close

Enter

Log in using OpenID

9. Barometar

embedDownload
OGLEDI U NASTAVI GEOGRAFIJE
Cilj ogleda: Objasniti na kom principu radi barometar.
Ključne riječi: meteorološki elementi, meteorološki instrumenti, vazdušni
pritisak, barometar

9. Barometar
(meteorologija, klimatologija)
Mjere predostrožnosti:
Pažljivo koristiti makaze.
Potrebno je: balon, selotejp, slamčica za sok, gumica za
tegle, plastična tegla, parče kartona u obliku pravougaonika, kartonska podloga, lenjir
Napomena: Školski barometar
može se postaviti blizu zida uz
koji je postavljen trougao, i u tom
slučaju nije potrebno konstruisati
zasebnu skalu (slika skroz dolje,
desno)
Postupak:
1. Isijeci parče balona, razapni ga preko otvora
plastične tegle, i pričvrstiti gumicom.
Analiziraj:
Tokom dana slobodni krak slamke
„sam od sebe“ se pomjerao, podizao i spuštao uz centimetarsku skalu. Pomjerala se membrana, i time
uzrokovala vaganje slamke.

2. Na parčetu kartona uz pomoć lenjira nacrtaj
centimetarsku skalu. Presavij donji dio kartona
i tu „stopu“ selotejpom zalijepi na kartonsku
podlogu, tako da stoji vertikalno.
Zaključi i primijeni:
3. Selotejpom zalijepiti slamčicu preko membrane
od balona, po sredini otvora tegle.
Ugibanje i izdizanje membrane izazvale su promjene u sili kojom ju je
pritiskao vazduh, tj. promjene vazdušnog pritiska. Kada je vazdušni
pritisak rastao, slobodni krak slamčice kretao se naviše, a u suprotnim
– naniže. Na sličnom principu radi
aneroidni barometar, instrument
za mjerenje vazdušnog pritiska koji
se sastoji od kutijice iz koje je ispumpan vazduh: vazdušni pritisak
pritiska i spljoštava njene zidove, i
taj se pokret prenosi na kazaljku.
Međutim, najčešće je u upotrebi živin barometar koji se sastoji od živom napunjene staklene cjevčice,
gore zatvorene a dolje savijene i
otvorene. Svaka promjena vazdušnog pritiska odražava se na položaju stuba žive.
Izvor: [41; 31, 16; 32,16]

4. Postavi teglu na kartonsku podlogu tako da slamčica slobodnim krajem stoji uz samu skalu (uporedo s njom). Provjeravaj položaj slamčice svaki
dan u isto vrijeme, i označi na skali položaj slamčice: oko 9–10 h, oko 15–16 h, i oko 21–22 h.
118

119
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
332 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content