"τα ΝΕΑ του ΔΔΕ" - Τόμος 5 - Τεύχος 13

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Ιούλιος 2012
Τόμος 5, Τεύχος 13
TA NEA TOY ΔΔΕ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Στο 13ο (και ελπίζουμε τυχερό !) τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου του Τμήματος ΔΔΕ παρουσιάζονται
εντυπώσεις από τα δύο (2) πρώτα έτη λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη
«Διοίκηση & Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων» που υλοποιεί ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΑ το Τμήμα
Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (ΔΔΕ) του ΤΕΙ Λάρισας. Επίσης παρουσιάζονται οι απόψεις των
Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Προγράμματος. Επιπλέον στο παρόν τεύχος θα βρείτε:

Συμπεράσματα από τη συμβολή των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος στην τοπικήπεριφερερειακή ανάπτυξη (σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας).

Απολογισμός εκπαιδευτικής επίσκεψης με φοιτητές του Τμήματος στη Λιθουανία, στα πλαίσια
του Προγράμματος Erasmus.

Ανακοίνωση της έγκρισης νέου εντατικού εκπαιδευτικού προγράμματος για το Τμήμα ΔΔΕ στο
πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus.

Απολογισμός Επιστημονικής Ημερίδας με θέμα «Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΣ
ΔΗΜΟΥΣ» που διοργάνωσε το Τμήμα ΔΔΕ.

Συμπεράσματα από την υποδειγματική εφαρμογή της μεθοδολογίας Goal Oriented Project
Planning σε σχετική εκδήλωση που οργάνωσε το Τμήμα ΔΔΕ.

Απολογισμός της συμμετοχής του Τμήματος στο 5ο Συνέδριο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
Θεσσαλίας.

Εντυπώσεις από εκπαιδευτικές εκδρομές με φοιτητές του Τμήματος σε εγκαταστάσεις
επιχειρήσεων.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις Μελών ΕΠ του Τμήματος ΔΔΕ σε Πανεπιστήμια του Λιβάνου στα
πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου TEMPUS-ASPIRE στο οποίο συμμετέχει το Τμήμα ΔΔΕ.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις των μελών ΕΠ του Τμήματος και μια σύντομη αναφορά στο
πρόσφατο Ερευνητικό Έργο του Τμήματος.

Ρεπορτάζ από την πρόσφατη Ορκωμοσία Αποφοίτων του Τμήματος.
Ελπίζουμε να βρείτε ενδιαφέροντα τα περιεχόμενα του Ενημερωτικού μας Δελτίου και σας ευχόμαστε
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΔΕ
Σ ΕΛΙΔΑ 2
Δεύτερος Χρόνος Λειτουργίας του Αυτοδύναμου Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών στη «Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και
Προγραμμάτων»
Ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο ο δεύτερος χρόνος λειτουργίας του αυτοδύναμου Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη «Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων» (MSc in Project and Programme Management), το οποίο διενεργείται από το Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (ΔΔΕ) του ΤΕΙ Λάρισας.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσέλκυσε από την πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον των υποψηφίων σπουδαστών, καθώς αφ’ ενός εστιάζει στον εξαιρετικά ενδιαφέροντα οικονομικό κλάδο της διαχείρισης έργων,
ενώ αφ’ ετέρου είναι το μοναδικό στο είδος του στην Ελληνική επικράτεια.
Στο αυτοδύναμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα φοίτησαν επί δυο συνεχή έτη εικοσιπέντε (25) σπουδαστές,
πτυχιούχοι διαφορετικών επιστημονικών κλάδων –συναφών με τη διοίκηση- (μηχανικοί, οικονομολόγοι,
διαχειριστές κ.α.), διαφορετικών ελληνικών ιδρυμάτων, ενώ παραδόθηκαν ή και βρίσκονται σε εξέλιξη οι
πρώτες ερευνητικές διπλωματικές εργασίες. Η διάρκεια φοίτησης είναι δυο ακαδημαϊκά εξάμηνα (1 έτος),
μη συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής τους εργασίας, με την προϋπόθεση της επιτυχούς εξέτασής
τους στα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους.
Το δεύτερο έτος λειτουργίας ήταν καθοριστικό, καθώς επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας
της Θεσσαλίας στο Πρόγραμμα, ενώ εκπονήθηκε με επιτυχία σειρά διπλωματικών εργασιών με σημαντικό
ερευνητικό περιεχόμενο, μέρος εκ των οποίων δημοσιεύτηκε σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και συνέδρια.
Επιπλέον, αποδεικνύεται περαιτέρω η επιστημονική και ερευνητική επάρκεια του Τμήματος ΔΔΕ, το οποίο
πέραν του εν λόγω αυτοδύναμου προγράμματος προσφέρει στην έδρα του ακόμη δύο μεταπτυχιακά
προγράμματα, τα οποία διενεργεί σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Staffordshire:
1. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Διοίκησης (MSc in Management), διάρκειας
δυο εξαμήνων (1 έτους), μη συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας
2. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration),
διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων (2 ετών), μη συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας
Με αφορμή το συγκεκριμένο ορόσημο, απευθύνεται χαιρετισμός δύο καθηγητών του Προγράμματος
κ.κ. Φιτσιλή Παναγιώτη (καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων) και Ανθόπουλου
Λεωνίδα (Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων), καθώς και οι εμπειρίες
σπουδαστών του δεύτερου έτους του προγράμματος.
Mε την ολοκλήρωση των δυο ετών σπουδών μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Λάρισας και το Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων μπορεί να ανταποκριθεί θετικά στην
απαιτητική διαδικασία μάθησης, που είναι αναγκαία σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, καθώς και
το διοικητικό προσωπικό για την προσπάθεια που κατέβαλαν, καθώς και
τους σπουδαστές για τη συμμετοχή τους σε αυτό το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο.
Δρ Πάνος Φιτσιλής, Καθηγητής
Διευθυντής Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας,
Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διαχείριση
Έργων και Προγραμμάτων.
Τ ΟΜΟΣ 5, Τ ΕΥΧΟΣ 13
Σ ΕΛΙΔΑ 3
Δύο Χρόνια Λειτουργίας του Αυτοδύναμου Μεταπτυχιακού (συνέχεια)
Το δεύτερο έτος λειτουργίας του προγράμματος ήταν πιο μεθοδικό, πιο ουσιαστικό από πλευράς έρευνας αλλά και πιο κρίσιμο αναφορικά με την αποδοχή του από την κοινωνία της Θεσσαλίας. Η μέχρι σήμερα επιτυχία του οφείλεται στην ουσιαστική συμμετοχή των συναδέλφων διδασκόντων, αλλά
και των ιδίων των φοιτητών που συνδυάζουν –ως επί το πλείστον- εργασία
και απαιτητικές μεταπτυχιακές σπουδές.
Δρ Λεωνίδας Ανθόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
...Είμαι ευχαριστημένος από την επιλογή μου που παρακολούθησα και εγώ
το εν λόγω πρόγραμμα και το συστήνω ανεπιφύλακτα σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, καθώς ο τίτλος που παρέχεται είναι αναγνωρισμένος από
ΦΕΚ 1906τΒ/7-9-2009 σε αντίθεση με άλλους μεταπτυχιακούς τίτλους.
Αθανασίου Κωνσταντίνος
Γενικός Γραμματέας Ε.Ε.Τ.Ε.Μ Νομαρχιακού Τμήματος Καρδίτσας
Το εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι υψηλών απαιτήσεων, που σκοπό
έχει να μεταφέρει στους φοιτητές γνώσεις και θεμέλια, ώστε να τους καταστήσει ικανούς να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις της εποχής και
να τους δώσει την ευκαιρία να επεκταθούν επαγγελματικά. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό θεωρείται ένα σημαντικό εργαλείο για όλους του κλάδους,
και κυρίως για τον κλάδο των μηχανικών, αφού τους προσφέρει γνώσεις που
τους βοηθά στην ενασχόλησή τους με τεχνικά ζητήματα και όχι μόνο. Ταυτόχρονα, αυτό που το διαφοροποιεί είναι η ενασχόληση και με το ζήτημα
των προγραμμάτων».
Γιαννούλα Μαρία
Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Το εν λόγω μεταπτυχιακό μου έδωσε τη δυνατότητα πολλά πράγματα που
ήδη εφάρμοζα στην δουλειά μου, να τα κατανοήσω με έναν πιο συστηματικό τρόπο... Το πρόγραμμα είναι απαιτητικό, και απαιτεί αρκετό χρόνο, για
την παρακολούθηση των διαλέξεων, τις εργασίες και τη μελέτη, κάτι που
είναι λίγο δύσκολο για όσους παράλληλα εργάζονται, ωστόσο όχι ακατόρθωτο... Οι καθηγητές διαθέτουν επαρκή επιστημονική γνώση, οι αίθουσες
που γίνονται οι διαλέξεις και τα εργαστήρια είναι πλήρως εξοπλισμένα (Η/Υ,
λογισμικά) και κατάλληλα.
Γκουντρουμπή Λία Ευαγγελία
Το μεταπτυχιακό Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων είναι
πλήρως οργανωμένο και επιτυχημένο. Οι καθηγητές που διδάσκουν σε αυτό, οι οποίοι είναι έμπειροι και καταξιωμένοι στο χώρο, μου έχουν προσφέρει πολλές γνώσεις στον ενδιαφέροντα κλάδο του Project Management τις
οποίες ανυπομονώ να εφαρμόσω στη δουλειά μου. Συστήνω ανεπιφύλακτα
σε όσους ενδιαφέρονται να κάνουν ένα καλό μεταπτυχιακό να κάνουν αίτηση στο συγκεκριμένο.
Θάνου Νικολέτα
Τ ΟΜΟΣ 5, Τ ΕΥΧΟΣ 13
Σ ΕΛΙΔΑ 4
Δύο Χρόνια Λειτουργίας του Αυτοδύναμου Μεταπτυχιακού (συνέχεια)
Το εν λόγω πρόγραμμα παρουσιάζει πρωτοτυπία στην εφαρμογή της γνώσης,
ενώ εμφανίζει κριτική αξιολόγηση των μεθοδολογιών και τεχνικών για τη διεξαγωγή έρευνας , για την παραγωγή και ερμηνεία νέας γνώσης και ικανότητα διαμόρφωσης νέων ερευνητικών υποθέσεων. Το επιστημονικό προσωπικό διαθέτει
υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση και διασφαλίζει την ποιότητα αλλά
και τη συνεχή βελτίωση όχι μόνο στο πρόγραμμα σπουδών, αλλά και στον τρόπο
διδασκαλίας, στις σχέσεις των διδασκόντων με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και
τη γραμματειακή υποστήριξη...
Κουκουμπλιάκος Ιωάννης
Το εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αντιστοιχεί, σε μεγάλο βαθμό, με
τις προσδοκίες μου σε σχέση με το περιεχόμενο σπουδών, τις υποδομές και το
εκπαιδευτικό προσωπικό. Τα «προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε σχέση με
την έως τώρα, φοίτησή μου, αφορούν οργανωτικά και διαδικαστικά θέματα και
σε ένα μικρό βαθμό, στον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών με περισσότερες διαλέξεις σχετικά με τη διαχείριση προγραμμάτων και δη, ευρωπαϊκών...
Ντούβλης Σπυρίδων
Το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει όλες τις απαραίτητες υποδομές και υπηρεσίες
(VPN, e-class, πρόσβαση στη βιβλιοθήκη, αίθουσες και εργαστήρια), διευκολύνοντας έτσι τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει ικανοποιητικά το γνωστικό αντικείμενο. Παρόλα αυτά, σε κάποιες περιπτώσεις μένει μόνο στο θεωρητικό κομμάτι, αφήνοντας κενά στο πρακτικό μέρος...
Παρασκευάς Κων/νος
Το εν λόγω πρόγραμμα είναι οργανωμένο και προσανατολισμένο στον ενδιαφέροντα κλάδο του Project Management, σε γενικές γραμμές με επάρκεια και πληρότητα. Μία παρατήρηση είναι ότι η ποικιλομορφία των ειδικοτήτων των σπουδαστών, δημιουργεί πρόβλημα στην διεξαγωγή του προγράμματος όσον αφορά
το περιεχόμενο του...
Πηνιάρη Νικολέττα, ΤΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Με το εν λόγω πρόγραμμα εμπλούτισα τις γνώσεις μου, οι οποίες ήταν πολύ χρήσιμες και για την εργασία μου. Πιέστηκα πολύ χρονικά και δεν μου φτάνει ο χρόνος να ασχοληθώ όσο θα ήθελα με το μεταπτυχιακό, καθώς οι απαιτήσεις του
είναι τόσες που κάνω ότι μπορώ, αλλά δεν έχω την άνεση χρόνου για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Από θέμα καθηγητών και από τον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων είμαι πολύ ικανοποιημένη.
Τσιάρα Αρετή
Πρωταρχικός σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση γνώσης, ικανότητα
μάθησης και μεθόδων έρευνας με τις οποίες οι σπουδαστές θα έχουν την ικανότητα να ανταποκριθούν στις ανάγκες του σύγχρονου περιβάλλοντος. Ο σκοπός
και η δομή των μαθημάτων προσεγγίζουν αρκετά τους γενικούς στόχους του τμήματος. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η συνεργασία με αξιόλογους καθηγητές, οι
οποίοι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι επαρκώς καταρτισμένοι και απόλυτα
συνεργάσιμοι με τους φοιτητές...
Φεγγίτη Χριστίνα, Απόφοιτος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων-
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΔΕ
Σ ΕΛΙΔΑ 5
H συμβολή των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του
ΤΕΙ Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Άρθρο του Δρ. Πάνου Φιτσιλή
Το Σεπτέμβριο του 2004, τo τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης
Έργων (Δ.Δ.Ε.) του ΤΕΙ Λάρισας ξεκίνησε σε συνεργασία με
το πανεπιστήμιο Staffordshire της Μεγάλης Βρετανίας δύο
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

To Master στην Επιστήμη της Διοίκησης και

Το Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
Στη συνέχεια, το Σεπτέμβριο του 2010 ξεκίνησε η λειτουργία
του πρώτου αυτοδύναμου Προγράμματος Μεταπτυχιακού
Σπουδών στη «Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων» που προσέλκυσε από την πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον των υποψηφίων σπουδαστών. Σήμερα, τον Ιούνιο
του 2012 ήμαστε σε θέση να δίνουμε τα πρώτα μεταπτυχιακά διπλώματα στο ΤΕΙ Λάρισας ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις των φοιτητών, αλλά και στις απαιτήσεις της κοινωνίας.
Εκτός από την συμβολή των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του ΤΕΙ Λάρισας στην παροχή
εκπαιδευτικού έργου υψηλού επιπέδου, τα ΠΜΣ του ΤΕΙ Λάρισας έχουν συμβολή την πολιτισμική, κοινωνική και οικονομική εξέλιξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αφού στα πλαίσια της πολυετούς λειτουργίας των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών από το 2004 μέχρι σήμερα, εκπονήθηκε με επιτυχία σειρά διπλωματικών εργασιών με σημαντικό ερευνητικό περιεχόμενο, μέρος εκ των οποίων δημοσιεύτηκε σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και συνέδρια. Επιπλέον σε πλείστες των περιπτώσεων μελετήθηκαν θέματα διοίκησης και οικονομίας στο επίπεδο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι διατριβές,

Μελέτη της φύση της ανάπτυξης μέσω των επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον αντίκτυπο
τους στην ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην περιοχή της Θεσσαλίας κατά τα έτη 20002007.

Μελέτη Ιδιωτικού Κέντρου Αποκατάστασης στην περιοχή της Λάρισας, μέσω της Διοίκησης του Ανθρωπίνου Δυναμικού και της ικανοποίησης των ασθενών που νοσηλεύονταν στο Θεραπευτικό Κέντρο.

Αξιολόγηση των πρακτικών της περιβαλλοντικής διαχείρισης, δίνοντας το παράδειγμα δυο τοπικών
εταιριών στην περιοχή της Λάρισας.


Στρατηγική ανάπτυξης της τουριστικής βιομηχανίας της περιοχής της Θεσσαλίας.
Λειτουργία των εμπορικών κέντρων αναψυχής στην περιοχή της Λάρισας και κατά πόσο επηρέασαν
την τοπική αγορά της περιοχής της Λάρισας.
κ.α.
Μια ενδεικτική λίστα πτυχιακών που συνέβαλαν στη μελέτη θεμάτων που άπτονται της Περιφέρειας Θεσσαλίας παρουσιάζεται στην επόμενη σελίδα.
Συμπερασματικά, η επιστημονική έρευνα η οποία γίνεται πράξη μέσω της εκπόνησης των μεταπτυχιακών
διατριβών εργασιών αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας αλλά και
της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Τ ΟΜΟΣ 5, Τ ΕΥΧΟΣ 13
Σ ΕΛΙΔΑ 6
H συμβολή των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Λάρισας στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας (συνέχεια)
ΖΙΩΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Μελέτη ικανοποίησης πελατών κατασκευαστικού έργου : Η περίπτωση του νέου Δικαστικού Μεγάρου
Τρικάλων
ΖΑΜΠΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ: Σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων του Επιχειρησιακού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς .Το παράδειγμα της Θεσσαλίας
ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ: Συστήματα διαχειριστικής επάρκειας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης: οι προσεγγίσεις
ανάπτυξης, τα εμπόδια και οι προοπτικές βελτίωσης
GKAMPLIA VASILIKI: Economic evaluation of strategic biogas investment options a case study in the region of Larissa,
Greece
POLYZOS VASILEIOS: Workplace harassment: a case from the productive sector
ZAVRAKAS IOANNIS: Human Resource management and patient satisfaction: A case study in a private rehabilitation center in Larissa
EVANGELIA XYDEA: The HR function in Mergers and Acquisitions An empirical study in a Greek company
MILIONI EVANGELIA: Evaluation of environmental management practises:the cases of two local companies, in the region
Larissa
TOPOUZI SOFIA: From concept to market-a case study of New-to-the-World Product Development
VALAORAS ILIAS: Effects of super communication on employee job satisfaction and organizational commitment - a study
in the water supply and sewerage utilities of western Thessaly
ANAGNOSTOPOULOS ISIDOROS: Labour Market Flexibility In Larissa Region
CHATZOPOULOU EVAGELIA: Shopping malls: an alternative perspective. An empirical study of Thessaly
MANDILA VASILIKI-MAGDA: The effects of music on customer behavior and satisfaction in the region of Larissa - The case
of two coffee-bars
PAPADOPOULOU AGNI: Technology acceptance in schools of Larissa. The teachers and students view
TSARTSARA MARINA: Employee training and its impact on job satisfaction: A case study of Alpha bank in the region of
Larissa
LATINIS FOTIOS: Action research and the Theory of constraints in practice at Melissa Kikizas S.A.
PAPALEXIS DIMITRIOS: The assessment of the nature of development through EU subsidies and their impact on the growth
of SMEs in the region of Thessaly at 2000-2007
KILINDRI STAMATIA: Internal service quality and work outcomes: the case of deyal (Larissa , Lamia) and Deyaano (Eastern
Olympus) employees
VASILEIOU APOSTOLIA: The impact of unemployment on cohabitation and marriage : The case study of Larissa, Greece
BELTSIOU CHRYSOULA: Strategic leadership implications on quality certified small medium enterprise (SMEs) performance.
The case of Thessaly
TAMPEKI ELENI: Evaluation of the development act in the regional operational programme of Thessaly
KARATZIOY EFTHALIA: The implementation of total quality management (TQM) in the Thessalian Industries
MORAROU SOFIA: The human resource management in an environment of total quality management in Greek organizations in Thessaly
ZISSOPOULOU EFTIHIA: The strategic growth of the tourism industry of the region of Thessaly
NIKOKOULI KONSTANTINA: Consumers behavior towards high fashion clothes: the case study of Larissa
KOUTI MARIA: The use of just in time (JIT) and the impact it has in industries in the area of Larissa
GOUNDIS SRYROS: Perceived quality and satisfaction in the vehicle technical inspection centers: from state monopoly to
competitive rivalry
MARKOU CHRISTOS: Trends in HACCP development, implementations and certification in Thessaly: Greece
POULIOS THOMAS: Obstacles affecting the adoption of e-business from the Greek SMEs
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΔΕ
Σ ΕΛΙΔΑ 7
Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Erasmus στη Λιθουανία
Το τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων
στις 29 Απριλίου-13 Μαΐου συμμετείχε για
πρώτη φορά στο εντατικό πρόγραμμα Erasmus στην Λιθουανία. Το πρόγραμμα IP είναι
ένα εντατικό πρόγραμμα διάρκειας 12 ημερών και σαν θέμα είχε την καινοτομία και
δημιουργικότητα (Focus on creativity and
innovations). Το πρόγραμμα διοργανώθηκε
για πρώτη φορά από το Vilnius Cooperative
College της πόλης του Vilnius, πρωτεύουσας
της Λιθουανίας. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν
φοιτητές από τις εξής χώρες: Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Ρουμανία, Λιθουανία, Τσεχία και Τουρκία. Κατά την διάρκεια του προγράμματος έγιναν πολλές δραστηριότητες όπως ένα παιχνίδι που έμοιαζε με παιχνίδι θησαυρού, η δημιουργία γεφυρών από χαρτί το οποίο ήταν αποτέλεσμα της δημιουργικότητας, μαθήματα υποκριτικής από τοπικούς ηθοποιούς, διαλέξεις που είχαν σαν θέμα την παρακίνηση των εργαζομένων κ.α. Όλα αυτά έγιναν από καθηγητές των ιδρυμάτων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αλλά και από ανθρώπους εκτός του κολλεγίου και του προγράμματος. Η κάθε χώρα την πρώτη μέρα έπρεπε να παρουσιάσει ένα τοπικό πιάτο (φαγητό) και
έναν παραδοσιακό χορό. Η εργασία που είχε ανατεθεί σε κάθε ομάδα ήταν να παρουσιαστεί μία
καινοτόμα εταιρεία της χώρας τους μιας και το θέμα του IP ήταν η καινοτομία. Επίσης έγιναν και
επισκέψεις σε εταιρείες και συγκεκριμένα σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα laser μιας και η
Λιθουανία είναι γνωστή για τις εταιρίες laser που κατέχει αλλά και σε ιστορικά σημεία της πόλης
του Vilnius όπως ήταν η κατακόμβες και το μουσείο της KGB και του Kaunas και συγκεκριμένα στο
μουσείο-οχυρό των πολιτικών κρατούμενων που κατά την διάρκεια του Β’ παγκοσμίου πολέμου
χρησιμοποιούταν ως στρατόπεδο συγκέντρωσης Εβραίων από τους Γερμανούς. Επίσης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο μεσαιωνικό κάστρο στην λίμνη του Trakai. Η Ελληνική ομάδα αποτελούταν
από τους Πλάστη Ηλία, Καραμπούλη Νικόλαο, Βόβουρα Αθανάσιο και Τριαντοπούλου Ελένη
συνοδευόμενη από τον καθηγητή του τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων Τσέλιο Δημήτριο. Τέλος, την τελευταία ημέρα είχε ανατεθεί σε όλες τις χώρες να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν την δικιά τους δημιουργική ημέρα (creative day) κατά την διάρκεια της οποίας θα γινόντουσαν διάφορες δραστηριότητες-παιχνίδια για μαθητές Λυκείου οι οποίοι θα επισκέπτονταν το κολλέγιο. Γενικά το IP ήταν αρκετά καλά οργανωμένο δίνοντας την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν νέους ανθρώπους διαφορετικών απόψεων, ιδεολογιών και κουλτούρας.
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΔΕ
Σ ΕΛΙΔΑ 8
Επιστημονική Ημερίδα:
«Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ»
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012 στο Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (ΔΔΕ) του ΤΕΙ Λάρισας επιστημονική ημερίδα που είχε θέμα:
«Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ»
Η ημερίδα διενεργήθηκε σε συνεργασία του Προπτυχιακού και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών («Μάστερ στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων», «Μάστερ
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)» και «Μάστερ στην Επιστήμη της Διοίκησης») του Τμήματος
ΔΔΕ, την παρακολούθησαν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί σπουδαστές και προσέλκυσε το ενδιαφέρον των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης στη Θεσσαλία. Η εκδήλωση επιχείρησε να αναλύσει
το περιβάλλον που διαμόρφωσε την τελευταία διετία το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Καλλικράτης στην τοπική αυτοδιοίκηση, να συνεισφέρει στην κατανόηση των ευκαιριών αλλά και των
προβλημάτων που επέφερε, καθώς και να πραγματοποιήσει εκτιμήσεις για τους φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης στο προσεχές μέλλον, ειδικότερα αναφορικά με τη σχεδίαση, την υλοποίηση και τη
διαχείριση έργων. Πιο συγκεκριμένα, η εκδήλωση ανέδειξε τα ακόλουθα:
1. Το Ε.Π. Καλλικράτης επιχειρεί να διαμορφώσει το χωροταξικό πλαίσιο για την ισόρροπη ανάπτυξη κατά μήκος της χώρας. Μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα είναι περιορισμένα, αλλά εκτιμάται
η βιωσιμότητα του εγχειρήματος.
2. Οι μεγάλοι Δήμοι ευνοούνται, ενώ δυσχεραίνονται οι συνθήκες υλοποίησης έργων και κάλυψης των αναγκών για τους μικρότερους Δήμους και ειδικότερα για τους Δήμους των ορεινών
όγκων.
3. Οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεώνονται να συντάσσουν επιχειρησιακά σχέδια
πενταετούς πρόβλεψης, όπου προσδιορίζουν έργα και δαπάνες.
4. Οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεώνονται να είναι διαχειριστικά επαρκείς, ενώ οι
ανθρώπινοι πόροι τους μειώνονται.
5. Η διαδικασία απόκτησης διαχειριστικής επάρκειας απλοποιήθηκε και κυρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας.
6. Οι Αναπτυξιακές εταιρείες των ΟΤΑ εξακολουθούν να διαθέτουν ευελιξία και να υποστηρίζουν
την τοπική ανάπτυξη, αλλά οι πόροι τους μειώθηκαν δραματικά λόγω και της οικονομικής κρίσης.
Εκτιμάται η συγκέντρωσή τους σε επίπεδο Περιφέρειας.
7. Παρουσιάστηκε η σημασία και η συνεισφορά του Εθνικού Προτύπου διαχειριστικής επάρκειας
(ΕΛΟΤ 1429) στη βελτίωση των έργων τοπικής εμβέλειας.
Τ ΟΜΟΣ 5, Τ ΕΥΧΟΣ 13
Σ ΕΛΙΔΑ 9
Επιστημονική Ημερίδα με Θέμα :
«Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ» (συνέχεια)
Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι κάτωθι ομιλητές:
κ. Τσουκαλάς Δημήτριος, πρώην Δήμαρχος Ανάβρας Μαγνησίας, που παρουσίασε τη σημαντική περίπτωση της Ανάβρας και του έργου που επιτελέστηκε αλλά και που επιτελείται εκεί. Παρουσίασε τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η περιοχή λόγω της συγχώνευσης του εν λόγω Δήμου στο πλαίσιο του Καλλικράτη.
κ. Λιαπής Τάσος, Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαρσάλων, που ανέλυσε την αλλαγή
που επήλθε στο φορέα του λόγω του Ε.Π. Καλλικράτη. Επιπλέον, κατέθεσε προτάσεις για την προσαρμογή των δημοτικών Υπηρεσιών στο νέο πλαίσιο.
Δρ Τριανταφυλλοπούλου Αθανασία, Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
ΤΕΙ Καλαμάτας, που παρουσίασε την εμπειρία της στην κατάρτιση του Ε.Π. Καλλικράτη και την εκτίμησή
της για τη μελλοντική εξέλιξη του εγχειρήματος.
Δρ Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ,
που συμμετείχε στην κατάρτιση του Εθνικού Προτύπου διαχειριστικής επάρκειας και ανέλυσε την εμπειρία, τα πλεονεκτήματα και τα αδύνατα σημεία του προτύπου.
κ. Γραββάνη Πολυτίμη, Προϊσταμένη της Μονάδας Προγραμματισμού & Αξιολόγησης της Διαχειριστικής
Αρχής Περιφέρεια Θεσσαλίας, που παρουσίασε τη διαδικασία απόκτησης διαχειριστικής επάρκειας και
την εμπειρία της αναφορικά με τη διοίκηση έργων από τους νέους Καλλικρατικούς φορείς.
κ. Αφέντης Τάσος, Υπεύθυνος Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ), που εξήγησε τα οφέλη που επέφερε το πρότυπο διαχειριστικής επάρκειας στον οργανισμό του και στη διοίκηση των έργων που υλοποιεί.
κ. Κουτής Βάιος, Υποδιευθυντής της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. ανέδειξε τη συνεισφορά της
εταιρείας στην τοπική ανάπτυξη και τεκμηρίωσε την αλλαγή που επέφερε το Ε.Π. Καλλικράτης στις αναπτυξιακές εταιρείες.
κ. Χαλάτσης Θωμάς στέλεχος της Αναπτυξιακής Καρδίτσας (ΑΝΚΑ) και τελειόφοιτος του Μάστερ της Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων παρουσίασε την εμπειρία της διαχειριστικής επάρκειας στο φορέα του και κατέθεσε τις απόψεις του για τη μελλοντική εικόνα των αναπτυξιακών εταιρειών.
Η εν λόγω επιστημονική ημερίδα ήταν η δεύτερη που διοργανώνει το Τμήμα ΔΔΕ, αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών σε σημαντικά επίκαιρα ζητήματα και ειδικότερα με
την επιστήμη της διοίκησης και διαχείρισης έργων. Το Τμήμα ΔΔΕ φιλοδοξεί να διοργανώνει ανάλογες
εκδηλώσεις και στο μέλλον με στόχο να συνεισφέρει στην τοπική γνώση, αλλά και στην δημόσια, στην
επιχειρηματική και στην ακαδημαϊκή κοινότητα.
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΔΕ
Σ ΕΛΙΔΑ 10
Εφαρμογή της Μεθοδολογίας “Goal Oriented Project Planning ”
Άρθρο του Δρ. Κλεάνθη Συρακούλη
Την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012 και ώρα 12:00 στο αμφιθέατρο του
Τμήματος, και στα πλαίσια του μαθήματος Χρονικό Προγραμματισμός
Έργων ΙΙ του 4ου εξαμήνου σπουδών, διεξήχθη υποδειγματική εφαρμογή της μεθοδολογίας Goal Oriented Project Planning για τη διερεύνηση του θέματος ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ
ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ. Δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που βιώνει η χώρα, η ποιοτική αλλά και η ποσοτική
διάσταση για το φαινόμενο του ελεύθερου χρόνου στους νέους ανθρώπους έχει πολλαπλή και βαρύνουσα σημασία σε κάθε επίπεδο της
προσωπικής τους ζωής και ανάπτυξης. Οι φοιτητές μας στα πλαίσια
του μαθήματος κλήθηκαν πριν το σχεδιασμό της πρότασής τους να
προχωρήσουν στην ανάλυση αναγκών σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο τους. Ο στόχος της δραστηριότητας
ήταν διττός για τους φοιτητές. Αφενός, να αντιληφθούν σε πραγματικό χρόνο πως λειτουργεί η μέθοδος
και, αφετέρου, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας να αντλήσουν στοιχεία και ιδέες για να διαμορφώσουν
το προτεινόμενο έργο. Η μέθοδος GOPP, είναι μία μέθοδος που δίνει τη δυνατότητα σε ομάδες να αναλύουν και να ετοιμάζουν επιχειρησιακά σχέδια, με ενεργό συμμετοχή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα,
δεν είναι κατοχυρωμένη πνευματικά ή νομικά. Αναπτύχθηκε το 1983 από το Γερμανικό Οργανισμό Τεχνικής
Βοήθειας (GTZ) και έχει χρησιμοποιηθεί σε πάνω από 1.000 περίπου αναπτυξιακά έργα, ενώ από το 1986
χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από το Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας της (τότε) Δ. Γερμανίας. Έχει αποδειχθεί δυνατή και αποτελεσματική, στο να βοηθάει ομάδες να πετύχουν ομοφωνία στο σκοπό και τους
στόχους τους. Πρόκειται για μία άριστη μέθοδο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας μίας ομάδας. Η μέθοδος GOPP, προϋποθέτει τις υπηρεσίες ενός ικανού καθοδηγητή, ο οποίος θα δίνει οδηγίες στην ομάδα, για
την εφαρμογή της μεθόδου. Ο καθοδηγητής (επίσης γνωστός και ως μεσολαβητής / facilitator), είναι ουδέτερος και αμερόληπτος, όσο καθοδηγεί την ομάδα στις διαδικασίες σχεδιασμού.
Τα βασικά στάδια της μεθόδου περιλαμβάνουν:

Ανάλυση των εμπλεκόμενων φορέων

Ανάλυση των προβλημάτων (Cause – Effect Diagram)

Ιεράρχηση των στόχων (Objectives Diagram)

Project Planning Matrix (PPM)
Στη υποδειγματική λειτουργία της μεθόδου κλήθηκαν και συμμετείχαν ενεργά οι: Γαλάτος Αρης, Αντιδήμαρχος Λαρισαίων – Παπαγιάννης Δημήτρης, Μέλος της διοίκησης του ΕΒΕ Λάρισας – Μπούτλας Γιώργος, υπεύθυνος του γραφείου Φυσικής Αγωγής του ΤΕΙ Λάρισας – Μαυροματίδου Αγάπη, εκπρόσωπος
πολιτιστικών ομάδων ΤΕΙ Λάρισας και Χατζηστεργίου Κώστας, Ερασιτεχνική Θεατρική Σκηνή ΠΟΔΛ.
Σ ΕΛΙΔΑ 11
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΔΕ
Σ ΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 5 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ
ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στις εργασίες του 5ου Συνεδρίου των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Θεσσαλίας ,που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή , 10 Ιουνίου 2012 ,στη Λάρισα (Ξενοδοχείο IMPERIAL) ,σε συνεργασία του Δικτύου ΜΚΟ
Θεσσαλίας, της αιρετής Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας συμμετείχαν ο Κλεάνθης Συρακούλης, Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος και ο Κωνσταντίνος Χρυσικός,
Μεταπτυχιακός φοιτητής του ΔΔΕ.
Παρουσίασαν την εργασία τους με θέμα «Δυνατότητες και αδυναμίες στη χρήση μεθόδων συμμετοχικού
σχεδιασμού για έργα στις ΜΚΟ», δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ολοκληρωμένου σχεδιασμού των έργων
έτσι ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος αποτυχίας τους.
Ο τίτλος του Συνεδρίου ήταν : «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2012- Ο ρόλος των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών
στην αντιμετώπιση της κρίσης». Τις εργασίες του Συνεδρίου απασχόλησαν θέματα Κοινωνικής Οικονομίας, καθώς οι δράσεις αυτές στην Ευρώπη αποτελούν το 10 % της επιχειρηματικότητας και εκτιμάται ότι θα
μπορούσαν να συμβάλλουν στην έξοδο της χώρας από την κρίση.
Σ ΕΛΙΔΑ 12
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΔΕ
Εκπαιδευτική Εκδρομή με τους Φοιτητές του Τμήματος
Εκπαιδευτική εκδρομή φοιτητών του Δ.Δ.Ε. οργανώθηκε στα πλαίσια των μαθημάτων
«Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων», «Διοίκηση Ποιότητας» και «Χρονικός Προγραμματισμός
Έργων ΙΙ». Στα πλαίσια της εκδρομής 45 φοιτητές του Τμήματος επισκέφθηκαν τη ΒΙ.ΠΕ. Σχηματαρίου, όπου την Πέμπτη 7 Ιουνίου ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης Coca-Cola
Hellas – 3E. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας επισκέφθηκαν το μουσείο Μάνδρας Μπλόκου Κοκκινιάς, Δήμου Νικαίας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, όπου ξεναγήθηκαν από την ιστορικό κα Ρηνιώτη. Την
επόμενη ημέρα οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις των εταιρειών Χαλυβουργική ΑΕ και Τιτάνας Α.Ε. όπου ενημερώθηκαν για τη διαδικασία της παραγωγής.
Στην πρώτη εταιρεία οι φοιτητές μας είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με το Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Κριτσαντώνη και το Διευθυντή Ποιότητας κ. Νικολάου. Στη δεύτερη
επιχείρηση ξεναγήθηκαν από το Διευθυντή εργοστασίου κ. Ξένο. Τους φοιτητές συνόδευσαν οι
Καθηγητές του Τμήματος κκ. Κλεάνθης Συρακούλης, Δημήτρης Τσέλιος και Γιώργος Ασπρίδης.
Έγκριση νέου Εντατικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Erasmus
για το Τμήμα ΔΔΕ
Σε συνέχεια της επιτυχημένης πορείας και ολοκλήρωσης του Εντατικού Προγράμματος ERASMUS IP με
τίτλο PROMECON – Project Management in the European Economy που συντονίσθηκε και υλοποιήθηκε για
3 συνεχή έτη 2009, 2010 και 2011 από το τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων του ΤΕΙ Λάρισας, μία νέα
πρόταση του τμήματος για οργάνωση Εντατικού Προγράμματος ERASMUS IP με τίτλο SIMULATION
TRAINING IN OPERATIONS MANAGEMENT (SINTROME) εγκρίθηκε από τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Αρχές.
Στο νέο πρόγραμμα συμμετέχουν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από οκτώ Ευρωπαϊκές χώρες:
KARLSRUHE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES - Γερμανία, UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY – Βουλγαρία, ECONOMIC UNIVERSITY OF WIEN – Αυστρία, SYDDANSK UNIVERSITET – Δανία, INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO – Πορτογαλία, BABEȘ-BOLYAI UNIVERSITY – Ρουμανία, BRUNEL UNIVERSITY – Μεγ. Βρετανία και ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Ελλάδα.
Η ομάδα σύνταξης της πρότασης που συμπεριλαμβάνεται στις 12 προτάσεις που εγκρίθηκαν για τα Ελληνικά ΑΕΙ αποτελείται από τους εγκρίθηκε αποτελείται από τους Καθ. Παντελή Υψηλάντη, συντονιστή του
προγράμματος, Επίκ. Καθηγήτρια Βασιλική Καζαντζή Επιστημονική Υπεύθυνο, και τους Καθ. Εφαρμογών
Δημήτριο Τσέλιο και Βασιλική Καπράλου.
Σ ΕΛΙΔΑ 13
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΔΕ
Επισκέψεις στο Λίβανο στα Πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου
TEMPUS-ASPIRE
Εκπαιδευτική επίσκεψη στα πανεπιστήμια Modern University for Business and Science, και Beirut Arab
University του Λιβάνου, πραγματοποίησαν από 26/3/2012 έως 31/3/2012 μέλη της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας του ΤΕΙ Λάρισας στα πλαίσια του έργου TEMPUS-ASPIRE (Achieving Sustainable Programmes in
Regeneration and Entrepreneurship: Jordan, Lebanon and Palestinian Territories, Occupied – ASPIRE) το
οποίο χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στόχοι της επίσκεψης ήταν η διασφάλιση ποιότητας των μεταπτυχιακών σπουδών στη διοίκηση καθώς και η
παρουσίαση της ελληνικής εμπειρίας στη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό ο Διευθυντής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Λάρισας, Kαθηγητής Πάνος Φιτσιλής
παρουσίασε την «Ελληνική Εμπειρία από την υλοποίηση του συστήματος ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» στα πλαίσια συνάντηση εργασίας στην οποία συμμετείχαν αντιπρόσωποι όλων των Λιβανικών Πανεπιστημίων, ενώ ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Λάρισας, καθηγητής Παντελής Υψηλάντης πραγματοποίησε
αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, στα συνεργαζόμενα ιδρύματα.
Στο πλαίσιο του ίδιου έργου ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Δρ. Βασίλης Γερογιάννης πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στο πανεπιστήμιο Modern University for Business and Science (ΜUBS), του
Λιβάνου, από 5/5/2012 έως 11/5/2012. Κατά την επίσκεψη, ο κ. Γερογιάννης έδωσε πέντε διαλέξεις σχετικές με θέματα Μεθοδολογιών Ερευνητικών Εργασιών (Research Methods) σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
του πανεπιστημίου MUBS που παρακολουθούν μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA. Επίσης ο κ. Γερογιάννης
είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με τη Dr. Layla Tannury (υπεύθυνη του μαθήματος Graduate Research
Methods στο MUBS) και το Dr. Bassem Kaissi (Professor, Vice President for Academic Affairs).
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΔΕ
Σ ΕΛΙΔΑ 14
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠ
1. V. C. Gerogiannis & V. Kazantzi, “Selecting Suppliers for Biomass Supply Networks with an IFS - Multi Periodic Optimization Method”, Proceedings of the 3rd International Conference on Industrial Engineering and Operations
Management (IEOM 2012), Istanbul, Turkey, July 3-6, 2012 (http://www.iieom.org/ieom2012.html).
2. V. C. Gerogiannis, V. Kazantzi & L. Anthopoulos, “A Hybrid Method for Evaluating Biomass Suppliers - Use of Intuitionistic Fuzzy Sets and Multi-Periodic Optimization”, Accepted for Publication, 8th AIAI (Artificial Intelligence
Applications and Innovations) Conference, IFIP (International Federation for Information Processing), Springer, 27
-30 September 2012, Halkidiki, Greece.
3. V. Kazantzi, V. C. Gerogiannis & L. Anthopoulos, “Multi-Criteria Decision Making for Supplier Selection in Biomass
Supply Networks for Bioenergy Production”. Accepted for publication in the Handbook of “Outsourcing of Supply
Chain Operations and Logistics Services”, P. Folinas (Ed.), IGI Global Publishers, Hershey, PA: Information Science
Reference, 2012.
4. V. C. Gerogiannis, S. Papadopoulou & E.I. Papageorgiou, “A Fuzzy Cognitive Map for Identifying User Satisfaction
from Smartphones”, Accepted for publication, PCI 2012, 16th Panhellenic Conference on Informatics with International Participation, Proceedings published by the IEEE Computer Society, October 5- 7, 2012, University of Piraeus, Greece.
5. M. Mandila & V.C. Gerogiannis, “The Effects of Music on Customer Behaviour and Satisfaction in the Region of
Larissa- The Cases of Two Coffee Bars”, International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI 2012),
Thessaloniki, 13 - 15/6/2012, pp. 290-294.
6. V. C. Gerogiannis, S. Papadopoulou & E.I. Papageorgiou, “Identifying Factors of Customer Satisfaction from Smartphones: A Fuzzy Cognitive Map Approach”, International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI
2012), Thessaloniki, 13 - 15/6/2012, pp. 27-275.
7. L. Anthopoulos & A. Vakali, “Urban Planning and Smart Cities: Interrelations and reciprocities”. Chapter of the
Future Internet Assembly (FIA) forthcoming Book 2012, February 2012.
8. L. Anthopoulos & P. Fitsilis, “Considering Future Internet According to Historical Intelligent Cities. A Client-City
Architecture of Connected Experiences”. In the proceedings of the INTERNET 2012, The Fourth International Conference on Evolving Internet, June 24-29, 2012, Venice, Italy
9. L. Anthopoulos & A. Xristianopoulou, “Negotiation Models for Managing Projects: a Review”. In the Proceedings
of the Management of International Business and Economic Systems (MIBES / ESDO) 2012 International Conference, School of Management and Economics, Larissa, Greece, 2012.
10. Γ. Ασπρίδης, «Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη των δημοσίων υπαλλήλων», Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης,
υπό δημοσίευση, τ. 17/2012.
11. G. Aspridis & M. Petrelli, “When EU met Western Balkans: Ready for the wedding?”, Journal for Labour and Social
Affairs in Eastern Europe, (υπό δημοσίευση).
12. G. Aspridis, “The evaluation of human Resources in Modern Public Management in countries of South East
Europe”, Vol.8, No.1, 2012, Journal of Modern Accounting and Auditing, ISSN1548-6583.
13. G. Aspridis & D. Kiriakou, “From brand personality to destination personality : The case of Greece and Turkey”,
International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI 2012), Thessaloniki, 13 - 15/6/2012.
14. Γ. Ασπρίδης, «Η χρήση των νέων τεχνολογιών και οι επιπτώσεις τους στην εναρμόνιση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής σε περίοδο κρίσης», MIBES / Ε.Σ.Δ.Ο. 2012, Λάρισα, 25 - 27/5/2012.
15. V.Kazantzi, N. Blanas, V. Gkamplia & G. Aspridis, “Economic evaluation of strategic biogas investment options –
Case study in the region of Larissa”, MIBES / Ε.Σ.Δ.Ο. 2012, Λάρισα, 25 - 27/5/2012.
16. G. Aspridis, D. Kiriakou & M. Petrelli, “How dirty can the PIGS get?: Formatting a contemporary social welfare
state under economic crisis”, International Conference on International Business (ICIB), Θεσσαλονίκη 17 19/5/2012.
17. P. Trivellas, P. Ipsilantis, I. Papadopoulos and D. Kantas, “Challenges for Quality Management in Higher Education
- Investigating Institutional Leadership, Culture and Performance” Quality Assurance and Management”,
Prof. Mehmet Savsar (Ed.), InTech, Available from: http://www.intechopen.com, ISBN: 978-953-51-0378-3, 2012
103-128
18. P. Trivellas, P. Ipsilantis, I. Papadopoulos, D. Kantas, N. Batis, “Experiences gained from the implementation of
Quality Management processes at a Greek Higher Education Institution. Cultural, organizational and stakeholder
issue” Quality and Trust: at the heart of what we do. A selection of papers from the 6th European Forum for Quality Assurance EUA (2011), ISBN: 9789078997313, 36-45.
Δ ΕΙΤΕ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ :
http://dde.teilar.gr/publications.aspx?UICulture=el-GR
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΔΕ
Σ ΕΛΙΔΑ 15
Το Ερευνητικό Έργο του Τμήματος ΔΔΕ
Άρθρο του Δρ. Βασίλη Γερογιάννη
Τα περισσότερα μέλη Ε.Π. του Τμήματος δραστηριοποιούνται ερευνητικά, γεγονός που αποδεικνύεται
από τον αριθμό των επιστημονικών δημοσιεύσεων που έχουν να επιδείξουν. Οι περισσότερες δημοσιεύσεις και το πλήρες κείμενο αυτών παρουσιάζονται στο δικτυακό τόπο του Τμήματος: http://
dde.sdo.teilar.gr/publications.aspx?UICulture=el-GR. Στην τελευταία έκθεση αξιολόγησης (http://
dde.teilar.gr/main.aspx?category=368&UICulture=el-GR) επίσης καταγράφονται αναλυτικά (για πρώτη
φορά) οι ετεροαναφορές που εμφανίστηκαν κατά την περίοδο 2010-2011 στο ερευνητικό έργο των μελών Ε.Π. του Τμήματος ΔΔΕ.Το πλήθος των ετεροαναφορών που σημειώνονται για την περίοδο 20102011 (αριθμός 142) οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ένα μεγάλο τμήμα του ερευνητικού έργου των μελών
Ε.Π. συναντά σημαντική αναγνώριση από την επιστημονική κοινότητα. Επιπρόσθετα, η καταγραφή αυτή
παρουσιάζεται να οδηγεί σε πιο αξιόπιστα συμπεράσματα για την αναγνώριση του ερευνητικού έργου
των μελών Ε.Π. αφού έχει ως αποτέλεσμα να μην συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό πλήθος
«διπλότυπες» ετεροαναφορές. Στο επόμενα έτη αναμένουμε το ερευνητικό έργο του Τμήματος να ενταθεί ακόμη περισσότερο (ποσοτικά και ποιοτικά), προσδοκία που κυρίως βασίζεται στα εξής:

Την 1/1/2012 άρχισε τυπικά η υλοποίηση τριών ερευνητικών έργων του προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ για την ενίσχυση της έρευνας στα ΤΕΙ, με επιστημονικούς υπευθύνους αντίστοιχα τα μέλη
Ε.Π. του Τμήματος Δρ. Βασίλη Γερογιάννη, Επίκουρο Καθηγητή, Δρ. Λεωνίδα Ανθόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή, και Δρ. Πάνο Φιτσιλή, Καθηγητή Στις κύριες ερευνητικές ομάδες των έργων αυτών
συμμετέχουν συνολικά πέντε (5) μέλη Ε.Π. του Τμήματος.

Αναμένεται περαιτέρω ένταση του ερευνητικού έργου των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος υπό την επίβλεψη - καθοδήγηση μελών του Ε.Π., στα πλαίσια του αυτοδύναμου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων» που
ξεκίνησε το Τμήμα στο ακαδ. έτος 2010-2011 αλλά και στα πλαίσια των δύο (2) Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων (MSc in Management Science και MBA) που οργανώνει το Τμήμα σε σύμπραξη με
το Πανεπιστήμιο Staffordshire της Μεγάλης Βρετανίας.

Αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα της ερευνητικής συνεργασίας που ξεκίνησε με το Πανεπιστήμιο Staffordshire της Μεγάλης Βρετανίας, αναφορικά με την εκπόνηση και επίβλεψη διδακτορικών διατριβών.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ερευνητική δραστηριότητα των Μελών Ε.Π. είναι από τα θετικά στοιχεία
που επισημαίνονται στην εξωτερική έκθεση αξιολόγησης του Τμήματος που πραγματοποιήθηκε κατά
τον Ιούνιο του 2010. Στην έκθεση αυτή σημειώνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: “The External Evaluation
Committee considers that given the inherent legal and institutional difficulties and obstacles, the available infrastructures and the research goals of the department, research outcome and production are satisfactory”.
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΔΕ
Σ ΕΛΙΔΑ 16
Ορκωμοσία Αποφοίτων του Τμήματος ΔΔΕ
Η ορκωμοσία των νέων αποφοίτων του Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων έγινε στις 18
Ιουνίου 2012 στο Συνεδριακό Κέντρο του κτηρίου του Τμήματος.
Συγκεκριμένα, ορκίσθηκαν οι ακόλουθοι σαράντα οκτώ (48) φοιτητές:
ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΒΗΣΣΑΡΙΑ, ΑΛΟΓΑΡΙΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΓΚΙΤΣΙΑΛΗ ΛΟΡΑ, ΓΚΟΝΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΙΠΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ, ΖΗΣΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΖΗΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,
ΖΟΥΜΠΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΛΙΑΖΙ ΑΛΜΠΑΝ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΑΜΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΕΦΑΛΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΠΑΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΚΟΡΤΙΜΑΝΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΣΟΥΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΙΧΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΛΙΟΥΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΜΠΕΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΝΤΟΜΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΕΛΙΟΤ-ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΑΡΙΖΗ ΕΒΑΝΙΤΑ, ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ, ΠΡΑΣΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΡΙΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΣΑΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΤΖΙΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΤΡΙΧΙΝΑ ΜΑΡΘΑ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Στην τελετή παρευρέθηκαν οι: Δρ. Σαμαράς Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος ΔΔΕ, Δρ. Φιτσιλής
Πάνος, Καθηγητής, Διευθυντής ΣΔΟ, Δρ. Γερογιάννης Βασίλης, Επίκουρος Καθηγητής, Δρ. Συρακούλης Κλεάνθης, Καθηγητής Εφαρμογών, Καπράλου Βασιλική, Καθηγήτρια Εφαρμογών, Ασλάνογλου Λένα, Προϊσταμένη Γραμματείας ΔΔΕ και Αθαναηλίδης Γιώργος, Υπάλληλος Ενιαίου Μητρώου
Σπουδαστών, ενώ την ομιλία της τελετής εκφώνησε ο Επίκουρος Καθηγητής.του Τμήματος Δρ.
Μπλάνας Νικόλαος.
Στους αποφοίτους μας ευχόμαστε «ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ & ΚΑΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ».
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
TEI ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ,
41110, ΛΑΡΙΣΑ
τηλ: 2410 684 579, 2410 684 580, fax: 2410 684 588
Γραμματεία Τμήματος:
Λένα Ασλάνογλου
Τηλ: 2410 684 579
Ε-mail: [email protected]
Προϊστάμενος Τμήματος:
Καθηγητής Γιώργος Σαμαράς
Τηλ: 2410 684 580
Ε-mail: [email protected]
ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ
ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ
ΜΑΣ ΤΟΠΟ:
HTTP: // DDE.TEILAR. GR
Επιμέλεια Ενημερωτικού Δελτίου:
Δρ. Βασίλης Χ. Γερογιάννης
Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ: 2410 684 585
Ε-mail: [email protected]
Θέλετε να δημοσιεύσετε ένα άρθρο
στο επόμενο Ενημερωτικό Δελτίο;
Στείλτε το κείμενο μέχρι την
20/10/2012 στο [email protected]
To Προσωπικό & οι Φοιτητές του Τμήματος ΔΔΕ σας Εύχονται ΚΑΛΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !