close

Enter

Log in using OpenID

(ANNUAL AWARD) Η Τράπεζα

embedDownload
ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΤΟΧΩΝ ΧΡΥΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AMERICAN EXPRESS®
(ANNUAL AWARD)
Η Τράπεζα ALPHA BANK, στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιβραβεύσεως Συναλλαγών MEMBERSHIP
REWARDS® για τις κάρτες American Express, παρέχει ειδικά στα μέλη του Προγράμματος, που είναι κάτοχοι
της Χρυσής Κάρτας American Express (εφεξής «Κάρτα»), την επιπρόσθετη παροχή και δυνατότητα
εξαργυρώσεως 12.000 επιπλέον Πόντων, ως Ετήσια Επιβράβευση για τη χρήση της Κάρτας τους (“Ετήσια
Επιβράβευση”). Η παρούσα επιπλέον προσφορά εξαργυρώσεως Πόντων, που συμπληρώνει το ισχύον Πρόγραμμα
Επιβραβεύσεως Συναλλαγών MEMBERSHIP REWARDS, διέπεται από τους κατωτέρω όρους:
1. Ετήσια Επιβράβευση
1.1. Η Ετήσια Επιβράβευση των επιπλέον 12.000 Πόντων θα λογίζεται στο Λογαριασμό Πόντων MEMBERSHIP
REWARDS της Κάρτας, εφόσον εμφαίνεται στο Λογαριασμό της Κάρτας που τηρείται στα ηλεκτρονικά
συστήματα της Τραπέζης ότι έχουν πραγματοποιηθεί με αυτή αγορές ύψους τουλάχιστον €12.000 σε
οποιαδήποτε επιχείρηση στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή σε διάστημα δώδεκα μηνών. Θα αποδίδεται άπαξ
με την πάροδο δωδεκαμήνου από τη διενέργεια αγορών με τη χρήση της Κάρτας, αρχής γενομένης από την
ημερομηνία πραγματοποίησης της πρώτης αγοράς που θα λάβει χώρα από την 01.09.2014 και εφεξής
επετειακά σε ετήσια βάση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος όρου.
1.2. Η Ετήσια ως άνω Επιβράβευση θα χορηγείται επιπλέον και ανεξαρτήτως των πόντων που θα έχουν ήδη
συλλεχθεί και καταχωρηθεί στο Λογαριασμό Πόντων από τη χρήση της Κάρτας με τη διενέργεια αγορών
ίσης αξίας (1€=1Πόντος),
2. Τυπικές Προϋποθέσεις Απονομής της Ετήσιας Επιβραβεύσεως
2.1. Την Ετήσια ως άνω Επιβράβευση δικαιούνται αποκλειστικά οι κάτοχοι Χρυσής Κάρτας American Express,
οι οποίοι καταβάλλουν ετήσια συνδρομή.
2.2. Αναγκαία προϋπόθεση για την απόδοση και δυνατότητα εξαργυρώσεως της Ετήσιας Επιβραβεύσεως είναι να
μην υφίστανται καθυστερημένες οφειλές προς την Τράπεζα από τη χρήση της Κάρτας ή άλλων πιστωτικών
προϊόντων τη στιγμή της εξαργυρώσεως των Πόντων, η Κάρτα να είναι σε ισχύ, να μην έχει ακυρωθεί και να
μην έχει γίνει αίτηση διακοπής της. Σε τέτοια περίπτωση δεν χορηγείται η ως άνω επιβράβευση, ούτε
δύνανται να εξαργυρωθούν οι λοιποί συλλεχθέντες Πόντοι, κατά τα οριζόμενα στους όρους του
Προγράμματος Επιβραβεύσεως MEMBERSHIP REWARDS, οι οποίοι ευρίσκονται, ως ισχύουν, διαρκώς
αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www. www.alpha.gr/membershiprewards.gr.
3. Εξαργύρωση των πόντων της Ετήσιας Επιβραβεύσεως
3.1. Για τη χορήγηση της Ετήσιας Επιβραβεύσεως υπολογίζεται το συνολικό άθροισμα των αγορών που έχουν
πραγματοποιηθεί με την Κάρτα. Η συλλογή των Πόντων γίνεται αυτόματα στα ηλεκτρονικά συστήματα της
Τραπέζης με τη διενέργεια αγορών ύψους €12.000 και για την εξαργύρωσή τους απαιτείται η προηγούμενη
τηλεφωνική επικοινωνία του Κατόχου με την Εξυπηρέτηση Πελατών του Προγράμματος Επιβραβεύσεως
MEMBERSHIP REWARDS της Τραπέζης.
3.2. Η εξαργύρωση των 12.000 επιπλέον αυτών Πόντων πραγματοποιείται στους συνεργάτες του Προγράμματος
σύμφωνα με την προβλεπόμενη στους όρους που διέπουν το Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως MEMBERSHIP
REWARDS διαδικασία κατά τα οριζόμενα στους Όρους του Προγράμματος.
3.3. Οι Πόντοι που αποδίδονται ως Ετήσια Επιβράβευση δεν δύνανται να ξεπερνούν τους 12.000, ακόμη και εάν
η αξία των αγορών που διενεργηθούν με τη χρήση της Κάρτας υπερβεί το ποσό των €12.000 για την κάθε
χρονική περίοδο των δώδεκα (12) μηνών.
3.4. Η διαδικασία της συλλογής, αποδόσεως και εξαργυρώσεως της Ετήσιας Επιβραβεύσεως παρέχεται χωρίς
οιαδήποτε χρέωση.
4. Ενημέρωση Κατόχου
4.1. Η ενημέρωση του Κατόχου για τους Πόντους που έχει συγκεντρώσει στο Λογαριασμό MEMBERSHIP
REWARDS του, θα πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο.
4.2. Επίσης, ο Κάτοχος μπορεί να ενημερώνεται για το διαθέσιμο υπόλοιπο Πόντων του στην ιστοσελίδα της
Τραπέζης www.alpha.gr/membershiprewards.gr και σε Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ).
4.3. Οι
Όροι
της
Ετήσιας
Επιβραβεύσεως
αναρτώνται
στην
ιστοσελίδα
της
Τραπέζης
www.alpha.gr/membershiprewards.gr, από την οποία είναι δυνατή η εκτύπωσή τους.
5. Τελικές Διατάξεις:
5.1. H Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους Όρους απόδοσης της Ετήσιας
Επιβραβεύσεως κατά την απόλυτη κρίση της. Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις η Τράπεζα γνωστοποιεί την
απόφασή της στα Μέλη μέσω της ιστοσελίδας της Τραπέζης www.alpha.gr/membershiprewards.gr ή/και με
κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της Τραπέζης μέσο. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται το δικαίωμα μονομερούς
τροποποιήσεως, αντικαταστάσεως ή και καταργήσεως της ως άνω Προσφοράς εκ μέρους της Τραπέζης και
παραιτούνται από την προβολή αντιρρήσεων, ενστάσεων ή την άσκηση άλλου συναφούς δικαιώματός τους
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
κατ' αυτής. H χρήση της Κάρτας για τη συλλογή ή/και την εξαργύρωση Πόντων συνιστά αποδοχή των Όρων
του Προγράμματος.
Η λήξη της Προσφοράς λαμβάνει χώρα μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την κατά τα ανωτέρω
γνωστοποίηση.
Για οποιαδήποτε απορία και περαιτέρω διευκρίνιση οι κάτοχοι της Κάρτας μπορούν να απευθύνονται
τηλεφωνικώς στην Εξυπηρέτηση Πελατών του Προγράμματος Επιβραβεύσεως MEMBERSHIP REWARDS,
καλώντας στο 801 11 326 0000 από σταθερό τηλέφωνο ή στο 210 326 0000 από κινητό τηλέφωνο.
Οι παρόντες Όροι, που αποδίδουν επιπλέον προνόμια αποκλειστικά στους κατόχους της Χρυσής Κάρτας
American Express, συμπληρώνουν, εξειδικεύουν και αποτελούν ενιαίο όλο με τους όρους του Προγράμματος
Επιβραβεύσεως MEMBERSHIP REWARDS για τους κατόχους καρτών American Express.
Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή
τους αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
475 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content