close

Enter

Log in using OpenID

1 - smepass ii

embedDownload
Partneri Projekta:
Pružanje savjetodavnih usluga MSP
SMEPASS ❷
This project is co-funded by
Ovaj European
projekt sufinancira
Europska
Union from
the European
UnijaFund
iz Europskog
fondaDevelopment
za
for Regional
regionalni razvoj
Ulaganje u budućnost
Ministry of Entrepreneurship and Crafts
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Main Project Partner / Beneficiary Institution
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
Partneri Projekta:
This project is co-funded by
Ovaj European
projekt sufinancira
Europska
Union from
the European
UnijaFund
iz Europskog
fondaDevelopment
za
for Regional
regionalni razvoj
Ulaganje u budućnost
Ministry of Entrepreneurship and Crafts
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Main Project Partner / Beneficiary Institution
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
Opći cilj
 Povećati konkurentnost malih i srednjih poduzetnika u Hrvatskoj
pružanjem visokokvalitetnih savjetodavnih usluga
Svrha
 Promicati savjedovne usluge MSP-u te pružati savjetodavne usluge
odabranim malim i srednjim poduzetnicima
Trajanje projekta
 Projekt je započeo 1. srpnja 2013., a trajat će do 30. lipnja 2015.
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
I Komponenta
 Promicanje projekta unutar kampanje podizanja svijesti koja uključuje
medijsku kampanju, promotivne materijale, seminare i radionice
II Komponenta
 Pružanje savjetodavnih usluga iz područja razvoja marketinga i proizvoda
te upravljanja kvalitetom za najmanje 150 MSP-a
III komponenta
 Pomoć u pripremi projekata za najmanje 10 MSP-a te pripremi
dokumentacije radi prijave na Javni poziv za dodjelu sredstava iz
strukturnih fondova EU-a
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Kako projekt može pomoći MSP-ima?
Postupci prijave i odabira poduzetnika pažljivo su osmišljeni da bi bili
pravedni i transparentni, te svim zainteresiranim poduzetnicima omogućili
korištenje besplatnih savjetodavnih usluga u okviru ovog projekta.
II Komponenta: sudjelovanje
Registracijom i ispunjavanjem online obrasca za Iskaz interesa na projektnoj
internetskoj stranici (www.smepass2.eu), nakon čega slijedi strukturirani
intervju.
III Komponenta: sudjelovanje
Prijavom na Poziv za iskaz interesa koji će objaviti Ministarstvo poduzetništva i
obrta.
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Mogućnosti
II Komponenta: sudjelovanje
III komponenta: sudjelovanje
U okviru II Komponente postoje tri
mogućnosti kako slijedi:
Postoji barem jedna mogućnost a
vjerojatno će ih biti još u okviru
Komponenete III, kako slijedi:
1. u studenom/prosincu 2013.
(pružanje savjetodavnih usluga
za minimalno 50 MSP-a)
3. u rujnu/listopadu 2014.
(pružanje savjetodavnih usluga
za minimalno 50 MSP-a)
1. u svibnju 2013.
(podrška za 20 MSP-a u
pripremi projektnih prijedloga)
Postoji mogućnost za dodatno
raspisivanje Javnog poziva za
iskaz interesa u 2014. godini.
Čeka se konačna odluka.
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
Zašto bi se MSP-ovi trebali uključiti?
Koristi II komponente
Koristi III komponente
Besplatne usluge hrvatskih i
inozemnih stručnjaka koji će pružati
usluge odabranim MSP-ovima u:
Besplatne usluge hrvatskih i
inozemnih stručnjaka koji će pružati
usluge odabranim MSP-ovima u:
Sustavu upravljanja kvalitetom
Audit kvalitete (quality audit)
Uspostavljanje osnovnog
sustava upravljanja kvalitetom
Marketinškim uslugama
Revizija prodaje i marketinga
Analiza tržišta
Marketinški plan
Potpuno upravljanje
kvalitetom (TQM)
Analiza i plan spremnosti za
izvoz
Usklađenost s pravilima EU
Međunarodna prodaja,
promocija i marketing
Zadovoljstvo kupaca
Brending
Kontinuirano poboljšanje
sustava
Mogućnosti korištenja sredstava iz
strukturnih fondova
Priprema dokumentacije koja je
potrebna za ispunjavanje svih zahtjeva
koji su potrebni kako bi se dobila
financijska sredstva za sufinanciranje
projekata.
E - trgovina
Razvoj proizvoda
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Odakle dolaze stručnjaci?
 Ovaj projekt osigurao je ukupno 3,950 radnih dana za stručnjake.
 Sklopit će se ugovori sukladno pojedinačnim zahtjevima za savjetodavne
usluge koje će MSP zatražiti
 Stručnjaci angažirani na projektu SMEPASS II sastojat će se od skupine
stručnjaka iz Hrvatske te drugih zemalja članica EU
Na koji način će se odabirati stručnjaci?
 Stručnjaci će se birati strogim i transparentnim procesom.
 Svoje prijave će slati putem određenog obrasca preko internetske stranice
Projekta SMEPASS II.
 Kvalifikacije i iskustvo stručnjaka će se temeljito provjeravati kako bismo
bili sigurni da su njihove kompetencije potpuno usklađene sa zahtjevima
pojedinih MSP-a kojima će pružati savjetodavne usluge.
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Pozivamo male i srednje poduzetnike u Hrvatskoj koji
žele poboljšati svoje marketinške usluge na domaćem
i međunarodnom tržištu da se prijave!
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Modul II
Što je potrebno…..
kako biste bili uspješni na EU tržištu
i/ili
Kako biste sačuvali svoj položaj
na domaćem tržištu?
Juergen Mendritzki, Stručnjak za marketing
Fernando Fernández Gómez, Stručnjak za upravljanje kvalitetom
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Prednosti pristupanja Hrvatske u EU
• Hrvatska je dio međunarodnog
tržišta EU-a
• Slobodna trgovina sa svim
državama članicama
• Slobodno kretanje roba
• Slobodno kretanje usluga
• Slobodna razmjena radne snage i
usluga u EU-u
• Smanjivanje prekograničnih
plaćanja
Source: European Commission - MEMO/13/629 28/06/2013
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ulaganje u budućnost
Posljedice pristupanja Hrvatske u članstvo EU
• Hrvatski kupci imaju na raspolaganju veći izbor
proizvoda bolje kvalitete i niže cijene.
• Jedinstveno tržište nudi nove mogućnosti za sklapanje
partnerstva i umrežavanje sličnih industrija i sektora.
• Pridruživanje Hrvatske u EU povećava mogućnosti
javne nabave.
• Otvaranje tržišta povećat će konkurentnost na svim
tržištima te tako i na tržištu rada.
• Strukturni fondovi omogućit će izvore financiranja za
poduzeća te ih podržati da budu konkurentnija.
Izvor: Europska komisja- MEMO/13/629 28/06/2013
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ulaganje u budućnost
Hrvatski MSP moraju se suočiti s
novim izazovima
„Tvrdi“ čimbenici upravljanja
Prilika za
plasiranje
na nova
tržišta EU
Potreba za
očuvanjem
položaja na
domaćem
tržištu
•
•
•
•
•
•
•
•
Usklađenost sa zakonom i pravilima EU
Certifikacije
Otkrivanje novih tržišta
Razumijevanje zahtjeva tržišta
Definiranje izlazne/razvojne strategije
Uvođenje strategije, financiranje
Pronalazak novih poslovnih partnera
Usklađenost sa zahtjevima partnera
•
•
•
•
•
•
Biti različit
Povezati konkurenciju i marketing
Poboljšati kvalitetu proizvoda i usluga
Pronaći nove prodajne kanale
Pronaći nove poslovne partnere
Razviti nove proizvode
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
• Vizija i ambicije
• Poduzetnička inicijativa
• Želja za učenjem
(nove vještine, E4E)
• Fleksibilnost
• Otvorenost za nove ideje
• Predanost
• Želja za poduzimanjem
novih koraka
• Želja za ulaganjem
vremena, energije i novca
• Kontinuirani napor
Ulaganje u budućnost
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Modul II a
Što je potrebno…..
za uspješan ulazak na tržište EU
i/ili
za očuvanje položaja na hrvatskom tržištu?
Marketing
Juergen Mendritzki,
Stručnjak za marketing
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Koji su izazovi vaše tvrtke na domaćem
tržištu?
• Jača konkurencija zbog jeftinijih stranih proizvoda bolje kvalitete
• Strane tvrtke jakih brendova i jakim B2C i B2B marketingom
• Strane tvrtke koje imaju manje troškove, dobar logistički sustav
Rizik da će se lojalnost kupca/odabir tradicionalnih
domaćih proizvoda/proizvođača dalje smanjivati!
Potreban je (jači) i aktivniji marketing na domaćem tržištu
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Povećanje konkurentnosti izazov je hrvatskim
tvrtkama što stvara marketinški mix
Proizvod/Product
Mjesto/Place
Četiri “P”a
Oglašavanje
Prodaja i
promocija
Reklamiranje
Cijena/Price
Odnosi s
javnošću
Osobna prodaja
Reklama/Promotion
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Vaša tvrtka mora pronaći odgovore na
važna marketinška pitanja
• Na koji se način mogu usporediti sa
svojom konkurencijom?
• Kako mogu identificirati i izabrati
profitabilne marketinške segmente u
Hrvatskoj i/ili inozemstvu?
• Kako otkriti nove prodajne kanale?
• Na koji se način moja ponuda razlikuje od
mojih novih i starih konkurenata?
• Kako se trebam ponašati prema
konkurenciji?
• Kako zadovoljiti svoje kupce i izgraditi
lojalnost marke?
• Kako postaviti cijenu proizvoda?
• Trebam li potrošiti novac na promociju?
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Bavite li se marketingom?
…….to je zapravo nešto što, nadam se,
činite svakodnevno.
1. Pronaći što potencijalni kupci
trebaju/žele
Izrada
proizvoda
koji će
zadovoljiti
kupce
2. Izraditi proizvode i odrediti
cijene kako bi proizvod bio
privlačan kupcima
Zarada
3. Informirati potencijalne kupce
o vama i vašem proizvodu
4. Staviti svoj proizvod na
raspolaganje potencijalnim
kupcima
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Novi proizvodi? Nova tržišta? Oboje?
Ništa od navedenoga?
.
Novi
Konkurentnost
• Kvaliteta
• Marketing
• Inovacije
• Produktivnost
• Opskrbni lanci
Proizvodi/
procesi
stari
•
•
•
•
•
Inovativni proizvod/proces
Optim.opskrbnog/vrij.lanca
Marketing
Certifikacija
Sustavi upravljanjakvalitetom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Analiza lanca vrijednosti
Poboljšanje kvalitete
Marketing
Certifikacija25
Sustavi upravljanja
kvalitetom
•
•
•
•
•
•
stara
Inovativni proizvod/proces
Izvozna strategija
Izvozni marketing/network
Potpora za start-up-ove?
• Certifikacija
• Sustavi upravljanja
kvalitetom
Poboljšanje kvalitete
Certifikacija proizvoda
Izvozna strategija
Izvozni marketing
Certifikacija
Sustavi upravljanja
kvalitetom
Tržišta
nova
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Zašto izvoziti?
12 prednosti izvoza za hrvatske MSP-ove
1. Veća i održivija potražnja
2. Niži pojedinačni troškovi
3. Povećana dobit
4. Naknade za sezonske poslove
5. Prodaja viška proizvodnih kapaciteta
6. Priljev „know-how-a” i tehnologije
7. Poboljšanje produktivnosti i kvalitete
8. Diversifikacija
9. Povećana konkurentnost domaćih
proizvoda
10. Prilika za rast tvrtke
11. Produžetak životnog ciklusa proizvoda
12. Nove mogućosti financiranja
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
.
Europska unija je najatraktivnije
tržište na svijetu
• 500 milijuna stanovnika u 28 zemalja
• gospodarstvo koje vrijedi 11 bilijuna Eura
(28,8% svjetskog gospodarstva)
• svjetska najveća trgovačka sila:
(22,8% svjetske trgovine u robi, 27% svjetske trgovine u uslugama)
• Glavno izvozno tržište za oko 130 zemalja diljem svijeta
• Jedinstveno tržište: bez unutarnjih granica za robu, usluge, kapital,
ljude
• Zajedničke politike i propisi
• Jedinstvena valuta, Euro, koju već koristi 17 zemalja članica
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Koji su izazovi vaše tvrtke u ostalim
zemljama
članicama EU?
.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tržišta su vrlo razvijena i vrlo zahtjevna
Kupci u različitim zemljama imaju različite sklonosti
Većina marketinških niša već je zauzeto
Prodajni lanci popunjeni su dobro prihvaćenim proizvodima
od već dobro poznatih tvrtki
Uvjeravanje distributera da vas odaberu kao dobavljača
zahtjeva ustrajne marketinške napore
Strategija niskih cijena vama nije održiva opcija
Kupce moraju privući različiti/novi/inovativni proizvodi
(raznolikost)
B2B kupci traže B2B marketing, uslugu, fleksibilnost,
pouzdanost i izvrsno upravljanje kvalitetom
Rizik da vaša trenutna ponuda jednostavno
nije zanimljiva za odabrane segmente tržišta
Potreban izvozni marketing
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Je li vaše poslovanje spremno za izvoz?








Predanost menadžmenta izvozu
Vještine u međunarodnom poslovanju
Jezične i komunikacijske vještine
Financijska sredstva
Tehnički „know-how”
Kapaciteti za proizvodnju/ nabavu
Međunarodna tržišna inteligencija
B2B marketinški kapacitet
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
U većini slučajeva B2B je potreban marketingu:
5 stvari koje se trebaju učiniti i kako SMEPASSII
.
može
pomoći:
• Brendiranje: Potreban vam je jedinstven i prepoznatljiv brend koji će razlikovati vašu tvrtku
od konkurenata i kojim ćete predstaviti svoju jedinstvenu vrijednost. Izradite logo, stvorite prepoznatljivost
kojom ćete komunicirati i koristiti je u svim marketinškim materijalima.
• Internetska stranica: Svaki potencijalni klijent najprije će pogledati vašu
internetsku stranicu. Izradite internetsku stranicu koja će objasniti što radite i način na koji obavljate svoj posao.
Na stranici postavite sadržaj koji će prikazati vaše znanje i vašu stručnost. Na stranici postavite dio na kojem će
posjetitelji moći ostaviti svoje podatke i komentare. Stranica treba biti jednostavna za korištenje i treba ostaviti
dojam da ju je bilo vrijedno posjetiti.
• Baza podataka: Vaše poslovanje treba točnu bazu podataka, koja je dostupna klijentima
i koja sadrži podatke za ciljano tržište s email-om ili direktnim mailingom. Izradite svoju bazu podataka klijenata
koristeći platformu koja je prilagođena vašoj vrsti poslovanja i koja je uvijek ažurna.
• Prodajna prezentacija: Prodajni proces B2B često zahtjeva izravne sastanke
s potencijalnim klijentima. Trebali biste otići na te sastanke sa sjajnom prezentacijom koja će predstaviti vaše
mogućnosti. Pripremite PowerPoint prezentaciju o svojim uslugama te kako možete pridonijeti uspjehu
potencijalnog klijenta. Kasnije možete dodati i video i koristiti sofisticiranije alate, ali s PowerPoint-om je
najlakše započeti.
• Prodajni posrednici: Nakon održanog sastanka – a ponekad i prije sastanaka
potrebno je podijeliti brošure o tvrtci koje će klijenti moći pregledati i podijeliti ostalima. Na brošuri predstavite
mogućnosti, potom ciljeve, a zatim ubacite izjave, studije slučaja, biografije vašeg tima ili popis klijenata.
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Modul II a
Što je potrebno…..
za uspješan ulazak na tržište EU
i/ili
za očuvanje položaja na hrvatskom tržištu?
Upravljanje kvalitetom
Fernando Fernández Gómez
Stručnjak za upravljanje kvalitetom
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Općenito o pravnim zahtjevima
Svaki poduzetnik bi prije plasiranja svog proizvoda ili usluga na tržište
najprije trebao razmotriti pravne zahtjeve.
Za neke proizvode/usluge potrebno je zadovoljiti pravne zahtjeve za
osiguranje kvalitete kao što su CE oznaka, HACCP, REACH pravilnici
itd.
U nekim slučajevima, europski Pravilnici traže da sudjeluju i prijavljena
tijela (Notified Body) koja su dio obveznog postupka certifikacije od
ovlaštenog organa.
Usklađivanje s Pravilnicima EU-a ne donosi nikakve prednosti pred
konkurencijom. Ono nam omogućava da komercijaliziramo svoje
proizvode ili usluge u EU-u.
Svaka država članica definira svoje nadležno tijelo koje će obavljati
nadzor na tom području.
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Koji su glavni izazovi vezani uz pravne zahtjeve
koji su posljedica pristupanja Europkoj uniji?
S gledišta upravljanja kvalitetom, hrvatski MSP-ovi će se ulaskom
u EU suočiti s novim situacijama:
Pravnim promjenama, ne samo u smislu
zakona nego i donošenja novih zakona.
STVORITI ZAJEDNIČKO
TRŽIŠTE
Normizacija proizvoda i usluga provodit će
Europski odbori za normizaciju.
IZBJEĆI FRAGMENTIRANOST
ZAJEDNIČKIH PRAVILA
Trgovanje određenim proizvodima zahtjeva da
proizvođač posjeduje deklaraciju o sukladnosti
s EU zakonodavstvom (oznaku CE)
POBRINUTI SE ZA
SIGURNOST KORISNIKA
Ove promjene odnose se na sve MSP-ove
kao i na one tvrtke koji posluju na hrvatskom
tržištu
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Zakonski akti u EU
 Obvezujući zakonski akti: ne zahtjeva prenošenje u nacionalni
zakon
 Uredbe
 Odluke
 Neobvezujući zakonski akti: zahtjeva prenošenje u nacionalni
zakon, te se promjene mogu primijeniti na nacionalni zakon
 Direktive
 Preporuke
 Mišljenja
U svojoj tvrtci trebali biste odabrati
odgovornu osobu koja će identificirati
promjenjive zakone za proizvode i usluge
 http://europa.eu/legislation_summaries/index_en.htm
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Zakonski akti u EU
Europske zakonske odredbe na snazi su za:
USLUGE
PROIZVODI
Financijski
Igračke
Slobodna zanimanja
Strojevi
Cestovni prijevoz
Oprema pod tlakom
Vodeni prijevoz
Medicinski uređaji
Zračni prijevoz
Električna i elektronička oprema te
plinski uređaji
E-trgovina
Čamci, rekreacijska plovila
Poštanski prijevoz
Farmaceutski i kozmetički proizvodi
Kemijski proizvodi
Motorna vozila
Građevinski proizvodi
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Kako normizacija utječe na vašu tvrtku?
• Općenito govoreći, usklađenost većine proizvoda ili usluga s
Europskim normama (EN) je proizvoljno.
• Ako Europska komisija smatra da bi sigurnost potrošača mogla biti
narušena, tada traži da se pridržavaju propisanih Pravilnika ili Direktiva.
• Osnovni pravni zahtjevi ili minimalni zahtjevi za zadovoljenje
kvalitete definirani su u harmoniziranim EN normama (EN norme i
dodatak ZA).
• U dodatku ZA definirano je koji dijelovi EN norme su obvezni i koja se
shema primjenjuje u nadzoru.
http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Tko propisuje europske norme?
• Kako bi uskladili sve propise, norme se razvijaju u radnim
skupinama u tehničkim odborima kod europskih organizacija za
normizaciju (CEN, CENELEC, ETSI).
• MSP-ovi kao korisnici EN normi trebali bi sudjelovati u procesu
normizacije, a specifikacije su ovdje definirane.
• Zastupljenost MSP-ova u odborima za normizaciju obično se
kanalizira kroz sektorske udruge ili nadležna tijela svake zemlje
članice.
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Što je zajedničko ovim proizvodima?
Što znači
oznaka?
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
oznaka
• CE oznaka znači da je proizvod ocijenjen prije plasiranja na tržište i u
skladu je s ciljevima EU-a u pogledu zdravlja, sigurnosti i zaštiti okoliša.
• Harmonizirane EN norme propisuju minimalne zahtjeve koje proizvodi
moraju ispunjavati.
• Odgovornost proizvođača je da:




Obavlja ocjenu sukladnosti
Uspostavi tehničku dokumentaciju
Izdaje deklaraciju EC o usklađenosti
Stavlja oznaku CE na proizvod.
• Prijavljena tijela(NB) ovlaštena su, kada je potrebno, obavljati nezavisno
ocjenjivanje sukladnosti.
NANDO baza podataka prijavljenih tijela za ocjenu sukladnosti:
www.ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
oznaka
Sustav
certifikacije
Odgovornosti proizvođača
Dužnosti
prijavljenih tijela
CE označavanje
dokumenata
Početno ispitivanje
4
3
Izjava o sukladnosti
Tvornička kontrola proizvodnje
FPC
Tvornička kontrola proizvodnje
FPC
Početno ispitivanje
Deklaracija o sukladnosti
Početno ispitivanje
2+, 2
Tvornička kontrola proizvodnje
FPC
Deklaracija o sukladnosti
FPC ocjenjivanje
FPC certifikat
Rezultati ispitivanja sukladnosti
FPC
Tvornička kontrola proizvodnje
FPC
Početno ispitivanje
FPC ocjenjivanje
1+, 1
Rezultati ispitivanja sukladnosti
FPC
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Uzorci za ispitivanje
Deklaracija o sukladnosti
Potvrda o usklađenosti
proizvoda
CE oznake: Popis direktiva i uredbi
Uredba (EU) No 305/2011 – Građevinski proizvodi
89/686/EEC Osobna zaštitna oprema
90/385/EEC Aktivni implatanti i medicinski uređaji
92/42/EEC Kotlovi za toplu vodu
93/15/EEC Eksplozivi za civilnu uporabu
93/42/EEC Medicinski uređaji
94/9/EC Oprema i zaštitni sustavi namijenjeni za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama
94/25/EC Rekreacijska plovila
95/16/EC Liftovi
96/98/EC Pomorska oprema
97/23/EC Oprema pod tlakom
98/79/EC In vitro dijagnostičkih medicinskih proizvoda
99/5/EC Radio i telekomunikacijska terminalna oprema
2000/9/EC Žičare za prijevoz osoba
2000/14/EC Emisija buke u okoliš od strane opremom za uporabu na otvorenom
2004/22/EC Direktive mjernih instrumenata
2004/108/EC Elektromagnetska kompatibilnost
2006/42/EC Strojevi
2006/95/EC (ex-73/23/EEC) Direktiva niskog napona
2007/23/EC Pirotehnička sredstva
2008/57/EC Interoperabilnost željezničkog sustava unutar Zajednice
2009/23/EC (ex-90/384/EEC) Neautomatske vage
2009/48/EC Sigurnost igračaka
2009/105/EC (ex-87/404/EEC) Jednostavne posude pod tlakom
2009/142/EC (ex-90/396/EEC) Plinski uređaji
2010/35/EU Pokretna tlačna oprema
Uredba (EU) No 305/2011 – Građevinski proizvodi
Odluka 2009/750/EC (primjena direktive 2004/52/EC) - Interoperabilnosti elektroničkih sustava
naplate cestarine
Uredba (EC) No 552/2004 - Interoperabilnost mreže Europske upravljanja zračnim prometom……
……
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Modul III a.
Što stručnjaci Projekta SMEPASS II mogu učiniti
za MSP-ove?
- Savjetodavne usluge -
Marketing
Juergen Mendritzki
Stručnjak za marketing
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ponuda marketinških usluga u okviru
projekta SMEPASS II
1. Revizija prodaje i marketinga
Osnove
2. Marketinška analiza
3. Praktični marketinški plan
4. Internetska stranica, e-marketing, etrgovina
Srednje
5. Analiza i plan spremnosti za izvoz
6. Brendiranje
7. Međunarodna prodaja, promocija i
marketing
Napredno
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Koristi projekta SMEPASS II
od usluga revizije marketinga
• Koliko je kvalitetan vaš marketing?
• Saznajte kako vaša tvrtka posluje na tržištu u odnosu
na konkurenciju
• Saznajte zašto konkurencija zauzima udio na tržištu
• Na koji način ispunjavate očekivanja/zahtjeve kupaca?
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Koristi projekta SMEPASS II
Usluge analize tržišta
• Koje profitabilne tržišne segmente možete zauzeti?
• Potrebno je bolje razumjeti svoje tržište kako biste bili
uspješniji
(mogućnost korištenja savjetodavnih usluga iz SMEPASS II Projekta
za sve tvrtke u istom sektoru)
• Što tržišta traže/očekuju od vas?
• Trening o istraživanju tržišta
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Koristi Projekta SMEPASS II
Izrada praktičnog marketinškog plana
• Kako osvojiti prava tržišta
• Bolje planiranje prodajnih i marketinških aktivnosti na
domaćem tržištu
• Izraditi plan koji će u potpunosti iskoristiti postojeće
prodajne kanale
• Izraditi plan za ulazak na nove prodajne i
distribucijske kanale
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Koristi od Projekta SMEPASS II
Analiza i plan spremnosti za izvoz
•
•
•
•
•
Saznajte jeste li spremni za izvoz?
Koje su vaše snage tržišta koje možete razvijati?
Koje slabosti trebate prevladati?
Kako zauzeti prava tržišta
Pripremite se za izvoz na nova tržišta
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Koristi od Projekta SMEPASS II
Brendiranje
• Osigurajte lojalnost kupaca te poboljšajte svoje tržišne
mogućnosti kroz strategiju brendiranja
• Poboljšajte svoj postojeći brend (ime, logo, sustav
identiteta)
• Kreirajte novi brend (uključujući osnovni sustav
identiteta) za svoju tvrtku ili proizvod
• Izgradite svijest o svom brendu na tržištu
• Izradite Priručnik svog brenda
• Izradite osnovne promotivne materijale kako biste ih
distribuirali ciljanim kupcima
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Koristi od Projekta SMEPASS II kod
e-trgovine i marketinških usluga
• Izradite vlastitu internetsku stranicu
• Razvijte svoje marketinške i prodajne alate
• Koristite internet kako biste ponudili svoje
proizvode/usluge te privukli kupce
• Izgradite vlastiti sustav kako biste mogli poslovati
putem Interneta.
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Koristi od Projekta SMEPASS II
Međunarodna promocija prodaje i
marketinga
•
•
•
•
•
Potražite poslovnog ili strateškog partnera
Uspostavite kontakt s potencijalnim partnerima
Pripremite prezentaciju za prodaju
Iskoristite podršku za pregovore s novim partnerima
Zatražite pomoć koja će vam pomoći kod prvih
isporuka pri izvozu
• Pripremite se za sudjelovanje na sajmovima
• Saznajte kako se nositi sa stranim kupcima
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Donosite li pravi proizvod
na tržište?
Je li to što prodajete ono
što vaše ciljano tržište
doista želi?
Svaki kupac može svoj auto
obojati u bilo koju boju koju želi,
sve dok je ta boja crna!!
Henry Ford
Jeste li svjesni potreba vaših kupaca?
Ako jeste, koje su to potrebe?
Provodite li ankete o zadovoljstvu kupaca?
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Povezanost između razvoja proizvoda i inovacija
Inovativna
strategija
IMP3ROVE inovativne ocjenjivačke alate
PRO INNO Europe® inicijativa
www.improve-innovation.eu
Inovativna
organizacija
i kultura
Inovativno upravljanje
životnim ciklusom
Upravljanje
idejama
Razvoj
proizvoda i
procesa
Kontinuirano Razvoj učinkovitijeg
proizvoda i procesa
poboljšanje
Marketinški
proizvod
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Što može Projekt SMEPASS II učiniti za MSP u
području razvoja proizvoda!
 Ocjenite svoj proizvod kao prikladan za svrhu na postojećem
lokalnom, nacionalnom i međunarodnim tržištima.
 Savjetodavne usluge u redizajniranju i fokusiranju na ponudu proizvoda
 Savjetodavne usluge u ugrađivanju inovacijske prakse kako bi se
osiguralo kontinuirano poboljšanje dizajna proizvoda.
Ukoliko ste zainteresirani, molimo označite kvadratić dolje za razvoj proizvoda
na online prijavi za savjetodavne usluge u okviru Projekta SMEPASS II.

RAZVOJ PROIZVODA
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Modul III b.
Što mogu stručnjaci Projekta SMEPASS II
učiniti za MSP-ove?
- Savjetodavne usluge-
Upravljanje kvalitetom
Fernando Fernández Gómez
Stručnjak za osiguranje kvalitete
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Implementing Project Partners:
Koji je automobil kvalitetniji ?
Ulaganje u budućnost
This project is co-funded by the
This project is co-funded by the
European Union from the European
European Union from the European
Fund for Regional Development
Regional Development Fund
Ministry of Entrepreneurship and Crafts
Ministry of Entrepreneurship and Crafts
Main Project Partner / Beneficiary Institution
Main Project Partner / Beneficiary Institution
Definicija kvalitete
Ne možemo tako lako odgovoriti na ovo pitanje, ali našim zajedničkim
jezikom kvalitetu izjednačavamo s izvrsnošću.
Ali sa stručnog stajališta kvalitetu bismo trebali tumačiti kao “razinu
kvalitete”, stoga bi definicija mogla glasiti:
Kvaliteta proizvoda ili usluga odnosi se na stupanj percepcije u
kojem proizvod ili usluga udovoljava zahtjevima.
Kvalitetu koju ocjenjuje kupac ovisi o „kvaliteti” nekoliko procesa, ne
samo o proizvodnji ili isporuci usluge.
Neki segmenti koju utječu na rezultate kvalitete su:
 Nabava (sirovine ili podugovorene usluge)
 Prodaja
 Održavanje
 Ljudski resursi i drugo.
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ulaganje u budućnost
Obilježja kvalitete
Zahtjevi kupaca (u B2B to
se odnosi na protokol ili
na internu specifikaciju)
TRŽIŠTE
Norme
(HR, EN, ISO itd.)
DOBROVOLJNO
Propisi
(usklađene EN norme)
DEFINIRANO
ZAKONOM
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Može li se kvaliteta mjeriti?
Stalno poboljšanje sustava kvalitete koji se temelji na ISO standardima kao što
su ISO 9001, ISO/TS 16949 itd. mjeri kvalitetu putem:
• Ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI) koji pružaju informacije o
učinkovitosti glavnog procesa.
• Usklađenost sa specifikacijama kvalitete
Potrebno je objektivno odgovoriti koji proizvodi ili usluge su bolji
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Zašto uvesti sustav upravljanja kvalitetom
(QMS) u MSP-ove?
QMS predstavlja niz politika, procedura, planova, uputa i resursa koji su
namijenjeni usklađivanju s pravnim zahtjevima kao i zahtjevima klijenata.
Drugim riječima, sistematičan način organiziranja vlastitih resursa i opreme
kako bi se postigla određena razina kvalitete proizvoda i usluga.







Definiranje odgovornosti osoblja vezano uz kvalitetu
Definiranje metoda i učestalost kontrole kvalitete
Paziti da je oprema za mjerenje točna
Usklađenost sa specifikacijama kvalitete
Arhiviranje rezultata kontrole
Analiziranje dobivenih rezultata
Predlaganje mjera koje se temelje na objektivnim podacima
Povećanje točnosti i učinkovitosti
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Dokumentacija sustava upravljanja kvalitetom
Ne smijemo zamijeniti QMS s dokumentacijom koja se koristi kod
definicije: Priručnik za kvalitetu, Procedure i radne upute.
Dobar konzultant trebao bi osigurati QMS kao alat za MSP-ove, ali to
ne smije biti prepreka, a kako bi se izbjegla birokracija potrebno je:




Pripremiti prikladnu dokumentaciju za MSP-ove kao i zahtjeve
Izbjeći dupliciranje dokumenata (nepotrebne procedure)
Pripremiti jasne radne upute (ne za treće strane – certifikacijska tijela)
Definirati obrasce prilagođene potrebama MSP-ova
Stručnjaci ili konzultanti ne smiju uvoditi promjene u procese MSPova, ukoliko to nije potrebno.
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ponuda upravljanja kvalitetom u okviru
Projekta SMEPASS II
Quality Management Services offered by SMEPASS II
1. Osnove sustava upravljanja kvalitetom i
obuka
Osnove
2. Audit kvalitete (Quality Audit)
3. Usklađenost sa zakonodavstvom EU
Srednje
4. Zadovoljiti zahtjeve kvalitete potencijalnih
kupaca
5. Kontinuirano poboljšanje sustava
Napredno
6. Potpuno upravljanje kvalitetom (TQM)
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Koristi od osnova savjetodavnih
usluga upravljanja sustavom kvalitete
•
Povećati kulturu kvalitete u tvrtci
•
Naviknuti se na sistematičan način rada
•
Jasno definirati odgovornosti unutar tvrtke
•
Postaviti kontrolu kvalitete, smanjiti troškove
•
Polazište za provedbu sustava upravljanja kvalitetom

Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Koristi od usluga revizije kvalitete
• Otkrivanje slabosti u kontroli kvalitete
• Pronaći prilike za poboljšanje u:
Istražiti kontrolne točke u procesu proizvodnje
Koristiti kontrolnu opremu
Proizvodnja opreme
Sirovine (prihvatljivi kriteriji, ocjene dobavljača)
Obuka (identificirati potrebe obuke)
• Uspostaviti plan djelovanja kako bi se ispravila odstupanja
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Koristi od potpunog upravljanja kvalitetom koje je
usmjereno na usklađivanje sa zakonodavstvom EU-a (npr.
CE oznaka, HACCP)
Usklađivanje s Pravlinicima EU:
 Odrediti zahtjeve
 Usklađenost i zahtjevi samoevaluacije
 Definirati akcijski plan kako bi se riješile nesukladnosti
Izbjegavanje pravnih konflikata
Sposobnost komercijalizacije proizvoda u skladu s proizvodima EU
Pažnja: Važno je naglasiti da ukoliko želite uvesti oznaku CE za neke proizvode, europsko
zakonodavstvo nalaže obvezu prijavljenim tijelima da kontroliraju radnje koje su potrebne za
određivanje tih normi. Troškovi inspekcije neće se moći pokriti iz budžeta ovog projekta, već
samo savjetodavne usluge sustava upravljanja koji su potrebni za označavanje CE oznake.
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Koristi upravljanja kvalitetom usmjerene zadovoljenju
zahtjeva kvalitete potencijalnih kupaca (npr. IFS
protokol, FSC- „Chain of Custody”)
• Izbjegavati pravne konflikte
• Uspjeti zadovoljiti zahtjeve kupaca
• Dobiti udio na tržištu i pristup stranim tržištima zahvaljujući
povjerenju između klijenata i kupaca
• Ukinuti višestruke revizije (smanjenje troškova)
• Povećati povjerenje, sklopiti sporazume o kvaliteti između
kupaca i dobavljača
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Koristi od uvođenja sustava upravljanja
kvalitetom (npr. ISO 9001, ISO/TS 16949)
•
•
•
•
•
Izbjegavati pravne konflikte
Uspjeti zadovoljiti zahtjeve kupaca
Ukinuti višestruke revizije (smanjenje troškova)
Dobiti udio na tržištu i pristup stranim tržištima
zahvaljujući povjerenju između klijenata i
kupaca
Pristup sporazumima o kvaliteti s kupcima i
dobavljačima
•
Poboljšati učinkovitost procesa unutar tvrtke
•
Povećati zadovoljstvo klijenata



ISO 9001
ISO 16949
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Koristi uvođenja sustava
upravljanja okolišem (ISO 14001)
•
Optimiziranje upravljanja resursima i otpadom
•
Smanjenje štete za okoliš obavljanjem poslovanja
•
Smanjivanje rizika povezanih sa slučajnim događajima
•
Smanjivanje troškova upravljanja otpadom i premije osiguranja
•
Uklanjanje izvoznih granica
•
Smanjivanje rizika od pokretanja
parnica i sankcija

ISO 14001
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
Koristi potpunog upravljanja
kvalitetom (TQM)
•
Prepoznati najbolju praksu za određene proizvodne procese
•
Identificirati što proizvoditi i kako to činiti
•
Zamijeniti funkcijski pristup procesnim pristupom
•
Biti u mogućnosti izraditi analizu troškova i koristi
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
Modul IV
Kako surađivati s konzultantom
Juergen Mendritzki
Stručnjak za marketing
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
Poslovno savjetovanje je…..
…praksa stvaranja vrijednosti za organizacije,
kroz poboljšanu učinkovitost koja se postiže
uz objektivan savjet
za
Donošenje poslovnih rješenja.
Drugim riječima, poslovno savjetovanje pomaže organizacijama kako bi dalje
mogle nastaviti samostalno poslovati.
To se postiže rješavanjem problema, pružanjem novih perspektiva te
povećanjem poslovne sposobnosti. Poslovno savjetovanje donosi nišu aktivnosti
i novo iskustvo organizacijama koje je često korisno za pojedine projekte ali ne
za organizacije u kojima bi se zapošljavalo na puno radno vrijeme.
Izvor: Management Consulting Association , UK
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
Tipičan projekt poslovnog savjetovanja sastoji se od 5 koraka
• Prioriteti
• Opis posla
• Odabir stručnjaka
1. Dogovor o
potrebama i
potpisivanje
Sporazuma o suradnji
2. Prikupljanje
• interno
• eksterno
podataka i analiza
problema
3. Preporuke i
• Izvještaj
traženje odobrenja
4. Akcija
Broj dana stručnjaka
ovisi o veličini tvrtke i
složenosti/ teškoćama
pri pružanju
savjetodavnih usluga
planiranja i
traženje
odobrenja
• Akcijski plan
5. Podrška u
provođenju i
obuka
•
•
•
•
Česti posjeti
Pomoć
Pregled
Obuka
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
Implementing Project Partners:
Kako izgleda uspješno obavljen posao konzultanta?
 Postignuti su željeni rezultati rada
koji su na početku zadani.
 Klijentov problem je riješen.
 Projekt je završen na vrijeme i unutar
zadanog budžeta.
 Konzultant i klijent održavaju
visokokvalitetan radni odnos.
 Klijent je naučio kako se ubuduće
nositi sa sličnim problemima.
 Klijent potvrđuje da bi i ubuduće
angažirao konzultanta.
Ulaganje u budućnost
This project is co-funded by the
Ovaj projekt sufinancira Europska
European Union from the European
Unija iz Europskog fonda za
Fund for Regional Development
regionalni razvoj
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Partner projekta/ Glavni korisnik projek
Marketinški stručnjaci mogu doprinjeti
iznimnoj vrijednosti tvrtke
Studija slučaja: Tvrta B mladi je tekstilni proizivođač kojeg vodi bračni par koji je u
ranim četrdesetima. Tvrtka zapošljava 30 osoba i unajmljuje vanjsku radnu snagu za neke poslove. Njihovi proizvodi
uglavnom se proizvode na domaćem tržištu po niskim i srednjim cijenama kupcima srednjih godina. Tvrtka se natjecala u cijeni i
Tvrtka je plasirala proizvode naStručnjak je angažiran
kako bi pozicioniraomeđunarodno
tvrtku i pomogao utržište
izvozu. i odmah je
Zašto je to bilo počela
dobro? dobivati narudžbe od vodećih
zapadno Europskih tvrkti i
REZULTAT
STRUČNJAK i KLIJENT
lanaca.
Započeo
je
• Marketing
i ulazna marketinška
strategija
 Marketinški stručnjakmaloprodajnih
s iskustvom u modnoj
• Novi brend i novi sistem identiteta
industriji
privatni posao s međunarodnim
• Internetska stranica, brošura tvrtke i ostali materijali
 Vlasnici tvrtke dostupni su „čitavo vrijeme“
• Znatno poboljšana kvaliteta proizvoda
 Aktivno izmjenjivanjebrendiranjem.
ideja tijekom čitavog procesa
izdržljivosti. Nabavlja direktno sirovinu i zapošljava dizajnera na određeno radno vrijeme.
Konzultant je prihvaćen kao „dio tima“
U marketing su investirana određena sredstava,
Sudjelovanje na sajmovima
Uzorci su testirani na tržištu
Vlasnici su putovali s konzultantom kako bi upoznali
potencijalne klijente
 Konzultant je pomogao vlasnicima u prodajnim
pozivima





Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
• Novi proizvodi i dizajn
• Strategija cijena za međunarodna tržišta
• Vlasnici dobili obuku u upravljanju međunarodnom
prodajom
• Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima
• Uspostavljeni konktakti sa zapadnim kupcima
• Poslani uzorci proizvoda
Ulaganje u budućnost
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
Implementing Project Partners:
Kada je rad konzultanta neuspješan?
• Kada pokušava rješavati pogrešan
problem
• Ne ispuni očekivanja klijenta
• Ne poznaje dobro klijentov sektor
• Nedostatak komunikacije
• Mijenja opis zadataka (cilj, rezultate)
usred provedbe.
• Traži od klijenta promjene koje nisu
realne
• Nedostatak kapaciteta
Ulaganje u budućnost
This project is co-funded by the
Ovaj projekt sufinancira Europska
European Union from the European
Unija iz Europskog fonda za
Fund for Regional Development
regionalni razvoj
Ministry of Entrepreneurship and Crafts
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Main Project Partner / Beneficiary Institution
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
tion
Primjer: Što može poći krivo i zašto?
Slučaj: Tvrtka B je proizvođač hrane s 40 zaposlenika.
Tvrtka proizvodi istu vrstu proizvoda već 25 godina. Prodaje uglavnom na regionalnom tržištu preko tradicionalnih
nezavisnih trgovina. Ključni kupci su uglavnom starije osobe koje su se naviknule na A proizvod. Uvozom prehrambenih
proizvoda tvrtka je imala značajne gubitke od tržišnog udjela. Angažiran
je stručnjak kako bi razvio
strategiju prodaje i marketinga.
Na kraju projekta tvrtka je izjavila
U čemu je bio problem?
da nisu bili zadovoljni postignutim
STRUČNJAK i KLIJENTrezultatima. Očekivali su više od
REZULTAT
• Stručnjak: Generalist s limitiranim iskustvom u
„izvještaja na papiru”.
• Vrlo općenita strategija koja nije ukazala
prehrambenom sektoru, nikada nije radio kao
•
•
•
•
•
•
•
•
menadžer
Ciljevi i procesi nisu jasno određeni
Vlasnik je promijenio zadatak iz marketinške
strategije u poboljšanje kvalitete nakon 3 tjedna
Vlasnik je često otkazivao sastanke
Osoblje nije bilo uključeno, nisu smjeli razgovarati
sa stručnjakom
Podaci o tvrtci nisu bili dostupni
Stručnjak je izradio mnogo stranica izvještaja
Nije bilo povratne informacije od vlasnika o
papirima i izvještajima
Stručnjak je vidio svoju ulogu samo u pripremi
koncepta ali ne i u pružanju podrške
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
•
•
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
na probleme tvrtke
Izvještaji
Nije se raspravljalo o akcijskom planu
Ulaganje u budućnost
Osnove rada sa stručnjakom (1)
KLIJENT:
 Dogovoriti se o ciljevima, radnim satima i rezultatima na
početku
 Jasno naglasiti svoja očekivanja
 Ne mijenjati područje rada usred procesa
 Dogovoriti se kako mjeriti uspješnost provedbe projekta
 Pokazati predanost i posvetiti dosta vremena
 Biti dostupan tijekom čitave provedbe projekta
 Ne ostaviti stručnjaka u praznom prostoru
 Ne delegirati odgovornost za provedbu asistentima
 Informirati svoje osoblje o tom zadatku
 Dopustiti stručnjacima da razgovaraju s klijentovim osobljem
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
Osnove rada sa stručnjakom (2)
KLIJENT:
 Tijekom sastanka izraditi plan putovanja kako bi se vrijeme
stručnjaka iskoristilo na najučinkovitiji način
 Biti otvoren i dati podatke o tvrtci, tržištu i svemu što je
potrebno kako bi se zadatak uspješno obavio
 Unaprijed odrediti može li rad stručnjaka zadirati u povjerljive
informacije
 Pažljivo čitati izvještaj i odmah poslati povratnu informaciju
 Držati se dogovorenog rasporeda (sastanci i slično)
 Biti otvoren za pozitivne i negativne rezultate
 Jasno izraziti kritike tijekom procesa, a ne na kraju
 Shvatiti ozbiljno dogovoren akcijski plan i provoditi ga
 Zatražiti dodatnu obuku
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
Implementing Project Partners:
This project is co-funded by
Ovaj European
projekt sufinancira
Europska
Union from
the European
UnijaFund
iz Europskog
fondaDevelopment
za
for Regional
regionalni razvoj
Ulaganje u budućnost
Ministry of Entrepreneurship and Crafts
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Main Project Partner / Beneficiary Institution
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
Obrazovanje za poduzetništvo
Ciljevi:
 Stvoriti sustav cjeloživotnog učenja koji se oslanja na kontinuirani
koncept zapošljavanja, u skladu s kretanjima na tržištu rada
 Jasno izražena politika unaprjeđenja razvoja ljudskih potencijala u
tvrtkama, u skladu s novim gospodarskim razvojem
 Razvoj integriranog poduzetničkog sustava obrazovanja
 Stvaranje koncepta i kurikuluma kroz integrirani pristup
obrazovanja poduzetništva kroz sve segmente obrazovnog sustava
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
Trenutna politika o
Jasno izražena politika kroz Nacionalnu strategiju cjeloživotnog učenja za
poduzetništvo (uključujući izradu Akcijskog plana za razdoblje 2010.-2014.)
Primarni ciljevi Nacionalne strategije za cjeloživotno učenje za
poduzetništvo su:
 Kreativan, otvoren i pozitivan stav prema cjeloživotnom učenju za
poduzetništvo
 Učenje za poduzetništvo kao ključna kompetencija u svim oblicima i
razinama obrazovanja
 Forum za članove nacionalnog vijeća E4E , smješten u uredu HGK u
Zagrebu, informira o događajima i koordinira aktivnosti
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
Aktivnosti i ciljane skupine
jedinice Nacionalne koordinacije
 Razvoj osjetljivosti i pozitivnog stava prema cjeloživotnom učenju kroz
radionice, prezentacije ....
 Održavanje seminara za nezaposlene o „Pokrenite vlastiti posao”.
 Organiziranje Dječjeg poduzetničkog tjedna.
 Organiziranje Akademskih poduzetnika za gospodarstvo znanja
 Provođenje Analize o potrebama za usavršavanjem u široj zajednici
 Poduzetničko obrazovanje za obrtnike
 Sudjelovanje na međunarodnim konferencijama o poduzetništvu
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
Članovi koordinacijske skupine su:
 Ministarstvo poduzetništva i obrta
 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
 Ministarstvo poljoprivrede
 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
 Ministarstvo turizma
 Hrvatska gospodarska komora (HGK)
 Hrvatska obrtnička komora (HOK)
 Hrvatska udruga poslodavaca
 Hrvatski zavod za zapošljavanje
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
Modul VI
Kako se prijaviti za savjetodavne usluge
Juergen Mendritzki
Stručnjak za marketing
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
Kako se prijaviti?
 Zadovoljavanje kriterija za sudjelovanje
 Registracija na www.smepass2.eu
 On-line prijava za iskaz interesa
 Popunjavanje on-line obrasca na 3. str
 Potrebno 45-60 minuta za prijavu
 Strukturirani intervju u trajanju od 1 h
 Dostava dokumentacije
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
Prihvatljivi kriteriji prijave za savjetodavne
usluge

Mikro, Mali ili srednji poduzetnik

Registriran u Republici Hrvatskoj

Aktivan na tržištu barem 2 godine

Pozitivno poslovanje u 2013. godini

Neovisno poslovanje (one tvrtke koje se ne ubrajaju u MSP i nemaju više od 25%
udjela te nisu ovlašteni donositi poslovne odluke)

Podmirene obveze prema zaposlenicima ili državi

Nije osuđivan za kaznena djela

Nije u stečaju

Nije u postupku likvidacije ili predstečaju

Nije primilo iznos potpore male vrijednosti za istu svrhu


Molimo da za detalje
Ne bavi se primarnom proizvodnjom
provjeritednje
na poljoprivrednih proizvoda
internetskoj stranici
Ostalo
SMEPASS
II
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
Ulaganje u budućnost
Proces prijave
MSP
1
2
3
MSP
provjerava
svoju prijavu
Poziv na
strukturirani
intervju
Intervju +
rezultati
prijave
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
MSP popunjava
obrazac Iskaza
interesa on-line
MSP popunjava
obrazac (osiguranje
kvalitete ili
marketing)
Odabrani MSP
potpisuje Skupnu
izjavu te dostavlja
traženu
dokumentaciju
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
4
MINPO
provjerava
dokumente te
odobrava
Ulaganje u budućnost
prijavu
Priprema projekta
Odobreni MSP
potpisuje
Ugovor s Minis.
Opis posla za
konzultanta
Odabir
konzultanta
MINPO/SAFU
Odabire
stručnjaka
Nacrt Plana
rada stručnjaka
Početak
savjetodavnih
usluga
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
SMEPASS II Website: www.smepass2.eu
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
SMEPASS II Expression of Interest Form (1)
Ulaganje u budućnost
This project is co-funded by the
This project is co-funded by the
European Union from the European
European Union from the European
Fund for Regional Development
Regional Development Fund
Ministry of Entrepreneurship and Crafts
Ministry of Entrepreneurship and Crafts
Main Project Partner / Beneficiary Institution
Main Project Partner / Beneficiary Institution
SMEPASS II Iskaz interesa (2)
SMEPASS II Obrazac za Iskaz interesa (2)
 Osnovne informacije o tvrtci
 Adresa i kontakt podaci
 Veličina i promet
 Prijašnja potpora projekata i iskustva s konzultantima
 Proizvodi i usluge
 Prodaja i marketing
 Financijska struktura
 Sustav upravljanja kvalitetom
 Formalne organizacijske i jezične vještine
 Strateško planiranje do 2020. godine
 Razlog za prijavu za savjetodavne usluge
 Očekivanja
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
Implementing Project Partners:
SMEPASS II Obrazac za Iskaz interesa (3)
Dolje je navedo 14 vrsta savjetodavnih usluga u okviru projekta SMEPASS II .
Odaberite one koje su vama najvažnije te ih obilježite prema prioritetu. Broj 1
predstavlja uslugu koju smatrate da je vama najvažnija.
Upravljanje kvalitetom
Audit kvalitete (Quality audit)
Osnove upravljanja kvalitetom
Potpuno upravljanje kvalitetom
(TQM)
Usklađenost s propisima EU-a
Rang Marketing/razvoj proizvoda
Revizija prodaje i marketing
1
Rang
Analiza tržišta
Praktični marketinški plan
3
2
Analiza i plan spremnosti za izvoz
Zadovoljavanje zahtjeva kvalitete
(potencijalnih) klijenata
Međunarodna prodaja, promocija
i marketing
Sustavi za stalno poboljšanje
Brendiranje
Razvoj internetske stranice i/ili
strategija e-trgovanja
Razvoj proizvoda
This project is co-funded by the
Ovaj projekt sufinancira Europska
European Union from the European
Unija iz Europskog fonda za
Fund for Regional Development
regionalni razvoj
Ministry of Entrepreneurship and Crafts
Ministarstvo
poduzetništva
i obrta
Main Project
Partner / Beneficiary
Institution
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
Ulaganje u budućnost
SMEPASS II Iskaz interesa (5)
Svoj Iskaz interesa možete predati u samo
nekoliko koraka te sačuvati podatke
ukoliko ga ne želite odmah poslati.
Kada obrazac ispunite do kraja nemojte
zaboraviti pritisnuti Pošalji.
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
Implementing Project Partners:
This project is co-funded by
This European
project is co-funded
by the
the European
Union from
European
from theDevelopment
European
Fund Union
for Regional
Regional Development Fund
Ulaganje u budućnost
Ministry of Entrepreneurship and Crafts
Ministry of Entrepreneurship and Crafts
Main Project Partner / Beneficiary Institution
Main Project Partner / Beneficiary Institution
Zajednički strateški okvir za kohezijsku politiku 2014-2020
Poboljšati koordinaciju i osigurati bolje korištenje strukturnih fondova
EU-a prema sljedećim mehanizmima financiranja:
 Europski fond za regionalni razvoj
 Europski socijalni fond
 Kohezijski fond
 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
 Europski pomorski i ribarski fond
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
Izravna pomoć MSP-ima usmjerena na prioritete Europa 2020
- „Europe 2020” je dokument koji postavlja naša 3 strateška cilja:
 Pametni rast razvijanjem gospodarstva koji se temelji na znanju i
inovacijama
 Održiv rast koji promiče energetski učinkovitiju, zelenu i konkurentniju
Europu
 Uključiv rast poticanjem gospodarstva i visoku ekonomsku
zaposlenost, socijalnu i teritorijalnu koheziju
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
Specifični ciljevi razvoja poduzetništva u Hrvatskoj
 Pružanje podrške razvoju konkurentnosti podržavajući održiv rast produktivnosti,
jačanje i sposobnost natjecanja na međunarodnim tržištima te poboljšanje ključnih
elemenata osiguravajući pozitivnu poslovnu klimu kao način povećanja regionalne
konkurentnosti i brži gospodarski rast
 Jačanje učikovitosti MSP-ova te razine produktivnosti podupiranjem investicija
vezanih uz inovacije u proizvodnim procesima i uvođenje rezultata istraživanja i
razvoja u proizvodnju koja dovodi do povećanja razvojnih potencijala za nove i
konkurentne proizvode
 Poboljšanje kvalitete i razvijanje turističkih proizvoda podizanjem učinkovitosti
malog i srednjeg poduzetništva u turizmu kroz poboljšanje smještajnih kapaciteta,
strukture i prateće komplementarne infrastrukture, što doprinosi kvaliteti
turističke ponude, povećanju stope popunjenosti i porasta zaposlenosti
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
Tematski ciljevi strategije Europa 2020
 Trenutno u fazi pregovora između Hrvatske i Europske komisije pod
tematskim naslovima:
1. Jačanje istraživanja, tehnološki razvoj i inovacije
2. Unaprijediti pristup, korištenje i kvalitetu ICT-a
3. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog,
ribolovnog i akvakulturnog sektora
4. Potpora ekonomiji niske razine ugljika u svim sektorima
5. Promicanje prilagodbi klimatskih promjena, sprječavanje i upravljanje
rizicima
6. Zaštita i promicanje učinkovitosti resursa
7. Promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u ključnoj
mreži infrastrukture
8. Poticanje zapošljavanja i podržavanje mobilnosti radne snage
9. Promicanje socijalne uključenosti i borbe protiv siromaštva
10.Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
11.Jačanje institucionalne sposobnosti i učinkovitosti u javnoj upravi
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
3. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u poljoprivrednom
sektoru te sektoru ribarstva i marikulture
3.1.
Poticanje poduzetništva, osobito omogućavanje ekonomske
eksploatacije novih ideja i poticanje stvaranja novih tvrtki, uključujući i
poslovne inkubatore (ERDF)
3.2.
Razvijanje novih poslovnih modela za male i srednje poduzetnike, a
posebno za internacionalizaciju (ERDF)
3.3.
Potpore za stvaranje i širenje naprednih kapaciteta za razvoj proizvoda
i usluga (ERDF)
3.4.
3.5.
Potpora kapaciteta malih i srednjih poduzeća da se uključe u rast u
regionalnim, državnim i međunarodnim tržištima, kao i inovativnim
procesima (ERDF)
Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, kroz promicanje
prilagodljivosti poduzeća i radnika te povećana ulaganja u ljudski
kapital (ESF)
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
Posebni ciljevi koji odgovaraju Tematskom cilju 3
 Jednostavnost pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća kroz financijske
instrumente
 Poboljšanje poslovne klime i lakoća poslovanja u Hrvatskoj
 Uspostava poslovne infrastrukture za razvoj „Start-Up-ova”
 Povećanje broja MSP-ova u gospodarstvu i inovacijama, sektorima koji se temelje
na znanju
 Modernizacija/ razvoj novih tehnologija, procesa i proizvoda
 Jačanje malih i srednjih poduzeća u razvoju turizma
 Podrška poduzećima u ispunjavanju normi EU-a i ostalih (trećih) zemalja i dodjela
certifikacije
 Proaktivno poticanje ulaganja i internacionalizacija malih i srednjih poduzeća
 Jačanje međusobnog povezivanja podržavajući razvoj nabavnih lanaca, lanaca
vrijednosti, klastera i zadruga
 Potpora malim i srednjim poduzećima koje se bave inovativnim procesima
(komercijalizacija, zaštita industrijskog vlasništva itd.)
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
Proračunski ciklusi EU-a
Trenutni ciklus 2007. – 2013.
Sljedeći ciklus 2014. – 2020.
(sredstva iz grant sheme dogovorena i
(trenutno u procesu pregovora između Europske
komisije i Republike Hrvatske)
čekaju povlačenje i isplatu)
30 milijuna EUR na raspolaganju je iz grant
sheme „Poboljšanje konkurentnosti malog i
srednjeg poduzetništva” te 15 milijuna EUR
na raspolaganju je za projekte u sektoru
proizvodnje, a dodatnih 15 milijuna EUR bit
će dostupno za projekte u turizmu
Odabrano je 20 MSP-a putem
transparentnog odabira i procesa
evaluacije za dobivanje pomoći iz
Projekta SMEPASS II, a vezano uz natječaj
iz grant scheme (svibanj/lipanj 2013.
Poziv za iskaz interesa ).
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Programiranje:
 Povezanost između nacionalne i strategije
EU-a
 Preduvjet za povlačenje sredstava
Proces definiranja:
 Ciljeva razvoja
 Područja ulaganja
 Strateških dokumenata
 Koncentracija sredstava
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
Proces programiranja
vezan je uz pitanje
koji dijelovi
nacionalne strategije
će se financirati iz
fondova EU-a
Ulaganje u budućnost
Proračunski ciklusi EU-a
Sljedeći ciklus 2014. – 2020.
Programiranje mora slijediti:
 Europski strateški dokumenti
 Razvojni ciljevi
 Strateške smjernice Zajednice za
koheziju
 Integrirane smjernice za rast
 Smjernice za sektor zapošljavanja
 Lisabonska strategija
 Nacionalni strateški dokumenti




Strateški dokumenti
Nacionalni strateški referentni okvir
Sektorske strategije
Razvojne strategije
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
Poziv na prijavu
Prihvatljivi kriteriji (kandidati)
Kandidati moraju:
 Registrirani kao MSP
> 250 zaposlenika (potpun)
≥ promet više od €50 milijuna
i/ili
≥ platna bilanca od ukupno €43
milijuna
 Imati sjedište u Republici Hrvatskoj
 Imati dobit nakon oporezivanja za prošlu fiskalnu godinu
te dostaviti ovjerene bilance za prethodne dvije godine
 Imati sve podmirene obveze prema državi (npr. poreze)
kao i plaćanja prema zaposlenicima
 Biti registriran – prema NKD (NN 58/2007) klasifikaciji,
prema unaprijed definiranom popisu prihvatlijvih
sektora/podsektora
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
Poziv na prijavu - Prihvatljivi kriteriji
 Ulaganje u materijalnu i/ili nematerijalnu imovinu vezano uz povećanje
trenutne proizvodnje, proširenje proizvodnog programa na novim
proizvodima i korjenite promjene u cjelokupnom proizvodnom
procesu;
 Ulaganje u materijalnu i/ili nematerijalnu imovinu vezano uz nabavu novih
tehnologija i opreme (npr. proizvodna linija, strojevi, uređaji i sl.) i
uvođenje novih procesa ili metodologije ili uvođenjem rezultata istraživanja
i razvoja u proizvodnji kako bi se poboljšala proizvodnja i kvaliteta te
postigla bolja produktivnost.
 Ulaganje u materijalnu i/ili nematerijalnu imovinu s ciljem postizanja više
razine zaštite okoliša i aktivnosti vezane uz sprečavanjem štete za okoliš
ili prirodnih resursa kao posljedica proizvodnog procesa, smanjivanje
opasnosti od takve štete ili aktivnosti koje će dovesti do učinkovitog
korištenja prirodnih resursa, uključujući mjere štednje energije i korištenje
obnovljivih izvora energije.
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
Poziv na prijavu – Prihvatljivi kriteriji
 Ulaganje u materijalnu i/ili nematerijalnu imovinu vezano uz mjere
energetske učinkovitosti kroz aktivnosti koje smanjuju iskoristivost
proizvodne enegije;
 Ulaganje u materijalnu i/ili nematerijalnu imovinu vezano uz hotele s 3
zvjezdice kao i vrstu normi te izgradnja nove, suvremene i napredne
kvalitete ugostiteljskih i smještajnih objekata s popratnim sadržajima
koji pružaju usluge kao što su sastanci, konferencije, izložbe, provođenje
slobodnog vremena i rekreacije, sport i zdravlje (medicinski, spa i wellness
sadržaji), s ciljem da se poveća broj posjeta i konkurentnost objekta
 Ulaganje u materijalnu i/ili nematerijalnu imovinu s ciljem dostizanja
standarda zajednice i zaštite okoliša.
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
Hvala na pažnji
Nadamo se da se uskoro vidimo na www.smepass2.eu
Ulaganje u budućnost
Ovaj projekt sufinancira Europska
Unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Partner projekta/ Glavni korisnik projekta
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
46
File Size
6 932 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content