Πρόγραμμα εργασιών εργαστηρίου

Κύκλος εκδηλώσεων
Χαιρετισμοί / Προεδρία
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνει έναν κύκλο
εκδηλώσεων για τη διαμεσολάβηση στην Ελλάδα την
περίοδο 2012-13, την διαμόρφωση και πρακτική
οργάνωση του οποίου έχει αναλάβει η Ακαδημία
Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA). Ο στόχος των εκδηλώσεων
είναι η ενημέρωση για το θεσμό όπως ισχύει σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο και η παρουσίαση του προσφάτου
νομικού πλαισίου στην Ελλάδα.
Νικόλαος Κανελλόπουλος, Γενικός Γραμματέας
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Ο κύκλος εκδηλώσεων θα ξεκινήσει με μια ηλεκτρονική
και
ενημερωτική
εκστρατεία
με
στόχο
την
ευαισθητοποίηση για τη διαμεσολάβηση ως εργαλείο και
την ανακοίνωση των εκδηλώσεων που θα ακολουθήσουν.
Η εναρκτήρια ημερίδα στην Αθήνα προσβλέπει στην
ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών στο ευρωπαϊκό πεδίο,
ενώ τρία περαιτέρω διαδραστικά εργαστήρια θα
διοργανωθούν στην Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και το
Ηράκλειο με στόχο την πρακτική κατάρτιση στη
διαμεσολάβηση.
Στυλιανή Καλογεράκη-Αρχοντάκη, Πρόεδρος
Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης,
Ηράκλειο
Στόχοι του διαδραστικού εργαστηρίου
Το εργαστήριο αποσκοπεί στην ενημέρωση ως προς το
ευρωπαϊκό και εθνικό νομικό πλαίσιο καθώς και στην
ανάδειξη πρακτικών πτυχών της διαμεσολάβησης, με τη
διοργάνωση πρακτικών ασκήσεων που θα εξοικειώσουν
τους συμμετέχοντες με τις σχετικές διαδικασίες. Ο
συνδυασμός Ελλήνων και διεθνών εμπειρογνωμόνων
προσφέρει μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική προσέγγιση:
οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τις
γνώσεις τους, μαθαίνοντας για τις πρακτικές που
ακολουθούνται σε άλλα κράτη μέλη, διατηρώντας
παράλληλα την επαφή με το εθνικό νομικό πλαίσιο.
Οι ομάδες των συμμετεχόντων θα αποτελούνται από 30-40
δικηγόρους, δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους και
συμβολαιογράφους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η
επαφή και η αλληλεπίδραση μεταξύ νομικών από
διαφορετικούς κλάδους και να κατανοηθεί καλύτερα ο
τρόπος ενσωμάτωσης της διαμεσολάβησης στην τρέχουσα
δικαστική πρακτική.
Με την συμβολή
του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
Βασίλειος Λαμπρινός, Πρόεδρος Δικηγορικού
Συλλόγου Ηρακλείου
Κωνσταντίνος Βλαχάκης, Πρόεδρος Συντονιστικής
Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος,
Πρόεδρος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών,
Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου
Νικόλαος Βαλεργάκης, Πρόεδρος Δικηγορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Εισηγητές
Αριστοτέλης Γαβριλιάδης, Γενική Διεύθυνση
Δικαιοσύνης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες
Ζωή Γιαννοπούλου Δ.Ν., Δικηγόρος και
διαμεσολαβήτρια, Ελληνικό Ινστιτούτο
Διαμεσολάβησης, Θεσσαλονίκη
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Michel Kallipetis QC, Δικηγόρος και
διαμεσολάβητής, Independent Mediators Limited,
Λονδίνο
Ηράκλειο, 5-6 Απριλίου 2013
Επιμελητήριο Ηρακλείου,
Κορωναίου 9
Ομότιμος Καθηγητής Λάμπρος Κοτσίρης,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών,
Πρόεδρος της Επιτροπής Διαπίστευσης
Διαμεσολαβητών
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά
(με ταυτόχρονη απόδοση στα
Ελληνικά)
Για περισσότερες πληροφορίες:
Κασσιανή Χριστοδούλου
Τηλ.: +49 (0)651 937 37 111
Fax: +49 (0)651 937 37 773
E-mail: [email protected]
Για αιτήσεις συμμετοχής: www.diamesolavisi.net
Καθηγητής Βασίλης Χριστιανός, Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθυντής
του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου,
Αθήνα
diamesolavisi.net
Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δικηγόρος και
διαμεσολαβήτρια, τακτικό μέλος της Επιτροπής
Διαπίστευσης Διαμεσολαβητών, Θεσσαλονίκη
Focus
Berufsgruppe
Σάββατο, 6 Απριλίου 2013
Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013
15:30
Άφιξη και εγγραφή συνέδρων
16:00
Χαιρετισμοί
Νικόλαος Κανελλόπουλος
Βασίλειος Λαμπρινός
Στυλιανή Καλογεράκη-Αρχοντάκη
Αριστοτέλης Γαβριλιάδης
I.
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
Προεδρία: Κωνσταντίνος Βλαχάκης
16:30
Η διαμεσολάβηση στο γενικότερο πλαίσιο
του εκσυγχρονισμού της ελληνικής
δικαιοσύνης
Αριστοτέλης Γαβριλιάδης
II.
H ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Προεδρία: Νικόλαος Βαλεργάκης
10:00
Ο θεσμός της διαμεσολάβησης στην ΕΕ:
συγκριτική επισκόπηση
Michel Kallipetis
10:40
Τα στάδια της διαμεσολαβητικής διαδικασίας
Ζωή Γιαννοπούλου
11:20
Διάλειμμα
11:50
Προώθηση του θεσμού: η διαμεσολάβηση ως
εναλλακτική της δικαστικής διαδικασίας
Michel Kallipetis
17:00
Ο θεσμός της διαμεσολάβησης: ευρωπαϊκό
και εθνικό νομικό πλαίσιο
Βασίλης Χριστιανός
12:30
Δεξιότητες του διαμεσολαβητή και κώδικας
δεοντολογίας
Δήμητρα Τριανταφύλλου
17:30
Εισαγωγή του θεσμού στην Ελλάδα:
εκπαίδευση και διαπίστευση διαμεσολαβητών
Λάμπρος Κοτσίρης
13:15
Γεύμα
18:00
Διάλειμμα
18:30
ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
Ο ρόλος του νομικού κλάδου στην
αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού:
δικηγόροι, δικαστές, συμβολαιογράφοι
Νικόλαος Κανελλόπουλος, Λάμπρος Κοτσίρης,
Βασίλης Χριστιανός, Κωνσταντίνος Βλαχάκης,
Νικόλαος Βαλεργάκης, Αριστοτέλης
Γαβριλιάδης
20.00
Λήξη πρώτης ημέρας του εργαστηρίου - δείπνο
IΙI.
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
14:15
Προσομοίωση διαμεσολάβησης
 στο πλαίσιο μισθωτικής διαφοράς
 στο πλαίσιο κληρονομικής διαφοράς
(παράλληλες ομάδες εργασίας)
16:30
Διάλειμμα
17:00
Ανάλυση αποτελεσμάτων προσομοίωσης
Ζωή Γιαννοπούλου, ΔήμητραΤριανταφύλλου
18:00
Ολοκλήρωση του εργαστηρίου
Το εργαστήριο είναι ανοιχτό στο κοινό για τις
συζητήσεις της Παρασκευής, 5 Απριλίου.
Για τα πρακτικά σεμινάρια του Σαββάτου, οι
θέσεις συμμετοχής έχουν πληρωθεί.