συντομογραφιες υπηρεσιων υπουργειων

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ - ΑΡΙΘ. ΕΡΓ. 5/2011

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Έκδοση: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Μάρτιος 2011
Μελέτη εντύπου - Φωτοστοιχειοθεσία: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Εκτύπωση - βιβλιοδεσία: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
Πρόλογος
Η έκδοση του παρόντος τόμου προέκυψε από την ανάγκη
ασφαλούς όσο και ταχείας κατανόησης των κειμένων τα οποία
συντάσσουν οι διάφορες υπηρεσίες κάνοντας χρήση για λόγους
ευκολίας συντομογραφιών.
Η αποτύπωση των δεδομένων έγινε κατά Υπουργείο, βασική
διοικητική οργανωτική ενότητα της χώρας μας. Τον Τόμο κλείνει
κατάλογος με κοινές για όλες τις υπηρεσίες συντομογραφίες.
Στις συντομογραφίες περιλαμβάνονται κατά κανόνα όσες
χρησιμοποιούνται από τα Υπουργεία και αφορούν δικές τους δομές
και λειτουργίες. Αν σε συγκεκριμένο κείμενο υπάρχει αναφορά σε
δράσεις άλλου Υπουργείου, ο χρήστης, προκειμένου να αναζητήσει
το ακριβές περιεχόμενο συντομογραφιών, πρέπει να ανατρέξει στα
συντομογραφικά δεδομένα του Υπουργείου αυτού, π.χ. στα δεδομένα
του Υπουργείου Οικονομικών για συντομογραφίες που αφορούν
θέματα φορολογικά ή δημοσιονομικά (Φ.Α.Π., Φ.Π.Α. και άλλα).
Έχουν διατηρηθεί επίσης, προσωρινά, δεδομένα Υπουργείων
που αφορούν Υπηρεσίες που έχουν καταργηθεί πρόσφατα ή
μεταφερθεί σε άλλο Υπουργείο. Σε νεότερη έκδοση τα δεδομένα
αυτά θα απαλειφθούν.
Την υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης
κ. Σοφία Καρκούλια που επιμελήθηκε την ηλεκτρονική επεξεργασία
του τόμου, ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστούμε επίσης θερμά το Εθνικό Τυπογραφείο που
όπως πάντοτε αποτύπωσε το κείμενο σε καλαίσθητη έκδοση.
Σωτήριος Α. Λύτρας
Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Περιεχόμενα
Φορέας
Σελίδα
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης................ 11
Υπουργείο Οικονομικών. ......................................................................................... 15
Υπουργείο Εξωτερικών. ........................................................................................... 23
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας...................................................................................... 25
Υπουργείο Oικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας...................................... 55
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής................................... 59
Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων..................................... 61
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων....................................................... 69
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης....................................................... 77
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης........................................................ 89
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων....................................................... 91
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων......................... 113
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη....................................................................... 117
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.................................................................... 131
Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.......................................... 139
Κοινές συντομογραφίες όλων των Υπουργείων...................................................... 155
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Συντομογραφία
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Α.Σ.Ε.Π.
Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ
Γ.Γ.Ε.- Γ.Γ.Ε.
Γ.Γ.Ι.Φ.
Γ.Γ.Π.
Γ.Δ.Α.Π.
Γ.Δ.Δ.Ε.
Γ.Δ.Δ.Ο.Δ.
Γ.Δ.Δ.Υ.
Γ.Δ.Κ.Π.
Γ.Ε.Δ.Δ.
Δ.Α.Μ.
Δ.Α.Π.Δ.Ο.
Δ.Α.Υ.Κ.
Δ.Ε.Υ.Α.
Δ.Η.Ε.Σ.
Δ.Ο.Α.
Δ.Ο.Λ. ΚΕΠ
Δ.Π.Σ.
Δ.Π.Φ.Ο.Α.
Δ/νση Μηχ/σης
& Η.Ε.Σ.
ΔΙ.Α.Δ.Π.
ΔΙ.Δ.Α.Δ.
ΔΙ.ΔΙ.Μ.
ΔΙ.ΔΙ.ΣΧ.
ΔΙ.ΔΚ.
Επεξήγηση
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης
Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας- Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων
Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Γενική Διεύθυνση Διοικητικού Εκσυγχρονισμού
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Γενική Διεύθυνση Κατάστασης Προσωπικού
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών
Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων
Διεύθυνση Οργανωτικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΚΕΠ
Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
Δελτίο Παρακολούθησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων
Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών & Παραγωγικότητας
Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Διεύθυνση Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων
Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων
Διεύθυνση Διοικητικού
12
Συντομογραφία
ΔΙ.ΕΚ.
ΔΙ.Κ.Α.Ε.
ΔΙ.Κ.Ν.Π.
ΔΙ.ΟΙΚ.
ΔΙ.Π.Α.
ΔΙ.Π.Ι.Δ.
ΔΙ.Π.Π.
ΔΙ.Π.Σ.Ε.Α.
ΔΙ.Σ.Κ.ΠΟ.
Ε.Γ.Λ.Ε.
Ε.Δ.Δ.Ε.
Ε.Δ.Τ.Ο.
Ε.Δ.Χ.
Ε.Ε.Π.
Ε.Ε.Τ.Α.Α.αε
Ε.Κ.Α.
Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Ε.Ν.Α.Ε.
Ε.Ο.Χ.
Ε.Π.
Ε.Π.Π.Ε.
Ε.Σ.Δ.Δ.
Ε.Τ.
Ε.Τ.Ε.
Ε.Τ.Π.
Ε.Υ.Δ.
Ε.Υ.Σ.
Ε.Υ.Σ.Σ.Σ.Ε.Π.
ΕΙ.Σ.Ε.Π.
ΕΜΠ.
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών
Διεύθυνση Κωδικοποίησης Νομικών Πληροφοριών
Διεύθυνση Οικονομικού
Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας
Διεύθυνση Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού
Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης
Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη
Τμήμα Εκδόσεων - Γραμματειακής και Λογιστικής Εξυπηρέτησης
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Έργου
Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς
Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης
Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
Εθνικός Κανονισμός Ασφάλειας
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος
Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος
Ένωση Περιφερειών
Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής Έργου
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
Εθνικό Τυπογραφείο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007-2013
Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού, Συντονισμού και Εφαρμογής
Προγραμμάτων
Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων
Εμπιστευτικό
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Συντομογραφία
Ι.Ο.Μ.
ΙΝ.ΕΠ.
Κ.Α.Π.
Κ.Δ.Κ.
Κ.Ε.Α.Δ.
Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
Κ.Ε.Δ.Υ.
Κ.Ε.Θ.Ι.
Κ.Ε.Π.
Κ.Κ.Δ.Κ.Υ
ΚτΠ Α.Ε.
Λ.Π.ή λ.π.
Μ.Ε.Ε.
Ο.Δ.Ε.
Ο.Ε.Υ.
Ο.Π.Σ.
Ο.Τ.Α.
Π.ΙΝ.ΕΠ.
Π.Σ.
Σ.Α.Ο.
Σ.Ε.Α.
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
Σ.Ε.Μ.
Σ.Ε.Π.
ΣτΠ
Τ.Α.Δ.Κ.Υ.
Τ.Ε.Δ.Κ.
Τ.Σ.Δ.Ο.
Τ.Υ.Δ.Κ.
Υ.Α.
Υ.Α.Μ.
13
Επεξήγηση
Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης
Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι
Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006)
Κεντρική Επιτροπή Απλούστευσης Διαδικασιών
Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας
Κώδικας Επικοινωνίας Δημόσιων Υπηρεσιών
Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών
Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3854/2007)
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Ληξιαρχική Πράξη
Μικτή Επιτελική Επιτροπή
Ομάδα Διοίκησης Έργου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης
Προγραμματικές Συμβάσεις
Σύμφωνο Αποδοχής Όρων
Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων
Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών
Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων
Συνήγορος του Πολίτη
Ταμείο Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
Τοπική ΄Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων
Τμήμα Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς
Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων
Υπεύθυνη Αρχή
Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας
14
Συντομογραφία
Υ.Α.Π.
Υ.Τ.Χ.
ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ
Φ.Ε.Τ.
ΦΟ.Δ.Σ.Α.
VISA
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής
Υπήκοοι Τρίτων Χωρών
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Φύλλα Ενιαίου Τύπου
Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Θεώρηση Εισόδου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συντομογραφία
Α.Δ.Α.
Α.Ε.
Α.Ε.ΔΙ.Κ.
Α.Ε.Π.
Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Α.Ε.Τ.Α.
Α.Μ.Ε.
Α.Μ.Κ.Α.
Α.Ν.Υ.Ε.
Α.Π.
Α.Π.Δ.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.
Α.Σ.Ε.Ι.
Α.Φ.ΕΚ.
Α.Φ.Μ.
Α.Χ.Σ.
Β.Ε.Π.
Β.Μ.
Γ.Γ.Δ.Π.
Γ.Γ.Π.Σ.
Γ.Δ.Ο.Π.
Γ.Ε.Π.ΠΟ.
Γ.Λ.Κ.
Γ.Χ.Κ.
Δ.Α.
Δ.Α.Υ.Κ.
Δ.Δ.Δ.
Δ.Ε.
Επεξήγηση
Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές
Ανώνυμη Εταιρεία
Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
Ανώτατη Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων
Αριθμός Μητρώου Εργοδότη
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
Ανωτάτη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή
Αρχή Πιστοποίησης
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο
Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές
Βασικός Μισθός
Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενικό Χημείο του Κράτους
Διαιτητική Απόφαση
Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης
Διεύθυνση Δημοσιονομικής Διαχείρισης
Δημόσιες Επενδύσεις
16
Συντομογραφία
Δ.Ε.Α.Α.
Δ.Ε.ΔΕΚΟ
Δ.Ε.Θ.
Δ.Ε.Κ.
Δ.Ε.Κ.Α.
Δ.Ε.Κ.Ο.
Δ.Ε.Τ.Ε.
Δ.Ε.Χ.Ε.
ΔΙ.Β.Ε.Ε.Τ.
ΔΙ.Ε.Τ.Α.
ΔΙ.Π.Ε.Α.Κ.
Δ.Λ.Π.
Δ.Ν.Τ.
Δ.Ο.Μ.
Δ.Ο.Σ.
Δ/νση Δ.Ο.Σ.
Δ.Ο.Υ.
Δ.Π.Χ.Π.
Ε.Α.Β.
Ε.Α.Ε.Ε.
Ε.Α.Π.
Ε.Α.Σ.
Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ.
Ε.Γ.Α.Α.
Ε.Γ.Δ.Ε.Κ.Ο.
Ε.Γ.Τ.Π.Ε.
Ε.Δ.
Ε.Δ.Ε.Κ.Τ-ΟΤΕ
Ε.Δ.ΕΛ.
Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Ε.Δ.Ε.Υ.Θ.
Ε.Ε.Σ.
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων & Αποκρατικοποιήσεων
Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα
Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί
Δικαιώματα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών
Δικαιώματα Εκτέλεσης Χημικών Εργασιών
Δικαιώματα Βεβαίωσης Είσπραξης Εσόδων Τρίτων
Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών
Διεύθυνση Παρακολούθησης & Ελέγχου Ανασταλτικών Καθεστώτων
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης
Διοίκηση Οικονομικής Συνεργασίας (των ΗΠΑ)
Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία
Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία Επενδύσεων
Ενιαία Αρχή Πληρωμής
Εθνική Αρχή Συντονισμού
Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων
Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων & Αποκρατικοποιήσεων
Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού - Εγγυήσεων
Ελληνικό Δημόσιο
Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου ΤΑΠ-ΟΤΕ
Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου
Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών
Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
17
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συντομογραφία
Ε.Ε.Σ.
Ε.Ζ.Ε.Σ.
Ε.Θ.
Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.
Ε.Κ.Α.Σ.
Ε.Κ.Α.Χ.
Ε.ΚΕ.Β.ΥΛ.
Ε.Κ.Ε.Π.
Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ.
Ε.ΚΕ.ΠΥ.
Ε.Κ.Κ.Ε.
Ε.Κ.Τ.Ε.
ΕΛ.Β.Ο.
Ε.Λ.Ε.
ΕΛ.Ε.Β.Μ.Ε.
Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.
ΕΛ.Κ.Α.
ΕΛ.Κ.Ε.
Ε.Λ.Κ.Ε.Α.
ΕΛ.ΚΕ.Α.
ΕΛ.ΚΕ.ΔΕ
ΕΛ.Σ.Σ.
ΕΛ.ΣΙ.
ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Ε.Λ.Τ.Ε.
ΕΛ.Υ.Τ.
Ε.Ο.Β.
Ε.Ο.Κ
Ε.Ο.& Κ.
Ε.Ο.Κ.Φ.
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.
Επεξήγηση
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία
Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών
Ειδικές Θέσεις
Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Παλιννοστούντων
Ομογενών Ελλήνων
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα
Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών
Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
Εταιρεία Κεραμικών - Πυριμάχων
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδας
Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων
Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας
Ελληνική Εταιρεία Βιομηχανικών & Μεταλλευτικών Επενδύσεων
Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων
Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας
Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (Invest in Greece Agency)
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης
Ελληνικό Κέντρο Αργιλλομάζης
Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού
Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα
Ελληνικά Σιδηροκράματα
Ελληνική Στατιστική Αρχή
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων
Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείου
Επίδομα Οικογενειακών Βαρών
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
Επιτροπή Ολυμπίων & Κληροδοτημάτων
Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας
Ελληνικός Οργανισμός Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας
18
Συντομογραφία
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Ε.Ο.Π.
Ε.Π.Π.
Ε.Σ.Ο.Α.Β.
Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας
Επιστημονικό Πάρκο Πατρών
Ελληνικό Σχέδιο για την Οικονομική
Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων
Ε.Σ.Π.
Εθνικό Σχέδιο Προγραμμάτων
Ε.ΣΥ.Δ.
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.Σ.Υ.Ε.
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας (καταργηθείσα)
Ε.Τ.Α.Α.
Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων
Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι.
Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης, Ινών
Ε.Τ.Α.Μ.
Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών
Ε.Τ.Α.Τ.
Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τροφίμων
Ε.Τ.Β.Α.
Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης
Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Ειδικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών
Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.Π. Ειδικό Ταμείο Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης, Αλκοολούχων
Ποτών
Ε.Τ.Π.
Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό
Ε.Τ.Π.Α.
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ε.Υ.Δ.
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Φ.Δ.
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Ε.Φ.Κ.
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης
Ε.Χ.Α.Ε.
Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία
Η.ΔΙ.ΚΑ.
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης
Ι.Ε.Τ.Α.
Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων Αξιών
Ι.Φ.Ε.Τ.
Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας
Κ.Α.Α.
Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών
1. Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας
Κ.Α.Δ.
2. Κωδικός Αριθμός Δημοσίευσης
Κ.Α.Ε.
Κ.Α.Θ.
Κ.Α.Φ.
Κ.Α.Χ.Κ.Ε.Ε.Δ.
Κ.Β.Α.Ε.
Κωδικός Αριθμός Εσόδων / Εξόδων
Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης
Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών
Κεφάλαιον Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή Εγγυήσει του
Ελληνικού Δημοσίου
Κώδικας Βαρέων Ανθυγιεινών Ενσήμων
19
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συντομογραφία
Κ.Β.Σ.
Κ.Ε.Γ.
Κ.Ε.Δ
Κ.ΕΙΔ.
ΚΕ.Π.Ε.
ΚΕ.Π.Υ.Ο.
Κ.Π.
Κ.Π.Κ.
Λ.Α.Φ.Κ.Α.
Μ.Β.Η.
Μ.Ε.Τ.Α.
Μ.Κ.
Μ.Μ.Ε.
Μ.Ο.
Μ.Ο.Δ.
Μ.Τ.Π.Υ.
Ν.Α.Ε.Δ.Κ.
Ο.Α.ΔΥ.Κ.
Ο.Α.Ε.
Ο.Α.Ε.Ε.
Ο.ΑΝ.Α.Κ.
Ο.Α.Σ.Ε.
Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
Ο.Δ.Δ.Υ.
Ο.Δ.Ε.
Ο.Δ.Ι.Ε.
οικ.
Ο.Κ.Α.
Ο.Κ.Α.Α.
Ο.Κ.Ε.
Ο.Λ.Α.
Επεξήγηση
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων
Κέντρο Ελληνικής Γούνας
Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου
Κωδικός Ειδικότητας
Κέντρο Προγραμματισμού και Ερευνών
Κέντρο Πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών
Κρατικός Προϋπολογισμός
Κωδικός Πακέτου Κάλυψης
Λογαριασμός Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου
Μονάδα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Ανάλυσης
Μισθολογικό Κλιμάκιο
Μικρές - Μεσαίες Επιχειρήσεις
Μέσος Όρος
Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων
Νέα Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου
Οργανισμός Ασφάλισης Δυτικής Κρήτης
Οργανισμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων
Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών
Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης
Οργανισμός για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού
Ομάδα Διοίκησης Έργου
Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος
1. οικονομικό
2. οίκοθεν (πρωτόκολλο)
Οργάνωση Κεφαλαίων Ανασυγκρότησης
Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης
20
Συντομογραφία
Ο.Λ.Β.
Ο.Λ.Ε.
Ο.Λ.Η.
Ο.Λ.ΗΓ.
Ο.Λ.Θ.
Ο.Λ.Κ.
Ο.Λ.ΚΕ.
Ο.Λ.Λ.
Ο.Λ.Π.
Ο.Λ.ΠΑ.
Ο.Λ.Ρ.
Ο.ΜΕ.Δ.
Ο.Ο.Σ.Α.
Ο.Π.Α.Π.
Ο.Π.Ε.
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Ο.Π.Σ.
Ο.Π.Σ.Τ.
Ο.Σ.Δ.Ε.
Ο.ΣΥ.Κ.
Π/Υ
Π.Δ.
Π.Δ.Ε.
Π.Ε.Κ.
Π.Ο.Ε.
Σ.Δ.Ε.
Σ.Δ.Ο.Ε.
Σ.Ε.Ι.Δ.
Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Οργανισμός Λιμένος Βόλου
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου
Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης
Οργανισμός Λιμένος Καβάλας
Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας
Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς
Οργανισμός Λιμένος Πατρών
Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας
Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου
Οργανισμός Προωθήσεως Εξαγωγών
(επίσημη ονομασία: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου)
Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσ/σμού
& Εγγυήσεων
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών
Προϋπολογισμός
Περιφερειακή Διεύθυνση
1. Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων
2. Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων
Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα
Παρελθόντα Οικονομικά Έτη
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών
21
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συντομογραφία
Σ.Ο.Ε.
Σ.Ο.Ε.Λ.
Σ.Ο.Λ.
Σ.Σ.Ε.
Τ.Α.
Τ.Α.Ε.
Τ.Α.Κ.Ε.
Τ.Α.Π.
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
Τ.Δ.Δ.
Τ.Ε.Α.Α.
Τ.Ε.Κ.Ε.
Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.
Τ.Π.
Τ.Π.Δ.
Τ.Σ.
Τ.Τ.
Υ.Δ.Ε.
Υ.Δ.Ε.Α.Δ.
Υ.Ε.Ε.Α.Δ.
ΥΠ.
ΥΠ.ΟΙΚ.
Υ.Π.Α.
Φ.Α.Π.
ΥΠ.Ε.Ε.Τ.
Φ.Κ.Ε.
Φ.Μ.
Φ.Π.Α.
Χ.Α.
Χ.Ε.Π.
Επεξήγηση
1. Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών
2. Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων
Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Σώμα Ορκωτών Λογιστών
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
Τύπος Αποδοχών
Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων
Ταμείο Ασφαλίσεως Κλήρου Ελλάδας
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας
Τράπεζα Δημοσιονομικών Δεδομένων
Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων
Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων
Ταμείο Εγγυήσεων Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Τακτικός Προϋπολογισμός
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Ταμείο Συνοχής
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
Υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου
Υπηρεσία Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου
Υπουργείο
Υπουργείο Οικονομικών
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας
Υπηρεσία Έρευνας και Ελέγχου Τιμών
Φόρος Κύκλου Εργασιών
Φύλλο Μεταβολών
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Χρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής/Προπληρωμής
22
Συντομογραφία
AIDS
CEPOL
DAC
EUROPOL
FAX
FIR
ICIS
NATO
TAXIS
UNESCO
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Acquired Immune Deficiency Syndrome
(Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας)
European Police College
Development Assistance Committee (Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας)
European Police Office
Τηλεομοιοτυπία
Flight Information Region (Περιοχή πληροφοριών πτήσεων)
Integrated Customs Information System
(Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων)
North Atlantic Treaty Organization
(Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου)
Taxation Information System (Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας)
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Συντομογραφία
Α11 Διεύθυνση
ΚΕΠΠΑ
Α.Π.Υ.Σ.
Α.Υ.Σ.
Γ.Γ.Α.Ε.
Γ.Γ.Δ.Ο.Σ.&Α.Σ.
Γ.Γ.Ε.Υ.
Γ.Ε.Κ.
Γραφείο Ν.Σ.Κ.
Γραφείο Ο.Ε.Υ.
Γ.Σ.
Δ.Γ. ΑΝ.ΥΠ.ΕΞ.
Δ.Γ. ΥΦΥ.ΕΞ.
Δ.Γ.
Δ.Ε.Ε.
ΔΙ.ΚΕ.Μ.Ε.Π.
Ειδικός
Γραμματέας
Α.Δ.Π.
Ε.Κ.Α.Σ.
Ε.Κ.Ε.Μ.
Ε.Ν.Υ.
Ε.Ν.Υ.-Ε.Κ.
Ε.Υ.
Κ.Ε.Π.Π.Α.
Κ.Τ
Μ.Α.
Μ.Δ.Κ.
Επεξήγηση
Α11 Διεύθυνση Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας
Ανώτατο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής
Συνεργασίας
Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
Γραφείο Συνδέσμου
Διπλωματικό Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών
Διπλωματικό Γραφείο Υφυπουργού Εξωτερικών
Διπλωματικό Γραφείο
Δυτικο-Ευρωπαϊκή Ένωση
Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου
Ειδικός Γραμματέας Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων
Επιστημονικό Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού
Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών
Ειδική Νομική Υπηρεσία
Ειδική Νομική Υπηρεσία - Τμήμα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου
Εξωτερική Υπηρεσία
Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων
Κρυπτογραφική Υπηρεσία
Μόνιμη Αντιπροσωπεία
Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων
24
Συντομογραφία
Ο.Α.Σ.Ε.
Ο.Η.Ε.
Ο.Σ.Ε.Π.
Π.Υ.Σ.
Υ.Δ.Α.Σ.
Υ.Δ.Ι.Α.
Υ.ΔΙ.Σ.
Θεσσαλονίκης
Υ.Π.Υ. Ξάνθης
ICAO
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου
Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας
Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου
Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης
Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων Ξάνθης
Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συντομογραφία
Α.Δ.Υ
Α.Ε.Α
Α.Ε.Ε.
Α.Ο.
Α.Τ.Φ.
Α.ΤΦ
Α/ΑΣ.
Α/Γ
Α/ΓΕ
Α/ΓΕΑ
Α/ΓΕΕΘΑ
Α/ΓΕΝ
Α/Δ
Α/Θ
Α/ΣΣ
Α/Τ
Α/ΤΑ
Α/ΤΟ
Α/Φ
Α΄ΣΣ
Α΄Υ
Α’ ΥΕΑ
ΑΑ
ΑΑΑ
ΑΑΠ
Επεξήγηση
Ατομικό Δελτίο Υγείας
Αρχαιότερος Έλληνας Αξιωματικός (CC.MAR NAPLES)
Αλφαβητικό Ευρετήριο Εφέδρων
Αριθμός Ονομαστικού
Αριθμός Ταχυδρομικού Φακέλου
Ασύρματη Τηλεφωνία
Αρχηγός Αρχηγείου Στόλου
Αρματαγωγό
Αρχηγοί Γενικών Επιτελείων
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής ΄Αμυνας
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού
Αεροδρόμιο
Ασθενοφόρο
Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο
Αντιτορπιλικό
Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας
Ανατρεπόμενο Όχημα
Αεροσκάφος
Α΄ Σώμα Στρατού
Α΄ Υπαρχηγός
Α΄ Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας
Αύξοντας Aριθμός / Αεροπορικός Ακόλουθος
Αύξοντας Αριθμός Αντιτύπου
Άκρως Απόρρητο
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας χρησιμοποιεί και άλλες συντομογραφίες, οι οποίες δεν αναφέρονται
εδώ, επειδή αφορούν σε επιχειρησιακά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων.
26
Συντομογραφία
ΑΑΣ
ΑΑΤ
ΑΑΥΕ
ΑΒΕ
ΑΒΜ
ΑΒΝ
ΑΓΜ
ΑΔ/Δ
ΑΔΔΜΥ
ΑΔΔΥ
ΑΔΕΔ
ΑΔΙΣΠΟ
ΑΔΝΕ
ΑΔΤ
ΑΔΦ
ΑΔΧΤ
ΑΕΑ
ΑΕΕΠ-Κ
ΑΕΝ
ΑΕΟΠ
ΑΕΠ
ΑΕΠΝ
ΑΕΠΥΣ
ΑΕΡ/Φ
ΑΖ
ΑΗ
ΑΗΤ
ΑΙΦ
ΑΙΧΠ
ΑΚ/Φ
ΑΚΑΜ
ΑΚΔ
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο
Άγημα Απόδοσης Τιμών
Ανώτατη Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή
Α΄ Βοηθός Επιτελάρχου
Ατομικό Βιβλιάριο Μητρώου
Ατομικό Βιβλιάριο Νοσηλείας
Αριθμός Γενικού Μητρώου
Αεροδιάδρομος
Αποθήκη Διαχειρίσεως - Διαλογής Μεταχειρισμένου Υλικού
Αίτηση Δικαιολογητικών Δοσοληψιών Υλικού
Αναθεωρητικό Δικαστήριο Ενόπλων Δυνάμεων
Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου
Ανώτερος Διοικητής Νοτίου Ευρώπης
Ατομικό Δελτίο Ταυτότητος
Ανώτερος Διοικητής Φρουράς
Αίτηση Δικαιολογητικών Χρεοπιστώσεως Τροφίμων
Αριθμός Εκδοθέντων Αντιτύπων
Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Πυριτιδοποιείου - Καλυκοποιείου
Αθλητική ΄Ενωση Ναυτικού
Ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Ομάδα Προγραμμάτων
Ανώτατη Επιτροπή Προμηθειών
Αθλητική ‘Ενωση Πολεμικού Ναυτικού
Ανωτάτη Επιτροπή Προμηθείας Υλικού Στρατού
Αεροφωτογραφία
Απαγορευμένη Ζώνη
Ανθρωποημέρες
Αριθμός Ημερολογίου Ταμείου
Ατομικός Ιατρικός Φάκελλος
Αιχμάλωτος Πολέμου
Ακτοφυλακή
Ακόλουθος ΄Αμυνας
Ανωτέρα Κοινή Διοίκηση
27
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συντομογραφία
Ακστής
ΑΚΦ
Αλχίας
ΑΜ
ΑΜΑ
ΑΜΔ
ΑΜΜ
ΑΜΟ
ΑΜΥ
ΑΝΑΠΕΚ
ΑΝΓ
ΑΝΕΠ
Ανθκτρος
Ανθλγός
Ανθλχος
Ανθρτής
Ανθσγός
Ανθστής
Ανθτρος
Ανθφποιος
Ανθχος
ΑΝΣ
Αντγος
Αντχος
ΑΝΥΕ
ΑΝΥΕΘΑ
Ανχης
Ανχος
ΑΞΒΟΛ
ΑΞΕρΠ
Αξκός
ΑΟΒ
Επεξήγηση
Αρχικελευστής
Αριθμός Κωδικού Φορέως
Αρχιλοχίας
Αστυνομία Μονάδας
Αριθμός Μητρώου Αξιωματικού
Άδεια Μικράς Διαρκείας
Αριθμός Μητρώου Μηχανήματος
Αριθμός Μητρώου Οπλίτη
Αριθμός Μητρώου Υπαξιωματικού
Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεως
Αεροναυαγοσωστικό
Ανεξάρτητος Επιμελητής
Ανθυποκτηνίατρος
Ανθυπολοχαγός
Ανθυπίλαρχος
Αναθεωρητής
Ανθυποσμηναγός
Ανθυπασπιστής
Ανθυπίατρος
Ανθυποφαρμακοποιός
Ανθυποπλοίαρχος
Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο
Αντιστράτηγος
Αντιπλοίαρχος
Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή
Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας
Αντισυνταγματάρχης
Αντιναύαρχος
Αξιωματικός Βολής
Αξιολόγηση Εργασίας Προσωπικού
Αξιωματικός
Ανώτατο ΄Οριο Βαθμολογίας
28
Συντομογραφία
ΑΟΟΑ
ΑΟΣΟ
ΑΠ
ΑΠΕΕ
ΑΠΙ
ΑΠΡΟ
Απτχος
Απχος
Αρκτρος
Αρτος
ΑΡΦ
ΑΣ
ΑΣΑΕΔ
ΑΣΔΕΝ
ΑΣΔΥΣ
ΑΣΕΙ
ΑΣΕΦ
Ασμίας
Ασμχος
ΑΣΣΔΕ
ΑΣΣΥ
ΑΣΥΕ
ΑΤΑ
ΑΤΚ
ΑΥΔΜ
ΑΥΕ
ΑΥΕΑ
ΑΥΕΝ
ΑΥπ
ΑΥΥ
ΑΦΜ
ΑΦΝ
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών
Άδεια Οδήγησης Στρατιωτικών Οχημάτων
Απόρρητο
Αποδεικτικό Παραλαβών Εισπρακτέων Εσόδων
Ατομικός Προστατευτικός Ιματισμός
Ατομική Προστασία
Αντιπτέραρχος
Αρχιπλοίαρχος
Αρχικτηνίατρος
Αρχίατρος
Αεροπλανοφόρο
Αεροπορία Στρατού / Αρχηγείο Στόλου
Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων
Ανωτέρα Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων
Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Αξιωματικός Συντηρήσεως Εφοδιασμού
Αρχισμηνίας
Αντισμήναρχος
Ανώτατο Στρατηγείο Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης
Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών
Ανωτάτη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή
Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας
Αυτόματο Τηλεφωνικό Κέντρο
Αξιωματικός Υπηρεσίας Διανυκτερεύσεως Μονάδας
Ασφάλεια Υγιεινή στην Εργασία
Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας
Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού
Αξιωματικός Υπηρεσίας
Αποθήκη Υγειονομικού Υλικού
Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου
Αντίγραφο Φύλλου Νοσηλείας
29
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συντομογραφία
ΑΦΟ
Αφποιός
ΑΧΥ
Β/ΑΚ
Β/Δ
Β/Τφ
Β/Φ
Β΄ΣΣ
Β΄Υ
Β΄ΥΕΑ
ΒΑΥΔΜ
ΒΒΕ
ΒΕ
ΒΕΒ
ΒΙΕ
ΒΙΜΑΥ
ΒΚΜ
ΒΜ
ΒΟΑ
ΒΟΕΑ
ΒΟΤΗ
ΒΤα
ΒΥΠ
Γ
Γ.Ε.
Γ.ΕΠ.
Γ.Ο.Ε.
Γ.Π
Γ.Υ.
Γ/Αρκτρος
Γ/Αρτρος
Γ/Αφποιός
Επεξήγηση
Ατομικοί Φάκελοι Οπλιτών
Αρχιφαρμακοποιός
Ανάλυση Χρεωστικών Υπολοίπων
Βενζινάκατος
Βάση Δεδομένων
Βυτιοφόρο
Βενζινοφόρο
Β΄ Σώμα Στρατού
Β΄ Υπαρχηγός
Β΄ Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας
Βοηθός Αξιωματικού Υπηρεσίας-Διανυκτερεύσεως Μονάδας
Β΄ Βοηθός Επιτελάρχου
Βοηθός Επιτελάρχου
Βιομηχανικό Εργοστάσιο Βάσεως
Βιβλίο Ιατρικής Εξετάσεως
Βιβλιάριο Ιματισμού Μονίμου Αξιωματικού Υπαξιωματικού
Βιβλίο Κινήσεων Μετρητών
Βασικός Μισθός
Βοήθημα Οικογενειακής Αυτοτέλειας
Βοήθημα Οικογενειακής Επαγγελματικής Αυτοτέλειας
Βασικές Οδηγίες Τηλεπικοινωνιών
Βιβλίο Ταμείου
Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης
Γεωγραφικό
Γενικής Επιμορφώσεως (ΣΧΟΛΕΙΟ)
Γενική Επιθεώρηση
Γενικές Οδηγίες Εκπαιδεύσεως
Γενικός Πόρος
Γενική Υποστήριξη
Γενικός Αρχικτηνίατρος
Γενικός Αρχίατρος
Γενικός Αρχιφαρμακοποιός
30
Συντομογραφία
Γ/Ε
Γ/Μ
Γ/Ν
Γ/Π
Γ/Τ
Γ΄ ΣΣ/ΝDC GR
ΓΑ
ΓΑΓΥΕΚ
ΓΑΕ
ΓΑΕΠ
ΓΑΘ
ΓΒ
ΓΓ
ΓΓ/ΟΗΕ
ΓΓΕΚ
ΓΔ
ΓΔΑΕΕ
ΓΔΙΣ
ΓΔ-Ν
ΓΔΟΣΥ
ΓΔΠΕΑΔΣ
ΓΔΣ
ΓΔΥ
ΓΕ
ΓΕΑ
ΓΕΕ
ΓΕΕΘΑ
ΓΕΕΟ
ΓΕΕΦ
ΓΕΚ
ΓΕΝ
ΓΕΝ/ΔΓ
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Γενική Επιστασία
Γωνιόμετρο
Γερανός
Γαιοπροωθητής
Γεωτρύπανο
Γ΄ Σώμα Στρατού
Γραμμή Αναφοράς
Γενική Αποθήκη Γραφικής ΄Υλης Εντύπων Κανονισμών
Γενικός Αξιωματικός Επιστρατεύσεως
Γραφείο Αγγελιών και Ενημερώσεως Πληρωμάτων
Γραφείο Αθλητισμού
Γεωγραφικός Βορράς
Γενική Γραμματεία
Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ
Γεωδαιτική και Γεωφυσική Επιτροπή Κράτους
Γενική Διαταγή
Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων
Γραφείο Διανομής Σημάτων
Γραφείο Δικαστικού - Νομοθετικού
Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης
Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Δημοσίων Σχέσεων
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
Γενική Διαχείριση Υλικού
Γενικό Επιτελείο
Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
Γραφείο Επιβλέψεως ΄Εργων
Γενικό Επιτελείο Εθνικής ΄Αμυνας
Γενικό Ευρετήριο Εφέδρων Οπλιτών
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς
Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
Διεύθυνση Γραμματείας Γενικού Επιτελείου Ναυτικού
31
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συντομογραφία
ΓΕΟΜ
ΓΕ-Π
ΓΕΠΝ
ΓΕΣ
ΓΕΥ
ΓΕΥΠ
ΓΕΦ
ΓΚ
ΓΚΑΔΥΕΔ
ΓΚΤΕΔ
ΓΚΥΣ
ΓΜΕ
ΓΜΕΠ
ΓΝ
ΓΝΑ
ΓΟΕ
ΓΠΥ
ΓΠΨΥ
Γρ.
ΓΣ
ΓΣΘ/ΥΠΑ
ΓΣΝΑ
ΓΣΥ
ΓΤΑ
ΓΤΥ
ΓΥΣ
ΓΧ
Δ.ΑΝ.Σ
Δ.Δ.
Δ.Ε.
Δ.Ε.Δ.
Δ.Ε.Ε.
Επεξήγηση
Γραφείο Ελέγχου Οικονομικών Μονάδων
Γραφείο Έρευνας - Πληροφορικής
Γενική Επιθεώρηση Πολεμικού Ναυτικού
Γενικό Επιτελείο Στρατού
Γεωγραφικό Υλικό
Γεωγραφική Υποστήριξη
Γραφείο Ελέγχου Φόρτου
Γραφείο Κινήσεως
Γενικός Κανονισμός Διαχειρίσεως Υλικού Ενόπλων Δυνάμεων
Γενικός Κανονισμός Τροφοδοσίας Ενόπλων Δυνάμεων
Γενικός Κανονισμός Υπηρεσίας στο Στρατό
Γραφείο Μελετών
Γραφείο Μέριμνας Προσωπικού
Γενικό Νοσοκομείο
Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
Γραφείο Οικονομικού Ελέγχου
Γραφείο Προμηθειών Υλικού
Γραφείο Προληπτικής Ψυχικής Υγιεινής
Γραφείο
Γενική Συνέλευση
Γραφείο Συντονισμού Θεμάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Γραφείο Τυποποίησης Αξιολόγησης
Γραφείο
Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού ραφείο Υγειονομικών Συμβούλων
Γενική Χρήση
Δευτεροβάθμιο Ανακριτικό Συμβούλιο
Δευτερεύων Διατάκτης
Διμοιρία Επισκευών
Διεύθυνση Ελέγχου Δαπανών
Διευθυντής Επιχειρήσεων Εκπαίδευσης
32
Συντομογραφία
Δ.Ι.Δ.Ε.Δ.
Δ.Κ.
Δ.Ο.Ε.Ε.
Δ.ΠΜ
Δ.Σ.Τ/Α
Δ.Σ.Τ/Λ
Δ/ΓΕΝ
Δ/Σ
Δ/ΥΛ
ΔΠ
ΔΑ
ΔΑΔΠ
ΔΑΠΕ
ΔΑΣ
ΔΑΣΕ
ΔΑΦΙ
ΔΒ
ΔΓ
ΔΓ/ΓΕΝ
ΔΓΕ
Δγή
ΔΔ
ΔΔΑΕ
ΔΔΒ
ΔΔΕ
ΔΔΚΜ
ΔΔΜ
ΔΔΜΔ
ΔΔΜΝ
ΔΔΧ
ΔΕ
ΔΕΑ
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Διεύθυνση Δευτερεύοντος Διατάκτου
Διοικητικά Κριτήρια
Δνση Οικονομικής Επιθεώρησης Εφοδιασμού
Διεύθυνση Προμηθειών
Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο/ Αθηνών
Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο /Λάρισας
Διοίκηση Γενικού Επιτελείου Ναυτικού
Διμοιρία Συντηρήσεως
Διαχειριστής Υλικών
Διάδρομος Προσγειώσεως
Δελτίο Απογραφής
Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Περιβάλλοντος
Δελτίο Απογραφής Εφέδρου
Διεύθυνση Αεροπορίας Στρατού
Διάσκεψη Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη
Διαρκές Ατομικό Φύλλο Ιματισμού
Διαβιβάσεις
Δικαστικός Γραμματέας
Διεύθυνση Γραμματείας Γενικού Επιτελείου Ναυτικού
Διεύθυνση Γεωγραφικού
Διαταγή
Διεύθυνση Διοικήσεως
Διοικητικό Δικαστήριο Αεροπορικών Επιτάξεων
Διεύθυνση ή Διοίκηση Διαβιβάσεων
Δυτικό - Ευρωπαϊκή Ένωση
Διεύθυνση Διοικητικής και Κοινωνικής Μέριμνας
Διοικητής Διοικητικής Μέριμνας
Διεθνής Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός
Διεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης
Διερμηνέας
Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός
33
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συντομογραφία
ΔΕΔΗΣ
ΔΕΕ
ΔΕΘ
ΔΕΚ
ΔΕΚΠ
ΔΕΛ
ΔΕΜ
ΔΕΟΜ
ΔΕΠΑ
ΔΕΠΑΘΑ
ΔΕΠΕ
ΔΕΠΙΘ
ΔΕΠΥ
ΔΕΣΙ
ΔΕΣΟ
ΔΕΣΥ
ΔΕΦ
ΔΗ/Υ
ΔΘΡ
ΔΙ
ΔΙΑΔΙ
ΔΙΔΣΕ
ΔΙΕΥΘΑ
ΔΙΕΥΘΕΠ
ΔΙΠΡΟ
ΔΙΣ
ΔΙΣΕ
ΔΚΑ
ΔΚΑΣ
ΔΚΒ
ΔΚΓ
ΔΚΔ
Επεξήγηση
Διεύθυνση Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων
Διευθύνουσα Επιτροπή ΄Ερευνας
Διεύθυνση Εθνοφυλακής
Διεύθυνση Εκδόσεων
Διεύθυνση Εκπαιδεύσεως
Διεύθυνση Ελεγκτικού
Διεύθυνση Εφοδιασμού Μεταφορών
Διεύθυνση Ελέγχου και Οικονομικής Μέριμνας
Διεύθυνση Εκμεταλλεύσεως Πολιτικής Αεροπορίας
Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών - Αγωνιστών - Θυμάτων - Αναπήρων
Διεύθυνση Επιχειρήσεων Εκπαιδεύσεως
Διεύθυνση Επιθεωρήσεων
Διεύθυνση Ελέγχου Παραλαβής Υλικού
Διεθνής Επιτροπή Στρατιωτικής Ιστορίας
Διοικούσες Επιτροπές Στρατιωτικών Οικημάτων
Διεύθυνση Εκποίησης Στρατιωτικού Υλικού
Διεύθυνση Εφοδιασμού
Δίκτυο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Διεύθυνση Θρησκευτικού
Διοικητικό
Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο
Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων Εθιμοτυπίας
Διευθυντής Άσκησης
Διευθύνον Επιτελείο
Διεύθυνση Προσωπικού
Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού
Διοίκηση Στρατιωτικών Εργοστασίων
Διευθυντής Κλάδου Α
Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων
Διευθυντής Κλάδου Β
Διευθυντής Κλάδου Γ
Διευθυντής Κλάδου Δ
34
Συντομογραφία
ΔΚΕ
Δκση
Δκτής
ΔΜ
ΔΜΔ
ΔΜΕΘ
ΔΜΙ
ΔΜΠ
ΔΜΣ
ΔΜΧ
ΔΝ
ΔΕΝ
Δνέας
Δνση
Δντής
ΔΟΕΕ
ΔΟΜ
ΔΟΡ
ΔΠ
ΔΠΒ
ΔΠΔ
ΔΠΖ
Δπος
ΔΠΡΣ
Δρία
Δρίτης
ΔΣΑΑ
ΔΣΑΛ
ΔΣΑΧ
ΔΣΕΦ
ΔΣΚ
ΔΣΛ
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Διευθυντής Κλάδου Ε
Διοίκηση
Διοικητής
Διοικητική Μέριμνα
Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός
Διοίκηση Μονάδων Εθνοφυλακής
Διαταγή Μονίμου Ισχύος
Διεύθυνση Μέριμνας Προσωπικού
Διεύθυνση Μουσικού
Διοίκηση ή Διεύθυνση Μηχανικού
Διαρκές Ναυτοδικείο
Διοίκηση/Διοικητής Ναυτικής Εκπαίδευσης
Δεκανέας
Διεύθυνση
Διευθυντής
Διεύθυνση Οικονομικού Ελέγχου Επιθεώρησης
Διοικητής Ομάδας Μεταφορών
Διεύθυνση Οργανώσεως
Δεξαμενόπλοιο/Διάδρομος Προσγείωσης
Διεύθυνση ή Διοίκηση Πυροβολικού
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
Διεύθυνση Πεζικού
Δίοπος
Διεύθυνση Προσωπικού
Διμοιρία
Διμοιρίτης
Διαρκές Στρατοδικείο Αεροπορίας Αθηνών
Διαρκές Στρατοδικείο Αεροπορίας Λαρίσης
Διαρκές Στρατοδικείο Αεροπορίας Χανίων
Διεύθυνση Συντηρήσεως Εφοδιασμού
Δελτίο Στρατιωτικής Καταστάσεως
Διεύθυνση Στρατολογικού
35
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συντομογραφία
ΔΣΛΣ
ΔΣΝ
ΔΣΠ
ΔΤ
ΔΤΔ
ΔΤΘ
ΔΤΠΝ
ΔΤΥ
ΔΤΧ
ΔΥΔΜ
ΔΥΛΣ
ΔΥΜ
ΔΥΟ
ΔΥΠΟ
ΔΥΠΟΣΤΗ
Ε
ε.α.
Ε.Α.
Ε.Δ.
Ε.Ε.
Ε.Ε.Σ.
Ε.Ο.Δ.
Ε.Ο.Ε
Ε.Ο.Υ.
Ε.ΟΔ
Ε.ΟΕ
Ε.Χ.
Ε/ΑΣ
Ε/Π
Ε΄ΔΔ
ΕΑΑΑ
ΕΑΑΝ
Επεξήγηση
Δόκιμος Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος
Διεύθυνση Στρατονομίας
Διεύθυνση Στρατιωτικού Προσωπικού
Διεύθυνση Τεχνική
Διεύθυνση Ταχυδρομικού
Διεύθυνση Ιππικού Τεθωρακισμένων
Δημόσιο Ταμείο ΠΝ
Διεύθυνση Τεχνικής Υποστηρίξεως
Διεύθυνση Τεχνικού
Διεύθυνση Υποστήριξης Διοικητικής Μέριμνας
Δόκιμος Υπαξιωματικός Λιμενικού Σώματος
Δελτίο Υπηρεσίας και Μεταβολών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεθνής Υδρογραφικός Οργανισμός
Διεύθυνση Υποδομής
Διεύθυνση Υποστήριξης
Ελεγκτικό Σώμα
Εν Αποστρατεία
Εθνική Αντίσταση
Επιτροπή Διαπραγματεύσεων
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων
Ενημερωτικό Εισηγητικό Σημείωμα
Εκτός Οργανικής Δυνάμεως
Επιστημονική Οργάνωση Εργασίας
Εγχειρίδιο Οικονομικής Υπηρεσίας
Εκτός Ορίων Διαγωνισμού
Έχων την Οικονομική Ευθύνη
Εναέριος Χώρος
Επιτελείο Αρχηγείου Στόλου
Ελικόπτερο/α
Ένταλμα Δευτερεύοντος Διατάκτου
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού
36
Συντομογραφία
ΕΑΑΣ
ΕΑΒ
ΕΑΟ
ΕΑΣ ΑΕ
ΕΒΟ
ΕΒΤ
ΕΓ
ΕΓΑ
ΕΔ
Ε-Δ
ΕΔΕ
ΕΔΤ
ΕΔΥΕΘΑ
ΕΕΑΑ
ΕΕΑΕ
ΕΕΔ
ΕΕΕΔ
ΕΕ-ΕΤ
ΕΕΚ
ΕΕΠΥ
ΕΕΡ
ΕΕΣ
ΕΕΣΙ
ΕΕΥΓ
ΕΕΧ
ΕΘ
ΕΘΕ
Ε-Κ
ΕΚ/ΕΝ
ΕΚΟΕΜΝ
ΕΚΠ
Εκπση
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού
Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία
Ευρωπαϊκός Αμυντικός Οργανισμός
Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΕ
Ελληνική Βιομηχανία ΄Οπλων
Εργοστάσιο Βάσεως Τηλεπικοινωνιών
Επιτελικό Γραφείο
Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού
Ένοπλες Δυνάμεις
Έρευνα Διάσωση
Ένορκος Διοικητική Εξέταση
Ενιαίος Διοικητικός Τομέας /Εγκύκλιος Τεχνική Διαταγή
Εγκύκλιος Διαταγή Υπουργείου Εθνικής ΄Αμυνας
Ένωση Ελλήνων Αποστράτων Αξιωματικών
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
Ετήσια ΄Εκθεση Δραστηριότητας
Επιστημονική Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων
Εθνική Επιτροπή Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας
Επιτροπή Ελέγχου Παραγωγής Υλικών
Εθνική Επιτροπή Ραδιοσυχνοτήτων
Επίδομα Ειδικών Συνθηκών
Ελληνική Επιτροπή Στρατιωτικής Ιστορίας
Εθνική Επιτροπή Υπεραστικών Γραμμών
Εθνικός Εναέριος Χώρος
Εθνοφυλακή - Εθνοφύλακας
Ελληνική Θαλάσσια ΄Ενωση
Εκσκαφέας
Εκτός Ενεργείας
Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μέριμνας Ναυτικού
Εκπαιδευτικό Πλοίο
Εκπαίδευση
37
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συντομογραφία
Εκπτής
ΕΚΣΕΔ
ΕΛ
ΕΛ.ΑΣ
ΕΛΒΟ
ΕΛΔΑ
ΕΛΔΑΠ
ΕΛΥΑ
ΕΜΕΑ
ΕΜΖ
ΕΜΘ
ΕΜΚ
ΕΜΥ
ΕΟ/ΣΔΟ
ΕΟΔ
ΕΟΘ
ΕΟΥ
ΕΠ. ΑΠ
ΕΠΑ
ΕΠ-Α
ΕΠΑΑ
Επγός
ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΒΜ
ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Γε
Επκτος
Επλέας
Επλης
ΕΠΟΠ
Επση
ΕΠΣΟ
Επστής
Επτρος
Επεξήγηση
Εκπαιδευτής
Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης
Επιτροπή Λιμένος
Ελληνική Αστυνομία
Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων
Ελεγκτήριο Δαπανών Αεροπορίας
Ελεγκτήριο Δαπανών
Ελεγκτήριο Υλικού Αεροπορίας
Ελληνική Μονάδα Ειρηνευτικών Αποστολών
Εκσυγχρονισμός Μέσης Ζωής
Εθελοντής Μακράς Θητείας
Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
Επιτελική Ομάδα Συντονιστικού Διϋπουργικού Οργάνου
Ειδική Οικονομική Διαχείριση
Εκτός Οργανικών Θέσεων
Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επιτροπή Απαλλαγών
Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας
Επιτροπή Παραλαβών - Αποστολών
Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας
Επισμηναγός
Επιστασία Βοηθητικών Μηχανημάτων
Γενική Επιστασία
Επικτηνίατρος
Επιστολέας
Επιτελής
Επαγγελματίας Οπλίτης
Επιστράτευση
Επιτελική Συντονιστική Ομάδα
Επικελευστής
Επίατρος
38
Συντομογραφία
ΕΠΥ
Επχης
Επχίας
Επχος
ΕΠΧ-ΥΓ/ΥΠ
ΕΣ
ΕΣΕΠ
Εσμίας
ΕΣΠ
ΕΣΣ
ΕΣΣΟ
ΕΣΤ
ΕΣΥ
ΕΤ
Ε-Τ
ΕΥ
ΕΥΑΕ
ΕΥΠ
ΕΦ
ΕΦ/ΜΕΚ
ΕΦΑΕ
ΕΦΕΠ
Εφποιός
ΕΧΠ
ΕΨΑΔ
ΕΩ
Η/Mχ
Η/Μ
Η/Τ
ΗΑΚΔΜ
ΗΕ
Ηλ
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Εθελοντής Πενταετούς Υπηρεσίας
Επιτελάρχης
Επιλοχίας
Επίλαρχος
Επιχειρήσεις Υγειονομικής Υποστήριξης
Ελληνικός Στρατός
Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου Προσωπικού
Επισμηνίας
Ειδικό Συμβούλιο Προμηθειών
Ειδικό Στρατολογικό Συμβούλιο
Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών
Εθνικό Συμβούλιο Τυποποίησης
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Έλεγχος Τομέως
Ελληνοτουρκικές /Ενσύρματος
Ελαφράς Υπηρεσίας
Επιτροπή Υγιεινής Ασφάλειας Εργαζομένων
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών
Εθνική Φρουρά
Εφαρμοστής Μηχανών Εσωτερικής Καύσης
Εργαστήριο Φασματοσκοπικής Αναλύσεως Ελαίου
Εφοδιαστικό Επισκευαστικό Πρόγραμμα
Επιφαρμακοποιός
Εντολή Χρεωπιστώσεως
Ενιαίο Ψηφιακό Αυτόματο Δίκτυο
Εργατοώρες
Ηλεκτρομηχανολογικός
Ηλεκτρομαγνητικός, -ή, -ό
Ηλεκτροτεχνίτης
Ημερήσια Αναφορά Καταστάσεως Διοικητικής Μέριμνας
Ηνωμένα Έθνη
Ηλεκτρολόγος
39
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συντομογραφία
Ην
ΗΝΧ
ΗΝΧΕΕ
Θ/Κ
ΘΑΝ
ΘΑΥΝ.
ΘΕΚΕ
ΘΕΠ
ΘΩ
Ι
Ι/Φ
ΙΑΤΡΟΠΛΗ
ΙΕΕΚ
Ιλχος
κ.δ.
Κ.Ε.ΠΑΛΑΣΚΑΣ
Κ.Ε.ΠΟΡΟΣ
Κ.Σ.
Κ/Α
Κ/Β
Κ/β
Κ/Π
ΚΑ
ΚΑΑ
ΚΑΑΥ
ΚΑΔΑΥ
ΚΑΕ
ΚΑΙ
ΚΑΠ
ΚΒ
ΚΒ-99
ΚΓΕΠ
Επεξήγηση
Ηλεκτρονικός
Ηλεκτρονικός Χάρτης
Ηλεκτρονικός Χάρτης Ελληνικής Εκδόσεως
Θωρηκτό
Θέρετρο Αξιωματικών Ναυτικού
Θέρετρο Ανθυπασπιστών Υπαξιωματικών Ναυτικού
Θερινά Κέντρα Εκπαιδεύσεως
Θερινός Εκπαιδευτικός Πλούς
Θερινή ΄Ωρα
Ιπτάμενος
Ιστιοφόρο
Ιατροϋγειονομικές Πληροφορίες
Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων
Ίλαρχος
Κατά Διαταγή
Κέντρο Εκπαιδεύσεως ΠΑΛΑΣΚΑΣ
Κέντρο Εκπαιδεύσεως ΠΟΡΟΣ
Κοινό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων
Κέντρο Ακροάσεως.
Κυβερνήτης
Κορβέτα
Κατά Προσωπικού
Κωδικός Αριθμός
Κρατικός Αερολιμένας Αθηνών
Κέντρο Αποκατάστασης Απωλειών Υγείας
Κεντρική Αποθήκη Διαχειρίσεως Αναλωσίμων Υλικών
Κωδικός Αριθμός Εξόδων
Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής
Καθολική Απογραφή
Κέντρο Βάρους
Κείμενο Βιέννης-99 (Vienna Document-99)
Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή
40
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Συντομογραφία
Επεξήγηση
Κ-Δ
ΚΕ
ΚΕ.
ΚΕΠΑ
ΚΕΠΑΑ
ΚΕΠΠΑ
ΚΕΥΣ
ΚΛ/Χ
ΚΜΗ
ΚΝΟ
ΚΟΒ
ΚΟΙΝ
ΚΣΑ
Κστής
ΚΤΝ
Κτρος
ΚΤΣ
ΚΥ
ΚΥΑ
Κυβ
ΚΥΣΕΑ
ΚΨΜ
Λ.Σ.
Λ/Σ
Λ/Φ
Λ/Χ
ΛΑΕΔ
ΛΑΦ
ΛΓΜ/ΠΑΜΑ
Καταχώριση Διεκπεραίωση
Κέντρο Εκπαιδεύσεως
Κώδικας Επίδοσης
Κοινή Εξωτερική Πολιτική Ασφάλειας
Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας
Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας
Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας στο Στρατό
Κεντρικό Λιμεναρχείο
Κέντρο Μηχανογράφησης
Κτηνιατρικό Νοσοκομείο
Κατώτερο Όριο Βαθμολογίας
Κοινοποίηση
Κανονισμός Στρατιωτικής Αλληλογραφίας
Κελευστής
Κεντρικό Ταμείο Ναυτικού
Κτηνίατρος
Κεντρικό Ταμείο Στρατού
Κριτήρια Υλικού (Τυποποίηση)
Κοινή Υπουργική Απόφαση
Κυβερνήτης
Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας
Κέντρο Ψυχαγωγίας Μονάδας
Λόχος Στρατηγείου
Λιμενικός Σταθμός
Λεωφορείο
Λιμεναρχείο
Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων
Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς
Λόχος Γενικών Μεταφορών/Προσωρινής Αναγκαστικής Μισθώσεως
Αυτοκινήτων
Λγος
ΛΔ
Λοχαγός
Λόχος Διοικήσεως
41
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συντομογραφία
ΛΕΘ
ΛΕΚ
ΛΕΜ
Λεμβ.
ΛΕΜΕΘ
ΛΜΚ
ΛΠΖ
ΛΣ
ΛΣΝ
ΛΤΧ
ΛΥΑ
ΛΥΑΔ
ΛΥΒ
ΛΥΓ
Λχίας
Μ
Μ.
Μ.Δ.
Μ.Ε.Ν.
Μ.ΕΕ
Μ.ΕΘ.
Μ/Ε
Μ/Κ
Μ/ΠΑ
Μ/Χ
ΜAA
ΜE.A.
ΜΑ/ΒΑΣ
ΜΑΕΔΥ
ΜΒΕ
ΜΓ
ΜΓΕΑ
Επεξήγηση
Λόχος Εθνοφυλακής
Λόχος Εκπαιδεύσεως
Λόχος Εφοδιασμού Μεταφορών
Λεμβουργός
Λόχος Εφοδιασμού Μεταφορών Εθνοφυλακής
Λόχος Μεταφοράς Καυσίμων
Λόχος Πεζικού
Λιμενικό Σώμα
Λόχος Στρατονομίας
Λόχος Τεχνικού
Λόχος Υγειονομικών Αυτοκινήτων
Λόχος Υποστήριξης Αεροδρομίου
Λόχος Υποψηφίων Βαθμοφόρων
Λόχος Υγειονομικού
Λοχίας
Μεραρχία
Μοίρα
Μεσογειακός Διάλογος
Μέτρο Επιτόπιας Νοσηλείας
Μικτή Επιτελική Επιτροπή
Μοίρα Εθνοφυλακής
Μετά Εργάτου (΄Οχημα)
Μηχανοκίνητος-η-ο
Μουσείο Πολεμικής Αεροπορίας
Μηχανοσυνθέτης
Μουσείο Αντιδικτατορικού Αγώνα
Μονάδα Εθνοφυλακής - Αστυνομίας
Μόνιμος Αντιπρόσωπος στο Συμβούλιο Βορειοατλαντικού Συμφώνου
Μονάδα Εξυπηρετήσεως Δημοσίων Υπηρεσιών
Μοίρα Βασικής Εκπαιδεύσεως
Μεταφραστικό Γραφείο
Μοίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας
42
Συντομογραφία
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
ΜΔΑΕ
ΜΔΕΔΜ
ΜΔΠ
ΜΕΑΠ
ΜΕ-ΒΜΕ
ΜΕΔΙΔΗΔ
ΜΕΕΠ
ΜΕΘ
ΜΕΟ
ΜΕΟΕ
ΜΕΠΠΥΕΣ
Μοίρα Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης
Μόνιμη Διακλαδική Επιτροπή Διοικητικής Μέριμνας
Μηνιαίο Δελτίο Προσωπικού
Μονάδα Εξυπηρέτησης Αναπήρων Πολέμου
Μικτή Ελληνο-Βουλγαρική Μεθοριακή Επιτροπή
Μόνιμη Επιτροπή Διενέργειας Δημοσίων Διαγωνισμών
Μοίρα Επιτελείου Εξυπηρετήσεως Προσωπικού
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Μικτή Επιτελική Ομάδα
Μικτή Επιτελική Ομάδα Εργασίας
Μηχανογραφική Εφαρμογή Παρακολουθήσεως Προμηθειών Υλικών
Εσωτερικού
ΜΕΦ
ΜΗΔΕ
ΜΗΚΑΜ
ΜΗΧ
ΜΙΣΣΕΕΠ
ΜΚ
ΜΛΑΤ
ΜΛΔΜ
ΜΛΣΝ
ΜΟ
ΜΟE
ΜΠΕΣ
ΜΠΥ
ΜΣ
ΜΤΑ
ΜΤΝ
ΜΤΣ
ΜΦΑΤ
ΜΧ
Ν.
Μοίρα Εφοδιασμού
Μηχανογραφικό Δελτίο Εφέδρου
Μητρώα Ημερησίας Κινήσεως Ασθενών Μονάδας.
Μηχανοργάνωση
Μικτή Συντονιστική Συμβουλευτική Επιτροπή Επικοινωνιών Πληροφορικής
Μονάδα Κατατάξεως
Μικτός Λόχος Αποδόσεως Τιμών
Μικτός Λόχος Διοικητικής Μέριμνας
Μικτός Λόχος Στρατονομίας
Μέσος Όρος
Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης
Μηνιαίος Προγραμματισμός Έργου Συντήρησης
Μόνιμος Πολιτικός Υπάλληλος
Μουσικό Σώμα /Μετεωρολογικός Σταθμός
Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας
Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού
Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Μονάδα Φρουρών Αποδόσεως Τιμών
Μηχανικό
Νοσηλευτικό
43
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συντομογραφία
Ν.Α.
Ν/Σ
ΝΑ
ΝΑΒΕΡ
ΝΑΒΟΝ
ΝΑΛΟΝ
ΝΑΜΑΔ
ΝΑΜΟΣΧ
ΝΑΟΥΑΣ
ΝΑΠΑΡ
ΝΑΡΩΜ
ΝΑΤΑ
ΝΑΤΟ
ΝΓΝ
ΝΕΕ
ΝΕΕΠ
ΝΕΜΕΣ
ΝΙΜΙΤΣ
ΝΝΑ
ΝΝΚ
ΝΝΠ
ΝΝΣ
ΝΟΘ
ΝΣΠ
ΝΥ
Νχος
ΞΑΕ
Ο
Ο.Α.
Ο.Σ.
Ο/Γ
Ο/Δ
Επεξήγηση
Ναυτικός Ακόλουθος
Νεοσύλλεκτος
Ναυτονομία, Ναυτονόμος
Ναυτικός Ακόλουθος Βερολίνου
Ναυτικός Ακόλουθος Βόννης
Ναυτικός Ακόλουθος Λονδίνου
Ναυτικός Ακόλουθος Μαδρίτης
Ναυτικός Ακόλουθος Μόσχας
Ναυτικός Ακόλουθος Ουάσιγκτον
Ναυτικός Ακόλουθος Παρισίων
Ναυτικός Ακόλουθος Ρώμης
Ναυτικός Ακόλουθος ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου
Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Ναυτικός Έλεγχος Εμπορικών Πλοίων
Νέο Μηχανογραφικό Εφοδιαστικό Σύστημα
Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης
Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά
Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας
Νομοθετημένες Οργανικές Θέσεις
Ναυτική Σχολή Πολέμου
Ναυτική Υπηρεσία
Ναύαρχος
Ξενόγλωσσες Αεροπορικές Εκδόσεις
Οικονομικό Σώμα
Ολυμπιακή Αεροπορία
Οργάνωση - Σύνθεση (Γραφείο)
Οχηματαγωγό
Οδοστρωτήρας
44
Συντομογραφία
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Ο/Σ
ΟΑΣΕ
ΟΓΧ
ΟΔΔΜ
ΟΔΜ
ΟΕ
ΟΕΔ
ΟΕΛ
ΟΕΠΝ
ΟΗΕ
ΟΚ
ΟΛΚΑ
ΟΛΚΑ/ΔΙΑΠΕ
Ομάδα Συντηρήσεως
Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη
Ομάδα Γενικής Χρήσεως
Ομάδα Διεύθυνσης Διοικητικής Μέριμνας
Ομάδα Διοικητικής Μέριμνας
Ομάδα Επαφής /Οικονομική Επιθεώρηση
Όχημα Ελέγχου Διαδρόμου
Ομάδα Ελέγχου /Οδηγίες Εσωτερικής Λειτουργίας
Οικονομικός Ελεγκτής Πολεμικού Ναυτικού
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
Οιουδήποτε Κλάδου
Οικονομικό Λογιστικό Κέντρο Αεροπορίας
Οικονομικό Λογιστικό Κέντρο Αεροπορίας/ Διαχείριση Αποζημιώσεων
Εξωτερικoύ
ΟΛΚΑ/ΚΔ
ΟΛΚΑ/ΤΟΜ
ΟΛΚΕΣ
ΟΡ.Ε
ΟΣΑΣ
ΟΣΕΑΑΥ
ΟΣΗΚ
ΟΣΙ
ΟΣΜΑΑ
ΟΣΜΑΕΣ
ΟΣΜΑΝ
ΟΣΟΧ
ΟΣΤΗΛ
Π
Π.Ε.Δ.
Π.ΕΑ
Π.Ο.Ν.
Π.Π.
Οικονομικό Λογιστικό Κέντρο Αεροπορίας/ Κεντρική Διαχείριση
Οικονομικό Λογιστικό Κέντρο Αεροπορίας/Τμήμα Οικονομικής Μέριμνας
Οικονομικό Λογιστικό Κέντρο Στρατού
Οριστικά ΄Εξοδα
Οργανισμός Σχολών Αρχηγείου Στόλου
Οικήματα Στεγάσεως Εγγάμων Αξιωματικών Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών
Ορθοπεδικό Συνεργείο Ηρακλείου Κρήτης
Ορθοπεδικό Συνεργείο Ιωαννίνων
Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας
Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού
Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων Αξιωματικών Ναυτικού
Ομάδα Συντηρήσεως Οχημάτων
Ομάδα Συντηρήσεως Τηλεπικοινωνιών
Περίοδος
Προβλεπομένη εν Ειρήνη Δύναμη
Πύργος Ελέγχου Αεροδρομίων
Προμηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού
Πολεμικό Πλοίο
45
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συντομογραφία
Π.Π.Π.
Π.Σ
Π.Υ.
Π.Φ
Π/ΑΚ
Π/Γ.
Π/Υ
Π/Φ
ΠΑ
ΠΑΜ
ΠΑΜΑ
ΠΑΠΕΕ
ΠΒ
ΠΒΚ
ΠΓΕΠ
ΠΕΑ
ΠΕΑΝ
ΠΕΛ
ΠΕΛ.
ΠΕΛΑ
ΠΕΠΕ
ΠΕΠΥΝ
ΠΕΣ
ΠΖ
ΠΖΝ
ΠΚΤΝΜ
ΠΛ/Χ
ΠΜΣ
ΠΝ
ΠΝΜ
ΠΟΠ
ΠΠ
Επεξήγηση
Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής
Πυροσβεστικό Σώμα
Προς Υποστήριξη
Προεδρική Φρουρά
Πετρελαιάκατος
Προσγείωση
Προϋπολογισμός
Πετρελαιοφόρο
Πολεμική Αεροπορία
Προσωρινή Αναγκαστική Μίσθωση
Προσωρινή Αναγκαστική Μίσθωση Αυτοκινήτων
Παράρτημα Αποδεικτικού Παραλαβής Εισπρακτέων Εσόδων
Πυροβολικό
Πεδίο Βολής Κρήτης
Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών
Πύργος Ελέγχου Αεροδρομίου
(Πενταετές) Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού - Ανάπτυξης Ναυτικού
Περιφερειακή Επιτροπή Λιμένος
Ποιοτικός Έλεγχος
Πύργος Ελέγχου Αεροδρομίου
Πάγιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εσωτερικού
(Πρόγραμμα)Πενταετούς Προϋπολογισμού Ναυτικού
Πτέρυγα Εκπαιδεύσεως Στελεχών
Πεζικό
Πεζοναύτης
Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Νέων Μονάδων
Προξενικό Λιμεναρχείο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πολεμικό Ναυτικό
Πλωτό Ναυτικό Μουσείο
Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής
Πολιτικό Προσωπικό
46
Συντομογραφία
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
ΠΠΟΠ
ΠΡΟΣΥΝ
ΠΣ
ΠΣΔ
ΠΣΚ
ΠΣΟΙΠΑ
Πτχος
Πχης
Πχος
Ρ
Ρ/Γ
Ρ/Μ
Ρ/Τ
ΡΣ
ΡΤΓ
ΡΤΤ
Σ
Σ.Α
Σ.Ε.Α.
Σ.ΕΠ
Σ.Ι
Σ.Μ.
Σ.Π.
Σ/Β
ΣΑ/ΑΣΣΔΕ
Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής
Προληπτική Συντήρηση
Πληροφοριακό Σύστημα
Πάρεδρος Στρατιωτικού Δικαστηρίου
Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης
Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων
Πτέραρχος
Πλωτάρχης
Πλοίαρχος
Σώμα Ραδιοναυτίλων/Ραδιοναυτίλος
Ραδιογωνιόμετρο
Ρυμουλκό Όχημα
Ραδιοτηλεφωνία, Ραδιοτηλέφωνο
Ραδιοφωνικός Σταθμός
Ραδιοτηλεγραφία
Ραδιοτηλετυπία
Στρατολογικό Σώμα
Στρατιωτικός Αριθμός
Στρατευμένος Επίκουρος Αξιωματικός
Στρατιωτική Επιτροπή
Σχολή Ικάρων
Στρατολογικό Μητρώο
Συνεργείο Περιοχής
Συγκυβερνήτης
Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος στο Ανώτατο Στρατηγείο Συμμαχικών
Δυνάμεων Ευρώπης
ΣΑ/ΕΕ
ΣΑ/ΟΗΕ
ΣΑ/ΣΕΒΑΣ
Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος στη Στρατιωτική Επιτροπή Βορειοατλαντικού
Συμφώνου
ΣΑΒ
ΣΑΓΕ
Σταθμός Πρώτων Βοηθειών
Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων
47
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συντομογραφία
ΣΑΕΠ
ΣΑΘΠ
ΣΑΚ
ΣΑΜ
ΣΑΝ
ΣΑΣ
ΣΑΤ
ΣΑΤΘ
ΣΓ
ΣΓΑΠ/ΠΑ
Σγός
ΣΓΥΕΣ
ΣΔ
ΣΔ/Ν-Δ-Α
ΣΔΒ
ΣΔΕΠΝ
ΣΔΗΜ
ΣΔΙ
ΣΔΙΕΠ
ΣΔΝ
ΣΔΝΕ
ΣΔΠ
ΣΕ
ΣΕΑΠ
ΣΕΘΑ
ΣΕΜ
ΣΕΠΕ
ΣΕΣ.Τ
ΣΕΣΤ
ΣΕΤΗ
ΣΕΤΤΗΛ
ΣΕΥ
Επεξήγηση
Σχολή Αξιωματικών Έρευνας Πληροφορικής
Στρατιωτικός Αριθμός Θηλέων Προτάκτων
Συμβούλιο Αναστολών Κατάταξης
Συμβούλιο Άμυνας
Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής
Σχολή Αεροπορίας Στρατού
Σμήνος Αποδόσεως Τιμών
Σχολή Αξιωματικών Τεθωρακισμένων
Στρατολογικό Γραφείο Στρατιωτικός Γραμματέας
Συντονιστικό Γραφείο Αξιοποιήσεως Περιουσίας/Πολεμικής Αεροπορίας
Σμηναγός
Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων
Στρατιωτικός Δικαστής
Στρατιωτικό Δελτίο Νόμων- Διαταγμάτων- Αποφάσεων
Σχολή Διαβιβάσεων.
Σχολή Διοίκησης Επιτελών Πολεμικού Ναυτικού
Στρατιωτικά Δημοσιεύματα
Στρατιωτική Διοίκηση
Σχολή Διοίκησης και Επιτελών
Στενά Διεθνούς Ναυσιπλοΐας
Συμμαχικές Δυνάμεις Νοτίου Ευρώπης
Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό
Στρατιωτική Επιτροπή
Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού
Σχολή Εθνικής ΄Αμυνας
Σώμα Εφοδιασμού Μεταφορών
Σχολείο Επιμορφώσεως Στελεχών
Σχολή Εκπαίδευσης Στελεχών Τεχνικού
Συνεργείο Συσκευών Τηλεπικοινωνίας
Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών
Σχολή Εκπαιδεύσεως Τεχνιτών Τηλεπικοινωνιών
Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού
48
Συντομογραφία
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
ΣΕΥΣΞ
ΣΗ/Υ
ΣΗΕ
Συμβούλιο Επανακρίσεων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς
Σύστημα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Στίβος Ημερησίας Εκγύμνασης
ΣΙΔ
ΣΙΡ
ΣΚ
Σ-ΚΕ
ΣΜΘΠ
Σμίας
Σμρος
ΣΜΣ
Σμτης
ΣΜΥ
ΣΜΥΝ
ΣΜΧ
Σμχος
ΣΝ
ΣΝΑΑ
ΣΝΔ
ΣΞ
ΣΞΓ/ΠΑ
ΣΟΜΥ
ΣΟΣΜΕ
ΣΠ
ΣΠ/Ν
ΣΠΑΚΣ
ΣΠΒ
ΣΠΖ
ΣΠΗΥ
ΣΠΚ
ΣΠΟΑ
Σιδηρουργός
Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων
Σημείωμα Κατάταξης /Στρατιωτικός Κανονισμός
Σχολείο Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων
Στρατολογικό Μητρώο Θηλέων Προτάκτων
Σμηνίας
Σημαιοφόρος
Στρατιωτική Μουσική
Σμηνίτης
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού
Σχολή Μηχανικού
Σμήναρχος
Στρατονομία
Στρατιωτικός - Ναυτικός - Αεροπορικός Ακόλουθος
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
Στρατός Ξηράς
Σχολή Ξένων Γλωσσών/Πολεμικής Αεροπορίας
Στρατιωτικά Οικήματα Μονίμων Υπαξιωματικών
Σχολείο Οπλικών Συστημάτων και Μέσων Επιφανείας
Σύνταγμα Πεζικού
Σύνταγμα Πεζοναυτών
Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων
Σχολή - Σύνταγμα Πυροβολικού
Σχολή Πεζικού
Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας
Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας
49
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συντομογραφία
ΣΠΣΞ1Α ή Βή 2
ΣΠΤΧ
ΣΠΥΠΑ
ΣΣΑΣ
ΣΣΓ
ΣΣΔΝΕ
ΣΣΕ
ΣΣΛ
ΣΣΞΓ
ΣΣΟΕΚ
ΣΤΓ
ΣΤΕΑΜΧ
ΣΤΕΑΤΧ
ΣΤΗΑΔ
Στρδο
Στρδρχης
Στρκός
Στρτης
ΣΤΥΑ
ΣΥΑ
ΣΥΔ.
ΣΥΔΕ
ΣΥΕΑ
ΣΥΜΧ
Συν
ΣΥΡΥ
ΣΦ
ΣΧΕΔ
ΣΧΕΤ
Σχης
ΣΧΟ
ΣΩΣΜΕ
Επεξήγηση
Συμβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ΄ αριθμ. 1Α ή 1Β ή 2
Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού
Σχολή Πυροσβεστών Πολεμικής Αεροπορίας
Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων
Σχολή Στρατιωτικών Γραμματέων
Στρατηγείο Συμμαχικών Δυνάμεων Νοτίου Ευρώπης
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
Σχολή Στρατολογικού
Στρατιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών
Σχολείο Στελεχών Όπλων Ετέρων Κλάδων
Στρατιωτικό Ταχυδρομικό Γραφείο
Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών Μηχανικού
Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών Τεχνικού
Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων
Στρατόπεδο
Στρατοπεδάρχης
Στρατιωτικός
Στρατιώτης
Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας
Σύστημα Υποβολής Αναφορών
Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών
Σύνοδος Διευθυντών Εξοπλισμών
Συμβούλιο Επιλογής Υποψηφίων Αξιωματικών
Συγκρότημα Μηχανικού
Συνημμένα
Συνεργείο Ραπτών - Υποδηματοποιών
Στρατιωτικές Φυλακές
Σχεδιαστής
Σχετικό
Συνταγματάρχης
Σχολή Οικονομικού
Σωστικά Μέσα
50
Συντομογραφία
Τ.Δ
Τ.Δ.
Τ.Ε
τ.ε.
Τ.Ε.
Τ/ΓΕΕΘΑ
Τ/ΓΕΣ
Τ/Δ
Τ/Π
Τ/Ρ
Τ/Χ
ΤΑ
ΤΑΝ
Ταξχος
ΤΑΣ
ΤΑΣΑ
ΤΓΑ
ΤΓΝ 1040
ΤΓΣ
ΤΔ
ΤΕΘΑ
ΤΕΜ
ΤΕ-Μ
ΤΕΝ
ΤΕΣ
ΤΕΦ
ΤΕΧΟΔ
Τ-Η
ΤΘ
ΤΚ
Τμ. ΑΚΑΜ
Τμ.ΣΣ
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Τεχνικό Δελτίο
Τακτική Διοίκηση
Τεχνικό Εγχειρίδιο
Τρέχοντος ΄Ετους
Τεχνική Επιθεώρηση
Τάγμα Γενικού Επιτελείου Εθνικής ΄Αμυνας
Τάγμα Γενικού Επιτελείου Στρατού
Τροχοδρόμος
Τηλεφωνικός Πίνακας
Τριήρης
Ταχυδρομείο
Τεχνικός Ασφαλείας
Ταμείο Αλληλοβοηθείας Ναυτικού
Ταξίαρχος
Ταμείο Αλληλοβοήθειας Στρατού
Ταμείο Αλληλοβοηθείας Στρατιωτικών Αεροπορίας
Ταχυδρομικό Γραφείο Αεροπορίας
Ταχυδρομικό Γραφείο Ναυτικού 1040
Τέρμα Γραμμών Συγκοινωνιών
Ταχυδρομικό Σώμα
Ταμείο Εθνικής ΄Αμυνας
Τάγμα Εφοδιασμού Μεταφορών
Τμήμα Έρευνας & Μελετών
Τάγμα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων
Τάγμα Εκπαιδεύσεως Σιδηροδρόμων /Ταμείο Εθνικού Στόλου
Τάγμα Εφοδιασμού
Τεχνικές Οδηγίες
Τηλεπικοινωνίες - Ηλεκτρονικά
Τεθωρακισμένος,-η,-ο
Τηλεφωνικό Κέντρο
Τμήμα Ακολούθων Άμυνας
Τμήμα Στρατιωτικών Συμφωνιών
51
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συντομογραφία
Επεξήγηση
ΤΜΕ
ΤΜΜ
ΤΜΧΗΣ
ΤΟ
ΤΟΕ
ΤΟΧΕ
ΤΠ
ΤΠΕ
ΤΠΝ
ΤΠΟ
ΤΣΑ/Φ
ΤΣΕ
ΤΣΕ/Π
ΤΤΕ
ΤΤΠ
ΤΥΕΣ
Τυπ.
ΤΥΣ
ΤΧ
ΤΧΕ
Τχης
Υ/Α
Υ/ΑΤΑ
Υ/Β
Υ/ΓΕΑ
Υ/ΓΕΕΘΑ
Υ/ΓΕΝ
Υ/ΓΕΣ
Υ/Φ
Τάγμα Μεταφορών
Τεχνίτης Μηχανημάτων Μηχανικού
Τμηματάρχης
Τεχνικές Οδηγίες
Τακτική Οικονομική Επιθεώρηση
Τεχνική Οδηγία
Τηλέτυπο
Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου
Ταμείο Πρόνοιας Ναυτικού
Τμήμα Πολυεθνικών Οργανισμών
Τεχνίτης Συντήρησης Αεροσκαφών
Τεχνικό Συμβούλιο ΄Εργων
Τεχνίτης Συντήρησης Ελικοπτέρων
Τμήμα Τηρήσεως Επαφής
Τηλέτυπο
Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού
Τυποποίηση
Τηλεοπτική Υπηρεσία Στρατού
Τεχνικό Σώμα
Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα
Ταγματάρχης
Υπαποθήκη
Υπαρχηγός ΑΤΑ
Υποβρύχιο
Υπαρχηγός ΓΕΑ
Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας
Υπαρχηγός ΓΕΝ
Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού
Υδροφόρο
Υ/Χ
ΥNA
Υπολιμεναρχείο
Υπηρεσία Ναυτονομίας
52
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Συντομογραφία
Επεξήγηση
ΥΑ
ΥΑ/ΠΑ
ΥΑΕ
ΥΒ
ΥΓ/Υ
ΥΓ/ΥΠ
Υδνέας
ΥΕΘΑ
ΥΙΝ
ΥΠ/ΔΚΝ
ΥΠΑ
ΥΠΑΕΑΒ
ΥΠΕ/ΠΑ
ΥΠΕΘΑ
Υπκτρος
ΥΠΛ
Υπλγος
Υπλχος
Υπνχος
Υπξκός
Υπσγός
Υπτγος
Υπτρος
Υπτχος
Υπχος
ΥΣ
ΥΣΑ
ΥΣΕΙΔ
Υσμίας
ΥΥ
Υπουργική Απόφαση
Υπηρεσία Αρχείων Πολεμικής Αεροπορίας
Υπηρεσία Αεροπορικών Εκδόσεων
Υποψήφιος Βαθμοφόρος
Υγειονομικές Υπηρεσίες
Υγειονομική Υποστήριξη
Υποδεκανέας
Υπουργός Εθνικής Άμυνας
Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού
Υπηρεσία Διακίνησης
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Ελέγχου Αεροπορικής Βιομηχανίας
Υπηρεσία Εργων ΠΑ
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υποκτηνίατρος
Υπηρεσία Πληροφοριών
Υπολοχαγός
Υπίλαρχος
Υποναύαρχος
Υπαξιωματικός
Υποσμηναγός
Υποστράτηγος
Υπίατρος
Υποπτέραρχος
Υποπλοίαρχος
Υπηρεσιακό Σημείωμα
Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων
Υπάλληλος με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Υποσμηνίας
Υδρογραφική Υπηρεσία
Υγειονομική Υπηρεσία
ΥΦ
Υπηρεσία Φάρων
53
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συντομογραφία
ΥΦΕΘΑ
Υφποιος
Υχος
Φ
Φ.Α.ΕΠ
Φ.Μ.
Φ/Α
Φ/ΓΔ
Φ/Τ
Φ/Φ
ΦΑΕ
ΦΑΠ
ΦΑΠΑ
ΦΑΠΜ
ΦΑΠΠΕ
ΦΑΨ
ΦΔ
ΦΔΒ
ΦΔΜΤ
ΦΕΑ
ΦΕΔΜ
ΦΕΕ
ΦΕΝ
ΦΕΣΜ
ΦΜ
ΦΜΧ
ΦΠ
ΦΣ
ΦΧ
Χ
Χ.Ε.
Επεξήγηση
Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας
Υποφαρμακοποιός
Ύπαρχος
Φάκελος
Φύλλο Απόλυσης και Επιστράτευσης
Φύλλο Μεταβάσεως
Φωτοαντίγραφο
Φορτηγίδα
Φορτωτής
Φορειοφόρο
Φάκελος Ατομικών Εγγράφων
Φύλλο Ατομικής Προσκλήσεως
Φύλλο Ατομικής Προσαγωγής Αυτοκινήτων
Φύλλο Ατομικής Προσαγωγής Μηχανημάτων
Φύλλο Ατομικής Προσκλήσεως Πολιτικής Επιστρατεύσεως
Φυσική Αγωγή Ψυχαγωγία
Φάκελος Διοικήσεως
Φροντιστής Διαβιβάσεων
Φύλλο Διακοπής Μισθοτροφοδοσίας
Φύλλο Ελευθέρας Αναχωρήσεως
Φύλλο Ελέγχου Διακοπής Μισθοδοσίας
Φύλλο Ενημερώσεων Εισηγήσεων
Φάκελος Ενημερώσεως
Φύλλο Ελέγχου Συνεχίσεως Μισθοδοσίας
Φύλλο Μητρώου
Φροντιστής Μηχανικού
Φύλλο Πορείας
Φερέσυχνο
Φύλλο Χάρτου
Χημικοί
Χρηματικό Ένταλμα
54
Συντομογραφία
Χ/Τ
ΧΑΣυ
ΧΕΕ
ΧΜΕ
ΧΝΑ
ΧΣ
ΧΩ
Ω
Ω/Κ
ΩΦ
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Χειριστής Τηλετύπων
Χειροκίνητη Αστική Σύνδεση
Χάρτης Ελληνικής Έκδοσης
Χειριστής Μέσων Επικοινωνιών
Χειρουργικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
Χειρουργικό Συνεργείο
Χειμερινή ΄Ωρα
Ώρα
Ωκεανογραφικό
Ωφέλιμο Φορτίο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
OIKONOMIAΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Συντομογραφία
ΑΡ.Μ.Α.Ε.
Β.Ε.Α.
Β.Ε.Θ.
Β.Ε.Π.
Γ.Γ.Β.
Γ.Γ.Ε.
Γ.Γ.Ε.Α.
ΓΓ ΜακεδονίαςΘράκης
Δ.Ε.Θ. Α.Ε.
ΔΙ.Π.Α.
Επεξήγηση
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης
Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Διεύθυνση Προώθησης της Ανταγωνιστικότητας / Ειδική Γραμματεία για την
Ανταγωνιστικότητα
Ε.Α.
Επιτροπή Ανταγωνισμού
Ε.Β.Ε.Α.
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ε.Β.Ε.Θ.
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Ε.Β.Ε.Π.
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά
Ε.Γ. Μακεδονίας- Ειδική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης
Θράκης
Ε.Γ.ΑΝ.
Ειδική Γραμματεία Ανταγωνιστικότητας
Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ.
Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα
Ε.Γ.Ψ.Σ
Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού
Ε.Ε.Α.
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ε.Ε.Θ.
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Ε.Ε.Π.
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά
Ε.Ε.Χ. (ΝΠΔΔ) Ένωση Ελλήνων Χημικών (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου)
Ε.Ι.Μ. (ΝΠΙΔ)
Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου)
Ε.Μ.Α.
Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε. Ελληνικός Οργανισμός Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων & Χειροτεχνίας Α.Ε.
Ε.Π.ΑΝ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας
56
Συντομογραφία
Ε.Σ.Π.Α.
Ε.Σ.Σ.Μ.Μ.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε
Ε.Τ.Ε.
Ε.Υ. Α.Π.
Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Α.Ε.
Ε.Υ.Δ.&Π.Τ.Σ.
Ε.Υ.Δ.Ε.Π. ΨΣ
Ε.Υ.Θ.Υ.
Ε.Υ.Ο.Π.Σ.
Ε.Υ.Σ.
Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π.
ΕΛ.Κ.Α. Α.Ε.
ΕΛ.ΚΕ.Α. Α.Ε.
ΕΛ.ΚΕ.ΔΕ. Α.Ε.
ΕΛ.Ο.Τ.
Κ.Α.Θ. Α.Ε.
Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.
Κ.Ε.Π.Ε.
ΚΕ.Δ.Α.Κ.
Μ.Ο.Δ. Α.Ε.
Ο.Α.ΔΥ.Κ.
Ο.Α.Ε.Π.
Ο.ΑΝ.Α.Κ.
Ο.Ε.
Ο.Ε.Ε.
Ο.Κ.Α.Α.
Ο.Λ.Α.Α.Π.
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
Εθνικό Συμβόλαιο Στήριξης Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ανώνυμος Εταιρεία
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης»
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικό­
τητα και Επιχειρηματικότητα
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή
Σύγκλιση»
Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης
Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων
Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας Α.Ε.
Ελληνικό Κέντρο Αργιλλομάζης Α.Ε.
Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Α.Ε.
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε.
Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης
Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων
Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης
Ομόρρυθμη Εταιρεία
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Α.Ε.
Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αθήνας & Πειραιώς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ OIKONOMIAΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Συντομογραφία
Ο.Λ.Α.Θ.
Ο.Π.Ε.
Π.Δ.Ε
Σ.Ε.Β.Ε.
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
Τ.Δ.Δ.
Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ
Τ.Α.ΝΕ.Ο.
ΤτΕ
ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν.
ΨΗΦΕΝ Α.Ε.
HELEXPO Α.Ε.
57
Επεξήγηση
Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
Ταμείο Ασφάλισης Υπάλληλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας
Ταμείο Δημοσιονομικών Δεδομένων
Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Ανώνυμος
Εταιρεία
Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε.
Τράπεζα της Ελλάδος
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Ψηφιακές Ενισχύσεις Ανώνυμη Εταιρεία
Ελληνικές Εκθέσεις - HELEXPO Α.Ε.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Συντομογραφία
Α.Σ.Α.Ο.Σ
Γ.Γ.Ε.Κ.Α.
Γ.Ε.Δ.Ε.
Δ.Δ. & EE
Δ.Ε.Δ.Α.Κ.
Δ.Ε.Ε.Α.Π.
Δ.Ε.Η.
Δ.Ε.Π.
Δ.Ε.Π.Ο.Σ
Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.
Δ.Ε.Σ.Φ.Α.
Δ.ΕΑ.Ρ.Θ.
Δ.ΕΠ.Α.
Δ.Ο.Κ.Κ.
Δ.Ο.Π.Κ
Ε.Α.Κ.Α.Α.
Ε.Α.ΠΕ.Ζ.
Ε.Α.Χ.Α.
Ε.Γ.Ε.Π.Ε.
Ε.Κ.Π.Α.Α.
Ε.Μ.Β.Ε.
Ε.Μ.Ν.Ε.
Ε.Π.Α.Ε.
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ
Ε.Υ.Δ.Α.Π.
Ε.Υ.Ε.Π.
Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.
Επεξήγηση
Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος
Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Eμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών
Διεύθυνση Διεθνών Δραστηριοτήτων και θεμάτων EE
Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης & Αποθήκευσης Καυσίμων
Διεύθυνση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.
Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου
Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας Οικισμού και Στέγασης Α.Ε.
Διαχείριση Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.
Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.
Διεύθυνση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου
Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε.
Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών
Διεύθυνση Οικιστικής Πολιτικής και Κατοικίας
Εταιρεία Αγωγού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών Α.Ε.
Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών
Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε.
Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος
Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος
Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας
60
Συντομογραφία
Ε.Υ.ΠΕ.
Ε.Υ.Σ.Ε.Δ.
ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.
Ι.Γ.Μ.Ε.
Κ.Α.Π.Ε.
Κ.Ε.Δ.Α.Κ.
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Α.Ε.
Μ.Π.Ε.
Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.
Ο.Κ.Χ.Ε.
Ο.Ρ.Σ.Α.
Ο.Ρ.Σ.Θ.
Π.Μ.
Ρ.Α.Ε.
ΣΥ.Γ.Α.ΠΕ.Ζ.
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής Δράσεων
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων
Ανώνυμη Εταιρεία Κτηματολόγιο Α.Ε.
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων
Προϊόντων
Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας
Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας
Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης
Πολεοδομική Μελέτη
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Συντονιστικό Γραφείο για την Πρόληψη και Αποκατάσταση των
Περιβαλλοντικών Ζημιών
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Συντομογραφία
Α.Α.
Α.Δ.
Α.ΔΙ.Π.
Α.Ε.
Α.Ε.Α
Α.Ε.Α.Α.
Α.Ε.Α.Η.Κ.
Α.Ε.Α.Θ.
Α.Ε.Α.Ι
Α.Ε.Δ.Ε.Τ.Α.
Α.Ε.Ι.
Α.Ε.Σ
Α.Κ.Σ.Σ.
Α.Ο.Δ.Ε.
Α.Ο.Θ
Α.Π
Α.Π.Ε.
Α.Π.Θ.
Α.ΠΙΣ.
Α.Σ.Κ.Τ
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Α.Σ.Σ.Υ.
Α.Σ.Τ.Ε.
Α.Σ.Τ.Ε.ΑΝ
Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.
Α.Σ.Ε.Ι.
Β.Ι.
Β.Κ
Επεξήγηση
Ακαδημία Αθηνών
Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Αρχή Έλεγχου
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες
Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών
Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρακλείου Κρήτης
Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης
Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων
Ακαθόριστη Εγχώρια Δαπάνη Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Ανώτατο Επιστημονικό Συμβούλιο (για τα ΑΕ.Α)
Aναργύρειος & Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Άξονας Προτεραιότητας
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αρχή Πιστοποίησης
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών
Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης
Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Αγ. Νικολάου Κρήτης
Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Βαρβάκειο Ίδρυμα
Βαθμολογικό Κέντρο
62
Συντομογραφία
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Β.Π
Γ.Α.Κ.
Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
Γ.Γ.Ε.Τ.
Γ.Π
Γ.Π.Α
Γ.Σ.
Γ.Σ.Ε.Σ.
Γ΄ΚΠΣ
ΓΕ.Λ.
ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.
Δ.Α.Ε.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Ε.
Δ.Ε.
Δ.Ε.Π.
Δ.Κ.Ε.Ε.
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Βεβαίωση Πρόσβασης
Γενικά Αρχεία του Κράτους
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Γενική Παιδεία
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γενική Συνέλευση
Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Γενικό Λύκειο
Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων
Δημόσια Δαπάνη
Διδακτορικό Δίπλωμα
Διοικούσα Επιτροπή
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος
Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης
Δ.Π.
Δ.Π.
Δ.Π.Ε.
Δ.Π.Θ.
ΔΙ.ΠΑ.Ε
Ε&.T
Ε.Α.Α.
Ε.Α.Γ.Ε.
Ε.Α.Ι.Τ.Υ
Ε.Α.Π.
Ε.Α.Τ.Ε.
Ε.Β.Ε.
Διοικητικό Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας
Έρευνα &Τεχνολογία
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών (καταργήθηκε)
Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Επιτροπή Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Συντομογραφία
Ε.Β.Ε.Τ.Α.
Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε.
Ε.Δ.Ε
Ε.Δ.Ε.Α.
Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε
Ε.Ε.
Ε.Ε.Α.
Ε.Ε.ΔΙ.Π.
Ε.Ε.Κ.
Ε.Ε.Μ.
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
Ε.Ε.Φ.
Ε.Ι. ΠΑΣΤΕΡ
Ε.Ι.Β.Β.Ε.
«Α. ΦΛΕΜΙΓΚ»
Ε.Ι.Ε.
Ε.Ι.Ε.Κ.
Ε.Ι.Ν.
Ε.Κ.
Ε.Κ.
Ε.Κ. «Αθηνά»
Ε.ΚΕ.Β.Ε.
«Α. ΦΛΕΜΙΓΚ»
Ε.Κ.Ε.Π.
Ε.Κ.Ε.Τ.Α.
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ»
Ε.Κ.Κ.Ε.
Ε.Κ.Π.Α
Ε.Κ.Φ.Ε.
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
Ε.Λ
Επεξήγηση
Εταιρία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων
Ειδική Διατμηματική Επιτροπή
Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.
Επαγγελματική Εκπαίδευση
Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης
Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο
Εκπαιδευτικός Ειδικών Μαθημάτων
Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών
Ένωση Ελλήνων Φυσικών
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
Ελληνικό Ίδρυμα Βασικής Βιολογικής Έρευνας ‘ΆΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ»
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Εκκλησιαστικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας
Ερευνητικά Κέντρα
Εξεταστικό Κέντρο
Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των
Επικοινωνιών και της Γνώσης
Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ»
Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών
Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης
Ειδικός Λογαριασμός
63
64
Συντομογραφία
Ε.Λ.Κ.Ε.
Ε.Μ.Κ.Φ.
Ε.Μ.Π.
Ε.Μ.Σ.
Ε.Ο.Α.
Ε.Π.
Ε.Π. ΚτΠ
Ε.Π.Α.Ε.
Ε.Π.Α.Θ.
Ε.Π.ΑΝ
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.
Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.
Ε.Π.Ι.
Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.
Ε.Π.Μ.
Ε.Π.Π. Α.Ε
Ε.Π.Σ.
Ε.Σ.Ε.Τ.
Ε.ΣΥ.ΝΕ.
Ε.ΣΥ.Π.
Ε.Τ.Α.
Ε.Τ.Α.Κ.
Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι. Α.Ε.
Ε.Τ.Ε.Π.
Ε.Τ.Π.
Ε.Τ.Π.Α.
Ε.Υ
Ε.Υ.Δ.
Ε.Φ.
Ε.Φ.Δ.
ΕΝΤΕΡ
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Επιτροπές Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ειδικές Ομάδες Αξιολόγησης
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας Επιχειρηματικότητας
Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής
Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων
Επιστημονικό Πάρκο Πατρών
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας
Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας
Εθνικό Συμβούλιο Νεότητας
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη & Καινοτομία
Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας Ένδυσης και Ινών
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ειδικός Φορέας
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Πρόγραμμα Ένταξης στο Ελληνικό Ερευνητικό & Τεχνολογικό Σύστημα
Ερευνητών από το Εξωτερικό
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Συντομογραφία
ΕΠ.ΑΛ.
ΕΡ.ΔΙ.Π.
ΕΥΣΕΔ / ΕΤΑΚ
Ι.Α.Α.
Ι.Α.Κ.
Ι.Δ.Β.Ε.
Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
Ι.Ε.Κ.
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
Ι.Κ.
Ι.Κ.Υ.
Ι.Π.
Ι.Π.Ο.Δ.Ε.
Ι.Σ
Ι.Σ.Δ.Ε.
Ι.Σ.Ε.
Ι.Σ.Τ.Α.ΕΡ.
Ι.Τ.Ε.
Ι.Τ.Ε.
ΙΝ.ΕΠ
Κ.Α.Τ.Ε.
Κ.Α.Τ.Ε.Ε.
Κ.Δ.Α.Υ.
Κ.Ε.Γ.
Κ.Ε.Ε.
Κ.Ε.Ε.
Κ.Ε.Ε.Μ.
Κ.Ε.Ε.Μ.Ε.
Κ.Ε.Μ.Κ.Φ
Κ.Ε.Τ.Ε.Α.Θ.
Επεξήγηση
Επαγγελματικό Λύκειο
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων Έρευνας,
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης
Ινστιτούτα Δια Βίου Εκπαίδευσης
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
lατροπαιδαγωγικά Κέντρα
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών & Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Ιδιωτική Συμμετοχή
Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών
Ινστιτούτο Στατιστικής, Τεκμηρίωσης, Ανάλυσης & Έρευνας
(του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών)
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης
Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως
Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως
Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας
Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων
Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων
Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Μετεγγραφών Εξωτερικού
Κεντρική Επιτροπή Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας
Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας
65
66
Συντομογραφία
Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.
Κ.Π.Ε.
Κ.Τ.Ε.
ΚΕ.Δ.Δ.Y.
ΚΕ.Π.Ο.Ε.
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ
ΚΕ.ΣΥ.Π
Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
Λ.Ε.Ε.
Μ.Δ.Ε
ΜΟ.ΔΙ.Π
Ν.Ε.Ε.
ΝΧ.Ι.Π.Ι.
Ο.Β.Ι.
Ο.Δ.Μ.Π.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ο.Ε.Ε.Κ
Ο.ΕΠ.ΕΚ.
Ο.Π.Α
Ο.Π.Α.Ι.Ε.
Ο.Π.Ε.Β.
Ο.Π.Σ
Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
ΟΜ.Ε.Α
Π.Α.Β.Ε.
Π.Δ.Β.Ε.
Π.Δ.Μ
Π.Ε.Κ.
Π.Ε.Π.
Π.ΕΝ.Ε.Π.
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής
Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας
Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών
Εκπαιδευτικών Αναγκών
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
Kέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
Κέντρο Συμβουλευτικής &Προσανατολισμού
Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας
Λυκειακή Επιτροπή Εξετάσεων
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
Νομαρχιακή Επιτροπή Εξετάσεων
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Νευροχειρουργικό Ινστιτούτο του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Οργανισμός Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας
Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων
Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης
Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Οργανισμός Περιθάλψεως & Αποκαταστάσεως Ισραηλιτών Ελλάδος
Οργανισμός Παιδικών & Εφηβικών Βιβλιοθηκών
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε.
Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας
Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα
Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου
Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Προσωπικού
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Συντομογραφία
Π.Θ.
Π.Ι.
Π.Ι.
Π.Ι.Ε.Τ
Π.Κ.
Π.Κ.
Π.Κ.Τ.Ε.
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε
Π.Μ
Π.Μ.Σ.
Π.Π.Α.Ε.
Π.Π.Κ.Π.Ε.
Π.ΠΕΛ
Π.Σ
Π.Σ.Ε.
Π.Σ.Ε.
Π.Φ.Λ.
ΠΑ.ΜΑΚ.
ΠΑ.ΠΕΙ
ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ.
ΠΛ.Ο.
Ρ.Ε.Σ.
Σ.Α.Ε.
Σ.Α.Μ.
Σ.Α.Ν.
Σ.Α.Π.Ε
Σ.Α.Τ.Ε
Σ.Δ.Ε.
Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.
Σ.Ε.
Σ.Ε.Ο
Σ.Ε.Π.
Επεξήγηση
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανελλήνιο Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πολυτεχνείο Κρήτης
Προσωρινός Κλάδος Τεχνικών Εργαστηρίων
Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών
Πιστωτικές Μονάδες
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πληροφοριακό Σύστημα
Προγράμματα Σπουδών Επιλογής
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας
Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Πειραιά
Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Διεύθυνση Πληροφορικής και Οργάνωσης
Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή
Συλλογική Απόφαση Έργου
Συλλογική Απόφαση Μελετών
Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής
Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Σύστημα Διαχείρισης ελέγχου
Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
Συντονιστική Επιτροπή
Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
67
68
Συντομογραφία
Σ.Ε.Σ
Σ.Ι.
Σ.Σ.Ν.
Σ.Τ.Υ.
Τ.Δ.Δ.Π.Δ.
Τ.Ε.Ε.
Τ.Ε.Ι.
Τ.Ε.Λ.
Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Τ.Π.Ε.
Τ.Υ
Υ.Δ
Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ
Φ.Α
Χ.Α.Ν.
Χ.Ε.Ν.
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης
Σχολή Ικάρων
Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων
Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης
Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Τεχνική Υπηρεσία
Υποψήφιος Διδάκτωρ
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Φυσικώς Αδύνατοι
Χριστιανική Αδελφότητα Νέων
Χριστιανική Ένωση Νεανίδων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Συντομογραφία
Α.Δ.Α.Ε.
Α.Μ.Ε.Λ.
Α.Π.Ε.
Α.Σ.Ε.
Α/Κ
Γ.Γ.Δ.Ε.
Γ.Γ.Ε.
Γ.Γ.Σ.Δ.Ε.
Γ.Δ.Δ.Π.
Γ.Δ.Π.Δ.Ε.
Γ.Δ.Σ.Ε.
Γ.Δ.Τ.Υ.
Γ.Δ.Υ.Ε.
Γ.Ε.Μ.
ΔΙΕ.Δ.-Μ.
Δ.Α.Α.
Δ.Α.Σ.
Δ.Δ.Ε.
Δ.Ε.
Δ.Ε.Ε.
Δ.Ε.Κ.Ε.
Δ.Ε.Ν.Π.
Δ.Ε.Π.Π.
Δ.Ε.ΠΟ.Σ.
Δ.Ε.Σ.Ε.
Δ.Ε.Τ.
Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ.
Επεξήγηση
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
Αρχική Σύμβαση Εργασιών
Ανισόπεδος Κόμβος
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών
Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Προγράμματος
Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Δημοσίων Έργων
Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων
Γενική Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης & λοιπών έργων
Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων
Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών
Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
Δημοτική Αστική Συγκοινωνία
Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
Δημόσια Έργα
Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης
Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων
Διεύθυνση Εποπτείας Νομικών Προσώπων
Διεύθυνση Ελέγχου & Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Δημοσίων
Έργων
Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας & Στέγασης
Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων
Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών
Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων
70
Συντομογραφία
Δ.Ι.Ε.
Δ.Κ.Ε.Ο.
Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.
Δ.Κ.Τ.Ε.Ο.
Δ.Κ.Υ.Ε
Δ.Μ.Ε.Ο.
Δ.Ο.Α.Δ.
Δ.Τ.Ε.
Δ.Τ.Ο.
Δ.Τ.Τ.Υ.
Δ.Τ.Υ.Ν.Α.
Δ1
Δ10
Δ11
Δ12
Δ13
Δ14-ΚΕΔΕ
Δ15
Δ16
Δ17
Δ18
Δ3
Δ6
Δ7
Δ8
Δ9
ΔΙ.Π.Α.
Ε.Α.Τ.Κ.Ο.Σ.
Ε.Δ.
Ε.Δ.Α.Μ.
Ε.Δ.Ε.
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή
Διεύθυνση Κατασκευής Έργων Οδοποιίας
Διεύθυνση Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας
Δημόσιο Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων
Διεύθυνση Κατασκευής Υδραυλικών Έργων
Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας
Διεύθυνση Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών
Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου
Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων
Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Διεύθυνση Οδικών Έργων
Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής
Διεύθυνση Προγράμματος Πρότυπων & Διεθνών Σχέσεων
Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων & Τοπογραφήσεων
Διεύθυνση Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών & Μηχανικού Εξοπλισμού
Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων
Διεύθυνση Μητρώων & Τεχνικών Επαγγελμάτων
Διεύθυνση Διοικητικού
Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού & Κωδικοποίησης
Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων & Προμηθειών
Διεύθυνση Συντήρησης Οδικών Έργων
Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης - Αποχέτευσης
Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων
Διεύθυνση Κτιριακών Έργων
Διεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής
Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας
Επιτροπή Αποκατάστασης Τοπίου, Κτισμάτων, Οικισμών και Οικιστικών
Συνόλων
Επιτροπή Διαγωνισμού
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών
Εργολήπτης Δημοσίων Έργων
71
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Συντομογραφία
Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.
Ε.Δ.Υ.Μ.
Ε.ΔΙ.Σ.Υ.
Ε.Ε.Κ.
Ε.Ε.Λ.
Ε.Π.Π.
Ε.Ε.Τ.Τ.
Ε.ΘΕ.Λ.
Ε.Κ.
Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.
Ε.Ο.
Ε.Π.ΠΕΡ.
Ε.Σ.Α.
Ε.Σ.Α.Ε.
Ε.Σ.Π.ΕΛ.
Ε.Σ.Ρ.
Ε.Σ.Σ.
Ε.Σ.Τ.Ε
Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π.
Επεξήγηση
Επιτροπή Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων
Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Υπουργών Μεταφορών
Εθνικός Διαχειριστής Σιδηροδρομικής Υποδομής
Εκσυγχρονισμός Εναέριας Κυκλοφορίας
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων
Ευρεία Παράκαμψη Πατρών
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων
Εμπορευματικό Κέντρο
Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων
Εθνική Οδός
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος
Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης
Εθνικό Σχέδιο Ασφάλειας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Ειδικός Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων
Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου
Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Ανώνυμος Εταιρεία
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενίσχυσης της
Προσπελασιμότητας
Ε.Υ.Δ.Α.Π.
Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Πρωτεύουσας
Ε.Υ.Δ.Ε.
Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων
ΕΛ.ΤΑ.
Ελληνικά Ταχυδρομεία
ΕΡΓΟΣΕ
Έργα Ο.Σ.Ε.
ΕΥΔΕ ΑΥΤ/ΔΡΟ- ΕΥΔΕ Αυτοκινητόδρομος Πάτρας-Αθήνας-Θεσσαλονίκης - Ευζώνων
ΜΩΝ/ΠΑΘΕ
ΕΥΔΕ/Α/Δ Β.Ε. ΕΥΔΕ Αεροδρομίων Βορείου Ελλάδας
ΕΥΔΕ/Α/Δ Ν.Ε. ΕΥΔΕ Αεροδρομίων Νοτίου Ελλάδας
ΕΥΔΕ/ΑΕΛΜΠ
ΕΥΔΕ Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας
ΕΥΔΕ/ΑΕΛΜΠΘ ΕΥΔΕ Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης
72
Συντομογραφία
ΕΥΔΕ/Β.Ο.Α.Κ.
ΕΥΔΕ/ΔΔΠ
ΕΥΔΕ/Ε.Π.Α. &
Ι.Ο.
ΕΥΔΕ/ΚΑΡΛΑΣ
ΕΥΔΕ/Λ.Σ.Ε.Π.
ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ
ΕΥΔΕ/Μ-ΚΕΠΠ
ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ
ΕΥΔΕ/ΡΟΔΟΥ
ΕΥΔΕ/Σ/Α
ΕΥΔΕΚ
Ζ.Α.Α.
Ζ.Ε.Ε.
Ζ.Ε.Κ.
Ζ.Ε.Π.
Ζ.Ο.Ε.
Η.Λ.Π.Α.Π.
Η.Σ.Α.Π.
Ι.Ο.Κ.
Ι.Τ.Σ.Α.Κ.
Ι.Χ.Ε.
Ι/Κ
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ
Κ.Δ.Α.
Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο
Κ.Ε.Κ.
Κ.Ο.Κ.
Κ.Τ.Ε.Λ.
Κ.Τ.Ε.Ο.
Κ/Ξ
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
ΕΥΔΕ Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης
ΕΥΔΕ Διευρωπαϊκού Δικτύου Πελοποννήσου
ΕΥΔΕ Μελετών-Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Αττικής & Ιόνιας Οδού
ΕΥΔΕ Επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας
ΕΥΔΕ Λειτουργίας & Συντήρησης Έργων Παραχώρησης
ΕΥΔΕ Μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας
ΕΥΔΕ Μελετών-Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου
ΕΥΔΕ Οδικών Σηράγγων & Λοιπών Υπογείων Έργων
ΕΥΔΕ Ύδρευσης Ρόδου
ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτοκινητόδρομων
ΕΥΔΕ Κτιριακών
Ζώνες Αστικού Αναδασμού
Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης
Ζώνες Ειδικών Κινήτρων
Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας
Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου
Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς
Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών - Πειραιώς
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών
Ιδιωτικής Χρήσεως Επιβατηγά
Ισόπεδος Κόμβος
Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητήριου
Ελλάδας Ανώνυμος Εταιρεία
Κοινοί Δείκτες Ασφαλείας
Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών
Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
Κοινά Ταμεία Είσπραξης Λεωφορείων
Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων
Κοινοπραξία
73
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Συντομογραφία
ΚΕ.Σ.Α.ΤΟ.
Λ.Ε.Α.
Λ.Ι.Χ.
Μ.Α.Μ.Φ.Ο.
Μ.Ε.ΕΠ.
Μ.Ε.Κ.
Μ.Κ.Ε.
Μ.Ο.Κ.
Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο
Μ-Κ
Ν.Ε.Ο.
Ν.Υ.Μ.Ε.
Ο.Α.Σ.Α.
Ο.Α.Σ.Θ.
Ο.Α.Σ.Π.
Ο.Ε.Κ.
Ο.Κ.Ω.
Ο.Σ.Ε.
Ο.Σ.Ε.Π.
Ο.Σ.Κ.
Ο.Τ.Ε.
Π.Ε.Ι.
Π.Ε.Ο.
Π.Ε.Τ.Ε.
Π.Κ.Α.
Π.Τ.Ε.
Ρ.Α.Σ.
Σ.Α.Μ.Ε.Ε
Σ.Α.Σ.Θ.
Σ.Δ.
Σ.Δ.Ε.
Επεξήγηση
Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και Τοπίου
Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης
Λεωφορεία Ιδιωτικής Χρήσης
Μεγίστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Οχήματος
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών
Μεικτό Κλιμάκιο Ελέγχου
Μάζα Οχήματος σε Κυκλοφορία (απόβαρο)
Μηχανογραφικό Σύστημα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών
Μελέτη-Κατασκευή
Νέα Εθνική Οδός
Νομαρχιακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας
Οργανισμός Σιδηρόδρομων Ελλάδας
Οικονομική Συνεργασία Χωρών Εύξεινου Πόντου
Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας
Παλαιά Εθνική Οδός
Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής
Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση
Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων
Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
Σύμβουλος Διαχείρισης
Συμβούλιο Δημοσίων Έργων
74
Συντομογραφία
Σ.Δ.Ε./ΤΚ
Σ.Δ.Ε./ΤΜ
Σ.Δ.Ι.Τ.
Σ.Ε.Δ.Ε.
Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.
Σ.Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.Ε
Σ.Ε.Σ.Ο.
Σ.Μ.Π.Ε.
Σ.Σ.Ε.
Σ.Φ.
Σ.Χ.Ο.Π.
Τ.Α.Π. - ΟΤΕ
Τ.Α.Σ.Ε.
Τ.Α.Σ.-Τ.Α.Π.
Γ.Α.Σ.-Γ.Α.Π.
τ.Δ4
Τ.Ε.Ε.
Τ.Π.
Τ.Π.Δ. / T.S.I.
Τ.Π.Ε.
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Τ.Τ.
Υ.Α.Σ.
Υ.Α.Σ.Β.Ε.
Υ.Π.Α.
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
Φ.Α.Υ.
Φ.Δ.Χ.
Φ.Ι.Χ.
Χ.Α.Δ.Α.
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Κατασκευών
Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Μελετών
Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων
Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών
Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Μεταφοράς Επικίνδυνων
Εμπορευμάτων
Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών
Σχέδιο Φόρτωσης
Συμβούλια Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος
Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού ΟΤΕ
Τροποποιημένη Αρχική Σύμβαση Εργασιών
Τομέας Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων - Πυρόπληκτων
Γραφείο Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων
Διεύθυνση Λιμενικών Έργων & Έργων Αεροδρομίων
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Τεχνική Περιγραφή
Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας /
Technical Specifications Of Interoperability
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων
Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων Βορείου Ελλάδος
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Φάκελος Ασφαλείας & Υγείας
Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης
Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης
Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων
75
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Συντομογραφία
Χ.Θ.
Χ.Υ.Τ.Α.
Χ.Υ.Τ.Υ.
Επεξήγηση
Χιλιομετρική Θέση
Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Συντομογραφία
Επεξήγηση
Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Α.Ε.Δ.Α.Κ. Α.Ο.
Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών
Οργανισμών
Α.Ε.Δ.Α.Κ. Φ.Κ.Α. Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης
Α.Ε.Κ.Χ.
Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης
Α.Ε.Π.
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
Α.Ε.Χ.Μ.
Αποδεκτά Επενδυτικά Χρηματοπιστωτικά Μέσα
Α.Κ.
Αμοιβαία Κεφάλαια
Α.Κ.Α.ΓΕ.
Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών
Α.Κ.Ε.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Α.Μ.Α.
Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου
Α.Μ.Ε.
Αριθμός Μητρώου Εργοδότη
Α.Μ.Κ.Α.
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
Α.Μ.Κ.Α.
- Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης-Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων
Ε.Μ.Α.Ε.Σ.
Εργοδοτών Συνταξιούχων
Α.Μ.Ο.Ε.
Α.Μ.Σ.
Α.Π.
Α.Π.
Α.Π.Δ.
Α.Σ.
Α.Σ.Ε.
Α.Υ.Ε.
Β.Α.Ε.
Β.Ε.Κ.
ΒσΣ
Γ.Γ.Κ.Α.
Γ.Γ.Ν.Γ.
Αριθμός Μητρώου Οικοδομικού Έργου
Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού
Άξονας Προτεραιότητας
Αρχή Πιστοποίησης
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση
Αναπτυξιακή Σύμπραξη
Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας
Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας
Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα
Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης
Βοήθεια στο Σπίτι
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
78
Συντομογραφία
Γ.Δ.Σ.Υ.Ε.
Γ.Ε. ή Ι.Ε.
Γ.Ε.Ε.Κ.
Γ.Κ.
Γ.Σ.
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
Γ.Σ.Ε.Ε.
ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.
Δ.Α.
Δ.Γ.Ε.
Δ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.
Δ.Ε.Κ.Α.Φ.
Δ.Ε.Ν.
Δ.Ε.Π
Δ.Ε.Φ.
Δ.Κ.Ε.
Δ.Λ.
Δ.Λ.Π.
Δ.Ο.Ε.
Δ.Π.Π.
Δ.Π.Χ.Α.
Δ.Σ.Ε.
Δ.Σ.Ε.
Δ.Υ.Α.
Δ.Υ.ΠΕ.
Δ΄ Π.Π.
ΔΙ.Σ.Α.
Ε.
Ε.Α.Α.
Ε.Α.Α.
Ε.Α.Π.Α.Π.
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας
Γιατρός Εργασίας ή Ιατρός Εργασίας
Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου
Γενικός Κανονισμός (Καν. (ΕΚ) 1083/2006)
Γενικός Στόχος (σε επίπεδο ΕΠ)
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας
Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Διαιτητική Απόφαση
Διεθνές Γραφείο Εργασίας
Διοικητική Επιτροπή για την Κοινωνική Ασφάλιση των Διακινούμενων Εργαζομένων
Διοικούσα Επιτροπή Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών
Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας
Διοικητικό Επιστημονικό Προσωπικό
Δώρο Εορτών Φορτοεκφορτωτών
Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης
Δημόσιο Λογιστικό
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας
Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Διεθνής Σύμβαση Εργασίας
Διεθνής Συνδιάσκεψη Εργασίας
Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης
Δημόσιες Υγειονομικές Περιφέρειες
Δ΄ Προγραμματική Περίοδος
Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
Έλλειμμα
Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Εθνική Αναλογιστική Αρχή
Ειδική Επιτροπή για την Αξιολόγηση Παρεμβάσεων Ανθρωπίνων Πόρων
στο ΕΣΠΑ και στα Επιχειρησιακά Προγράμματα για την Προγραμματική
Περίοδο 2007−2013
79
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Συντομογραφία
Ε.Α.Π.Σ.
Ε.Α.Σ.
Ε.Α.Σ.
Ε.Γ.Λ.Σ.
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Ε.Δ.Ε.Κ.Τ.
Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Ε.Δ.ΕΛ.
Ε.Δ.Ο.
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
Ε.ΔΙ.Π.
Ε.Ε.Α.Π.
Ε.Ε.Κ.Ε.Δ.
Ε.Ε.Π.
Ε.Ε.Σ.Κ.Π.Κ.Ε.
Ε.Ε.Σ.Σ.
Ε.Ετ.
Ε.Θ.Δ.
Ε.Ι.Μ.
Ε.Κ.
Ε.Κ.
Ε.Κ.Α.
Ε.Κ.Α.Α
Ε.Κ.Α.Ε.
Ε.Κ.Α.Κ.Β.
Ε.Κ.Α.Σ.
Ε.Κ.Ε.
Ε.Κ.Ε.Π.
Ε.Κ.Κ.Α.
Ε.Κ.Κ.Α.
Ε.Κ.Ο.
Επεξήγηση
Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Εθνική Αρχή Συντονισμού
Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης
Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου
Ειδική Διαπραγματευτική Ομάδα
Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης και
Περίθαλψης
Ετήσια Διάσκεψη Προέδρων Επιτροπών Παρακολούθησης
Εταιρείες Επένδυσης Ακίνητης Περιουσίας
Εθνική Επιτροπή Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων
Έγγραφο Εξειδίκευσης Προγράμματος
Εθνική ΄Εκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική
Ένταξη
Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις
Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Εθνικό Θεματικό Δίκτυο
Επιτροπή ΄Ισης Μεταχείρισης
Ευρωπαϊκός Κανονισμός
Εργατοϋπαλληλικό (Εργατικό) Κέντρο
Ειδικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας
Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε
Eθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ευρωπαϊκός Κώδικας Κοινωνικής Ασφάλισης
Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες
80
Συντομογραφία
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Ε.Κ.Π.
Ε.Κ.Χ.
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
Ε.Λ.
Ε.Λ.Δ.Ε.Ο.
Ε.Μ.Α.
Ε.Ν.Μ.
Ε.Ο.Κ.Φ.
Ε.Ο.Μ
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.
Ε.Ο.Φ.
Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας
Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης
Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης
Επιτροπή Λογαριασμών της ΔΕΚΑΔΕ
Ειδικός Λογαριασμός Δώρων Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων
Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών
Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα
Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας
Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων
Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Ε.Ο.Χ.
Ε.Π. Α.Ε.Κ.
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.
Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση»
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τα Επαγγελματικά Προσόντα
Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων
Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου
Επιτροπή Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών
Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία & Πρόνοια»
Επιτροπή Ρυθμίσεως Φορτοεκφορτώσεων
Επιτροπή Ρυθμίσεως Φορτοεκφορτώσεων Λιμένος
Επιτροπή Ρυθμίσεως Φορτοεκφορτώσεων Ξηράς
Ειδικός Στόχος (σε επίπεδο ΕΠ)
Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης
Ειδικό Στεγαστικό Ανακυκλούμενο Κεφάλαιο
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση
Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης
Ε.Π.Ε.Π.
Ε.Π.Μ.
Ε.Π.Π.
Ε.Π.Π.Ε.
Ε.Π.Π.Π.
Ε.Π.Σ.Σ
Ε.Π.Υ.Π.
Ε.Ρ.Φ.
Ε.Ρ.Φ.Λ.
Ε.Ρ.Φ.Ξ.
Ε.Σ./ΕΠ
Ε.Σ.Α.
Ε.Σ.Α.Κ.
Ε.Σ.Α.με.Α.
Ε.Σ.Δ.
Ε.Σ.Δ.Α.
Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.
81
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Συντομογραφία
Επεξήγηση
Ε.Σ.Δ.Εν.
Ε.Σ.Ε.
Ε.Σ.Ε.Ε.
Ε.Σ.Ετ.
Ε.Σ.Η.Ε.Α.
Ε.Σ.Π
Ε.Σ.Π.Η.Τ.
Ε.Σ.Σ.Α.
Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.ΚΑ.
Ε.ΣΥ.Κ.Π.
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση
Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου
Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία
Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών
Εθνικό Σχέδιο Προγραμμάτων
Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης
Εθνικό Συμβούλιο Σύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής
Ε.ΣΥ.Κ.Π.
Ε.ΣΥ.Λ.
Ε.Τ.Α.Α.
Ε.Τ.Α.Π.-ΜΜΕ
Ε.Τ.Α.Τ.
Ε.Τ.Ε.
Ε.Τ.Ε.Α.
Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Ε.Τ.Επ.
Ε.Τ.Κ.Α.
Ε.Τ.Π.
Ε.Τ.Π.Α.
Ε.Υ.Α.Ε.
Ε.Υ.Δ.
Ε.Υ.Δ.Ε.Π.ΑΝ.
Α.Δ.
Ε.Υ.Δ.Ε.Π.Δ.Μ.
Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Προστασίας
Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής
Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων
Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού στα ΜΜΕ
Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
Ειδική Τεχνική Επιτροπή για την Αξιολόγηση
Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Επιτροπή Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού»
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική
Μεταρρύθμιση»
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής
Ειδική Υγειονομική Επιτροπή Εξωτερικού
Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου
Ε.Υ.Ε./ΕΚΤ
Ε.Υ.Ε.Ε.
Ε.Υ.Θ.Υ.
Ε.Υ.Σ.Ε.Κ.Τ.
82
Συντομογραφία
Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π.
Ε.ΥΠ.Ε.Α- ΙΚΑΕΤΑΜ
Ε.Φ.Δ./ΕΣΠΑ
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
ΕΛ.Ο.Τ.
ΕΞ.Υ.Π.Π.
ΕΠ ΑΝ.Α.Δ.
ΕΠ.ΚΑ.
Επ.Πα.
ΕΡΩΤ
ΕΣ.Υ.Π.Π.
Η.Α.Ε.
Η.Δ.Α.Τ.
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε
Η.Μ.Α.
Θ.Π.
Ι.Γ.Σ.Ε.
Ι.Γ.ΣΥ.Ε.Π.
Ι.Ε.Κ.
Ι.Κ.Α
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
Ι.ΚΕ.ΣΥ.Ε.Π.
ΙΑ.Κ.
ΙΝ.ΕΠ.
Κ.Α.
Κ.Α.-Ι.Κ.Α.
Κ.Α.Π.Η.
Κ.Α.Φ.
Κ.Α.Φ.Κ.Α.
Κ.Α.Φ.Λ.
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων
Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
Επαγγελματική Κατάρτιση
Επιτροπή Παρακολούθησης
Ερώτηση στη Βουλή
Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης
Ημερομίσθιο Ανειδίκευτου Εργάτη
Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.
Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας
Θεματική Προτεραιότητα/ Θεματική Πρωτοβουλία
Ιδιωτικό Γραφείο Συμβούλων Εργασίας
Ιδιωτικά Γραφεία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
΄Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών
Ιδιωτικά Κέντρα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Ιατροκοινωνικά Κέντρα
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης
Κοινές Ανώνυμες
Κανονισμοί Ασφάλισης- Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κέντρο Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων
Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών
Κέντρο Αποθεραπείας, Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης
Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Λιμένος
83
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Συντομογραφία
Επεξήγηση
Κ.Α.Φ.Ξ.
Κ.Β.Α.Ε.
Κ.Γ./ΕΕ
Κ.Γ.Π.
Κ.Γ.Π.Ε
Κ.Δ.Α.Υ.
Κ.Δ.Ε.
Κ.Ε.Α.Δ.
Κ.Ε.Ε.
Κ.Ε.Κ.
Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.Μ.Ε.Α.
Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς
Κανονισμός Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων
Κατευθυντήρια Γραμμή
Κοινή Γεωργική Πολιτική
Κατευθυντήριες Γραμμές Περιφερειακών Ενισχύσεων
Κέντρο Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης
Κωδικός Δραστηριότητας Εργοδότη
Κεντρική Επιτροπή Απλούστευσης Διαδικασιών
Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Κέντρο Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης για ΄Ατομα με
αναπηρίες.
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (Πρότυπο)
Κέντρα Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο
Κώδικας Νόμων για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων
Κοινές Ονομαστικές
Κοινοτική Πρωτοβουλία
Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS
Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Κανονισμός Προμηθειών Φορέων
Κοινοτική Στρατηγική Κατευθυντήρια Γραμμή
Κήρυξη Υποχρεωτικής
Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
Κινούμενος Φάκελος
Κανονισμός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας
Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου
Κ.Ε.ΚΑΤ.Ε.
Κ.Ε.Τ.Ε.Κ.
Κ.Η.Φ.Η.
Κ.Λ.Σ.
Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
Κ.Ο.
Κ.Π.
Κ.Π. PROGRESS
Κ.Π.Α.
Κ.Π.Γ.
Κ.Π.Δ
Κ.Π.Ε.
Κ.Π.Φ.
Κ.Σ.Κ.Γ.
Κ.Υ.
Κ.Υ.Α.Ε.
Κ.Φ.
ΚΑΝ -(ΕΚ)
ΚΕ.Π.Α.
ΚΕ.Π.Ε.Κ.
84
Συντομογραφία
ΚΕ.Σ.Π.Α.
ΚΕ.Σ.Παι.Μ.
ΚΕ.Σ.Υ.Υ.
ΚΕ.ΣΥ.Π.
Κοι.Σ.Π.Ε.
Λ.Α.Ε.
Λ.Α.Ε.Κ.
Λ.Α.Φ.
Λ.Α.Φ.Κ.Α.
Λ.Β.Κ.Α.
Λ.Δ.Ε.
Λ.Ε.Γ.
Λ.Π.Φ.Λ.
Μ.Α.Δ.
Μ.Α.Π.
Μ.Α.Τ.
Μ.Κ.Ε.Α.
Μ.Μ.Ε.
Μ.Μ.Υ.Α.
Μ.Ο.Δ.Α.Ε
Μ.Τ.Π.Υ.
Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ.
Μ.Ψ.Υ.
ΜΟ.Κ.Ε.
Ν.Α.Τ.
Ν.Ε.Ε.
Ν.Ε.Σ.Ε.Κ.Α.
Ν.Θ.Ε.
Ν.Χ.Μ.
ΝΕ.Ζ.
Ξ.Ν.
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Κέντρο Συμβουλευτικής και Προώθησης Απασχόλησης
Κέντρο Στήριξης της Παιδείας Μουσουλμανοπαίδων
Κέντρο Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού
Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης
Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας
Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση
Λογαριασμός Αδείας Φορτοεκφορτωτών
Λογαριασμός Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Λογαριασμός Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης
Λογαριασμός Δώρου Εφημεριδοπωλών
Λογαριασμός Επιδόματος Γάμου
Λογαριασμός Προστασίας Φορτοεκφορτωτών Λιμενεργατών
Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης
Μέσα Ατομικής Προστασίας
Μονάδα Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης
Μονάδες Κοινωνικής Ένταξης και Αποκατάστασης
Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις
Μελέτη Μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας
Μονάδες Οικονομικής Διαχείρισης Α.Ε.
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων
Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενα Φάρμακα
Μονάδες Ψυχικής Υγείας
Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο
Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες
Νομαρχιακή Επιτροπή Σύνδεσης της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την
Απασχόληση
Νέες Θέσεις Εργασίας
Νέες Χώρες Μέλη
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη
Ξένο Νόμισμα
85
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Συντομογραφία
Ο.Α.Ε.Δ.
Ο.Α.Ε.Ε.
Ο.Α.Π.-ΔΕΗ
Ο.Γ.Α.
Ο.Ε.
Ο.Ε.Β.Ε.Α.
Ο.Ε.Ε.
Ο.Ε.Ε.Κ.
Ο.Ε.Κ.
Ο.Ε.Φ.Σ.Ε.Ε.
Ο.Ε.Χ.Β.Ε.
Ο.Θ.Δ. (FRA)
Ο.Κ.Α.
Ο.Κ.Γ.
Ο.Κ.Ε.
Ο.Κ.Θ.
Ο.Μ.Ε. - ΟΤΕ
Ο.Μ.Ε.-ΕΥΔΑΠ
Ο.ΜΕ.Δ.
Ο.Ο.Σ.Α.
Ο.Π.Α.Δ.
Ο.Π.Σ.
Ο.Σ.Π.
Ο.Τ.Ε.Κ.
Π &Δ
Π.
Π.Α.Α.
Π.Α.Β.
Π.Α.Ε.Π. Α.Ε
Π.Δ.Ε.
Π.Ε. (ΣτΕ)
Επεξήγηση
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Οργανισμός Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
Ομάδα Έργου
Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Αθήνας
Οργανισμός Εργατικής Εστίας
Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
Ομοσπονδία Εργαζομένων Φαρμακευτικών και Συναφών Επαγγελμάτων
Ελλάδας
Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (Fundamental Rights Organization)
Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης
Ολοκληρωμένη Κατευθυντήρια Γραμμή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Ομάδα Κοινωνικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΤΕ
Ομοσπονδία Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ
Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος
Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πληροφόρηση και Δημοσιότητα
Πλεόνασμα
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Πρωτόκολλο Αναφοράς Βουλής
Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Πρακτικό Επεξεργασίας ΣτΕ
86
Συντομογραφία
Π.Ε.Α.Π.
Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Π.Ε.Ε.
Π.Ε.Π.
Π.Ε.Π.Α.Ε
Π.Ε.Π.Ε.Ε.
Π.Ε.Π.Τ.
Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
Π.ΕΝ.Ε.Δ.
Π.Ζ.Ε.
Π.Ι.Σ.
Π.Κ.
Π.Μ.Σ.
Π.Ο.
Π.Ο.Ε.ΣΥ.
Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π.
Π.Ο.Σ.Ε.ΙΚΑ
Π.Σ.Α.
Π.Σ.Α.
Π.Υ.
Π.Φ.Σ.
ΠΕ.Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.
Σ. Π.
Σ.Α.
Σ.Α.Ε.
Σ.Α.Μ.
Σ.Α.Ο.
Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.
Σ.Α.Υ.
Σ.Γ.
Σ.Δ.
Σ.Δ.Ε.
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Πράξη Επιβολής Αυτοτελούς Προστίμου
Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
Πράξη Επιβολής Εισφορών
Πράξη Επιβολής Προστίμου
Πράξη Επιβολής Προστίμου Ακαταχώριστων Εργαζομένων
Πράξη Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών
Πράξη Επιβολής Πρόσθετου Τέλους
Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού
Σύστημα Σύζευξης Προσφοράς-Ζήτησης Εργασίας
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
Πράξη Κατάθεσης
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Προνομιούχες Ονομαστικές
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών
Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ
Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης
Περιφερειακά Συμβούλια Απασχόλησης
Περιφερειακή Υπηρεσία
Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
Περιφερειακό Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας
Συγκριτικός Πίνακας
Σύμβουλος Αξιολόγησης
Συλλογική Απόφαση ΄Εργου
Συλλογική Απόφαση Μελετών
Σύμφωνο Αποδοχής Όρων
Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης ΄Εκτασης
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
Συμβουλευτική Γονέων
Συμψηφιστικό Δελτίο
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
87
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Συντομογραφία
Σ.Δ.Ε.
Σ.Δ.Ι.Τ.
Σ.Ε.Β.
Σ.Ε.Β.
Σ.Ε.Κ.
Σ.Ε.Π.
Σ.Ε.Π.
Σ.ΕΠ.Ε.
Σ.Κ.Α.
Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.
Σ.Μ.Ε.
Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε.
Σ.Ο.Ε.
Σ.Σ.Ε.
Σ.τ.Λ.
Σ.Υ.Α.
Σ.Υ.Α.Ε.
Σ.Υ.Δ.
Σ.Υ.Υ.
Τ.Α.
Τ.Α.Ε.
Τ.Α.Π.-ΟΤΕ
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
Τ.Δ.Ε.
Τ.Δ.Ε.
Τ.Δ.Π.
Τ.Δ.Π.Π.
Τ.Δ.Υ.
Τ.Ε.Α
Τ.Ε.Α.Δ.Υ.
Τ.Ε.Α.Ι.Τ.
Τ.Ε.Α.Μ.
Επεξήγηση
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων
Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση
Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης
Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας τα Εργασίας
Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
Στρατηγική της Λισσαβόνας
Σχέδιο Υγιεινής και Ασφάλειας
Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων
Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες
Τεχνικός Ασφαλείας
Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων
Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού ΟΤΕ
Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας
Τεχνικό Δελτίο Έργου
Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές
Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης
Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης
Τεχνικό Δελτίο Υποέργου
Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών
88
Συντομογραφία
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα
Σώματα Ασφαλείας
Τ.Ε.Β.Ε.
Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας
Τ.Ε.Π./ΕΣΠΑ
Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Τ.Κ.Ε.
Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης
Τ.Ν.Σ. & Κ
Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης
Τ.Ο.Π.
Τοπικές Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις
Τ.Π.Δ.Υ.
Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων
Τ.Π.Ε.
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Τ.Σ.
Ταμείο Συνοχής
Τ.Σ.Α.
Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης
Τ.Σ.Α.
Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών
Τ.Σ.Ε.Α.Τ.
Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης
Τ.Τ.Υ.Ε.
Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης
Τ.Υ./ΟΑΕΔ
Τοπική Υπηρεσία (του ΟΑΕΔ)
ΤΑ.Π.Ι.Τ.
Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα
Υ.Ε.
Υγειονομικές Επιτροπές
Υ.Ε.
Υπεύθυνος Έργου
Υ.Π.Π.
Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης
ΥΠ.Α.ΣΥ.Δ./ΕΣΠΑ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης
ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Φ.Α.Υ.
Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
Φ.Κ.Α.
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
Φ.Π.
Φυσικό Πρόσωπο
Φ.Σ.Α.
Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής
Χ.Μ. Ε.Ο.Χ.
Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Συντομογραφία
Α.Ε.Μ.Υ.
Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ.
Δ.Υ.ΠΕ.
Ε.Ι.Α.Α.
Ε.Ι.Κ.
Ε.Κ.Α.Β.
Ε.Κ.Ε.Α.
Ε.Κ.Ε.ΔΙ.
Ε.Κ.ΕΠ.Υ.
Ε.Κ.Ε.Υ.
Ε.Κ.Ε.Ψ.Υ.Ε.
Ε.Κ.Κ.Α.
Ε.ΚΕ.Β.ΥΛ.
Ε.Ο.Μ.
Ε.Ο.Π.
Ε.Ο.Φ.
Ε.Π.Α ΑμεΑ.
Ε.Π.Υ.
Ε.Σ.Α.Υ.
Ε.Σ.Δ.Υ.
Ε.Σ.Υ.
Ε.ΣΥ.Δ.Υ.
Ε.Φ.Ε.Τ.
Ι.Ε.Ν.Θ.Υ.Α.Ε.
Ι.Κ.Δ.Ε.
Ι.Κ.Ε.
Ι.Κ.Π.Α.
Επεξήγηση
Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας
Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων
Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας
Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων
Εθνικό Ίδρυμα Κωφών
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη
και των Επιπλοκών του
Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας
Εθνικό Κέντρο Ερευνών Υγείας
Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας και Ερευνών
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών
Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων
Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων Με Αναπηρία
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
Επιτροπή Σχεδιασμού Αγωγής Υγείας
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Εθνικό Σύστημα Υγείας
Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων
Ινστιτούτο Έρευνας Νοσημάτων Θώρακος, Υγιεινής και Ασφάλειας της
Εργασίας
Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας
Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας
Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
90
Συντομογραφία
Ι.Υ.Π.
Ι.Φ.Ε.Τ.
Κ.Α.Π.Η.
Κ.Ε.Α.Τ.
Κ.Ε.Ε.Λ.
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
ΚΕ.Θ.Ε.Α.
ΚΕ.Σ.Υ.
ΚΟΙ.Σ.Π.Ε
Κ.Υ.
Μ.Ψ.Υ.
ΟΚΑΝΑ
Ο.Π.Α.Δ.
Π.Ι.Κ.Π.Α.
Π.Ο.Υ.
Σ.Ε.Υ.Υ.Π.
Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι
Υ.Υ.Κ.Α.
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας
Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων
Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών
Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων
Κέντρο Ελέγχου Και Πρόληψης Νοσημάτων
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας
Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης στους Τομείς Ψυχικής
Υγείας
Κέντρο Υγείας
Μονάδες ψυχικής Υγείας
Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών
Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου
Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Και Πρόνοιας
Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συντομογραφία
3ΑΛ
3ΑΛΚ
3ΒΞ
3ΓΑ
3ΖΑ
3ΖΩ
3ΚΡ
3ΜΦ
3ΝΦ
3ΝΦΜ
3ΝΦΣ
3ΡΥ
3ΣΤ
4ΑΒ
4ΓΑ
4ΚΚ
4Μ2Φ
4ΜΖ
4ΜΖΙ
4ΜΟ
4ΣΤ
4ΧΚ
A.K.
E.C.
EΜULSION
MV
Α.Α.
Α.Α.Δ.Α
Επεξήγηση
Αλεύρι
Αλκοόλη Αιθυλική
Κρέατα Βοοειδή
Γαλακτοκομικά Τυριά
Ζάχαρη Ζαχαρώδη
Ζωοτροφές Σπόροι
Κρασιά
Μανιτάρια Μπανάνες
Σκόρδα
Μήλα Νωπά
Σταφύλια
Ρύζια
Άλευρα Καλαμπόκι Σιτάρι Κριθάρι Πίτουρα Τροφές για σκύλους και Γάτες
Κρόκοι Αυγών
Γαλακτοκομικά Τυριά
Κοτόπουλα
Σιρόπι Γλυκόζης
Ζάχαρη
Ισογλυκόζη
Τομάτες Αποφλοιωμένες
Σιτηρά
Λουκάνικα Σαλάμια
Αγροτικό Κτηνιατρείο
European Community
Emulsion
Πλακίδιο
Αρμόδια Αρχή
Αίτηση Αναθεώρησης Δικαιωμάτων Αμπελοοινικών
92
Συντομογραφία
Α.Α.Δ.Ο.
Α.Α.ΝΕ.Δ.
Α.Α.Π.Δ.Ε.Ε.
Α.Δ.
Α.Ε.Ε.
Α.Ε.Ο.Δ.Ε.Ε.
Α.Ε.Π.Ο.
Α.Κ.
Α.Κ.Ε.
Α.Μ.Σ.
Α.Μ.Σ.
Α.Π.Ε
Α.Σ.
Α.Σ.Α.Π.
Α.Σ.Π.Α.Π.Φ.Φ.
Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.
Α.Τ.Ε.
Α.Τ.Μ.Σ.
Α.Τ.Ο.Δ.Ε.Ε.
Α.Φ.
Β.Α.Κ.Χ.Ε.Π.
Β.Κ.Μ
Β.Τ.Υ
β/β
β/ο
ΒΙ.ΠΑ.
ΒΙ.ΠΕ.
Γ.Γ.Υ.Π.
Γ.Δ.Δ.Υ.
Γ.Δ.Ζ.Π.
Γ.Δ.Κ.
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Αίτηση Αναθεώρησης Δικαιωμάτων Οπωροκηπευτικών
Αίτηση Αναθεώρησης Νέων Δικαιωμάτων
Αίτηση Αναθεώρησης Προσωρινών Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης
Αρχική Διανομή
Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης
Αίτηση Επαλήθευσης Οριστικών Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης
Ανανέωση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
Αγροτικό Κτηνιατρείο
Αποθήκη Κτηνιατρικών Εφοδίων
Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός
Αριθμός Μητρώου Συναλλασσόμενου
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Αγροτικός Συνεταιρισμός Άρτας Πρέβεζας
Αγροτικός Συνεταιρισμός Προβατοτρόφων Αναπαραγωγής Προβάτων
Φυλής Φριζάρτα
Ανώτατο Συμβούλιο Γεωργικών Φαρμάκων
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
Αυτόματος Τηλεμετρικός Μετεωρολογικός Σταθμός
Αίτηση Τροποποίησης Οριστικών Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης
Αμπελουργικά Φυτώρια.
Βιβλίο Αναλυτικής Καταγραφής Χρηματοοικονομικών Ενεργειών Πράξεων
Βασική Κατασκευαστική Μονάδα
Βεβαίωση Τήρησης Υποχρεώσεων
Βάρος κατά βάρος
Βάρος κατά όγκο
Βιομηχανικό Πάρκο
Βιομηχανική Περιοχή
Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
Γενική Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής
Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής
93
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συντομογραφία
Γ.Ε. & Ο.Ε.
Γ.Ο.Ε.Β.
Γ.ΡΥ.ΔΙ.
Γ.ΡΥ.ΜΟ.
Γ.Σ.
Γ.Σ.Υ.
Γ.Τ.Κ.Θ.
Γ.Τ.Ο.
Γ.Τ.Σ. ή GMO
Γ.Τ.Φ.
Γ.Χ.Κ.
ΓΕ.ΔΙ.Δ.Α.ΓΕ.Π.
ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ΓΟ.Τ.
Δ.
Δ.Α.Α.
Δ.Α.Α.Γ.Ν.Α.
Δ.Α.Ε.Ε. & Μ.Ε.
Δ.Γ.Α.
Δ.Γ.Π.
Δ.Ε.
Δ.Ε.Β.
Δ.Ε.Ε.
Δ.Ε.Ζ.Π.
Δ.Ε.Ν.Α.
Δ.Ε.Π.Ν.Φ.Π.
Δ.Ε.Φ.Π. ή
Δ/νση Ε.Φ.Π.
Δ.Κ.
Δ.Κ.Α.Φ.Ε.
Επεξήγηση
Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου
Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων
Γεωργικά Ρυμουλκούμενα Διαξονικά
Γεωργικά Ρυμουλκούμενα Μονοαξονικά
Γεωπόνος Σύμβουλος
Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων
Γενετικά Τροποποιημένος Οργανισμός
Γενετικά Τροποποιημένοι Σπόροι
Γενετικά Τροποποιημένα Φυτά
Γενικό Χημείο του Κράτους
Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Αγορών Γεωργικών Προϊόντων
Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Γεωργοτεχνική Μελέτη - Γεωργοοικονομική Μελέτη
Δικαιούχος
Διεύθυνση (-εις) Αγροτικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης - Γεωργίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Μηχανικού
Εξοπλισμού
Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης
Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων
Διαξονικός Ελκυστήρας
Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων
Δικαιώματα Ενιαίας Ενίσχυσης
Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής
Διεύθυνση Εμπορίου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Διεθνής Ένωση για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών
Διεύθυνση Εισροών Φυτικής Παραγωγής
Διεύθυνση Κτηνιατρικής ΝΑ
Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρµάκων και Εφαρµογών
94
Συντομογραφία
Δ.Κ.Δ.Υ.
Δ.Κ.Ε.Ε.
Δ.Κ.Ν.Α.
Δ.Λ.Σ.
Δ.Μ
Δ.Μ.Τ. &
Π.Ε.Π.Φ.Π.
δ.ο.
Δ.Ο.Β.
Δ.Ο.Γ.
Δ.Ο.Ε.Ε.
Δ.Ο.Π.
Δ.Π.
Δ.Π.Φ.Π.
Δ.Σ.
Δ.Τ.Μ.Κ.
Δ.Υ.
Δ.Υ.Ζ.
Δ.Υ.Ν.Α.
Δ.Χ.Π.Π.
Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε.
Δ/νση Μ.Τ.Π.Ε.
Δ/νση Π.Α.Π.
Δενδρ/κής
Δ/νση Π.Α.Π.Φ.Μ.Κ.
Δ/νση
Σχεδιασμού
Ε.Ε. & Α.Ε.Π.
Δ/ΝΤΗΣ
ΔΙ.ΓΕ.Λ.Π.
Δι.Κ.Ε.Ζω.Κ.
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δηµόσιας Υγείας
Διεύθυνση Κτηνιατρικής Επιθεώρησης και Ελέγχου
Διευθύνσεις Κτηνιατρικής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Διοίκηση Λειτουργία και Συντήρηση
Δασικά Μηχανήματα
Διεύθυνση Μεταποίησης, Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων
Φυτικής Παραγωγής
δραστική ουσία
Διακλαδική Οργάνωση Βάμβακος
Διεθνής Ομοσπονδία Γάλακτος
Διεύθυνση Οικονομικού Ελέγχου και Επιθεώρησης
Δήλωση Ολοκλήρωσης Πράξης
Διάταξη Προστασίας
Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
Δενδροκομικοί Σταθμοί
Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών
Διευθύνουσα Υπηρεσία
Διεύθυνση Υγείας Ζώων
Διεύθυνση Υγείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Δ/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος
Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων & Εφαρμογών
Διεύθυνση Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Διεύθυνση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Δενδροκηπευτικής
Δ/νση Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης
Καλλιέργειας
Δ/νση Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Αξιοποίησης
Εδαφοϋδατικών Πόρων
Διευθυντής
Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης
Δίκτυο Καταγραφής και Επιτήρησης Ζωικού Κεφαλαίου
95
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συντομογραφία
Διεύθυνση
Δ.Ο.Ν.Υ.
ΔΜ_ΕΚ
ΔΜ_ΕΛ
ΔΜ_ΦΞ
Ε.Α.
Ε.Α.
Ε.Α.Δ.
Ε.Α.Ε.
Ε.Α.Π.
Ε.Α.Σ.
Ε.Β.Ζ.
Ε.Γ.Δ.
Ε.Γ.Λ.Σ.
Ε.Γ.Σ.
Ε.Γ.Τ.Α.Α.
Ε.Γ.Τ.Ε.
Ε.Γ.Τ.Π.Ε.
Ε.Δ.
Ε.Δ.Α.
Ε.Δ.Ο.Α.Ο
Ε.Ε.
Ε.Ε.Α.
Ε.Ε.Β.
Ε.Ε.Γ.Ε.
Ε.Ε.ΚΥ.Ζ.
Ε.Ε.Π.Ε.Σ.
Ε.Θ.Π.Ζ.
Ε.Κ.Ε.
Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.
Ε.Μ.Ε.
Ε.Μ.Κ.Η.
Επεξήγηση
Διεύθυνση Διοικητικού, Οικονομικού και Νομικών Υποθέσεων
Δασικά Μηχανήματα Εκσκαφείς
Δασικά Μηχανήματα Ελκυστήρες
Δασικά Μηχανήματα Φορτωτές Ξυλείας
Εθνικό Απόθεμα
Επιτροπή Απαλλοτριώσεων
Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο
Ενιαία Αποδεσμευμένη Ενίσχυση
Επιτροπή Ασφάλειας Πληροφοριών
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών
Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης
Έρευνα Γεωργικών Διαρθρώσεων
Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Επιτροπή Διαγωνισμού
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου
Ετερρόρυθμος Εταιρεία
Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς
Έργα Εγγείων Βελτιώσεων
Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας
Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών
Ένωση Ελλήνων Παραγωγών και Εμπόρων Σπόρων
Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος
Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων
Ετήσια Μονάδα Εργασίας
Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου
96
Συντομογραφία
Ε.Ο.Δ.
Ε.Ο.Ε
Ε.Ο.Π.
Ε.Π.Α.Α.
Ε.Π.Α.Α.-Α.Υ.
Ε.Π.ΑΛ.
Ε.Π.Ε.
Ε.Π.Ε.Κ.
Ε.Π.Ε.Σ.
Ε.Π.Ο.
Ε.Π.Π.
Ε.Σ.
Ε.Σ.Ε.Τ.
Ε.Σ.Ι.
Ε.Σ.Π.Ε.Τ.
Ε.Σ.Π.ΕΛ.
Ε.Σ.Σ.Α.Α.
Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ.
Ε.ΣΥ.Δ.
Ε.Τ.
Ε.Τ.Α.
Ε.Τ.Α.Μ.
Ε.Τ.Π.Α.
Ε.Υ.
Ε.Υ.Δ.
Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΛ.
ή Ε.Υ.Δ.Ε.Π.
Αλιείας
Ε.Υ.Δ. ΕΠΑΑ
Ε.Υ.Δ. ΠΑΑ
Ε.Υ.Ε.
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Επιτροπή Οριστικών Διανομών
Ένωση Οινοποιών Ελλάδος
Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών
Έγγραφα Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης
Επιχειρησιακά Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη- Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου»
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Καταλοίπων
Εθνικά Προγράμματα Ελέγχου Σαλμονελλών / Σαλμονελλώσεων
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών
Επιστημονικό Συμβούλιο
Επιστημονικό Συμβούλιο Ελέγχου Τροφίμων
Επιστημονικό Συμβούλιο Ιντιτούτου
Εθνικό Συμβούλιο Πολιτικής Ελέγχου Τροφίμων
Ειδικός Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης / Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής
Αγροτικής Ανάπτυξης
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Επιχειρησιακό Ταμείο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας
Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ειδικών Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής
97
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συντομογραφία
Επεξήγηση
Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.
Περιβάλλον
Ε.Υ.Σ.Ε.Ο.Π.Α.Α.
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
Περιβάλλον
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Οριζόντιων Πολιτικών
Αγροτικής Ανάπτυξης
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης
Εδαφολογική Μελέτη
Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος
Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου Ελλάδος
Επιτροπή Παρακολούθησης
Ζώνες Ειδικής Προστασίας
Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου
Ηλεκτρονική Σήμανση Αιγοπροβάτων
Ινστιτούτο Αμπέλου, Λαχανοκομίας και Ανθοκομίας Ηρακλείου
Ινστιτούτο Αφθώδους Πυρετού και Εξωτικών Νοσημάτων
Ινστιτούτο Αναπαραγωγής και Τεχνητής Σπερματέγχυσης
Ινστιτούτο Βιοχημείας, Τοξικολογίας και Παθολογίας της Διατροφής των
Ζώων
Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών
Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών
Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης
Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων
Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης
Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργουμένων Φυτών.
Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Αθηνών
Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης
Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων
Ε.Φ.Δ.
Ε.Φ.Ε.Τ.
Ε.Φ.Κ.
ΕΔ.Μ.
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
ΕΛ.Γ.Α.
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
ΕΛ.Ο.ΓA.K.
ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε.
Επ.Πα.
Ζ.Ε.Π.
Ζ.Μ.
Η.Σ.
Ι.Α.Λ.Α.Η.
Ι.Α.Π.Ε.Ν.
Ι.Α.Τ.Σ.
Ι.ΒΙ.ΤΟ.ΔΙ.Ζ.
Ι.Γ.Ε.
Ι.ΓΕ.Κ.Ε.
Ι.ΓΕ.Μ.Κ.
Ι.Δ.Ε.Θ.
Ι.Ε.Β.
Ι.Ε.Θ.
Ι.Ε.Π.Κ.Φ.
Ι.Κ.Ε.Α.
Ι.Κ.Ε.Θ.
Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν.
98
Συντομογραφία
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Ι.Μ.Δ.Ο. & Τ.Δ.Π. Ινστιτιούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας
Δασικών Προϊόντων
Ι.Π.Φ.Β.
Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Βόλου
Ι.Π.Φ.Η.
Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου
Ι.Π.Φ.Θ.
Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης
Ι.Π.Φ.Π.
Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Πάτρας
Ι.ΤΕ.ΓΕ.Π.
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων
Ι.Υ.Τ
Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίμων
Ι.Φ.Δ.Ν.
Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας
Ι.Χ.Τ.Ε.Λ.
Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας
ΙΝ.ΑΛ.Ε.
Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας
ΙΧ.Σ.
Ιχθυογεννητικός Σταθμός
ΙΧΘΥ.Κ.Α.
Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου
Κ.Α.
Κωδικός Αριθμός
Κ.Α.Α.
Κεντρική Αρµόδια Αρχή
Κ.Α.Π.
Κοινή Αγροτική Πολιτική
Κ.Α.Φ.Ε.
Κτηνιατρικιή Αντίληψη Φαρμάκων και Εφαρμογών
Κ.Αλ.Π.
Κοινή Αλιευτική Πολιτική
Κ.ΑΝ.ΕΡ.Ε.
Κανονισμός Ανάληψης και Υλοποίησης Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Έργων
Κ.Β.Δ.
Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων
Κ.Β.Δ.
Κεντρική Βάση Δεδομένων
Κ.Γ.Β.Ζ.
Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων
Κ.Γ.Ε.
Κέντρο Γεωργικής Έρευνας
Κ.Γ.Ε.Β.Ε.
Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βορείου Ελλάδος
Κ.Γ.Π.
Κοινή Γεωργική Πολιτική
Κ.Γ.Φ.Π.
Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών
Κ.Ε
Κωδικός Εξόδου
Κ.Ε
Κωδικός Ελεγκτή
Κ.Ε.Α.
Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς
Κ.Ε.Δ.Υ.
Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας
Κ.Ε.Π.Ο.
Κεντρική Επιτροπή Προστασίας Οινοπαραγωγής
99
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συντομογραφία
Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ.
Επεξήγηση
Κέντρο Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου
Λιπασμάτων
Κ.Ε.Σ.Π.Υ.
Κεντρική Κλαδική Συνεταιριστική Ένωση Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού
Κ.Κ
Κωδικός Κοινότητας
Κ.Κ.
Κρατικά Κτήματα
Κ.Κ.
Κτηνιατρικό Κέντρο
Κ.Κ.Ι.Α.
Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών
Κ.Κ.Ι.Θ.
Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης
Κ.Μ.
Καλλιεργητικά Μηχανήματα
Κ.Ο.Α
Κοινή Οργάνωση Αγοράς ή Κοινών Οργανώσεων Αγορών
Κ.Ο.Γ.Π.
Κωδικός Ορθής Γεωργικής Πρακτικής
Κ.Ο.Ε.
Καθαρό Οικογενειακό Εισόδημα
Κ.Π.Α.
Καθαρή Προστιθέμενη Αξία
Κ.Π.Π.Α.
Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
Κ.Π.Χ.
Κλασσική Πανώλη των Χοίρων
Κ.Σ.Ε.
Καθορισμένο Σημείο Εισαγωγής
Κ.Σ.Ε.
Καπνικός Σταθμός Έρευνας
Κ.Τ
Κωδικός Τμήματος
Κ.Τ
Κωδικός Τραπέζης
Κ.Τ.Γ.Κ. & Δασών Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών
Καν (ΕΚ)
Κανονισμός (Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων)
ΚΕ.Π.Π.Υ.Ε.Λ.
Κέντρο Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων
Κλάδος Α.Φ.Φ. Κλάδος Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών
Μ.Α.Ι.Χ.
Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων
Μ.Δ.Δ.
Μηνιαίο Δελτίο Δαπανών
Μ.Δ.Δ..Δ.
Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών
Μ.Ε.
Μονοαξονικός Ελκυστήρας
Μ.Ε.Ε.Ε.
Μέγιστη Εθνική Εγγυημένη Έκταση (σκληρού σίτου)
(σκληρού σίτου)
Μ.Ε.Ν.Ο.
Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών
Μ.Μ.Ζ.
Μονάδα Μεγάλων Ζώων
Μ.Ν.Α.
Μικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους
100
Συντομογραφία
Μ.Ο.Ε.
Μ.Ο.Σ.
Μ.Σ.
Μ.Σ.Ε.
Μ.Φ.Ι. ή B.P.I.
Μ_ΑΜΠΧ
Μ_ΕΓΚ_ΓΚΤ
Μ_ΜΕΧ
Μ_ΟΓΚ
Μ_ΡΥ_ΔΙ
Μ_ΡΥ_ΜΟ
Μ_ΤΒ
Μ_ΤΡ
ΜΦΑ
ΜΦΑ_ΑΛ
ΜΦΑ_ΑΠ
ΜΦΑ_ΕΚ
ΜΦΑ_ΣΠ
Ν.Γ.
Ν.Δ. ή ΝΟ.ΔΕ.
Ν.Ε.ΧΩ.Π.
Ν.Υ.Α.
Ο.Α.Π.Α.
Ο.Γ.Α.
Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.
Ο.Δ.
Ο.Δ.Ε.Ε.
Ο.Ε. & Π.Π.Β.Γ.
Ο.Ε.Β.
Ο.Ε.Φ.
Ο.Κ.Α.Α.
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Μονάδα Οικογενειακής Εργασίας
Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας
Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός
Μεταδοτική Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Αγροτικά Μηχανήματα Πολλαπλής Χρήσης
Μηχανήματα Εγκαταστάσεων Γεωργο-Κτηνοτροφικά
Μηχανήματα Μεταφοράς Χύδην
Μηχανήματα Ογκομέτρησης
Ρυμουλκούμενα Μηχανήματα Διαξονικά
Ρυμουλκούμενα Μηχανήματα Μονοαξονικά
Μηχανήματα Τετράτροχα Βοηθητικά
Μηχανήματα Τρίκυκλα
Μηχανήματα Φερόμενα Αγροτικά
Μηχανήματα Φερόμενα Αγροτικά - Αλωνιστικές μηχανές
Μηχανήματα Φερόμενα Αγροτικά - Απορροφητήρες
Μηχανήματα Φερόμενα Αγροτικά Εκκοκιστικές μηχανές
Μηχανήματα Φερόμενα Αγροτικά Σποροδιαλογείς
Νέοι Γεωργοί
Νομική Δέσμευση
Νομαρχιακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
Νέα Υπουργική Απόφαση
Ομάδα Αντιμετώπισης Περιστατικών Ασφάλειας
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και
Απασχόλησης «ΔΗΜΗΤΡΑ»
Οριστική Διανομή
Οριστικά Δικαιώματα Ενιαίας Ενίσχυσης
Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας
Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων
Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων
Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών
101
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συντομογραφία
Ο.Κ.Ω.
Ο.Π ή Ομ.Π.
Ο.Π.
Ο.Π.Α.Α.Χ.
Ο.Π.Α.Π
Ο.Π.Ε
Ο.Π.Ε
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Ο.Π.Σ.
Ο.Π.Σ.Α.Α
Ο.Π.Σ.Α.Α.Α.
Ο.ΠΛ.
Ο.Σ.
Ο.Σ.Δ.Ε.
Ο.Τ.Δ.
Π.Α.
Π.Α.Α.
Π.Α.Α. 20072013
Π.Α.Μ.Θ.
Π.Β.
Π.Γ.Ε.
Π.Δ.
Π.Δ. Ε.Φ.Ε.Τ.
Π.Δ.Ε.
Π.Δ.Ε.Ε.
Π.Δ.Μ.
Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.
Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. Κ.
Ελλάδος
Επεξήγηση
Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας
Ομάδες Παραγωγών / Οργάνωση (-εις) Παραγωγών
Οικονομική Προσφορά
Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου
Ονομασία Προέλευσης Ανώτερης Ποιότητας
Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών
Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη
Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας
Οργανισμός Πληρωμών
Ολοκληρωμένο Σύστημα
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
Ομάδες Τοπικής Δράσης
Προϊστάμενη Αρχή
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος
Μπαλτατζής»
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Πυκνότητα Βόσκησης
Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη
Πίνακας Διανομής
Περιφερειακές Διευθύνσεις Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων
Προσωρινές Διοικούσες Επιτροπές
Προσωρινά Δικαιώματα Ενιαίας Ενίσχυσης
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περιφερειακό Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων
Περιφερειακό Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών και Αναλύσεως Λιπασμάτων
Κεντρικής Ελλάδος
102
Συντομογραφία
Π.Ε.Κ.
Π.Ε.ΜΕ.Τ.Ε.
Π.Ε.Π.
Π.Κ.Μ.
Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Π.Ο.
Π.Ο.Α.Υ.
Π.Ο.Ε.
Π.Ο.Ε.Σ.Ε.
Π.Ο.Π.
Π.Π.Α.Ε.
Π.Π.Ε.
Π.Π.Ε.Α.
Π.Υ.
ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ
Περιοχή Υ.Φ.Α.
Σ.
Σ.Α.
Σ.Α.Ε.
Σ.Α.Ε.
Σ.Α.Μ.
Σ.Α.Υ.
Σ.ΑΡ
Σ.Β.
Σ.ΒΛ.
Σ.Γ.Ε.
Σ.Γ.Π.
Σ.Γ.Π.-Ε.Τ.
Σ.Δ.
Σ.Δ.Ε.
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Πανελλήνια Ένωση Κονσερβοποιών
Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών Τυποποιητών Εξαγωγέων Επιτραπέζιων
Ελιών
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Πρόγραμμα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου
Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών
Περιβαλλοντικοί Όροι
Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
Πολυετές Ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Ελέγχων
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης
Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών
Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση
Πολλαπλασιαστικό Υλικό
Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών
Περιοχή Υψηλής Φυσικής Αξίας
Συλλεκτικές
Συλλογική Απόφαση
Συλλογική Απόφαση Ένταξης
Συλλογική Απόφαση Έργου
Συλλογική Απόφαση Μελετών
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
Συλλεκτικές Αρακά
Σχέδια Βελτίωσης
Συλλεκτικές Βαμβακοσυλλεκτικές
Σταθμός Γεωργικής Έρευνας
Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών
Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών του Ελαιοκομικού Τομέα
Συμπληρωματική Διανομή
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
103
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συντομογραφία
Σ.Δ.Ε.Π.Υ.
Σ.Ε.Α.Ο.Π
Σ.Ε.Α.Π.Υ.
Σ.Ε.Β.
Σ.Ε.Θ.
Σ.Ε.Κ.Α.
Σ.Ε.Κ.Θ.
Σ.Ε.ΜΥ.Ο.
Σ.Ε.Ο
Σ.Ε.Σ
Σ.Ε.Σ. ή Σ.Ε.Σ.Α.
Σ.Ε.Τ.Δ.
Θεσσαλονίκης
Σ.ΕΛ
Σ.ΘΕ.
Σ.ΚΑ
Σ.Μ.Π.Ε.
Σ.Ο.
Σ.Ο.
Σ.Ο.Δ.
Σ.Π.
Σ.Π.Δ.
Σ.Σ.Α.
Σ.Σ.Ε.
Σ.ΤΕ.
Σ.Υ.
Σ.Υ.Δ.Δ.
Σ.Υ.Κ.Ε.
Σ.ΧΟ.
Σ_ΠΑ
Σ_ΣΠΑ
Επεξήγηση
Σύμβαση Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών
Σύνδεσμος Ελληνικών Αποσταγμάτων και Οινοπνευματωδών Ποτών
Σταθμός Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού.
Σπογγώδης/Σπογγειόμορφες Εγκεφαλοπάθειες Βοοειδών
Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών
Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών
Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Θεσσαλονίκης
Σύνδεσμος Ελλήνων Μυδοκαλλιεργητών-Οστρακοκαλλιεργητών
Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου
Σταθμός Ελέγχου Σπόρων
Σταθμός Ελέγχου Σπόρων Αθηνών
Σταθμός Ελέγχου & Τυποποίησης Δημητριακών Θεσσαλονίκης
Συλλεκτικές Ελιάς
Συλλεκτικές Θεριζοαλωνιστικές
Συλλεκτικές Καπνού
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Συνδυασμένη Ονοματολογία
Συγχρονισμός Οίστρου
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Συγκριτικός Πίνακας
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Σχέδιο Σταδιακής Αναγνώρισης
Σύμβαση Συμπληρωματικών Εργασιών / Συμπληρωματική Σύμβαση
Εργασιών
Συλλεκτικές Τευτλοεξαγωγείς
Συγγραφή Υποχρεώσεων
Σύστημα Υπολογισμού και Διαχείρισης Δικαιωμάτων
Συνοριακοί Σταθμοί Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου
Συλλεκτικές Χορτοκοπτικά
Συλλεκτικές Πατάτας
Συλλεκτικές Σπανακιού
104
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Συντομογραφία
Σ_ΣΤΦ
Σ_ΤΟ
Σ_ΦΑ
ΣΕΛ.
ΣΥ.Δ.Α.Σ.Ε.
ΣΧΕΤ.
Τ.Α.
Τ.Α.
Τ.Α.Κ.
Τ.Γ.Υ.
Τ.Δ.
Τ.Δ.
Τ.Δ.Ε.
Τ.Δ.Π. ή Τ.Δ.ΠΑ.
Τ.Δ.Υ.
Τ.Ε.Α.
Τ.Ε.Α.Δ.Υ.
τ.μ.
Τ.Μ.Ζ.Π.
Τ.Ο
Τ.Ο.Ε.Β.
Τ.Ο.Π.
Τ.Π.
Τ.Π.Α.
Τ.Τ.Δ.
Τ.Υ.Δ.Κ.
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΤΗΛ.
Τμήμα Γ. & Κ.
Αποκατάστασης
Τμήμα Π.Ε.
Τμήμα Π.Φ.
Επεξήγηση
Συλλεκτικές Σταφυλιών
Συλλεκτικές Τοματοσυλλεκτικές
Συλλεκτικές Φασολιών
Σελίδα
Συνομοσπονδία Δημοκρατικών Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας
Σχετικό
Τεχνητή Σπερματέγχυση
Τυπική Απόδοση
Τυπικό Ακαθάριστο Κέρδος
Τράπεζα Γενετικού Υλικού
Τελικός Δικαιούχος
Τεχνικό Δελτίο
Τεχνικό Δελτίο Έργου
Τριμηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης
Τεχνικό Δελτίο Υποέργου
Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων
Τετραγωνικό μέτρο
Τρόφιμα μη Ζωικής Προέλευσης
Τοπικός Οίνος
Τοπικός (-οί) Οργανισμός (-οί) Εγγείων Βελτιώσεων
Τεχνικο-Οικονομικός Προσανατολισμός
Τακτικός Προϋπολογισμός
Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων
Ταχυδρομική Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Τμήμα Γεωργικής και Κτηνοτροφικής Αποκατάστασης
Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου
Τμήμα Προστασίας Φυτών
105
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συντομογραφία
ΤΟ.Κ.Α.Α.
Υ.Ε.Β.
Υ.Ε.Τ.
ΥΠ.Α.Α.Τ.
Φ.Α.Υ.
Φ.Δ.
Φ.Ε.
Φ.Ε.
Φ.Ε.Υ.
Φ.Ι.Χ.
Φ.Μ.Υ.
Φ.Ν.Χ.
Φ.Π
ΦΓ.Π.
ΦΓ.Π.Τ.Γ.
Χ.Γ.Ε.
Χ.Μ.Π.Α
Χ.Υ.Τ.Α.
Χ.Υ.Τ.Υ.
Χαρτ.
ΧΛΜ / Χλμ
EcoB
AB
ADI
AE
AL
AMIS
AQUAFLOW
ARfD
AS
BAIT
BB
Επεξήγηση
Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων
Υπεύθυνος Επιχείρησης Τροφίμων
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας
Φορέας Διαχείρισης
Φορολογική Ενημερότητα
Φορέας Εφαρμογής
Φορέας Επίβλεψης Υποέργου
Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών
Φυσσαλιδώδης Νόσος των Χοίρων
Φυτοπροστατευτικό προϊόν
Φυτογενετικοί Πόροι
Φυτογενετικοί Πόροι για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία
Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Έκταση
Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας
Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων
Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων
Χαρτόσημο
Χιλιόμετρο
European Coexistence Bureau.
Ετοιμόχρηστο δόλωμα με κόκκους σιτηρών
Αποδεκτή Ημερήσια Λήψη
αερόλυμα, αεροζόλ
Άλλες υγρές μορφές to be applied undiluted
Agricultural Market Information System
υδατικό αιώρημα
Οξεία Δόση Αναφοράς
υδατικό διάλυμα
Δόλωμα
Δόλωμα σε κηρώδη τεμάχια
106
Συντομογραφία
BCP
BLUP
Bw
C
C.B.D.
C.E.
C.P.V.O.
CAP
CB
CEN
CEPS
CN
Coex-net
COMs
COPA COGECA
CP
CPM
CR
CREAM
CS
DP
DAS
DC
DEX
DF
DG AGRI
DG AGRI C5
DG SANCO
DGENV
DGSANCO
DRP
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Business Continuity Plan
Best Linear Unbiased Prediction
σωματικό βάρος
Διαβρωτικό
Convention on Biological Diversity (Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα)
Conformity European
Community Plant Variety Office
Common Agricultural Policy
Συμπυκνωμένο δόλωμα
European Committee for Standardization
Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών Πολιτικής
Διαβρωτικό και επικίνδυνο για το περιβάλλον
Coexistence Network
Common Market Organisations
Επιτροπή των Γεωργικών Επαγγελματικών Οργανώσεων - Γενική Συνομο­
σπον­δία Αγροτικών Συνεταιρισμών
Κάψουλα
Επιτροπή στα Φυτοϋγειονομικά Μέτρα
Κρύσταλλοι
ΚΡΕΜΑ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΙΩΡΗΜΑ ΜΙΚΡΟΚΑΨΟΥΛΩΝ
Σκόνη
Declaration of Assurance
εναιωρηματοποιήσιμο συμπύκνωμα
Data Exchange System
Ξηρά σκόνη
Γενική Διεύθυνση Γεωργίας
Direction Generale Agriculture c5
Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών
Environment Directorate General
Directorate General for Health and Consumers
Disaster Recovery Plan
107
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συντομογραφία
DS
DT
DT
E
E.F.S.A.
EC
ECPGR
EFIA
EFMA
EFSA
EG
ENGL
EO
EPPO
ES
ESA
EW
F
F.A.O.
F+
FD
FG
FL
FS
FU
FVO
G.M.O.
GA
GB
GE
Επεξήγηση
σκόνη επίπασης σπόρου
Double Transmition
Ταμπλέτα για άμεση χρήση
Εκρηκτικό
European Food Safety Authority
υγρό γαλακτωματοποιήσιμο
European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας για τους Φυτογενετικούς Πόρους
European Fertilirer Import Association
European Fertilizer Manufacturers Association
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων
κοκκώδες σε καψούλα
European Network Laboratories on Genetically Modified Organisms
ελαιώδες γαλάκτωμα
Ευρωπαϊκός και Μεσογειακός Οργανισμός Προστασίας Φυτών
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό για επένδυση σπόρων
European Seed Association
Εναιώρημα, λάδι σε νερό
Πολύ εύφλεκτο
Food and Agriculture Organization (Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων)
Εξαιρετικά εύφλεκτο
καπνογόνος σκόνη
Fine Granule
αιώρημα συμπυκνωμένο
αιώρημα για επένδυση σπόρων
Καπνογόνο
Food and Veterinary Office
(Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Υποθέσεων)
Genetically Modified Organism
αέριο υπό πίεση
Κοκκώδες δόλωμα
Σακίδια SACHETS
108
Συντομογραφία
GEL
GHP
GR
Ha
HACCP
HN
I.C.A.C.
I.D.F.
I.S.T.A.
I.T.P.G.R.F.A.
IFA
INCOFRUIT HELLAS
IPPC
ISAMM
ISF
ISMS
ISO
ISPM
ISTA
K.K.I.A.
L.M.O.
LC
LIQ
LS
LT
M.T.A.
MAT
ME
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Παχύρευστο υγρό (gel) σε πλακέτα
Ορθή Πρακτική Υγιεινής
κοκκώδες
Εκτάρια
Ανάλυση Κινδύνου στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου
Θερμή εξάχνωση
International Cotton Advisory Committee
(Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος)
International Dairy Federation
International Seed Testing Association
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
(Διεθνής Συνθήκη Σχετικά με τους Φυτογενετικούς Πόρους για τη
Διατροφή και τη Γεωργία)
International Fertilizers Association
Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων
Λαχανικών και Χυμών
Διεθνής Σύμβαση Προστασίας Φυτών
Communication Module Information Session to Member State Users
International Seed Federation
Information Security Management System
International Standardization Organization
(Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης)
Διεθνή Πρότυπα Φυτοϋγειονομικών Μέτρων
International Seed Testing Association
Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών
Living Modified Organism
υγρό συμπυκνωμένο
ΥΓΡΟ
υγρό διάλυμα
λοσιόν
Material Transfer Agreement (Συμφωνητικό Διακίνησης Υλικού)
πλακίδιο
Μικρογαλάκτωμα υδατικής βάσης
109
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συντομογραφία
mg/kg
Milk
MRL
N
NF
NF+
O
O.E.C.D.
O.I.V
OD
OF
OIL
OL
P
P.T.O.
PA
PAPER
PB
PEL
PM
PR
RASFF
RB
SACKS
SC
SCW
SE
SG
SL
SP
SPR
Επεξήγηση
χιλιοστόγραμμα ανά κιλό
Γαλάκτωμα
Ανώτατο Όριο Υπολείμματος
Επικίνδυνο για το περιβάλλον
Επικίνδυνο για το περιβάλλον και πολύ εύφλεκτο
Επικίνδυνο για το περιβάλλον και εξαιρετικά εύφλεκτο
Οξειδωτικό
Organization for Economic Cooperation and Development
Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου
Ελαιώδες εναιώρημα
Ελαιώδες συμπυκνωμένο αιώρημα
λάδι
Ελαιοαναμίξιμο υγρό
σκόνη
Power take-off
πάστα
EΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ
Δόλωμα σε πάστα κηρώδη
πελλέτα, σφαιρίδιο
βρέξιμη σκόνη
στερεοί κύλινδροι
Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και Ζωοτροφές
Eτοιμόχρηστο δόλωμα
σακκίδια
αιώρημα συμπυκνωμένο
αιώρημα συμπυκνωμένο
Γαλακτώδες αιώρημα
υδατοδιαλυτοί κόκκοι
Πυκνό διάλυμα
υδατοδιαλυτή σκόνη
καπνογόνες σπείρες, σπιράλ
110
Συντομογραφία
SPRAY
STICK
SU
SW
T
T+
T+CN
T+F
T+FN
T+N
TB
TCN
TF
TN
TNXi
TP
TRAP
TXi
U.P.O.V.
UL
ULV
UNESE
UNIFA
VP
WAX
WD
WG
WIPO
WP
WS
WSP
Xi
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Spray
STICK
αιώρημα υπέρμικρου όγκου
διαλυτό στο νερό
Τοξικό
Πολύ τοξικό
Δηλητήριο, διαβρωτικό και επικίνδυνο για το περιβάλλον
Δηλητήριο και πολύ εύφλεκτο
Δηλητήριο, πολύ εύφλεκτο και επικίνδυνο για το περιβάλλον
Δηλητήριο και επικίνδυνο για το περιβάλλον
ταμπλέτα, δισκίο
Τοξικό, διαβρωτικό και επικίνδυνο για το περιβάλλον
Τοξικό και πολύ εύφλεκτο
Τοξικό και επικίνδυνο για το περιβάλλον
Τοξικό, ερεθιστικό & επικίνδυνο για το περιβάλλον
Σκόνη ανίχνευσης
παγίδα
Τοξικό και ερεθιστικό
Union for the Protection of new Varieties of plants
Πολύ χαμηλού όγκου ψεκασμού
Υγρό υπερμικρού όγκου
United Nation Economic Commission for Europe
Union des Industries de la Fertilisation
Διαχυτήρες εμποτισμένων δακτυλίων
κηρός
Wheel Drive
εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι ή βρέξιμοι κόκκοι
World Intellectual Property Organisation
βρέξιμη σκόνη
Υδατοδιαλυτή σκόνη για επένδυση σπόρων
υδατοδιαλυτή σκόνη
Ερεθιστικό
111
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συντομογραφία
XiC
XiF
XiF+
XiN
XiNF
XiXn
XiXnC
XiXnN
Xn
XnC
XnCΝ
XnE
XnF
XnF+
XnN
XnNF
XnNFO
XnNO
XnNT+
XX
ZC
Επεξήγηση
Ερεθιστικό και διαβρωτικό
Ερεθιστικό και εύφλεκτο
Ερεθιστικό και εξαιρετικά εύφλεκτο
Ερεθιστικό και επικίνδυνο για το περιβάλλον
Ερεθιστικό, εύφλεκτο και επικίνδυνο για το περιβάλλον
Ερεθιστικό και επιβλαβές
Ερεθιστικό, επιβλαβές και διαβρωτικό
Ερεθιστικό, επιβλαβές και επικίνδυνο για το περιβάλλον
Επιβλαβές
Επιβλαβές και διαβρωτικό
Επιβλαβές, διαβρωτικό και επικίνδυνο για το περιβάλλον
Επιβλαβές και εκρηκτικό
Επιβλαβές και πολύ εύφλεκτο
Επιβλαβές και εξαιρετικά εύφλεκτο
Επιβλαβές και επικίνδυνο για το περιβάλλον
Επιβλαβές, εύφλεκτο και επικίνδυνο για το περιβάλλον
Επιβλαβές, εύφλεκτο, επικίνδυνο για το περιβάλλον & οξειδωτικό
Επιβλαβές, επικίνδυνο για το περιβάλλον & οξειδωτικό
Επιβλαβές, επικίνδυνο για το περιβάλλον & πολύ τοξικό
Άλλες μορφές
Μικτής μορφής CS και SC
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Συντομογραφία
Επεξήγηση
Α.Ε.Δ.
Α.Κ.
Α.Κ.Κ.
Α.Ν. ή αν
Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο
Αστικός Κώδικας
Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης
Αναγκαστικός Νόμος
Α.Π.
Α.Π.
Α.Σ.Κ.Α.
Κασσαβέτειας
Δ.Ε.Υ.
Δ.Εφ.Α.
Δ.Σ.Α.
Δ.Σ.Θ.
Δ.Σ.Π.
Δ.Τ.Υ.Υ.Δ.
ΔΙΑ.Σ.
Ε.Δ.Δ.
Ε.Δ.Δ.Α.
Ε.Κ. Α.
Ε.Κ.Κ.Ν.
Ε.Κ.Κ.Ν.
Κασσαβέτειας
Ε.Κ.Κ.Ν.Α.
Ε.Κ.Κ.Ν.Β.
Ε.Κ.Χ.
Ε.Μ.Α. (COREPER)
Ε.Π.
Ε.Π.Α.
Ε.Σ.
Ε.Σ.Δ.Α.
Άρειος Πάγος
Απόφαση Πλαίσιο π.χ. η ΑΠ 2001/220/ΔΕΥ
Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων Κασσαβέτειας
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, π.χ. Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διατραπεζικά Συστήματα
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Εθνικός Κανονισμός Ασφαλείας
Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων
Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Κασσαβέτειας
Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα
Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου
Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης
Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων
Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο
Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων
Ελεγκτικό Συνέδριο
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
114
Συντομογραφία
Ε.Σ.Δι.
Εισ.Ν.Α.Κ.
Εισ.Ν.Κ.Πολ.Δ.
Ι.Α.Α.Α.
Ι.Υ.
Κ.Α.Τ.Κ.
Κ.Α.Υ.Φ.
Κ.Δ.Δ.
Κ.Δ.Διαδ.
Κ.Ε.Κ.
Κ.Ε.Μ.
Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Εθνική Σχολή Δικαστών
Εισαγωγικός Νόμος Αστικού Κώδικα
Εισαγωγικός Νόμος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων
Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες
Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων
Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας
Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας
Κεφάλαια Εργασίας Κρατουμένων
Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών
Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση
της Θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των Ανηλίκων
Κ.Ε.Σ.Φ.
Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών
Κ.ΕΠΙΧ.
Κέντρο Επιχειρήσεων
Κ.Κ.
Κατάστημα Κράτησης
Κ.Π.Α. (CFR)
Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς, π.χ. ΚΠΑ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των
Συμβάσεων
Κ.Π.Δ.
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Κ.Πολ.Δ.
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
Κ.Υ.Υ.Δ.Δ.& Α.Δ. Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
Ν.Κ.Κ.
Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού
Ο.Δ.Δ.Υ.
Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού
Ο.Δ.Ε.
Ομάδα Διοίκησης Έργου
Ο.Δ.Ε.Σ.Σ.
Ομάδα Διοίκησης Έργου Στρατηγικού Σχεδιασμού
Ο.Ε.
Ομάδα Εργασίας
Ο.Π.Σ.
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Π.Κ.
Ποινικός Κώδικας
Π.Ν.Π.
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Σ.
Σύνταγμα
Σ.Α.Ε.
Συλλογική Απόφαση Έργου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Συντομογραφία
Σ.Α.Μ.
Σ.Δ.Ε.Κ.Κ.
Σ.Δ.Ι.Τ.
Σ.Ε.Ε.
Σ.Ε.Ε.Κ.Κ.
Σ.Ε.Κ.
Σ.Λ.Ε.Ε.
Σ.τ.Ε.
Σ.τ.Ε.
Τ.Δ.Δ.
Τ.Κ.Σ.
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
Υ.Ε.Α.Δ.Α.
Υ.Ε.Κ.Α.
Ψ.Κ.Κ.
Συντομογραφία
CAT
CD PC
CEDAW
CEPE.I
CERD
CESCR
CPT
115
Επεξήγηση
Συλλογική Απόφαση Μελέτης
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Καταστημάτων Κράτησης
Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σώμα Επιθεωρητών Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης
Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Συμβούλιο της Επικρατείας
Συμβούλιο της Ευρώπης
Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια
Ταμείο Κέρδους Σιγαρέτων
Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων
Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων, Δικαστηρίων Ανηλίκων
Υπηρεσίες Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής
Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού
Επεξήγηση
Επιτροπή Ενάντια στα Βασανιστήρια,
Ηνωμένα Έθνη
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Ποινικά
Ζητήματα
Επιτροπή για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών, Ηνωμένα Έθνη
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης
Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, Ηνωμένα Έθνη
Επιτροπή για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα,
Ηνωμένα Έθνη
Επιτροπή για την Πρόληψη των
Βασανιστηρίων, Συμβούλιο της Ευρώπης
Committee Against Torture, United
Nations
European Committee on Crime
Problems
Committee on the Elimination of
Discriminations Against Women,
United Nations
European Commission for the
Efficiency of Justice
Committee on the Elimination
of Racial Discrimination, United
Nations
Committee on Economic, Social and
Cultural Rights, United Nations
Committee of Prevention of
Torture, Council of Europe
116
Συντομογραφία
CRC
ECRI
ECSR
FATF
GRECO
IINCAC
UNCITRAL
INODC
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Ηνωμένα Έθνη
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, Συμβούλιο της Ευρώπης
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων, Συμβούλιο της Ευρώπης
Ομάδα Εργασίας για το Ξέπλυμα
Βρώμικου Χρήματος
Ομάδα Χωρών ενάντια στη Διαφθορά
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για
την καταπολέμηση της Διαφθοράς
Επιτροπή των HE για το Διεθνές
Εμπορικό Δίκαιο
Γραφείο Ηνωμένων Εθνών για τα
Ναρκωτικά και το Έγκλημα
Committee on the Rights of the
Child, United Nations
European Commission against
Racism and Intolerance, Council of
Europe
European Social Charter, Council of
Europe
Financial Action Task Force on
Money Laundering
Group of States against Corruption
United Nations Convention Αgainst
Corruption
United Nations Commission on
International Trade Law
United Nations Office on Drugs
and Crime
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Συντομογραφία
Επεξήγηση
Α.Α.Α
Αναφορά Αποτίμηση Άσκησης
Α.Δ.
Αστυνομική Διεύθυνση
Α.Ε.Α.
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Α.Ε.Χ
Ασκήσεις επί Χάρτου
Α.Μ.Α.Σ.
Αριθμός Μητρώου Αλιευτικού Σκάφους
Α.Μ.Υ.Ε.Ν.
Αριθμός Μητρώου Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
Α.Π.Σ.
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Α.Σ.
Αστυνομικός Σταθμός
Α.Τ.
Αστυνομικό Τμήμα
Α.Τ.Π.
Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας
Α/Δ
Αεροδρόμιο
Α/Κ
Αλιευτικό
Α/Φ
Αεροσκάφος
ΑC/ΛΣ
Αεροσκάφος Λιμενικού Σώματος
Α.Ε.Ν.
Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού
Αεροσκάφος
Α/Φ
Ανθγος
Ανθυποπυραγός
Αντγος Π.Σ.
Αντιστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος
Αντχος
Αντιπύραρχος
Αξκος
Αξιωματικός
Απστης
Αρχιπυροσβέστης
Απχος
Αρχιπύραρχος
ΑΣΝΑ
Ανακριτικά Συμβούλια Ναυτικών Ατυχημάτων
Β.Α.Σ
Βασική Απαίτηση Σχεδίασης
Β.Ε.Μ.Σ.
Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών
Γ.Α.Δ.Α.
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής
Γ.Α.Δ.Θ.
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης
118
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Συντομογραφία
Επεξήγηση
Γ.Γ.Π.Π
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Γ.Δ.Α.Ε.
Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Επισήμων
Γ.Ε.Ε.
Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών
Γ.Κ.Λ.
Γενικός Κανονισμός Λιμένα
Γ.Σ.Π.Π
Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας
Γ.Υ.Π.
Γραφείο Υποδοχής Πολιτών
Δ.Α.Α.Α.
Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών
Δ.Α.Ε.Ε.
Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού
Δ.Α.Ε.Ε.Β.
Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας
Δ.Α.Κ.Α.Θ.
Διεύθυνση Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης
Δ.Ε.Ε.Σ.Π.Π
Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας
Δ.Λ.Α.
Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας
Δ.Π.Υ.Ν.
Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού
Δ.Υ.Π.Σ.
Διεύθυνση Υγειονομικού Πυροσβεστικού Σώματος
Δ/Ξ
Δεξαμενόπλοιο
Δ.Α.
Διεύθυνση Ασφάλειας
Δ.Α.Ν.
Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας
Δγη
Διαταγή
Δ.Δ.Σ.
Διεθνές Διακριτικό Σήμα
ΔΕΜΕΜ
Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων
ΔΙ.ΑΣ.
Δίκυκλη Αστυνόμευση
ΔΙ.Π.ΥΛ.
Διαχείριση Πυροσβεστικού Υλικού
ΔΙΕΥΘ.ΕΠ
Διευθύνον Επιτελείο
ΔΚΒ’
Διευθυντής Κλάδου Β’
Δκση
Διοίκηση
Δκτης
Διοικητής
Δοκ.
Δόκιμος
Δ.Π.Θ.Π.
Διεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
ΔΠΘΠ - Α΄
Διεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - Τμήμα Α΄
Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ρύπανσης
119
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Συντομογραφία
Επεξήγηση
ΔΠΘΠ - Β΄
Διεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - Τμήμα Β΄
Μελετών και Προγραμματισμού
ΔΠΘΠ - Γ΄
Διεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - Τμήμα Γ΄
Διεθνούς Συνεργασίας σε Θέματα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
ΔΠΘΠ - Δ΄
Διεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - Τμήμα Δ΄
Τεχνικού Εξοπλισμού
Ε.Α.Μ.
Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο
Ε.Α.Π.Σ.
Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
E.Δ.Π.
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιπολιών
Ε.Ε.Χ
Εθνικός Εναέριος Χώρος
E.K.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ε.Κ.Α.Μ.
Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα
Ε.Κ.Ε.Τ.Α.
Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων Τάξης και Ασφάλειας
Ε.Κ.Λ.
Ειδικός Κανονισμός Λιμένα
Ε.Μ
Εθνική Μονάδα π.χ Europol
Ε.Μ.Α.Κ.
Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών
Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Α.Τ.Κ.
Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας, Αθλητικής
Αλιείας και Τεχνικής Κολύμβησης
Ε.Π.Σ.Α.
Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Αλιείας
Ε.Σ.
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Ε.Σ.Δ
Εθνικό Σχέδιο Δράσης
Ε.Υ.Π
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών
Ε.Χ.Υ
Ελληνικά Χωρικά Ύδατα
Ε/Γ
Επιβατηγό
Ε/ΕΚΣΕΔ
Επόπτης ΕΚΣΕΔ
Ε/Π
Ελικόπτερο
Εγκ.
Εγκύκλιος
Εθελ. Π.Κ.
Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο
Εθελ. Π.Σ.
Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός
Ε.Κ.Δ.
Ευρωπαϊκό Κέντρο Δεδομένων LRIT
Ε.Κ.ΘΑ.Σ.
Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Συνόρων
Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.
Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης
120
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Συντομογραφία
Επεξήγηση
Ε.Ν.Α.
Έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου
Επγος
Επιπυραγός
Η.Σ.Κ.Ε.Α.
Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής Εφαρμογών Αλιείας
Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.
Ηλεκτρονικό Σύστημα Κράτησης Θέσεων και Εκδοσης Εισιτηρίων
Επιβατών και Αποδείξεων Μεταφορας Οχημάτων
ΗC/ΛΣ
Ελικόπτερο Λιμενικού Σώματος
Θ.Ε.Π.Ε.Κ.
Θάλαμος Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου της
Κυκλοφορίας
Ι.Ε.Π.Υ.Α.
Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
Κ.Α.Μ.
Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο
Κ.Δ.Κ.
Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας
Κ.Ε.Π.Π
Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας
Κ.Ε.Υ.Π.Σ.
Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος
Κ.Λ.Χ - Λ.Χ - Υ/Χ
Κεντρικό Λιμεναρχείο - Λιμεναρχείο - Υπολιμεναρχείο
Κ.Λ/Χ
Κεντρικό Λιμεναρχείο
Κ.Ν.Ν
Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά
Κ.Π.Α.
Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας
Κ.Π.Α.Π
Κοινό Περιβάλλον Ανταλλαγής Πληροφοριών
Κ.Σ.Ο.Π.Π
Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
Κ.Α.Δ./ΛΣ
Κέντρο Άμεσης Δράσης Λιμενικού Σώματος
Κ.Α.Ο./ΛΣ
Κεντρική Αποθήκη Οπλισμού Λιμενικού Σώματος
ΚΕ.ΜΕ.Α.
Κέντρο Μελετών Ασφαλείας
ΚΕ.ΣΥ.Δ.Ε.Π.
Κέντρο Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών
Κ.Ε.Α./ΛΣ
Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος
Κ.ΕΠΙΧ./ΛΣ
Κέντρο Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος
Κ.Σ.Σ.
Κώδικας Συνόρων Σενγκεν
Λ/Σ
Λιμενικός Σταθμός
Μ.Α.Ε.
Μόνιμη Αστυνομική Εγκύκλιος
M.E.A
Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία
M.E.A. Ε.Ε.
Μόνιμη Αντιπροσωπεία Στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Μ.Α.Λ.Σ.
Μοίρα Αεροπλάνων Λιμενικού Σώματος
121
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Συντομογραφία
Επεξήγηση
Μ.Ε.Λ.Σ.
Μοίρα Ελικοπτέρων Λιμενικού Σώματος
Μ.Υ.Α./ΛΣ
Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λιμενικού Σώματος
Ν/Γ
Ναυαγοσωστικό
Ν/Γ/ΛΣ
Ναυαγοσωστικά Λιμενικού Σώματος
Ο.Α.Α
Ομάδα Αξιολόγησης Άσκησης
Ο.Ε
Οργανωμένο έγκλημα
Ο.Ε.Π.Τ.Α.
Ομάδα Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων
Ο.Θ.Π
Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική
Ο.Μ.Κ
Όπλα Μαζικής Καταστροφής
Ο.Π.Κ.Ε.
Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας
Ο.ΣΧ.Α
Ομάδα Σχεδιασμού Άσκησης
Ο/Γ
Οχηματαγωγό
Π.Α.Θ/Λ.Σ
Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης/Λιμενικού Σώματος
Π.Δ.Π.Υ.
Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
Π.Κ.
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο
Π.Λ.Σ
Περιπολικό Λιμενικού Σώματος
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού
Σώματος
Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συμβασιούχων Πυρόσβεσης Διάσωσης
Π.Π.Λ.Σ
Περιπολικό Πλοίο Λιμενικού Σώματος
Π.Σ.
Πυροσβεστικό Σώμα
Π.Σ.
Πυροσβεστικός Σταθμός
Π.Σ. Λιμένα
Πυροσβεστικός Σταθμός Λιμένα
Π.Υ.
Πυροσβεστική Υπηρεσία
Π.Υ. (Κ/Α)
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κρατικού Αεροδρομίου
Π.Υ. (Π/Α)
Πυροσβεστική Υπηρεσία Πολεμικού Αεροδρομίου
Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βιομηχανικής Περιοχής
Π/Κ
Πλοηγός Κυβερνήτης
Π/Μ
Πλοηγός Μηχανικός
Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ.
Περί Ασφάλειας Ανθρώπινης Ζωής Εν Θαλάσση
Π.Α.Θ./Λ.Σ.
Πλοία Ανοιχτής Θαλάσσης Λιμενικού Σώματος
122
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Συντομογραφία
Επεξήγηση
Πγος
Πυραγός
Π.Λ.Σ.
Περιπολικά Λιμενικού Σώματος
Π.Ο.ΔΙ.Ν
Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών
Π.Π.Λ.Σ.
Περιπολικά Πλοία Λιμενικού Σώματος
Π/Π
Πυροσβεστικό Πλοιάριο
Πυρ/κό
Πυροσβεστικό
Πυρμος
Πυρονόμος
Πυρστης
Πυροσβέστης
Πχος
Πύραρχος
Ρ/Κ
Ρυμουλκό
Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε
Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης
Έκτασης
Σ.Δ.Α.Α
Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών
Σ.Δ.Ο.Ε
Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
Σ.ΔΙ.Ν
Σχολείο Δίωξης Ναρκωτικών
Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.
Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Πυροσβεστικού
Σώματος
Σ.Ο
Συντονιστική Οδηγία
Σ.Π.Ε.Κ.
Συντονιστικό Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κέντρο
Σ.Σ.
Συνεργεία Σήμανσης
Σ.Σ.Φ.
Σημεία Σήμανσης Φυλακών
Σ.Ε.Θ.Κ.
Σχολή Ελεγκτών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας
Σ.ΚΥ.ΠΕΡ.Σ.
Σχολή Κυβερνητών Περιπολικών Σκαφών
Σ.Ν.Ο.
Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο
Σ.Ο.Τ.Ε.
Συνοριακές Ομάδες Ταχείας Επέμβασης
Σ.Τ.Ο.
Συντονιστικό Τοπικό Όργανο
Τ.Α.Ε.
Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων
Τ.Α.Μ.Ε
Τεχνολογικό Ατύχημα Μεγάλης Έκτασης
Τ.Α.Τ.
Τμήμα Αποκατάστασης Τάξης
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων
στα Σώματα Ασφαλείας
Τ.Ε.Ε.
Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών
123
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Συντομογραφία
Επεξήγηση
Τ.ΕΙ.Μ.Ο.
Τμήμα Ειδικής Μετεκπαίδευσης Οδηγών
Τ.ΜΕ.Τ.
Τμήματα Μέτρων Τάξης
Τ.Υ.Π.Σ.
Ταμείο Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος
Τ.Ε.Σ.
Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων
Y.A.
Υπεύθυνη Αρχή
Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε.
Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Βορείου
Ελλάδος
Υ.Α.Τ.
Υποδιεύθυνση Αποκαταστάσεως Τάξης
Υ.Ε.Ε.Β.Ε.
Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος
Υ.Ε.Μ.Ε.Α.
Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας
Υ.Ε.Μ.Π.Σ.
Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος
Υ.Κ.Ε.Α. - 112
Υπηρεσία Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112
Υ.Μ.Ε.Τ.
Υποδιεύθυνση Μέτρων Τάξης
Υ.ΝΟ.Π.
Υφιστάμενο Νομοθετικό Πλαίσιο
Υ.Ο.Σ
Υποστηρικτική Ομάδα Συντονιστή Άσκησης
Υ.Π.τ.Π/Γ.Γ.Α.Ν/Δ.Α
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/ Γενική Γραμματεία
Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας/Διεύθυνση Ασφάλειας
Υ.Π.τ.Π/Γ.Γ.Α.Ν/Δ.Α/
Τ.ΔΙ.Ν (3ο)
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Γενική Γραμματεία Ασφάλειας
Ναυσιπλοΐας/Διεύθυνση Ασφάλειας/Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών
Υ.Π.τ.Π/Γ.Γ.Α.Ν/Δ.Α/
Τ.Δ.Α.Σ (1ο)
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Γενική Γραμματεία Ασφάλειας
Ναυσιπλοΐας/Διεύθυνση Ασφάλειας/Τμήμα Διεθνούς Αστυνομικής
Συνεργασίας
Υ.Π.τ.Π/Γ.Γ.Α.Ν/Δ.Α/
Τ.Δ.Α.Σ/Γ.Α.Ε.Ε.Β
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Γενική Γραμματεία Ασφάλειας
Ναυσιπλοΐας/Διεύθυνση Ασφάλειας/Τμήμα Διεθνούς Αστυνομικής
Συνεργασίας/Γραφείο Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας
Υ.Π.τ.Π/Γ.Γ.Α.Ν/Δ.Α/
Τ.Δ.Α.Σ/Γ.Γ.Α
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Γενική Γραμματεία Ασφάλειας
Ναυσιπλοΐας/Διεύθυνση Ασφάλειας/Τμήμα Διεθνούς Αστυνομικής
Συνεργασίας/Γραφείο Γενικής Ασφάλειας
Υ.Π.τ.Π/Γ.Γ.Α.Ν/Δ.Α/
Τ.ΔΙ.Ν/Κ-9
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/ Γενική Γραμματεία Ασφάλειας
Ναυσιπλοΐας/Διεύθυνση Ασφάλειας/Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών/
Κλιμάκιο Εκπαιδευτών - Συνοδών Χειριστών Αστυνομικών Σκύλων
Υ.Π.τ.Π/Γ.Γ.Α.Ν/Δ.Α/
Τ.Κ.Α (2ο)
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Γενική Γραμματεία Ασφάλειας
Ναυσιπλοΐας/Διεύθυνση Ασφάλειας/Τμήμα Κρατικής Ασφάλειας
Υ.Π.τ.Π/Γ.Γ.Α.Ν/Δ.Κ.Β΄
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Γενική Γραμματεία Ασφάλειας
Ναυσιπλοΐας/Διευθυντής Κλάδου Β΄
124
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Συντομογραφία
Επεξήγηση
Υ.Π.τ.Π/Γ.Γ.Α.Ν/
Ε.Κ.Θ.Α.Σ
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Γενική Γραμματεία Ασφάλειας
Ναυσιπλοΐας/Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Συνόρων
Υ.Π.τ.Π/Σ.Ο.Δ.Ν Ε.Μ.Π
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Συντονιστικό Όργανο Δίωξης
Ναρκωτικών - Εθνική Μονάδα Πληροφοριών
Υ.Τ.Ε.Β.Ε.
Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος
ΥΕΜ/ΛΣ
Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Λιμενικού Σώματος
ΥΠ.ΑΣ.Ε.Κ.
Υποδιεύθυνση Αστυνομικών Επιχει
Υπγος
Υποπυραγός
Υπξκος
Υπαξιωματικός
Υπρστης
Υπαρχιπυροσβέστης
Υπτγος Π.Σ.
Υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος
ΥΠΤΠ/ΛΣ/Δ.Τ.Υ-ΕΜΕΜ Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Επιχειρησιακών Μέσων και
Ειδικών Μονάδων Λ.Σ.
ΥΠΤΠ/ΛΣ/ΕΒ/Λ.Σ
Επισκευαστική Βάση Λιμενικού Σώματος
ΥΠΤΠ/ΛΣ/ΚΕΦ/ΛΣ
Κέντρο Εφοδιασμού Λιμενικού Σώματος.
Φ/Γ
Φορτηγό
Φ/Γ Δ/Χ
Φορτηγό Δημοσίας Χρήσης
Χ.Β.Ρ.Π
Χημικό/ς, Βιολογικό/ς, Ραδιολογικό/ς, Πυρηνικό/ς (συμβάν/
παράγοντας)
Χ.Θ
Χωρική Θάλασσα
199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.
Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Πυροσβεστικού
Σώματος
AC
Advisory Committee/ Συμβουλευτική Επιτροπή του IMSO
A.I.S.
Automatic Identification System / Αυτόματο Σύστημα
Αναγνώρισης Πλοίου
B.M.M.
Blue Mass Med
C.T.C
Counter Terrorism Committee
C4I
Command, Control, Coordination, Communication & Intelligence
C.B.D.
Capacity Building Division
C.C.TV.
Closed Circuit Television / Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης
CECLAD-M
Centre de Coordination pour la Lutte Anti Drogue en
Mediterrane΄e
125
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Συντομογραφία
Επεξήγηση
C.I.S.E.
Common Information Sharing Environment / Κοινό Περιβάλλον
Ανταλλαγής Πληροφοριών
COLREG
Collision Αvoidance Regulation / Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής
Συγκρούσεων
COSPAS
Cosmicheskaya Sistyema Poiska Avariynich Sudov-Space System
for the search of vessels in distress/Δορυφορικό Σύστημα για την
έρευνα πλοίων σε κίνδυνο
C.R.A.T.E.
Central Registry οf Available Technical Equipment
C.S.P.
Communication Service Provider/Πάροχος Υπηρεσιών
Επικοινωνιών
C.T.R.
Conformance Test Report / Έκθεση Συμμόρφωσης
D.E.A
Drug Enforcement Administration
D.D.P.
Data Distribution Plan / Σχέδιο Διανομής Δεδομένων LRIT
D.D.R.
Data Distribution Region/Περιοχή Διανομής Δεδομένων
E.B.F.
External Borders Fund
E.C.D.I.S.
Electronic Chart Display and Information System
E.L.T.
Emergency Locator Transmitter/Ραδιοφάρος εντοπισμού θέσης
κινδύνου αεροσκάφους
E.M.S.A.
European Maritime Safety Agency/Ευρωπαϊκός Οργανισμός για
την Ασφάλεια στη θάλασσα
E.P.I.R.B.
Emergency Position Indicating Radio Beacon/Ραδιοφάρος
ένδειξης θέσης κινδύνου πλοίου
E.P.N.
European Patrols Network
E.S.A.
European Space Agency / Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος
E.T.A.
Estimated Time of Arrival /Εκτιμώμενη Ώρα Άφιξης
E.T.D.
Estimated Time of Departure/Εκτιμώμενη Ώρα Αναχώρησης
E.U.D.C.
European Union LRIT Data Center / Ευρωπαϊκό Κέντρο
Δεδομένων LRIT
EURO.SUR.
European Surveillance
E.W.G.
Expert Working Group / Ομάδα Εργασίας Ειδικών
F.I.R.
Flight Information Region/Περιοχή πληροφοριών πτήσης
F.J.S.Ts.
FRONTEX JOINED SUPPORT Teams
F.O.C.
Full Operational Capability/Πλήρης Επιχειρησιακή Ικανότητα
126
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Συντομογραφία
Επεξήγηση
F.O.O.
Frontex Operational Office
F.R.A.N.
Frontex Risk Analysis Network
FRONTEX
Οργανισμός για το συντονισμό Επιχειρήσεων στα Εξωτερικά
Σύνορα της Ε.Ε
GEOLUT
Geostationary Earth Orbit Local User Terminal/ Τοπικός
τερματικός σταθμός λήψης δορυφορικών δεδομένων στο
σύστημα GEOSAR
GEOSAR
Geostationary Satellite System for Search and Rescue/Σύστημα
γεωστατικών δορυφόρων για την Έρευνα και Διάσωση
G.I.S.
Geographic information system / Γεωγραφικά Συστήματα
Πληροφοριών
G.P.S.
Global Positioning System / Παγκόσμιο Σύστημα Θεσιθεσίας
H.F.
High Frequency
I.A.L.A
International Association of Lighthouse Authorities/Διεθνής
Οργανισμός Υπηρεσιών Φάρων
I.M.O
International Maritime Organization
I.C.A.O.
International Civil Aviation Organization/Διεθνής Οργανισμός
Πολιτικής Αεροπορίας
I.C.C.
International Coordination Center
I.D.E.
International Data Exchange / Διεθνές Κέντρο Ανταλλαγής
Δεδομένων
I.M.S.O.
International Mobile Satellite Organization/Διεθνής Οργανισμός
Κινητών Δορυφορικών Επικοινωνιών
I.O.C.
Initial Operational Capability/Αρχική Επιχειρησιακή Ικανότητα
I.T.U.
International Telecommunication Union/Διεθνής
Τηλεπικοινωνιακός Οργανισμός
J.C.B.
Joined Coordination Board
JOs
JOINT Operations
L.R.I.T.
Long - Range Identification and Tracking for ships System/
Σύστημα Αναγνώρισης και Εντοπισμού Πλοίων Μακράς
Αποστάσεως
LEOLUT
Low Earth Orbit Local User Terminal/ Τοπικός τερματικός
σταθμός λήψης δορυφορικών δεδομένων στο σύστημα LEOSAR
LEOSAR
Low Earth Orbit Satellite System for Search and Rescue/Σύστημα
δορυφόρων πολικής τροχιάς για την Έρευνα και Διάσωση
127
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Συντομογραφία
Επεξήγηση
L.O.A.M.
Liaison Officer Of Aerial Means
L.Os
LIAISON Officers
L.U.T.
Local User Terminal/Τοπικός τερματικός σταθμός λήψης
δορυφορικών δεδομένων
MAOC-N
Maritime Analysis and Operation Centre - Narcotics
M.A.R.E.S.
Mediterranean AIS Regional Exchange System / Περιοχικό
Σύστημα Ανταλλαγής Δεδομένων AIS Μεσογείου
M.C.C.
Mission Control Centre/Κέντρο Ελέγχου Αποστολών λήψης και
διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου
MedAIS
Mediterranean Automatic Identification System / Περιοχικό
Σύστημα Ανταλλαγής Δεδομένων AIS Μεσογείου
MEOLUT
Medium Earth Orbit Local User Terminal/ Τοπικός τερματικός
σταθμός λήψης δορυφορικών δεδομένων στο σύστημα MEOSAR
MEOSAR
Medium Earth Orbit Satellite System for Search and Rescue/
Σύστημα δορυφόρων μέσης απόστασης για την Έρευνα και
Διάσωση
M.F.
Medium Frequency
M.I.D.
Maritime Identification Digits/Κωδικός Διακριτικού Χώρας
Μ.Μ.S.I.
Maritime Mobile Service Identity / Διακριτικό Σταθμού Πλοίου
M.S.C.
Maritime Safety Committee / Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του
IMO
M.S.S.
Maritime Support Services / Υπηρεσίες Υποστήριξης Ναυτιλιακών
Εφαρμογών
N/VTMIS
National Vessel Traffic and Monitoring System/Εθνικό Σύστημα
Διαχείρισης &Πληροφοριών κυκλοφορίας πλοίων
N.C.A.
National Competent Authority / Αρμόδια Εθνική Αρχή
ΝΕs
NATIONAL Experts
NOs
NATIONAL Officers
O.LA.F
Office Europeen de Lutte Antifraud
OJT
On the Job Training
Paris MoU
Paris Memorandum of Understanding Μνημόνιο Συνεννόησης
των Παρισίων
P.L.B.
Personal Locator Beacon/Ραδιοφάρος εντοπισμού θέσης
κινδύνου προσώπου
128
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Συντομογραφία
Επεξήγηση
P.R.N.
Pool Resources Network
R.A.
Responsible Authority
RABITs
Rapid Border Intervention Teams
R.A.U.
Frontex Risk Analysis Unit
R.C.C.
Rescue Coordination Center/Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και
Διάσωσης
R.D.F.
Radio Direction Finder
R.F.
Radio Frequency / Ραδιοσυχνότητα
S.E.C.I
South Eastern Cooperation Initiative
S.O.C.A
Serious Organised Crime Agency
S-AIS
Satellite-based Automatic Identification System / Δορυφορικό
Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης Πλοίου
S.A.R.
Search And Rescue/Έρευνα και Διάσωση
SARSAT
Search and Rescue Satellite - Aided Tracking/Έρευνα και Διάσωση
υποβοηθούμενη Δορυφορικά
S.A.R.T.
Search And Rescue Radar Transponder/Αναμεταδότης ραντάρ για
την Ε&Δ
S.B.C.
Schengen Borders Code
S.B.C.
Sea Borders Center
S.B.S.
Sea Borders Sectors
SCHEVAL
Schengen Evaluation
S.O.L.A.S.
Safety of Life At Sea/Ασφάλεια της Ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα
S.P.O.C.
Search and Rescue Point of Contact/Σημείο Επαφής για θέματα
Έρευνας και Διάσωσης
S.R.R.
Search and Rescue Region/Περιοχή ευθύνης για θέματα Έρευνας
και Διάσωσης
SSAS Beacon
Ship Security Alert System Beacon/Ραδιοφάρος συναγερμού
ασφαλείας πλοίου που απειλείται από έκνομη ενέργεια
S.S.N.
SafeSeaNet / Δεν αποδίδεται στην Ελληνική γλώσσα
T.F.
Task Forces Ομάδες Εργασίας
T.E.G.
Technical Evaluation Group Ομάδα τεχνικής Αποτίμησης
129
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Συντομογραφία
Επεξήγηση
TETRA
Terrestrial Trunked Radio / Ψηφιακό Συγκαναλικό Ραδιοδίκτυο
Επικοινωνιών
T.H.E.T.I.S.
The Hybrid European Targeting and Inspection System
U.N.H.C.R
United Nations High Commissioner for Refugees (Ύπατη
Αρμοστεία του Ο.Η.Ε για τους Πρόσφυγες)
U.H.F.
Ultra High Frequency
U.W.I.
User Web Interface / Διαδικτυακή διεπαφή χρήστη
V.H.F.
Very High Frequency
W.R.C.
World Radio-communication Conference/Παγκόσμια Διάσκεψη
Ραδιοεπικοινωνιών της ITU
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Συντομογραφία
Α.Ι.Αιγ.Σπουδών
Α.Ι.Ηπειρ.
Σπουδών
Α.Ι.Θεσ.
Σπουδών
Α.Ι.Κρητ.
Σπουδών
Α.Ι.Μακ.Θρακ.
Σπουδών
Α.Ι.Πελ.Σπουδών
Α.Μ.Η.
Α.Μ.Θ.
Α.Π.
Α.Π.Ε.
Α.Σ.Τ.Ε.
Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.
Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.
ΑΓΡΟ.Τ.Η.Μ.Α.
Α.Ε.
Β.Χ.Μ.
Γ.Γ.Ε.Α.
Γ.Γ.Ο.Α.
Γ.Γ.Π.Τ.Υ.
Γ.Γ.Τ.
Γ.Δ.Α.Μ.Τ.Ε.
Γ.Δ.Α.Π.Κ
Γ.Δ.Σ.Π.
Γ.Ε.Π.Ο.Ε.Τ
Δ.Α.Α.Μ.
Επεξήγηση
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Ηπειρωτικών Σπουδών
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κρητολογικών Σπουδών
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Πελοποννησιακών Σπουδών
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Άξονας Προτεραιότητας
Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων
Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης
Ανώτερη Σχόλη Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου
Ανώτερη Σχόλη Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου
Αγροτικός Τουρισμός και Ήπιες Μορφές Αναψυχής Α.Ε. (καταργήθηκε αναμένεται αντικατάσταση)
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης
Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης
Γενική Γραμματεία Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής
Γενική Γραμματεία Τουρισμού
Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών ΄Εργων
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού
Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού
Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων
132
Συντομογραφία
Δ.Α.Β.Μ.Μ.
Δ.Α.Ν.ΣΜ.
Δ.Β.Μ.Α.
Δ.Ε.Ε.Μ.Π.Κ.
Δ.ΕΙ.Τ
Δ.Μ.Ε.Ε.Π.
Δ.Μ.Μ.Π.Κ.
Δ.ΜΟΥΣ.
Δ.Ο.Ε.Π.Υ.
Δ.Σ.Α.Ν.Μ.
Δ.Τ.Π.Α.
Δ.Τ.Φ.Κ.
ΔΙ.ΓΡΑΜ.
ΔΙ.ΘΕ.Χ.
ΔΙ.Κ.Ο.Μ.
ΔΙ.ΝΕ.ΠΟ.Κ.
ΔΙ.ΝΕ.Σ.Α.Κ.
ΔΙ.Π.Α.
ΔΙ.Π.Δ.
ΔΙ.Π.Κ.Α.
ΔΙ.Π.Τ.
ΔΙ.Τ.Ε.Α.
Ε.Α.Ι.Α.Σ.
Ε.Α.Μ.
Ε.Α.Χ.Α. Α.Ε.
Ε.Β.Α.
Ε.Ε.Τ.Ε.
Ε.Θ.
Ε.Ι.Π.
Ε.Κ.Κ.
Ε.ΚΕ.ΒΙ.
Ε.ΚΕ.ΒΥ.Μ.Μ.
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων
Διεύθυνση Αναστήλωσης Νεωτέρων και Συγχρόνων Μνημείων
Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων
Διεύθυνση Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων
Διεύθυνση Εικαστικών Τεχνών
Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Διεύθυνση Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων
Διεύθυνση Μουσικής
Διεύθυνση Οργάνωσης, Εκπαίδευσης και Ποιότητας Υπηρεσιών
Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων
Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών
Διεύθυνση Τοπογραφήσεων, Φωτογραμμετρίας και Κτηματολογίου
Διεύθυνση Γραμμάτων
Διεύθυνση Θεάτρου και Χορού
Διεύθυνση Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων
Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Διεύθυνση Πολιτιστικών Δράσεων
Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Διεύθυνση Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης
Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε.
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος
Εθνικό Θέατρο
Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού
Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων
133
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Συντομογραφία
Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ.
Ε.Λ.Σ.
Ε.Μ.Σ.Τ.
Ε.Ο.Τ.
Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.
Ε.Π.Ε.Σ.Τ.
Ε.Π.Κ.Α.
Ε.Π.Κ.Δ.
Ε.Π.Μ.Α.Σ.
Ε.Π.Σ Νοτ.
Ελλάδας
Ε.Π.Σ.Βορ.
Ελλάδας
Ε.Π.Ψ.Σ.
Ε.Σ.Λ.
Ε.Σ.Μ.Ε.Θ
Ε.ΣΥ.Λ.Α.
Ε.Τ.Α. Α.Ε.
Ε.Τ.Ο.Α.Α.
Ε.Τ.Ο.Σ. Κ.Ο.Α.
Ε.Τ.Ο.Σ. Κ.Ο.Θ.
Ε.Υ.Δ.
Ε.Υ.Δ. Ε./Ε.Π.Τ.Α.
Επεξήγηση
Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και Χορού
Εθνική Λυρική Σκηνή
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού
Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδας
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση
Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Τουριστικών Eπιχειρήσεων)
Ελληνικός Σύνδεσμος Μεσιτών & Εμπειρογνωμόνων Θαλαμηγών
Εθνικό Σύστημα Λιμένων Αναψυχής
Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.
Εταιρία Οικονομικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Αθηνών
Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών
Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων / Εγκαταστάσεων Πολιτιστικής και Τουριστικής
Ανάπτυξης
Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Α.Ε.
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστι­
κότητα - Επιχειρηματικότητα
Ε.Υ.Θ.Υ.
Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης
Ε.Υ.Ο.Π.Σ.
Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Ε.Υ.ΠΕ.
Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος
Ε.Υ.Σ.Δ.Ε.Δ.
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων Τομέα
Τομέα Τουρισμού Τουρισμού (του πρώην Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης)
Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π.
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων
134
Συντομογραφία
Ε.Υ.ΤΟ.Π.
Ε.Φ. ΑΕ
Ε.Φ.Δ.
ΕΠΙΓΡ.ΜΟΥΣ.
Ι.Τ.Ε.Π.
Κ.Α.Σ.
Κ.Θ.Β.Ε.
Κ.Θ.Π.
Κ.Μ.Σ.Τ.
Κ.Ο.Α.
Κ.Ο.Ε.Μ.
Κ.Ο.Θ.
Κ.Σ.Ν.Μ.
Κ.Σ.Ο.Τ.
Κ.Σ.Τ.
Κ.Ω.Θ.
ΚΕ.Π.Α.Τ.
ΚΕΝΤ.ΛΙΘΟΥ
Λ.Ε.Μ.Μ.Θ.
ΛΙ.Σ.Α.
Μ.ΑΣΙΑΤ.ΤΕΧΝ.
Μ.Β.Π
Μ.Ε.Λ.Μ.Ο.ΦΑΚ.Ε
Μ.Ε.Λ.Τ.
Μ.Ε.Ο.Ε.
Μ.Μ.Ε.
Μ.Ο.Δ. Α.Ε.
Μ.Φ.Θ.
Μ.Φ.Ι.Α.Δ.Λ.
ΜΗ.Τ.Ε.
ΝΟΜ.ΜΟΥΣ
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού
Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Επιγραφικό Μουσείο
Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης
Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων
Κρατική Σχόλη Ορχηστρικής Τέχνης
Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης
Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης
Κέντρα Προπονητικού & Αθλητικού Τουρισμού
Κέντρο Λίθου
Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης
Περιοχή Λιμένων Σκαφών Αναψυχής
Μουσείο Ασιατικής Τέχνης
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη Κέντρο Εθνομουσικολογίας
Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
Μουσικός και Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ελλάδος
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (ιδιαίτερο τμήμα του κ.μ.σ.τ.)
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων
Νομισματικό Μουσείο
135
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Συντομογραφία
Ξ.Ε.Ε.
Ο.Α. Α.Ε.
Ο.Α.Ν.Μ.Α.
Ο.Λ.Σ.
Ο.Μ.Μ.Α.
Ο.Μ.Μ.Θ.
Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε
Ο.Π.Ι.
Ο.Τ.Ε.Κ.
Ο.Χ.
Π.Ε.Σ.Κ.Τ.Π.Τ.
Π.ΕΝ.Ε.Τ.Η.Σ.
Π.Ο.Ε.Ε.Υ.Τ.Ε.
Π.Ο.Ε.Σ.Ε.
Π.Ο.Ξ.
Π.Ο.ΞΕΝ
Π.Ο.Τ.
Π.Ο.Τ.Α.
Π.Π.Ε.
Π.Π.Ε.Α
Π.Υ.Τ.
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.
Σ.Ε.Ο.Ε.Σ.
Σ.Ε.ΣΥ.Λ.Α.
Σ.Ε.Τ.Ε
Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π.
Σ.Τ.Ε.Ε.Α.
Τ.Α.Ν.Τ.Π.
Επεξήγηση
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος
Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.
Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης
Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής
Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης
Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού
Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Ορχήστρα Χρωμάτων
Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πάνορμου
Τήνου
Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματικών Τουριστικών Ημερόπλοιων Σκαφών
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών
Επαγγελμάτων
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών
Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού
Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης
Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση
Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)
Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Διαμερισμάτων
Ελλάδος
Σύνδεσμος Ελλήνων Οργανωτών Εκθέσεων και Συνεδρίων
Σχέδιο Εθνικού Συστήματος Λιµένων Αναψυχής
Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
Σωματείο Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώ­
ματος
Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκίνητων
Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών & Τουριστικών Πρακτόρων
136
Συντομογραφία
Τ.Α.Π.Α.
Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.
Τ.Ε.Α.Δ.Υ.
Τ.Ε.Ο.Μ.
Τ.Λ.
ΤΑ.Π.Ι.Τ.
Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε.
Υ.Σ.Μ.Α.
ΥΠ.ΠΟ.Τ.
Φ.Κ.Θ.
A.C.B.
A.I.I.
ADS
Att.
BSEC
BSEC/PERMIS
Cc.:
CSR
DG
E.C.T.A.A.
EDEN
ELAGRO
EMAS
ETC
ETD
EU
(EU) ECOLABEL
EUROMED
F.E.G
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων
Τουριστική Επιχείρηση Οδικών Μεταφορών
Τουριστικός Λιμένας
Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ξενοδοχοϋπαλλήλων)
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων
Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Athens Convention Bureau/ Γραφείο Συνεδρίων Αθηνών
Adriatic & Ionian Initiative
Approved Destination Status
Attention (Υπόψη)
Organization of the Black Sea Economic Cooperation
Organization of the Black Sea Economic Cooperation / Permanent
International Secretariat
Carbon copy (Κοινοποίηση)
Corporate Social Responsibility
Directorate General
European Travel Agents αnd Tour Operators’ Αssociations
European Destinations of Excellence
Greek Sustainable Tourism Organization
Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (Eco-Management and
Audit Scheme)
European Travel Commission
European Tourism Day
European Union
Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα
The Euro-Mediterranean Partnership
European Federation Of Tourist Guides Associations/ Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία Ξεναγών
137
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Συντομογραφία
GNTO
H.A.P.C.O./
Σ.ΕΠ.Ο.Σ.
H.A.T.T.A
HAPCO
I.C.B.S.S
ICT
INTERREG
ISO 14001
JEREMIE
JESSICA
MoU
MS
O.E.C.D
P.A.B.S.E.C
R.N.
SMEs
TAC
TSG
UNWTO
W.T.T.C
Επεξήγηση
Greek National Tourism Organisation
Hellenic Association Of Professional Congress Organizers/ Σύνδεσμος
Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων
Hellenic Association Of Tourism And Travel Agents
(Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων)
Hellenic Association of Professional Congress Organizers
International Center for Black Sea Studies
Information Communication Technology
Κοινοτική Πρωτοβουλία - Προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις Μικρομεσαίες και τις Μεσαίες Επιχειρήσεις
(Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises)
Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα
(Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas)
Memorandum of Understanding
Member States
Organization For Economic Co-operation & Development
Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation
Reference Number
Small and Medium (Sized) Enterprises
Tourism Advisory Committee
Tourism Sustainability Group
United Nations World Tourism Organization (Παγκόσμιος Οργανισμός
Τουρισμού)
World Travel & Tourism Council
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Συντομογραφία
Επεξήγηση
(Α) Υ.Α.Λ.Ε.
(Αναπληρωτής) Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (D)PFSO
(Deputy) Port Facility Security Officer
(Α)Α.Α.Π.
(Αναπληρωτής) Αξιωματικός Ασφάλειας Πλοίου (D)SSO (Deputy) Ship
Security Officer
(Α)Υ.Α.Ε.
(Αναπληρωτής) Υπεύθυνος Ασφάλειας Εταιρείας (D)CSO (Deputy) Company
Security Officer
(Α)Υ.Α.Λ.
(Αναπληρωτής) Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμένα (D)PSO (Deputy) Port
Security Officer
(Π)Δ.Π.Α.Π.
(Προσωρινό) Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλειας Πλοίου (Ι)ISSC (Interim)
International Ship Security Certificate
(Π)ΕΣ
(Προσωρινό) Έγγραφο Συμμόρφωσης (I)DOC
(Π)Π.Α.Δ.
(Προσωρινό) Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης (I)SMC (Interim) Safety
Management Certificate
«ΠΟΣΕΙΔΩΝ»
Ι.Ν.Κ. Α.Ε.
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ινστιτούτο Ναυτικής Κατάρτισης Ανώνυμη Εταιρεία
Α.Α.Λ.
Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιμένα
Α.Α.Λ.
Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιμένα (PSA - Port Security Assessment)
Α.Α.Λ.Ε.
Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης
Α.Α.Λ.Ε.
Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (PFSA Port Facility
Security Assessment)
Α.Α.Π.
Αξιολόγηση Ασφάλειας Πλοίου (SSA - Ship Security Assessment)
Α.Ε.Ν.
Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού
Α.Λ.Δ.Υ.Σ.
Άδεια Λειτουργίας Δυναμικώς Υποστηριζόμενου Σκάφους
Α.Λ.Ε.
Ασφάλεια Λιμενικής Εγκατάστασης
Α.Λ.Τ.Σ.
Άδεια Λειτουργίας Ταχυπλόου Σκάφους
Α.ΜΗ.ΝΑ
Αριθμός Μητρώου Ναυτικού
Α.Ν.Υ.Ε.
Ανώτατη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή
Α.Ο.Α.
Αναγνωρισμένος Οργανισμός Ασφάλειας (RSO - Recognized Security
Organization)
Α.Π.Υ.Ε.Μ.
Αποθήκη Εναέριων Μέσων
140
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Συντομογραφία
Επεξήγηση
Α.Π.Υ.Π.Χ.Μ.
Αποθήκη Πλωτών και Χερσαίων Μέσων
Α.Σ.Ν.Α.
Ανακριτικά Συμβούλια Ναυτικών Ατυχημάτων
Α.Υ.Α.
Αποθήκη Υλικών Απογραφής
Α/Κ
Αλιευτικό
Α/Ψ
Αναψυχής
ΑΠ.ΙΜ.
Αποθήκη Ιματισμού
ΑΠ.ΛΙΠ.
Αποθήκη Λιπαντικών
Β.Α.Κ.Χ.Ε.Π.
Βιβλίο Αναλυτικής Καταγραφής Χρηματοοικονομικών Ενεργειών Πράξεων
Β.Ε.Α.Μ.
Βιβλίο Επιθεώρησης Ανυψωτικών Μέσων /Cargo Gear Book
Γ.Γ.Α.Ν.
Γενική Γραμματεία Ασφάλειας ΝαυσιπλοÀας
Γ.Γ.Λ.Λ.Π.
Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής
Γ.ΓΡ. ΑΙ. & Ν.Π.
Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
Γ.Δ.Δ.Υ.
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Γ.Ε.Μ.Μ.Ε
Γραφείο Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Γ.Ε.Ν.Ε.
Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας
Γ.Κ.Ε.
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Γ.Κ.Λ.
Γενικός Κανονισμός Λιμένα
Δ. Π.Σ.Π
Διεύθυνση Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά
Δ.Α.Ν.
Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας
Δ.Δ.Σ.
Διεθνές Διακριτικό Σήμα
Δ.Ε.Δ.Α.Π.Λ.Ε.
Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών
Εγκαταστάσεων
Δ.Ε.Ε.
Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δ.ΕΚ.Ν.
Δ/νση Εκπαίδευσης Ναυτικών
Δ.Ε.Μ.Ε.Μ.
Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων
Δ.Ε.Π.
Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων
Δ.Θ.Α.
Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας
Δ.Θ.Σ.
Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών
Δ.Ι.Π.Α.
Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας
Δ.Κ.Α.Δ.
Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM - Code: Ιnternational Safety
Management Code)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Συντομογραφία
141
Επεξήγηση
Δ.Κ.Ε.Ο.
Δ/νση Κανονισμών και Εποπτείας Οργανισμών
Δ.Κ.Ε.Ο./Δ.Κ.
Τμήμα Δικαστικού και Κανονισμών της Διεύθυνσης Κανονισμών και
Εποπτείας Οργανισμών
Δ.Κ.Ε.Ο./
Δ.Λ.Ε.Α.Π.
Τμήμα Διαχείρισης Λογαριασμού Επιθεωρήσεων και Αρχείου Πλοίων της
Διεύθυνσης Κανονισμών και Εποπτείας Οργανισμών.
Δ.Κ.Ε.Ο./Δ.Ο.Ν.
Τμήμα Διεθνών Οργανισμών και Νηογνωμόνων της Διεύθυνσης
Κανονισμών και Εποπτείας Οργανισμών.
Δ.Λ.Π.
Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής
Δ.Λ.Τ.
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Δ.Λ.Υ.
Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών
Δ.Μ.Κ.
Διεύθυνση Μελετών - Κατασκευών
Δ.Ν.ΕΡ.
Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας
Δ.Ν.Π.Α.
Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Δ.Ο.
Διεύθυνση Οργάνωσης
Δ.Ο.Ε.
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας
Δ.Ο.Λ.Ε.Λ.
Διεύθυνση Οργάνωσης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Λιμένων
Δ.Π.Θ.Π.
Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος
Δ.Π.Κ.Ε.
Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων
Δ.Π.Ν.Τ.
Δ/νση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
Δ.Π.Π.
Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού
Δ.Π.Π.Ρ.Α.
Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης του Αέρα
Δ.Π.Π.Ρ.Λ.
Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Λύματα
Δ.Π.Π.Ρ.Π.
Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο (International
Oil Pollution I OPPC Prevention Certificate)
Δ.Σ.
Διεθνής Σύμβαση
Δ.Σ. Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. Διεθνής Σύμβαση «Περί Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής εν Θαλάσση» I.C.
SOLAS International Convention for the Safety Of Life At Sea)
Δ.Σ.Ε.Ν./ΜΕΤ/
ΘΑΛ.
Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων
Δ.Σ.Π.
Διακριτικός Σταθμός Πλοίου
Δ.Τ.Υ.-Ε.Μ.Ε.Μ.
Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης - Επιχειρησιακών Μέσων και Εναερίων Μέσων
Δ.Υ.ΑΣ.Ο.
Διεύθυνση Υποστήριξης Ασφαλιστικών Οργανισμών
Δ/Ξ
Δεξαμενόπλοιο
142
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Συντομογραφία
Επεξήγηση
Δ/Ξ -Υ/Φ
Δεξαμενόπλοιο-υδροφόρα
Δ/Ξ-Π/Φ
Δεξαμενόπλοιο-πετρελαιοφόρο
ΔΕ.Κ.Π.Α.
Δελτίο Κίνησης Πλοίων Αναψυχής
ΔΕΝΕΝ
Διοικητική Επιτροπή Ναυτικών Επιτάξεων και Ναυλώσεων
ΔΙ.Κ.Α.Π.Λ.Ε.
Διεθνής Κώδικας Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS
Code International Ship and Port Facility Security Code)
Δ.Ν.Ο.
Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός
Ε.Α.Δ.
Εγχειρίδιο Ασφαλούς Διαχείρισης (SMM - Safety Management Manual)
Ε.Γ.Ο.Ν.
Επαρχιακό Γραφείο Οίκου Ναύτου
Ε.Ε.Α
Ένωση Επιχειρήσεων Ακτοπλοΐας
Ε.Ε.Α.Π
Επιτροπή Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών
Ε.Ε.Ε.
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
Ε.Ε.Ν
Ένωση Επιχειρήσεων Ναυτιλίας
Ε.Ε.Ν.Μ.Α.
Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων
Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.
Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής.
Ε.Κ.Α.
Εθνικός Κανονισμός Ασφαλείας.
Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.
Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης
Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.
Ειδικός Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών
Ε.Ν.
Εστία Ναυτικών
Ε.Ν.Ε.Σ.Π.Υ.
Επιθεωρήσεων Ναυτιλιακού Εξοπλισμού Σωστικών Μέσων και Πυρασφάλειας
Ε.Π.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ε.Π.ΑΛ.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας
Ε.Π.Ο
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
Ε.Π.Π.
Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών
Ε.Ρ.Φ.Λ.
Επιτροπή Ρύθμισης Φορτοεκφορτώσεων Λιμένα
Ε.Σ.Α.Λ.
Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων
Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ.
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας
Ε.Τ.Α.
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας
Ε.Υ.
Ενδιαίτησης-Υγιεινής
Ε/Γ
Επιβατηγό
Ε/Γ-Α/Ψ
Επιβατηγό-αναψυχής
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Συντομογραφία
Ε/Γ-Δ/Ρ
143
Επεξήγηση
Επιβατηγό-δρομολογιακό
Ε/Γ-Δ/Ρ-Ο/Γ-ΑΝ Επιβατηγό-δρομολογιακό-οχηματαγωγό-ανοικτού τύπου
Ε/Γ-Δ/Ρ-Ο/Γ-ΚΛ Επιβατηγό-δρομολογιακό-οχηματαγωγό-κλειστού τύπου
Ε/Γ-Ο/Γ
Επιβατηγό Οχηματαγωγό Πλοίο
Ε/Γ-Τ/Ρ
Επιβατηγό-Τουριστικό
Ε/Γ-Τ/Ρ-Υ/Γ
Επιβατηγό-Τουριστικό-Υδροπτέρυγο
Ε/Γ-Υ/Γ
Επιβατηγό Υδροπτέρυγο
Ε/Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.
Επόπτης ΕΚΣΕΔ
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Ζ.Λ.
Ζώνη Λιμένα
Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.
Ηλεκτρονικό Σύστημα Κράτησης Θέσεων και Έκδοσης εισιτηρίων Επιβατών
και Αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων
Θ.Ζ.Λ.
Θαλάσσια Ζώνη Λιμένα
Ι.Ι.Ε.Ν.
Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας
ΙΝ.ΑΛ.Ε.
Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας
ΙΧ.Σ.
Ιχθυογεννητικός Σταθμός
Κ.Α.Α.Ν.
Κεφάλαιο Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών
Κ.Α.Ε.Ο.
Κεφάλαιο Ασφάλισης Επιβατών και Οχημάτων
Κ.Δ.Ν.Δ.
Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου
Κ.Ε.Α.Ν.
Κεφάλαιο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών
Κ.Ε.Ε.Π.
Κλάδος Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων
Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Π-Μ
Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων Μηχανικών
Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./ΡΗ-ΡΕ Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού ΡαδιοηλεκτρονικώνΡαδιοεπικοινωνιών
Κ.Ι.Ν.Δ.
Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου
Κ.Κ.Χ.
Κόροι Καθαρής Χωρητικότητας
Κ.Λ./Χ
Κεντρικό Λιμεναρχείο
Κ.Μ.
Κύρια/ες Μηχανή/ές
Κ.Ν.Ε.
Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης
Κ.Ν.Π.
Κλάδος Ναυτιλιακής Πολιτικής
Κ.Ο.Χ.
Κόροι Ολικής Χωρητικότητας
144
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Συντομογραφία
Επεξήγηση
Κ.Π.Υ.
Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας
Κ.Υ.Σ.
Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο
ΚΕ.Σ.Α.ΤΟ.
Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και Τοπίου
ΚΟΣΕ
Κομβικό Σημείο Επαφής
Λ.Α.Σ.
Λογαριασμός Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών
Λ.Σ.
Λιμενικό Σώμα
Λ.Τ.
Λιμενικό Ταμείο
Λ/Σ
Λιμενικός Σταθμός
Λ/Τ
Λιμενικό Τμήμα
Λ/Φ
Λιμενικό Φυλάκιο
Λ/Χ
Λιμεναρχείο
Μ.Δ.Δ.
Μηνιαίο Δελτίο Δαπανών
Μ.Δ.Ε.
Μικτή Διυπουργική Επιτροπή
Μ.Ε.
Μεσαίος (ελικοφόρος άξονας)
Μ.Ε.Θ.
Μητρώο Εργατών Θαλάσσης
Μ.Ε.Μ.Σ.
Μηχανοηλεκτρολογικών Επιθεωρήσεων και Μικρών Σκαφών
Μ.Π.Ε
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Μ.Σ.
Μνημόνιο Συνεννόησης
Μ.Τ.Π.Υ.
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων
Ν.Α.Τ.
Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο
Ν.Ε.
Ναυπηγικών Επιθεωρήσεων
Ν.Ε.Ε.
Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Ν.Ε.Π.Α.
Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής
Ν.Φ.
Ναυτικό Φυλλάδιο
Ο.Κ.Χ.Ε.
Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος
Ο.Λ.
Οργανισμός Λιμένα
Ο.Λ.Α. Α.Ε.
Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε.
Ο.Λ.Β. Α.Ε.
Οργανισμός Λιμένα Βόλου Α.Ε.
Ο.Λ.Ε. Α.Ε.
Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε.
Ο.Λ.Η. Α.Ε.
Οργανισμός Λιμένα Ηρακλείου Α.Ε.
Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.
Οργανισμός Λιμένα Ηγουμενίτσας Α.Ε.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Συντομογραφία
145
Επεξήγηση
Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης Α.Ε
Ο.Λ.Κ. Α.Ε.
Οργανισμός Λιμένα Καβάλας Α.Ε.
Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.
Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας Α.Ε.
Ο.Λ.Λ. Α.Ε.
Οργανισμός Λιμένα Λαυρίου Α.Ε.
Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Οργανισμός Λιμένα Πειραιά Α.Ε.
Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.
Οργανισμός Λιμένα Πατρών Α.Ε.
Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.
Οργανισμός Λιμένα Ραφήνας Α.Ε.
Ο.Ν.
Οίκος Ναύτου
Ο.Π.Σ.
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Ο/Γ
Οχηματαγωγό
Π.Α.Ε.Π.
Πιστοποιητικό Ασφαλείας Επιβατηγού Πλοίου
Π.Α.Μ.
Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Ανυψωτικών Μέσων και Ανελκυστήρων Ε/Γ
Πλοίων / Certificate of Fitness of Cargo Gear and Lifts of Passenger Ships
Π.Α.Π.Ε.Π.
Πιστοποιητικό Ασφαλείας Πλοίου Ειδικού Προορισμού
Π.Α.Τ.Σ.
Πιστοποιητικό Ασφαλείας Ταχυπλόου Σκάφους
Π.Α.Φ.Π.
Πιστοποιητικό Ασφαλείας Φορτηγού Πλοίου
Π.Γ.Ε.
Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης Ε/Γ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΠΛΟΙΟΥ
Π.Γ.Φ.
Πιστοποιητικό Γραμμής Φόρτωσης Πλοίων Εσωτερικού
Π.Ε.Α.Θ.Ε.Ν.
Πανελλήνια Ένωση Αρχιθαλαμηπόλων-Θαλαμηπόλων Εμπορικού Ναυτικού
Π.Ε.Η.Ε.Ν.
Πανελλήνια Ένωση Ηλεκτρολόγων Εμπορικού Ναυτικού
Π.Ε.Θ.Ε.Ν.
Πανελλήνια Ένωση Θαλαμηπόλων Εμπορικού Ναυτικού
Π.Ε.Κ.Π.Μ.Ε.Ν.
Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού
- «ΣΤΕΦΕΝΣΟΝ»
Π.Ε.Μ.Ε.Ν.
Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού
Π.Ε.Μ.Μ.Ε.ΚΕ.Ν
Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης Εμπορικού
Ναυτικού
Π.Ε.ΜΑΓ. Ε.Ν.
Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Μαγείρων Εμπορικού Ναυτικού «Ο Άγιος
Σπυρίδων»
Π.Ε.Ν.
Πανελλήνια Ένωση Ναυτών
Π.Ε.Ν.Ε.Ν.
Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού
Π.Ε.Π.Ε.Ν.
Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Πάσης Τάξεως
146
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Συντομογραφία
Επεξήγηση
Π.Ε.Π.Π.&Κ.Ε.Ν.
Πανελλήνια Ένωση Πρακτικών Πλοιάρχων & Κυβερνητών Εμπορικού
Ναυτικού
Π.Ε.Ρ.ΡΑ.Ε.Ν.
Πανελλήνια Ένωση Ραδιοτηλεγραφητών και Ραδιοηλεκτρονικών
Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού
Π.Ε.Φ.Ε.Ν.
Πανελλήνια Ένωση Φροντιστών Εμπορικού Ναυτικού
Π.Θ.Υ.
Πίνακας Θαλάσσιας Υπηρεσίας
Π.Κ.Ε.Δ.Υ.Σ.
Πιστοποιητικό Κατασκευής Δυναμικώς Υποστηριζόμενου Σκάφους
Π.Κ.Χ.
Πειραματικό Κυπρινοτροφείο Χελοτροφείο
Π.Ν.Ε.
Προσωρινά Ναυτιλιακά Έγγραφα
Π.Ν.Ο.
Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία
Π.Ο.Α.Υ.
Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών
Π.Ο.Ν.
Παράρτημα Οίκου Ναύτου
Π.Π.Ε.
Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Π.Π.Ε.Α.
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση
Π.Π.Κ.
Προσωρινό Πιστοποιητικό Καταμέτρησης
Π.Π.Ρ.Λ.
Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Λύματα
Π.Π.Ρ.Π.
Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο
Π.Σ.
Πλοηγικός Σταθμός
Π.Σ.Α.Σ.
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Αλιευτικών Σκαφών
Π.Σ.Ε.Ν.
Πειθαρχικά Συμβούλια Εμπορικού Ναυτικού
Π.Σ.Ο.Α.Ε.Ν.
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Οικονομικών Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού
Π.Σ.Π.
Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά
Π.Υ.
Πλοηγική Υπηρεσία
Π/Γ
Πλωτός Γερανός
Π/Γ-ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ Πλωτός Γερανός-εκσκαφέας
ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Τ.
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κατεψυγμένων Τροφίμων
Ρ/Κ
Ρυμουλκό
Ρ/ΚΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΟ
Ρυμουλκό-εφοδιαστικό
Ρ/Κ-ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟ
Ρυμουλκό-ναυαγοσωστικό
Ρ/Κ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
Ρυμουλκό-πυροσβεστικό
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Συντομογραφία
147
Επεξήγηση
Σ.Α.
Συμβούλιο Αλιείας
Σ.Α.Δ.
Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης
Σ.Α.Ε.
Συλλογική Απόφαση Έργων
Σ.Α.Λ.
Σχέδιο Ασφάλειας Λιμένα
Σ.Α.Λ.
Σχέδιο Ασφάλειας Λιμένα (PSP Port Security Plan)
Σ.Α.Λ.Ε.
Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης
Σ.Α.Λ.Ε.
Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (PFSP Port Facility Security Plan)
Σ.Α.Σ.
Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών
Σ.Ε.Α.Π
Συμβούλιο Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών
Σ.Ε.Ε.Ν.
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας
Σ.Ε.Θ.Κ.
Σχολή Ελεγκτών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας
Σ.Ε.ΜΥ.Ο.
Σύνδεσμος Ελλήνων Μυδοκαλλιεργητών-Οστρακοκαλλιεργητών
Σ.Ε.Ν
Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού
Σ.Ε.Ν.Α.
Συμβουλευτική Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας
Σ.Π.Υ.
Συμβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας
Σ.Σ.Π.Μ.
Σχολή Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων
Σ.Χ.Ο.Π.
Συμβούλια Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος
Σ.Α.Π.
Σχέδιο Ασφάλειας Πλοίου SSP Ship Security Plan
Σ.ΕΜΠΟ
Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων
Τ.Α.Ν.
Ταμείο Αρωγής Ναυτικού
Τ.Δ.
Τελικός Δικαιούχος
Τ.Δ.Ε.
Τεχνικό Δελτίο Έργου
Τ.Δ.Π.
Τριμηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης
Τ.Δ.Υ.
Τεχνικό Δελτίο Υποέργου
Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού.
Τ.Ε.Ν.
Τμήμα Ελέγχου Ναυτικών
Τ.Κ.Ε.Π.
Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων
Τ.Π.
Τηλεπικοινωνιών Πλοίων
Τ.Π.
Τακτικός Προϋπολογισμός
Τ.Π.Α.Ε.Ν.
Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού
Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.
Ταμείο Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού.
148
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Συντομογραφία
Τ/Ρ
Επεξήγηση
Τουριστικό
Τ/ΡΤουριστικό-επαγγελματικό-καταμαράν
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
-ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ
Τμήμα
Ε.Π.Ρ.Θ.Φ.
Τμήμα Εξοπλισμού Πρόληψης Ρύπανσης της Θάλασσας και Φορτίων
Τμήμα ΜΕ
Τμήμα Μηχανοηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Τμήμα ΠΥΡΦ.
Τμήμα Πυρασφάλειας
Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ.
Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης
Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ.
Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
Υ.Υ.Ο.Ν.
Υγειονομική Υπηρεσία Οίκου Ναύτου
Υ/Ε
Υποεπιτροπή
Υ/Χ
Υπολιμεναρχείο
Υ.Μ.Ν.Ε.
Υπηρεσία Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών
Φ.Δ.
Φορέας Διαχείρισης
Φ/Γ
Φορτηγό
Φ/Γ-Ο/Γ
Φορτηγό-οχηματαγωγό
Φ/Γ-Ο/Γ-ΑΝ
Φορτηγό-οχηματαγωγό-ανοικτού τύπου
Φ/Γ-Ο/Γ-ΚΛ
Φορτηγο-οχηματαγωγο-κλειστου τύπου
Φ/ΔΑ
Φορτηγίδα
Χ.Ζ.Λ.
Χερσαία Ζώνη Λιμένα
Χ.Μ.Π.Α
Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας
ΑΑIC
Accounting Authority Identification Code - Kωδικός Αναγνώρισης
Εκκαθαρίστριας Εταιρίας
A AIS-SART
AIS Search And Rescue Radar Transponder - Συσκευή εντοπισμού για
έρευνα και Διάσωση (Περιλαμβάνεται στις συσκευές εντοπισμού για έρευνα
και διάσωση)
A.B.S.
Αmerican Bureau of Shipping
A.O.
Aναγνωρισμένοι Οργανισμοί
ACP
African, Caribbean and Pacific States party to the Lome΄ Convention
A.H.
Ampere - Hours (Αμπερώρια)
ΑSEAN
Association of South-East Asian Nations (Brunei, Cambodia, Indonesia,
Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Συντομογραφία
149
Επεξήγηση
ASEM
Asia-Europe Meeting
Α.Τ.U.
Antenna Tuning Unit - Mονάδα Συντονισμού Κεραίας
B.V.
Bureau Veritas
B.S.E.C./ΟΣΕΠ
Black Sea Economic Cooperation
C.C.S.
China Classification Society
C.E.S.
Coast Earth Station - Eπίγειος Παράκτιος Σταθμός
CIRCE
European Communities Information and Documentary Research Centre (FR
C.J.
Court of Justice
ClassNK
Classification Nippon kaiki kyokai
CoR
Committee of Regions
COREPER ή
ΕΜΑΙ
Comite΄ des Repre΄sentants Permanents - Permanent Representantives
Committee΄ Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων
CO.S.S.
Committee on Safe Seas / Επιτροπή για τις Ασφαλείς Θάλασσες
C.S.R.
Αρχείο Διαρκούς Σύνοψης / Continuous Synopsis Record
D.N.V.
Det Norske Veritas
D.C.S. CODE
Dynamically Support Code (Κώδικας Δυναμικώς Υποστηριζόμενων
Σκαφών)
D.N.ID.
Data Network Identifier - Eνδείκτης δικτύου δεδομένων
D.S.C.
Digital Selective Calling - Ψηφιακή Επιλογική Κλήση
D.T.E.
Data Terminal Equipment - Tερματική μονάδα δεδομένων
E.M.S.A.
European Maritime Safety Agency
E.C.A.
European Court of Auditors
E.E.A.
European Economic Area
E.E.S.C.
European Economic and Social Committee
E.F.T.A.
European Free Trade Association (Stockholm Convention)
Ε.G.C.
Enhanced Group Calling - Ομαδική κλήση μεταβαλλόμενης περιοχής
Ε.P.
Εuropean Parliament
Ε.P.I.R.B.
Emergency Position Indicating Radio Beacon - Ραδιοφάρος Ένδειξης
Θέσης Κινδύνου
E.S.P.O.
European Sea Ports Organisation
E.U.
European Union
F.A.L.
International Convention on Facilitation of International Maritime Traffic
150
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Συντομογραφία
Επεξήγηση
F1B
Τηλεγραφία άμεσης εκτύπωσης (Ραδιοτηλετυπία)
F.E.C.
Forward Error Correction - Διόρθωση σφάλματος με ελαχιστοποίηση
FRONTEX
European Agency for the Management of the Operational Cooperation
at the External Borders
G.L.
Germanischer Llond
G.A.T.S.
General Agreement on Trade in Services
G.A.T.T.
General Agreement on Tariffs and Trade
G.C.C.
Gulf Cooperation Council
G.F.
Gold Frank - Χρυσό Φράγκο
G.I.S.I.S.
Global Integrated Shipping Information System
G.M.D.S.S.
Global Maritime Distress and Safety System - Παγκόσμιο Ναυτιλιακό
Σύστημα Κινδύνου και Ασφαλείας
G.T. (OX)
Gross Tonnage (Ολική Χωρητικότητα)
Η.F.
High Frequency - Yψηλή Συχνότητα
H.R.S.
Hellenic Register of Shipping
H.S.C. CODE
High Speed Craft Code (Κώδικας Ταχύπλοων Σκαφών)
ΙD
Identification - Ταυτότητα
I.L.O.
International Labour Organization
I.A.P.P.C.
International Air Pollution Prevention Certificate
Ι.Μ.Ο.
International Maritime Organization
I.M.O./B.L.G.
Bulk Liquid Gases
I.M.O./F.S.I.
Flag State Implementation
I.M.O./COM.S.A.R. Communication Search and Rescue
I.M.O./D.E.
Ship Design ahd Equipment
I.M.O./D.S.C.
Dangerous Goods, Solid Cargoes and Containers
I.M.O./FAL
Facilitation Resku
I.M.O./F.P.
Fire Protection
I.M.O./M.E.P.C.
Maritime Environment Protection Committee
I.M.O./M.S.C.
Maritime Safety Committee
I.M.O./NAV
Navigation Safety
I.M.O./S.L.F.
Stability Line and Fishing Boats
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Συντομογραφία
151
Επεξήγηση
ΙN.MAR.SAT.
International Maritime Satellite Organization - Διεθνής Οργανισμός
Ναυτιλιακών Δορυφόρων
I.S.O.
International Standardization Organization
I.S.P.P.C.
International Sewage Pollution Prevention Certificate
I.S.P.S.
International Ship and Port Facility Security
I.T.U.
International Telecommunications Union - Διεθνής Ενωση
Τηλεπικοινωνιών
I.W.T.
Inland Waterway Transport
K.R.S.
Korean Register of Shipping
L.R.I.T.
Long Range Identification & Tracking of ships - Αυτόματο σύστημα
αναγνώρισης και εντοπισμού πλοίων
L.R.
Lloyd΄s Register
L.S.A. CODE
Life Saving Appliances Code (Κώδικας Σωστικών Μέσων)
L.S.B.
Lower Side Band - Κάτω πλευρική ζώνη
L.U.T.
Local User Terminal - Επίγειος Σταθμός τοπικού χρήστη του συστήματος
Cospas-sarsat
M.L.C.
2006
MAR.POL.
Marine Pollution (Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία Θαλασσίου
Περιβάλλοντος)
Mercosur
Southern Common Market
ΜΕR.S.A.R.
Μerchant Ship Search and Rescue - Eρευνα και διάσωση για εμπορικά
πλοία
Μ.E.S.
Mobile Earth Station (Inmarsat Mobile Terminal) - Επίγειος κινητός
Σταθμός (Κινητή τερματική μονάδα Inmarsat)
M.F.N.
Most Favoured Nation
M.I.D.
Maritime Identification Digits - Αριθμοί που περιλαμβάνονται εις MMSI και
χαρακτηρίζουν την χώρα
M.L.C.
Maritime Labour Convention
Μ.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identity - Διακριτικός αριθμός ταυτότητας πλοίου
για αυτόματες επικοινωνίες (Διακριτικό Σταθμού Πλοίου ή ΔΣΠ)
M.o.S./ΘΔ
Motorways of the Sea
M.S.C.
Maritime Safety Committee (Σύνοδος Ναυτικής Ασφαλείας)
M.S.I.
Maritime Safety Information - Πληροφορίες Ναυτιλιακής Ασφαλείας
N.A.F.T.A.
North American Fee Trade Agreement
152
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Συντομογραφία
Επεξήγηση
ΝΑVTEX
Co-ordinated broadcast and automatic reception on 518 KHZ of MSI by
means of Narrow Band Direct Printing telegraph (Συντονισμένη εκπομπή
και αυτόματη λήψη στους 518 ΚΗΖ πληροφοριών ναυτιλιακής ασφαλείας
με την χρήση τηλεγραφίας στενής ζώνης άμεσης εκτύπωσης)
N.C.C.
Νetwork Coordination Centre - Κέντρο Συντονισμού Δικτύου
Ν.Τ.(ΚΧ)
Νet Tonnage (Καθαρή Χωρητικότητα)
O.P.P.C.
Oil Pollution Prevention Certificate
P.R.M.
Passengers with Reduced Mobility
P.S.C.
PORT STATE CONTROL (Έλεγχος Κράτους Λιμένα)
P.S.C.O.
PORT STATE CONTROL OFFICER (Επιθεωρητής Ελέγχου Κράτους Λιμένα)
R.I.N.A.
Registro Italiano Navale
R.S.
Russian Register
R.C.C.
Rescue Cooordination Centre - Κεντρο Συντονισμού Διάσωσης
S.T.C.W.
Ιnternational Convention on Standards of Training, Certification and
Watchkeeping for Seafarers
S.A.A.R.C.
South Asian Association for Regional Cooperation
S.A.R.
Search And Rescue - Ερευνα και Διάσωση
S.A.R.-D.
Search and Rescue Locating Devices - Συσκευές εντοπισμού για έρευνα και
διάσωση
S.A.R.S.A.T.
Search and Rescue Satellite Aided Tracking (Αμερικανο-Καναδο-Γαλλικός
Οργανισμός δορυφόρων πολικής τροχιάς για λήψη και αναμεταβίβαση
συναγερμών κινδύνου από δορυφορικά EPIRB’s σε συνεργασία με το
Ρωσικό COSPAS)
S.A.R.T.
Search And Rescue Radar Transponder - Αναμεταδότης Ραντάρ για έρευνα
και Διάσωση (Περιλαμβάνεται στις συσκευές εντοπισμού για έρευνα και
διάσωση)
S.E.S.
Ship Earth Station (Inmarsat Mobile Terminal) - Επίγειος Σταθμός Πλοίου
(Κινητή τερματική μονάδα Inmarsat)
S.P.S. CODE
Special Purpose Ship CODE (Κώδικας Πλοίων Ειδικού Προορισμού)
S.S.A.S.
Ship Security Alert System
S.S.S./ΝΜΑ
Short Sea Shipping
S.W.P. ή ΟΘΜ
Shipping Working Party of the EU Council (Ομάδα Θαλασσίων
Μεταφορών του Συμβουλίου της Ε.Ε.)
TEN-T EA
Trans-European Transport Network Executive Agency
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Συντομογραφία
153
Επεξήγηση
TEN-T/ΔΔΜ
Trans-European Transport Network
T.T.E. Council
Transport, Telecommunication and Energy Council (Συμβούλιο Υπουργών
Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας)
U.N.
United Nations
U.N.C.T.A.D.
United Nations Conference on Trade and Development
V.H.F.
Very High Frequency - Πολύ Υψηλή Συχνότητα
V.T.M.I.S.
Vessel Traffic Management and Information System (Σύστημα Διαχείρισης
& Πληροφοριών Κυκλοφορίας Πλοίων)
W.T.O.
World Trade Organization (successor to GATT)
Y/E S.T.W.
Υ/Ε Standards of Training and Watchkeeping
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Συντομογραφία
α.α.
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Τ.
Α.Ε.
Α.Κ.
Α.Μ.
Α.Μ.Α.
Α.Μ.Ε.Α.
Α.Ν.
Α.Π.
Α.Φ.Μ.
Α/Α
αρ.
ΑΡΘ./άρθ.
Β.Δ.
βλ.
Γ.Γ.
Γ.Δ.
ΓΕΝ.Δ/ΝΤΗΣ
Δ.Υ.
Δ.Α.
Δ.Ε.Ε.
Δ.Ε.Κ.
Δ.Σ.
Δ.Χ.
Δ/νση
Διεύθυνση
Π.ΑΜ.-Π.Σ.Ε.Α.
Ε.Δ.Α.
Επεξήγηση
αντ’ αυτού
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
Ανώνυμη Εταιρεία
Αστικός Κώδικας
Αριθμός Μητρώου
Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
Αναγκαστικός Νόμος
Αριθμός Πρωτοκόλλου
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
Αύξων Αριθμός
αριθμός
άρθρο
Βασιλικό Διάταγμα
βλέπε
Γενική Γραμματεία / Γενικός Γραμματέας
Γενική Διεύθυνση
Γενικός Διευθυντής
Δημόσια Υπηρεσία
Διαχειριστική Αρχή
Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Διοικητικό Συμβούλιο
Δημόσιας Χρήσης
Διεύθυνση
Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας, Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
156
Συντομογραφία
Ε.Δ.Ε.
Ε.Ε.,Ε.Ε.
Ε.Ε.Δ.Α.
Ε.Κ.
Ε.Κ.Τ.
Ε.Κ.Τ.
Ε.Π.
Ε.Σ.Π.Α.
Ε.Τ.Ε.
Ελ.Συν. / Ε.Σ.
Η/Υ
Ι.Δ.
Ι.Δ.Α.Χ.
Ι.Δ.Ο.Χ.
Ι.Χ.
κ.ά.
Κ.Μ. / Κ-Μ
Κ.Π.Σ.
Κ.τ.Π. Α.Ε.
Κ.Υ.
Κ.Υ.Α.
ΚΕ.Ν.Ε
ΚΩΔ.
Μ.Ε.Α.
Μ.Κ.Ο.
Ν.Α ή Ν/Α
Ν.Δ.ή.ν.δ
Ν.ή ν.
Ν.Π.Δ.Δ.
Ν.Π.Ι.Δ.
Ν.Σ.Κ.
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Επεξήγηση
Ένορκη Διοικητική Εξέταση
Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
Ελεγκτικό Συνέδριο
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
Ιδιωτικού Δικαίου
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
Ιδιωτικής Χρήσης
και άλλα
Κράτη Μέλη
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Κεντρική Υπηρεσία
Κοινή Υπουργική Απόφαση
Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή
Κωδικός
Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Νομαρχιακή (-ες) Αυτοδιοίκηση (-σεις)
Νομοθετικό Διάταγμα
Νόμος
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
157
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Συντομογραφία
Ο.Η.Ε.
Π.Δ./π.δ.
Π.Δ.Ε.
Π.Ε.Π.
Π.Κ.
Π.Ν.Π.
Π.Σ.Ε.Α.
Π.Υ.Σ.
π.χ.
πρωτ.
Σ.Σ.Ε.
Σ.τ.Ε
Σ.τ.Π.
σχετ.
Τ.Ε.Ε.
Τ.Κ.
Τ.τ.Ε.
Τμ.
Υ.Α.
Υ.Δ.Ε.
Χ.Ε.Π.
Υ.Σ.
Επεξήγηση
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
Προεδρικό Διάταγμα
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ποινικός Κώδικας
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
παραδείγματος χάριν
Πρωτόκολλο
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
Συμβούλιο της Επικρατείας
Συνήγορος του Πολίτη
Σχετικό
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Ταχυδρομικός Κώδικας
Τράπεζα της Ελλάδος
Τμήμα
Υπουργική Απόφαση
Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
Χρηματικό Έντελμα Πληρωμής/Προπληρωμής
Υπηρεσιακό Συμβούλιο