close

Enter

Log in using OpenID

AKCIJA

embedDownload
vrijednost
vrijednost &
& kvaliteta
kvaliteta
Ponuda vrijedi do 31.Svibnja 2010.
Broj telefona
za informacije i narudžbe:
+(385) 52 874 452
Traxodent - Hemodent PasteTM
Hemostaza i superiorna retrakcija gingive, toèni otisci!
Traxodent zahvaljujuæi izvrsnoj sposobnosti apsorpcije i ekskluzivnoj sposobnosti adsorpcije (kemijsko privlaèenje iona željeza iz krvi)
ostavlja sulkus èist i suh. Hemostaza i retrakcija gingive superiorni!
Tehnika sa koncem za retrakciju
NEW
2min
Uvesti jednu nit
konca za
retrakciju.
Aplicirati Traxodent
Poslije 2 minute, isprati
Istisnuti dovoljno
materijala. Prièekati
2 min.
Jednostavno se
ispere, sulkus je
otvoren i
pristupaèan.
05 31007 Traxodent Trial Kit
2 šprice, 6 aplikatora
05 31003 Traxodent Starter Pack
7 šprica, 15 aplikatora
255 kn+PDV
743 kn+PDV
AKCIJA 178,50 kn+PDV
AKCIJA 595 kn+PDV
Composi-Tight 3D Matrice
SWOR
1. Namjestiti
matricu
2. Umetnuti
kolèiæ
3. Namjestiti
prsten
23 72K3DKS2
Povrh pozicioniranje
Tijelo prstena je u nagibu od 12,5°, dozvoljavajuæi tako naknadna
pozicioniranja i povrh pozicioniranja i kombinacije sa MOD ili multiplih ispuna
Ponuda 1. 3D:
23 72K3DS2+ 23 781120
Ponuda 2. SB: 23 72KSRP1
23 722240 Prstenovi Sivi Thin G-Ring
23 722250 Prstenovi Naranèasti Soft Face 3D
3x prstenovi Soft Face 3D naranèasti,
2x Thin Tine G-Ring® sivi prstenovi,
200 Matrica asorted u 5 velièina,
1 Kliješta za prstenove
+ POKLON: 1 pak. 100 kolèiæa Wedge
Wands medium/naranèasti
(Matrice Slick bands)
Kit sadrži:
3 kom. 690 kn+PDV
2 kom. 690 kn+PDV
Koristi se kod oènjaka i premolara te kod vrlo
kratkih ili inkliniranih zubi za maximalnu retenciju.
Za veæinu rekonstrukcija na molarima i
premolarima.
Mogu se autoklavirati
2.550kn+pdv
420 matrica ass. NE LJEPLJIVE
100x sive, 60x crvene, 100x ljubiè,
100x zelene, 60x plave
1.990kn+pdv
Mogu se autoklavirati
A
B
1 pak. 621 kn+PDV
2 pak. 585 kn+PDV.
A
B
1 pak. 621 kn+PDV
2 pak. 585 kn+PDV.
Otisne žlice PERIODENT Inox èelik Hi-Tech
Otisne žlice Periodent od inox èelika imaju doživotnu garanciju na hrðu i lom, ako se koriste u normalnim klinièkim uvjetima i ako se slijede uobièajeni postupci sterilizacije.
Otisne žlice PERIODENT
Inox, perforirane, bez ruba
Žlice Inox Perforirane, bez ruba
Gornje: U2, U3, U4, U5, U6
Donje: L2, L3, L4, L5, L6
1 kom: 24,60 kn+PDV
Otisne žlice PERIODENT
Inox, pune, bez ruba
Otisne žlice PERIODENT
Inox, perforirane za totale proteze
Žlice Inox Pune, bez ruba
Gornje: U2, U3, U4, U5, U6
Donje: L2, L3, L4, L5, L6
1 kom: 24,60 kn+PDV
Žlice Inox Perf. za totalne proteze
Gornje: U1, U2, U3, U4, U5
Donje: L1, L2, L3, L4, L5, L6
1 kom: 41,25 kn+PDV
1 Žlica perf. bez ruba (po izboru)
1 Žlica puna, bez ruba (po izboru)
1 Žlica perf. za tot. proteze (po izboru)
AKCIJA: 22kn+PDV
AKCIJA: 22kn+PDV
AKCIJA: 36kn+PDV
Cijena vrijedi pri kupnji min. 3 žlice
Cijena vrijedi pri kupnji min. 3 žlice
Cijena vrijedi pri kupnji min. 3 žlice
AKCIJSKA CIJENA
AKCIJSKA CIJENA
AKCIJSKA CIJENA
Kompl. žlica 10kom 200kn+PDV
Kompl. žlica 10kom 200kn+PDV
Kompl. žlica 11kom 340kn+PDV
Otisne žlice PERIODENT Inox, perforirane ili pune, sa rubom
Žlice Inox perforirane ili pune,
sa rubom
Gornje: U1, U2, U3, U4, U5,
Donje: L1, L2, L3, L4, L5,
1 kom: 32 kn+PDV
1 Žlica perf. ili puna
sa rubom (po izboru)
AKCIJA: 27,20 kn+PDV
Tooth bondable
Hi-TechpriJewels
Cijena vrijedi
kupnji min. 3 žlice
07 0562K1 Komplet perf. ili punih žlica,
sa rubom 10 kom
5 gornjih + 5 donjih
300 kn+PDV
AKCIJSKA CIJENA
Kompl. žlica 10kom 255kn+PDV
Sistemi za poveæanje Hi-Tech KEELER od 1917 lider u Optici
Sistemi Galileiani SuperVu
Radna udaljenost: 34cm. Vidokrug: 2,5x (8,0cm); 3,0x (5,8cm)
r
Okvi
SuperVu: sastoji se od objektiva i divergentnih leæa visoke snage, koje omoguæuju potpuni pregled usne šupljine.
Lagane - Leæe se skidaju i mogu se prati - Zaštitini pokrovi steriliziraju se u autoklavu - Zaštitna kutija.
Okviri Keeler Sport sadrže: Kutiju, umetak za korektivne leæe, okovratnu vrpcu, zaštitu leæa, tkaninu za èišæenje,
standardni i polumjeseèasti oslon za nos, odvijaè, odvijaè philips i CD
ign
t Des
Spor
Leæe se Redovna cijena: 6.975 kn+PDV
skidaju i
mogu se
prati
azurno ¤ 535
AKCIJA
Lupe SuperVu Poveæanje 2,5 ili 3X + Okvir Keeler 5.580 kn+PDV
Podesiv fiksni
nosaè za lupe
AKCIJA
Štitnici se
mogu autoklavirati
Lupe SuperVu, Poveæanje 2,5 ili 3X + Kaciga
6.179 kn+PDV
Mekani naslon za nos
Umetak za korektivne leæe
Prizmatski Sistemi XL Advantage sa Kacigom Keeler
Veæe poveæanje za kirurške i složenije stomatološke
zahvate. Prizmatski sistemi za poveæanje Keeler izraðuju
se od višeslojnog stakla visoke kvalitete, poredani su
Štitnici se
mogu autoklavirati
laserom i obraðeni antirefleksnim slojem u cilju
dobivanja što bolje slike.
Redovna cijena: 13.550 kn+PDV
AKCIJA
Lupe XL Advantage, Poveæanje 3,5 ili 4,5X + Kaciga 8.000 kn+PDV
IZNIMNA CIJENA DO
ISTEKA ZALIHA!!
K-L.E.D. 2 Sistem za osvjetljavanje LED, 18.000 lux. Izvor bijelog svjetla kroz 8 sati!!
• K-L.E.D. intenziteta 18.000 lux garantira homogeno
osvjetljenje.
Lampa LED od 3 Watt, postavljena aksijalno na nosaè
lupa, napajana litijskom baterijom omoguæava 4 sata
kontinuiranog rada.
K-L.E.D. dolazi sa 2 baterije i punjaèem tako da služi kao
držaè i punjaè istovremeno. Vrlo je praktièan za
odloganje i èuvanje sistema za poveæanje kada ga ne
koristimo.
K-L.E.D. i Galileiani SuperVu u
praktiènom držaèu i punjaèu
baterija
K-L.E.D. može se primjeniti na sve sisteme poveæanja
Keeler.
16 388000 K-L.E.D. 2
1 Lampa LED, 1 Kabel, 1 Punjaè za baterije, 2 Litij
Baterije
11.174 kn+PDV
K-L.E.D. 2 + Galileiani SuperVu + Okvir Keeler Sport (18.150 kn+PDV) AKCIJA: 12.675 kn+PDV
K-L.E.D. 2 + Galileiani SuperVu + Kaciga (18.900 kn+PDV) AKCIJA: 13.275 kn+PDV
AKCIJA
K-L.E.D. 2 8.990 kn+PDV
K-L.E.D. 2 + Prizma XL Adv. + Kaciga (24.743 kn+PDV) AKCIJA: 16.000kn+PDV
Bambach Ergonomièna stolica na sedlo
Dostupne boje:
Regulacija
nagiba
White
Silver Pearl
Beige
Black
Coral
Almond
Burnt Rose
Stone
Orchard
Blue Heron
Baltic
Gray
Regulacija
visine
Sunshine
Sistem za poveæanje, kvalitetan, praktièan, lagan i
jednostavan za nošenje i skidanje i preko korektivnih
naoèala.
Leæe: Hi-tech od 2,5X ili 4,0X
Radna udaljenost približno 250 mm.
16 7425 Visor Loupes poveæala 2,5X
16 7440 Visor Loupes poveæala 4X
668 kn+PDV
A
1kom 563 kn+PDV
B
2kom 518 kn+PDV/kom
Ergo 300 Ergonomska Kolica Periodent
• Praktièna, pokretna struktura, zaobljenih
krajeva, prikladna za prenošenje i držanje
razlièitih elektriènih aparata bilo gdje u
ordinaciji
• Èelièna struktura, elektropocinèana i
lakirana
• Blok sa 4 elektrièna prikljuèka ispod prve
police
• Kotaèi od plasike, meki i tihi.
Mjere u mm
485x395x785
60 3112 Stolica Bambach
u Hi-Tech vinilu 4.725 kn+PDV
ili 3 rate po 1.575 kn+PDV
60 024130 Kolica Ergo 300
1.450 kn+PDV
-25%
AKCIJSKA CIJENA
AKCIJSKA CIJENA
Bambach 4.016 kn+PDV*
-35%
Kolica Ergo 300 1.250kn+PDV
-15%
-20%
*Akcijska cijena vrijedi za plaæanje po predraèunu
-10%
2
Visor Loupes
-30%
tel 052 874 452 • fax 052 874 454
-32%
-40%
Punjenje i vertikalna kondenzacija, smanjuju rizik frakture korijena. Oslobodite se kablova!
SuperEndo Alpha II
SuperEndo Alpha II i Beta
Bežièan, lagan,
ergonomièan nastavak za
toplu vertikalnu
kondenzaciju
Inovativan, kompaktan,
praktièan, višenamjenski.
Bežièni ureðaji za Punjenje i Kondenzaciju
SuperEndo Beta
Bežièni nastavak za Backfill
toplo punjenje korijenskih
kanala
Inovativan Beta omoguæuje brzo i lako punjenje
kanala sa materijalima za toplu obturaciju.
Beta
Produžen rad: 4 sata kontinuiranog rada sa 1
punjenjem.
Punjenje kanala
tehnikom backfill
koristeæi Beta BL
• Razlièite
temperaturne
regulacije
omoguæuju rad s
gutaperkom ili
Resilonom.
• Radna temperatura
nastavaka postiže se u
nekoliko sekundi.
• Precizna kontrola izabrane
temperature.
• Širok asortiman pluggera,
razlièitih ISO dimenzija i
koniènosti. Sigurna fiksacija u
izabranom položaju, bez nepoželjnih
rotacija
• Maksimalna sigurnost uz samoiskljuèenje u
sluèaju nepredvidivih problema
Produžena uporaba - punjiva baterija sa
Li ionima koristi se 3-4 h neprekidno.
Potpuno bežièan - maksimalna sloboda
Alpha II
pokreta
Srebrne savitljive igle - dostupne u velièinama od 20, 23 e 25 gauge, dužine
22, 24 ili 28 mm.
Jednostavno èišæenje - nakon završenog postupka, spremište je skoro u potpunosti
èisto pa imate uštedu u radu i vremenu. Zaboravit æete na ostale nastavke za backfill
punjenja gdje nakon završenog postupka ostaje spremište pokriveno materijalom
kojeg treba èistiti raznim otapalima.
Pritisak za toplu
kondenzaciju sa Alpha II
Dizajn & Ergonomija:
Praktièan: najlakši ureðaj ove vrste na tržištu
Uravnotežen: optimalna distribucija težine olakšava rad
Bežièan: neogranièenost u uporabi, manji zamor ruke i zapešæa
Egzagonalni hvat: lakša manipulacija
59 312BSK SuperEndo Beta Starter Kit
Pištolj za punjenje, Punjaè, Trasformator AC sa kabelom
Termièki štitnici (3 kom.), Klip, Èetkica za èišæenje, Patrone gutaperke (100 kom),
Kljuèiæ za savijanje igala, Uputstva za uporabu, Baterija, Igle
12.675 kn+PDV
59 312ASK SuperEndo Alpha II Starter Kit
Termièka jedinica, Punjaè+kabel, Bateria Li-ion, Trasformator 12 V, 1620 mAH
Uputstva za uporabu, 3 Pluggera (06/08/10)
12.675 kn+PDV
Intro Akcija 10.425 kn+PDV
Intro Akcija 9.675 kn+PDV
Scaler 204 SD
Jednostavno rukovanje, èišæenje i održavanje.
Izbor temperatura (150 > 180 > 200 i 230°C u
slijedu) osigurava uèinkovit protok punila:
gutaperke ili Resilona®.
Alpha II + Beta 16.500 kn+PDV
Hi-Tech S.Steel
Made in U.S.A.
33 035153 Scaler 204 SD Drška SEX promjera 1cm, ultra lagana
Nastavci scalera su pod kontra kutom radi boljeg pristupa na distalne površine
202 kn+PDV
Parodontalna Sonda UNC 15
Hi-Tech S.Steel
A
1 kom. 172 kn+PDV
B
3 kom. 152 kn+PDV/kom
C
6 kom. 132 kn+PDV/kom
Made in U.S.A.
33 005205 Jednostrana Parodontalna Sonda UNC 15 Drška SEX promjera 1cm, ultra lagana
Parodontalna sonda Periodent SEX UNC15 - Posebno se savjetuje za detekciju dubokih džepova i preko 10 mm.
139 kn+PDV
A
1 kom. 125 kn+PDV
B
3 kom. 111 kn+PDV/kom
C
6 kom. 99 kn+PDV/kom
PerioWise Sonda za lagano oèitavanje, idealna oko implantata (sterilizacija u autoklavu)
9
3
5
7
33 50201 PerioWise (3-5-7-10mm) 1kom
108 kn+PDV Akcija 90 kn+PDV
33 50203 PerioWise (3-5-7-10mm) 3kom
296 kn+PDV Akcija 233 kn+PDV
33 50206 PerioWise (3-5-7-10mm) 6kom
563 kn+PDV Akcija 420 kn+PDV
12
PerioWise R
(3-6-9-12mm)
6
3
10
PerioWise V
(3-5-7-10mm)
PerioVac 1
Aparat za termooblikovanje folija u žlice - Made in U.S.A. “Solid state“
•
•
•
•
•
Osmišljena za mekan protok
Dva prekidaèa: grijanje i vakuum
Termièki element i komstrukcija osmišljeni za kontinuirani rad
Ploèa za vakum bez ljepljenja
Vrlo snažna vakuum pumpa
3
A
PerioVac 1 3.900 kn+PDV
tel 052 874 452 • fax 052 874 454
TermoEZ 1
Made in U.S.A.
98 097565
PerioSonic A1
80 1130
Perio Pure White Plaster
Gips - pak. od 5 Kg
98 01368 PerioVac 1
Vakuum aparat 220 V
4.500 kn+PDV
0
33 50101 PerioWise (3-6-9-12mm) 1kom
108 kn+PDV Akcija 90 kn+PDV
33 50103 PerioWise (3-6-9-12mm) 3kom
296 kn+PDV Akcija 233 kn+PDV
33 50106 PerioWise (3-6-9-12mm) 6kom
563 kn+PDV Akcija 420 kn+PDV
34 03114
Seri Sharp
98 08133
Plamenik Periodent BP4
34 031605
Perio-Trim
Made in U.S.A.
50 0K9EZ1 TermoEZ 1 sadrži 1 kom. svih gore navedenih artikala 1.650 kn+PDV
B
PerioVac + TermoEZ 1 4.500 kn+PDV (umjesto 6.150 kn+PDV)
Ribbond THM Multifunkcionalna traka za pojaèanja
#
1
Uveden 1992.god., Ribbond danas predstavlja standard meðu trakama za pojaèanje zahvaljujuæi jednostavnoj uporabi i trajnosti.
Upotreba Ribbonda: • Splintovi • Mostovi • Reparacije • Ortodontski retaineri • Održavanje nakon zatvaranja dijastema • Držaè mjesta • Stabilizacije poslije trauma • Pojaèanje
velikim rekonstrukcijama u kompozitu • Sindrom napuknutog zuba • Izrada bataljka • Neposredna nadoknada zuba kod avulzija
Patentirani vez: Patentirano tkanje, sa zatvorenim petljama “lenowave” stvara mrežu
prepletenih vlakana koje zaustavljaju širenje napuklina, zahvaljujuæi višesmjernom prijenosu
sile. Virtualno je lišen memorije, ne dijeli se ili petlja te nije elastièan prilikom rezanja ili
adaptiranja.
RIBBOND
problemi kod drugih traka
RIBBOND tretiran plazmom jamèi
kemijsku adheziju.
SEM evidentirano dodirište
kompozit-vlakno (poveæanje 110,000 X).
THM Refill
Kit THM
3 - Vrpce od 22cm: po 1 od: 2mm / 3mm / 4mm
1 - Škarice HT-TC / 1 - Folija za mjerenje
26 31300 Ribbond THM Starter Kit
2.250 kn
AKCIJSKA CIJENA
26 32301
26 32302
26 32303
26 32304
1.720 kn
Ortho. 68cm
2mm x 68cm
3mm x 68cm
4mm x 68cm
AKCIJSKA CIJENA
Ribbond THM Refill 1.462 kn
Ribbond THM Starter Kit 1.912,50 kn
Paradontalni splintovi
Zubi spremni za adheziju
Nanošenje kompozita na zube
Pojaèani provizorni mostovi
Nanošenje Ribbonda
Umetanje mosta na zube
Mostovi u jednoj posjeti
Namještanje Ribbonda u kompozit.
Uklanjanje viška, polimerizacija.
Nanošenje tekuæeg kompozita Zgotovljen splint
i polimerizacija
Okvirna konstrukcija
Prikaz završnog rada sa
umetnutim zubom
Profesionalne natikaèe WOZ Hi-Tech Quality
Lubanja bijele
Trešnja Glitter
Cvijeæe
Picasso bijele
Comics
Tatoo
Natikaèe WOZ
Redovna cijena: 243,75 kn+PDV
News
Akcija 195 kn+PDV
©2010 Iliæ Dr. Riccardo d.o.o. Sva prava zadržana. Slike su indikativne, pakovanja mogu varirati. Ponude vrijede izuzevši tiskarske greške i/ili propuste. Ovdje
sadržane ponude poništavaju i zamjenjuju svaku eventualnu prethodnu ponudu. Sve komercijalne kao i registrirane marke potjeèu od legitimnih vlasnika.
Uvoznik i generalni zastupnik
Jlic’ Dr. Riccardo d.o.o.
import export dental & general medical supplies
52223 Raša Ulica Nikole Tesle 18
tel +(385) 52 874 452
fax +(385) 52 874 454
Italija: 20135 Milano Viale Umbria 19/a
tel +39 02 55 016 500 fax +39 02 55 016 646
00161 Rim Via Morgagni 19
tel +39 06 44 033 50 fax +39 06 44 033 48
OIB
www.ilic.hr [email protected]
USTANOVA SA CERTIFIKATOM ISO 9001:2000
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 609 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content