close

Enter

Log in using OpenID

Bilten br 3

embedDownload
NTSS‐JUTS 75 POZAREVAC Bilten br 3 Postovani prijatelji, posto je zavrsena sezona takmicenja sa starim pticama u Pozarevcu je odrzan sastanak upravnog odbora i takmicarske komisije NTSS‐JUTS 75 sa sledecim dnevnim redom: 1. Izvestaj takmicarske komisije 2. Izvestaj disciplinske komisije 3. Blagajnicki izvestaj Sastanku su prisustvovali clanovi TK “ AS “ Pozarevac, TK “ Cirikovac” TK “Smederevo” i TK “Zemun”. Dana 27.06 2014god u Pozarevcu je odrzan sastanak takmicarske komisije NTSS‐JUTS 75 kome su prisustvovali predsednik takmicarske komisije Mitic Dalibor i clanovi Jovanovic Aleksandar i Radman Ljubisa, sa sledecim dnevnim redom: 1. Verifikacija rezultata seniorskog takmicenja u 2014god 2. Razno Po prvoj tacki dnevnog reda, nakon pregledanih svih takmicarskih zapisnika takmicarska komisija u gore navedenom sastavu donosi sledecu odluku: Rezultati clana TK “Krupanj” iz Krupnja Alicic Uske za 2014 god se ponistavaju zbog teskih povreda takmicarskog pravilnika i to: 1. Maj‐ Kup Steve Marica 1.05 2014god (postignuti rezultat 17,05 h) 2. Maj‐ Kup Republike Srbije 11.05 2014 god (postignuti rezultat 17, 05 h) 3. Maj‐ Savezno seniori 18.05 2014 god (postignuti rezultat 16,53 h) 4. Jun‐ Savezno seniori 08.06 2014god (postignuti rezultat 17,06 h) Takodje je gore navedeni clan TK “ Krupanj” Alicic Uska u telefonskom razgovoru sa predsednikom takmicarske komisije NTSS‐JUTS 75 15.05 2014god odjavio utakmice za sve clanove svog kluba za termin savezno 1 seniori 17 i 18 05 2014 god zbog elementarnih nepogoda(poplava). Tako da je i clanu ovog kluba Zivanovic Miroslavu ponisten rezultat Maj‐ Savezno seniori 18.05 2014god od 14,47h. Takmicarska komisija je donela odluku da se Alicic Uski zabrani dalje takmicenje i isti je predat disciplinskoj komisiji na dalji postupak. OSTVARENI REZULTATI 2014god U SENIORSKOM TAKMICENJU Ukupno je bilo prijavljeno 160 utakmica od cega su 42 u kup takmicenju. Ostvarena su 64 rezultata od cega su 18 u kup takmicenju. 2 Ostvareni rezultati po mesecima April – seniori Ime i prezime Datum Rezultat Br prstena TK Krupanj 1. Alicic Nazif 27.04 2014 16,25h 0132,048,0342/013,0110/012 TK Sabac 2. Kujundzic Mileta 26.04 2014 16,08h 3319,3302/012,1379/09 TK AS Pozarevac 3. Brkic Slobodan 27.04 20 15,45h 3013,3882/011,2203/013 TK Zemun 4. Radman Ljubisa 27.04 2014 15,42h 1411,1594/013,0421/012 TK Cirikovac 5. Markovic Vladica 27.04 2014 15,40h 0774,0785/013,2084/012 TK Cirikovac 5. Milutinovic Novica 26.04 2014 15,40h 0804,0809,0822/013 TK Cirikovac 6. Pantic Nebojsa 27.04 2014 15,30h 2377,2395/010,3536/011 TK Kraljevo 7. Stevovic Gojko 26.04 2014 15,28h 0481,0640,0645/013 TK Kraljevo 8. Stevovic Goran 27.04 2014 15,20h 0524,0615,0627/013 TK Smederevo 9. Spasic Goran 26.04 2014 15,18h 0456,0461/013,0918/06 TK Smederevo Jovanovic Aleksandar 19.04 2014 15,07h 409,0411,0412,0415/013 1504,1506/012,0950/06 TK Cirikovac 10. Ognjanovic Nenad 20.04 2014 15,01h 0642,0643,0661/010 TK Krupanj 11.Alicic Uska 26.04 2014 14,25h 0198,0302,0336/013 TK Smederevo 12. Simic Ivica 13.04 2014 14,21h 0489,0492,0500/013 3 TK Krupanj Miroslav 20
0.04 2014 11,20h 0218,0219,0242/013 13.Zivanovic M
TK Krupanj 14.Migic Rusto
o 19.04 2
2014 10,05h
h 0238,02
235,0283/013,0134/012 TK Cirrikovac 0.04 2014 08,50h 1874,1883
3,1891/013 15.Mitrovic Radisa 20
TK Krupanj 6.04 2014 06,20h 0081,0135,0143/013 16.Migic Salko 26
TK Krupanj ni takmicari: Rajic Zoran TTk Cirikovac zbog nesilaska 2 goluba Disskvalifikovan
u roku od jeednog sata, A
Arsenovic Slo
obodan TK Zeemun zbog n
nesilaska 3 goluba u roku od jednogg sata. Stevicc Nikola TK A
AS Pozarevacc i micarske zapiisnike. Radovanoviic Igor TK Kraaljevo nisu dostavili takm
4
MAJ‐ seniori TK Sabac 1. Kujundzic Mileta 24.05 2014 18,15h 3302,3319/012,1379/09 TK Zemun 2. Arsenovic Slobodan 25.05 2014 18,06h 2124/011,0262/012,1116/013 TK Smederevo 3. Simic Ivica 17.05 2014 17,50h 0483,0492,0500/013 TK Zemun 4. Radman Ljubisa 24.05 2014 17,48h 1412,1417,1420/013 TK Cirikovac 5. Ognjanovic Nenad 25.05 2014 17,15h 0642,0643,0661/010 TK Cirikovac 6. Milutinovic Novica 17.05 2014 16,04h 2163,2159/012,0801/013 TK Smederevo 7. Zivancevic Dragan 25.05 2014 15,53h 1397,1461/012,1019/011 Kraljevo 8. Mladenovic Ivica 04.05 2014 15,32h 0543,0674,0675/013 TK TK AS Pozarevac 9. Brkic Slobodan 24.05 2014 14,23h 3013,3882/011,2203/013 TK Cirikovac 10.Jankovic Miodrag 24.05 2014 14,04h 2120,2138/012,0716/013 TK Kraljevo 11.Radovanovic Igor 18.05 2014 13,51h 0994,2626/08,2662, 2664,2669/013 AS Pozarevac 12.Mitrovic Vladan 25.05 2014 09,30h 1904,1907/011,2468/010 TK Diskvalifikovani takmicari: Jovanovic Aleksandar TK Smederevo zbog nesilaska 3 goluba u roku od jednog sata,Spasic Goran TK Smederevo zbog nesilaska 1 goluba u roku od jednog sata. Stefanovic Dragoljub TK Grdelica i Markovic Vladica TK Cirikovac, nisu dostavili takmicarske zapisnike. 5 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
JUN‐senori TK Cirikovac Jankovic Miodrag 07.06 2014 14,20h 2120,2138/012,0716/013 TK Cirikovac Milutinovic Novica 08.06 2014 14,18h 0804,0822/013,2163/012 TK AS Pozarevac Brkic Slobodan 07.06 2014 13,12h 2202,2205,2216/013 TK Zemun Radman Ljubisa 07.06 2014 12,45h 0404,0423/012,2032/011 TK Smederevo Jovanovic Aleksandar 07.06 2014 12,18h 950/06,0411/013,1506/012 TK Zemun Arsenovic Slobodan 08.06 2014 11,13h 2124/011,0262/012,1116/013 TK Cirikovac Ognjanovic Nenad 08.06 2014 10,40h 0642,0643,0661/010 Diskvalifikovani takmicari: Spasic Goran TK Smederevo zbog nesilaska 2 goluba u roku od jednog sata, Simic Ivica TK Smederevo zbog razdvajanja golubova duze od jednog sata, Kujundzic Mileta TK Sabac zbog nesilaska 1 goluba. Radovanovic Igor TK Kraljevo nije dostavio takmicarski zapisnik 6 JUN‐Najduzi dan TK Zemun 1. Radman Ljubisa 21.06 2014 18,51h 1412,1417,1420/013 TK Cirikovac 2. Milutinovic Novica 21.06 2014 18,46h 0822,0804/013,2163/012 TK Zemun 3. Arsenovic Slobodan 22.06 2014 18,06h 1114,1116/013,2124/011 TK Sabac 4. Kujundzic Mileta 21.06 2014 16,20h 3302,3319/012,1379/09 TK Krupanj 5. Zivanovic Miroslav 22.06 2014 15,23h 0218,0219,0242/013 TK Cirikovac 6. Ognjanovic Nenad 22.06 2014 15,10h 0642,0643,0661/010 TK AS Pozarevac 7. Stevic Nikola 21.06 2014 13,10h 2419,2420/013,2201/012 TK Kraljevo 8. Tomic Dragan 22.06 2014 11,25h 0656,0684,0695/012 TK AS Pozarevac 9. Mitrovic Vladan 22.06 2014 09,07h 1890,1907/011,2468/010 Markovic Vladica TK Cirikovac, nije predao takmicarski zapisnik. 7 MAJ‐ KUP STEVE MARICA Zemun 1. Arsenovic Slobodan 02.05 2014 18,05h 0268,0271/012,2130/011 TK Pozarevac 2. Pantic Milos 01.05 2014 17,00h 0997,2515/013,3800/012 TK AS Cirikovac 3. Milutinovic Novica 02.05 2014 16,35h 0804,0809,0822/013 TK TK Smederevo 4. Jovanovic Aleksandar 02.05 2014 16,28h 0412,0411/013,1506/ 012,0950/06 Grdelica 5. Stefanovic Dragoljub 02.05 2014 15,20h 3046,3058/011,3233/09 TK TK Krupanj 6. Migic Rusto 02.05 2014 15,20h 0238,0235,0283/013,0134/012 TK Cirikovac 7. Rajic Zoran 02.05 2014 12,30h 2820/010,1772/010,2795/011 TK Krupanj 8. Alicic Nazif 01.05 2014 12,18h 3135/09,0110/012,0148/013 TK Krupanj 9. Zivanovic Miroslav 01.05 2014 12,15h 0218,0219,0242/013 Diskvalifikovani takmicari: Spasic Goran TK Smederevo zbog razdvajanja golubova duze od jednog sata, Brkic Slobodan TK AS Pozarevac grabljivica odnela jednog goluba. 8 MAJ‐KUP REPUBLIKE SRBIJE TK Zemun 1. Arsenovic Slobodan 10.05 2014 19,18h 2124/011,0262/012,1118/013 TK Smederevo 2. Jovanovic Aleksandar 10.05 2014 16,45h 950/06,1506/012,0411/013 TK AS Pozarevac 3. Brkic Slobodan 10.05 2014 16,41h 3013,3882/011,2203/013 TK Cirikovac 4. Milutinovic Novica 11.05 2014 16,25h 0804,0809,0822/013 TK Cirikovac 5. Ognjanovic Nenad 10.05 2014 16,11h 0642,0643,0661/010 TK Smederevo 6. Simic Ivica 10.05 2014 16,01h 0483,0492,0500/013 TK Zemun 7. Radman Ljubisa 11.05 2014 15,35h 0421,1411,1594/013 TK Cirikovac 8. Pantic Nebojsa 11.05 2014 12,36h 2377,2395/010,3536/o11 TK Krupanj 9. Migic Rusto 11.05 2014 11,35h 0235,0238,0283/013,0134/012 Diskvalifikovani takmicari: Spasic Goran TK Smederevo zbog nesilaska jednog goluba u roku od jednog sata, Vasic Jasmina TK AS Pozarevac grabljivica odnela jednog goluba,Markovic Vladica TK Cirikovac zbog razdvajanja golubova duze od jednog sata, Zivancevic Dragan TK Smederevo zbog nesilaska golubova posle znaka za prekid takmicenja Ukupni pobednik seniorskog takmicenja za 2014god je Radman Ljubisa TK Zemun sa rezultatom 46,15h. Najduzi let u seniorskoj konkurenciji ostvario je Arsenovic Slobodan TK Zemun 10.05 2014g od 19,18h i osvojio tv prijemnik. 9 IZVESTAJ DISCIPLINSKE KOMISIJE Disciplinska komisija u sastavu: Jovanovic Milenko ‐predsednik Milic Lazar ‐clan Arsenovic Slobodan ‐clan 21.06 2014 Disciplinska komisija je odrzala sastanak po prijavi Kujundzic Milete TK Sabac i predsednika takmicarske komisije NTSS Mitic Dalibora protiv Alicic Uske TK Krupanj i donela sledecu odluku: Disciplinska komisija donela je jednoglasnu odluku da se Alicic Uska dozivotno iskljuci iz NTSS‐
JUTS 75 i poniste svi ovogodisnji postignuti rezultati na takmicenjima. Alicic Uska je kaznjen zbog teskih povreda takmicarskog pravilnika clana 14, st 11,13 i 14. Kazna je doneta na oosnovu pismene prijave kontrolora takmicenja Kujundzic Milete i Pavlovic Miloja. Napomena: Alicic Uska je dva puta kaznjavan 2012 i 2013god. U Zemunu Predsednik disciplinske komisije 23.06 2014god Jovanovic Milenko‐ Suja IZVESTAJ DISCIPLINSKE KOMISIJE Disciplinska komisija NTSS‐JUTS 75 zasedala je 3.07 2014 godi donela jednoglasnu odluku da se u potpunosti prihvati izvestaj delegiranih kontrolora takmicenja Kujundzic Milete, Pavlovic Miloja i predsednika takmicarske komisije NTSS‐JUTS 75 motic Dalibora. Prekrsioci Diciplinskog pravilnika Alicic Nazif, Migic Salko i Migic Rusto kaznjavaju se po clanu 4 stav 11.13 i 14, javnom opomenom pred iskljucenje iz NTSS‐ JUTS 75 i zabranom takmicenja u narednim terminima takmicenja u 2014god. U Zemunu Predsednik disciplinske komisije 3.07 2014god Jovanovic Milenko‐Suja 10 BLAGAJNICKI IZVESTAJ PRIHODI : 1. Clanarina 80 clanova x 1500din 120000din 2. Taksa od prstenova 2250kom x 4din 9000din 3. Taksa od prstenova 750kom x 6din 4500din 4. Taksa od prstenova 500kom x 6din (II tura) 3000din 5. Takmicarska taksa 281ut x200din 56200din UKUPNO 192700din RASHODI: 1. Izrada i postarina za biltene br 4,1i 2 35626din 2. Postarina za otkup i slanje prstenova 3993din 3. Usluge banke, odrzavanje racuna 2660din 4. Putni troskovi za izradu biltena i kupovinu nagrada 8160din 5. Troskovi sastanaka upravnog odbora 10850din 6. Troskovi kontrole takmicenja 28031din 7. Izrada zavsrsnog racuna i preregistracija saveza 10672din 8. Kupovina pehara i robnih nagrada 48329din 9. Troskovi telefona takmicarske komisije 6200din 10. Postarina i stampanje cl karti, zapisnika i pravilnika 7117din 11. Postarina za disciplinsku komisiju 579din 12. Kupovina venca za pok Miroslava Djordjevica 2100din UKUPNO 164317din STANJE NA RACUNU 28383din UPRAVNI ODBOR NTSS‐JUTS 75 11 12 13 14 15 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
717 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content