close

Enter

Log in using OpenID

1/29 UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE USLUGE

embedDownload
UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE USLUGE
MOBILNOG BANKARSTVA
Sarajevo, februar 2011 godine
1/29
SADRŽAJ
R.B
1.
2.
3.
4.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
7.
8.
UVOD
PREDNOSTI MOBILNOG BANKARSTVA
MINIMALNI PREDUSLOVI ZA KORIŠTENJE USLUGE MOBILNOG
BANKARSTVA
UGOVARANJE USLUGE MOBILNOG BANKARSTVA
APLIKACIJA
Pokretanje Aplikacije mobilnog bankarstva
Ažuriranje usluge
Važne napomene za odabir PIN-a
Nekativnost mobilnog uređaja
APLIKACIJA MOBILNOG BANKARSTVA
RAČUNI
ŠTEDNJA
KARTICE
KREDITI
UPLATE
MJENJAČNICA
INFORMACIJE
PROMJENE PO USLUZI
ODJAVA
Strana
3
4
4
4
5
5
6
6
7
7
8
10
11
15
17
22
26
28
29
2/29
1. UVOD
Gdje god da se nalazite, bilo u udobnosti sopstvenog doma, na radnom mestu, ili na putovanju
na drugom kraju planete, u bilo koje doba dana ili noći, mi smo tu.
Usluga mobilnog bankarstva je usluga koja pruža:
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Uvid u stanje i pregled promjena po tekućim računima
Uvid u stanje i pregled promjena po štednim avista računima
Uvid u stanje i pregled promjena po žiro računima
Uvid u stanje oročenih depozita u Banci
Uvid u stanja i promete po kreditnim partijama
Uvid u stanja i promete po Maestro Debitnoj kartici i Master Card kreditnoj kartici
Pregled izvršenih naloga i njihove strukture
Davanje i izvršenje naloga platnog prometa u korist primaoca unutar Banke
Davanje i izvršenje naloga platnog prometa u korist primaoca čiji se račun nalazi van Banke
Davanje naloga ranije ili na datum izvršenja
Pregled izvoda po računima u periodu koji god želite
Pregled kursne/tečajne liste
Kupovina, prodaja i konverzija deviza po povoljnijem kursu
Ostale korisne informacije o Banci (brojevi telefona, e-mail adrese, web stranice)
Uvid u stanje i promjene po štednim računima
Usluga mobilnog bankarstva Vam omogućava:
Ö jednostavno praćenje i upravljanje sredstvima na svim vrstama računa otvorenim u MOJA
BANKA D.D SARAJEVO
Ö Dostupnost u svakom trenutku
Ö Nezavisnost
Ö Uštedu na vremenu
Ö Uštedu u novcu
Ö Kontrolu
Ö Sigurnost
Usluga mobilnog bankarstva je namjenjena klijentima Banke, fizičkim licima sa prebivalištem u
BiH, koji imaju otvoren tekući račun u Banci.
3/29
2. PREDNOSTI MOBILNOG BANKARSTVA
MOBILNOST
VRIJEME
UŠTEDA
KONTROLA
SIGURNOST
RAZNOLIKOST
Transakcije moguće obavljati sa bilo kojeg mjesta
Usluge su dostupne 24 sata na dan
Jeftinije transakcije. Ušteda novca i vremena. Plaćanje računa je
moguće u roku od samo nekoliko minuta
Kontrola svih transakcija obavljenih preko računa
Rad sa mBanking aplikacijom je zaštićen vrhunskom enkripcijom
Mogućnost pregleda stanja i prometa po svim računima u MOJA
BANKA D.D SARAJEVO
Pregled izvršenih naloga
Davanje i izvršenje naloga platnog prometa u korist primaoca unutar
i van Banke
Pregled obaveza po kreditima i kreditnim karticama u MOJA BANKA
D.D SARAJEVO
Uvid u stanje i promjene po štednim računima u MOJA BANKA D.D
SARAJEVO
3. MINIMALNI PREDUSLOVI ZA KORIŠTENJE USLUGE MOBILNOG BANKARSTVA
Za aktivaciju usluge mobilnog bankarstva potrebno je:
● JAVA verzije MIDP 2.0. na mobilnom uređaju. Navedenu aplikaciju podržava većina mobilnih
uređaja u prodaji.
● Dovoljno raspoložive memorije na mobitelu/memorijskoj kartici mobitela minimalno 200kb.
● Prisup internetu putem mobilnog uređaja. Uslugu pristupa na internet pružaju mobilni
operateri. U slučaju nemogućnosti pristupa na Internet, potrebno se obratiti Službi za
korisnike svog mobilnog operatera, kako bi provjerili da li je usluga aktivirana, te da li su u
mobilnom uređaju spremljene ispravne GPRS postavke za Vaš mobilni uređaj.
Samo jedan broj mobilnog uređaja samo jedan mobilni uređaj može se vezati samo za jednu
uslugu mobilnog bankarstva jednog klijenta. Nije moguće imati uslugu na više mobilnih
uređaja istovremeno.
4. UGOVARANJE USLUGE MOBILNOG BANKARSTVA
Usluga mobilnog bankarstva se otvara popunjavanjem „Zahtjeva za otvaranje usluge mobilnog
bankastva“.
Usluga se ugovara potpisom Ugovora. Sastavni dio svakog Ugovora su i Opšti uslovi za korištenje
usluga mobilnog bankarstva.
Usluga je vezana uz jedinstveni matični broj fizičkih lica ili drugu jedinstvenu identifikaciju
Korisnika.
Uslugom se Korisnik može koristiti od prvog sljedećeg radnog dana nakon što preuzme sve
potrebne podatke i aktivacijsku kod, koji su nužni za korištenje Usluge.
4/29
5. APLIKACIJA
5.1 Pokretanje Aplikacije mobilnog bankarstva.
Nakon Ugovaranje usluge mobilnog bankarstva Vaš mobilni uređaj će primiti SMS poruku koji
sadržava link za download – preuzimanje aplikacije za mobilno bankarstvo. SMS poruku potrebno
je otvoriti i potvrditi preuzimanje aplikacije na mobilni uređaj.
Uobičajeno je da mobilni uređaj pita korisnika da li želi dozvoliti pristup mreži i pokrenuti
preuzimanje. Potrebno je dati potvrdan odgovor.
Nakon preuzimanja programske podrške mobilni uređaj traži dozvolu korisnika za njezinu
instalaciju, te mjesto gdje će biti instalirana (mapa, interna memorija uređaja, memorijska
kartica i sl.). Aplikacija mobilnog bankarstva se po zadanim postavkama instalira u “aplikacije”,
„programe“, “java svijet“, “igre i programi”, zavisno od mobilnog uređaja i sa tog mjesta se
pokreće (slika 1).
slika 1
Pokretanje aplikacije obavlja se klikom na ikonicu mBanking u Vašem mobilnom uređaju.
Prilikom prvog pokretanja aplikacije, potrebno je unijeti aktivacijski kod (slika 2.) koji ćete dobiti
putem SMS-a.
Aktivacijski kod je povjerljiva informacija koja se jednom unosi i to prilikom aktivacije usluge
mobilnog bankarstva.
U slučaju da tri puta uzastopno unesete pogrešan aktivacijski kod, token će se blokirati. Za
ponovno korištenje usluge potrebno se obratiti u bilo kojoj poslovnici MOJA BANKA
D.D.SARAJEVO i zatražiti dodijelu novog tokena.
slika 2
5/29
Nakon unosa aktivacijskog koda, aplikacija će Vam tražiti unos PIN-a (unos i potvrdu). PIN je
samo Vama poznata kombinacija minimalno 6 (šest) brojeva, maksimalno 10 (deset) brojeva, a
kojom će te pristupati i koristiti aplikaciju. PIN je tajni podatak.
slika 3
Za dalje korištenje usluge mobilnog bankarstva potrebno je unijeti Vaš Korisnički ID i PIN
(slika34).
BITNO: Vrijeme na vašem mobilnom uređaju mora odgovarati realnom vremenu, za eventualno
usklađivanje vremena obratite se zaposleniku Banke.
5.2 Ažuriranje usluge
Aplikacija mobilnog bankarstva MOJA BANKA D.D. SARAJEVO ima ugrađenu mogućnost
automatskog ažuriranja (nadogradnje) tehničkih i funkcionalnih unapređenja usluge. Obavijest o
ažuriranju pojavljuje se kod prijave u aplikaciju ako je objavljena novija verzija aplikacije koja je
različita od verzije koju korisnik trenutno koristi.
Aplikacija mobilnog bankarstva sama obavijesti korisnika da je postojeća verzija zastarjela te da
ju je potrebno ažurirati.
Prilikom ažuriranja mobitel može prikazati upit korisniku: “Želite li zadržati postojeće
podatke?”.
Korisnik mora odgovoriti pozitivno, jer u protivnom će obrisati podatke o programskom
tokenu, posljedica brisanja tokena zahtjeva ponovnu dostavu programske podrške
(tokena i reset lozinke).
Zbog različitih mobilnih uređaja postoje 2 načina ažuriranja:
Ö Automatsko - aplikacija sama pokreće preuzimanje nove verzije
Ö SMS ažuriranje - korisnik putem SMS-a dobije link za preuzimanje nove verzije
5.3 Važne napomene za odabir PIN-a
1. Obavezno odaberite Vaš PIN različit od aktivacijskog koda koji ste primili prilikom otvaranja
usluge mobilnog bankarstva.
2. Kod izbora PIN-a izbjegavajte jednostavne i uobičajene kombinacije (npr. 1234, 5555, PIN
baziran na datumu vašeg rođenja, broju registracije i sl.).
3. Preporučujemo da se PIN ne zapisuje, posebno ne na mobilni uređaj, te da se ne sprema kao
poruka u mobilni uređaj ili da bude dostupan na bilo koji način bilo kome osim Vama.
4. PIN je poznat samo Vama, te ga ne povjeravajte nikome, jer time odgovornost za neovlašteno
poslovanje po Vašim računima snosite isključivo sami.
6/29
PIN je moguće promijeniti u svakom trenutku kada smatrate da je to potrebno. Postupak
promjene PIN-a opisan je u nastavku teksta (vidi ------ Promjena PIN-a).
Za unos ispravnog PIN-a dopuštena su najviše tri pokušaja.
U slučaju da sva tri puta uzastopno unesete pogrešan PIN, aplikacija će se zaključati.
Za ponovno korištenje usluge potrebno se obratiti u bilo kojoj poslovnici MOJA BANKA D.D.
SARAJEVO i zatražiti deblokiranje usluge.
U slučaju prijave na aplikaciju sa pogrešnim PIN-om aplikacija javlja poruku pogreške.
5.4 Nekativnost mobilnog uređaja
Aplikacija se automatski gasi nakon 4 minuta nekorištenja aplikacije.
Prilikom korištenja aplikacije moguće je preuzeti telefonski poziv što će rezultirati automatskim
gašenjem aplikacije. Nakon gašenja aplikacije, za ponovno korištenje potrebno je opet izvršiti
prijavu.
6. APLIKACIJA MOBILNOG BANKARSTVA
Nakon uspješne prijave na ekranu će se prikazati Glavni MENU (slika 4)
Glavni MENU sastoji se od :
1. RAČUNI
2. ŠTEDNJA
3. KARTICE
4. KREDITI
5. UPLATE
6. MJENJAČNICA
7. INFORMACIJE
slika 4
Kretanje kroz aplikaciju je jednostavno i odvija se je odabirom / pritiskom na komande/tipke u
samoj aplikaciji (odaberi, natrag, zatvori itd. i/ili pomoću funkcijskih tipki na Vašem mobilnom
uređaju (gore, dole itd.)):
Natrag - povratak na prethodni ekran
Nastavi/Dalje - nastavak na slijedeći ekran
Uredi - omogućava uređivanje podataka u unosnim poljima
7/29
Potvrdi - potvrda unesenih podataka i završetak unosa
Izgled ekrana i raspored opcija može se razlikovati ovisno o tipu mobilnog uređaja kojeg
koristite, ali su funkcionalnosti identične. Slike prikazane u ovoj uputi također se mogu
razlikovati ovisno o tipu mobilnog uređaja kojeg koristite.
6.1
RAČUNI
Ulaskom u meni RAČUNI (slika 5) dostupni su podmeniji:
6.1.1. Stanje
6.1.2. Promet po računima
Slika 5
6.1.1. RAČUNI - Stanje
Odabirom opcije Stanja (slika 6) prikazana je lista svih Vaših vlastitih računa: Tekući račun,
Žiro račun, avista računi
slika 6
8/29
Stanje računa prikazuje stanje na vašem računu u valuti u kojoj je račun, a kod tekućeg računa
ako ste korisnik dopuštenog prekoračenja u stanje je uključen i iznos dopuštenog prekoračenja.
Odabirom jedanog od Vaših računa prikazat će se detalji navedenog računa: iznos dopuštenog
prekoračenja, iskorišteno prekoračenje i datum odobrenja/ugovaranja (slika 7)
slika 7
6.1.2. RAČUNI – promet
Odabirom opcije Promet prikazat će se lista svih Vaših računa. Možete odabrati za koji račun
želite pregledati promet.
slika 8
Promet je moguće pregledati u periodima (slika 8):
● Zadani period
● Broj transakcija
Odabirom opcije „zadani promet“ prikazat će se promet za zadani period od / do datuma, te je
potrebno unijeti početni i završni datum vremenskog perioda za koji obavljate upit (slika 9).
9/29
slika 9
slika 10
Odabirom opcije „Broj transakcija“ prikazat će se promet za zadani broj transakcija koje ste
unijeli (slika 11).
slika 11
6.2
slika 12
ŠTEDNJA
Ulaskom na meni ŠTEDNJA, prikazat će se svi Vaši oročeni depoziti u MOJA BANKA D.D.
SARAJEVO i stanje po istim (slika 13).
slika 13
10/29
Odabirom jednog od oročenih depozita/frekventne štednje prikazuju se „Detalji“ (slika 14) koji
sadržavaju sljedeće podatke:
● Status – aktivan/neaktivan
● Kamatna stopa – visina kamatne stope
● Datum oročenja
Slika 14
6.3
KARTICE
Ulaskom na menu KARTICE dostupni su podmeniji (slika 15):
6.3.1 Stanje
6.3.2 Promet
6.3.3 Uplata na kreditnu karticu
6.3.4 Pregled uplata
slika 15
11/29
6.3.1 KARTICE - Stanje
Odabirom podmenija stanje omogućava se uvid u stanje po Vašim osnovnim i dodatnim
karticama (slika 16 i 17):
● debitna kartica - stanje debitne kartice = stanje tekućeg računa,
○ odnosno iznos raspoloživih sredstava po debitnoj kartici predstavlja sumu iznosa
stanja na tekućem računu i raspoloživog dopuštenog prekoračenja po tekućem
računu
● kreditna kartica – prikazuje se iznos iskorištenih sredstava/ limita
slika 16
Odabirom jedne od navedenih kartica (debitne ili kreditne) omogućava se uvid u detalje debitne
ili kreditne kartice :
● Tip kartice – osnovna / dodatna (slika 18)
● Početak korištenja;
● Kraj korištenja
slika 17
slika 18
12/29
6.3.2 KARTICE - PROMET
Promet je moguće pregledati za (slika 19):
● Zadani period
● Broj transakcija
slika 19
Odabirom opcije „zadani promet“ prikazat će se promet po odabranoj kartici za zadani period.
Potrebno unijeti početni i završni datum vremenskog perioda za koji obavljate upit (slika
20,21,22).
slika 20
slika 21
slika 22
13/29
Odabirom pojedine transakcije moguće je dobiti dodatne detalje o transakciji:
●
●
●
datum transakcije i
iznos transakcije u KM
mjesto
Odabirom opcije „Broj transakcija“ prikazat će se promet za zadani broj transakcija koje ste
unijeli (slika 23 i 24).
slika 23
slika 24
6.3.3 KARTICE - UPLATA NA KREDITNU KARTICU
Odabirom podmenija „Uplata na kreditnu karticu“ (slika 25 i 26) daje se mogućnost izvršenja
prenosa sredstava sa vašeg tekućeg računa na partiju kreditne kartice. U navedenom podmeniju
potrebno je da popunite polja:
● iznos
● Datum – Napomena: obzirom de je riječ o prenosu sa Vašeg ličnog računa, a ne prenos
putem platnog prometa, transakcija se može izvršiti u bilo koje vrijeme
slika 25
slika 26
14/29
6.3.4 KARTICE - PREGLED UPLATA
Odabirom podmenija „pregled uplata“ omogućava se uvid u uplate izvršene na kreditnu karticu
6.4
KREDITI
Ulaskom na meni KREDITI dostupni su sljedeći podmeniji (slika 27):
6.4.1 Pregled kredita
6.4.2 Pregled rata kredita
6.4.3 Uplate rate kredita
6.4.4 Pregled uplata
slika 27
6.4.1 KREDITI - PREGLED KREDITA
Podmeni „pregled kredita“ omogućava uvid u stanje svih kredita odobrenih u Banci.
Pozicioniranjem na odabrani kredit, omogućava se pregled Detalja koji sadržava sljedeće podatke
(slika 28 i 29):
● Kraj otplate
● Broj rata kredita
● Kamatna stopa
● Zatezna kamata
● Iznos odobrenog kredita
● Dospjeli dug
● Dani kašnjenja
15/29
slika 28
slika 29
6.4.2 KREDITI - PREGLED RATA KREDITA
Odabirom podmenija „pregled rata kredita“ (slika 30) omogućava uvid u ratu kredita u
određenom mjesecu ili određenom broju rate kredita. Postoji mogućnos odabira:
- mjeseca rata – unosi se datum u željenom mjesecu (slika 32), ili
- broj rate (slika 31)
slika 30
slika 31
slika 32
6.4.3 KREDITI - UPLATE RATE KREDITA
Podmeni Uplata rate kredita (slika 33) daje mogućnost da izvršite prenos sredstava sa vašeg
tekućeg računa na partiju kredita.
U navedenom podmeniju potrebno je popunite polja:
● iznos
● Datum – Napomena: obzirom de je riječ o prenosu sa Vašeg ličnog računa, a ne prenosu
putem platnog prometa, transakcija se može izvršiti u bilo koje vrijeme
16/29
slika 33
6.4.4 KREDIT - PREGLED UPLATA
Odabir podmenija Pregled uplata omogućava uvid u uplate izvršene po kreditnim partijama (slika
34)
slika 34
6.5
UPLATE
Odabirom menija Uplate vrše se sva KM plaćanja putem platnog prometa u zemlji na
transakcijske račune klijenta - firmi koji imaju račune u i van Banke.
Meni plaćanja sadrži sljedeće podmenije (slika 35):
6.5.1 Plaćanje
6.5.2 Plaćanje javnih prihoda
6.5.3 Izbor šablona
6.5.4 Kreirani nalozi
17/29
slika 35
6.5.1 UPLATE - Plaćanje
Podmeni Plaćanje se korist za prenos sredstava sa Vašeg tekućeg računa na račune unutar Banke
(niski rizik) ili van Banke (srednji rizik). Sam obrazac je uvijek isti, neovisno o tipu transakcije.
Za uplatu javnih prihoda koristi se obrazac Uplata javnih prihoda.
Podmeni Plaćanja se odnosi na plaćanja domaćeg platnog prometa (slika 36 i 37).
slika 36
slika 37
Prilikom popunjavanja naloga, potrebno je koristiti alfa numeričke znakove (unos specijalnih
znakova: ; ? ! i sl. nije dozovoljen).
6.5.1.1 Način popunjavanja polja
Pošiljatelj i Adresa pošiljaoca– podaci se automatski popunjavaju iz šifarnika Banke i nisu
vidljiva na zaslonu mobitela, a na osnovu prethodno dostavljenih podataka prilikom otvaranja
tekućeg računa: Ime i prezime; Adresa i Mjesto stanovanja
Na račun
Ovdje je potrebno unijeti račun primatelja. Obavezan je unos cijelog transakcijskog računa (16
cifara ).
Ovo je obavezan podatak.
Korisnik
Ovdje je potrebno upisati naziv korisnika, adresu i mjesto korisnika. Ovo je obavezan podatak, a
dozvoljen je unos do max. 30 alfanumeričkih znakova. Obavezan podatak.
18/29
Iznos
Ovdje se upisuje iznos transakcije u KM. Dozvoljen je unos broja sa maksimalno 2 decimalna
mjesta. Zavisno od tipa mobitela decimale se odvajaju zarezom (,) ili tačkom (.).
Opis i Poziv na broj
Unijeti opis – svrha transakcije i poziv na broj ukoliko stoji na nalogu za plaćanje, primjerice kod
uplate računa za el.energiju, računa za mobitel i sl.
Podaci se unose na način da se pozicionira na polje opis i odabere opcije/more (na dnu ekrana),
a zatim opis kada će se otvoriti tekst boks u koji unosite navedne podatke. Kada unesete
podatke vratite se opcije – nazad. Unešeni podaci neće vidjeti na zaslonu ekrana, ali su spašeni u
nalogu.
Ovo je obavezan podatak, a dozvoljen je unos do max. 60 alfanumeričkih znakova.
HITNO Da/ne
Označavanjem ovog polja stavlja se oznaka na nalog HITNO i nalog će biti „poslat“ putem RTGS
naloga (visoki rizik).
Datum uplate
Ovdje se upisuje datum uplate naloga u formatu dd.mm.gggg. Potrebno je upisati datum koji je
veći ili jednak današnjem datumu.
Naloge platnog prometa dozvoljeno je vršiti 24 sata. Nalozi unešeni do 15.20 sati tekućeg dana i
sa datumom tekućeg dana bit će izvršeni u tekućem danu. Nalozi unešeni nakon 15.20 sati bit će
izvršeni prvi naredni radni dan.
Nalozi unešeni sa datumom/valutom unaprijed bit će izvršeni sa unešenim datumom/valutom.
Nakon odabira računa i unosa podataka aplikacija će tražiti potvrdu izvršenja transakcije koju je
neophodno prethodno DOBRO PREGLEDATI.
Nakon što se izvrši prva potvrda da želite nastaviti, na zaslonu ekrana pojavit će se poruka
Nalog je zaprimljen. Potvrditi nalog? Potvrđivanje naloga znači da je nalog poslan na
izvršenje i dobiva status Poslat. Nakon slanja naloga aplikacija će ponuditi info poruku Nalog
poslan.
Nakon svakog slanja naloga aplikacija će ponuditi opciju spremanja šablona (template)
provedenog naloga. Npr. ukoliko plaćate režijske troškove, možete spremiti šablon pod nazivom
struja, voda, telefon ili sl., kako prilikom unosa naloga idući put ne bi morali unositi sve detalje u
masku za unos naloga.
Ukoliko ne potvrdite da želite spasiti šablon nalog neće biti spašen u šabonima.
Ukoliko neki od obaveznih podataka nisu uneseni, aplikacija će javiti poruku Neispravni ulazni
podaci ili/i tip greške.
6.5.2 UPLATE - Uplata javnih prihoda
Opcija Uplate javnih prihoda koristi se za unos naloga za plaćanje javnih prihoda. Maska i
način unosa su isti kao i u kod unosa KM naloga, osim što je polje poziv na broj obavezno za
popunjavanje i što obrazac za unos sadrži dodatna polja koja je potrebno unijeti (slika 38).
19/29
slika 38
slika 39
slika 40
6.5.2.1 Način popunjavanja polja
Na račun
Ovdje je potrebno unijeti račun primatelja. Obavezan je unos cijelog transakcijskog računa (16
cifara ). Ovo je obavezan podatak.
Poziv na broj
Unijeti poziv na broj. Ovo je obavezan podatak.
Broj poreznog obveznika
Potrebno je unijeti broj poreznog obaveznika (vaš JMBG). Ovo je obavezan podatak.
Vrsta prihoda
Upisati šifru vrsta prihoda. Ovo je obavezan podatak.
Porezni period od
Ovdje se upisuje datum za porezni period od u formatu dd.mm.gggg. Ovo je obavezan
podatak. Predefiniran je datum kada se unosi nalog.
Porezni period do
Ovdje se upisuje datum za porezni period do u formatu dd.mm.gggg. Ovo je obavezan
podatak. Predefiniran je datum kada se unosi nalog.
Opština
Potrebno je upisati šifru opštine.
Budžetska organizacija
Potrebno je unijeti šifru budžetske organizacije.
Aplikacija radi sve provjere kao i kod unosa naloga, kao i dodatne provjere je li upisani račun
depozitni račun te postoje li navedene šifre prihoda.
6.5.3. PLAĆANJA – izbor šablona
Ulaskom u podmeni Izbor šablona dostupni su svi nalozi koji su uneseni kroz podmeni Plaćanja
Šabloni – dostupna je lista svih šablona koje možete odabrati, a koje ste prethodno spremili
(slika 41).
Na ekranu će biti dostupni svi podaci iz šablona sa današnjim datumom. Ukoliko želite poslati isti
nalog /ponoviti nalog, nalog pošaljete na izvršenje.
Moguće je obrisati odabrane šablone ukoliko Vam više nisu potrebni
20/29
slika 41
6.5.4. PLAĆANJA – kreirani nalozi
Kreiran nalozi – dostupna je lista svih naloga koji su kreirani i provedeni (provođenje naloga
vidljivo je u opciji Računi - promet) (slika 42).
Statusi pojedinih naloga mogu biti:
„unešen“ – nalog je unesen, ali nije poslan na izvršenje,
„proknjižen“ – nalog je izvršen,
„odbijen“ – nalog je odbijen.
Razlozi odbijanja mogu biti sljedeći:
● neispravni ulazni podaci,
● nema sredstava na računu,
slika 42
21/29
6.6. MJENJAČNICA
Ulaskom na meni MJENJAČNICA dostupni su sljedeći podmeniji (slika 43):
6.6.1 Kupnja deviza
6.6.2 Prodaja deviza
6.6.3 Konverzija
6.6.4 Tečajna lista
slika 43
6.6.1 MJENJAČNICA – Kupnja deviza
Podmeni Kupnja deviza se odnosi na kupovinu stranih valuta. Polazni računi mogu biti tekući
račun i avista račun u valuti KM (slika 44). Dolazni računi mogu biti otvoreni avista računi u
stranoj valuti Banci (slika 45).
slika 44
slika 45
Prenos – kupnja deviza se vrši na način da se odabere „polazni račun“ i „dolazni račun“ (slika 44 i
45).
22/29
Može se unijeti iznos u polaznoj valuti (KM) ili iznos u dolaznoj valuti (npr. HRK) zavisno od vaših
potreba.
Slika 46
slika 47
Bitne napomene:
● Za kupnju deviza potrebno je, pored otvorenog tekućeg računa imati i otvorene avista račune
u stranoj valuti. Bez navedenog nije moguće provesti navedenu transakciju
● Za kupovinu deviza koristi se zvanični bančin prodajni kurs za devize
● Banka naplaćuje naknadu za izvršene transakcije
Nakon unešene transakcije aplikacija traži „potvrdu“ za sprovođenje naloga (slika 48).
23/29
slika 48
6.6.2 MJENJAČNICA – Prodaja deviza
Podmeni Kupnja deviza se odnosi na prodaju stranih valuta. Polazni računi mogu biti avista
računi u stranoj valuti otvoreni u Banci (slika 49). Dolazni računi mogu biti otvoreni avista računi
u KM valuti ili tekući račun (slika 50).
slika 49
slika 50
Prenos – prodaja deviza se vrši na način da se odabere „polazni račun“ i „dolazni račun“.
Može se unijeti iznos u polaznoj valuti (npr. HRK) ili iznos u dolaznoj valuti (KM) zavisno od
vaših potreba.
Bitne napomene:
● Za prodaju deviza potrebno je, porde otvorenog tekućeg računa imati i otvorene avista
račune u stranoj valuti. Bez navedenog nije moguće provesti navedenu transakciju
● Za prodaju deviza koristi se zvanični bančin kupovni kurs za devize
● Banka naplaćuje naknadu za izvršene transakcije
Nakon unešene transakcije aplikacija traži „potvrdu“ za sprovođenje naloga (slika 51).
24/29
slika 51
6.6.3 MJENJAČNICA - KONVERZIJA
Podmeni Konvezija se odnosi na prodaju/kupovinu jedne strane valute za drugu stranu valutu.
Polazni i dolazni računi mogu biti otvoreni avista račun u stranoj valuti unutar Banke (slika 53).
slika 52
slika 53
Način prodaje i kupovine strane valute je isti kao prethodno objašnjen pod 6.6.1 i 6.6.2
6.6.4 MJENJAČNICA – TEČAJNA LISTA
Podmeni tečajna lista sadrži podatke o zvaničnom kursu Banke, srednji, prodajni/kupovni za
devize. Uvid u kurs valute je omogućen odabirom pojedinačne valute (slika 54, 55, 56).
25/29
slika 54
slika 55
slika 56
6.6.5 MJENJAČNICA – PREGLED AKTIVNOSTI
Podmeni Pregled aktivnosti omogućava uvid u sve izvršene naloge kupovine i prodaje deviza i
konverzije (slika 57).
slika 57
6.7
INFORMACIJE
Ulaskom na meni Informacije dostupni su sljedeći podmeniji (slika 58):
6.7.1 Poruke
6.7.2 Promjena PIN-a
6.7.3 Kontakti
6.7.4 O aplikaciji
26/29
slika 58
6.7.1 INFORMACIJE – Poruke
Podmeni poruke sadrži razna važna obavještenja i poruke poslate od strane Banke (slika 59).
slika 59
6.7.2 INFORMACIJE – Promjena pina
Podmeni Promjena pina omogućava promjenu Vašeg PIN-a. Promjena Vašeg PIN-a moguća je u
svakom trenutku kada Vi to želite.
Promjena PIN-a se obavlja na način da se prvo unese stari PIN, zatim se unese novi PIN i
ponovno se unese – potvrdi novi PIN (slika 60). Nakon izmjene PIN-a dobit ćete obavjest da je
PIN uspješno izmjenjen i aplikacija će zahtjevati ponovnu prijavitu.
27/29
slika 60
6.7.3 INFORMACIJE – Kontakti
U podmeniju Kontakti prikazani su korisni brojevi za Vaše poslovanje s Bankom
slika 61
6.7.4 INFORMACIJE – O aplikaciji
VAŽNO: Banka kontinuirano radi na daljnjem razvoju i usavršavanju korisničke
aplikacije, te će prilikom svakog prijavljivanja nakon uspostavljanja nove verzije biti
ponuđen automatski prihvat nove verzije aplikacije. Pri tome je potrebno potvrditi
preuzimanje nove aplikacije kao i da želite zadržati stare podatke u aplikaciji.
Na ekranu se pojavljuje informacija da je Vaša aplikacija zastarjela i da je potrebno nadograditi
aplikaciju. Potrebno je pokrenuti preuzimanje aplikacije i nakon preuzimanja zamijeniti zastarjelu
verziju novom verzijom. Mobilni uređaji koji nisu u mogućnosti da ovako izvrse nadogradnju
omogucena je nadogradnja putem linka koji se dobiva sms porukom.
7. PROMJENE PO USLUZI
7.1. Promjena podataka o mobilnom telefonu
Usluga je vezana uz mobilni uređaj na kojem je instalirana. Kod promjene mobilnog uređaja
potrebno je napraviti promjenu podataka o mobilnom uređaju (proizvođač i model).
Rezultat promjene podataka je automatska ponovna dostava aplikacije na novi mobilni uređaj i
novi aktivacijski kod.
Promjena telekom operatera ili broja mobilnog uređaja (SIM kartice):
Ö ne utiče na rad usluge i nije potrebno raditi ponovnu instalaciju
28/29
Ö može uticati na postavke konekcije mobilnog uređaja na Internet tako da je potrebno podesiti
konekciju za Internet i Java programske podrške
O svakoj promjeni broja mobilnog uređaja potrebno je obavjestiti Banku.
7.2. Ponovna dostava programske podrške
Ponovna dostava aplikacije potrebna je u slučaju:
Ö brisanja aplikacije mobilnog bankarstva s mobilnog uređaja
Ö višestrukog unosa krivog aktivacijskog koda (3 puta)
Kod svake ponovne dostave dobiva se novi aktivacijski kod i šalje se novi SMS sa linkom za
preuzimanje nove aplikacije.
Daljnji postupak isti je kao i kod prvog instaliranja.
Prije instalacije nove programske podrške, potrebno je postojeću obrisati s mobilnog uređaja.
Ponovnu dostavu možete zatražiti u bilo kojoj poslovnici Banke.
7.3. Blokada usluge
U slučaju gubitka mobilnog uređaja korisnik je obavezan javiti se Banci i zatražiti blokadu usluge.
Blokada automatski onemogućava korištenje usluge , iako posjedujete potrebne podatke za
pristup aplikaciji (korisnicko ime i PIN).
Blokada usluge se može zatražiti u bilo kojoj poslovnici Banke.
8. ODJAVA
Iz aplikacije se možete odjaviti u svakom trenutku preko funkcijskih tipki na Vašem mobilnom
uređaju ili povratkom na glavni izbornik i odjavom iz aplikacije.
Prije odjave iz aplikacije na zaslonu Vašeg mobilnog uređaja bit će prikazana poruka „Jeste li
sigurni da želite izaći iz aplikacije“ (slika 62) .
slika 62
Za sva pitanja vezano za korištenje usluge kao i za prijavu izgubljenog mobilnog uređaja i sve
dodatne informacije možete se obratiti se u najbližu poslovnicu MOJA BANKA D.D SARAJEVO
29/29
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 953 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content