close

Enter

Log in using OpenID

01.01.2014. Obavijest izmjena roka za prijavu na mirovinsko

embedDownload
Benko Kotruljić d.o.o.
Šarengradska 9
HR-10000 Zagreb
tel: +385 1 3845 222
fax: +385 1 3016 111
www.benko-kotruljic.hr
OIB: 30578946052
IZMJENA ROKA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA/PROMJENA/ODJAVA NA MIROVINSKO
OSIGURANJE - OD 01.01.2014. ROK JE 24 SATA
Stupanjem na snagu novog Zakona o mirovinskom osiguranju i novog Pravilnika o vođenju matične
evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, od 1.siječnja 2014. uvedene su dvije bitne
promjene:
1. Rok za podnošenje prijava/odjava na mirovinsko osiguranje je 24 sata
Budući da Zakonom o mirovinskom osiguranju nije pobliže određen način kako će se računati taj rok,
Zavod za mirovinsko osiguranje je dao uputu da će se za to primjenjivati Zakon o općem upravnom
postupku (članak 81). Prema tom Zakonu, ako je rok u nedjelju, na blagdan ili drugi dan kada Hrvatski
zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) ne radi tada rok istječe prvog sljedećeg radnog dana. Stoga
poslodavac koji zasnuje radni odnos s radnikom u subotu (ili u nedjelju ili na blagdan) uspostavit će
prijavu u zakonom propisanom roku ako je uspostavi do isteka prvog sljedećeg radnog dana.
Primjerice, ako je datum početka osiguranja 1. siječnja 2014., rok za podnošenje prijave istječe 2.
siječnja 2014., u ponoć.
E-prijave se mogu podnijeti i do sedam dana ranije Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.
2. Obveznici s više od 3 osiguranika, dužni su prijave podnositi elektroničkim putem
Prijelazni rok za usklađivanje s elektroničkim načinom predaje prijava je tri mjeseca. Od 01.04.2014
poslodavci s više od 3 osiguranika postaju obvezni prijave podnositi elektroničkim putem servisa eprijave.
Više informacija: http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=4149
Benko Kotruljić d.o.o. nudi uslugu podnošenja e-prijava u ime klijenta (po punomoći).
Ukoliko ste zainteresirani za ovu uslugu, slobodno nam se obratite.
Rok za prijavu na zdravstveno osiguranje je za sada nepromijenjen odnosno 8 kalendarskih dana.
BENKO KOTRULJIĆ d.o.o.
siječanj 2014.
Osnovan 1990. godine, upisan u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu rješenjem
broj Tt-01/3308-5, od 05.03.2002., mbs 080204253.
Iznos temeljnog kapitala: 265.000,00 kn, u cijelosti uplaćen.
Broj računa Erste & Steiermarkische bank: 2402006-1100048496, porezni broj: 3610012.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
177 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content