Αύγουστος - Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ & ΒΙΑΝΝΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ 25 ‑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
“Τῇ γάρ ἀθανάτῳ κοιμήσει σου ἅπαντα τόν κόσμον ἡγίασας”
Μητροπολίτη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ.κ. Ιωήλ ......................1
Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Αλεξανδρείας
Κύριος Κύριος ΘΕΟΔΩΡΟΣ στην Ιερά Μητρόπολή μας ........................3
Στην πανήγυρη του Ιερού Μητροπολιτικού μας Ναού Αγίου Ανδρέα,
Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτη χοροστάτησε
και λειτούργησε ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ........4
Στην πανήγυρη της Ι.Μ. Αγίας Μαρίνας Βόνης Πεδιάδος
χοροστάτησε και λειτούργησε ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας
κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ..............................................................................................11
Χειροτονία Διακόνου στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό
στο Φανάρι ......................................................................................................13
Βιβλιοπαρουσίαση «Λευκής Βασίλισσας»
Αρχιμ. Θεοφύλακτου Μαρινάκη .................................................................15
Κατάσταση δωρητών για την «Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος» .........18
Ισολογισμός οικον. έτους 2011 Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου,
Καστελλίου και Βιάννου ...............................................................................20
Επίκαιρα ............................................................................................................21
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ & ΒΙΑΝΝΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ: 25ο - ΜΑЇΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012
Εκδότης: Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου
Λεωφόρος Ελευθ. Βενιζέλου 703 00 Αρκαλοχώρι Ηρακλείου
τηλ.: 28910 22042 - 22069 fax: 28910 24612
e-mail: [email protected]
web address: http: //www.imakb.gr
Εξώφυλλο: Η Κοίμηση της Θεοτόκου,
Ψηφιδωτό από τη Μονή της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη
Οπισθόφυλλο: Ο αυτοκράτορας Νικηφόρος Φωκάς.
Υπεύθυνος Εκδόσεως: Πρωτοπρ. Δημήτριος Καπελλάκης, Γραμματέας Ι. Μητροπόλεως
Εκτύπωση: Γραφικές Τέχνες ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ Γ. Καζανάκης Δ/χοι ΑΒΕ
ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Κρήτης - τηλ. 2810-382800
e-mail: [email protected]
Η «Πρόθεση» εκδίδεται περιοδικά και διανέμεται δωρεάν.
Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους.
Χειρόγραφα δεν επιστρέφονται.
Τ γάρ ἀθανάτ κοιμήσει σου
ἅπαντα τόν κόσμον ἡγίασας*
Toy Sebasmivtάtoy Μητροπολίτη Εδέσσης κ.κ. Ιωήλ
Η
στρατευομένη και η θριαμβεύουσα Εκκλησία, οι άνθρωποι και οι Άγγελοι σήμερα
πανηγυρίζουν μαζί. Αυτή που πήρε τους ανθρώπους, που είναι γη και σποδός και
τους ανέβασε στον ουρανό, «τόν χοῦν ἀποδύεται καί τό ἀπό γενέσεως ἀποτίθεται
κάλυμμα». Δηλαδή η Θεοτόκος αποδίδει στη γη το συγγενές μέρος της υπάρξεώς της,
που είναι το σώμα. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος από χώμα, γι’ αυτό και όταν πεθαίνει
ξαναγυρίζει το σώμα του πάλι στο χώμα. Το σώμα της Θεοτόκου το ευώδες, το άχραντο,
το γεμάτο αγαθών, αυτό που ανάβλυσε την άφεση των αμαρτιών των ανθρώπων, δηλαδή
γέννησε τον Χριστό, που πήγασε την αφθαρσία, «ἐξ οὗ ἡ θέωσις· ἐν ᾧ ἡ τελείωσις, δι’ οὗ
ἡ σωτηρία», κατατίθεται μέσα στον τάφο.
Ας δούμε πιο αναλυτικά την κοίμηση της Παρθένου Μαρίας. Σύμφωνα με τη διδασκαλία
της Γραφής «ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν». Ο κάθε άνθρωπος θα έλθει η
στιγμή, που θα αποδυθεί τον θάνατο. Είναι όρος της φύσεως. Γι’ αυτό και ο Κύριος απέθανε
«άπαξ» και ο θάνατός του έγινε αντίλυτρο του θανάτου, για να απαλλάξει όλους τους αν‑
θρώπους, τους «ὅσοι φόβῳ θανάτου διαπαντός τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας». Ο θάνατος
του Χριστού είναι η ζωή των ανθρώπων. Το ίδιο και η Θεοτόκος. Αφού σε όλα μιμήθηκε τον
Χριστό, ήλθε η ώρα να τον μιμηθεί και στον θάνατο. «Καί αὕτη τόν ἴσον ἡμῖν ἐκπεπλήρωσε
νόμον», δηλαδή εφαρμόστηκε και σ΄ αυτήν ο κοινός νόμος όλων των ανθρώπων.
1
Με τον θάνατό της η Παναγία πιστοποίησε δύο μεγάλες αλήθειες. Η πρώτη είναι πως
ήταν άνθρωπος σαν και εμάς. Δεν ήταν άτρωτη στους νόμους της φύσεως. Και η δεύτερη
και μεγάλη είναι ότι, αφού ήταν άνθρωπος σαν και εμάς, το παιδί που γέννησε ήταν τέ‑
λειος άνθρωπος. Δηλαδή ο Χριστός πραγματικά γεννήθηκε, πραγματικά μεγάλωσε,
πραγματικά πέθανε για τη σωτηρία του κόσμου. Ο θάνατος της Θεοτόκου πιστοποιεί τον
θάνατο του Χριστού, που ήταν η σωτηρία του κόσμου.
Τι συνέβη κατά τον θάνατο της Υπεραγίας Θεοτόκου; Το σώμα της Θεοτόκου ήταν φω‑
τοειδές. Έλαμπε ολόκληρο από φως, γι’ αυτό και κάθε ένας από τους Πατέρες, που θαυ‑
ματουργικά έφτασε στην Ιερουσαλήμ, ανάλογα με τη δύναμη που είχε, άρχισε να
υμνολογεί την Παρθένο. Επίσης, ευωδίασε ολόκληρο τον τόπο. Με το μύρο της αγιότητος
η Παναγία ευωδίασε όλη την κτίση.
Όπως, όταν βασιλεύει ο ήλιος από το ημισφαίριο της γης, αφήνει στον δυτικό ορίζοντα
την αντανάκλαση των ηλιακών ακτίνων του, και από εκεί γνωρίζεται ότι πράγματι πριν
από λίγη ώρα ήταν εκεί, έτσι και η ολόφωτη και περισσότερο από τον ήλιο λάμπουσα
ψυχή της Θεοτόκου, αν και βγήκε από το σώμα της, άφησε την ακτινοβολία της. Η πάμ‑
φωτη ψυχή της Θεοτόκου έκανε και το σώμα της να λάμπει.
Η ψυχή της Θεοτόκου που πήγε; Ο άγιος Ανδρέας Κρήτης γράφει πως η Παναγία μιμή‑
θηκε σε όλα τον Χριστό. Όπως ο Χριστός κατέβηκε στον άδη, έτσι και η ψυχή της Θεοτό‑
κου, αλλά και όλων των αγίων κατέρχονται πρώτα στον άδη. Στον αειδή εκείνο τόπο δεν
κρατούνται οι ψυχές των αγίων και πολύ περισσότερο της Θεοτόκου, αλλά λαμβάνουν
πείρα της οικονομίας του Χριστού, δηλαδή πως ο Χριστός έσωσε τον κόσμο. Περνούν από
τον άδη, για να διερευνήσουν τη μεγάλη θυσία του Χριστού. Το ίδιο έκανε και η ψυχή της
Παρθένου.
Την ψυχή της Θεοτόκου «υιοπρεπέστατα», όπως αρμόζει σε ένα παιδί προς τη μητέρα
του, την πήρε στα χέρια του ο ίδιος ο Χριστός. Η ορθόδοξη εικόνα της Κοιμήσεως το δείχνει
αυτό καθαρά. Στα καθαρά σκηνώματα του ουρανού μετετέθη η πάναγνη ψυχή της Θεο‑
τόκου. Αν οι ψυχές των Δικαίων είναι «ἐν χειρί Θεοῦ», πολύ περισσότερο της Υπεραγίας
Θεοτόκου, που είναι και μητέρα του Θεού.
Ποιά όμως επίπτωση έχει ο θάνατος της Θεοτόκου σε μας; Μέχρις ότου ήταν πάνω στη
γη, την έβλεπαν λίγοι άνθρωποι και σε ένα ορισμένο τόπο. Από τη στιγμή όμως που με‑
τατέθηκε στον ουρανό, όλος ο κόσμος την έχει ως προστάτιδα και κοινό ιλαστήριο.
Έσβησε το φως από τους σωματικούς οφθαλμούς της Παρθένου, αλλά άνοιξαν οι λαμ‑
προί και μεγάλοι φωστήρες της ψυχής της, οι οποίοι παρακαλούν μπροστά στο πρόσωπο
του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου, για το ανθρώπινο γένος, γι’ αυτούς που είναι αδέλ‑
φια του παιδιού της και αγωνίζονται πάνω στη γη.
Η Παναγία, η παγκόσμια μητέρα των ανθρώπων, η ελπίδα των ψυχών μας, την οποία
πρέπει συνεχώς να επικαλούμαστε, για να παίρνουμε χάρη, αλλά και δύναμη στον
αγώνα μας, είναι κοινό αγαθό της ανθρωπότητας. Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει
πως και μόνον η μνήμη της Θεοτόκου αγιάζει αυτούς που την χρησιμοποιούν. «Σοῦ καί
ἡ μνήμη μόνον ἡγίασε τόν χρώμενον».
Η Παναγία είναι στήλη παντός καλού. Ο Θεός ήθελε να στήσει μια εικόνα του ανθρώ‑
που που θα είναι πρότυπο και στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Σ’ αυτήν επάνω
συγκεντρώθηκαν όλα τα ουράνια και τα επίγεια αγαθά. Η Θεοτόκος έγινε ένα κράμα
επιγείων και ουρανίων δωρεών. Ξεκίνησε από τη γη και έγινε «ουρανοφθάσασα».
Το ίδιο να κάνουμε κι εμείς. Είμαστε άνθρωποι της γης, εάν όμως μιμηθούμε την Πα‑
ναγία, θα υπερβούμε την οδύνη του θανάτου και θα φθάσουμε στον ουρανό, εκεί που
είναι η πραγματική μας πατρίδα.
Σκοπός μας είναι η «μένουσα πατρίδα», η Βασιλεία των Ουρανών, εκεί που είναι η Πα‑
ναγία, ο Χριστός και οι φίλοι του Χριστού, οι άγιοι.
* Μητρ. Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας Ιωήλ Φραγκάκου, Η Θεόπαις Μαριάμ, Έδεσσα 2012, σ. 90.
2
Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Κύριος Κύριος ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΣ
Μ
ε ιδιαίτερη λαμπρότητα και με αισθήματα αγάπης, σεβασμού και ευλάβειας
υποδέχτηκε η Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου τον
Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, τον Προκαθήμενο της
δευτερόθρονης Εκκλησίας, τον Ποιμενάρχη του παλαίφατου Πατριαρχείου της Μεγάλης
Πόλεως Αλεξανδρείας, Κύριο Κύριο Θεόδωρο, στο Αρκαλοχώρι.
Ο Μακαριώτατος, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της Ιεράς Μητρόπολής μας,
πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Επαρχία μας, προκειμένου να συμμετάσχει
στις μεγάλες ιερές πανηγύρεις της Ιεράς Μητρόπολής μας, στις 4 Ιουλίου, εορτή του Ιερού
Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Ανδρέα, Αρχιεπισκόπου Κρήτης, του Ιεροσολυμίτη, στο Αρ‑
καλοχώρι και στις 17 Ιουλίου, εορτή της Ιεράς Μονής Αγίας Μαρίνας στη Βόνη Πεδιάδος.
Σύσσωμος ο ιερός κλήρος και οι πιστοί επιφύλαξαν θερμή και εγκάρδια υποδοχή στον
Πατριάρχη, ο οποίος, με έκδηλη τη συγκίνηση στο πρόσωπό του, έκφρασε την αγάπη του
και τη συμπάθειά του προς όλους που ήλθαν για να λάβουν την ευχή του, καθώς ο ίδιος
συνδέεται με άρρηκτους δεσμούς με την πόλη του Αρκαλοχωρίου, διότι σ’ αυτήν έζησε
τα νεανικά του χρόνια, φοίτησε στο Γυμνάσιό της και με ιδιαίτερη αγάπη και νοσταλγία
θυμάται τα παιδικά και εφηβικά του βιώματα σ’ αυτή.
3
ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΗ
ΧΟΡΟΣΤΑΤΗΣΕ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 Ιουλίου,
μνήμη του Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου
Κρήτης, του Ιεροσολυμίτη, εορτάστηκε με
ιδιαίτερη λαμπρότητα η πανήγυρη του φε‑
ρώνυμου Ιερού Μητροπολιτικού Ναού στο
Αρκαλοχώρι, πολιούχου της Ιεράς Μητρό‑
πολης.
Την πανήγυρη λάμπρυνε ο Μακαριώτα‑
τος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας
και πάσης Αφρικής Κύριος Κύριος Θεόδω‑
ρος Β΄, ο οποίος προσήλθε, μετά της τιμίας
Συνοδείας του, την οποία αποτελούσαν οι
Μητροπολίτες Γέρων Αξώμης κ.κ. Πέτρος,
Ηλιουπόλεως κ.κ. Θεοδώρος και ο Θεοφι‑
λέστατος Επίσκοπος Μαρεώτιδος κ. Γα‑
βριήλ, προκειμένου να προεξάρχει των
ακολουθιών της πανήγυρης του Ιερού Μη‑
τροπολιτικού Ναού.
Η υποδοχή του Πατριάρχη έλαβε χώρα
την Τρίτη 3 Ιουλίου και ώρα επτά το από‑
γευμα, μπροστά από το Κέντρο Υγείας Αρ‑
4
καλοχωρίου, παρουσία του Σεβασμιωτάτου
Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου, Ιε‑
ραρχών, αρχών της πολιτικής, δημοτικής
και στρατιωτικής ηγεσίας, πλήθους κληρι‑
κών και λαϊκών, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν
για να υποδεχθούν τη σεπτή κορυφή του
δευτερόθρονου και παλαίφατου Πατριαρ‑
χείου της Αλεξάνδρειας.
Στη συνέχεια η πομπή κατευθύνθηκε
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό, όπου Άγημα της 133 Σ.Μ. Καστελλίου
απέδωσε τις δέουσες τιμές και κατόπιν τε‑
λέστηκε ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός
χοροστατούντος του Μακαριωτάτου Πάπα
και Πατριάρχη Αλεξανδρείας Κυρίου Κυ‑
ρίου Θεοδώρου του Β΄, συμπροσευχομένων
του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης
κ.κ. Ειρηναίου, της Συνοδείας του Μακαριω‑
τάτου, των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών
Κυδωνίας και Αποκορώνου κ.κ. Δαμασκη‑
νού και Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και
Βιάννου κ.κ. Ανδρέα.
Στο τέλος του εσπερινού ο Σεβασμιώτα‑
τος Ποιμενάρχης μας προσφώνησε το Μα‑
καριώτατο αναφέροντας τα εξής:
«Μακαριώτατε Πάπα καί Πατριάρχα
Αλεξανδρείας καί πάσης Αφρικής,
Κύριε Κύριε Θεόδωρε
Σεβασμιώτατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης
Κύριε Κύριε Ειρηναίε,
Σεβασμιώτατοι Άγιοι Αρχιερείς,
Αξιότιμε Κύριε Αντιπεριφερειάρχα,
Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε, Κύριοι Δήμαρ‑
χοι, νυν και πρώην,
Εντιμότατοι κύριοι Βουλευτές, Άρχοντες
του λαού,
Ελλογιμότατοι κύριοι Καθηγητές,
Πατέρες και Αδελφοί,
Χριστιανοί και Χριστιανές,
Με εξιδιασμένη χαρά και τιμή εξαίρετη
Σας υποδεχόμαστε σήμερα Μακαριώτατε
στο Μητροπολιτικό μας Ναό, την ολόφωτη
αυτή ημέρα της εορτής και πανήγυρης του
Αγίου Ανδρέα, Αρχιεπισκόπου Κρήτης, του
Ιεροσολυμίτη. Με πολλή αγάπη, σεβασμό,
ευλάβεια, πολύ δε περισσότερο με αδελφική
συγκίνηση, καλωσορίζουμε πάντες οι παρι‑
στάμενοι την Υμετέρα Μακαριότητα, τον
Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και
πάσης Αφρικής Κύριο Κύριο Θεόδωρο, τον
Προκαθήμενο της δευτερόθρονης Εκκλη‑
σίας, τον Ποιμενάρχη του παλαίφατου καί
αρχαίου Πατριαρχείου της Μεγάλης Πό‑
λεως Αλεξανδρείας, τον πνευματικό ηγέτη
ολόκληρης της Αφρικανικής Ηπείρου.
Η θάλασσα και η απεραντοσύνη του πε‑
λάγους, μεταξύ Κρήτης, Αφρικής και Αλε‑
ξάνδρειας, εκτείνεται για να μας ενώνει
διαχρονικά. Μαζί, βέβαια, με την κοινή
πίστη της μίας Εκκλησίας, που μας φέρνει
κοντά και μας ενώνει με την εν Χριστώ κοι‑
νωνία, ανεξάρτητα από απόσταση, χρόνο,
χώρο, γλώσσα, φυλή, αιώνα ή εποχή.
Η συμβολή της Αλεξάνδρειας, που κτί‑
σθηκε από το Μέγα Αλέξανδρο το 331 π.Χ.,
υπήρξε καθοριστική στη διαμόρφωση της εκ‑
κλησιαστικής μας ταυτότητας και αυτό δη‑
λώνεται και από τον τίτλο Σας «Πάπας και
Πατριάρχης Αλεξανδρείας, Πατήρ Πατέρων,
Ποιμήν Ποιμένων, Τρίτος και Δέκατος των
Αποστόλων». Η έδρα του Αποστόλου και
Ευαγγελιστού Μάρκου είναι πόλη μεγάλη
και ιστορικότατη, με πλούτο και εμπόριο.
Είναι κέντρο πολιτιστικό, πνευματικό, οικο‑
νομικό, εκκλησιαστικό και κατέστη φάρος
της χριστιανικής πνευματικής παράδοσης
και του εκκλησιαστικού μας πολιτισμού. Πε‑
ρίφημη η Βιβλιοθήκη και το Μουσείο της.
Πολλοί εκ των προκατόχων Σας πατριαρ‑
χών Αλεξανδρείας, άγιοι, κόσμησαν την Εκ‑
κλησία σε Οικουμενικές Συνόδους, με
κορυφαίους τους Αγίους Κύριλλο και Αθανά‑
σιο, αλλά και μεγάλες ασκητικές μορφές
όπως ο Άγιος Αντώνιος και η Οσία Μαρία η
Αιγυπτία συνδέονται με την πατριαρχική
Σας καθέδρα.
Σήμερα, η βουλή του Θεού, μέσα στα πάθη
και τις περιπέτειες του κόσμου, οικονομεί
να συνυπάρχουν στην Αλεξάνδρεια η Ορθό‑
δοξη Εκκλησία με την Χριστιανική Κοπτική
Εκκλησία, αλλά και με τους μουσουλμάνους
του ισλαμικού κόσμου. Ευχόμεθα και προ‑
σευχόμεθα, η συνύπαρξη να πορεύεται πάν‑
τοτε με ειρήνη και αγάπη, σεβασμό και
αποδοχή προς τον άλλο, και βέβαια με την
προσωπική Σας, ανύστακτη και ακαταπό‑
νητη, εν Χριστώ μέριμνα.
Μακαριώτατε, έρχεστε από την Αλεξάν‑
δρεια, αλλά όχι ως ξένος, ούτε σε ξένο τόπο.
Η πόλη μας, έδρα της Μητρόπολης Αρκα‑
λοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, περιφε‑
ρειακό, εμπορικό, δυναμικό κέντρο της
Κρήτης, με τους φιλόπονους, φιλόξενους,
και καλοπροαίρετους κατοίκους της, με το
ιστορικό σαββατιάτικο παζάρι, το Αρκαλο‑
χώρι, Σας είναι γνώριμη και οικεία από τα
εφηβικά και νεανικά Σας χρόνια. Εδώ ζή‑
σατε με την ευγενέστατη και καλοδιάθετη
μητέρα σας Κλειώ, τον πολύ αγαπητό σε
όλους πατέρα Σας Μιχαήλ και την αδελφή
Σας Ρούλα. Εδώ υπηρέτησε ο αείμνηστος
πατέρας Σας, ως αστυνόμος, και παρόλον
το δύσκολο της εποχής εκείνης, άφησε τις
αγαθότερες των αναμνήσεων, γι’ αυτό και
τον συνόδευσαν εν πομπή στην τελευταία
του κατοικία, ενώ ομιλούν μέχρι σήμερα με
αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση για το πρό‑
σωπό του.
Σπουδάσατε στο Γυμνάσιο του Αρκαλοχω‑
ρίου και είσαστε με την κα Μαρίνα Λαμ‑
πράκη‑Πλάκα οι σημαντικότερες μορφές της
ιστορίας του. Στην πόλη του Αρκαλοχωρίου
αισθανθήκατε τα σκιρτήματα της ιερατικής
Σας κλήσης, τα οποία σχηματοποιήθηκαν και
εγένοντο οριστικές αποφάσεις. Από τις Αγιές
Παρασκιές αγναντεύατε, νοερά ιερουργού‑
σατε στην κοινή Μονή της μετανοίας μας την
ιστορική Αγκάραθο και λαμβάνατε την ευλο‑
γία των συμμοναστών αγίων προκατόχων
Σας Κυρίλλου Λούκαρη και Μελετίου Πηγά.
Η χάρη της Παναγίας της Ορφανής Σας εν‑
δυνάμωνε και αφειδώς Σας χαρίτωσε και με‑
ρίμνησε για τον κατά κόσμο Νικόλαο και τον
εν Χριστώ Θεόδωρο. Όνομα προς τιμή του
αείμνηστου Γέροντά Σας, μακάριου και μα‑
καριστού, λόγιου, φιλίστορος και δόκιμου
χειριστή του έλληνα λόγου, Μητροπολίτη
Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρού Θεόδω‑
ρου Τζεδάκη, του από Λάμπης και Σφακίων,
με τον οποίο μας συνέδεαν ιδιαίτεροι εκκλη‑
σιαστικοί και πνευματικοί δεσμοί.
Η χάρη, η μακροθυμία και το ανεξιχνία‑
στο έλεος του Θεού επευλογεί απόψε τον
πανηγυρικό εσπερινό, την παραμονή της
ετήσιας μνήμης του μεγάλου Ιεράρχη, του
εν αγίοις πατρός ημών Ανδρέα, Αρχιεπισκό‑
που Κρήτης, του Ιεροσολυμίτη, προστάτη
και πολιούχου της καθ’ ημάς Ιεράς Μητρό‑
πολης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάν‑
νου. Δεν θεωρώ, μάλιστα, καθόλου, τυχαίο
5
το γεγονός ότι στις 4 Ιουλίου 2004, εδώ στον
ιερό αυτό ναό, στο τότε ασκεπές και εμπε‑
ρίστατο κτίσμα, συλλειτουργήσαμε για να
ξεκινήσουν οι εργασίες της οικοδόμησης,
αποπεράτωσης και ολοκλήρωσής του, με
τον νυν Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρή‑
της κ. Ειρηναίο και την Υμετέρα Μακαριό‑
τητα, ως Μητροπολίτη τότε Καμερούν.
Ενθυμούνται, βέβαια, οι μεγαλύτεροι Αρ‑
καλοχωρίτες, την 23η Μαΐου 1978, το μα‑
καριστό και μακρόθυμο Αρχιεπίσκοπο
Κρήτης κυρό Τιμόθεο, με τον μακαρία τη
λήξη πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Κρασονι‑
κολάκη, να τελούν τον αγιασμό και να θε‑
μελιώνουν τον πανηγυρίζοντα σήμερα ιερό
μας ναό, ο οποίος τιμάται στη μνήμη του
Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης, του
Ιεροσολυμίτη, μετά από τη σεπτή βούληση
του Οικουμενικού μας Πατριάρχη Κυρίου
Κυρίου Βαρθολομαίου.
Μακαριώτατε, η σημερινή επίσκεψή Σας
έχει και τον επετειακό χαρακτήρα της συμ‑
πλήρωσης των δέκα χρόνων, από τον Ιούνιο
του 2002, όταν ο Παναγιώτατος Οικουμενι‑
κός μας Πατριάρχης, η σεπτή κεφαλή του
σώματος των Ορθοδόξων του κόσμου, Κύριος
Κύριος Βαρθολομαίος, επισκέφθηκε τη νεο‑
συσταθείσα Μητρόπολή μας, με αφορμή την
επίσκεψή του στη μεγαλόνησο, ηρωοτόκο και
αγιοτόκο Κρήτη, οργανικό και δυναμικό
μέλος του σώματος του Οικουμενικού μας
Πατριαρχείου.
Την ώρα τούτη, μεταξύ των πολλών
άλλων που έρχονται στο νου μας, ατενίζον‑
τες και χαίροντες την ευλογητή και υψηλή
παρουσία Σας, σκεπτόμαστε πόσο μεγάλη
πραγματικά είναι η αποστολή Σας στην
αχανή αφρικανική γη, με τον τεράστιο φυ‑
σικό πλούτο, που ο δίκαιος Θεός δημιούρ‑
γησε, για να διαμοιράζονται και να ζουν
ευπρεπώς όλοι οι άνθρωποι του κόσμου τού‑
του. Δυστυχώς, όμως, εκατομμύρια ανθρώ‑
πινες ψυχές παραμένουν πτωχές και
πεινασμένες. Συνάνθρωποί μας παραβιά‑
ζουν τη δικαιοσύνη του Θεού, στερούν από
τον αδελφό μας τον άρτο τον επιούσιο, με τα
στοιχειώδη προς το ζειν. Αυτοδικούν και κα‑
ταδικάζουν στη δίψα και την πείνα ψυχές
ψυχών.
Σ΄ αυτά τα αμέτρητα εξαντλημένα στό‑
ματα, με τα ξηραμένα χείλη, απαντάτε Μα‑
καριώτατε και προσπαθείτε, ως άλλος
καλός Σαμαρείτης, για την ανακούφισή
6
τους, με τις αναρίθμητες ιεραποστολές και
περιοδείες Σας, στα βάθη της απέραντης
ζούγκλας. Με το ανιδιοτελές και ακατά‑
παυστο έργο Σας, τις περιοδείες Σας, τις
πρωτοβουλίες Σας, όπως η συνάντησή Σας
με το Νέλσον Μαντέλα, υπενθυμίζετε και
διακηρύττετε προς κάθε κατεύθυνση, προς
τους άρχοντες και τους εξουσιαστές του αι‑
ώνος τούτου: «δικαιοσύνη μάθετε οι ενοι‑
κούντες επί της γης», αλλά και «εφόσον
εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών μου των
ελαχίστων, εμοί εποιήσατε».
Συναντιόσαστε στην κατεύθυνση αυτή με
την αγωνία, την κοινωνική μέριμνα και τη
φροντίδα του, σήμερα εορτάζοντος, Αγίου
Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης, του Ιεροσο‑
λυμίτη, ο οποίος ως ορφανοτρόφος στην
Κωνσταντινούπολη, περί το 700, ανταπέδωσε
την αγάπη και φιλανθρωπία του Θεού εις
πάντα άνθρωπο ερχόμενο εις τον κόσμο,
στήριζε εμπράκτως και μεριμνούσε φιλα‑
δέλφως για όλους και ιδιαιτέρως για τα ορ‑
φανά.
Περαίνοντας το χαιρετισμό αυτό ευχό‑
μεθα έτη πολλά και πάμπολλα να οιακο‑
στροφείτε το πηδάλιο της Αφρικανικής
Ηπείρου. Πάλιν και πολλάκις Σας ευχαρι‑
στούμε Μακαριώτατε, μετά της τιμίας συ‑
νοδείας Σας, για την πολλή Σας αγάπη, τις
πατριαρχικές Σας ευλογίες, την επίσκεψη
και συμμετοχή Σας στη χαρά και πανήγυρη
της εορτής του Αγίου Ανδρέα, Αρχιεπισκό‑
που Κρήτης, του Ιεροσολυμίτη.
Θα είμεθα, εν Χριστώ Ιησού, νοερά και
προσευχητικά δίπλα Σας, στα βάθη, τα
δάση και τις ερήμους της Αφρικής. Θα προ‑
σευχόμεθα πάντοτε υπέρ υγιείας και
μακροημερεύσεως της Υμετέρας Μακα‑
ριότητος, επ᾿ αγαθώ του Αλεξανδρινού
Θρόνου και της Ιεραποστολής στον Αφρι‑
κανικό αγρό του Κυρίου μας, και θα αποκα‑
ραδοκούμε πάντοτε τις δικές Σας ευχές,
ευλογίες και προσευχές προς όλους μας και
ιδιαιτέρως προς τους δωρητές και ευεργέ‑
τες του πανηγυρίζοντος ιερού ναού, τους
οποίους και προσωπικά εγκαρδίως ευχαρι‑
στώ.»
Στη συνέχεια ο Μακαριώτατος ευχαρί‑
στησε το Μητροπολίτη κ. Ανδρέα και με
πολλή συγκίνηση αναφέρθηκε στα παι‑
δικά του χρόνια, τότε που διέμενε στο Αρ‑
καλοχώρι με την οικογένειά του.
Ευχαρίστησε εγκαρδίως τον κλήρο και
το λαό για τη θερμή υποδοχή που του επι‑
φύλαξαν, κατά την επίσημη επίσκεψή του
στην Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου και
ευχήθηκε στο Σεβασμιώτατο κ. Ανδρέα για
την ονομαστική του εορτή, ενθυμούμενος
στιγμές από τα χρόνια που έζησαν μαζί
στην Ιερά Μονή Αγκαράθου, αφού και οι
δύο τυγχάνουν αδελφοί αυτής.
Ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στην προ‑
σπάθεια που καταβάλλει για την ειρηνική
συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμά‑
νων στην αφρικανική ήπειρο, καθώς και
στη μεγάλη προσφορά των προκατόχων
του πατριαρχών. Απευθύνθηκε έπειτα στο
Μητροπολίτη κ. Ανδρέα και του ευχήθηκε
να έχει την ευλογία της Παναγίας της Ορ‑
φανής, ενώ ευχαρίστησε το Σεβασμιώτατο
Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ειρηναίο και την
Εκκλησία της Κρήτης για τη χαρά που
ένιωσε ευρισκόμενος ανάμεσά τους.
Τέλος, ο Μακαριώτατος κ. Θεόδωρος ευ‑
χήθηκε στον πιστό λαό της Ιεράς Μητρο‑
πόλης να έχουν πλούσια την ευλογία του
Θεού στη ζωή και τις οικογένειές τους, δί‑
νοντάς τους την υπόσχεση ότι θα προσεύ‑
χεται για εκείνους στο ιερό θυσιαστήριο.
Την Τετάρτη το πρωί τελέστηκε Πατριαρ‑
χική Θεία Λειτουργία συλλειτουργούντων
της Συνοδείας του Μακαριωτάτου, των Σε‑
βασμιωτάτων Μητροπολιτών Γορτύνης και
Αρκαδίας κ.κ. Μακαρίου, Ρεθύμνης και Αυ‑
λοποτάμου κ.κ. Ευγενίου, Κισάμου και Σε‑
λίνου κ.κ. Αμφιλοχίου και Αρκαλοχωρίου,
Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέα.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβα‑
σμιώτατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου
κ. Ανδρέας προσφώνησε το Μακαριώτατο
και ανέφερε τα εξής:
«Είναι ιδιαίτερη η χαρά μας, γιατί ο πανά‑
γαθος Κύριος μας αξιώνει και αυτή τη χρο‑
νιά να εορτάζουμε, να λειτουργούμε και να
συλλειτουργούμε την πανσέβαστο μνήμη
του Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης,
του Ιεροσολυμίτη, προστάτη και πολιούχου
μας.
Η χαρά πλημμυρίζει τις ψυχές μας γιατί
προεξάρχει στο πανηγυρικό αυτό συλλεί‑
τουργο η Υμετέρα Μακαριότητα, ο Πάπας
και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης
Αφρικής Κύριος Κύριος Θεοδώρος, αλλά και
γιατί για δεύτερη φορά λειτουργείτε Μακα‑
ριώτατε, ως Πατριάρχης, στον Ιερό τούτο
Ναό του Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρή‑
της, του Ιεροσολυμίτη. Η πρώτη φορά ήταν
στις 4 Ιουλίου 2004, όταν συλλειτουργήσαμε
με τον νυν Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Κύριο
Κύριο Ειρηναίο, προκειμένου να ξεκινήσουν
οι οικοδομικές εργασίες για την αποπερά‑
τωσή του.
7
Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι Άγιοι Αρχιερείς,
Κύριε Υπουργέ, εκπρόσωπε της Ελληνι‑
κής Πολιτείας,
Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε, Κύριοι Δήμαρ‑
χοι, πρώην και νυν,
Εντιμότατοι Κύριοι Βουλευτές, πρώην
Βουλευτές, Άρχοντες του λαού,
Ελλογιμότατοι Κύριοι Καθηγητές,
Πατέρες και Αδελφοί,
Χριστιανοί και Χριστιανές,
Τιμάμε τον Άγιο Ανδρέα του Μητροπολι‑
τικού μας Ναού, τον πολιούχο μας, τον Άγιό
μας, που μας προστατεύει, που φρουρεί τη
Μητρόπολή μας, που μεριμνά και αγρυπνά
για την πόλη του το Αρκαλοχώρι, που θαυ‑
ματουργεί κατά μαρτυρίες όχι μόνο των αρ‑
καλοχωριτών, αλλά και χριστιανών από
άλλα μέρη της Ελλάδας. Παράλληλα, σή‑
μερα συλλειτουργούμε στο σπίτι του Αγίου
Ανδρέα, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσο‑
λυμίτη, προεξάρχοντος του Πατριάρχη
Αλεξανδρείας Θεοδώρου του Κρητός. Ευ‑
φραινόμεθα πνευματικά και συναγαλλό‑
μεθα, με την επουράνια πνευματική πραγ‑
ματικότητα, εμείς οι διακονούντες τον επί‑
γειο κόσμο.
Ο Άγιος Ανδρέας, με την προσωπική μέρι‑
μνα του οποίου οικοδομήθηκε ο ναός του, το
σπίτι του, η κατοικία του και μετά την κοί‑
μησή του, ‑που έγινε στις 4 Ιουλίου του 740
στην Ερεσό της Μυτιλήνης, ενώ επέστρεφε
από την Κωνσταντινούπολη για την επαρ‑
χία του, την Κρήτη‑, εξακολουθεί να συμ‑
μετέχει στα γενόμενα της σήμερον, εκ του
πνευματικού κόσμου, του θρόνου της δόξας
και του ελέους του Θεού, στον οποίο βρίσκε‑
ται δεκατρείς και πλέον αιώνες. Η σχέση
πνευματικού και υλικού κόσμου, της ουρά‑
νιας και επίγειας πραγματικότητας, είναι
αλληλοπεριχωρούμενη, είναι σχέση συγκοι‑
νωνούντων δοχείων, για να αναφέρω έναν
όρο της φυσικής. Αυτό δε σημαίνει ότι ο
πνευματικός κόσμος, όπου αναπαύεται, αλ‑
λά και δραστηριοποιείται, για να μας ευερ‑
γετεί όλους μας, ο Άγιος Ανδρέας, Αρ‑
χιεπίσκοπος Κρήτης ο Ιεροσολυμίτης, διέ‑
πεται από τους γνωστούς φυσικούς νόμους
ή άλλες εγκόσμιες θεωρητικές προσεγγί‑
σεις. Βέβαια, ο θεολογικός λόγος, η εκκλη‑
σιαστική σκέψη, ο θρησκευτικός στοχασμός,
8
αλλά πάνω από όλα η προσευχή, με τη συμ‑
μετοχή μας στη λειτουργική και μυστη‑
ριακή ζωή της Εκκλησίας, γνωρίζει, αποκω‑
δικοποιεί, προσεγγίζει, ψηλαφεί, ασπάζε‑
ται, αγκαλιάζει, πορεύεται και συμμετέχει
σ’ αυτή την εμπειρική βεβαιότητα του πνευ‑
ματικού κόσμου, της επουρανίου δηλαδή Εκ‑
κλησίας. Αλλά ούτε και αυτή η εμπειρική
μας κατάσταση οδηγεί στην πλήρη και κα‑
θολική γνώση ή στην όλη αποκωδικοποίηση
του πνευματικού κόσμου, ακόμα και αν,
όπως ο σήμερα τιμώμενος Άγιος Ανδρέας,
Αρχιεπίσκοπος Κρήτης ο Ιεροσολυμίτης,
φθάσομε σε υψηλά μέτρα πνευματικής εμ‑
πειρίας της πίστης μας και εισέλθομε σε
πνευματικές ατραπούς, μέσα στο θείο
γνόφο του πνευματικού κόσμου.
Γι’ αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που
ζει έξι περίπου αιώνες μετά τον Άγιο Ανδρέα
τον Κρήτης, και σύγχρονοι Πατέρες, όπως ο
Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, ή ο
πατήρ Σωφρόνιος του Έσσεξ, αλλά και σύ‑
νολη η εμπειρία της Εκκλησίας μας, γνωρί‑
ζουν και βεβαιώνουν ότι ούτε ο κτιστός
κόσμος επί της γης ή ο εν τοις ουρανοίς πνευ‑
ματικός κόσμος, μπορούν να έχουν πλήρη και
κατ’ ουσίαν γνώση του άκτιστου, δηλαδή του
Τριαδικού Θεού. Όμως, μέσα από αυτή τη
διηνεκώς προσδιοριζόμενη σχέση κτιστού κό‑
σμου, πνευματικού κόσμου στο θρόνο της
δόξας και της χάριτος του Θεού, και άκτι‑
στου Τριαδικού Θεού, τελετουργείται το μυ‑
στήριο της σωτηρίας του ανθρώπου, του
κόσμου, της κτίσης και της κοινωνίας.
Την επιτέλεση του σωτηριολογικού μυστη‑
ρίου δεν αναστέλλουν τα πολλά και ποικίλα
πάθη, δηλαδή οι αμαρτίες μας, που καθημε‑
ρινά εκφράζονται, εκδηλώνονται, κάποτε
μάλιστα καταδυναστεύουν και ανατρέπουν
τους καθημερινούς και γνώριμους ρυθμούς
της ζωής μας, όπως συμβαίνει με την πρό‑
σφατη ποικιλόμορφη κρίση την οποία ζούμε.
Αυτό δεν σημαίνει ότι ο πνευματικός κόσμος
ευαρεστείται ή αναπαύεται ή χαίρεται ή επι‑
βραβεύει την αμαρτία και την αμαρτωλό‑
τητά μας. Όμως ο κόσμος αυτός, κατά τη
ρήση αδελφών με πνευματικές εμπειρίες, θα
μας επιφυλάξει πολλές εκπλήξεις όταν μας
καλέσει. Κατά το γέροντα Εφραίμ Κατουνα‑
κιώτη “η κρίσις του Θεού είναι διαφοροτέρα
από την κρίση των ανθρώπων”.
Η δυσάρεστη και ψυχοφθόρα σημερινή
κατάσταση, που σε κοσμικό επίπεδο προσ‑
διορίζεται ως οικονομική κρίση, αποτελεί
μια άλλη μορφή καταδυνάστευσης του αν‑
θρώπου, εκ διαμέτρου αντίθετη από τον
ψεύτικο κόσμο που μέχρι προχθές ζούσαμε
μέσα στην παγίδα, με το πλαστικό χρήμα
και τον επίπλαστο ευδαιμονισμό. Είναι η
άλλη όψη του ίδιου ψεύτικου νομίσματος.
Και οι δύο όμως αυτοί κόσμοι που ζήσαμε και
ζούμε, δυσκολεύουν, βασανίζουν και εμπο‑
δίζουν τη σχέση και κοινωνία του ανθρώπου
με το Θεό. Αποτελούν θλιβερή και αμαρ‑
τωλή επίγεια πραγματικότητα. Η θεραπεία
και η λύτρωση προϋποθέτει την αποκατά‑
σταση του οφειλόμενου προς τον Τριαδικό
Θεό σεβασμού στην προσωπική σχέση του
ανθρώπου και τη συλλογική της ανθρωπό‑
τητας, ανεξάρτητα από κοινωνικές, ταξι‑
κές, οικονομικές, ή όποιες άλλες διακρίσεις
και διαβαθμίσεις, που τελικά όλα αυτά δη‑
μιουργούνται από εμάς τους ανθρώπους
των παθών, των αδυναμιών, της αμαρτίας
και της αμαρτωλότητας, πολλάκις μάλιστα
θεωρητικοποιούνται και ολοκληρώνουν
τους όποιους στόχους τους μέσα στη φευγα‑
λέα επίγεια πραγματικότητα. Ζητούμενο
είναι η υπέρβαση και η πορεία της επιστρο‑
φής προς το Θεό, με την ενσυνείδητη άρνηση
της δαιμονικής έκφρασης του πλουσίου Λα‑
ζάρου: «ψυχή έχεις πολλά αγαθά κείμενα
εις έτη πολλά, αναπαύου, φάγε, πίε ευφραί‑
νου» (Λουκ.12,19), ρήση όμως που την κατέ‑
στησε αυτοσκοπό ο πολιτισμός μας και η
Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Καλούμαστε
όχι μόνο να προβληματιστούμε αλλά και
να επανατοποθετηθούμε γι’ αυτή την
αξιακή πολιτιστική ταυτότητα του ευδαιμο‑
νισμού, του καταναλωτισμού, μέσα στην
κοινή ευρωπαϊκή μας πορεία.
Ο Άγιος Ανδρέας, Αρχιεπίσκοπος Κρήτης,
ο Ιεροσολυμίτης, διετέλεσε ορφανοτρόφος
στην Κωνσταντινούπολη, στην έδρα του Οι‑
κουμενικού μας Πατριαρχείου, την οποία σή‑
μερα λυσιτελώς πηδαλιουχεί και κλεήζει ο
Πατριάρχης μας Κύριος Κύριος Βαρθολο‑
μαίος. Το διακόνημα του Αγίου Ανδρέα είναι
ενδεικτικό της ευαισθησίας του για τον πά‑
σχοντα συνάνθρωπό μας. Στο μνημειώδες
θεολογικότατο έργο του, το Μεγάλο Κανόνα
που ψάλλομε, περιγράφει διαρκώς αυτή την
αμαρτωλή πραγματικότητα: «Ημάρτομεν,
ηνομήσαμεν, ηδικήσαμεν ενώπιόν σου, ουδέ
συνετηρήσαμεν, ουδέ εποιήσαμεν, καθώς
ενετείλω ημίν». Αμαρτήσαμε, ανομήσαμε,
αδικήσαμε και δεν πράξαμε ό,τι οι εντολές
σου μας όρισαν. Αυτή είναι και η αιτία που
αποστασιοποιηθήκαμε από την αγάπη του
Τριαδικού Θεού και καθημερινά κωφεύομε
στη μέριμνα και αγωνία του αγαθού πνευ‑
ματικού κόσμου, των αγίων μας, των οσίων,
των ομολογητών, των εγκρατευτών, προς
τους ανθρώπους, προς τον κάθε ένα δηλαδή
από εμάς. Ευτυχώς, όμως, οι πειρασμοί και
οι δυσκολίες, «εν ημέρας τραχείαι», συνυ‑
πάρχουν με τα ελπιδοφόρα μηνύματα, με το
μυστήριο της Εκκλησίας, που η πρόνοια του
Θεού δημιούργησε για τη θεραπεία και την
ανακούφισή μας, «υπέρ των ημετέρων αμαρ‑
τημάτων και των του λαού αγνοημάτων».
Αυτό το μυστήριο του αγαθού πνευματι‑
κού κόσμου, της δόξας του Τριαδικού Θεού,
ευλόγησε τα καθ’ ημάς της Ιεράς Μητρόπο‑
λης, με την αποπεράτωση του Πολιτιστικού
Πολύκεντρου, μέσα από ευρωπαϊκό πρό‑
γραμμα του ΕΣΠΑ, στο οποίο θα στεγα‑
στούν όλες οι δραστηριότητες της Μητρό‑
πολής μας, οι οποίες περιλαμβάνουν τις
σχολές βυζαντινής μουσικής, αγιογραφίας,
παροδοσιακών οργάνων, τις συναντήσεις
των κατηχητικών, τη λειτουργία ιντερνέτ‑
καφέ, αναγνωστηρίου και βιβλιοθήκης για
τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, την
Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος, τη θεμε‑
λίωση, τον ερχόμενο Αύγουστο, του νέου
ιερού ναού στον Τσούτσουρα, προς τιμή και
μνήμη της Παναγίας της Φοβεράς Προστα‑
σίας και τη δραστηριοποίησή μας για τη λει‑
τουργία του Ψαράκειου Γηροκομείου και για
την ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακού
σταθμού, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δι‑
καίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατά
το προηγούμενο του γηροκομείου που λει‑
τουργούμε στο Καστέλλι. Για όλα αυτά δο‑
9
ξολογούμε, αναξίως, το πανάγιο όνομα του
Τριαδικού Θεού και ευχαριστούμε την ελλη‑
νική πολιτεία, τους φορείς της, τους δωρη‑
τές και ευεργέτες μας, τους ιερείς μας και
τα εκκλησιαστικά μας συμβούλια.
Μακαριώτατε, μαζί με τις θερμότατες,
βαθυκάρδιες και ειλικρινέστατες ευχαρι‑
στίες μας, για την επίσκεψή Σας στο αγα‑
πημένο σε όλους μας Αρκαλοχώρι και την
Ιερά μας Μητρόπολη, μαζί με το «ως ευ
παρέστητε» προς Εσάς και την τίμια συνο‑
δεία Σας, σε εποχή μεγάλης κρίσης, δοκιμα‑
σίας και στεναγμών, από τον χειμαζόμενο
λαό της πατρίδας μας της Ελλάδας, της ευ‑
ρωζώνης, της Ευρώπης, αλλά και της Αφρι‑
κανικής Ηπείρου, την οποία θεαρέστως και
θεοφιλώς διαποιμαίνετε, ευλογήσετε και
προσευχηθείτε για να διακονούμε, να μερι‑
μνούμε, να φροντίζουμε και να εργαζόμεθα
για τον πιστό λαό του Θεού.»
Τέλος, προσέφερε στο Μακαριώτατο, ως
αναμνηστικό της επίσκεψης, την εικόνα
του Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης,
του Ιεροσολυμίτη. Έπειτα ο Μακαριώτα‑
τος ευχήθηκε στον εορτάζοντα ποιμε‑
νάρχη, απονέμοντάς του το Σταυρό του
Αγίου Μάρκου και τον αστερίσκο του
Αγίου Σάββα.
10
Στην πανήγυρη παρέστησαν οι Πρωτο‑
σύγκελλοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρή‑
της κ. Μεθόδιος και της Ιεράς Μητρόπολης
Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Αθανά‑
σιος και οι Καθηγούμενοι των Ιερών
Μονών Μεγίστης Λαύρας κ. Πρόδρομος,
Αγκαράθου κ. Γεράσιμος, Επανωσήφη κ.
Βαρθολομαίος και Βωσσάκου κ. Τιμόθεος.
Παρόντες ήταν επίσης ο Εκπρόσωπος της
Ελληνικής Κυβέρνησης Υφυπουργός Διοι‑
κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης κ. Μανούσος Βολουδάκης,
ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρ‑
ναουτάκης, οι Αντιπεριφερειάρχες Κρήτης
κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης και κα Θεανώ
Βρέντζου‑Σκορδαλάκη, οι Βουλευτές κ. Εμ‑
μανουήλ Κεφαλογιάννης, κ. Ελευθέριος
Αυγενάκης, κ. Μάξιμος Σενετάκης, κ. Κυ‑
ριάκος Βιρβιδάκης, κ. Βασίλειος Κεγκέρο‑
γλου, κ. Επαμεινώνδας Μαριάς, και οι
πρώην Βουλευτές κα Μαρία Σκραφνάκη
και κ. Εμμανουήλ Στρατάκης, οι Δήμαρχοι
Μινώα Πεδιάδος κ. Ζαχαρίας Καλογερά‑
κης, Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης, οι
πρώην Δήμαρχοι κ. Χαράλαμπος Γιαννό‑
πουλος και κ. Εμμανουήλ Σμυρνάκης, ο
Ανώτατος Διοικητής Φρουράς Ηρακλείου
Ταξίαρχος κ. Ιωάννης Μαυρομανωλάκης,
ο Διοικητής της 133 Σ.Μ. Καστελλίου Ιπτά‑
μενος Σμήναρχος κ. Γεώργιος Κορμέντζας,
ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικής
Κρήτης κ. Χρήστος Μπουραντάς, ο Διοικη‑
τής Πυροσβεστικής Ηρακλείου κ. Κων‑
σταντίνος Αραβιάκης, ο προϊστάμενος του
Λιμενικού Σταθμού Καστρίου Σημαιοφό‑
ρος Λ.Σ. κ. Γεώργιος Δραμητινός, ο Πρό‑
εδρος ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Πέτρος Ινιωτάκης, οι
Αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι των τοπικών
φορέων, οι Διευθυντές των Δημοτικών
Σχολείων, οι ιερείς της Ιεράς Μητρόπολής
μας και πλήθος κόσμου.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας
μετέβησαν στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιά‑
δας, στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχω‑
ρίου, όπου σε σεμνή τελετή ανακηρύχτηκε
ο Μακαριώτατος Επίτιμος Δημότης Μίνωα
Πεδιάδας.
Ο Μακαριώτατος αναχώρησε από το Αρ‑
καλοχώρι μετά από επίσκεψη στην κα
Αλεξάνδρα Ψαράκη, επίτιμο πρόεδρο του
Ψαρακείου Γηροκομείου και στην κα Ει‑
ρήνη Χατζηδάκη.
ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ Ι. Μ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΒΟΝΗΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ
ΧΟΡΟΣΤΑΤΗΣΕ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε
την Τρίτη 17 Ιουλίου, η μνήμη της Αγίας
Μεγαλομάρτυρας Μαρίνας στην ομώνυμη
Ιερά Μονή Της στη Βόνη Πεδιάδος.
Με περισσή ευλάβεια και πίστη αμέτρη‑
τες χιλιάδες χιλιάδων ευσεβών προσκυνη‑
τών, ο αριθμός των οποίων σύμφωνα με
τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη ΤV ανήλθε
στους 100.000, από κάθε μέρος της Κρήτης,
αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας, κατέ‑
φθασαν στην Ιερά Μονή της Αγίας Μαρί‑
νας Βόνης Πεδιάδος, της Ιεράς Μητρόπολης
Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου
για να προσευχηθούν, να ευχαριστήσουν
και να παρακαλέσουν τον πανάγαθο Θεό,
δια των πρεσβειών της Αγίας Μαρίνας, να
εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους, την
παράκληση και την ελπίδα τους προσφέ‑
ροντας το τάμα τους, ανάβοντας το κερί
τους, και να καταθέσουν τον πόνο, τη χαρά,
την αγωνία και την προσδοκία τους στη
θαυματουργή Αγία.
Στο μεγάλο πανηγυρικό, πατριαρχικό
Εσπερινό, τη Δευτέρα 16η Ιουλίου, χοροστά‑
τησε η Αυτού Θειοτάτη Μακαριότητα ο
Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και
πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, συμπρο‑
σευχομένων του Σεβασμιωτάτου Μητροπο‑
λίτη μας κ. Ανδρέα και του Θεοφιλεστάτου
Επισκόπου Αβύδου κ. Κυρίλλου.
Στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία της
εορτής, την Τρίτη 17 Ιουλίου, προεξήρχε ο
Μακαριώτατος, συλλειτουργούντων των
Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Ιεραπύτ‑
νης και Σητείας κ. Ευγενίου, Γορτύνης και
Αρκαδίας κ. Μακαρίου, Αρκαλοχωρίου,
Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα και του
Θεοφιλέστατου Επισκόπου Αβύδου κ. Κυ‑
ρίλλου.
11
Ο Μακαριώτατος κ. Θεόδωρος υπογράμ‑
μισε μεταξύ άλλων ότι: «Σε καιρούς δυσκο‑
λίας, οι πιστοί προστρέχουν καρτερικά στην
Αγία Μαρίνα, απορρίπτοντας τα κοσμοεί‑
δωλα και εναποθέτοντας τις ελπίδες τους
στο Θεό και την Αγία. Η πίστη και η ελπίδα
στηρίζει τους χριστιανούς στον αδιάλειπτο
πνευματικό αγώνα τους, που τελικά επι‑
βραβεύονται και αναδεικνύονται νικητές. Η
πίστη δίνει δύναμη, υπομονή και καρτερικό‑
τητα για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες της
καθημερινότητας.
Η Αγία Εκκλησία, η Αγία Μαρίνα και όλοι
οι Άγιοι είναι αρωγοί και συμπαραστάτες
της ζωής μας, που ποτέ δεν θα μας απογοη‑
τεύσουν και ποτέ δεν θα μας αφήσουν απα‑
ράκλητους και ορφανούς. Όλοι μαζί ενω‑
μένοι, ως ένα σώμα με κεφαλή το Χριστό
και πρότυπα τους Αγίους, μπορούμε να ξε‑
περάσουμε τις κρίσεις και να καταστούμε
πολίτες και συμπολίτες της Βασιλείας του
Θεού».
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβα‑
σμιώτατος Ποιμενάρχης μας αναφέρθηκε
στο μυστήριο του Θεού, στο μυστήριο της
Αγίας Μαρίνας και στο μυστήριο του αν‑
θρώπου, ενώ στη συνέχεια εξέφρασε τη
χαρά του για την γενομένη πανήγυρη. Ευ‑
χαρίστησε το Μακαριώτατο, τους Σεβα‑
σμιώτατους Αρχιερείς, το Δήμαρχο του
Δήμου Πεδιάδος Μινώα κ. Ζαχαρία Καλο‑
γεράκη, τον παριστάμενο Βουλευτή κ. Επα‑
μεινώνδα Μαριά, τους πρώην Βουλευτές
κ.κ. Μαρία Σκραφνάκη και Μανώλη Στρα‑
τάκη, τον Αστυνομικό Διευθυντή κ. Πι‑
12
τσώνη Στυλιανό, τον Υποδιοικητή της 133
Σ.Μ. Καστελλίου Ιπτάμενο Σμήναρχο κ.
Ματαφτσή Γεώργιο, τους Αντιδημάρχους
καθαριότητας, την Ελληνική Αστυνομία,
την Πυροσβεστική, τον Ελληνικό Ερυθρό
Σταυρό, τον Tηλεοπτικό Σταθμό Κρήτη TV,
ο οποίος αναμετάδωσε ζωντανά την πανή‑
γυρη, τους κληρικούς και λαϊκούς και τις
χιλιάδες των ευλαβών προσκυνητών, με
τους 25 νέους από την Αρχιεπισκοπή Αμε‑
ρικής, τους οποίους συνόδευσε ο Πανοσ.
Αρχιμανδρίτης κ. Ναθαναήλ Συμεωνίδης.
Ακολούθησε η λιτάνευση της θαυμα‑
τουργής Εικόνας της Αγίας Μαρίνας και
των ιερών λειψάνων Της, ενώ η προσέ‑
λευση των πιστών στην Ιερά Μονή συνεχί‑
στηκε αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια της
νύχτας, αλλά και στις επόμενες ημέρες.
ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ
ΣΤΟΝ ΠΑΝΣΕΠΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΝΑΟ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ
Σε Αρχιερατική Λειτουργία προεξάρχον‑
τος του Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Κα‑
στελλίου και Βιάννου Ανδρέα, Καθηγητή
της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., τελέ‑
στηκε το Σάββατο 28 Απριλίου η εις διά‑
κονο χειροτονία του Θεολόγου και ψάλτου
Σωτηρίου Θεοδοσίου, από την Αγιά της
Πάργας της Ηπείρου, στον Πατριαρχικό
Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Την
Παρασκευή 27 Απριλίου ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύ‑
του Στέφανος έκειρε σε ρασοφόρο μοναχό
το νεοχειροτονηθέντα.
Κατά τη διάρκεια της χειροτονίας παρέ‑
στη συμπροσευχόμενος στο Ιερό Βήμα ο
Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Κύριος
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, ο οποίος και έδωσε στο
νεοχειροτονηθέντα το όνομα «Λάζαρος».
Στη Θεία Λειτουργία συμμετείχαν οι Μ.
Εκκλησιάρχης Βενιαμίν, Μ. Ιεροκήρυξ
Βησσαρίων και οι Διάκονοι Τριτεύων Θεό‑
δωρος και Νήφων, οι οποίοι και εκέλευσαν
το νέο κληρικό. Παρέστησαν Ιεράρχες,
κληρικοί του Πατριαρχείου και άλλοι.
Κατά τη διανομή του αντιδώρου οι γονείς,
τα αδέλφια, οι συγγενείς και οι φίλοι του
νεοχειροτονηθέντος έδωσαν τις ευχές τους
στο νέο κληρικό.
Στη συνέχεια ακολούθησε δεξίωση στην
αίθουσα του Θρόνου, κατά την οποία ο
Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, παρόντος
του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, μίλησε για
το Διάκονο Λάζαρο, τον οποίο είχε φοιτητή
στη Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης
και εκφώνησε τον παρακάτω χειροτονητή‑
ριο λόγο:
«Η χάρη, το έλεος και η ευλογία του ανα‑
στάντος εκ νεκρών Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,
με την εκφρασθείσα βουλή και συγκατάθεση
του Αυθέντου και Δεσπότου, του Πατρός ημών
και Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Βαρθο‑
λομαίου, κατέστησε τον Λάζαρο διάκονο των
μυστηρίων της Εκκλησίας.
Τα γενόμενα σήμερα, δι’ εσέ, εις τον Πάν‑
σεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωρ‑
γίου, λίαν αγαπητέ μου διάκονε Λάζαρε,
καθορίζουν οντολογικά τον εσωτερικό σου
κόσμο, ο οποίος δέχθηκε, με την εις διάκονον
χειροτονία σου, την ευλογημένη αλλοίωση
της χάριτος του παναγίου και τελεταρχικού
Πνεύματος, του τα ασθενή θεραπεύοντος
και τα ελλείποντα αναπληρούντος.
Αναμφιβόλως και πανθομολογουμένως πο‑
ρευόσουν παιδιόθεν εις την Εκκλησία, περί
την Εκκλησία και δια την Εκκλησία. Η χάρη
του Θεού, ανερμηνεύτως, μυστηριακώς και
ανελλιπώς, σε σκέπαζε και διαρκώς σε προ‑
στάτευε εκ των μεγάλων πειρασμών και εκ
των αδιακρίτων δοκιμασιών.
Η όλη, μέχρι σήμερα, διαδρομή σου εις τα
μαθητικά έδρανα του Εκκλησιαστικού Λυ‑
κείου της Σχολής Βελλάς και της Θεολογι‑
κής Σχολής Θεσσαλονίκης, οι εν συνεχεία
μεταπτυχιακές σπουδές σου στην πόλη του
Παρισίου και στην Θεολογική Σχολή του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, η συστημα‑
τική διατριβή σου στην βυζαντινή μουσική,
η διακονία σου στο ψαλτήρι της Ιεράς Πα‑
τριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής των
Βλατάδων, υπό την ανύστακτη επιστασία
του Ηγουμένου αυτής, Σεβασμιωτάτου Μη‑
τροπολίτου Τυρολόης και Σερεντίου κ. Παν‑
τελεήμονα, η πνευματική σου αναφορά εις
τον π. Ειρηναίο Δεληδήμο, η απροσδόκητη
συνάντησή σου, εις το γραφείο της ταπεινό‑
τητός μου εις την Θεολογική Σχολή Θεσσα‑
λονίκης, με τον Άγιο Πρωτοσυγκελλεύοντα
του Οικουμενικού Πατριαρχείου και λίαν
αγαπητό εν Χριστώ αδελφό, Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Καλλιουπόλεως και Μαδύτου
κ. Στέφανο και, τέλος, η άφιξή σου, η διακο‑
νία σου και η χειροτονία σου εις το Οικουμε‑
νικό Πατριαρχείο, εκφράζουν την ιδιαίτερη
πρόνοια του οικτίρμονος και ελεήμονος Κυ‑
ρίου και Θεού ημών προς το πρόσωπό σου,
αγαπητέ μου διάκονε Λάζαρε.
Και πάντα ταύτα επευλογούν, βεβαίως, τον
προσωπικό σου αγώνα, αλλά και τις ευχές
και προσευχές των καλών γονέων σου από
την Ήπειρο. Ο Θεός τους χαρίτωσε πλου‑
σίως. Τα δύο, κατ’ αρχάς, εκ των πέντε τέ‑
κνων τους, αφιερώθηκαν εις τον αμπελώνα
13
της μοναστικής Του πολιτείας. Η μοναχή
Νυμφοδώρα, εις την Ιερά Μονή Κάτω Πανα‑
γιάς Άρτας, ο μοναχός Θεόδουλος, ο οποίος
μετά την αποχώρησή του εκ της Ιεράς Μονής
Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους, υπό τον ηγού‑
μενο και Γέροντα Αυτής κ. Χριστόδουλο, εγ‑
καταβιώνει, πλέον, με τον Γέροντα Ονήσιμο,
εις το Λαυριώτικο κελλί του Αγίου Ιωάννου
του Θεολόγου, το επονομαζόμενο και «Δια‑
κοευθύμη του Ραπανά», με το οποίο διατη‑
ρείς στενούς πνευματικούς δεσμούς.
Κατά την σημερινή ημέρα οι γονείς σου εγ‑
καυχώνται εν Κυρίω, διότι το τρίτο τέκνο
αυτών είναι, πλέον, διάκονος των μυστηρίων
του Θεού του Υψίστου, και, μάλιστα, χειρο‑
τονημένος εις τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό
Ναό, δια της ευλογίας, ευχής και προσευχής
του Οικουμενικού ημών Πατριάρχου. Το
όλως ιδιαίτερο και ξεχωριστό τούτο γεγονός
αποτελεί το επιστέγασμα της πορείας σου,
που σε ωδήγησε εις την εν Χριστώ αφιέρωση
και διακονία, εις το πρωτόθρονο και πρωτεύ‑
θυνο κέντρο της Ορθοδοξίας ημών, εδώ, εις
την Κωνσταντινούπολη, την πνευματική και
πολιτιστική μήτρα του ευσεβούς ημών Γέ‑
νους και συνόλου της Ορθοδόξου ημών Εκ‑
κλησίας.
Να ευγνωμονείς και να δοξολογείς τον
Κύριο ημών δια τας φανεράς και αφανείς,
προς το πρόσωπό σου, ευεργεσίας. Να προ‑
σεύχεσαι αδιαλείπτως εις την Κυρία Θεο‑
τόκο και να ευαρεστείς Αυτή, ψάλλοντας
την παράκλησή Της.
Να επικαλείσαι τις ευλογίες του Αγίου
Μέμνονος του ασκητού, ο οποίος «πάθη δυ‑
σίατα εις το παντελές και ανίατα θερα‑
πεύειν», των αγίων εν Κυζίκω εννέα
μαρτύρων, του Αγίου Αυξιβίου Επισκόπου
Σόλων της Κύπρου, τον οποίον ο Απόστολος
Μάρκος κατήχησε, βάπτισε και χειροτό‑
νησε Επίσκοπο, διότι κατά την ημέρα της
εορτής των το Άγιο Πνεύμα σε κατέστησε
διάκονο, πρεσβείαις του αγίου και δικαίου
φίλου του Χριστού Λαζάρου του τετραημέ‑
ρου. Τίμα τον Άγιο Γεώργιο. Να ενθυμείσαι
πάντοτε ότι την ημέρα εκείνη, της πανηγύ‑
ρεώς Του, ο Παναγιώτατος Πατριάρχης
ημών Κύριος Βαρθολομαίος, σου ανεκοίνωσε
τα της χειροτονίας σου, τιμητική έκφραση
της αγάπης, της μέριμνας και του ενδιαφέ‑
ροντός Του προς το πρόσωπό σου, η οποία
αδιαλείπτως και ατελευτήτως εκτείνεται,
κατά πάντα και δια πάντα, δι’ ένα έκαστο
κληρικό και έκαστο μέλος της Ορθοδόξου
ημών Εκκλησίας.
14
Ευγνωμοσύνη, υπακοή, σεβασμός, αγάπη
και αφοσίωση προς το πάνσεπτο πρόσωπο
του Οικουμενικού ημών Πατριάρχου Κυρίου
Βαρθολομαίου και προς τον πανίερο θεσμό
του Οικουμενικού ημών Πατριαρχείου να
συνοδεύουν πάσας τας ημέρας της ζωής
σου, νυν και αεί.
Δια πάντα τα γενόμενα προς το πρόσωπό
σου, αγαπητέ μου διάκονε Λάζαρε, να αναγι‑
γνώσκεις με δέος και πνευματική συντριβή
την ευχή της εις διάκονον χειροτονίας: «Κύ ‑
ριε ο Θεός ημών, ο τη προγνώσει τη ση την
του Αγίου σου Πνεύματος χορηγίαν κατα‑
πέμπων επί τους ωρισμένους υπό της Σης
ανεξιχνιάστου δυνάμεως λειτουργούς γενέ‑
σθαι…». Και να γνωρίζεις ότι το Μυστήριον
της Χάριτος, το αποκαλυπτόμενο αδιαλεί‑
πτως, αλλά, ιδιαιτέρως σήμερα εις την ζωή
σου, θα εξακολουθήσει να σε επισκέπτεται
και να σκηνώνει εις την καρδιά σου, εφ’ όσον
ασκείσαι εις την αγάπη, εις την ταπείνωση,
εις την υπακοή, εις την εγκράτεια, εις την
σιωπή και εις την υπομονή. Πάντα ταύτα,
όμως είναι οι καρποί της προσευχής, της
άσκησης και της συμμετοχής σου εις την λει‑
τουργική και μυστηριακή ζωή της Αγίας
ημών Εκκλησίας. Άξιος!»
Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο νεοχειρο‑
τονηθείς ο οποίος εξέφρασε την ευγνωμο‑
σύνη και τις ευχαριστίες του προς τον
Πατριάρχη, το χειροτονήσαντα Μητροπο‑
λίτη Αρκαλοχωρίου Ανδρέα, το Μητροπο‑
λίτη Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Στέφα‑
νο, τους κληρικούς, τους γονείς και τους οι‑
κείους του.
Τέλος, μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρ‑
χης συγχαίροντας το νέο κληρικό και ανα‑
φερόμενος στη διακονία της Μεγάλης
Εκκλησίας σημείωσε ότι: «δεν είναι μόνον
οι ανάγκες της Πατριαρχικής Αυλής αλλά
είναι και οι ανάγκες του μικρού πληρώμα‑
τος της Μητρός Εκκλησίας εδώ εις την Βα‑
σιλεύουσαν Πόλιν, το οποίον μικρόν ποίμ‑
νιον έχει και αυτό ανάγκη διακονίας από
μορφωμένους και αξίους κληρικούς όπως
είναι τώρα ο π. Λάζαρος...». Εξηγώντας
τους λόγους για τους οποίους έδωσε το
όνομα Λάζαρος ο Πατριάρχης ανέφερε
πως: «Ήθελα εις το πρόσωπον του νέου
κληρικού μας να βγάλω τον Άγιον Λάζαρον
από την αφάνειαν», αλλά και πως θέλησε
με αυτόν τον τρόπο να τιμήσει τη μνήμη
του Καθηγητή του στο Ημιγυμνάσιο της
Ίμβρου Λαζάρου Λαζαρίδη.
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ «ΛΕΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ»
ΑΡΧΙΜ. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑΚΗ
Τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2012 και ώρα
επτά το απόγευμα στην αίθουσα Ανδρό‑
γαιω στο Ηράκλειο, πραγματοποιήθηκε η
δημόσια παρουσίαση του πονήματος «Η
Λευκή Βασίλισσα» του πολυγραφότατου
Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη κ. Θεοφύλακτου
Μαρινάκη, το οποίο αποτελεί έναν ογκω‑
δέστατο και πολυτελέστατο τόμο, που πε‑
ριέχει τα Θεομητορικά προσκυνήματα του
Αιγαίου Πελάγους (Δυτικά παράλια Μι‑
κράς Ασίας ‑ Βόρεια νησιά Αιγαίου Πελά‑
γους ‑ Δωδεκάνησα ‑ Κυκλάδες).
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος
Κρήτης κ. Ειρηναίος, ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελ‑
λίου και Βιάννου κ. Ανδρέας, καθηγητής
της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως εισηγη‑
τής, ο κ. Κωνσταντίνος Κοτσιόπουλος, κα‑
θηγητής της Θεολογικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Θεσαλονίκης, ως εισηγη‑
τής, ο κ. Ιωάννης Λίλης Δρ. και λέκτορας
της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας
Ηρακλείου, ως εισηγητής, ο κ. Δημήτριος
Καρατζάνης, πρόεδρος του δημοτικού συμ‑
βουλίου Ηρακλείου, οι Αντιδήμαρχοι του
Δήμου Ηρακλείου κύριοι Αεράκης Κλάδος
και Καζίλας, η Εισαγγελέας Ηρακλείου κ.
Ευστρατία Μεγγέ, Ηγούμενοι, κληρικοί
και πλήθος κόσμου.
Ο πατήρ Θεοφύλακτος στη σύντομη
προσφώνησή του ανέφερε:
«Σεβασμιώτατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης
κ.κ. Ειρηναίε και πρόεδρε της Ιεράς Επαρ‑
χιακής και Αποστολικής Εκκλησίας Κρήτης,
αδελφέ ομογάλακτε και φίλε, ως και Υμείς
απεκαλέσατε την ταπεινότητα μου εις τετι‑
μημένην αρχιερατικήν Υμών επιστολήν.
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Αρκαλοχω‑
ρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέα,
καθηγητά της Θεολογικής Σχολής του Αρι‑
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Άνερ επιθυμιών το του Πνεύματος, πεφιλη‑
μένε αδελφέ εν Κυρίω, ως εγγυτάτω συνο‑
δίτην και σύμπλουν εν συγγραφάς και
γνωριζόμενον δια το θεοφρούρητον ύψος
Υμών.
15
Οσιώτατοι Ηγούμενοι των σεβασμίων
μονών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και
αδελφοί εν Κυρίω μονασταί αυτών.
Σεβαστό πρεσβυτέριο και πατέρες συλ‑
λειτουργοί.
Εντιμότατε κύριε Δημήτριε Καρατζάνη,
πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου της γε‑
ραράς και παλαιφάτου πόλεως Ηρακλείου
φίλε αγαπημένε.
Εντιμότατοι κύριοι Αντιδήμαρχοι του Δή‑
μου Ηρακλείου.
Εντιμότατε κ. Καλυβά Κωνσταντίνε, πρό‑
εδρε του Συλλόγου Αλατσατιανών του Νο‑
μού Ηρακλείου, μετά των περι υμάς μελών
του διοικητικού συμβουλίου.
Εντιμοτάτη κυρία Ευστρατία Μεγγέ, ει‑
σαγγελεύ της πόλεως Ηρακλείου.
Ελλογιμότατε κ. Κωνσταντίνε Κοτσιό‑
πουλε, καθηγητά της Θεολογικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, φίλε και
αδελφέ ηγαπημένε και τέκνον πνευματικόν
της ημετέρας ενορίας.
Ελλογιμότατε κύριε Λίλη Ιωάννη, Λέ‑
κτορα της Θεολογίας και καθηγητά της
Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρα‑
κλείου, φίλε Θεού και ως φίλος μου εγένου,
δούλε τίμιε του Ευαγγελίου.
Αδελφοί εν Χριστώ, φίλοι πάλαι τε και επ’
εσχάτων και σεβαστά μέλη της Εκκλησίας.
Αποτελεί για μένα εξαιρετική τιμή η ση‑
μερινή εκδήλωση στο ταπεινό πρόσωπό μου.
Δικαιώνει, τολμώ να πω, τους κόπους της
συγγραφικής μου δραστηριότητας επί σειρά
ετών στους κόλπους της Εκκλησίας μας.
Αισθάνομαι την ανάγκη να τονίσω, ότι η
μακρά πορεία μου στον αμπελώνα του Κυ‑
ρίου με βοήθησε, με τη χάρη του Θεού, να
αντιληφθώ την αναγκαιότητα του διαλόγου
της Εκκλησίας με την κοινωνία, της Θεολο‑
γίας με τον πολιτισμό, της κοινότητας με το
πρόσωπο. Βίωσα την ανάγκη της προσφοράς
και της διακονίας, της σύνθεσης του λόγου
με την πράξη, της θεωρίας με την εμπειρία,
του δόγματος με τη χριστιανική στάση,
ώστε να οικοδομήσω, κατά το δυνατόν, ένα
σύγχρονο ποιμαντικό λόγο σύνδεσης της
Εκκλησίας με τον κόσμο.
Η βιωματική εμπειρία του αποκεκαλυμ‑
μένου Λόγου του Θεού στη μυστηριακή ζωή
της Εκκλησίας θέτει προ των ευθυνών μας
16
τη διαλεκτική όσο και αποδευκτική συνύ‑
παρξη της παράδοσης με την ανανέωση, της
υπερβατικότητας με την κοσμικότητα, της
πνευματικότητας με την υλικότητα.
Η πραγματικότητα αυτή με βοήθησε να
αντιληφθώ επίσης το εκκλησιαστικό γεγο‑
νός ως διαπροσωπικό γεγονός κατακόρυφης
και οριζόντιας διάστασης. Η κατακόρυφη
διάσταση συνδέει το Θεό με τους ανθρώ‑
πους, η οριζόντια τους ανθρώπους μεταξύ
τους. Γινόμαστε έτσι όλοι σύσσωμοι και σύ‑
ναιμοι Χριστού, συγκληρονόμοι της θείας
επαγγελίας σε κατεύθυνση εσχατολογική
και υπερβατική, που δεν καταξιώνει όμως
το χώρο και τον χρόνο, την ιστορία και την
ανθρωπότητα, τον πολιτισμό και την πολι‑
τική έκφραση, όπως λέγει ο καθηγητής κ.
Κοτσιόπουλος.
Με τις προϋποθέσεις αυτές οικοδομείται
η Εκκλησία ως «Σώμα Χριστού», ως «Κοινω‑
νία θεώσεως», ενότητα που καταφάσκει
στην ποικιλία των διατυπώσεων του ανθρώ‑
πινου γένους, δηλαδή την ελευθερία μέσα
σε μια πολυγλωσσική, πολυφυλετική και
πλουραλιστική κατεύθυνση, που δεν σχετι‑
κοποιεί, ούτε αποδομεί το λόγο της αλη‑
θείας του Χριστού.
Μέσα από τις σελίδες του ταπεινού μου
πονήματος, για το πρόσωπο της αειπαρθέ‑
νου Θεοτόκου, δεν προβάλλεται απλώς η
ευσέβεια του λαού μας και η ακλόνητη πί‑
στη του. Η πίστη αυτή άλλωστε, αποτελεί
τη βάση της ανθρώπινης συνεργασίας για
την πραγματοποίηση του σχεδίου της Θείας
Οικονομίας, για τη σωτηρία της ανθρωπό‑
τητας. Υπονοείται ασφαλώς η ελεύθερη
προαίρεση και η σωστή χρήση του αυτεξου‑
σίου που δώρισε ο Θεός στους ανθρώπους,
γεγονός που αποδεικνύει επίσης τον μη κα‑
ταναγκαστικό χαρακτήρα της χριστιανικής
πίστης.
Η Παναγία, ως αληθινή Θεοτόκος, προ‑
βάλλεται, ως τεκούσα τον Λόγο του Πατρός,
τον Ιησού Χριστό, που αναδείχθηκε μεσί‑
τρια, μεταξύ του σαρκωθέντος Υιού του
Θεού και των ανθρώπων και «η μετά Θεόν,
Θεός» κατά το Νικόδημο τον Αγιορείτη. Για
τον λόγο αυτό ο Άγιος Γερμανός Πατριάρ‑
χης Κωνσταντινουπόλεως τονίζει «ει μη Συ
Θεοτόκε, προηγούν, ουδείς πνευματικός
απετελείτο, ουδείς εν πνεύματι τον Θεόν
προσεκύνει, τότε γαρ πνευματικός ο άν‑
θρωπος, ότε Συ Θεοτόκε, Πνεύματος Αγίου
κατοικητήριον εγένου».
Τον μεσιτευτικό ρόλο της Παναγίας, με‑
ταξύ Θεού και όλων των ανθρώπων τονίζει
και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: «ουκούν,
αύτη μόνη (δηλαδή η Παναγία) μεθόριον
εστι κτιστής και ακτίστου φύσεως και ου‑
δείς αν έλθη προς τον Θεόν, ει μη δι΄ αυτής
και του εξ αυτής τεχθέντος Μεσίτου και
ουδέν αν των έτι του Θεού δωρημάτων, ει μη
δια ταύτης γένοιτο, και Αγγέλοις και αν‑
θρώποις».
Είναι, λοιπόν, εμπρός στο μεγαλείο της
Θεοτόκου, ελάχιστη η ταπεινή μου μαρτυρία
με το φτωχό πόνημά μου, που γράφτηκε από
έναν απαίδευτον ιερέα με δύστοκη πέννα,
που αναφέρεται στα ιερά Θεομητορικά σε‑
βάσματα και στις θαυματουργικές στήλες
της Υπεραγίας Θεοτόκου. Με τις πτωχικές
και ελάχιστες δυνάμεις μου προσπάθησα να
αναδείξω ο ανάξιος με αδιάψευστο τρόπο
την προσήλωση του υπερήφανου λαού αιγαι‑
οπολίτικου συμπλέγματος νήσων, αλλά και
των παραλίων της ενδόξου και αγιοτόκου
Ιωνίας της Μικράς Ασίας, στο πρόσωπο της
Παναγίας.
Επιθυμώ να εκφράσω λίγες σκέψεις επι
του περιεχομένου των εισηγήσεων των σε‑
βαστών καθηγητών. Άκουσα με κάθε προ‑
θυμία και προσοχή τα όσα ειπώθηκαν για το
ταπεινό πόνημά μου. Μπορώ να χαρακτη‑
ρίσω τις εισηγήσεις ως μία πρώτη επανέκ‑
δοση του πονήματός μου και μάλιστα
συμπεπληρωμένη. Λυπούμαι που δεν γνώ‑
ρισα το περιεχόμενο των εισηγήσεων πριν
την έκδοση του πονήματός μου, για να τις
δημοσιεύσω ως εισαγωγή του, όμως το γενό‑
μενον ουκέτι απογίνεται.
Ο μεγάλος Γερμανός φιλόσοφος Κάντ, α‑
ναφερόμενος κάποτε στην Ελληνική γλώσ‑
σα και στον πλούτον των λέξεών της, είπε:
«Η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα που
μπορεί κάποιος να εκφράσει όλα τα συναι‑
σθήματα της ψυχής του ανθρώπου». Όμως,
ο κύριος αυτός και μακαριστός Κάντ, αν βρι‑
σκόταν αυτή τη στιγμή στη δική μου θέση,
όπου, κατά την Αγία Γραφή, «τα πάντα μου
είναι δύσκολα» είμαι βέβαιος, ότι θα αναθε‑
ωρούσε αυτή τη γνώμη του. Διότι, πώς μπο‑
ρώ να περιγράψω με λέξεις και ελληνικά
γράμματα τον πλούτον των συναισθημάτων
μου εκείνων που κατακλίζουν την ψυχή μου,
συναισθημάτων τιμής στο ταπεινό πρόσωπό
μου, αγάπης στην αναξιότητά μου, ευγνω‑
μοσύνης προς όλους υμάς, που με τιμάτε με
την παρουσία σας; Πώς μπορώ το πνεύμα να
το μετασχηματίσω σε ύλη, για να σας εκ‑
φράσω την αγάπη μου και την ευγνωμοσύνη
μου;
Ο Άγγλος συγγραφέας Όσκαρ Ουάϊτ έ‑
γραψε ένα βιβλίο με τον τίτλο «De profuntis»
που σημαίνει «έτι βαθέων» από τα βάθη της
καρδιάς μου. Κι εγώ εύχομαι ταπεινά «έτι
βαθέων» σε όλους εσάς τους φίλους και αγα‑
πημένους, που είχατε την ευγένεια και την
καλοσύνη να τιμήσετε με την παρουσία σας
την δημόσια παρουσία του πονήματός μου
«Η Λευκή Βασίλισσα», και που η τιμή αυτή
μεταφέρεται στο ταπεινό μου πρόσωπο, σας
ευχαριστώ όλους de profuntis και εύχομαι τα‑
πεινά τα έτη υμών είησαν ως πλείστα και
μαθουσάλια, ωσαύτως δε και πανευήμερα.
Διο ως ήδιστα ασπάζομαι απαξάπαντας εν
φιλήματι αγίω. Άπαντας υμάς ωσαύτως
προσκυνώ ευλαβώς και παρακαλώ να ενθυ‑
μείσθε την ταπεινότητά μου εν ταις προς
τον Θεόν εντεύξεσιν υμών, τον αδελφόν
υμών και δούλον Θεού Θεοφύλακτον.
17
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΓΚΟΙΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ»
(01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012)
18
ΔΩΡΗΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΤΡΟΦΙΜΑ – ΓΕΥΜΑΤΑ)
19
20
Τελετή καθαγιασμού
Αγίου Μύρου στο Φανάρι
πηγή: www.amen.gr
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποι‑
ήθηκε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης, στο
Φανάρι, ο Καθαγιασμός του Αγίου Μύρου.
Η ειδική ευχή αναγνώστηκε από τον Οι‑
κουμενικό Πατριάρχη Κύριο Κύριο ΒΑΡ‑
ΘΟΛΟΜΑΙΟ, ο οποίος προεξήρχε της
πολυαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας,
στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των
Πατριαρχείων Αλεξανδρείας, Αντιοχείας,
Ιεροσολύμων, Σερβίας, των Εκκλησιών Κύ‑
πρου, Ελλάδος, Αλβανίας, Πολωνίας και
Τσεχίας, οι Αρχιεπίσκοποι Φινλανδίας και
Εσθονίας καθώς και περισσότεροι από 40
Ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου. Από
την Εκκλησία της Κρήτης συλλειτούργη‑
σαν οι Σεβ. Μητροπολίτες Ιεραπύτνης και
Σητείας κ. Ευγένιος, Γορτύνης και Αρκα‑
δίας κ. Μακάριος, Αρκαλοχωρίου, Καστελ‑
λίου και Βιάννου κ. Ανδρέας, Κισάμου και
Σελίνου κ. Αμφιλόχιος και Κυδωνίας και
Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός.
Την Ελληνική Κυβέρνηση εκπροσώπησε
ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Δημήτρης
Δόλλης, ενώ παρέστη ο Άρχων Μέγας Λο‑
γοθέτης κ. Θεόδωρος Αγγελόπουλος, ο Γε‑
νικός Πρόξενος των ΗΠΑ, αλλά και ο
Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη, Άρχον‑
τες του Θρόνου, Κληρικοί και Μοναχοί,
καθώς και πλήθος πιστών.
Αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, ο Οι‑
κουμενικός Πατριάρχης και οι εκπρόσωποι
των Εκκλησιών, καθώς και οι Ιεράρχες του
Θρόνου, που συλλειτούργησαν, έβγαλαν
την αναμνηστική φωτογραφία μπροστά
από τον Πύργο, στην αυλή του Πατριαρ‑
χείου, όπου βρίσκεται το Μυροφυλάκιο. Ο
κάθε Ιεράρχης κρατούσε από ένα μικρό μυ‑
ροδοχείο που κατασκευάστηκε, ειδικά για
τη φετινή τελετή του Αγίου Μύρου, στην
πόλη των Ιωαννίνων, με την φροντίδα του
επιχωρίου Μητροπολίτη Θεοκλήτου.
Η διαδικασία της έψησης του Αγίου Μύ‑
ρου ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Μεγά‑
λης Τετάρτης, οπότε και μεταγγίσθηκε σε
παλαιούς αμφορείς που φέρουν τη σφρα‑
γίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, προ‑
κειμένου αυτοί να τοποθετηθούν μπροστά
στην Αγία Τράπεζα του Πάνσεπτου Πα‑
τριαρχικού Ναού του Αγίου Γεωργίου για
τον Καθαγιασμό του.
Μετά τη μετάγγιση του Μύρου στους
αμφορείς, από τους Άρχοντες Μυρεψούς
που από την περασμένη Κυριακή φρόντι‑
σαν για την έψησή του, τα κατάλοιπα των
57 συστατικών, που χρησιμοποιήθηκαν
για την παρασκευή του, μεταφέρθηκαν σε
ειδικό χώρο του Πατριαρχείου, όπου με την
καθοδήγηση του Αγιορείτη Μοναχού Σπυ‑
ρίδωνα Μικραγιαννανίτη και τη βοήθεια
του Αρχιμανδρίτη Κύριλλου Συκή, των μο‑
ναχών της Σκήτης της Μικράς Αγίας
Άννας Αγίου Όρους, αλλά και λαϊκών πα‑
ρασκευάστηκε μυροβόλο θυμίαμα για να
μοιράσει, ως ευλογία στους πιστούς, ο Οι‑
κουμενικός Πατριάρχης.
Μάλιστα, ο Οικουμενικός μας Πατριάρ‑
χης Κύριος Κύριος ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, ο
οποίος για τρίτη φορά στην ευλογημένη
πατριαρχία του καθαγιάζει το Άγιο Μύρο,
επισκέφθηκε τον ειδικά διαμορφωμένο
χώρο και ευλόγησε τους συμμετέχοντες,
πρεσβυτέρους, ιερομόναχους, μοναχούς
και λαϊκούς, που συμμετείχαν στη διαδικα‑
σία ζύμωσης, κοπής και συσκευασίας του
ευωδιαστού θυμιάματος.
21
Κουρά Μοναχού
Την Παρασκευή του Λαζάρου, 6 Απριλί‑
ου 2012, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας τέλεσε το Μικρό Απόδειπνο με τον
Κανόνα του Λαζάρου στην Ιερά Μονή Τι‑
μίου Προδρόμου Καλλέργη Πεδιάδος και
έκειρε μοναχό, με το όνομα Γεννάδιος, το
δόκιμο Νικόλαο Καπανταϊδάκη, ο οποίος
κατάγεται από τις Αγιές Παρασκιές.
Διανομή δεμάτων
από τον Τομέα Αλληλεγγύης
και Κοινωνικής Συνοχής
της Ιεράς Μητρόπολής μας
Ο Τομέας Αλληλεγγύης και Κοινωνικής
Συνοχής της Ιεράς Μητρόπολής μας, στο
πλαίσιο της κοινωνικής διακονίας και προ‑
σφοράς του προς τον πλησίον, το πτωχό και
το νεόπτωχο, ετοίμασε και διένειμε τη Δευ‑
τέρα 13 Αυγούστου περί τα 1.400 και πλέον
δέματα τροφίμων σε εμπερίστατες οικογέ‑
νειες της Ιεράς Μητρόπολής μας.
Η συγκέντρωση, συσκευασία και δια‑
νομή πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του
Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου στο Αρκαλο‑
χώρι με πολυήμερη εθελοντική εργασία
από τα μέλη του, αλλά και με την καθορι‑
στική συνδρομή κληρικών και λαϊκών.
22
Εορτή Αγίων Ραφαήλ,
Νικολάου και Ειρήνης
Ιεράς Μονής Σπηλίου
Την Τρίτη της Διακαινησίμου, 17 Απρι‑
λίου 2012, εορτάστηκε με λαμπρότητα η
μνήμη των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και
Ειρήνης στην ομώνυμη Ιερά Μονή Σπη‑
λίου, της Ιεράς Μητρόπολης Λάμπης, Συ‑
βρίτου και Σφακίων.
Το απόγευμα της παραμονής τελέστηκε
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός προεξάρ‑
χοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη
Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.
Ανδρέα, ο οποίος κήρυξε το θείο λόγο και
συμπροσευχομένου του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφα‑
κίων κ. Ειρηναίου.
Έναρξη Β΄κύκλου
μαθημάτων στο Ανοιχτό Λαïκό
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Την Παρασκευή 20 Απριλίου και ώρα
18:00, στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμε‑
λητηρίου Ηρακλείου, ξεκίνησε ο Β΄ κύκλος
μαθημάτων στο Α.Λ.Π. με τον γενικό τί‑
τλο: «Αναζητώντας τις χαμένες μας αξίες,
αρχές και ηθική», ο οποίος ολοκληρώθηκε
στα μέσα Ιουλίου και στη διάρκεια του
οποίου και μέσα από μια σειρά 12 διαλέ‑
ξεων, από διακεκριμένους εισηγητές, επι‑
χειρήθηκε η κοινωνιολογική προσέγγιση
της κρίσης που βιώνουμε σήμερα ως κό‑
σμος, ως χώρα και ως άτομα.
Πρώτος προσκεκλημένος εισηγητής ή‑
ταν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Ανδρέας, ο οποίος ανάπτυξε το θέμα: «Η
Εκκλησία της Κρήτης στα τέλη του 19ου
αιώνα. Από το Επισκοπικό στο Μητροπολι‑
τικό ζήτημα».
Απονομή Οφφικίου
Την Κυριακή του Θωμά, 22 Απριλίου
2012, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
ιερούργησε στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστό‑
λων Πέτρου και Παύλου Παρτίρων Μονο‑
φατσίου, όπου στο τέλος της Θείας Λει‑
τουργίας απένειμε το οφφίκιο του Οικονό‑
μου στον Ιερομόναχο Παρθένιο Πελεκα‑
νάκη, εφημέριο της ενορίας Αγίας Μα‑
κρίνας Φιλισίων Πεδιάδος.
Χειροθεσία Αναγνώστη
Τη Δευτέρα
23 Απριλίου
2012, εορτή
του Αγίου εν‑
δόξου μεγα‑
λομάρτυρα
Γεωργίου του
Τροπαιοφό‑
ρου, ο Σεβα‑
σμιώτατος
Μητροπολί‑
της μας τέλε‑
σε τη Θεία
Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό
Αγίου Γεωργίου Καλού Χωριού Μονοφα‑
τσίου και στο τέλος της οποίας χειροθέτησε
Αναγνώστη τον κ. Σταύρο Φανουράκη.
Η Βυζαντινή Χορωδία
της Ιεράς Μητρόπολής μας
στη Νηστικάκειο Μονάδα
Φροντίδας Ηλικιωμένων
Ο Σύνδεσμος Κληρικών
της Ιεράς Μητρόπολής μας
τίμησε τον προστάτη
του Απόστολο Τίτο
Ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς
Μητρόπολής μας πραγματοποίησε το
Σάββατο 19 Μαΐου 2012, στην Ιερά Μονή
Τιμίου Προδρόμου Καλλέργη Πεδιάδος,
την ετήσια εορτή του προς τιμή του προ‑
στάτη του Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επι‑
σκόπου Κρήτης, με αφορμή την επέτειο
της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του
Αποστόλου.
Στη Θεία Λειτουργία, που τελέστηκε
προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Ποι‑
μενάρχη μας, παραβρέθηκαν όλοι σχεδόν
οι κληρικοί της Μητρόπολης, ενώ στη συ‑
νέχεια παρατέθηκε γεύμα.
Μνημόσυνο Ομότιμου
Καθηγητή Θεολογικής Σχολής
Θεσσαλονίκης Στέργιου Σάκκου
Τα μέλη της βυζαντινής χορωδίας της
Ιεράς Μητρόπολής μας επισκέφθηκαν τη
Νηστικάκειο Μονάδα Φροντίδας Ηλικιω‑
μένων στην Πολυθέα Καστελλίου στις 28
Απριλίου 2012, προκειμένου να ευχηθούν
στους ηλικιωμένους διαβιούντες της Μο‑
νάδας, αλλά και να ψάλλουν αναστάσι‑
μους ύμνους μεταφέροντας το πνεύμα της
πασχαλινής περιόδου.
Τα μέλη της χορωδίας καλοσώρισαν
τόσο οι διαβιούντες, όσο και το προσωπικό
και η διεύθυνση της Μονάδας, οι οποίοι έκ‑
φρασαν τη χαρά τους για την επίσκεψη
και τους ευχαρίστησαν από καρδιάς, ενώ
στη συνέχεια προσφέρθηκε κέρασμα.
Την Πέμπτη 24 Μαΐου, εορτή της Αναλή‑
ψεως, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας τέλεσε τη
Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό
Ναό Αναλήψεως του Κυρίου της ορθόδο‑
ξης αδελφότητας «Χριστιανική Ελπίς» στο
Φίλυρο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια
μνημόσυνο στη μνήμη του μακαριστού
Στέργιου Σάκκου, ομότιμου Καθηγητή της
Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης.
23
Επέτειος ονομαστηρίων
Οικουμενικού Πατριάρχη
Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου
Τη Δευτέρα 11 Ιουνίου, μνήμη των Αγίων
ενδόξων Αποστόλων Βαρθολομαίου και
Βαρνάβα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύ‑
ριος Κύριος Βαρθολομαίος εόρτασε τα
σεπτά του ονομαστήρια.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης χοροστά‑
τησε στον Εσπερινό της εορτής, ο οποίος τε‑
λέστηκε στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής
Βαλουκλή και στην πολυαρχιερατική Θεία
Λειτουργία στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό
Ναό, όπου παρέστη συμπροσευχόμενος και
ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.
Στα ονομαστήρια του Πατριάρχη μας
συμμετείχε αντιπροσωπεία των Ιεραρχών
της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλη‑
σίας Κρήτης, την οποία αποτελούσαν οι Σε‑
βασμιώτατοι Μητροπολίτες Ιεραπύτνης και
Σητείας κ. Ευγένιος, Αρκαλοχωρίου, Κα‑
στελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας, Ρεθύμνης
και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος και Κυδωνίας
και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός, οι οποίοι
μετέβησαν στο Φανάρι για να υποβάλλουν
εόρτια σεβάσματα στον Παναγιώτατο και
να λάβουν την Πατριαρχική ευλογία.
24
Εορτή Απoστόλου Παύλου
Ιεράς Μητρόπολης Λαγκαδά
Με λαμπρότητα και βυζαντινή μεγαλο‑
πρέπεια, εορτάσθηκε στις 29 Ιουνίου, στην
Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά, Λητής και Ρεν‑
τίνης, η μνήμη του Αποστόλου των Εθνών
Παύλου.
Στις εορταστικές εκδηλώσεις παραβρέ‑
θηκε και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
κ. Ανδρέας, ο οποίος χοροστάτησε και μί‑
λησε στον πανηγυρικό Εσπερινό, που τε‑
λέστηκε την ημέρα της εορτής στο Ιερό
Προσκύνημα του Αποστόλου Παύλου,
συγχοροστατούντων του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτη Λαγκαδά κ. Ιωάννου και του
Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Θερμών κ. Δη‑
μητρίου.
Εορτή Αγίου Πνεύματος
Ομαλού Βιάννου
Τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2012, εορτή του
Αγίου Πνεύματος, τελέστηκε με λαμπρό‑
τητα η ιερά πανήγυρη στο φερώνυμο ιερό
ναό της ενορίας Αμιρά, ο οποίος βρίσκεται
στο οροπέδιο του Ομαλού Βιάννου.
Στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιε‑
ρούργησε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας με τη συμμετοχή πολλών κληρικών
της Επαρχίας Βιάννου, ενώ στη συνέχεια
τέλεσε το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο
στη μνήμη των θυμάτων που έπεσαν στη
μάχη του Ομαλού, κατά τη διάρκεια της
Εθνικής Αντίστασης.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης
κ.κ. Βαρθολομαίος στην
επίσημη τελετή Αγιοκατάταξης
της Γερόντισσας Σοφίας
Ο πετρόκτιστος ναός του Αγίου Μάμα
βρίσκεται πάνω από τον οικισμό Κασταμο‑
νίτσας, σε μια περιοχή μοναδικού φυσικού
κάλλους και κτήτορές του είναι ο κ. Φραγ‑
κίσκος και η κα Γαλάτεια Παπαδοκωστάκη.
Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης Κύριος
Κύριος ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, με την περί
αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο, κατέγραψε και
συναρίθμησε στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης
Εκκλησίας μας, την Ασκήτρια της Ιεράς
Μονής Παναγίας Κλεισούρας, Γερόντισσα
Σοφία, η οποία τιμάται πλέον ως Αγία στις
6 Μαΐου, ημέρα της οσίας κοίμησής της.
Την Κυριακή 1 Ιουλίου 2012, στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου Καστοριάς, μετά το πέρας της
Δοξολογίας και σε κλίμα συγκίνησης, τε‑
λέστηκε η ακολουθία της Αγιοκατάταξης
της Οσίας Σοφίας, της Ασκήτριας και δια
Χριστόν Σαλής, της Ιεράς Μονής Πανα‑
γίας Κλεισούρας.
Στη συνέχεια ακολούθησε Πατριαρχική
Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Οικου‑
μενικού Πατριάρχη, με τη συμμετοχή του
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλά‑
δος κ. Ιερωνύμου και πλειάδας Αρχιερέων.
Η Ιερά Μητρόπολή μας θα αφιερώσει το
ημερολόγιο του έτους 2013 στην Αγία
Γερόντισσα Σοφία, τη δια Χριστόν Σαλή.
Στην τελετή των εγκαινίων παραβρέθη‑
καν εκπρόσωποι φορέων και πλήθος κό‑
σμου από την ευρύτερη περιοχή που ήλθαν
για να λάβουν την ευλογία των εγκαινίων.
Εγκαίνια Ιερού Ναού Αγίου
Μάμαντος Κασταμονίτσας
Το Σάββατο 21 Ιουλίου 2012 τελέστηκαν
τα εγκαίνια του ιερού ναού Αγίου Μάμαν‑
τος της Ενορίας Κασταμονίτσας Πεδιάδος
από το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.
Ανδρέα.
Ονομαστήρια Μητροπολίτη
Ιλίου, Αχαρνών και
Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα
Την Τρίτη 24 Ιουλίου 2012 εορτάστηκαν
με ιδιαίτερη λαμπρότητα τα ονομαστήρια
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ιλίου,
Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηνα‑
γόρα, όπου συμμετείχε και ο Σεβασμιώτα‑
τος Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας.
Στην Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, η
οποία τελέστηκε στον Ι. Ναό Αγίου Δημη‑
τρίου Πετρουπόλεως, προεξήρχε ο εορτάζων
Μητροπολίτης Ιλίου, συλλειτουργούντων
των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Καισ‑
σαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ,
Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.
Ανδρέα, Κορωνείας κ. Παντελεήμονα, Κορίν‑
θου κ. Διονυσίου, Ηλιουπόλεως Αιγύπτου κ.
Θεοδώρου, Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, Κη‑
25
φισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κυρίλ‑
λου, των Θεοφιλέστατων Επισκόπων Σαλώ‑
νων κ. Αντωνίου και Θαυμακού κ. Ιακώβου.
Συμπροσευχόμενοι παρέστησαν οι Σεβα‑
σμιώτατοι Μητροπολίτες Νέας Ιωνίας και
Φιλαδελφείας κ. Κωνσταντίνος, Χαρτούμ κ.
Εμμανουήλ, Άκρας κ. Γεώργιος και ο Θεο‑
φιλέστατος Επίσκοπος Αβύδου κ. Κύριλλος.
Μνημόσυνο Μακαριστού
Αρχιεπισκόπου Κρήτης
κυρού Τιμοθέου
Εκδρομή κατηχητικών σχο‑
λείων και σχολών βυζαντινής
μουσικής‑αγιογραφίας‑
παραδοσιακών οργάνων
της Ι. Μητρόπολής μας
Την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 πραγμα‑
τοποιήθηκε η καθιερωμένη ετήσια εκ‑
δρομή των κατηχητικών σχολείων και των
σχολών βυζαντινής μουσικής, αγιογρα‑
φίας και παραδοσιακών οργάνων της
Ιεράς Μητρόπολής μας, με τη συνοδεία του
π. Σπυρίδωνος Φουκαράκη, του π. Γεωρ‑
γίου Χριστοδουλάκη, του π. Νικολάου Στα‑
ματάκη και του κ. Αντωνίου Βλαστού.
Οι εκδρομείς επισκέφθηκαν μεταξύ άλ‑
λων την Ι. Μονή Παναγίας Κεράς, το Δι‑
κταίο Άνδρο, την Ελούντα, την Ι. Μονή
Αγίου Γεωργίου Σελλινάρι και τον Άγιο Νι‑
κόλαο.
Την Πέμπτη 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας
Παρασκευής, με τη συμπλήρωση έξι ετών
από την εκδημία του μακαριστού Αρχιεπι‑
σκόπου Κρήτης κυρού Τιμοθέου, τελέστηκε
Αρχιερατικό Συλλείτουργο στο Ι. Ησυχα‑
στήριο της Αγίας Φωτεινής, προεξάρχοντος
του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρή‑
της κ. Ειρηναίου και συλλειτουργούντος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ.
Ανδρέα, ενώ στο τέλος της Θείας Λειτουρ‑
γίας τελέστηκε Αρχιερατικό Μνημόσυνο.
Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος μιλών‑
τας εγκάρδια για τον προκάτοχό του κυρό
Τιμόθεο αναφέρθηκε στη μακροθυμία και
ανεξικακία του, στο δυσεύρετο κοινωνικό
του έργο, στην αγάπη του για την Εκκλη‑
σία και στην υπομονή που τον διέκρινε.
Χειροθεσία Πνευματικού
Την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012, ημέρα της εορτής
του Αγίου Παντελεήμονα, ο Σεβασμιώτατος Ποιμε‑
νάρχης μας τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανη‑
γυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονα στο Μη‑
λιαράδω Πεδιάδος, όπου στο τέλος της Θείας Λει‑
τουργίας χειροθέτησε σε Πνευματικό τον εφημέριο
της ενορίας π. Ιωάννη Στιβακτάκη.
26
Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης Κύριος
Κύριος Βαρθολομαίος θα πραγματοποιήσει επί‑
σημη επίσκεψη στην Κρήτη από 1 έως 4 Σεπτεμ‑
βρίου 2012.
Ο Παναγιώτατος θα επισκεφθεί τις Ιερές Μητρο‑
πόλεις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Κυδωνίας και
Αποκορώνου και Κισάμου και Σελίνου. Θα κηρύξει
την έναρξη του Παγκόσμιου Συμβουλίου των Εκ‑
κλησιών στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κολυμπαρίου
και θα εγκαινιάσει τον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής
στην Ιερά Μονή Χρυσοπηγής.
Εκδήλωση στη μνήμη του μακαριστού
Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρού Ευγενίου του Α΄
Τη Δευτέρα 30 Ιουλίου πραγματοποι‑
ήθηκε στη Βουλισμένη Λασιθίου εκδήλωση
προς τιμή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου
Κρήτης κυρού Ευγενίου του Α’.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με τρισάγιο στη
μνήμη του μακαριστού Αρχιερέα, το οποίο
τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρη‑
ναίος.
Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης οι
Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Πέτρας και
Χερρονήσου κ. Νεκτάριος, Αρκαλοχωρίου,
Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας, Ρεθύ‑
μνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος, ο Πρό‑
εδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βου‑
λισμένης κ. Δ. Αγγελάκης, ο Αντιδήμαρχος
Αγίου Νικολάου κ. Μιχάλης Μαρής και ο
Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Νικόλαος
Καστρινάκης.
Για τον τιμώμενο μακαριστό Ιεράρχη μί‑
λησε πολύ εύστοχα ο Σεβ. Μητροπολίτης
κ. Νεκτάριος, ο οποίος αναφέρθηκε στο τε‑
ράστιο έργο του, καθώς και στη σπουδαία
προσωπικότητά του.
Εορτή Ιερού Προσκυνήματος Αγίου Παντελεήμονα Καρουζανών
Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου εορτάστηκε και φέτος η μνήμη του Αγίου Μεγαλο‑
μάρτυρα Παντελεήμονα, την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012, στο φερώνυμο Ιερό Προσκύ‑
νημα στον Καρουζανό Πεδιάδος.
Τον πανηγυρικό Εσπερινό, την παραμονή της εορτής, τέλεσε ο Σεβασμιώτατος κ.
Ανδρέας με τη συμμετοχή κληρικών από τη ευρύτερη περιοχή και πλήθους κόσμου,
οι οποίοι προσήλθαν για να λάβουν τη χάρη και την ευλογία του ιαματικού Αγίου
Παντελεήμονα.
27
Προς ολοκλήρωση το Πολιτιστικό Πολύκεντρο
της Ιεράς Μητρόπολής μας
Το Πολιτιστικό Πολύκεντρο της Ι. Μητρόπο‑
λής μας, ένα έργο πνοής για την αγροτοποιμε‑
νική ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου, έχει
σχεδόν ολοκληρωθεί και μέσα στο προσεχές
διάστημα θα παραδοθεί και θα είναι έτοιμο να
λειτουργήσει και να τεθεί στις υπηρεσίες του
κοινωνικού συνόλου, καθότι θα αποτελέσει
χώρο δημιουργικής απασχόλησης, επιμόρφω‑
σης, ψυχαγωγίας κ.λπ.
Όπως και άλλοτε έχομε γράψει θα στεγάσει όλες τις δραστηριότητες της Ιεράς Μη‑
τρόπολής μας, δηλαδή τις Σχολές Βυζαντινής Μουσικής, Αγιογραφίας, Πρακτικής
Ψαλτικής, Γονέων, Παραδοσιακών Οργάνων, παραδοσιακών χορών, υφαντουργίας,
γλυπτικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών, βιβλιοθήκη, συνεδριακή αίθουσα και μουσείο.
Το Πολιτιστικό Πολύκεντρο της Ιεράς Μητρόπολής μας, συνολικού προϋπολογι‑
σμού 2..200.000 €, χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2007‑2013, με συμβατικό χρόνο
ολοκλήρωσης του έργου τους 12 μήνες, δημοπρατήθηκε και μετά το πέρας των ερ‑
γασιών, οι οποίες προχώρησαν με ταχείς ρυθμούς, είμαστε στην ευχάριστη θέση να
προαναγγέλουμε την ολοκλήρωσή του.
Ο Σεβασμιώτατος συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναου‑
τάκη και ξεκίνησαν τη διαδικασία ένταξης στο ΕΣΠΑ του εξοπλισμού λειτουργίας
του Πολιτιστικού Πολύκεντρου.
Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας στη φλεγόμενη Βιάννο
Κοντά στους πληγέντες, από την πυρκα‑
γιά που απείλησε τα χωριά Κάτω Βιάννο,
Χόνδρο, Περβόλα, Καστρί, Βαχό και Κερα‑
τόκαμπο της Επαρχίας Βιάννου και κατέ‑
καυσε μελίσσια, αιγοπρόβατα, χιλιάδες
ελαιόδενδρα και εκατοντάδες στρέμματα
χορτολιβαδικής έκτασης, βρέθηκε ο Σεβα‑
σμιώτατος Ποιμενάρχης μας, από τις πρώ‑
τες πρωινές ώρες της Δευτέρας 30 Ιουλίου,
προκειμένου να συμπαρασταθεί στους εμ‑
περίστατους κατοίκους και να δώσει δύ‑
ναμη στους Πυροσβέστες και τα άλλα
κλιμάκια που αγωνίστηκαν για την κατά‑
σβεση της φοβερής πυρκαγιάς.
Ο Σεβασμιώτατος συναντήθηκε στον
τόπο της καταστροφής με τον Περιφερει‑
άρχη κ. Σταύρο Αρναουτάκη, τον Αντιπε‑
ριφερειάρχη κ. Ευριπίδη Κουκιαδάκη, το
Δήμαρχο Βιάννου κ. Παύλο Μπαριτάκη,
τους Πυροσβέστες, τους άνδρες της ΕΜΑΚ
και τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι
απεγνωσμένα προσπαθούσαν να προστα‑
τεύσουν τα σπίτια τους και τις περιουσίες
τους.
28
Κοντά στους δοκιμαζόμενους ανθρώ‑
πους βρέθηκαν και οι ιερείς των φλε γόμε‑
νων περιοχών, οι οποίοι κατέβαλαν κάθε
δυνατή προσπάθεια και συμμετείχαν
ενεργά στο υπεράνθρωπο εγχείρημα της
κατάσβεσης της φωτιάς, η οποία ευτυχώς
δεν συνεχίστηκε την επόμενη ημέρα κι
έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.
Την Πέμπτη 2 και την Κυριακή 5 Αυγού‑
στου ο Σεβασμιώτατος τέλεσε Αρχιερατική
Θεία Λειτουρ‑
γία στους Ιε‑
ρούς
Ναούς
Αγ. Παντελεή‑
μονα Κερατο‑
κάμπου και Αγ.
Γεωργίου Κα‑
στρί με τη συμ‑
μετοχή των ιε‑
ρέων της πε‑
ριοχής και των
πυρόπληκτων
κατοίκων.
ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΨΑΡΑΚΗ - ΤΗΛ. & ΦΑΞ 28910 24630