close

Enter

Log in using OpenID

"Bilten Saveza YUTS-75", Broj 2. 2011. godine

embedDownload
UPRAVNI ODBOR
1. Predsednik JUTS-a:
Radic Milovan Piko, Marsala Tita 3, 15340 Krupanj
Tel- 015/681-690
2. Podpredsednik JUTS-a:
Markovic Vladica, selo Cirikovac, 12000 Pozarevac
Tel- 012/564-092, mob. 064/810 51 76
3. Sekretar JUTS-a:
Jovanovic Ljubisa, Kapetana Todica 8, 12208
Stari Kostolac
Tel- 012/248-098, mob. 064/853 31 33
4. Blagajnik JUTS-a:
Pantic Nebojsa, selo Cirikovac, 12000 Pozarevac
Tel- 012/564-162, mob. 064/8532 683
5. Predsednik takmicarske komisije JUTS-a:
Dalibor Mitic, selo Cirikovac, 12000 Pozarevac
Tel- 012/ 564-271, mob. 064/807 14 59
6. Predsednik disciplinske komisije:
Josip Bosnjak, Gorana Kovacica 16, 11080 Zemun
Tel- 064/238 84 63
7. Predsednik nadzornog odbora:
Zivancevic Dragan, Viktora Igoa 13, 11300 Smederevo
Tel- 026/661-962
Takmicarska komisija JUTS-a
Predsednik- Dalibor Mitic STK AS Pozarevac, clanovi: Radman
Ljubisa STK”Aca Bacvanin” Zemun, Aleksandar Jovanovic TK
Smederevo.
Disciplinska komisija JUTS-a:
Predsednik- Bosnjak Josip, STK “Aca Bacvanin” Zemun;
Jovanovic Milenko, TK “Tipler” Zemun; Milosevic Zivan, STK
“Aca Bacvanin” Zemun.
1
Nadzorni odbor:
Predsednik- Zivancevic Dragan, STK Smederevo; Zivkovic
Predrag “AS” Pozarevac; Rade Milosevic STK “Aca Bacvanin”
Zemun..
Pocasni clanovi:
Kolozeus Antun, Zemun Bozidara Adzije 34, tel 011/373 11 87;
Brkic Slobodan, Pozarevac, Radomira Milenica Rusa 27/5, tel
012/521-222
Rukovodstvo JUTS-a
2
OBAVESTENJE
Dana 5.3.2011.godine u Pozarevcu je odrzan sastanak upravnog
odbora NTSS-JUTS 75 sa sledecim dnevnim redom:
1.Izbor clanova komisija po novom statutu;
2.Blagajnicki izvestaj;
3.Izvestaj predsednika takmicarske komisije;
4.Otvaranje ziro racuna;
5.Naknada telefonskih troskova takmicarskoj komisiji.
Prisutni su predstavnici sledecih klubova:
1.TK Krupanj- Radic Milovan
2.TK Smederevo- Zivancevic Dragan
3.TK AS Pozarevac- Jovanovic Ljubisa
4.TK Cirikovac- Markovic Vladica
5.TK Zemun- Milosevic Zivan
Posto je prisutna polovina clanova upravnog odbora, isti moze da
radi i donosi odluke u skladu sa statutom NTSS-JUTS 75.
Odluceno je da se otvori ziro racun, a za to su zaduzeni blagajnik
Pantic Nebojsa I sekretar Jovanovic Ljubisa, ciji ce potpisi biti
deponovani u banci. Sredstvim saveza ce prvenstveno raspolagati
blagajnik, a u slucaju njegove sprecenosti sekretar. O broju ziro
racuna I banci u kojoj je otvoren svi klubovi ce biti pismeno
obavesteni.
Po tacki 5.dnevnog reda odluceno je da se takmicarskoj komisiji
isplati naknada za telefonske troskove, I to:
Predsedniku 1500 dinara, a clanovima po 1000 dinara.
Posto u nasem savezu ima I clanova iz drugih drzava, odluceno je da
se mogu takmiciti samo takmicari na teritoriji republike Srbije.
3
BLAGAJNICKI IZVESTAJ
-PRIHODIClanarina
93 clana x 1.500 dinara =
139.500 din
Taksa od prstenova
3.500 x 2 =
7.000 din
Donacija od predsednika JUTS-a=
8.000 din
UKUPNO: 154.500 din
-RASHODIIzrada biltene br.3 br.1
Kupovina nagrada za 2011.god
Izrada I slanje diploma stranim savezima
Postarina za slanje biltena I prstenova
Putni troskovi za dva sastanka
I kupovinu nagrada
Placanje telefonskih razgovora takmicarskoj
komisiji+Dva clana
Izrada naknadnih prstenova
UKUPNO:
Ostalo:
26.000 din
38.660 din
4.120 din
3.370 din
6.000 din
1.000 din
3.500 din
5.500 din
88.200 DIN
66.300 din
5.3.2011.god
Blagajnik: Pantic Nebojsa
4
Zbog tehnicke greske u proslom biltenu, objavljujemo spisak clanova
TK Sabac, Smederevo i Bor.
TK Sabac
Predsednik Zoran Kovacevic,
Sekretar Petar Novkovic,
Predsednik takmicarske komisije Mileta Kujundzic.
1.Zoran Kovacevic, Pop Lukina 51/3, 15000 Sabac, tel 015/345-791
2.Mileta Kujundzic, Cara Dusana 57,15353 Majur,tel 015/377-272
mob066/911 0766
3.Dragoljub Stevanovic, Pop Lukina 19/2, 15000 Sabac, tel 015/323431
4.Pavlovic Miloje, Tabanovacka 47/1, 15000 Sabac, tel 015/376-028
5.Petar Novkovic, Dalmatinska 86, 15000 Sabac, tel 015/370-257
6.Poprasic Miroljub, Djure Jaksica 8, 15000 Sabac, tel 064/340 70 03
TK Smederevo
Predsednik kluba I takmicarske komisje:Zivancevic Dragan
Sekretar: Mikica Tasic
1.Zivancevic Dragan, Viktora Igoa 13 Smederevo, tel 026/661-962
2.Stanojevic Srbislav, Turgenjeva 17, tel 026/661-788
3.Mikica Tasic, 17.Oktobar bb Kolari, tel 026/711-017
4.Ivica Simic, Lipska 1 Radinac, tel 064/441 57 02
5.Goran Spasic, 7.Juli 65 Vranovo, tel 061/628 45 16
6.Djordjevic Jovan, Duska Radovica 13 Smederevo, tel 026/662-357
7.Aleksandar Jovanovic, Nikole Tesle 8 Radinac, tel 026/702-003
mob 064/1581215
8.Bojan Kacarevic, Jovana Popovica 12, 11317 Lozovik, tel
026/831-345
TK Bor
1.Mile Arsic, Vladimira Nazora 31, 19210 Bor, tel 030/36 458
2.Dalibor Mihajlovic, Tanaska Rajica 17, 19210 Bor, tel 030/491108
5
TERMINI ZA TAKMICARSKU SEZONU 2011.
Seniorsko takmicenje
MESEC
START
April
5,00-6,00
Maj
4,30-5,15
Jun
4,15-5,15
TERMINI
09-10, 16-17 I 23-24
07-08, 21-22 I 28-29
04-05
Juniorsko takmicenje
MESEC
START
Jun
4,15-5,15
Jul
4,15-5,15
Avgust
5,00-6,00
Septembar
5,30-6,30
TERMINI
11-12
02-03, 09-10, 16-17, 23-24 I 30-31
06-07, 13-14, 20-21 I 27-28
03-04, 10-11 I 17-18
Kup takmicenja
MESEC
START
,,Steve Marica’
Maj
4,30-5,30
TERMINI
01-02
6
,,Kralja A.Karadjordjevica”
Maj
4,30-5,30
14-15
Medjunarodno takmicenje
MESEC
START
Najduzi dan seniori
Jun
4,00-5,00
TERMINI
18-19
Medjunarodno mladi junior
Jun
4,15-5,15
25-26
Memorijalno takmicenje
Kup ,,Secerlema”
4,15-5,15
30, 31. jul
7
Ловат –
вл. Д- Држанић
8
RASPORED TAKMICENJA
КLUBA TK''SMEDEREVO''
SMEDEREVO
SENIORSKA TAKMICENJA
АPRIL:START 5,00-6,00 SATI
R.B.
ТАКМICAR
DATUM
SUDIJA
1.
23.04.
Spasic Goran
Jovanovic Aleksandar
2.
24.04.
Jovanovic Aleksandar
Spasic Goran
МАЈ: START4,30-5,15
R.B.
DATUM
ТАКМICAR
SUDIJA
1.
21.05.
Jovanovic Aleksandar
Spasic Goran
2.
22.05.
Spasic Goran
Jovanovic Aleksandar
3.
28.05.
Zivancevic Dragan
Jovanovic Aleksandar
9
JUN:START4,15 - 5,15
R.B.
DATUM
ТАКМICAR
SUDIJA
1.
04.06.
Zivancevic Dragan
Simic Ivica
2.
04.06.
Spasic Goran
Jovanovic Aleksandar
3.
05.06.
Jovanovic Aleksandar
Spasic Goran
МАЈ:START4,30-5,30KUP''Steve
R.B.
DATUM
Marica''
ТАКМICAR
SUDIJA
1.
01.05.
Jovanovic Aleksandar
Spasic Goran
2.
02.05.
Spasic Goran
Jovanovic Aleksandar
МАЈ:START 4,30-5,30KUP''Kralja
A.Karadjordjevica''
R.B.
DATUM
ТАКМICAR
SUDIJA
1.
14.05.
Zivancevic Dragan
Simic Ivica
2.
14.05.
Spasic Goran
Jovanovic Aleksandar
3.
15.05.
Jovanovic Aleksandar
Spasic Goran
10
ЈUN:START4,00-5,00NAJDUZI
R.B.
DATUM
DAN
ТАКМICAR
SUDIJA
1.
18.06.
Zivancevic Dragan
Tasic Mikica
2.
18.06.
Jovanovic Aleksandar
Spasic Goran
3.
19.06.
Spasic Goran
Jovanovic Aleksandar
ЈUN:START 4,15-5,15MEDJUNARODNO
R.B.
DATUM
ТАКМICAR
MLADI
SUDIJA
1.
25.06.
Jovanovic Aleksandar
Spasic Goran
2.
25.06.
Simic Ivica
Kacarevic Bojan
3.
26.06.
Spasic Goran
Jovanovic Aleksandar
JUNIORSKA TAKMICENJA
ЈUN:START 4,15-5,15
R.B.
DATUM
ТАКМICAR
SUDIJA
1.
11.06.
Jovanovic Aleksandar
Spasic Goran
2.
11.06.
Tasic Mikica
Zivancevic Dragan
3.
12.06.
Simic Ivica
Kacarevic Bojan
4.
12.06.
Spasic Goran
Jovanovic Aleksandar
11
ЈUL:START4,15-5,15
R.B.
1.
ТАКМICAR
DATUM
02.07.
Jovanovic Aleksandar
SUDIJA
Spasic Goran
AVGUST:START 5,00-6,00
R.B.
DATUM
ТАКМICAR
SUDIJA
1.
27.08.
Spasic Goran
Jovanovic Aleksandar
2.
28.08.
Jovanovic Aleksandar
Spasic Goran
3.
28.08.
Kacarevic Bojan
Zivancevic Dragan
SEPTEMBAR:START 5,30-6,30
R.B. DATUM
ТАКМICAR
SUDIJA
1.
03.09.
Jovanovic Aleksandar
Spasic Goran
2.
11.09.
Spasic Goran
Jovanovic Aleksandar
3.
17.09.
Simic Ivica
Kacarevic Bojan
4.
18.09.
Kacarevic Bojan
Zivancevic Dragan
12
RASPORED TAKMICENJA
КLUBA TK.KRUSEVAC-KRUSEVAC
ZA 2011.GOD.
SENIORSKA TAKMICENJA
АPRIL:START 5,00-6,00 SATI
R.B.
DATUM
ТАКМICAR
SUDIJA
1.
23.04.
Nikolic Bojan
Jovanovic Milos
2.
23.04.
Prokic Aleksandar
Milojevic Predrag
3.
24.04.
Jovanovic Milos
Nikolic Bojan
МАЈ:START 4,30-5,15
R.B.
DATUM
ТАКMICAR
SUDIJA
1.
07.05.
Prokic Aleksandar
Aleksic Predrag
2.
21.05.
Nikolic Bojan
Petrovic Rajko
3.
22.05.
Jovanovic Milos
Prokic Aleksandar
13
JUN:START4,15 - 5,15
R.B.
DATUM
ТАКМICAR
SUDIJA
1.
04.06.
Jovanovic Milos
Aleksic Predrag
2.
05.06.
Nikolic Bojan
Prokic Aleksandar
ЈUN:START 4,00-5,00NAJDUZI
R.B.
DATUM
ТАКМICAR
DAN
SUDIJA
1.
18.06
Jovanovic Milos
Mraovic Mile
2.
18.06.
Nikolic Bojan
Jovanovic Nenad
3.
19.06.
Aleksic Predrag
Nikolic Bojan
ЈUN:START 4,15-5,15MEDJUNARODNO
R.B.
DATUM
ТАКMICAR
MLADI
SUDIJA
1.
25.06.
Aleksic Predrag
Petrovic Rajko
2.
26.06.
Jovanovic Milos
Jovanovic Nenad
3.
26.06
Nikolic Bojan
Mraovic Mile
14
JUNIORSKA TAKMICENJA
ЈUN:START 4,15-5,15
R.B.
ТАКМICAR
DATUM
SUDIJA
1.
11.06.
Jovanovic Milos
Prokic Aleksandar
2.
12.06.
Nikolic Goran
Milojevic Predrag
ЈUL:START 4,15-5,15
R.B.
ТАКМICAR
DATUM
SUDIJA
1.
03.07.
Aleksic Predrag
Jovanovic Milos
2.
23.07.
Nikolic Goran
Milojevic Predrag
3.
31.07.
Jovanovic Milos
Prokic Aleksandar
AVGUST:START5,00-6,00
R.B.
DATUM
ТАКМICAR
SUDIJA
1.
07.08.
Mraovic Mile
Nikolic Bojan
2.
07.08.
Jovanovic Nenad
Petrovic Rajko
3.
20.08.
Nikolic Goran
Milojevic Predrag
4.
28.08.
Jovanovic Milos
Prokic Aleksandar
5.
28.08.
Petrovic Rajko
Nikolic Bojan
15
SEPTEMBAR:START5,30-6,30
R.B.
DATUM
ТАКMICAR
SUDIJA
1.
03.09.
Prokic Aleksandar
Jovanovic Milos
2.
11.09.
Petrovic Rajko
Mraovic Mile
3.
11.09.
Jovanovic Nenad
Nikolic Bojan
4.
11.09.
Jovanovic Milos
Prokic Aleksandar
5.
17.09.
Nikolic Goran
Milojevic Predrag
Ловат – вл. Д- Држанић
16
RASPORED TAKMICENJA
КLUBA TK''ZEMUN''ZEMUN ZA 2011.GOD.
SENIORSKA TAKMICENJA
МАЈ: START 4,30-5,15
R.B. DATUM
ТАКМICAR
SUDIJA
1.
08.05.
Jovanovic Milenko
Gnjatovic Milenko
2.
28.05.
Milic Lazar
Stankovic Ljubisa
ЈUN:START 4,15-5,15MEDJUNARODNO
R.B. DATUM
1.
26.06.
ТАКМICAR
Jovanovic Milenko
MLADI
SUDIJA
Gnjatovic Milenko
ЈUNIORSKA TAKMICENJA
ЈUN:START4,15-5,15
R.B. DATUM
ТАКМICAR
SUDIJA
1.
11.06.
MilicLazar
Stankovic Ljubisa
2.
12.06.
Jovanovic Milenko
Gnjatovic Milenko
17
RASPORED TAKMICENJA
КLUBA TK''Kraljevo''Kraljevo ZA 2011.GOD.
SENIORSKA TAKMICENJA
АPRIL:START5,00-6,00SATI
R.B.
DATUM
ТАКМICAR
SUDIJA
1.
23.04.
Stevovic Gojko
Tomic Dragan
2.
24.04.
Stevovic Goran
Danic Svetislav
МАЈ: START4,30-5,15
R.B.
1.
DATUM
22.05.
ТАКМICAR
Danic Svetislav
МАЈ:START4,30-5,30KUP''Steve
R.B.
1.
DATUM
02.05.
ТАКМICAR
Stevovic Gojko
18
SUDIJA
Goran Stevovic
Marica''
SUDIJA
Danic Svetislav
МАЈ:START4,30-5,30KUP''Kralja
R.B.
DATUM
A.Karadjordjevica''
ТАКMICAR
SUDIJA
1.
14.05.
Stevovic Goran
Danic Svetislav
2.
15.05.
Stevovic Gojko
Tomic Dragan
ЈUN:START4,00-5,00NAJDUZI
R.B.
DATUM
DAN
ТАКМICAR
SUDIJA
1.
19.06.
Stevovic Gojko
Tomic Dragan
2.
19.06.
Danic Svetislav
Goran Stevovic
ЈUN:START4,15-5,15MEDJUNARODNO
R.B.
DATUM
ТАКМICAR
MLADI
SUDIJA
1.
25.06.
Stevovic Goran
Tomic Dragan
2.
26.06.
Stevovic Gojko
Danic Svetislav
3.
26.06.
Tomic Dragan
Stevovic Goran
19
JUNIORSKA TAKMICENJA
ЈUN:START 4,15-5,15
R.B.
1.
ТАКМICAR
DATUM
12.06.
Stevovic Goran
SUDIJA
Tomic Dragan
AVGUST:START 5,00-6,00
R.B.
1.
DATUM
27.08.
ТАКМICAR
Danic Svetislav
SUDIJA
Stevovic Goran
SEPTEMBAR:START 5,30-6,30
R.B.
DATUM
ТAKMICAR
SUDIJA
1.
17.09.
Danic Svetislav
Stevovic Goran
2.
18.09.
Stevovic Gojko
Tomic Dragan
Мередит - типлери
20
RASPORED TAKMICENJA
KLUBA T.K.A.Bacvanin-Zemun ZA
2011.GOD.
SENIORSKA TAKMICENJA
АPRIL:START 5,00-6,00 SATI
R.B.
DATUM
TAKMICAR
1.
23.04.
2.
24.04. Milosevic Radivoje
Arsenovic Slobodan
SUDIJA
Kolozeus Anton
Tepavac Nikola
МAJ:START 4,30-5,15
R.B.
DATUM
TAKMICAR
1.
07.05.
Vojkic Djordje
Serdar Jovan
2.
21.05.
Arsenovic Slobodan
Vojkic Djordje
3.
22.05.
Milosevic Zivan
Jovanovic Momcilo
4.
22.05.
Serdar Jovan
Arsenovic Slobodan
5.
29.05.
Radman Ljubisa
Bosnjak Josip
6.
29.05.
Milosevic Radivoje
Jovanovic Momcilo
21
SUDIJA
JUN:START 4,15 - 5,15
R.B.
DATUM
TAKMICAR
1.
04.06.
Arsenovic Slobodan
Kolozeus Anton
2.
04.06.
Vojkic Djordje
Radman Ljubisa
3.
05.06.
Milosevic Radivoje
Jovanovic Momcilo
4.
05.06.
Serdar Jovan
Arsenovic Slobodan
5.
05.06.
Milinkovic Aleksandar
Kocic Mikica
МAJ:START 4,30-5,30,,KUP''Steve
R.B.
DATUM
1.
SUDIJA
Marica''
TAKMICAR
SUDIJA
01.05.
Milosevic Radivoje
Tepavac Nikola
2.
02.05.
Arsenovic Slobodan
Bosnjak Josip
3.
02.05.
Milosevic Zivan
Radman Ljubisa
Хјуз –Елстоб 20.05ч
вл. Д Држанић
22
МАЈ:START 4,30-5,30KUP''Kralja
A.Karadjordjevica''
ТАКMICAR
R.B.
DATUM
1.
14.05.
Radman Ljubisa
Vojkic Djordje
2.
14.05.
Milosevic Radivoje
Tepavac Nikola
3.
15.05.
Vojkic Djordje
Serdar Jovan
4.
15.05.
Arsenovic Slobodan
Bosnjak Josip
ЈUN:START 4,00-5,00
SUDIJA
NAJDUZI DAN
ТАКМICAR
R.B.
DATUM
1.
18.06.
Radman Ljubisa
2.
18.06.
Milinkovic Aleksandar Milosevic Zivan
3.
19.06.
Vojkic Djordje
Bosnjak Josip
4.
19.06.
Milosevic Radivoje
Jovanovic Momcilo
5.
19.06.
Arsenovic Slobodan
Radman Ljubisa
23
SUDIJA
Kolozeus Anton
Шанон – вл. Шемсо Ф. Берлин
ЈUN:START 4.15-5.15.
MEDJUNARODNO MLADI
ТАКМICAR
R.B.
DATUM
1.
25.06.
Arsenovic Slobodan
Serdar Jovan
2.
25.06.
Radman Ljubisa
Bosnjak Josip
3.
25.06.
Vojkic Djordje
Kocic Mikica
4.
25.06.
Milinkovic Aleksandar Milosevic Zivan
5.
25.06.
Kocic Mikica
Milosevic Radivoje
6.
26.06.
Kolozeus Anton
Radman Ljubisa
24
SUDIJA
Боден – 20.35ч вл. Г. Сараволац
ЈUNIORSKA TAKMICENJA
ЈUN:START 4,15-5,15
ТАКМICAR
R.B.
DATUM
1.
11.06.
Radman Ljubisa
Milosevic Radivoje
2.
11.06.
Kolozeus Anton
Arsenovic Slobodan
3.
11.06.
Vojkic Djordje
Bosnjak Josip
4.
11.06.
Milinkovic Aleksandar Kocic Mikica
5
12.06.
Arsenovic Slobodan
25
SUDIJA
Vojkic Djordje
ЈUL:START 4,15-5,15
ТАКМICAR
R.B.
DATUM
SUDIJA
1.
03.07. Arsenovic Slobodan
Kocic Mikica
2.
03.07. Kolozeus Anton
Milosevic Radivoje
3.
30.07. Kocic Mikica
Milosevic Zivan
AVGUST:START 5,00-6,00
ТАКMICAR
R.B.
DATUM
SUDIJA
1.
07.08.
Kolozeus Anton
Arsenovic Slobodan
2.
20.08.
Arsenovic Slobodan
Kolozeus Anton
3.
27.08.
Kocic Mikica
Milosevic Zivan
SEPTEMBAR:START5,30-6,30
ТАКМICAR
R.B.
DATUM
1.
03.09.
Kocic Mikica
Milosevic Radivoje
2.
09.09.
Radman Ljubisa
Arsenovic Slobodan
3.
10.09.
Arsenovic Slobodan
Vojkic Djordje
4.
10.09.
Kolozeus Anton
Radman Ljubisa
26
SUDIJA
RASPORED TAKMICENJA
КLUB T.K.Krupanj-Krupanj ZA 2011.GOD.
SENIORSKA TAKMICENJA
APRIL:START 5,00-6,00 SATI
R.B. DATUM
1.
24.04.
TAKMICAR
Alicic Nazif
SUDIJA
Radic Milovan
MAJ:START 4,30-5,15
R.B. DATUM
1.
07.05.
TAKMICAR
Alicic Nazif
Migic Rusto
KUP''Steve Marica''
MAJ:START 4,30-5,30
R.B. DATUM
SUDIJA
TAKMICAR
SUDIJA
1.
01.05.
Alicic Nazif
Radic Milovan
2.
02.05.
Radic Milovan
Alicic Nazif
3.
02.05.
Alicic Uska
Migic Rusto
27
MAJ:START 4,30-5,30
A.Karadjordjevica''
R.B. DATUM
KUP''Kralja
TAKMICAR
SUDIJA
1.
14.05.
Alicic Nazif
Prokopic Dragoslav
2.
14.05.
Migic Rusto
Alicic Uska
3.
15.05
Radic Milovan
Alicic Nazif
4.
15.05
Alicic Uska
Migic Rusto
JUN:START 4,00-5,00
R.B. DATUM
NAJDUZI DAN
TAKMICAR
SUDIJA
1.
18.06.
Radic Milovan
Migic Rusto
2.
18.06.
Alicic Uska
Prokopic Dragoslav
3.
19.06.
Alicic Nazif
Radic Milovan
ЈUN:START 4,15-5,15
MLADI
R.B. DATUM
MEDJUNARODNO
TAKMICAR
SUDIJA
1. 25.06.
Alicic Nazif
Radic Milovan
2. 26.06.
Radic Milovan
Alicic Nazif
3. 26.06.
Alicic Uska
Migic Rusto
28
JUNIORSKA TAKMICENJA
ЈUL:START 4,15-5,15
R.B. DATUM
TAKMICAR
SUDIJA
1. 03.07.
Alicic Uska
Prokopic Dragoslav
2. 04.07.
Alicic Nazif
Radic Milovan
AVGUST:START 5,00-6,00
R.B. DATUM
1. 07.08.
TAKMICAR
Migic Rusto
SUDIJA
Prokopic Dragoslav
SEPTEMBAR:START 5,30-6,30
R.B. DATUM
1. 03.09.
TAKMICAR
Migic Rusto
SUDIJA
Radic Milovan
29
RASPORED TAKMICENJA
КLUBA STK. Cirikovac-Cirikovac ZA
2011.GOD.
SENIORSKA TAKMICENJA
АPRIL:START 5,00-6,00 SATI
R.B.
DATUM
ТАКМICAR
SUDIJA
1.
16.04.
Gojkovic Zivica
Markovic Vladica
2.
17.04.
Mitrovic Radisa
Pantic Nebojsa
3.
23.04.
Pantic Nebojsa
Milutinovic Novica
4.
23.04.
Ognjanovic Nenad
Markovic Dobrica
5.
24.04.
Milutinovic Novica
Jankovic Miodrag
6.
24.04.
Markovic Vladica
Gojkovic Zivica
7.
24.04.
Markovic Dobrica
Milutinovic Jovica
30
МAJ:START 4,30-5,15
R.B.
ТАКMICAR
DATUM
SUDIJA
1.
08.05.
Markovic Vladica
Milutinovic Novica
2.
08.05.
Pantic Nebojsa
Ognjanovic Nenad
3.
22.05.
Milutinovic Novica
Markovic Vladica
4.
22.05.
Markovic Dobrica
Stojanovic Radisa
5.
22.05.
Ognjanovic Nenad
Pantic Nebojsa
6.
28.05.
Mitrovic Radisa
Stojanovic Radisa
7.
28.05.
Gojkovic Zivica
Pantic Nebojsa
8.
28.05.
Jankovic Miodrag
Milutinovic Novica
JUN:START 4,15 - 5,15
R.B.
DATUM
ТАКМICAR
SUDIJA
1.
04.06.
Mitrovic Radisa
Stojanovic Radisa
2.
04.06.
Ognjanovic Nenad
Milutinovic Novica
3.
04.06.
Gojkovic Zivica
Pantic Nebojsa
4.
05.06.
Milutinovic Novica
Mitrovic Radisa
5.
05.06.
Markovic Vladica
Jankovic Miodrag
6.
05.06.
Pantic Nebojsa
Gojkovic Zivica
7.
05.06.
Markovic Dobrica
Milutinovic Jovica
31
KUP ''Steve Marica''
МАJ:START4,30-5,30
R.B.
1.
ТАКMICAR
DATUM
01.05.
Milutinovic Novica
SUDIJA
Pantic Nebojsa
МАЈ:START4,30-5,30 KUP''Kralja
A.Karadjordjevica''
R.B.
DATUM
ТАКМICAR
SUDIJA
1.
14.05.
Milutinovic Novica
Ognjanovic Nenad
2.
15.05.
Markovic Vladica
Gojkovic Zivica
3.
15.05.
Pantic Nebojsa
Milutinovic Jovica
4.
15.05.
Markovic Dobrica
Mitrovic Radisa
ЈUN:START 4,00-5,00
R.B.
DATUM
NAJDUZI DAN
ТАKMICAR
SUDIJA
1.
18.06.
Milutinovic Novica
Markovic Dobrica
2.
19.06.
Markovic Vladica
Milutinovic Jovica
3.
19.06.
Pantic Nebojsa
Jankovic Miodrag
32
MEDJUNARODNO MLADI
ЈUN:START 4,15-5,15
R.B.
DATUM
ТАКМICAR
SUDIJA
1.
26.06.
Pantic Nebojsa
Milutinovic Novica
2.
26.06.
Milutinovic Jovica
Markovic Vladica
JUNIORSKA TAKMICENJA
ЈUN:START 4,15-5,15
ТАКMICAR
R.B.
DATUM
SUDIJA
1.
11.06.
Pantic Nebojsa
Markovic Vladica
2.
11.06.
Ognjanovic Nenad
Milutinovic Novica
3.
12.06.
Milutinovic Novica
Ognjanovic Nenad
4.
12.06.
Markovic Dobrica
Mitrovic Radisa
Камплин – (Боден) вл. Д. Исмаили - Гостивар
33
ЈUL:START4,15-5,15
R.B.
ТАКМICAR
DATUM
SUDIJA
1.
02.07.
Pantic Nebojsa
Mitrovic Radisa
2.
17.07.
Mitrovic Radisa
Pantic Nebojsa
3.
31.07.
Milutinovic Novica
Gojkovic Zivica
4.
31.07.
Ognjanovic Nenad
Jankovic Miodrag
5.
31.07.
Markovic Dobrica
Markovic Vladica
AVGUST:START 5,00-6,00
R.B.
DATUM
ТАКМICAR
SUDIJA
1.
06.08.
Pantic Nebojsa
Markovic Vladica
2.
07.08.
Jovanovic Stevan
Mitrovic Radisa
3.
13.08.
Jankovic Miodrag
Milutinovic Novica
4.
14.08.
Mitrovic Radisa
Milutinovic Jovica
5.
20.08.
Ognjanovic Nenad
Markovic Dobrica
6.
28.08.
Milutinovic Novica
Jankovic Miodrag
7.
28.08.
Markovic Vladica
Gojkovic Zivica
8.
28.08.
Markovic Dobrica
Ognjanovic Nenad
34
SEPTEMBAR:START5,30-6,30
R.B.
DATUM
ТАКМICAR
SUDIJA
1.
04.09.
Mitrovic Radisa
Milutinovic Novica
2.
10.09.
Gojkovic Zivica
Pantic Nebojsa
3.
10.09.
Jankovic Miodrag
Ognjanovic Nenad
4.
11.09.
Milutinovic Novica
Markovic Dobrica
5.
11.09.
Markovic Vladica
Milutinovic Jovica
6.
18.09.
Pantic Nebojsa
Markovic Vladica
7.
18.09.
Markovic Dobrica
Milutinovic Novica
8.
18.09.
Ognjanovic Nenad
Jankovic Miodrag
Председништво ЈУТС-а – састанак у Пожаревцу 07.03.2011.
35
RASPORED TAKMICENJA
КLUBA TK.BOR-83 ZA 2011.GOD.
SENIORSKA TAKMICENJA
МАЈ:START 4,30-5,15
R.B.
1.
ТАКМICAR
DATUM
28.05.
Veljkovic Dusan
SUDIJA
Velickovski Slobodan
ЈUL:START 4,15-5,15
R.B. DATUM
ТАКMICAR
SUDIJA
1.
23.07.
Todorovic Jovan
Velickovski Slobodan
2.
23.07.
Veljkovic Dusan
Nikolic Novica
AVGUST:START 5,00-6,00
R.B. DATUM
ТАКМICAR
SUDIJA
1.
06.08.
Todorovic Jovan
Arsic Mile
2.
06.08.
Veljkovic Dusan
Velickovski Slobodan
3.
20.08.
Velickovski Slobodan
Todorovic Jovan
36
SEPTEMBAR:START 5,30-6,30
ТАКМICAR
R.B. DATUM
1.
03.09.
Velickovski Slobodan
SUDIJA
Nikolic Novica
RASPORED TAKMICENJA
КLUBA TK''Buducnost'' Grdelica
SENIORSKA TAKMICENJA
АPRIL:START5,00-6,00 SATI
ТАКМICAR
R.B. DATUM
1.
24.04.
Pesic Radovan
SUDIJA
Paunovic Dejan
МАЈ: START4,30-5,15
R.B. DATUM
1.
ТАКМICAR
SUDIJA
07.05.
Tasic Marijan
Pesic Radovan
2. 07.05.
Pesic Radovan
Stefanovic Dragoljub
3.
22.05.
Stefanovic Dragoljub
Tasic Marijan
4.
29.05.
Paunovic Dejan
Stefanovic Dragoljub
37
JUN:START4,15 - 5,15
R.B. ДАТУМ
1.
05.06.
ТАКМICAR
Stefanovic Dragoljub
МАЈ:START 4,30-5,30KUP''Steve
R.B. DATUM
SUDIJA
Tasic Marijan
Marica''
ТАКМICAR
SUDIJA
1.
01.05.
Paunovic Dejan
Stefanovic Dragoljub
2.
02.05.
Stefanovic Dragoljub
Tasic Marijan
МАЈ:START 4,30-5,30KUP''Kralja
A.Karadjordjevica''
R.B. DATUM
1. 15.05.
ТАКМICAR
Stefanovic Dragoljub
38
SUDIJA
Tasic Marijan
ЈUN:START 4,00-5,00NAJDUZI
DAN
ТАКМICAR
R.B. DATUM
SUDIJA
1. 18.06.
Paunovic Dejan
Stefanovic Dragoljub
2. 19.06.
Stefanovic Dragoljub
Tasic Marijan
ЈUN:START 4,15-5,15MEDJUNARDNO
ТАКМICAR
R.B. DATUM
MLADI
SUDIJA
1. 25.06.
Stefanovic Dragoljub
Tasic Marijan
2. 26.06.
Tasic Marijan
Pesic Radovan
ЈUNIORSKA TAKMICENJA
ЈUN:START 4,15-5,15
R.B DATUM
ТАКМICAR
SUDIJA
.
1. 12.06.
Stefanovic Dragoljub
39
Tasic Marijan
RASPORED TAKMICENJA
КLUBA TK.''SABAC''SABAC ZA 2011.GOD.
SENIORSKA TAKMICENJA
АPRIL:START5,00-6,00 SATI
R.B. DATUM
ТАКМICAR
SUDIJA
1.
23.04.
Kujundzic Mileta
Novkovic Petar
2.
24.04.
Kovacevic Zoran
Kujundzic Mileta
МАЈ: START4,30-5,15
ТАКМICAR
R.B. DATUM
SUDIJA
1.
22.05.
Kovacevic Zoran
Kujundzic Mileta
2.
28.05.
Kujundzic Mileta
Kovacevic Zoran
JUN:START 4,15 - 5,15
R.B. DATUM
1.
ТАКМICAR
SUDIJA
04.06.
Kovacevic Zoran
Poprasic Miroljub
2. 05.06.
Kujundzic Mileta
Pavlovic Miloje
40
МАЈ:START 4,30-5,30KUP''Kralja
A.Karadjordjevica''
ТАКМICAR
SUDIJA
Kujundzic Mileta
Novkovic Petar
R.B. DATUM
1. 15.05.
ЈUN:START 4,00-5,00NAJDUZI
ТАКМICAR
R.B. DATUM
1. 18.06.
DAN
Kujundzic Mileta
SUDIJA
Poprasic Miriljub
ЈUN:START 4,15-5,15MEDJUNARODNO
ТАКМICAR
R.B. DATUM
1. 26.06.
Kujundzic Mileta
MLADI
SUDIJA
Kovacevic Zoran
JUNIORSKA TAKMICENJA
ЈUN:START4,15-5,15
R.B. DATUM
1. 11.06.
ТАКМICAR
Kujundzic Mileta
41
SUDIJA
Pavlovic Miloje
ЈUL:START 4,15-5,15
R.B. DATUM
ТАКМICAR
SUDIJA
1. 03.07.
Kujundzic Mileta
Kovacevic Zoran
2. 09.07.
Kovacevic Zoran
Pavlovic Miloje
3. 31.07.
Pavlovic Miloje
Kujundzic Mileta
AVGUST:START 5,00-6,00
R.B. DATUM
ТАКMICAR
SUDIJA
1. 21.08.
Poprasic Miroljub
Kujundzic MI\ileta
2. 27.08.
Kujundzic Mileta
Pavlovic Miloje
3. 28.08.
Pavlovic Miloje
Kovacevic Zoran
SEPTEMBAR:START 5,30-6,30
R.B. DATUM
ТАКМICAR
SUDIJA
1. 03.09.
Kujundzic Mileta
Novkovic Petar
2. 04.09.
Kovacevic Zoran
Pavlovic Miloje
Poprasic Miroljub
Kujundzic Mileta
Pavlovic Miloje
Poprasic Miroljub
10.09.
3.
4. 11.09.
42
ЈUL:START4,15-5,15
ТАКМICAR
R.B. DATUM
SUDIJA
1. 30.07.
Paunovic Dejan
Stefanovic Dragoljub
2. 30.07.
Nikolic Ljubisa
Stojanic Milivoje
3. 31.07.
Stefanovic Dragoljub
Tasic Marijan
AVGUST:START5,00-6,00
R.B. DATUM
ТАКМICAR
SUDIJA
1. 07.08.
Nikolic Ljubisa
Stojanic Milivoje
2. 20.08.
Stojanic Milivoje
Pavlovic Blasko
3. 27.08.
Paunovic Dejan
Stefanovic Dragoljub
4. 28.08.
Stefanovic Dragoljub
Tasic Marijan
SEPTEMBAR:START5,30-6,30
R.B. DATUM
1.
ТАКМICAR
SUDIJA
04.09.
Tasic Marijan
Pesic Radovan
2. 11.09.
Pesic Radovan
Paunovic Dejan
3. 18.09.
Stefanovic Dragoljub
Tasic Marijan
43
RASPORED TAKMICENJA
КLUBA TK''AS''POZAREVAC ZA
2011.GOD.
SENIORSKA TAKMICENJA
АPRIL:START 5,00-6,00 SATI
R.B. DATUM
ТАКМICAR
SUDIJA
1. 16.04.
Pavlovic Zoran
Brkic Slobodan
2. 23.04.
Brkic Slobodan
Jovanovic Ljubisa
3. 23.04.
Filipovic Ljubisa
Pavlovic Zoran
4. 23.04.
Aleksic Gojko
Cvetkovic Ljubomir
5. 24.04.
Cvetkovic Ljubomir
Mitic Dalibor
6. 24.04.
Mitic Dalibor
Zivkovic Predrag
44
МАЈ:START4,30-5,15
ТАКМICAR
R.B. DATUM
SUDIJA
1. 22.05.
Aleksic Gojko
Brkic Slobodan
2. 28.05.
Brkic Slobodan
Jovic Radisa
3. 28.05.
Zivkovic Predrag
Mitic Dalibor
4. 28.05.
Pavlovic Zoran
Cvetkovic Ljubomir
5. 29.05.
Jovanovic Ljubisa
Zivkovic Predrag
6. 29.05.
Cvetkovic Ljubomir
Stefanovic Miroslav
7. 29.05.
Mitic Dalibor
Pavlovic Zoran
8. 29.05.
Petrovic Dusan
Panic Miodrag
JUN:START 4,15 - 5,15
R.B. DATUM
ТАКМICAR
SUDIJA
1. 04.06.
Brkic Slobodan
Jovic Radisa
2. 04.06.
Aleksic Gojko
Mitic Dalibor
3. 04.06.
Filipovic Ljubisa
Zivkovic Predrag
4. 04.06.
Pavlovic Zoran
Cvetkovic Ljubomir
5. 05.06.
Cvetkovic Ljubomir
Stefanovic Miroslav
6. 05.06.
Mitic Dalibor
Aleksic Gojko
7. 05.06.
Petrovic Dusan
Panic Miodrag
45
МАЈ:START 4,30-5,30KUP''Steve
R.B. DATUM
ТАКМICAR
Marica''
SUDIJA
1. 01.05.
Jovanovic Ljubisa
Bogdanovic Milos
2. 01.05.
Brkic Slobodan
Mitic Dalibor
3. 01.05.
Filipovic Ljubisa
Pavlovic Zoran
4. 02.05.
Mitic Dalibor
Brkic Slobodan
5. 02.05.
Zivkovic Predrag
Jovanovic Ljubisa
6. 02.05.
Pavlovic Zoran
Filipovic Ljubisa
7. 02.05.
Cvetkovic Ljubomir
Aleksic Gojko
8. 02.05.
Petrovic Dusan
Panic Miodrag
МАЈ:START 4,30-5,30KUP''Kralja
A.Karadjordjevica''
R.B. DATUM
ТАКМICAR
SUDIJA
1. 14.05.
Jovanovic Ljubisa
Zivkovic Predrag
2. 14.05.
Brkic Slobodan
Aleksic Gojko
3. 14.05.
Pavlovic Zoran
Cvetkovic Ljubomir
4. 14.05.
Bogdanovic Milos
Mitic Dalibor
5. 15.05.
Mitic Dalibor
Pavlovic Zoran
6. 15.05.
Aleksic Gojko
Brkic Slobodan
7. 15.05.
Cvetkovic Ljubomir
Stefanovic Miroslav
8. 15.05.
Petrovic Dusan
Panic Miodrag
46
ЈUN:START 4,00-5,00NAJDUZI
R.B. DATUM
DAN
ТАКМICAR
SUDIJA
1. 18.06.
Brkic Slobodan
Jovanovic Ljubisa
2. 18.06.
Mitic Dalibor
Cvetkovic Ljubomir
3. 18.06.
Filipovic Ljubisa
Aleksic Gojko
4. 18.06.
Pavlovic Zoran
Zivkovic Predrag
5. 19.06.
Cvetkovic Ljubomir
Mitic Dalibor
6. 19.06.
Petrovic Dusan
Panic Miodrag
7. 19.06.
Bogdanovic Milos
Brkic Slobodan
ЈUN:START 4,15-5,15MEDJUNARODNO
R.B. DATUM
ТАКMICAR
MLADI
SUDIJA
1.
25.06.
Brkic Slobodan
Pavlovic Zoran
2.
25.06.
Mitic Dalibor
Cvetkovic Ljubomir
3.
25.06.
Aleksic Gojko
Pavlovic Zoran
4.
26.06.
Cvetkovic Ljubomir
Aleksic Gojko
5.
26.06.
Pavlovic Zoran
Brkic Slobodan
6.
26.06.
Petrovic Dusan
Panic Miodrag
47
JUNIORSKA TAKMICENJA
ЈUN:START 4,15-5,15
R.B. DATUM
ТАКМICAR
SUDIJA
1.
11.06.
Brkic Slobodan
Cvetkovic Ljubomir
2.
11.06.
Mitic Dalibor
Pavlovic Zoran
3.
12.06.
Cvetkovic Ljubomir
Mitic Dalibor
4.
12.06.
Pavlovic Zoran
Brkic Slobodan
5. 12.06.
Petrovic Dusan
Panic Miodrag
ЈUL:START4,15-5,15
R.B. DATUM
ТАКМICAR
SUDIJA
1.
09.07.
Brkic Slobodan
Jovanovic Ljubisa
2.
09.07.
Aleksic Gojko
Mitic Dalibor
3.
10.07.
Cvetkovic Ljubomir
Brkic Slobodan
4.
17.07.
Petrovic Dusan
Panic Miodrag
5.
23.07.
Mitic Dalibor
Zivkovic Predrag
6.
24.07.
Jovanovic Ljubisa
Cvetkovic Ljubomir
7.
31.07.
Filipovic Ljubisa
Aleksic Gojko
48
AVGUST:START 5,00-6,00
R.B. DATUM
ТАКMICAR
SUDIJA
1. 07.08.
Zivkovic Goran
Filipovic Ljubisa
2.
13.08.
Filipovic Ljubisa
Brkic Slobodan
3.
14.08
Petrovic Dusan
Panic Miodrag
4.
20.08.
Jovanovic Ljubisa
Zivkovic Predrag
5. 20.08.
Brkic Slobodan
Stefanovic Miroslav
6. 20.08.
Filipovic Radisa
Jovanovic Ljubisa
7. 21.08.
Cvetkovic Ljubomir
Mitic Dalibor
8. 21.08.
Stefanovic Miroslav
Brkic Slobodan
9. 27.08.
Aleksic Gojko
Cvetkovic Ljubomir
10. 28.08.
Mitic Dalibor
Aleksic Gojko
Хјуз – Д. Држанић
49
Боден голубови.- вл. С. Бркић
SEPTEMBAR:START 5,30-6,30
R.B. DATUM
ТАКМICAR
SUDIJA
1.
10.09.
Petrovic Dusan
Panic Miodrag
2.
11.09.
Stefanovic Miroslav
Brkic Sobodan
3.
17.09.
Brkic Slobodan
Filipovic Ljubisa
4.
17.09.
Aleksic Gojko
Cvetkovic Ljubomir
5.
17.09.
Pavlovic Zoran
Mitic Dalibor
6.
17.09.
Filipovic Radisa
Brkic Slobodan
7.
18.09.
Cvetkovic Ljubomir
Jovanovic Ljubisa
8.
18.09.
Mitic Dalibor
Aleksic Gojko
50
RECEPTI ZA PRIPREMU TIPLERA, 25 Nov. 2010 12:37
UVOD
Namjena oog prevoda je da pokaze odgajivacima tiplera ove zemlje
informacije koje nikad prije nisu publikovane I da objasni savrseno jasno
svim citaocima najnovije metode za dug let tiplera.Nakon 20 godina
iskustva sa ovim divnim malim golubovima mogu reci da znam ono o o
cemu govorim u knjizi za razliku od onih koji rade I govore na bazi saznanja
drugih odgajivaca a koji prakticno nikad sami nisu istrazivali .Sve sto oni
imaju je dobar recept od nekog dobrog odgajivaca I naravno oni lete jako
dobro sa svojim pticama sto je svakako lako uporedjujuci to sa potpunim
znanjem o ovim divnim malim golubovima sto je potpuno druga stvar.Da
pojasnim,dati cu vam dvije ilustracije.Poznajem odredjenog Shefieldskog
odgajivaca(trenutno je na putu da bude najbolji Shefieldski odgajivac svih
vremena) koji je nabavio nekoliko golubova sa idejom da proizvede
nekoliko dobrih mladunaca ali se prevario I otkrio da golubovi koje je imao I
drzao ih inferiornim u odnosu na ove nove su ustvari bili bolji prevrtaci nego
novi golubovi koje je nabavio.Ti novi golubovi su bili po mnogima jedne od
najboljih ptica u Shefieldu .Jedan drugi odgajivac je koliko znam kupio na
pjaci u Shefieldu 1 goluba a drugog iz golubarnika prodavca I proizveo bez
sumlje najbolje golubove u Shefieldu svih vremena.Mogu vam ponuditi
mnogo ovakvih primjera ali je ovo dovoljno je za shvatit sustinu.Zelio sam
vam samo staviti do znanja da se ne treba uvijek voditi imenom koje je
neko stvorio vec da oni imaju I prakticno znanje o tome sto rade.Ista stvar
se odnosi na ishranu I trening ovih divnih malih golubova.Imajuci vise nego
jednu priliku da ucim mlade odgajivace da lete vise od sedamnaest sati
metodom opisanom u ovoj knjizi I da lete vise nego sto to dnevno svjetlo
dozvoljava.U skladu sa misljenjem nekoliko njih koji su pregledali ovaj tekst
imam malo znanja sto u sustini I jeste koren svega .
VRLO VAZNE NAPOMENE
-Ptice predodredjene za let nesmiju biti hranjene vise od jednom dnevno
-Nikada ne ostavite bilo kakvo zrno hrane da lezi oko hranilice
-Drzite cisto pojilicu vani I iznutra
-Nikada ne prehranjujte golubove bilo kada
-Nikad ne uskracujte golubove za cist vazduh I nevazno sto zadnja dva
dana stoje zamporaceni dajte im svjez vazduh
-Hranite golubove rano u toku dana prije utakmice tokom ljeta I zatvorite ih
na racun toga sto oni moraju letjeti sledece jutro
51
-Ne dajte im da jedu puno ujutru na dan leta
-ako ujutro u bilo koje vrijeme na dan leta osjetite zito u voljci dajte im samo
vodu I mozda cete letjeti uspjesno.Ako ih tada nahranite vrlo moguce cete
ih zaustaviti I nece letjeti.
-ako vam golubovi imaju pogodan dan I vjetar za let dajte im vise da jedu
nego ako je vjetar nepogodan za let jer tako imaju pomoc pri varenju.
-Hrana neka bude veoma dijetalna kad je lose jutro za let
-Hranite ih malo nakon dugog leta I dajte im svjezu vodu da piju
-Uvijek im dajte dva sata odmora nakon hrane u jutro kad lete.
-Sve komponente hrane za tiplere moraju biti suve I svjeze
-nikad ne letite test -trening prije drustvenog takmicenja nakon toga dajte
im mjesec odmora
-Kada su vam golubovi u dobroj kondiciji ,na jecmu I saci Indisjkog zita sat
prije nego ih pustite da lete moze im popraviti vrijeme leta znatno.
-drzite na pameti da je ustaljena praksa postizanje vjecne forme.Medjutim
uvijek probajte da pripremite ptice najbolje sto je moguce na dan leta ne
dan prije ili dan poslije.
-Cistite vas kavez za letace svaki dan
-Ako bi koristili rajsko sjeme bilo kada,hranite ptice sa nicim osim sa
sirovim hlebom I dajte im gorku so nakon leta
TRETIRANJE I SMJESTAJ MATICNOG JATA
Kako mi Shefieldski Tiplerasi nikada ne letimo sa pticama dok odgajaju
mlade ,nije potrebno da detaljisem oko toga,vec govorim sa stanovista
hobiste kao zaposlenog covjeka.Golubarnik 1.8 x 1.8 metara , 2.0 metra
visokog na zadnjem dijelu vratima cijelom visinom prednjeg dijela
postavljenim od poda do vrha,policama na zadnjem dijelu od vrha sirokim
28cm I dubokim 35 cm podijeljenim po centru letvicom od 5 cm I daskom
od 28 cm od vrha do dna boksa sa jois jednom letvom po sredini I
vratancima od 28 sm lijevo I desno daju veoma ugodan golubarnik za 7-8
parova maticnih golubova I veoma podesan dajuci veliki proctor za par
golubova u svakom gnijezdu I takodje za staviti gnijezdo u svakom uglu
pokretnih vratanaca.Moj razlog za odabir drvenih vratanaca u odnosu na
mrezu je u tome sto golubovi bolje odmaraju na drvenim vratima I nemaju
toliko mogucnosti da gledaju druge golubove u golubarniku .Neki se nece
sloziti samnom jer postavljanjem polica visoko rizikuju da mladi ne ispadnu
iz gnijezda.Po mom misljenju to je razlog vise da bi ostali u gnijezdima jer
mladi golubovi ce vrlo rijetko izaci iz gnijezda ako nisu dovoljno jakui da se
u njega vrate a kad to I ucine onda je to jedna manje briga za
odgajivaca.Ako su stare ptice pravilno pazene I ako se ujutro I uvece
52
prospe malo zita u svakoj polici onda nema straha d ace mladi ispasti dok
ne budu spremni I da se vrate u gnijezdo sami.
Upozorenje ce pomoci pocetnicima da zastite golubove od neke
nesrece.Kada vam prijatelj dodje u posjetu da vidi golubove a vi imate turu
zdravih jakih mladunaca starih oko mjesec dana ne uzimajte ih iz gnijezda
zbog bilo kakvog razloga ,jednostavno ga uvedite u golubarnik otvorivsi
vratanca od boksa I on ce moci da ih vidi ne uznemiravajuci ih jer uzimajuci
mlade u ovom dobu iz gniujezda moze biti glavni razlog za njih da izlaze iz
gnijezda vani I da budu povrijedjeni od nekih starijih maticnih golubova.Za
razliku od letaca,maticni golubovi uvijek moraju imati grit pomijesan sa
morskom solju .Mora biti sacinjen od maltera skoljki kamencica I soli
pomijesan I postavljen u hranilicu na sredini golubarnika.Njihova hrana
mora biti sacinjena od cetvrtine zdrave I svjeze psenice,cetvrtine Indijskog
zita I dvije cetvrtine svjezeg graska pomijesano .Povremeno im dajte malo
suvog izmrvljenog hleba I lana jednom sedmicno.Uzmite ovaj savjet I dajte
vasim maticnim golubovima malo vise da jedu nakon sto su nahranili
mladunce I to posebno navece sto ce ih ohrabriti da nastave da hrane
mladunce ili se moze desiti da ih zapostave .
NACIN PRAVLJENJA TABLETA ZA SLABASNE GOLUBOVE
Uzmite saku trave,ocistite lisce iz nje,istrljajte je dobro rukama,zatim
dodajte 3 kasicice secernog sirupa I pola solje ovsa sa malkice bibera
Pomijesajte dobro I napravite lopticu .Odvojite mali komadic I napravite
pilulu velicine graska .Dajte im dvije svako vece
KOLAC ZA OSVJEZENJE I FORMU
Pola kilograma graska,kilogram ovsa,pola kilograma slomljenog lana,85
grama maslaca,4 svjeza jaja,malo kreme I maka .Izmijesati I dati ga
golubovima.
GOLUBARNIK ZA LETACE
Golubarnik za otprilike 7 letaca ne bi treba biti manji od 2 metra dug, 1,2
metra sirok I 1,4 metra dubok.Na jednom kraju po duzini na kojem god
zelite postavite pregradu tj odjeljenje 60 cm siroko sa kliznim vratima na
dnu.Takodje vrata na zadnjem dijelu 0.30 kvadratna metra koja se otvaraju
prema vani I sa prozorcicem ili manjim otvorom na desnom kraju.Ovaj
60cm dug kavez je u stvari njihova trpezarija.Bez stajalica iznutra,moci cete
da ga odrzavate vrlo cisto a vasi golubovi ce moci uci unutra samo u toku
hranjenja.Ovaj dio je vrlo praktican u toku ishrane vasih ptica stoga sto ne
53
mogu uci unutra osim u toku hranjenja I vi ga mozete cistiti bez da
uznemoravate golubove.To je ujedno I izletiste iz koga pustate vase
golubove da lete.Otvorite vratanca na zadnjem kraju 30x 30cm I odatle ih
mozete pustati na let.Takodje je veoma prakticna za dan kada su vasi
golubovi u top formi I ne haju puno za vodom I hranom a treba da lete.Ne
mogu tada slobodno izletjeti sa tog mjesta dok vi ne otvorite klizna vrata
.Takodje na dan takmicenja sudija moze bez problema da popise prstenje
nakon cega ih tu ostavite da cekaju sudijski znak za start I bez problema ih
pustate sve zajedno.Otvor na desnoj strani sluzi da ubacite svoje golubove
nakon leta.
BRIGA O TIPLERIMA ZATVORENIM U GOLUBARNIKU
Ako zelite biti uspjesni sa tiplerima morate im se posvetiti tokom cijele
godine jer samo nekoliko mjeseci nece biti dovoljno ako zelite prave
rezultate sa njima.Kada imate dobro jato tiplera savjetujem vam da ih ne
pustate u toku zime samo tokom lijepih dana radi malo vjezbe.Hrana im
mora bit svjeza zdrava I bogata sezonski jecam,jednom dnvno I to
uvece,sa hriskom sirovog hleba izmrvljenog I malo lana dva puta
sedmicno.Ovo ce ih odrzati u finoj kondiciji.
MITARENJE
Kada zapocne mitarenje I vase ptice pocnu pokazivati znake odbacivanja
perja sklonite im stajalice na par dana I hranite ih vrlo oskudno svjezom
psenicom.Dajte im u vodu malo Gorke soli.Nastavite ovako da ih hranite
dok ne odbace svoja pera a zatim ih postepeno vracajte na
normalu.Hraneci ih najboljim lanom sezonskom psenicom I graskom.Dajte
im (ako nadjete) okolnu hemijsku hranu u vodu dva puta nedeljno dvije
kasike u pola litre vode.Nastavite tako do pravog mitarenja a zatim ih
hranite bogato jecmom I graskom postepeno smanjujuci grasak dok ne
ostnu na jecmu.Ako izpostujete ove instrukcije bicete iznenadjeni kako ce
vam ptice izgledati u toku letacke sezone.
RAJSKO ZITO
Ova zitarica ima vrlo stimulativno dejstvo I mnogo je upotrebljana kao
hrana kod mnogih Shefieldsih odgajivaca.Znajuci dobro kako se
upotrebljava ja cu to prenijeti I vama kao korisno.Iako je nikad nisam
upotrebljavao licno necu je uvrstiti u nijedan od mojih recepata.Ova se
zitarica koristi za spravljanje caja u koji se potopi hrana dag a upije.Iako je
zvanican savjet konoplja ,znajuci da je konoplja sama po sebi dovoljan
54
stimulativ ipak je nebih preporucio vec psenicu dari I grasak koji upijaju
mnogo vise caja od rajskog zita nego konoplja.Kada pripremate rajsko zito
uzmite trecinu od ukupne kolicine ostalih zrnevlja koje cete nakon
spravljanja caja potopiti u njemu I skuvajte ga sa toliko vode da bude
dovoljna da prekrije ostalu hranu koju cete potopiti u caj I ostaviti cio dan
da ga upija .Nakon toga postepeno osusite hranu.Vazan savjet je da hranu
osusite tako da vazduh struju kroz nju.Ne gomilajte hranu jednu na drugu
jer moze da se ukiseli.Susite na suncu ako mozete tako sto je mozete
rasiriti po nekom kartonu u kredenci I cuvajte psenicu I dari kao I obicno sto
se cuva.
GRIT
Grit je vrlo bitna stvar za razmotriti ako zelite da vase pticam budu u stanju
letjeti koje bilo vrijeme .jer kad ih trenirate uskraceni su bilo kakve
mogucnosti za gritom I vi im ga morate dati .Najbolje im ga je davati svako
vecenakon hrane I prije pojenja.Kad im ga dajete cesto nece ga uzimati
mnogo odjednom.Grit kao I zitarice nesmije nikada biti vlazan. Uzmite malo
krupnijeg pijeska I izmrvite ga ne tako sitno I prosijte ga .Prasina iz njega
ce vam prekriti pod .Stavite grit u cistu posudu I dodajte smrvljene skoljeke
u istoj srazmjeri I kamencice (kremencice)najmanje sto ih mozete naci I
izmijesajte sve to zajedno I dajte ga golubovima svakodnevno nakon
vecere.Vidjecete uskoro d ace oni uvijek dolaziti da pojedu bar malo grita
nakon cega ce im to postati prirodno skupa sa zitaricama sto je veoma
bitno I ne smije se na to zaboraviti.Vidjecete ako ste pazljiv osmatrac d a
ce se golubovi povremeno zaliti na nesto a vi necete znati sto im je
potrebno.Ako ikada to primijetite dajte im malo suve zemlje I tableticu
soli.Tako cete im podmiriti sve potrebe sto se tice grita.
POCETAK LETA
Golubovima koje ste predodredili da lete nakon ljetnjeg mitarenja ne bi se
smjeli pustati da lete prije kraja Februara.Velika paznja je potrebna tokom
prve nedjelje ili dvije.Mnogo stvari od ovoga zavisi ako zelite uspjesno
letjeti pocetkom predstojece sezone.Nauciti vase golubove da slecu na
odredjeno mjesto najvaznija je stvar za razmatranje.Prije nego ih pustite
van veoma im smanjite ishranu dan ili dva da oslabe.Zatim ih pustite na
golubarnik gledajuci da se ne uznemiravaju sto ce ih ponovo uciniti da se
osjecaju ugodno kod kuce.Nakon sto su bili zatvoreni tokom zimskih
mjeseci ako ih naglo pustite da lete on ice biti ukoceni ,neaktivni I malo
nesredjeni tako da se lako moze desiti da slete dalkeo od kuce sto ce vam
prouzrokovati mnogo problema.Mozete to sprjeciti ako poslusate pazljivo
moj savjet-vi prosudite sami.Kada su vase ptice dovoljno prilagodjene na
55
ovaj nacin drzite ih gladne oko 3 sedmice pustajuci ih vani da lete sat prije
mraka sto je moguce cesce.Ne dozvolite im da sidju prije pojave
dropera.Kada slete ostavite ih na kavezu do potpunog mraka I nahranite ih
uz pomoc svjetla krecuci se izmedju njih .Ako ste istrajni siguran sam da
cete biti u mogucnosti osim sto cete golubove privici na noc takodje moci
da ih spustite po mraku kao I po danu sasvim jednostavno.Niposto ih ne
tjerajte da lete ako ih niste posebno za to pripremili jer to je jedini nacin.
Imajuci golubove koji su se naucili na noc I dropere mozete poceti da im
popravljate kondiciju dajuci im vise hrane I produzujuci im let .Pustajte ih da
lete svaki drugi dan dok ih ne stavite u predjasnu dobru kondiciju za let ne
vise od tri sata .Hrana im mor abit suv , svjez i bogati jecam svo
vrijeme.Kada smatrate das u dobroj kondiciji probajte ih dajuci im tanak caj
od rutvice kada slete I ostavite ga u golubarniku do sledece
veceri.Nahranite ih pola lana pola jecma.Pustite ih sledeci dan na malo
suvog izmrvljenog hleba I lana ne vise od pola popunjene guse I potjerajte
ih da lete 9 sati.Ako su vam ptice iole dobre izletece to vrijeme bez
problema.
Председништво ЈУТС-а – састанак у Пожаревцу 07.03.2011.
56
PRVI RECEPT
Hranite golubove na jecam prosusen tokom nekoliko nedelja I tanak caj od
lana da piju umjesto vode.Dajte im malo suvog smrvljenog hleba I lana
svaki put kad su letjeli.Neka lete 5 sati svaki drugi dan sve dokle ne
namjeravate da ih pustite na dug let (npr. za utakmicu).Dvije sedmice prije
leta dignite im caj od lana lan I hleb I hranite ih iskljuvivo jecmom
smanjujuci im let na 3 I po’ sata .Prvi dan zadnje sedmice im dajte jecam I
caj od rutvice da piju.Drugi dan im dajte jecam I lan pola pola I cistu
vodu.Treci dan nek lete 7 sati na malo suvog mrvljenog hleba I taj treci dan
I noc dajte im jecam I grasak I tanak caj od rutvice .Neka caj ostane do
cetvrte noci kada ga uklonite cim se najedu .Cetvrti dan dajte im zumanca
od 4 jajeta kuvana 10 minuta I na sitno izmrvljena I osusena na sporetu sa
malo izlomljenog suvog hleba I malo Indisjskog zita sa vodom prokuvanom
I ohladjenom.Peti dan im dajte pola psenice pola indijskog zita oboje
osuseno .Takodje 2 velike kasike u pola litre vode hemijske hrane .Na sesti
dan ih stavite na kanarinsko sjeme,konoplju I psenicu sa obicnom vodom
za pice .Neka lete svaku cetvrtu ili petu noc.
DRUGI RECEPT
Neka lete na dobrom suvom bogatom jecmu Svaku noc dajte im caj od
rutvice I svaki dan kada treba da lete dajte im malo suvog izmrvljenog
hleba.Neka lete svaki drugi dan po 5 sati.Otprilike na dvije sedmice prije
leta sklonite im caj I hleb.Neka tada odlete 3,5 sata.Prvi dan im dajte pola
lana I pola jecma.Dajuci im malo hleba pustite ih da odlete 7 sati drugi
dan.Te noci dajte imp o malo lana jecma I sivog graska. Trecu noc dajte im
Indisjsko zito I psenicu pola pola.Cetvrtu noc dajte im bijelo proso I Indijsko
zito.Prije petog dana nek izlete na malo hleba ,rize I Indijskog zita(ne davati
puno Indijskog zita).Dajte im da lete na svaka 3-4 dana I cistu vodu na dan
leta.
TRECI RECEPT
Hranite golubove dobrim bogatim jecmom noc uoci njihovog leta .Dajte im
pola lana I jecma da jedu I 2 velike kasike industrijske hemijske hrane u
pola litre vode.Pola sata prije nego ih potjerate dajte im malo mrvljenog
suvog hleba I lana I neka izlete po 7 sati na svaka 3 dana.Dvije sedmice
prije utakmice hranite ih samo jecmom izbacivsi sve ostalo.Neka lete 3 do
3,5 sata svaki drugi dan I pripremite ih za zavrsni let na sledeci nacin:Prvi
dan dajte im pola lana I pola jecma sa hemijskom hranom u vodi kao
gore.Drugi dan nek lete na malo hleba I lana I nek lete 7 sati.Drugu noc
hranite ih po malo jecma lana I graska kao I cistu vodu za pice.Trecu noc
pola pola Indisjkog zita I psenice.Cetvrtu noc po mlao prosa,konoplja I
indijskog zita.Peti dan nek jedu kanarinsko sjeme ,psenicu I konoplju sa
57
hemijskom hranom u vodi.Treci I cetvrti dan dajte im svjezu vodu zap ice
kao I na dan glavnog leta .Nek lete svaki treci,cetvrti dan.
CETVRTI RECEPT
Ovaj recept je specijalno za mlade golubove I naci cete da je jako od
pomoci.Prvo dovedite golubove u dobru kondiciju za let na jecmu I
laganom caju od lana zatim ih hranite 6 dana sa keklock I graskom I dajte
im cistu vodu zap ice.Neka lete drugi cetvrti I sesti dan samo na vodi.Dajte
im sedmi dan psenicu i,Indijsko zito pola pola.Osmi dan konoplju psenicu I
indijsko zito .Odrzite ih sedmi I osmi dan za let deveto jutro na kanarinsko
sjeme psenicu I konoplju.Dajte im ovaj tonik da piju zadnja 3 dana osim na
dan leta kada im dajte samo cistu vodu:
-malo spanskog djusa,malo likera od rutvice,malo safrana,isto toliko vina I
25 kapi kinina I zeljeza.Stavite prva tri sastojka u litru vodei nek lagano
kljuca dok ostane pola litre samo.Kad se ohladi dodajte ostalo.
58
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
792 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content