close

Enter

Log in using OpenID

Cenovnik 2012-2013.

embedDownload
Cenovnik 2012-2013.
Proverena rešenja zaštite ljudskih života i imovine
www.alarmautomatika.com
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
PROTIVPROVALA I SPOLJAŠNJA ZAŠTITA
VIS POWERMAX
EXPRESS KIT
Bežična alarmna centrala sa dvosmernom komunikacijom na 868 MHz, ugrađena LCD tastatura sa
porukama na srpskom jeziku (nema glasovne funkcije). Podržava: 28 bežičnih zona + 1 žičanu zonu 4 particije, 8 daljinskih upravljača, 8 LED tastatura (1-way), 2 LCD tastature (2-way). U kompletu: 1
daljinski upravljač MCT-234, 1 magnetni kontakt MCT-302,1 detektor pokreta NEXT+ K9-85 MCW,
transformator za napajanje i back-up akumulator
199,00
I
@
VIS POWERMAX
COMPLETE KIT
Bežična alarmna centrala sa dvosmernom komunikacijom na 868 MHz, ugrađena LCD tastatura sa
alfanumeričkim porukama i glasovnim vodičem na srpskom jeziku. Podržava: 28 bežičnih zona + 2
žičane zone - 4 particije, 8 daljinskih upravljača, 8 LED tastatura (1-way), 2 LCD tastature (2-way). U
kompletu: 1 daljinski upravljač MCT-234, 1 magnetni kontakt MCT-302,2 detektora pokreta NEXT+K985 MCW, transformator za napajanje i back-up akumulator
349,00
I
@
VIS MCM-140
Bežična LED tastatura-kontroler kompatibilna sa PowerMax bežičnim alarmnim centralama na 868
MHz
75,00
I
A
VIS MKP-150
Bežična LCD tastatura sa dvosmernom komunikacijom kompatibilna sa Powermax bežičnim
alarmnim centralama na 868 MHz, glasovni vodič i alfanumeričke poruke kroz meni na srpskom
jeziku
199,00
I
B
VIS MCT-234
Daljinski upravljač kompatibilan sa PowerMax bežičnim alarmnim centralama na 868 MHz, 4
programibilna funkcijska tastera
31,00
I
@
VIS MCT-237
Daljinski upravljač sa dvosmernom komunikacijom za PowerMax bežične alarmne centrale na 868
MHz, 4 funkcijska + 2 programibilna tastera, LCD ekran za prikaz statusa sistema
59,00
I
A
VIS NEXT+ K9-85
MCW
Bežični PIR detektor pokreta neosetljiv na kućne ljubimce do 38 kg kompatibilan sa PowerMax
bežičnim alarmnim centralama na 868 MHz, domet 15 m
49,00
I
@
VIS TOWER 40
MCW
Bežični digitalni PIR detektor pokreta sa ''miror'' optikom kompatibilan sa PowerMax bežičnim
alarmnim centralama na 868MHz, domet 18 m
69,00
I
B
VIS CLIP MCW
Bežični PIR detektor pokreta sa sočivom ''zavesa'', domet 6 m, kompatibilan sa PowerMax bežičnim
alarmnim centralama na 868 MHz
55,00
I
C
VIS DISC MCW
Bežični digitalni detektor pokreta sa dualnim PIR elementom za plafonsku montažu kompatibilan sa
PowerMax bežičnim alarmnim centralama na 868 MHz, pokrivanje prečnika 7,3 - 10,8 m (360°)
69,00
I
C
VIS TOWER
20AM MCW
Bežični Octa-Quad PIR detektor pokreta sa anti-masking funkcijom za spoljašnju montažu
kompatibilan sa PowerMax alarmnim centralama na 868 MHz, domet 12 m
259,00
I
B
VIS MCT-302
Bežični magnetni kontakt za vrata/prozor sa dodatnim ulazom za spoljni NC/EOL kontakt (dodatni
detektor) kompatibilan sa PowerMax bežičnim alarmnim centralama na 868 MHz
39,00
I
A
VIS MCT-303
Kombinirovani bežični magnetni kontakt i detektor vibracija kompatibilan sa Powermax bežičnim
alarmnim centralama na 868 MHz
139,00
I
C
VIS MCT-320
Bežični magnetni kontakt malih dimenzija kompatibilan sa PowerMax bežičnim alarmnim centralama
na 868 MHz
38,00
I
B
VIS MCT-501
Bežični mikrofonski detektor loma stakla kompatibilan sa PowerMax bežičnim alarmnim centralama
na 868 MHz
119,00
I
C
VIS MCT-426
Bežični optički detektor dima kompatibilan sa PowerMax bežičnim alarmnim centralama na 868 MHz,
ugrađena zujalica jačine 85 dB
74,00
I
A
VIS MCT-427
Bežični optički detektor dima sa ugrađenim detektorom fiksne temperature 50°C kompatibila n sa
PowerMax bežičnim alarmnim centralama na 868 MHz, ugrađena zujalica jačine 85 dB
82,00
I
C
VIS MCT-560
Bežični detektor temperature kompatibilan sa PowerMax bežičnim alarmnim centralama na 868 MHz
55,00
I
C
VIS MCT-441
Bežični detektor eksplozivnih gasova (metan) kompatibilan sa PowerMax bežičnim alarmnim
centralama na 868 MHz, lokalno napajanje 220 Vac, ugrađena zujalica jačine 85 dB
129,00
I
B
Str 1 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
VIS MCT-442
Bežični detektor ugljen monoksida kompatibilan sa PowerMax bežičnim alarmnim centralama na 868
MHz, ugrađena zujalica jačine 95 dB
VIS MCT-550
Bežični detektor poplave kompatibilan sa PowerMax bežičnim alarmnim centralama na 868 MHz
VIS MCW-570
Bežični kit za upravljanje vodovodnim instalacijama u kući kompatibilan sa PowerMax bežičnim
alarmnim centralama na 868 MHz
VIS MCT-201
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
114,00
I
B
55,00
I
B
339,00
I
C
Bežični predajnik za signalizaciju hitnosti kompatibilan sa PowerMax alarmnim centralama na 868
MHz - opcija sa ogrlicom
29,00
I
C
VIS MCT-201WP
Bežični predajnik za signalizaciju hitnosti kompatibilan sa PowerMax alarmnim centralama na 868
MHz - opcija sa ogrlicom u vodootpornom kućištu
35,00
I
C
VIS MDT-122
Bežični predajnik za signalizaciju hitnosti kompatibilan sa PowerMax alarmnim centralama na 868
MHz - opcija ''man-down''
309,00
I
C
VIS MCT-241MD
Bežični predajnik za signalizaciju hitnosti kompatibilan sa PowerMax alarmnim centralama na 868
MHz - opcija ''man-down'' u vodootpornom kućištu
40,00
I
C
VIS MCT-241
Bežični predajnik za signalizaciju hitnosti kompatibilan sa PowerMax alarmnim centralama na 868
MHz -standardna izvedba
85,00
I
C
VIS MCT-211
Bežični predajnik za signalizaciju hitnosti kompatibilan sa PowerMax alarmnim centralama na 868
MHz - opcija sa narukvicom u vodootpornom kućištu
49,00
I
C
VIS MCT-220
Bežični predajnik za signalizaciju hitnosti kompatibilan sa PowerMax alarmnim centralama na 868
MHz - opcija za stonu montažu
52,00
I
C
VIS MCR-308
Bežični univerzalni prijemnik sa 8 izlaza - međusklop za žičane alarmne sisteme. Moguće prijaviti do
112 bežičnih uređaja (sa proširenjem)
82,00
I
C
VIS MCX-610
Bežični repetitor kompatibilan sa PowerMax bežičnim alarmnim centralama na 868 MHz
119,00
I
B
VIS MCS-730
Bežična sirena sa dvosmernom komunikacijom kompatibilna sa PoweMax bežičnim alarmnim
centralama na 868 MHz, ugrađena plava bljeskalica, za spoljašnju montažu
135,00
I
A
VIS MCS-730 AC
Bežična sirena za spoljašnju montažu kompatibilna sa PoweMax bežičnim alarmnim centralama na
868 MHz, dvosmerna bežična komunikacija, izbor AC ili baterijskog napajanja
159,00
I
B
VIS MCS-720
Bežična sirena sa dvosmernom komunikacijom kompatibilna sa PoweMax bežičnim alarmnim
centralama na 868 MHz, za unutrašnju montažu
125,00
I
A
VIS SPEECH BOX
Unutrašnja interfonska jedinica za dvosmernu audio komunikaciju za PowerMax Complete alarmne
centrale
85,00
I
C
VIS G-350/8
GSM/GPRS komunikator za plug-in ugradnju u PowerMax Complete i PowerMax Express bežične
alarmne centrale
189,00
I
B
VIS POWERLINK
2
IP komunikator za plug-in ugradnju u PowerMax Complete bežičnu alarmnu centralu. Omogućava
TCP/IP dojavu događaja i korisničke aplikacije preko ugrađenog web servera
145,00
I
B
VIS PowerMaster10 G2 KIT (1,1,1)
Bežična alarmna centrala sa dvosmernom komunikacijom na 868 MHz - Power G tehnologija.
Podržava 30 bežičnih zona (1 particija). Ugrađena LCD tastatura sa alfanumeričkim porukama.
Sadržaj kompleta: 1 PIR detektor Next PG2, 1 magnetni kontakt MC-302 PG2, i daljinski upravljač
KF-234, napajanje i back-up akumulator
349,00
I
B
VIS Powermaster30 G2 KIT#1
Bežična alarmna centrala sa dvosmernom komunikacijom na 868 MHz - Power G tehnologija.
Podržava 30 bežičnih zona (1 particija). Ugrađena LCD tastatura sa alfanumeričkim porukama.
Sadržaj komleta: 1 daljinski upravljač KF-234 PG2, 1 magnetni kontakt MC-302 PG2, 1 detektor
pokreta NEXT PG2, napajanje i back-up akumulator
549,00
I
B
VIS KP-160 PG2
S
Bežična touch-screen LCD tastatura sa ugrađenim čitačem RFID kartica i privezaka, dvosmerna
komunikacija, kompatibilna sa Visonic Power-G bežičnim alarmnim centralama na 868 MHz - srebrne
boje
149,00
I
B
Str 2 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
VIS KP-140 PG2
Bežična LED tastatura-kontroler kompatibilna sa Power-G bežičnim alarmnim centralama na 868
MHz-2 way komunikacija
89,00
I
B
VIS KF-234 PG2
Daljinski upravljač kompatibilan sa Power-G bežičnim alarmnim centralama na 868 MHz, 4 funkcijska
tastera
49,00
I
B
VIS KF-235 PG2
Daljinski upravljač malih dimenzija sa dvosmernom komunikacijom za Power-G bežične alarmne
centrale na 868 MHz, 4 funkcijska tastera
59,00
I
B
VIS PROXIMITY
TAG
Beskontaktni privezak malih dimenzija za upravljanje Power-G alarmnim centralama putem ugrađenih
čitača
6,00
I
B
VIS NEXT CAM
K9-85 PG2
Bežični PIR detektor pokreta dometa 12 m sa ugrađenom kamerom, neosetljiv na kućne ljubimce
težine do 38 kg, kompatibilan sa Power-G alarmnim centralama na 868 MHz - dvosmerna
komunikacija
199,00
I
B
VIS NEXT+ K9
PG2
Bežični PIR detektor pokreta neosetljiv na kućne ljubimce do 38 kg kompatibilan sa Power-G
bežičnim alarmnim centralama na 868 MHz, domet 15 m
85,00
I
B
VIS TOWER30AM PG2
Bežični PIR detektor pokreta sa anti-masking funkcijom dometa 15 m, "miror" optika, kompatibilan sa
Power-G bežičnim alarmnim centralama na 868MHz - dvosmerna komunikacija
99,00
I
B
VIS Clip PG2
Bežični PIR detektor pokreta sa sočivom zavesa, domet 6 m, kompatibilan sa Power-G bežičnim
alarmnim centralama na 868 MHz - dvosmerna komunikacija
85,00
I
B
VIS MC-302 PG2
Bežični magnetni kontakt za vrata/prozor kompatibilan sa Power-G bežičnim alarmnim centralama dvosmerna komunikacija
49,00
I
B
VIS MC-302E PG2
Bežični magnetni kontakt za vrata/prozor kompatibilan sa Power-G bežičnim alarmnim centralama, sa
dodatnim AUX ulazom
55,00
I
B
VIS GB-501 PG2
Bežični mikrofonski detektor loma stakla kompatibilan sa Power-G bežičnim alarmnim centralama na
868 MHz - dvosmerna komunikacija
139,00
I
B
VIS SMD-426 PG2
Bežični optički detektor dima kompatibilan sa Power-G bežičnim alarmnim centralama na 868 MHz,
ugrađena zujalica jačine 85 dB - dvosmerna komunikacija
99,00
I
B
VIS SMD-427 PG2
Bežični optički detektor dima sa ugrađenim detektorom fiksne temperature 50°C kompatibila n sa
Power-G bežičnim alarmnim centralama na 868 MHz, ugrađena zujalica jačine 85 dB - dvosmerna
komunikacija
109,00
I
B
VIS GSD-442 PG2
Bežični detektor ugljen monoksida kompatibilan sa Power-G bežičnim alarmnim centralama na 868
MHz, ugrađena zujalica jačine 95 dB - dvosmerna komunikacija
149,00
I
B
VIS GSD-441 PG2
Bežični detektor eksplozivnih plinova (metan) kompatibilan s Power-G bežičnim alarmnim centralama
uskoro
na 868 MHz, lokalno napajanje 220 Vac, ugrađena zujalica jačine 85 dB - dvosmerna komunikacija
I
B
VIS TMD-560 PG2
Bežični detektor eksplozivnih plinova (metan) kompatibilan s Power-G bežičnim alarmnim centralama
uskoro
na 868 MHz, lokalno napajanje 220 Vac, ugrađena zujalica jačine 85 dB - dvosmerna komunikacija
I
B
VIS FLD-550 PG2
Bežični detektor poplave kompatibilan s Power-G bežičnim alarmnim centralama na 868 MHz,
dvosmerna komunikacija
I
B
VIS SR-730 PG2
Bežična sirena sa dvosmernom komunikacijom kompatibilna sa Power-G bežičnim alarmnim
centralama na 868 MHz, ugrađena plava bljeskalica, za spoljašnju montažu
149,00
I
B
VIS SR-720 PG2
Bežična sirena sa dvosmernom komunikacijom kompatibilna sa Powe-G bežičnim alarmnim
centralama na 868 MHz, za unutrašnju montažu
129,00
I
B
VIS RP-600 PG2
Bežični repetitor kompatibilan sa Power-G alarmnim centralama na 868 MHz
119,00
I
B
VIS G-350/8 PG2
GSM/GPRS komunikator za plug-in ugradnju u Power-G bežične alarmne centrale
189,00
I
B
uskoro
Str 3 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
SL-620LCD
Alarmna centrala sa 5, proširivo na 10 programibilnih I/O terminala (20 zona dupliranjem), 5
nezavisnih particija. 10 korisničkih šifri i 20 RFID kartica/privezaka. Podržava do 5 LCD tastatura i 10
čitača RFID kartica i/ili privezaka. Dojava događaja na 5 telefonskih brojeva u digitalnom formatu
(Contact ID). Omogućeno programiranje scenaria i ''shortcuta'' pogodno za upravljanje kućnom
automatizacijom. SL-LCD tastatura u kompletu.
99,00
A
A
SL-510B
Alarmna centrala, 5 zona na ploči (sa dupliranjem 10) ,1 relej, 2 PGM-a, glasovna dojava,
transformator uključen.
59,00
A
A
SL-1030B
Alarmna centrala sa 10, proširivo na 30 programibilnih I/O terminala (60 zona dupliranjem), 5
nezavisnih particija. 20 korisničkih šifri i 50 RFID kartica/privezaka. Podržava do 10 LCD tastatura i
20 čitača RFID kartica i/ili privezaka. Dojava događaja na 5 telefonskih brojeva u digitalnom formatu
(Contact ID) i/ili snimljenim glasonim porukama. Omogućeno programiranje scenaria i ''shortcuta''
pogodno za upravljanje kućnom automatizacijom. Transformator za napajanje u kompletu.
109,00
A
C
S-SMARTLIVING
515
Alarmna centrala sa 5, proširivo na 15 programibilnih I/O priključnica, 5 nezavisnih particija. 30
korisničkih šifri i 50 RFID kartica/ključeva Podržava do 5 LCD tastatura i 10 čitača beskontaktnih
kartica i/ili digitalnih ključeva. Digitalni komunikator za dojavu na 10 telefonskih brojeva,opcija
glasovne dojave (S-SMARTLOGOS30)
79,00
A
C
S-SMARTLIVING
1050L
Alarmna centrala sa 10, proširivo na 50 programibilnih I/O priključnica, 10 nezavisnih particija. 50
korisničkih šifri i 100 RFID kartica/ključeva. Podržava do 10 LCD tastatura i 20 čitača beskontaktnih
kartica i/ili digitalnih ključeva. Digitalni komunikator za dojavu na 10 telefonskih brojeva,opcija
glasovne dojave (S-SMARTLOGOS30). Podržava akumulator 12V/17Ah
179,00
A
C
S-SMARTLIVING
10100
Alarmna centrala sa 10, proširivo na 100 programibilnih I/O priključnica, 15 nezavisnih particija. 100
korisničkih šifri i 150 RFID kartica/ključeva Podržava do 15 LCD tastatura i 30 čitača beskontaktnih
kartica i/ili digitalnih ključeva. Digitalni komunikator za dojavu na 10 telefonskih brojeva,opcija
glasovne dojave (S-SMARTLOGOS30)
299,00
A
C
S-JOY/GR
LCD tastatura sa prikazom alfanumeričkih poruka i simbola, FAP funkcijske tastera, 4 signalne
lampice sistema, 2 konfigurabilne ulazno/izlazna priključnica
69,00
A
C
S-JOY/MAX
LCD tastatura sa prikazom alfanumeričkih poruka i simbola, FAP funkcijski tasteri, 4 signalne lampice
sistema, 2 konfigurabilne ulazno/izlazna priključnica, ugrađen čitač RFID kartica/privezaka, mikrofon,
zvučnik i temperaturni senzor
89,00
A
C
S-nCode
LCD tastatura sa programibilnim porukama za SmartLiving alarmne centrale
69,00
A
C
S-CONCEPT/G
Touch-sense LCD tastatura sa programibilnim porukama za SmartLiving alarmne centrale
119,00
A
C
S-Evolution/EWB
Touch-screen 7'' multimedijski interfejs za upravljanje opcijama protivprovale i kućne automatizacije
na SmartLiving sistemima - kućište bele boje
799,00
A
C
SSMARTLOGOS30
M
Govorni modul, omogućava snimanje do 240 govornih poruka ukupnog trajanja 30 minuta.
Kompatibilan sa S-SMARTLIVING alarmnim centralama
69,00
A
C
SL-NEXUS
GSM/GPRS komunikator za SmartLink alarmne centrale. Spajanje direktno na i-BUS komunikacijsku
sabirnicu
159,00
A
C
S-SmartLAN-SI
Ethernet kartica sa TCP/IP protokolom za komunikaciju sa Smart Living alarmnim centralama
169,00
A
C
S-SmartLAN-G
Ethernet kartica sa TCP/IP protokolom za komunikaciju sa Smart Living alarmnim centralama,
integrisan web-server sa virtuelnom tastaturom, dojava događaja e-mailom
599,00
A
C
S-IB100-A
BUS izolator za zaštitu i obnovu BUS data signala kao i BUS napajanja kao i zaštita tampera.
69,00
A
C
Str 4 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
S-IB100-RP
BUS izolator za zaštitu i obnovu BUS data signala i zaštita tampera.
49,00
A
C
S-IB100-RU
BUS izolator za zaštitu i obnovu BUS data signala i zaštita terminala
39,00
A
C
SL-620PS
Transformator za napajanje centrale SL-620LCD, 220VAC, izlazni napon 22VAC, snaga 20VA, dim.
80 x 55 x 50 mm
10,00
A
A
SL-LCD
LCD tastatura sa prikazom programibilnih poruka i simbola, globalni status particija, dve
ulazno/izlazne kleme
59,00
A
A
SL-nBy/S
Beskontaktni čitač RFID privezaka SL-nKey i RFID kartica SL-nCard, nazidna montaža
55,00
A
B
SL-nBy/X
Beskontaktni čitač RFID privezaka SL-nKey i RFID kartica SL-nCard, univerzalan oblik za uzidnu
ugradnju u kućište bilo kojeg proizvođača (Vimar, Master, Gewiss, Bticino...)
29,00
A
B
SL-nKey
Beskontaktni RFID privezak (tag) za S-NBY/X čitače i S-JOY/MAX tastaturu sa ugrađenim čitačem
kartica
6,50
B
B
SL-nCard
Beskontaktna RFID kartica za S-NBY/X čitače i S-JOY/MAX tastaturu sa ugrađenim čitačem kartica
6,50
B
B
SL-FLEX5/P
Modul proširenja sa 5 konfigurabilnih I/O priključnica za S-Smartliving seriju alarmnih centrala,
plastično kućište u kompletu
49,00
A
C
SL-FLEX5/U
Modul proširenja sa 5 konfigurabilnih I/O terminala za S-Link seriju alarmnih centrala. Izvedba u
plastičnom kućištu za ugradnju u kućište alarmne centrale
35,00
A
C
SL-BS100/10
Primopredajni modul bežičnog proširenja za SL alarmne centrale - dvosmerna komunikacija.
Podržava do 10 bežičnih zona i 20 daljinskih upravljača
69,00
B
C
SL-BS100/30
Primopredajni modul bežičnog proširenja za SL alarmne centrale - dvosmerna komunikacija.
Podržava do 30 bežičnih zone i 50 daljinskih upravljača
79,00
B
C
SL-BS100
Primopredajni modul bežičnog proširenja za SL alarmne centrale - dvosmerna komunikacija.
Podržava do 50 bežičnih zone i 16 daljinskih upravljača
109,00
B
C
SL-IR100
Bežični PIR detektor dometa 12m, DVOSMERNA komunikacija sa modulom bežičnog proširenja SLBS100
45,00
B
C
SL-MC100
Bežični magnetni kontakt za detekciju otvaranja vrata/prozora sa dva reed releja i dodatnim ulazom
za spoljašnji NC kontakt, DVOSMERNA komunikacija sa modulom bežičnog proširenja SL-BS100
39,00
B
C
SL-KF100
Bežični upravljač sa 4 programibilna funkcijska tastera za upravljanje alarmnim sistemom, LED
signalizacija izvršene operacije - DVOSMERNA komunikacija sa modulom bežičnog proširenja SLBS100
35,00
B
C
SLSmartModem100
Modem za programiranje S-Link alarmnih centrala sa udaljene lokacije putem telefonske linije
79,00
C
C
DSC KIT49542EUH1 ALEXOR
Bežična alarmna centrala sa dvosmernom komunikacijom, podržava 32 programabilne bežične zone
+ 2 žičane zone ili PGM izlaza (konfigurabilno) i 16 daljinskih upravljača, WT5500 tastatura,
transformator za napajanje i back-up akumulator u kompletu
339,00
B
C
DSC
WT5500E1H1 ALEXOR
LCD tastatura sa dvosmernom komunikacijom za PC9155 (Alexor) bežičnu alarmnu centralu,
programabilne poruke na srpskom jeziku, 5 programabilnih funkcijskih tastera, 3 zasebna alarmna
tastera (FAP), baterijsko napajanje
159,00
B
C
DSC
WT5500PE1H1 ALEXOR
LCD tastatura sa dvosmernom komunikacijom za PC9155 (Alexor) bežičnu alarmnu centralu,
programabilne poruke na srpskom jeziku, 5 programabilnih funkcijskih tastera, 3 zasebna alarmna
tastera (FAP), baterijsko napajanje, ugrađen beskontaktni čitač, jedan PT4 privezak u kompletu
179,00
B
C
Str 5 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
DSC WT5500XEU
- ALEXOR
Napajanje za WT5500 seriju tastatura
PC1864 NK
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
12,00
B
C
Alarmna centrala 8-64 zona, 8 particije, sa komunikatorom, 95 korisničkih šifri, 4 PGM izlaza, izlaz za
sirenu
109,00
A
@
PC1832 NK
Alarmna centrala 8-32 zona, 4 particije, sa komunikatorom, 72 korisničke šifre, 2 PGM izlaza, izlaz za
sirenu
100,00
A
@
PC1616
Alarmna centrala 6-16 zona, 2 particije, sa komunikatorom, 48 korisničkih šifri, 2 PGM izlaza, izlaz za
sirenu, u kompletu LED tastatura PC1555RKZ
99,00
A
@
PC1616E7H
Alarmna centrala 6-32 zone, 2 particije, sa komunikatorom, 48 korisničkih šifri, 2 PGM izlaza, izlaz za
sirenu, u kompletu LCD tastataura PK5501
125,00
A
A
PC1404
Alarmna centrala 4-8 zona, 1 particija, sa komunikatorom, 40 korisničkih šifri, 2 PGM izlaza, izlaz za
sirenu, u kompletu LED tastatura PC1404RKZ
89,00
A
A
PC585
Alarmna centrala 4-32 zona, sa komunikatorom, 37 korisničkih šifri, 2 PGM izlaza, izlaz za sirenu, u
kompletu LED tastatura PC1555RKZ
83,00
A
@
PTK5507
Touch-screen LCD tastatura (7'') za DSC alarmne centrale serije Power (v4.2 i više)
339,00
A
C
PK5500
LCD tastatura sa programabilnim porukama na srpskom jeziku, 5 programabilnih tastera, 3 zasebna
alarmna tastera (FAP), ulazno/izlazna priključnica
109,00
A
@
RFK5500
LCD tastatura sa programabilnim porukama na srpskom jeziku, 5 programabilnih tastera, 3 zasebna
alarmna tastera (FAP), ulazno/izlazna priključnica, ugrađen modul bežičnog proširenja RF5132
149,00
A
C
RFK5500
LCD tastatura sa programabilnim porukama na srpskom jeziku, 5 programabilnih tastera, 3 zasebna
alarmna tastera (FAP), ulazno/izlazna priključnica, ugrađen modul bežičnog proširenja RF5132
149,00
A
C
PK5501
LCD tastatura sa simbolima, podržava 64 zone, 5 funkcijskih tastera, FAP, ulazno/izlazna priključnica
69,00
A
@
RFK5501
LCD tastatura sa simbolima za alarmnnu centralu sa ugrađenim RF5132-433 bežičnim modulom
124,00
A
B
PK5508
LED tastatura sa 8 lampica zona, 5 funkcijskih tastera, 3 zasebna alarmna tastera (FAP),
ulazno/izlazna priključnica
55,00
A
C
PK5516
LED tastatura sa 16 lampica zona, 5 funkcijskih tastera, 3 zasebna alarmna tastera (FAP),
ulazno/izlazna priključnica
55,00
A
C
PC1404RKZ
LED tastatura sa 8 lampica zona i 8 lampica/ikona statusa sistema, 5 funkcijskih tastera, 3 zasebna
alarmna tastera (FAP), ulazno/izlazna priključnica
45,00
A
B
WLS-912NB
Bežični detektor loma stakla, 433 MHz
75,00
B
C
WS4916EU
Bežični niskoprofilni protivpožarni detektor, ugrađen detektor fiksne temperature 57° C, 2 x CR123A
alkalnih baterija u kompletu, 433 MHz
69,00
B
A
Str 6 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
WS4913EU
Bežični niskoprofilni detektor ugljen monoksida za Alexor bežičnu alarmnu centralu (jednosmerna
komunikacija)
WS4985
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
125,00
B
C
Bežični detektor poplave - predajnik i sonda sa 1,82 m kabla u kompletu, kompatibilan sa svim DSC
bežičnim modulima i alarmnim centralama, jednosmerna komunikacija
65,00
B
C
WS4904PW
Detektor pokreta neosetljiv na kućne ljubimce dometa 15 m.
42,00
B
A
WS4904W
Bežični detektor pokreta dometa 15 m, 433 MHz
42,00
B
C
WS4975
Bežični kontakt za PVC vrata/prozor izuzetno malih dimenzija,
42,00
B
B
WS4945
Bežični kontakt za vrata/prozor sa dodatnim ulazom za spoljašnji NC kontakt,
33,00
B
A
WS4938
Bežični programibilni panik taster u vodootpornom kućištu
49,00
B
B
WS4939EU
Četvorokanalni daljinski upravljač za Power i Maxsys sisteme, 4 programabilna tastera,novi model
29,00
B
A
DSC WT4989 ALEXOR
Daljinski upravljač sa dvosmernom komunikacijom za Alexor alarmne centrale, 4 programibilna
funkcijska tastera, LCD ekran za prikaz statusa sistema
49,00
B
C
SRGD-TLINKTL300
Univerzalni TCP/IP komunikator, podržava sve alarmne centrale sa DTMF biranjem i CONTACT ID
formatom komunikacije, u metalnom kućištu
259,00
B
C
SRGD-TLINKTL260
Dual path IP komunikator.
149,00
B
C
SRGD-TLINKTL150
Ekonomično IP komunikacijsko rešenje za stambene aplikacije na postojećoj LAN/WAN mreži ili
putem Interneta ( SYSTEM II, SYSTEM III). Kompatibilan sa svim alarmnim centralama serije Power.
Jednostavna instalacija i programiranje putem web page interfacea
119,00
B
C
SRGD-TL260GS
Alternativno rešenje IP komunikacije za PC1616/PC1832/PC1864 alarmne centrale. Dual path dojava događaja na IP prijemnik (System I, System II ili System III) putem interneta i/ili GPRS kanala
299,00
B
C
SRGD-GS2060
Alternativno rešenje IP komunikacije za PC1616/PC1832/PC1864 alarmne centrale - koristi GPRS
kanal za dojavu događaja na IP prijemnik (System I, System II ili System III).
249,00
B
C
PC5100
Keybus međusklop za adresabilnu petlju centrale PC 5020 V3.0;spajanje do 32 adresabilna uređaja
45,00
A
C
PC5108
Modul žičanog zonskog proširenja za alarmne centrale serije Power, 8 zona
17,50
A
@
RF5108WKK1433W
Prijemni modul bežičnog proširenja za Power alarmne centrale, komplet sa jednim daljinskim
ključem i jednom LED lampicom. Podržava 8 bežičnih zona i 8 daljinskih ključeva. Dva programabilna
izlaza (50 mA)
79,00
B
C
RF5132-433
Prijemni modul bežičnog proširenja za Power alarmne centrale. Podržava 32 bežične zone i 16
daljinskih ključeva na 8 particija
75,00
B
A
PC5320
Međusklop za spajanje do 4 modula bežičnog proširenja PC5132/RF5132 na jednu alarmnu centralu
serije Power - svi priključeni moduli moraju biti iste softverske verzije i radne frekvencije
45,00
B
C
WS4920
Bežični repetitor kompatibilan sa DSC bežičnim alarmnim centralama i bežičnim modulima na 433
Mhz
79,00
B
C
PC5204
Modul za centralu sa 4 tranzistorska izlaza i dodatnim napajanjem 12 V/1 A za Power centrale, 18
program. opcija, izlaz za sirenu
65,00
A
B
PC5208
Modul za Power centrale, 8 tranzistorskih izlaza, 18 programabilnih opcija
45,00
A
C
PC5400
Međusklop za serijski printer, za Classic i Power centrale, c/w DB-25 konektor
119,00
A
C
Str 7 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
PC IT100
Data link modul za integraciju alarmnih centrala serije Power
PC5580TC
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
99,00
A
C
Escort modul sa glasovnim porukama za alarmne centrale serije Power (komplet sa X-10 i AM12),
omogućava povezivanje modula DSC EMS100-01
129,00
A
C
DSC Modem for
downloading
Modem za programiranje DSC centrala (uključuje programski paket DLS-3)
115,00
C
C
PC LINK-09
9-pinski konektor sa kablom za povezivanje i programiranje DSC centrala sa računarom
20,00
A
C
PC5900
Modul za audio verifikaciju događaja u štićenom prostoru, omogućena dvosmerna komunikacija
A
C
PC5961
Mala unutrašnja interfonska jedinica, spaja se na PC5900 audio modul
A
C
PC5962
Mala unutrašnja interfonska jedinica za montažu uz PK55XX tipkovnice, spaja se na PC5900 audio
modul
A
C
PC5964
Velika unutrašnja interfonska jedinica, spaja se na PC5900 audio modul
A
C
LC-103PIMSK
Kombinovani quad PIR+mikrotalasni detektor neosetljiv na kućne ljubimce težine do 25 kg, antimasking funkcija, domet 15m, pokrivanje 90°, podesi va osetljivost, NC kontakti, tamper
40,00
A
A
LC-104PIMW
Kombinovani quad PIR+mikrotalasni detektor neosetljiv na kućne ljubimce težine do 25 kg, AND/OR
funkcija, domet 15m, pokrivanje 90°, podesiva osetl jivost, NC kontakt, tamper
35,00
A
@
LC-102PIGBS
Kombinovani quad PIR detektor i detektor loma stakla, neosetljiv na kućne ljubimce težine do 25 kg,
domet 15 m, pokrivanje 90°, odvojeni NC alarmni kon takti, tamper
30,00
A
A
SL-PIMW360-A21
Kombinovani PIR i mikrotalasni detektor pokreta za plafonsku montažu, pokrivanje prečnika 4,5 - 8 m
(360°), NC/NO alarmni kontakti, tamper
32,00
A
B
SL-PIMW12-A02
Kombinovani dualni PIR+mikrotalasni detektor pokreta, domet 12 m, pokrivanje 110°, ''look down''
sočivo, podesiva osetljivost, NC ili NO alarmni kontakti, tamper
31,00
A
B
SL-LC-120-MIR
Detektor pokreta sa dualnim PIR elementom i "miror" optikom, dometa 12 (90°), NC alarmni izlaz,
tamper, nosač u kompletu
18,00
A
B
RXC-ST
Quad infracrveni detektor pokreta dometa 12 m. Zidno plafonski nosač u kompletu
20,00
A
C
OML-DT
Kombinovani quad PIR+moikrotalasni detektor dometa 15 m, pokrivanje 85°, podesiva osetljivost, NC
alarmni i tamper izlazi, ugrađen terminal za balansiranje završnim otporima
59,00
B
C
OML-DAM
Kombinovani quad PIR+moikrotalasni detektor dometa 15 m sa PIR anti-masking funkcijom,
pokrivanje 85°, podesiva osetljivost, NC izlazi za signalizaciju alarma, tampera i greške, ugrađen
terminal za balansiranje završnim otporima, stupanj sigurnosti-grade 3
109,00
A
C
S-VISTA100
Detektor pokreta sa dualnim PIR elementom dometa 12 m, ugrađena ''look down'' sočivo, NC ili NO
alarmni izlaz, tamper
15,00
A
C
LC-100PI
Quad infracrveni detektor neosetljiv na kućne ljubimce težine do 25 kg, domet 15 m, pokrivanje 90°,
podesiva osetljivost, NC kontakt, tamper
10,00
A
@
BRAVO5.01
Quad plafonski PIR detektor, 360°, domet o bima 7-12 m, 30 zona, NC kontakt, tamper
28,00
A
A
Str 8 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
S-BIM100
Kombinovani dualni PIR+moikrotalasni detektor pokreta dometa 12 m. ''Look down'' sočivo, AND/OR
funkcija detekcije, izbor NC ili NO alarmnog izlaza
34,00
A
C
S-BIR100
Detektor pokreta sa dualnim PIR elementom, domet 12 m, pokrivanje 110°, NC alarmni izlaz, tamp er
9,90
A
C
S-BIC100
Detektor pokreta sa dualnim PIR elementom za plafonsku montažu, tipično pokrivanje 6 m-360° (na
3.6 m visine). Visina montaže od 2.5-6 m visine
19,00
A
C
LC-101CAM - COL
Quad infracrveni detektor sa kamerom u boji u kompletu, neosetljiv na kućne ljubimce težine do 25
kg, domet 15 m, pokrivanje 90°, NC i NO kontakti, tamper, zglobni nosač za zidnu montažu u
kompletu
199,00
A
A
BRAVO5.01GB
Quad plafonski PIR detektor i detektor loma stakla, 360°, NC kontakt, tamper
75,00
A
C
SL-PI360-A03
Detektor pokreta sa dualnim PIR elementom za plafonsku montažu, pokrivanje prečnika 4,5 - 6 m
(360°), NC alarmni kontakti, tamper
13,00
A
B
SL-ODPIMW12A32
Kombinovani PIR+moikrotalasni detektor pokreta neosetljiv na kućne ljubimce težine do 20 kg za
unutrašnju ili spoljašnju ugradnju (IP54), domet 12 m, pokrivanje 110°, podesiva osetljivost, NC ili N O
alarmni kontakti, tamper
75,00
A
C
FA-3
Zidni i plafonski nosač, pomeranje +/- 45° vodoravno, do 15°vertikalno
4,50
A
C
LC-MBS
Zidno-plafonski nosač za LC seriju detektora pokreta
1,75
A
@
LC-LENSCOR
Sočivo "hodnik" i "zavesa"za LC seriju detektora
1,20
A
B
LC-105GB
Detektor loma stakla. Digitalna obrada signala i kombinovana detekcija loma stakla i vibracija koje
nastaju udarcima i sečenjem stakla smanjuju mogućnost lažnih alarma.
19,00
A
A
DG50
Detektor loma stakla, pokrivanje 10 m x 10 m, NC kontakti, tamper
22,00
A
B
VIBRO
Mikroprocesorski vibracioni detektor, radius pokrivanja 1,5 - 3,5 m
26,00
A
C
TANE MET200AR
Nadgradni magnetni kontakt metalni, verzija sa protivsabotažom (AR). maksimalni razmak 50 mm
10,00
A
B
CSA424TF
Metalni ugradni magnetni kontakt prečnika 20 mm, maks. razmak 20 mm (12 mm u gvožđu), NC
kontakt, tamper, 120 cm kabla u kompletu, boje mesinga
15,00
A
C
SL-MGSM-A25
Metalni magnetni kontakt za rolo vrata, maks. razmak 60 mm
15,00
A
C
SL-MGSM-A16
Metalni nadgradni magnetni kontakt, razmak 35 mm, NC kontakt, 25 cm kabla u kompletu
9,00
A
C
SL-MGSPWh-A15
Plastični nadgradni magnetni kontakt, razmak 20 mm, NC kontakt, bele boje
2,10
A
A
SL-MGSPWh-A29
Plastični nadgradni magnetni kontakt, domet 25 mm, NC i NO kontakti
8,00
A
C
SL-MGSPWh-A19
Minijaturni nadgradni magnetni kontakt, domet 20 mm, NC kontakt, 25 cm kabla u kompletu, bele
boje
2,50
A
A
SL-MGFPBr-A24
Ugradni plastični magnetni kontakt prečnika 24 mm, maks. razmak 45 mm, smeđe boje
7,00
A
C
SL-MGFPWh-A17
Plastični ugradni magnetni kontakt prečnika 11 mm, maks. razmak 20 mm, NC kontakt, 25 cm kabla
u kompletu, bela boja
2,00
A
A
CSA484 I
Protivprepadni panik taster, reset ključem, bela plastika, aluminijumski oklop
25,00
A
C
Str 9 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
SL-PBTRE-C01
Protivprepadni panik taster, reset ključem, crna plastika, aluminijumski oklop
SL-PBTMSW-A09
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
18,00
A
C
Protivprepadni panik taster u plastičnom kućištu sa ključem za resetovanje, NO i NC alarmni kontakti
4,00
A
C
SL-PBT-A05
Protivprepadni panik taster, NO i NC alarmni kontakti
1,70
A
A
S-ID100
Konvencionalni optički detektor požara, niskoprofilni
17,00
AN
@
S-ID200
Konvencionalni termički detektor požara.
15,50
AN
A
S-ID300
Konvencionalni multikriterijumski optičko-termički detektor požara.
21,00
AN
A
S-EB0010
Podnožje za Inim konvencionalne detektore Iris serije i adresabilne detektore Enea serije
3,20
AN
@
S-EB0020
Relejno podnožje za Inim konvencionalne detektore Iris serije i adresabilne detektore Enea serije
10,00
AN
A
S-EB0030
Odstojnik za nazidnu monzažu za Inim ED i ID tip detektora, za montažu ispod EB0010 i EB0020 tipa
podnožja .
3,20
AN
C
SL-FOCO9-K01
Optički protivpožarni detektor u kombinaciji sa detektorom ugljen monoksida za samostalne aplikacije
sa sopstvenim baterijskim napajanjem (9V), ugrađena interna zujalica
25,00
A
C
BELT DOMINO
CO
Samostojeći detektor ugljen monoksida (Domino), sa zvučnom signalizacijom i relejnim izlazom,
napajanje 220 Vac
229,00
B
C
BELT SCACCO
LPG
Samostojeći detektor L.P.G. gasa (Scacco), sa zvučnom signalizacijom i relejnim izlazom, napajanje
220 Vac
79,00
B
C
BELT SCACCO
METAN
Samostojeći detektor metana (Scacco), sa zvučnom signalizacijom i relejnim izlazom, napajanje 220
Vac
79,00
B
C
SL-GLMS12-A07
Samostojeći nadgradni detektor eksplozivnih gasova, NO i NC alarmni kontakti, napajanje 12 Vdc
29,00
A
C
SL-GLMF12-A08
Samostojeći ugradni detektor eksplozivnih gasova, izbor NO ili NC alarmnog izlaza, napajanje 12 Vdc
29,00
A
C
CSA2450 NM
Detektor poplave sa relejnim alarmnim izlazom, 12 ili 24 Vdc, IP67, podesiva osetljivost
209,00
A
C
CSA2450 N
Detektor poplave sa relejnim alarmnim izlazom, 12 ili 24 Vdc, IP67
209,00
A
C
CSA1450
Detektor poplave i vlage sa relejnim alarmnim izlazom, 12/24 V
59,00
A
B
CSA1450/S
Dodatna sonda za detekciju poplave - spaja se na CSA1450 detektor
35,00
A
B
WIN EA200 (WIN
UTA 1)
Digitalni detektor Min. i Max. teperature sa LCD ekranom, mereno područje od 0 do 50° C (-50° do
150° C sa dodatnim temperaturnim sondama), 2 zasebn a i jedan zajednički relejni izlaz
109,00
C
B
WIN M-001-0086
Vodonepropusna temperaturna sonda od -50 do +70°C
65,00
C
C
WIN M-001-0087
Vodonepropusna temperaturna sonda od 0 do +148°C
89,00
C
C
WIN HA III
Nadzirani detektor relativne vlažnosti vazduha u rasponu od 5% do 95%, za rad je potrebna
centralna jedinica WIN EA200
169,00
C
C
AX-200TF
Spoljašnja sinhronizovana infracrvena barijera sa dva zraka dometa 60 m, 4 frekvencijska kanala
225,00
B
C
Str 10 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
SL-OIR60-A31
Sinhronizovana aktivna infracrvena barijera sa dva zraka za spoljašnju instalaciju
SL-OIR100T-A27
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
79,00
A
B
Sinhronizovana aktivna infracrvena barijera sa tri zraka za spoljašnju instalaciju dometa 100 m
109,00
B
B
S-BD-D060
Sinhronizovana aktivna infracrvena barijera sa dva zraka za spoljašnju instalaciju dometa 60 m
75,00
B
C
S-BD-T100
Sinhronizovana aktivna infracrvena barijera sa tri zraka za spoljašnju instalaciju dometa 100 m
119,00
B
C
S-BD-Q200
Quad photoelectric detector, range 200m.
199,00
B
C
HU-3
Grejač za barijere AX-100TF/ AX-200TF (par)
99,00
B
C
SL-OIRHU-B03
Grejač za aktivne infracrvene barijere NB-OIR60-B01 i NB-OIR30-B02 - dva grejača u kompletu
19,00
A
C
AX-100TFR
Infracrvena barijera sa dva zraka, domet 30m, baterijsko napajanje (AX-200TFR BAT baterije nisu u
kompletu), bežicna primena uz dodatni bežicni predajnik
449,00
B
C
VX-402R
Pasivni IC detektor pokreta niske potrošnje za spoljašnju ugradnju sa dva dvostruka PIR elementa,
pokrivanje 90°, domet 12 m, 28 zona, NC/NO kontak ti, tamper. Omogućena bežična instalacija uz
korišćenje bežičnih magnetnih kontakata (AMC10 / WS4945 - nisu u kompletu)
179,00
B
C
BX-80NR
Pasivni IC detektor pokreta niske potrošnje za spoljašnju zaštitu sa multiperimetarskim zrakom
dometa 24 m (12 m sa svake strane barijere). Omogućena bežična instalacija uz korišćenje bežičnih
mag.kontakata (AMC10 / WS4945 - nisu u kompletu)
179,00
B
C
FTN-R
Kompaktni, baterijski , dvostruki PIR detektor za spoljašnju montažu,dometa 2 ili 5m (izbor),
smanjene potrošnje, omogućava ugradnju bežičnog predajnika, zakretni nosač u kompletu (190 H
stupnj.), napredna SMDA tehnologija, inteligentna AND detekcija, visok nivo kompenzacije spoljnih
uticaja. Idealan za rezidencijalne i manje komercijalne objekte. (raspoloživa i antimasking izvedba)
129,00
B
C
VX-402
Spoljašnji detektor sa dva dvostruka PIR elementa, pokrivanje 90°, domet 12 m, 14 zona detekcije,
NC/NO kontakti, tamper
129,00
B
C
LC-171
Kombinovani dvostruki PIR i mikrotalasni detektor za spoljašnju zaštitu sa podesivom funkcijom
neosetljivosti na kućne ljubimce težine do 35 kg, domet detekcije 18 m
95,00
B
A
LC-151
Kombinovani PIR i mikrotalasni detektor za spoljašnju zaštitu sa ugrađenim filterom za neosetljivosti
na kućne ljubimce težine do 36 kg, domet detekcije 15 m
59,00
B
A
BX-80N
PIR detektor za spoljašnju zaštitu, dva zraka, domet 12 m na obe strane, NC/NO kontakti
125,00
B
C
FTN-ST
Kompaktni, dvostruki PIR detektor za spoljašnju montažu, dometa 2 ili 5m (izbor), zakretni nosač u
kompletu (190 H stepeni), napredna SMDA tehnologija, inteligentna AND detekcija, visok nivo
kompenzacije spoljnih uticaja. Idealan za rezidencijalne i manje komercijalne objekte. (raspoloživa i
antimasking izvedba)
109,00
B
C
SL-OIR150-F03
Sinhronizovana uska aktivna infracrvena barijera sa osam zraka za spoljašnju zaštitu okvira vrata i
prozora dometa 20 m
99,00
B
C
SL-OIR100-F02
Sinhronizovana uska aktivna infracrvena barijera sa šest zraka za spoljašnju zaštitu okvira vrata i
prozora dometa 20 m
89,00
B
C
Str 11 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
WLS-S1
Univerzalna bežična spoljašnja sirena sa bljeskalicom i solarnim napajanjem
96,00
B
A
S-IVY-B
Samonapajajuća sirena sa bljeskalicom za spoljašnju montažu sa ugrađenim modulom za
signalizaciju punjenja penom. Spajanje direktno na i-BUS SmartLiving alarmnih centrala
85,00
A
C
BENT-CALL-FPI
Samonapajajuća spoljašnja sirena sa bljeskalicom, 6 programabilnih zvukova, ugrađen sklop za
zaštitu od punjenja penom
89,00
A
C
SL-SIREXFL-FO
Samonapajajuća sirena sa strobom za spoljnu montažu. Ugrađen sklop protiv punjenja penom.
75,00
A
C
DSC SIREN LADY
PI
Samonapajajuća spoljašnja sirena sa bljeskalicom, 6 programabilnih zvukova, programibilno vrijeme
isključenja zvučnog izlaza
51,00
A
A
SL-SIREXFL
Samonapajajuća sirena sa bljeskalicom za spoljnu montažu
49,00
A
B
SL-SIRINFL
Sirena sa bljeskalicom za unutrašnju montažu bez mogućnosti samonapajanja, elegantna izvedba sa
poklopcem u beloj boji, napajanje 12 Vdc
22,00
A
C
SL-SIRIN
Sirena za unutrašnju montažu bez bljeskalice i mogućnosti samonapajanja, elegantna izvedba sa
poklopcem u beloj boji, napajanje 12 Vdc
16,00
A
C
BENT-WAVE/WS
Unutrašnja sirena sa strob lampom
31,00
AD
C
BENT-WAVE/W
Unutrašnja sirena - bela bez bljeskalice, bez samonapajanja, 12 Vdc, sirena 90 mA-104 dB/1m,
126x132x53mm, IP31
16,00
AD
@
SL-SIRIS-A10
Piezzo sirena sa bljeskalicom crvene boje za unutrašnju instalaciju, napajanje 12 Vdc
7,00
A
A
BENT-B-TEL2
PSTN komunikator sa 4 programabilna alarmna ulaza i 2 izlaza za praćenje ili upravljanje sistemom.
Dojava događaja u digitalnom formatu (Contact ID) ili snimljenim glasovnim porukama na ukupno 8
programiranih telefonskih brojeva
139,00
A
C
SL-TEL02
Telefonski pozivnik, dojava na 6 telefonskih brojeva aktiviranjem tri alarmna ulaza. Omogućeno
snimanje glasovnih poruka ukupnog trajanja 32 sekunde
91,00
A
A
S-LINK-E
Komunikator, back-up standardne tel.linije, opcija protivprovalne centrale sa 5 zona, 5 konfigurabilnih
ulazno/izlaznih priključnica, dojava internih događaja CONTACT ID formatom, glasovnim (potreban SLogos 60) ili SMS porukama na 10 tel.brojeva, CALLER ID funkcija kontrole programabilnih izlaza,
interne zujalice i uključenja/isključenja opcionalne al.centrale, managemant DTMF i SMS naredbama
za 100 tel.brojeva
249,00
A
C
S-LINK-L/W
Komunikator, back-up standardne tel.linije, 5 konfigurabilnih ulazno/izlaznih priključnica, dojava
internih događaja CONTACT ID formatom ili SMS porukama na 10 tel.brojeva, CALLER ID funkcija
kontrole programabilnih izlaza i interne zujalice, managemant DTMF i SMS naredbama preko GSM
mreže za 100 tel.brojeva
159,00
A
A
DSC GS3105K
Komunikator sa funkcijom simulacije ili back up-a telefonske linije. Alternativno rešenje IP
komunikacije.
165,00
A
C
ULTRA0613
Akumulator 6V 1,3Ah
4,00
G
C
ULTRA1212
Akumulator 12V 1,3Ah
7,00
G
A
ULTRA1219
Akumulator 12V 2,4Ah
10,00
G
A
ULTRA1240
Akumulator 12V 4Ah
12,00
G
C
ULTRA1270
Akumulator12V 7Ah
14,50
G
@
ULTRA12150
Akumulator 12V,18Ah
45,00
G
A
ULTRA12220
Akumulator 12V 22 Ah
55,00
G
C
ULTRA12240
Akumulator 12V,26Ah
79,00
G
C
PS40VA/E
Transformator 220/16,5 Vac, 40VA
15,00
B
C
Str 12 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
PS20VA/E
#N/A
PS1520
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
9,00
B
C
Stabilisani ispravljač 12 V / 1,5 A
13,00
B
B
PS3020
Stabilisani ispravljač 12 V / 3 A
19,00
B
B
SL-IPS12040
Napajanje 40W, [email protected],8Vdc
41,00
B
C
SL-IPS12100
Napajanje 100W, [email protected],8Vdc
111,00
B
C
SL-BPS12040
Napajanje 40W, [email protected],8Vdc, u metalnom kućištu koje omogućava i smeštaj akumulatora
79,00
B
C
SL-BPS12100
napajanje 100W, [email protected],8Vdc, u metalnom kućištu koje omogućava i smeštaj akumulatora
149,00
B
C
PC5001CP
Plastično kućište za PC5108 modul zonskog proširenja ili PC5208 programibilni izlazni modul.
Dimenzije: 146 x 105 x 26 mm
12,00
A
C
PC510E
Metalno kućište za centralu PC510
11,00
A
B
PC5001C
Metalno kućište za PC5108 modul zonskog proširenja ili PC5208 programibilni izlazni modul.
Dimenzije: 152 x 122 x 38 mm
18,00
A
C
PC5002C
Metalno kućište za PC5204 modul dodatnog napajanja: Dimenzije: 213 x 235 x 76 mm
14,00
A
C
PC5003C
Metalno kućište za elektronsku ploču alarmne centrale. Dimenzije: 287 x 297 x 76 mm
19,00
A
B
PC5004C
Metalno kućište za ESCORT ili PC5400 printer modul. Dimenzije: 229 x 178 x 66 mm
31,00
A
C
DSC L1
Bravica za kućište alarmne centrale
2,30
A
A
T1
Tamper za kućište alarmne centrale
7,50
A
A
T1/E
Tamper za kućište alarmne centrale
4,00
A
C
SA22BI
Dva provodnika 0.22 mm2, oklopljeni, negorivi, 100 m
0,19
G
C
SA42BI
Četiri provodnika 0.22 mm2, oklopljeni, negorivi, 100 m
0,21
G
B
SA62BI
Šest provodnika 0.22 mm2, oklopljeni, negorivi, 100 m
0,27
G
@
SA82BI
Osam provodnika 0.22 mm2, oklopljeni, negorivi, 100 m
0,40
G
B
SA2510BI
Dva provodnika 0.5 mm2 + deset provodnika 0.22 mm2, oklopljeni, negorivi, 100 m
0,70
G
C
SA2512BI
Dva provodnika 0.5 mm2 + 12 provodnika 0.22 mm2, oklopljeni, negorivi, 100 m
0,76
G
C
SAR0208HFAA-1
Oklopljeni Protivpožarna kabl, kruti provodnici 2 x 0,8 mm2, samogasivi crveni PVC omotač
0,45
G
C
SAS0215HFAAH
Vatrootporni kabl, 2 x 1,5 mm2, oklopljen aluminijumskim omotačem, crveni, fleksibilni
1,07
G
C
SAS0210HFAAH
Protivpožarna kabl, ne podržava gorenje, 2x1,0 mmq, oklopljeni aluminijumskim omotačem, crveni,
fleksibilni
0,78
G
C
SAR0408HFAA-1
Vatrootporni kabl, 4x0,8 mmq
0,79
G
C
SAS0210HFEEHF3
SAR0208HFELXF3
SAR0208HFELXF3
SSR0214HUELUF3
SAM0208HFELXF3
SAR0208HFEEUF3E90
SAS0210HDAAH
B
Protivpožarna kabl, vatrootporni E30, 2x1,0 mmq, oklopljeni aluminijumskim omotačem, crveni,
fleksibilni
1,25
G
C
Oklopljeni vatrootporni kabl E30 2 x 0,8 mm2; crveni omotač
1,05
G
C
Oklopljeni vatrootporni kabl E30 2 x 0,8 mm2; crveni omotač
1,05
G
C
Vatrootporni kabl E30, 2x1,5mm2(14/10), crveni
1,70
G
C
Vatrootporni kabl E30, 2x2x0,8mm2 (oklopljeni), crveni
1,60
G
C
Vatootporni kabl E90, 2 x 0,8mm2(puni vodič), oklopljen aluminijskim plaštom; crveni, bez halogena.
0,95
G
C
Protivpožarna kabl 2x1 , omotač PVC PLAVE boje GR3
0,60
G
C
SAS0410HDAAC
Protivpožarna kabl, ne podržava gorenje, 4x1 mmq, oklopljeni aluminijumskim omotačem, PLAVE
BOJE, fleksibilni
0,75
G
C
UTP/LEVEL 5
UTP tip provodnika 4 parice sa krutim provodnicima 0.22 mm2
0,33
G
C
RG59 B/U
Koaksijalni kabl 75 Ohm, spoljašnji omotač PVC prečnika 6,2 mm
0,40
G
A
RG59 B/U (200m)
Koaksijalni kabl 75 Ohm, spoljašnji omotač PVC prečnika 6,2 mm
0,41
G
B
Str 13 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
RG59 B/U (500m)
Koaksijalni kabl 75 Ohm, spoljašnji omotač PVC prečnika 6,2 mm pakovanje u bubnjevima od 500m
0,41
G
B
RG59B/U+2x05
Koaksijalni kabl 75 Ohm, spoljašnji omotač PVC prečnika 6,2 mm, dodatni vodovi 2x0,50
1,30
G
C
RG59micro+2x05
(200m)
Mikro koaksijalni kabl 75 Ohm sa dodatnim provodnicima 2x0,50mm2, 200m
0,99
G
C
RG11 DIGITAL KX100
Digitalni kabl RG 11, na udaljenost 1000m
0,85
G
C
PC1555RK Z
Dodatna 6 zonska LED tastatura za PC1565, 1 ulaz za zonu, 5 lampica sistema
45,00
A
B
KLASIČNI I IP VIDEO NADZOR
DVCPRO-DVR2716D1/400
Stand-alone 16 kanalni mrežni DVR, CVBS, VGA, BNC loop, BNC spot, SATA interfejs, pentaplex,
H.264 kompresija, brzina snimanja [email protected], RS485, RS232, eSATA, HDMI, audio, eksport USB
MS, DVDRW (opcija), LAN 10/100/1000Base-T, Auto DHCP, ADSL, DDNS, WEB server, mobile
client, dual stream, POS, SMART, rack mount, napajanje 12 VDC potrošnja 7A.
899,00
AB
C
DVCplus-DVR2716D1/400
Stand-alone 16 kanalni mrežni DVR, SATA interfejs, quadpleks, H.264 kompresija, brzina snimanja
[email protected], RS485, eSATA, HDMI, eksport USB MS, DVDRW (opcija), LAN, DHCP, ADSL, DDNS,
WEB server, mobile client, dual stream, napajanje 12VDC, adapter u kompletu
699,00
AB
B
DVC-DVR2716D1/B/400
Stand-alone 16 kanalni mrežni DVR, SATA interfejs, quadpleks, H.264 kompresija, brzina snimanja
[email protected], RS232/RS485, eSATA, eksport USB MS, LAN, DHCP, ADSL, DDNS, WEB
server, dual stream, napajanje 12VDC, adapter u kompletu
349,00
AB
@
DVCPRO-DVR2708D1/200
Stand-alone 8 kanalni mrežni DVR, CVBS, VGA, BNC loop, BNC spot, SATA interfejs, pentaplex,
H.264 kompresija, brzina snimanja [email protected], RS485, RS232, eSATA, HDMI, audio, eksport USB
MS, DVDRW (opcija), LAN 10/100/1000Base-T, Auto DHCP, ADSL, DDNS, WEB server, mobile
client, dual stream, POS, SMART, rack mount, napajanje 12 VDC potrošnja 7A.
799,00
AB
C
DVCplus-DVR2708D1/200
Stand-alone 8 kanalni mrežni DVR, SATA interfejs, quadpleks, H.264 kompresija, brzina snimanja
[email protected], RS485, eSATA, HDMI, eksport USB MS, DVDRW (opcija), LAN, DHCP, ADSL, DDNS,
WEB server, mobile client, dual stream, napajanje 12VDC, adapter u kompletu
599,00
AB
B
DVC-DVR2708mini /B/200
Stand-alone 8 kanalni CIF mrežni DVR, SATA interfejs, quadpleks, H.264 kompresija, brzina
snimanja [email protected], eSATA, eksport USB MS, LAN, DHCP, ADSL, DDNS, WEB server, mobile
client, dual stream, napajanje 12VDC bez ventilatora, adapter u kompletu
229,00
AB
@
DVC-DVR2704D1mini/B/100
Stand-alone 4 kanalni mrežni DVR, SATA interfejs, quadpleks, H.264 kompresija, brzina snimanja
[email protected], eSATA, eksport USB MS, LAN, DHCP, ADSL, DDNS, WEB server, mobile client,
dual stream, napajanje 12VDC bez ventilatora, adapter u kompletu
129,00
AB
@
DVCplus USB
WiFi Dongle
DVCplus USB WiFi Dongle za DVC ® project i DVC ® plus digitalne snimače
15,00
O
B
DVCPRO-CAMSC491SHX-DN
ICR dan/noć kamera, 1/3’’ Sony Super HAD II , Smart-i DSP,CCD, C/CS montaža, rezolucija:
620TVL,osetljivost: 0.00001Lux(IR LED On) DWDR, BLC, DNR, OSD, napajanje 220VAC,
potrošnja 120mA.
129,00
AC
B
DVCplus-CAMSC3955SH
Vrhunska elektronska unutrašnja dan/noć kamera sa kombinacijom vrhunskih komponenata 1/3''
Sony ExView CCD te HIGH-END Sony Effio-P 4127 DSP, C/CS montaža, rezolucija: 700TVL,
osetljivost: 0.01Lux, SUPER WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, OSD, napajanje 12VDC, potrošnja 200mA.
119,00
AB
A
DVC-CAMSC3957SH
Elektronska unutrašnja dan/noć kamera, 1/3’’ Sony Super HAD II CCD, RJ10 DSP, C/CS montaža,
rezolucija: 650TVL, osetljivost: 0.01Lux, DWDR, BLC, HLC, DNR, OSD, napajanje 12VDC, potrošnja
2,5W
89,00
AB
A
DVC-CAMSC3956SH
Elektronska unutrašnja mini box kamera, 1/3” SHARP 2362/2352 CCD, RJ7 DSP, C/CS montaža,
rezolucija: 600TVL, osetljivost: 0.01,napajanje 12VDC, potrošnja 160 mA
dimenzije(šxvxd):49x49x55mm .
69,00
AB
B
FUJI 2.9-8mm DC
d/n
Objektiv 2.9mm-8mm DC, asferični F0.95-360, za dan/noć kamere
70,00
AB
A
FUJI 2.8mm-8mm
DC
Objektiv 2.8mm-8mm DC, asferični F0.95-360
55,00
AB
A
FUJI 3mm-8mm
DC
Objektiv 1/3'', varifokal 3mm-8mm, DC autoiris, F1.4, za više od 540 TVL
45,00
AB
A
DVC-LENAI3508DD-113A
Objektiv sa promenljivom žižnom dužinom, 3,5-8,0 mm, 1/3'', F1:1.4, DD autoiris, CS montaža
29,00
AB
A
DVC-LENAI2812DD-112A
Objektiv sa promenljivom žižnom dužinom, 2.8-12 mm, 1/3'', F1:1.4, DD autoiris, CS montaža
41,00
AB
A
DVC-LENAI0550DD-DN-131
Objektiv sa promenljivom žižnom dužinom 5-50 mm, za dan/noć kamere 1/3'', F1:1.4, DD autoiris,
CS montaža
79,00
AB
C
Str 14 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
DVC-LEN-AI2812Mpx
Varifokalni Mpx objektiv, 2.8-12 mm, auto iris F1.4, CS montaža
DVCPRO-MNTDW49-01
Zidni nosač dome kamera
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
45,00
AB
C
49,00
AC
C
DVCPRO-MNTDC49-02
Plafonski nosač dome kamera
49,00
AC
C
DVCPRO-JB-4903
Razvodna kutija i nosač integrisanih spoljnih kamera
65,00
AC
C
DVCPRO-MNTDP49-04
Stubni nosač dome kamera
39,00
AC
C
DVCPRO-MNTDX49-05
Zidni ugaoni nosač dome kamera
20,00
AC
C
DVCPRO-MNTDX49-06
Zidni ugaoni nosač dome kamera
26,00
AC
C
DVCPRO-HOUOH326-11
Kućište kamere za spoljašnju montažu komplet sa zidnim nosačem i grejačem, puni provod kabla,
napajanje 24 Vac
89,00
AB
C
DVCPRO-HOUOH326X-08
Kućište kamere za spoljašnju montažu komplet sa zidnim nosačem i grejačem, puni provod kabla,
napajanje 230 Vac
79,00
AB
C
DVC-HOUOH2530X-01
Spoljašnje kućište za kameru, sa grejačem, aluminijumsko, napajanje 220V, potrebno dodati nosač,
IP66
25,00
AB
A
DVC-HOUOH2530X-02
Spoljašnje aluminijumsko kućište za kameru, sa grejačem i provodom kabla, napajanje 220 Vac,
potrebno dodati nosač, IP66
31,00
AB
A
DVC-HOUOH2530-03
Spoljašnje aluminijumsko kućište za kameru, sa grejačem i provodom kabla, napajanje 12Vdc,
potrebno dodati nosač, IP66
31,00
AB
B
DVCPRO-MNTOB1-05
Adapter za montažu na stub kućišta sa nosačem za DVCPRO kućišta, materijal: inox
69,00
AB
C
DVCPRO-MNTOX3-08
Adapter za ugaonu montažu kućišta DVCPRO-HOU-32x, neophodan i zidni nosač
20,00
AB
C
DVCPRO-MNTOC3-09
Adapter za plafonsku montažu kućišta DVCPRO-HOU-32xx, neophodan i zidni nosač
25,00
AB
C
DVC-MNT-OW2501
Nosač za kućišta kamere, nosivosti 10 kg, za kućište DVC-HOU-OH2530X-01
7,00
AB
A
DVC-MNT-OW2502
Nosač za kućišta kamere sa provodom kabla, nosivosti 10 kg, za kućište DVC-HOU-OH2530X-02 i
DVC-HOU-OH2530-03
12,00
AB
A
DVC-MNT-OB2506
Adapter za montažu nosača spoljašnjeg kućišta na stub.
17,00
AB
B
DVC-MNT-IW3-02
Nosač kamere za unutrašnju zidnu montažu, dimenzije 218 mm, nosivost 1,5 kg
3,00
AB
@
DVCPRO-CAMOC492SH-V4-DNIR
Integrisana dan/noć spoljašnja IR kamera sa ICR filterom, 1/3'' Sony Super HAD CCD II,Smart-I
DSP. 3-axis nosač kućišta. DC Auto Iris Varifocal Lens 2.8-12mm objektiv, rezolucija 620 TVL,
osetljivost 0.00001Lux(IR LED), 42 IR LED dometa 40m, OSD, ,BLC, HLC, 3D-DNR,OSD.
Napajanje 12VDC/24VAC, potrošnja 700mA, dimenzije kućišta 100x125x230mm, IP67.
229,00
AC
A
DVCplus-CAMOC3948SH-V4-IR
Elektronska dan/noć spoljašnja IR kamera, 1/3'' Sony ExView 673/672AK CCD,Sony Effio-E 4140
DSP, megapixel 2.8-12mm varifokal objektiv, rezolucija 700 TVL, osetljivost 0 Lux IR ON (0.01Lux IR
OFF), 3 IR LED 3 generacije dometa 50m, napajanje 12VDC, potrošnja 625mA, dimenzije kućišta
102x147x295mm, IP66.
145,00
AB
A
DVC-CAMOC3954SH-V4-IR
Elektronska dan/noć spoljašnja IR kamera, 1/3'' Sony Super HAD CCD II, RJ10D DSP,
DSP, varifokal Mpx objektiv 2,8-12mm, rezolucija: 650, osetljivost: 0.0Lux (boja/IR LED On), 2 IR
LED 3 generacije dometa 40m, napajanje 12VDC, potrošnja 450mA, dimenzije kućišta
93x85x151mm, IP66.
129,00
AB
A
Str 15 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
DVC-CAMOC3949SH-IR
Elektronska dan/noć spoljašnja IR kamera, 1/3''SHARP 2362 CCD,RJ7 DSP, fiksni objekiv 3.6mm,
rezolucija: 600 TVL osetljivost: 0.0Lux (boja/IR LED On), 1 IR LED 3 generacije dometa 30m,
napajanje 12VDC, potrošnja 300mA, dimenzije kućišta 65x65x105mm, IP66.
85,00
AB
A
SLV-CAMOC501SH-IR
Elektronska dan/noć kamera sa IR-om,1/3'' SHARP CCD, DC Auto Iris fiksni 3.6mm objektiv,
rezolucija 600TVL, osetljivost 0.001Lux/F2.0, 24 IR LED dometa 20m.Napajanje 12VDC, potrošnja
300mA, dimenzije kućišta 86x60x55mm, IP66.
59,00
AB
A
SLV-ILU-3913IR45
IR iluminator za spoljašnju montažu, dometa 45m, 67 komada LED dioda, napajanje 12VDC
potrošnja 250mA
45,00
AB
B
DVCPRO-CAMDC493SH-V4-DN
Unutrašnja dome kamera 1/3'' Sony Super HAD II CCD , Smart-i DSP, 620TVL, DC Auto Iris
Varifokal 2.8mm-12mm, True Day/Night ,OSD, 2-Axis ,0.01Lux (Sens-up*1024x) ,DC 12V, 120mA.
149,00
AC
B
DVCplus-CAMDC3951SH-V4-IR
Elektronska unutrašnja dan/noć dome kamera, 1/3'' Sony 673/672AK CCD (ExView),Sony Effio-E
4127 DSP,megapikselni varifokal objektiv 2.8-12mm, rezolucija 700TVL, osetljivost: 0.01Lux, 30 IR
LED fi.5mm, dometa 30-35m, Auto BLC, napajanje 12VDC, potrošnja 420mA, 3-axis kućište.
129,00
AB
A
DVC-CAMDC3938SH-V4IR(2.8-12)
Elektronska unutrašnja dan/noć dome kamera, 1/3’’ Sony Super HAD II CCD, RJ10 DSP, varifokal
objektiv 2.8-12mm, F-stop 1.4,manual iris, rezolucija 650TVL, osetljivost: 0.0 Lux, 21 IR Led dometa
20m, Auto BLC, napajanje 12VDC,
potrošnja 4W, plafonska montaža
91,00
AB
A
DVC-CAMDC3952SH
Elektronska unutrašnja dan/noć dome kamera bez IR-a, 1/3” SHARP 2362/2352 CCD, RJ7 DSP,
Auto Iris fiksni objektiv 3.6mm, rezolucija 600TVL, 0.01Lux.,Auto BLC,napajanje 12VDC,potrošnja
160mA,3-axis kućište.
75,00
AB
A
SLV-CAMDC3953SH
Mini dome kamera, 1/3'' , 600 TVL, objektiv 3.6 mm, 12v 85mA
39,00
AB
A
DVCPRO-CAMVC494SH-V4-DNIR
Antivandal dan/noć dome kamera sa ICR filterom, 1/3” Sony Super HAD CCD II,Smart-I DSP, DC
Auto Iris varifokal objektiv 2.8-12mm, rezolucija 620TVL,osetljivost 0.01 LUX, 0.00001 LUX(SENSEUP X1024) ,Auto BLC,OSD,napajanje 12VDC/24VAC,potrošnja 500mA,dimenzije 150x100x150mm,3axis kućište, IP67.
199,00
AC
B
DVCplus-CAMVC3950SH-V4-IR
Antivandal ICR Dan/Noć Dome IR kamera, IP68, IK10 antivandal za spoljašnju montažu,
700TVL,Effio-E DSP, 1/3'' Sony 673/672AK CCD (ExView),varifokalni megapixel objektiv 2,8-12mm,
35 IR LED dometa 35m, autoiris, ATR,BLC, HLC, OSD, napajanje 12VDC, 350mA.
169,00
AB
A
DVC-CAMVC3923SH-V4-IR
(2.8-12)
Antivandal IR dome kamera u metalnom kućištu, 36 IR Led dometa 40m, 1/3'' SONY SUPER HAD
CCD 650TVL, RJ10 DSP, varifokalni Mpx, objketiv 2.8-12 mm, auto BLC, DWDR,IP65, napajanje
12VDC
109,00
AB
A
DVC-CAMVC3924SH-IR
Antivandal IR dome kamera u metalnom kućištu, 23 IR LED dioda dometa 25m, 1/3'' SONY SUPER
HAD CCD 550TVL 3.6mm objektiv, napajanje 12VDC
75,00
AB
A
SLV-CAMVC502SH-IR
Elektronska dan/noć antivandal dome kamera sa IR-om,1/3'' SHARP CCD, DC Auto Iris fiksni
3.6mm objektiv, rezolucija 600TVL, osetljivost 0.001Lux/F2.0,24 IR LED dometa 20m.Napajanje
12VDC, potrošnja 150mA, dimenzije kućišta 94x69mm.
55,00
AB
A
U
C
DVCHD-PTZD3711X20-DN
HDI- SDI PTZ kamera, full HD rezolucija 1080p,
1/3 ''2M Pixel CMOS senzor,,progresivno skeniranje i Auto WDR,,20x optički zoom i otvor blende
F1.6 (optički zoom + digitalni zoom =240x). izlazni video signal može digitalni i analogni koristeći Y /
Pb / Pr izlaze, Auto ICR,Motion Detection,IP66,Digitalni Auto Flip ,8 Alarmnih Ulaza (NC,NO), 2
releja, ,8 preseta (programabilna brzina i dijagonalno skeniranje),Pan Motion Omogućuje 0,1-90 ° /
sec Pan Speed,Maskiranje (8 zona),RS-422, RS-485.
1.999,00
DVCPRO-PTZD378X36-DN
Dan/noć PTZ kamera,rezolucija 700 TVL, 36X optički zoom, osetljivost 0.001 lux, 3.4 -122.4 mm, Fstop 1.6-4.5, auto iris (0.0004 lux C/B), ICR filter, 255 preseta, OSD, Effio E DSP, 1/4” 613K pixels
SONY Super HAD II ,napajanje 24VAC (nije u kompletu).
999,00
AC
C
DVCplus-PTZD379X28-DN
Dan/noć PTZ kamera,rezolucija 700TVL, 28X optički zoom,32 digitalni, 3.4 - 98mm, F-stop 1.6-4.5,
auto iris,osetljivost 0.001 lux (0.0004 lux C/B), ICR filter, 255 preseta, OSD, Effio E DSP, 1/4 SONY
Super HAD II ,napajanje 24VAC (nije u kompletu).
899,00
AB
C
Str 16 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
DVC-PTZD3710X12-DN
1/4 ''613K piksela Sony Super HAD II CCD,
Progresivno skeniranje 612.688 piksela
12x optički zoom, 32x digitalni zoom
Visoka Rezolucija 700 TV linija, 3.8 mm - 45.6 mm, , F-stop 1.6-3.2, auto iris
Day & Night (ICR),Digitalno smanjenje šuma (2D 3 D),OSD,Inteligentna detekcija pokreta
stabilizator slike, HLC, 360 ° rotacija i 0 ° ~ 180 ° ugao nagiba (Digital Flip)
AutoScan,Balun Video Out, jednostavan interfejs sa više protokola (Pelco-D, Pelco-P, Wonwoo)
ABS tijelo i Polikarbonat Dome Cover.
699,00
AB
C
DVC-PTZD503X12
Dan/noć PTZ kamera, 1/3'' Super HAD II CCD,Effio-e DSP, AF objektiv 3.8-38mm, zum 12 optički,
rezolucija: 650/700TVL (boja/cb), osetljivost: 0.001Lux/F2.0,odnos signal/šum =>65dB (AGC OFF)
OSD, BLC,
napajanje 12VDC, potrošnja 700mA.
299,00
AB
A
DVCPRO-DOMHO607-CB
Kućište za spoljašnju montažu DVCPRO dome kamera, ugrađen ventilator i grejač, providno staklo
189,00
AC
C
DVCPRO-DOMHO608-TB
Kućište za spoljašnju montažu DVCPRO dome kamera, ugrađen ventilator i grejač, zatamnjeno
staklo
189,00
AC
C
DVCPRO-MNTW620
Zidni nosač za kućišta DVCPRO-DOM-HO607-CB i DVCPRO-DOM-HO608-TB
69,00
AC
C
DVCPRO-MNTC621
Plafonski nosač za kućišta DVCPRO-DOM-HO607-CB i DVCPRO-DOM-HO608-TB
63,00
AC
C
DVCPRO-KYBD376-3O
Touch Pad Miš,kontroliše do 255 kamera,mala potrošnja el. energije,RS-485 / RS-422 komunikacija
pogramabilne korisničke postavke. (Preset Tour, uzorak, itd.),ugrađeni u 3-Axis joystick.Jednostavan
prenos programiranih podataka putem serijske komunikacije. Ugrađeni u 2 linijski LCD. Napajanje
DC12V /150mA.
399,00
AC
C
DVCplus-KYBR271-3O
Tastatura za upravljanje PTZ kamerama i DVC snimačima
549,00
AB
B
DVC-KYB-D5033O
Kontroler sa 3D (Pan / Tilt, Zoom) joystickom. Podešavanje preseta, ručna ili automatska kontrolaRS485/RS-232 (PC) komunikacija
Brzina komunikacije: 2400 19200Bps.
149,00
AB
C
DVCHD-DVR2704/1080p/20fps
Samostojeći 4 kanalni mrežni Full HD DVR, HDMI, VGA, SATA interfejs, pentaplex, H.264
kompresija, brzina snimanja [email protected], RS485, RS232, eSATA, audio, eksport USB MS, LAN,
DHCP, ADSL, DDNS, WEB server, mobile client, dual stream, POS, SMART, napajanje 12VDC,
potrošnja 5A
469,00
U
B
DVCHD-DVR2708/1080p/60fps
Samostojeći 8 kanalni mrežni Full HD DVR, HDMI, VGA, SATA interfejs, pentaplex, H.264
kompresija, brzina snimanja [email protected], RS485, RS232, eSATA, audio, eksport USB MS, LAN,
DHCP, ADSL, DDNS, WEB server, mobile client, dual stream, POS, SMART, napajanje 12VDC,
potrošnja 5A
1.099,00
U
C
DVCHD-DVR2716/1080p/80fps
Samostojeći 16 kanalni mrežni Full HD DVR, HDMI, HD-SDI, VGA, SATA interfejs, pentaplex, H.264
kompresija, brzina snimanja [email protected], RS485, RS232, eSATA, audio, eksport USB MS, LAN,
DHCP, ADSL, DDNS, WEB server, mobile client, dual stream, POS, SMART, napajanje 220VAC,
potrošnja max. 280W.
1.899,00
U
C
DVCHD-CAMSC495-DN
Box kamera sa 1/3'' Panasonic Progressive Scan Color CMOS, 1080(1920x1080)@30fps, ICR filter,
TV out(BNC), NTSC/PAL,Dual Output-Megapixel HD CCTV(BNC) i SD CCTV(BNC) Out, digital zoom
(x64),PIP(Full Image / Zoom Image), DNR, Dual Power(AC 24V / 12V).
209,00
U
B
DVCHD-CAMOC496-DN
Spoljašnja integrisana kamera sa 1/3'' Panasonic Progressive Scan Color CMOS,
1080(1920x1080)@30fps, DC Auto Iris Varifocal 2.8-10mm, f-stop 1.4, TV out(BNC),
NTSC/PAL,Dual Output-Megapixel HD CCTV(BNC) i SD CCTV(BNC) Out, digital zoom
(x64),PIP(Full Image / Zoom Image), DNR, 12Vdc.
319,00
U
B
DVCHD-CAMDC497-DN
Dome kamera sa 1/3'' Panasonic Progressive Scan Color CMOS, 1080(1920x1080)@30fps, DC Auto
Iris Varifocal 2.8-10mm, f-stop 1.4, TV out(BNC), NTSC/PAL,Dual Output-Megapixel HD
CCTV(BNC) i SD CCTV(BNC) Out, digital zoom (x64),PIP(Full Image / Zoom Image), DNR,12Vdc.
249,00
U
B
DVCHD-CAMVC498-DN
Antivandal kamera sa 1/3'' Panasonic Progressive Scan Color CMOS, 1080(1920x1080)@30fps,
DC Auto Iris Varifocal 2.8-10mm, f-stop 1, .4 TV out(BNC), NTSC/PAL,Dual Output-Megapixel HD
CCTV(BNC) i SD CCTV(BNC) Out, digital zoom (x64),PIP(Full Image / Zoom Image), DNR, 12Vdc.
299,00
U
B
DVCHD-SDI-RPT
Repeater za HD-SDI signal, prenos signala do 150m sa RG59 kabelom
79,00
O
C
Str 17 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
DVCHD-SDI balun
TX
Predajnik (balun) za prijenos HD-SDI video signala putem telefonske parice
109,00
O
C
DVCHD-SDI balun
RX
Prijemnik (balun) za prijenos HD-SDI video signala putem telefonske parice
109,00
O
C
FUJI 2.8-6mm
DC/3MP d/n
Megapixel (3Mp) varifocal objektiv 2.8-6mm, autoiris, dan/noć
219,00
AC
C
FUJI 2.8-8mm,
DC/3MP
Varifokal megapixel (3Mp) autoiris objektiv, 2.8-8mm
89,00
AC
C
DVC-LENAI2812DD-2MPDN
Varifokal objektiv 2,8-12 mm, za 2 megapixel dan/noć kamere 1/3'', F1:1.2, autoiris, CS mount
199,00
AB
B
AV AVERDIGI
EH6216H+
Hibridni 16 kanalni samostojeći snimač, 16 kombinovanih video ulaza (analog/IP), VGA, BNC spot,
BNC Loop (opcionalni kabl), SATA interfejs, H.264 kompresija - analog, H.264/MPEG4/MJPEG
kompresija - IP, analogna brzina snimanja [email protected], IP rezolucija snimanja 2.3Mpx (MJPEG) ili
1.3Mpx (H.264/MPEG4); maksimalno 5Mpx na prvom kanalu (MJPEG), RS485, RS232, eSATA,
audio, eksport USB MS, eksterni HDD, LAN, DHCP, DDNS, WEB server, mobile client, dual
stream, POS, E-map, napajanje 19VDC, adapter u kompletu
1.499,00
U
C
AV AVERDIGI
EH6108H+
Hibridni 8 kanalni snimač, 8 Kombinovanih video ulaza (analog/IP).Maksimalno 5Mpx na prvom
kanalu (MJPEG), ukupno 8Mpx na svim kanalima.
1.399,00
U
C
AV EH1008H-4
NANO
Hibridni 8 kanalni samostojeći snimač, 8 video ulaza (max. 4 IP ulaza), VGA, BNC spot, SATA
interfejs, H.264 kompresija - analog, H.264/MPEG4/MJPEG kompresija - IP, analogna brzina
snimanja [email protected], IP rezolucija snimanja 1.3Mpx; maksimalno 2.3Mpx na prvom kanalu u
MJPEG kompresiji, RS485, RS232, eSATA, audio, eksport USB MS, spoljašnji HDD, LAN, DHCP,
DDNS, WEB server, mobile client, dual stream, POS, E-map, napajanje 12VDC, adapter u kompletu
569,00
U
C
AV EH1004H-4
NANO
Hibridni 4 kanalni standalone snimač, VGA, BNC spot, SATA interfejs, H.264 kompresija - analog,
H.264/MPEG4/MJPEG kompresija - IP, analogna brzina snimanja [email protected] - analog, IP rezolucija
snimanja 1.3Mpx; maksimalno 2.3Mpx na prvom kanalu u MJPEG kompresiji, RS485, RS232,
eSATA, audio, eksport USB MS, eksterni HDD, LAN, DHCP, DDNS, WEB server, mobile client, dual
stream, POS, E-map, napajanje 12VDC, adapter u kompletu
349,00
U
B
VIV IP8161
H264 Megapixel dan/noć IP kamera u boji, 2Mpx CMOS, rezolucija 1600x1200, 25 [email protected]*600,
[email protected],slot za CF karticu, auto-iris objektiv 3 ~ 8 mm, F1.2, H.264/MJPEG/MPEG4
kodek , 3GPP, 12VDC/24VAC, PoE
629,00
U
B
VIV IP7161
Megapixel dan/noć IP kamera u boji, 2Mpx CMOS, rezolucija 1600x1200, 25 [email protected]*600,
[email protected],slotza CF karticu, auto-iris objektiv 4,5~10mm, F1.6, dual kodek MJPEG/MPEG4,
3GPP, 12VDC/24VAC, PoE
399,00
U
B
VIV IP7160
Megapixel IP kamera u boji, 2Mpx CMOS, rezolucija 1600x1200, 25 [email protected]*600,
[email protected],slotza CF karticu, manual-iris objektiv 4,2mm, F1.8, dual kodek MJPEG/MPEG4,
3GPP, 12VDC/24VAC, PoE
299,00
U
B
269,00
U
B
VIV IP8336W
1MP mrežna spoljašnja D/N IR kamera, 1/4'' CMOS čip, [email protected]*800 pixela ,mehanički IR
filter,objektiv f=3.6mm, triple stream H.264/MPEG-4/MJPEG kompresija, IP66.
VIV IP8133W
1MP mrežna unutrašnja kamera 1/4'' CMOS čip,802.11b/g/n WLAN, [email protected]*800 pixela
,objektiv f=3.45mm, triple stream H.264/MPEG-4/MJPEG kompresija,PoE
DC 5V.
199,00
U
B
VIV IP8132
1MP mini IP kamera u boji, 1/4'' CMOS, 3 lux, [email protected], DI/DO za spoljašnjisenzor i alarm,
H.264/MPEG4/MJPEG kompresija, podrška za 3GPP, ONVIF, 5VDC
159,00
U
B
VIV IP8361
2MP spoljašnja IP67 dan/noć mrežna kamera u boji, ugrađen IR led - 25 m, rezolucija 1600x1200,
brzina [email protected], slot za SD karticu, auto-iris objektiv 3~9mm, F1.2, multi kodek
MJPEG/MPEG4/H.264,12VDC/24VAC, PoE
789,00
U
B
VIV IP7361
Spoljašnja IP67, Megapixel dan/noć IP kamera u boji, 2Mpx CMOS, rezolucija 1600x1200, 25
[email protected]*600, [email protected],slot za CF karticu, auto-iris objektiv 3~9mm, F1.2, dual kodek
MJPEG/MPEG4, 3GPP, 12VDC/24VAC, PoE
709,00
U
B
VIV IP8335H
1MP WDR spoljašnja D/N IR kamera, 1/2.7'' CMOS čip, [email protected], mehanički IR
filter,varifokalni P-iris objektiv f=3-9mm, IR LEDice - udaljenost do 20m, H.264/MPEG-4/MJPEG
kompresija, IP67 zaštita napajanje 12VDC,24VAC, PoE, potrošnja max. 8.6W
629,00
U
B
VIV IP8332-C
1MP mrežna spoljašnja D/N IR kamera, 1/4'' CMOS čip, [email protected]*800 pixela ,mehanički IR
filter,objektiv f=3.6mm, triple stream H.264/MPEG-4/MJPEG kompresija, IP66 zaštita napajanje
12VDC,24VAC, PoE, potrošnja max. 4W, kamera dolazi sa postoljem za zidnu montažu tj. ''cable
management''.
359,00
U
B
Str 18 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
VIV IP8332
Mrežna spoljna D/N IR kamera, 1/4'' CMOS čip, mehanički IR filter,objektiv f=3.6mm, triple stream
H.264/MPEG-4/MJPEG kompresija, IP66 zaštita napajanje 12VDC,24VAC, PoE, potrošnja max. 4W
309,00
U
B
VIV IP8331
VGA mrežna spošaljnja D/N IR kamera, 1/4'' CMOS čip, mehanički IR filter, fiksni objektiv 4mm, triple
stream H.264/MPEG-4/MJPEG kompresija, IP66 zaštita napajanje 12VDC,24VAC, PoE, potrošnja
max. 4W
225,00
U
B
VIV FD8161
Dan/noć dome kamera, 15m IR LED, varifokalni auto iris objektiv, H264, MPEG4, JPEG, 2MP CMOS
senzor, 2MP 15fps, 720p 25fps, SD storage, PoE, PTZ
519,00
U
B
VIV FD8135H
1MP WDR ICR IP dome kamera sa PIR detektorom, 1/2.7' CMOS senzor, rezolucija 1MP
(1280x800), varifokalni 3-9mm P-iris, osetljivost: 0Lux (IR LED on), 18 IR LED dometa 20m,
MJPEG, MPEG-4 & H.264 kompresija, ugrađen micro SD/SDHC slot, multistreaming, BLC, AGC,
AWB, napajanje 24VAC, PoE, potrošnja 8W
479,00
U
B
VIV FD8131
Unutrašnja 1MP IP dome kamera, 1/4'' CMOS senzor, rezolucija 1MP (1280x800), 3 ~ 12 mm,
[email protected]: 0.5 Lux @F1.4,MJPEG/MPEG-4/H.264 kompresija, ugrađen SD/SDHC
slot, multistreaming, BLC, AGC, AWB, napajanje 12VDC+Po Epotrošnja 3.84 W, napajanje u
kompletu.
339,00
U
B
VIV FD8134
ICR dan/noć 1MP IP dome kamera, 1/4'' CMOS senzor, rezolucija 1MP (1280x800), fiksni 3.6mm,
osetljivost: 0Lux (IR LED on), 8 IR LED dometa 10m, MJPEG, MPEG-4 & H.264 kompresija, ugrađen
microSD/SDHC, multistreaming, BLC, AGC, AWB, napajanje 12VDC, PoE, potrošnja 4.5W,
napajanje u kompletu
279,00
U
B
VIV FD8133
Unutrašnja 1MP IP dome kamera, 1/4'' CMOS senzor, rezolucija 1MP (1280x800), fiksni 3.6mm,
osetljivost: [email protected], MJPEG/MPEG-4/H.264 kompresija, ugrađen SD/SDHC slot,
multistreaming, BLC, AGC, AWB, napajanje 12VDC, potrošnja 3.5W, napajanje u kompletu
235,00
U
B
VIV FD8136
Unutrašnja 1MP IP mini dome kamera, 1/4'' CMOS senzor, [email protected], fiksni 2.5mm (F-2), 3.6
mm (F-3), 6 mm (F-6) objektiv, osetljivost: [email protected], MJPEG/MPEG-4/H.264 kompresija,
ugrađen SD/SDHC slot, multistreaming, BLC, AGC, AWB, napajanje PoE, potrošnja 3.84W
209,00
U
B
VIV FD8361
Spoljašnja dan/noć dome kamera, 20m IR LED, varifokalni auto iris objektiv, H264, MPEG4, JPEG,
2MP CMOS senzor, 2MP 15fps, 720p 25fps, SD storage, PoE, IP67
709,00
U
B
VIV FD8335H
1MP HD WDR spoljašnja dan/noć dome kamera, varifokalni P iris objektiv 3-9mm,,
H264/MPEG4/MJPEG kompresija, [email protected], SD storage, ONVIF, 24VAC, PoE, IP66 (IK10
vandal-proof)
629,00
U
B
VIV MD7560
Fiksna 2MP dome spoljašnja anti-vandal mrežna kamera, 1/3.2'' CMOS čip, fiksni objektiv 2.8 mm,
15 [email protected], MJPEG/MPEG-4 kompresija, PoE
329,00
U
B
VIV MD7560D
Fiksna 2MP dome spoljašnja anti-vandal mrežna kamera, 1/3.2'' CMOS čip, fiksni objektiv 2.8 mm,
15 [email protected], MJPEG/MPEG-4 kompresija, 12-36VDC napajanje
319,00
U
B
VIV FD8131V
Antivandal 1 MPx spoljašnja kamera, 1/4’’ CMOS senzor, 1280x800 piksela, 3.6-12mm triple
CODEC, H.264/MPEG-4/MJPEG, 3-axis kućište pogodno na plafonsku i zidnu montažu, PoE.
399,00
U
B
VIV FD8134V
1MP mrežna antivandal spoljna dan/noć dome kamera, 1/4'' CMOS senzor, brzina [email protected],
fiksni 3.6mm ICR objektiv, osetljivost: 0Lux (IR LED on), 8 IR LED dometa 10m, H.264/MPEG4/MJPEG kompresija, ugrađen SD/SDHC, BLC, AGC, AWB, napajanje 12VDC, PoE, IP66 zaštita
349,00
U
B
VIV FD8133V
1MP mrežna antivandal spoljašnja dome kamera, 1/4'' CMOS senzor, brzina [email protected], fiksni
3.6mm objektiv, osetljivost: [email protected], H.264/MPEG-4/MJPEG kompresija, ugrađen SD/SDHC
slot, BLC, AGC, AWB, napajanje 12VDC, IP66 zaštita
309,00
U
B
VIV SD8323E
Spoljašnja pokretna dan/noć WDR dome IP kamera u boji, SONY EXview HAD CCD Sensor, 60 fps
@ 720x480, 36x zoom objektiv, IR-cut Filter, triple codec real-time H.264, MPEG-4 and MJPEG IP66
zaštita, PoE Plus, ONVIF
2.109,00
U
B
VIV SD8322E
Spoljašnja pokretna dan/noć WDR dome IP kamera u boji, SONY EXview HAD CCD Sensor, 60 fps
@ 720x480, 28x zoom objektiv, IR-cut Filter, triple codec real-time H.264, MPEG-4 and MJPEG
IP66 zaštita, PoE Plus,ONVIF
1.939,00
U
B
269,00
U
B
VIV PT8133W
WiFi PT- IP kamera u boji, 1/4'' CMOS, 1 MPx , 3.6mm objektiv,(1280x800), 0,3 lux,
[email protected],H.264/MPEG4/MJPEG,ugrađen mikrofon, 12VDC, PoE Plus.
Str 19 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
VIV SD8121
Pokretna dan/noć WDR dome IP kamera u boji, 1/4'' ExView CCD, 0,1 lux (0.01 c/b),
[email protected], zoom objektiv 12x optički, MJPEG/MPEG4/H.264 kompresija, 12 VDC, ONVIF
899,00
U
B
VIV PT8133
Upravljiva unutrašnja bežična IP kamera, fiksni objektiv 3.6mm, 1 MPx, 30 [email protected] 280x800, TripleCodec (H.264/MJPEG/MPEG-4), PoE, audio. ulaz.
239,00
U
B
VIV PD8136
Megapixelna pokretna mini dome kamera za unutrašnju ugradnju, 1 MPx, 3.6 mm, 0.3 Lux @
F1.8,[email protected],Triple-Codec(H.264/MJPEG/MPEG-4), PoE, ugrađen mikrofon.
U
B
VIV IP8151
Megapixel dan/noć IP kamera u boji, 1,3 Mpx CMOS, rezolucija 1280x1024 pixela, 30
[email protected], pogodna za rad u uslovima malog osvetljenja, slot za SD karticu, auto-iris objektiv
3,1 ~ 8 mm, F1.2, H.264/MJPEG/MPEG4 kompresija, ONVIF, 12VDC/24VAC, PoE
749,00
U
C
VIV IP8151P
Megapixel dan/noć IP kamera u boji, 1,3 Mpx CMOS, rezolucija 1280x1024 pixela, 30
[email protected], pogodna za rad u uslovima malog osvetljenja, slot za SD karticu, P-iris objektiv za
izrazito dobru oštrinu slike 3,1 ~ 8 mm, F1.2, H.264/MJPEG/MPEG4 kompresija, ONVIF,
12VDC/24VAC, PoE
749,00
U
C
VIV IP8162P
2MP Full HD megapixel dan/noć IP kamera u boji, CMOS chip, rezolucija 1920x1080 pixela, 30
[email protected], pogodna za rad u uslovima malog osvetljenja, slot za SD karticu, P-iris objektiv za
izrazito dobru oštrinu slike, 3,1 ~ 8 mm, F1.2, H.264/MJPEG/MPEG4 kompresija, ONVIF,
12VDC/24VAC, PoE
949,00
U
C
VIV IP8352
1,3 MP spoljašnja IP67 dan/noć IP kamera u boji, 1,3Mpx CMOS, rezolucija 1280x1024, 30
[email protected], [email protected],slot za SD karticu, auto-iris objektiv 3~9mm, F1.2, triple kodek
MJPEG/MPEG4/H.264, 3GPP, 12VDC/24VAC, PoE
749,00
U
B
VIV IP8362
2MP Full HD WDR spoljašnja IP66 mrežna kamera, 2 megapixel dan/noć IP kamera u boji, ugrađen
IR led - 15 m, rezolucija 1920x1080, brzina 30 [email protected], slot za CF karticu, auto-iris objektiv
3~9mm, F1.2, multi kodek MJPEG/MPEG4/H.264, 3GPP, 12VDC/24VAC, PoE
839,00
U
C
VIV IP8330
Mrežna spoljašnja Supreme D/N IR kamera, 60 fps, 1/4'' CMOS čip, mehanički IR filter,objektiv
f=4mm, triple stream H.264/MPEG-4/MJPEG kompresija, IP66 zaštita napajanje 12VDC,24VAC,
PoE, potrošnja max. 4W
312,00
U
C
VIV FD8361L
2MP spoljašnja dan/noć dome kamera, 20m IR LED, varifokalni auto iris objektiv 3-9mm, H264/
MPEG4/MJPEG kompresija, [email protected], [email protected], SD storage, 24VAC, PoE, IP66
719,00
U
C
VIV SD8362E
2MP Full HD spoljašnja pokretna dan/noć WDR dome IP kamera u boji, 1/3'' CMOS, 0,02 lux (0.001
c/b), ICR, 20x zoom (4,7-94 mm) objektiv, [email protected], [email protected], zoom objektiv 20x,
MJPEG/MPEG4/H264 kompresija, audio i alarmni ulazi/izlazi, ugrađena detekcija kretanja, 16 kanalni
program u kompletu, 24 VAC, napajanje u kompletu, IP66
2.699,00
U
C
VIV FE8171V
3,1MP 360° fish-eye antivandal mrežna dan/no ć dome kamera, WDR, fiksni 1.27mm fish-eye
objektiv, H264/ MPEG4/ MJPEG kompresija, [email protected], SD storage, 12VDC, PoE, ONVIF,
EN50155
809,00
U
C
VIV FD8362E
2MP Full HD WDR spoljašnja dan/noć dome kamera, varifokalni auto iris objektiv 3-9mm,
H264/MPEG4/MJPEG kompresija, [email protected], SD storage, ONVIF, 12VDC/24VAC, PoE,
IP66 (IK10 vandal-proof)
989,00
U
C
VIV FD8362
2MP Full HD WDR spoljašnja dan/noć dome kamera, varifokalni auto iris objektiv 3-9mm,
H264/MPEG4/MJPEG kompresija, [email protected], SD storage, ONVIF, 12VDC/24VAC, PoE,
IP66 (IK10 vandal-proof)
909,00
U
C
VIV FD8162
2MP Full HD WDR unutrašnja dan/noć dome kamera sa ugrađenim PIR detektorom, ugrađene IR
LED - 15m domet, varifokalni auto iris objektiv 3-9mm, H264/MPEG4/MJPEG kompresija,
[email protected], SD storage, ONVIF, 12VDC/24VAC, PoE
739,00
U
C
VIV IP8162
2MP Full HD megapixel dan/noć IP kamera u boji, CMOS chip, rezolucija 1920x1080 pixela, 30
[email protected], pogodna za rad u uslovima malog osvetljenja, slot za SD karticu, 3,1 ~ 8 mm
objektiv, F1.2, H.264/MJPEG/MPEG4 kompresija, ONVIF, 12VDC/24VAC, PoE
849,00
U
C
VIV VS8401
4-kanalni mrežni enkoder,H.264/MPEG4/MJPEG kompresija, 25 [email protected] po kanalu, RS 485,
napajanje 12VDC/24VAC, ONVIF
609,00
U
B
VIV VS8801
8-kanalni mrežni enkoder, triple stream H.264/MPEG4/MJPEG, 180 [email protected] (H.264 kompresija), RS
485, napajanje 12VDC/24VAC, ONVIF
949,00
U
C
VIV HFX1400
USB Joystick za upravljanje PTZ kamerama
499,00
U
C
uskoro
Str 20 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
VIV VS8102
Jednokanalni mrežni enkoder, dual stream H.264/MPEG4/MJPEG, RS 485, napajanje
12VDC/24VAC/PoE
289,00
U
C
VIV VS7100
Jednokanalni mrežni enkoder, dual stream MJPEG/MPEG4, RS 485, napajanje 12VDC
189,00
U
C
VIV NR8201
4 kanalni PoE mrežni snimač za Vivotek IP kamere, integrisan 4 portni PoE LAN switch,
H.264/MPEG-4/MJPEG kompresija, kompatbilan sa Vivotek VAST CMSom, 1 SATA HDD (nije u
kompletu) max. kapacitet 2TB
659,00
U
C
VIV NR8301
8 kanalni PoE mrežni snimač za Vivotek IP kamere, integrisan 8 portni PoE LAN switch,
H.264/MPEG-4/MJPEG kompresija, kompatbilan sa Vivotek VAST CMSom, 2 SATA HDD (nije u
kompletu) max. kapacitet 4TB
989,00
U
C
AV NXU8000-4
CH
Software za IP video nadzor - licenca za 4 kanala, podržava kamere do 5MP rezolucije, mogućnost
POS integracije, podržava do 4 E-mapE, mogućnost integracije sa CM3000 centralnim nadzornim
software-om, USB dongle prijava
239,00
U
C
AV NXU8000-8
CH
Software za IP video nadzor - licenca za 8 kanala, podržava kamere do 5MP rezolucije, mogućnost
POS integracije, podržava do 8 E-mapa, mogućnost integracije sa CM3000 centralnim nadzornim
software-om, USB dongle prijava
469,00
U
C
AV NXU8000-16
CH
Software za IP video nadzor - licenca za 16 kanala, podržava kamere do 5MP rezolucije, mogućnost
POS integracije, podržava do 8 E-mapa, mogućnost integracije sa CM3000 centralnim nadzornim
software-om, USB dongle prijava
799,00
U
C
AV NXU8000-32
CH
Software za IP video nadzor - licenca za 32 kanala, podržava kamere do 5MP rezolucije, mogućnost
POS integracije, podržava do 8 E-mapa, mogućnost integracije sa CM3000 centralnim nadzornim
software-om, USB dongle prijava
1.499,00
U
C
AV EXR6004 Mini
4 kanalni NVR, do 5 Mpx za jedan kanal, maksimalno 8 Mpx za ukupan maksimalan broj kanala.
Podržani formati H.264/MPEG-4/MJPEG format, disk:1x SATA; spoljni diskovi e-SATA HDD or RAID
x1
449,00
U
B
DVCPRO-MONLCD19C-618
19'' LCD monitor u boji, VGA rezolucija 1280 x 1024, HDMI rezolucija 1920x1080, omjer kontrasta
1000:1, 2 x BNC (loop), 1 x VGA, 1 x HDMI, napajanje 12VDC
299,00
O
C
DVC-MON-LCD27514 - HDMI
LCD (27'', 1920x1080, TN, 1200:1, 20000000:1(DCR), 170/160, 2ms,
VGA/DVI/HDMI/DisplayPort/USB2.0/Headphones, MM) Black
299,00
O
C
DVCPRO-MONLCD17C-617
17'' LCD monitor u boji, VGA rezolucija 1280 x 1024, HDMI rezolucija 1920x1080, omjer kontrasta
1000:1, 2 x BNC (loop), 1 x VGA, 1 x HDMI, napajanje 12VDC
249,00
O
C
DVC-MONLCD21.5-512 HDMI
LCD (21.5'', 1920x1080, TN, Full HD, 1000:1, 50000000:1(DCR), 170/160, 2ms, VGA/HDMI)
Black/White
169,00
O
C
DVC-TP-TRP11738
Pasivni primopredajnik video signala preko upletenih parica (video balun)
9,00
AB
A
DVC-TP-TRP41703
Četverokanalni video predajnik/prijemnik za prenos video signala putem upletene parice
50,00
AB
C
119,00
AB
C
4 BNC female to 1 x RJ45 female. 600m c-b, 400m u boji, dimenzije 138 x 66 x 28 mm
DVC-TP-TRA4-RJ1724
DVC-TP-TA1A1704
Aktivni predajnik video/audio/data signala na upletenu paricu , napajanje 12 Vdc u kompletu, (video
balun)
55,00
AB
C
DVC-TP-RA1A1705
Aktivni prijemnik video/audio/data signala sa upletene parice sa napajanjem 12 Vdc, (video balun)
62,00
AB
C
DVC-NZ-BNC1709
Prenaponska zaštita za koaksijalni kabl, BNC konektor
23,00
AB
C
DVC-NZ-TP-1711
Prenaponska zaštita za upletenu paricu (UTP), RJ45 konektor, zaštita 2 video parice
25,00
AB
C
DVC-NZ-ZN-1712
Prenaponska zaštita za video i upravljački signal, napr. za dome kamere.
49,00
AB
C
DVC-IZ-DVR-1715
Zaštita od smetnji za koaksijalni kabl, instaliranje ispred DVR-a
29,00
AB
C
DVC-GI-BNC1713
Zaštita od greške uzemljenja za koaksijalni kabl, BNC konektor.
33,00
AB
C
DVC-VA-1A-1708
Video/audio jednokanalno pojačalo sa napajanjeem, napajanje 12 Vdc u kompletu
58,00
AB
C
DVC-VD-104-1741
Video distributer/pojačalo 1 ulaz/4 izlaza, napajanje 220 Vac
69,00
AB
C
Str 21 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
DVC-CON232/485-1728
RS232/485 konverter
SLV-WLS-T/
R1-191
5.8 GHz audio video predajnik + prijemnik + prenosnik alarmnog signala, bez interferencije sa
bežičnim 2.4 GHz routerima. Domet 100m, spajanje alarmnih senzora i prenos signala, spajanje svih
vrsta žičnih kamera/mikrofona i slanje signala na prijemnik, skremblovanje audio/video signala,
dodatna 9dbi antena (opcija) 12V/800mA
DVC-ADAPTER
SW12V/1A
Napajanje za kamere, 12V 1A, sa izdvojenim kablom za 220VAC priključak
DVC-ADAPTER
SW12V/2A
Napajanje za kamere, 12V 2A, sa izdvojenim kablom za 220VAC priključak
DVC-ADAPTER12/500
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
21,00
AB
C
219,00
C
C
6,00
AB
@
9,00
AB
@
Konverter 14-24Vac na 12Vdc, 15-30Vac na 12Vdc, regulisani, max. 500mA. Koristi se u slučaju
kada se neki od komunikatora na 12Vdc priključuje u sistemima sa 24Vdc.
16,00
AB
C
DVC-PS-9/5A
Napojni modul 12 Vdc sa 9 odvojena izlaza, ukupna struja 5A
79,00
AB
B
DVC-PS-18/10A
Napojni modul 12 Vdc sa 18 odvojena izlaza, ukupna struja 9A
89,00
AB
B
DVC-PS-16/8A1733
Napojni modul za kamere 12/24Vdc, 8A, 16 izlaza i PTC zaštitom
229,00
AB
C
TV MODULATOR
15-TVM 101
Video i audio TV modulator . Moduliše A/V signal u CATV. Podešavanje od 65-135 kanala
(NTSC,CATV)/58-107 kanala (PAL,CATV).Audio i video izlaz 102x40x128mm
39,00
O
C
CCTV TESTER
Prenosni monitor na baterije uz funkcije za podešavanje kamere na mestu ugradnje uređaj
omogućava i testiranje upravljanje PTZ kamerama (ugrađen Pelco D protokol), generator video
signala za testiranje instalacije i monitora,kao i ispitivanje UTP kablova
259,00
O
C
BNC-C SP
BNC konektor za RG59, za krimpovanje
0,35
O
@
BNC-TWIST SP
BNC «twist» konektor
0,50
O
C
BNC-T SP
'T'' BNC konektor (2 ženska i 1 muški priključak)
0,65
O
C
BNC-BNC SP
Međukonektor BNC žensko-ženski za produživanje kabla
0,30
O
C
BNC-RCA SP
Međukonektor BNC u RCA(činč)
0,60
O
C
RCA-BNC SP
Međukonektor RCA u BNC
0,44
O
C
DVC-MONLCD3.5-361
Prenosni 3.5''LCD monitor, pogodan za instalatere, BNC video ulaz, napajanje 8xAA ili 12Vdc adapter
119,00
O
C
INTERFONI I VIDEOINTERFONI, RAMPE I AUTOMATIKA ZA VRATA
ELV 884G
Interfonski komplet (blister pakovanje) za 1 stan, dvožični, Sound System poziv, slušalica 8874,
nazidni spoljašnji panel serije Galileo, transformator M832
79,00
D
C
ELV 885E
Interfonski komplet (blister pakovanje) za 2 stana, višežični, izmenični poziv, slušalice 8870, nazidni
spoljašnji panel serije Galileo, transformator M832
79,00
D
C
ELV 885G
Interfonski komplet (blister pakovanje) za 1 stan, višežični, izmenični poziv, slušalica 8870, nazidni
spoljašnji panel serije Galileo, transformator M832
66,00
D
C
ELV 6837
Napajanje za ''dvožične'' sisteme, sa duplim generatorom tona za razlikovanje mesta poziva
93,00
D
C
ELV 930/000.04
Spoljašnja govorna jedinica
25,00
D
C
ELV 8877
Interfonska slušalica bele boje
15,00
D
C
ELV 8083
Galileo okvir za tri modula, 101 x 383 x 21 mm
17,00
D
C
Str 22 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
ELV 8082
Galileo okvir za dva modula, 101 x 271 x 21 mm
ELV 8000
Galileo prazni modul
ELV 8002
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
15,00
D
C
8,00
D
C
Galileo modul sa dva pozivna tastera i pozadinskim osvetljenjem
22,00
D
C
ELV 8003
Galileo modul sa tri tastera i pozadinskim osvetljenjem
24,00
D
C
ELV 8004
Galileo modul sa četiri tastera i pozadinskim osvetljenjem
23,00
D
C
ELV 8010
Galileo modul za govornu jedinicu
12,00
D
C
ELV 9193
Uzidna kutija za 3 modula.
5,00
D
C
ELV 9192
Uzidna kutija za 2 modula
4,00
D
C
ELV 9213
Okvir za zaštitu od kiše za tri modula, dim. 118 x 402 x 38 mm
38,00
D
C
ELV 9212
Okvir za zaštitu od kiše za dva modula, dim. 118 x 290 x 38 mm
31,00
D
C
ELV 9313
Kutija za nazidnu ugradnju za tri modula, dim. 118 x 402 x 30 mm
62,00
D
C
ELV 9312
Kutija za nazidnu ugradnju za dva modula, dim. 118 x 290 x 30 mm
52,00
D
C
COMM CDV35A+COMM DRC40CK
Video interfonski 4-žični komplet za 1 stan, proširiv i za više stanova, sastoji se od 3,5'' LCD
monitora u boji sa slušalicom i spoljašnje jedinice DRC-40CK.
145,00
T
B
COMM CDV50N+COMM DRC40CK
Video interfonski 4-žični komplet za 1 stan, proširiv i za više stanova, koji se sastoji od 5" LCD
monitora u boji sa slušalicom CDV-50N i spoljašnje jedinice DRC-40CK.
215,00
T
B
COMM CDV50A+COMM DRC4CAN
Videointerfonski 4-žični “handsfree” komplet za 1 stan, proširiv i za više stanova, sadrži 5'' handsfree
LCD monitor u boji i spoljašnju nazidnu jedinicu DRC-4CAN sa 1 pozivnim tasterom.
279,00
T
B
COMM CDV35U+COMM DRC4MC
Videointerfonski 4-žični “handsfree” komplet za 1 stan, proširiv i za više stanova; sadrži 3,5''
handsfree LCD monitor u boji i spoljašnju nazidnu jedinicu sa 1 pozivnim tasterom.
175,00
T
B
COMM DPV4HP2+COMM
DRC-4BAN
4-žični komplet za 1 stan, proširiv i za više stanova, sastoji se od 4" crno-belog monitora sa
slušalicom i spoljašnje jedinice DRC-4BAN.
159,00
T
C
COMM DPV4LH+COMM DRC4BAN
4-žični “handsfree” komplet za 1 stan, proširiv i za više stanova, sastoji se od 4" crno-belog monitora
i spoljašnje jedinice DRC-4BAN.
175,00
T
C
COMM DP2HP+COMM DR201AG
2-žični interfonski komplet za 1 stan, proširiv i za 2 stana
37,00
T
B
GSM interfonski
sistem
GSM interfonski komplet za 1 stan omogućava kontrolu posetioca i kada vlasnik nije u kući • kao
unutrašnja jedinica koristi se mobilni ili fiksni telefon• omogućava razgovor sa osobom koja je pred
vratima,kao i daljinsko otvaranje ulaznih vrata putem mobilnog ili fiksnog
telefona • mogućnost programiranja do 100 telefonskih brojeva • jednostavna ugradnja • pozivni
taster
v
na upit
C
Str 23 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
COMM CDV-71BE
7'' LCD monitor u boji sa slušalicom, za četverožične sisteme, mogućnost spajanja do 4 spoljašnje
jedinice, sadrži memorijsku jedinicu za memorisanje slika (128 slika), kontrola pomoću OSD (On
Screen Display) menija, mogućnost spajanja CCTV nadzorne kamere, mogućnost spajanja dodatne
interfonske slušalice COMM DP-4VR, nazidna ugradnja
349,00
T
C
COMM CDV-50A
5'' hands-free LCD monitor u boji, za četverožične sisteme. Povezivanje sa spoljašnjem jedinicom
COMM DRC-40CS, COMM DRC-41CSN, COMM DRC-4CAN, COMM DRC-4CH ili COMM DRC-nAC
(n=2,4,6,8), mogućnost spajanja dodatne slušalice za interkomunikaciju COMM DP-4VR, 2 video
ulaza za kamere
169,00
T
A
COMM CDV-50N
5'' LCD display u boji sa slušalicom, za četverožične sisiteme. Povezivanje sa spoljašnjom jedinicom
DRC-40CS, DRC-40CK, DRC-41CSN, DRC-4CAN, DRC-4CH, DRC-2AC1 ili DRC-nAC
(n=2,4,6,8, 10, 12, 14, 16), mogućnost spajanja dodatne slušalice za interkomunikaciju
149,00
T
A
COMM CDV-35A
3,5'' LCD monitor u boji sa slušalicom, za četverožične sisteme, prepoznaje PAL sistem. Povezuje se
sa spoljašnjom jedinicom DRC-40CK, DRC-4CAN, DRC-4MC ili DRC-nAC (n=2,4,6,8, 10, 12, 14,
16), mogućnost spajanja dve spoljašnje jedinice i dodatne slušalice za interkomunikaciju DP-4VHP.
89,00
T
A
COMM CDV-35U
3,5'' LCD handsfree monitor u boji, za četvorožične sisteme, prepoznaje PAL sistem. Povezuje se sa
spoljašnjom jedinicom DRC-40CK, DRC-40 MC, DRC-4CAN ili DRC-nAC (n=2,4,6,8, 10, 12, 14, 16),
mogućnost spajanja dve spoljašnje jedinice i dodatne slušalice za interkomunikaciju DP-4VHP.
119,00
T
A
COMM DRC-4AC
Spoljašnja pozivna jedinica za 4 stana, za četverožične sisteme (pripadna unutrašnja jedinica: COMM
CDV-50, COMM CDV-50A, COMM CDV-71BE, COMM CDV-71BQ), kolor kamera, ugradna
149,00
T
A
COMM DRC-2AC
Spoljašnja pozivna jedinica za 2 stana, za četverožične sisteme (pripadna unutrašnja jedinica: COMM
CDV-50, COMM CDV-50A, COMM CDV-71BE, COMM CDV-71BQ), kolor kamera, ugradna
139,00
T
A
COMM DRC-40CK
Spoljašnja pozivna jedinica za 1 stan, kamera u boji, nazidna ugradnja, za četverožične sisteme
(pripadni monitori: COMM CDV-35N, COMM CDV-50, COMM CDV-50A, COMM CDV-50P, COMM
CDV-71BE, COMM CDV-71BQ), ne sadrži pločicu za ime
67,00
T
A
COMM DPV-4HP2
4'' crno-beli monitor sa slušalicom za četverožične sisteme. Povezivanje sa spoljašnjim jedinicama
COMM DRC-40BS, COMM DRC-4BAN, COMM DRC-4BH ili COMM DRC-2AB1, spajanje do dve
spoljašnje jedinice, mogućnost spajanja dodatne slušalice za interkomunikaciju COMM DP-4VR ili
COMM DP-4VH
75,00
T
B
COMM DPV-4LH
4'' crno-beli handsfree monitor, za četverožične sisteme. Povezivanje sa spoljašnjim jedinicama
COMM DRC-40BS, COMM DRC-4BAN, COMM DRC-4BH ili COMM DRC-2AB1, spajanje do dve
spoljašnje jedinice, mogućnost spajanja dodatne slušalice za interkomunikaciju COMM DP-4VR
89,00
T
C
COMM DRC4AB/Sil
Spoljašnja pozivna jedinica za 4 stana, za četverožične sisteme (pripadni monitori: COMM DPV-4AE,
COMM DPV-4RH, COMM DPV-4LH, COMM DPV-4PN, COMM DPV-4PF2), crno bela kamera,
ugradna; boja-srebrna
115,00
T
C
COMM DRC2AB/Sil
Spoljašnja pozivna jedinica za 2 stana, za četverožične sisteme (pripadni monitori: COMM DPV-4AE,
COMM DPV-4RH, COMM DPV-4LH, COMM DPV-4PN, COMM DPV-4PF2), crno bela kamera,
ugradna; boja-srebrna
109,00
T
C
COMM DRC-40BS
Spoljašnja pozivna jedinica za 1 stan, za četverožične sisteme (pripadni monitori: COMM DPV-4AE,
COMM DPV-4RH, COMM DPV-4LH, COMM DPV-4PN, COMM DPV-4PF2 (kod monitora COMM
APV-4CME/2 se može koristiti kao dodatna zasebna kamera ispred stana), crno bela kamera,
nazidna ugradnja
66,00
T
C
COMM RF-1A
Napajanje 12Vdc/1A
21,00
T
A
COMM RF-2A
Napajanje 24Vdc/1A
21,00
T
C
COMM CAV-51M
5'' LCD kolor monitor sa slušalicom, za Multi-entry sisteme, mogućnost interkomunikacije sa drugim
unutrašnjim jedinicama unutar stana, mogućnost spajanja do 3 unutrašnje jedinice unutar jednog
stana, mogućnost povezivanja sa zvonom na vratima
199,00
T
C
COMM CAV-51AM
5'' LCD hands free kolor monitor za Multy Entry sisteme.
189,00
T
C
COMM APV-4PM
4'' crno-beli monitor sa slušalicom, za Multi-entry sisteme, mogućnost interkomunikacije sa drugim
unutrašnjim jedinicama unutar stana, mogućnost spajanja do 3 unutrašnje jedinice unutar jednog
stana, mogućnost povezivanja sa zvonom na vratima
100,00
T
C
COMM AP-5HM
Interfonska slušalica, za Multi-entry sisteme, mogućnost interkomunikacije sa drugim unutrašnjim
jedinicama unutar stana, mogućnost spajanja do 3 unutrašnje jedinice unutar jednog stana,
mogućnost povezivanja sa zvonom na vratima
40,00
T
C
Str 24 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
COMM DRC-MSC
Spoljašnja kolor video pozivna jedinica, za Multi-entry sistem, alfanumerička tastatura i 128 x 64
grafički LCD display, mogućnost spajanja do 4 spoljašnje video pozivne jedinice po zgradi, max. broj
stanova unutar zgrade: 200, nazidna/uzidna, koristiti uz COMM CAV-51M, COMM APV-4PM, COMM
AP-5HM unutrašnje jedinice.
319,00
T
C
COMM DRC-MSB
Spoljašnja crno-bela video pozivna jedinica, za Multi-entry sistem, alfanumerička tastatura i 128 x 64
grafički LCD display, mogućnost spajanja do 4 spoljašnje video pozivne jedinice po zgradi, max. broj
stanova unutar zgrade: 200, nazidna/uzidna, koristiti uz COMM APV-4PM, COMM AP-5HM
unutrašnje jedinice.
289,00
T
C
COMM CCU-BS
Glavni (main) distributer za Multi-entry sisteme, max 4 spoljašnje pozivne jedinice (ulaza u zgradu) po
distributeru. Koristimo ga kao interface između spoljašnjih pozivnih jedinica na ulazu u zgradu i
spratnih distributera COMM CCU-FS.
149,00
T
C
COMM POWER
MULTY ENTRY
24V/5A
Napajanje za Multi-entry sisteme 24V/5A, proizvođač Weildmuller, potreban na svaki CCU-BS i svaki
osmi CCU-FS.
109,00
O
C
COMM CCU-FS
Spratni (floor) distributer za Multi-entry sisteme, max 4 stana po spratnom distributeru. Koristimo ga
kao interface između unutarnjih jedinica stana (COMM CAV-51, COMM APV-4PM ili COMM AP-5HM)
i glavnog distributera COMM CCU-BS, max. 3 unutrašnje jedinice po stanu.
62,00
T
C
RAMPE I AUTOMATIKA ZA VRATA
ELV EKS3
KIT PLUS, kit automatike za ugradnju na klizna vrata težine do 1000 kg. U kompletu motor ES09,
bljeskalica i antena sa radio prijemnikom na 433 MHz EL10, 2 daljinska upravljača ET03, 2 para
fotoćelija EF04/S, dva stubića visine 500 mm EE11, bravica za otvaranje ključem EDE4, montažna
limena ploča ZX16
549,00
C
C
ELV EKS4
KIT PLUS, kit automatike za ugradnju na klizna vrata težine do 1000 kg. U kompletu motor,
bljeskalica i antena sa radio prijemnikom na 433 MHz, 2 daljinska upravljača ET03, 1 par
fotoćelija,bravica za otvaranje ključem EDE4, montažna limena ploča ZX16
429,00
C
C
ELV EKS1/16
KIT PLUS, komplet automatike za ugradnju na klizna vrata težine do 600 kg. U kompletu motor
ES07, bljeskalica i antena sa radio prijemnikom na 433 MHz EL10, 2 daljinska upravljača ET03, par
fotoćelija EF04/S, bravica za otvaranje ključem EDE4, montažna limena ploča ZX16
479,00
C
C
ELV EKS1
KIT PLUS, komplet automatike za ugradnju na klizna vrata težine do 300 kg. U kompletu motor
ES07, bljeskalica i antena sa radio prijemnikom na 433 MHz EL10, 2 daljinska upravljača ET03, par
fotoćelija EF04/S, bravica za otvaranje ključem EDE4
399,00
C
C
ELV EKA9
Komplet automatike za dvokrilna vrata, dužina svakog krila od 1,8 do 3,5 m. U kompletu centrala, dve
motorizovane ruke, bljeskalica i antena sa radio prijemnikom na 433 MHz, 2 daljinska upravljača
ET03, 2 para fotoćelija i 2 stubića visine 500 mm
899,00
C
C
ELV EKA4
Komplet automatike za dvokrilna vrata, do 1,8 m dužina pojedinog krila. U kompletu centrala, dve
motorizovane ruke, bljeskalica i antena sa radio prijemnikom na 433 MHz, 2 daljinska upravljača
ET03 i par fotoćelija
699,00
C
C
ELV EKA8
Komplet automatike za jednokrilna vrata, dužina krila od 1,8 do 3,5 m. U kompletu centrala,
motorizovana ruka, bljeskalica i antena sa radio prijemnikom na 433 MHz, 2 daljinska upravljača
ET03, 2 para fotoćelija i 2 stubića visine 500 mm
679,00
C
C
ELV EKA6
Komplet automatike za jednokrilna vrata do 1,8 m. U kompletu centrala, motorizina ruka, bljeskalica i
antena sa radio prijemnikom na 433 MHz, 2 daljinska upravljača ET03 i par fotoćelija
549,00
C
C
ELV EKI5
Komplet automatike za podzemnu ugradnju, za vrata sa 2 krila do 1,8 m dužine svako. U kompletu
centrala, dva motora za podzemnu ugradnju, bljeskalica i antena sa radio prijemnikom na 433 MHz, 2
daljinska upravljača ET03 i par fotoćelija
979,00
C
C
ELV EKI4
Komplet automatike za podzemnu ugradnju, za vrata sa jednim krilom do 1,8 m dužine. U kompletu
centrala, motor za podzemnu ugradnju, bljeskalica i antena sa radio prijemnikom na 433 MHz, 2
daljinska upravljača ET03 i par fotoćelija
579,00
C
C
BFT Moovi 50 s
postoljem
Rampa sa ugrađenim rf prijemnikom. Vreme otvaranja 8 s. Dim: 1100 x 320 x 220 mm (bez ruke u
vodoravnom položaju)
849,00
C
C
BFT cellula 130
par fotoćelija
Fotoćelijski prijemno-predajni par, za spoljašnju ugradnju IP54 ,dometa do 30m, napajanje 24Vac/dc.
55,00
C
C
BFT MITTO 2
daljinski 12V 2kanalni
Dvokanalni daljinski upravjlač
25,00
C
C
BFT bljeskalica AI
LTA 230V4MT
Bljekskalica 230V sa ugrađenom antenom
59,00
C
C
BFT ELL5 letva
Moovi 5m s
dodatnom
opremom
ELL5 letva Moovi 5m s dodatnom opremom
169,00
C
C
Str 25 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
BFT indukcijska
petlja 3m
(kablirana)
Indukcijska petlja
BFT RME 24V
metal detektor
Jednokanalni detektor metalne baze ,sa postoljem za ugradnju .Napajanje 24Vac.
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
89,00
C
C
169,00
C
C
KONTROLA PRISTUPA I RADNOG VREMENA, ZAŠTITA ARTIKALA OD KRAĐE
IN-FP02
Čitač otisaka prstiju i EM 125 kHz beskontaktnih kartica; Wiegand 26 bitni protokol.
Može raditi i kao samostalni kontroler za jedna vrata sa očitavanjem otisaka prstiju (160 korisnika) i
EM beskontaktnih kartica (2000 korisnika). Poseduje priključke za el. bravu, magnetni kontakt i taster
za izlaz.
149,00
AG
B
IN-FP03
Čitač otisaka prstiju i beskontaktnih kartica; Wiegand 26 bitni protokol.
Može raditi i kao samostalni kontroler za jedna vrata sa očitavanjem otisaka prstiju (3000 korisnika) i
EM beskontaktnih kartica (3000 korisnika). Poseduje priključke za el. bravu, taster za izlaz. USB
priključak za programiranje.
129,00
AG
C
JAN LOKUS A-1
Black Line samostojeći kontroler prolaza/čitač, crno plastično kućište A-tipa, IP65. Podržava do 70
korisnika (kartice, tagovi) na 125kHz, max. udaljenost očitavanja kartica 20cm, LED promenjlive boje
u zavisnosti od statusa.
73,00
AG
C
JAN LOKUS O-1
Black Line samostojeći kontroler prolaza/čitač, crno plastično kućište O-tipa, IP65. Podržava do 70
korisnika (kartice, tagovi) na 125kHz, max. udaljenost očitavanja kartica 15cm, LED promenjlive boje
u zavisnosti od statusa.
73,00
AG
C
JAN LOKUS K-1
Blackline samostojeći čitač/kontroler sa ugrađenim čitačem kartica / tagova, crno kućište K-tipa,
osvjetljena 2x6 tastatura, do 70 korisnika, 125kHz , max. udaljenost čitanja 12cm, IP65, dim.
58x120x18mm, radna temperatura od -20do +70°C,vanjs ko napajanje (9-14Vdc)
119,00
AG
C
IN-SEK-0110
Samostojeći čitač EM 125 kHz kartica za kontrolu dvoja vrata sa tastaturom u vodootpornom,
antivandal kućištu (IP65) max. 1100 + 100 korisnika. Podržava režim rada: Samo kartica, samo pin
kod, kartica+pin kod. Hromirano kućište.
109,00
AG
C
IN-SEK-0109
Samostojeći čitač EM 125 kHz kartica sa tastaturom u vodootpornom, antivandal kućištu (IP85) za
max. 2000 korisnika. Može se koristiti i kao wiegand 26-bitni čitač kartica sa tastaturom. Podržava
režim rada: Samo kartica, samo pin kod, kartica+pin kod. Hromirano kućište. Na ulaz se može
priključiti dodatni Wiegand 26 bitni čitač (EM, Mifare).
99,00
AG
C
JAN POPULUS 4
Kontroler prolaza za do 4 vrata i maksimalno 16000 korisnika, mogućnost spajanja do 4 spoljašnja
čitača, pamti do 8000 dogadaja, poseduje sopstveno napajanje od 20 W, u plastičnom kućištu,
potreban konverter (JAN COCO) za komunikaciju sa računarom.
539,00
AG
C
JAN POPULUS 2
Kontroler prolaza za do 2 vrata i maksimalno 16000 korisnika, mogućnost spajanja do 2 spoljašnja
čitača, pamti do 8000 dogadaja, poseduje sopstveno napajanje od 20 W, u plastičnom kućištu,
potreban konverter (JAN COCO) za komunikaciju sa računarom.
399,00
AG
C
JAN POPULUS 1
Kontroler prolaza za 1 vrata i maksimalno 16000 korisnika, mogućnost spajanja 1 spoljašnjeg čitača,
pamti do 8000 dogadaja, poseduje sopstveno napajanje od 20 W, u plastičnom kućištu, potreban
konverter (JAN COCO) za komunikaciju sa računarom.
299,00
AG
C
JAN REX O-1-7
Black Line samostojeći čitač beskontaktnih kartica sa ugrađenim real time clock-om, crno plastično
kućište O-tipa, IP65. Podržava do 500 korisnika (kartice, tagovi) na 125kHz, interna memorija do 500
događaja, max. udaljenost očitavanja kartica 10cm, LED promenjlive boje u zavisnosti od statusa.
Radi sa V7 software-om.
109,00
AG
C
JAN CODEKS SAC
Sofware za kontrolu pristupa
159,00
AG
C
JAN POPULUS
4+NET
Kontroler prolaza za do 4 vrata i maksimalno 16000 korisnika, mogućnost spajanje do 4 spoljašnja
čitača, pamti do 8000 dogadaja, Poseduje sopstveno napajanje od 20 W, u plastičnom kućištu,
ugrađen konverter za komunikaciju sa računarom.
659,00
AG
C
JAN POPULUS
2+NET
Kontroler prolaza za do 2 vrata i maksimalno 16000 korisnika, mogućnost spajanje do 2 spoljašnja
čitača, pamti do 8000 dogadaja, Poseduje sopstveno napajanje od 20 W, u plastičnom kućištu,
ugrađen konverter za komunikaciju sa računarom.
499,00
AG
C
JAN POPULUS
1+NET
Kontroler prolaza za 1 vrata i maksimalno 16000 korisnika, mogućnost spajanje jednog čitača, pamti
do 8000 dogadaja, Poseduje sopstveno napajanje od 20 W, u plastičnom kućištu, ugrađen TCP/IP
konverter za komunikaciju sa računarom. Nije ga moguće povezivati u mrežu RS485 sa drugim
kontrolerima.
399,00
AG
C
IN-KT01
Kontroler sa čitačem beskontaktnih kartica i tastaturom, za 1 vrata, pamti do 3000 korisnika i 1000
događaja, čita EM kartice (125 kHz), programira se putem računara, RS485 interfejs za povezivanje
sa drugim kontrolerima i sa računarom, mogućnost korišćenja do 99 kontrolera unutar jednog
sistema, metalno pocinkovano kućište.
279,00
AG
C
Str 26 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
IN-RD/EM-SD
Čitač beskontaktnih kartica (125 kHz, EM), domet očitavanja 80 cm, wiegand 26 bitni protokol,
vodootporan, crne boje.
349,00
AG
C
JAN READER A-4D
Black Line čitač daljinskih upravljača na 433 MHz, crno plastično A-kućište, IP65 verzija, Jantar
binarni protokol, promenljivi LED, udaljenost očitavanja do 30 m. Zamena za JAN R4W N-26.
85,00
AG
C
JAN READER A-1D
Black Line čitač beskontaktnih 125 kHz kartica i tagova,crno plastično A-kućište, IP65 verzija, Jantar
binarni protokol, promenljivi LED, udaljenost očitavanja do 10 cm. Zamena za JAN R1D N-X.
47,00
AG
C
JAN READER K-1W
Uski čitač bezkontaktnih EM kartica sa tastaturom (2x6) , wiegand 26-bitni čitač, LED (crvena-zelena)
crna boja kućišta.
109,00
AG
C
JAN READER O-1D
Black Line čitač beskontaktnih 125 kHz kartica i tagova,crno plastično O-kućište, IP65 verzija, Jantar
binarni protokol, promenljivi LED, udaljenost očitavanja do 8 cm. Zamena za JAN R1D N-X.
45,00
AG
C
IN-RE-0110
Čitač beskontaktnih EM kartica, wiegand 26 bitni protokol, domet očitavanja 5-15 cm, čitač zaliven u
smolu, crne boje
39,00
AG
C
JAN READER D-1USB
Black Line USB stolni EM 125kHz čitač namenjen je za rad sa programskim paketima za kontrolu
pristupa JAN STOP i za registraciju radnog vremena V7.
109,00
AG
C
JAN REMO E-V9
Daljinski upravljač za kontrolu pristupa sa 3 tastera, RF odašiljač 433 MHz, rolling kod.
33,00
AG
C
IN-CRDTG-E0401
125 kHz tag. Udaljenost očitavanja uz IN-RE-0402 čitač do 150 cm.
15,00
AG
C
BCEM I
Dodatni EM privesci za čuvare (ukoliko nije dovoljno 5 privezaka iz kompleta).
3,00
AB
B
IN-CRD-M-0204
Mifare beskontaktna kartica za kontrolu pristupa i nadzor radnog vremena, frekvencija 13,56MHz,
printabilna
3,00
AG
C
IN-CRD-E-0202
Standardna beskontaktna EM kartica za kontrolu pristupa- i nadzor radnog vremena, frekvencija
125kHz.
1,30
AG
@
IN-CRD-ESH0203
Beskontaktna 'clamshell' EM kartica za kontrolu pristupa i nadzor radnog vremena, frekvencija
125kHz.
0,90
AG
C
JAN SPIDER W5
USB
Komunikacijski konvertor sa RS485 na USB. Poseduje sopstveno napajanje (ulaz 230 VAC, izlaz
12VDC 5W). Dolazi u paketu sa napojnim kablom i USB kablom dužine 1.8 m, (Klasične kleme za
spajanje RS485 komunikacije i na izlazni 12VDC napon)
119,00
AG
C
JAN SPIDER W5
NET
Komunikacioni konvertor sa RS485 na TCP/IP, poseduje sopstveno napajanje (ulaz 230VAC, izlaz
12VDC 5W). U paketu se nalazi JAN SPIDER W5 NET komunikacioni interfejs, strujni kabl i 1.8
metara LAN kabla. (Klasične kleme za spajanje RS485 komunikacije i na izlazni 12VDC napon)
189,00
AG
C
OZ 500E / Cr
Okretna trokraka poluvisoka barijera za kontrolu pristupa, kontrolisana u oba smera, telo od AISI 304
nerđajućeg čelika, ruke od anodiziranog alumunijuma, bazičnog dizajna.
1.999,00
C
C
ADR EL560
Električna brava sa kontrolom zaključanosti, DIN 72 mm, sa panik funkcijom (moguć slobodan izlaz
na unutrašnjoj kvaki), moguće dubine 55, 60 i 65 mm, napajanje 12-24 Vdc
449,00
O
C
IN-AC-EP-0604
Elektroprihvatnik bez napona otključan (fail sacure), 8-12V / 200mA
39,00
C
C
IN-AC-M-0601
Elektromagnet namenjen za evakuacijske izlaze i sisteme kontrole pristupa, nadziran, napajanje:
12/24 Vdc, sila držanja: 272 kg. Mogućnost naručivanja dodatnih držača: za uske okvire GEM L-300 i
GEM EM-10001L, za vrata koja se ne otvaraju prema spolja GEM EM-10001LZ i GEM LZ-300N, za
staklena vrata bez okvira GEM UBK-010 (debljina stakla 10 mm) i GEM UBK-012 (debljina stakla 12
mm)
95,00
AG
C
Str 27 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
ADR 1705 / 12
Elektroprihvatnik, bez napona zatvoren, za duža opterećenja, napajanje 12 Vdc (potreban prednji lim
ADR HZ ili ADR HZ INOX)
65,00
O
C
ADR 17 BL 8-16V
AC
Elekrtoprihvatnik BL 8-16 V; AC
55,00
O
C
IN-AC-EP-0603
Elektroprihvatnik, bez napona zatvoren, 12Vdc
29,00
C
C
JAN BUTTON D-R
Kapacitivna Taster za izlaz u kontroli pristupa.
31,00
AG
C
PBEXIT/NOTOUCH
Beskontaktna REX pločica- zahtev za izlaz, podesiva udaljenost za očitavanje: 10 do 100 mm, bikolor
LED signalizacija u obliku prstena, pločica izrađena od nerđajućeg čelika, vodootporno (IP 66)
kućište, infra-crvena tehnologija
49,00
B
C
T-REX-LT
Detektor izlaza - bez zujalice i tampera
55,00
B
C
PB-EXIT/E
Taster - zahtev za izlaz
29,00
B
C
IN-SM-LOCK
Električna samostojeća brava sa MIFARE čitačem beskontaktnih kartica.
159,00
W
C
INOUT
STANDALONE
KIT
Kit se sastoji od:IN-ST08EM-RD. Samostojeći čitač beskontaktnih kartica za 1 vrata i do 1000
korisnika, programira se putem master kartica, plastično kućište (zaliveno smolom).
PB-EXIT/E. Taster - zahtev za izlaz.IN-AC-EP-0603. Elektroprihvatnik bez napona zaključan (fail
safe), 8-12V / 390mA.DVC-ADAPTER SW12V/1A. napajanje, 12VDC snage 1A.
20 x IN-CRD-E-0202. Standardna beskontaktna EM kartica za kontrolu pristupa- i nadzor radnog
vremena, frekvencija 125kHz.
99,00
C
C
JAN REX R-1-7
Black Line LCD terminal za registraciju radnog vremena i kontrolu prolaza, 1 vrata, 1 čitača 125 kHz
EM kartica, maksimalno 500 korisnika, do 500 događaja, potreban konverter ili napajanje sa
konverterom, crno kućište, R-tipa sa 4 x 20 O-LED displejom i osvetljenom tastaturom 4x4 tastera,
komunikacija RS-485, IP65 kućište, max.duljina čitanja kartica do 10 cm. Radi sa V7 software-om.
189,00
AG
C
JAN FOCUS V-LG
Terminal za registraciju radnog vremena i kontrolu pristupa, 1 vrata, 2 čitača C1 kartica - 1 interni
499,00
AG
C
JAN TA01-KIT
USB
Kit za nadzor radnog vremena. Uključuje terminal za nadzor radnog vremena JAN Focus kit,
programski paket za nadzor radnog vremena JAN V7 Kit (za 1 terminal - 1 interni čitač i do 40
korisnika, nije proširiv), USB konverter (JAN COCO BF), 12 Vdc (1000mA) Napajanje za JAN Focus,
10 komada JAN C1C kartica
549,00
AG
C
JAN TA03-KIT
Hardware kit za kontrolu radnog vremena. Sastoji se od Focus kit-a + napajanje Power W5-NET. Ne
sadrži software. Služi za nadogradnju postojećih Jantar sistema kontrole pristupa i registracije radnog
vremena.
399,00
C
C
JAN V7
Programski paket za nadzor radnog vremena i kontrolu pristupa
799,00
AG
C
Str 28 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
BCS
Kit za nadzor obilazaka. Beskontaktno očitavanje podataka. Sastoji se od plave gumene palice
(čitača) BCS R, bežične komunikacijske stanice, event book-a za evidenciju događaja, software-a, 20
EM badge-eva (nadzorne tačke obilazaka), 20 fluorescentnih nalepnica i 5 ličnih privezaka za čuvare.
699,00
AB
B
BCS R
Gumena palica ( čitač) za nadzor obilazaka. Beskontaktno očitavanje podataka.
429,00
AB
C
BC Event Book 12
Dodatni event book za evidenciju događaja kod beskontaktnog sistema za nadzor obilazaka, sadrži
12 tagova (mogu se definisati 12 događaja)
55,00
AB
C
BCEM P
EM uzidni badge-evi koji se koriste kao nadzorne obilazne tačke
3,00
AB
C
BCEM
Dodatni EM badge-evi koji se koriste kao nadzorne obilazne tačke (ukoliko nije dovoljno 20 badgeeva iz kompleta).
3,00
AB
C
BC fluorescentna
naljepnica
Fluorescentna nalepnica prečnika 20 mm, za označavanje nadzornih tačaka za nadzor obilazaka
čuvarske službe
0,70
AB
C
SLA-WTMD-G01
Samostojeći detektor metala sa funkcijom brojanja prolaza u obliku vrata - detekcija prolazom kroz
okvir, 12 zona detekcije
3.199,00
AF
C
SLA-HHMD-G02
Ručni detektor metala
69,00
AF
C
ZAŠTITA ARTIKALA OD KRAĐE
GTW
POWERGATE
Silver
Samostalni RF sistem sa jednom antenom na 8,2 MHz, udaljenost očitavanja tvrdih tagova je 1 m sa
svake strane dok je udaljenost očitavanja nalepnica 80 cm sa svake strane
1.463,00
AF
C
GTW SPECTRA
Samostalni RF sistem sa dve antene za maloprodajne radnje, 8.2MHz, radi sa tagovima i
nalepnicama, pokrivanje 1.4-2 m između antena.
1.799,00
AF
C
MD RF sticker tag
8.2 4x4 TP
RF nalepnica 8.2 MHz, 40x40 mm, termo papir, printabilna, 1000 kom u rolni
59,00
AF
C
SLA-SDVD SaferRF8.2-H01
Kutija za zaštitu DVD-a, 8.2 MHz, otvaranje pomoću bilo kojeg magnetnog detachera
5,00
AF
C
MD RF optitag
Čvrsti privezak za zaštitu naočara
2,25
AF
C
MD RF bottle tag
Privezak za zaštitu flaša sa metalnom žicom
1,80
AF
C
MD RF blister tag
Čvrsti privezak za zaštitu proizvoda u blister pakovanju
1,59
AF
C
MD RF hard tag
8.2 superlock
SuperLock čvrsti privezak za zaštitu artikala
0,53
AF
C
MD RF soft tag 8.2
Trajno aktivna RF labela za zaštitu artikala; 8,2 MHz
0,53
AF
C
MD RF mini hard
tag 8.2
Čvrsti privezak za zaštitu artikala dimenzija 48 x 42 mm
0,46
AF
C
MD lanyard
Plastificirana čelična žica sa zadebljanjem na jednoj strani za pričvršćivanje privezaka zaštite artikala
dužine 18 cm, pakovanje od 100 komada
0,42
AF
C
Str 29 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
MD iglica
Iglica za priveske (glatka)
SLA-COMPAC
DUAL
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
0,07
AF
C
Samostalni AM sistem sa dve antene (1 predajna, 1 prijemna), radi sa nalepnicama i tagovima na 58
KHz, pokrivanje 1,5- 2 m između antena, izrada u elegantnom aluminijumskom kućištu sa providnim
pleksiglasom, napajanje u kompletu
2.499,00
AF
C
SLA-COMPAC
MONO
Samostalni AM sistem sa jednom antenom, radi sa naljepnicama i tagovima na 58 KHz, pokrivanje
0,8 - 1m sa obe strane antene, izvedba u elegantnom aluminijumskom kućištu sa providnim
pleksiglasom, napajanje u kompletu
1.999,00
AF
C
MD AM blister
pack
Čvrsti privezak za zaštitu proizvoda u blister pakovanju
1,66
AF
C
MD AM pencil tag
superlock
SuperLock čvrsti privezak za zaštitu artikala
0,63
AF
C
MD AM soft tag
Trajno aktivna AM labela za zaštitu artikala
0,56
AF
C
SLA-AM STICKER
TAG / BK
Akustomagnetna nalepnica bela, sa barcodom.
Minimalna količina za naručivanje 5000 kom
0,07
AF
C
MS-SPC551
Samostalni brojač prolaza u jednom smeru, pokriva razmak do 5 m između Tx i Rx modula, pregled i
obrada podataka (CounterView software) daljinskim pristupom putem interneta, zidna montaža
799,00
AF
C
MS-US485
Konverter signala sa RS485 na USB port za komunikaciju brojača prolaza (MS-SPC551) prema PC-u
sa instaliranim programskim paketom CouterView
169,00
AF
C
GTW AM
kompaktni
deaktivator
Kompaktni aktivni deaktivator AM nalepnica zaštite artikala dometa deaktiviranja 8 cm
649,00
AF
C
SLA-AM
DEACTIVATORI02
Kontaktni deaktivator AM nalepnica
129,00
AF
C
GTW RF
deaktivator DR-2
Elektronska jedinica RF deaktivatora. Svetlosna i zvučna signalizacija zaštite artikala.
530,00
AF
C
GTW RF
deaktivator DR-5
Elektronska jedinica RF deaktivatora na 8,2 MHz. Omogućeno spajanje 1 deaktivacijske ploče ili
ručnog deaktivatora. Nema svetlosne i zvučne signalizacije deaktivacije RF nalepnica zaštite artikala
269,00
AF
C
GTW RF ručni
deaktivator
Ručni deaktivator za RF nalepnice na 8.2 MHz, koristi se uz elektronsku jedinicu GTW RF deaktivator
DR-2 ili GTW RF deaktivator DR-5
207,00
AF
C
GTW RF Stolna
ploča deaktivatora
Stona ploča deaktivatora za RF nalepnice, koristi se uz deaktivator DR-2, dimenzije: 305 x 253 x 8
mm
79,00
AF
C
SLA-DETACHER
SS-I06
Uređaj za odvajanje kopče od čvrstog priveska zaštite artikala
95,00
AF
C
DOJAVA POŽARA I DETEKCIJA GASA
SLF-420LCD
Centrala za dojavu požara, sa 4 zone, proširiva do 20, 32 detektora po zoni,
199,00
AN
A
S-SGCWE100
Bežično proširenje za konvencionalne protivpožarne centrale
169,00
AJ
C
SLFEXTINGUISHER
Jednokanalni panel upravljanja gašenjem za SLF 420 LCD centrale
79,00
AN
A
Str 30 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
SLF-LCD-REP
LCD tastatura za izdvojenu signalizaciju i upravljanje za SLF centrale
SLF-SOFT
Softver za programiranje SLF 420LCD centrala
SLF-EXPANDER
8/8
Dodatni modul proširenja 8 zona, za SLF klasične centrale
SLF-LAN/485
IDEA EUR
199,00
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
AN
B
AN
C
59,00
AN
A
Ethernet kartica sa TCP/IP protokolom
159,00
AN
C
S-EITK1000
Kit za konfigurisanje, održavanje i dijagnostiku sistema sa Iris i Enea serijom detektora
229,00
O
B
SLF-SIR converter
Konvereter napona sa 24Vdc na 12Vdc, regulirani, max. 1000mA. Koristi se u slučaju kada se neki
od uređaja na 12Vdc priključuje u sistemima sa 24Vdc.
19,00
AN
C
S-LINK-P
Tel. komunikator, opcija protivprovalne centrale sa 5 zona, 5 konfigurabilnih ulazno/izlaznih
priključnica, dojava internih događaja CONTACT ID formatom, glasovnim (potreban S-Logos 60) na
10 tel.brojeva, CALLER ID funkcija kontrole programabilnih izlaza, interne zujalice i
uključenja/isključenja opcionalne al.centrale, managemant DTMF i SMS naredbama za 100
tel.brojeva
99,00
A
C
DVC-ADAPTER12/500
Konverter 14-24Vac na 12Vdc, 15-30Vac na 12Vdc, regulisani, max. 500mA. Koristi se u slučaju
kada se neki od komunikatora na 12Vdc priključuje u sistemima sa 24Vdc.
16,00
AB
C
FULL
CXM/CO/P/R/WP
Klasični ručni Protivpožarna javljač, pogodan za spoljašnju ugradnju, crvene boje,IP66, aktivacija
plastičnim resetabilnim elementom
33,00
AJ
B
S-IC0010
Klasični ručni javljač požara, bez razbijanja stakla, reset ključem
16,00
AN
C
FULL
CXM/CO/GP/R/BB
Klasični ručni i javljačza dojavu požara, crvene boje,IP24D, NO/NC kontakti, aktivacija ili obnovljivim
plastičnim elementom ili lomljenjem stakla
14,00
AJ
A
FULL CX SPARE
GLASS
Rezervno stakalce za ručni javljač FULL CX
1,00
AJ
C
FULL CX TEST
KEYS
Rezervni ključić za ručni javljač FULL CX
0,50
AJ
C
FULL CX/P/KIT
Plastični resetabilni element za ručni javljač FULL CX
3,00
AJ
C
S-ID100
Konvencionalni optički detektor požara, niskoprofilni
17,00
AN
@
S-ID200
Konvencionalni termički detektor požara.
15,50
AN
A
S-ID300
Konvencionalni multikriterijumski optičko-termički detektor požara.
21,00
AN
A
S-EB0010
Podnožje za Inim konvencionalne detektore Iris serije i adresabilne detektore Enea serije
3,20
AN
@
S-EB0020
Relejno podnožje za Inim konvencionalne detektore Iris serije i adresabilne detektore Enea serije
10,00
AN
A
S-EB0030
Odstojnik za nazidnu monzažu za Inim ED i ID tip detektora, za montažu ispod EB0010 i EB0020 tipa
podnožja .
3,20
AN
C
S-BD100
Aktivna infracrvena barijera za detekciju požara dometa 5-40 metara sa refleksnim ogledalom sa
motorom za samopodešavanje i dodatnim kontrolerom.
699,00
AJ
B
gratis
S-BDHADAPT
Pločica za montažu protivpožarne barijere S-BD100
119,00
AJ
C
S-BDE4080
Dodaci za proširenje dometa do 80m.
129,00
AJ
C
S-BDE80100
Kit za povećanje dometa barijere za detekciju požara BD100 do 100m
345,00
AJ
C
Str 31 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
S-DDH-PRO
Komora za uzorkovanje vazduha iz ventilacionih kanala za adresabilne detektore bez detektora sa
podnožlem
S-TV-0.6
S-TV-1.5
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
149,00
AJ
B
Cev za uzorkovanje vazduha dužine 0,6m (za komoru za uzorkovanje vazduha S-DDH-PRO)
29,00
AJ
B
Cev za uzorkovanje vazduha dužine 1,5m (za komoru za uzorkovanje vazduha S-DDH-PRO)
55,00
AJ
B
S-TV-2.8
Cev za uzorkovanje vazduha duzine 2,8m (za komoru za uzorkovanje vazduha S-DDH-PRO)
86,00
AJ
C
S-DDH-bracket
Nosač komore za uzorkovanje zraka za okrugle klima kanale (opcija)
39,00
AJ
C
SOLO A3
Sprej za testiranje optičkih Protivpožarnah detektora
16,00
O
B
SOLO C3 CO
Sprej za testiranje CO tip detektora
22,00
O
C
SOLO-330
Mehanizam za doziranje i raspršivanje za korišćenje uz SOLO AER
175,00
O
C
SOLO-100
Teleskopski držač - 4,5 m
335,00
O
C
SOLO-200
Univerzalni uređaj za skidanje i postavljanje Protivpožarnah detektora
210,00
O
C
SOLO-461
Uređaj za testiranje termičkih detektora sa baterijom
649,00
O
C
SOLO-101
Produženje 1 metar za SOLO-100 držač
70,00
O
B
SOLO-424
Uređaj za testiranje termičkih detektora na 220Vac
299,00
O
B
SOLO-610
Torba za SOLO uređaje za testiranje detektora
125,00
O
B
SOLO-713
Pribor za magnet + ECO 1000 DRT.
99,00
O
C
SOLO SPARE
1005-001
Zamenska silikonska membrana za dozator SOLO 330 i SOLO 461
17,70
O
C
SOLO-812 kit
Komplet koji sadrži: Solo330, Solo100, 2xSolo101, Solo200, Solo610
899,00
O
C
SOLO-823 kit
Komplet koji sadrži: Solo330, Solo100, 3xSolo101, Solo200, Solo461, Solo610
1.499,00
O
C
SLF-SIREXFL-R
Crvena samonapajajuća sirena sa bljeskalicom za spoljašnju montažu, 24Vdc
85,00
AN
B
FULL ROLP/R/D/3
Protivpožarna sirena za spoljašnju ugradnju, crvene boje, IP65, 24V
34,00
AJ
A
FULL ROLP/R/S/3
Protivpožarna sirena, crvena, napajanje 24Vdc
29,00
AJ
A
FULL FL/RL/R/S
Protivpožarna sirena sa bljeskalicom, crvena, napajanje 24Vdc
59,00
AJ
B
SLF-SIRINFL-R
Sirena sa bljeskalicom za unutrašnju montažu bez mogućnosti samonapajanja; crvene boje; sa LED
bljeskalicom; 24Vdc
25,00
AN
C
S-INTAO10
Audio-vizuelni signalni panel, napajanje 12/24Vdc
65,00
AJ
C
S-FI100
Paralelni indikator aktiviranja detektora za dojavu požara, svetlosna signalizacija
9,00
AJ
B
FULL CIR301
(FX251D)
Paralelni indikator aktiviranja protivpožarnog detektora; kontinuirano svetlo; 87x87x30 mm
6,60
AJ
C
Str 32 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
S-INLE/F 10
LED repeater
11,00
AJ
C
FULL SOL/RL/R/S
LED strob niske potrošnje, podesiv intenzitet i brzina bljeskanja, napajanje 10-30V
49,00
AJ
C
FULL
SO/R/SR/10C
SOLEX10 RED
Signalna bljeskalica, crvena, sa Xenon sijalicom, napajanje 9-60Vdc
44,00
AJ
C
OLY GR-108
Panik lampa za unutrašnju ugradnju, fluo cijev 6W, svetli nakon prekida napona, i kompletu podnožje
za montažu
30,00
C
C
OLY GR-310
Panik lampa za unutrašnju ugradnju, fluo cijev 8W, svetli nakon prekida napona, u kompletu
podnožje za montažu
29,00
C
C
CSA1335 (EL-402)
Držač vatrootpornih vrata sa ručnom sklopkom za otpuštanje, sila držanja 50 kg/490 N, 24
Vdc/65mA, priključne kleme
64,00
AE
C
ANALOGNO ADRESABILNA I BEŽIČNA DOJAVA POŽARA
S-SmartLight/G
Centrala za dojavu požara sa jednom petljom, ne umreživa, max. 240 uređaja u petlji, 30 zona
735,00
AJ
A
S-SmartLight/S
Centrala za dojavu požara sa jednom petljom, ne umreživa, max. 64 uređaja u petlji, 16 zona
616,00
AJ
A
SSmartLoop1010/G
Centrala za detekciju požara sa jednom petljom, umreživa, LCD displej i tastatura
1.096,00
AJ
B
SSmartLoop1010/S
Protivpožarna centrala sa jednom petljom, umreživa, bez displeja i tipki
849,00
AJ
C
SSmartLoop1010/P
Protivpožarna centrala sa jednom petljom, umreživa, LCD displej, LED, mogućnost ugradnje
printera.
1.425,00
AJ
C
SSmartLoop2080/G
Analogno adresabilna centrala sa dve adresabilne petlje (2 x 240 adresabilnih uređaja), proširiva do
8 petlji, LCD tastatura
1.260,00
AJ
@
SSmartLoop2080/S
Analogno adresabilna centrala sa dve adresabilne petlje (2 x 240 adresabilnih uređaja), proširiva do
8 petlji, bez tastature i displeja
1.068,00
AJ
C
SSmartLoop2080/P
Adresabilna centrala za dojavu požara sa dve petlje, proširiva do 8 petlji, umreživa, LCD displej, 48
LED, mogućnost priključka Smartloop PRN modula
1.699,00
AJ
C
S-SmartLeague
Softver za programiranje INIM centrala
49,00
A
C
S-SmartLoop/2L
Modul proširenja za SmartLoop centrale za dojavu požara, 2 adresabilne petlje sa po 240 adresa
799,00
AJ
B
SSmartLoop/INOUT
I/O proširiva kartica. 6 programabilna kanala, nadzirani ulaz ili izlaz, konvencionalne zone ili zona za
gas (4-20mA)
229,00
AJ
B
SSmartLoop/PSTN
Digitalni/govorni telcom modul na PTSN liniji - 32 broja
352,00
AJ
B
S-SmartLoop/NET
Mrežna kartica za Smartloop centralu.
399,00
AJ
C
S-SmartLAN
Ethernet kartica sa TCP/IP protokolom
549,00
AJ
B
SSmartLoose/ONE
Jednokanalni panel upravljanja gašenjem za SmartLight i SmartLine serije
85,00
AJ
B
Str 33 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
S-SmartLoop/PRN
Interni printer za ugradnju u SmartLoop/P centrale. potrebna rolna papira 82 mm
519,00
AJ
B
SSmartLetUSee/LC
D-Lite
LCD tastatura za izdvojenu signalizaciju i upravljanje za SmartLine i SmartLight centrale
219,00
AJ
C
SSmartLetUSee/LC
D
LCD tastaturaza izdvojenu signalizaciju i upravljanje za SmartLoop seriju centrala (do 8 kom.)
548,00
AJ
A
SSmartLetUSee/LE
D
LED repeater, spaja se na LCD tastaturu za SmartLoop, Smartlight i Smartline centrale
469,00
AJ
C
S-LV100
Analogno adresabilni optički protivpožarni detektor, Argus protokol
30,00
AJ
A
S-LV200
Analogno adresabilni optičko-termički protivpožarni detektor, Argus protokol
35,00
AJ
B
S-LV350
Analogno adresabilni termički protivpožarni detektor, termomaksimalni ili termodiferencijalni, Argus
protokol
29,00
AJ
A
S-V100
Analogno adresabilni detektor za dojavu požara, optički
37,00
AJ
A
S-V200
Multikriterijumski detektor požara za adresabilne sisteme.
43,00
AJ
B
S-V350
Analogno adresabilni termički detektor za dojavu požara , termomaksimalni ili termodiferencijalni.
35,00
AJ
B
S-VB100
Podnožje za INIM adresabilne detektore
3,50
AJ
A
S-VDBS100
Podnožje za INIM adresabilne sisteme - duboko
5,70
AJ
C
S-VBLS100
Adresabilna sirena za montažu ispod podnožja adresabilnog detektora, inteligentna, napajana iz
petlje
79,00
AJ
C
S-VBS100
Adresabilna sirena sa montažom na podnožje detektora
79,00
AJ
C
S-VPU100
Uređaj za programiranje adresabilnih uređaja
99,00
AJ
C
S-VCP100
Adresabilni resetirajući ručni javljač.
49,00
AJ
A
S-VWCP100
Adresabilni ručni javljač za spoljašnju ugradnju IP67, bez razbijanja stakla, reset ključem
149,00
AJ
C
S-WPMB100
Zaštitni poklopac za ručni javljač za spoljašnju montažu, (weather proof cover)
96,00
AJ
C
S-VMIC404
Ulazno-izlazni modul,4 nadzirana ulaza, 4 relejna izlaza
109,00
AJ
C
S-VMCZ100
Ulazni modul za spoj klasične zone na adresabilnu petlju
99,00
AJ
C
S-VMC100
Izlazni nadzirani modul, (dimenzije 85x85x30), potrebna kutija S-MB100
59,00
AJ
C
S-VMC120
Izlazni relejni modul sa dva para kontakta, (dimenzije 85x85x30), potrebna kutija S-MB100
59,00
AJ
C
S-VMI100
Ulazni modul za INIM sisteme za dojavu požara , potrebna kutija S-MB100
52,00
AJ
C
Str 34 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
S-VMIC100
Ulazno-izlazni modul, modul sa jednim nadziranim ulazom/jednim nadziranim
izlazom, potrebna kutija S-MB100
61,00
AJ
C
S-VMIC120
Ulazno-izlazni modul, sa jednim nadziranim ulazom/jednim relejnim izlazom
66,00
AJ
C
S-VMMC100
Izlazni mini nadzirani modul, (dimenzije 75x52x30),
54,00
AJ
B
S-VMMC120
Izlazni mini modul beznaponski relej, (dimenzije 75x52x30),
54,00
AJ
B
S-VMMI100
Ulazni mini nadzirani modul, (dimenzije 75x52x30),
49,00
AJ
B
S-VMMIC100
Ulazno-izlazni mini nadzirani modul, (dimenzije 75x52x30),
62,00
AJ
B
S-VMMIC120
Ulazno-izlazni mini modul, nadzirani ulaz, relejni izlaz (dimenzije 75x52x30),
62,00
AJ
B
S-VUMC100
Izlazni nadzirani mikro modul (dimenzije 60x50x5)
49,00
AJ
C
S-VUMI100
Ulazni nadzirani mikro modul (dimenzije 60x50x5)
43,00
AJ
C
S-DMB100
Kutija za zidnu montažu za ulazno izlazne module (duboka verzija) dim (85x85x47)
11,00
AJ
C
S-MB100
Kutija za ulazne i izlazne module za INIM sisteme za dojavu požara.
8,00
AJ
C
S-INA55-504
Međusklop za protokol Argus za Inim detektore za detekciju gasa serije 500 G/E55(ver.3)
55,00
AJ
C
S-VW2W
Modul bežičnog proširenja za analogno adresabilne centrale za dojavu požara (omogućava
priključak do 32 bežična detektora)
269,00
AJ
C
S-SG200
Bežični optičko-termički protivpožarni detektor
229,00
AJ
C
S-SG100
Bežični optički detektor požara
209,00
AJ
C
S-SG350
Bežični kombinovani termički detektor požara
189,00
AJ
C
S-SGCP100
Bežični ručni javljač za dojavu požara
179,00
AJ
C
S-SGMC100
Bežični izlazni (upravljački) modul
159,00
AJ
C
S-SGMI100
Bežični ulazni (nadzorni) protivpožarni modul
159,00
AJ
C
S-SGRS100
Bežična sirena za dojavu požara.
219,00
AJ
C
S-SGWE
Bežični modul za povećanje dometa VW2W (do 6 SGWE moguće priključiti na jedan VW2W )
299,00
AJ
C
Str 35 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
SERIJA ENEA analogno adresabilnih detektora i modula
S-ED100
Analogno-adresabilni optički detektor sa izolatorom, Inim protokol
34,00
AJ
@
S-ED200
Analogno-adresabilni termički detektor za dojavu požara sa izolatorom, Inim protokol
35,00
AJ
A
S-ED300
Analogno-adresabilni optičko-termički detektor za dojavu požara sa izolatorom, Inim protokol
39,00
AJ
A
S-EM312SR
Ulazno-izlazni modul, Inim protokol, 1 nadzirani ulaz, 1 nadzirani izlaz, 1 nadzirani ulaz za spajanje na
vanjsko napajanje i 1 relejni izlaz
49,00
AJ
A
S-EM344S
Ulazno-izlazni modul, 4 ulaza , 4 izlaza, Inim protokol, ugrađen izolator
139,00
AJ
B
S-EM110
Ulazni modul za Enea adresabilne detektore - 1 nadgledani ulaz, inim protokol
S-EM411R
Ulazni modul za spoj klasične zone na adresabilnu petlju i izlazni relejni modul, Inim
protokol
39,00
S-EU311
Mikromodul , 1 nadgledani ulaz i 1 izlaz koje se spaja direktno na petlju, Inim protokol
39,00
S-EMB100
Nazidna kutija za inim module dim.100x100 x 50mm, sa 6 uvodnica IP55
2,70
C
S-EMB150
Nazidna kutija za inim module, dim.150x110x70mm sa 10 uvodnica, IP55
5,30
C
S-EC0010
Adresabilni ručni javljač požara sa izolatorom, bez razbijanja stakla, crvene boje, reset ključem, Inim
protokol
S-EC0010E
na upit
B
B
AJ
A
48,00
AJ
A
Adresabilni ručni javljač za spoljašnju ugradnju IP67, ugrađen izolator, crvene boje, resetabilni
element, Inim protokol
169,00
AJ
B
S-ESB010
Sirena za ugradnju ispod podnožja detektora, za Enea tip detektora, napajanje sa petlje preko
detektora
45,00
AJ
B
S-ESB020
Sirena sa bljeskalicom za ugradnju ispod podnožja detektora, za Enea tip detektora, napajanje sa
petlje preko detektora
81,00
AJ
B
S-ES0010RE
Adresabilna sirena za dojavu požara, napajanje iz petlje , pogodna i za spoljašnju ugradnju IP67, Inim
protokol
85,00
AJ
A
S-ES0020RE
Adresabilna protivpožarna sirena sa strobom , napajanje iz petlje , pogodna i za spoljašnju ugradnju
IP67, Inim protokol
109,00
AJ
B
S-LINK-P
Tel. komunikator, opcija protivprovalne centrale sa 5 zona, 5 konfigurabilnih ulazno/izlaznih
priključnica, dojava internih događaja CONTACT ID formatom, glasovnim (potreban S-Logos 60) na
10 tel.brojeva, CALLER ID funkcija kontrole programabilnih izlaza, interne zujalice i
uključenja/isključenja opcionalne al.centrale, managemant DTMF i SMS naredbama za 100
tel.brojeva
99,00
A
C
S-SPS24140
Napajanje 24V / 4A, sa mogućnošću ugradnje 2 akumulatora 17Ah, u metalnom kućištu, umreživ sa
INIM centralama (dimenzije 497x380x87)
319,00
AJ
C
S-SPS24040
Napajanje 24V / 1.4A, sa mogućnošću ugradnje 2 akumulatora 6,5Ah, u metalnom kućištu, umreživ
sa INIM centralama (dimenzije 325x325x80)
249,00
AJ
C
S-BPS24140
napajanje 24V / 4A, sa mogućnošću ugradnje 2 akumulatora 17Ah, u metalnom kućištu
(dimenzije497x380x87)
209,00
AJ
C
S-BPS24040
Napajanje 24V / 1.4A, sa mogućnošću ugradnje 2 akumulatora 6,5Ah, u metalnom kućištu
(dimenzije 325x325x80)
129,00
AJ
C
SIGNALIZACIJA I PRIBOR
Str 36 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
S-IPS24040
Napajanje 24V / 1,4A, bez kučišta
S-IPS24140
Napajanje 24V / 4A, bez kućišta
S-VLBE100
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
45,00
AJ
C
119,00
AJ
C
Adresabilna bljeskalica napajana iz petlje - crvena, IP65
85,00
AJ
C
S-VLS100
Adresabilna sirena napajana iz petlje
89,00
AJ
B
S-VLS100-A/V
Adresabilna sirena sa bljeskalicom napajana iz petlje - crvena
139,00
AJ
C
S-VLS100-H
Inteligentna sirena sa sporim rastom tona, crvena
94,00
AJ
C
S-ALS100
Klasična protivpožarna sirena niske potrošnje, napajanje 12-24Vdc, izbor 3 tona, crvene boje
45,00
AJ
C
S-INTAOA10
Audio-vizuelni signalni panel, samonapajanje 12/24Vdc
149,00
AJ
C
S-INTAOB10
Audio-vizuelni signalni panel, dvostrani natpis, napajanje 12/24Vdc
139,00
AJ
C
S-INTAOAB10
Audio-vizuelni signalni panel, dvostrani natpis, samonapajanje 12/24Vdc
199,00
AJ
C
S-INTAO-FLAT
Audio-vizuelni signalni panel, niskoprofilni, sa odvojenim elektronskim delom 24Vdc
78,00
AJ
C
S-INTAO ST1
Zidni nosač za sve INIM opto-akustične signalne panele
22,00
AJ
C
DETEKCIJA GASA
SLF-420LCD
Centrala za dojavu požara, sa 4 zone, proširiva do 20, 32 detektora po zoni,
199,00
A
MINIGAS
Centrala za detekciju gasa, 2 zone, do 3 detektora po zoni
549,00
AE
A
BDS CO
Detektor CO u kućištu zaštićenom od prašine, relejni izlaz, 24Vdc, dva nivoa alarma
349,00
AE
C
BDS EP
Detektor metana u kućištu zaštićenom od prašine, relejni izlaz, 24Vdc, dva nivoa alarma
309,00
AE
C
VULGAS
Detektor metana, standardna verzija, ugrađen alarmni relej
239,00
AE
C
VGS.AD-ME
Detektor metana (4-20mA), 10-20% LEL, u EEx-d kućištu
449,00
E
C
VGNPARK-COE
Detektor ugljen monoksida, CO (4-20mA) u kućištu zaštićenom od prašine, 0-300 ppm
299,00
AE
C
VGS.DU-GP
Detektor LPG-a (Liquid Petroleum Gas - mešavina propana i butana 4-20mA), 10-20% LEL, u kućištu
zaštićenom od prašine
399,00
AE
C
S-ING55-500
Detektor metana u kućištu zaštićenom od prašine
189,00
AJ
C
S-ING55-503
Detektor ugljen monoksida u kućištu IP55.
209,00
AJ
C
Str 37 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
S-ING55-505
Detektor LPG-a (Liquid Petroleum Gas - mešavina propana i butana) u kućištu IP55
219,00
AJ
C
S-INE55-500
Detektor metana u Exx kućištu
349,00
AJ
C
S-INA55-101
Dodatna kartica 4-20mA za Inim detektore gasa serije 500
25,00
AJ
C
S-INA55-504
Međusklop za Inim plinodojavne detektore serije 500 G/E55(ver.3) - mogogućava spajanje detektora
plina na analogno adresabilne Inim protivpožarne centrale (rad s Argus protokolom)
55,00
S-Smart420MA
Interface modul, pretvara signal 4-20mA u relejne alarmne izlaze, podesivi nivoi predalarma i alarma.
33,00
AJ
C
S-INA55-503
Kartica sa tri releja (prealarm, alarm i greška) za gasne detektore serije 500
49,00
AJ
C
S-INBB55-101
Sprej za testiranje detektora propana (koncentracija 40% L.I.E.); spremnik od 1 litra
79,00
O
C
S-INBB55-103
Sprej za testiranje detektora metana (koncentracija 40% L.I.E.); spremnik od 1 litra
79,00
O
C
S-INBB55-109
Sprej za testiranje CO tipa detektora (ugljen monoksid 200 p.p.m.); spremnik od 1 litra
79,00
O
C
Cofem
CCO122DVB
Centrala za detekciju CO, jedna zona sa 22 detektora, jedan alarmni i dva rel. izlaza, rezervno
napajanje 24V
599,00
AE
C
Cofem
CC0222DVB
Centrala za detekciju CO, dve zone sa max. 22 detektora svaka, jedan alarmni i dva rel. izlaza po
zoni, rezervno napajanje 24V
649,00
AE
C
Cofem
CCO322DVB
Centrala za detekciju CO, tri zone sa max. 22 detektora svaka, jedan alarmni i dva rel. izlaza po zoni,
rezervno napajanje 24V
849,00
AE
C
Cofem
CC0422DVB
Centrala za detekciju CO, četiri zone sa max. 22 detektora svaka, jedan alarmni i dva rel. izlaza po
zoni, rezervno napajanje 24V
899,00
AE
C
Cofem DCO
Detektor CO za Cofem centrale sa bazom
79,00
AE
C
C
Str 38 od 39
ALARM AUTOMATIKA doo - Beograd
Naziv artikla
.
Cenovnik 12-2012
Opis artikla
IDEA EUR
Rab. Tip stanja
Grp.
sklad.
CENTRALIZACIJA I INTEGRACIJA
SRGD-SII
Jednolinijski IP prijemnik za dojavne centre
2.199,00
B
C
SRGD-SI
Prijemnik za dve ulazne telefonske linije bez mogućnosti proširenja za manje dojavne centre ili
unutrašnje službe obezbeđenja
3.199,00
B
C
SRGD-SI512IP
Programsko proširenje za SI prijemnik sa jednom IP linijom za 512 korisnika
549,00
B
C
SRGD-SII-RMK
Kit za rack montažu
129,00
B
B
ABSistemDCNG
Programski paket za prijem i obradu alarmnih dogadjaja. Podrzava klasicne i IP prijemnike i rad sa
do 500 šticenih prostora. Broj istovremenih dozvoljenih operatera: 1.
1.299,00
O
C
ABSistemDCNGLicenca500
Licenca za sledećih 500 štićenih prostora.
1.299,00
O
C
ABSistemDCNGLicencaDodatniOp
er
Licenca za dodatnog operatera.
799,00
O
C
ABSistemDCNGSkice
Grafički prikaz stanja zona štićenih prostora.
399,00
O
C
ABSistemDCNGProcedure
Kod primanja dogadaja vodi operatera korak po korak u postupku reagovanja na konkretan dogadaj.
659,00
O
C
ABSistemDCNGVideoVerifikacija
Integracija sa sistemima video-nadzora.
799,00
O
C
ABSistemDCNGSMS
Šalje SMS poruke sa opisom dogadjaja. U cenu su uključeni: gsm modem i antena.
430,00
O
C
ABSistemDCNGWeb pristup
Vlasnik prostora može preko web browser-a pregledati vlastite podatke.
430,00
O
C
ABSistemDCNGPracenje vozila
Omogućuje nadzor i praćenje vozila obradom signala poslanih putem GPRS/GSM komunikacijskih
modula.Kompatibilan sa Easy track proizvodom.
na upit
O
C
ABSistemDCNGkomunikator
Uredjaj za praćenje vozila. Dojavljuje preko gprs/gsm-a. Dojava centralizovana u programski paket
ABSistemDCNG.
na upit
C
C
ABSistemDCIFULL SUITE
Programski paket za integralni sigurnosni nadzor i integraciju sa svim sistemima tehničke zaštite (na
DVD-u)
na upit
C
C
Str 39 od 39
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
85
File Size
3 536 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content