close

Enter

Log in using OpenID

Cjenik - Antena Zagreb

embedDownload
Cjenik
Antena Zagreb
PORUKE
TERMIN 10 SEC 15 SEC 20 SEC 25 SEC 30 SEC 35 SEC 40 SEC 45 SEC 50 SEC 55 SEC 60 SEC
06-21
330
440
550
0
605
660
725
790
860
925
990
1055
21-06
100
130
165
180
200
220
235
260
280
295
315
sezonski indeks:
115 od 20.11 do 31.12 // termini od 06 do 21 sat
tolerancija prekoračenja: 3 sec
co.branding: +30% cijene emitiranja
pozicioniranje: objava u definiranom satu: +10% cijene emitiranja /// prvi/posljednji spot u bloku: +30% cijene
emitiranja /// “samo jedan spot” prije Vijesti: +100% cijene emitiranja
POPUSTI
30 i više emitiranja u 30 dana
5%
60 i više emitiranja u 30 dana
10%
90 i više emitiranja u 30 dana
15%
maksimalno prekoračenje roka realizacije: +10% broja emitiranja
PRODUKCIJA
sound logo + music
skladanje zvučnog loga i glazbe, pjevanje
spot
2 glasa, produkcijska glazba, zvučni efekti, kreativa
jednostavniji spot
1 glas,produkcijska glazba, kreativa
voice over // dorada
1 glas, po potrebi generička produkcijska glazba, otkup autorskih prava
voice over za čitanu poruku na anteni zagreb
1 glas, po potrebi generička produkcijska glazba, emitiranje samo na Anteni Zagreb
Antena Zagreb emitira isključivo snimljene poruke.
U cijenu izrade uključen otkup autorskih prava.
PLAĆANJE I UVJETI SURADNJE
Na cijene obračunavamo stopu PDV-a. Sve navedene cijene su u kunama Za avansne uplate 5%
popusta, u suprotnom obvezno sredstvo osiguranja plaćanja.
Ostali uvjeti suradnje opisani su u Općim uvjetima poslovanja tvrtke Media Mix d.o.o.
Cjenik je u primjeni od 1. veljače 2011.
MEDIA MIX d.
o.o. // Avenija
Većeslava Holje
// fax 01 6681
vca 29 // 10010
265 // e-mail.
Zagreb // tel 01
[email protected]
// žiro račun ER
6690 610
ed
ia-mix.hr // m
STE 2402006atični broj 0232
1100514217 //
1246
7000
3100
2200
600
300
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
32
File Size
308 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content