Σήµερα, 8/12/2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00, συνεδρίασε στα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 08.12.2014
Σήµερα, 8/12/2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00, συνεδρίασε στα γραφεία της Ε.Σ.Ο. (Λ. Συγγρού
25) η Επιτροπή Μεταγραφών, που συγκροτήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού Εγγραφών –
Μεταγραφών και την υπ΄ αριθ. Α3/ 27.09.2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Σ.Ο.
κ.κ. Στάθης Ευσταθόπουλος (πρόεδρος), Χρήστος Γκορίτσας (γραµµατέας), κ. ∆ηµήτρης
Βατσικουρίδης Σοφία,Τσιµπούλη (µέλη).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:,
Αναστασία Κουλουριώτου, (µέλος).
Θέµα ηµερήσιας διάταξης είναι η εξέταση και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων µεταγραφών που
έχουν υποβληθεί σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία, που καθορίζει ο Κανονισµός Εγγραφών
– Μεταγραφών της Οµοσπονδίας.
∆ιευκρινίζονται τα εξής:
α. Σε ότι αφορά τη µεταγραφή αθλητή λόγω συµπλήρωσης 12ετίας στο σύλλογο που ανήκει, άρθρο
11 παράγραφος 1 του Κανονισµού, εφόσον σ΄ αυτό το διάστηµα έχει παραχωρηθεί µε υποσχετική επιστολή
σε άλλο σωµατείο, το χρονικό διάστηµα της 12ετίας παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστηµα, δηλαδή για
όσο αντίστοιχο διάστηµα έχει διανύσει εκτός του σωµατείου του και για όσες φορές έχει πάρει µεταγραφή
µε υποσχετικές επιστολές µέχρι τη συµπλήρωση της 12ετίας.
β. Ο όρος «χρονολογικά κι όχι ηµερολογιακά» που αναφέρει το άρθρο 11 – παράγραφος 2 του
Κανονισµού, ερµηνεύεται πάγια ως εξής: Η συµπλήρωση του 8ου έτους ενός αθλητή υπολογίζεται µε βάση
τη λήξη του έτους (31/12) και όχι την ακριβή ηµεροµηνία γέννησής του (ηµέρα, µήνας).
ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟ∆ΙΚΑΙΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄, ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ:
1 KHETSURIANI BESARION (22189)
2 ΑΒΡΑΑΜ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (38461)
3 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ (21582)
4 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ (24193)
5 ΑΖΝΑΟΥΡΙ∆ΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (26953)
6 ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ (8235)
7 ΑΛΕΞΙΑ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (33641)
8 ΑΛΙΟΧΙΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (21656)
9 ΑΝΕΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (25860)
10 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (33552)
11 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ (36797)
12 ΒΙΑΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (36113)
13 ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (20415)
14 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΣΟΦΙΑ (39425)
15 ΓΙΑΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (26507)
16 ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒ ΚΡΟΥΜ (13852)
17 ΓΛΥΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (20409)
ΑΠΌ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΟΣ ΣΤΟΝ ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΠΌ ΘΕΡΜΗΣ "Ο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ"
ΑΠΌ ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΕΟΑΟ ΝΙΚΑΙΑΣ "Ο
ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ"
ΑΠΌ ΕΣΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΤΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ
ΓΑΖΙΟΥ
ΑΠΌ ΑΕΚ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΣΕ "ΝΙΚΟΠΟΛΗ" ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤ. ΣΤΟΝ
ΑΜΕΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΑΠΌ ΜΦΚΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "Ο ΦΟΙΒΟΣ" ΣΤΟΝ ΕΟΑΟ ΝΙΚΑΙΑΣ "Ο
ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ"
ΑΠΌ ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΠΌ ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ "ΑΣΠΡΟΣ
ΠΥΡΓΟΣ"
ΑΠΌ ΕΟΑΟ ΝΙΚΑΙΑΣ "Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΣΤΟΝ ΑΣΟ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "∆ΙΑΣ"
ΑΠΌ ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΠΌ ΕΟΑΟ ΝΙΚΑΙΑΣ "Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΣΤΟΝ ΣΟ
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
ΑΠΌ ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΣΤΟΝ ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ"
ΑΠΌ ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ "ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ" ΣΤΟΝ ΜΣ
ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ - ΒΙΒΛ. "Ο ΦΑΡΟΣ"
ΑΠΌ ΑΚΑ∆. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ" ΣΤΟΝ ΑΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΠΌ ΑΟ "ΑΕΤΟΣ" ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΟ "ΠΗΓΑΣΟΣ"
ΚΥΨΕΛΗΣ
1
18 ΓΡΗΓΟΡΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (35921)
28 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΟΣ (34287)
ΑΠΌ ΠΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΕΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΣΑΧ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΣΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
ΑΠΌ ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΠΌ ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ΙΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ "Ο
ΛΕΒΑ∆ΟΣ"
ΑΠΌ ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΚ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΓΑΖΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΓΑΖΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΣ
ΑΠΌ ΕΟΑΟ ΝΙΚΑΙΑΣ "Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΣΤΟΝ ΣΣ ΠΕΥΚΩΝ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΕΣΟ "ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ" ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
29 ΕΥΘΥΜΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (1797)
ΑΠΌ ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
30 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (8735)
35 ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (40458)
ΑΠΌ ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΜΦΚΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "Ο
ΦΟΙΒΟΣ"
ΑΠΌ ΑΟ "ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ΄89" ΣΤΟΝ ΑΟ "ΠΗΓΑΣΟΣ"
ΚΥΨΕΛΗΣ
ΑΠΌ ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "∆ΙΑΣ" ΣΤΟΝ ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
"ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ"
ΑΠΌ ΑΜΕΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΣ ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ
ΑΠΌ ΣΣ - ΑΚΑ∆. ΣΚΑΚΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΟ
ΠΑΤΡΩΝ
ΑΠΌ ΑΠΌ "ΚΟΤΙΝΟΣ" ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΣ
36 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (12083)
ΑΠΌ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ
37 ΚΑΡΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (34811)
38 ΚΑΡΟΥΣΟΣ - ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (35316)
ΑΠΌ ΠΣΦ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΣΑΚ "∆ΕΛΑΣΑΛ"
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ "Ο ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ" ΣΤΗ
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "∆ΙΑΣ" ΣΤΟΝ ΑΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΣ
ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ
ΑΠΌ ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΟ "ΖΗΝΩΝ" ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ
ΑΠΌ ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΠΌ ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ "Ο ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ" ΣΤΗΝ ΠΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΠΌ ΟΦΗ ΣΤΟΝ ΑΣ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ "ΝΕΟΙ ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ"
19
20
21
22
ΓΩΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (9662)
∆ΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗ (35024)
∆ΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (35025)
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (7468)
23
24
25
26
27
∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (7833)
∆ΟΥΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ (28069)
∆ΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ (30875)
∆ΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (26407)
∆ΡΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ (29960)
31 ΖΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (41958)
32 ΗΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (40761)
33 ΙΛΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ (1395)
34 ΚΑΚΟΥΛΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (36801)
39 ΚΑΡΤΕΡΗ ΟΛΓΑ (14698)
40 ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (39348)
41
42
43
44
ΚΑΤΣΑΡΑΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (4968)
ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (36888)
ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (33199)
ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (35166)
45 ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΕΥΡΥΚΛΗΣ (13118)
46 ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ ΚΟΣΜΑΣ (34727)
47 ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ (24684)
48 ΚΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (32991)
49
50
51
52
53
54
55
56
ΚΟΥΤΟΥΚΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (33187)
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ (27088)
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΑΡΙΑ∆ΝΗ (41464)
ΚΥΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (19052)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (20321)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (24116)
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (24337)
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ (24336)
57 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (11749)
58 ΛΑΖΗ ΝΙΚΗ (39102)
ΑΠΌ ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΣ ΣΤΗ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ
"ΠΑΛΑΜΗ∆ΗΣ Ο ΕΥΒΟΕΥΣ"
ΑΠΌ ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΓΣ ΣΤΗ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ
"ΠΑΛΑΜΗ∆ΗΣ Ο ΕΥΒΟΕΥΣ"
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟΝ ΑΠΌ "ΑΙΓΛΗ" ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΠΌ ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΠΌ ΟΑΑ "ΗΡΑΚΛΕΙΟ" ΣΤΟΝ ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΠΌ ΟΦΗ 2000 ΣΤΟΝ ΣΟ "ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑ"
ΑΠΌ ΑΣΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΣΤΟΝ ΣΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΠΌ ΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "Ο ΑΡΗΣ" ΣΤΟΝ ΟΣ ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ
ΑΠΌ ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ
ΑΠΌ ΣΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΑΝΑΞ" ΣΤΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ
60 ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (4411)
ΑΠΌ ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΣ
ΑΠΌ ΣΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ" ΣΤΟΝ ΣΠΖ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΠΌ ΣΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ" ΣΤΟΝ ΣΠΖ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΠΌ ΣΟ "ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑ" ΣΤΗ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
61 ΛΑΣΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (35607)
62 ΛΑΣΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (33571)
63 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ (33405)
ΑΠΌ ΑΜΕΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΠΌ ΑΜΕΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΠΌ ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ
59 ΛΑΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ (39103)
2
64 ΜΑΚΚΑ ΙΟΥΛΙΑ (16041)
65
66
67
68
69
ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (37259)
ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΥΒΟΝΗ (15546)
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΟΦΙΑ (40608)
ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (808)
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (38938)
70 ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (13224)
71 ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (8553)
72 ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (6787)
73 ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (26194)
74 ΜΗΤΡΑΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (6108)
75 ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (13533)
76 ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (9763)
77 ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (10613)
78 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΕΛΕΝΗ - ΣΟΦΙΑ (34816)
79 ΜΠΑΛΟΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (25867)
80 ΜΠΑΝΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (35631)
81 ΜΠΑΡ∆ΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (34964)
82 ΜΠΑΧΑΡ - ΜΩΣΣΕ ΙΑΚΩΒ (4014)
83 ΜΠΕΖΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (36550)
84 ΜΠΕΤΣΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (35960)
85 ΜΠΕΤΣΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ (39913)
86 ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1779)
87 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ (35168)
88 ΠΑΛΑΣΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (29146)
89 ΠΑΛΑΣΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (29147)
90 ΠΑΜΠΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (20693)
91 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (20936)
92 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (17390)
93 ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (9963)
94 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ - ΙΩΑΝΝΑ (25539)
ΑΠΌ ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΣ
ΑΠΌ ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟΝ ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΠΌ ΣΟ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΑΠΌ ΣΟ "ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑ" ΣΤΟΝ ΟΦΗ
ΑΠΌ ΑΣΕ ΟΤΕ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 2000 ΣΤΗ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΌ ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΣΤΗ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΠΌ ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΟΑΑ "ΗΡΑΚΛΕΙΟ" ΣΤΟΝ ΣΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΠΌ ΑΟ "ΑΠΟΛΛΩΝ" ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΠΌ ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΠΌ ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΠΌ ΑΟ "ΛΑΤΩ" ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΑΪΚΟ ΣΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ "ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ" ΣΤΟΝ ΣΟ
ΠΑΤΡΩΝ
ΑΠΌ ΑΠΌ "ΚΟΤΙΝΟΣ" ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΣΟ Ν.
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
ΑΠΌ ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "Ο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ" ΣΤΟΝ ΣΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΠΌ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΟ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ "ΕΠΑΧΤΟΣ"
ΑΠΌ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΣ ΣΤΟ ∆ΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΠΌ ΣΟ ΣΑΧ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
"ΝΕΟΙ ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ"
ΑΠΌ ΕΕΦΑΣ Α. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ "Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΣ" ΣΤΟΝ ΣΟ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
ΑΠΌ ΟΣ ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ
ΑΠΌ ΟΣ ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΟ
ΛΑΜΙΑΣ
ΑΠΌ ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΓΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ "Ο ΛΕΒΑ∆ΟΣ"
ΑΠΌ ΟΣ ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ
ΑΠΌ ΟΣ ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ
ΑΠΌ ΑΜΟ "Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ" ΣΤΗΝ ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΠΌ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΦΗ
ΑΠΌ ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "∆ΙΑΣ"
99 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (12244)
100 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (34537)
ΑΠΌ ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΤΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ
ΑΠΌ ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΣΣ - ΑΚΑ∆. ΣΚΑΚΙ ΑΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΙΟΥ
ΑΠΌ ΕΣΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΓΣ
ΑΠΌ ΑΟ "ΚΑΪΣΣΑ" ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΌ ΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΣΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
ΑΠΌ ΣΟ "ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑ" ΣΤΟΝ ΑΣ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
"ΝΕΟΙ ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ"
ΑΠΌ ΑΠΌ "ΑΙΓΛΗ" ΠΑΠΑΓΟΥ ΣΤΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ
ΑΠΌ ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
101 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (28206)
ΑΠΌ ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΓΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
102 ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (32191)
103 ΠΑΧΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ∆ΕΣΠΟΙΝΑ (27363)
ΑΠΌ ΜΦΚΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "Ο ΦΟΙΒΟΣ" ΣΤΟΝ ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΓΣ
ΑΠΌ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΟ ΑΙΓΙΟΥ
104 ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (29325)
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΕ ΟΤΕ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 2000
105 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (33978)
ΑΠΌ ΑΣΕ ΟΤΕ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 2000 ΣΤΗ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΧΑΝΙΩΝ
106 ΠΕΤΡΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (40440)
ΑΠΌ ΑΚΑ∆. ΣΚΑΚΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣ
"ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" ΠΑΤΡΩΝ
ΑΠΌ ΑΠΌ "ΚΟΤΙΝΟΣ" ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΣ
95
96
97
98
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2142)
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (38933)
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (25117)
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ ΡΟ∆ΑΝΘΗ (27926)
107 ΠΙΣΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (35366)
3
108 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (31373)
109 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (31374)
110 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (24519)
111 ΡΟΥΣΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (38046)
112 ΣΑΝ∆ΑΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (18300)
113 ΣΑΝ∆ΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (26561)
114 ΣΕΡΜΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (40974)
115 ΣΚΕΜΠΡΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ (1537)
116 ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (23412)
117 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (30469)
118 ΣΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (33568)
119
120
121
122
ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (32550)
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (10072)
ΣΤΕΛΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ (36395)
ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (35311)
123 ΣΤΕΦΑΝΙ∆Η ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ (17104)
124 ΤΑΓΙΑ∆ΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (40457)
125 ΤΕΡΖΗ ΝΕΦΕΛΗ (33295)
126 ΤΟΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ (33745)
127 ΤΣΑΚΟΥΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (20956)
128 ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΝΑ (30459)
129 ΤΣΕΚΜΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (31694)
130 ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (21761)
ΑΠΌ ΣΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΌ ΟΑΑ "ΗΡΑΚΛΕΙΟ" ΣΤΗ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ
"ΠΑΛΑΜΗ∆ΗΣ Ο ΕΥΒΟΕΥΣ"
ΑΠΌ ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΓΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΡΟ∆ΟΥ "ΙΠΠΟΤΗΣ"
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ "Ο ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ" ΣΤΟΝ ΑΟ
"ΚΥ∆ΩΝ" ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΌ ΑΟ "ΛΑΤΩ" ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΑΟ "ΚΥ∆ΩΝ"
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΌ ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ "ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ" ΣΤΟΝ ΜΣ
ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ - ΒΙΒΛ. "Ο ΦΑΡΟΣ"
ΑΠΌ ΛΕΣΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΠΌ ΣΣ - ΑΚΑ∆. ΣΚΑΚΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΟ
ΠΑΤΡΩΝ
ΑΠΌ ΕΟΑΟ ΝΙΚΑΙΑΣ "Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΣΤΟΝ ΣΟ
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
ΑΠΌ ΠΣΦ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΠΌ ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΟΣ
ΑΠΌ ΕΠΑΣ ΠΕΥΚΗΣ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" ΣΤΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤ.
ΑΠΌ ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΓΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΠΌ ΑΟ "ΚΑΪΣΣΑ" ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΣΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΠΌ ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΑΪΚΟ ΣΣ
ΑΠΌ ΑΠΌ "ΚΟΤΙΝΟΣ" ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΣΤΗ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆.
ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ "ΠΑΛΑΜΗ∆ΗΣ Ο ΕΥΒΟΕΥΣ"
ΑΠΌ ΑΟ "ΚΑΪΣΣΑ" ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΣΟ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ
ΑΠΌ ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
138 ΦΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (30619)
139 ΦΥΝΤΡΙΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (40590)
ΑΠΌ ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΣΤΟΝ ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΠΌ ΠΣΦ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΑΠΌ ΑΠΌ "ΚΟΤΙΝΟΣ" ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ
"ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ"
ΑΠΌ ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟΝ ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΠΌ ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΓΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΠΌ ΑΠΌ "ΚΟΤΙΝΟΣ" ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΣΤΗ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆.
ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ "ΠΑΛΑΜΗ∆ΗΣ Ο ΕΥΒΟΕΥΣ"
ΑΠΌ ΑΟ "ΑΠΟΛΛΩΝ" ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΠΌ ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ"
ΑΠΌ ΑΣΕ ΟΤΕ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 2000 ΣΤΗ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΧΑΝΙΩΝ
140 ΦΥΝΤΡΙΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (33977)
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΕ ΟΤΕ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 2000
141 ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (36162)
ΑΠΌ ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ "ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ" ΣΤΟΝ ΜΣ
ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ - ΒΙΒΛ. "Ο ΦΑΡΟΣ"
ΑΠΌ ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ "ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ" ΣΤΟΝ ΜΣ
ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ - ΒΙΒΛ. "Ο ΦΑΡΟΣ"
ΑΠΌ ΣΟ "ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑ" ΣΤΟΝ ΑΣ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
"ΝΕΟΙ ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ"
ΑΠΌ ΕΟΑΟ ΝΙΚΑΙΑΣ "Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΣΤΟΝ ΣΟ
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ
ΑΠΌ ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΑΠΌ ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "∆ΙΑΣ" ΣΤΟΝ ΑΟ "ΚΥ∆ΩΝ"
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΌ ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΕΕΣ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ
ΑΠΌ ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΣΣ - ΑΚΑ∆. ΣΚΑΚΙ ΑΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΙΟΥ
ΑΠΌ ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΟ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΌ ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
131 ΤΣΙΛΟΥΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (19818)
132 ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ (32207)
133
134
135
136
ΤΣΟΚΤΟΥΡΙ∆Η ΙΩΑΝΝΑ (40543)
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (35071)
ΤΣΟΥΜΠΑ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ (32529)
ΤΣΟΥΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (33733)
137 ΦΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ (41288)
142 ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΑΝΘΙΜΟΣ (26445)
143 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ (35891)
144 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (41277)
145 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (10624)
146 ΧΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ - ∆ΑΝΑΗ (26485)
147 ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (20240)
148 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (26715)
149 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (28523)
150 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (16828)
151 ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (38890)
4
152 ΧΩΜΑΤΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (23259)
153 ΨΩΜΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ (16073)
ΑΠΌ ΣΣ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΕΟΑΟ ΝΙΚΑΙΑΣ "Ο
ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ"
ΑΠΌ ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΌ "ΚΟΤΙΝΟΣ" ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ , ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1:
3 DAVID ALBERTO (44742)
4 ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝ (12844)
ΑΠΌ ΟΦ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ "Ο
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ"
ΑΠΌ ΣΟ "ΒΟΡΡΑΣ" ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΕΣΟ
"ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ" ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΟ ΚΑΪΣΣΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΌ ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "∆ΙΑΣ" ΣΤΟΝ ΕΕΣ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ
5 ΑΓΝΑΝΤΗ ∆ΑΝΑΗ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ (25699)
6 ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (26880)
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΟ ΚΑΪΣΣΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΌ ΑΟ ΚΑΪΣΣΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΕ ΟΤΕ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 2000
7 ΑΓΝΑΝΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (24579)
ΑΠΌ ΑΟ ΚΑΪΣΣΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΕ ΟΤΕ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 2000
8 Α∆ΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (33913)
ΑΠΌ ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
"ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ"
ΑΠΌ ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΑΪΚΟ ΣΣ
ΑΠΌ ΑΜΕΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ "∆ΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ" ΣΤΗ ΣΚΑΚ.
ΑΚΑ∆. ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ "Ο ΣΚΑΚΙΣΤΑΚΟΣ"
ΑΠΌ ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΑΪΚΟ ΣΣ
ΑΠΌ ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΑΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
"Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ"
ΑΠΌ ΣΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΣ
ΑΠΌ ΑΠΌ "ΠΝΕΥΜΑΘΛΟΝ" ΣΤΟΝ ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΠΌ ΑΟ "ΖΗΝΩΝ" ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΠΌ ΑΟ "ΖΗΝΩΝ" ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΠΌ ΣΟ "ΒΟΡΡΑΣ" ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ
ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ "ΒΟΡΡΑΣ"
ΑΠΌ ΜΠΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ "ΑΡΤΕΜΗ" ΣΤΟΝ ΣΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΑΠΌ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΦ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ.
ΑΚΑ∆. ΣΥΚΕΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΠΌ ΣΟ "ΒΟΡΡΑΣ" ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ
ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ "ΒΟΡΡΑΣ"
ΑΠΌ ΣΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΠΚ∆ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ "Ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ" ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ.
ΑΚΑ∆. ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ "Ο ΣΚΑΚΙΣΤΑΚΟΣ"
ΑΠΌ ΠΕΤΑ ΣΤΟΝ ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΠΌ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙ ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΘΛ. ΑΚΑ∆. ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙ ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΘΛ. ΑΚΑ∆. ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΦ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ.
ΑΚΑ∆. ΣΥΚΕΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΣ
ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ
ΑΠΌ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΦ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ.
ΑΚΑ∆. ΣΥΚΕΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΠΌ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΑΟ Κ. ΑΛΙΣΣΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΠΌ ΑΣΕ ΟΤΕ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 2000 ΣΤΟΝ ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ 2000
ΑΠΌ ΑΟ ΚΑΪΣΣΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΕ ΟΤΕ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 2000
1 ANTIC DEJAN (37977)
2 CURELARU SPIRIDON (37158)
9 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (713)
10 ΑΛΕΞΙΑ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (33641)
11 ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (4443)
12 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (10568)
13 ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΒΑΣ.-Γ. (34818)
14
15
16
17
18
ΑΝΕΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (25860)
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (40373)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (38215)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ (44912)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (3801)
19 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ (40578)
20 ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (20262)
21 ΑΣΙΑΤΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (38689)
22 ΑΤΜΑΤΣΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (34267)
23 ΒΑΪΡΙΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (41808)
24 ΒΑΛΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (11515)
25 ΒΑΦΕΙΑ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (41733)
26 ΒΑΦΕΙΑ∆ΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (41734)
27 ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ (6918)
28 ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (26751)
29 ΒΕΝΕΤΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (38568)
30 ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (26049)
31 ΒΙ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (31846)
32 ΒΡΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ (31147)
33
34
35
36
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (35122)
ΒΥΖΙΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (40587)
ΒΩΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (36145)
ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (24236)
37 ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ (11847)
38 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (26484)
ΑΠΌ ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΟ "ΖΗΝΩΝ" ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΟ ΚΑΪΣΣΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΌ ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
ΑΠΌ ΕΟΑΟ ΝΙΚΑΙΑΣ "Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΠΌ ΠΑΣ ΣΥΚΕΩΝ "Ο ΦΟΙΒΟΣ" ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆.
ΣΥΚΕΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΓΑΖΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΦ ΣΚΑΚΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
5
39 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (15970)
40 ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (37449)
41 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (37340)
42 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΕΡΜΟΦΙΛΗ (41605)
43 ΓΙΑΝΤΑΜΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (37372)
44 ΓΚΑΡΙΠΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ (43721)
45 ΓΚΙΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (40804)
46 ΓΚΛΙΑΓΙΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ (32920)
47 ΓΚΟΓΚΟΥΑ ΕΙΡΗΝΗ (40056)
48 ∆ΑΡΜΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (13190)
49 ∆ΕΡΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (24259)
50
51
52
53
54
55
56
∆ΗΜΗΤΡΟΦ ΑΘΑΝΑΣ (15151)
∆ΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (36122)
∆ΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (41118)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (20263)
ΕΡΓΑΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ (43920)
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ (28884)
ΖΕΥΓΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ (41678)
57 ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (41679)
58 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (21207)
59 ΖΩΝΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (41379)
60 ΘΕΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (42866)
61 ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ (41243)
62 ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (6492)
63 ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (18555)
64 ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (43080)
65
66
67
68
69
70
71
ΚΑΚΟΥΛΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (36801)
ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (10810)
ΚΑΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (6449)
ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (28692)
ΚΑΛΦΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (42919)
ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (99)
ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΣΟΦΙΑ (28872)
72 ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ (6095)
73 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (12083)
74 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ (14626)
75 ΚΑΡΑ∆ΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ (3462)
76
77
78
79
80
81
82
ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (21027)
ΚΑΡΤΣΙ∆ΗΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (41450)
ΚΑΡΤΣΙ∆ΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (39934)
ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (36888)
ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (33199)
ΚΑΦΕΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (30213)
ΚΕΛΙΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ (32226)
83 ΚΕΤΖΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (24307)
84 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΑΣΩΝ (41719)
ΑΠΌ ΜΠΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ "ΑΡΤΕΜΗ" ΣΤΟΝ ΣΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΑΠΌ ΑΣ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ "Ν. ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ" ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ.
ΑΚΑ∆. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΑΠΌ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ ΧΑΝ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΠΌ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΦ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ.
ΑΚΑ∆. ΣΥΚΕΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟΝ ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΠΌ ΠΑΣ ΣΥΚΕΩΝ "Ο ΦΟΙΒΟΣ" ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆.
ΣΥΚΕΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΡΟ∆ΟΥ "ΙΠΠΟΤΗΣ" ΣΤΟΝ ΣΣ ΣΥΡΟΥ
ΑΠΌ ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ "Ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ" ΣΤΟΝ ΣΟ
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ "∆ΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ"
ΑΠΌ ΣΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ" ΣΤΟΝ ΣΣ
"ΠΕΡΣΕΑΣ" ΑΡΓΟΥΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΟ ΚΑΪΣΣΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΌ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ ΧΑΝ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΕΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΠΌ ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΑΠΌ "ΠΝΕΥΜΑΘΛΟΝ" ΣΤΟΝ ΟΦ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΠΌ ΟΑΑ "ΗΡΑΚΛΕΙΟ" ΣΤΟΝ ΟΦΗ "2000"
ΑΠΌ ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" ΣΤΟΝ ΑΣΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
ΑΠΌ ΑΟ "ΛΑΤΩ" ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 2000
ΑΠΌ ΑΟ "ΛΑΤΩ" ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 2000
ΑΠΌ ΑΟ "∆ΟΞΑ" ΠΕΥΚΗΣ ΣΤΟΝ ΑΜΕΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΑΠΌ ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "∆ΙΑΣ" ΣΤΟΝ ΣΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΝΑΞ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ" ΣΤΟΝ ΣΟ Κ.
ΑΣΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΑΠΌ ΣΥΛΛΟΓΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΕ
"ΝΙΚΟΠΟΛΗ" ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΠΌ ΕΓΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ "ΝΕΟΙ
ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ"
ΑΠΌ ΣΥΛΛΟΓΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΦ
ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
2000
ΑΠΌ ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΑΪΚΟ ΣΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΟ ΚΑΪΣΣΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΌ ΑΕΚ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΌ ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΣΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΠΌ ΣΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΠΚ∆ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΠΌ ΕΣΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΓΣ
ΑΠΌ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΦ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ.
ΑΚΑ∆. ΣΥΚΕΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΠΌ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΦ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ.
ΑΚΑ∆. ΣΥΚΕΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΠΌ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ ΧΑΝ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΠΌ ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΟ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΠΌ ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "∆ΙΑΣ" ΣΤΟΝ ΑΟ ΚΡΑΝΙ∆ΙΟΥ
ΑΠΌ ΑΟ "ΖΗΝΩΝ" ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΠΌ ΑΟ "ΖΗΝΩΝ" ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΠΌ ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΤΗΝ ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΠΌ ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΤΗΝ ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΠΌ ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟΝ ΟΦ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ" ΣΤΗΝ ΠΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΠΌ ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΣ
∆ΗΜΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
6
85 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (38172)
90 ΚΟΡΛΟΤΣΙ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ (12867)
ΑΠΌ ΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "Ο
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ"
ΑΠΌ ΑΜΟ "Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ" ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΘΛ. ΑΚΑ∆.
ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣ
ΠΑΟΚ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ
ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΑΠΌ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΠΌ ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "∆ΙΑΣ" ΣΤΟΝ ΕΕΣ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ
91 ΚΟΣΜΑΣ-ΛΕΚΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (24821)
ΑΠΌ ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΑΟ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ
92 ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (41522)
ΑΠΌ ΣΟ "ΒΟΡΡΑΣ" ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ
ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ "ΒΟΡΡΑΣ"
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΕΣΘ "Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ" ΣΤΟΝ ΣΟ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΠΌ ΣΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΦΕΡΩΝ ΣΤΟΝ ΜΓΣ "ΕΘΝΙΚΟΣ"
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΠΌ ΕΓΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ "ΝΕΟΙ
ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ"
ΑΠΌ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΣ ΣΤΟΝ ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΠΌ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΣ ΣΤΟΝ ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΠΌ ΠΑΤΡΑΪΚΟ ΣΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΠΌ "ΠΝΕΥΜΑΘΛΟΝ" ΣΤΟΝ ΟΦ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΠΌ ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΠΌ ΟΣ ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣ "Ο ΑΡΗΣ" ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟΝ ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΠΌ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΣ ΣΤΟΝ ΑΜΕΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΑΠΌ ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΌ ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ "Ο ΣΚΑΚΙΣΤΑΚΟΣ" ΣΤΟΝ
ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ "∆ΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ"
ΑΠΌ ΕΣΟ "ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ" ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
86 ΚΟΚΟΖΙ∆ΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (39868)
87 ΚΟΜΣΟΥΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (23331)
88 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (39541)
89 ΚΟΝΤΟ∆ΗΜΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (44027)
93 ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (28787)
94 ΚΟΥΡΤΗ ΕΛΕΝΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ (35585)
95 ΚΟΥΤΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (44399)
96 ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (37034)
97
98
99
100
101
ΚΟΥΤΣΙ∆Η ΑΜΑΛΙΑ (33313)
ΚΟΥΤΣΙ∆ΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ (33312)
ΚΟΥΤΣΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (4251)
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (38077)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (43467)
102
103
104
105
106
107
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (24116)
ΚΩΣΤΕΛΙ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ (37371)
ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (11749)
ΛΑΖΗ ΝΙΚΗ (39102)
ΛΑΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ (39103)
ΛΕΖΓΙ∆ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ (25183)
108 ΛΕΙΒΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (41879)
109 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ (33405)
110 ΛΙΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (12475)
111 ΛΙΜΑ ΜΑΡΙΑ (23707)
112 ΛΙΟ∆ΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (25448)
113 ΛΙΟ∆ΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΜΑΡΚΟΣ (35698)
114 ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (36685)
115 ΛΙΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (40049)
116 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (14035)
117 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ (17818)
118 ΛΟΥΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (3294)
119 ΛΥΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ (36549)
120 ΛΥΡΙΝΤΖΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ (806)
121 ΜΑΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (41104)
122 ΜΑΛΑΝ∆ΡΗ ΜΑΡΙΑ (36458)
123 ΜΑΝΕΛΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (20284)
124 ΜΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ (32122)
125 ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (7419)
126 ΜΑΝΩΛΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (21645)
ΑΠΌ ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΑΪΚΟ ΣΣ
ΑΠΌ ΑΣ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ "ΝΕΟΙ ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ" ΣΤΟΝ ΣΟ
"ΒΟΡΡΑΣ" ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΟΦ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Ο
ΑΡΗΣ"
ΑΠΌ ΑΟ "ΚΥ∆ΩΝ" ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΌ ΑΟ "ΚΥ∆ΩΝ" ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΕ ΟΤΕ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 2000
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ "Ο ΣΚΑΚΙΣΤΑΚΟΣ" ΣΤΟΝ
ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ "Ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ"
ΑΠΌ ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ "∆ΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ" ΣΤΟΝ ΣΟ
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ "Ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ"
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟΝ ΑΟ ΚΑΪΣΣΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΌ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΦ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ.
ΑΚΑ∆. ΣΥΚΕΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΠΌ ΑΟ "ΠΗΓΑΣΟΣ" ΚΥΨΕΛΗΣ ΣΤΟΝ ΣΟ "ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ"
ΑΠΌ ΣΟ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΕΦΑΣ ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ "Η
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ"
ΑΠΌ ΑΟ "ΛΑΤΩ" ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΟΑΑ "ΗΡΑΚΛΕΙΟ"
ΑΠΌ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΦ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ.
ΑΚΑ∆. ΣΥΚΕΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΠΌ ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΠΌ "ΠΝΕΥΜΑΘΛΟΝ" ΣΤΟΝ ΟΦ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΠΌ ΟΑΑ "ΗΡΑΚΛΕΙΟ" ΣΤΟΝ ΑΟ "ΛΑΤΩ" ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΑΠΌ ΑΣ "Η ΠΡΟΟ∆ΟΣ" Ν. ΒΟΥΤΖΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΣΤΟΝ ΕΣ Ν.
ΜΑΚΡΗΣ
7
127 ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (5296)
128 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (38938)
129 ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ (27976)
130 ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ (28625)
131 ΜΑΡΝΤΟΓΙΑΝ ΑΡΑΡΑΤ (38686)
132 ΜΗΤΑΤΣΕΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (34931)
133 ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΣΥΜΕΩΝ (31674)
134 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (37000)
135 ΜΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (20249)
136 ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (10613)
137 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ (25994)
138 ΜΠΑΛΛΑΣ ΚΛΕΩΝ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (24983)
139 ΜΠΑΛΟΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (25867)
140 ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (11177)
141 ΜΠΑΝΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (35631)
142 ΜΠΑΡΟΥ∆ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (16930)
143 ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (38664)
144
145
146
147
ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (33520)
ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ (39573)
ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (39574)
ΜΠΑΧΑΡ-ΜΩΣΣΕ ΙΑΚΩΒ (4014)
148 ΜΠΕΖΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (36550)
149 ΜΠΕΡΚΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (37100)
150 ΜΠΕΤΣΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (35960)
151 ΜΠΕΤΣΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ (39913)
152 ΜΠΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (14088)
153 ΜΠΡΙΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1365)
154 ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ-ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΡΙΣΤ. (38058)
155 ΜΥΣΤΑΚΙ∆ΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ (11766)
156 ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (15643)
157 ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1421)
158 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ (26762)
159 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (35467)
160 ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (37482)
161 ΞΕΡΟΚΑΣΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (29088)
162 ΞΥΓΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (30165)
163 ΞΥΛΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (39838)
164 ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (28638)
165 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (20936)
166 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (4494)
167 ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (41555)
168 ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ (42998)
169 ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (41554)
ΑΠΌ ΑΟ "ΠΗΓΑΣΟΣ" ΚΥΨΕΛΗΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ
"ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ"
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΌ ΑΣΕ ΟΤΕ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 2000 ΣΤΗ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΌ ΑΟ "ΚΥ∆ΩΝ" ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΦ ΣΚΑΚΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣ Ν.
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ "ΝΕΟΙ ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ"
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ "Ο ΣΚΑΚΙΣΤΑΚΟΣ" ΣΤΟΝ
ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ "∆ΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ"
ΑΠΌ ΣΟ "ΒΟΡΡΑΣ" ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ
ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ "ΒΟΡΡΑΣ"
ΑΠΌ ΑΕΚ ΣΤΟΝ ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ "ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ"
ΑΠΌ ΠΑΤΡΑΪΚΟ ΣΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΠΌ ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ "ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ"
ΑΠΌ ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "∆ΙΑΣ" ΣΤΟΝ ΑΟ ΚΡΑΝΙ∆ΙΟΥ
ΑΠΌ ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΕΣΘ "Γ.
ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ"
ΑΠΌ ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "Ο
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ"
ΑΠΌ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΦ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ.
ΑΚΑ∆. ΣΥΚΕΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΠΌ ΑΣΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ "ΕΠΑΧΤΟΣ" ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΠΌ ΑΣ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ "ΝΕΟΙ ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ" ΣΤΗΝ ΑΕ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΕΣΘ "Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ" ΣΤΗ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆.
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ "ΒΟΡΡΑΣ"
ΑΠΌ ΣΟ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΠΌ ΣΟ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΠΌ ΣΟ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΠΌ ΑΣ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ "ΝΕΟΙ ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ" ΣΤΟΝ ΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Ο ΑΡΗΣ"
ΑΠΌ ΣΟ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΕΦΑΣ ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ "Η
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ"
ΑΠΌ ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΓΣ ΣΤΟΝ ΠΣ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΣ
ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΣ
ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ
ΑΠΌ ΟΦ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟΝ ΑΟ "ΚΥ∆ΩΝ" ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΌ ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΠΌ ΟΦΗ "2000" ΣΤΟΝ ΟΦΗ
ΑΠΌ ΠΑΣ ΣΥΚΕΩΝ "Ο ΦΟΙΒΟΣ" ΣΤΟΝ ΠΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
∆ΕΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ" ΣΤΗΝ ΠΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΠΌ ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΣ ΣΤΗΝ ΑΕΚ
ΑΠΌ ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΑΠΌ ΑΟ "∆ΟΞΑ" ΠΕΥΚΗΣ ΣΤΟΝ ΑΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΠΌ ΟΦ ΣΚΑΚΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΌ ΣΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ "ΤΡ. ΣΙΑΠΕΡΑΣ" ΣΤΟ ∆ΚΠ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΠΌ ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΟ "ΛΑΤΩ" ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΠΌ ΣΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ" ΣΤΟΝ ΣΣ
"ΠΕΡΣΕΑΣ" ΑΡΓΟΥΣ
ΑΠΌ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
"ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ"
ΑΠΌ ΟΦΗ ΣΤΟΝ ΣΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΒΟΡΡΑΣ" ΣΤΟΝ ΕΣΟ
ΠΑΠΑΦΗ "ΧΡΟΝΙΚΟΝ"
ΑΠΌ ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
8
170 ΠΑΝΤΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (178)
171 ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (9963)
172 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (9418)
173 ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (38933)
174 ΠΑΠΑ∆ΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (39005)
175 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (32566)
176 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (33382)
177 ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ (36058)
178 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (980)
179 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ∆ΑΝΑΗ (39324)
ΑΠΌ ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΜΕΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟΝ ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΠΌ ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΟ ΚΑΪΣΣΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΌ ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ "ΑΣΠΡΟΣ
ΠΥΡΓΟΣ"
ΑΠΌ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΦ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ.
ΑΚΑ∆. ΣΥΚΕΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΠΌ ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
ΑΠΌ ΟΑΑ "ΗΡΑΚΛΕΙΟ" ΣΤΟΝ ΑΟ "ΛΑΤΩ" ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
183 ΠΑΠΙ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (40705)
184 ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (26095)
ΑΠΌ ΑΕΚ ΣΤΟΝ ΜΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "Ο
ΦΑΡΟΣ"
ΑΠΌ ΑΕΚ ΣΤΟΝ ΜΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "Ο
ΦΑΡΟΣ"
ΑΠΌ ΣΣ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣ "Ο ΑΡΗΣ"
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ "ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ" ΣΤΟΝ ΣΟ
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ "∆ΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ"
ΑΠΌ ΟΑΑ "ΗΡΑΚΛΕΙΟ" ΣΤΟΝ ΟΦΗ
ΑΠΌ ΑΟ ΚΑΪΣΣΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΕ ΟΤΕ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 2000
185 ΠΑΣΑΚΑΛΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (42420)
186 ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (30570)
ΑΠΌ ΣΟ ΦΕΡΩΝ ΣΤΟΝ ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΠΌ ΕΣΟ "ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ" ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
180 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (36655)
181 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (29538)
182 ΠΑΠΑΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (40052)
187
188
189
190
ΠΑΥΛΟΥ∆ΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (42383)
ΠΑΥΛΟΥ∆ΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (39022)
ΠΑΥΛΟΥ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (42382)
ΠΕΠΑ ΕΡΣΗ (36135)
191 ΠΕΠΑ ΜΑΡΙΟ (36136)
192 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (33978)
193 ΠΕΤΡΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (40440)
194 ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (40192)
195 ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (23766)
196 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (37494)
197 ΠΟΤΟΥΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ (43684)
198 ΠΟΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (43685)
199 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (30885)
200 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (32077)
201 ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (22280)
202
203
204
205
206
207
208
209
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (39391)
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (41494)
ΡΟΥΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (35865)
ΣΑΜΨΩΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (43740)
ΣΑΝ∆ΑΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (18300)
ΣΑΡΙ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (39222)
ΣΑΡΙ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (39223)
ΣΒΕΡΚΟΥΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ (16388)
210 ΣΓΟΥΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ (39597)
211 ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (41457)
212 ΣΙΩΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (31736)
213 ΣΙΩΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (44391)
214 ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (23708)
215 ΣΟΡΕΝΣΕΝ ΦΑΙ∆ΩΝ (39297)
216 ΣΟΥΡΓΚΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (26146)
217 ΣΠΗΛΙΑ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (32592)
ΑΠΌ ΟΦ ΣΚΑΚΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΌ ΑΟ "ΚΥ∆ΩΝ" ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΌ ΟΦ ΣΚΑΚΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΌ ΓΣ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ
"∆ΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ"
ΑΠΌ ΓΣ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ
"ΣΚΑΚΙΣΤΑΚΟΣ"
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΟ ΚΑΪΣΣΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΌ ΑΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΠΌ ΑΟ "ΠΡΩΤΕΥΣ" ΣΤΟΝ ΑΜΕΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΑΠΌ ΣΣ - ΑΚΑ∆. ΣΚΑΚΙ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΕΣΘ "Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ" ΣΤΟΝ ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΠΌ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΘΛ. ΑΚΑ∆. ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ
ΑΜΟ "Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ"
ΑΠΌ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΘΛ. ΑΚΑ∆. ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ
ΑΜΟ "Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ"
ΑΠΌ ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΓΣ
ΑΠΌ ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΓΣ
ΑΠΌ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΦ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ.
ΑΚΑ∆. ΣΥΚΕΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΠΌ ΣΕ ΒΟΛΟΥ ΣΤΟΝ ΣΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΌ ΣΕ ΒΟΛΟΥ ΣΤΟΝ ΣΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΌ ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΑΠΌ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΛΑΓΥΝΩΝ
ΑΠΌ ΑΟ "ΚΥ∆ΩΝ" ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΌ ΤΟΝ ΣΟ "ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑ" ΣΤΟΝ ΟΑΑ "ΗΡΑΚΛΕΙΟ"
ΑΠΌ ΤΟΝ ΣΟ "ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑ" ΣΤΟΝ ΟΑΑ "ΗΡΑΚΛΕΙΟ"
ΑΠΌ ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
"ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ"
ΑΠΌ ΣΟ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ ΣΤΟΝ ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΑΠΌ ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΒΟΡΡΑΣ" ΣΤΟΝ ΣΟ
ΛΑΓΥΝΩΝ
ΑΠΌ ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΠΌ ΠΑΣ ΣΥΚΕΩΝ "Ο ΦΟΙΒΟΣ" ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆.
ΣΥΚΕΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΠΌ ΟΦ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΕΣΘ "Γ.
ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ"
ΑΠΌ ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΑΠΌ ΟΦ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟΝ ΟΑΑ "ΗΡΑΚΛΕΙΟ"
ΑΠΌ ΠΑΤΡΑΪΚΟ ΣΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ
9
218 ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (26153)
219 ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (23412)
220 ΣΤΑΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ (41963)
221 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (32163)
222 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ (39973)
223 ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (11565)
224 ΣΥΝΕΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ (34476)
225 ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ (27997)
226 ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (15756)
227 ΤΖΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ (38087)
228 ΤΖΗΚΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (42131)
229 ΤΖΟΒΑΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ (43314)
230 ΤΖΟΒΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ (41634)
231 ΤΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (31361)
232 ΤΟΜΑΡΑ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ (44551)
233 ΤΟΜΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ (44552)
234 ΤΟΥΡΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (26635)
235 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (40353)
236 ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (37709)
237 ΤΣΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ (44593)
238 ΤΣΑΜΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (41523)
239 ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (41007)
240 ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (44335)
241 ΤΣΙΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (43265)
242 ΤΣΙΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (5447)
243 ΤΣΙΝΤΣΑΡ ΖΟΡΑΝ (16876)
244
245
246
247
248
249
ΤΣΙΡΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (36399)
ΤΣΙΡΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (31257)
ΤΣΟΜΠΑΝΕΛΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (35091)
ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (42166)
ΦΑΛΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (29730)
ΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (36693)
250 ΦΑΧΟΥΡΙ ΝΙ∆ΑΛ (25585)
251 ΦΕΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (19378)
252 ΦΕΡΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (40666)
253 ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (25112)
254 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (20324)
255
256
257
258
259
ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ (23626)
ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (23627)
ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (8022)
ΦΡΟΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (10321)
ΦΥΝΤΡΙΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (33977)
ΑΠΌ ΟΑΑ "ΗΡΑΚΛΕΙΟ" ΣΤΟΝ ΑΣ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ "ΝΕΟΙ
ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ"
ΑΠΌ ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΟ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ
ΑΠΌ ΟΦΗ ΣΤΟΝ ΟΦΗ "2000"
ΑΠΌ ΟΣ ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ
ΑΠΌ ΠΑΤΡΑΪΚΟ ΣΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΠΌ ΛΕΣΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΟΦΗ
ΑΠΌ ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΟΝ ΕΕΦΑΣ ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ "Η
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ"
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΣΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΠΌ ΑΟ "ΛΑΤΩ" ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 2000
ΑΠΌ ΑΟ "ΛΑΤΩ" ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 2000
ΑΠΌ ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ "∆ΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ" ΣΤΗΝ ΑΕ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΠΌ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ ΧΑΝ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΠΌ ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΗ ΧΑΝ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΠΌ ΑΠΌ "ΚΟΤΙΝΟΣ" ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΠΌ ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΠΌ ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΠΌ ΣΟ "ΒΟΡΡΑΣ" ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ
ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ "ΒΟΡΡΑΣ"
ΑΠΌ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΦ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ.
ΑΚΑ∆. ΣΥΚΕΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ "Ο ΣΚΑΚΙΣΤΑΚΟΣ" ΣΤΟΝ
ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ "∆ΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ"
ΑΠΌ ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΠΌ ΣΟ "ΒΟΡΡΑΣ" ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ
ΜΑΠΟ "ΚΕΡΑΥΝΟΣ" ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΣΕ ΒΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΠΌ ΣΕ ΒΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΕΣΘ "Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ"
ΑΠΌ ΜΓΣ "ΕΘΝΙΚΟΣ" ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ.
ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΠΌ ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΗ ΧΑΝ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΠΌ ΜΑΠΟ "ΚΕΡΑΥΝΟΣ" ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΣΑΚ
"∆ΕΛΑΣΑΛ"
ΑΠΌ "ΠΝΕΥΜΑΘΛΟΝ" ΣΤΟΝ ΟΦ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΠΌ "ΠΝΕΥΜΑΘΛΟΝ" ΣΤΟΝ ΟΦ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΟ ΚΑΪΣΣΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΌ ΑΟ ΚΑΪΣΣΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΣΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ "Ο ΣΚΑΚΙΣΤΑΚΟΣ" ΣΤΟΝ
ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ "∆ΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ"
ΑΠΌ ΑΠΌ "ΚΟΤΙΝΟΣ" ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΟΦΗ "2000"
ΑΠΌ ΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΣΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
ΑΠΌ ΑΕ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΣΤΟΝ ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"
ΑΠΌ ΑΟ "ΚΥ∆ΩΝ" ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΦ ΣΚΑΚΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΌ ΑΣΕ ΟΤΕ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 2000 ΣΤΟΝ ΑΟ ΚΑΪΣΣΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΌ ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΦΗ "2000"
ΑΠΌ ΑΠΌ "ΚΟΤΙΝΟΣ" ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΟΦΗ "2000"
ΑΠΌ ΟΦΗ ΣΤΟΝ ΟΦΗ "2000"
ΑΠΌ ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΡΟ∆ΟΥ "ΙΠΠΟΤΗΣ"
ΑΠΌ ΑΣΕ ΟΤΕ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 2000 ΣΤΟΝ ΑΟ ΚΑΪΣΣΑ ΧΑΝΙΩΝ
260 ΧΑ∆ΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (32219)
261 ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (32228)
ΑΠΌ ΟΦ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΠΌ ΟΑΑ "ΗΡΑΚΛΕΙΟ" ΣΤΟΝ ΑΟ "ΛΑΤΩ" ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
262 ΧΑΛΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (32161)
ΑΠΌ ΟΑΑ "ΗΡΑΚΛΕΙΟ" ΣΤΟΝ ΟΦΗ "2000"
10
263 ΧΑΛΚΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (12741)
264 ΧΑΜΠΙΜΠ ΝΙΚΟΛΕΤΑ (44128)
265 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (41277)
266
267
268
269
ΧΑΡΠΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ (13208)
ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (24941)
ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (24939)
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (12528)
270 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ (27487)
271 ΧΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (3540)
272 ΧΟΜΠΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (43042)
273 ΧΟΥΧΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (33109)
274 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ (24807)
275 ΨΩΜΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ (16073)
ΑΠΌ ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΟΑΟ ΝΙΚΑΙΑΣ "Ο
ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ"
ΑΠΌ ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΕΣΘ "Γ.
ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ"
ΑΠΌ ΣΟ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ ΣΤΟΝ ΕΟΑΟ ΝΙΚΑΙΑΣ "Ο
ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ"
ΑΠΌ ΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΠΌ "ΠΝΕΥΜΑΘΛΟΝ" ΣΤΟΝ ΠΑΣ ΣΥΚΕΩΝ "Ο ΦΟΙΒΟΣ"
ΑΠΌ "ΠΝΕΥΜΑΘΛΟΝ" ΣΤΟΝ ΠΑΣ ΣΥΚΕΩΝ "Ο ΦΟΙΒΟΣ"
ΑΠΌ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΦ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ.
ΑΚΑ∆. ΣΥΚΕΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΦΓΤ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟΝ ΟΦ ΣΚΑΚΙΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ
ΣΥΚΕΩΝ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΠΌ ΑΟ ΚΑΪΣΣΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΕ ΟΤΕ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 2000
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΣ
ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ
ΑΠΌ ΟΦ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΠΌ ΑΠΌ "ΚΟΤΙΝΟΣ" ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄, ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
1 SVETUSHKIN DMITRY (25984)
2 ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (10921)
3 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ (24193)
4 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (24192)
5 ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ (8235)
6 ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (44780)
7 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (33552)
8 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (34441)
9 ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ (724)
10 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ (36797)
11 ΒΙΑΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (36113)
12 ΓΑΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (782)
13 ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (20415)
14 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΣΟΦΙΑ (39425)
15 ΓΙΑΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (26507)
16 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (33383)
17 ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒ ΚΡΟΥΜ (13852)
18 ΓΛΥΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (20409)
19 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (4111)
20 ΓΡΑΦΑΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ (34970)
21 ΓΡΗΓΟΡΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (35921)
22 ∆ΑΓΚΩΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (39749)
23 ∆ΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗ (35024)
24 ∆ΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (35025)
25 ∆ΑΜΗΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (30168)
26 ∆ΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (34142)
ΑΠΌ ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΟΣ
ΑΠΌ ΑΣ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ "ΝΕΟΙ ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ" ΣΤΟΝ ΣΟ
"ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑ"
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΓΑΖΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΠΌ ΕΣΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΤΗ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΓΑΖΙΟΥ
ΑΠΌ ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΤΤ. ΣΤΗΝ ΣΕ "ΝΙΚΟΠΟΛΗ"
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΠΌ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΣ ΣΤΟΝ ΑΠΌ "ΚΟΤΙΝΟΣ" ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΑΠΌ ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ "ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ" ΣΤΟΝ ΑΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΠΌ ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟΝ ΟΦ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ "ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ" ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΠΌ ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "∆ΙΑΣ" ΣΤΟΝ ΕΟΑΟ ΝΙΚΑΙΑΣ "Ο
ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ"
ΑΠΌ ∆ΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΠΌ ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΠΌ ΣΟ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΟΑΟ ΝΙΚΑΙΑΣ "Ο
ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ"
ΑΠΌ ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" ΣΤΟΝ ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΠΌ ΜΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "Ο ΦΑΡΟΣ"
ΣΤΟΝ ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ "ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ"
ΑΠΌ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΦ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ
ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΓΣ
ΑΠΌ ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΣΤΗ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
"ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ"
ΑΠΌ ΑΟ "ΠΗΓΑΣΟΣ" ΚΥΨΕΛΗΣ ΣΤΟΝ ΑΟ "ΑΕΤΟΣ"
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΠΌ ΑΣ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ "ΝΕΟΙ ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ" ΣΤΟΝ ΟΑΑ
"ΗΡΑΚΛΕΙΟ"
ΑΠΌ ΕΟΑΟ ΝΙΚΑΙΑΣ "Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΣΤΟΝ ΦΟ ΝΕΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤ. - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΠΌ ΣΟ ΣΑΧ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΕΗ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΣΟ "ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑ" ΣΤΟΝ ΑΣ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
"ΝΕΟΙ ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ"
ΑΠΌ ∆ΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΣΤΗ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
"ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ"
ΑΠΌ ∆ΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΠΌ ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΣ
ΑΠΌ ΠΑΣ Ε∆ΕΣΣΑΙΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ 8Χ8 ΣΤΟΝ ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ
"ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ"
11
27 ∆ΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (1441)
28 ∆ΗΜΑΝΟΥ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (40792)
29 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (7468)
30
31
32
33
∆ΟΥΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ (28069)
∆ΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ (30875)
∆ΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (26407)
∆ΡΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ (29960)
34 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΟΣ (34287)
35 ΖΕΜΑΝΑΪ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΚΤΩΡ (30651)
36 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (8735)
37 ΗΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (40761)
ΑΠΌ ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ"
ΑΠΌ ΑΜΕΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΠΌ ΣΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ "Ο ΛΕΒΑ∆ΟΣ" ΣΤΟΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ
ΚΥΚΛΟ ΙΛΙΟΥ
ΑΠΌ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΠΌ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΠΌ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΓΑΖΙΟΥ
ΑΠΌ ΣΣ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΕΟΑΟ ΝΙΚΑΙΑΣ "Ο
ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ"
ΑΠΌ ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΣΟ "ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ" ΠΟΛΙΧΝΗΣ
40 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (40636)
ΑΠΌ ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΠΌ ΜΦΚΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "Ο ΦΟΙΒΟΣ" ΣΤΗΝ ΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ "ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ" ΣΤΗΝ ΠΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΠΌ ΑΜΕΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
"∆ΙΑΣ"
ΑΠΌ ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤ.-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΟ
ΠΕΥΚΗΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΕ ΟΤΕ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 2000
41 ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (40458)
ΑΠΌ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΣ ΣΤΟΝ ΑΠΌ "ΚΟΤΙΝΟΣ" ΧΟΛΑΡΓΟΥ
42 ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (43009)
43 ΚΑΠΡΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (36567)
44 ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (22723)
ΑΠΌ ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΦΗ "2000"
ΑΠΌ ΣΟ ΑΣΤΡΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΑΠΌ ΑΟ "ΖΗΝΩΝ" ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΣΤΟΝ ΜΦΚΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "Ο
ΦΟΙΒΟΣ"
ΑΠΌ ΣΑΚ "∆ΕΛΑΣΑΛ" ΣΤΗ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΣΥΚΕΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΠΌ ΑΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΟ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "∆ΙΑΣ"
ΑΠΌ ΟΣ ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ
ΑΠΌ ΑΟ "ΖΗΝΩΝ" ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΣΤΟΝ ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΑΠΌ ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ "Ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ" ΣΤΟΝ ΣΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΣ
ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ
ΑΠΌ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΠΌ ∆ΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ"
ΑΠΌ ΑΣ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ "ΝΕΟΙ ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ" ΣΤΟΝ ΣΟ
"ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑ"
ΑΠΌ ΑΟ "ΖΗΝΩΝ" ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΣΤΟΝ ΣΟ "ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ"
ΑΠΌ ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
"ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ"
ΑΠΌ ΑΣ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ "ΝΕΟΙ ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ" ΣΤΟΝ ΟΑΑ
"ΗΡΑΚΛΕΙΟ"
ΑΠΌ ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "∆ΙΑΣ" ΣΤΗΝ ΕΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΠΌ ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ
ΑΠΌ ΑΣ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ "ΝΕΟΙ ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ" ΣΤΟΝ ΟΑΑ
"ΗΡΑΚΛΕΙΟ"
ΑΠΌ ΑΠΌ "ΑΙΓΛΗ" ΠΑΠΑΓΟΥ ΣΤΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ
ΑΠΌ ΑΠΌ "ΑΙΓΛΗ" ΠΑΠΑΓΟΥ ΣΤΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ
ΑΠΌ ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟ ΘΙΝΑΛΙΟ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ
ΑΠΌ ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΑΑ "ΗΡΑΚΛΕΙΟ"
ΑΠΌ ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΤΟΝ ΑΟ "ΛΑΤΩ" ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΠΌ ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΠΌ ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΠΌ ΣΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟΝ ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΤΟΝ ΟΑΑ "ΗΡΑΚΛΕΙΟ"
38 ΙΓΝΑΤΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (12882)
39 ΚΑΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (41206)
45 ΚΑΡΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (34811)
46 ΚΑΡΤΕΡΗ ΟΛΓΑ (14698)
47 ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (39348)
48 ΚΑΤΣΑΡΑΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (4968)
49 ΚΑΤΣΙ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ (37708)
50 ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (21322)
51 ΚΕΣΙ∆ΗΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ (27857)
52 ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (5466)
53 ΚΛΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (8397)
54 ΚΟΕΡΑΝΤ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (537)
55 ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ (35165)
56 ΚΟΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (24872)
57 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (38271)
58 ΚΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (8402)
59 ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΕΥΡΥΚΛΗΣ (13118)
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
ΚΟΥΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ (37001)
ΚΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (32991)
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (40197)
ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (39852)
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ (27088)
ΚΥΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (19052)
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (34836)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (20321)
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (24337)
ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (4411)
70 ΛΑΣΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (35607)
71 ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (31701)
72 ΛΙΑΠΗ - ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΕΙΡΗΝΗ (31828)
73 ΜΑΚΚΑ ΙΟΥΛΙΑ (16041)
ΑΠΌ ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΤΟΝ ΑΜΕΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΑΠΌ ΕΟΑΟ "Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΟ
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ
ΑΠΌ ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΤΗΝ ΕΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΠΌ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΣ ΣΤΟΝ ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
12
74 ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (24824)
75 ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ -ΥΒΟΝΗ (15546)
76 ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (808)
77 ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (13224)
78
79
80
81
ΜΑΣΤΡΑΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (32366)
ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (6787)
ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (22087)
ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (26194)
82 ΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (24512)
83
84
85
86
87
88
ΜΗΤΡΑΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (6108)
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (13533)
ΜΠΑΡ∆ΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (34964)
ΜΠΑΡΜΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ (23125)
ΜΠΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (9244)
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (40780)
89 ΝΕΜΤΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (30422)
90 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (11284)
91 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΑΝΑΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (13670)
92 ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (38951)
93 ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (33158)
94 ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (24069)
95 ΟΥΜΟΥΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (39925)
96 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (39705)
97 ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (35608)
98 ΠΑΜΠΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (20693)
99 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (17390)
100
101
102
103
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (26683)
ΠΑΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (16246)
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2142)
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (12244)
104 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (29618)
105 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΑΣ (31213)
106 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (34537)
107 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (28206)
108
109
110
111
ΠΑΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (36774)
ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (32191)
ΠΑΧΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ∆ΕΣΠΟΙΝΑ (27363)
ΠΕΪΚΟΣ ΡΑΦΑΗΛ (45031)
112 ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ (35699)
113 ΠΕΤΣΕΤΙ∆Η ΜΑΡΙΑ (11288)
114 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (31373)
115 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (31374)
116 ΡΗΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (44772)
117 ΡΟΥΣΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (38046)
118 ΡΩΜΑΝΟΣ ΘΟ∆ΩΡΟΣ (23721)
119 ΣΑΛΑΧΙ∆ΟΥ ΡΕΒΕΚΑ (32581)
120 ΣΑΜΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (34286)
121 ΣΑΝ∆ΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (26561)
ΑΠΌ ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ "ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ" ΣΤΟΝ ΣΟ
ΙΚΑΡΙΑΣ "ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ"
ΑΠΌ ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ
ΑΠΌ ΟΦΗ ΣΤΟΝ ΣΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΑΠΌ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"
ΑΠΌ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΦ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΟΦΗ
ΑΠΌ ΣΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΑ "ΗΡΑΚΛΕΙΟ"
ΑΠΌ ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΟ "ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ" ΄89
ΑΠΌ ΑΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΑΠΌ ΛΕΣΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΘΙΝΑΛΙΟ
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ
ΑΠΌ ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΑΠΌ ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΑΠΌ ∆ΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΌ ΟΦΗ ΣΤΟΝ ΑΟ "ΛΑΤΩ" ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤ. ΣΤΟΝ
ΣΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
ΑΠΌ ΕΟΑΟ ΝΙΚΑΙΑΣ "Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΣΤΟΝ ΑΟ
∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΜΕΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΑΠΌ ΑΟ "ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ" ΄89 ΣΤΟΝ ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΠΌ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΣ ΣΤΟΝ ΑΠΌ "ΚΟΤΙΝΟΣ" ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΑΠΌ ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ
ΑΠΌ ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΓΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΠΌ ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΟ "ΠΗΓΑΣΟΣ" ΚΥΨΕΛΗΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΤΟΝ ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΠΌ ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΜΟ "Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ"
ΑΠΌ ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "∆ΙΑΣ" ΣΤΟΝ ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΠΌ ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΓΣ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΠΌ ΑΟ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΑΠΌ ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΓΣ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟΝ ΑΠΌ "ΑΙΓΛΗ" ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΠΌ ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
"ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ"
ΑΠΌ ΕΣΟ "ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ" ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΣΤΟΝ ΣΟ "ΒΟΡΡΑΣ"
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ
"ΠΑΛΑΜΗ∆ΗΣ Ο ΕΥΒΟΕΥΣ"
ΑΠΌ ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΓΣ
ΑΠΌ ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΗ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΠΌ ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΓΣ ΣΤΟΝ ΜΦΚΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "Ο ΦΟΙΒΟΣ"
ΑΠΌ ΑΣΟ ΑΙΓΙΟΥ ΣΤΗ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΠΌ ΣΟ ΛΑΓΥΝΩΝ ΣΤΟΝ ΣΟ "ΒΟΡΡΑΣ" ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΑΣΕ ΟΤΕ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 2000 ΣΤΟΝ ΑΟ ΚΑΪΣΣΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤ. ΣΤΟΝ
ΠΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ "ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ" ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΠΌ ΣΟ ΡΟ∆ΟΥ "ΙΠΠΟΤΗΣ" ΣΤΗΝ ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ" ΣΤΗ
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ
ΑΠΌ ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΠΌ ΑΟ "ΚΥ∆ΩΝ" ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΟ "ΛΑΤΩ" ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
13
122 ΣΕΡΜΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (40974)
123
124
125
126
127
128
129
130
ΣΚΑΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (25866)
ΣΚΕΜΠΡΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ (1537)
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ (2384)
ΣΤΑΜΙ∆ΗΣ ∆ΑΝΙΗΛ (28529)
ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (32550)
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (10072)
ΣΤΕΛΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ (36395)
ΣΤΕΦΑΝ ΒΙΚΤΩΡ (35867)
131
132
133
134
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ (39673)
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ (36880)
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (11329)
ΤΖΗΜΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (45032)
135 ΤΖΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (7553)
136 ΤΟΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ (33745)
137
138
139
140
ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (31844)
ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΝΑ (30459)
ΤΣΕΚΜΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (31694)
ΤΣΙΛΟΥΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (19818)
141 ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ (32207)
142 ΦΙΛΙΠΠΑΣ - ΝΤΕΚΟΥΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ (29417)
143 ΦΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ (41288)
144 ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (36162)
145 ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΑΝΘΙΜΟΣ (26445)
146 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (10624)
147 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (24274)
148 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (28523)
149 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (29292)
150 ΧΩΜΑΤΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (23259)
ΑΠΌ ΜΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "Ο ΦΑΡΟΣ"
ΣΤΟΝ ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ "ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ"
ΑΠΌ ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΟ "ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ" ΄89
ΑΠΌ ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ
ΑΠΌ ΑΣΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΜΕΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΑΠΌ "ΠΝΕΥΜΑΘΛΟΝ" ΣΤΟΝ ΑΣ "Ο ΑΡΗΣ" ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΑΠΌ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΟΣ ΣΤΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ
ΑΠΌ ΠΑΣ Ε∆ΕΣΣΑΙΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ 8Χ8 ΣΤΟΝ ΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΠΌ ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΓΣ
ΑΠΌ ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΛΑΓΥΝΩΝ ΣΤΟΝ ΣΟ "ΒΟΡΡΑΣ" ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ "ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ" ΣΤΟΝ ΑΜΕΣ Ν.
ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ "ΠΑΛΑΜΗ∆ΗΣ Ο ΕΥΒΟΕΥΣ"
ΣΤΟΝ ΑΠΌ "ΚΟΤΙΝΟΣ" ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΑΠΌ ΣΟ ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΌ ΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΠΌ ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΟΝ ΜΓΣ "ΕΘΝΙΚΟΣ" ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΑΠΌ ΠΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΟ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ "ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ" ΣΤΟΝ ΑΠΌ
"ΚΟΤΙΝΟΣ" ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΑΠΌ ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΠΌ ΑΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΑΠΌ ΜΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "Ο ΦΑΡΟΣ"
ΣΤΟΝ ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ "ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ"
ΑΠΌ ΜΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "Ο ΦΑΡΟΣ"
ΣΤΟΝ ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ "ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ"
ΑΠΌ ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΑΠΌ ΕΟΑΟ ΝΙΚΑΙΑΣ "Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΣΤΟΝ ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ
ΑΠΌ ΣΣ - ΑΚΑ∆. ΣΚΑΚΙ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΠΌ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"
ΑΠΌ ΕΟΑΟ ΝΙΚΑΙΑΣ "Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΣΤΟΝ ΜΑΣ
"ΓΑΛΑΞΙΑΣ" ∆ΡΑΜΑΣ
ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄, ΑΡΘΡΟ 10
1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ (11062)
2 ΒΑΛΑΓΚΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (6420)
3 ΒΕΡΟΥΧΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (14877)
4 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (24817)
5 ΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (30537)
6 ∆ΑΓΚΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (14003)
7 ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (31285)
8 ∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (26318)
9 ∆ΡΙΤΣΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ (5521)
10 ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (31748)
11 ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (9040)
12 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (9521)
13 ΚΟΚΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (34622)
14 ΚΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (36692)
ΑΠΌ ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" ΣΤΟΝ ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤ. ΣΤΟΝ ΑΟ
ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ
ΑΠΌ ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΣΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΓΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΠΌ ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΕΗ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΕΣΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΣΑΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΣ
ΑΠΌ ΑΟ "ΛΑΤΩ" ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 2000
ΑΠΌ ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤ.-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΟ
ΠΕΥΚΗΣ
ΑΠΌ ΑΜΟ "Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ" ΣΤΟΝ ΣΟ ΣΑΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΣ
ΑΠΌ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΟΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΠΌ ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ "ΝΕΟΙ
ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ"
ΑΠΌ ΑΟ "∆ΟΞΑ" ΠΕΥΚΗΣ ΣΤΟΝ ΣΟ Υ∆ΡΑΣ
ΑΠΌ ΣΚΠ ΦΥΛΗΣ ΣΤΟΝ ΣΟ Υ∆ΡΑΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ "∆ΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ" ΣΤΟΝ ΓΣ
ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ
14
15 ΚΟΥΤΖΑΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ (18395)
16 ΚΟΥΤΣΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (11454)
17 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (27166)
18 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ (20918)
19 ΚΩΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (26604)
20 ΛΑΜΠΑ∆ΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (23526)
21 ΛΕΒΕΝΤΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (31464)
22 ΛΕΥΪΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (8679)
23 ΜΑΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (25334)
24 ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (28183)
25 ΜΠΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (28106)
26 ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (27286)
27 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (4556)
28 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000)
29
30
31
32
33
34
ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (5016)
ΠΑΠΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (34)
ΣΑΤΣΛΗ ΑΝΘΟΥΣΑ (35933)
ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (20828)
ΣΟΛΩΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (4669)
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ (24256)
ΑΠΌ ΚΕΟ ΣΤΟΝ ΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΥΠΟ
ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΌΤΙ Ο ΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΣΟ ΚΑΤΆ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ∆Σ ΤΗΣ ΕΣΟ
ΑΠΌ ΑΠΌ "ΚΟΤΙΝΟΣ" ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΣΤΟ ∆ΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΠΌ ΠΣΣ ΑΝΑΚΑΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟ ΟΣ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΠΌ ΠΣΣ ΑΝΑΚΑΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟ ΟΣ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΠΌ ΑΟ "ΛΑΤΩ" ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 2000
ΑΠΌ ΑΣ ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ∆ΡΑΜΑΣ
ΑΠΌ ΑΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΠΕΛΟΠΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΑΪΚΟ
ΣΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΜΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "Ο ΦΑΡΟΣ"
ΑΠΌ ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΕΗ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΓΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΠΌ ΣΟ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ ΣΤΟΝ ΣΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΑΠΌ ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "Ο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ" ΣΤΗΝ ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΠΌ ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ "ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΠΑΣ
ΠΕΥΚΗΣ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ"
ΑΠΌ ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΣΤΟΝ ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΑΠΌ ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΣ
ΑΠΌ ΠΑΣ ΛΑΓΚΑ∆Α ΣΤΟΝ ΣΟ ΣΑΧ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΕΕΣ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ ΣΤΟΝ ΣΟ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ
ΑΠΌ ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΠΌ ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΣΤΟΝ ΟΑΑ "ΗΡΑΚΛΕΙΟ"
35 ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (27988)
ΑΠΌ ΟΦΗ "2000" ΣΤΟΝ ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2000
36 ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (8383)
37 ΣΥΦΑΝΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (28435)
38 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (15435)
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΚΥΚΛΟ ΙΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΠΌ ΑΟ "ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ" ΄89 ΣΤΟΝ ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
ΑΠΌ ΑΟ "ΛΑΤΩ" ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 2000
ΑΠΌ ΑΟ "ΛΑΤΩ" ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 2000
ΑΠΌ ΑΣΑΕ ΣΤΟΝ ΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΌΤΙ Ο ΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ
ΕΣΟ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝ
ΛΟΓΩ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ∆Σ ΤΗΣ ΕΣΟ
ΑΠΌ ΑΣΑΕ ΣΤΟΝ ΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΌΤΙ Ο ΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ
ΕΣΟ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝ
ΛΟΓΩ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ∆Σ ΤΗΣ ΕΣΟ
ΑΠΌ ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΣΑΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΠΌ ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
39 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (15444)
40 ΤΖΙΡΑΚΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ (42574)
41 ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ (42573)
42 ΦΕΛΟΥΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (496)
43 ΦΕΡΕΣΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (12777)
44 ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (41421)
45 ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙ∆Η ΚΥΡΙΑΚΗ (36842)
46 ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (20623)
47 ΧΥΤΙΡΟΓΛΟΥ-ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (42578)
ΑΠΌ ΑΟ "ΛΑΤΩ" ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 2000
ΑΠΌ ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΣΟ ΣΑΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΣ
ΑΠΌ ΑΣΑΕ ΣΤΟΝ ΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΌΤΙ Ο ΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ
ΕΣΟ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝ
ΛΟΓΩ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ∆Σ ΤΗΣ ΕΣΟ
ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄, ΑΡΘΡΟ 11, ΠΕΡ. 1
1 ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ - ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΞΑΚΟΥΣΤΗ (4646)
ΑΠΌ ΜΓΣ "ΕΘΝΙΚΟΣ" ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ.
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ
15
2
3
4
5
ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (4510)
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (13655)
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (3843)
ΚΑΒΟΥΡΙ∆ΗΣ - ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (19849)
6 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2808)
7 ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (7990)
8 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (132)
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΚΥΚΛΟ ΙΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΟ ΡΙΘΥΜΝΑ
ΑΠΌ ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΑΟ "ΖΗΝΩΝ" ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ
ΑΠΌ ΣΦΓΤ ∆ΡΑΜΑΣ ΣΤΟΝ ΜΑΣ "ΓΑΛΑΞΙΑΣ" ∆ΡΑΜΑΣ
ΑΠΌ ΕΣΟ ΠΑΠΑΦΗ "ΧΡΟΝΙΚΟΝ" ΣΤΟΝ ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΠΌ ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "Ο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ" ΣΤΟΝ ΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΓΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄, ΑΡΘΡΟ 11, ΠΕΡ. 2
1 ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (44182)
2 ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (44209)
3 ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (39856)
4 ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (43010)
5 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (43206)
6 ΜΙΚΑΕΛΙΑΝ ΜΑΛΒΙΝΑ (42760)
7 ΜΙΚΑΕΛΙΑΝ ΜΑΡΩ (42431)
8 ΠΑΠΑ∆ΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (44082)
9 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (44132)
10 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ (42159)
11 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (43296)
12 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (43982)
13 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (43983)
14 ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (41427)
ΑΠΌ ΕΕΦΑΣ ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ "Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΣ" ΣΤΟΝ ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΑΠΌ ΑΟ "ΛΑΤΩ" ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΑΟ ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2000
ΑΠΌ ΑΟ "ΛΑΤΩ" ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΑΟ ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2000
ΑΠΌ ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΦΗ "2000"
ΑΠΌ ΟΑΑ "ΗΡΑΚΛΕΙΟ" ΣΤΟΝ ΟΦΗ
ΑΠΌ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΑΟ "Ο
ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΠΌ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΑΟ "Ο
ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΠΌ ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ 2000 ΣΤΟΝ ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΌ ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΘΙΝΑΛΙΟ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ
ΑΠΌ ΟΦΗ "2000" ΣΤΟΝ ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΠΌ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΠΌ ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΦΗ "2000"
ΑΠΌ ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΦΗ "2000"
ΑΠΌ ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤ.-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΟΠΑ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄, ΑΡΘΡΟ 12
1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (34259)
2 ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (13147)
3 ΒΟΥΡΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (18037)
4 ΒΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (40769)
5 ΒΡΕΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (10926)
6 ΓΛΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (43309)
7 ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (7833)
8 ∆ΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (39697)
9 ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (41699)
10 ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (34063)
11 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (18972)
12 ΚΑΡΑΜΗΤΑΝΗ ΑΓΓΕΛΑ (37453)
13 ΚΕΜΕΝΙ∆ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ (26714)
14 ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (41752)
15 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (10166)
16
17
18
19
ΚΡΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (41269)
ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (11222)
ΛΙΛΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ (43310)
ΛΙΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (10944)
20 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (42857)
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ" ΣΤΗΝ
ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΓΑΖΙΟΥ
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤ/ΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΣ
ΠΕΥΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΑΠΌ ΠΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΕΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΧΑΝ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤ. ΣΤΟΝ ΣΟ
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
ΑΠΌ ΠΣ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
ΣΤΟΝ ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΠΌ ΑΕΚ ΣΤΟΝ ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΑΠΌ ΣΕ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ "Ο ΤΙΜΟΛΕΩΝ" ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ"
ΑΠΌ ΣΟ ΣΑΧ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΕΗ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΌ ΚΕΟ ΣΤΟΝ ΣΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΠΌ ΕΕΣ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ ΣΤΟΝ ΣΟ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ
ΑΠΌ ΑΕΚ ΣΤΟΝ ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ
ΑΠΌ ΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΣΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΞ
ΑΠΌ ΑΕΚ ΣΤΟΝ ΕΟΑΟ ΝΙΚΑΙΑΣ "Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ"
ΑΠΌ ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΤΟΝ ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΠΌ ΠΣ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
ΣΤΟΝ ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΠΌ ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ ΣΤΟΝ ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
16
21 ΜΙΧΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ (23575)
22 ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (40534)
23 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (29962)
24 ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ (26003)
25 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (429)
26 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (41182)
27 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ (42694)
28 ΠΑΠΑΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ (26066)
29 ΠΑΡΝΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (8791)
30 ΠΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (33542)
31 ΠΟΛΥΖΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ (5629)
32 ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (5875)
33 ΣΕΡΤΑΡΤΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (39092)
34 ΣΙΩΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ (42697)
35 ΣΙΩΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (42698)
36 ΣΙΩΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (21659)
37 ΣΠΟΝΤΙ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (40521)
38 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (39093)
39 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ - ΙΩΑΝΝΑ (40624)
40 ΣΤΑΜΟΥ∆ΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ (21907)
41 ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (3243)
42 ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (42553)
43 ΤΖΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (32626)
44
45
46
47
ΤΣΑΚΟΥΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (20956)
ΤΣΙΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (31953)
ΤΣΙΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ - ΒΛΑΣΙΟΣ (31952)
ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (17780)
48 ΤΣΟΥΛΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ (37853)
49 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (33384)
50 ΧΑΛΜΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (27690)
51 ΧΑΝΤΖΑΡΙ∆ΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ (43307)
52 ΧΑΡΙΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (42550)
53 ΧΑΤΖΗΤΥΠΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (39094)
54 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (21528)
55 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (26715)
ΑΠΌ ΦΣ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΤΟΝ ΣΟ ΡΙΘΥΜΝΑ
ΑΠΌ ΣΕ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ "Ο ΤΙΜΟΛΕΩΝ" ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ"
ΑΠΌ ΓΑΣ "ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ" ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΤΗΝ
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤ.
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤ/ΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΣ
ΠΕΥΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤ. ΣΤΟΝ
ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΠΌ ΦΣ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΠΌ ΕΠΑΣ ΠΕΥΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤ.
ΑΠΌ ΣΣ ΣΥΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΟ "ΖΗΝΩΝ" ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤ/ΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΟ
∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ
ΑΠΌ ΠΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΕΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΤΟΝ ΣΟ ΡΙΘΥΜΝΑ
ΑΠΌ ΦΣ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΠΌ ΦΣ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΠΌ ΦΣ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤ/ΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΣ
ΠΕΥΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΤΟΝ ΣΟ ΡΙΘΥΜΝΑ
ΑΠΌ ΦΣ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΠΌ ΦΣ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΣΑΧ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΜΑΣ "ΓΑΛΑΞΙΑΣ" ∆ΡΑΜΑΣ
ΑΠΌ ΣΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΞ ΣΤΟΝ ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
"∆ΙΑΣ"
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΠΌ ΦΣ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΠΌ ΣΟ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ ΣΤΟΝ ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ 2000
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟΝ ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟΝ ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΠΌ ΣΕ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ "Ο ΤΙΜΟΛΕΩΝ" ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ"
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΠΌ ΠΣ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΑΠΌ ΠΣ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
ΣΤΟΝ ΣΣ ΠΕΡΣΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΠΌ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΠΌ ΦΣ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΠΌ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤ/ΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΟ
∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ
ΑΠΌ ΕΕΣ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ ΣΤΟΝ ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄, ΑΡΘΡΟ 13, ΠΕΡ. 1β
1 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (16852)
ΑΠΌ ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ
ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄, ΑΡΘΡΟ 14, ΠΕΡ. β΄
17
1 ΒΟΛΦΣΩΝ ΜΙΧΑΗΛ (9667)
ΑΠΌ ΣΟ ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΠΥΡΓΟΥ
ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Β6/11.09.2011 ΤΟΥ ∆Σ ΤΗΣ ΕΣΟ
ΑΠΌ ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΚ. ΑΚΑ∆. ΓΑΖΙΟΥ
ΑΠΌ ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΓΣ ΣΤΟΝ ΜΓΣ "ΕΘΝΙΚΟΣ" ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
1 VRBOVA NIKI (27347)
2 MOMCHIL NIKOLOV (34317)
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
1 ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (40279)
2 ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (30169)
3 ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (30123)
4 ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (30856)
5 ΜΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (9979)
6 ΣΤΕΦΑΝΙ∆Η ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ (17104)
ΑΠΌ ΑΕΚ ΣΤΟΝ ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ - ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗ
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ
ΑΠΌ ΑΕΚ ΣΤΟΝ ΑΜΕΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ - ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗ
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ
ΑΠΌ ΑΕΚ ΣΤΟΝ ΑΜΕΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ - ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗ
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ
ΑΠΌ ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤ.-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ∆ΕΝ
ΕΧΕΙ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ
ΑΠΌ ΑΣΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ "ΕΠΑΧΤΟΣ" ΣΤΗΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ
ΑΠΌ ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΤΗΝ ΑΕΚ - ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗ
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΤΣΙΚΟΥΡΙ∆ΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ
18