close

Enter

Log in using OpenID

Cjenik Radio Sisak Totalni FM Sisak

embedDownload
Cjenik Radio Sisak
Totalni FM Sisak
Prva programska mreža radijskih postaja u Hrvatskoj
Cijene emitiranja spotova
termin
06 - 17
10 sec
15 sec
20 sec
25 sec
30 sec
35 sec
40 sec
45 sec
50 sec
55 sec
60 sec
60
65
80
95
110
125
145
160
180
200
50
tolerancija prekoračenja: 3 sec
Radio Sisak - Totalni FM Sisak emitira isključivo snimljene poruke.
pozicioniranje: objava u definiranom satu: +10% cijene emitiranja // prvi posljednji / spot u bloku:
+ 30% cijene emitiranja // “samo jedan spot” prije vijesti: +100% cijene emitiranja
//samostalna pozicija + 100%
Cijene emitiranja emisija
5 min 10 min 15 min 30 min 60 min
studio
500
900
1250
2000
/
teren
1000
1500
2000
/
4000
Količinski popusti
dinamika emitiranja
popust
15 i više emitiranja u 30 dana
5%
30 i više emitiranja u 30 dana
10%
60 i više emitiranja u 30 dana
15%
90 i više emitiranja u 30 dana
20%
troškovi produkcije spota uključeni u cijenu.
Ukoliko produkcija iziskuje terensku aktivnost neto cijena se uvećava za 50%
maksimalno prekoračenje roka realizacije: +10% broja emitiranja
Plaćanje i uvjeti suradnje
Na cijene obračunavamo stopu PDV-a. Sve navedene cijene su u kunama. Za avansne uplate 5%
popusta, u suprotnom obavezno sredstvo osiguranja plaćanja.
Cjenik u primjeni od 01. ožujka 2013.
Kontakt : Marketing Radio Siska// [email protected] // tel:044 522 099 // fax 044 522 691
RADIO SISAK d.o.o.
(S. i A. Radića 2, 44000 Sisak) (TEL: 044/522 099) (FAX: 044/522 691) (MB: 3872521) (OIB: 61181498115)
(ŽIRO RAČUN: OTP banka 2407000-1188004998; IBAN: HR1824070001188004998)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
113 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content