Βιογραφικό Σημείωμα (εξωτερικό αρχείο)

Βιογραφικό Σημείωμα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Παντελή Μάριος
Φίλιππου Κρητιώτη 14, 4106 Άγιος Αθανάσιος (Κύπρος)
25823572
99547890
[email protected], [email protected], [email protected]
Ημερομηνία γέννησης 03/05/1973 | Εθνικότητα Κυπριακή
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2014–2015
Μέλος Σ.Ε.Π., Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μέλος Σ.Ε.Π. – Συντονιστής Θεματικής Ενότητας
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Επιστήμες της Αγωγής
Θεματική Ενότητα: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΠΑ66Κ)
2014–2015
Εκπαιδευτής στο Διήμερο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης
Διδασκαλία θέματος: Αποτελεσματική επιμόρφωση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού σε σχολική
βάση μέσω δημιουργίας θετικής και υποστηρικτικής κουλτούρας
2013–2014
Εκπαιδευτής στο Training Programme for Education Professionals "Enhancing
sustainable democratic culture at schools: Empowering teachers through
mentoring and action research processes"
Council of Europe
Workshop: Mentoring: a way/tool/process for effective induction, support and development of all the
teaching staff through a supportive school environment and a culture of shared responsibility
2013–2014
Εκπαιδευτής στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων Βοηθών
Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Διδασκαλία Θέματος: Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού σε Σχολική Βάση: ο ρόλος του
Βοηθού Διευθυντή
2013–2014
Εκπαιδευτής στο Διήμερο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Διδασκαλία θέματος: Αποτελεσματική επιμόρφωση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού σε σχολική
βάση μέσω δημιουργίας θετικής και υποστηρικτικής κουλτούρας
2013–2014
Εκπαιδευτής στο Διήμερο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Διδασκαλία θέματος: Επιμόρφωση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στη σχολική μονάδα:
Μεντορισμός και Αλληλοστήριξη
2012–2013
Εκπαιδευτής στο πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων Διευθυντών
Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Διδασκαλία θέματος: Επιμόρφωση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού σε Σχολική Βάση: ο ρόλος
15/9/14
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Σελίδα 1 / 8
Βιογραφικό Σημείωμα
Παντελή Μάριος
του Διευθυντή
2012–2013
Εκπαιδευτής στο Διήμερο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κύπρου
Διδασκαλία θέματος: Επιμόρφωση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού σε Σχολική Βάση
2008–2013
Εκπαιδευτής στο Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και
Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 61 διδακτικές περίοδοι των 45΄.
α) Διδασκαλία ενότητας "Θεσμός του Μέντορα και Παράμετροι του Μεντορικού Έργου" σε
εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης οι οποίοι ανέλαβαν το ρόλο του μέντορα.
β) Ανέλαβα το σχεδιασμό της ενότητας "Θεσμός του Μέντορα και Παράμετροι του Μεντορικού Έργου"
της Γ΄ Φάσης του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχόμενων
Εκπαιδευτικών για τη σχολική χρονιά 2008-2009.
γ) Ήμουν υπεύθυνος για τον ανασχεδιασμό και την ετοιμασία του υλικού για την έκδοση με θέμα
"Θεσμός του Μέντορα και Παράμετροι του Μεντορικού Έργου - Β΄ Έκδοση (2009)".
δ) Σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους ετοιμάσαμε το υλικό "Θεσμός του Μέντορα – Παράμετροι
του Μεντορικού Έργου", το οποίο συμπεριλήφθηκε στην έκδοση: Πρόγραμμα Εισαγωγικής
Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης, Θεματικές
Ενότητες (2010), Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, σελ 197-223.
2010–2011
Εκπαιδευτής στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων Διευθυντών
Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Διδασκαλία ενότητας "ΔΔ303: Ο Διευθυντής και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στη σχολική
μονάδα: Ενδοσχολική επιμόρφωση".
2002–2003
Εκπαιδευτής στο πρόγραμμα "Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για απόκτηση
βασικών δεξιοτήτων χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών", που διοργάνωσε το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Κύπρου.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 50 διδακτικές περίοδοι των 45΄.
2001–2006
Συντονιστής και εκπαιδευτής στις “Παιδικές Λέσχες” του ΚΔ΄ Δημοτικού Σχολείου
Λεμεσού.
Οργάνωση και συντονισμός εργασιών "Παιδικής Λέσχης" κατά τις απογευματινές ώρες στο σχολείο το
οποίο εργαζόμουν. Διδασκαλία του θέματος "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για
μαθητές δημοτικού σχολείου".
2000–2001
2012–Παρόν
Υπεύθυνος διεύθυνσης του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Αργάκας.
Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
15/9/14
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Σελίδα 2 / 8
Βιογραφικό Σημείωμα
1994–2012
Παντελή Μάριος
Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
2005–2009
Doctorate in Education (EdD)
The Open University, Milton Keynes (United Kingdom)
Teacher Education, Mentoring and Leading Professional Development.
1995–2001
Master of Arts in Education (Educational Management)
University of Bath, Bath (United Kingdom)
Introduction to Educational Management, Management of Innovation, School Effectiveness,
Managing Staff Development, Primary Education: Aspects of Learning, Methods of Educational
Enquiry.
1990–1994
Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα (Ελλάδα)
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Μητρική γλώσσα
Ελληνικά
Λοιπές γλώσσες
Αγγλικά
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΟΜΙΛΙΑ
ΓΡΑΦΗ
Προφορική
Γραπτή (ανάγνωση)
Επικοινωνία
Προφορική έκφραση
C1
C1
C1
C1
C1
Επίπεδα: Α1/A2: Βασικός χρήστης - Β1/B2: Ανεξάρτητος χρήστης - C1/C2: Έμπειρος χρήστης
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες
Οργανωτικές / διαχειριστικές
δεξιότητες
1) Πρόεδρος Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων Δασκάλων (ΠΟΕΔ) Λεμεσού από το Σεπτέμβριο του
2006 μέχρι τον Ιούλιο του 2014.
2) Πρόεδρος Παγκύπριας Δημοκρατικής Έπαλξης Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΠΑΔΕΔΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ από τον Οκτώβριο του 2011.
3) Αναπληρωτής Πρόεδρος Παγκύπριας Δημοκρατικής Έπαλξης Δασκάλων και Νηπιαγωγών
ΠΑΔΕΔ-ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ από το Σεπτέμβριο του 2008 μέχρι τον Οκτώβριο του 2011.
4) Μέλος πολλών οργανωτικών επιτροπών για προγραμματισμό και διοργάνωση συνεδρίων και
άλλων εκδηλώσεων.
Δεξιότητες πληροφορικής
1) Άριστη γνώση του λειτουργικού συστήματος Windows, του λογισμικού MS Office (Word,
PowerPoint, Excel) και του διαδικτύου.
2) Άριστη γνώση του λογισμικού Statistical Package for Social Sciences - SPSS for Windows.
3) Ήμουν εκπαιδευτής στο πρόγραμμα "Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για απόκτηση βασικών
δεξιοτήτων χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών" που διοργάνωσε το ΥΠΠ σε συνεργασία με το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου τη σχολική χρονιά 2002-2003.
4) 2010 - 2011: Τοπικός Συντονιστής Πληροφορικής στο Β΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου.
5) 2001 - 2004: Τοπικός Συντονιστής Πληροφορικής στο ΚΔ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού.
6) 2000 – 2001: Τοπικός Συντονιστής Πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο Αργάκας.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Δημοσιεύσεις
15/9/14
i.Παντελή Μάριος (2014), Επιμόρφωση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού σε Σχολική Βάση:
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Σελίδα 3 / 8
Βιογραφικό Σημείωμα
Παντελή Μάριος
Μεντορισμός και Αλληλοστήριξη. Στα Πρακτικά του ΚΓ΄ Παγκύπριου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου
Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, 11 Απριλίου 2013, Λευκωσία.
ii.Orphanos Stelios and Panteli Marios (2012) New Teachers in Cyprus, Educational Leadership, May
2012,Vol. 69, No. 8.
iii.Παντελή Μάριος (2011) Εισηγήσεις για την εισαγωγή αποτελεσματικών προγραμμάτων ένταξης,
υποδοχής, στήριξης και επαγγελματικής ανάπτυξης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σε σχολική βάση.
Στα Πρακτικά του Συνεδρίου "Σχολές των Επιστημών της Αγωγής. Ο ρόλος τους στις προκλήσεις της
σύγχρονης κοινωνίας", Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Frederick, Λεμεσός, από
29 μέχρι 30 Απριλίου 2011.
iv.Panteli Marios (2011) What would Newly Qualified Teachers appointed in Cyprus Primary Schools
expect from an effective school-based induction programme? Recommendations for the introduction
of an effective school-based induction programme. In the 24th International Congress for School
Effectiveness and Improvement (ICSEI)conference proceedings, 4th - 7th January 20011, Limassol,
Cyprus.
v.Παντελή Μάριος, Καλογήρου Χρυστάλλα και Σπυροπούλου Αντωνία (2010) Θεσμός του Μέντορα –
Παράμετροι του Μεντορικού Έργου, στην έκδοση: Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης
Μεντόρων και Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης, Θεματικές Ενότητες,
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, σελ 197-223.
vi.Παντελή Μάριος (2010) Εισηγήσεις για την εισαγωγή αποτελεσματικών προγραμμάτων ένταξης,
υποδοχής, στήριξης και επαγγελματικής ανάπτυξης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σε σχολική βάση.
Στα Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με άλλες Σχολές και Τμήματα των
Ελληνικών Α.Ε.Ι., Αθήνα από 27 έως 30 Μαΐου 2010.
vii.Panteli Marios (2009) What would Newly Qualified Teachers appointed in Cyprus Primary Schools
expect from an effective school-based induction programme? Recommendations for the introduction
of an effective school-based induction programme, Centre for Research in Education and Ed
Technology (CREET), The Open University.
viii.Παντελή Μάριος και Καλογήρου Χρυστάλλα (2009) Ο Θεσμός του Μέντορα – Παράμετροι του
Μεντορικού Έργου (Β΄ Έκδοση), Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και
Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Κύπρου, Τομέας Επιμόρφωσης.
ix.Παντελή Μάριος και Τζιαούρη Βαρναβία (2006) Επιμόρφωση και Επαγγελματική Ανάπτυξη των
Εκπαιδευτικών, Εφημερίδα “Εκπαιδευτική Άνοιξη”, Νοέμβριος 2006.
x.Panteli, M., Koromia,M., Nikolaou, L., Spyropoulou, T. and Tsiarlistos, M. (2004) The Characteristics
of Effective Schools: The Teachers’ Perspective, With support form the Bi-communal Development
Programme funded by USAID and UNPD andexecuted by UNOPS (Contract No: WSE-PS0400013).
xi.Παντελή Μάριος (2004) Η αξιοποίηση του Διαδικτύου στην τάξη και στο σχολείο στην πράξη –
Προτεινόμενες Δραστηριότητες, Εφημερίδα “Εκπαιδευτική Άνοιξη”, Μάιος 2004.
xii.Παντελή Μάριος (2003) Αποτελεσματικά Προγράμματα Επιμόρφωσης και Στήριξης
Πρωτοδιόριστων Εκπαιδευτικών”. Στα πρακτικά του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου με θέμα: “Προκλήσεις για
Ποιοτική και Αποτελεσματική Εκπαίδευση και Επιμόρφωση στην Κύπρο και την Ευρώπη. Ποιότητα: Η
Λύση στην Εκπαίδευση;”, Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης – Ευρωπαϊκή Ένωση, 7-8
Νοεμβρίου 2003, Λευκωσία.
xiii.Panteli Marios (2001) An Evaluation of the Cyprus Induction Programme for Primary Teachers
who have Graduated from Greek Universities: The Participants’ Perspective”, Department of
Education, University of Bath, UK, September 2001.
Εισηγητής σε Συνέδρια
i. Εισηγητής σε Βιωματικό Εργαστήρι που διοργάνωσε η Διδασκαλική Παράταξη ΠΑΔΕΔ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο ΝΕΑΠΟΛΙΣ, Πάφος, 27 Φεβρουαρίου 2014. Θέμα
εργαστηρίου: "Επιμόρφωση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στη Σχολική Μονάδα:
Μεντορισμός και Αλληλοστήριξη".
ii.Εισηγητής σε Συνέδριο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου στα πλαίσια του Προγράμματος
Εισαγωγικής Επιμόρφωσης, Γ΄ Φάση, Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013. Τίτλος εισήγησης: "Ανάπτυξη
Εκπαιδευτικών στη σχολική µονάδα: μετάβαση από το μεντορισµό στην αλληλοστήριξη – ο ρόλος του
διευθυντή".
iii. Εισηγητής στο ΚΓ΄ Παγκύπριο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής
Εκπαίδευσης, 11 Απριλίου 2013, Λευκωσία. Τίτλος εισήγησης: "Επιμόρφωση και Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού (Α.Α.Δ.) σε Σχολική Βάση: Μεντορισμός και Αλληλοστήριξη".
15/9/14
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Σελίδα 4 / 8
Βιογραφικό Σημείωμα
Παντελή Μάριος
iv. Εισηγητής στο Συνέδριο "Σχολές των Επιστημών της Αγωγής. Ο ρόλος τους στις προκλήσεις της
σύγχρονης κοινωνίας", Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Frederick, Λεμεσός, από
29 μέχρι 30 Απριλίου 2011. Τίτλος εισήγησης: "Εισηγήσεις για την εισαγωγή αποτελεσματικών
προγραμμάτων ένταξης, υποδοχής, στήριξης και επαγγελματικής ανάπτυξης νεοδιόριστων
εκπαιδευτικών σε σχολική βάση".
v. Εισηγητής στο The 24th International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI)
conference, 4th - 7th January 20011, Limassol, Cyprus. Τίτλος εισήγησης: "What would Newly
Qualified Teachers appointed in Cyprus Primary Schools expect from an effective school-based
induction programme? Recommendations for the introduction of an effective school-based induction
programme".
vi. Εισηγητής στο Education and Training 2010 work programme of the European Union, Thematic
Group on Teacher Education Policies, Peer Learning Activity: “Educational Leadership”, 18th October
2010, Limassol, Cyprus.
vii. Εισηγητής σε Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: “Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των
εκπαιδευτικών λειτουργών”, ΠΑΔΕΔ, Οκτώβριος 2010, Λεμεσός. Τίτλος εισήγησης: “Κριτική
αναθεωρημένης πρότασης του ΥΠΠ για ένα σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των
εκπαιδευτικών λειτουργών”.
viii. Εισηγητής στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με άλλες Σχολές και Τμήματα των Ελληνικών
Α.Ε.Ι., Αθήνα από 27 έως 30 Μαΐου 2010. Τίτλος εισήγησης: “Εισηγήσεις για την εισαγωγή
αποτελεσματικών προγραμμάτων ένταξης, υποδοχής, στήριξης και επαγγελματικής ανάπτυξης
νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σε σχολική βάση”.
ix. Εισηγητής σε Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: “Επικοινωνιακή και Διαθεματική Προσέγγιση στη
Σχολική Πράξη”, ΠΑΔΕΔ, Νοέμβριος 2004, Λεμεσός, Δεκέμβριος 2004, Πάφος. Τίτλος εισήγησης:
“Διδασκαλία Κειμένου με Διαθεματική Προσέγγιση”.
x. Εισηγητής σε Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα: “Προκλήσεις για Ποιοτική και Αποτελεσματική
Εκπαίδευση και Επιμόρφωση στην Κύπρο και την Ευρώπη. Ποιότητα: Η Λύση στην Εκπαίδευση;”,
Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης – Ευρωπαϊκή Ένωση, 7-8 Νοεμβρίου 2003,
Λευκωσία. Τίτλος εισήγησης: “Αποτελεσματικά Προγράμματα Επιμόρφωσης και Στήριξης
Πρωτοδιόριστων Εκπαιδευτικών”.
xi. Εισηγητής σε Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: “Το Μοντέλο του Ενός Η/Υ στην τάξη ... στην
πράξη”, ΠΑΔΕΔ, Νοέμβριος 2002, Λεμεσός, Ιανουάριος 2003, Πάφος. Τίτλος εισήγησης: “Η
Αξιοποίηση του Διαδικτύου στην τάξη και στο σχολείο στην πράξη”.
Συντονιστής σε Συνέδρια
i. Συντονιστής συζήτησης και υπεύθυνος τήρησης πρακτικών και ανακοίνωσης συμπερασμάτων,
πορισμάτων στην ομιλία με θέμα "Leading Beyond Expectations: lessons from business, sport and
schools", με ομιλητή τον παγκοσμίου φήμης Καθηγητή Andy Hargreaves, FRSA, Thomas More
Brennan Chair in Education, Lynch School of Education, Boston College στα πλαίσια του "12th
European School Heads Association Conference (ESHA 2010)", 4th - 6th November 2010, Limassol,
Cyprus.
ii. Συντονιστής συζήτησης και υπεύθυνος ανακοίνωσης συμπερασμάτων-πορισμάτων σε
Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: “Δημιουργούμε ένα πιο Δημοκρατικό και Ανθρώπινο Σχολείο.
Αποτρέπουμε τον Κοινωνικό Αποκλεισμό”, Πολιτιστική Επιτροπή ΠΟΕΔ Λεμεσού και Σύνδεσμος
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ζωής, Ιανουάριος 2010, Λεμεσός.
iii. Συντονιστής συζήτησης σε Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: “Δημιουργικότητα και Καινοτομία στο
Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο”, ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, Νοέμβριος 2008, Λεμεσός.
iv. Υπεύθυνος οργάνωσης και συντονιστής συζήτησης σε συνέδριο που διοργάνωσαν οι
Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ Λεμεσού με θέμα “Διαμορφωτική και Τελική
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού” στη Λεμεσό, Φεβρουάριος, 2007.
v. Συντονιστής συζήτησης σε Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: “Οι Νέες Τεχνολογίες στην
Εκπαίδευση”, Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου, Απρίλιος 2007, Λεμεσός.
vi. Συντονιστής σε εκπαιδευτικό συνέδριο με θέμα: “Σύγχρονες Τάσεις στο Μάθημα της Επιστήμης στο
Δημοτικό Σχολείο – Ανάπτυξη Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων”, ΠΑΔΕΔ, Απρίλιος 2003,Λεμεσός.
vii. Συντονιστής σε εκπαιδευτικό συνέδριο με θέμα: “Η Διδασκαλία των Μαθηματικών στο Δημοτικό
Σχολείο: Τα νέα σχολικά εγχειρίδια και σύγχρονες προσεγγίσεις”, ΠΑΔΕΔ, Λεμεσός, Νοέμβριος 2002.
viii. Συντονιστής σε εκπαιδευτικό συνέδριο με θέμα: “Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα σχολεία μας:
Θεωρία και Πράξη”, ΠΑΔΕΔ, Πάφος, Μάρτιος 2002.
15/9/14
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Σελίδα 5 / 8
Βιογραφικό Σημείωμα
Μέλος σε Επιστημονικούς
Ομίλους/Συνδέσμους
Παντελή Μάριος
i. Commonwealth Council of Educational Administration and Management (C.C.E.A.M.).
ii. Κυπριακός Όμίλος Εκπαιδευτικής Διοίκησης (Κ.Ο.Ε.Δ.).
iii. Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου.
iv. Κυπριακός Σύνδεσμος Συνεργατικής Μάθησης (ΚΥ.ΣΥ.ΣΥ.ΜΑ.).
Μέλος σε Επιτροπές
i. Ενδοτμηματική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τα Σχολικά Κτίρια.
ii. Συμβουλευτική Επιτροπή του Κέντρου Πρωτογενούς Πρόληψης Χρήσης Ουσιών Εξάρτησης
“Μικρή Άρκτος”, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.
iii. Διακινησιακή Επιτροπή της ΠΟΕΔ για την “Επιμόρφωση Προσωπικού”, η οποία ανέλαβε την
εκπόνηση πρότασης προς το ΥΠΠ για "Θεσμοθετημένη Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών" στα
πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης.
iv. Διακινησιακή Επιτροπή της ΠΟΕΔ για την “Αξιολόγηση” η οποία ανέλαβε τη μελέτη και κριτική: α)
του προτεινόμενου Σχεδίου Αξιολόγησης που εκπόνησε η Κοινοπραξία “ΑΘΗΝΑ” για λογαριασμό του
ΥΠΠ, β) του κειμένου “Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των
εκπαιδευτικών λειτουργών, Απρίλιος 2009, ΥΠΠ” και γ) του κειμένου “Αναθεωρημένη Πρόταση για ένα
νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών,Σεπτέμβριος
2010, ΥΠΠ
Συνέδρια και Σεμινάρια
i. Διήμερο Συμπόσιο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τη Διδασκαλία των Στόχων της
Χιλιετίας (TeachMDGs) που έχουν υιοθετηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, 19-20 Μαρτίου 2013, Λεμεσός.
ii. ΚΓ΄ Παγκύπριο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, 11 Απριλίου
2013, Λευκωσία.
iii. “Η διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στη δημοτική και μέση εκπαίδευση”, 13ο Εκπαιδευτικό
Συνέδριο, Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου, Μάρτιος 2013,Λεμεσός.
iv. “New Trends, New Challenges in Educational Leadership and Governance”, Commonwealth
Council for Educational Administration and Management (CCEAM), 3 μέχρι 7 Νοεμβρίου 2012,
Λεμεσός.
v. “Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση”, ΚΕΣΕΑ-ΤΠΕ,
Απρίλιος 2012, Λεμεσός.
vi. “Τα Προβλήματα του Δημόσιου Σχολείου”,12ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο, Εκπαιδευτικός Όμιλος
Κύπρου, Ιανουάριος 2012, Λεμεσός.
vii. "Σχολές των Επιστημών της Αγωγής. Ο ρόλος τους στις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας",
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Frederick, Λεμεσός, από 29 μέχρι 30 Απριλίου
2011.
viii. “ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: Μια νέα διάσταση στο σύγχρονο και δημιουργικό σχολείο - Το θέατρο ως
εναλλακτική πρόταση αγωγής στη Δημοτική-Προδημοτική Εκπαίδευση”, ΠΟΕΔ, Απρίλιος 2011,
Πάφος.
ix. “Πολιτική Αγωγή και ο ρόλος της Εκπαίδευσης ”, Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου, Φεβρουάριος
2011, Λεμεσός.
x. “The 24th International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI) conference”,
4th - 7th January 2011, Limassol, Cyprus.
xi. "12th European School Heads Association Conference (ESHA 2010)", 4th - 6th November 2010,
Limassol, Cyprus.
xii. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με άλλες Σχολές και Τμήματα των Ελληνικών Α.Ε.Ι., Αθήνα
από 27 έως 30 Μαΐου 2010.
xiii. “Computers as intellectual partners: engaging and supporting problem solving”, Professors David
Jonassen and Rose Marra, ΚΕΣΕΑ-ΤΠΕ, Μάρτιος 2010, Λεμεσός.
xiv. “Studying Science Subjects through Environmental Issues” στα πλαίσια του Προγράμματος
Socrates-Comenius, 16-18 Μαρτίου 2010, Β΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου, Λεμεσός.
xv. “Η αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού
και ανθρώπινου σχολείου”, ΥΠΠ, Μάρτιος 2010, Λεμεσός.
xvi. “Εκπαιδευτικοί και σχολικά βιβλία. Σχεδιασμός – Διδασκαλία – Αξιολόγηση. Πρώτα ευρήμα
ταπανελλαδικής έρευνας”, ΠΟΕΔ, Μάρτιος 2010, Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Κύπρου,
Λευκωσία.
15/9/14
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Σελίδα 6 / 8
Βιογραφικό Σημείωμα
Παντελή Μάριος
xvii. “Συναίσθημα και Μάθηση. Συναισθηματικές καταστάσεις των παιδιών και πως επηρεάζουν τη
διαδικασία της μάθησης. Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών”, ΠΟΕΔ Λεμεσού, Ομοσπονδία
Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικών Σχολείων Πόλης και Επαρχίας Λεμεσού και Κέντρο
Πρόληψης “Μικρή Άρκτος” ΟΝΕΚ, Μάρτιος 2010, Λεμεσός.
xviii. "Εκπαιδευτική Έρευνα και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Κύπρο", Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης, 6 και 7 Νοεμβρίου 2009, Λευκωσία.
xix. “Τα Διδακτικά Εγχειρίδια”, Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου, Νοέμβριος 2009, Λεμεσός.
xx. 3ο Συνέδριο Διευθυντών με θέμα: “Σχέδιο Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας”, Επαρχιακό Γραφείο
Παιδείας Λεμεσού, Νοέμβριος 2009, Λεμεσός.
xxi. 2ο Συνέδριο Διευθυντών με θέματα: “α. Η αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της
εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου, β. Πρόγραμμα Προαγωγής
Υγείας και γ. Ασφάλεια και Υγεία στα σχολεία”, Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού, Οκτώβριος
2009, Λεμεσός.
xxii. Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: “Γλώσσα και Γλωσσική Διδασκαλία στην Εποχή της
Παγκοσμιοποίησης”, ΠΟΕΔ - ΔΟΕ, Απρίλιος 2009, Λάρνακα.
xxiii. "Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση”, Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, 5-6 Ιουνίου 2008,
Λεμεσός.
xxiv. “Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση”, Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου, Απρίλιος 2008,
Λεμεσός.
xxv. “Διδασκαλία του Γλωσσικού Μαθήματος και Περιβαλλοντική Αγωγή. Σχέσεις Αλληλεπίδρασης στο
Σύγχρονο Σχολείο”, ΠΟΕΔ, Μάρτιος 2008, Λεμεσός.
xxvi. “eMapps: how games and mobile technologies can be combined to provide new and enriching
experiences for children in the school curriculum and beyond”, eMapps Project Partners and the
Higher Technical Institute, Νοέμβριος 2007, ATI, Λευκωσία.
xxvii. “Διδασκαλία σε τάξεις μικτής ικανότητας”, Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου, Απρίλιος 2007,
Λεμεσός.
xxviii. Πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης SOCRATES COMENIUS 2, διάρκειας 45 ωρών
με θέμα “EDIPED – EUROPEAN DIGITAL PORTFOLIO FOR THE EVALUATION OF
EDUCATORS”που διεξάχθηκε στην Ισπανία από 21-28 Φεβρουαρίου 2007.
xxix. CCEAM CONFERENCE “Recreating Linkages between Theory and Praxis in Educational
Leadership”, Λευκωσία, 12-17 Οκτωβρίου 2006.
xxx. “Στατιστική επεξεργασία δεδομένων έρευνας με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS –
Β΄Μέρος – ΓΨ03.002Β” διάρκειας 15 διδακτικών περιόδων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ιανουάριος –
Φεβρουάριος 2006, Π.Ι., Λεμεσός.
xxxi. “Εκπαιδευτική Έρευνα” (In Service Teacher Training Seminar on Educational Research)
διάρκειας 16 εβδομάδων που διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με τη UNOPS,
Ιανουάριος – Ιούνιος 2004, Λευκωσία.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους πιο κάτω τομείς:
• Εκπαίδευση, επιμόρφωση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ενηλίκων.
• Σχεδιασμός και οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης
εκπαιδευτικών και ενηλίκων.
• Επιμορφωτικά προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για υποδοχή, ένταξη και στήριξη πρωτοδιόριστων
εκπαιδευτικών. Επικέντρωση στις ανάγκες (προσωπικές και επαγγελματικές) και στα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι νεοεισερχόμενοι στο επάγγελμα, στα συστήματα/προγράμματα στήριξης τους
και στην αξιολόγηση τέτοιων συστημάτων/προγραμμάτων. Εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων στα
πλαίσια ενός συστήματος ανάπτυξης όλου του προσωπικού της σχολικής μονάδας.
• Προσδοκίες των εκπαιδευτικών για αυτά τα προγράμματα, η εκπλήρωση των προσδοκιών, οι
ατομικές και ομαδικές ανάγκες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, το περιεχόμενο των
προγραμμάτων, η διάρκεια, οι απαιτήσεις, οι στόχοι της επιμόρφωσης, οι μέθοδοι που θα
χρησιμοποιηθούν, οι σχέσεις των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας μεταξύ τους και με τους
μέντορες τους καθώς και η διαδικασία επιλογής των μεντόρων, το περιεχόμενο και οι στόχοι της
εκπαίδευσης τους.
15/9/14
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Σελίδα 7 / 8
Βιογραφικό Σημείωμα
Παντελή Μάριος
• Ανάπτυξη εργαλείων και διαδικασιών συνεχούς/εξελικτικής, διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης
τέτοιων προγραμμάτων. Ως κριτήρια αξιολόγησης τέτοιων προγραμμάτων, μεταξύ άλλων, μπορούν
να θεωρηθούν η ικανοποίηση των συμμετασχόντων και η εκπλήρωση ή μη των προσδοκιών τους, οι
αλλαγές που θα επιφέρει το πρόγραμμα στις γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες των εκπαιδευομένων και
η επίδραση των αλλαγών αυτών στην ακαδημαϊκή πρόοδο των μαθητών.
Δευτερεύοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα τα οποία όμως έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τα
προαναφερθέντα πρωταρχικά ενδιαφέροντα είναι τα εξής: οργάνωση - διοίκηση σχολείου, ποιότητα
στην εκπαίδευση και ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης, αποτελεσματικό σχολείο (γνωρίσματα
του αποτελεσματικού σχολείου, συμβολή του διευθυντή στη δημιουργία αποτελεσματικών σχολείων
και στην ύπαρξη οράματος) με έμφαση στη δημιουργία αποτελεσματικών σχολείων, αποτελεσματική
εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση, αντίσταση προς την αλλαγή, αξιολόγηση/ λογοδότηση
εκπαιδευτικών και εμπλοκή των γονιών στην εκπαίδευση των παιδιών τους.
Επαγγελματικά Σχέδια
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις
Οικογενειακή Κατάσταση
15/9/14
Τα επαγγελματικά μου σχέδια περιλαμβάνουν την ανάληψη διοικητικής θέσης στην εκπαίδευση, την
ακαδημαϊκή καριέρα καθώς και τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.
Έφεδρος Αξιωματικός Πεζικού.
Έγγαμος με 3 παιδιά.
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Σελίδα 8 / 8