ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ζ.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ε.Ζ.Ε.)
Ιερά Οδός 75, Βοτανικός, 118 55, Αθήνα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία (Ε.Ζ.Ε.), το Τ.Ε.Ι. Δ. Μακεδονίας, η Περιφερειακή
Ενότητα Φλώρινας και ο Δήμος Φλώρινας σας προσκαλούν στο 28ο Ετήσιο Επιστημονικό
Συνέδριό της που θα πραγματοποιηθεί στη Φλώρινα υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Δ. Ντότας, Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ
o
28 ΕΤΗΣΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ι. Νικολακάκης, Καθηγητής, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας &
Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής, Τ.Ε.Ι. Δ. Μακεδονίας
Π. Μητλιάγκα, Καθηγήτρια, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας &
Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής, Τ.Ε.Ι. Δ. Μακεδονίας
ΦΛΩΡΙΝΑ
2 - 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
Κ. Μουντζούρης, Επ. Καθηγητής, Τμήμα ΕΖΠΥ, ΓΠΑ
Ε. Σωσσίδου, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,
ΤΕΙ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑ
Β. Άμπας, Δρ. Γεωπόνος, Π.Ε. Φλώρινας
Ι. Μουντούσης, Δρ. Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, Δήμος
Φλώρινας
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ε. Μήλιου, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΖΠΥ, ΓΠΑ
Κ. Μουντζούρης, Επ. Καθηγητής ΓΠΑ
Ι. Μπιζέλης, Αν. Καθηγητής ΓΠΑ
Σ. Χαδιώ, Αν. Καθηγήτρια ΓΠΑ
Η Ε.Ζ.Ε. είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ζωοτεχνικής Ένωσης
«European Association for Animal Production»
(EAAP – FEZ - EVT)
1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ζ.Ε.)
Γραφεία:
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών
Ιερά Οδός 75, Βοτανικός, 118 55, Αθήνα
Τηλ. 210-5294412, Fax: 210-5294413
E-mail: [email protected] , http://www.eze.gr
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ζ.Ε.
Πρόεδρος
Α΄ Αντιπρόεδρος
Β΄ Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Ειδ. Γραμματέας
Ταμίας
Μέλη
: Γ. Ζέρβας, Καθηγητής Γ.Π.Α
: Δ. Ντότας, Καθηγητής Α.Π.Θ.
: Δ. Παπαβασιλείου, τ. Καθηγητής, Τ.Ε.Ι Ηπείρου
: Κ. Φεγγερός, Καθηγητής Γ.Π.Α
: Σ. Χαδιώ, Αν. Καθηγήτρια Γ.Π.Α.
: Κ. Μουντζούρης, Επ. Καθηγητής Γ.Π.Α.
: Ε. Αποστολάκη, Προϊσταμένη Τμήματος ΥΠ.Α.Α.Τ
: Ι. Μπιζέλης, Αν. Καθηγητής Γ.Π.Α.
: Ε. Σινάπης, Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ.
2
Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013
Απογευματινή Συνεδρία
Αίθουσα: Αμφιθέατρο Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων &
Διατροφής, Τ.Ε.Ι. Δ. Μακεδονίας
16.30 – 17.00 Εγγραφή Συνέδρων
17.00 – 17.30 Χαιρετισμοί
17.30 - 18.00 Εκδήλωση προς τιμήν των κκ. Εμμανουήλ Ρογδάκη, Ομότιμου Καθηγητή
Γ.Π.Α. και Άγγελου Μπάλτα, τ. Γ. Διευθυντή ΥΠΑΑΤ για την προσφορά τους
στην ΕΖΕ
18.00-18.30
Διάλειμμα - Καφές
Εισηγήσεις
Προεδρείο: Β. Παππά -Μιχαηλίδου, Τ.Ε.Ι. Δ. Μακεδονίας
18.30-18.45
Το πρόβατο της Φλώρινας
Βλαδίμηρος Χριστοδούλου, Τακτικός Ερευνητής ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
18.45– 19.00 Προοπτικές εκτροφής γουνοφόρων ζώων
Γεράσιμος Κουσουνής, Διδάκτωρ Γεωπόνος
19.00-20.30
Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Αξιολόγηση και αξιοποίηση ελληνικών
φυλών προβάτων και αιγών»
Συντονιστής:
Ζαφείρης Άμπας, Αν. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
Εισηγητές:
Δ. Παπαβασιλείου, τ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
Ι. Μπιζέλης, Αν. Καθηγητής Γ.Π.Α.
Ε. Σινάπης, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ
Α. Κομινάκης, Αν. Καθηγητής Γ.Π.Α.
Θ. Βαφειαδάκης, Προϊστάμενος Κ.Γ.Β.Ζ. Αθηνών
Α. Ράγκος, Επιστ. Συνεργάτης Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΔΕΙΠΝΟΥ
3
ΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(Διάρκεια παρουσίασης: 15 λεπτά)
Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013 / Πρωινή Συνεδρία
Αίθουσα: Πνευματικό Κέντρο «Θ. Αγγελόπουλος»
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Προεδρείο: Ε. Χρηστάκη - Ι. Νικολακάκης
08.30 – 09.00 Οι σχέσεις ενέργειας γεωργικής παραγωγής και ο
ανταγωνισμός μεταξύ τροφίμων /ζωοτροφών και
ενέργειας. Η περίπτωση των Ζωοτροφών
9.00 – 9.15
Παραγωγή και χημική σύσταση της βοσκήσιμης ύλης
και βοσκοϊκανότητα των λιβαδιών του Δήμου Βόλβης
9.15 – 9.30
9.30-9.45
9.45 – 10.00
10.00– 10.15
Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου–κριθής ως προς τα
ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της
χλωρομάζας
Επίδραση της αντικατάστασης του ενσιρώματος
αραβοσίτου από ενσίρωμα βικοκριθής στην ποσότητα
και χημική σύσταση του αγελαδινού γάλακτος
Παραγωγικό δυναμικό και διατροφική ποιότητα
συγκαλλιεργούμενων ποικιλιών μπιζελιού και βρώμης.
Επίδραση της προσθήκης ενός μίγματος αιθερίων
ελαίων σε σιτηρέσια με διαφορετικά επίπεδα ενέργειας
και πρωτεϊνών επί της ανάπτυξης κρεοπαραγωγών
ορνιθίων και της πεπτικότητας της τροφής
Εισήγηση:
Σ. Κυρίτσης, Ομ.
Καθηγητής ΓΠΑ
Ι. Μουντούσης
Β. Ντότας
Κ. Παπανικολάου
Κ. Ζαγοράκης
Δ. Γαλαμάτης
Δ. Ντότας
Ι. Χατζηγεωργίου
Κ. Τσιμπούκας
Γ. Ζέρβας
Γ. Ζέρβας
Ι. Χατζηγεωργίου
Κ. Γαλλιάκις
Δ. Μπαξεβάνος
Δ. Βλαχοστέργιος
Ι. Χατζηγεωργίου
Α. Λιθουργίδης
Β. Παρασκευάς
Ι. Παλαμίδη
Κ. Φεγγερός
Κ. Μουντζούρης
10.15 – 10.30 Επίδραση της προσθήκης οξινιστή και
αντιμικροβιακού αυξητικού παράγοντα στο σιτηρέσιο
στα παραγωγικά χαρακτηριστικά και την πεπτικότητα
της τροφής σε ορνίθια κρεοπαραγωγής
Ι. Παλαμίδη
Β. Παρασκευάς
Κ. Φεγγερός
Κ. Μουντζούρης
10.30 – 10.45 Η διερεύνησης της δυνατότητας ενσωμάτωσης του
ελαιαλεύρου σε σιτηρέσια για παχυνόμενα αρνιά
Β. Κοτσάμπαση
Β. Χριστοδούλου
Ι. Αμβροσιάδης
Ν. Φραγκιουδάκης
Β. Μπαμπίδης
Κ. Ζαγοράκης
Δ. Λιαμάδης
Δ. Ντότας
Α. Χατζηπαναγιώτου
Χ. Μήλης
Ζ. Άμπας
Ε. Τσιπλάκου
Α. Τσιλιγκάκη
Κ. Μουντζούρης
Γ. Ζέρβας
10.45 – 11.00 Πεπτικότητα τριών εναλλακτικών του σογιαλεύρου
πρωτεϊνικών πηγών σιτηρεσίων προβάτων
11.00 – 11.15 Επίδραση της ενσωμάτωσης σογιελαίου και ιχθυελαίου
στο σιτηρέσιο αιγών στο προφίλ των λιπαρών οξέων
του γάλακτος
4
11.15 – 11.30 Η επίδραση του υπο- και υπερ-σιτισμού στο προφίλ
των λιπαρών οξέων του λίπους του γάλακτος και του
πλάσματος του αίματος προβατινών
11.30-12.00
Ε. Τσιπλάκου
Χ. Παπαευσταθίου
Σ. Χαδιώ
Γ. Ζέρβας
Διάλειμμα – Καφές
Απογευματινή Συνεδρία: ΓΕΝΕΤΙΚΗ -ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Προεδρείο: Μ. Αυδή - Σ. Χαδιώ
Γ. Μπράμης
Α. Θεοδωρίδης
Σ.Κ. Τερματζίδου
Γ.Ε. Βαλεργάκης
Γ. Αρσένος
Μ.Α. Καρατζιά
Γ. Αρσένος
Γ.Ε. Βαλεργάκης
12.00– 12.15
Χρήση του αριθμού σωματικών κυττάρων και της
δοκιμής Καλιφόρνιας για τη διάγνωση υποκλινικής
μαστίτιδας στις γαλακτοπαραγωγές προβατίνες
12.15 – 12.30
Πιλοτική διερεύνηση των εφαρμοζόμενων
πρακτικών κατά το άρμεγμα σε ελληνικές εκτροφές
γαλακτοπαραγωγών αγελάδων
Απόψεις αγελαδοτρόφων σχετικά με την προέλευση Α. Ευστρατίου
Γ. Μπέλλος
των μοσχίδων αντικατάστασης και την τεχνητή
Γ. Ζαμπέλη
σπερματέγχυση
12.30 – 12.45
Ε. Παπαβλασοπούλου
12.45 – 13.00
Μελέτη του συστήματος πλασμίνης –
πλασμινογόνου και των ρεολογικών ιδιοτήτων στο
γάλα δύο ελληνικών φυλών προβάτου
13.00 – 13.15
Επίδραση του ενεργειακού ισοζυγίου στην
πρωτεϊνική έκφραση του γονιδίου της
αφυδρογονάσης της 6-φωσφορικής γλυκόζης στο
πρόβατο
Πολυμορφισμός του γονιδίου Ovar-DRB1 σε
ελληνικές φυλές προβάτων σε σχέση με
παρασιτολογικές και παραγωγικές παραμέτρους
13.15 – 13.30
13.30 – 13.45
Η επίδραση της φυλής στο προφίλ των λιπαρών
οξέων στο πρόβειο γάλα
Α. Κομινάκης
Γ. Πατούνας
Π. Κουτσούλη
Θ. Μασούρας
Ι. Μπιζέλης
Ι. Πολίτης
Κ. Τριανταφυλλόπουλος
Γ. Λαλιώτης
Ι. Μπιζέλης
Σ. Σπετσαρίας
Γ. Θεοδώρου
Π. Κουτσούλη
Α. Λαμπιδώνης
Γ. Θεοδωρόπουλος
Ι. Μπιζέλης
Π. Κουτσούλη
Β. Σινάνογλου
Γ. Σωτηροπούλου
Α. Κλαυδιανός-Παπαστάθης
13.45 – 14.00
Εφαρμογή της μεθοδολογίας των πειραμάτων
επιλογής στο σχεδιασμό του βελτιωτικού στόχου
15.30
Εκδρομή Συνέδρων στο Νυμφαίο
Κ. Σωτηράκογλου
Ι. Μπιζέλης
Α. Ράγκος
Δ. Ρουστέμης
Ζ. Άμπας
5
Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013 / Πρωινή Συνεδρία
Αίθουσα: Πνευματικό Κέντρο «Θ. Αγγελόπουλος»
ΕΚΤΡΟΦΗ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Προεδρείο: Π. Μητλιάγκα - Ε. Σωσσίδου
8.30 – 9.00
9.00 – 9.15
9.15 – 9.30
9.30 – 9.45
9.45 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 11.00
Εισήγηση:
Ν. Καρακατσούλη
Α. Σουφλερη
Α. Κουγιουμτζής
Σ. Αυγερινός
Γ. Ε. Βαλεργάκης
Α. Τσοπελάκος
Υποκατάσταση ιχθυελαίου με εναλλακτικές πηγές
Ε. Ζωγοπούλου
λίπους: εκτίμηση της συνδυασμένης επίδρασης
Β. Καραλάζος
λιπαρών οξέων στην ανάπτυξη του λαβρακίου
Ι. Καρακώστας
Ε. Μήλιου
Γ.Κ. Συμεών
Επίδραση του υποσιτισμού των κονικλομητέρων σε
Ζ. Άμπας
επίπεδο 50% κατά την κυοφορία σε παραγωγικά και
Μ. Γκολιομύτης
φυσιολογικά χαρακτηριστικά των απογόνων
Γ. Παπαδομιχελάκης
Στ. Δεληγεώργης
Σ. Χαδιώ
Ι. Μπιζέλης
Επίδραση του υποσιτισμού, σε επίπεδο 75%, κατά την Ε.Π. Σκούπα
Α. Κόνγκα
κυοφορία στα κουνέλια στα παραγωγικά
Μ. Χαρισμιάδου
χαρακτηριστικά και στην ποιότητα κρέατος των
Α. Αγιουτάντη
απογόνων τους
Γ. Συμεών
Γ. Παπαδομιχελάκης
Στ. Δεληγεώργης
Μ. Γκολιομύτης
Ειρ. Γιαλιτάκη
Μελέτη χαρακτηριστικών του ερίου σε ελληνικές
Π. Κουτσούλη
φυλές προβάτων
Κ. Φασσέας
Ι. Μπιζέλης
Β. Σχοινά
Αξιολόγηση μεθόδου ταξινόμησης σφαγίων χοίρου
Γ. Τσακανίκας
στην Ελλάδα με χρήση συσκευής ταξινόμησης
Β. Ντότας
Optigrade
Σ. Αγγελόπουλος
Ι. Νικολακάκης
Δ. Ντότας
Χ. Τοξίδης
Επίδραση των αιθέριων ελαίων αρωματικών φυτών
Β. Ντότας
και βιταμίνης Ε στις αποδόσεις και τα ποιοτικά
Ι. Νικολακάκης
χαρακτηριστικά του σφαγίου κρεοπαραγωγών
Δ. Γουρδουβέλης
ορνιθίων
Λ. Χατζηζήσης
Δ. Ντότας
Μ. Κοϊδου
Επίδραση διατροφικής προσθήκης στεμφύλων
Ε. Σωσσίδου
οινοποιίας στις αποδόσεις και τα ποιοτικά
Β. Ντότας
χαρακτηριστικά του αυγού ορνίθων αυγοπαραγωγής
Ι. Μητσόπουλος
Ευζωία ιχθύων: από τους ηθικούς προβληματισμούς
στην πράξη
Εκτίμηση της ποιότητας των ενσιρωμάτων
αραβοσίτου σε εκτροφές γαλακτοπαραγωγών
αγελάδων στην Ελλάδα
6
11.00 – 11.15
Επίδραση διατροφικής προσθήκες λεκιθίνης και /ή
ιχθυελαίου στη θερμική καταπόνηση, τις αποδόσεις
και την ποιότητα του αυγού ορνίθων αυγοπαραγωγής
11.15 – 11.45
Διάλειμμα – Καφές
Λ. Χατζηζήσης
Δ. Ντότας
Α. Γκαϊδατζής
Α. Μαλούσης
Ε. Σωσσίδου
Β. Ντότας
Π. Μητλιάγκα
Ι. Μητσόπουλος
Δ. Ντότας
Προεδρείο: Δ. Παπαβασιλείου - Α. Xόντος
11.45 – 12.00 Ανάγκες κατάρτισης προβατοτρόφων. Η περίπτωση
της Ηπείρου
12.00 – 12.15 Το σύστημα της μετακινούμενης αιγοπροβατοτροφίας
στην περιοχή της Θράκης: Η περίπτωση των Πομάκων
12.15 – 12.30 Πρόσβαση σε νερό και ευζωία σε ελληνικές εκτροφές
γαλακτοπαραγωγών αγελάδων
12.30 – 12.45 Δραστηριότητες των νεροβούβαλων κατά τη βόσκηση
και χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων στην περιοχή
της λίμνης Κερκίνης του Νομού Σερρών
12.45 – 13.00 Οι προοπτικές εκτροφής του ποταμολάβρακου (Sander
Lucioperca L.) και άλλων περκοειδών στην Ευρώπη
13.00 – 13.15 Η χρήση των προβιοτικών στον έλεγχο της
κοκκιδίωσης των πτηνών
13.15 -13.30
Συναρτησιακή σχέση προσόδου με δαπάνες
παραγωγής: Εμπειρική διερεύνηση σε
προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις
13.30 – 13.45 Μελέτη του δείκτη θρεπτικής κατάστασης σε εκτατικά
εκτρεφόμενα ποίμνια γιδιών κατά τη χειμερινή και
εαρινή περίοδο
Γ. Μπέλλος
Στ. Δεληγεώργης
Α. Κομινάκης
Α. Σιάσιου
Ζ. Άμπας
Α. Ράγκος
Β. Λάγκα
Α. Κουγιουμτζής
Α. Σουφλερη
Γ. Αρσένος
Γ.Ε. Βαλεργάκης
Ε. Τσιομπάνη
Μ. Γιακουλάκη
Ν. Χασάναγας
Κ. Παπανικολάου
Π.Α. Πανταζής
Η. Γιάννενας
Ε. Μπόνος
Ε. Χρηστάκη
Π. Φλώρου-Πανέρη
Α. Παυλούδη
Σ. Αγγελόπουλος
Ι. Μανωλόπουλος
Β. Ντότας
Σ.Κ. Κεχαγιά
Γ. Αρσένος
Γ.Ε. Βαλεργάκης
ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
7
ΠΙΝΑΚΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
28o Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ε.Ζ.Ε.
2 - 4 Οκτωβρίου 2013, Φλώρινα
Ξενοδοχείο
Μονόκλινο
Δίκλινο
Τρίκλινο
Σουίτα
Τηλέφωνο
LINGOS HOTEL
40
50
60
-
23850 28322
ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ**
30
43
65
ΦΙΛΑΡΕΤΗ
30
40
50
25*
30*
40*
-
-
23850 23587
23850 44070
ΠΕΤΡΙΝΟΙ
ΞΕΝΩΝΕΣ
23850 23346
-
50
-
70
30
45
60
-
23850 22671-2
25*
35*
45*
25
40
50
-
23850 44800
“ΠΛΕΙΑΔΕΣ”
ΕΛΛΗΝΙΣ
ΦΑΙΔΩΝ
* τιμές χωρίς πρωινό
** εφόσον κρατηθούν 20 και πλέον δωμάτια
8