close

Enter

Log in using OpenID

Ciklus radionica final

embedDownload
U sklopu projekta Adriatic Governance Operational Plan
Istarska županija organizira ciklus
c
stručnih edukacija:
edukacija
EU fondovi i uspješno upravljanje EU projektima
- europski alati za lokalni i regionalni razvoj
Istarska županija, Upravni odjel za međunarodnu
me unarodnu suradnju i europske integracije, u
sklopu provedbe projekta AdriGov organizira ciklus edukacija o mogućnostima
ćnostima financiranja
istarskih razvojnih projekata putem EU fondova. Ciklus od 4 radionice
radionic održat će se od rujna
2013. do ožujka 2014. Edukacije su besplatne za sve sudionike i održavati će
ć se u Centru za
EU i međunarodnu
unarodnu suradnju u Balama, Kaštel 1.
Hrvatskoj, kao punopravnoj članici EU, otvoren je niz prilika i mogućnosti
mogu
za
financiranje različitih
itih projekata. Brojne mogućnosti
nosti istovremeno predstavljaju izazov za koji je
vrlo važno pravilno se pripremiti. Upravo su stručne edukacije najbolji način
čin za pripremu.
Cilj ciklusa edukacije je jačanje
anje ljudskih potencijala u Istri u upravljanju lokalnim i
regionalnim razvojem kroz EU fondove
I. Radionica: Upravljanje
pravljanje Projektnim Ciklusom
II. Radionica: Kohezijski i Strukturni fondovi
III. Radionica: Programi zajednice
IV. Radionica: Eu fondovi u praksi - Međunarodna
unarodna razmjena iskustava
Projekt sufinancira Europska unija
Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA)
I.
-
Radionica ciklusa: Upravljanje projektnim ciklusom
kako
ako uspješno razviti, planirati i upravljati EU projektom
“Upravljanje projektnim ciklusom” će se održati od 30.
rujna do 2. listopada 2013. u Centru za EU i međunarodnu
me unarodnu suradnju u Balama.
Balama
Prva višednevna radionica
Cilj radionice: Stjecanje novih znanja i vještina o upravljanju fondovima EU, temeljena na
upravljanju projektnim ciklusom (UPC).
Za projekte financirane EU sredstvima, Europska Komisija zahtjeva uporabu metode
Upravljanje projektnim ciklusom (UPC). UPC se dijeli na pet faza, od planiranja, formulacije do
evaluacije i monitoringa. Projektni menadžer mora poznavati sve faze UPC-a
U
a kako bi mogao uspješno
upravljati EU projektom i ispuniti sve zahtjeve koje traži Europska Komisija.
Ciljne skupine:
• Jedinice lokalne i regionalne samouprave;
• Javne ustanove: kulturne, zdravstvene, istraživačke,
obrazovne…
• Zaklade i udruge civilnog društva;
• Mala i srednja poduzeća;
• Razvojne agencije.
Ključne
ne teme i pojmovi radionice
radionice:
Uloga UPC-a
Kako planirati, upravljati i implementirati projekt prema propisima EU
UPC faze i ključne
ne aktivnosti svake faze
Kako poboljšati strategije projekta kako bi se osigurala učinkovita
inkovita izvedba
Priprema i upravljanje projektima prema pristupu logičkog
logi
okvira (LFA)
Izrada plana aktivnosti
Izrada i upravljanje proračunom
prorač
projekta
Izvještaj i promocija rezultata
Radionice će
e trajati u vremenu od 9:00 – 17:00 sati i održavati će
e se na engleskom jeziku.
Detaljan program
rogram radionice bit će
e objavljen uskoro na web stranicama Upravnog odjela za
međunarodnu
unarodnu suradnju i europske integracije (www.istra
(www.istra-europa.eu) te će prijavljeni sudionici biti
pravovremeno obaviješteni.
Radionica je besplatna za sve sudionike, a prijava
prija je obvezna zbog ograničenog
čenog broja te se prijave
zaprimaju do popunjenosti, najkasnije do 25. rujna 2013. Prijavnicu možete preuzeti ovdje te
ispunjenu je poslati e-mailom
mailom ili faksom.
Kontakt: e-mail: [email protected]
[email protected]
tel: +385 (52) 352-170
fax: +385 (52) 352-178
Projekt sufinancira Europska unija
Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA)
PROJEKT AdriGov (Adriatic Governance Operational Plan)
Ciljevi projekta:
• definicija i promocija Operativnog plana za javno upravljanje na jadranskom području
kao važan korak prema usvajanju Jadransko-jonske makro-regionalne strategije i
stvaranju sinergije za djelotvoran pristup razvojnim mogućnostima regija
• transfer znanja kako bi se ojačala osviještenost o europskim integracijama i
Europskoj Uniji, na način da se poboljšaju kompetencije i rad stručnjaka lokalne i
regionalne samouprave u sferi upravljanja, financiranja i administracije EU fondova
na područjima zemalja partnera projekta
Vrijednost projekta: ukupna vrijednost projekta je 3.346.712,00 eura, a vrijednost za
Istarsku županiju iznosi: 350.000,00 eura
Financiranje: Projekt sufinancira Europska unija putem Programa prekogranične suradnje
IPA Adriatic 2007-2013
Partneri: Regija Molise (IT), Regija Puglia (IT), Regija Marche (IT), Regija Veneto (IT),
Regija Abruzzo (IT), Regija Emiglia-Romagna (IT), Agencija Informest (IT), Istarska županija
(HR), Dubrovačko neretvanska županija (HR), Općina Kotor (CG), Regija Epir (GRČ), Regija
Skadar (ALB) i Hercegovačko-neretvanski kanton (BiH).
Važnost za Istarsku županiju: kroz projekt se razvija Centar za EU i međunarodnu
suradnju u Balama koji će jačati kapacitet za strateško planiranje, pripremu i provedbu
projekata, sufinanciranih sredstvima Europske unije i drugih međunarodnih izvora,
utemeljenih na sustavnoj provedbi programa edukacije, profesionalnog usavršavanja i
znanstvenog istraživanja.
Projekt sufinancira Europska unija
Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
476 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content