mm
400 kos
2,34 kn / kos
610236
110 mm
140 mm
400 kos
2,70 kn / kos
PZV - Dolžina 120 mm / 60
5836
140 mm
160 mm
300 kos
2,95 kn / kos
PZV - Dolžina 150 mm / 60
610274
170 mm
210 mm
300 kos
3,20 kn / kos
PZV - Dolžina 200 mm / 60
610687
220 mm
310 mm
200 kos
3,44 kn / kos
Dolžina profila
EAN koda
PZV - Dolžina 35 mm / 60
609094
50 mm
PZV - Dolžina 60 mm / 60
5829
PZV - Dolžina 90 mm / 60
DEMIT Udarni vijak
Metalni pričvrsni element za stiroporske ploče
ƅsastoji se od plastičnog umetka, nehrđajuće pločice i metalnog čavla
ƅza dodatno pričvršćivanje fasade na slabo prijemljive podloge
ƅza dodatno pričvršćivanje fasade na visinama iznad 8 m
Debljina izolacije
kartonsko
pakiranje
Cijena bez PDV
2316
40-50 mm
400 kosov
1,59 kn / kos
120 mm
2323
50-60 mm
400 kosov
1,92 kn / kos
140 mm
2330
60-80 mm
400 kosov
2,08 kn / kos
160 mm
2347
80-100 mm
300 kosov
2,23 kn / kos
180 mm
2354
100-120 mm
300 kosov
2,39 kn / kos
200 mm
2378
120-140 mm
200 kosov
2,56 kn / kos
Dolžina vijaka
EAN koda
100 mm
Ugradbeni pomoćni elementi
DEMIT Plastično pričvrsno sidro PSK s metalnim čavlom
51
Komponente
50
52
53
Dodaci
Dodaci
DEMIT Rezač izolacijskih ploča PRIMUS i MAXIMA
EAN koda
Pakirna jedinica
Cijena bez PDV
DEMIT PVC rezač
6147
5 kos
261 kn / 5 komada
DEMIT EPS 039 rondele - bijele
6130
100 kos
50 kn / 100 komada
DEMIT EPS 032 rondele - sive
6093
100 kos
55 kn / 100 komada
DEMIT MV rondele - žute
7847
100 kos
75 kn / 100 komada
DEMIT Inox rezač za pričvrščivanje PPV sidara
617822
1 kos
735 kn / komad
DEMIT Potisna pločica Ø 100 mm
7830
100 kosov
2,9 kn / komad
Iznimno stabilan aluminijski rezač. Vrlo lagan, najmanja moguća
konstrukcija uz punu učinkovitost.
ƅ odlikuje ga mala, lagana i čvrsta forma
ƅ s integriranim stalkom i potpornim elementom predstavlja
uređaj koji je u najkraćem mogućem roku spreman za rad
ƅ stremen rezača može se preklopiti i okvirom je zaštićen pri
transportu
ƅ uključuje pomični ovjes za transformator, što omogućava
siguran transport
ƅ gumena podnožja sprečavaju klizanje uređaja na različitim
podlogama
ƅ za rezove veće od 33 cm ovaj modularno konstruiran sustav
bez problema (npr. dubina reza od 33 do 50 cm) možemo
jednostavno proširiti i prilagoditi.
Komponente
DEMIT ostali pomoćni elementi
Model
Širina reza
Dužina reza
Watt/Trafo
Težina
Primus
33 cm
136 cm
42V/200W
13,60 kg
Maxima
33 cm
107 cm
37V/160W
13,80 kg
Cijena prema upitu.
DEMIT Colors Design
Pogledajte izbor Demitovih studija boja na stranici www.demit.si
Cijena bez PDV
Izrada barvne studije fasade
335,00 kn
DEMIT Rezač izolacijskih ploča POWERCUT
Profesionalan i cjenovno povoljan
Praktičan pomoćnik za brzo rezanje i krojenje izolacijskih ploča od
stiropora. Jednostavna kukica za žicu omogućava brzu zamjenu
rezervne žice bez dodatnog alata. Pritom nam okretni kolut više
uopće nije potreban. Osnovna oprema obuhvaća zamjensku žicu i
opružni zatezni uređaj Dodatne mogućnosti: torba za transport,
držač za konstrukciju, stalak koji se može sklopiti zajedno s
držačem za konstrukciju.
Širina reza
Dužina reza
Watt/Trafo
Težina
28 cm
102 cm
36V / 160 W
9,9 kg
Cijena prema upitu.
54
Opći uvjeti
Dekorativni fasadni profili
Dekorativni fasadni profili omogućavaju izvedbu izbočenih dijelova, vijenaca na fasadi,
ukrasnih okvira oko prozora i detalja na uglovima bez toplinskih mostova.
Površina koje će biti izložena vremenskim utjecajima već je učvršćena osnovnim nanosom.
Profili se lijepe na podlogu ili toplinsku izolaciju žbukom za lijepljenje i bojaju fasadnom bojom. Osim
standardnih formi navedenih u tablici izrađujemo i profile po narudžbi.
DEMIT Prozorski profil
Standardne dužine su 1 m, 1,25 m i 2 m.
EAN koda
Tip
2484
1
Dimenzija
7 x 2 cm
2491
2
7 x 2 cm
2507
3
7 x 3 cm
2514
4
7 x 3 cm
2521
5
7 x 3 cm
2538
6
8,5 x 3,5 cm
2545
7
11 x 4 cm
2552
8
11,5 x 3,5 cm
2569
9
11,5 x 3,5 cm
2576
10
11,5 x 3,5 cm
2583
11
12 x 3 cm
2590
12
12 x 3,5 cm
2606
13
13 x 3 cm
2613
14
13 x 3,5 cm
2620
15
13 x 4,5 cm
2637
16
13,5 x 2,5 cm
2644
17
13,5 x 3,5 cm
2651
18
13,5 x 3,5 cm
2668
19
14 x 3 cm
2675
20
14 x 5 cm
2682
21
14,5 x 4 cm
2699
22
15 x 4 cm
2705
23
15 x 4 cm
2712
24
18 x 4,5 cm
Cijena prema upitu.
DEMIT Podprozorski profil
Standardne dužine su 1 m, 1,25 m i 2 m.
55
OPĆENITO
Uvjeti poslovanja navedeni u nastavku
vrijede za sve narudžbe i buduće isporuke
za sve kupce i poslovne partnere, čak i ako
to nije posebno navedeno na prodajnim
dokumentima. Uvjeti kupnje koje je kupac
odredio bez suglasnosti trgovca nisu
obvezujući čak i ako su navedeni u narudžbi.
Za sve izmjene općih uvjeta potrebna je
pismena suglasnost trgovca. Tehnički
podaci navedeni u cjeniku informativnog
su karaktera i potrebno ih je provjeriti prije
narudžbe. Pridržavamo pravo na izmjenu
proizvoda u svrhu tehničkih poboljšanja i
razvoja.
CIJENE
Cijene proizvoda u cjeniku navedene su
u eurima i ne uključuju porez na dodanu
vrijednost. Porez na dodanu vrijednost
obračunava se na neto iznos računa prema
stopi koja vrijedi na dan izdavanja računa.
Cijene vrijede na paritetu EXW (skladište
trgovca u Laškom), utovareno na prijevozno
sredstvo.
Tip
2729
1
Dimenzija
7,5 x 6,5 cm
2736
2
8 x 6 cm
2743
3
9 x 6 cm
2750
4
12 x 6 cm
2767
5
12,5 x 10 cm
2774
6
13 x 5 cm
2781
7
13 x 7 cm
2798
8
13 x 7 cm
2804
9
14 x 6 cm
2811
10
14 x 7 cm
2828
11
14 x 7,5 cm
2835
12
15 x 8 cm
2842
13
15,5 x 7 cm
2859
14
15,5 x 8 cm
2866
15
25 x 10 cm
Cijena prema upitu.
NESTANDARDNA ROBA
Rok isporuke za standardne proizvode na
zalihi je tri do pet radnih dana od dana
potvrđivanja narudžbe. Za proizvode po
narudžbi rok isporuke dogovora se prilikom
narudžbe. U slučaju više sile (požar, prirodne
katastrofe, eksplozije, rat, štrajk itd.) ili
nepredvidivih okolnosti (veći kvarovi,
nemogućnost nabave sirovina itd.) trgovac
ili kupac mogu odustati od narudžbe bez
odštete ili se dogovoriti za nove uvjete
isporuke.
AMBALAŽA
Cijene vrijede od datuma valjanosti
navedenog u cjeniku pa do opoziva odnosno
do izdavanja novog cjenika. Trgovac pridržava
pravo na izmjenu cijena bez prethodne
najave. U slučaju avansnog plaćanja prema
predračunu jamčimo cijene do isporuke
plaćene robe. Valjanost cjenika možete
provjeriti na internetskoj stranici www.demit.
si.
UVJETI PLAĆANJA
REKLAMACIJE
Naručenu robu treba platiti prije otpreme za
što odobravamo popust na neto vrijednost
kupčeve narudžbe, ali u ugovorno određenom
roku uz odgovarajuće jamstvo plaćanja. Za
nestandardnu je robu avansno plaćanje uvjet
za provedbu narudžbe. Uplate se izvršavaju
na transakcijski račun
U slučaju reklamacije zbog količine ili
vidljivih vanjskih oštećenja, kupac je dužan
obavijestiti trgovca najkasnije u roku od
osam (8) dana od dana preuzimanja robe i
obavijesti priložiti otpremnicu i komisijski
zapisnik koji je potvrdio prijevoznik. Ako
je prijevoznika unajmio kupac, mjesto
primopredaje je skladište trgovca, a kasnije
reklamacije s obzirom na količinu nisu
moguće. U slučaju skrivenih nedostataka
kupac je obavezan obavijestiti trgovca
čim ih otkrije, inače gubi sva prava po tom
naslovu. Za skrivene nedostatke kupac
ima pravo na reklamaciju u roku od šest (6)
mjeseci od dana isporuke. Reklamaciji se
mora priložiti otpremnica, račun, kontrolne
liste i detaljan opis nedostatka te se trgovcu
mora omogućiti pregled robe koja je predmet
reklamacije. Trgovac se obvezuje da će u
slučaju opravdane reklamacije nadomjestiti
neodgovarajući materijal odgovarajućim ili
smanjiti cijenu za vrijednost reklamiranog
materijala. Svi su drugi zahtjevi isključeni.
Reklamirani materijal vlasništvo je trgovca i
ne smije se ugraditi ili prodati bez pismene
suglasnosti trgovca, a kupac s njime mora
postupati tako da se ne ošteti. Reklamacija
dijela količine isporučene robe kupcu ne
daje pravo na uskraćivanje plaćanja ostalog
dijela robe koji nije predmet reklamacije.
Trgovac ne odgovara za posljedice ugradnje
neodgovarajuće odabrane robe i robe kojoj
je istekao rok trajanja. Trgovac ne preuzima
nikakvu odgovornost za reklamacije u
slučaju ugradnje robe pri neodgovarajućim
VALJANOST CIJENA
PRAVO VLASNIŠTVA
Trgovac pridržava pravo vlasništva nad
isporučenom robom do potpunog plaćanja
računa i eventualnih zakašnjelih kamata
proizišlih iz nepravovremenog plaćanja robe.
Robu nad kojom trgovac ima pravo vlasništva
kupac mora ispravno uskladištiti i primjereno
zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta,
požara, krađe itd. U slučaju pokretanja
stečajnog postupka, postupka prisilne
nagodbe ili likvidacije kod kupca, trgovac ima
vlasničko pravo nad kupčevom imovinom
u visini neplaćenih računa za isporučenu
robu i eventualnih zakašnjelih kamata.
Ako je plaćanje isporučene robe zajamčeno
mjenicom, vlasnička prava trgovca prestaju
tek nakon uspješnog unovčenja mjenice.
ISPORUKE
Isporuke standardne robe vrše se na paritetu
EXW (skladište trgovca u Laškom), utovareno
na transportno sredstvo kupca. Trgovac na
vremenskim uvjetima ili ugradnje koja nije
u skladu s pravilima struke i uputama za
ugradnju fasade Demit. Trgovac ne odgovara
za štetu nastalu na ugrađenom materijalu
kao posljedica nepridržavanja uputa za
održavanje fasade Demit.
ROKOVI ISPORUKE
Ambalaža je prema internim standardima
trgovca uključena u cijelu proizvoda, a
posebni zahtjevi glede ambalaže trošak su
kupca. Ako je roba upakirana na euro palete
one se zamjenjuju ili zaračunavaju. Kupac
može vratiti palete u roku od 30 dana od
dana isporuke robe, a trgovac će mu izdati
bonifikaciju. Uklanjanje ambalaže iz skladišta
odnosno s gradilišta nakon uporabe ne spada
u trošak trgovca. Tvrtka Demit svoje obveze
glede upravljanja ambalažom i ambalažnim
otpadom u skladu sa čl. 26. Odredbe o
upravljanju ambalažom i ambalažnim
otpadom prenosi na tvrtku Gorenje Surovina
d.o.o.
SI56 0600 0094 4610 937 u banci Banka Celje.
EAN koda
pismeni zahtjev i prema uputama kupca
može naručiti prijevoz naručene robe na
račun i rizik kupca. Za jednokratnu narudžbu
najmanje 150 m2 sustava Fasade DEMIT
isporučujemo robu besplatno do kupca u
Sloveniji. Dostava je besplatna i za zbirne
narudžbe punih kamiona.
Za robu koja nije navedena na cjeniku ili je
navedena bez cijena trgovac izrađuje ponudu
koja obuhvaća sve uvjete isporuke. Ako na
ponudi nije drugačije navedeno, ona vrijedi
petnaest (15) dana.
OSTALE ODREDBE
Trgovac ne snosi odgovornost za nepravilno
uskladišten, upotrijebljen ili ugrađen
materijal, niti za materijal ugrađen
u suprotnosti s tehničkim uputama
proizvođača ili pravilima struke. U praksi su
moguća manja odstupanja nijansi boja od
onih na ton karti. Podaci o normativnom
utrošku materijala po kvadratnom metru
fasade samo su informativne naravi i nisu
obvezujući. Povrat robe nije moguć bez
pismene suglasnosti trgovca. Sve će sporove
trgovac i kupac rješavati sporazumno. Ako
sporazum nije moguć, za rješenje spora
nadležan je nadležni sud u Celju.
NARUČIVANJE ROBE
Narudžbe primamo u pismenom obliku
odnosno putem narudžbenice. Pri narudžbi
se treba pridržavati jedinice pakiranja (paket,
kanta, vreća, paleta, itd.). Potrebno je navesti
željeni datum isporuke te mjesto i način
dostave. Za narudžbe primljene usmenim
putem ne preuzimamo odgovornost za
nedostatke u isporuci. Prilikom naručivanja
robe obavezno treba navesti naziv i
identifikacijski broj proizvoda. Narudžbe
za proizvode primamo u prodajnoj službi
DEMIT d.o.o. Narudžbe zaprimljene do 11 sati
obrađuju se istog dana. Narudžbe pošaljite na
telefaks +386 (0)3 73 44 550.
INFORMACIJE
Sve tehničke informacije o našim
standardnim i posebnim proizvodima možete
pronaći na našim internetskim stranicama
www.demit.si ili ih zatražiti na broj telefona
03 73 44 580. Sve potrebne informacije o
prodaji robe predstavljene u cjeniku možete
dobiti u prodajnoj službi tvrtke DEMIT d.o.o.
na brojevima telefona +386(0)3 73 44 702
i +386(0)3 73 44 551. Narudžbe primamo
na broj telefaksa: +386(0)3 73 44 550 ili
elektroničkom poštom: [email protected]
Direktor društva Demit d.o.o.
Mag. Goran Čop
Vrijedi od 15.3.2013
DEMIT® sustavi toplinske zaštite objekata
DEMIT ORIGINAL
DEMIT UNI Effect
DEMIT MINERAL
DEMIT AClimaTIVE
DEMIT LINE 4Q
DEMIT PROTECT
Vaš distributer:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
5 883 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content