close

Enter

Log in using OpenID

10 - Diadem

embedDownload
cyan magenta yellow black borító külső
KONTAKT
Zeleni krovovi
Krovne terase
Izvođačka rešenja
®
Ozelenimo krovove!
®
Priručnik za projektovanje I izvođenje
Vaš distributer:
Zaštitna cena priručnika: 3,00
www.diademroof.com
cyan magenta yellow black borító belső
VIRTUALNA ZGRADA
VIRTUALNA ZGRADA
®
®
LEGENDA ZA STRANICE 8-27
®
DIADEM150
8
10
1,80
5
10
10
34
24
3,35
30
4,00
+9,41
23
2,20
10
2,95
3,10
+9,75
10
+9,75
21
5,56
11,67
6,49
+9,41
27
+9,41
30 30
12
1,38
1,70
10
1,30
4,40
30
10
30
1,70
10
4,40
3,10
4,40
10
1,70
30
10
1,70
34
+3,85
+3,85
+3,85
+3,51
+3,29
+3,51
+3,51
10
10
2,61
4,40
1,38
10
1,30
30
4,40
10
10
1,70
30
1,70
4,40
10
+3,85
+3,85
+3,51
+3,51
10
3,59
20
10
20
10
24
2,95
30
2,61
4,40
10
+6,46
+3,85
10
1,70
+6,80
Žbunje, drveće
30 cm SIM intenzivni supstrat
50 cm SUM podtlo
VLF-200 filtracioni sloj
6 cm DiaDrain-60 drenažno-akumulacione ploče
VLT-100 sloj za odvajanje
Hidroizolacija otporna na korenje
3-6 cm sloj za pad
25 cm armiranobetonska ploča
+3,51
24
30
34
2,61
1,70
2,95
10
4,20
13
13
+6,46
24
10
2,95
5
3,74
+6,80
+6,46
34
24
215
5
10
+6,80
34
+6,46
24
+6,80
24
+6,80
17+6,46
2,61
18
34
+6,80
+6,46
2,61
16
10
®
10
DIADEM1200
2,00
5,32
+12,36
2,95
5,90
30
2,61
5 30
1,23 5
34
+9,41
2,61
2,95
22
2,00
11225
20
+9,75
12
+15,31
10
+12,70
34
+9,41
+15,31
9
15
+15,65
11
24
5
17,70
12
30 30
25
+28,345
2,95
15
G
+15,65
5
26
13
F
10
5
Intenzivna vegetacija
50 cm SIM intenzivni supstrat
VLF-150 filtracioni sloj
6 cm DiaDrain-60 drenažno-akumulacione ploče
VLU-300 zaštitni sloj
Folija za zaštitu od korenja
Hidroizolacija
15 EPS toplotna izolacija
FLW-400 parna brana
Bitumenski namaz
4-8 cm sloj za pad u nagibu od 2%
24 cm armiranobetonska ploča
24
34
19
+12,36
24
15
Sigurnosna tehnika
10a DRS sigurnosna ograda
10b FLG sistem
zaštite od pada
–0,35
25
–0,10
–0,35
75 35
–0,10
2,75
50
+0,35
30
3,06
9,89
+0,45
+0,45
+0,10
+0,10
3,50
6,20
+0,45
10
+0,45
30
3,06
9,70
+0,15
25
+0,10
26
90
25
90
DIADEM-750
INTENZIVNA KROVNA BAŠTA
DIADEM-150
EKSTENZIVNI ZELENI KROV
www.diademroof.com
5
2,67
3,00
1,15
–3,80
–3,80
POLUINTENZIVNI ZELENI KROV
2,75
–3,55
–3,80
–3,55
+3,80
27
30
30
–2,65
90
–3,55
–3,80
+3,55
25
–3,55
–3,80
25
–3,55
–2,65
1,15
–2,65
–2,65
90
–2,65
+2,65
DIADEM-350
3,00
2,80
2,30
90
1,15
49,44
25
25
90
32
30
25
26
6,20
10
+0,45
12
30
35
6,20
25
10
75
1,57
3,06
35
3,50
5
3,65
3,06
10
2,75
2,10
25
10
25
2,69
3,70
5
8%
ZELENI KROV SA RAVNOM IVICOM
D
12
2,61
C
+12,70
+9,41
5
5
2,61
Građenje terase
9a FK krstići za fuge
9b SLH potporni stubovi
9c PGE sanduci za cveće
MY GARAGE
11
Ekstenzivna vegetacija otporna na sušu
12 cm SEM ekstenzivni supstrat
VLF-150 filtracioni sloj
2,5 cm drenažno-akumulacione ploče DiaDrain-25
VLU-300 zaštitni sloj
Hidroizolacija otporna na korenje
15 cm EPS toplotna izolacija
E
FLW-400 parna brana
Čelični trapezni lim
2,61
B
+9,75
2,61
16
3,14
Drenažni slojevi
4a DiaDrain-25
drenažno-akumulacione ploče
4b DiaDrain-40
drenažno-akumulacione ploče
4c DiaDrain-60
drenažno-akumulacione ploče
4d MDE-60
drenažno-pričvrsne ploče
Supstrati
5a SEM ekstenzivni supstrat
5b SRM poluintenzivni supstrat
5c SIM intenzivni supstrat
5d SUM temeljno tlo
55
24
Slojevi za sprečavanje
erozije tla
3e DiaDomino geocell za
sprečavanje erozije
3f JWG jutana mreža
7l
23
9
22
Geotehnički slojevi
3a VLU sloj mehaničke zaštite
3b VLF filtracioni sloj
3c VLS sloj za zaštitu I
zadržavanje vode
3d VLR sloj za odvajanje-filtraciju
14
10
7k
A
34
7j
10
1,95
Vegetacija, travnjak
30 cm SIM intenzivni supstrat
VLF-200 filtracioni sloj
4 cm DiaDrain-40 drenažno-akumulacione ploče
VLR-130 sloj za odvajanje-filtraciju
10 cm XPS toplotna izolacija
VLT-100 sloj za odvajanje
Hidroizolacija otporna na korenje
VLU-300 zaštitni sloj
3-6 cm beton za pad u nagibu od 1%
24 cm armiranobetonska ploča
2,61
7i
22
®
Oivičenje
KLR ivični profil za šljunak
RDL plastični ivičnjak - L profil
RDA plastični ivični element
BW betonski ivičnjak
RDT ivični profil
Perforisani razdvojni lim
7h
18
21
DIADEM 750
8a
8b
8c
8d
8e
8f
7f
7g
17
20
10
7m
Odvodnjavanje
KSE reviziono okno
KSR reviziono okno
KSA reviziono okno
TRF podna rešetka za terasu
TRH rešetka za terasu sa
podešavanjem visine
TRS podna rešetka - otirač
RNS kanal sa rebrastom
rešetkom
RNF kanal sa mrežastom
rešetkom
RNH kanal sa podešavanjem
visine
BLH slivnik za terase, sa
podešavanjem visine
Uređaj za regulisanje
nivoa vode
TGS reviziono okno sa
rešetkom od livenog gvožđa
DHA-110-D slivnik sa prelivom
7a
7b
7c
7d
7e
16
3,36
Izolacioni slojevi
VLT sloj za odvajanje
FLW parna brana
Hidrizolacija otporna na korenje
Klasična hidroizolacija
Folija protiv korenja
Ekstrudirane polistirenske
ploče za toplotnu izolaciju
2g Ekspandirane polistirenske
ploče za toplotnu izolaciju
2h Toplotna izolacija vlaknaste
strukture
2i Bitumenska traka
2k Folija za jezerca
2a
2b
2c
2d
2e
2f
15
2,30
1c
1d
1e
Vegetacija
6a Zeljaste perene
otporne na sušu
6b Perene, travnjak
6c Drvenaste perene, grmovi
6d Drveće, žbunje
®
1b
Noseća konstrukcija
Krovna konstrukcija od
čeličnog trapeznog lima
Armiranobetonska krovna
konstrukcija
Sloj za pad
Daščana oplata preko rogova
Podupirači strehe
DIADEM 350
1a
DIADEM-1200 1
MASIVNI ZELENI KROV
UVOD
SADRŽAJ
OZELENIMO KROVOVE!
Naša vizija je grad „prekriven” baštama. Međutim, nije dovoljno želeti, moramo i činiti za prijatniju,
zdraviju i lepšu sredinu. Tom cilju želimo doprineti svojim proizvodima i uslugama kojima se omogućava povećanje udela prirode u našem stambenom okruženju.
SISTEMI ZELENIH
KROVOVA
Drenažno-akumulacione ploče
Geotekstili
Supstrati
OSNOVNI SLOJEVI
Reviziona okna
Sistem navodnjavanja
Kanali i podne rešetke
HIDROTEHNIKA
Metalni profili
Plastični ivičnjaci
Betonski ivičnjaci
OIVIČENJE
UVOD
Grupe proizvoda . . . . . . . . . . . .
Sadržaj . . . . . . . . . . . . . . .
Prednosti zelenih krovova . . . . . . . .
Osnovni slojevi . . . . . . . . . . . .
Kratak pregled sistema Diadem D150 / D350
Kratak pregled sistema Diadem D750 / D1200
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
IZVOÐAČKA REŠENJA
Sistem Diadem 150 . . . . . . . . . . . . . .
Diadem 150 - krovni slivnik . . . . . . . . . . .
Diadem 150 - atika . . . . . . . . . . . . . .
Diadem 150 - krovni svetlarnik . . . . . . . . .
Diadem 150 - ravna ivica krova . . . . . . . . .
Diadem 150 - strmi krov . . . . . . . . . . . .
Sistem Diadem 350. . . . . . . . . . . . . .
Diadem 350 - niska atika . . . . . . . . . . .
Diadem 350 - krovni slivnik . . . . . . . . . . .
Diadem 350 - spoj sa zidom . . . . . . . . . .
Diadem 350 - slivnik za balkon i terasu . . . . . .
Sistem Diadem 750 . . . . . . . . . . . . . .
Diadem 750 - drvena terasa . . . . . . . . . .
Diadem 750 - sistem za automatsko navodnjavanje .
Diadem 750 - parapet sa prelivom . . . . . . . .
Diadem 750 - podna rešetka za terasu . . . . . .
Sistem Diadem 1200 . . . . . . . . . . . . .
Diadem 1200 - prohodna rešetka slivnika . . . . .
Diadem 1200 - izlaz na terasu . . . . . . . . .
Diadem 1200 - slivnik u dubini . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
PROIZVODI
Organski materijali, ekstenzivne biljke. . . . . . . . .
Organski materijali, intenzivne biljke . . . . . . . . .
Organski materijali, ekstenzivni supstrat . . . . . . . .
Organski materijali, intenzivni supstrat . . . . . . . .
Osnovni slojevi, drenažno-akumulacione ploče . . . .
Osnovni slojevi, geotekstili . . . . . . . . . . . . .
Osnovni slojevi, folije za zaštitu od korenja. . . . . . .
Organski materijali, prihranjivanje . . . . . . . . . .
Hidrotehnika, tačkasta odvodnja – reviziona okna . . . .
Hidrotehnika, linijska odvodnja – kanali . . . . . . . .
Hidrotehnika, tačkasta odvodnja – podne rešetke . . . .
Hidrotehnika, automatsko navodnjavanje . . . . . . .
Oivičenje, metalni ivični profili . . . . . . . . . . . .
Oivičenje, plastični ivičnjaci . . . . . . . . . . . .
Oivičenje, betonski ivičnjaci . . . . . . . . . . . .
Gradnja terase, potporni stubovi sa podešavanjem visine
Gradnja terase, krstići za fuge . . . . . . . . . . . .
Sigurnosna tehnika, ogradni sistem . . . . . . . . .
Sigurnosna tehnika, sigurnosna ograda . . . . . . . .
Sigurnosna tehnika, zaštita od pada sa visine . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PRIRUČNIK
Usisna sila vetra, zaštita na radu . . . . . . . . . . .
Zaštita od požara . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dovršavanje, održavanje. . . . . . . . . . . . . . .
Potporni stubovi
Krstići za fuge
Sanduci za cveće
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
SADRŽAJ
UVOD
GRUPE PROIZVODA
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
36
38
39
40
44
46
50
52
54
56
58
60
62
65
66
68
69
70
GRADNJA TERASE
Naša firma radi na usavršavanju Diadem® sistema zelenih krovova i dopunske opreme, bavi se
proizvodnjom i distribucijom proizvoda. Naše proizvode širom Evrope primenjuju stranke kojima je
važna sigurnost i visoki kvalitet.
2
SIGURNOSNA
TEHNIKA
3
www.diademroof.com
www.diademroof.com
PREDNOSTI ZELENIH KROVOVA
EKONOMSKE
PREDNOSTI
Bez povećanja zemljišta
povećava se zelena površina i
slobodni prostor nekretnine, te
se s tim podiže kvalitet neposrednog stambenog i radnog
okruženja ljudi.
Zimi zadržava toplotu, leti
rashlađuje objekat, smanjuje
uticaje mehaničkog, hemijskog i biološkog opterećenja
na hidroizolaciju, te se produžava vek trajanja konstrukcije.
Smanjivanjem ekstremnih
vrednosti temperature, apsorbiranjem velikog dela zračenja, povećavanjem količine
vodene pare u vazduhu znatno se poboljšava mikroklima.
Poboljšava se izolacija zvuka koraka i vazdušne buke,
kao i toplotna izolacija.
Savesno građenje stvara
pozitivnu sliku o vlasniku zgrade.
Supstrat SEM / SIM
Mešavina sastojaka utvrđenih prema zahtevima
biljaka ekstenzivnih odnosno intenzivnih krovova.
Debljina sloja iznosi 4-80 cm.
Stvaraju se nova prirodna
staništa za floru i faunu u naseljima, podržavajući incijativu
za očuvanje i održavanje biljnih i životinjskih vrsta.
Smanjuje se oticanje vode
sa površine nekretnine, zadržavaju se atmosferske vode i
vraćaju u tok kruženja vode u
prirodi, te se time rasterećuje
kanalizacija.
OSNOVNI SLOJEVI
Vegetacija
Zajednica biljaka sastavljena prema zahtevima vlasnika i uslovima na krovu. Kod ekstenzivnih krovova
to su biljke za kamenjare, sukulenti i divlje cveće, dok
u slučaju intenzivne bašte izbor biljaka vrši stručnjak
za hortikulturu prema zahtevima naručioca.
EKOLOŠKE
PREDNOSTI
Omogućava se ekološko
upravljanje atmosferskim vodama na nekretnini, čime se
može smanjiti iznos naknade
doprinosa za kanalizaciju.
UVOD
VLF filtracioni sloj
Geotekstil od sintetičkih vlakana otpornih na
truljenje. Sprečava ispiranje sitnih čestica tla.
DiaDrain drenažno-akumulacione ploče
Presovane plastične kadice - odabrane prema debljini sloja, masi i odvodne sposobnosti zelenog
krova. Služe za brzo odvodnjavanje viška vode, za
provetravanje zone korenja, odnosno za akumuliranje vode i hranljivih materija.
OSNOVNI SLOJEVI
UVOD
PREDNOSTI ZELENIH KROVOVA
VLU zaštitni sloj
Služi za mehaničku zaštitu hidroizolacije tokom
izvođenja radova kao i tokom održavanja. Osim
toga akumulira vlagu, a protkano korenjem povećava otpornost zelenog krova na erozivne uticaje i na
nepovoljno delovanje vetra. Primenjuju se geotekstili mase najmanje 300 g/m2, otporni na truljenje.
FLW sloj zaštite od korenja
Služi za zaštitu hidroizolacije koja nije otporna na korenje. Sprečava oštećenje građevinske konstrukcije
od korenja biljaka. Folija za zaštitu od korenja mora
imati manji otpor difuziji vodene pare nego hidroizolacija položena ispod nje.
VLT sloj za odvajanje
Razdvaja krovnu hidroizolaciju od trake za zaštitu od
korenja, odnosno nekompatibilne materijale.
Apsorbuje se znatan deo
štetne materije u vazduhu u
gradovima, a smanjuje se i uticaj svetlosnog zagađenja.
Hidroizolacija
Sunčeva energija se koristi
na najefikasniji način: fotosintezom.
4
5
www.diademroof.com
www.diademroof.com
DIADEM® 150
DIADEM® 350
DIADEM® 750
DIADEM® 1200
DIADEM® SISTEMI
6
UVOD
PREGLED DIADEM SISTEMA - D750 / D1200
8
14
19
24
EKSTENZIVNI ZELENI
KROV
Pored tehničkih i ekonomskih prednosti to
je u prvom redu ekološki zaštitni sloj sa
povoljnim
uticajima
na upravljanje atmosferskim vodama i na
klimu.
EKOLOGIJA
POLUINTENZIVNI
ZELENI KROV
Ekonomično, zahtevno ali lako izvodljivo
rešenje za bašte u neposrednoj blizini stambenog prostora.
ZELENI I PROHODNI
www.diademroof.com
INTENZIVNI ZELENI
KROV
To je intenzivna krovna bašta sa celovitim
upravljanjem vodama,
izgledom i upotrebljivošću bašte kao na
prirodnom tlu.
BAŠTA VRHUNSKOG
IZGLEDA
www.diademroof.com
MASIVNI ZELENI
KROV
Omogućuje izvođenje
punovrednih bašta
na krovu podzemnih
objekata i na konstrukcijama u nivou
terena.
ZELENI KROV U
NIVOU TLA
DIADEM® SISTEMI
UVOD
PREGLED DIADEM SISTEMA - D150 / D350
7
EKSTENZIVNI ZELENI KROVOVI DIADEM® 150
DIADEM® 150
IZVOÐAČKA REŠENJA
DIADEM® 150
KROVNI SLIVNIK / KSE
Opis proizvoda
To je sistem zelenog krova sa
zajednicom perena koje dobro podnose sušu, posađene
u tanki sloj lakog mineralnog
supstrata, ispod kojeg se polaže drenažno-akumulacioni
sloj po celoj površini. Pogodno je rešenje za pokrivanje neprohodnih krovova.
Debljina sloja: 7-12 cm
Površinska masa Wmax: 90-150 kg/m2 (bez biljaka)
Vidi stranice: 9 10 11 12 13
Česta pitanja
?
• Da li treba zalivati i kositi ove biljke?
Vegetacija sistema Diadem-150 se sastoji od perena koje
podnose sušu, koje se i u svom prirodnom staništu razvijaju
u vrlo teškim uslovima. Iz toga proizilazi da su vrlo otporne, ali
rastu polako. Stoga potpuno odgovaraju uslovima minimalnog održavanja, ovu vegetaciju ne treba zalivati ni kositi.
• Koliko vremena treba da vegetacija poprimi svoj konačan oblik?
To u mnogome zavisi od načina i mesta sadnje, ali biljke obično u roku od 2-3 godine prekrivaju 90% površine krova.
• Kada cveta i kakve je boje cveće sađeno na krovu?
Uobičajeni period cvetanja traje od aprila do avgusta, ali pravilnim odabirom biljaka može se postići da svojim cvetovima
krov krase cele godine u svim bojama od bele preko žute do
crvene i plave.
Funkcija
Pored tehničkih i ekonomskih
prednosti to je u prvom redu
ekološki zaštitni sloj sa povoljnim uticajima na upravljanje
atmosferskim vodama i na
klimu.
Namena
Ugradnja ovog sistema posebno se preporučuje na neprohodnim krovovima ograničene nosivosti
Prednosti
• toplotna izolacija
• zadržavanje atmosferskih
voda, otparavanje
• prirodno stanište
• primenljiv na skoro svakoj vrsti krovne konstrukcije
1a
1a
2b
2c
2h
Osnovni slojevi sistema Diadem-15
3a
Perene koje dobro podnose sušu
3b
SEM supstrat sa niskim sadržajem organskih materija, sastoji se uglavnom od mineralnih sastojaka
dobre vodopropusnosti.
VLF-150 je geotekstil koji dobro propušta paru, vodu i vazduh, te ima odlična hidraulična svojstva.
4a
2h
2b
2c
4a
7a
Noseća konstrukcija
Krovna konstrukcija od čeličnog
trapeznog lima
Izolacioni slojevi
FLW-400 parna brana
Hidroizolacija otporna na korenje
Toplotna izolacija vlaknaste strukture
Geotehnički slojevi
VLU-300 sloj mehaničke zaštite
VLF-150 filtracioni sloj ..........................
Drenažni sloj
DiaDrain-25 drenažno-.......................
akumulacione ploče
38
3a
3b
8a
5a
6a
5a
Supstrat
SEM ekstenzivni supstrat .....................
30
6a
Vegetacija
Zeljaste perene otporne na sušu.........
28
7a
Odvodnjavanje
KSE reviziono okno
40
8a
Oivičenje
KLR ivični profil za šljunak ...................
52
36
36
32
DiaDrain-25 je drenažno-akumulacioni sloj lagane konstrukcije, velike nosivosti, visokog kapaciteta odvodnjavanja i provetravanja odnosno zadržavanja vode.
EKSTENZIVNI ZELENI KROVOVI DIADEM® 150
IZVOÐAČKA REŠENJA
VLU-300 je termički fiksirani geotekstil izrađen od vlaknastog polipropilena postupkom sa iglama, prvobitno služi kao mehanička zaštita izolacionih slojeva.
Hidroizolacija otporna na korenje, postavljena pod nagibom.
Toplotna izolacija od vlaknastog materijala sa odličnim protivpožarnim svojstvima, čija se debljina određuje prema zahtevima građevinske fizike.
8
FLW-400 polietilenska folija niske gustine, debljine 0,4 mm, služi kao parna brana sa velikim otporom
difuziji vodene pare.
www.diademroof.com
Prema smernicama za zelene krovove vodolovne rešetke i sigurnosne prelive treba
ugraditi tako da uvek budu
pristupačni, da ih ne prekriva
nasuti materijal – na primer
šljunak. Vegetacija ne sme
www.diademroof.com
obrasti odvodne kanale, jer se
time ograničava ili onemogućava njihovo funkcionisanje.
Oko slivnika u širini od 30-50
cm treba formirati pojas šljunka debljine jednake debljini
supstrata. Poželjno je razdvojiti
ta dva materijala ivičnim profilom za šljunak. Ovaj šljunčani
pojas služi za brzo dreniranje
površinskih voda, odnosno za
sprečavanje rasta vegetacije
oko slivnika.
9
EKSTENZIVNI ZELENI KROVOVI DIADEM® 150
10
6a
1a
2b
2c
2h
3a
3b
4a
5a
3b
2h
2c
8a
Noseća konstrukcija
Krovna konstrukcija od čeličnog
trapeznog lima
Izolacioni slojevi
FLW-400 parna brana
Hidroizolacija otporna na korenje
Toplotna izolacija vlaknaste strukture
Geotehnički slojevi
VLU-300 sloj mehaničke zaštite ..........
VLF-150 filtracioni sloj ..........................
Drenažni sloj
DiaDrain-25 drenažnoakumulacione ploče
Odvod vode često se rešava na spoljašnjoj strani terasa
i zelenih krovova – što nije
poželjno. Prema smernicama
svaki ravni krov treba da ima
38
ATIKA SA PRELIVOM / KSA, KLR
2b
4a
3a
1a
7c
IZVOÐAČKA REŠENJA
DIADEM® 150
2c
5a
Supstrat
SEM ekstenzivni supstrat ....................
30
1a
6a
Vegetacija
Zeljaste perene otporne na sušu........
28
2b
2c
2h
7c
Odvodnjavanje
KSA reviziono okno ...............................
43
3a
36
3b
36
8a
Oivičenje
KLR ivični profil za šljunak
52
4a
32
najmanje dva slivnika ili jedan
slivnik i jedan sigurnosni preliv
koji može biti ugrađen u atiku.
Naravno, i kod ovih elemenata
treba omogućiti pristup i či-
3a
KROVNI SVETLARNIK / FLG
8a
4a
3b
10b
Noseća konstrukcija
Krovna konstrukcija od čeličnog
trapeznog lima.
Izolacioni slojevi
FLW-400 parna brana
Hidroizolacija otporna na korenje
Toplotna izolacija vlaknaste strukture
Geotehnički slojevi
VLU-300 sloj mehaničke zaštite
VLF-150 filtracioni sloj ..........................
Drenažni sloj
DiaDrain-25 drenažno-........................
akumulacione ploče
šćenje. Pošto se nalazi na vidnom mestu, sigurnosni preliv
na fasadi može da služi kao
indikator eventualne greške u
sistemu odvodnjavanja.
Jedan od osnovnih pravila
građenja zelenih krovova je
da prodori bilo koje vrste – pa
tako i krovni svetlarnici i cevi
- moraju biti oivičeni zaštitnim
pojasom šljunka koji sprečava
vegetaciju i osigurava pristup
www.diademroof.com
www.diademroof.com
38
2h
2b
5a
1a
6a
5a
Supstrat
SEM ekstenzivni supstrat .....................
30
6a
Vegetacija
Zeljaste perene otporne na sušu.........
28
8a
Oivičenje
KLR ivični profil za šljunak .....................
52
10b
Sigurnosna tehnika
FLG sistem zaštite od pada.................
66
36
36
32
elementu, odnosno poboljšava odvod površinskih voda.
Poželjno je da se pojas šljunka
razdvoji od supstrata stabilnim
profilisanim lajsnama. Završeci
izolacionih traka iznad gornje
površine nasutog materijala
treba da su zaštićeni od mehaničkih uticaja i od sunčevih
zraka. Na slici je prikazan način
ugrađivanja tačke za pričvršćivanje FLG sistema zaštite od
pada sa visine koji odgovara
normama EN 795 i EN 795/A1.
EKSTENZIVNI ZELENI KROVOVI DIADEM® 150
IZVOÐAČKA REŠENJA
DIADEM® 150
11
12
8e
1b
2c
3a
3b
3b
8a
4a
3a
Noseća konstrukcija
Armiranobetonska krovna
konstrukcija
Geotehnički slojevi
VLU-300 sloj mehaničke zaštite ..........
VLF-150 filtracioni sloj ..........................
6a
36
36
8a
8e
4a
Drenažni sloj
DiaDrain-25 drenažno-........................
akumulacione ploče
IZVOÐAČKA REŠENJA
DIADEM® 150
2c
5a
Izolacioni slojevi
Hidroizolacija otporna na korenje
IZVOÐAČKA REŠENJA
KROV SA RAVNOM IVICOM / KLR, RDT
1b
6a
5a
Supstrat
SEM ekstenzivni supstrat .....................
Vegetacija
Zeljaste perene otporne na sušu.........
Oivičenje
KLR ivični profil za šljunak ...................
RDT ivični profil ....................................
30
56
8e
3f
2c
Izolacioni slojevi
Hidroizolacija otporna na korenje
3b
Geotehnički slojevi
VLU-300 sloj mehaničke zaštite ..........
VLF-150 filtracioni sloj ..........................
3e
2c
4a
5a
3b
4a
Drenažni sloj
DiaDrain-25 drenažno-........................
akumulacione ploče
32
5a
Supstrat
SEM ekstenzivni supstrat .....................
30
6a
Vegetacija
Zeljaste perene otporne na sušu.........
28
8e
Oivičenje
RDT ivični profil ....................................
54
36
36
1d
54
3e
32
neprekinuto odvodnjavanje na
spoljnoj strani krova, a istovremeno ugraditi masivnu ivičnu
konstrukciju. Geotekstil velike
zatezne čvrstoće i opterećenje od supstrata mogu stabilno učvrstiti RDT elemente po
ivici krova. Na taj način se brzo
i jednostavno izvodi ivična
3a
1e
3f
Garaže od prefabrikovanih
elemenata se obično grade
sa ravnim krovom bez atike, sa
odvodnjavanjem spolja. Stoga
najveći problem predstavlja
oivičenje krova, odnosno tehnički ispravno rešenje podupiranja slojeva zelenog krova
po ivicama. Treba omogućiti
6a
Noseća konstrukcija
Daščana oplata preko rogova
Podupirači strehe
1d
3a
52
1e
STRMI KROV / RDT, DIADOMINO
Slojevi protiv erozije
DiaDomino geocell za
sprečavanje erozije ..............................
JWG-500 jutana tkanina ......................
konstrukcija koja omogućava
i odvodnjavanje. Ivični odnosno razdelni profil za šljunak
ugrađen između supstrata i
pojasa šljunka sprečava njihovo mešanje, krov ima doteraniji izgled, a i održavanje je
jednostavnije.
U slučaju podloge odgovarajuće čvrstoće, na krovu
sa nagibom do 15° i stabilno
ugrađenim slojem supstrata
obično nije potrebno primeniti
posebne elemente za sprečavanje proklizavanja.
Jutana mreža u najviše slučajeva dovoljno stabilizira slojeve
www.diademroof.com
www.diademroof.com
i vezuje supstrat do nagiba od
20°. Sadnja biljaka na strmom
krovu nagiba preko 20° složeniji je zadatak i zahteva veliku
pažnju. Pored osiguranja stabilnosti slojeva sistema treba
imati u vidu i poteškoće sa
vegetacijom. Zaštitu od proklizavanja treba rešiti nezavisno
od hidroizolacije / zaštitnog
sloja protiv korenja, i to bez
stvaranja napona. Podupirači
strehe učvršćeni na donjem
delu rogova služe kao oslonac
u normalnom pravcu za slojeve zelenog krova, istovremeno
omogućavaju
kontinuirano
odvodnjavanje.
EKSTENZIVNI ZELENI KROVOVI DIADEM® 150
EKSTENZIVNI ZELENI KROVOVI DIADEM® 150
DIADEM® 150
13
POLUINTENZIVNI ZELENI KROVOVI DIADEM® 350
DIADEM® 350
NISKA ATIKA / RNF
Opis proizvoda
Diadem-350 je sistem poluintenzivnog zelenog krova
prekriven vrstama trave, perena i grmlja, koji pored većih
mogućnosti korišćenja i šireg
izbora oblika pruža razuman
kompromis u investiciji, a zahvaljujući drenaži i obrnutoj
krovnoj konstrukciji odlično je
tehničko rešenje.
Debljina sloja: oko 30 cm
Površinska masa Wmax: oko 350 kg/m2 (bez biljaka)
Vidi stranice: 15 16 17 18
Funkcija
Pored ekoloških funkcija sve
se više ističe upotrebna vrednost.
Česta pitanja
?
• Kada valja primeniti konstrukciju „obrnutog” a kada
„normalnog” krova?
Najveća prednost obrnutog krova je u zaštiti hidroizolacije i u
jednostavnosti izvedbe, dok je normalni ravni krov povoljniji za
funkcionisanje sistema bašte.
• Kako rešiti košenje trave na krovu sa izlazom iz stana?
Na ovu neizostavnu delatnost treba misliti već u fazi projektovanja, te osigurati jedan izlaz na krov radi održavanja. U krajnjem slučaju može se koristiti jedna mala kosilica kojom će se
često kositi, te pokošena trava može ostati na travnjaku.
• Dokle će travnjak na krovu ostati lep?
Kontinualnim, redovnim održavanjem lako se može postići da
baštu treba obnoviti tek sa renoviranjem zgrade.
Namena
Ekonomično, zahtevno ali lako
izvodljivo rešenje za bašte u
neposrednoj blizini stambenog prostora.
Prednosti
• pogodno je za svakodnevnu upotrebu
• veća iskorišćenost nekretnine povećava njenu
vrednost
• širok izbor načina oblikovanja
• povoljno formiranje investicionih troškova
• idealno tehničko rešenje
• dobra toplotna izolacija
• optimalni klimatski uticaji
• iskorišćenost atmosferskih
voda, otparavanje
2g
1b
1c
2c
2f
Osnovni slojevi sistema Diadem-350
2g
2f
2c
1c
4b
7h
Noseća konstrukcija
Armiranobetonska krovna konstrukcija
Sloj za pad
Izolacioni slojevi
Hidroizolacija otporna na korenje
XPS ploče za toplotnu izolaciju
EPS ploče za toplotnu izolaciju
3a
SRM je specijalna mešavina supstrata povoljna za biljnu kulturu poluintenzivnih krovnih bašta, a
sastoji se od sterilne osnovne mešavine, dodataka velike adsorpcione sposobnosti, komponenti
za provetravanje tla i kompleksnog veštačkog đubriva.
3a
3b
Geotehnički slojevi
VLU-300 sloj mehaničke zaštite ..........
VLF-150 filtracioni sloj ..........................
3b
1b
5b
6b
4b
Drenažni sloj
DiaDrain-40 drenažno- .......................
akumulacione ploče
32
5b
Supstrat
SRM supstrat .......................................
za poluintenzivne krovove
30
Pokrivači tla, travnjak, perene i grmovi
6b
Vegetacija
Perene, travnjak ...................................
28
7h
Odvodnjavanje
RNF kanal sa mrežastom rešetkom ....
44
36
36
VLF-150 je geotekstil koji dobro propušta paru, vodu i vazduh, te ima odlična hidraulična svojstva.
DiaDrain-40 je drenažno-akumulacioni sloj lagane konstrukcije, velike nosivosti, visokog kapaciteta odvodnjavanja i provetravanja odnosno zadržavanja vode.
Toplotna izolacija od ekstrudirane polistirenske pene (XPS) za sisteme obrnutih krovova.
VLU-300 je zaštitno-razdelni sloj otporan na bitumen, služi za mehaničku zaštitu hidroizolacije,
odnosno razdvaja ih od slojeva neotpornih na bitumen.
Za sanaciju krova efikasno
je rešenje naknadna toplotna
izolacija u sistemu obrnutog
krova, gde je visina atike jedini ograničavajući faktor. Zbog
povećanja debljine slojeva
Hidroizolacija otporna na korenje, postavljena pod nagibom
14
IZVOÐAČKA REŠENJA
DIADEM® 350
Sloj za pad.
Armiranobetonska krovna konstrukcija
www.diademroof.com
www.diademroof.com
u nekim slučajevima se ne
može osigurati propisana minimalna visinska razlika od 15
cm između završetaka hidroizolacije i završnog sloja krova.
Jedan od rešenja je da se duž
ivice krova ugradi odvodni kanal, jer se prema smernicama
u tom slučaju visina meri od
dna tog kanala.
POLUINTENZIVNI ZELENI KROVOVI DIADEM® 350
IZVOÐAČKA REŠENJA
15
POLUINTENZIVNI ZELENI KROVOVI DIADEM® 350
16
1b
1b
1c
2c
2f
3b
3a
7a
Noseća konstrukcija
Armiranobetonska krovna konstrukcija
Sloj za pad
4b
5b
VODOLOVNO GRLO / KSE
1c
8a
5b
6b
Supstrat
SRM supstrat .......................................
za poluintenzivne krovove
IZVOÐAČKA REŠENJA
DIADEM® 350
5b
1c
2c
2f
3a
3b
4b
Geotehnički slojevi
VLU-300 sloj mehaničke zaštite ..........
VLF-150 filtracioni sloj ..........................
Drenažni sloj
DiaDrain-40 drenažno- .......................
akumulacijske ploče
6b
Vegetacija
Perene, travnjak ...................................
7a
Odvodnjavanje
KSE reviziono okno ................................
8a
Oivičenje
KLR ivični profil za šljunak .....................
2f
10a
9c
1c
Noseća konstrukcija
Sloj za pad
9a
6b
4b
2f
3a
2c
7h
Vegetacija
Perene, travnjak ...................................
28
Izolacioni slojevi
Hidroizolacija otporna na korenje
XPS ploče za toplotnu izolaciju
7h
Odvodnjavanje
RNF kanal sa mrežastom .....................
rešetkom
44
60
28
3a
40
3b
Geotehnički slojevi
VLU-300 sloj mehaničke zaštite ..........
VLF-150 filtracioni sloj ..........................
36
9a
36
9c
Gradnja terase
FK krstići za fuge .................................
PGE sanduci za cveće.........................
Drenažni sloj
DiaDrain-40 drenažno- .......................
akumulacione ploče
32
10a
Sigurnosna tehnika
DRS sistem sigurnosne ograde ...........
Supstrat
SRM supstrat .......................................
za poluintenzivne krovove
30
62
36
36
4b
52
62
32
5b
Pri izradi detalja slivnika
treba poštovati načelo neprekinutog odvodnjavanja, odnosno da se kapacitet odvoda
nigde ne smanji sužavanjem
preseka. Iz toga proizilazi da
reviziona okna treba postaviti
3b
30
2c
Izolacioni slojevi
Hidroizolacija otporna na korenje
XPS ploče za toplotnu izolaciju
6b
SPOJ SA ZIDOM / DRS, RNF, PGE
na drenažni sloj. Iz toplotne
izolacije iznad vodolovnog
grla treba iseći otvor prečnika
ne manjeg od prečnika vodolovnog grla. Pojas šljunka oko
slivnika ima značajnu ulogu
u odvodnji površinskih voda.
Međutim drenažna sposobnost ovog šljunka može se
trajno osigurati samo ako se
odvoji od supstrata stabilnim
profilom koji dobro propušta
vodu.
www.diademroof.com
Sa površina fasadnih zidova
voda se često sliva u količini
kao i sa horizontalnih površina iste veličine. Zbog toga se
kod podnožja zidova skuplja
mnogo više vode nego na
www.diademroof.com
ostalim delovima ravnog krova. Za odvod viška vode služe kanali sa otvorenim dnom
ugrađeni pored zidova. Važno
je omogućiti slivanje vode kroz
otvorenih fuga podne obloge.
Širina fuga zavisi od dimenzija
obložnih ploča (na primer, za
ploče 40x40 cm fuge su širine oko 5 mm). Jednaku širinu
fuga možemo obezbediti krstićima za fuge.
POLUINTENZIVNI ZELENI KROVOVI DIADEM® 350
IZVOÐAČKA REŠENJA
DIADEM® 350
17
POLUINTENZIVNI ZELENI KROVOVI DIADEM® 350
18
SLIVNIK ZA TERASE / BLH, BW
IZVOÐAČKA REŠENJA
DIADEM® 750
Opis proizvoda
Diadem 750 je sistem intenzivne krovne bašte sa pokrivačima tla i drvenastim perenama
- u izuzetnim slučajevima i drvećem – sa potpunim upravljanjem vodama, istog izgleda
i upotrebljivosti kao i bašte na
prirodnom tlu.
Debljina sloja: oko 56 cm
Površinska masa Wmax: 750 kg/m2 (bez biljaka)
Vidi stranice: 20 21 22 23
Funkcija
Pored potpunog dojma bašte
imamo kompleksno upravljanje atmosferskim vodama.
Namena
Pogodan sistem za primenu u
neposrednoj blizini stambenih
prostora, kao rešenje sa najpotpunijim dojmom bašte.
2k
1b
1c
2c
2f
2k
4b
1b
3d
8d
9a
Noseća konstrukcija
Armiranobetonska krovna konstrukcija
Sloj za pad
2f
4b
Izolacioni slojevi
Hidroizolacija otporna na korenje
XPS ploče za toplotnu izolaciju
Folija za jezerca na sloju geotekstila
7j
3b
3d
Geotehnički slojevi
VLU-300 sloj mehaničke zaštite ..........
VLF-150 filtracioni sloj ..........................
VLR-130 sloj za odvajanje-filtraciju ......
7j
3a
3b
1c
Drenažni sloj
DiaDrain-40 drenažno- .......................
akumulacione ploče
Odvodnjavanje
BLH slivnik za terase ............................
32
?
• Da li korenje biljaka oštećuje zgradu?
Savremene hidroizolacione trake su otporne na korenje, pružaju odgovarajuću zaštitu protiv štetnog delovanja korenja. U
slučaju naknadne izgradnje zelenog krova potrebno je ugraditi sloj za zaštitu od prodora korenja (FLW-800).
• Da li treba ukloniti pokošenu travu?
Ako se često kosi, pokošenu travu možete ostaviti na travnjaku, jer doprinosi prirodnom kruženju hranljivih materija.
• Da li se može graditi jezero na krovu?
U slučaju intenzivne krovne bašte skoro uvek ima mogućnosti
za izgradnju plitkog ukrasnog jezerca. Jedan od najvažnijih
načela je da hidroizolacija krova mora biti odvojena od izolacije ukrasnog jezerca.
49
Osnovni slojevi sistema Diadem-750
8d
3a
2c
Prednosti
• pogodan za svakodnevnu
upotrebu
• povećana vrednost nekretnine
• neograničene mogućnosti
oblikovanja
• kompleksno upravljanje vodom
• savršeno tehničko rešenje
• povećana toplotna izolacija
• povoljan uticaj na sredinu
Česta pitanja
Oivičenje
BW betonski ivičnjaci ...........................
Pokrivači tla, perene i grmovi, eventualno drveće srednje visine
56
SIM je specijalna mešavina supstrata povoljna za biljnu kulturu intenzivnih krovnih bašta, a sastoji se od sterilne osnovne mešavine, dodataka velike adsorpcione sposobnosti, komponenti
za provetravanje tla i kompleksnog veštačkog đubriva.
36
36
36
9a
Gradnja terase
FK krstići za fuge ..................................
60
VLF-200 je geotekstil koji dobro propušta paru, vodu i vazduh, te ima odlična hidraulična svojstva.
DiaDrain-60 obostrano profilisane drenažno-akumulacione ploče od PS folije velike nosivosti,
perforisane po celoj povšini, osiguravaju brzu odvodnju, zadržavanje vode i provetravanje zone
korenja, omogućavaju navodnjavanje podzemnim natapanjem.
INTENZIVNE KROVNE BAŠTE DIADEM® 750
IZVOÐAČKA REŠENJA
DIADEM® 350
VLU-500 je termički fiksirani geotekstil izrađen od vlaknastog polipropilena postupkom sa
iglama, koji prvobitno služi kao mehanička zaštita izolacionih slojeva.
Čest je slučaj da želimo
baštensko jezero na krovu.
Malo jezerce može biti od
gotovog plastičnog korita ili
od plastične folije položene
u korito izgrađeno od betonskih ivičnjaka. Predlažemo da
hidroizolacija jezerca bude
izvedena nezavisno od hidroizolacije krova. Konstruktivni i
drenažni slojevi zelenog krova se mogu izvesti kontinualno i ispod jezerca. Na taj način hidrotehnički slojevi krova
čine jedinstveni, neprekinuti
sistem. Za terase manje površine gde je debljina slojeva
veća, odvod vode može se
rešiti jednostavno i efikasno
pomoću BLH slivnika (7j)
Hidroizolacija otporna na korenje postavljena pod nagibom
Sloj za toplotnu izolaciju i za pad od ekspandiranih polistirenskih (EPS) ploča
Parna brana
Armiranobetonska krovna konstrukcija
www.diademroof.com
www.diademroof.com
19
INTENZIVNE KROVNE BAŠTE DIADEM® 750
20
1b
1b
2b
2c
2g
2i
2b
2g
7e
2c
3a
9b
Noseća konstrukcija
Armiranobetonska krovna konstrukcija
Izolacioni slojevi
Parna brana
Hidroizolacija otporna na korenje
EPS ploče za toplotnu izolaciju
Samolepljiva bitumenska traka
38
4c
DRVENA TERASA / SLH, TRH, BW
8d
2i
3b
5c
6c
IZVOÐAČKA REŠENJA
DIADEM® 750
1b
5c
Supstrat
SIM intenzivni supstrat ........................
31
1b
6c
Vegetacija
Drvenaste perene, grmovi ...................
29
2b
2c
2g
7e
Odvodnjavanje
TRH rešetka za terasu sa .....................
podešavanjem visine
3a
3b
4c
Drenažni sloj
DiaDrain-60 drenažno- .......................
akumulacione ploče
Ugradnjom TRH podne
rešetke osigurava se pristupačnost i jednostavno čišćenje krovnog vodolovnog
grla ugrađenog ispod podne
obloge terase. Pošto izvan vegetacijskih površina nema potrebe za zadržavanjem vode,
36
8d
32
9b
Oivičenje
BW betonski ivičnjaci ...........................
Gradnja terase
SLH sistem podupirača ......................
preporučujemo da se drenažno-akumulacione ploče
ugrade sa otvorima okrenutim
na dole. Drenažni sloj ispod
potpornih stubova raspodeljuje opterećenja i omogućava
neometanu odvodnju. U svrhu
zaštite od požara preporuč-
7k
7m
2c
7b
Noseća konstrukcija
Armiranobetonska krovna konstrukcija
Izolacioni slojevi
FLW-400 parna brana
Hidroizolacija otporna na korenje
EPS ploče za toplotnu izolaciju
38
3c
Geotehnički slojevi
VLF-200 filtracioni sloj..........................
VLS-500 sloj za zaštitu i zadržavanje ..
vode
8a
3b
4c
8c
6c
Supstrat
SIM intenzivni supstrat ........................
31
6c
Vegetacija
Drvenaste perene, grmovi ...................
29
7k
36
5c
5c
7b
3c
36
2g
46
3b
Geotehnički slojevi
VLU-500 sloj mehaničke zaštite ..........
VLF-200 filtracioni sloj..........................
2b
NAVODNJAVANJE PODZEMNIM NATAPANJEM / DHA, KSR, RDA
7m
36
Odvodnjavanje
KSR reviziono okno ..............................
Uređaj za regulisanje nivoa vode .........
DHA-110-D vodolovno grlo ..................
sa prelivom
42
50
50
56
4c
58
Drenažni sloj
DiaDrain-60 drenažne ploče...............
(sa otvorima prema dole)
ljivo je da se drenažne ploče
ispune pranim šljunkom ili tucanikom. Fuge između prefabrikovanih betonskih ivičnjaka
treba prekriti bitumenskom trakom kako bi sprečili promenu
boje obloge pored fuga.
U načelu odvodni sistem
treba izvesti neprekinuto i jedinstveno na celom krovu. Na
taj način drenažni sloj kontinuiran ispod ivičnih elemenata
spaja sa vodolovnim grlom vegetacijska područja odvojena
od slivnika podnom oblogom.
Kod navodnjavanja pozemnim
www.diademroof.com
www.diademroof.com
8a
32
8c
Oivičenje
KLR ivični profil za šljunak ...................
RDA plastični ivični element ................
natapanjem, za krovove sa
nagibom od 0° posebno je
značajan odvodni kapacitet
drenažnog sloja, jer voda za
navodnjavanje treba da dođe
i do najudaljenije tačke krova.
Drenažne ploče DiaDrain-60
odgovaraju ovom zahtevu i
potrebi za provetravanjem. Van
52
55
perioda vegetacije plavljenje
se obustavlja odstranjivanjem
odnosno spuštanjem umetka
za preliv u vodolovno grlo, a
na proleće se sistem ponovo
aktivira vraćanjem preliva na
odgovarajuću visinu.
INTENZIVNE KROVNE BAŠTE DIADEM® 750
IZVOÐAČKA REŠENJA
DIADEM® 750
21
INTENZIVNE KROVNE BAŠTE DIADEM® 750
22
2g
1b
7c
3b
1b
3c
2g
Noseća konstrukcija
Armiranobetonska krovna konstrukcija
2c
5c
PARAPET SA PRELIVOM / KSA
2b
5c
8d
4c
Supstrat
SIM intenzivni supstrat ........................
31
IZVOÐAČKA REŠENJA
DIADEM® 750
3b
1b
1c
2b
2c
2g
Izolacioni slojevi
FLW-400 parna brana
Hidroizolacija otporna na korenje
EPS ploče za toplotnu izolaciju
38
7c
3c
4c
Geotehnički slojevi
VLF-200 filtracioni sloj..........................
VLS-500 sloj za zaštitu i zadržavanje ..
vode
Drenažni sloj
DiaDrain-60 drenažne ploče...............
Pristup sigurnosnom prelivu
kod atike osigurava se ugradnjom revizionog okna KSA.
Kod intenzivnih krovova iz
estetskih razloga i u svrhu odr-
43
2b
2c
8d
3b
Odvodnjavanje
KSA reviziono okno ..............................
Oivičenje
BW betonski ivičnjaci ..........................
2g
4c
PODNA REŠETKA ZA TERASU / RNF, TRH
9a
1c
7e
2g
Noseća konstrukcija
Armiranobetonska krovna konstrukcija
Sloj za pad
Izolacioni slojevi
FLW-400 parna brana
Hidroizolacija otporna na korenje
EPS ploče za toplotnu izolaciju
3a
4c
38
7h
2b
2c
1b
Drenažni sloj
DiaDrain-60 drenažne ploče...............
(sa otvorima prema dole)
32
7h
Odvodnjavanje
TRH rešetka za terase ..........................
sa podešavanjem visine
RNF kanal sa mrežastom rešetkom .....
44
9a
Gradnja terase
FK krstići za fuge .................................
60
7e
46
56
36
3a
36
3b
Geotehnički slojevi
VLU-500-sloj mehaničke zaštite .........
VLF-200 filtracioni sloj..........................
36
36
32
žavanja neophodno je razdvojiti pojas šljunka od supstrata.
Treba posvetiti posebnu pažnju na zaštitu vertikalno savijenih završetaka hidroizolacije,
jer su iznad završnog sloja
izloženi mehaničkim oštećenjima i uticaju sunčevih zraka.
www.diademroof.com
Prema smernicama za
zelene krovove završetke hidroizolacije treba podignuti i
pričvrstiti na vertikalnu površinu najmanje 15 cm iznad
gornje ravni hodne obloge. To
ispred izlaznih vrata na terasu
nije moguće zbog male visine
praga. Olakšica je međutim da
se u slučaju ugrađene podne
www.diademroof.com
rešetke – otirača odnosno kanala visina ne meri od gornje
ravni podne obloge već od
nivoa dna odvodnog kanala.
Drugi problem je da kanale
treba spojiti na odvodni sistem
zgrade, a to je kod kanala zatvorene konstrukcije nerešivo.
Međutim, kanalni sistem DIADEM višak vode ispušta i kroz
otvoreno dno. Na taj način
voda otiče ne samo u smeru
uzdužne ose kanala već i u
nivou drenažnog sloja - dakle
po celoj površini. Iz prakse
znamo da mrežasta rešetka
pruža veću zaštitu od prskanja
kišnice po zidovima i vratima
nego rebraste rešetke.
INTENZIVNE KROVNE BAŠTE DIADEM® 750
IZVOÐAČKA REŠENJA
DIADEM® 750
23
MASIVNE KROVNE BAŠTE DIADEM® 1200
DIADEM® 1200
IZVOÐAČKA REŠENJA
DIADEM® 1200
PROHODNA REŠETKA SLIVNIKA / TGS
Opis proizvoda
DIADEM 1200 je sistem intenzivne krovne bašte sa pokrivačima tla, drvenastim perenama
i drvećem, koji se neposredno
može spojiti sa baštama na
prirodnom zemljištu, te se od
njih često i ne razlikuje.
Debljina sloja: oko 80 cm
Površinska masa Wmax: 1200 kg/m2 (bez biljaka)
Vidi stranice: 25 26 27
Funkcija
Prekriva konstruktivne delove
objekata ispod nivoa terena,
te omogućava njihovo iskorišćavanje.
Česta pitanja
?
• Da li je pogodna i za javne površine?
DIADEM 1200 je idealno rešenje za ozelenjavanje krovova
podzemnih garaža, parkirališta i podvožnjaka. Debljina supstratnog sloja, nosivost i zaštita konstrukcijskih delova sistema omogućava primenu i kod javnih površina.
• Da li se u bašti može izgraditi put za prolaz vozila?
Ovi proizvodi ugrađeni u slojeve bašte projektovani su da
nose opterećenja od vozila, te po ovom pitanju merodavna je
nosivost krovne konstrukcije.
Namena
Izgradnja bašte na krovu podzemnih objekata i na delovima
zgrade u nivou terena.
Prednosti
• Omogućava zahtevno uređenje neposrednog okruženja zgrade
• Prekriva i zaštićuje delove
objekata koji izlaze iz površine terena
• Povećava se dozvoljena
izgrađena površina –
zavisno od mesnih propisa
1b
• Koji je životni vek vegetacije?
Životni vek biljaka u sistemu DIADEM 1200 nije ograničen.
Odgovarajućim navodnjavanjem i nadoknadom hranljivih
materija uživaćemo u vegetaciji toliko dugo kao i u baštama
na prirodnom zemljištu.
1b
1c
2c
Osnovni slojevi sistema Diadem-1200
2i
Pokrivači tla, perene, grmovi i drveće
3b
SIM je veštačka mešavina supstrata posebnog kvaliteta u kojoj su sastojci i njihova razmera odabrani u prvom redu prema zahtevima drvenastih biljaka intenzivnih krovnih bašta.
SUM je laka mešavina za podtlo dobre vodopropustljivosti sa niskim sadržajem organskih
materija.
3c
4c
VLF-200 je geotekstil koji dobro propušta paru, vodu i vazduh, te ima odlična hidraulična svojstva.
1c
3c
7l
2c
4c
3b
6d
2i
8d
5c
5d
Noseća konstrukcija
Armiranobetonska krovna konstrukcija
Sloj za pad
5d
Supstrat
SIM supstrat za intenzivne bašte .........
SUM podtlo .........................................
Izolacioni slojevi
Hidroizolacija otporna na korenje
Bitumenska samolepljiva traka
6d
Vegetacija
Drveće, žbunje ....................................
Geotehnički slojevi
VLF-200 filtracioni sloj..........................
VLS-800-sloj za zaštitu i zadržavanje..
vode
Drenažni sloj
DiaDrain-60 drenažno- .......................
akumulacione ploče
5c
36
36
7l
32
8d
31
31
29
Odvodnjavanje
TGS reviziono okno sa rešetkom od ..... 46
livenog gvožđa
Oivičenje
BW betonski ivičnjaci ...........................
56
MASIVNE KROVNE BAŠTE DIADEM® 1200
IZVOÐAČKA REŠENJA
DiaDrain-60 obostrano profilisane drenažno-akumulacione ploče od PS folije velike nosivosti,
perforisane po celoj površini, osiguravaju brzu odvodnju, zadržavanje vode i provetravanje zone
korenja.
VLU-500 je termički fiksirani geotekstil izrađen od vlaknastog polipropilena postupkom sa
iglama, koji prvobitno služi kao mehanička zaštita izolacionih slojeva.
Hidroizolacija otporna na korenje postavljena pod nagibom
Sloj za toplotnu izolaciju i za pad od EPS ploča
24
Parna brana
Armiranobetonska krovna konstrukcija
www.diademroof.com
Kod zelenih krovova iznad
podzemnih garaža često je
potrebno izgraditi stazu za pešake ili pak put za vozila. Preporučljivo je primeniti načelo
da slojevi izolacije prolaze i
ispod kolovoza kontinualno,
bez prekida. Na taj način imamo manji broj čvorišta, dakle
www.diademroof.com
manju mogućnost za javljanje
greške.
Dalja je prednost da se voda
ne odvodi posebno sa pojedinih površina, već u jedinstvenom sistemu. Naročito
treba imati u vidu nosivost
drenažnog sloja i moguće deformacije puzanja, da završni
sloj puta ne postane talasast.
Vodolovno grlo može biti ugrađeno ispod nivoa kolovoza. U
tom slučaju treba primeniti
materijale odgovarajuće nosivosti, te čvorišta treba izvesti
imajući u vidu pristupačnost i
mogućnost čišćenja.
25
MASIVNE KROVNE BAŠTE DIADEM® 1200
26
1b
1b
2c
2g
3a
3b
2g
7f
3a
Noseća konstrukcija
Armiranobetonska krovna konstrukcija
4c
Izolacioni slojevi
Hidroizolacija otporna na korenje
EPS ploče za toplotnu izolaciju
Geotehnički slojevi
VLU-500 sloj mehaničke zaštite
VLF-200 filtracioni sloj..........................
2c
9a
3b
Drenažni sloj
DiaDrain-60 drenažno- .......................
akumulacione ploče
32
IZVOÐAČKA REŠENJA
DIADEM® 1200
1b
1b
1c
1c
SLIVNIK U DUBINI / KSR
2a
4c
2c
7f
48
2c
Izolacioni slojevi
VLT-100 sloj za odvajanje
Hidroizolacija otporna na korenje
9a
Gradnja terase
FK krstići za fuge .................................
60
3b
Geotehnički slojevi
VLF-200 filtracioni sloj
2a
7b
7m
Noseća konstrukcija
Armiranobetonska krovna konstrukcija
Sloj za pad
Odvodnjavanje
TRS mrežasta rešetka za terase ............
36
36
4c
IZLAZ NA TERASU / TRS
3b
Drenažni sloj
DiaDrain-60 drenažno- .......................
akumulacione ploče
nivou – a da se pritom poštuje
propis o podizanju završetaka
izolacije na vertikalne površine.
Dalje teškoće predstavljaju različite uloge spoljne i unutrašnje obloge i različiti uticaji kojima su izložene. Povrh svega
često sve to treba rešiti u istom
nivou! Svako rešenje mora da
sadrži rešetku prikazanu na
gornjoj slici kako bi se propisana visinska razlika merila od
dna te podne rešetke, u koju
se uliva voda ispred izlaza,
odnosno kroz čijeg otvorenog
dna otiče u drenažni sloj.
www.diademroof.com
Reviziono okno je svrsishodno postaviti nakon polaganja
drenažnog sloja. Za intenzivne
krovne bašte preporučujemo
ugradnju KSR okna prečnika
400 mm, jer omogućava pristup slivniku i može da podnese veći bočni pritisak tla. Iznad
www.diademroof.com
5c
5d
6d
Vegetacija
Drveće, žbunje ....................................
36
7b
32
8a
8f
Najčešće greške u izvođenju radova javljaju se kod
podnih rešetki ispred izlaza
na terasu, pošto ova mesta
spadaju u najsloženija i najprotivrečnija čvorišta. Skoro je
nemoguće udovoljiti zahtevu
naručioca – da ravan podne
obloge bude svugde na istom
8a
5d
7m
4c
8f
Supstrat
SIM supstrat za intenzivne bašte ........
SUM podtlo .........................................
5c
36
6d
31
31
29
Odvodnjavanje
KSR reviziono okno .............................. 42
DHA-110-D vodolovno grlo sa prelivom 50
Oivičenje
KLR ivični profil za šljunak ...................
Perforisani razdvojni lim .......................
dna okna nalaze se 4 otvora
za priključak drenažne cevi
koji se mogu izbiti čekićem i
služe za povećanje kapaciteta
odvoda drenirane vode iz donje zone supstrata. Oko okna
treba ugraditi pojas šljunka
radi što bržeg odvodnjavanja
52
atmosferskih voda. Pošto je
debljina supstrata veća, treba
postaviti perforisani razdvojni
lim koji služi za filtraciju i razdvajanje materijala da pojas
šljunka ostane čist.
MASIVNE KROVNE BAŠTE DIADEM® 1200
IZVOÐAČKA REŠENJA
DIADEM® 1200
27
EKSTENZIVNE BILJKE
Biljke za ekstenzivne
zelene krovove
Vegetacija sistema Diadem®150 sastoji se od perena
uzgajanih u uslovima koji ih
prilagođavaju za primenu na
zelenim krovovima. To su u prvom redu vrste seduma, ali se
mešaju i sa drugim perenama
koje takođe dugo podnose
sušu, kako bi se osigurala raznovrsnost – te sa tim i posto-
janost – zajednice biljaka. Oko
15 komada biljaka treba saditi
po m2. Radi jednostavnijeg
manipulisanja i sadnje biljke
se prevoze u kontejnerima sa
po 40 otvora.
Podaci kontejnera:
40 otvora zapremine po 150
cm3
Dimenzije: 550 x 350 x 75 mm
Materijal: polistirol
Odnosne norme
Smernice FLL 10.2./2002
DIN 18916
PROIZVODI
ORGANSKI MATERIJALI
INTENZIVNE BILJKE
Biljke za intenzivne zelene krovove
To je zajednica biljaka koje
najbolje uspevaju u uslovima
zelenih krovova – kao posebnog životnog staništa – i
zahtevaju minimalno održavanje, te predstavljaju najmanju
opasnost od oštećenja konstrukcije zgrade. Za uređenje
prostora i estetsko oblikovanje
intenzivnog zelenog krova potrebne su i drvenaste biljke.
Ako se obrati dovoljna pažnja
na posebne uslove životnog
vegetacijska tehnika u pejzažnoj arhitekturi
Dianthus deltoides
turski karanfil
15 cm, VI-VIII, tamnocrveni
Thymus serpyllum
majčina dušica
15 cm, V-VIII, ljubičasti
Geranium x magnificum
zdravac
50 cm, VI-VII, tamno ljubičasti
Cerastium tomentosum
ptičja trava
10 cm, V-VI, beli
Pinus leucodermis „Compact Gem” Balkanska munika
50 cm, tamnozelena krošnja
Forsythia suspensa
forzicija ili zlatna kiša
0,5-1,5 m IV-V, žuti
Dianthus pontederae
divlji karanfil
15 cm, VI-VIII, tamnocrveni
Pinus sylvestris „Argentea
Compacta”, Beli bor
2,0 m, srebrnosiva krošnja
Prunus tenella
patuljasti badem
0,6-1,0 m, IV-V, roza
Achillea tomentosa
hajdučica
20 cm, VI-VII, žuti
Cytisus purpureus
purpurni zanovet
30-60 cm, VI-VII, purpurni, žuti
Berberis thunbergii
crvenolisni berberis ili žutika
1,5-2,5 m, IV-V, žuti
Sedum floriferum
zlatna tustika
15 cm, VI-VIII, žuti
Juniperus sabina „Tamariscifolia”, somina ili smrdelika
30-40 cm, modrozelena krošnja
Erica carnea
crnjuša
0,2 m ,III-IV, roza
Sedum sexangulare
Bolonjski žednjak
15 cm, VI-VIII, žuti
Campanula carpatica
Karpatski zvončić
20 cm, VI-VIII, plavi
Sempervivum ssp.
vrste čuvarkuća
10 cm, VI-VII, beli - roza
Gypsophila repens
puzava sadarka
20 cm, VI-VII, beli
Sedum album
beli žednjak
15 cm, VI-VII, beli
Sedum spurium
puzavi žednjak
15 cm, VII-VIII, beli
Origanum vulgare
vranilovka
15 cm, VI-VIII, roza
staništa (uticaj mraza, vetra,
sunčevih zraka), može se postići isti dojam kao kod bašta
na prirodnom zemljištu. Svojstva biljaka predstavljaju važan
faktor u formiranju bašte. Ne
smemo zanemariti ni svojstva
supstrata, jer u datim okolnostima uspevaju samo vrste
biljaka sa sličnim zahtevima.
U priloženoj tabeli – bez pretenzija na iscrpnost - dajemo
kratak izvod o vrstama koje se
najčešće primenjuju na intenzivnim zelenim krovovima.
Pinus Mugo „Mops”
patuljasti planinski bor
40 - 80 cm, tamnozelena
krošnja
Sedum acre
žednjak ili jarić
5-10 cm, V-VI, žuti
Sedum hybridum
Mongolska tustika
10 cm, VI-VIII, žuti
28
EKSTENZIVNE BILJKE
Ononis repens
puzavi zečji trn
20-40 cm, VI-VII, crveni
Microbiota decussata
mikrobiota ili sibirska steljica
20-40 cm, zelena krošnja
Cotoneaster tomentosus
dlakava dunjarica
1,5 m, V-VI, roza
Festuca glauca
plavi vijuk
20 cm, V-VI, plavkasti listovi
Acer palmatum
japanski javor
3,0-4,0 m, V-VI, žuti
Koeleria glauca
smilica
40 cm, VI-VII, sivoplavi
Phlox douglasii
plamenac
10 cm, IV-V, crveni
Caragana aurantiaca
karagana ili graškov grm
1,0 m, V, žuti
Iberis sempervirens
zimzelena ognjica ili snežak
30 cm, IV-VII, beli
Sedum reflexum
sivolisni žednjak
20 cm, VII-VIII, žuti
Buxus sempervirens
zimzeleni šimšir
1,0-3,0 m, IV-V, žuti
Allium spaerocephalon
glavasti luk
30-70 cm, VI-VIII, crvenii
Potentilla verna
prolećna petoprsta
20 cm, III-IV, žuti
Alyssum saxatile
kamenita trava
30 cm, IV-V, žuti
Ilex aquifolium
božikovina 0,3-0,8 m, tamnozelena krošnja
Buddleia davidii
letnji jorgovan
2,0-4,0 m, VII-VIII, ljubičasti
Saponaira ocymoides
sapunjača
15 cm, V-VII, roza
www.diademroof.com
www.diademroof.com
INTENZIVNE BILJKE
PROIZVODI
ORGANSKI MATERIJALI
Ligustrum vulgare „Lodense”
kalina 0,5-0,7 m, tamnozelena
krošnja
Potentilla fruticosa
suručica ili petoprsta
0,3-1,5 m, V-IX, žuti
Euonymus fortunei
Kineska kurika
0,2-5,0 m, VI-VII, svetlo-zeleni
Spiraea albiflora
japanska suručica
0,3-1,5 m, V-VI, beli
Cotinus coggygria
ruj
2,0-4,0 m, III-IV, žuti
Viburnum bodnantense
„Dawn”, udika
2,5-3,0 m, XI-III, roza
Cornus mas
dren
3,0-5,0 m, III-IV, žuti
Anemone hupehensis
šumarica
0,7-1,0 m, VII-X, beli
29
Zapreminska težina
Udeo sitnih čestica (<0,0063 mm)
Količina vazduha
Kapacitet zadržavanja vode
Rastvorljive soli
Količina organskih materija
pH (CaCl2)
Adsorpcioni kapacitet
Hranljive materije NPK
*treba utvrditi i u suvom stanju
SEM
SRM
u slučaju WK max < 1000 kg/m3*
< M 15%
> 70 Vol.%
15 – 25 Vol.%
< 3,5 g/l
1,0 – 3,0 m%
6,5 – 8,0
–
80-200-700 mg/l
u slučaju WK max < 1200 kg/m3
< 20 m%
> 70 Vol. %
45 – 65 Vol. %
< 2,5 g/l
6,0 –12,0 m%
5,5 – 7,0
> 120 mmol/l
–
ORGANSKI MATERIJALI
INTENZIVNI SUPSTRATI
SUPSTRAT ZA SISTEM
DIADEM® 750
Lagana prozračna mešavina supstrata trajno
dobre vodopropustljivosti, pogodna za sadnju vegetacije širokog
raspona na intenzivnim
krovovima.
Tehnički podaci
Zapreminska težina
Udeo sitnih čestica (<0,0063 mm)
Količina vazduha
Kapacitet zadržavanja vode
Rastvorljive soli
Količina organskih materija
pH (CaCl2)
Adsorpcioni kapacitet
Hranljive materije NPK
*treba utvrditi i u suvom stanju
30
„PODTLO” ZA SISTEM
DIADEM® 1200
Služi kao podtlo u slučaju supstrata veće debljine, sterilna mešavina sa
niskom količinom organske materije, prozračna,
visoke vodopropustljivosti, sabijanje minimalno.
SIM
SUM
u slučaju WK max < 1200 kg/m3
< 20 m%
> 60 Vol.%
40 Vol.%
< 2,0 g/l
3,0 – 8,0 m%
5,5 – 7,0
> 140 mmol/l
–
u slučaju WK max < 1500 kg/m3
< 20 m%
> 55 Vol. %
35 – 55 Vol. %
< 3,5 g/l
3 m%
5,5 – 7,0
> 60 mmol/l
–
INTENZIVNI SUPSTRATI
SUPSTRAT ZA SISTEM
DIADEM 350
Prozračna i vodopropusna veštačka mešavina
supstrata sa potrebnim
hranljivim
materijama,
ne sabija se, pogodna
je prvobitno za sadnju
travnjaka.
PROIZVODI
SUM
SRM
SEM
EKSTENZIVNI SUPSTRATI
SUPSTRAT ZA SISTEM
DIADEM® 150
Lagana, vodopropusna
mešavina za sadnju
vegetacije ekstenzivnih
zelenih krovova, sastoji
se pretežno od mineralnih sastojaka sa niskim
sadržajem
organskih
materija.
Tehnički podaci
EKSTENZIVNI SUPSTRATI
SIM
PROIZVODI
ORGANSKI MATERIJALI
31
www.diademroof.com
www.diademroof.com
PROIZVODI
PROIZVODI
DRENAŽNO-AKUMULACIONE PLOČE
OSNOVNI SLOJEVI
Opis proizvoda
Obostrano profilisane ploče
za drenažu i zadržavanje vode
od polistirolne folije velike nosivosti, perforisane po celoj
površini. Osiguravaju trajno
funkcionisanje i provetravanje
slojeva zelenih krovova.
Naziv proizvoda
Šifra proizvoda
DiaDrain-25
DiaDrain-40
DiaDrain-60
310125
310115
310159
Šema funkcionisanja
Prvobitna funkcija dren a ž n o - a k u m u l aci o n i h
ploča je da i pri minimalnom padu brzo odvode
atmosferske vode sa
zelenih krovova do slivnika (A) i ako se javljaju
naglo, u velikim količinama. Osim toga DiaDrain
proizvodi služe za provetravanje (B) zone korenja i
za difundiranje pare (C) u
slojeve supstrata po celoj
površini krova, odnosno
velike su nosivosti i kapaciteta zadržavanja vode.
C
DiaDrain-25
DiaDrain-25 drenažno-akumulacione ploče visine 25 mm
primenjuju se na ekstenzivnim
zelenim krovovima ujednačenog nagiba.
A
Odnosne norme
EN 964-1
DIN EN ISO 12958
NF T 56-101
FLL smernice 7.2./2002
dimenzije
kapacitet protoka vode u ravnini
nosivost
drenažni slojevi
Vidi stranice
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
Namena
Proizvodi iz grupe DiaDrain primenjuju se na zelenim
krovovima za odvodnjavanje
površina prekrivenih vegetacijom ili opterećenih pešačkim
odnosno saobraćajem vozila.
Ugrađeni kao izgubljena oplata, čak i ispod kolovoza sa velikim optrećenjem (vatrogasna
vozila, transport nameštaja)
obezbeđuju neometani odvod vode.
Šta je CE oznaka?
1) CE oznaka je pasoš proizvoda, obavezna je za sve proizvode
koji zahtevaju takvo označavanje pre nego što se plasiraju na
tržište ili u upotrebu.
2) CE oznaka je izjava pravnog ili fizičkog lica (proizvođača) koje
je proizvod označilo, uverenje za slobodan protok roba unutar
tržišta svih zemalja članica EU i zemalja Evropskog Ekonomskog Prostora (Norveška, Island i Lihtenštajn).
3) Skraćenica CE za oznaku usklađenosti izvedena je iz francuskog izraza Conformite Europeenne (evropska usklađenost).
CE oznaka prvenstveno pokazuje da proizvod zadovoljava
obavezne standarde sigurnosti, zaštite zdravlja i života ljudi,
zaštite imovine, zaštite prirode i zaštite javnog interesa propisane EU direktivama tzv. „novog pristupa”.
Tehnički podaci
Šifra proizvoda
Visina
Širina
Dužina
Zapremina punjenja
Masa
Pritisna čvrstoća
Kapacitet odvodnjavanja DIN 4095
Kapacitet odvodnjavanja DIN 4095
Kapacitet odvodnjavanja i=1
Materijal
Boja
Jedinica pakovanja
Polaganje pri nagibu od 2-3°
32
DRENAŽNO-AKUMULACIONE PLOČE
DiaDrain-40
DiaDrain-40 drenažno-akumulacione ploče visine 40 mm
se primenjuju na ekstenzivnim
i poluintenzivnim zelenim krovovima, gde nagib ne mora
biti ujednačen.
DiaDrain-60
DiaDrain-60 drenažno-akumulacione ploče visine 60 mm
služe kao drenažni sloj velikog
kapaciteta za krovne bašte sa
podzemnim natapanjem. Kao
izgubljena oplata koriste se
za kontinualno odvodnjavanje
ispod raznih vrsta nadgradnje
(putevi, ivičnjaci).
Dim
Diadrain-25
Diadrain-40
Diadrain-60
[mm]
[mm]
[mm]
[l/m2]
[kg/m2]
[kN/m2]
[l/min/m]
[l/min×s]
[l/min/s]
310125
25
900
1960
10
1,30
484
243
4,0
0,8
310159
60
900
1960
28,8
2,70
270
486
8,1
1,62
[m2 /paleta]
529,2
310115
40
900
1960
18,0
1,73
330
392
6,5
1,31
reciklirani polistirol
crna
441,0
s preklopom
352,8
B
Prednosti
• jednostavno izvođenje
radova
• mala konstruktivna težina
• velika nosivost
• značajan kapacitet odvodnjavanja i provetravanja
• stabilnost oblika
• ekonomično skladištenje i
transport
Česta pitanja
Alati za ugradnju
Za sečenje ploča dovoljan je
jedan oštar nožić (skalper), ali
treba paziti da ne oštetimo izolacione trake.
Uputstvo za pakovanje i
transport
Ove proizvode treba zaštititi
od trajnog delovanja sunčevih
zraka.
?
• Zašto se preporučuje primena obostrano profilisanih
drenažnih ploča?
Primena drenažnog sloja je važna u prvom redu zbog osnovnih bioloških zahteva biljaka, a u drugom redu zbog odvodnjavanja. Primenom obostrano profilisanih ploča provetravanje i odvodnja funkcionišu u dva pravca, te je efikasnost
mnogo veća.
• Zašto su od polistirola?
Polistirol je pogodan jer i pri visokim letnjim temperaturama
zadržava svoj oblik, ispitivanjima je dokazano da čak ni posle
50 godina ne dolazi do bitnih deformacija.
• Koju stranu okrenuti prema gore?
U većini slučajeva ploče treba okrenuti sa difuznim otvorima
prema gore, a obrnuto se ugrađuje jedino kada nema potrebe za zadržavanjem vode.
U skladu sa normama iz DIN 4095 (ispred zidova 0,3 l/m2s; na krovovima 0,03 l/m2s; ispod podnih ploča 0,003 l/m2s)
Podaci su srednje vrednosti rezultata merenja raznih laboratorija i instituta za ispitivanje.
Zadržavamo pravo izmene tehničkih podataka.
www.diademroof.com
Uputstvo za ugradnju
U slučaju sistema klasičnog
krova drenažne ploče treba
položiti preko sloja mehaničke
zaštite VLU-300 po celoj površini krova, sa preklopima od
1-2 reda. Prodore treba iseći
tako da odvodnja vode bude
kontinualna. U slučaju etapnog izvođenja radova ploče
treba privremeno opteretiti da
ih vetar ne odnese.
DIADRAIN 25 / 40 / 60
DIADRAIN 25 / 40 / 60
OSNOVNI SLOJEVI
33
www.diademroof.com
OSNOVNI SLOJEVI
PROIZVODI
PROIZVODI
DRENAŽNO-AKUMULACIONE PLOČE
OSNOVNI SLOJEVI
DRENAŽNE PLOČE
Naziv proizvoda
Šifra proizvoda
MDE-60
310117
Šifra proizvoda
Diabolo-40
310146
Odnosne norme
Odnosne norme
EN 13252:2001
EN 964-1
DIN EN ISO 12958
NF T 56-101
FLL smernice 7.1.2.3./2008
Naziv proizvoda
DIABOLO 40
MDE 60
Opis proizvoda
MDE-60 drenažno-akumulacione ploče velike nosivosti od
obostrano profilisane ABS folije minimalne sopstvene težine
pogodne su za pričvršćivanje
raznih nosećih konstrukcija.
drenažni sistemi
dimenzije
kapacitet protoka vode u ravnini
nosivost
drenažni slojevi
DIN EN ISO 12958
DIN 4095
FLL smernice 7.2./2002
kapacitet protoka vode u ravnini
drenažni slojevi
drenažni slojevi
Vidi stranice
65
Prednosti
• jednostavno izvođenje
• mala sopstvena težina
• velika nosivost
• velika sposobnost zadržavanja i odvođenja vode
• stabilnost oblika
Uputstvo za ugradnju
U slučaju klasičnog ravnog
krova drenažne ploče treba
položiti preko sloja mehaničke
zaštite VLU-300. Na mestima
prodora ravnog krova treba
iseći otvore. Ako se radovi
izvode u etapama, ploče nakon polaganja treba privremeno opteretiti balastom protiv
vetra. Stope ograde ili nosača
opreme koja se montira na
krov pričvršćuju se pop nitnama.
Namena
Obezbeđuju kontinualni odvod vode u vidu izgubljene
oplate ispod puteva sa velikim
optrećenjem (vatrogasni ili putevi za transport nameštaja).
MDE ploče služe za učvršćivanje nosača raznih uređaja
(napr. solarnog kolektora, klima uređaja, ograde, učvršćenja stabala, itd.). Bez prodora
slojeva zelenih krovova raspodeljuju silu pritiska, odnosno
sposobne su i za prijem zateznih sila.
Tehnički podaci
34
Šifra proizvoda
Visina
Širina
Dužina
Zapremina punjenja
Masa
Pritisna čvrstoća
Kapacitet odvodnjavanja DIN 4095
Kapacitet odvodnjavanja DIN 4095
Kapacitet odvodnjavanja i=1
Materijal
Jedinica pakovanja
Alati za ugradnju
Za sečenje ploča: cirkular
Za pričvršćenje stope: bušilica, klešta za pop nitne
Opis proizvoda
Diabolo je drenažni kanal u sistemu odvodnjavanja zelenih
krovova, u koji se sa tri strane
uliva voda. Omogućava neometani odvod vode i provetravanje. Jezgro proizvoda je
dvostrano profilisana, perforisana drenažna ploča od polistirola velike nosivosti, uvijena
u geotekstil.
Uputstvo za ugradnju
Drenažni elementi Diabolo-40
uvijeni u zaštitni sloj od VLU300 ugrađuju se ispod podnih
rešetki ili nasutog materijala na
ravnim krovovima odnosno
kao linijski odvod do vodolovnog grla. Elemente treba
jednostavno nizati jedan za
drugim.
Dim
[mm]
[mm]
[mm]
[l/m2]
[kg/m2]
[kN/m2]
[l/min/m]
[l/min×s]
[l/min/s]
[m2 /paleta]
MDE-60
310117
60
900
1960
28,8
3,67
560
486
8,1
1,62
ABS
264,6
www.diademroof.com
Tehnički podaci
Šifra proizvoda
Visina
Širina
Dužina
Zapremina punjenja
Masa
Pritisna čvrstoća
Kapacitet odvodnjavanja DIN 4095
Kapacitet odvodnjavanja DIN 4095
Kapacitet odvodnjavanja i=1,0
Materijal
www.diademroof.com
Namena
• Povećava površinu prikupljanja vode oko slivnika i revizionih okana, te omogućava brzi
odvod vode na veću daljinu.
• Ugrađen ispod pojasa šljunka ubrzava odvodnjavanje i
omogućava
izračunavanje
dužine linije odvoda.
• Kod terasa Diabolo-40 služi kao umetnuti spojni kanal
između slivne površine i zone
odvoda vode, kod terasa su to
najčešće kanal sa rešetkom i
vodolovno grlo.
• Kod limenih krovnih pokrivača Diabolo služi za drenažu i
zadržavanje vode. U ovom
slučaju širinu elemenata Diabolo-40 treba odrediti tako
da se tačno uklopi u prostor
između stojećih šavova pokrivnog lima.
Dim
Diabolo-40
[mm]
[mm]
[mm]
[l/m2]
[kg/m2]
[kN/m2]
[l/min/m]
[l/min×s]
[l/min/s]
310146
40
150
1960
18,0
0,38
330
392
6,5
1,31
rec. PS obavijen geotekstilom
Prednosti
• jednostavno izvođenje
• mala sopstvena težina
• velika nosivost
• velika sposobnost zadržavanja i odvođenja vode
• provetravanje
• stabilnost oblika
35
GEOTEKSTILI
VL PROIZVODI
Opis proizvoda
Grupa proizvoda VL su netkani geotekstili od polipropilenskih vlakana proizvedeni iglama, izuzetno su pogodni za
razdvajanje, filtriranje, zaštitu
i zadržavanje vode u sistemu
zelenih krovova.
Naziv proizvoda
Šifra proizvoda
VLT-100
VLR-130
VLF-150
VLF-200
VLU-300
VLU-500
VLS-300
VLS-500
320101
320601
320201
320202
320416
320302
320405
320402
PROIZVODI
OSNOVNI SLOJEVI
GEOTEKSTILI
VLF
Geotekstili VLF omogućavaju
oticanje viška vode iz tla, istovremeno sprečavaju ispiranje
čestica supstrata i zapušavanje sistema odvodnjavanja.
VLU
VLU proizvodi zaštićuju krovne
izolacione trake od oštećenja
tokom izvođenja odnosno tokom radova održavanja.
VLS
Geotekstili VLS nisu termički
tretirani, mekana vlakna zadržavaju veću količinu vode.
Odnosne norme
EN ISO 11058
EN ISO 10319
EN ISO 12236
EN 918
EN ISO 12956
FLL smernice 5.3./2002 ; 8.2../2002
Vodopropusnost
Zatezna čvrstoća
Čvrstoća na proboj žigom
Čvrstoća na proboj klipom
Veličina otvora
Zaštitni i filtracioni slojevi
Vidi stranice
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Namena
Geotekstili tipa VL imaju više
namena na zelenim krovovima, međutim u 80% slučajeva
služe za filtriranje i mehaničku
zaštitu.
Prednosti
• Otpornost na kiseline i baze
• Zahvaljujući svojoj elastičnosti izvrsno prima tačkasta
opterećenja.
• Visoka vodopropusnost
• Lako se seče i buši
VLT
Geotekstili tipa VLT sprečavaju
kontakt nespojivih materijala.
Za razdvajanje raznih vrsta tala
primenjuju se jači materijali zavisno od dimenzionisanja.
VLR
VLR proizvodi odgovaraju
svim zahtevima razdvojno-filtracionih slojeva iznad toplotne izolacije u sistemu obrnutih
krovova.
Tehnički podaci
36
VL PROIZVODI
PROIZVODI
OSNOVNI SLOJEVI
Šifra proizvoda
Površinska masa
Debljina
Zatezna čvrstoća uzdužno
Zatezna čvrstoća poprečno
Izduženje
CBR statičko ispitivanje proboja
Razred otpornosti
Veličina otvora
Vodopropusnost
Sirovina
Gustina
Tačka topljenja
Termičko fiksiranje
Širina rolne
Dužina rolne
Površina rolne
Masa rolne
Prečnik rolne
Boja
Dim
VLT-100
VLR-130
VLF-150
VLF-200
VLU-300
[g/m2]
[mm]
[kN/m2]
[kN/m2]
[%]
N
GRK
[mm]
[mm/s]
320101
100
0,8
4,5
5,5
50 / 90
800
2
0,1
90
320601
130
1,3
7,5
8,5
50 / 90
1400
2
0,1
90
320201
150
1,9
10
11
50 / 90
1750
3
0,1
90
320202
200
1,9
12,0
14,0
50 / 90
2200
3
0,08
80
320416
300
1,8
2,2
3,2
75 / 65
500
2
0,1
90
0,9
165
jednostrano
2000
100
200
20
300
0,9
165
obostrano
2000
100
200
26
350
0,9
165
bez
2000
100
200
30
400
–
–
bez
2000
100
200
40
450
0,9–1,38
110–260
obostrano
2000
50
100
30
370
crna
crna
crna
crna
šarena
PP
[g/cm3]
[°C]
[mm]
[m]
[m2]
[kg]
ca. [mm]
VLU-500
VLS-300
VLS-500
320302
320405
500
300
2,5
3,0
5,4
2,2
7,2
3,0
75 / 65
100 / 95
2300
600
3
2
0,08
0,1
48
90
100% sintetična vlakna
0,9–1,38
0,9–1,38
110–260
110–260
obostrano
bez
2000
2000
50
50
100
100
50
30
450
400
320402
500
4,0
4,4
6,0
100 / 95
3300
4
0,08
50
šarena
šarena
0,9–1,38
110–260
bez
2000
50
100
50
500
šarena
www.diademroof.com
Česta pitanja
Uputstvo za ugradnju
Pre polaganja geotekstila površinu treba pripremiti, čvrstu
prljavštinu, kamenčiće i ostali
krš treba odstraniti sa površine
krova. Geotekstil se polaže sa
preklopom od 10 cm. Uzdužno treba računati sa preklopom od 30 cm. Po vetrovitom
vremenu neposredno posle
polaganja, kao i u slučaju odloženog izvođenja sledećih
slojeva geotekstil treba privremeno opteretiti balastom. Za
opterećenje na kratko vreme
izvrsno je rešenje polivanje
geotekstila vodom, ali za duže
vreme svrsishodnije je koristiti
materijale u vrećama ili betonske ploče.
Uputstvo za pakovanje i
transport
Geotekstili su namotani na
papirne koturove. Rolne su
zaštićene od štetnih uticaja i
sunčevih zraka crnom polietilenskom folijom. Na krajevima
rolne zaštitna folija se fiksira
čepovima. Zbog svojih dimenzija rolne treba prevoziti u
horizontalnom položaju. Dizanje treba vršiti specijalnim viljuškarima za rolne ili dizalicom
- uz pomoć žice provučene
kroz rolnu.
?
• Da li su VL geotekstili otporni na korenje?
U načelu delovi biljaka nesmetano prodiru kroz sve vrste vodopropusnog geotekstila. Međutim, zaštita od prodora korenja nije ni svrha ovoga sloja, čak su slojevi protkani korenjem
otporniji na eroziju nego u slučaju tek posađenih biljaka.
• Da li VL slojeve treba pričvrstiti za slojeve ispod njih?
Ne treba ih pričvršćivati. Ako se supstrat ne razastire odmah
posle polaganja geotekstila, treba ih privremeno opteretiti ili
politi vodom radi zaštite od vetra.
• Koliko dugo možemo skladištiti proizvode na otvorenom prostoru?
UV stabilne proizvode možemo izložiti delovanju sunčevih
zraka obično 1-2 meseca.
• Na koju visinu treba završetke zaštitnog sloja podići na
podnožju zida?
Kraj zaštitnog sloja treba da bude na istoj visini kao i ivica
izolacione trake, pošto treba da je zaštiti. Ali treba prekriti i
konstrukcijske delove podnožja.
www.diademroof.com
37
FLW 400 / 800
Opis proizvoda
Ekstenzivne biljke obično ne
predstavljaju opasnost na građevinsku konstrukciju. Međutim vetar može doneti na krov
i biljke sa agresivnim korenjem
ili sa rizomom koje mogu
oštetiti klasičnu hidroizolaciju.
Zbog toga svaki zeleni krov
treba da ima zaštitu od prodora korenja. Trake FLW-800 se
vare toplim ili hladnim postupkom tako da čine kontinualni
zaštitni sloj protiv korenja.
Naziv proizvoda
Šifra proizvoda
FLW-400
FLW-800
340101
340102
FLL smernice 6.3/2008 i DIN 18195
Tehnički podaci
Šifra proizvoda
Nazivna debljina
Materijal
Boja
Površinska masa
Zatezna čvrstoća uzdužno
Zatezna čvrstoća poprečno
Izduženje pri kidanju uzdužno
Izduženje pri kidanju poprečno
Elastično izduženje uzdužno
Elastično izduženje poprečno
Hladno savijanje
Otpor difuziji
Ispitivanje otpornosti na korenje
Zapisnik ispitivanja
Tehnologija proizvodnje
Dim
[mm]
[kg/m2]
N/mm2
N/mm2
%
%
%
%
–
Ostale osobine
Širina rolne
Dužina rolne
Površina rolne
Masa rolne
Prečnik rolne
Broj rolni na paleti
[mm]
[m]
[m2]
[kg]
ca. [mm]
rolni/paleta
FLW-400
FLW-800
340101
340102
0,4
0,8
PE-LD
PVC-P
crna
smeđa
0,37
1,03
> 20
24,3
> 18
23,0
> 500
365
> 600
359
> 75
95
> 85
90
bez pukotina
8506
Ispunjava zahteve (TÜV)
DIN 16938
ISO 9001, ISO 9014
4-slojno savijeno
nije otporna na bitumen i na UV zrake
1500
25
150
56
330
10
1300
35
45,5
47
211
22
Prednosti FLW-400
• otpornost na bitumen, ulje i
polistirol
• može da služi i kao parna
brana ili kao klizni sloj
• velike dimenzije: 6x25 m
• lako izvođenje radova
ORGANSKE MATERIJE
PRIHRANJIVANJE
Opis proizvoda
OSMOCOTE EXACT je granulisano NPK đubrivo sa sporim
otpuštanjem hranljive materije
čiji tok rastvaranja i biološka
aktivnost na najefikasniji način
pospešuje razvoj biljaka.
Naziv proizvoda
Šifra proizvoda
Osmocote Exact
500110
Odnosne norme
FLL smernice 11.5./2002
primopredaja, održavanje
70
zaštitni i filtracioni slojevi
Namena FLW-400
U prvom redu se koristi na
ekstenzivnim krovovima do
širine koja se može prekriti
jednom folijom, bez varenja.
Za veće širine treba preklop
od 1,5 m radi sigurne zaštite
od korenja.
Prednosti FLW-800
• ekonomično rešenje za
sanaciju sloja protiv korenja
• ujedno služi i kao dodatna
hidroizolacija
Česta pitanja
PROIZVODI
Vidi stranice
Odnosne norme
Uputstvo za ugradnju
Podloga mora biti čvrsta, ravna i bez prljavštine. Radi sprečavanja mehaničkih oštećenja
u svakom slučaju preporučujemo polaganje zaštitnog sloja
VLU-300. Sloj FLW-400 treba
da bude neprekinut ispod celog područja sa biljkama, i po
mogućstvu da se produži još
za 1,5 m izvan tog područja.
Produženi deo folije treba zaštititi od štetnih uticaja slojem
šljunka.
Tehnologija izvođenja zaštite
od korenja FLW-800 je ista
kao kod hidroizolacije, stoga
za izradu ovog sloja treba angažovati stručnjaka za hidroizolaciju krovova.
38
FOLIJE ZA ZAŠTITU OD KORENJA
?
• Da li treba zaštititi slojeve zaštite od korenja?
Treba da se zaštite isto kao i slojevi hidroizolacije. Međutim u
nekim slučajevima treba da se sloj zaštite od korenja razdvoji
od hidroizolacije.
• Na koji način možemo proveriti otpornost na korenje?
Otpornost na korenje se ispituje i vrednuje postupkom koji traje 4 odnosno 2 godine – na način prema smernicama FLL.
Namena
Prihranjivanju biljaka na ekstenzivnim ali i na intenzivnim zelenim krovovima treba posvetiti
mnogo veću pažnju nego u
slučaju biljaka u prirodnom
zemljištu, jer se iz supstrata
ispira znatna količina hranljive
materije zbog malog kapaciteta zadržavanja. Jedan od najboljih rešenja je granulisano
đubrivo čija su zrnca obložena
slojem smole, te otpuštanje
hranljivih materija zavisi samo
od temperature tla. Granule iz
tla upijaju vlagu koja postupno
rastvara hranljive materije. Već
na temperaturi iznad 0°C nastaje osmotski pritisak u granulama, usled čega hranljive
materije izlaze kroz sloj smole.
Vreme izlaska zavisi samo od
debljine omotača i od prosečne temperature tla. Što je
deblji omotač, tim je manje
dnevno otpuštanje hranljivih
materija, odnosno duži period
delovanja.
Pod uticajem temperature,
hranljive materije se otpuštaju
konstantno, jednoliko i u kontrolisanoj količini tokom trajanja delovanja.
Vlažnost tla, pH, aktivnosti mikroba i kvalitet vode ne utiču
na otpuštanje hranljivih sastojaka.
Dodatni proizvodi
Ručni rasipač đubriva
• Gde se preporučuje korišćenje folije FLW-400?
Na manjim krovovima sa klasičnom toplotnom izolacijom, na
primer na krovovima garaže u potpunosti zaštićuje konstrukciju, ali je pogodna i za postavljanje sanduka, odnosno ispod
delimično zasađenih područja, cvetnih leja.
Pošto ne propušta paru i ima veliku otpornost na kidanje,
može se koristiti i kao parna brana.
Prednosti
• otpuštanje hranljivih materija
prati fazu razvoja biljaka
• lepše boje biljaka
• idealno je za sadnju i
održavanje zeljastih i
drvenastih perena
• specijalni način otpuštanja
hranljivih sastojaka obezbeđuje ravnomernu opskrbu tokom celog uzgoja
• nije štetno za sredinu
• dovoljno je jednom primeniti tokom celog perioda
uzgoja.
Česta pitanja
?
• Koju dužinu trajanja treba odabrati?
Ravnajući se prema ciklusu vegetacije preporučujemo đubrivo sa ispuštanjem hranljivih materija kroz 8-9 meseci.
• Koji su simptomi nedostatka hranljivih sastojaka?
Smanjuje se intenzitet cvetanja, a kasnije potpuno izostaje.
Mahovina je takođe jedan od upozoravajućih znakova.
OSMOCOTE EXACT
PROIZVODI
OSNOVNI SLOJEVI
• Da li prekomerna doza može biti štetna?
Čak ni u slučaju prekoračenja doze za 20-30% đubrivo Osmocote Exact ne prouzrokuje oštećenja.
Uputstvo za upotrebu
Potreba za prihranjivanjem zavisi od količine hranljivih materija u supstratu i od namene
zelenog krova. Tokom početnog i dopunskog prihranjivanja NPK-đubrivo sa produženim delovanjem „Osmocote
Exact Standard” na intenzivnim krovovima treba primeniti
u količini od 60 g/m2, a na
ekstenzivnim 35 g/m2. Najbolji su uslovi za prihranjivanje
tokom marta, na početku vegetacijskog perioda. Za tačno
doziranje svrsishodno je primeniti ručni rasipač đubriva,
jer se tako postiže ravnomernija raspodela. Još je povoljnije ako se đubrivo razbacuje u
dva-tri navrata.
Potrebni alati
Ručni rasipač đubriva,
Vaga
39
www.diademroof.com
www.diademroof.com
PROIZVODI
Šifra proizvoda
KSE-10
KSE-15
KSE-20
KSE-30
110111
110112
110113
110114
340
nosivost
kanalizacija
Vidi stranice
340
21
320
B
300
Prednosti
• Mogu se ugraditi na svakom zelenom krovu nezavisno od tipa krovnog slivnika.
• Otpornost na udar i na UV
zrake
• Pogodni su za razne
vrste sistema odvodnjavanja i za prihvat drenažnih
cevi.
• Poklopac podnosi pešačka
opterećenja i može se
fiksirati.
• Površinska voda se uliva
kroz otvor sa sitom u
poklopcu.
• Sprečen je prodor sunčevih
zraka u slivnik.
Česta pitanja
Tehnički podaci
40
Šifra
Širina
Dužina
Visina sa poklopcem
Otvor na poklopcu
Spoj zavrtnjima
Priključak drenažnih cevi
Reza za drenažnu cev
Poklopac sa toplotnom izolacijom
Element za povišenje
Način transporta
Sirovina
Boja
Dim
[mm]
[mm]
[mm]
[mm2]
RAL
KSE-10/15/20/30
el. za poviš. KSE+10
110111 / 110112 / 1110113 / 1110114
300
300
100 / 150 / 200 / 300
900
DIN 7505 A2
4 kom. d=52 mm
osnovna izvedba
po narudžbi (XPS debljine 3 cm)
po narudžbi (visina: 100 mm)
na paletama (2 kom KSE-10 / kutija)
polipropilen (PP)
7032
100211
300
300
100
–
DIN 7505 A2
–
–
–
–
u kartonskim kutijama
polipropilen (PP)
7032
320
340
Namena
KSE reviziona okna obezbeđuju smeštaj, ispravnu upotrebu,
pregled i čišćenje slivnika na
ekstenzivnim zelenim krovovima. Pogodni su za ugrađivanje uređaja za navodnjavanje
i opreme za regulisanje nivoa
vode, odnosno za odlaganje
baštenskog pribora. Elementima za povišenje okna, visine
10 cm možemo pratiti debljinu
sloja supstrata ili šljunka.
10
16
300
9
10
20
A
Odnosne norme
EN 124:1999
FLL smernice 5.5./2002
320
C
180
190
Naziv proizvoda
300
180
KSE 10 / 15 / 20 / 30
Opis proizvoda
KSE proizvodi obezbeđuju nesmetani odvod vode sa zelenih krovova i služe za tehnički
ispravno izvođenje, kontrolu i
čišćenje vodolovnih grla.
TAČKASTO ODVODNJAVANJE
KSE 10 / 15 / 20 / 30
HIDROTEHNIKA
200
TAČKASTO ODVODNJAVANJE
10
PROIZVODI
HIDROTEHNIKA
Uputstvo za ugradnju
Reviziona okna se mogu postaviti na drenažne ploče dovoljne nosivosti, međutim ako
je drenažni sloj nasipani materijal, treba ih postaviti direktno na sloj mehaničke zaštite.
U neposrednoj blizini okna
odvod vode se može ubrzati
savijenim drenažnim cevima.
Kod obrnutih krovova reviziona
okna treba postaviti na toplotnu izolaciju. Oko okna treba
ugraditi zaštitni pojas šljunka.
Filtracioni sloj kod okna treba
izvesti vrlo pažljivo, te je svrsishodno da se geotekstil savije
na zidove okna.
Alati za ugradnju
Za postavljanje ovog proizvoda ne treba poseban alat.
Dopunski elementi
• poklopac od livenog gvožđa
za mesta sa gustim saobraćajem
• poklopac sa toplotnom izo
lacijom
• KSE+10 element za
povišenje
?
• Zašto se preporučuje primena revizionog okna na zelenim krovovima?
Oko vodolovnih grla su najidealniji uslovi za razvoj biljaka, stoga treba rešiti stalnu kontrolu i jednostavno čišćenje slivnika.
• Čemu služi pojas šljunka oko okna?
U smernicama se preporučuje pojas šljunka jer sprečava rast
biljaka pored slivnika, a pored toga znatno pospešuje oticanje površinskih voda.
• Od čega zavisi potrebna visina proizvoda?
Visinu okna je svrsishodno odrediti tako da poklopac bude
1-2 cm iznad gornje ravni okolnih slojeva. Na taj način se poklopac lako može otvoriti i zatvoriti, odnosno naplavina neće
zapušiti otvor sa sitom u poklopcu.
www.diademroof.com
www.diademroof.com
41
KSR 35 / 45 / 55 / 65
Opis proizvoda
KSR okrugla reviziona okna
služe za nesmetani odvod
vode sa intenzivnih zelenih
krovova većih debljina slojeva, za pregled i jednostavno
čišćenje slivnika.
Naziv proizvoda
Šifra proizvoda
KSR-35
KSR-45
KSR-55
KSR-65
120111
120112
120113
120114
HIDROTEHNIKA
TAČKASTO ODVODNJAVANJE
KSR
C
A
Odnosne norme
EN 124:1999
EN 1433:2002
DIN 19580
FLL smernice 5.5./2002
nosivost
kanalizacija
KSA
Vidi stranice
21
27
Namena
KSR reviziona okna obezbeđuju ugradnju, tehnički ispravnu upotrebu i čišćenje slivnika
na intenzivnim zelenim krovovima. Izvrsni su za instalisanje
uređaja za navodnjavanje i
opreme za regulisanje nivoa
vode, odnosno za odlaganje
ostalog baštenskog pribora. Elementima za povišenje
okna visine 10 cm možemo
pratiti debljinu sloja supstrata
Prednosti
• Mogu se ugraditi na svakom zelenom krovu nezavisno od tipa vodolovnog
grla
• Otpornost na udar i na UV
zrake
• Pogodni su za razne
vrste sistema odvodnjavanja i za priključenje drenažnih cevi
• Pogodni su za instalisanje
uređaja za navodnjavanje,
• Poklopac podnosi pešačka
opterećenja i može se fiksirati.
• Površinska voda se uliva
kroz otvor sa sitom u poklopcu.
• Sprečen je prodor sunčevih
zraka u slivnik.
Tehnički podaci
42
PROIZVODI
KSA 10 / 15 / 20 / 30
TAČKASTO ODVODNJAVANJE
Šifra proizvoda
Širina
Dužina
Visina sa poklopcem
Otvor na poklopcu
Spoj zavrtnjima
Priključak drenažnih cevi
Reza za drenažnu cev
Poklopac sa toplotnom izolacijom
Elemenat za povišenje
Način transporta
Sirovina
Boja
Dim
[mm]
[mm]
[mm]
[mm2]
RAL
KSR-35/45/55/65
el. za poviš. KSR+10
KSA-10/15/20/30
120111 / 120112 / 1210113 / 1210114
d=400
–
350 / 450 / 550 / 650
900
DIN 7505 A2
4 kom. d=52 mm
osnovna izvedba
po narudžbi (3 cm ekstrudirani PS)
po narudžbi (visina 100 mm)
na paletama (2 kom KSE-10 / kutija)
polipropilen (PP)
7032
100202
d=400
–
100
–
DIN 7505 A2
–
–
–
–
u kartonskim kutijama
polipropilen (PP)
7032
110211 / 110212 / 110213 / 110214
300
350
100 / 150 / 200 / 300
900
DIN 7505 A2
4 kom. d=52 mm
osnovna izvedba
po narudžbi (XPS debljine 3 cm)
–
na paletama
polipropilen (PP)
7032
www.diademroof.com
B
Opis proizvoda
KSA proizvodi su reviziona
okna posebne izvedbe koji
omogućavaju pregled i čišćenje vodolovnih grla ili preliva
smeštenih uz atiku ekstenzivnih i jednostavnijih intenzivnih
zelenih krovova sa spoljnim
odvodnjavanjem.
Česta pitanja
?
• Kada se primenjuju KSE a kada KSR okna?
KSE okna su pogodna za slojeve debljine do 30 cm, dok
KSR okna podnose veći bočni pritisak, te su namenjena u
prvom redu za zelene krovove sa većim debljinama supstrata
ili šljunka.
• Čemu služi pojas šljunka oko okna?
U smernicama se preporučuje pojas šljunka jer sprečava rast
biljaka pored slivnika, te znatno pospešuje oticanje površinskih voda.
• Od čega zavisi potrebna visina proizvoda?
Visinu okna je svrsishodno odrediti tako da poklopac bude
1-2 cm iznad gornje ravni okolnih slojeva. Na taj način se poklopac lako može otvoriti i zatvoriti, odnosno naplavina neće
zapušiti otvor sa sitom u poklopcu.
www.diademroof.com
Uputstvo za ugradnju
U slučaju drenažnih ploča dovoljne nosivosti okna se mogu
postaviti na njih, međutim ako
je drenažni sloj nasipani materijal, treba ih postaviti direktno na sloj mehaničke zaštite.
U neposrednoj blizini okna
odvod vode se može ubrzati
savijenim drenažnim cevima.
Kod obrnutih krovova reviziona okna treba postaviti na
toplotnu izolaciju. Oko okna
treba ugraditi zaštitni pojas
šljunka. Filtracioni sloj oko
okna treba izvesti vrlo pažljivo,
te je svrsishodo da se geotekstil savije najmanje 10 cm na
zidove okna.
KSR 35 / 45 / 55 / 65
PROIZVODI
HIDROTEHNIKA
Alati za ugradnju
Za postavljanje ovih proizvoda
ne treba poseban alat.
Dopunski elementi
• poklopac sa toplotnom
izolacijom (KSR, KSA)
• element za povišenje (KSR)
• poklopac od livenog
gvožđa za mesta sa gustim
saobraćajem (KSR)
43
LINIJSKO ODVODNJAVANJE
RNF 5 / 8 / 10
Opis proizvoda
RNH višenamenski kanali sa
otvorenim dnom i bestepenim
podešavanjem visine služe za
odvod vode na krovovima sa
pešačkim saobraćajem.
Naziv proizvoda
Šifra proizvoda
RNH-PP-8/12
RNS-PP-03
RNS-PP-05
RNS-PP-08
RNF-PP-05
RNF-PP-08
RNF-PP-10
210201
210305
210301
210302
210101
210102
210103
PROIZVODI
HIDROTEHNIKA
LINIJSKO ODVODNJAVANJE
Šema funkcionisanja
RN kanali se izrađuju sa
otvorenim dnom i plastičnim telom, koji pored
velike nosivost i dugotrajnosti imaju važnu ulogu u
sistemu odvodnjavanja.
Voda koja se uliva u kanal (A) otiče ne samo po
uzdužnoj osi (B), nego i
kroz otvore na dnu kanala
(C) u drenažni sloj odakle
otiče takođe prema slivniku.
RNH
Odnosne norme
EN 124:1999
EN 1433:2002
DIN 19580
FLL smernice 5.5./2002
nosivost
elementi površinskog odvodnjavanja
odvod vode
kanalizacija
RNF 5 / 8 / 10
PROIZVODI
HIDROTEHNIKA
RNS 3 / 5 / 8
17
23
RNH 8 / 12
Namena
RNH krovni kanali služe za
odvod vode u više ravni na
krovovima sa pešačkim saobraćajem. Njihova ugradnja
se preporučuje kod izlaza na
terasu, kod podnožja zidova i
na ostalim mestima sa lokalno
velikim prinosom vode. Zbog
mogućnosti podešavanja visine pogodne su i na mestima
sa slojevima promjenljive debljine.
NARUČITE OD
nerđajućeg
ČELIKA
Prednosti
• Mala visina ugradnje
• Jednostavno čišćenje
• Masivno plastično telo
• Podešavanje visine prema
uslovima na mestu
ugradnje
• Zahvaljujući otvorenom dnu
voda otiče u više nivoa.
Dopunski elementi
• Ugaoni elemenat
• Završna pločica
• Spojnica
Tehnički podaci
44
Šifra proizvoda
Visina
Širina
Dužina
Tip poklopca
Telo kanala
Razred nosivosti
Od nerđajućeg čelika
Dim
RNH-PP-8/12
[cm]
[cm]
[cm]
210201
s podešavanjem 8-12
14,5
100
RNS-PP-03/05/08
210305/210301/210302
3/5/8
13,5
100
pocinkovani, mrežasti sa otvorima okaca 40x10 mm
rebrasta rešetka
polipropilen u boji RAL 7032
A15
po narudžbi
RNF-PP-05/08/10
Alati za ugradnju
Telo kanala možemo seći cirkularom, a poklopnu rešetku
ugaonom brusilicom. Mesto
sečenja metalnih delova treba namazati premazom protiv
rđanja.
210101/210102/210103
5/8/10
15
100
mrežasta rešetka
www.diademroof.com
Uputstvo za ugradnju
Ugrađuju se posle polaganja
drenažnog sloja i završene
podloge, zajedno sa polaganjem podne obloge. Podloga
kanala treba da bude od drobljenog mineralnog agregata
granulacije 4-8 mm otpornog
na mraz. Kanali se kroje po
potrebi, zatim se mogu spajati
zavrtnjima uvrnutim u spojnice na krajevima elemenata,
čime se povećava stabilnost i
ostvaruje jedinstveno funkcionisanje celog sistema.
Visinu je najbolje namestiti nakon polaganja podne obloge.
www.diademroof.com
Česta pitanja
?
• Zašto je dno kanala otvoreno?
Ovi kanali omogućavaju odvod vode u dva nivoa: sa jedne
strane duž ose kanala linijski, a sa druge strane u ravni drenažnog sloja kroz otvora na dnu. Nagla, obilna oborina zasićuje baštensku nadgradnju, dok kanalom voda brzo otiče
do slivnika. Na lokalnim mestima sa obilnom količinom vode
- kao na primer kod podnožja zidova - višak vode iz kanala
otiče u drenažni sloj preko otvora na dnu.
RNH 8 / 12
RNS 3 / 5 / 8
Vidi stranice
• Da li je bolje čelično ili plastično telo kanala?
Pored velike stabilnosti prednost plastičnog tela je u dugotrajnosti, odnosno da slabije provodi toplotu, te je hidrizolacija
zaštićena od povećanog toplotnog opterećenja. Metalno telo
je pogodno na mestima sa malom visinom ugradnje.
45
TAČKASTO ODVODNJAVANJE
TRH 30 / 40 / 50
Opis proizvoda
TRH proizvodi su guste podne
rešetke raznih širina i dužina za
odvod vode sa terase, a visina
im se može bestepeno podesiti u rasponu od 40 mm.
Naziv proizvoda
Šifra proizvoda
TRH-30
TRH-40
TRH-50
TGS-30
TGS-40
210601
210602
210603
140301
140302
PROIZVODI
HIDROTEHNIKA
TAČKASTO ODVODNJAVANJE
TRH
TRH 30 / 40 / 50
PROIZVODI
HIDROTEHNIKA
Odnosne norme
EN 1433:2002
DIN 19580
EN 124:1999
FLL smernice 5.5./2002
Vidi stranice
20
Namena
TRH podne rešetke služe za
odvod vode u više nivoa sa
krovnih terasa, odnosno omogućavaju pregled i čišćenje
krovnih slivnika ugrađenih ispod nivoa podne obloge.
NARUČITE OD
nerđajućeg
TGS - otpornost na
vandalizam
TGS proizvodi služe za odvod
vode sa javnih površina odnosno krovova sa saobraćajem lakih vozila, omogućavaju
pregled i održavanje slivnika
na tehnički ispravan način.
Poklopna rešetka od livenog
gvožđa štiti ugrađenu opremu
od nasilnih uticaja.
ČELIKA
Prednosti
• Pogodne su za sve
vrste slivnika na terasama
• Siguran pešački saobraćaj
• Čvrsto plastično telo
• Podešavanje visine
• Može se naručiti i od
nerđajućeg čelika
Uputstvo za ugradnju
Rešetku za terasu treba postaviti direktno na sloj mehaničke
zaštite, centrično iznad vodolovnog grla, pre izvođenja
podloge za podnu oblogu.
Nakon polaganja drenažnih
ploča treba naneti odgovarajući sloj podloge, zatim se
polažu podne ploče sa nepopunjenim fugama. Fuge treba
da ostaju otvorene radi bržeg
oticanja vode, a obezbeđuju
se krstićima za fuge. Visinu rešetke je svrsishodno namestiti
posle polaganja podnih ploča. U tu svrhu koristi se libela
i francuski ključ. Treba podići
rešetku, otpustiti matice za fiksiranje, namestiti klizni okvir na
odgovarajuću visinu pomoću
libele, zatim čvrsto zategnuti
zavrtnje.
Česta pitanja
Tehnički podaci
46
Šifra proizvoda
Visina
Širina
Dužina
Tip rešetke
Otvori okaca rešetke
Telo
Priključak za drenažnu cev
Reza za drenažnu cev
Mogućnost podešavanja
Boja
Dim
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
RAL
TRH-30
TRH-40
TRH-50
TGS-30
TGS-40
210601
210602
210603
140301
140302
80 - 120 (po narudžbi i u posebnim dimenzijama)
300
300
300
400
500
300
400
300
400
500
300
400
mrežasta rešetka od pocinkovanog ili nerđajućeg čelika
rešetka od livenog gvožđa
40×10
5×200
5×300
UV-otporni PP
4 kom, d=52mm (samo za visine preko 50 mm)
samo za visine preko 50 mm
sa pocinkovanim kliznim okvirom, do 40 mm bestepeno
7032
www.diademroof.com
Alati za ugradnju
U slučaju potrebe telo kanala
se može seći cirkularom na
potrebnu visinu, a poklopna
rešetka se kroji ugaonom brusilicom. Mesto sečenja metalnih delova treba premazati
sredstvom protiv rđanja. Za
nameštanje visine koristi se
libela i francuski ključ.
Dodatni proizvodi
• Rešetka od nerđajućeg
čelika
?
• Kolika je nosivost poklopaca?
TRH rešetke su pogodne za terase sa pešačkim saobraćajem. Spadaju u razred nosivosti A15.
• Da li se mogu naručiti od nerđajućeg čelika?
Da, osim pocinkovane, rešetke se mogu naručiti i od nerđajućeg materijala.
• Koji alati trebaju za nameštanje visine?
Treba libela i jedan francuski ključ.
www.diademroof.com
47
TAČKASTO ODVODNJAVANJE
TRS 60 / 75 / 100
Opis proizvoda
Grupa proizvoda TRS su podne rešetke ugrađene ispred
izlaza, proizvode se u tri veličine, sa otvorenim ili punim
dnom. Vodu koja se uliva kroz
pocinkovanu mrežastu rešetku odvode u drenažni sloj, ili
kroz izlivnu cev na dnu prečnika 110 mm direktno u kanalizaciju. Sprečavaju klizanje
kod izlaza, odnosno štite od
prskanja kiše.
Naziv proizvoda
Šifra proizvoda
TRS-60-FF
TRS-75-FF
TRS-100-FF
210403
210404
210405
Poklopci slivnika i rev. okana
Odvodni kanali
Opteretivost kanala
Oprema za odvodnju
26
?
Česta pitanja
• Zašto su otvori okaca rešetke 40x10 mm?
Gusta rešetka je bezbedna za pešake, ima potrebnu nosivost
i štiti slivnik od većih komada prljavštine.
Uputstvo za ugradnju
Ugrađuju se posle polaganja
drenažnog sloja i završene
podloge, zajedno sa polaganjem podne obloge. Podloga
kanala treba da bude od drobljenog kamena granulacije
4-8 mm otpornog na mraz. U
slučaju rešetke sa zatvorenim
dnom izlivnu cev elementa
treba spojiti direktno na cev
kanalizacije, koju prethodno treba odseći na potrebnu
dužinu. Zatim treba podesiti
visinu na gornju kotu površine
poda.
Prednosti
• mala visina ugradnje u
tri veličine
• otvoreno dno za brzo
odvodnjavanje
• lako čišćenje
• dugotrajno plastično telo
• može se naručiti i od
nerđajućeg čelika
• može se naručiti i sa
izlivnom cevi
• Da li se četke za blato mogu menjati?
Četke su pričvršćene na rešetku čeličnim sponama koje treba
otkopčati i promeniti četke.
NARUČITE OD
ČELIKA
48
Dim
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
Naziv proizvoda
Šifra proizvoda
BLH-30
220106
Odnosne norme
EN 124
EN 1433
DIN 19580
FLL smernice 5.5/2002
Poklopci slivnika i rev. okana
Odvodni kanali
Opteretivost kanala
Oprema za odvodnju
Namena
BLH slivnici su namenjeni za
unutrašnje
odvodnjavanje
vode sa balkona i terasa sa
različitim ali velikim debljinama
slojeva.
Uputstvo za ugradnju
Nakon polaganja sloja za zaštitu hidroizolacije BLH slivnik
treba postaviti iznad vodolovnog grla i pomoću libele namestiti približnu visinu. Tačna
visina se može podesiti neposredno pre polaganja obložnih
ploča pored poklopca slivnika. Za čišćenje slivnika treba
odstraniti samo poklopac.
Šema funkcionisanja
Površinska voda se uliva u slivnik kroz rešetku
poklopca od nerđajućeg
čelika.
?
• Kada se preporučuje ugradnja BLH slivnika?
U slučaju drvene ili specijalne podne obloge gde bi veća rešetka smetala, odnosno kod većih debljina slojeva.
nerđajućeg
Tehnički podaci
Opis proizvoda
Na balkonima i manjim terasama gde je debljina slojeva
veća, odvod površinske vode
se može rešiti BLH slivnicima sa bestepenim visinskim
podešavanjem u rasponu od
7-30 cm.
Česta pitanja
• Da li se mogu naručiti od nerđajućeg čelika?
Rešetka se može naručiti od pocinkovanog i od nerđajućeg
čelika.
Šifra proizvoda
Dužina
Širina
Visina
Otvori okaca rešetke
Materijal tela
Materijal rešetke
TAČKASTO ODVODNJAVANJE
18
Vidi stranice
Namena
TRS podne rešetke sprečavaju klizanje i prljanje od prskanja
kiše. Otvoreno dno omogućava da atmosferske vode otiču
u slivnik kroz drenažni sloj. Na
taj način ne treba svaku podnu rešetku pojedinačno spojiti
cevima na kanalizaciju.
HIDROTEHNIKA
Vidi stranice
Odnosne norme
EN 124
EN 1433
DIN 19580
FLL smernice 5.5/2002
PROIZVODI
BLH 30
PROIZVODI
HIDROTEHNIKA
TRS-60-FF
TRS-75-FF
TRS-100-FF
210403
600
400
210404
750
210405
1000
• Kako se čiste?
Nakon odvijanja zavrtnjeva kojima je poklopac pričvršćen podiže se rešetka i slivnik je pristupačan za čišćenje.
• Da li se mogu primeniti na obrnutim krovovima?
BLH slivnike za balkone možemo primeniti i u slučaju lepljene
podne obloge debljine 40 mm sve do debljine od 300 mm
kod obrnutih krovova sa podnom oblogom na podlozi od kamenog agregata. Visinu uvek možemo bestepeno podesiti
prema debljini slojeva.
500
od 50 pa naviše
40×10
UV-otporni polipropilen
mrežasta rešetka od pocinkovanog ili nerđajućeg čelika
• Kako možemo skratiti cev sa navojem?
Plastičnu cev sa navojem možemo odseći na potrebnu dužinu testerom za metal.
www.diademroof.com
Prednosti
• masivni poklopac od
nerđajućeg čelika
• brza i laka ugradnja
• pogodna za svako
vodolovno grlo
• bestepeno podešavanje
visine u rasponu od
70-300 mm
www.diademroof.com
Tehnički podaci
Šifra proizvoda
Visina
Dimenzije poklopne rešetke
Dimenzije oslonca
Materijal rešetke
Materijal oslonca
Spoljašnji prečnik cevi sa navojem
Dim
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
BLH-30
220106
72-300 bestepeno podešavanje
150×150
250×250
nerđajući čelik
polipropilen
1250
49
DIADEM KOMPLEKSNO UPRAVLJANJE VODAMA
AUTOMATSKO NAVODNJAVANJE PODZEMNIM NATAPANJEM
PROIZVODI
HIDROTEHNIKA
AUTOMATSKO NAVODNJAVANJE PODZEMNIM NATAPANJEM
Opis proizvoda
Ovaj kompleksni sistem upravljanja atmosferskim vodama
pored ekoloških prednosti
pruža ekonomično i praktično
rešenje za navodnjavanje zelenih krovova.
Naziv proizvoda
Šifra proizvoda
Uređaj za regulisanje nivoa vode
DHA-110-D slivnik sa prelivom
040301
100193
A1
Odnosne norme
FLL smernice 4.8/2002
FLL smernice 4.9/2002
FLL smernice 6.4/2002
Šema funkcionisanja
Sistem funkcioniše pomoću ugrađenih ventila
za regulisanje nivoa vode
(A1, A2), koji u slučaju
niskog vodostaja iz vodovodne mreže (E) ili iz
rezervoara (C) nadoknađuju isparenu vodu. Sigurnosnim prelivom (B)
se punjenje vode ograničava do određenog
nivoa.
D
odvodnjavanje
navodnjavanje
B
skladištenje vode i dodatno navodnjavanje
Vidi stranice
E
21
Namena
Funkcionisanje sistema za navodnjavanje podzemnim natapanjem temelji se na principu
izjednačenja nivoa tečnosti.
Zbog toga krov mora biti izveden bez nagiba. Kada se smanji nivo, voda se dopunjuje iz
sabirnog rezervoara za kišnicu
preko regulacionog ventila. Rezervoar se projektuje posebno
za svaki krov. Nivo vode se
održava pomoću ugrađenih
preliva u vodolovnim grlima,
koji se mogu bestepeno podesiti na željenu visinu.
Ovaj sistem se ne može primeniti na obrnutim krovovima.
Elementi sistema
(vidi str. 21)
• DHA-110-D vodolovno grlo
sa prelivom
• ugaoni ventil
• protočni ventil
• reviziono okno KSR
• drenažne ploče
DiaDrain-60
• SIM supstrat za intenzivne
krovove
• VLF-200 filtracioni sloj
• FLW-400 parna brana
• hidroizolacija otporna na
korenje
A2
D
C
Prednosti
• ušteda troškova navodnjavanja
• ekološko upravljanje atmosferskim vodama
• nema prskanja zidova ni po
vetrovitom vremenu
• jednostavno izvođenje
radova i održavanje
• ne treba sloj za pad
• udobni način navodnjavanja
• rasterećuje kanalizaciju
Česta pitanja
?
• Do koje visine treba puniti vodu?
Opšte pravilo je da se drenažno-akumulacioni sloj sme napuniti vodom samo do donje trećine debljine.
• Da li se ovaj sistem može ugraditi i naknadno na
krovove?
Na krovovima sa nagibom treba ugraditi pragove kojima se
formiraju kaskade za akumulaciju vode.
• Da li zimi treba obustaviti navodnjavanje?
Na kraju vegetacijskog perioda svrsishodno je ispustiti vodu
uvrtanjem prelivne cevi, koju na početku proleća treba vratiti na odgovarajuću visinu i nastaviti sa podzemnim natapanjem.
50
www.diademroof.com
www.diademroof.com
DIADEM KOMPLEKSNO UPRAVLJANJE VODAMA
PROIZVODI
HIDROTEHNIKA
51
METALNI IVIČNI PROFILI
KLR IVIČNI PROFILI
Opis proizvoda
KLR proizvodi su metalni
ivični L profili sa pet uglova,
koji - položeni na proizvoljnu
stranu - služe za podupiranje
ili odvajanje slojeva debljine
8 odnosno 12 cm. Površina
ivičnih profila je reljefna, što im
daje stabilnost, i zajedno sa
perforacijama omogućava nesmetano oticanje vode. Spojni
ugaonici služe za jednostavno
nizanje ivičnih profila.
Naziv proizvoda
Šifra proizvoda
KLR-AL-8/12
KLR-ES-8/12
162023
163009
PROIZVODI
OIVIČENJE
METALNI IVIČNI PROFILI
KLR
Odnosne norme
DIN 4095
FLL smernice 5.6./2002
KLR IVIČNI PROFILI
PROIZVODI
OIVIČENJE
Spojni ugaonik
odvodnjavanje građevinskih objekata
oivičenje
Vidi stranice
9
10
11
12
16
21
27
Namena
KLR proizvodi su namenjeni
za razdvajanje slojeva različitih
materijala, za oivičenje odnosno za tehnički ispravno rešavanje čvorova strehe - uglavnom na ekstenzivnim zelenim
krovovima.
Prednosti
• nije potrebna podloga
• brzo izvođenje radova
• ne sprečava odvodnjavanje
• dugotrajnost
• lako sečenje
• mogućnost formiranja
uglova proizvoljnih veličina
Uputstvo za ugradnju
Kao razdvojni profili ovi elementi se polažu na filtracioni
sloj. Spajaju se spojnim ugaonicima koji ulaze u oba profila i
drže ih u liniji.
Česta pitanja
Kod izrade pravog ugla svrsishodno je stopu i gornje rebro za ukrućenje zaseći pod
uglom od oko 110°, da ivica
savijanja bude tačnija i stabilnija.
Kada elementi služe za oivičenje slojeva, treba koristiti
posebne ušice za sidrenje
za koje se – na krovovima sa
nagibom do 5° - pričvršćuju
ivični profili. Bez ovog pričvršćenja se ne preporučuje
ugradnja profila na samoj ivici
krova, već treba ostaviti sigurnosni pojas širine 50 cm.
Alati za ugradnju
Ručni limarski alati za sečenje
Dodatni elementi
• spojni ugaonici
• ugaoni elementi 8/12 i 12/8
• ušice za sidrenje
?
• Na koju stranu treba položiti profile?
Prema stručnom nalazu o rezultatima statičkih ispitivanja KLR
profili se mogu položiti na bilo koju stranu jer – pod normalnim
uslovima korišćenja u baštama – zadovoljavaju uslove stabilnosti.
Tehnički podaci
52
Dim
KLR-AL-8/12
KLR-ES-8/12
Šifra proizvoda
Dužina elementa
Širina stope / elementa
162023
[mm]
[mm]
2000
80
Visina
[mm]
120
Debljina lima
Masa
Materijal
Drenažni otvori
Dodatni elementi
[mm]
[kg/m]
[mm2/m]
• Kako se učvršćuju?
U slučaju da sa obe strane profila ima nasutog materijala, ne
treba ih posebno učvrstiti jer im ti slojevi pružaju odgovarajuću stabilnost.
Kada sa jedne strane nema nasutog sloja, stabilnost ivičnih
profila se osigurava ušicama za sidrenje.
163009
0,8
0,6
aluminijum
• Kako se izvode uglovi?
Postoje posebni ugaoni elementi pod 90°, ali se mogu izvesti
i sečenjem na mestu ugradnje.
1,40
plemeniti čelik
800
spojni elementi, 1 kom / 2m
www.diademroof.com
www.diademroof.com
53
PLASTIČNI IVIČNJACI
RDL / RDT
Opis proizvoda
RD proizvodi su prefabrikovani
montažni ivičnjaci za podupiranje i oivičenje nasutih slojeva različitih debljina na zelenim
krovovima.
Naziv proizvoda
Šifra proizvoda
RDL-12
RDL-19
RDA-25
RDA-40
RDT-12
160201
160202
160301
160302
160401
PROIZVODI
OIVIČENJE
PLASTIČNI IVIČNJACI
RDL
RDA
PROIZVODI
OIVIČENJE
FLL smernice 5.11./2002
oivičenje
RDA
Vidi stranice
12
13
RD IVIČNJACI
Odnosne norme
21
RD IVIČNJACI
Namena
RD ivičnjaci imaju široku primenu u oivičenju na zelenim
krovovima odnosno terasama,
i važni su elementi uređivanja
bašte.
Uputstvo za ugradnju
Na sloju od DiaDrain ploča
treba izraditi podlogu debljine
najmanje 5 cm od drobljenog
kamenog agregata granulacije 4-8 mm radi omogućavanja
kontinualnog odvodnjavanja.
Ivičnjaci se mogu neposredno
postaviti na ovu podlogu posle nivelisanja i nabijanja. Za
uglove stoje na raspolaganju
gotovi ugaoni elementi. Klizni
metalni profili na gornjoj ivici
elemenata treba da pređu do
polovine dužine susednih elemenata radi obezbeđivanja
stabilnosti.
Prednosti
• mala težina
• ne treba betonirati na licu
mesta
• metalno ukrućenje ojačava
spojeve
• brza montaža
• dugotrajnost
Opis proizvoda
RDA proizvodi su prefabrikovani potporni elementi sa instalacionim kanalima, pogodni za oivičenje nasutih slojeva
različitih debljina, naročito na
zelenim krovovima ograničene
nosivosti. Moguća je izvedba
sa raznim oblogama.
Alati za ugradnju
Uobičajeni baštenski alati
Francuski ključ
Dopunski elementi
• spojni zavrtanj od
nerđajućeg čelika
• čeona ploča u bojama
prema RAL skali
• ugaoni elementi
Česta pitanja
?
• Kako se osigurava stabilnost elemenata?
Ivičnjaci se polažu na podlogu od nabijenog tucanika, međusobno se spajaju zavrtnjima i kliznim profilima, kojima se
obezbeđuje zajednički rad cele konstrukcije i povećava stabilnost.
Tehnički podaci
54
Šifra proizvoda
Dužina elementa
Širina
Visina
Masa
Spoljašnji ugaonik (D × Š × V)
Unutrašnji ugaonik (D × Š × V)
Boja
Materijal
Spoljašnja površina
Otpornost na mraz
• Da li se mogu naručiti sa drugačijom čeonom
pločom?
Prema zahtevu mogu se naručiti proizvodi u bojama prema
RAL skali ili sa premazom na bazi veštačke smole.
Dim
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
[mm]
[mm]
RDL-12
RDL-19
RDA-25
RDA-40
RDT-12
160201
160202
160302
160401
190
120
6,1
1150×190×120
1150×190×120
240
190
8,14
1150×240×190
1150×240×190
160301
1150
300
250
11,00
300×300×250
600×600×250
crna (antracit)
reciklirani polietilen
rombna struktura površine
da
480
400
17,80
480×480×400
960×960×400
190
180
6,5
1150×190×180
1150×190×180
www.diademroof.com
• Kako se izvode uglovi?
Za uglove pod 90° stoje na raspolaganju gotovi unutrašnji i
spoljašnji ugaonici.
• Da li se mogu krojiti?
Ovi ivičnjaci se mogu seći na proizvoljne dužine uobičajenim
alatom za obradu drveta, a završna rebra za ukrućenje – koja
služe i za međusobno spajanje elemenata – mogu se jednostavno premestiti.
www.diademroof.com
55
BETONSKI IVIČNJACI
BW IVIČNJACI
Opis proizvoda
BW ivičnjaci su pogodni za
podupiranje i oivičenje slojeva
raznih debljina na zelenim krovovima, odnosno za oblikovanje bašte suvom gradnjom.
Naziv proizvoda
Šifra proizvoda
BW-30
BW-40
BW-50
BW-60
BW-80
BW-100
161002
161006
161013
161003
161004
161005
PROIZVODI
OIVIČENJE
BETONSKI IVIČNJACI
BW-100
BW-80
BW-60
BW-50
BW-40
BW-30
BW IVIČNJACI
PROIZVODI
OIVIČENJE
Odnosne norme
DIN EN 13198:2003
ÖNORM B - 12517/2000
ÖNORM B 3254
FLL smernice 5.11./2002
Otpornost na mraz
Nosivost
Oivičenje
Stručno uverenje o stabilnosti
Vidi stranice
18
20
22
25
Namena
BW ivičnjaci se primenjuju na
intenzivnim zelenim krovovima
za razdvajanje površina različitih visina odnosno namena,
kao i za podupiranje nasutih
slojeva većih debljina. Osim
toga važni su elementi uređenja bašte.
Prednosti
• ne treba betonirati na licu
mesta
• brzo izvođenje radova
• dugotrajnost
C
B
Tehnički podaci
56
Šifra proizvoda
Dužina elementa (A)
Širina stope (B)
Visina (C)
Debljina
Masa
Kvalitet betona
Otpornost na mraz
Potrebna količina
Tehnologija proizvodnje
Nosivost
Spoljašnji ugaonik
Boja
Pakovanje
A
Dim
BW-30
BW-40
BW-50
BW-60
BW-80
BW-100
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
161002
400
300/200
200/300
60
25
161006
400
400
400
80
55
161013
400
400
500
70
64
161003
400
400
600
70
72
161004
400
400
800
100
96
161005
400
500
1000
100
126
[kom/m]
kom/paleta
40
24
C25
da
2,5
vibropresovanje
za primenu u baštama
po narudžbi
siva
24
24
Uputstvo za ugradnju
Na drenažnom sloju velike
nosivosti treba izraditi podlogu debljine najmanje 5
cm od drobljenog kamenog
agregata granulacije 4-8 mm
radi kontinualnog odvodnjavanja. Ivičnjaci se mogu
neposredno postaviti na ovu
podlogu posle nivelisanja i
nabijanja. Za uglove stoje na
raspolaganju gotovi ugaoni
elementi. U slučaju oivičenja površine koja je obložena pločama, fuge između
ivičnjaka treba prekriti trajno
elastičnom bitumenskom trakom da ne dođe do promene
boje podne obloge.
Dopunski proizvodi
Bitumenska traka
Alati za ugradnju
Uobičajeni baštenski alati
Česta pitanja
?
• Koju stranu ivičnjaka okrenuti prema dole?
Prema stručnom nalazu i mišljenju vertikalna stabilnost ovih
elemenata položenih na bilo koju stranu - pod normalnim
uslovima korišćenja u baštama - ispunjava statičke zahteve.
• Kako se učvršćuju ovi elementi?
Ove ivičnjake ne treba posebno učvrstiti, na dovoljno nabijenoj podlozi sopstvena težina i opterećenje od nasutih slojeva
daje potrebnu stabilnost.
• Kako se izvode uglovi?
Za uglove pod 90° stoje na raspolaganju posebni ugaoni elementi, ali u nekim slučajevima mogu se rešiti postavljanjem i
okretanjem podužnih elemenata u odgovarajućem položaju,
bez sečenja na licu mesta.
12
6
www.diademroof.com
www.diademroof.com
57
PROIZVODI
PROIZVODI
POTPORNI STUBOVI SA PODEŠAVANJEM VISINE
GRADNJA TERASE
SLH 50 – 600
Opis proizvoda
SLH proizvodi su dugotrajni
potporni stubovi velike nosivosti, koriste se za podupiranje
podova od betonskih ploča ili
drvene podne obloge na neravnoj podlozi.
Naziv proizvoda
Šifra proizvoda
SLH-50
SLH-75
SLH-120
SLH-200
SLH-270
SLH-310
SLH-400
SLH-500
SLH-600
610108
610105
610104
610106
610109
610110
610111
610112
610113
POTPORNI STUBOVI SA PODEŠAVANJEM VISINE
Šema sastavljanja
P1–P4
SLH 50 – 600
GRADNJA TERASE
Primena elementa za povišenje C1
Odnosne norme
FLL smernice 5.12./2002
izvođenje prohodnih obloga
Specijalne visine nadogradnjom elemenata C1
Vidi stranice
20
Namena
Izrazito su pogodni za podne konstrukcije montažnodemontažnog tipa kod kojih
treba da se ugrade potporni
stubovi velike nosivosti sa podešavanjem visine u širokom
rasponu. Zbog minimalne
sopstvene težine sistema ovi
stubovi se često primenjuju na
krovnim konstrukcijama ograničene nosivosti. Pored navedenog, pogodni su i za izradu
industrijskih slepih podova
velikog odvodnog kapaciteta,
pošto su otporni na hemijske
uticaje.
58
Naziv proizvoda Visinski raspon
Stopa s čašicom
SLH-50
SLH-75
SLH-120
SLH-200
SLH-270
SLH-310
SLH-400
SLH-500
SLH-600
B1
B2
B3
B4
B4
B4
B4
B4
B4
32–50 mm
50–75 mm
75–120 mm
120–200 mm
190–270 mm
240–310 mm
300–400 mm
350–500 mm
420–600 mm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Element za povišenje
–
–
–
–
C1
C1
C1
C1
C1
–
–
–
–
1
1
2
3
4
Oslonačka pločica
T1
T2
T3
T4
T3
T4
T4
T4
T4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
www.diademroof.com
Prednosti
• Lagana konstrukcija, suva
montažna izvedba
• Jednostavno izjednačavanje visinske razlike potpornim stubovima različitih visna
• Bestepeno podešavanje visine u rasponu od 35 do
600 mm
• Široka stopa raspodeljuje
opterećenja na veću površinu
• Elemenat za povišenje
montiran na oslonačku
glavu stuba može korigovati nagib od 0 do 5% bez
primene klinova.
• Velika nosivost
(1000 kg/stub)
• Dugotrajnost
• Zbog otpornosti na hemijske
uticaje pogodni su i za podupiranje industrijskih podova.
• Oslonačke pločice sa krstićima za fuge služe za tehnički ispravno polaganje
podnih ploča.
www.diademroof.com
Uputstvo za ugradnju
Prvo treba u uglovima površine iznad koje dolazi obloga
postaviti po jedan stub visine
određene prema projektu, i
pomoću libele namestiti ih na
potrebnu visinu. Zatim se duž
zategnutog kanapa postavljaju međustubovi na odgovarajućim udaljenostima i namesti
im se visina. Posle postavljanja gredica još se može fino
podesiti visina stubova, te konačna visina se fiksira zavrtnjima za ivericu.
Česta pitanja
?
• Na koji razmak treba postaviti stubove?
Tačan razmak se dobija statičkim proračunima, ali za daščane podove terasa obično je dovoljno podupreti gredice na
svakih 70 cm.
• Da li treba stubove pričvrstiti za noseću konstrukciju?
Nije potrebno, osim u izuzetnim slučajevima. I tada je svrsishodnije umesto stope pričvrstiti glavu stuba.
• Kako rešiti podupiranje izvan rasterskih tačaka?
Pri oblaganju terase raznim elementima mogu nastati problematične situacije. Za detaljno uputstvo za izvođenje sistema
u konkretnom slučaju obratite se distributeru.
Alati za ugradnju
Libela i alati za podopolagačke radove
59
PROIZVODI
PROIZVODI
KRSTIĆI ZA FUGE
GRADNJA TERASE
FK 1.5 –10.0
Opis proizvoda
Krstići za fuge FK služe za
brže polaganje betonskih ploča i obezbeđenja jednakog
razmaka, daju lepši izgled terasi i omogućavaju brži odvod
atmosferskih voda.
Naziv proizvoda
Šifra proizvoda
FK-1,5
FK-3
FK-5
FK-10
FKU-5
FKK-1,5
FKK-3
FKK-5
FKK-10
610114
610102
610101
610103
610121
610116
610117
610118
610119
Odnosne norme
DIN 4095
FLL smernice 5.12./2002
drenaža
izvođenje podne obloge
KRSTIĆI ZA FUGE
FK
1.
2.
3.
4.
Šema funkcionisanja
Karakteristično je za FK
krstiće za fuge da jedan
od krakova ima oslabljenje gde se može slomiti,
te se isti krstići mogu koristiti u središnjem delu
kao i na ivicama obložene površine, odnosno
ploče se mogu polagati u
mrežastom rasporedu ili u
zidarskom vezu.
FK 1.5 –10.0
GRADNJA TERASE
Vidi stranice
17
18
23
26
Obnavljanje obloga
Diadem FK krstići su pogodni
i kod zamene pojedinih ploča,
jer oblik gornje ivice omogućuje lako ubacivanje nove
betonske ploče na mesto
uklonjene.
Namena
Po pravilu betonske ploče na
terasama treba polagati sa
otvorenim fugama. Primenom
krstića za fuge ubrzava se
izvedba podne obloge i na
prirodnom tlu, dobija se lep
estetski izgled, a kroz neispunjenih fuga voda brzo otiče sa
površine.
Prednosti
• Isti krstići pogodni su za
polaganje u mrežastom
rasporedu i u zidarskom
vezu
• Četiri širine fuge
• I odlomljeni krakovi se
mogu iskoristiti
Česta pitanja
Tehnički podaci
60
Dim
FK-1,5
FKK-1,5
FK-3
FKK-3
FK-5
FKK-5
FK-10
FKK-10
Šifra proizvoda
610114
610116
610102
610117
610101
610118
610103
610119
Dimenzije (D׊×V)
[mm]
50×50×18 50×50×18 50×50×18 50×50×18 70×70×20 70×70×20 80×80×20 80×80×20
Debljina krakova
[mm]
1,5
1,5
3
3
5
5
10
10
Jedinica
[kom]
200
200
100
100
100
100
50
50
Pakovanje
[kom/kutija]
4000
4000
3000
3000
1600
1600
1000
1000
Masa
[kg/jedinica]
0,55
0,55
0,55
0,55
1,40
1,40
1,40
1,40
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
Potrebna količina*
[kom/m2]
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
Potrebna količina**
[kom/m2]
Potrebna količina***
[kom/m2]
11,10
11,10
11,10
11,10
11,10
11,10
11,10
11,10
Materijal
reciklirani polistirol
Boja
crna
providna
crna
providna
crna
providna
crna
providna
*za ploče 50×50 cm • **za ploče 40×40 cm • *** za ploče 30×30 cm
FKU-5
610121
Ø120×30
5
100
200
28
4,0
6,25
11,10
crna
www.diademroof.com
Uputstvo za ugradnju
Krstići za fuge se postavljaju
istovremeno sa polaganjem
podnih ploča. Potrebna količina zavisi od načina polaganja.
U slučaju mrežastog rasporeda nakon svake postavljene
ploče treba staviti krstić za sledeću fugu.
?
• Da li treba izvaditi krstiće na kraju radova polaganja?
U slučaju polaganja sa otvorenim fugama važno je da se fuge
ni kasnije ne popune, pa samo krstići drže razmak između
ploča. Dakle krstiće ne treba izvaditi posle završetka radova
polaganja.
• Kako izračunati potrebnu količinu?
Potrebna količina krstića zavisi od dimenzija ploča. U slučaju mrežastog rasporeda treba po 1 komad krstića za svaku
ploču.
• Da li su pogodni za ploče položene na prirodno tlo?
Vrlo su pogodni i na prirodnom tlu jer ubrzavaju rad a i izgled
obložene površine je lepši.
www.diademroof.com
61
PROIZVODI
SIGURNOSNA TEHNIKA
OGRADNI SISTEM
710501
685
30
Odnosne norme
17
Namena
DRS-Light sistem ima široku
primenu kod ograđivanja zelenih krovova, terasa kao i prostora koji služe za duži boravak
ljudi, odnosno za razdvajanje
prostora različitih namena, bez
prodora izolacije krova.
Uputstvo za ugradnju
Izvođenje sistema DRS-Light
je dozvoljeno samo prema
projektu odobrenom od strane
proizvođača. Na drenažnom
sloju velike nosivosti treba izraditi podlogu debljine najmanje
5 cm od drobljenog kamenog
agregata granulacije 4-8 mm
radi omogućavanja kontinualnog odvodnjavanja. Nakon
nivelisanja i zbijanja na podlogu se neposredno postavljaju
elementi. Zatim se na mestu
ugradnje rasporede sanduci i
priključni elementi prema izvođačkom projektu i sastavlja se
sistem od ogradnih modula
pomoću držača odstojanja.
Uglovi se izvode od posebnih
ugaonih elemenata. Sistem se
može pustiti u upotrebu samo
nakon sadnje u sanduke za
cveće.
5
62
Šifra proizvoda
Zapisnik o ispitivanju
Elementi sistema
Bočno fiksiranje
Dužina sanduka
Širina sanduka
Visina sanduka
Modularna dužina
Modularna širina
Visina ograde
Materijal (ograde)
Materijal (sanduka za cveće)
Boja
Dim
A5
A6
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
DRS-Light
710501
EC sertifikat za sigurnosnu tehniku
polje ograde, sanduk za cveće, ugaoni elemenat, držač odstojanja, spojni elementi, zavrtnji
potrebno je
900
350
365
1000
350
1100
pocinkovani / nerđajući čelik
reciklirani polistirol
prema RAL skali
www.diademroof.com
30
5
Alati za ugradnju
Libela, alati za izvođenje podloge, vilasti ključevi.
Česta pitanja
Tehnički podaci
30
210
Vidi stranice
Prednosti
• lako montiranje
• mogućnost prilagođavanja
zahtevima
• ugradnja bez probijanja
izolacije
50
Ogradni sistemi
Zaštita protiv padova sa visine
Oprema za sidrište
Oprema za ličnu zaštitu protiv padova
Æ 12
IBC 1607.7.1.1/2003
SRPS EN 795
SRPS EN 795/A1
SRPS EN 362
DRS LIGHT
Šifra proizvoda
DRS-Light
80 50 5
Naziv proizvoda
30-120
1100
DRS LIGHT
Opis proizvoda
DRS-Light
je
sigurnosni
ogradni sistem sastavljen od
modularnih elemenata fiksiranih balastnim opterećenjem,
pogodan za ograđivanje raznih krovnih površina, bez
prodora izolacije krova. Dva
osnovna elementa sistema
su: ograda i sanduk za cveće
kojim se osigurava stabilnost.
Elementi se montiraju na licu
mesta. Nizanjem modularnih
elemenata i izborom dužine
držača odstojanja (0-12 cm)
možemo dobiti bilo koju dužinu u osnovi.
Æ 30
OGRADNI SISTEM
25
PROIZVODI
SIGURNOSNA TEHNIKA
A3
A4
?
• Kako se sistem učvršćuje?
Za fiksiranje elemenata sistema ne treba probiti izolaciju krova, pošto napunjeni sanduci za cveće obezbeđuju dovoljnu
stabilnost.
• Kako se izvode pojedine dužine?
Izborom dužine držača odstojanja (0-12 cm) može se jednostavno postići bilo koja zahtevana dužina.
• Da li se mogu naručiti ograde posebne visine?
Da, mogu se naručiti ograde proizvoljne visine
www.diademroof.com
63
DRS STANDARD
OGRADNI SISTEM
Naziv proizvoda
Šifra proizvoda
DRS-Standard
710503
ADZ SIGURNOSNA OGRADA
Ogradni sistemi
Zaštita protiv padova sa visine
Oprema za sidrište
Oprema za ličnu zaštitu protiv padova
Namena
Sistem je namenjen za ograđivanje krovnih površina ako se
zahteva omogućavanje kasnijeg premeštanja ograde - za
slučaj da se menjaju potrebe,
ili kada trasa ograde ne prati
konstruktivne delove zgrade.
Naziv proizvoda
Šifra proizvoda
ADZ
710601
Odnosne norme
SRPS EN 795
SRPS EN 795/A1
SRPS EN 362
Zaštita protiv padova sa visine
Oprema za sidrište
Oprema za ličnu zaštitu protiv padova
Prednosti
• lako montiranje
• mogućnost prilagođavanja zahtevima
• fiksiranje bez probijanja izolacije
• dugotrajnost
Opis proizvoda
DRS-Standard je sigurnosni
ogradni sistem sastavljen od
modularnih elemenata fiksiranih
balastnim opterećenjem, pogodan je za ograđivanje raznih
krovnih površina, bez prodora
izolacionih slojeva.
Sastoji se od tri osnovna elementa:
• okvir za prihvat balastnog
opterećenja kojim se osigurava
stabilnost.
• polje ograde
• nosači ograde koji se montiraju na mestu ugradnje
Nizanjem modularnih i dopunskih elemenata možemo dobiti
gotovo bilo koju dužinu u osnovi.
Namena
DRS-Standard je namenjen
uglavnom za ograđivanje prostora na naknadno iskorišćenim ravnim krovovima, odnosno terasa i drugih površina sa
pešačkim saobraćajem.
Uputstvo za ugradnju
Izvođenje sistema DRS-Standard je dozvoljeno samo prema
projektu odobrenom od strane
proizvođača. Na drenažnom
sloju velike nosivosti treba izraditi podlogu debljine najmanje
5 cm od drobljenog kamenog
agregata granulacije 4-8 mm
radi kontinualnog odvodnjavanja. Posle nivelisanja i zbijanja
na podlogu se neposredno
postavljaju nosači. Zatim se na
mestu ugradnje postavljaju polja ograde i spajaju se spojnim
elementima prema izvođačkom projektu. Uglovi se izvode
od posebnih ugaonih elemenata. Sistem se može pustiti u
upotrebu samo posle ugradnje
balastnog opterećenja.
Prednosti
• lako montiranje
• prilagođavanje zahtevima
• ugradnja bez probijanja
izolacije
• dugotrajnost
?
Česta pitanja
Tehnički podaci
Dim
Šifra proizvoda
Zapisnik o ispitivanju
Sidrenje
Dimenzije sanduka DxŠxV
Modularna dužina
Modularna širina
Visina ograde
Materijal ograde
Materijal balastnog sanduka
Boja sanduka
DRS-Standard
710503
EN 795 / EN 795/A1
polje ograde, nosači, okvir za
balastno opterećenje, balastni
sanduci, balastne ploče,
spojni elementi
Elementi sistema
64
SIGURNOSNA TEHNIKA
Opis proizvoda
DIADEM ADZ sigurnosna
ograda - okvalifikovana i kao
sidrena linija – služi za ograđivanje krovnih površina različitih
namena. Stabilnost se osigurava balastnim opterećenjem
površinske težine najmanje
80 kg/m2 na drenažno-pričvrsnim pločama MDE-60.
Odnosne norme
IBC 1607.7.1.1/2003
SRPS EN 795
SRPS EN 795/A1
SRPS EN 362
PROIZVODI
ADZ SIGURNOSNA OGRADA
PROIZVODI
SIGURNOSNA TEHNIKA
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
nije potrebno
500×500×350
1000
1000
1100
pocinkovani čelik
reciklirani polistirol
prema RAL skali
• Da li DRS-Standard u celosti zamenjuje mehanički
usidrene ograde na krovovima?
Da, DRS-Standard je sigurnosni ogradni sistem koji bez dodatnih sigurnosnih konstrukcija zadovoljava uslove za zaštitu
od pada sa visine.
• Kakvi dopunski elementi postoje?
Kao dopunski elementi mogu sa naručiti uglovi od 90°, kapije
i polja ograde različitih dužina.
• Da li se mogu naručiti ograde posebne visine?
Da, mogu se naručiti ograde proizvoljne visine.
www.diademroof.com
Uputstvo za ugradnju
Izvođenje ADZ sistema je dozvoljeno samo prema projektu odobrenom od strane proizvođača. Prvo treba položiti drenažne ploče, zatim
na njih pričvrstiti stope na razmacima prema projektu. Sledi postavljanje,
fino nameštanje i fiksiranje stubova. Polja ograde se pričvršćuju zavrtnjima na plastične spojnice na stubovima. Uglovi se izvode od posebnih
ugaonih elemenata. Sistem se može pustiti u upotrebu samo nakon
ugradnje balastnog opterećenja.
Česta pitanja
?
• Da li se stubovi mogu premestiti?
Jedan od najvažnijih prednosti ovog sistema je da je fiksiran
slojevima zelenog krova, te se elementi mogu premestiti relativno jednostavno, bez rušenja.
• Da li se može ugraditi na šljunčanim krovovima?
Sistem ADZ se može ugraditi na krovovima sa balastnim opterećenjem ako nasuti materijal iznad drenažnih ploča ima
površinsku težinu najmanje 80 kg/m2.
Tehnički podaci
• U čemu se razlikuje od sistema DRS-Standard?
Ograde ADZ se moraju ugraditi najmanje 2,5 m udaljeno od
ivice krova.
Elementi sistema
• Treba li usidriti sistem u konstrukciju zgrade?
Ne treba, jer se propisana stabilnost elemenata osigurava balastnim opterećenjem površinske težine najmanje 80 kg/m2.
• Da li se mogu naručiti ograde posebne visine?
Da, mogu se naručiti ograde proizvoljne visine.
www.diademroof.com
Dim
Šifra proizvoda
Zapisnik o ispitivanju
Pričvršćivanje
Modularna dužina
Modularna širina
Visina ograde
Otvori okaca ograde
Prečnik šipki ograde horiz./vert.
Dimenzije stuba
Pričvrsna stopa
Materijal ograde
DRS-Standard
710601
EN 795 / EN 795/A1
drenažne ploče MDE-60,
prihvatna stopa, stub, polje
ograde, pričvrsni elementi
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
nije potrebno
2510
900
1230
50×200
8/6
60×40×1800
408×140×110
pocinkovani čelik
65
FLG 30 / 50
Opis proizvoda
Zakonske odredbe propisuju
da se ljudi koji izvode radove
u visini moraju osigurati protiv
pada. Prema propisima na visini većoj od 3m treba postaviti
tačke sidrenja radi sprečavanja padova. FLG je sistem za
zaštitu od pada a ujedno može
služiti i kao gromobranski sistem, koji bez mehaničkog
usidrenja, pomoću balastnog
opterećenja ispunjava zakonske uslove za sidrene tačke.
Projektovanje i izvođenje radova dozvoljava se samo stručnim licima sertifikovanim od
strane proizvođača.
Naziv proizvoda
Šifra proizvoda
FLG-30 linijski sistem
FLG-50 linijski sistem
FLG-30 samostojeći sistem
FLG-50 samostojeći sistem
130085
130082
130083
130080
PROIZVODI
SIGURNOSNA TEHNIKA
ZAŠTITA OD PADA SA VISINE
FLG
Rub krova
Sigurnosna prostirka
Račvanje prema
gromobranu
Vodilica kabela
Balastna ploča
Spoj s uzemljenjem
Gromobran
l.
Svetlarnik
l.
Uže za privezivanje i gromobranski vod
Noseći stub
15,0 m
Pričvrsna glava
Obujmica
FLG 30 / 50
ZAŠTITA OD PADA SA VISINE
max. 12 m
min. 2,5 m
PROIZVODI
SIGURNOSNA TEHNIKA
Sigurnosna prostirka
Balastna ploča
5,0 m
Odnosne norme
SRPS EN 795
SRPS EN 795/A1
Zaštita protiv padova sa visine
Oprema za sidrište
Vidi stranice
11
Flash and Life Guard
Sistem sidrišta zaštite od pada
i gromobranski sistem služi
za obezbeđivanje propisane
sigurnosti radova na zelenim
i ostalim krovovima opterećenim balastnim opterećenjem.
Ugradnja se vrši prema projektu, bez probijanja izolacionih slojeva, na konstrukcijama
sa nagibom do 10°. Sastavni
delovi sistema za prijem sila iz
Delovi sistema
Noseći stub: FGH-30
Pričvrsna glava: FGM-1.0
Uže za privezanje i za gromobran:
FGL-50
Alka za privezanje: FGSH
Obujmica sa navojem: FGBK
Sigurnosna prostirka –
filtracioni sloj:
FGT-180
Balastna ploča: FGS-1.0
66
Dim
Materijal
Prečnik stope stuba
Visina
Materijal
Materijal
Prečnik
Materijal
Prečnik
Materijal
Širina
Dužina
Zatezna čvrstoća uzdužno
Zatezna čvrstoća poprečno
Vodopropusnost
Materijal
Dimenzije
Debljina
[mm]
[mm]
[mm]
[cm]
[m]
[m]
[kN/m]
[kN/m]
[l/m2s]
[mm]
[mm]
svakog smera su sledeći:
stub od nerđajućeg čelika
sa glavom za pričvršćivanje
užeta, polietilenska balastna
ploča veličine 1,2 x 1,0 m, sigurnosna prostirka od geotekstila veličine 5 x 8 m, alka za
privezivanje, kontrolna tablica i
detaljno uputstvo za upotrebu.
Sistem je sertifikovan prema
normama EN 795 i EN 795/A1
FLG-30
linijski sistem
FLG-50
linijski sistem
plemeniti čelik
250
300*
plemeniti čelik
aluminijum
9
plemeniti čelik
9,5
pocinkovani čelik
5
50
11,5
11,5
105
reciklirani PE
1200×1000
10
plemeniti čelik
250
500*
plemeniti čelik
aluminijum
9
plemeniti čelik
9,5
pocinkovani čelik
5
50
11,5
11,5
105
reciklirani PE
1200×1000
10
Namena
Ugrađuju se na svim zelenim
krovovima, odnosno na ravnim krovovima sa balastnim
opterećenjem nagiba do 10°.
Kao balastno opterećenje
može da služi supstrat ili drugi
nasuti materijal, odnosno betonske ploče površinske težine najmanje 80 kg/m2.
FLG-30
FLG-50
samostojeći sistem samostojeći sistem
plemeniti čelik
250
300*
plemeniti čelik
aluminijum
9
plemeniti čelik
9,5
pocinkovani čelik
5
8
11,5
11,5
105
reciklirani PE
1200×1000
10
plemeniti čelik
250
500*
plemeniti čelik
aluminijum
9
plemeniti čelik
9,5
pocinkovani čelik
5
8
11,5
11,5
105
reciklirani PE
1200×1000
10
*po narudžbi i u drugim dimenzijama
www.diademroof.com
Uputstvo za ugradnju
Ovde dajemo uputstvo za ugradnju sistema za zaštitu od pada
sa visine. Za integrisanje u gromobranski sistem pored izvođačkog projekta treba pribaviti
mišljenje stručnjaka zaštite od
groma. Izvođenje FLG sistema
po projektu prilagođenom datoj zgradi dozvoljava se samo
stručnim licima sertifikovanim
od strane proizvođača. Sistem
se ugrađuje na sloj ispod prvog
nasutog materijala (supstrata ili
drenažnog agregata odnosno
podloge). Postavljaju se stubovi
po rasporedu prema projektu
(međurazmak: max. 5 m). Preko stope svakog stuba stavlja
se balastna ploča sa dužom
stranom upravno na osu užeta.
Zatim se duž stubova polaže
sigurnosna prostirka od geotekstila na kojem se buše rupe
kroz koje se provlače stubovi.
Na kraju prostirku treba izravnati. Pošto sigurnosna prostirka
ujedno služi i kao filtracioni sloj,
iznad nje ne treba staviti još jedan geotekstil. Na prostirku se
nanosi balastno opterećenje
koje u suvom stanju treba da
ima površinsku težinu najmanje
80 kg/m2. Na stubove se montiraju pričvrsne glave i postavlja
se aluminijsko uže kojeg u zategnutom stanju treba uklještiti
u pričvrsne glave. Nakon formiranja krajnjih tačaka i provere
sistema treba ispuniti kontrolnu
tablicu i sačiniti zapisnik o puštanju u upotrebu (detaljniji opis
tražite od distributera!).
www.diademroof.com
Prednosti
• jednostavno izvođenje
radova
• ne treba probiti izolaciju
krova
• nema toplotnog mosta
• prijem sila iz svih pravaca
• mogućnost integrisanja u
gromobranski sistem
Alati za ugradnju
• Čekić
• Bušač prečnika 18 mm
• Makaze
• Podložna daska
• Francuski ključ 10mm i
imbus ključ 8 mm
Elementi sistema
• Noseći stub (FGH-30)
• Pričvrsna glava (FGM-1.0)
• Sigurnosna prostirka
(FGT-180)
• Balastna ploča (FGS-1.0)
• Aluminijsko uže za privezanje odnosno gromobranski
vod (FGL-50)
• Alka za privezanje (FGSH)
• Obujmica (FGBK)
• Kontrolna tablica (FGK-1.0)
• Uputstvo za upotrebu
• Uputstvo za ugradnju
Česta pitanja
?
• Da li treba usidriti sistem u konstrukciju zgrade?
Stabilnost sistema se postiže balastnim opterećenjem, te
nema potrebe za mehaničkim pričvršćivanjem, stoga ne treba probiti slojeve izolacije krova.
• Kako se integriše u gromobranski sistem?
Ovaj sistem u potpunosti zadovoljava zahteve funkcije zaštite
od pada i gromobranskog sistema istovremeno. Posle ugradnje sistem treba spojiti sa hvatačem munja i uzemljenjem.
• Kakvo se održavanje zahteva?
FLG sistem za zaštitu od pada treba svakih 12 meseci kontrolisati od strane kvalifikovanog lica, koji zapisuje rezultate
ispitivanja na kontrolnu tablicu.
67
PRIRUČNIK
USISNA SILA VETRA
ZAŠTITA NA RADU
PRIRUČNIK
ZAŠTITA OD POŽARA
≤ 40 m
≥ 0,3 m
≥ 0,8 m
≥ 0,5 m
Usisna sila vetra
Vrste uticaja vetra na građevinske objekte su pritisak, sisanje
i trenje, čiji intenzitet zavisi od
brzine i pravca vetra, odnosno
od visine i oblika zgrade. Slojeve zelenog krova treba izvesti
tako da tokom izvođenja kao i
posle završetka radova budu
zaštićeni od usisne sile vetra.
Otpornost površina zelenih
krovova se povećava inten-
zivnim rastom korenja biljaka.
Prema intenzitetu delovanja
vetra razlikujemo tri područja
krova:
• uglovi - sa vrlo visokim
opterećenjem
• ivice – sa visokim opterećenjem
• unutrašnja polja – sa
manjim opterećenjima
Na ovim mestima treba preduzeti odgovarajuće mere.
Zaštita na radu
Rad na visini predstavlja poseban izvor opasnosti, stoga
mere zaštite na radu pri izgradnji zelenih krovova treba
propisati pravilnikom zaštite
na radu. U ovom pravilniku posebno treba utvrditi sledeće:
• lične uslove, zdravstvenu
sposobnost, obuku, zaštitna sredstva i zaštitnu opremu;
• primopredaju mesta
izvođenja radova;
• sigurnosne mere zaštite pri
radu na visini;
• skladištenje i transport
materijala.
Treba držati u pripravnosti kutiju prve pomoći sa oznakom II.
a/8
b<1,5
Tehnički podaci
Zaštita od požara
Zelene krovove treba izvesti
tako da budu sigurni od požara i toplotne radijacije. Krovna
površina je otporna na požar,
odnosno može se smatrati
krovom od tvrdog materijala u
sledećim slučajevima:
• intenzivna krovna bašta koja
se zaliva i sistematski održava,
odnosno ako ima deblji sloj
supstrata,
• extenzivni zeleni krov, prekriven uglavnom biljkama niskog
rasta (sedumi, vlasulje, itd.)
odgovara samo ako ispunjava
≥ 0,8 m
≥ 1,00 m / 1,00 m
sledeće uslove:
- sloj supstrata je debljine
najmanje 3 cm u kojem udeo
organskih materija ne prelazi
20% mase;
- krovna površina je podeljena u požarne sektore odvojene
protivpožarnim konstrukcijama, gde dužina jednog sektora ne prelazi 40 m, ogradni
zid je od negorivog materijala,
visine najmanje 30 cm, ili širine
najmanje 1 m;
• ispred otvora kao i oko svetlarnika na krovu treba izvesti
sigurnosni pojas šljunka ili be-
tonsku oblogu širine 0,5 m;
• u slučaju da su dve zgrade
spojene zajedničkim zidom,
treba izvesti pojas od negorivog materijala širine najmanje
1 m, u koji se neće saditi.
a/8
a/8
68
≥ 0,5 m
SAVETI ZA PROJEKTOVANJE
SAVETI ZA PROJEKTOVANJE
≥1m
>1,5
o
a
Dim
Visina zgrade
Unutrašnja polja
Ivice
[m]
[kg/m2]
[kg/m2]
visina < 8
45
130
8 < visina < 20
75
210
Uglovi
[kg/m2]
225
360
visina > 20
Treba rešiti na
poseban način
www.diademroof.com
69
www.diademroof.com
PRIRUČNIK
BELEŠKE
ODRŽAVANJE
me od narasle vegetacije,
• uklanjanje lišća i biljaka koji
ometaju funkcionalnost
šljunčanih površina i podne
obloge.
Navedene radove uvek treba
međusobno uskladiti.
Posle dovršavanja i primopredaje na ekstenzivnim zelenim krovovima počinje prirodna dinamika razvoja biljaka.
Na taj proces u nekoj meri
možemo uticati, na primer
košenjem ili uklanjanjem pojedinih biljaka. Pridošle visoke
biljke - kao na primer pojedine
vrste leptirnjača (mahunarke
ili Fabaceae) - koje potiskuju
kulturno bilje, treba odstraniti
još u ranom stadijumu.
Nega ekstenzivnih zelenih
krovova nakon sadnje traje
ograničeno vreme: do postizanja oko 90% od predviđenog stepena pokrivenosti tla.
Zavisno od načina sadnje i
stepena razvijenosti biljaka to
vreme može trajati i duže od
dve godine. U tom periodu
prihranjivanje je potrebno naročito u slučaju jendoslojnog
supstrata. Obično je dovoljno
jednom do dvaput godišnje
proveriti stanje kako bismo
utvrdili mere koje treba preduzeti radi održavanja.
Mere posle sadnje i radovi
održavanja kod ekstenzivnih
zelenih krovova mogu biti:
• prihranjivanje,
• plevljenje mladica drveća i
drugih neželjenih biljaka,
• orezivanje radi pomlađivanja,
• dosejavanje na većim
pustim područjima,
• popunjavanje većih pustih
mesta biljkama,
• dopuna supstrata u slučaju
erozije,
• oslobađanje tehničke opre-
BELEŠKE
SAVETI ZA PROJEKTOVANJE
DOVRŠAVANJE
Ðubrenje ekstenzivnih zelenih krovova se vrši obično u
sklopu održavanja posle sadnje. Preporučuje se veštačko
obloženo đubrivo sa dugotrajnim delovanjem, na primer
NPK, u dozi od 5 g N/m2. Ako
supstrat sadrži premalo hranljive materije, kao kod jednoslojnih zelenih krovova ili ako je
debljina slojeva mala, naročito
je važno da se svake 2-3 godine vrši dopunsko đubrenje
veštačkim đubrivom radi postizanja željenog izgleda vegetacije i poboljšanja uslova
za cvetanje.
Istovremeno sa radovima
posle sadnje i održavanja
treba vršiti kontrolu tehničke
opreme. U vezi sa tim treba
obratiti posebnu pažnju na
sledeće:
• da li je omogućeno funkcionisanje slivnika, opreme
za odvodnjavanje i/ili navodnjavanje ugrađene u revizionim oknima,
• odstranjivanje prljavštine i
naslaga iz revizionih okana,
opreme za navodnjavanje
sa drenažnim cevima i iz
slivnika,
• stabilnost ivičnih profila,
površinskih usidrenja i
drugih elemenata sistema
zelenog krova.
Svake 2-3 godine treba odstraniti narasle delove biljaka
i nataloženu prljavštinu koja
ometa funkcionalnost razdvojnih i ivičnih šljunčanih površina, kao i oko priključaka i tehničkih uređaja.
70
71
www.diademroof.com
www.diademroof.com
BELEŠKE
BELEŠKE
72
www.diademroof.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
6 665 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content