close

Enter

Log in using OpenID

9. zaključak - Cvrčak i Mrav

embedDownload
DJEČJI VRTIĆ
'' CVRČAK I MRAV''
TRIBALJ- BRIBIR
www.dv-cvrcakimrav.hr
GODIŠNJE IZVJEŠĆE
za pedagošku 2012./13. godinu
Tribalj, 31.08.2013.
1
2
1. USTOJSTVO RADA
1.1.
PEDAGOŠKA GODINA
Pedagoška godina 2012./2013. počela je 3.rujna 2012. a završava 31. kolovoza 2013. godine .
Prekid rada, prema ljetnoj organizaciji rada, bio je od 01.07. do 31.07. 2013. u matičnom objektu Tribalj, a od 01.08. do 31.08.2013. u
područnom objektu Bribir. Time je omogućeno roditeljima da tijekom ljetnih mjeseci dovode dijete u dežurne objekte, a zaposlenicima da
iskoriste svoje godišnje odmore.
U pedagoškoj godini odrađeno je ukupno 229 radnih dana u objektu Bribir i 226 radnih dana u objektu Tribalj.
1.2. PROGRAMI, SKUPINE, DJECA
U pedagoškoj godini 2012./2013. Dječji vrtić '' Cvrčak i mrav'' je realizirao:
- 2 skupine 10-satnog programa u Triblju
- 1 skupinu 10-satnog programa u Bribiru
- 1 skupinu 10-satnog jasličkog programa u Bribiru i
- 2 skupinu kraćeg programa ranog učenja engleskog jezika ( po jedna u Triblju i Bribiru ).
Po objektima:
Tribalj :
- 2 skupine 10-satnog vrtićkog programa
- 1 skupina kraćeg programa ranog učenja engleskog j.
Bribir:
- 1 skupina 10-satnog vrtićkog programa
- 1 skupina 10-satnog jasličkog programa
- 1 skupina kraćeg programa ranog učenja engleskog j.
Ukupno: ----------------------------------------------------------
------ 40 djece
------- 13 djece
------ 24 djece
------ 12 djece
------- 10 djece
------
99 djece
3
1.2.1. Redovni programi
Redovnim programima bilo je obuhvaćeno 76 djece u 4 skupine, uz napomenu da je broj varirao od 72 do 76 zbog upisa i ispisa tijekom godine,
što znači da je prosječan broj polaznika bio 75.
Upisi
Upisi u redovne programe za pedagošku 2013/14. godinu provedeni su od 3.06.. 2013.-14.06.2013. Zaprimljena je 21 prijava : 8 za
Tribalj, a 13 za Bribir. Prema novim pedagoškim standardima ostala su dva slobodna mjesta u jasličkoj skupini u Bribiru i jedno u vrtićkoj
skupini u Triblju.
Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog Povjerenstva za upise koji glasi :
- upisana su sva prijavljena djeca
- upisano je 21 novo dijete ( 8 u Triblju i 13 u Bribiru )
Obzirom na povećanje potrebe roditelja da djecu smjeste u dječji vrtić u planu je adaptacija objekta Blaškovići i to za potrebe jedne jasličke i
jednu do dvije vrtićke skupine.
Polaznost djece :
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
JASLICE
83,6%
68%
87,5%
75%
71%
68,3%
79,5%
71,1%
89,17%
80,31%
Prosječno
po
skupinama
77,72%
VRTIĆKA SKUPINA
BRIBIR
74%
75,2%
78,7%
64,8%
57,8%
62,5%
67,4%
77,5%
84,72%
75,85%
71,67%
MLAĐA SKUPINA
TRIBALJ
88,6%
88%
78,7%
72,7%
65%
59%
65,7%
81,9%
67,62%
70,36%
74,13%
STARIJA SKUPINA
TRIBALJ
79,1%
89,4%
78,3%
67,3%
64,4%
73,5%
67,5%
81,2%
77,25%
93,55%
76,09%
4
Ukupno prosječno
74,25%
Polaznost djece na nivou ustanove nešto je malo veća u odnosu na lanjsku pedagošku godinu. Vidljivo je da je polaznost bila veća u jesenskim i
proljetnim mjesecima, dok su zimski mjeseci bili manje popunjeni s djecom. Razloga je tome nekoliko:
- prvenstveno su razlozi vezani uz pobole djece i sezonske viroze,
- omogućeno je odsustvo djece ( jedan ili dva mjeseca) uz olakšice jednom u godini,
- zbog nepovoljnih vremenskih prilika.
Radno vrijeme
Radno vrijeme vrtića bilo je od 6,15-16,15 u Bribiru i i Triblju.
1.2.2. Kraći programi
Ove je godine organiziran kraći program ranog učenja engleskog jezika u naša oba objekta Tribalj i Bribir. Ispitane su potrebe djece i roditelja i
pojavio se velik broj zainteresirane djece čija je polaznost bila poprilično ujednačena sve do kraja programa. Nešto više polaznika bilo je u
Triblju ,nešto manji u Bribiru. Veseli nas činjenica da je taj program zaživio u oba naša objekta
1.3.RAD VRTIĆA TIJEKOM LJETA: SRPANJ - KOLOVOZ 2013.
Dječji vrtić
'' Cvrčak i mrav''
Kraći program ranog
učenja engleskog jezika
Voditeljica
Radno vrijeme programa
Broj polaznika
Cijena programa
Bribir
Danica Mioćić Zoričić
16.30- 17,30
10
165,00 kn
Tribalj
Danica Mioćić Zoričić
18,00-19,00
13
165,00 kn
5
Vrtić je u lipnju ispitao potrebu roditelja djece za ljetnim pohađanjem vrtića.
Ponudit će se ljetni upis te ljetni ispis. Shodno rezultatima organizirao se je rad po skupinama . Tijekom srpnja zatvorio će se objekt Tribalj , a
tijekom kolovoza objekt Bribir.
Rezultati ankete:
Zainteresiranost roditelja u Bribiru za
rad ljeti
Srpanj : radi Bribir
Kolovoz: radi Tribalj
Jaslička skupina
13
8
Vrtićka skupina
10
2
Zainteresiranost roditelja u Triblju za rad
ljeti
Srpanj : radi Bribir
Kolovoz: radi Tribalj
Vrtićke skupine -ukupno
2
14
Projekcija rada ljeti:
Broj djece u periodu srpanj-kolovoz 2013.
6
skupine
Bribir -srpanj
Tribalj -kolovoz
jaslička
13
5
vrtićka
.
10+2= 12
12
Ukupno
25
17
Kadrovska ekipiranost srpanj-kolovoz 2013.:
Srpanj Bribir
Ime i prezime zaposlenika
Radno mjesto
Radi od- do
1 .Ljubica Galovec
2. Ana Milković
3. Ana Butina
4. Silvija Medun Vuleta
5. Jasmina Antić
6. Vlatka Pobor
Odgojiteljica
odgojiteljica
odgojiteljica
odgojiteljica
Odgojiteljica- volonterka
Odgojiteljica- volonterka
1.07- 19.07.2013
1.07.-31.07.2013.
1.07.- 19.07.2013.
1.07.-31.07.2013.
15.07.-31.07.2013.
1.07.-31.07.2013.
7. Danica Miočić Zoričić
8.Paula Banušić
9.Dajana Jerčinović
odgojiteljica
Zdravstvena voditeljica
ravnateljica
29.07. -29.08.2013.
1.07.-31.07.2013.
1.07. -19.07.2013
7
10.Lidija Drakulić
11.Darko Balas
12.Arsen Lončarić
13.Rasema Tucaković
spremačica
Domar/ekonom/vozač
Glavni kuhar
spremačica
1.07.-31.08.2013.
1.07.-29.07.2013.
14.07.-31.08.2013
29.07.-31.08.2013.
Kolovoz Tribalj
Ime i prezime zaposlenika
Radno mjesto
Radi od- do
1.Danica Miočić Zoričić
2. Jasna Car
3.Aleksandra Prijić Paladinić
4.Marina Brusić
5.Dubravka Kanjski
6..Dajana Jerčinović
odgojiteljica
odgojiteljica
odgojiteljica
odgojiteljica
Stručna suradnica
ravnateljica
29.07.-31.08.2013.
1.08.-31.08.2013.
1.08.-31.08.2013.
1.08.-31.08.2013.
1.08.-31.08.2013.
19.08.-31.08.2013.
7.Mara Šnajdar
Kuharica-zamjenjuje gl. kuhara do
31.08.2013.
Spremačica- zamjenjuje ekonoma do
30.08.2013.
1.08.-31.08.2013
8.Rasema Tucaković
29.07.-31.08.2013.
Odgojno-obrazovni rad tijekom ljeta
Bribir- srpanj
Unutrašnji prostor:
U srpnju u Podružnici Bribir pripremljene su obje sobe boravka za ljetne aktivnosti djece. Osiguran je klimatiziran prostor i dovoljno tekućine za
djecu. Koristitili su se prirodno-neoblikovanih materijala u radu s djecom. Zajednički hodnici osmišljeni su da prate godišnje doba i izgledom i
8
organizacijom. Vodilo se je računa o dnevnom ritmu skupina koje uključuje rani odlazak na vanjski prostor i dulje spavanje djece. Vodile su se
obje knjige pedagoške dokumentacije.
Vanjski prostor
Boravilo se je na vanjskom prostoru do najkasnije 10,30. Djeca su se redovito mazala kremama s visokim zaštitnim faktorom.. Osigurana je
dostupnost vode svakom djetetu.
Materijalno okruženje:
Potrebe za ljeto
- pijesak tijekom lipnja
- kantice i lopatice
- veći bazenčić
- pipu na vanjskom prostoru
- dostupnost krema sa visokim zaštitnim faktorom
- dostupnost vode za piće
- razni materijalni poticaji
- Tribalj krečenje
- Bribir popravci i manje krečenje
- pripremiti Darku predmete i didaktiku za jasličku skupinu u Triblju
zaduženje
ravnateljica i domar
ravnateljica i domar
ravnateljica i domar
domar
Paula
Lidija
odgojitelji
Darko
Darko
Ljubica, Ana B., Danica,
Paula
Izvršenje
srpanj
lipanj
kolovoz
lipanj
lipanj
lipanj
lipanj/srpanj
srpanj
srpanj
srpanj
Tribalj-kolovoz
Unutrašnji prostor:
U Triblju za kolovoz pripremljene su obje sobe boravka za ljetne aktivnosti djece. Jednu od njih (manju ) pripremili smo za prihvat jasličke
skupine. Osigurali smo klimatizirane prostore i dovoljno tekućine za djecu. U radu s djecom koristilo se je više prirodno-neoblikovanih
materijala Zajedničke hodnike osmislili smo da prate godišnje doba i izgledom i organizacijom. Vodilo se je računa o dnevnom ritmu skupina
koji uključuje rani odlazak na vanjski prostor i dulje spavanje djece. Vodile su se obje knjige pedagoške dokumentacije.
9
Vanjski prostor
Boraviti na vanjskom prostoru bili su do najkasnije 10,30. Djecu se je redovito mazalo s kremama s visokim zaštitnim faktorom.. Redovito
mazatioda za piće bila je dostupna svakom djetetu.
Materijalno okruženje:
potrebe
- pijesak tijekom srpnja
- osposobiti veliki suncobran
- dostupnost krema sa visokim zaštitnim faktorom
- dostupnost vode za piće
- razni materijalni poticaji
zaduženje
ravnateljica i domar
domar
Paula u srpnju
Ema
odgojitelji
izvršenje
srpanj
donacija novog
srpanj
kolovoz
kolovoz
Zajedničke aktivnosti:
-
29.08.2013. je okupljanje odgojno-obrazovnog i stručnog osoblja. Sve sobe boravka maksimalno pripremiti do toga datuma
(razmještaj) za završno uređenje i raspored didaktike. Bilo bi dobro unaprijed dogovoriti izgled i raspored centara. Toga dana
održat će se kraći dogovori s odgojiteljima po objektima ( Dajana i Dubravka).
-
30.8.2013. nastavak rada na uređenju prostora u Bribiru i prema mogućnostima u Triblju.
U 17 sati u Bribiru je Odgajateljsko vijeće.
10
1.4. DJELATNICI
U ustanovi je tijekom ped. godine radilo:
- 8 odgojitelja na puno neodređeno radno vrijeme
- 2 odgojitelj na određeno vrijeme : zamjena za porodni dopust
- 2 odgojiteljice- pripravnice
- 1 med. sestra - na neodređeno nepuno (20 sati tjedno) vrijeme
- 1 pedagoginja - na neodređeno nepuno (20 sati tjedno) vrijeme
- 5 pomoćno- tehničkog osoblja na neodređeno puno radno vrijeme
- 1 ravnateljica – na puno radno vrijeme
1.4.1. Odgojitelji
Odgojitelji su radili u cjelodnevnim programima 40 sati tjedno. Svi odgojitelji imaju propisanu vrstu i stupanj stručne spreme.
11
Dječji vrtić
'' Cvrčak i mrav''
Vrsta i stupanj
stručne spreme
Mjesto rada
Zaposlena na određeno/neodređeno
odgojiteljica
VŠS
odgojiteljica
VŠS
odgojiteljica
VŠS
odgojiteljica
VŠS
Tribalj
neodređeno
Tribalj
neodređeno
Tribalj
neodređeno
Tribalj
neodređeno
5. Ljubica Galovec
odgojiteljica
VŠS
Bribir
neodređeno
6. Ana Butina
odgojiteljica
VŠS
odgojiteljica
VŠS
Bribir
neodređeno
Bribir
neodređeno
na porod. dopustu do
8. svibnja 2013.
8. Dragana
Baričević
Crnković
odgojiteljica
VŠS
Bribir
neodređeno
na god.odmoru/
bolovanju/ porodnom
dopustu od 1.01.2013.
9. Ana Debelić
odgojiteljica
VŠS
Bribir
određeno
Zamjena za Anu
Milković do 7. 05.2013.
Ime i prezime
odgojiteljice
1. Danica Miočić
Zoričić
2. Jasna Car
3. Aleksandra
Prijić Paladinić
4. Marina Brusić
7. Ana Milković
Napomena
12
10. Silvija Medun
Vuleta
Odgojiteljica
VŠS
Tribalj
određeno
Zamjena za Draganu
Baričević Crnković od
18.03.2013.
11. Jasmina Antić
Odgojiteljica
pripravnica
Bribir
Određeno, stručno osposobljavanje bez
zasnivanja radnog odnosa
1.-15.10.2012. i od 1.01.17.03.2013. zamjena za
Draganu Baričević
Crnković
12. Vlatka Pobor
Odgojiteljica
pripravnica
Tribalj
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa
1.4.2.Studentska praksa
Studentsku praksu ove godine u vrtiću obavljala je studentica Ina Tonković.
1.4.3. Pripravnici
Ove pedagoške godine u vrtiću svoj pripravnički staž kao volonteri završili su sljedeći odgojitelji:
1. Vlatka Pobor – odgojitelj pripravnik u Triblju. Mentor: Danica Mioćić Zorićić. Pripravnički staž tekao je tijekom cijele ped.2012/13.
godine.
2. Jasmina Antić- odgojitelj pripravnik u Bribiru. Mentor: Ljubica Galovec. Pripravnički staž tekao je tijekom cijele ped.2012/13. godine.
1.4.4.Stručni djelatnici
Ravnateljica vrtića je Dajana Jerčinović, odgojiteljica.
Poslove pedagoga obavljala je Dubravka Kanjski, prof.
Poslove zdravstvene voditeljice radila je Paula Banušić,viša medicinska sestra , i to većim dijelom radnog vremena ,a prema dogovorenom
rasporedu, u podružnici Bribir ( u tom su objektu organizirane jaslice ) a manjim u Triblju .
13
vrsta i stupanj stručne
spreme
mjesto rada
zaposlena na određeno/neodređeno
DajanaJerčinović
ravnateljica,
VŠS
Tribalj/Bribir
neodređeno
Dubravka Kanjski
pedagoginja, VSS
Tribalj/ Bribir
neodređeno nepuno
20 sati tj.
Paula Banušić
viša med. sestra, VŠS
Tribalj/ Bribir
neodređeno nepuno
20 sati tj.
Dječji vrtić
'' Cvrčak i mrav''
ostalo
Ime i prezime stručnog
suradnika
1.4.5.Ostali zaposlenici
Dječji vrtić
'' Cvrčak i mrav''
vrsta i stupanj stručne spreme
mjesto rada
zaposlena na određeno/neodređeno
glavni kuhar
KV
Tribalj
neodređeno
ostalo
Ime i prezime
radnika
Arsen Lončarić
14
Darko Balas
domar/ekonom/vozač
KV
Tribalj/Bribir
neodređeno
Mara Šnajdar
pomoćna radnica u kuhinji
NKV
Tribalj
neodređeno
Lidija Drakulić
spremačica
SSS
spremačica
SSS
Bribir
neodređeno
Tribalj/Bribir
neodređeno
Rasema Tucaković
Svi djelatnici imali su potreban stupanj i vrstu stručne spreme u skladu s Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju
stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN133/97).
Osim dvije spremačice svi radnici radili su jednokratno u skladu s Pravilnikom o radu.
Jedan zaposlenik vršio je poslove domara/ ekonoma/ vozača u punom radnom vremenu.
Kuhinja je bila organizirana u matičnom objektu Tribalj ,pa se ručak svakodnevno prevozio dostavnim vozilom u Bribir.
2. MATERIJALNI UVJETI RADA
2.1.
PROSTOR
Unutarnji prostor
Tribalj
Vrtić u Triblju nalazi se u namjenski adaptiranim prostorijama u dijelu zgrade Osnovne škole Jurja Klovića. U objektu sa oko 300 m2 nalazi se :
-2 sobe dnevnog boravka djece (međusobno povezane vratima )
-kuhinja sa pomoćnim prostorijama,
-spremišta,
- ured ravnatelja,
15
-sanitarni čvor djece,
-garderoba djece,
-sanitarni čvor osoblja,
- ulaz odvojen od škole ,hol i pripadajući hodnici.
Bribir
Vrtić u Bribiru ( 200 m2 ) nalazi se u prizemlju Osnovne škole dr. Josipa Pančića i raspolaže sljedećim prostorijama:
- 2 sobe dnevnog boravka djece,
- garderoba djece,
- sanitarni čvor djece,
- soba za odgojitelje,
- višenamjensko spremište,
- pomoćna kuhinja,
- posebni ulaz i pripadajući hodnici odvojeni od škole.
2.2. OPREMA I DIDAKTIKA
Unutarnji prostor
U objektu Tribalj postoje dvije sobe dnevnog boravka koje su odvojene ali povezane vratima. Prostori soba dnevnog boravka bili su organizirani
po centrima aktivnosti, ali uz nadopunu s već postojećom skupinom kako se centri ne bi preklapali, te su se tijekom godine mijenjali prema
potrebama djece.
Skupine su bile podijeljene na mlađu mješovitu i stariju mješovitu skupinu u kojima su radila četiri odgajatelja. Jedan od njih uvijek je radio u
međusmjeni pa su tako u najfrekventnijem dijelu dana djeca bila dodatno zbrinuta. To je omogućilo kvalitetan rad sa skupinom nespavača
predškolaca. U objektu postoji i kutić za roditelje .
Prostor u Bribiru ima također dvije sobe dnevnog boravka, jednu za skupinu djece jasličkog uzrasta a drugu za vrtićku mješovitu skupinu. U
skupinama su radila četiri odgajatelja. Od ožujka smo krenuli sa skupinom nespavača koje smo organizirali u pomoćnim prostorima (zbornica)
jer vrtić ne raspolaže s dovoljnim brojem prostorija za boravak djece. U tom prostoru djeca su radila pripremu za školu.
16
U oba objekta odgajatelji su cijele godine kontinuirano radili na izradi didaktike od pedagoški neoblikovanih materijala ( prirodni i otpadni
materijali).
Novcem prikupljenim raznim akcijama , humanitarnim koncertom i prodajom PET ambalaže kupljeno je nešto igračaka. Veći dio potrošnog
materijala za skupine nabavljen je kroz sponzorstva.
Vanjski prostor
Tribalj
Vanjski prostor u Triblju prošlih je godina posve uređen i sadrži:
- kombinirano igralo i dvije ljuljalice, pješčanik. Ove godine obogatili smo ga cvjetnjakom od obojanih automobilskih guma, u posudice od
PET ambalaže smo sadili začinsko bilje a imamo i svoj mali povrtnjak i mediteranski vrt .
Bribir
Vanjski prostor u Bribiru također je uređen prošlih godina i sadrži:
- kombinirano igralo, dvije ljuljalice i pješčanik s poklopcem .U sklopu prostora nalazi se lijepo uređen mediteranski vrt sa cvijećem i
biljem, stol i stolice za djecu od obojanih automobilskih guma i veliki travnjak za slobodnu igru djece.
2.3. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ULAGANJE
Najveće investicije ove su se godine odnosile na :
1. nabavu dijela opreme i didaktike za skupine kao i uređenje prostora
2. intelektualne usluge – stručno usavršavanje
* više o tome u poglavlju 4.2. Materijalni uvjeti rada pod stavkom realizacija
Donacije :
- pokloni za Sv. Nikolu –kršćanska udruga'' Sv. Petra i Pavla'' u Bribiru
- GKTD''Ivanj'' Novi Vinodolski- donacija za tiskanje kuharice
- KTD''Vodovod- Žrnovnica'' Novi Vinodolski- donacija za tiskanje kuharice
- Obitelj Saftić- donacija projektora
- Vinodolska općina- donacija platna za projektor
- Hrvatske vode- donacija slikovnica
17
-
DVD Bribir- donacija slikovnica- bojanki
brojne sitnije donacije roditelja
2.4. IZVOR SREDSTAVA
Sredstva za plaće i naknade za zaposlene realizirala su se iz proračuna Vinodolske općine. Iz participacija roditelja financirali se je prehrana
djece i ostali materijalni troškovi, oprema i didaktika.
Iz proračuna Vinodolske općine ( socijalni program) financirao se i polazak u vrtić za jedno dijete slabog imovinskog stanja.
Sredstva su se osigurala na osnovu ekonomskih cijena programa koje se primjenjuju od 1.01.2012.godine.
Ekonomska cijena vrtića uključuje sredstva:
1.
2.
3.
4.
5.
Za plaće i naknade djelatnika
Za prehranu djece u skladu s normativima i stvarnim troškovima
Za didaktički materijal i opremu u skladu sa Godišnjim planom i programom rada
Za materijalne troškove u funkciji ostvarivanja programa
Za tekuće i investicijsko održavanje
CIJENE PROGRAMA
VRSTA
PROGRAMA
jaslice
EKONOMSKA
CIJENA
3.721,06 kn
SUFINANCIRANJE OPĆINE
%
2.921,06 kn
Vrtić 10 satni program
2.593,27 kn
1.853,27 kn
%
78,5
PARTICIPACIJA
RODITELJA
800,00 kn
71,5
740,00 kn
28,5
21,5
Olakšice u troškovima participacije roditelja( prema odluci Općinskog vijeća od 19. i 20. prosinca 2011. godine):
 50%
za dijete invalida Domovinskog rata
18






25%
50%
25%
50%
25%
60%
za drugo dijete istog roditelja u vrtiću
za treće i svako daljnje dijete istog roditelja u vrtiću
za dijete samohranog roditelja
za bolovanje djeteta ili godišnji odmor roditelja dulje od mjesec dana
za bolovanje djeteta ili godišnji odmor roditelja dulje od dva tjedna u istom mjesecu
za odsustvo djeteta dva uzastopna mjeseca po potrebi roditelja
(ovo pravo se može koristi samo jednom tijekom kalendarske godine)
Postojanje okolnosti kojima se ostvaruje pravo na financiranje olakšica utvrđuje vrtić na zahtjev roditelja.
3. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAZVOJ I ZDRAVLJE DJECE
Realizacija
Bitne zadaće
OSVJEŠTAVANJE I
PRIMJENA
ODGOJNOZDRAVSTVENIH
POSTUPAKA KOJI
OSIGURAVAJU
DJETETU
SIGURNOSNOZDRAVSTVENA
PRAVA
Sadržaji rada
- kroz svakodnevne životne aktivnosti i po uočenoj
potrebi kroz planski stvorene situacije poticati,
provjeravati i osvještavati način zadovoljenja
primarnih sigurnosno-zdravstvenih prava djeteta
- osvještavati, provjeravati i osiguravati:
o pravo na korištenje tekućine kad je žedno
o pravo na korištenje hrane kad je gladno
o pravo kretanja onoliko koliko želi i kad želi
o da legne i odmori se kad je umorno
o da spava ako je pospano
o da se oblači prema temperaturi zraka
Nositelj
zadatka
Vrijeme
ostvarenja
odgojitelji,
zdravstveni
voditelj,
pedagog
* u listopadu je
formirana
skupina
nespavača u
Triblju
*svakodnevno
- U skupinama se je
nastavilo s fleksibilnom
organizacijom doručka
( u rasponu od sat
vremena) kao i
fleksibilnijem pristupu
uzimanja voćne užine .
Djeca imaju mogućnost
samoposluživanja svih
obroka u svim vrtićkim
skupinama. Djeca vrtićkih
19
o da slobodno koristi WC kad želi
o da li smo sve učinili za sigurnost od
povrede
o da li ostvarujemo njegove potrebe
o da li poduzimamo mjere kad uočimo da
pokazuje znakove bolesti
o da li dijete zna da ne smije otići iz vrtića
o da li zna koje mu opasnosti prijete na ulici,
dvorištu, s neznancima
- uz prepoznavanje, osvještavanje prava vršiti
analizu ostvarenja i dopunjavanje postupaka s
ciljem što boljeg zadovoljavanja primarnih prava
kod djece
* u ožujku je
formirana
skupina
nespavača u
Bribiru
*posebna
pažnja bila je
usmjerena na
dječaka B.T.
zbog njegovih
pokušaja bijega
iz vrtića
skupina koriste pribor za
jelo (žlica,vilica,nož).
- U svim skupinama
osigurana je svakodnevna
dostupnost vode za piće.
- Odgojitelji borave na
vanjskom prostoru gotovo
svakodnevno i sve češće
poduzimaju dulje boravke
u prirodi u sklopu projekta
'' Vrtić u prirodi''.
- Kroz cijelu ped.godinu u
objektu Tribalj postoji
skupina nespavača, a od
ožujka ona je formirana i u
Bribiru.,
Djeca vodu piju iz
plastičnih čašica za
jednokratnu upotrebu.
- Nakon bolesti dijete treba
OBAVEZNO donijeti
ispričnicu nadležnog
doktora koju evidentira
zdravstvena voditeljica.
-provjera sigurnosti djece:
zaključavanje ulaznih vrata
vrtića i dvorišta, dogovor
za postavljanje ogradice
kao prepreka dostavnom
vozilu na ulazak u dječje
igralište.
20
3.1. POČETNO STANJE U SKUPINAMA
Prije početka pedagoške godine održani su roditeljski sastanci novoupisane djece u oba objekta.
Stručni tim proveo je odmah po prijemu djece inicijalne razgovore s roditeljima novoupisane djece. Sva su se djeca pratila u periodu adaptacija
od strane odgojitelja i stručnog tima.
Roditelji su imali priliku boraviti u skupini onoliko dugo koliko je to zahtijevao proces prilagodbe njegovog djeteta.
Koncem rujna odgojitelji su napisali izvještaj za svako novoupisano dijete. Pratio se razvojni status i ranije upisane djece. To je bio temelj za
izradu (tro)mjesečnog plana i programa rada.
Od ukupno 76 djece , 45 djece bilo je muškog spola a 31 ženskog. Sastav skupina, obzirom na interese djece, bitno je utjecao na planiranje i
aktivnosti djece.
3.2 IDENTIFIKACIJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA
Uvidom u potvrde o liječničkom pregledu prije polaska u vrtić i kroz razgovore s roditeljima izvršena je početkom pedagoške godine
identifikacija djece s posebnim potrebama.
Samo je kod nekolicine djece utvrđena potreba za posebnom prehranom obzirom na alergije.
Djeca s teškoćama u razvoju i posebno darovita djeca nisu identificirana.
Za djecu u dobi pred upis u školu bili su ponuđeni dodatni sadržaji vezani uz spoznajni razvoj. Svoj djeci i u Bribiru i u Triblju bili su
ponuđeni radni listovi i mnoga druga didaktička sredstva za učenje .Djeca u godini pred školu sustavno su praćena tijekom cijele godine.
3.3. PREHRANA DJECE
Tijekom godine korištena su dva jelovnika: jesen-zima i proljeće- ljeto.
Nadzor nad prehranom vršio je Nastavni zavod za javno zdravstvo Rijeka.
Više puta godišnje uzeti su uzorci obroka za ispitivanje energetske i prehrambene vrijednosti, mikrobiološke ispravnosti obroka, brisevi
mikrobiološke čistoće objekta, prostora za pripremu hrane, posuđa i pribora u kuhinji. Kemijska analiza i energetska vrijednost svih obroka bili
su u granicama normale i predviđenih kalorijskih vrijednosti.
Jelovnici su bili potpuno prilagođeni zahtjevima suvremene prehrane u vrtiću (puno svježeg povrća, bijelog mesa , voća…)Tijekom doručka
djeca su, kao i proteklih godina, imala mogućnost izbora.
Za šestoro djece bio je predviđen posebni režim prehrane zbog alergija.
Sve skupine imale su samoposluživanje za vrijeme ručka. Starija djeca u potpunosti su svladala tu vještinu dok su mlađoj pomagali odgojitelji.
Jaslička djeca imala su mogućnost samoposluživanja shodno njihovoj uzrasnoj dobi ,a odgojitelji su im pomagali pri hranjenju i nadohrani.
21
3.4. DNEVNI RITAM
Sve su skupine nastojale utvrditi fleksibilan dnevni ritam koji poštuje potrebe djece, a pri tom ne zanemaruje ni potrebe roditelje i odgojitelja.
Dnevni ritam izgledao je ovako:
- dolazak i okupljanje djece uz odabir željenih aktivnosti u centrima
- jutarnja tjelovježba
- zajutrak
- jutarnji krug
- individualne ili skupne aktivnosti u centrima prema dogovoru s odgojiteljem i ponuđenim materijalima na unutarnjem ili vanjskom prostoru
- voćna užina
- male tjelesne aktivnosti na vanjskom prostoru
- ručak
- popodnevne mirne aktivnosti ili dnevni odmor
- užina
- aktivnosti po centrima ili boravak na zraku
- odlasci djece.
Tijekom ljeta aktivnosti su bile prilagođene godišnjem dobu i obuhvaćale dulji boravak na zraku, igre vodom i pijeskom i sl.
Vrtić ima i razrađen Program sigurnosno- zaštitnih mjera kojeg imaju svi zaposlenici ustanove i kojeg se moraju pridržavati.
3.5. PRAĆENJE PSIHOFIZIČKOG RAZVOJA DJETETA
Prije dolaska u vrtić djeca su prošla sistematski liječnički pregled. Zdravstvena voditeljica je pratila djecu i uredno vodila njihove zdravstvene
kartone .
Roditelji su bili obvezni redovito donositi potvrde o kontrolnim pregledima nakon bolesti a medicinska sestra stalno je pratila pobole djece. U
ovoj pedagoškoj godini najviše je izostanaka bilo zbog viroza i respiratornih bolesti.
Zdravstvena voditeljica izvršila je dva antropološka mjerenja sve djece.
Nadzirala je higijensko stanje i održavanje čistoće prostora u kojim borave djeca i svih ostalih prostora u jednom i drugom objektu.
22
U suradnji s odgojiteljima i spremačicama vršila je nadzor redovnog pranja i dezinfekcije igračaka jednom mjesečno u vrtićkim skupinama i u
jasličkoj skupini.
3.6. KONTROLA ZDRAVSTVENOG STANJA DJELATNIKA I HIGIJENE VRTIĆKOG PROSTORA
Dezinfekcija i deratizacija svih prostora provela se dva puta godišnje u suradnji s tvrtkom Opatija-Crikvenica-Eko i uz nadzor Nastavnog zavoda
za javno zdravstvo- ispostava Crikvenica.
Čišćenje i dezinfekcija svih, a posebno, prostora u kojima borave djeca obavljala se svakodnevno odgovarajućim sredstvima.
Svakodnevno se je vršila dezinfekcija radnih površina u jasličkoj i vrtićkim skupinama.
Ruke su se prale tekućim sapunom i brisale papirnatim ubrusima.
Godišnji sanitarni nadzor obavili su svi djelatnici , a polugodišnji kuhinjsko osoblje. Sanitarni nadzor obavila je sanitarna inspektorica. Uvidom u
postojeće stanje, medicinsku dokumentaciju i sanitarne iskaznice konstatirala je da je sve u skladu s propisima.
4. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD
-
Cilj rada:
očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, praćenje i poticanje cjelovitog razvoja osnovnih funkcija, sposobnosti i mogućnosti djeteta te
kvalitete življenja kroz stvaranje optimalnih uvjeta za razvoj i odgoj djece predškolske dobi.
Pristup odgoju djeteta je:
-humanističko- razvojna koncepcija uz elemente programa Korak po korak
4.1. ORGANIZACIJA I USTROJSTVO ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA
Realizacija
Bitne zadaće
Sadržaji rada
 Praćenje djece u savladavanju različitih
Nositelj
zadatka
Stručna
Vrijeme
ostvarenja
rujan
- inicijalni razgovori s
23
1. FLEKSIBILNA
ORGANIZACIJA
PROCESA UČENJA
DJETETA
zadaća;
 prepoznavanje različitih interesa i
inteligencija djece; uvažiti i osvjestiti da
sva djeca ne misle i ne uče na isti način;
 orjentirati se na proces a ne na ciljeve
učenja,
 sukladno prepoznatim interesima osigurati
različitu ponudu medija za izražavanje,
različite sadržaje i poticaje;
 osigurati različito vrijeme savladavanja
procesa učenja individualizirano,
usklađeno s potrebama i mogućnostima
svakog djeteta;
 u savladavanju znanja, vještina i navika
poštivati djetetovo vrijeme i tempo
razvoja;
 stvaranje pedagoškog okruženja u kojem
ima što više poticaja,zadovoljstva i
izazova kako bi se djeci omogućio
prelazak iz “zone aktualnog razvoja” u
“zonu budućeg razvoja”;
 bilježenje, dokumentiranje, promatranje i
razumijevanje načina i vremena učenja kod
djece (dokumentirati, fotografirati, snimati
te raspravljati o tome:
1. osvještavajući da se učenje ne događa kod sve
djece jednakim redom i brzinom
2. da se učenje ne ostvaruje definiranim planom
linearno, te da se ne definira vrijeme trajanja
pojedinih etapa
3. da se poštuje prirodni ritam djeteta i razvijanja
aktivnosti, ne požurujući i ne prekidajući
suradnica/
zdravstvena
voditeljica
odgojitelji
odgojitelji,
pedagog
Tijekom
godine
roditeljima
novoprimljene djece
-praćenje sve djece
tijekom adaptacije a
posebno novoupisanu
djecu,
-promatranje, praćenje i
bilježenje zapažanja o
djeci s poremećajima u
ponašanju
-praćenje i bilježenje
zapažanja o djetetu iz
disfunkcionalne obitelji
-prilagodba prostora
interesima djece
-nadopuna ili promjena
centara aktivnosti
-dnevno provođenje
planiranih aktivnosti
prema interesima u
centrima aktivnosti
- stvaranja situacijskog
konteksta za brži
kognitivni razvoj djeteta
poticanjem na interes i
samostalno istraživanje
kroz projektne aktivnosti
-poštivanje vlastitog
tempa djeteta i
spremnosti za rad:ne
sileći dijete da se
uključuje u njemu
24
2.PEDAGOŠKO
PLANIRANJE I
DOKUMENTIRANJE
RADA
djecu, ne određujući duljinu trajanja
aktivnostima
4. da ukupna organizacija vremena bude što
fleksibilnija u svim dnevnim aktivnostima
(prehrana, odmor, aktivnosti).
nezanimljive aktivnosti
-poštivanje potrebe
djeteta da stvara bez
prekidanja od strane
odgojitelja.
 DOGOVOR
To je prva etapa kojom počinje odgojno-obrazovni
proces. Dogovara će se što će se raditi (sadržaj i
aktivnosti) i kako će se to uraditi (oblici,
strategije, metode i postupci. Timskim pristupom
dogovaraju se:
- godišnji plan rada ustanove
- tromjesečni planovi rada odgojnih
skupina : tematsko i projektno planiranje
-dnevni planovi rada odgojnih skupina na
bazi planiranja poticaja
 REALIZACIJA
-organizacija:
Organizacija će se ostvarivati godišnjom ,
mjesečnom i dnevnom artikulacijom.
Godišnja artikulacija se ostvaruje na razini
ustanove tzv. kalendarom rada ustanove gdje će
se strukturiati oni oblici odgoja i obrazovana koji
se ne provode svaki tjedan (npr. izleti,
priredbe,oilježavanje važnih datuma i sl.) i koje
treba uskladiti s onim aktivnostima koje se
odvijaju svaki dan. Planira se prostor
(organizacija i materijalni kontekst skupina i
objekata) i financijska podrška tim planovima
Mjesečnom artikulacijom dogovarat će se
Dogovor na sjednici
Odgajateljskog vijeća za
Godišnji plan rada
ustanove
lipanj
stručni tim,
odgojitelji
kolovoz
tijekom
godine
stručni tim,
odgojitelji,
ostalo osoblje
tijekom
godine
Planiranje po odgojnim
skupinama –dogovor po
objektima i unutar
skupina
Dogovori sa stručnim
timom na radnokonzultativnim
sastancima
-kalendari aktivnosti za
svaki mjesec,
-kalendar stručnog
usavršavanja na
godišnjoj i mjesečnoj
razini,
-dnevne eveidencije
djece,
-plan nabavke potrošnog
materijala,
-planiranje događanja na
25
kalendar mjesečnih aktivnosti na razini ustanove,
objekata i skupina.
Dnevnom artikulacijom rada dogovarat će se ritam
aktivnosti na nivou skupine: jutarnji krug,
dogovor oko provođenju aktivnosti: individualno,
po skupinama ili zajednički. .
-izvođenje
Odgojno-obrazovni proces je jedinstvo
spoznajnoga, doživljajnog,
psihomotornog,kreativnog i emocionalnog
aspekta.
odgojitelji
Zadaće odgojno obrazovnog rada naziru se na
dnevnom ravnomjernom planiranju poticaja u
svrhu:
-tjelesnog i zdravstvenog razvoja djeteta,
-emocionalno-socijalnog razvoja,
-spoznajnog razvoja,
- razvoja izražavanja, stvaranja I komuniciranja,
-ekološkog razvoja
 EVALUACIJA
Unutarnja:
Prema djetetu:
Odnosi se na praćenje individualnih potreba
djeteta. Praćenje i valorizacija odnose se na
spoznajni, doživljajni i psihomotorni aspekt
obrazovanja, odnosno na biološki, socijalni i
samoaktualizirajući aspekt odgoja.
Izdaje se mišljenje vrtića za svu djecu u godini
prije škole.
Prema odgojnoj skupini:
Dnevna,tromjesečna ,polugodišnja i godišnja
nivou objekta
-planiranje i dogovori za
događanja na razini
ustanove
-tromjesečno, tjedno i
dnevno planiranje
odgojitelja
svakodnevno
tromjesečno
rujan
stručni tim,
odgojitelji,
Odgajateljsko
vijeće
tijekom
-dnevna valorizacija na
nivou skupina,
-tromjesečna
valorizacija po odgojnim
skupinama,
-evaluacija perioda
adaptacije za svako
novoprimljeno dijete,
-dnevne valorizacije
tijekom rujna,
-individualne
valorizacije pojedinog
26
valorizacija rada skupina.
Prema programima:
Izvješće o realizaciji redovnih, kraćih i eko
programa.
Prema ustanovi:
Godišnje izvješće rada ustanove
Financijsko periodičko i godišnje izvješće
Vanjska:
Odnosi se na ocjene subjekata izvan ustanove o
vrijednosti rada ustanove u cjelini prema zadanim
kriterijima. Takva evaluacija omogućuje procjenu
koliko vrtić pridonosi ostvarivanju očekivanja
društva, odnosno kako se ostvaruju egzistencijalni,
socijalni i humanistički ciljevi odgoja ili pak
individualni i društveni ciljevi odgoja.
godine
lipanj,srpanj
lipanj
kolovoz
Odgajateljsko
vijeće, Upravno
vijeće, osnivač,
listopad
ožujak
Eko odbor
kolovoz
djeteta s teškoćama
-godišnje izvješća
odgojitelja., stručnog
suradnika, zdravstvene
voditeljice i ravnateljice.
-analiza stručnog
usavršavanja na nivou tri
vrtića
- Eko izvješće, izvješće
o radu ljeti,
-Godišnje izvješće za
ped. 2012/13. godinu.
- Eko izvješće,
-Financijsko izvješće za
2012.g.
- fin. izvješće do
30.6.2013.g.
-Posjet republičkog
koordinatora za Eko
škole- provjera rada
siječanj 2013. - posjet regionalnog
koordinatora Eko školaprovjera rada
prosinac
2012.
Udruga '' Lijepa
naša''
Ožujak/lipanj
Na nivou države pripremaju se kriteriji vanjskog
-polugodišnja i godišnja
evaluacija stručnih
27
vrednovanja i vrtić se sprema za pozitivan
odgovor za taj trenutak.
Stručni tim tri
vrtića
svibanj/
lipanj 2013.
usavršavanja
-Upitnik o suradnji tri
vrtića na području
stručnog usavršavanja
rujan 2012.
ožujak 2013
Evaluacijske liste nakon
seminara
AZOO
Prosvjetna
inspekcija,
osnivač,roditelji,
Upravno vijeće
2. PRAĆENJE I
UNAPREĐENJE
USTROJA DNEVNOG
ODMORA I
OBROKA
 Pratiti i uvažavati potrebe za odmorom
kod djece;
 osigurati djetetu mogućnost i okruženje da
po potrebi odmori i tijekom dana;
 organizirati popodnevni odmor na način da
ga djeca doživljavaju kao ugodu i radost, a
ne kao teškoću;
 dogovor s roditeljima u vezi uvođenja
nespavača:
 organizacija prostora, materijala, opreme i
odgojitelja u odnosu na spavače i
nespavače;
 osigurati djeci dovoljno vremena za
pripremu za spavanje i ustajanje s ciljem
uvažavanja individualnog ritma i stupnja
samostalnosti djece;
 djeci koja nemaju potrebu za snom
odgojitelji,
stručni tim
Nema zakonske
regulative koja propisuje
obavezno vanjsko
vrednovanje
tijekom
godine
-nakon snimanja
početnog stanja u Triblju
su u listopadu formirane
skupine nespavača, dok
se zbog organizacionih
okolnosti u Bribiru to
učinilo u ožujku 2013.
-da bi djeci koja spavaju
bilo udobnije nabavljeni
su svijetlo- nepropusne
zavjese u Triblju
-ostaloj djece
omogućene su mirnije
aktivnosti u SB starije
vrtićke skupine ili
zbornici u Bribiru.
-duljina popodnevnog
28








odmora prilagođena je
djeci, uzrastu i
potrebama i fleksibilna
je u organizaciji.
osigurati druge aktivnosti;
postupno, spontano, prirodno omogućiti
djeci buđenje i fleksibilno korištenje
popodnevnog obroka;
tijekom godine pratiti, usklađivati i
mijenjati ustroj popodnevnog odmora
uvažavajući potrebe djece;
ustroj obroka postaviti na fleksibilan način,
po potrebi ga mijenjati u ovisnosti dolaska
djece u vrtić
uvažavajući potrebe djece dogovoriti ustroj
obroka s roditeljima;
voditi računa o vremenskom rasponu
između obroka;
omogućiti samoposluživanje, samostalnost
i fleksibilnost pri jelu;
organizirati ponudu obroka na način da
djeca u njemu uživaju, osjete zajedništvo s
drugom djecom;
podržavati kulturu blagovanja u punom
smislu riječi.
4.2.
MATERIJALNI UVJETE RADA:
Realizacija
Bitne zadaće
.
Sadržaji rada
-
oprema centara za aktivnosti u SDB:
Nositelj
zadatka
ravnateljica
Vrijeme
ostvarenja
1. Nabavljeno je:
29
listopad
1. OSIGURATI
OPTIMALNE
PROSTORNE I
HIGIJENSKO
TEHNIČKE UVJETE
RADA
- nabava funkcionalnog namještaja za jasličku
skupinu – ogradica za igru
ravnateljica
travanj
uređenje vanjskog prostora:
- uređenje i natkrivanje pješčanika u Triblju
-nadopuna pješčanika u Triblju i Bribiru
- uređenje i održavanje zelenih površina
-postavljanje nadstrešnice u Triblju
- uređenje sanitarnog čvora u podružnici
Bribir
prosinac Bribir,
travanj Tribalj
ravnateljica,
domar
-veljača
listopad
osnivač,
ravnateljica,
domar
- nabavka konvektomata i ljuštilice za
krumpir u centralnoj kuhinji
travanj
osnivač,
ravnateljica,
glavni kuhar,
domar
listopad
odgojitelji i
roditelji
Vrtićke skupine:
-Kombinirano senzomotoričko igralo u Bribiru,
-tepisi i zavjese u Triblju,
- drveni stolnomanipulativni set u Bribiru
i Triblju,
- drveni set: namještaj i
porodica u Triblju.
Jaslice: senzo-motorički
sklop ''tigar'', '' krokodil''
''hippo'', igralo za
provlačenje djece
Napravljeno je:
-Zajednički drveni panoi
u Triblju,
-Zajednički centar malog
stolara u Triblju,
-drveni dvorac u Triblju,
- police i stolovi za
knjižnicu u Bribiru
Kuhinja:
Nisu nabavljeni ni
konvektomat ni ljuštilica
za kuhinju
Nabavljeno je :
-kupljen je novi
multipraktik, tanjuri, nove
30
termo kutije, pribor za jelo,
plastične zdjele i pribor,
razne posude,servisna
kolica.
Nabavljeno je za čišćenje
i spremanje:
dva nova usisivača za
Bribir i Tribalj, pet novih
krevetića,
novi kompleti posteljine i
dekica za 20 djece.
2. OBLIKOVANJE I
DOPUNJAVANJE
POTICAJA U
MATERIJALNOM
OKRUŽENJU
VRTIĆA
- intenzivno nastaviti nadogradnju i oblikovanje
svih prostora u kojima djeca žive i borave;
- oformiti nove i različite centre koji proizlaze iz
interesa djece i okruženja u kojem vrtić živi i
djeluje;
- izrada novih poticaja koji su drugačiji po sadržaju Odgojitelji,
i ponudi (temeljem dobivenih poticaja kroz stručna pedagoginja
usavršavanja i ekskurzije);
- ponuditi i proširiti elemente„multisenzoričnog“
okruženja: teksture, mirisa, zvukova, tonova...
- oblikovati prostorno i s poticajnim materijalima
ulazni hol, hodnike, kupaonice;
- označiti dječje sanitarije s ciljem što veće
privatnosti djece;
-- nabaviti i dopuniti po centrima dodatnu opremu,
alate i materijale za raznoliko izražavanje;
- dopuniti centre početnog čitanja i pisanja (izvor:
S.Moomaw: Igre čitanja i pisanja; Ples pisanja 1 i 2
i dr.);
Tijekom cijele
pedagoške
godine
2. U Triblju u skupinama i
u ostalim prostorima
prepoznaje se ozračje eko
vrtića po tome što se u
velikoj mjeri upotrebljava
i primjenjuje materijal iz
prirode, dok u Bribiru u
eko ozračju prevladava
pedagoški neoblikovani
materijal. Iskustva jednog i
drugog objekta u primjeni
ekoloških materijala su
vrlo važna zbog
mogućnosti razmjene ideja
između odgajatelja.
Jaslice:
Materijalno okruženje:
odlično strukturirano, ima
dosta materijala,
31
- dopuniti ili oformiti glazbene centre (izvor: M.B.
Šmit: glazbom do govora);
- dopuniti i oblikovati centre istraživanja, usvajanja
matematičkih operacija i rješavanja mat. problema;
-dopuniti i oblikovati eko kutiće po skupinama i po
objektima
- informirati, dokumentirati (fotografije i dr.) preko
oglasnih ploča na čemu radimo s djecom, te pozvati
roditelje na uključivanje u:
prikupljanje potrebnog materijala za
obogaćivanje centara
šivanju, tkanju, vezenju, stolarskim
intervencijama i sl.
uključiti roditelje u izvršenje,
oblikovanje, doniranje materijala i
igračaka, te radnih aktivnostima
uključivanje u akcije uređenja unutarnjeg i
vanjskog prostora
nabavljeno je nešto nove
opreme i igračaka. Prostor
je pregledan i estetski
usklađen.
Vrtićka skupina Bribir:
Materijalno okruženje:
Zbog stalne promjene
odgajatelja, njihove
neusklađenosti u
promišljanju prostora i
pedagoškom radu u ovoj
skupini bilo je problema i
u strukturi prostora,
narušavanju pedagoškog
ritma i reda skupine. Kako
je svaki odgajatelj
autonoman u svom radu,
stručni tim je redovito na
radnim sastancima
sugerirao ali bez uspjeha i
pomaka.
Mlađa vrtićka skupina
Tribalj
Materijalno okruženje:
dobro strukturiran prostor
s jasno raspoznatljivim
centrima. Materijali su
lako dostupni djeci. Ima ih
dovoljno i raznovrsni su,ali
još ima prostora za
nadopunu gotovim
materijalima i igračkama
32
Starija vrtićka skupina
Tribalj:
Materijalno okruženje:
S obzirom na veličinu
prostora dobro je
strukturiran i maksimalno
iskorišten. Primjetan je
napredak u pedagoškom
redu. Soba je dobila na
izgledu i organizaciji
izradom dvorca koji služi
kao knjižnica i centar za
osamu.
4.3.




BITNE ZADAĆE NEPOSREDNOG ODGOJNO- OBRAZOVNOG RADA :
Cilj rada:
očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta,
praćenje i poticanje cjelovitog razvoja osnovnih funkcija
razvoj , sposobnosti i mogućnosti djeteta
osiguravanje kvalitete življenja kroz stvaranje optimalnih uvjeta za razvoj i odgoj djece predškolske dobi.
Bitne zadaće
realizacija
Sadržaji rada
Nositelj
zadatka
Vrijeme
ostvarenja
Uloga scenske lutke u
33
odgojno –obrazovnom
radu
Izrada jednostavnijih lutki od prihvatljivih i
ekoloških materijala, npr. plošne lutke na štapu,
ginjol lutke, lutke na prstima, lutke
sjene te marionete u najjednostavnijem obliku.
Provoditi osnovne oblike lutkarskih igara:
lutkarske improvizacije, koje uključuju monologe,
preradu umjetničkih tekstova,dijalog, ples i
pantomimu.
i kraće lutkarske igrokaze koji moraju imati
jednostavnu i jasnu radnju kroz:





Pedagoginja,
odgojitelji
Tijekom godine
umjetničko – dramske sadržaje i aktivnosti za
lutkarske igrokaze,
vježbanje animacije lutke,
nastupe s lutkom uz animaciju i govor,
papirnato kazalište, kazalište sjena,
upoznavanje s različitim scenskim lutkama,
kazivanje poezije i prepričavanje priče.
studeni/ožujak
DRAMSKE AKTIVNOSTI S PUBLIKOM S
CILJEM:


DRAMSKE IGRE BEZ PUBLIKE S
CILJEM KREATIVNOG IZRAŽAVANJA
DJECE:

siječanj-ožujak
korištenja gotovog dramskog teksta
vođenih improvizacija.
zaokružena dramska priča s ulogama djece i
odgojitelja/voditelja u ulozi.
Udruga Grifon
-Sve skupine oformile
su dramske centre u
kojima su ponuđene
razne lutke: ginjol, na
štapiću, na prst.
Vidljivo je da je pri
realizaciji ove zadaće
učinjen znatan pomak
u radu jer su scenske
lutke :
-ponovo ušle u odgojne
skupine
-jer su odgojitelji kroz
edukaciju osvježili
stručna znanja o
važnosti scenske lutke,
-dva puta u ped.g.
djeca su posjetila
Kazalište lutaka Rijeka
i kroz to su motivirani
za igru s lutkom.
Kroz edukaciju
odgojitelji su bili u
prilici samostalno
osmisliti tekst za
lutkarski igrokaz,
osmisliti dijaloge,
napraviti lutke i
scenografiju i odigrati
predstavu u cjelini.
Kroz to su dobili uvid
u kompleksnost tog
34
načina izražavanja i
umjetnosti.
Potreban je daljnji rad
na približavanju
scenske lutke djeci
kroz navedene oblike
izražavanja i tuje
vidljivo koliko još ima
prostora za
nadogradnju.
DRAMSKE IGRE:







Nastavak rada na
razvijanju i podizanju
ekološke svijesti djece,
zaposlenika i roditelja
igre riječima,
igre s dijalozima i monolozima,
igre pantomime,
igre za poticanje mašte,
igre za razvijanje opažanja i pamćenja,
igre sa zvukovima,
igre s pokretima.
Na nivou objekta:
-uređenje eko panoa po objektima
-uređenje prostora i dekoriranje ekološkim
materijalima
-prodaja PET ambalaže I starih baterija
- sastanci s eko - kumovima
-organiziranje eko predavanja za roditelje I
građanstvo
- obnavljanje statusa Eko škole
-organizirati projektni dan
- eko izložba
Aktivnosti po skupinama:
-skupljanje PET ambalaže i starih baterija
- razvrstavanje otpada (papir, organski I pet)
- korištenje prirodnih materijala u igri, likovnom
izražavanju , dekoriranju prostora i izradi didaktike.
rujan-listopad;
ravnateljica,
pedagoginja,
pedagoginja,
odgojitelji,
rujan i
tijekom godine
domar
tijekom godine
-Donijet je program
rada Eko škole.
-Prezentiran je
Odgojiteljskom,
Upravnom vijeću i Eko
odboru.
-S odgojiteljima je
dogovoreno da se u
radu s djecom koriste
prirodni i pedagoški
neoblikovani
materijali.
-Skupljana je PET
ambalaža i prodajom je
zaređeno oko 1.200,00
kn.
35
- organizirati eko kviz: djeca protiv roditelja
-obilježavanje važnih ekoloških datuma
-projektnim I tematskim planiranjem poticati djecu
na usvajanje osnovnih spoznaja o potrebi očuvanja
najvažnijih prirodnih resursa
-sudjelovati na eko natječajima prema interesima
djece I skupine u cjelini.
Razvoj ekološke osjetljivosti djeteta predstavlja
ujedno i osnovni sadržaj te naš doprinos realizaciji
Preventivnog programa za suzbijanje ovisnosti.
ravnatelicaj,
pedagoginja,
ravnateljica,
pedagoginja,
AZOO
odgojitelji
načelnik,
ravnateljica
ravnateljica,
pedagoginja,
odgojitelji,
ostali
zaposlenici
- Prošli smo dva
prosinac/siječanj posjeta provjere
koordinatora udruge
'' Lijepa naša''
- Cijeli vrtić poprimio
je eko ozračje prilikom
ožujak
posjeta odgojitelja,
ravnatelja i stručnih
suradnika za stručni
skup.
-Dobili smo velike
ožujak
pohvale prosvjetne
savjetnice gđe.
Dubravke Guštin i
izvrsne rezultate
evaluacijskih listi svih
sudionika skupa
(prosjek ocjene 5,00)
-pripremili smo poster
sekciju ekoloških
projekata u ustanovi
kroz ovu i prošlu
ped.g.
10.05.
-Obnovili smo status
Eko vrtića na
svečanosti u Zagrebu
-Podigli smo zelenu
31.05.
zastavu.
36
roditelj
Neven Barac
Nastavak rada na
unapređivanju odgojnoobrazovnog rada na
području tjelesnog
razvoja i zdravlja djece
Na nivou objekta:
Dogovoriti jelovnike koji su prilagođeni suvremenim
trendovima zdrave prehrana. Jelovnici slijede
ravnateljica,
godišnja doba po principu:
zdravstvena
jesen-zima: od 1.studenog do 30. travnja i
voditeljica
proljeće –ljeto: od 1.svibnja do 31. listopada.
Dogovoriti nabavku rekvizita za tjelesno vježbanje
po objektima.
Aktivnosti po skupinama:
Kontinuirano i svakodnevno provoditi tjelesno
vježbanje na vanjskom ili unutarnjem prostoru kroz:
-satove tjelesnog vježbanja
- jutarnju tjelovježbu
-male tjelesne aktivnosti
-igre s pravilima
- igre s pjevanjem.
Koristiti sportske dvorane i vanjska igrališta
osnovnih škola.
Osmišljavati boravke na vanjskom prostoru vrtića
organiziranim i planiranim sadržajima i poticajima.
Primjenjivati naučeno iz stručnih usavršavanja na tu
temu.
Boraviti na zraku u svim vremenskim uvjetima i
češće poduzimati kraće šetnje u okolicu vrtića.
odgojitelji
ravnateljica,
pedagoginja,
odgojitelji
31.05.
tijekom godine
-Promovirali smo novu
eko himnu vrtića
-Izvršene su neke
izmjene u jelovnicima i
dogovorena primjena
tipova kroz godinu.
-usklađene su naše
potrebe i potrebe škole
u vezi jelovnika.
- djeca s alergijama na
hranu imaju
alternativne jelovnike.
-Rekvizite za tjelesno
vježbanje nismo
nabavili jer su nam
kompleti bili preskupi.
Za organizirano
tjelesno vježbanje
djeca koriste dvorane
osnovnih škola prema
dogovorenom
rasporedu.
Pokrenuli smo projekt
''Vrtić u prirodi''koji će
u punoj snazi zaživjeti
tek iduće godine i
motivirali odgojitelje
na svakodnevni
boravak na zraku.
37
4.4. ODGOJNO OBRAZOVNI RAD PO SKUPINAMA-IZVJEŠĆE ODGOJITELJA
1. broj djece
2. prostor
MJEŠOVITA JASLIČKA
SKUPINA
Odgajateljice: A. Butina i Lj.
Galovec
Pripravnica: J. Antić
12
prostor je organiziran po
centrima: likovni, stolno
manipulativni,početnog čitanja i
pisanja, istraživački,građenja i
konstruiranja, grube motorike
obiteljsko-dramski centar.
MJEŠOVITA VRTIĆKA
SKUPINA BRIBIR
odgajateljice: BaričevićCrnković,Debelić, Medun-Vuleta,
Milković
24
prostor je organiziran po
centrima:likovni,
početnog čitanja i pisanja, građenja
i konstruiranja,
stolno manipulativni,
obiteljski centar
3.oprema i
didaktika
Prijedlozi :lopte, pijesak za
pješčanik, kantice i lopatice
Prijedlozi :Pijesak za pješčanik,
lopte
SKUPINE
MLAĐA VRTIĆKA
SKUPINA TRIBALJ
odgajateljice: MiočićZoričić,Car
pripravnica: V.Pobor
22
Prostor je organiziran po
centrima.
stalni centri: likovni, stolnomanipulativni, obiteljsko dramski,mirni, građenja i
konstruiranja
povremeni centri: eko,
doktora, turistički ured,
slastičarnica, kuća skrivalica
zajednički centri:glazbeni
Prilagođeno djeci
Prijedlozi: da odgajatelji
aktivno sudjeluju u
nabavljanju opreme i
didaktike. Opremanje senzomotornog centra gotovim
materijalima. Nabava opreme
za tjelovježbu.
STARIJA VRTIĆKA
SKUPINA TRIBALJ
odgaaiteljice: Prijić
Paladinić, Brusić
18
Prostor je organiziran po
centrima
Istraživački, građevinski,
frizerski,kozmetički,beba
centar,početnog-čitanja i
pisanja,stolnomanipulativni,likovni,kutić
osame,dvorac
Prijedlozi: oprema za
obiteljski centar, za tjelesni,
ograda za sigurnost djece
prema automobilu.
38
4.djeca sa
posebnim
potrebama
5. prehrana
Alergije: D.B.;A.B.;B.S.
Alergije: M.D.
nema
nema
Zadovoljni, samo bez brudeta za
jaslice
Zadovoljni, regulirati gustoću
variva
Drugi keksi za užinu
6.dnevni ritam
Dolasci: 6,30
Odlasci: 16,15
Dolasci: 6,30
Odlasci: 16,15
Manje začinjene hrane za
ručak, raznovrsniji meni za
doručak (proso, pašteta od
tune, svježi sir), promjena
keksa za užinu
Dolasci: 6,30-8,30
Odlasci 15-16,15
Svakodnevni boravci na zraku
u jutro i popodne , šetnje u
okolicu
dnevna evidencija, pedagoška
dokumentacija skupine,
imenik, osobna iskaznica
skupine,
instrumentarij za individualno
praćenje djece, likovne mape,
video snimke i fotografije
7. oblici i sadržaji dnevna evidencija, pedagoška
dokumentacija skupine, imenik,
praćenja djeteta
osobna iskaznica skupine,
inicijalni upitnik za dijete.
Mape dječjeg stvaralaštva,
instrumentarij za individualno
praćenje djece, vrednovanje
ostvarenosti razvojnih zadaća.
Cilj: veći boravak na vanjskom
8.posebnosti
prostoru po svim vremenskim
skupine
uvjetima, Razvoj samostalnosti i
poticanje suradnje među djecom.
dnevna evidencija, pedagoška
dokumentacija skupine, imenik,
osobna iskaznica skupine,
inicijalni upitnik za dijete.
Mape dječjeg stvaralaštva,
instrumentarij za individualno
praćenje djece, vrednovanje
ostvarenosti razvojnih zadaća
Stalna promjena odgajatelja tijekom Ciljevi: poboljšati
godine
strukturiranje
prostora,,opremu i didaktiku
sobe, garderobe,
9.procjena
ostvarenja
zadataka
pripreme za
školu
Radni listovi, vježbe grafomotorike,
individualna testiranja
Dolasci: 6,25
Odlasci:16,15
Svakodnevni boravci na
zraku u jutro i popodne,
šetnje u okolicu
dnevna evidencija,
pedagoška dokumentacija
skupine, imenik, osobna
iskaznica skupine,
instrumentarij za
individualno praćenje djece,
snimke i fotografije
18 djece-13
predškolaca,pojačan rad na
pripremi za školu,eko
aktivnosti i upotreba ped.
neoblikovanih materijala.
Ispunjeno je sve što je
planirano
39
10. interakcija
među skupinama
11.aktivnosti
obogaćivanja
odgojnoobrazovnog rada
12.
obilježavanje
prirodnih i
društvenih
događanja u
vrtiću
svakodnevna
svakodnevna
Izleti:završni izlet brodom do
Šila, jesenska
svečanost,projektni dan,sv.
Nikola,hum. Koncert, završna
svečanost,
Kreativne radionice i druženja s
roditeljima i djecom (jesenka,
božićna, eko vrećice, gume)
karneval
Izleti:završni izlet brodom do Šila,
jesenska svečanost,projektni dan,sv.
Nikola,hum. Koncert, završna
svečanost,večer knjige i druženja s
pjesnikinjom LJ.K.Dumić,
Kazalište lutaka Rijeka,
Kreativne radionice i druženja s
roditeljima i djecom (jesenka,
božićna, eko vrećice, gume)
karneval
Majčin dan,Dan vatrogasaca,dan
Majčin dan,Dan vatrogasaca,dan planete zemlje,dani zahvalnosti za
planete zemlje,dani zahvalnosti
plodove zemlje,sv. Nikola,
za plodove zemlje,sv. Nikola,
Božić,Valentinovo,Karneval,Dan
Božić,Valentinovo,Karneval,Dan voda,projektni dan,dječji
voda,projektni dan,dječji
rođendani,Uskrs,
rođendani,Uskrs, Dan jabuka
13.kvaliteta i
način planiranja
tromjesečno,mjesečno, tjedno,
dnevno,individualno planiranje
tromjesečno,mjesečno, tjedno,
dnevno,individualno planiranje
14. projekti
Zadatak je stvarno lak-volim
'' Vikend u obitelji medvjedića
svakodnevna
svakodnevna
Izleti:završni izlet brodom do
Šila, mađioničar: JozoBozo,2x Kazalište lutaka
Rijeka,
radionice s roditeljima i
djecom
Izleti:završni izlet brodom
do Šila, mađioničar: JozoBozo,2x Kazalište lutaka
Rijeka,
Božićne radionice s
roditeljima i djecom, eko
radionice, karneval u Rijeci.
Dani vrtića, , Dan otvorenih
vrata,Projektni dan, Dani
zahvalnosti za plodove zemlje
,Maškare,Božić,Međunarodni
dan prava djeteta,Dječji
tjedan,Svjetski dan
pošte,Svjetski dan
šuma,Sv.Nikola,Dan rada,
Dan planeta zemlje,Uskrs,
Majčin dan, Dan očeva, Mića
Martinja,Dječji tjedan,
rođendani djece.
tromjesečno,mjesečno, tjedno,
dnevno,
individualno planiranje
- timsko planiranje u suradnji
s ravnateljicom,
pedagoginjom,i kolegicama iz
susjedne skupine
-Drvo,(eko projekt na nivou
Dani vrtića, , Dan otvorenih
vrata,Projektni dan, Dani
zahvalnosti za plodove
zemlje, Svi sveti, Maškare,
Božić, sv.Tri kralja,
Međunarodni dan prava
djeteta,Dječji tjedan,
,Sv.Nikola, , Dan planeta
zemlje,Uskrs.
tromjesečno,mjesečno,
tjedno, dnevno,
individualno planiranje
Eko projekt: ''Drvo''
40
šumu, more, zrak
Voda,vatra, maškare,zanimanja,
ljudi,duga, oblaci,male
životinje,proljeće, vjetar, drvo
nadovezan je na tekući
cjelogodišnji projekt
''Konji''. Obogaćen je
istraživački, građevinski
centar i vanjski prostor
raznim aktivnostima i
materijalima od drva
Velika zainteresiranost
djece.
Vezane uz obilježavanje
prirodnih i društvenih
događaja u vrtiću.
Individualno: E. Slunjski''
Izložbe: projekata na
stručnom skupu 15.03.; na
završnoj svečanosti i u
Kostreni.
Nastupi: za Dan zahvalnosti
za plodove zemlje, Mića
Martinja,Sv. Nikola, završna
svečanosti, promocija Miće
vinodolske kuharice
Natječaji: Plakat za Eujedinstveni u igri, Moj
zavičaj za Volim
Hrvatsku,Tigrov ples,
Individualno: Razvoj vašeg
Ogija'',
'' Moja knjižnica''
Na inicijativu djece:
''Eko-modna revija''
15. teme
Majčin dan,maškaro, maškaricepokaži mi svoje lice, moje tijelo,
sv. Nikola
16.javna i
kulturna
djelatnost
Izložbe: projekata na stručnom
skupu 15.03.;
Akcijsko istraživanje:
prezentacija zadatka putem
fotografija i
videozapisa,videozapis o
ustanovi
Nastupi: za Dan zahvalnosti za
plodove zemlje, ,Sv. Nikola,
završna svečanosti
17. naobrazba i
Individualno:Knjige s
ustanove)- djelomično
realiziran zbog nedostatka
interesa djece
- Recikliranje- na inicijativu
djece : izrada eko igračaka
Dani kruha i jabuka,Jesen,
Mjesec knjiga, Sv.
Nikola,Zima, Eko teme: Drvo,
Voda,, Zima, Maškare, Mama,
Tata,Valentinovo, Proljeće,
Glazba,Vatrogasci,Tjedan
djeteta,Poštapisma,Recikliranje, Tjelesna
aktivnost
Izložbe: projekata na stručnom
Izložbe: projekata na stručnom
skupu 15.03.;
skupu 15.03.; na završnoj
Nastupi: za Dan zahvalnosti za
svečanosti i u Kostreni.
plodove zemlje, Sv. Nikola, završna Nastupi: za Dan zahvalnosti
svečanosti, promocija Miće
za plodove zemlje, Mića
vinodolske kuharice
Martinja,Sv. Nikola, završna
svečanosti,
Natječaji: Plakat za Eujedinstveni u igri,Tigrov ples,
Individualno: Literatura:
41
stručno
usavršavanja
18. suradnja s
roditeljima
tematikom o djeci jasličke
dobi,elementarne igre za djecu
jasličke dobi
U ustanovi: , predavanja Lidije
Vujčić
Akcijsko istraživanje, dramskoscenske aktivnosti,power point,
supervizija
Izvan ustanove: masaža- nježni
dodir djece
Tragovima dječjih stopa'',
'' Odgajatelj kao refleksivni
praktičar''
U ustanovi: , predavanja Lidije
Vujčić
Akcijsko istraživanje, dramskoscenske aktivnosti,supervizija
3 roditeljska sastanka,6
individualnih sastanaka Teme:,
plan rada,adaptacija,prezentacija
slika-aktivnosti djece
karneval,rastimo zajedno
Roditeljski sastanci:4 ,1
individualni sastanak.
Radionice:
Jesenska, božićne,eko
radionice,oslikavanje eko
vrećica, projektni dan
božićna priredba,karneval,izlet,
završna svečanost.
Sanderson: Zavođenje djeteta,
Brain gym, senzomotorni
razvoj, agresivna i povučena
djeca,prehrana djece,učimo ih
kako učiti.
U ustanovi: Power
point,akcijsko
istraživanje,pedagoško
dokumentiranje i suradnički
dijalog,rastimo
zajedno,supervizija,refleksivni
praktikum.
Izvan ustanove: rastimo
zajedno,refleksivni
praktikum,doprinos učitelja
prevenciji emocionalnog
nasilja nad djecom razvedenih
roditelja.
3 roditeljska sastanka ,11
individualnih razgovora
Teme: zdravstvena,
engleski j,; plan
rada,dnevne aktivnosti,
karneval,rastimo
zajedno,power-point –
tromjesečni rada u skupini,
izlet, dani vrtića,
upisi/ispisi, rad ljeti.
Radionice:
Jesenska, božićne,Uskrsne,eko
radionice,oslikavanje eko vrećica,
Radionice: 2 kreativne
radionice za roditelje i djecu,
eko-kviz
Teme: adaptacija, prava i obveze
roditelja,problemi skupine,
djeteta –dr.Miriam
Stoppard, Igrom do čitanjaČudina,Obradović
U ustanovi:supervizija,
dramsko-scenske aktivnosti,
power point.
Izvan ustanove: sportske
aktivnosti
3 roditeljska sastanka ,8
individualnih razgovora
Teme: zdravstvena, engleski
j ,; plan rada,dnevne
aktivnosti, karneval,rastimo
zajedno, plan predškole..
Radionice: 2 kreativne
radionice za roditelje i
djecu, eko-kviz
42
19. ostali oblici
suradnje
dogovori sa ravnateljicom:
stručno usavršavanje,
povjerenstvo za stažiranje,
s pedagoginjom: uređenje
sobe,eko aktivnosti, eko
odbor,rastimo zajedno,
povjerenstvo za stažiranje,
uvođenje studenata u praksu
s zdravstvenom voditeljicom:
boravak u skupini, antropološka
mjerenja,poboli i ozljede,
zdravstveni savjeti,ispričnice
projektni dan
dogovori sa ravnateljicom: stručno
usavršavanje,organizacija rada,
problemi u radu i s
odgajateljima,pedagoška
dokumentacija
s pedagoginjom: uređenje sobe,eko
aktivnosti, problemi skupine i
odgajatelja
s zdravstvenom voditeljicom:
boravak u skupini, antropološka
mjerenja,poboli ozljede,
zdravstveni savjeti,ispričnice,
boravak u skupini, inicijalni
razgovori
-dogovori sa ravnateljicom:
stručno usavršavanje,
povjerenstvo za stažiranje,
stručni tim tri vrtića, ,eko
odbor,dani vrtića, potrošni
materijal, specifičnost skupine
i pojedinog djeteta, dogovori
na nivou objekta
- s pedagoginjom: uređenje
sobe,eko aktivnosti,rastimo
zajedno, povjerenstvo za
stažiranje, dogovori na nivou
objekta,
s zdravstvenom voditeljicom:
Antropološka mjerenja,poboli
i ozljede,zdravstveni
savjeti,ispričnice
S odgojno-obrazovnim
ustanovama: stručna
usavršavanja na nivou tri
vrtića u okruženju, škola
Tribalj, vrtić Kostrena,
Vinodolska općina, TZ
vinodolske općine,DVD
Bribir,Bibliobus,
20. prijedlozi za
slijedeću
pedagošku
godinu
Pripravnik-volonter u skupini,
manji broj djece,adaptacija
tijekom ljetnih mjeseci.
Tromjesečno planiranje na nivou
Osamostaljivanje djece za vrijeme
ručka,veća suradnja
skupina,zajedničko planiranje
druženja na nivou objekta,
Stalnost prostora (strukture) i
odgajatelja,
Pravovremeno prosljeđivanje
informacija- posebno za
dogovori sa ravnateljicom:
tekuće,nabavka potrošnog
materijala,stručno
usavršavanje,uređenje SDB,
planiranje važnih datuma i
događaja
s pedagoginjom:
uređenje sobe,eko
aktivnosti,tekuća
problematika
s zdravstvenom
voditeljicom:
Antropološka
mjerenja,poboli i
ozljede,zdravstveni
savjeti,ispričnice.
S odgojno-obrazovnim
ustanovama: stručna
usavršavanja na nivou tri
vrtića u okruženju, škola
Tribalj, vrtić Kostrena,
Vinodolska općina, TZ
vinodolske općine,DVD
Bribir,Bibliobus,
Kompjuter-informatičke
kompetencije djece,
razvijanje predčitalačkih i
matematičkih znanja i
43
ustanove(posebno u vezi
zajedničkih aktivnosti).
Stručno usavršavanje: masažanježni dodir djece
refleksija
stručnog tima
Materijalno okruženje:
odlično strukturirano, ima dosta
materijala, nabavljeno je nešto
nove opreme i igračaka. Prostor
je pregledan i estetski usklađen.
Pomaci: novi materijali, oprema
koja se je uklopila u kontinuitet
promišljanja istog prostora.
Tome je doprinijela jasna
koncepcija i suradnja odgajatelja
Prostor za nadogradnju:
Nastavit na isti način surađivati i
promišljati o materijalnom
okruženju i odg.-obr.radu.
Raditi više na dokumentiranju
aktivnosti djece i to prezentirati
po centrima i zajedničkim
prostorima.
Stručno usavršavanje: predavanja
E.Slunjski i L. Vujčić, akcijska
istraživanja.
natječaje, vrijeme radnih
sastanaka najavljeno
unaprijed.
Stručno usavršavanje: Brain
gym, Reggio
pedagogija,psihološke
radionice za pomoć djeci.
Materijalno okruženje:
Materijalno okruženje:
Zbog stalne promjene odgajatelja,
dobro strukturiran prostor s
njihove neusklađenosti u
jasno raspoznatljivim
promišljanju prostora i pedagoškom centrima. Materijali su lako
radu u ovoj skupini bilo je
dostupni djeci. Ima ih
problema i u strukturi prostora,
dovoljno i raznovrsni su,ali još
narušavanju pedagoškog ritma i
ima prostora za nadopunu
reda skupine. Kako je svaki
gotovim materijalima i
odgajatelj autonoman u svom radu, igračkama ( u planu).
stručni tim je redovito na radnim
Pomaci: dobra suradnja i
sastancima sugerirao ali bez
sinergija s partnericom što je
uspjeha i pomaka.
vidljivo u i u organizaciji
prostora i kvaliteti odg.-obr,
Pomaci: Zbog navedenih razloga rada. Nadamo se da će isti
odgajatelji nastaviti raditi
desili su se pomaci, ali na gore.
zajedno i slijedeću godinu.
Prostor za nadogradnju:
Dolaskom novih odgajatelja unazad Prostor za nadogradnju:
mjesec dana otvara se mogućnost:
orijentacija na projektno
dogovora, zajedničkog promišljanja planiranje i rad na
i suradnje što je rezultiralo
pedagoškom dokumentiranju i
konačnim pomacima. Obzirom na
daljnje promišljanje i
proteklu situaciju ova će skupina
pedagoško oblikovanje
morati najviše napraviti na:
prostora.
-daljnjem strukturiranju sobe
Rad na uređenju vanjskog
boravka djece
prostora novim materijalima i
vještina.
-pijesak u dvorištu; ograda
za zaštitu od automobila u
dvorištu.
-seminara ''Korak po korak''
početni, brain gym.
Materijalno okruženje:
S obzirom na veličinu
prostora dobro je
strukturiran i maksimalno
iskorišten. Primjetan je
napredak u pedagoškom
redu. Soba je dobila na
izgledu i organizaciji
izradom dvorca koji služi
kao knjižnica i centar za
osamu.
Pomaci: pedagoški red u
prostoru, dvorac, novi
obogaćeni centri, estetsko
uređenje (zavjese,tepih,
usklađivanje boja…).
Nabavljeno je nešto nove
didaktike.
Prostor za nadogradnju:
orijentacija na projektno
planiranje i rad na
pedagoškom
dokumentiranju, rad na
obogaćivanju centara
nestrukturiranim
44
- na dodavanju materijala i
estetskom oplemenjivanju SB
( prostor mora biti lijep, ugodan i ''
bajkovit''( rok 2.09. 2013. )
-stalnim dogovorima i izmjenama
ideja među partnerima, s
kolegicama i stručnim timom
Uvođenju pedagoškog reda, novih
ideja tj. vizijom razvoja vlastite
prakse.
sadržajima.
materijalima i didaktikom.
Opća zapažanja:
1. U Triblju u skupinama i u ostalim prostorima prepoznaje se ozračje eko vrtića po tome što se u velikoj mjeri upotrebljava i primjenjuje
materijal iz prirode, dok u Bribiru u eko ozračju prevladava pedagoški neoblikovani materijal. Iskustva jednog i drugog objekta u
primjeni ekoloških materijala su vrlo važna zbog mogućnosti razmjene ideja između odgajatelja.
2. Veliku poteškoću u organizaciji i neposrednom odgojno-obrazovnom radu predstavlja:
- česta izmjena odgajatelja što podrazumijeva:neprestanu prilagodbu novih ljudi na naš način rada, promjenu raznih stilova vođenja
skupina i stalno međusobno usklađivanje partnera u skupini i objektu.
3. . Stalna izmjena odgajatelja dovela je do situacije da se o prostoru pravovremeno ne dogovara ni promišlja, odnosno da svaki novi
odgajatelj unosi novu ideju o organizaciji prostora i to tijekom cijele pedagoške godine. To je utjecalo, između ostalog, i na kvalitetu
odgojno-obrazovnog rada.
4. Početkom pedagoške godine prostor bi trebao biti definiran i strukturiran a tijekom pedagoške godine radi se na njegovom dopunjavanju i
obogaćivanju strukturiranim i nestrukturiranim materijalima a za nabavu didaktike i igračaka treba imati jasnu ideju i plan.
5. Na isti način treba promišljati, planirati i obogaćivati vanjski prostor.
45
-
Preporuka:
Uvesti razvojne mape za svako dijete u kojima će biti: likovni radovi,radni listovi, skice, izjave djece, zapažanja odgajatelja fotografije
djeteta u aktivnosti i dr.
Okrenuti se više projektnom planiranju (više projekata-manje tema).
I dalje provoditi i razvijati pravovremenu, kvalitetnu i profesionalnu komunikaciju s roditeljima, koristeći za to primjerene oblike
suradnje ( individualno) uz pravovremenu informaciju i potporu stručnog tima.
Zdravstvena voditeljica: Češće prozračivanje prostora,nabaviti termometre u prostorijama. Opasnost u upotrebi prazne ambalaže lijekova
za igru jer ona može biti potencijalno opasna za zdravlje ako ju dijete prepozna kao igračku kod kuće.
Vježbanje uz otvoren prozor zimi
4.5. EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I IZVJEŠĆE EKO VRTIĆA
Ove godine obnovili smo status eko-vrtića i dobili Zelenu zastavu. To smo zaslužili realizacijom brojnih sadržaja i aktivnosti na temu
„OTPAD“ i „DRVO“.
Program rada ove pedagoške godine nadovezao se na prošlogodišnje. Tema „otpad“ jedna je od onih koje se trajno provlače kroz naše programe,
a specifična tema ove je godine bila „drvo“. Sve to potkrepljuje mnogo novih aktivnosti provedenih na nivou skupina i vrtića u cjelini.
1. Kao jedan od bitnih zadataka svake se godine ponavlja obogaćivanje vanjskog materijalno-pedagoškog okruženja vrtića.
Nakon što smo dječja igrališta u protekle tri godine posve sanirali i opremili,
ove smo godine u suradnji s roditeljima sakupili stare automobilske gume , pobojali ih i od njih napravili stolove, stolice ,cvjetnjake… Na isti
način , u objektu Tribalj, reciklirali smo stare plastične boce i pretvorili ih u viseće vaze za cvijeće.
Također smo se javili na natječaj „RTL pomaže djeci“ jer nam hitno treba nadstrešnica, ali do sada ne znamo rezultate.
2.Aktivnosti obilježavanja datuma vezanih uz eko tematiku
Svake godine u redovnim programima planiramo obilježavanje važnih datuma, a posebno onih vezanih uz suživot s prirodom.
46
Tako smo ove godine obilježili :
- Jesenske svečanosti – po objektima
- Dani zahvalnosti za plodove zemlje ( izložba i svečanost s roditeljima )- po objektima
- Dan voda – starije grupe
- Dan jabuka – starija grupa u Bribiru
- Proljetne svečanosti- po objektima
- Dan planete Zemlje- svi itd.
3.Eko-projekt „DRVO“
Tema je odabrana nakon katastrofalnog požara koji je prošlog ljeta poharao ovaj kraj. Suočeni sa strašnim posljedicama realizirali smo
aktivnosti na nekoliko nivoa.
a/ kroz redovne programe :
- upoznavanje bioraznolikosti kraja u kojem živimo ( šuma )
- kretanje u prirodi
- šuma kao „Pluća“ planete Zemlje i čuvar tla
- drvo kao materijal u igri i stvaranju
- kroz etno sadržaje upoznati priče i legende vezane uz šumu
- drvo kao izvor hrane, građevni materijal, ogrjev…
- vatra – neprijatelj šuma
b/ suradnja s roditeljima :
- eko-akcija čišćenje okoliša te sadnje drveća i cvijeća
- eko-kviz „Lijepa naša“ – djeca protiv roditelja
- eko- radionice s roditeljima – izrada predmeta i igračaka od drveta – u oba objekta
c/ suradnja s širom društvenom zajednicom :
- suradnja s eko-kumovima
- posjeta vatrogasaca i demonstracija rada djeci u Triblju
- odlazak u vatrogasnu stanicu DVD Bribir i učlanjenje u Vatrogasnu mladež
- tijekom Dana vrtića organizirano je predavanje za građanstvo s temom „Gašenje i zaštita od požara“ koju je predavao Velibor
Topolovec, zamjenik predsjednika Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije
47
4.Eko teme i aktivnosti :
- od recikliranog materijala izrađivale su se ukrasi i prodavali po objektima u okviru akcije Božićni i Uskršnji eko-sajam.
-Izrađivale su se maske od neoblikovanog i prirodnog materijala
-organizirale su se posjete maškaranih skupina u sklopu njegovanja tradicije maskiranja u ovom kraju ( posjeta Bribirske parade i skupine
„Zbrda-zdola“ )
- sudjelovalo se u maškaranoj povorci u Triblju, Bribiru i na velikom riječkom karnevalu
- u Triblju je organiziran eko-kviz „Lijepa naša“ ( djeca protiv roditelja)
- organiziran je Projektni dan u oba objekta tijekom Dana vrtića
5. Eko-akcije:
- tijekom cijele godine – akcija prikupljanja PET-ambalaže u oba objekta
(donacija – spremnici za PET – Bribir )
- tijekom cijele godine – akcija prikupljanja starih baterija u oba objekta (donacija – spremnici za baterije – Bribir)
- tijekom cijele godine – prikupljanje starog papira za škole u Triblju i Bribiru
- čišćenje okolice vrtića ( eko-patrole )
- sudjelovanje u eko-akciji „Volim Vinodol“ u organizaciji TZ Vinodolske općine
6.Stručni skup s temom „Odgoj za održivi razvoj – ja i moje sutra“
U ožujku ove godine u našim prostorima i s našim predavačima – pedagogonjom Dubravkom Kanjski i ravnateljicom Dajanom Jerčinović održan
je stručni skup za odgajatelje, stručne suradnike i ravnatelje iz Primorsko-goranske i Ličko- senjske županije s temom „Odgoj za održivi
razvoj – ja i moje sutra“ organiziran na poziv i u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Na njemu smo prezentirali program rada ekovrtića te naša iskustva i postignuća.
7. „Mića vinodolska kuharice“ i humanitarni koncert
Nakon dvogodišnjeg rada na projektu „Ča su kuhali naši stari“ 2012. godine , potpomognuti TZ Vinodolske općine , izdali smo „Miću
vinodolsku kuharicu“ – zbirku od šezdesetak autohtonih recepata. Kuharica je obogaćena dječjim likovnim radovima i fotografijama
projekta tijekom kojeg su mame i bake dolazile u vrtić te zajedno s djecom kuhale i kušale stare recepte i tako ih upoznavale i učile kulinarskoj
tradiciji ovo kraja.
48
Kuharica je promovirana na humanitarnom božićnom koncertu održanom u prosincu 2012. godine pod nazivom „Kuhamo, pivamo i dicu
darivamo“ . Sudjelovalo je šest muških i ženskih klapa koje su napunile dvoranu Doma kulture u Bribiru. Prihod od prodanih ulaznica bio je
namijenjen kupnji opreme i igračaka našeg vrtića.
8. Prezentacija
I ove godine nastavljeno je s redovitom medijskom prezentacijom naših eko-aktivnosti. Članci o vrtiću redovito su izlazili u „Glasu Vinodola“
kao i u riječkom „Novom listu“.Ove pedagoške godine o nama je izašlo ukupno sedam članaka. . O našoj kuharici sa humanitarnog koncerta
snimljena je 15' reportaža Kanala Ri ''Od mora do gorja''
Ravnateljica vrtića u okviru prezentacije teme „Umrežavanje triju vrtića na području stručnog usavršavanja“ predstavila je i naš eko-program
na sljedećim skupovima:
- međudržavni skup „Krugovi prijateljstva“u Pazinu
- međužupanijski skup za ravnatelje u organizaciji AZOO u Baškoj
- međužupanijski skup u organizaciji AZOO u Crikvenici
- svjetski skup ISSA –DECET conference Opatija 2012.
4.6. MEDIJSKO PRAĆENJE DJELATNOSTI
I ove godine nastavljeno je s medijskom prezentacijom vrtićkih aktivnosti.
Članci o vrtiću redovito su izlazili u lokalnim novinama „Glas Vinodola“, a u Riječkom „Novom listu“ ove pedagoške godine izašlo je sedam
članaka . Na kanalu Ri objavljen je 15' prilog s promocije Miće vinodolske kuharice i humanitarnog koncerta.
4.7 .WEB STRANICA
Svi podatci o vrtiću mogli su se naći na novoj web stranici www.dv-cvrcakimrav.hr , koju smo tijekom godine napravili u suradnji s tvrtkom ID
Consulting vl. Ivan Dražić. Web stranica je u potpunosti ažurirana, modernizirana i u skladu s propisima o pravu na pristup informacijama.
4.8. JAVNE I KULTURNE AKTIVNOSTI
Vrtić je proveo i uključio se u mnoge javne i kulturne aktivnosti :
49
- Dani kruha – Tribalj i Bribir
- Mića Martinja 2012. –Grižane
- Sveti Nikola – nastup i organizacija u Bribiru
- nastup u Triblju
- božićni humanitarni koncert i promocija Miće vinodolske kuharice
- sudjelovanje na likovnoj izložbi Čakavske katedre u Kostreni
- završna svečanost u Domu kulture u Triblju
- „Zelena čistka“ – sudjelovanje u državnoj eko-akciji
- maškarane povorke u Triblju – sudjelovanje
- sudjelovanje na Međunarodnom riječkom karnevalu
- izložba projekata u Domu kulture u Triblju
Dani vrtića:
27.05.2013. (PONEDJELJAK):
projektni dan u Triblju i Bribiru
u sklopu Projektnog dana je dizanje Zelene zastave u Bribiru
28.05.2013. ( UTORAK):
- dan otvorenih vrata '' Mali i veliki gosti- dobro došli! '' oba objekta
- 19. sati Vijećnica Bribir : predavanje za građanstvo u organizaciji Dječjeg vrtića i DVD Bribir : Preventivne mjere zaštite od požara
29.05.2013. ( SRIJEDA ):
- izlet brodom s roditeljima na otok Krk
30.05 2103. (ČETVRTAK):
blagdan Tjelovo
31.05.2013. (PETAK ):
ZAVRŠNA SVEČANOST,OPROŠTAJ OD PREDŠKOLACA I DIZANJE ZELENE ZASTAVE- 18 SATI, DOM KULTURE TRIBALJ
Obilježavanje ostalih dana i datuma:
Božić,Međunarodni dan prava djeteta,Dječji tjedan,Svjetski dan pošte,Svjetski dan šuma,Dan rada, Dan planeta zemlje,Uskrs, Majčin dan, Dan
očeva, ,Dječji tjedan, rođendani djece.
50
5. NAOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE
5.1. ODGOJITELJSKA VIJEĆA
SJEDNICA OV
Datum
Trajanje
1. SJEDNICA
30.8.2012.
2
2. SJEDNICA
18.9.2012.
2,5
3.SJEDNICA
27.11.2012.
3
4.SJEDNICA
4.3.2013.
3
5.SJEDNICA
6.5.2013.
2
6.SJEDNICA
19.6.2013.
3
UKUPNO
Prisutni
Car,Pobor,Antić,.Prijić P., M.Zoričić,
Debelić,Butina
Brusić,B.Crnković,Galovec,
Kanjski,Banušić,Jerčinović
Car,Pobor,Antić,.Prijić P., M.Zoričić,
Debelić, Butina
Brusić, B.Crnković,Galovec,
Kanjski,Banušić,Jerčinović
Car,Pobor,Antić,.Prijić P., M.Zoričić,
Debelić,Brusić. B.Crnković,
Galovec,Butina,
Kanjski,Banušić,Jerčinović
Car,Pobor,Antić,.Prijić P., M.Zoričić,
Debelić,Butina
Brusić, Galovec,
Kanjski, Banušić,Jerčinović
Car,Pobor,Antić,.Prijić P., M.Zoričić,
Milković, M.Vuleta, Brusić, Galovec,
Kanjski, Banušić,Jerčinović
Car, Pobor, Antić,.Prijić P.,
M.Zoričić, Milković ,Brusić, Butina,
Kanjski, Banušić,Jerčinović
15.5
Točke dnevnog reda na Odgojiteljskim vijećima:
51
- Godišnji plan rada za pedagošku godinu 2013/14.
- Godišnja zaduženja odgojitelja i stručnih suradnika
- usvajane Programa pripravničkog staža pripravnika
- usvajanje programa eko-vrtića za tekuću godinu
- adaptacija djece-izvješće po skupinama
- struktura rada pedagoškog osoblja
- djeca s posebnim potrebama-identifikacija
- dogovor za karneval
- pedagoško dokumentiranje i praćenje,refleksija odgajatelja
- pedagoška dokumentacija
- Mjerila i postupci ostvarivanja prednosti pri upisu u programe Dječjeg vrtića '' Cvrčak i mrav''za ped. godinu 2013./14.
- Dani vrtića
- završni izlet i svečanost
- izvješće sa stručnih skupova
- Godišnje izvješće odgojitelja za 2012./13.
- Izvješće o upisima za ped. god. 2012./13.
- ljetna organizacija rada
- Odluka o korištenju godišnjeg odmora
- rad ljeti-izvješće
-dogovori za slijedeću ped. godinu
-Godišnje izvješće za pedagošku godinu 2012/13.
5.2. STRUČNO USAVRŠAVANJE NA NIVOU TRI VRTIĆA
Dječji vrtići Crikvenice, Triblja i Novog Vinodolskog potpisali su Sporazum o profesionalnoj suradnji. Realizacija tog sporazuma odnosi se
prvenstveno na :
- suradnju ravnatelja
- suradnju stručnih timova
- suradnju na planu stručnog usavršavanja.
52
Realizacija stručnog usavršavanja za pedagošku godinu 2012./2013.
NAZIV STRUČNOG
USAVRŠAVANJA
DATUM
VODITELJI/MJESTO
PRISUTNI
TRAJANJE
Krugovi prijateljstva
12.-17.08.
2012.
Pazin/Krugovi prijateljstva
Prezentacija:
Magaš,Dražič,Jerčinović
Dajana Jerčinović
40
Financijsko poslovanje proračunskih
korisnika: Međužupanijski stručni
skup za ravnatelje predškolskih
ustanova
Umrežavanje - pretpostavka
unapređenja kvalitete rada vrtića i
jačanja kompetencija stručnih
djelatnika; Međužupanijski
jednodnevni stručni skup namijenjen
članovima stručnih timova vrtića
Primorsko-goranske, Istarske i Ličkosenjske županije
Odgajatelj i dijete u procesu
tugovanja
20. i 21. 09.
2012.
Baška/AZOO
Prezentacija:
Magaš,Dražić,Jerčinović
Dajana Jerčinović
14
27.09
Crikvenica/AZOO/ Nensi
Dražić, Dajana Jerčinović,
Dubravka Kanjski, Martina
Magaš, Sonja Pribela- Hodap,
Zdenka Rigatti
Dajana Jerčinović
Dubravka Kanjski
6
2. 10.
AZOO DV Rijeka
Brusić,M.Zoričić
6
Sukonstrukcija profesionalnog
15.razvoja: Put prema kvaliteti,
17.10.2012.
pravednosti i uvažavanju različitosti u
odgoju i obrazovanju
Opatija/ Pučko otvoreno učilište Dajana Jerčinović
'Korak po korak',AZOO; Peter
Moss, Michel Vandenbroeck
Edita Slunjski, Adam Pokorny
Prezentacija:
Magaš,Dražič,Jerčinović
24
53
Obrazovni menadžment
Modul IX, III grupa
Upravljane vremenom po TA,
upravljanje ciljevima
19.10.
Zagreb, AZOO
Dajana Jerčinović
6
Edukacija za provođenje projekta
Rastimo zajedno –
projekt UNICEF-a i Agencije za
odgoj i obrazovanje
Perspektive obrazovnih politika u
visokom obrazovanju
Perspektive obrazovnih politika u
visokom obrazovanju
Sportske aktivnosti u vrtiću
22.-24.10.
Rijeka, AZOO
Dragana Baričević Crnković
Jasna Car
Dubravka Kanjski
16
26.10.
UFRI
M.Zoričić
13
27.10.
UFRI
M.Zoričić
13
30.10.
DV „Radost“
Brusić, Prijić P., Pobor,
Galovec, M.Vuleta.
2
Razvijanje profesionalnih
kompetencija ravnatelja u
suvremenom dječjem vrtiću
Nove paradigme, III dio
07-09.11.
Dubrovnik, AZOO
Dajana Jerčinović
21
Supervizija
08.11.
DV Cvrčak i mrav“ Tribalj
Voditelj: Nikica Sečen
Car,Brusić,Prijić
P.,Debelić,Butina, Galovec
2
Obrazovni menadžment
Modul VIII: Komunikacijske vještine
po TA
16.11.
Zagreb, AZOO
Dajana Jerčinović
6
54
Doprinos učitelja u preveniji
emocionalnog nasilja nad djecom
razvedenih roditelja
Pedagoška dokumentacija i
suradnički dijalog: alati za mijenjanje
pedagoške prakse
20.11.
Crikvenica, ELAN savjetovanje
Car, Pobor, Butina, M.Vuleta
2
21.11.
DV Cvrčak i mrav“ Bribir,
voditelj: Lidija Vujičić
2
Supervizija
28.11.
DV Cvrčak i mrav“ Tribalj
Voditelj: Nikica Sečen
Jerčinović, Kanjski,Car, Prijić,
P., Pobor, Antić, M.Zoričić,
Brusić, Butina,
Galovec,M.Vuleta, Debelić
Car, Brusić, Prijić P.,
Debelić, Butina, Galovec
Uloga odgajatelja u poticanju soc.
kompetencija
Uvođenje pripravnika u samostalan
odg.obr. rad-teme za pripravnike
Akcijsko istraživanje
14.11.
AZOO DV Rijeka
Prijić P.,Galovec
8
14.11
DV ''Fijolica''
Voditelji: Kanjski, Rigatti
DV „Fijolica“ Novi Vinodolski
Galovec, Antić,
M.Zoričić,Pobor
2,5
3.12.
3
2
Butina, M.Vuleta
Obrazovni menadžment
Modul X: Komunikacijske vještine po
TA
Odgajatelj i dijete u procesu
tugovanja
Sportski programi u vrtiću
16.11.
Zagreb, AZOO
Dajana Jerčinović
6
4.12.
AZOO DV Rijeka
Brusić,
6
12.12.
DV „Radost“, voditelj Daniela
Car-Mohač
Car, Brusić, Prijić P.,Butina,
Galovec, M.Vuleta
2
Teme za pripravnike: Njega djeteta u
jaslicama, Prva pomoć, Urgentna
stanja i oboljenja predškolskog
djeteta
13.12
„Cvrčak i mrav“, Tribalj
Voditeljica: Paula Banušić
Pobor, Antić
2
55
Program uvođenja odgajatelja
pripravnika u samostalan radi i
polaganje stručnoga ispita
Supervizija
22.01.
DV Rijeka, PPO Drenova
Pobor, Antić
6
22.01
DV Cvrčak i mrav“ Tribalj
Voditelj: Nikica Sečen
Car,Brusić,Prijić
P.,Butina,Galovec,Debelić
3
Power Point edukacija
24.01.
DV Radost
Kanjski,Car, M.Zoričić, Prijić
P., Butina
2
Lutkarska radionica za odgajatelje
29.01.
DV Cvrčak i mrav, Bribir
Voditelji: Dlačić, Delaš
Car,M.Zoričić, Prijić
P.,Brusić,Butina,Galovec,Debel
ić , Jerčinović i Kanjski
3
Samovrednovanje vrtića – prikaz
modela samovrednovanja i iskustvo
DV Radost Crikvenica
1.02.
DV Radost
Dajana Jerčinović
Dunravka Kanjski
5
Vrtić u prirodi
2.02.
Vrtec Litja/ J. Šubić.
T.Yanitska
Dajana Jerčinović
13
Mentorstvo: Sveobuhvatni pristup
prof.razvoja u procesu stažiranja
pripravnika
Power Point edukacija
13.02.
AZOO DV Rijeka -Srdoči
M. Zoričić,Galovec
8
14.02
DV Radost
Kanjski, Car, M.Zoričić, Prijić
P.,
2
56
Pedagoška dokumentacija i
suradnički dijalog: alati za mijenjanje
pedagoške prakse
Lutkarska radionica za odgajatelje
18.02
DV Radost –Lidija Vujčić
26.02.
DV Cvrčak i mrav, Bribir
Rano djetinjstvo-uloga odgojitelja
Rastimo zajedno
27.02.
2.-4.mj.
Supervizija
5.03.
OMEP Hrvatska
DV ''Cvrčak i mrav'' Tribalj
Voditeljice: Dubravka Kanjski,
Jasna Car
DV Cvrčak i mrav“ Tribalj
Kanjski,Car, Prijić, P., Pobor,
Antić, M.Zoričić, Brusić,
Butina, Galovec, Debelić
Car,M.Zoričić, Prijić
P.,Brusić,Butina,Galovec,Debel
ić , Jerčinović i Kanjski
2
Butina, Galovec
Prijić P. Pobor
6
16
Car,Brusić, Prijić P.,
Butina, Galovec, Debelić
3
3
Voditelj: Nikica Sečen
Simpozij zdravstvenih voditeljica
15.03.
HUMS
Paula Banušić
6
Odgoj za održivi razvoj-ja i moje
sutra
15.03.
Pobor, Brusić,Butina
6
Power Point edukacija
19.03.
AZOO Dječji vrtić ''Cvrčak i
mrav''
Voditeljice: Dubravka Kanjski
Dajana Jerčinović
Sandra Mlačić
DV Radost
2
Regionalna smotra NPOLJPP
29.03.
AZOO,
Kanjski, Car,M.Zoričić, Prijić
P.,
Butina
Danica Miočić Zoričić
5
57
UFRI
Power Point edukacija
04.04.
DV Radost
Car,M.Zoričić, Prijić P.,
Butina
2
Rastimo zajedno-evaluacijski seminar
5.04
DV Fijolica
Kanjski,Car
6
Sportske aktivnosti u vrtiću
09.04.
DV Radost
Car,Brusić,Prijić P.,
Butina, M.Vuleta
2
Akcijsko istraživanje - Vanjski
prostor u funkciji integriranog učenja
djece
10.04.
DV Fijolica,
Novi Vinodolski
Stručna ekskurzija – posjet vrtićima
Ptuja (Slovenija)
12.04.
Ptuj/Udruga ravnatelja PGŽ i
Ličko- senjske županije
Dajana Jerčinović
13
Lutkarska radionica za odgajatelje
16.04.
DV Cvrčak i mrav,
Tribalj-Bribir
Voditelji: Dlačić, Delaš
Car,M.Zoričić, Prijić
P.,Brusić,Butina,Galovec,
Debelić , Jerčinović i Kanjski
3
Refleksivni praktikum
17.04.
DV Radost
2
Butina, M.Vuleta
2
Pobor,Antić
Power Point edukacija
23.04.
DV Radost
Car,Butina
2
58
Pedagoška dokumentacija i
suradnički dijalog: alati za mijenjanje
pedagoške prakse
25.04.
DV Fijolica,
Novi Vinodolski –Lidija Vujčić
Jerčinović, Kanjski,Car, Prijić,
P., Pobor, Antić, M.Zoričić,
Brusić, Butina, Galovec,
M.Vuleta
2
Refleksivni praktikum
30.04.
DV Fijolica,
Novi Vinodolski
Pobor, Antić
2
Supervizija
2.05.
DV Cvrčak i mrav“ Tribalj
Car,Brusić, Prijić P.,
Butina,Galovec,Debelić
3
Dajana Jerčinović
12
Voditelj: Nikica Sečen
Vrtić u prirodi
5.05
DV Cres
Refleksivni praktikum
07.05.
DV ''Cvrčak i mrav'' Tribalj,
Pobor,Antić
Bribir
Voditeljice : Kanjski, Jerčinović
Unapređenje procesa učenja
14.05.
DV Fijolica
Jerčinović, Brusić
6
Power point edukacija
14.05.
DV Radost
Prijić P.,M.Zoričić
2
2
59
Akcijsko istraživanje
16.05.
DV Fijolica
Butina
2
Supervizija
23.05
Dom '' Izvor'' Selce
Car,Brusić,Prijić
P.,Butina,Galovec
3
Stažiranje i polaganje stručnog ispita
27.05.
UFRI
Pobor,Antić
6
Preventivne mjere zaštite od požara
28.05.
DV ''Cvrčak i mrav i DVD
Bribir –Velibor Topolovac
Jerčinović, Kanjski, Banušić,
Car, Prijić, P., Pobor, Antić,
M.Zoričić, Brusić, Butina,
Galovec, M.Vuleta
2
Teme za pripravnike: Zakoni i
pravilnici na snazi u predškioskom
odgoju
Refleksivni praktikum
06.06.
Pobor,Antić
2
7.06.
DV ''Radost''
Filip Stojević,M.
Magaš,N.Dražić,D.Jerčinović
UFRI
M.Zoričić
13
Refleksivni praktikum
7.06.
UFRI
M.Zoričić
13
Evaluacijski seminar '' Rastimo
zajedno
12.06
DV '' Radost''
Car,Kanjski,Jerčinović
6
Neformalno druženje:
Proslava Dana učitelja
5.10.2012.
DV '' Cvrčak i mrav''
-Dom kulture Bribir
Organizator: DV '' Cvrčak i
mrav''
Svi zaposlenici
60
Napomena: zelenom bojom označene su edukacije i druženja koja je organizirao naš vrtić.
5.3. ANALIZA PROFESIONALNE SURADNJE NA PODRUČJU STRUČNOG USAVRŠAVANJA:
Rezultati upitnika o suradnji vrtića na području stručnog usavršavanja
Umrežavanje tri vrtića (Radost, Cvrčak i Mrav i Fijolica) na području stručnog usavršavanja traje već tri godine. Kako bi se provjerila uspješnost
organiziranih oblika stručnog usavršavanja i u ovoj pedagoškoj godini kreiran je upitnik u sklopu kojeg su ispitane odgojiteljice sva tri vrtića.
Upitnikom se ispitalo zadovoljstvo provedenim oblicima stručnog usavršavanja, primjenjivost dobivenih informacija u praksi i zadovoljstvo
sveukupno ostvarenom suradnjom. Otvorenim pitanjima omogućilo se odgojiteljicama da istaknu prednosti i nedostatke ovakvog vida stručnog
usavršavanja i suradnje te davanje prijedloga za daljnje razvijanje suradnje vrtića.
ZADOVOLJSTVO PROVEDENIM OBLICIMA SURADNJE ispitano je na skali Likertovog tipa od pet stupnjeva od 1 do 5, gdje 1 označava
najmanje zadovoljstvo, a 5 najveće, a prikazano je tablično.
Pedagoško dokumentiranje kao podloga za suradnički dijalog (L. Vujičić)
Vanjski prostor u funkciji integriranog učenja ( voditelj: Zdenka Rigatti, prof.)
61
Dramsko-scenske aktivnosti
6
Cvrčak i
mrav
4
2
Fijolica
0
zadovoljstvo
primjenjivost
Teme za pripravnike i refleksivni praktikum (voditelji: stručni timovi sva tri vrtića, ravnateljice i tajnik)
62
Sportske aktivnosti u vrtiću (voditelj: Daniela Car-Mohač, odgajatelj-mentor)
Supervizija (voditelj: Nikica Sečen, dipl.soc.pedagog) – nisu sudjelovali odgajatelji iz DV “Fijolica”
63
Power point ( voditelj: Ivan Dražić, prof.) – nisu sudjelovali odgajatelji iz DV Fijolica
KOJE PREDNOSTI VIDITE U ZAJEDNIČKOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU ?
64
KOJE STE EVENTUALNE NEDOSTATKE I POTEŠKOĆE UOČILI?
65
Ukupne procjene – sve odgojiteljice
dokumentiranje
4,15
4,37
vanjski prostor
4,68
4,8
4,09
dramski
pripravnici
4,6
4,12
supervizija
4,62
4,42
power p.
4,75
4,45
3,65
zadovoljstvo - teme
primjenjivost - teme
Iz aritmetička sredina svih odgovora (M=4,49) vidljivo je da su odgajateljice u prosjeku izrazile visoko zadovoljstvo svim oblicima stručnog
usavršavanja, te da visoko procjenjuju korist dobivenih informacija u odgojno-obrazovnom radu ( M=4,34)
U procjenama pojedinačnih tema osebno je istaknuta supervizija (aritmetička sredina svih odgovora 4,8). Slijede: teme za pripravnike (M=4,6)
powerpoint (zadovoljstvo M=4,6; primjenjivost M= 4,5), vanjski prostor u fukciji integriranog učenja (M=4,4);dokumentiranje u odgojnoobrazovnom procesu(M=4,1) te dramsko-scenske aktivnosti (zadovoljstvo M=4,1; primjenjivost M=3,7).
66
Ukupno zadovoljstvo suradnjom
Cvrčak i mrav
3,75
Fijolica
4,1
Radost
3,96
zadovoljstvo
OPĆI STUPANJ ZADOVOLJSTVA SURADNJOM
Aritmetička sredina svih odgovora je 3,97. Postoje minimalne razlike obzirom na vrtić iz kojeg odgajateljice dolaze. Nešto više procjene
odgajateljica iz vrtića Fijolica proizlaze iz toga što one nisu sudjelovale na dva oblika stručnog usavršavanja pa na ta pitanja nisu niti odgovarale.
5.4 SEMINARI I PREDAVANJA U SURADNJI VRTIĆA I DRUGIH USTANOVA
1. Seminar '' Umrežavanje, pretpostavka unapređenja kvalitete rada vrtića i profesionalnog razvoja stručnih djelatnika suorganizacija tri vrtića i AZOO - rujan 2012.
Predavači: N.Dražić, D.Jerčinović, D.Kanjski, M.Magaš,S .Pribela-Hodap, Z.Rigatti
Mjesto održavanja: DV '' Radost'' Crikvenica
Zajedničku suradnju Dječjih vrtića '' Fijolica'' Novi Vinodolski, '' Cvrčak i mrav'' Tribalj i '' Radost'' Crikvenica na području stručnog
usavršavanja provodimo već treću godinu kao jedinstveni model suradnje te vrste u Hrvatskoj. Cilj nam je bio bolja međusobna povezanost,
prepoznavanje i dijeljenje vlastitih unutrašnjih resursa znanja i vještina, zajedničko usavršavanje u struci kao i dijeljenje troškova predavača i
voditelja radionica u našim vrtićima.
Sva tri vrtića opredijelila su se za:
- razvoj kompetencija svih dionika odgojno-obrazovnog procesa ulaganjem u cjeložovotno obrazovanje ;
- otvorenost za promjene, mijenjanje i istraživanje pedagoške prakse;
- trajni razvoj i izgradnju kvalitetne odgojno-obrazovne prakse.
67
Istovremeno svaki vrtić ima svoje specifičnosti i razlike (ustrojstvo rada, okruženje, prostorne, materijalne, kadrovske potencijale,
kulturu, vrijednosti, interese...) čime osigurava prepoznatljivost i očuvanje vlastitog identiteta.
Slična stajališta, ali i specifičnosti svakog od vrtića dobre su pretpostavke izravne i aktivne suradnje te stvaranja uvjeta i odabira strategija
koje bi omogućile brže kretanje u smjeru zajednica koje uče.
Potpisivanjem Sporazuma o profesionalnoj suradnji u kolovozu 2010. opredijelili smo se za strategiju međusobnog povezivanja i
suradnje jer "povezivanje ustanova (umrežavanje) može motivirati stručne djelatnike na dublje razumijevanje odgojne prakse i sukladno tomu i
njezino mijenjanje." (Miljak, 2009: 193)
Cilj nam je suradnjom praktičara na svim razinama između ustanova osposobiti odgajatelje, stručne timove i ravnatelje za razumijevanje,
promišljanje, istraživanje i kontinuirano unapređenje kvalitete odgojno-obrazovne prakse u konkretnim uvjetima. Prema Miljak (2009: 171)
"valja ići na strategiju stvaranja zajednice refleksivnih praktičara, akcijskih istraživača koje će biti spremne i sposobne za kontinuirano učenje i
mijenjanje (transformacijska razina znanja) odgojne prakse, sposobne za samoorganizaciju, isto tako i samousavršavanje na osnovi djelovanja."
Sva tri vrtića su zajednice ljudi koji imaju slične probleme, pitanja, potrebe. Umrežavanjem se kao oblikom suradnje zainteresiranih
stručnjaka željelo osigurati trajnu potporu profesionalnom razvoju i stvaranju kvalitetnije pedagoške prakse, gdje svaki vrtić i pojedinac može
dobiti podršku i pomoć na svom putu ka poboljšanju rada. Time se olakšava dostupnost znanja, iskustva i podrške svim pedagoškim djelatnicima
te doprinosi boljem povezivanju teorijskog i praktičnog znanja (teorija o akciji – teorija u akciji) što dovodi do izgrađivanja novih znanja i
poboljšanja kvalitete rada ustanova.''
Kako je sam model naišao na veliko zanimanje stručne javnosti prezentirali smo ga zajednički još i na:
-Krugovima prijateljstva u Pazinu u kolovozu 2012. na međudržavnom susretu zemalja: Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine,
Slovenije, Austrije i Njemačke.
- Međužupanijskom stručnom skupu za ravnatelje u Baškoj u rujnu 2012. godine.
-Svjetskom skupu '' Sukonstrukcija profesionalnog razvoja'' u Opatiji u listopadu 2012. godine.
2. Seminar '' Odgoj za održivi razvoj-ja i moje sutra''- suorganizacija vrtića i AZOO-15. ožujak 2013.
Predavači: D.Jerčinović.,D.Kanjski., S.Mlačić
Mjesto održavanja: Narodna knjižnica i čitaonica Bribir
U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Dječjeg vrtića '' Cvrčak i mrav'' Tribalj održan je 15.03.2013. stručni skup za odgojitelje,
stručne suradnike i ravnatelje Primorsko-goranske i Ličko- senjske županije. Skupu je prisustvovalo 50 sudionika i održao se u prostorima
Narodne knjižnice i čitaonice Bribir. Sudionike je u ime Vinodolske općine pozdravio načelnik g. Ivica Crnić a u ime vrtića ravnateljica Dajana
Jerčinović.
68
U uvodu radnog dijela viša savjetnica za predškolski odgoj i obrazovanje, prof. Davorka Guštin naglasila je da mjesto održavanja skupa nije
slučajno izabrano jer je Dječji vrtić ''Cvrčak i mrav'' prepoznat kao ustanova koja kontinuirano i s puno uspjeha provodi ekološki odgoj i
obrazovanje najmlađih. Ta ustanova dobila je priliku i predstaviti svoj program u prvom dijelu skupa. Kroz jedno i pol satnu power point
prezentaciju Dubravka Kanjski, koordinatorica vrtićkog eko programa i Dajana Jerčinović predstavili su svoj eko vrtić i ispričali lijepu priču
koja kreće od suživota djece,odgojitelja, roditelja do lokalne zajednice pa sve do međudržavnog nivoa. Naglasci su stavljeni na kontinuiran rad s
djecom na eko sadržajima i na uključivanje djece u razne projekte s eko predznakom. U vrtićke prostore uvode se pedagoški neoblikovani
materijali koje odgojitelji prikupljaju u suradnji s roditeljima. Rad s njima omogućuje djeci doticaj s prirodom i u strukturiranim prostorima
ustanove. Važna karika su svakako i roditelji koji sudjeluju u svim oblicima odgojno obrazovnog rada- od neposrednog gostovanja u skupini do
radionica za roditelje na kojima se obogaćuje standard djece izradom raznih predmeta od eko materijala. S posebnim zadovoljstvom spomenuli
smo '' Miću vinodolsku kuharicu'' koja je rezultat upravo te i takve suradnje. Vrtić je svoj eko program predstavio i u široj zajednici kroz rad ekoodbora, prisustvovanjem i predavanjima na raznim konferencijama diljem naše zemlje i Europe. Time se je stvorila jedna baza zainteresiranih
pojedinaca i ustanova koje će u perspektivi zajednički djelovati na odgoju i obrazovanju djece i odraslih za održivi razvoj
U drugom dijelu stručnog skupa, onom radioničkom, prof. Sandra Mlačić govorila je o ekološkom načinu života, o sposobnostima i
mogućnostima mijenjanja svijesti pojedinca. Naglasila je da sve počinje s gospodarstvom, jer samo ekološko gospodarstvo omogućuje kvalitetan
održivi razvoj. Dok god postoji gladnih u svijetu ne možemo pričati o nikakvom kvalitetnom razvoju. Sudionici su potom analizirali koje odlike
mora imati dobar eko projekt kao i načine njegove provedbe i predstavljanja u široj zajednici. Samo analizom svojih jakih i slabih strana možemo
potaknuti vlastiti razvoj i učiniti pomake u osobnom podizanju ekološke svijesti.
Učesnici skupa razišli su se motivirani za novo djelovanje u svojim sredinama pa je tako cilj skupa u potpunosti ispunjen.
3. Predavanje '' Zaštita od požara''- suorganizacija vrtića i DVD Bribir - 28.05.2013.
Predavač: V.Topolovac
Mjesto održavanja: Općinska vijećnica Bribir
28.05.2013. u 19 sati održano je predavanje za građanstvo Vinodolske općine u organizaciji vrtića i DVD Bribir. Predavač je bio Velibor
Topolovac , zamjenik predsjednika Vatrogasne zajednice PGŽ. Predavanje je održano u Općinskoj vijećnici uz prisustvo 30-tak sudionika.
5.5. STRUČNA LITERATURA
Tijekom godine nastavila se kupovati i nabavljati stručna literatura i periodika prema financijskom planu i mogućnostima.
Pedagoška biblioteka nalazi se u Bribiru a dostupna je svim odgajateljima i roditeljima.
Obzirom na nedostatan izbor stručne literature i literature za djecu odgajatelji, stručni tim i djeca stalni su članovi bibliobusa i Narodne knjižnice
u Bribiru.
69
Tijekom godine vrtićka knjižnica obogaćena je s desetak stručnih naslova a redovito se prima periodika - Moj vrtić, Unikat , Vrtić,dijete i obitelj,
Zeleno i plavo.
Nabavljeno je i nešto slikovnica.
5.6. IZDAVAČKA DJELATNOST
1.''Mića vinodolska kuharica'' –projekt DV ''Cvrčak i mrav'' i TZ Vinodolske općine
U organizaciji Dječjeg vrtića '' Cvrčak i mrav'' i TZ Vinodolske općine održan je u prosincu humanitarni koncert pod nazivom '' Kuhamo,
pivamo i dicu darivmo''. Pred prepunim Domom kulture u Bribiru u prvom dijelu koncerta predstavila su se djeca iz oba naša objekta s
prigodnim pjesmama, dok je drugi dio bio posvećen klapskom pjevanju. Sudjelovale su ženske klape : Puntape – Novi Vinodolski; KiriceGrižane; Sv.Jelena-Dramalj; Luka-Rijeka. Muške klape koje su nastupale bile su : Tić-Tribalj i Vinčace –Novi Vinodolski. Tijekom večeri
promovirana je i ''Mića vinodolska kuharica'' zajednički projekt vrtića i TZ Vinodolske općine.
Iz uvodnika knjige možemo najbolje isčitati put nastajanja naše kuharice:
Ova knjiga nastala je na osnovu projekta kojeg su započeli mališani starije vrtićke skupine u Triblju kroz projekt ‘’ Ča su jili naši stari’’. Skupa
sa svojim odgojiteljicama, oni su dovodili mame i bake u svoju skupinu i kuhali neke od ovih autohtonih recepata. Projekt su, potom, prihvatili i
mališani vrtićke skupine u Bribiru pa je on prerastao u projekt cijele naše ustanove. Cilj nam je bilo djecu poučiti i podsjetiti nas starije kako se
nekad zdravo jelo. O zdravoj hrani napisane su brojne knjige i s medicinskog i s gastronomskog stajališta, a najčešće se, kao najzdravija, navodi
upravo ova naša, mediteranska kuhinja. Krećući u ovaj poduhvat okupljali smo oko sebe brojne naše prijatelje. Njihova imena navedena su na
kraju knjige. Svi su se vrlo rado odazvali jer su, kao i mi, osjećali, da ovako nešto vrijedno treba zabilježiti i sačuvati od zaborava. Recepti kao da
su dolazili sami od sebe, doslovno iz najneočekivanijih izvora koji, naoko, nemaju dodirnih točaka s našom ustanovom. Knjižica je od početne
ideje prerasla u poveću knjigu. Bili smo svjesni da imamo nešto što će ostaviti trajniji
trag, ne samo u našoj ustanovi, nego i među žiteljima naše općine pa i šire. Neki recepti su autohtoni i kuhali su ih samo ljudi ovoga kraja i stoga
u svom naslovu imaju i toponimske nazive. Većina njih je univerzalnija i odnosi se na način života ondašnjih Primoraca pa su dio zajedničke
baštine. I oni su našli svoje mjesto u ovoj kuharici jer nam kazuju kako ljudska kreativnost u neimaštini može biti najvažniji faktor
preživljavanja. Tako nam ta teška prošlost može postati dobar vodič i u ovoj našoj kriznoj sadašnjosti. Stvarajući kuharicu otkrili smo i bogatstvo
70
čakavskog jezika naših Vinodolaca. Na maloj površini- toliko bogatstva, toliko različitosti. Željeli smo odati priznanje driveničkom, tribaljskom,
grižanskom i bribirskom čakavskom govoru pa su
recepti prevedeni na ove varijante naše čakavštine. Sačuvati ovo jezično bogatstvo bit će ,također, misija našeg vrtića.
I na kraju, pred vama je ova knjiga. Ona je rezultat timskog rada
djece,roditelja, i zaposlenika našeg vrtića i našeg eko- kuma, Turističke zajednice Vinodolske općine. U njoj zasigurno ima grešaka i jezičnih
nedosljednosti. Ako ih pronađete oprostite nam, no ne zaboravite da u rukama držite izraz dječje (i nas malo veće djece) ljubavi prema svom
kraju i svojem naslijeđu. I zato ona za nas nije više ‘’mića’’ već je postala’’Vela vinodolska kuharica’’ .
2. Stručni časopis: Dijete,vrtić,obitelj
Autori: Nensi Dražić, DajanaJerčinović, Dubravka Kanjski, SanjaKrpan, Martina Magaš, Marija Miškulin, Sonja Pribela Hodap br.69/
jesen 2012.
U uvodu stručnog rada : Umrežavanje, pretpostavka unapređenja kvalitete rada vrtića i profesionalnog razvoja stručnih djelatnika
najbolje je objašnjena naša zajednička vizija i nastojanja:''Dječji vrtići „Cvrčak i mrav“ Tribalj, „Radost“ Crikvenica i „Fijolica“ Novi Vinodolski
na putu su promjene od tradicionalnih predškolskih ustanova u zajednice svih dionika odgojno-obrazovnog procesa koji su spremni svakodnevno
preispitivati stavove, učiti, istraživati i mijenjati vlastitu praksu te dijeliti iskustvo s drugima.
Sva tri vrtića opredijelila su se za:
- razvoj kompetencija svih dionika odgojno-obrazovnog procesa ulaganjem u cjeložovotno obrazovanje ;
- otvorenost za promjene, mijenjanje i istraživanje pedagoške prakse;
- trajni razvoj i izgradnju kvalitetne odgojno-obrazovne prakse.
Istovremeno svaki vrtić ima svoje specifičnosti i razlike (ustrojstvo rada, okruženje, prostorne, materijalne, kadrovske potencijale,
kulturu, vrijednosti, interese...) čime osigurava prepoznatljivost i očuvanje vlastitog identiteta.
Slična stajališta, ali i specifičnosti svakog od vrtića dobre su pretpostavke izravne i aktivne suradnje te stvaranja uvjeta i odabira strategija
koje bi omogućile brže kretanje u smjeru zajednica koje uče.
Potpisivanjem Sporazuma o profesionalnoj suradnji u kolovozu 2010. opredijelili smo se za strategiju međusobnog povezivanja i
suradnje jer "povezivanje ustanova (umrežavanje) može motivirati stručne djelatnike na dublje razumijevanje odgojne prakse i sukladno tomu i
njezino mijenjanje." (Miljak, 2009: 193)
Cilj nam je suradnjom praktičara na svim razinama između ustanova osposobiti odgajatelje, stručne timove i ravnatelje za razumijevanje,
promišljanje, istraživanje i kontinuirano unapređenje kvalitete odgojno-obrazovne prakse u konkretnim uvjetima. Prema Miljak (2009: 171)
"valja ići na strategiju stvaranja zajednice refleksivnih praktičara, akcijskih istraživača koje će biti spremne i sposobne za kontinuirano učenje i
mijenjanje (transformacijska razina znanja) odgojne prakse, sposobne za samoorganizaciju, isto tako i samousavršavanje na osnovi djelovanja."
Sva tri vrtića su zajednice ljudi koji imaju slične probleme, pitanja, potrebe. Umrežavanjem se kao oblikom suradnje zainteresiranih
stručnjaka željelo osigurati trajnu potporu profesionalnom razvoju i stvaranju kvalitetnije pedagoške prakse, gdje svaki vrtić i pojedinac može
71
dobiti podršku i pomoć na svom putu ka poboljšanju rada. Time se olakšava dostupnost znanja, iskustva i podrške svim pedagoškim djelatnicima
te doprinosi boljem povezivanju teorijskog i praktičnog znanja (teorija o akciji – teorija u akciji) što dovodi do izgrađivanja novih znanja i
poboljšanja kvalitete rada ustanova.''
6. SURADNJA
61. SURADNJA S RODITELJIMA
Na nivou ustanove

















ciklus radionica UNICEFA ''Rastimo zajedno''- novi oblici suradnje - 11 radionica
Suradnja s roditeljima putem individualnih i grupnih razgovora te
putem kutića za roditelje
zajednički roditeljski sastanci
zajedničke radionice
zajednički izlet brodom na otok Krk
zajedničke eko akcije
boravak roditelja u skupinama
sudjelovanje roditelja u radu Upravnog vijeća
druženja s roditeljima povodom blagdana
intervjuiranje roditelja prilikom upisa
informiranje roditelja o problematici u periodu adaptacije
informiranje o upisima i načinu upisa u dječji vrtić
informiranje o radu u ljetnom periodu
informiranje o specifičnostima u razvoju njegova djeteta.
zajedničko dogovaranje o rješavanju poteškoća kod djece s posebnim potrebama
informiranje prilikom dovođenja i odvođenja u vrtić i telefonom
72




prikupljanje pedagoški neoblikovanog materijala
posjete vrtiću i uključivanje u neposredan odgojno-obrazovni rad
Dan otvorenih vrata
donacije roditelja
Na nivou skupina
Oblici suradnje s roditeljima
Skupina
Roditeljski sastanak
skupine
Kreativne radionice
Informacije za roditelje
Informacije za roditelje sa
stručnim timom
jaslička Bribir
3
5
6
2
vrtićka Bribir
4
6
1
3
ml. vrtićka Tribalj
3
3
11
1
star. vrtićka Tribalj
3
3
8
1
Suradnja s roditeljima ove je pedagoške godine bila vrlo kvalitetna. Odvijala se kroz mnoge oblike i bila vrlo uspješna na zadovoljstvo
djelatnika i samih roditelja.
6.2. SURADNJA S OSTALIMA
S Vinodolskom općinom:
- na poslovima organizacije djelatnosti
- na poslovima oko proširenja djelatnosti- kandidiranje objekta Blaškovići na natječaj MZOS
- na poslovima oko organizacije programa Eko vrtića
73
-
poslovi oko izrade proračuna i osiguranja sredstava
na poslovima vezanim uz upise djece
na aktivnostima oko organizacije podjele božićnih poklona za djecu
nabavka platna za projektor
S Agencijom za odgoj i obrazovanje:
- suradnja s prosvjetnom savjetnicom Davorkom Guštin i ostalim savjetnicima
- dostava Godišnjeg izvješća
- dostava Godišnjeg plana rada
- organizacija seminara '' Umrežavanje, pretpostavka unapređenja kvalitete rada vrtića i profesionalnog razvoja stručnih djelatnika
- suorganizacija tri vrtića i '' Odgoj za održivi razvoj-ja i moje sutra''
S Uredom državne uprave:
- dostava podataka o organiziranosti početkom godine
- dostava Godišnjeg izvješća
- dostava Godišnjeg plana rada
S Ministarsvom znanosti, obrazovanja i športa:
- dostava Godišnjeg izvješća
- dostava Godišnjeg plana rada i ostalih podataka
S Udrugom '' Lijepa naša'':
-dostava Eko programa
- dostava eko izvješća
-konzultacije sa koordinatorima u svezi provedbe eko programa
- dostava informacija za eko bilten
Osnovnim školama u okruženju:
- Ugovor za usluge kuhanja za produženi boravak u O.š. Jurja Klovića Tribalj
- Sporazum o razgraničenju sredstava za struju, vodu i grijanje sa školama u Bribiru i Triblju
- Dogovor oko proslava i organizacija događanja
74
Vrtićima u okruženju:
- suradnja s DV '' Radost'' i DV'' Fijolica '' oko organizacije stručnog usavršavanja i suradnje stručnih timova
- posjet odgojitelja DV '' Radost'' , Crikvenica i '' Fijolica'' Novi Vinodolski
Vrtićima na državnoj i međudržavnoj razini:
- Potpisan je međudržavni Memorandum o profesionalnoj suradnji između našeg i vrtića: Naša radost Subotica, Litja- Slovenija, Olga
Ban-Pazin, Pahuljica –Rab, Cvrčak - Cres i Fijolica - Novi Vinodolski.
U suradnji s njima kandidirali smo projekt '' Vrtić u prirodi'' za EU fondove iz okvira Europa za građane.
LAG-om '' Vinodol''
- učlanjenje i uvrštenje naših prijedloga u njihovu bazu projekata
Župnim uredima:
- posjet župnika u iz Triblja i Bribira i blagoslov kruha i zelene zastave
Narodnom knjižnicom i čitaonicom u Novom Vinodolskom i Bribiru:
- večer knjige i druženja s pjesnikinjom LJ.K.Dumić – knjižnica Novi Vinodolski
- korištenje prostora za održavanje stručnog skupa –knjižnica Bribir
Gradskom knjižnicom Rijeka:
- učlanjenje u županijski bibliobus u Triblju
Turističkom zajednicom Vinodolske općine:,
- suradnja oko organizacije promocije „Miće vinodolske kuharice“ i humanitarnog koncerta
Turističkom zajednicom grada Rijeke:
- za Međunarodni dječji karneval
DVD Bribir:
- posjet i učlanjene djece Podružnice Bribir u vatrogasnu mladež
- posjet DVD Bribir objektu Tribalj
- organizacija zajedničkog predavanja '' Zaštita od požara'' za građanstvo
- donacije
75
Karnevalskom udrugom '' Zbrda zdola'' Grižane:
- posjet članova objektu Tribalj
Udrugom za očuvanje mesopusnih običaja Bribir:
- posjeta mesopusne parade objektu Bribir
GKTD'' Ivanj'' Novi Vinodolski :
- donacija za Miću vinodolsku kuharicu
- donacija eko kante za smeće i kontejnera za stare baterije
GKTD'' Vodovod'' Žrnovnica Novi Vinodolski:
- donacija za Miću vinodolsku kuharicu
Hrvatske vode
-donacija slikovnica
Obitelj Barac
-donacija projektora
Medijima:
- Novi list i Glas Vinodola
7. RAD STRUČNOG TIMA
Tijekom ove godine održano je nekoliko sastanaka stručnog tima o čemu se vodila evidencija.
Teme sastanaka bile su vezane uz dogovore u svezi početka pedagoške godine, organizacije rada, uređenje prostora, adaptaciju djece, promjene
dobavljača, uređenje igrališta, karneval, izvješća, problematiku radnog vremena spremačica u Bribiru, eko-odbor, zajedničko stručno
usavršavanje, dane vrtića ..
76
Održano je , također, desetak radno-konzultativnih sastanaka s odgajateljima u pojedinim objektima, o čemu svjedoče prigodni zapisi.
Sastanci su služili za konkretizaciju zadataka i zaduženja na nivou objekta ili skupine te osvrt na realizirano.
8. UPRAVNO VIJEĆE
Upravno vijeće činili su : Roko Brozović u svojstvu predsjednika, te Anto Matković, Mihovil Mavrić, Marina Brusić i Dragana Baričević
Crnković u svojstvu članova.
Upravno vijeće održalo je u ovoj pedagoškoj godini sedam sjednica. Sjednicama su redovito prisustvovale ravnateljica Dajana jerčinović i
zapisničarka Dubravka Kanjski te sindikalna povjerenica Ljubica Galovec.
Upravno vijeće bavilo se sljedećim temama , usvojilo je ili donijelo:














Godišnji plana rada Dječjeg vrtića '' Cvrčak i mrav'' za 2012./13. godinu.
Eko-program rada za 2012./2013. god.
Odluku o raspisivanju natječaja za odgojitelje
Razmotrilo zamolbe za stažiranje i donijelo odluku o stažiranju pripravnika
Izvršilo izbor odgojitelja po natječaju
Usvojilo financijska izvješća za 2012. godinu
Usvojilo financijski plan za 2013. godinu s projekcijama za 2014.,2015. uz suglasnost osnivača
Usvojilo plan nabave za 2013. godinu
Usvojilo Plan potreba za 2013. godinu
Usvojilo Odluku o postupcima ostvarivanja prednosti pri upisu djece u programe dječjeg vrtića i donijelo odluku o upisima uz suglasnost
osnivača
Razmotrilo program Dana vrtića
Razmotrilo i usvojilo rezultate upisa djece u novu pedagošku godinu uz suglasnost osnivača
Usvojilo ljetnu organizaciju rada
Donijelo odluku o usvajanju godišnjeg izvješća o radu vrtića i šestomjesečnog financijskog izvješća
Upravno vijeće bavilo se i drugim organizacijskim i tekućim pitanjima, što se može vidjeti iz zapisnika koji su redovito vođeni
77
9. ZAKLJUČAK
Tijekom ped. godine 2012./2013. vrtić je obuhvaćao 76 djece smještene u četiri odgojne skupine na dvije
lokacije – u Triblju i Bribiru. Od 189 prijavljene djece s područja Vinodolske općine ( rođene od 2006.g do
zaključno 2012.g) to iznosi 43,6% obuhvata. Prosjek obuhvata djece na nivou RH je 60%.Vidljivo je da naš
vrtić ima prostora za širenje djelatnosti ali se bori s kroničnim nedostatkom prostora.
Organiziran je ,osim navedenih redovnih programa, kraći program ranog učenja engleskog jezika u oba
objekta s ukupno 23 djece. Time smo proširili našu ponudu, osim za Tribalj, i na djecu s područja Bribira.
Za pedagošku 2013./2014. godinu zaprimljena je 21 prijava za upis, što će u potpunosti zadovoljiti potrebe
roditelja i popuniti kapacitete vrtića.
Vrtić je kadrovski ekipiran a svi djelatnici imaju odgovarajući stupanj i vrstu stručne spreme.
Prošle godine u vrtiću je volontiralo dva pripravnika -odgojitelja.
Postojeći unutarnji uvjeti rada pedagoški su osmišljeni i omogućavali su zadovoljenje svih razvojnih potreba
djeteta. Vanjski prostori u oba objekta posve su uređeni. Projekt izgradnje nadstrešnice u Triblju kandidiran
je na natječaj udruge ''RTL pomaže djeci''.
Bogatstvom materijala i različitim poticajima djeci je omogućeno iskustveno učenje kroz najprirodniji način
igre. Na stvaranju poticajnog materijalnog okruženja, promatranja i praćenja potreba djeteta vrtić je ostvario
vidljiv napredak gotovo u svim skupinama.
Suradnja s roditeljima bila je kontinuirana i kvalitetna u gotovo svim skupinama.
Rast i razvoj osiguravao se kroz zdrav način života u vrtiću : zdravu prehranu , izmjenom ritma aktivnosti,
boravcima na zraku, tjelesnim aktivnostima na otvorenom i zatvorenom prostoru.
Odgojitelji i stručni tim redovito su se stručno osposobljavali kroz realizaciju programa stručnog
usavršavanja nastalog temeljem potpisanog Sporazuma o profesionalnoj suradnji između dječjih vrtića iz
78
Crikvenice, Triblja i Novog Vinodolskog. Odgojitelji su ostvarili, uz neposredan odgojno-obrazovni rad,
prosječno preko 90 sati dodatne edukacije godišnje.
Vrtić je bio organizator ili suorganizataor dva seminara zajedno s AZOO: '' Umrežavanje, pretpostavka
unapređenja kvalitete rada vrtića i profesionalnog razvoja stručnih djelatnika i '' Odgoj za održivi razvoj-ja i
moje sutra''. Na tim seminarima predavači iz našeg vrtića bili su Dajana jerčinović, ravnateljica i Dubravka
Kanjski, stručna suradnica.
U suradnji s DVD '' Bribir organizirano je predavanja za građanstvo'' Prevencija i zaštita od požara''s
predavačem Veliborom Topolovcem, zamjenikom predsjednika Vatrogasne zajednice PGŽ.
U organizaciji našeg vrtića održano je 12 predavanja/radionica u okviru zajedničkog stručnog usavršavanja.
U organizaciji našeg vrtića proslavljen je Dan učitelja za sve zaposlenike tri umrežena vrtića.
Ravnateljica Dajana Jerčinović predstavila je suradnju i prezentirala vrtić kroz predavanja na stručnim
skupovima međužupanijske, državne, međudržavne i internacionalne razine (ukupno 6 predavanja ili
prezentacija)
Uključili smo se u program UNICEF-a '' Rastimo zajedno'' kojeg su Dubravka Kanjski, stručna suradnica i
Jasna Car, odgojiteljica pripremile za roditelje kroz 11 radionica.
U prosincu 2012. održan je humanitarni koncert ''Kuhamo, pivamo i dicu darivamo'' i promocija '' Miće
vinodolske kuharice'' u Domu Kulture Bribir.
Potpisan je međudržavni Memorandum o profesionalnoj suradnji između našeg i vrtića: Naša radost
Subotica, Litja- Slovenija, Olga Ban-Pazin, Pahuljica –Rab, Cvrčak - Cres i Fijolica - Novi Vinodolski.
U suradnji s njima kandidirali smo projekt '' Vrtić u prirodi'' za EU fondove iz okvira Europa za građane.
U suradnji s Poduzetničkim centrom i Vinodolskom općinom kandidirali smo projekt ''Adaptacije zgrade
Blaškovići za potrebe dječjeg vrtića ''za bazu projekata MZOŠ.
Pristupili smo LAGU ''Vinodol'' kao jedan od članova udruge koja promiče poduzetništvo i projekte vezane uz
poboljšanje kvalitete života.
Obnovili smo po drugi puta status Eko-škole i svečano podignuli zelenu zastavu ispred oba objekta.
Naš predani eko rad postao je primjer za druge predškolske ustanove.
79
Vrtić se medijski prezentirao kroz napise u tiskovinama (Glas Vinodola i Novi List) i 15' reportažom na
Kanalu Ri te kroz brojne javne nastupe.
Vrtić ima svoju novu web stranicu: www. dv-cvrcakimrav.hr . Svi podaci o radu ustanove nalaze se na novim
web stranicama prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.
Ostvarena je vrlo kvalitetna i plodonosna suradnja sa svim vanjskim čimbenicima .
10. PRILOZI
10.1. Izvješće o realizaciji plana i programa rada ravnateljice Dajane Jerčinović
Organizacija rada

















Izradila dio Programa rada za ped. 2013./14 godinu,
Izradila Godišnje Izvješće o radu za 2012./13. Godinu,
Prilagodila godišnje izvješće o radu odgojitelja
Izradila Financijski plan rada za 2013. Godinu s projekcijama za 2014.,2015.,
Izradila Plan nabave i Plan potreba vrtića.
Ustrojila fiskalne mape po pojedinim godištima.
Reorganizirala i klasificirala arhivu vrtića,
Pripremala materijale za Upravno vijeće.
Pripremala materijale za novu web stranicu.
U suradnji s Povjerenstvom i Upravnim vijećem provela javne upise za redovne programe.
Formirala skupine u dogovoru s odgojiteljima i stručnim timom.
Organizirala pedagošku godinu, skupine, rad djelatnika.
Sudjelovala u provedbi Programa eko –škole.
Utvrdila potreban broj djelatnika i predložila Upravnom vijeću njihov prijem.
Organizirala rad ustanove uz poštivanje važeće pravne regulative.
Organizirala rad tokom ljeta.
Utvrdila potreban broj djelatnika za ljeto.
80







Izvršila raspored i zaduženja odgojitelja.
Organizirala zamjene.
Dogovarala i organizirala uređenje vanjskih i unutrašnjih prostora u Triblju i Bribiru.
Donijela plan godišnjih odmora.
Nadzirala tjedne i dnevne organizacije rada.
Utvrdila dnevno radno vrijeme djelatnika i dnevni odmor,
Bila član povjerenstva za pripravnike ( praćenje rada i ped. Dokumentacije, pisanje zapisnika ,izvješća, prijava, organizacija oglednih
aktivnosti …)
Odgojno- obrazovni rad
 Organizirala i pratila rad u redovnim programima.
 Pripremala i vodila sjednice Odgajateljskog vijeća.
 Koordinirala rad svih skupina i djelatnika.
 Organizirala stručno usavršavanje u vrtiću, seminare, predavanja
 Vodila prezentacije, predavanja i seminare.
 Sudjelovala u organizaciji proslava, izleta i javnih nastupa.
 Pripremala prezentacije odgojno –obrazovnog rada za širu javnost.
 Pripremala prezentacije rada eko- škole.
 Provodila redovnu i intenzivnu suradnju s roditeljima.
 Dogovarala provedbu i prezentaciju projekata.
 Dogovarala izložbe i javne nastupe.
 Pružala podršku i pomoć u izradi planova i programa rada odgojitelja i stručnih suradnika.
 Prema planu i programu vrtića rukovodila organizacijom i realizacijom aktivnosti vezanih uz : dane vrtića, karnevalske svečanosti,
obilježavanje prigodnih datuma,završne priredbe ,izlete, izložbe, medijskoj prezentaciji programa eko-vrtića itd.
 Pratila kvalitetu vođenja pedagoške dokumentacije odgojitelja i vodila pedagošku dokumentaciju vrtića.
 Izradila osobni godišnji plan i program rada.
 Izradila izvješće o realizaciji osobnog programa.
 Ostvarila suradnju s TZ Vinodolske općine pripremila izdavanje „Miće vinodolske kuharice“,promociju i humanitarni koncert
Materijalna organizacija rada
 Osigurala financijska sredstva uz dogovor s upravnim vijećem i osnivačem.
81






Nadzirala realizaciju financijskog plana.
Vodila brigu oko nabave didaktike i opreme.
Osigurala nabavu potrošnog materijala i materijala za čišćenje.
Ugovarala pravodobnu dostavu namirnica.
Osiguravala nabavu pedagoške dokumentacije.
Osiguravala nabavu stručne literature.
Briga za prehranu djece i zdravlje djece i zaposlenika
 Osigurala obavezne zdravstvene preglede zaposlenika i laboratorijske kontrole.
 Osigurala nadzor nad prehranom djece.
 Nadzirala provođenje mjera deratizacije i dezinsekcije u vrtiću prema ugovoru.
 Poduzela aktivnosti oko dogovora za ljetne i zimske jelovnike.
Suradnja s roditeljima
 Ažurirala plaćanje vrtića i ovršne prijedloge.
 Sudjelovala u roditeljskim sastancima
 Sudjelovala u individualnim razgovorima s roditeljima
 Surađivala s udrugama, ustanovama i društvima u okruženju
Suradnja s vrtićima:
u okruženju:
 suradnja s DV '' Radost'' i DV'' Fijolica '' oko organizacije stručnog usavršavanja i suradnje stručnih timova
 organizirala posjet odgojitelja DV '' Radost'' , Crikvenica i '' Fijolica'' Novi Vinodolski
Vrtićima na državnoj i međudržavnoj razini:
 Potpisala je međudržavni Memorandum o profesionalnoj suradnji između našeg i vrtića: Naša radost Subotica, Litja- Slovenija, Olga
Ban-Pazin, Pahuljica –Rab, Cvrčak - Cres i Fijolica - Novi Vinodolski.
U suradnji s njima kandidirali smo projekt '' Vrtić u prirodi'' za EU fondove iz okvira Europa za građane.
Stručno usavršavanje
82









Sudjelovala na državnom stručnom skupu za ravnatelje u Dubrovniku
Sudjelovala na međužupanijskom stručnom skupu za ravnatelje u Baški
Sudjelovala i završila trogodišnju edukaciju za ravnatelje Obrazovni menadžment (ukupno 90 sati u tri godine)
Sudjelovala ili vodila sastanke stručnih timova vrtića u okruženju kao domaćin ili član tima.
Kao suvoditelj vodila stručne skupove u rujnu u Crikvenici i ožujku u Bribiru.
Prezentirala kao suprezentator rad ''Umrežavanje kao pretpostavka kvalitete stručnog usavršavanja'' na seminarima u Pazinu,Baškoj i Opatiji
Bila na stručnom putovanju s ravnateljima PGŽ u Ptuju (Slovenija)
Bila na međudržavnom susretu vezano uz projekt '' Vrtić u prirodi'' u Litji (Slovenija) i Cresu
Sudjelovala i prezentirala rad na međudržavnom susretu vrtića u Pazinu
Ostale aktivnosti
 Organizirala i vodila sastanke stručnog tima
 Pratila rad i ostvarivanje zacrtanih programa
 Vodila ljetopis
 Vršila tekuću prepisku
 Dostavljala račune knjigovodstvu
 Predlagala Upravnom vijeću prijem novih odgojitelja i promjene ugovora o radu
 Skupljala dokumentacije o radu vrtića: videozapisi, fotografije, članci i dr.
 Promicala i afirmirala rad vrtića u medijima, mjestu i šire
 Dogovarala zajedničku suradnju sa vrtićima u okruženju
 Dogovarala sponzorstva i aktivnosti sa eko kumovima
 Radila ostale tekuće poslove
83
10.2. Izvješće o realizaciji plana i programa rada stručne suradnice Dubravke Kanjski
-
1. Organizacija i materijalni uvjeti rada :
- sudjelovanje u formiranju skupina djece
sudjelovanje u rasporedu odgojitelja po skupinama
sudjelovanje u izradi modela organizacije života i rada
sudjelovanje u planu nabave opreme i didaktike te potrošnog
materijala
sudjelovanje u planu nabave stručne literature i periodike
sudjelovanje u organizaciji i provođenju izvedbenih programa
organizacija i sudjelovanje u realizaciji eko-programa vrtića
sudjelovanje u pripremi nove pedagoške godine
sudjelovanje u ljetnoj organizaciji rada
2. Planiranje , programiranje , valorizacija :
- izrada Godišnjeg plana i programa rada pedagoga za 2012./2013
- izrada Programa osobnog stručnog usavršavanja
- sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa rada vrtića
- sudjelovanje u izradi izvedbenih planova i programa
- izrada Eko- programa vrtića
- sudjelovanje u izradi plana i programa stručnog usavršavanja na nivou tri vrtića
( Crikvenica, Novi i Tribalj )
- izrada analiza i izvješća odgojno-obrazovnog rada u vrtiću
- izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o radu pedagoga
- valorizacije osobnog rada, rada skupina i vrtića u cjelini
3. Odgojno- obrazovni rad
3.1. Rad s djecom :
- poslovi vezani uz upis djece u novu pedagošku godinu ( upisi, rad u Povjerenstvu za upise, izrada izvješća …)
- prijem djece u programe
- uključivanje u rad i praćenje djece u periodu adaptacije
84
-
procjena psihofizičkog statusa /razvoja djeteta
sudjelovanje u otkrivanju djece s posebnim potrebama
praćenje djetetovog razvoja sa svrhom primjerenog odgojno- obrazovnog rada unutar odgojne ustanove
uključivanje u neposredan rad s djecom po potrebi, po pozivu odgojitelja ili na osobnu inicijativu
3.2. Suradnja s odgojiteljima :
- sudjelovanje u konkretizaciji razvojnih zadaća i njihovom ostvarivanju
- iniciranje inovacija i rad na unapređenju odgojno-obrazovnog procesa u smislu realizacije razvojnih zadataka na nivou vrtića
- suradnja i pomoć u smislu sugeriranja pogodnih aktivnosti za poticaj razvoja djece
- pedagoško-instruktivni uvid u ostvarivanje programskih zadaća
- poticanje stručnog usavršavanja kao i poticanje samorazvoja odgojitelja kroz različite oblike konzultacija, savjetovanja
-
radni sastanci i dogovori
4. Suradnja s :
4.1. Članovima stručnog tima
4.1.1. s medicinskom sestrom
- suradnja u zajedničkim poslovima ( suradnja s roditeljima, konzultacije, zdravstveni odgoj ...)
4.1.2. s ravnateljicom
- zajednički rad na planiranju, programiranju,organizaciji, realizaciji
i valorizaciji programskih sadržaja u vrtiću
- suradnja u osmišljavanju života i rada i vrtiću kao i opće strategije razvoja
- suradnja na organizaciji izvedbenih programa, posebice eko-programa
- suradnja na prezentaciji rada vrtića u javnosti
- suradnja u izboru razvojnih zadataka vrtića
- izdavanje „Miće Vinodolske kuharice „ i humanitarnog koncerta povodom njene promocije
- suradnja povodom organizacije Dana učitelja , Dana vrtića, završne svečanosti…
- suradnja povodom organizacije međužupanijskog stručnog skupa itd.
4.2. Ostalim nepedagoškim osobljem
- u svezi svih poslova koji doprinose realizaciji ili unaprjeđivanju kvalitete odgojno-obrazovnog rada kroz dogovore i radne sastanke
5. Suradnja s roditeljima
85
- poticanje odgajatelja na korištenje što raznolikijih oblika suradnje s roditeljima
- podizanje kvalitete komunikacije odgajatelja s roditeljima
- intervjuiranje roditelja novoupisane djece
-informiranje, savjetovanje i komunikacija s roditeljima putem :
- individualnih razgovora ( s temama – dječji
strahovi, kako djetetu postaviti granice, dijete i
prehrana, kako djetetu olakšati adaptaciju…)
- grupnih razgovora ( izlet, tekuća problematika…)
- roditeljskih sastanaka ( organizacija aktivnosti ,
priprema djeteta za polazak u školu …
- kutića za roditelje i drugih oblika ( eko-panoi ,
estetika i funkcionalnost panoa… )
- održan ciklus od 11 radionica s roditeljima u okviru UNICEF-ovog programa „Rastimo zajedno“
6.Suradnja sa širom društvenom zajednicom
- osnovnim školama Općine Vinodolske
- Dječjim vrtićem „Radost“ u Crikvenici ( u okviru programa zajedničkog str. usavršavanja )
- Dječjim vrtićem „Fijolica „ iz Novog Vinodolskog
- „- drugim ustanovama koje se bave odgojem i obrazovanjem
- Agencijom za odgoj i obrazovanje ( vođenje radionice, predavanje …)
- nadležnim ministarstvom
- Vinodolskom općinom
- ustanovama koje mogu pomoći ostvarivanju programskih sadržaja npr. :
- kumovima Eko-programa u našem vrtiću
- ( DVD Bribir, GTK „Ivanj“ iz Novog Vinodolskog, TZ Vinodolske općine, Vinodolske općine, HE Tribalj, Vodovod „Žrnovnica“ )
- sustručnjacima ( Zdenka Rigatti, Sonjom Pribela Hodap ... )
2. Stručno usavršavanje
7.1.Osobno stručno usavršavanje:
- praćenje stručne literature i periodike
- praćenje eventualnih promjena u zakonskoj regulativi
86
- upoznavanje s inovacijama i dostignućima drugih predškolskih ustanova
- priprema i izvođenje radionice na međužupanijskom skup ravnatelja u Crikvenici na temu „Umrežavanje – pretpostavka unapređenja
kvalitete rada vrtića i jačanja kompetencija stručnih djelatnika“ u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje
- priprema i realizacija predavanja na međužupanijskom skupu u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje s temom „ Odgoj za
održivi razvoj – ja i moje sutra“
-
7.2. Usavršavanje na nivou vrtića
- suradnja sa stručnim timovima dječjih vrtića iz Crikvenice i Novog Vinodolskog kroz sastanke i realizaciju zajedničkog programa
stručnog usavršavanja
- refleksivni praktikum za pripravnike i mentore
– priprema i realizacija radionice za pripravnike ( pedagozi)
- predavanja/radionice L. Vujičić na temu „ Pedagoško dokumentiranje i suradnički dijalog „ ( 3 modula )
- sudjelovanje u organizaciji pojedinih oblika stručnog usavršavanja u našem vrtiću
- sudjelovanje u radionicama dramsko-scenskih aktivnosti u vrtiću ( 3 modula )
- pružanje pomoći u pripremi eko-radionica i radionica za roditelje
- pružanje sugestija pri izboru stručne literature i periodike te izrade
Plana individualnog stručnog usavršavanja
realizacija stručnih tema na Odgojiteljskim vijećima
-
7.3.Usavršavanje izvan vrtića
- sudjelovanje u oblicima stručnog usavršavanja organiziranim od strane Agencije za odgoj i obrazovanje – „Rastimo zajedno“
pohađanje naprednog tečaja za izradu Power Point prezentacija ( 8 modula )
8. Pripravnici i studenti
- organiziranje i vođenje studentske prakse
- uvođenje pripravnika u samostalan rad - rad u Povjerenstvu, sastanci Povjerenstva, vođenje dokumentacije o pripravničkom stažu,
pisanje programa, izvješća…
- realizacija programa pripravničkog staža odgojitelja pripravnika Vlatke Pobor i Jasmine Antić ( uz ostale članove njihovih
povjerenstava )- tijekom pedagoške 2012./2013. godine
- realizacija pripravničkog staža u svojstvu mentora pedagoga pripravnika Ive Baldo
( od veljače 2013. )
87
9. Javna i kulturna djelatnost
- sudjelovanje u planiranju i realizaciji aktivnosti vezanih uz :
- Dane vrtića
- karnevalske svečanosti
- obilježavanje prigodnih datuma
- završne priredbe
- ostale prigode planirane godišnjim programom vrtića
- sudjelovanje u planiranju, programiranju i realizaciji i medijskoj
prezentaciji Eko-programa
- ostalo prema godišnjem planu i programu
10. Pedagoška dokumentacija
- vođenje osobne pedagoške dokumentacije
( godišnji i tjedni planovi rada, izvješća, dnevnik rada ...)
- izrada osobnog godišnjeg programa rada te izvješća o realizaciji istog
- izrada prigodnih anketa i obrazaca
- sudjelovanje u vođenju pedagoške dokumentacije vrtića
- sudjelovanje u vođenju foto-dokumentacije vrtića
11. Ostali poslovi
- vođenje pedagoške knjižnice
- postavljanje prigodnih izložbi i uređenje pozornice
- poslovi i zadaci po nalogu ravnatelja
- uvođenje nove literature u Inventar knjigu
12. Administrativni poslovi
- vođenje Knjige primljene pošte
- vođenje Dostavne knjige za poštu
- vođenje Urudžbenog zapisnika
- vođenje arhive
- ostali administrativni poslovi
88
10.3. Izvješće o realizaciji plana i programa rada zdravstvene voditeljice Paule Banušić
Viša medicinska sestra raspoređena je na poslove zdravstvene voditeljice na pola radnog vremena .
Tokom rujna izradila je godišnji plan i program rada zdravstvene voditeljice te prema tom planu realizirani su sljedeći zadaci.
U suradnji s pedagogom formirane su odgojne skupine.
Svakom djetetu otvoren je zdravstveni karton. Prilikom otvaranja zdravstvenog kartona stečen je uvid u procijepljenost djece i zdravstveno stanje
djece. Sva su djeca redovno procijepljena. U objektu Bribir ima četvero djece alergičara. Ta djeca imaju posebnu potrebu prehrane
(preosjetljivost na mlijeko i mliječne proizvode, svinjetinu, citruse, kakao i proizvodi od kakaa). U suradnji s glavnim kuharom izrađen je
poseban meni za tu djecu. Glavni kuhar i odgojitelji skupina upoznati su s posebnim potrebama prehrane te djece.
Prati se pobol djece u vrtiću. Tokom pedagoške godine 2012/2013 izostalo je 172 djece, sve ukupno 1802 dana. Djeca su uglavnom obolijevala
od bolesti dišnog sustava, komplikacija infekcija dišnog sustava, te bolesti oka i uha. Petero djece je bolovalo od šarlaha, dvoje od vodenih
kozica.
Svakodnevno je sudjelovala u prijemu djece, trijaži djece, detekciji oboljele djece. Vršila je izolaciju oboljele djece do dolaska roditelja.
Zdravstvena voditeljica je izvršila antropološko mjerenje dva puta tokom ove pedagoške godine (u listopadu i svibnju).
Osim evidencije pobola djece vođena je evidencija ozljeda, evidencija zdravstvenog odgoja, evidencija sanitarnog nadzora te evidencija
epidemioloških mjera.
Vršila je nadzor higijenskog stanja i održavanja čistoće prostora u kojima borave djeca te nadzor nad mikroklimatskim uvjetima. U suradnji sa
spremačicama vršila kontrolu redovno pranja i dezinfekcije igračaka i opreme. Provodila kontrolu higijenske uporabe posuđa, odječe i obuće te
vršila kontrolu nošenja zaštitne odječe i obuće djelatnika.
Dječiji vrtić je proveo dva puta mjere dezinsekcije i deratizacije(listopad, svibanj). Prostor cijelog vrtića se dnevno dezinficira.
Zdravstvena voditeljica je vodila brigu o pravovremenim sanitarnim pregledima zaposlenika i upućivala ih na njih.
U suradnji s ravnateljicom i glavnim kuharom sastavila je jelovnike. Četiri tipa jelovnika jesen/zima koji su bili u upotrebi od studenog do
svibnja i četiri tipa jelovnika proljeće/ljeto od svibnja do listopada.
Usko je surađivala sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo koji je provodio:
1. kemijsku analizu cjelokupnog obroka
- analiza se provodila svaka tri mjeseca
2. mikrobiološka analiza namirnica
- analiza se provodila svaka dva mjeseca
3. ocjena mikrobiološke čistoće objekta
- analiza se vršila svaka dva mjeseca
89
4. kontrola provedbe HACCP sustava
Tokom pedagoške godine 2012/2013 zdravstvena voditeljica je prisustvovala jednom roditeljskom sastanku.
Proveden zdravstveni odgoj djece s temom „Pranje ruku – kada i kako“.
U suradnji s zdravstvenim voditeljicama DV „Radost“ Crikvenica i DV „Fijolica“ Novi Vinodolski pripremila je predavanje i radionicu «Prva
pomoć» za pripravnike i mentore.
Zdravstvena voditeljica je prisustvovala odgajateljskim vijećima, član je stručnog tima i upisnog povjerenstva. Surađivala je i sa stručnim
timovima Dječjeg vrtića „Radost“ Crikvenica i Dječjeg vrtića „Fijolica“ Novi Vinodolski. Članica je aktiva zdravstvenih voditeljica dječjih
vrtića Primorsko-Goranske županije.
Provedena je suradnja s roditeljima putem roditeljskih sastanaka, individualnih informacija roditelja, informiranje roditelja putem kutića za
roditelje, te provođenje inicijalnih razgovora s roditeljima novoupisane djece. Inicijalni razgovori provedeni su u suradnji s pedagogom.
Tokom cijele pedagoške godine 2012/2013 zdravstvena voditeljica je prisustvovala predavanjima organiziranim sa strane Hrvatske komore
medicinskih sestara s temama «Sindrom izgaranja na poslu», «Uloga medicinske sestre u higijeni usne šupljine», «Njega djeteta s febrilnim
konvulzijama», prisustvovala je stručnom mini-simpoziju u Zagrebu u organizaciji Udruge medicinskih sestara dječjih vrtića.
Skupa sa djecom i odgajateljima bila na dvije lutkarske predstave u Rijeci.
90
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
1 193 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content