close

Enter

Log in using OpenID

ADMINISTRATIVNI TAKSI

embedDownload
ADMINISTRATIVNI TAKSI
- na~in na pla}awe -
Administrativnata taksa vo gotovi pari se pla}a so nalog za
pla}awe na javni prihodi - OBRAZEC PP 50.
Obrazecot PP 50 se popolnuva na sledniot na~in:
Naziv i sedi{te na nalogodava~: ime i prezime, adresa na
`iveewe (na studentot)
Dano~en broj ili EMBG: Mati~en broj na studentot
Cel na doznaka: Administrativna taksa za ...
Naziv i sedi{te na prima~: Trezorska smetka
Banka na prima~: NBRM
Transakciska smetka: 100-0000000-630-95
Iznos: (iznosot koj se upla}a)
Uplatna smetka: 840-HHH-03161
HHH e {ifrata na op{tinata vo koja ima `iveali{te
uplatuva~ot na taksata (vidi spisok na op{tini so
oznaki vo R. Makedonija).
Prihodna {ifra i programa: 722313 00 2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
42 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content