Polis Συνέδριο - Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης

ΣΥΝΔYΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
δημιουργικές
πόλεις
ΣΥΝΔYΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Το συνέδριο «Δημιουργικές Πόλεις» που συνδιοργανώνεται από την ΤIF HELEXPO
και την OTS είναι ένα μοναδικό γεγονός που στοχεύει στην παρουσίαση βέλτιστων
πρακτικών και μεθόδων για το καλύτερο μέλλον των αστικών κοινοτήτων.
creative cities
δημιουργικές
πόλεις
ΣΥΝΔYΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Οι Πόλεις χρειάζονται Έξυπνες Λύσεις για να ανταπεξέλθουν στη ραγδαία
ανάπτυξή τους. Μια σειρά από προκλήσεις σε διάφορους τομείς, όπως η Διαχείριση της Ενέργειας, των Υδάτινων Πόρων, των Απορριμμάτων και των
Συγκοινωνιών μπορούν να αντιμετωπισθούν με καινοτόμες δράσεις, αξιοποιώντας την τεχνολογία.
Παράλληλα, οι Πόλεις μπορούν να αποτελέσουν το βασικό πόλο της Κοινωνικής
και Οικονομικής Ανάπτυξης με την εφαρμογή νέων μοντέλων Διακυβέρνησης,
προσφέροντας δυνατότητες δικτύωσης και συνεργατικότητας μεταξύ των Φορέων, των Ομάδων Πολιτών και των Επιχειρήσεων.
Καλές πρακτικές, Πράσινες Λύσεις, Χρηματοδοτικές προτάσεις και έξυπνες
Ιδέες αποτελούν τις ενότητες που είναι χωρισμένο το συνέδριο αυτό. Βασικό
στοιχείο είναι η καινοτομία ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται αφενός η βελτίωση
της ποιότητας ζωής στην πόλη αλλά και η ανάπτυξη μιας νέας οικονομίας που
βασίζεται στη νεανική επιχειρηματικότητα. Η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών
είναι από τους κύριους στόχους της εκδήλωσης αυτής, αλλά και παρουσίαση των βημάτων προς την δημιουργία ευχάριστων, λειτουργικών και βιώσιμων προς τους πολίτες Πόλεων.
ΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σ υ ν διο ρ γ ά ν ω ση :
Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥ ΝΕΔΡ ΙΟΥ
ΧΟΡΗΓΟΣ:
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤHΣ:
22-23 Νοεμβρίου 2013
Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης»
Θε σ σ α λ ο νίκ η
Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι ΝΩΝ Ι Α Σ :
www.ergonblog.gr
Συνδιοργάνωση:
creative cities δημιουργικές πόλεις
15:30 - 19:00
Βʹ Ενότητα «Οι έξυπνες Πόλεις πρέπει να είναι πράσινες»
Συντονιστής: κ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ, Καθ. Πληροφορικής Α.Π.Θ.,
Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος
και Κοσμήτορας της Σχολής Επιστηµών και Τεχνολογίας
15:30 - 16:30
«Eco city»
‣ «Οι Δημιουργικές Πόλεις και το Περιβάλλον»
κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ, Πρόεδρος ECOCITY
‣ «Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις έξυπνες πράσινες
πόλεις όπως εκφράζεται από το 7ο Πρόγραμμα Δράσης
για το Περιβάλλον 2013-2020»
κα ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ, Υπεύθυνη Τομέα Βορείου Ελλάδος ECOCITY
‣ «Η σημασία του Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου σε περίοδο
οικονομικής κρίσης (Δυνατότητες Επιλογής Ειδών)»
κ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΜΥΡΗΣ, Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ECOCITY
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013
08:00 - 09:30
Προσέλευση & Εγγραφές
09:30 - 10:00
Χαιρετισμοί
κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΗΚΑΣ, Πρόεδρος ΔΕΘ-HELEXPO AE
κ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ, Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης
κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
10:00 - 14:15
Αʹ Ενότητα «Καλές Πρακτικές»
Συντονίστρια: Κα ΜΑΡΩ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ, Καθ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,
Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών και Πληροφορίας, Πανεπιστημίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
16:30 - 16:45«Ύδρευση και Αποχέτευση στις Πόλεις του Μέλλοντος»
Δρ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, Συνεργαζόμενος Ερευνητής του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. & Τεχνικός
Σύμβουλος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. & κα. ΧΡΥΣΗ ΛΑΣΠΙΔΟΥ, Καθηγήτρια στο Τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
10:00 - 10:15«Η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης ως καλή πρακτική»
κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, Γενικός Διευθυντής ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
10:15 - 10:30«Στρατηγικές Ανάπτυξης: Το Place Marketing ως εργαλείο χωρικής
ανταγωνιστικότητας»
Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
10:30 - 10:45«Ηράκλειο, Έξυπνη Πόλη: Από το σχεδιασμό στη λήψη αποτελεσμάτων»
κ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ, Προϊστάμενος Πληροφορικής &
Επικοινωνιών Δήμου Ηρακλείου.
10:45 - 11:00«Διακυβέρνηση Ευφυών Πόλεων: Προς νέα Επιχειρηματικά Μοντέλα»
κα ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΚΔΕΡΗ & Δρ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ,
Ερευνητές URENIO Α.Π.Θ
11:00 - 11:15«Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών»
κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΠΟΥΛΗΣ, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ιωαννίνων.
11:15 - 11:30«GIS Καλαμαριάς: Εργαλείο για το παρόν και το μέλλον»
κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΩΝΑΣ, Ειδικός Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.)
τοπογράφος μηχανικός, MSc Πληροφοριακά Συστήματα, ΜΒΑ, Master Εκπαίδευση
Ενηλίκων
11:30 - 11:45«Λύσεις Επιχειρηματικής Ευφυϊας ως στρατηγικά διοικητικά εργαλεία
της δημιουργικής πόλης»
κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΠΤΗΣ, Business Intelligence Sales Senior Manager Oracle Ελλάς
11:45 - 12:00
Διάλειμμα
12:00 - 15:00«Παρουσίαση Καλών Πρακτικών Δήμων»
Πανελλήνια Ένωση Γεν. Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»
Πρότυπες Διαδικασίες & Πιστοποίηση/ Βιώσιμη Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής/ Τοπική
Υγεία & Πρόνοια/ Πολιτισμός Αθλητισμός & Κοινωνική Ανάπτυξη/ Καινοτόμες
Ψηφιακές Λειτουργίες. Συμμετέχουν ο Πρόεδρος της Ένωσης «Κλεισθένης»
15:00 - 15:30
Διάλειμμα
16:45 - 17:00«Έξυπνο Ενεργειακό Κτίριο - Μια Εικόνα από το Μέλλον»
Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ & Δρ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, στελέχη
του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).
17:00 - 17:15«Συμμετοχική Περιβαλλοντική Παρακολούθηση
και Υπηρεσίες Ποιότητας Ζωής»
Δρ. ΚΩΝΣΤΑNTIΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής,
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, επικεφαλής της ερευνητικής Ομάδας
Εφαρμογών Συστημάτων Πληροφορικής.
17:15 - 17:30«Το παρόν και το μέλλον των Ιαματικών Πηγών»
κ. ΜΑΡΚΟΣ ΔΑΝΑΣ, Γενικός Γραμματέας ΣΔΙΠΕ
17:30 - 18:00
Διάλειμμα
18:15 - 18:30«Bike Sharing - Συστήματα Μίσθωσης Ποδηλάτων Δημόσιας Χρήσης Το Παρόν και το Μέλλον για τη Βιώσιμη Μετακίνηση»
κ.ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Business Development Director
of EasyBike Bike Sharing system.
18:30 - 18:45«Σύνδεσμος ΟΤΑ»
κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ, Πρόεδρος Συνδέσμου Ο.Τ.Α.
18:45 - 19:00«Incredible Crete»
κ. ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΟΝΑΤΟΣ, Προϊστάμενος Πληροφορικής Διεύθυνσης
Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Κρήτης.
19:00 - 19:30
Κλείσιμο της Ημέρας
Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013
09:30 - 11:05Γʹ Ενότητα «Χρηματοδοτήσεις»
Συντονιστής: κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Στέλεχος Διαχείρισης
Προγραμμάτων ΚΕΠΑ
09:30 - 09:50«Το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020: Στόχευση, χρηματοδότηση και ΟΤΑ»
Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΡΙΝΗΣ, Συνεργάτης Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ
09:50 - 10:10«Χρηματοδοτικά Προγράμματα ELENA & JESSICA»
κ. ΣΤΑΘΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος ΠΕΤΑ Α.Ε.
10:10 - 10:30«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, διασυνοριακή – διακρατική
εταιρικότητα»
Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Προϊστάμενος Μονάδας Διαχείρισης &
Παρακολούθησης Προγραμμάτων Βαλκανικής Χερσονήσου - Μαύρης Θάλασσας
και Προγραμμάτων Διαπεριφερειακής Συνεργασίας.
10:30 - 10:50«Δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων για την προστασία του
περιβάλλοντος και την ανάπτυξη»
κα ΛΟΥΚΙΑ ΝΤΕΜΙΡΗ, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Πληροφορικής, MSc –
Υπεύθυνη Πληροφορικής και Συστημάτων Πράσινου Ταμείου & κα ΟΛΥΜΠΙΑ
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ - Υπεύθυνη Οικονομικής Υπηρεσίας Πράσινου Ταμείου.
10:50 - 11:05«Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων»
κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος Ταμείου
Παρακαταθηκών & Δανείων.
11:05 - 11:35 Διάλειμμα
11:35 - 14:00Δʹ Ενότητα «Οι έξυπνες Πόλεις χρειάζονται Έξυπνες Ιδέες»
Συντονιστής: κ.ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΟΣ, Αντιπρόεδρος ΣΕΠΒΕ
11:35 - 12:05
«Open City: Σχεδιάζοντας την έξυπνη πόλη του μέλλοντος»
κ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, Σύμβουλος Ανάπτυξης Open City-Core Solutions
12:05 - 12:35 «Παρουσίαση Καινοτόμων Λύσεων για τη βελτίωση της Ποιότητας
Ζωής των Πόλεων»
12:05 - 12:20 ‣ «Thessaloniki by bus» Φοιτητική ομάδα RAPPEL και ερευνητική Ομάδα
Εφαρμογών Συστημάτων Πληροφορικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ.
12:20 - 12:35 ‣ «P.A.N.D.O.R.A Robot - ανάπτυξη ρομποτ για την ανεύρεση
επιζώντων σε ερείπια» κ. ΛΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΥ, Αναπληρωτής Καθηγητής του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ.
12:35 - 12:50«Θεσμοί και Εφαρμογές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας»
κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΚΡΗΣ, Αντιπρόεδρος του Παρατηρητηρίου των Οργανώσεων
της Κοινωνίας Πολιτών Κεντρικής Μακεδονίας.
12:50 - 13:05«Πλατφόρμα Συνεργατικότητας συνΑθηνά»
κα ΑΜΑΛΙΑ ΖΕΠΟΥ, Ειδική Σύμβουλος Δημάρχου Αθηναίων, Υπεύθυνη
Δικτύωσης με Ομάδες Πολιτών
13:05 - 13:20 «Ανοικτή Καινοτομία - Ανοικτές Τεχνολογίες - Ανθρώπινα Δίκτυα.
Bάσεις για τις δημιουργικές πόλεις»
κ.ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ, Chief Technology Officer of Crowdpolicy
13:20 - 13:35 «Βελτιώνω Την Πόλη Μου - Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα για την Άμεση
Επικοινωνία των Πολιτών με το Δήμο τους»
Δρ. ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ερευνητής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας &
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) & Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ,
Ερευνητής, URENIO - Α.Π.Θ
13:35 - 13:50 «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αθηναίων, Πρόεδρος
Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Αθηνών.
13:50 - 14:05 Συμπεράσματα - Κλείσιμο του Συνεδρίου
Πληροφορίες: ΔΕΘ - HELEXPO ‣ κα Θ. Κανακίδου, 2310 291213
OTS ‣ κα Χρ. Ηπειρώτη, 2310 590121