obrazac za sponzore - ISHOP3 - Third International Symposium on

Third International Symposium on Hypertension
Translational Medicine in Hypertension and Young Investigator Conference
November 27-30, 2014, Osijek, Croatia – Pécs, Hungary
Molim Vas ispunjenu prijavu poslati na:
“SPEKTAR PUTOVANJA” d.o.o.
Tkalčićeva 15
10 000 Zagreb, Croatia
Phone: +385 1 4862 605 Fax: +385 1 4862 622
E-mail: [email protected]
OBRAZAC ZA SPONZORE
NAZIV TVRTKE I KONTAKT
Molim označite za koju vrstu
sponzoriranja ste zainteresirani
Tvrtka
Kontakt osoba
OIB
Adresa
Poštanski broj i grad
Telefon
Fax
E-mail
□ IZLAGAČKI PROSTOR
Cijena izlagačkog prostora
3.500,00 kn m² + pdv za m²
Molim vas označite veličinu izlagačkog prostora
__________ m²
Ukupna cijena:
________________________________
Cijena satelitskog simpozija
Prema dogovoru s organizatorom
Oglašavanje u tiskanim materijalima
1/1 strana
1/2 strana
1/4 strana
Cijena oglasa
Cijena
3.000,00 kn + pdv
□ OGLAŠAVANJE



3.000,00 kn + pdv
2.000,00 kn + pdv
1.000,00 kn + pdv
□ PROMIDŽBENI MATERIJALI
Promidžbeni materijali s ciljanom distribucijiom biti će
dostavljeni svim sudionicima u kongresne torbe.
Mogu biti u obliku oglasa i malih brošura od maximum
4 stranice, blokova i olovaka s logom vaše firme itd.
Ukupna cijena:
__________________________
NAČIN PLAĆANJA
Bankovna uplata
Plaćanje izvršiti u kunama u korist
agencije "Spektar Putovanja" d.o.o.
s naznakom: 115/003/2014
Kreditna kartica
□ American Express, Diners, Eurocard/Mastercard, Visa
Broj kreditne kartice
Spektar Putovanja d.o.o.
ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB
Žiro račun: 2360000-1101441264
________________________________________
Vrijedi do: ______ _____ CVV # ________
Kopiju uplate obvezno poslati na fax
agencije Spektar
Autorizacija: potpisom ovlašćujem Spektar Putovanja d.o.o. da
može zadužiti ovu kreditnu karticu za cjelokupan iznos troškova.
Ime na koje glasi CC __________________________________
Vlastoručni potpis____________________Datum____________
;