close

Enter

Log in using OpenID

29. 05. 2013. Program konferencije 1 dan: utorak 28. 05. 2013

embedDownload
ORGANIZATOR
VI. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
28.-29. 05. 2013.
Program konferencije
1 dan: utorak 28. 05. 2013.
GRAND DVORANA 8.00-11.00
08.00 –09.00
REGISTRACIJA
09.00 – 10.00 SVEČANO OTVARANJE
POZDRAVNI GOVOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE Prof. dr. sc. Ive Josipovića
10.00 – 10.30
IZLOŽBA – VOLONTERI U IZGRADNJI KAPACITETA ZA DJELOVANJE U
KATASTROFAMA – KOLUMBIJA
COFFEE BREAK
10.30-11.00
PLENARNA IZLAGANJA
Moderator: Prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila
PAOLA ALBRITO – Voditeljica Regionalnog ureda za Europu – Međunarodna strategija za
smanjenje katastrofa Ujedinjenih naroda
DAVID FABI – Talijansko predsjedništvo Vijeća ministara, Odjel civilne zaštite
GRAND DVORANA 11.00-16.10
ZAŠTITA OKOLIŠA I POSTKRIZNI OPORAVAK
Moderator: Dr. sc. Mirela Holy
11.00-11.10
RAZVOJ KONKURENTNOG GOSPODARSTVA U KONTEKSTU OKOLIŠNOG
ZAKONODAVSTVA U HRVATSKOJ
MIRJANA MATEŠIĆ, SANJA KALAMBURA, DUBRAVKA BAČUN
11.10-11.20
UPRAVLJANJE KOMUNIKACIJSKIM RIZICIMA U POSTUPCIMA PROCJENE UTJECAJA
NA OKOLIŠ
DARIA MATELJAK, ANDREJA PAVLOVIĆ
11.20-11.30
OKOLIŠNI UČINCI POTRESA I JAVNOZDRAVSTVENE INTERVENCIJE
ISKRA A. NOLA, JAGODA DOKO JELINIĆ
11.30-11.40
PROCJENA RIZIKA U INDUSTRIJI KAO POTREBNI UVJET ZA BOLJU PRIPRAVNOST I
REAKCIJU
GROZDANKA NAUMOVSKA, MAJA TIMOVSKA
11.40-11.50
PRIMJENA SUSTAVA GEOGRAFSKIH INFORMACIJA NA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ODGOVOR NAKON KRIZE
UROŠ RAKIĆ, ELIZABETA RISTANOVIĆ, ZORAN JEFTIĆ
11.50-12.00
PONAŠANJE POTROŠAČA PRI KUPNJI KUĆANSKIH APARATA SA ASPEKTA
POTROŠNJE ENERGIJE U VRIJEME KRIZE
BORIS JURIČ, DIJANA VUKOVIĆ, ROBERTINO OJDENIĆ
12.00-12.10
PODRUČJA S PRIRODNIM OPASNOSTIMA U INSPIRE-U
VLADO CETL, ROBERT TOMAS, HRVOJE TOMIĆ
12.15.-12.30
PAUZA
Moderator: Prof. dr. sc. Sanja Kalambura
12.30-12.40
NEDOSTATAK KOPNA KAO ZEMLJINA KATAKLIZMA I ODGOVOR NA KRIZNO STANJE
NIKO FABRIS
12.40-12.50
UTJECAJ ROKA ŽETVE NA SVOJSTVA BIOMASE TRAVE MISCANTHUS X GIGANTEUS
KAO CO2 NEUTRALNOG ENERGENTA
NIKOLA BILANDŽIJA, JOSIP LETO, DARKO KIŠ
12.50-13.00
UTJECAJ AGROKLIMATSKIH ČIMBENIKA NA EMISIJU CO2 IZ TLA
DARIJA BILANDŽIJA, ŽELJKA ZGORELEC, IVICA KISIĆ
13.00-13.10
KRIZNI MENADŽMENT U ZAŠTIĆENOOM PODRUČJU: EKOLOŠKI RIZICI
EKSPANZIVNOG TURISTIČKOG RAZVOJA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA
BRANISLAV ŠUTIĆ, VLATKA RUŽIĆ
13.10-13.20
PROBLEMI SKLADIŠTENJA CRVENOG BLATA I ALTERNATIVE KORIŠTENJA
TATIANA YUZAHAKOVA, AKOS REDEY, ZSOFIA KOVACS, ENRE DOMOKOS, ISTVAN
RADULY, LENKE RADULY, JOZSEF FAZAKAS
13.20-13.30
NAUČENE LEKCIJE IZ EKOLOŠKE KATASTROFE CRVENOG BLATA U MAĐARSKOJ
ÁKOS RÉDEY, TATIANA YUZHAKOVA, ZSÓFIA KOVÁCS, JÁNOS LAKÓ, JÓZSEF KOVÁCS,
ANETT UTASI, ISTVÁN RADULY, LENKE RADULY
13.30-13.40
ODLAGANJE I ILEGALNA TRGOVINA OPASNIM OTPADOM-OPASNOST MODERNOG
DRUŠTVA
MARIO OBRADOVIĆ, SANJA KALAMBURA, NIVES JOVIČIĆ, DANIJEL SMOLEC, GORDANA
MAKAR
13.40-13.50
PRESTIGE U JADRANU
MARTIN BILIĆ
13.50-14.00
UPRAVLJANJE U UVJETIMA KRIZA – EKOLOŠKI ASPEKTI
MARINA MALISH SAZDOVSKA, SVETLANA NIKOLOSKA
14.00-14.30
COFFEE BREAK
POSLOVNI SEKTOR
Moderator: Ivan Markotić dipl. oec.
14.30-14.40
DEFINIRANJE POLITIKE UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ZDRAVLJA, SIGURNOŠĆU NA
RADU I ZAŠTITOM OKOLIŠA U FUNKCIJI UPRAVLJANJA KRIZNIM SITUACIJAMA U
POSLOVNOJ ORGANIZACIJI
DARKO PALAČIĆ, MATIJA MUDRI
14.40-14.50
METODOLOŠKI PRISTUP PROCJENI RIZIKA KOD ZAŠTITE OBJEKATA
ZDENKO ADELSBERGER, GOJKO GRUBOR, IVAN NAĐ
14.50-15.00
PREDIKCIJA POSLOVNIH PRILIKA I/ILI OPASNOSTI – BUSINESS INTELLLIGENCE
U FUNKCIJI KORPORATIVNE SIGURNOSTI: EMPIRIJSKA ANALIZA PRIMJENE U
GOSPODARSTVU U REPUBLICI HRVATSKOJ
MIRKO BILANDŽIĆ, DANIJELA LUCIĆ
15.00-15.10
UPRAVLJANJE PROJEKTNIM RIZICIMA: KOMPARATIVNA ANALIZA METODA ZA
PROCJENU PROJEKTNIH RIZIKA
MIRA MILEUSNIĆ ŠKRTIĆ, KAROLINA HORVATINČIĆ
15.10-15.20
KORPORATIVNA SIGURNOST KAO DIO KRIZNOG MENADŽMENTA
ANTE PERČIN
15.20-15.30
PRIMJENA FMEA METODE PRI IZRADI ANALIZE RIZIKA DJELATNOSTI VEZANIH UZ
IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE, IDENTIFIKACIJE MOGUĆIH IZVANREDNIH DOGAĐAJA I
EVALUACIJA STUPNJA RIZIKA
TAMARA TOPIĆ, DAVOR KOŽUH, VLADIMIR BRALIĆ
15.30-15.40
UPRAVLJANJE KRIZNIM SITUACIJAMA KAO DIO USPJEŠNOG PROJEKTNOG
UPRAVLJANJA
DANIJELA KAŽOVIĆ, DAVORIN VALENČIĆ
15.40-15.50
PROJEKTIRANJE PLANA ZA OSIGURANJE KONTINUITETA RADA SUSTAVA
VIDA JANEKOVIĆ, ZDRAVKO KUMMER, MIRELA KARABATIĆ
15.50-16.00
KONSTRUKCIJSKA PRIMJENA INTELIGENTNIH SUSTAVA VIDEO NADZORA U ZAŠTITI
KRITIČNE INFRASTRUKTURE
SARAJKO BAKSA, ALEKSANDAR HANŽIĆ
16.00-16.10
ANALIZA PREPOZNATLJIVOSTI INDEKSA PERCEPCIJE KORUPCIJE MEĐU
STUDENTIMA VELEUČILIŠTA VELIKA GORICA
IVAN TOTH, SANJA KALAMBURA, MARKO TOTH, NIVES JOVIČIĆ
DVORANA PREMIUM 1 11.00-13.50
IT SUSTAVI I TEHNOLOGIJE
Moderator: Aleksander Radovan dipl. ing.
11.00-11.10
PRIMJENA POE I VDI TEHNOLOGIJA ZA POVEĆANJE RASPOLOŽIVOSTI IT SUSTAVA
U KRIZNIM SITUACIJAMA
DARIO IVANKOVIĆ, DAVORIN VALENČIĆ
11.10-11.20
VISOKA DOSTUPNOST I OPORAVAK OD KATASTROFE ORACLE BAZE PODATAKA
ZLATKO STANIĆ, TOMISLAV GLIGORA
11.20-11.30
KORIŠTENJE NAUČENIH LEKCIJA U SVRHU KONTROLE RIZIKA I OSIGURANJE
ODRŽIVOSTI SUSTAVA I PROJEKATA
MARINKO ŽAGAR, ALEKSANDER RADOVAN
11.30-11.40
AGILNA METODOLOGIJA RAZVOJA MOBILNIH APLIKACIJA ZA KOMUNIKACIJU U
KRIZNIM SITUACIJAMA
ALEKSANDER RADOVAN, TOMISLAV GLIGORA, DAVORIN VALENČIĆ
JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO U ODGOVORU NA KRIZE
Moderator: Dr. sc. Branko Mihaljević
11.40-11.50
JAVNO – PRIVATNO PARTERSTVO U KRIZNOM MENADŽMENTU – MOGUĆNOSTI I
PREPREKE
MELITA MIHALIĆ
11.50-12.00
JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO – REDEFINIRANJE POTREBA I CILJEVA U
KRIZAMA
JOŠKO BAČELIĆ, ZORANA BAČELIĆ
12.00-12.10
KVALITETA ŽIVOTA, ZDRAVLJE I ISHRANA – NOVI IZAZOVI
OLGA CVETANOVIĆ
12.15-12.30
PAUZA
NAUČENE LEKCIJE I POLITIKE REFORMI
Moderator: Dr. sc. Teodora Ivanuša
12.30-12.40
EDUKACIJA O OPASNOSTIMA OD MINA I RIZIK OD STRADAVANJA
JOSIP ČERINA, BERNARD MIOČIĆ
12.40-12.50
NOVI ZAKONSKI PROPIS EUROPSKE UNIJE O CIVILNOJ ZAŠTITI I IMPLIKACIJE NA
SUSTAV U REPUBLICI HRVATSKOJ
TAMARA KOPAL, IGOR MILIĆ, ARABELA VAHTARIĆ
12.50-13.00
UTJECAJ SUVREMENE EKONOMSKE KRIZE NA NATO
PETAR KUREČIĆ
13.00-13.10
ZAŠTITA OSOBA U GRAĐEVINAMA – PUTOVI ZA EVAKUACIJU
LJERKA KOPRIČANEC-MATIJEVAC, NIVES COCE
13.10-13.20
IZLAZAK IZ CEFTE – PRILAGODBA HRVATSKE KONDITORSKE INDUSTRIJE NA
UČINKE POTENCIJALNE KRIZE
ŽELJKA ZAVIŠIĆ, NIKOLINA BILIĆ
JAVNI SEKTOR I IZAZOVI UPRAVLJANJA
Moderator: Prof. dr. sc. Nedžad Korajlić
13.20-13.30
PRIPRAVNOST ZA KATASTROFU U OBRAZOVNOM SUSTAVU U MAKEDONIJI –
PREPORUKA KAKO KRENUTI NAPRIJED
MAJA TIMOVSKA, GROZDANKA NAUMOVSKA
13.30-13.40
UPRAVLJANJE TALENTIMA – SUVREMENI IZAZOV JAVNOG SEKTORA
DALIBOR KEKIĆ, DANE SUBOŠIĆ
13.40-13.50
METODA ZA ANALIZU POTREBNIH INFORMACIJA U SUSTAVU UPRAVLJANJA
KRIZNIM SITUACIJAMA
IVAN RADOŠEVIĆ, VLADIMIR LEBINAC
14.00-14.30
COFFEE BREAK
PREMIUM 2 11.00-14.00
UPRAVLJANJE KRIZAMA I KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA
Moderator: Prof. dr. sc. Želimir Kešetović
11.00-11.10
JEZIČNO ZNANJE KAO ČIMBENIK SIGURNOSTI ZRAČNOGA PROMETA
JADRANKA MAJIĆ
11.10-11.20
ETIKA U POLITIČKIM ODNOSIMA S JAVNOŠĆU – (NE)TRANSPARENTNOST, SUKOBI
INTERESA I POTENCIJALNE KRIZNE SITUACIJE
ZDESLAV MILAS, SINIŠA KOVAČIĆ
11.20-11.30
ULOGA KARTOGRAFSKE KOMUNIKACIJE U KRIZNOM UPRAVLJANJU
ANA KUVEŽDIĆ DIVJAK, MILJENKO LAPAINE
11.30-11.40
KRIZNO KOMUNICIRANJE – MOGUĆNOSTI GENERIRANJA KRIZE NA PRIMJERU
PANDEMIJA GRIPE
STJEPAN JELICA
11.40-11.50
DEMOKRACIJA NA ZAHTJEV I URADI – SAM KRIZE
IVA BIONDIĆ, IVAN TANTA, STANISLAV BENDER
11.50-12.00
KRIZNE TEME U ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA U RH
IVANA FRANIĆ MARKOVIĆ, DAMIR TRUT
12.00-12.10
ISPRIKA KAO STRATEGIJA U KRIZNOM KOMUNICIRANJU
ŽELIMIR KEŠETOVIĆ, IVAN TOTH, NEDŽAD KORAJLIĆ
12.15-12.30
PAUZA
POSLOVNI SEKTOR
Moderator: Dr. sc. Adnan Duraković
12.30-12.40
ZNAČAJ OBRAZOVANJA MENADŽERA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U KRIZNIM
VREMENIMA
NENAD MARKOVIĆ, TANJA RADOŠEVIĆ, IVAN ĆUŽE
12.40-12.50
MEDIJI STVARAJU /NE/PODUZETNIČKU KLIMU U POSLOVNOM SEKTORU
PAVE IVIĆ
12.50-13.00
ODNOS GOSPODARSTVA PREMA RADNOAKTIVNOM STANOVNIŠTVU SMANJENIH
RADNIH SPOSOBNOSTI U UVJETIM EKONOMSKE KRIZE
TOMISLAV IVANČEVIĆ, SANDRA GERI
13.00-13.10
UTJECAJ POSLOVNIH RIZIKA NA MALA PODUZEĆA
VALERIJA BUBLIĆ
13.10-13.20
ZAPOSLENICI – MOGUĆA UNUTARNJA PRIJETNJA
DARKO DUNDOVIĆ
13.20-13.30
UTJECAJ “COST CUTTINGA” I BUDŽETIRANJA NULTE RAZINE NA UPRAVLJANJE
ORGANIZACIJOM U KRIZNIM SITUACIJAMA
KREŠIMIR BUNTAK, IVANA DROŽĐEK, VESNA KEZELE
13.30-13.40
KONCETRACIJA PODUZETNIKA KAO ODGOVOR NA IZAZOVE I RIZIKE POSLOVANJA
KRUNO SKENDROVIĆ, MIRELA KARABATIĆ
13.40-13.50
POSLJEDICE GOSPODARSKE KRIZE NA DISTRIBUTIVNU TRGOVINU U RH
MARINA GUZOVSKI, SANDRA MRVICA MAĐARAC, MATEJ GALIĆ
13.40-13.50
EKONOMSKI POREMEĆAJI I KRIMINAL BIJELOG OVRATNIKA – NEUSPJEH TRŽIŠTA,
PROPUST DRŽAVE ILI DISOLUCIJA VRIJEDNOSTI DRUŠTVA
ADNAN DURAKOVIĆ, SABINA DURAKOVIĆ
14.00-14.30
COFFEE BREAK
DVORANA PREMIUM 3 11.00-13.50
IZAZOVI UPRAVLJANJA I VOĐENJA U KRIZNIM SITUACIJAMA
Moderator: Prof. dr. sc. Marinko Ogorec
11.00-11.10
UPRAVLJANJE POTENCIJALNE KRIZE: EVAKUACIJA U SLUČAJU NESREĆE U NEK
MARJAN MALEŠIČ, MARKO POLIČ, IZTOK PREZELJ, JELENA JUVAN, SAMO UHAN,
BOŠTJAN BAJEC
11.10-11.20
PRISTUPANJE EU – UTJECAJ NA PROMJENU DRUŠTVENO-EKONOMSKOG SUSTAVA
RH KROZ PRIKAZ POTENCIJALNIH PROBLEMA I KRIZNIH SITUACIJA
TOMISLAV IVANČEVIĆ
11.20-11.30
OTMICE I PROTUPRAVNA ODUZIMANJA SLOBODA KAO KRIZNE SITUACIJE
MARKO AMIDŽIĆ
11.30-11.40
POSEBNE ISTRAŽNE TEHNIKE U PREVENCIJI KRIZNIH SITUACIJA
HARIS HALILOVIĆ, JASMIN AHIĆ, GORAN KOVAČEVIĆ
11.40.-11.50
POTREBNE KOMPETENCIJE OSOBA IZ PODRUČJA SIGURNOSTI I ZAŠTITE ZDRAVLJA
NA RADU ZA SIGURNO UPRAVLJANJE I VOĐENJE KRIZNIH SITUACIJA
LEON VEDENIK, LILJANA DOLŠAK, SANJA MIKETIĆ-CURMAN
11.50-12.00
ZNAČENJE NORMATIVNOG UREĐENJA POSTUPANJA U KRIZNIM SITUACIJAMA
PETAR VEIĆ
12.00-12.10
PLANIRANJE ODGOVORA NA KRIZU U SLOVENIJI U SLUČAJU PRIRODNIH KATASTROFA
IZTOK PODBREGAR, GAŠPER HRIBAR, TEODORA IVANUŠA
12.15-12.30
PAUZA
Moderator: Prof. dr. sc. Marinko Ogorec
12.30-12.40
SUSTAVI UPRAVLJANJA I UPRAVLJANJE KRIZAMA
DRAGUTIN FUNDA
12.40-12.50
PREMA UČINKOVITIJEM SUSTAVU CIVILNE SIGURNOSTI U HRVATSKOJ NA PUTU
PREMA ČLANSTVU U EU
VIŠNJA SAMARDŽIJA, SANJA TIŠMA, IVANA SKAZLIĆ
12.50-13.00
IZAZOVI UPRAVLJANJA I VOĐENJA U KRIZNIM SITUACIJAMA
ZORANA BAČELIĆ, JOŠKO BAČELIĆ
13.00-13.10
KRIZNO UPRAVLJANJE U MAKEDONIJI: IZAZOVI I POLITIKE REFORME
MARINA MITREVSKA
13.10-13.20
PROCJENE SIGURNOSNIH PRIJETNJI U BIH – STANJE I IZAZOVI
MIRZA SMAJIĆ, SEAD TURČALO, DAVOR FRANIĆ
13.20-13.30
HRVATSKI SUSTAV CIVILNE SIGURNOSTI IZMEĐU POVIJESNOG NASLIJEĐA,
PPOLITIČKE TRANZICIJE I REGIONALNE SURADNJE
SANDRO KNEZOVIĆ, ZRINKA VUČINOVIĆ
13.30-13.40
EMOCIONALNO LIDERSTVO: VODSTVO I EMOCIONALNE KOMPETENCIJE –
ODGOVOR NA IZAZOVE I KRIZU MENADŽMENTA KROZ PROMJENE
SLAVKO ARSOVSKI, SRĐAN NIKEZIĆ, DOBRICA STOJKOVIĆ
13.40-13.50
KRIZNE SITUACIJE IZAZVANE EKSPLOZIVOM
BRANKO BOŽIĆ
14.00-14.30
COFFEE BREAK
2. dan: srijeda, 29. svibnja
DVORANA PREMIUM 3 9.00-12.30
OKRUGLI STOL: SUVREMENI TRENDOVI U CIVILNOJ ZAŠTITI
Moderator: Damir Čemerin
09.00 – 09.30 UVODNO PREDAVANJE
09.30 – 10.45 DISKUSIJA
10.45 – 11.00 COFFEE BREAK
11.00 – 12.00 DISKUSIJA
12.00 – 12.30 ZAKLJUČAK
Partner konferencije
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Republike Hrvatske
Disaster Prepardness and Prevention Initiative
for South-Eastern Europe
Konferenciju podržavaju
Comité Technique International De Prevention
Et DÉxtintion Du Feu
(International association of fire
and rescue service)
Hrvatska vatrogasna zajednica
Visoka škola za sigurnost, Zagreb
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne
studije, Bosna i Hercegovina
Pravni fakultet Kiseljak, Bosna i Hercegovina
Donatori i sponzori konferencije
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagrebačka županija
Grad Virovitica Euroherc osiguranje d.d. AKD-Zaštita d.o.o., Zagreb
Centar za vozila Hrvatske d.d.
Magis informatics d.o.o.
“PRO-AGENT” sigurnosne usluge –
Kljaić i Mareković j.t.d., Zagreb
Luveti d.o.o. , Zagreb
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
950 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content