ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Εδρα_ Μυτιλήνη. αρχείο pdf

Lesvosnews.net
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
∆.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
∆.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
∆.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
∆.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
∆.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
∆.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
∆.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
∆.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
∆.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
∆.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
∆.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
∆.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
∆.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
∆.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
∆.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
∆.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
∆.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
∆.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
∆.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
∆.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
∆.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
∆.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΜΟΡΙΑ
93.5
91.5
83
83
81
79
77
77
75
67
66
65
65
56
54
54
50
48
87
77
77
77
109
108
106.5
105.5
104
96.5
94
83
81
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΟΥΛΑΚΕΛΛΗΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΒΑΤΟΣ
ΠΑΤΡΑΚΗΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΕΛΛΗ
ΓΙΑΛΟΠΟΥΛΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΦΙΛΗΣ
∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΡΩΜΥΛΙΩΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
ΠΕΪΤΣΙΤΣ
ΤΣΟΜΠΟΛΗΣ
ΤΖΙΜΗΣ
ΒΥΡΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΛΟΠΟΥΛΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΛΕΛΙ∆ΗΣ
ΑΜΠΝΤΟΥΛΑ
ΒΕΡΒΕΡΗΣ
ΒΑΛΛΙΝΑΣ
ΒΑΡΒΑΚΗΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΜΠΑΓΚΟΥ
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ
ΚΑΞΗΡΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Α.∆.Τ/ΑΡ.
∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Φ296214
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΗ927301
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΒ170642
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΑ440736
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ920217
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Χ419817
ΜΙΧΑΗΛ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΑ441128
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΕ427676
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΖ432391
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τ406440
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΒ933767
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ920164
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Χ419773
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΖ511088
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΤΟΜΙΣΛΑΒ
Τ403529
ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Ρ327547
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΑΗ429803
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Ι779063
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
27/04/1989
ΜΙΧΑΗΛ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΑ441128
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΕ427676
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΕ427676
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
Φ476504
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΑΜΑΝΤΑΝ
ΑΗ430124
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΑ438116
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Φ476157
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΖ932104
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
Χ418675
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΖ929441
∆ΑΝΙΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒ585289
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙ279676
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
78.5
77
71
71
71
70
69
68
67
66
65.5
65
65
65
62
62
60
56
56
54
53
50
50
48
46
43
43
41
41
105.5
66
43
114
90
83
ΠΑΓΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΣΑΒΕΛΛΗΣ
ΒΟΪΚΟΣ
ΧΡΟΝΗΣ
ΒΑΛΑΝΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΜΑΡΚΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΚΟΥΤΛΗΣ
ΚΑΖΑΤΖΗΣ
ΘΥΜΙΑΤΖΗΣ
ΚΡΙΠΙΝΤΙΡΗΣ
ΞΥΠΤΕΡΑΣ
ΨΩΜΑΣ
ΜΠΕΛΑΛΗΣ
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ
ΣΑΠΟΥΝΑΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ
ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΞΕΝΑΚΗΣ
ΖΟΥΡΟΣ
ΣΑΡΟΓΛΟΥ
ΧΑΤΖΗΑΦΡΑΤΗΣ
∆ΡΟΣΟΥΛΗ
ΓΕΩΡΓΕΛΛΗΣ
ΚΑΜΠΕΡΟΣ
ΒΑΛΛΙΝΑΣ
ΚΟΥΤΛΗΣ
∆ΡΟΣΟΥΛΗ
ΣΟΚΟΛΑΣ
ΓΙΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΑΒ199410
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Χ920141
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΑΛΕΞΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Χ918971
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Τ404857
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΕ930288
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΖ932331
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΣ
ΑΖ932076
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΑΖ430187
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΗ930058
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ930476
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΒ586577
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΚ453896
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΒ584167
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΚ453837
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΑΙ562842
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΗ431246
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΑΕ933236
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΖ929040
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΗ927191
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΕ428525
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Φ296589
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Ν910823
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΑΕ931183
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΗ931208
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΙ409880
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ430349
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Ξ392182
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Λ785342
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Ν911790
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Φ476157
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ρ060917
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Ξ392182
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ270257
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΕ778533
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΖ031759
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΙ∆ΕΡΑΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΙ∆ΕΡΑΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. Ο∆ΗΓΟΣ
82
69
56
43
89
89
77
74
74
72
66
64
63
60
55
50
44
41
41
37
63
64
120
102
80
78
70
64
40
120
42
40
120
107
89
ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗΣ
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
∆ΡΟΣΟΥΛΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΣΑΪΡΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΤΣΙΚΙΩΤΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΕΛΛΗΣ
ΦΙΛΙΑΝΟΣ
ΦΕΙ∆ΕΛΗΣ
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΚΑΝΤΑΝΑΣ
ΚΟΥΜΑΡΑΣ
ΒΕΚΙΟΣ
ΚΑΝΕΛΗΣ
ΜΑΝΩΛΙΟΣ
ΚΟΛΥΦΕΤΗΣ
ΚΟΥΖΙΑΚΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΜΑΥΡΑΧΕΙΛΗΣ
ΚΑΦΕΣ
ΒΑΓΕΝΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ
ΑΜΑΝΙ∆ΗΣ
∆ΑΡΕΝΙΟΣ
ΓΡΙΜΜΗΣ
ΜΑΥΡΑΧΕΙΛΗΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΥΡΑΧΕΙΛΗΣ
ΠΕΝΤΑΡΑΣ
ΠΗΤΤΑΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΕ260445
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΕ936028
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΑΒ190871
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Ξ392182
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
Λ783203
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΑΗ927583
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΗ929105
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΖ433963
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΑ437595
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Π862899
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΗ430869
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΗ431937
ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΒ933512
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρ564568
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Χ918070
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΗ927791
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΖ432963
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΒ936172
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΑΖ432500
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Λ780670
ΖΗΣΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΖ791870
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΑ320959
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΑ440038
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ν921061
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΕ931416
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΑΣΣΟΣ
ΑΒ933746
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΕ427363
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΕ934646
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν914098
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΑ440038
ΗΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΖ585792
ΜΙΧΑΗΛ
ΖΑΧΑΡΗΣ
ΑΒ664020
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΑ440038
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ν612062
ΘΩΜΑΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΑΖ519552
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΙ∆ΕΡΑΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΙ∆ΕΡΑΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΙ∆ΕΡΑΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
∆.Ε. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
∆.Ε. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
∆.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
∆.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
∆.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
∆.Ε. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΙ∆ΕΡΑΣ
84
75
52
44
79
75
69
67
64
47
67
93
67
92
74
72.5
70
65
64
47
65
56
65
129
129
125
120
120
119
118
116
116
116
112
111
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΛΙΟΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ
ΧΑΤΖΗ∆ΙΑΚΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΠΑΣΑΛΗΣ
ΤΣΑΜΠΛΑΚΟΣ
ΚΟΝΤΟΥΤΣΙΚΟΣ
ΠΑΣΑΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΣΑΛΗΣ
ΣΙ∆ΕΡΗΣ
ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ
ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ
ΖΑΡΙΜΗΣ
ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ
ΛΙΑΠΙ∆ΟΥ
ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ
ΤΑΜΒΑΚΕΡΑΣ
ΤΣΑΜΠΛΑΚΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗ
ΚΑΜΑΤΣΟΥ
ΒΕΡΒΕΡΗΣ
ΨΥΡΡΑ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΚΟΥΤΑΛΕΛΛΗΣ
ΒΟΥΖΟΥΚΟΥ
ΚΑΤΖΟΥΝΟΥ
Ν134936
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒ470083
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΖ432700
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΒ585494
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΒ585837
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΕ934071
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΕ932920
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Ν923857
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΒ935385
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Χ418814
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Ν923857
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ809816
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Ν923857
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΑ439790
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΑΖ930354
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΗ430434
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΕ425612
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Μ924065
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΕ430325
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Λ780773
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Μ924065
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΗ434788
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Μ924065
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒ470598
ΡΑΦΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΑ439710
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΑ441385
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
Χ419992
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΒ170023
ΕΡΑΤΩ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Φ296898
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Χ918764
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΑΒ935203
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν919657
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΖ431644
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΘΕΡΑΠΩΝ
Χ715823
ΑΘΗΝΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΗ927311
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ
Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
111
110
108
107
106.5
106.5
106
106
105.5
104
104
104
104
103
101
101
101
100.5
100.5
99.5
99.5
99
98
96
96
95
95
95
94
93
93
93
93
93
91.5
ΠΑΤΡΑΚΗ
ΛΑΧΑΝΑΣ
ΑΣΗΜΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΗ
ΦΟΥΤΣΙ∆Η
ΠΑΡΕΛΛΗ
ΚΡΙΠΙΝΤΗΡΗ
ΨΩΜΑ
ΤΣΑΚΙΡΗ
ΚΑΝΑΡΟΥ
ΜΥΣΤΕΓΝΙΩΤΟΥ
ΛΙΑΠΙ∆ΟΥ
ΜΠΑΡΟΥΞΗ
ΛΥΚΑΡ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
ΚΑΤΩΤΡΙΩΤΗΣ
ΧΙΩΤΗ
ΚΟΥΡΑΧΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΛΛΗ
ΜΑΡΟΥΣΚΟΣ
ΝΤΙΝΙΑΣ
ΚΟΚΚΩΝΗΣ
ΚΑΠΑΝΤΑΗ
∆ΕΜΕΡΤΖΗ
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΒΕΛΟΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗ
MITEV
ΚΑΝΑΡΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
ΒΕΗΣ
ΚΟΥΜΠΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Φ914551
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Φ296305
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝ/ΤΗΣ
ΑΖ931616
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Τ403520
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒ421473
ΝΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΖ928740
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ρ400124
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΕ427969
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΑ438301
ΑΡΓΥΡΩ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΑ439708
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΜΝΗΝΟΣ
Σ927012
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Φ917054
ΣΟΦΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Φ146277
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
ΑΕ929626
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΒ584963
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΖ929077
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Σ927774
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΖ430895
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΖ429824
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΖ931772
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ
Φ296604
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΑ438166
Ε∆ΟΥΑΡ∆ΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΕ931933
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΡΜΟΛΑΟΣ
Ν922862
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ423871
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΜΙΧΑΗΛ
Φ476305
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
Χ918773
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΒ469121
ΠΡΟΚΟΠΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΖ929173
MITKO
RADEF
6110225760
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ι784078
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΖ430998
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ919854
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΑΕ933216
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τ403485
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ
Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
91
91
90
89
89
89
88.5
87
87
87
87
86
86
86
85.5
85
85
85
84
84
84
83.5
83
83
83
83
83
83
83
81.5
81.5
81.5
81
81
81
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΛΟΥΚΟΣ
∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
∆ΗΚΕΛΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ
ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ
ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ
ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ
ΒΕΤΣΙΚΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ∆Η
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΗ
ΑΣΒΕΣΤΑ
ΧΙΩΤΗ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΛΑΓΑΡΤΖΗ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΡΟΥΜΠΑ
ΟΤΣΝΟΥ
ΚΑΡΜΙΡΗΣ
ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ
ΠΑΡΙΣΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ∆ΑΚΗ
ΚΟΡ∆ΕΡΑΣ
ΓΛΥΝΕΛΛΗΣ
ΜΑΡΟΥΛΗ
ΒΑΪΡΑ
ΖΕΓΓΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΒΑΡΒΕΡΙ∆ΗΣ
ΖΗΤΙΑΝΕΛΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΗ927627
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΕ930769
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Θ524552
ΕΥΡΙ∆ΙΚΗ
ΓΑΒΡΙΗΛ
Ν911672
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ430509
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Ν922257
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Θ838351
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ι780375
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΑ439930
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΖ430626
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΕ430554
ΖΑΧΑΡΩ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΕ427531
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
ΑΒ585958
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙ409851
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ι782651
ΣΩΣΣΑΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Λ789550
ΣΑΠΦΩ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΒ933558
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΒ470105
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν902359
ΖΑΧΑΡΩ
ΗΛΙΑΣ
ΑΑ440435
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΗ083231
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΖ433725
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ν910541
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ν.900342
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Φ080986
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Χ419766
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΗ431327
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΒ470642
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒ470943
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΖ432312
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΚ453923
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΖ432698
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ929209
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΕ427599
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Χ918291
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ
Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
81
81
81
81
80.5
80
80
80
79
79
79
79
78.5
77
77
77
77
77
77
77
77
76
76
75.5
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
ΜΑΪΣΤΡΕΛΛΗ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΤΖΑΣ
ΚΟΥΜΠΑ
ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ
ΑΡΩΝΗΣ
ΣΛΙΒΚΙΝ
ΜΑΚΡΗ
ΑΓΓΕΛΙ∆ΕΛΛΗΣ
ΤΟΥΠΑΝΤΖΗΣ
ΤΣΟΤΡΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΣΗΣ
MITEVA
ΣΤΕΦΑΝΗΣ
ΚΑΝΛΗ
ΨΑΡΓΙΑΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ
ΚΑΣΣΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆Η
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ
ΛΥΚΑΡ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΚΛΑΒΟΥ
ΤΥΡΟΠΩΛΗΣ
ΚΡΙΚΛΑΝΗ
ΚΡΟΤΣΙ∆Α
ΦΩΤΕΙΝΟΣ
ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ
∆ΑΜΙΑΝΟΣ
ΛΙΟΝΤΑ
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΜΠΟΥΛΜΠΟΥΛΗ
ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ920126
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΙ295573
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΒ170048
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΒ171847
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΕ929065
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΒ936768
ΒΙΤΑΛΗΣ
ΣΕΡΓΙΟΣ
Χ420008
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΛΟΥΚΑΣ
Χ921769
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΚ453524
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΑ441363
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΧΟΝΤΗΣ
ΑΑ441446
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΒ171222
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Ν912706
MARIA
VASIL
355448366
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ν904478
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΗ432378
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Χ920767
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΑ439203
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΑ035507
ΓΑΛΑΤΕΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΑ440866
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ-ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΕ428263
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΕ427426
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ
ΑΖ931748
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒ585843
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Λ789899
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΖ930870
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τ406358
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Φ296824
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Σ927805
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΕ426060
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΑ439787
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΖ931019
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΚ452133
ΡΑΛΛΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΚ452684
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙ409276
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ
Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
74.5
74.5
74
74
74
74
74
74
73
72
72
72
72
71.5
71
71
71
71
71
71
70
70
70
70
70
70
69
68.5
68
68
68
68
68
67
67
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΟΥ
ΚΑΝΑΡΟΥ
ΒΑΤΟΥ
ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΑΛΑΣ
ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ
ΠΑΣΠΑΤΗΣ
ΑΣΜΑΝΗ
ΡΕΤΖΙΝΟΣ
ΠΑΥΛΕΛΗΣ
ΓΟΥΓΟΥΛΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ
ΒΑΜΒΑ∆ΕΛΗ
ΛΑΛΑ
ΣΙ∆ΕΡΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΒΕΛΙΤΖΕΛΟΣ
ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΥΡΑΝΗΣ
ΚΑΚΝΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΑ
ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ
ΣΙΜΙΤΣΗ
ΣΤΡΙΓΚΟΣ
ΦΩΤΙΟΥ
ΚΟΥΡΚΟΥΡΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΚΑΜΠΑ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΖ712829
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΒ469917
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ν901493
ΗΛΕΚΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τ404307
ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΖ534126
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Λ782202
ΕΥΤΥΧΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΒ584601
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ920205
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ν902833
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Φ476391
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΕΛΛΙΟΣ
N918712
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ν913099
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
Θ836045
ΜΑΡΙΑ
ΛΕΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΕ929458
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τ405126
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΕΣΤΩΡ
Υ138270
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΖ434311
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΗ432427
ΡΕΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΗ432941
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Σ927598
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
Φ296817
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
Χ420042
ΜΑΡΙΑ
ΜΕΘΟ∆ΙΟΣ
ΑΕ429037
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΒ469013
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΖ431000
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Ι771540
ΕΥΓΛΩΤΙΑ-ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τ170422
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Μ921713
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ξ429167
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒ586739
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΒ171543
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Τ402555
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
Ι782628
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΖ430444
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΙ409465
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ
Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
67
66
66
66
65.5
65
65
65
65
64
64
64
64
64
64
63.5
63
62
62
62
62
62
62
60.5
60.5
60.5
60.5
60
60
60
60
60
60
60
59
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
ΛΑΧΑΝΑΣ
∆ΟΥΚΑΚΗΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ
ΞΥΝΕΛΛΗ
ΚΟΥΜΠΑ
ΠΑΝΟΣ
ΠΑΠΑΛΑΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΛΛΗΣ
ΜΕΓΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ
ΠΑΛΑΣΗ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΚΑΝΤΑΡΗΣ
ΧΑΙΡΕΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΥ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΦΩΤΟΓΛΟΥ
ΜΑΜΩΛΟΥ
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
ΓΕΛΑΓΩΤΗΣ
ΚΡΟΤΣΙ∆Α
ΜΑΡΙΝΕΛΛΗΣ
ΚΛΑΒΑΣ
ΚΑΡΑΚΟΝΤΗ
ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ
ΒΕΡ∆ΟΥΚΑΣ
∆ΑΜΙΑΝΟΣ
ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
Χ312211
ΕΙΡΗΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΑΕ934123
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΕ427464
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΖ430999
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Χ918836
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ929043
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΑΖ434692
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Χ418744
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Φ296135
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΗ429768
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Ν916359
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΑΝ/ΤΗΣ
Κ777828
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Ν924869
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Φ476205
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ν917240
ΕΛΕΝΗ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΑΙ911344
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ918939
ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΒ586663
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΕ931393
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ431837
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΖ432708
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΗ430050
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΗ430128
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν912532
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΕ428694
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τ404769
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν910636
ΕΥΦΗΜΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΕ932550
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ν916942
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΕ430282
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΗ431877
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΑΗ431288
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
Χ920019
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΕ930406
ΠΡΟΚΟΠΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΖ929050
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ
Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
59
59
58
58
58
58
58
56
56
56
56
56
56
56
55
54
54
54
54
54
53
53
52
52
52
52
52
50
50
50
50
50
50
50
50
ΚΑΜΠΙΡΕΛΗΣ
ΣΠΕΡΚΟΥ
ΧΑΤΖΗΚΟΥΡΟΥΝΗ
ΤΡΙΜΜΗΣ
ΚΡΟΤΣΙ∆Α
ΨΩΜΑΣ
ΠΑΣΠΑΤΗΣ
ΒΛΟΥΤΗΣ
ΜΠΟΥΧΛΗ
ΚΑΡΑΛΟΥ∆ΑΣ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΗ
ΚΟΥΤΑΛΕΛΛΗ
ΒΑΛΗΛΗΣ
ΜΑΝΤΑΛΑΣ
ΣΚΙΑΘΙΤΗ-ΑΝΕΣΤΗ
ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ
ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΑΡΙΦΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΤΣΕΛΛΗΣ
ΑΛΒΑΝΟΥ
ΚΑΜΙΤΣΟΣ
ΚΑΡΤΑΛΗΣ
ΜΥΝΙΚΝΑΣ
ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ
ΚΟΥΡΒΑΝΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΑΝΙΚΟΛΑΣ
ΒΕΡΒΕΡΗΣ
ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΠΡΙΚΕΣ
ΦΙΛΙΠΠΗΣ
ΛΑΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ920093
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΕ428841
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝ/ΤΗΣ
Ν913033
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒ586423
ΑΣΗΜΙΝΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΖ929901
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΗ929662
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΗ431502
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Χ419306
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΒ171581
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι782510
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΙ409625
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΑΑ899010
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΖ930670
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ρ617626
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΖ932472
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΒ585957
ΓΙΑΣΕΜΟΥΛΑ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΑΖ932516
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΖ929193
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΕ931352
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΖ434295
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΒ936689
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΒ586875
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ
ΑΕ427661
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μ920289
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΑ438954
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΖ927524
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΖ434357
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ921663
ΦΩΤΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
Ν909328
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
Κ773284
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΒ584653
ΑΝΝΑ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΑΒ936470
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΖ524139
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΑ440486
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΗ930022
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ
Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Α
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
50
50
48
47
47
47
46
46
46
46
45
45
45
44
44
44
43
43
42
42
42
41
41
40
40
40
40
39
37
37
35
35
110
107
106.5
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΠΚΑΣ
ΚΑΛΙΜΑΜΤΖΕΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΗΣ
ΣΥΡΑΝΤΩΝΗΣ
ΦΑΣΚΙΑΝΟΥ∆ΑΚΗ
ΜΑΜΩΛΟΣ
ΚΑΛΛΙΓΑΡΟΣ
ΚΟΥΤΣΕΛΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΣ
ΛΥΚΑΡ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΠΑΝΤΑΗ
∆ΡΑΚΟΥ
ΚΑΖΑΤΖΗΣ
ΑΓΙΑΣΩΤΗΣ
ΚΑΝΕΛΗΣ
ΛΟΥΠΟΥ
ΚΑΤΣΑΚΟΥ
ΙΠΠΕΙΩΤΗΣ
ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ
ΣΤΥΨΙΑΝΟΣ
ΠΑΠΑΠΟΡΦΥΡΙΟΥ-ΠΑΠΑΝΗΣ
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΕΛΛΗΣ
ΤΙΝΕΛΛΗΣ
ΜΩΡΑΪΤΟΥ
ΜΟΥΡΑΝΤΙ∆ΗΣ
∆ΗΚΕΛΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΜΩΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ∆ΗΣ
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
ΦΟΥΤΣΙ∆Η
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΑ453636
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ432996
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΑ441404
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Λ783307
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΒ584406
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΒ470312
ΣΥΜΕΩΝ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Κ773928
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ι780305
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒ935276
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν913460
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΒ171696
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΑ440832
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ν918545
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΒ585782
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
Ν924237
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΗ931581
ΕΛΕΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΒ584351
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΖ929790
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Μ924261
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Λ789072
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΕ929695
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν917548
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΤΖΑΝΗΣ
ΑΕ933475
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κ780997
ΛΕΣΒΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΖ429774
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ932419
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΑ440177
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Λ789913
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΑΗ927440
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝ/ΤΗΣ
Χ418249
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Ν919830
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ919480
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τ812335
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Ζ419662
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒ421473
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ
Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
106.5
104
103.5
101
97
93
86
85
81
81
80
77
77
75.5
75
75
74
73
71.5
71
71
70
70
70
68
66
64
63.5
59
58
56
56
55
54
52
ΠΑΡΕΛΛΗ
ΠΑΝΤΣΟΥΡΑΚΗΣ
ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗΣ
ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ
ΓΟΥΝΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΗΣ
ΨΑΡΓΙΑΝΟΣ
ΣΚΛΑΒΟΥ
ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ
ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΠΟΥΚΛΑ
ΓΟΥΓΟΥΛΑ
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
ΣΙ∆ΕΡΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΒΕΛΙΤΖΕΛΟΣ
ΤΥΡΑΝΗΣ
ΣΤΡΙΓΚΟΣ
ΜΑΝ∆ΑΜΑΝ∆ΙΩΤΗΣ
ΟΡΦΑΝΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ
ΨΩΜΑΣ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΗ
ΜΑΝΤΑΛΑΣ
ΣΚΙΑΘΙΤΗ-ΑΝΕΣΤΗ
ΖΑΡΙΦΗΣ
ΚΑΡΤΑΛΗΣ
ΝΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΖ928740
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ467021
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Χ846537
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Σ927774
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ206752
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
Χ797202
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
ΑΒ585958
ΣΩΣΣΑΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Λ789550
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ929209
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΙ295573
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΒ694570
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ν904478
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Χ920767
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒ585843
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Σ927805
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙ409276
ΕΥΤΥΧΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΒ584601
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΗ800057
ΜΑΡΙΑ
ΛΕΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΕ929458
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΕΣΤΩΡ
Υ138270
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Σ927598
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
Φ296817
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
Χ420042
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Ι771540
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΒ171543
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ρ575707
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Ν916359
ΕΛΕΝΗ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΑΙ911344
ΠΡΟΚΟΠΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΖ929050
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΗ929662
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΙ409625
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ρ617626
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΖ932472
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΖ929193
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μ920289
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ
Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Β
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
50
49
46
44
42
42
106.5
106.5
104
101
100.5
99
88
86
85
81
81
77.5
77
75.5
75
75
71.5
71
71
71
70
68
63.5
59
58
56
56
55
54
ΠΡΙΚΕΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ
ΜΑΜΩΛΟΣ
ΚΑΜΑΤΣΟΣ
ΙΠΠΕΙΩΤΗΣ
ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ
ΦΟΥΤΣΙ∆Η
ΠΑΡΕΛΛΗ
ΧΑΛΑΡΗΣ
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
ΧΑΛΒΑΤΖΗ
ΚΟΝΤΟΥ
ΧΕΙΛΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΙΤΣΙΛΑ∆Η
ΣΤΕΦΑΝΗΣ
ΣΚΛΑΒΟΥ
ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ
ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ
ΓΟΥΓΟΥΛΑ
ΨΩΜΑ
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
ΣΙ∆ΕΡΗΣ
ΤΥΡΑΝΗΣ
ΣΤΡΙΓΚΟΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ
ΨΩΜΑΣ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΗ
ΜΑΝΤΑΛΑΣ
ΣΚΙΑΘΙΤΗ-ΑΝΕΣΤΗ
ΖΑΡΙΦΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΖ524139
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
Χ587037
ΣΥΜΕΩΝ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Κ773928
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΖ117502
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Μ924261
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Λ789072
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒ421473
ΝΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΖ928740
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΑΙ006815
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Σ927774
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Χ918475
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΙ638251
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
Χ889712
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
ΑΒ585958
ΣΩΣΣΑΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Λ789550
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ929209
ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΕ427247
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΑΕ570644
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ν904478
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒ585843
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Σ927805
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙ409276
ΜΑΡΙΑ
ΛΕΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΕ929458
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Φ296526
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΕΣΤΩΡ
Υ138270
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Σ927598
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Ι771540
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΒ171543
ΕΛΕΝΗ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΑΙ911344
ΠΡΟΚΟΠΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΖ929050
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΗ929662
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΙ409625
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ρ617626
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΖ932472
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΖ929193
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ
Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Γ
52
50
46
42
42
40
40
ΚΑΡΤΑΛΗΣ
ΠΡΙΚΕΣ
ΜΑΜΩΛΟΣ
ΙΠΠΕΙΩΤΗΣ
ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ
ΡΕΚΤΣΙΝΗ
ΧΑΤΖΗΡΙΖΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μ920289
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΖ524139
ΣΥΜΕΩΝ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Κ773928
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Μ924261
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Λ789072
ΟΛΓΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΒ349604
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Π366845