close

Enter

Log in using OpenID

1 Hrvatska komora arhitekata Program stalnog stručnog

embedDownload
Hrvatska komora arhitekata
Program stalnog stručnog usavršavanja
za razdoblje od 01. studenoga 2011. do 31. listopada 2012. godine
Prikaz planskih aktivnosti daje se prema organizacijskim kategorijama:
I. Stručna savjetovanja u organizaciji / suorganizaciji Hrvatske komore arhitekata (HKA)
I. a)
Stručna savjetovanja u organizaciji / suorganizaciji tijela HKA-a
I. b)
Stručna savjetovanja u organizaciji područnih odbora HKA-a
II. Stručna savjetovanja u organizaciji / suorganizaciji Udruženja hrvatskih arhitekata i regionalnih društva arhitekata
III. Stručna savjetovanja u vanjskoj organizaciji
TEMA
PREDAVAČI
DATUM
BOD
ukupno
(od toga
regul.)
I. Stručna savjetovanja u organizaciji / suorganizaciji Hrvatske komore arhitekata (HKA)
I. a) Stručna savjetovanja u organizaciji / suorganizaciji tijela HKA-a
1.
2.
Predavanje
HKA
Osnova stakleno aluminijskih ovješenih
panelnih fasada/ EN 13830
Predavanje
HKA
Nebojša Buljan, dipl.ing.građ.
2011./2012.
ZAGREB, SPLIT
OSIJEK, RIJEKA
5 (1)
Nebojša Buljan, dipl.ing.građ.
2011./2012.
ZAGREB, SPLIT
OSIJEK, RIJEKA
4 (1)
1
Napredne tehnologije u izradi stakleno
aluminijskih ovješenih panelnih fasada
3.
4.
5.
6.
7.
Predavanje
HKA
Inženjerski proračuni aluminijskih ovješenih
panelnih fasada
Nebojša Buljan, dipl.ing.građ.
Predavanje
HKA
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10);
novine u projektiranju zaštite od požara –
domaća i inozemna regulativa i praksa
Milan Carević, dipl. ing. arh., HUZP
Zoran Hulenić, MUP, Republički inspektorat, Uprava za
inspekcijske i upravne poslove i
drugi stručni domaći i strani predavači
studeni 2011.
ZAGREB I DALMACIJA
6 (6)
Predavanje
HKA
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) Podzakonski akti;
licenciranje projektanata i revidenata
projekata zaštite od požara
EU norme za materijale i konstrukcije
Milan Carević, dipl. ing. arh., HUZP
Zoran Hulenić, MUP, Republički inspektorat, Uprava za
inspekcijske i upravne poslove i
drugi stručni domaći i strani predavači
prof. dr. Dubravka Bjegović, dipl. ing. građ.
veljača 2012.
ZAGREB I DALMACIJA
6 (6)
Predavanje
HKA
Vrhunske arhitektonske realizacije i zaštita od
požara
Arena Zagreb
Spaladium arena
Arena Stožice SLO
BMW World Centar - München
Milan Carević, dipl. ing. arh.
dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj.
svibanj 2012.
ZAGREB
8 (6)
rujan 2012.
ZAGREB I DALMACIJA
6 (6)
Predavanje
HKA
Zaštita od požara - Mogućnosti korištenja
proračunskih metoda u arhitektonskom
projektiranju
prof. dr. Dubravka Bjegović, dipl. ing. građ.
prof. dr. Bernardin Peroš, dipl. ing. građ.
doc. dr. Ivica Boko, dipl.ing.građ.
Milan Carević, dipl. ing. arh.
dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj.
2011./2012.
ZAGREB, SPLIT
OSIJEK, RIJEKA
4 (2)
2
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Stručno predavanje
HKA
Aktualnosti građ.-teh. regulative
Stručno predavanje
HKA
Zvučna izolacija zgrada / Zaštita od buke /
Apsorpcija nepoželjnog zvuka
Savjetovanje
HKA
Arhitektonsko projektiranje osvjetljenosti
radnih mjesta
Stručno predavanje
HKA
Plan upravljanja zaštićenim područjima Drvena tradicijska kuća
Stručno savjetovanje
HKA I UPZ
Projektiranje i koordinacija u području
sigurnosti i zaštite zdravlja na gradilištu
Mr.sc. Zoran Veršić, ovl.arh.
Mateo Biluš, ovl.arh.
Dr.sc. Jasenka Bertol-Vrček, ovl.arh.
Željko Sušić, ovl.arh.
ZAGREB, RIJEKA, VARAŽDIN,
ZADAR
2011./2012.
10 (10)
dr.sc. Zoran Veršić, dipl.ing.arh.,
Darije Varžić, dipl.ing.stroj. i
mr.sc. Božidar Radanović, dipl.ing.el.
ZAGREB, SPLIT, OSIJEK,
RIJEKA,
DUBROVNIK
2011./2012.
6 (6)
mr. sc. sig. Zdravko Muratti, dipl.ing.stroj.
Lovro Vrus, dipl.ing. fizike
mr. sc. arh. Robert Vukic, ovl.arh.
Zrinko Šimunic, dipl.ing. el.
Morena Gavric, dr. med., spec. oftalmolog
Tvrtko Cavar, dipl. ing.
ZAGREB, SPLIT, OSIJEK,
RIJEKA
DUBROVNIK
2011./2012.
7 (2)
ZAGREB,
2012.
4
Ksenija Petrić, dipl.ing.arh.
Fran Marović, dipl.ing.kemije
Đuro Pap, dipl.ing.el.
Robert Vukić, dipl.ing.arh.
Željko Prister, dipl.ing.el.
Ivan Turčić, dipl.ing.građ.
Stručno predavanje
HKA i Drvni klaster
Drvena gradnja u RH
Stručni seminar
HKA
Novine u zakonskoj regulativi o prostornom
uređenju i gradnji
2012.
ZAGREB, SPLIT, OSIJEK,
RIJEKA, DUBROVNIK
2012.
ZAGREB
Nike Sudarević, mag.ing.agr.
Josip Bienenfeld, dipl.iur.
Josipa Blažević-Perušić, dipl.ing.arh.
03.11.2011. SPLIT
11.11.2011. RIJEKA
8 (8)
5 (3)
8 (8)
3
Tomislav Ćurković, dipl.ing.arh.
Rajka Bunjevac, dipl.ing.arh.
Tomislav Kukin, dipl.ing.arh.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Stručni seminar
HKA
Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada
2011./2012., DUBROVNIK,
ZAGREB, OSIJEK, RIJEKA,
SPLIT
10 (10)
Autori i/ili drugi stručni predavači
ZAGREB, OSIJEK, ZADAR,
SPLIT, RIJEKA, PULA,
DUBROVNIK, VARAŽDIN
2012.
2
Autori i/ili drugi stručni predavači
ZAGREB, OSIJEK, ZADAR,
SPLIT, RIJEKA, PULA
2012.
6 (2)
Tea Horvat, dipl.ing.arh.
Silvio Bašić, dipl.ing.arh.
Tomislav Ćurković, dipl.ing.arh.
Rajka Bunjevac, dipl.ing.arh.
Hrvoje Hrabak, dipl.ing.arh.
16.11.2011., Karlovac
2012.
ZAGREB, OSIJEK, RIJEKA,
SPLIT
4 (2)
Stručno predavanje
HKA
Voditelj projekta i upravljanje projektima
Stručni predavači
2012.
ZAGREB, OSIJEK, RIJEKA,
SPLIT, DUBROVNIK
6
Stručno predavanje
HKA
Pristupačnost za sve
Predavači MZOPUG i drugi stručni predavači
2012.
ZAGREB, OSIJEK, RIJEKA,
SPLIT, DUBROVNIK
4 (4)
Stručno predavanje
HKA
Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori
Stručni predavači
2012.
ZAGREB, OSIJEK, RIJEKA,
SPLIT, DUBROVNIK
6 (2)
Stručni obilazak
HKA
Relizacije
Stručno predavanje
HKA
Suvremena arhitektura- inženjerski pristup
Stručno predavanje
HKA
Arhitektonske politike Republike Hrvatske
I. b)
22.
Predavači MZOPUG i drugi stručni predavači
18.11.2011. OSIJEK
Stručna savjetovanja u organizaciji područnih odbora HKA-a
2012. ZAGREB, SPLIT
5 (5)
4
Stručni seminar
Područni odbor Zagreb
Drvene i čelične konstrukcije
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Dr.sc. Miljenko Haiman, dipl.ing.građ.
Dr.sc. Davor Skejić, dipl.ing. građ.
OSIJEK, RIJEKA,
DUBROVNIK, KARLOVAC
Stručni seminar
Područni odbor Zagreb
Betonske konstrukcije
Mr.sc. Mihaela Zamolo, dipl.ing.građ.
2012. ZAGREB, SPLIT
OSIJEK, RIJEKA,
DUBROVNIK
5 (5)
Stručni seminar
Područni odbor Dubrovnik
Ostvarenja Studio BIF
– pogled na projekt Vile Dubrovnik
Zoran Boševski, dipl.ing.arh.
Boris Fiolić, dipl.ing.arh.
10.11.2011., DUBROVNIK
prosinac 2011., ZAGREB
3
Stručni seminar
Područni odbor Dubrovnik
Od čega krenuti, interieur samostana
Male braće u Dubrovniku
prof.dr. Ivo Juras
12.12.2011., DUBROVNIK
3
15.01.2012., DUBROVNIK
4 (4)
Okrugli stol
Područni odbor Dubrovnik
Rasprava o primjeni regulative i
usuglašavanje stavova oko pristupa i
tumačenja iste u realizaciji projekata na
području Dubrovnika
Konzervatori arhitekti –
planeri arhitekti –
projektanti arhitekti
Stručni seminar
Područni odbor Dubrovnik
Suvremena arhitektura mediterana
prof. Leo Modrčin, dipl.ing.arh.
02.02.2012., DUBROVNIK
3
Stručni seminar
Područni odbor Dubrovnik
San ili java
Otto Barić, dipl.ing.arh.
10.03.2012., DUBROVNIK
2
Mladen Jošić, dipl.ing.arh.
15.04.2012., DUBROVNIK
2
Stručni seminar
5
Područni odbor Dubrovnik
Pogled na novu stambenu arhitekturu
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Stručni seminar
Područni odbor Dubrovnik
Rasvjeta u ulozi arhitekture
Kruno Dvorski, dipl.ing.arh.
20.05.2012., DUBROVNIK
2
Stručni seminar
Područni odbor Dubrovnik
Natječaj i realizacija; modifikacija i
utjecaji
Miroslav Geng, dipl.ing.arh.
15. 06.2012., DUBROVNIK
2
Stručni seminar
Područni odbor Dubrovnik
Nova sakralna arhitektura Istre
Eligio Legović, dipl.ing.arh.
20.09. 2012., DUBROVNIK
2
Stručni seminar
Područni odbor Dubrovnik
Modeli upravljanja imovinom u jedinicama
lokalne i područne samouprave, s osvrtom na
modele upravljanje kapitalnim projektima
lokalne samouprave
Hrvoje Bertović, d.i.a.
svibanj 2012., DUBROVNIK,
ZAGREB, OSIJEK, RIJEKA,
SPLIT
2
Stručni seminar
Područni odbor Dubrovnik
Privatno-javno ( uloga arhitekta u promicanju
i valorizaciji javnog interesa) – okrugli stol
PO Dubrovnik HKA, DAD, predstavnici gradske uprave
lipanj 2012., DUBROVNIK
6
Ciklus predavanja:
Područni odbor Karlovac i DAGGK
STANOGRADNJA – TEORIJA I PRAKSA
UVODNO PREDAVANJE
Prof. Mladen Jošić, dipl.ing.arh.
Bogdan Budimirov, dipl.ing.arh.
Stručno predavanje
Dejan Šomoši, dipl.ing.građ.
10.11.2011., Karlovac
studeni 2011., Karlovac
3 (1)
2
6
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Područni odbor Karlovac i DAGGK
MAPEI rješenja kod projektiranja
Fausto Ferlin, dipl.ing.građ.
Izložba i radionica sa djecom osnovnih škola
Područni odbor Karlovac i DAGGK
Tema: Propitivanje prostora grada
Stručni predavači
studeni 2011., Karlovac
Stručni vodič
studeni 2011., Karlovac
Stručno predavanje
Područni odbor Karlovac i DAGGK
Sika - prezentacija proizvoda
Stručni predavač
studeni 2011., Karlovac
Ciklus predavanja:
Područni odbor Karlovac i DAGGK
STANOGRADNJA – TEORIJA I PRAKSA
Tihomir Jukić, Martina Furdek-Hajdin (Grad Karlovac),
Ivana Ergić, Morana Vlahović
Stručno predavanje
Područni odbor Karlovac i DAGGK
Telektra d.o.o.
Rasvjeta škola i obrazovnih institucija i
Rasvjeta muzejskih i galerijskih prostora
Stručni predavač
Stručno putovanje
Područni odbor Karlovac i DAGGK
RAB
Stručni vodič
Ciklus predavanja:
Područni odbor Karlovac i DAGGK
STANOGRADNJA – TEORIJA I PRAKSA
ZAVRŠNO PREDAVANJE – OKRUGLI
Mladen Jošić, dipl.ing.arh.
Tihomir Jukić, dipl.ing.arh.
Martina Furdek-Hajdin, dipl.ing.arh.
Ivana Ergić, dipl.ing.arh.
Stručno putovanje
Područni odbor Karlovac i DAGGK
DUBROVNIK – povijesni Dubrovnik i posjet
vrhunskim hotelima
2
2
2
listopad 2011. – travanj 2012.,
Karlovac
2
prosinac 2011., Karlovac
2
ožujak 2012., Karlovac
2
2
Svibanj 2012., Karlovac
7
44.
45.
46.
47.
48.
49.
STOL
Morana Vlahović, dipl.ing.arh.
Stručno predavanje
Područni odbor Karlovac i DAGGK
ALUKÖNIGSTAHL
Zelena tehnologija za plavi planet
Ivan Miličić, dipl.ing.arh.
Izložba
Područni odbor Karlovac i DAGGK
Arhitektonska grafika
Stručni predavač
Stručni seminar
Područni odbor Rijeka
Arhitektura i poslovanje:
Ugovori - pravni aspekti
Stručni seminar
Područni odbor Rijeka, DAR i Project Support
d.o.o.
Arhitektura i poslovanje:
Praćenje projekta
Vođenje poslovanja projektantskog ureda
organizacijsko-financijski aspekti
Stručni seminar
Područni odbor Rijeka, Ytong porobeton
d.o.o.
Suvremeni sustavi građenja
Ytong Multipor termoizolacija - novo na
tržištu!
Stručni seminar
Područni odbor Rijeka,
Ytong porobeton d.o.o.
Suvremeni sustavi građenja
Katalog toplinskih mostova powered by Ytong
travanj 2012., Karlovac
2
svibanj 2012., Karlovac
2
Stručni predstavnik Hrvatske odvjetničke komore
2012., RIJEKA, DUBROVNIK,
ZAGREB, OSIJEK, SPLIT
6
Stručni predstavnik tvrtke Projekt Support d.o.o.
2012., Rijeka
2
Ranko Novak, dipl.ing.arh.
2012., Rijeka
Ranko Novak, dipl.ing.arh.,
2012., Rijeka
2
2
8
50.
51.
52.
53.
54.
Stručni seminar
Područni odbor Rijeka – H.K.A.
Ytong porobeton d.o.o
Suvremeni sustavi građenja
Konstruktivni detalji - Ytong i Ytong Multipor
voditelj projekata
Stručni seminar
Područni odbor Rijeka
ALUK TIM d.o.o.
Suvremeni sustavi građenja
Primjena aluminijskih fasada na AB
konstrukcijama velikih raspona
Stručni seminar
Područni odbor Rijeka – H.K.A.
ALUK TIM d.o.o.
Konstruiranje aluminijskih sustava sukladno
termičkim zahtjevima u građevinarstvu
Stručni seminar
Područni odbor Rijeka
Mapei Croatia d.o.o.
Suvremeni sustavi građenja
Sanacija zidanih i kulturno-povijesnih
objekata
Industrijski podovi – sustavi i rješenja prema
namjenama
Stručni seminar
Područni odbor Rijeka
Mapei Croatia d.o.o.
Suvremeni sustavi građenja
PVC, TPO, bentonitne i polimer-cementne
hidroizolacije podzemnih dijelova konstrukcija
Ranko Novak, dipl.ing.arh.
2012., Rijeka
Stručni predstavnici i suradnici tvrtke
2012., Rijeka
Stručni predstavnici i suradnici tvrtke
2012., Rijeka
Stručni predstavnici i suradnici tvrtke
2012., Rijeka
Stručni predstavnici i suradnici tvrtke
2012., Rijeka
2
2
2
2
2
9
i ravnih krovova
55.
56.
57.
58.
Stručni seminar
Područni odbor Rijeka
Mapei Croatia d.o.o.
Suvremeni sustavi građenja
Industrijski podovi – sustavi i rješenja prema
namjenama
Stručni seminar
Područni odbor Rijeka
Zumtobel Lichtd.o.o.
Suvremeni sustavi građenja
Svjetlosna rješenja u aplikaciji: industrija,
zdravlje i njega, sport i odmor,
tranzitna područja, umjetnost i
kultura, uredi, edukacija i znanost,
hoteli i wellness
Stručni seminar
Područni odbor Rijeka
Zumtobel Lichtd.o.o.
Suvremeni sustavi građenja
Rasvjeta pročelja,
Svjetlosna rješenja u aplikaciji:
ORIJENTACIJA I SIGURNOST
LED rasvjeta – Osvrt na prošlost i budućnost
Stručni seminar
Područni odbor Rijeka – H.K.A.
Zumtobel Licht d.o.o.
Suvremeni sustavi građenja
Zakonske norme i regulativa za protupaničnu
i sigurnosnu rasvjetu
Upravljanje rasvjetom – Energetska
učinkovitost
Software za izračun povratne investicije u
svjetlosnim rješenjima
Stručni predstavnici i suradnici tvrtke
2012., Rijeka
Stručni predstavnici i suradnici tvrtke
2012., Rijeka
2
2
Stručni predstavnici i suradnici tvrtke
2012., Rijeka
Stručni predstavnici i suradnici tvrtke
2012., Rijeka
2
4 (2)
10
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
Stručno predavanje
Područni odbor Rijeka
Druga generacija prostornih planova
Novi PROSTORNI PLAN PRIMORSKOGORANSKE ŽUPANIJE
Miroslav Štimac, dipl.ing.arh Načelnik Službe za
prostorno uređenje
Javna ustanova Zavoda za prostorno uređenje
Primorsko-goranske Županije
Stručno predavanje
Područni odbor Rijeka
Predavanja iz stručne regulative
Odlagališta građevinskog otpada Problematika, principi planiranja i realizacije
Tamara Morić, dipl.ing.arh.
Samostalni planer odsjeka za prostorno uređenje
Javna ustanova Zavoda za prostorno uređenje
Primorsko-goranske Županije
Stručno predavanje
Područni odbor Rijeka
Odlagališta komunalnog otpada Problematika, principi planiranja i realizacije
Stručni predstavnici i suradnici Eko Plus Rijeka
Javne ustanova Primorsko-goranske županije
Stručno predavanje
Područni odbor Rijeka
Alternativni izvori energije - Sunce - Vjetar
Zoran Skalar, dipl.ing.stroj.
Samostalni planer odsjeka za prostorno uređenje
Javna ustanova Zavoda za prostorno uređenje
Primorsko-goranske županije
Stručno predavanje
Područni odbor Rijeka
Rekonstrukcija obalnih zona - Nasipavanje
mora
Planersko-ekološki aspekti
Duško Dobrila, dipl.ing.arh., Ljudevit Krpan,
dipl.ing.građ.
Samostalni planeri odsjeka za prostorno
uređenje Javna ustanova Zavoda za prostorno uređenje
Primorsko-goranske Županije
Stručno predavanje
Područni odbor Rijeka
Prostorni plan uređenja grada Bakra
Stručni izrađivač prostornog plana i stručni suradnici
gradske uprave
Stručno predavanje
2012., Rijeka
2012., Rijeka
2012., Rijeka
2012., Rijeka
2 (2)
2 (2)
2 (2)
2 (2)
2012., Rijeka
2 (2)
2012., Rijeka
2 (2)
2 (2)
11
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
Područni odbor Rijeka
Prostorni plan uređenja grada Crikvenice
Prostorni plan uređenja grada Novog
Vinodolskog
stručni izrađivač prostornog plana i stručni suradnici
gradske uprave.
2012., Rijeka
Stručno predavanje
Područni odbor Rijeka
Prostorni plan uređenja grada Malog Lošinja
Stručni izrađivač prostornog plana i stručni suradnici
gradske uprave
2012., Rijeka
2 (2)
2012., Rijeka
2 (2)
Stručni izrađivač prostornog plana i stručni suradnici
gradske uprave
2012., Rijeka
2 (2)
Stručni izrađivač prostornog plana i stručni suradnici
gradske uprave
2012., Rijeka
Stručno predavanje
Područni odbor Rijeka
Prostorni plan uređenja grada Cresa
Stručno predavanje
Područni odbor Rijeka
Prostorni plan uređenja grada Krka
Stručno predavanje
Područni odbor Rijeka
Prostorni plan uređenja grada Delnica
Prostorni plan uređenja grada Čabra
Prostorni plan uređenja ppćine Mrkopalj
Prostorni plan uređenja općine Fužine
Stručno predavanje
Područni odbor Rijeka
Prostorni plan uređenja općine Čavle
Prostorni plan uređenja općine Jelenje
Stručni izrađivač prostornog plana i stručni suradnici
gradske uprave
Stručni izrađivač prostornog plana i stručni suradnici
gradske uprave
Stručno predavanje
Područni odbor Rijeka
Prostorni plan uređenja grada Kastva
Stručni izrađivač prostornog plana i stručni suradnici
gradske uprave
Stručno predavanje
Stručni izrađivač prostornog plana i stručni suradnici
2012., Rijeka
2012., Rijeka
2 (2)
2 (2)
2 (2)
2 (2)
12
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
Područni odbor Rijeka
Prostorni plan uređenja općine MalinskaDubašnica
gradske uprave
2012., Rijeka
Stručno predavanje
Područni odbor Rijeka
Prostorni plan uređenja općine Omišalj
Stručni izrađivač prostornog plana i stručni suradnici
gradske uprave
2012., Rijeka
2 (2)
2012., Rijeka
2 (2)
2012., Rijeka
2 (2)
Stručno predavanje
Područni odbor Rijeka
Prostorni plan uređenja općine Dobrinj
Prostorni plan uređenja općine Vrbnik
Prostorni plan uređenja općine Punat
Stručno predavanje
Područni odbor Rijeka
Prostorni plan uređenja općine Vrbnik
Stručno predavanje
Područni odbori HKA
Prostorni planovi uređenja općina
Stručno predavanje
Odbor za krajobraznu arhitekturu (OKA)
Implementacija Konvencije o europskim
krajobrazima – stanje i mogućnosti
Stručno predavanje
Odbor za krajobraznu arhitekturu (OKA)
Planiranje golf igrališta u savezu s okolišem i
društvenom sredinom
Kriteriji i smjernice za planiranje golf igrališta
Stručno predavanje
Stručni izrađivač prostornog plana i stručni suradnici
gradske uprave
Stručni izrađivač prostornog plana i stručni suradnici
gradske uprave
Stručni izrađivač prostornog plana i stručni suradnici
gradske uprave
Povjerenstvo za implementaciju KEK – više predavača
2011./2012.,
ZAGREB, SPLIT
OSIJEK, RIJEKA,
DUBROVNIK
2 (2)
prosinac 2011.
OSIJEK, RIJEKA, ZAGREB
4
dr.sc. Lido Sošić, dipl.ing.pejz.arh.
ovlašteni krajobrazni arhitekt
ožujak 2012. ZAGREB
4
Prosinac 2011.
ZAGREB
4
13
Odbor za krajobraznu arhitekturu (OKA)
Krajobrazna arhitektura i zakonska regulativa
- problemi
80.
81.
Stručno predavanje
Odbor za krajobraznu arhitekturu (OKA
Etalonski projekt za objekte krajobrazne
arhitekture
ovlašteni krajobrazni arhitekt
prosinac 2011., ZAGREB
4
Stručno predavanje
Odbor za krajobraznu arhitekturu (OKA)
Gradski drvoredi i rekonstrukcija gradskih
prometnica
Miljenko Bokan, dipl.ing.agr.
svibanj 2011.
ZAGREB
2
II. Stručna savjetovanja u organizaciji / suorganizaciji Udruženja hrvatskih arhitekata i regionalnih društva arhitekata
82.
Stručno predavanje
UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA
ARHITEKTONSKI FAKULTET U ZAGREBU
HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR
DRUŠTVO GRAĐEVNIH INŽENJERA
ZAGREB
Geraint John, prof., Dipl.Arch.
02.11.2011., Zagreb
2
Održivost kao nasljeđe, Olimpijske igre
London 2012.
83.
84.
Izložba
UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA
Izložba godišnjih realizacija 2011.
Izložba
UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA
Prostori nedovršenih modernizacija koja je
završna izložba dvogodišnjeg međunarodnog
projekta Nedovršene modernizacije: Između
Izlagači
izlagači
16. prosinca 2011.
VUKOVAR
veljača 2012.
Maribor
Izlagač 5
Polaznik 2
Izlagač 5
Polaznik 2
14
utopije i pragmatizma (2010.-2012.),
85.
86.
87.
88.
Konferencija
UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA
Dani urbanizma
stručni predavači
47. ZAGREBAČKI SALON ARHITEKTURE
izlagači
Stručno predavanje
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA
Nekonferencija „Izvan granica“
Eva Franch i Gilabert
Shohei Shigematsu
Teddy Cruz
François Roche
Hrvoje Njirić
30.11.2011.travanj 2012., Zagreb
rujan 2012., Zagreb
18.- 20.11. 2011.
Zagreb
18
Izlagač 5
Polaznik 2
16
Stručno predavanje
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
SEKCIJA ARHITEKTONSKO NASLIJEĐE
3.CIKLUS PREDAVANJA POSVEĆEN
OBNOVI ARHITEKTONSKOG NASLIJEĐA
U ZAGREBU
Boris Mašić, dipl.arheolog.
10.11.2011., ZAGREB
2
Blanda Matica, dipl.ing.arh.
01.12.2011., ZAGREB
2
Novija arheološka istraživanja u Zagrebu –
zaštita / valorizacija / prezentacija
89.
Stručno predavanje
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
SEKCIJA ARHITEKTONSKO NASLIJEĐE
3.CIKLUS PREDAVANJA POSVEĆEN
OBNOVI ARHITEKTONSKOG NASLIJEĐA
U ZAGREBU
Strategija obnove i zaštite kulturne baštine u
RH
III. Stručna savjetovanja u vanjskoj organizaciji
15
90.
Stručno predavanje
KNAUF d.o.o.
Projektiranje suhomontažnih sustava za
sigurnost u zgradarstvu
91.
92.
93.
94.
95.
Mr.sc. Stipica Baljkas, dipl.ing.el.
Mr.sc. Mladen Novaković, dipl.ing.fiz.
Boris Simonić, dipl.ing.stroj.
Stručno predavanje
URSA
URSA akustika
URSA građevinska fizika
Mateo Biluš, ovl.arh.
Željko Sušić, ovl.arh.
Stručno predavanje
KERATEK d.o.o.
Vjetrene fasade za pasivne kuće
Iskustva sa vjetrenim keramičkim fasadama u
Europi
Vjetrene fasade kamenim oblogama
Stručni predavači
Stručni simpozij
Hrvatska glazbena mladež
Penezić i Rogina arhitekti
Nineth International Symposium for Theory
and Design in the Digital Age
Stručno predavanje
GEBERIT
Suvremene tehnologije u sanitarnim
instalacijama
Stručno predavanje
Holcim Hrvatska d.o.o.
Vinko Penezić, dipl.ing.arh.
Krešimir Rogina, dipl.ing.arh.
Domaći i strani stručni predavači
Vladimir Kukina, dipl.ing.građ.
Zoran Veršić, ovl.arh.
Nenad Momčilović, dipl.ing.građ
Sabina Majdandžić, dipl.ing.arh.
Toni Borković, mag.ing.arh.
Alan leo Pleština, dipl.ing.arh.
22.11.2011.
ZAGREB,
2012.
SPLIT
OSIJEK, RIJEKA
PULA, DUBROVNIK
VARAŽDIN, ZADAR
KARLOVAC
4 (1)
6. 12. 2011.
ZAGREB
5 (3)
prosinac 2011.
ZAGREB
3
Kolovoz 2012., GROŽNJAN
20
2011./2012.
ZAGREB, SPLIT
OSIJEK, RIJEKA
12. studeni 2011.,
ZAGREB
4 (1)
7
16
Peti hrvatski forum o održivoj gradnji
96.
97.
98.
2011./2012.
ZAGREB, SPLIT
OSIJEK, RIJEKA
PULA, DUBROVNIK
VARAŽDIN, ZADAR
KARLOVAC
Stručno INHOUSE predavanje
VELUX Hrvatska d.o.o.
MOGUĆNOSTI UPOTREBE VELUX
PROIZVODA - praktičan pristup -kroz VELUX
ModelHome 2020
Jan Mihelčić, dipl.ing.arh.
Stručno predavanje
FOM d.o.o.
Sustavi fiksnih i kliznih staklenih stijena
Marko Bošnjak, dipl.ing.prom.
Stručno predavanje
MAPEI CROATIA d.o.o.
Mapei rješenja kod projektiranja:
Hidroizolacija nadzemnih i podzemnih
dijelova objekata industrijskih podova
Dejan Šomoši, dipl.ing.građ.
Ljiljana Manasteriotti, ovl.arh.
Ante Katić, dipl.ing.građ.
ZAGREB, RIJEKA, VARAŽDIN,
ZADAR
2012.
Stručno INHOUSE predavanje
MAPEI CROATIA d.o.o.
Mapei rješenja kod projektiranja
Dejan Šomoši, dipl.ing.građ.
Ante Katić, dipl.ing.građ.
Fausto Ferlin, dipl.ing.građ.
ZAGREB, SPLIT
OSIJEK, RIJEKA
PULA, DUBROVNIK
VARAŽDIN, ZADAR
KARLOVAC
2011./2012.
Predavanje
Arhitektonski fakultet i
Austrijski ured za vanjsku trgovinu
4. dani pasivne kuće u Hrvatskoj
Energetski učinkovita gradnja:
niskoenergetske i pasivne kuće
Prof. Ljubomir Miščević, dipl.ing.arh.
Prof.dr.sc. Lenko Pleština, dipl.ing.arh.
Inozemni i domaći strani predavači
veljača, ožujak, travanj, svibanj
2012.
ZAGREB
2
2
2
99.
100.
101.
Stručno predavanje
KINGSPAN d.o.o.
Visokoizolirajući krovni i fasadni sustavi
Nenad Sužnjević, ovl.arh.
Milan Carević, dipl.ing.arh.
Rajko Bijelić, dipl.ing.kem.teh.
Slobodan Kocijan, dipl.ing.kem.teh.
2
04. – 06.11.2011.
ZAGREB
12 (6)
ZAGREB
2012.
5 (3)
17
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
Stručno predavanje
Xella porobeton HR d.o.o.
Energetska efikasnost, protupotresnost,
protupožarnost
Stručno IN HOUSE predavanje
Xella porobeton HR d.o.o.
YTONG – energetska efikasnost,
protupotresnost, protupožarnost
Ranko Novak, ovl.arh.
ZAGREB, OSIJEK, ZADAR,
SPLIT, RIJEKA, PULA
2012.
2
Ranko Novak, ovl.arh.
2011./2012.
Stručno predavanje
CEMEX HRVATSKA
Evolving Towards Integral Construction
Solutions
Developments in Concrete Technology
Davide Zampini, Ph.D. of Civil Engineering
17. 11.2011.
ZAGREB
2
Stručni seminar
WIENERBERGER HRVATSKA
Zidane konstrukcije
Dr.sc.Boris Trogrlić, dipl.ing.građ.
Alexander Lehmnden, dipl.ing.
Tomislav Franko, ing.građ.
2012. ZAGREB, SPLIT
OSIJEK, RIJEKA,
DUBROVNIK
5 (3)
Stručno predavanje
HUNTER&DOUGLAS CROATIA
Salko Kapetanović(Msc)
Wouter Beck (MSc)
2012.
SPLIT
4 (1)
Stručno IN HOUSE predavanje
Zumtobel licht d.o.o.
SVJETLOSNA RJEŠENJA
Vlatka Đurić, dipl.ing.el.
2012.
2
Stručno predavanje
GEZE d.o.o.
PROTEKTA d.o.o.
INSPEKTING d.o.o.
Sigurnost osoba u objektima javne namjene
Milan Carević dipl.ing.arh.
Domagoj Bubalo dipl. ing. stroj.
Hrvoje Jurković dipl. ing.
03.11.2011., KARLOVAC
2
4 (3)
18
109.
Valerie J. Carter, qualified chartered Town Planner and a
Međunarodni znanstveno-stručni skup
Hrvatska sekcija ECOVAST-a
(European Council for the Village and Small
Towns – Europsko vijeće za sela i male
gradove) udruga građana
Prijatelji baštine – Amici Hereditatis
Modeli upravljanja procesima obnove i
razvoja povijesnih gradova
Primjer Ivanić-Grada: mogućnosti
revitalizacije i obnove
starog Ivanića
UKUPNO PREDVIĐENO TEMA
UKUPNO PREDVIĐENO BODOVA
Fellow of the Royal Geographical Society
Dr.sc. GERAN-MARKO, prof.
Sara Uršić
Dr.sc. ANKA MIŠETIĆ, sociologinja
Dr.sc. Tatjana Gredičak, dipl.oecc.
Tihana Stepinac Fabijanić, prof.
Vesna Rebernak, univ. dipl. ing. arh.
Dr.sc. Irena Dokić, dipl.oecc.
SILVA KALČIĆ, prof. pov.umj.
Dražana Krezić, dipl. ing. arh.
Mr.sc. Biserka Dumbović Bilušić, dipl.ing.arh.
Mr. sc. Sanja Buble Buble, dipl. ing. arh.
Tito Kosty, dipl.ing.arh.
AZRA SULJIĆ, dipl. inž. arh.
Marija Premužić, dipl.ing.arh.
Danijela Malić Mikić, dipl.ing.arh.
Sanja Šaban, dipl. ing. arh.
Miroslav Lazić, dipl.ing.arh.
Dr.sc. Ratko Vučetić
Dr.sc. Dunja Šarić, prof.
11. studenoga 2011.
IVANIĆ-GRAD
9
Jelena Kljaić Šebrek, dipl.
Maja Bilušić, mag. ing. arh. i urb.
Mr. sc. Elena Rudan
Silvana Peršić, dipl. oec.
Peter Fister, doctor of architectural sciences
Mr.sc. Zofia Mavar
Dr. sc. Damir Demonja
Lidija Mišćin, dipl. oec.
Ivana Posavec Krivec, mag. povijesti i mag. edukacije
geografije
Dr. sc. Marija Geiger Zeman, prof.
Dr. sc. Zdenko Zeman, prof.
ALEKSANDAR LUKIĆ, prof.
Dr. sc. Damir Krajnik, dipl.ing.arh.
Dr.sc. LEA PETROVIĆ KRAJNIK, dipl.ing.arh.
Vida Pust Škrgulja, prof.
109
428 (159)
19
U Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata za razdoblje 2011. – 2012. godine kao individualno stručno usavršavanje vrednovat će se i:
Nagrade:
međunarodne nagrade,
nagrade gradova i regija,
Vladimir Nazor (godišnja nagrada Ministarstva kulture),
Velika nagrada Salona,
Nagrade Salona,
Nagrade Udruženja hrvatskih arhitekata i regionalnih društava arhitekata,
druge gradske i regionalne nagrade,
prve 3 nagrade na žiriranoj izložbi,
prve 3 nagrade i otkupi na natječaju.
Ostalo:
javni rad (rad u stručnim povjerenstvima ministarstava, tehničkim odborima HZN-a, tijelima Hrvatske komore arhitekata,
UHA-e, gradskih i regionalnih društava arhitekata, ocjenjivačkim sudovima, uredništvima, međunarodnim stručnim tijelima),
publicistički rad,
stručne recenzije,
sudjelovanje na međunarodnim skupovima i izložbama,
sudjelovanje na natječajima i izložbama,
viši stručni i/ili znanstveni stupanj, jednokratno,
doktorat, jednokratno,
aktivan rad u povjerenstvima Ministarstva vezanim za regulativu, po povjerenstvu jednokratno,
aktivan rad u Tehničkom odboru HZN, po tehničkom odboru, jednokratno,
sudjelovanje u radu međunarodnih tijela vezanih za tehničko zakonodavstvo iz područja graditeljstva, po tijelu, jednokratno,
prihvaćen patent,
javno predavanje.
________________________________
U Zagrebu, 31. listopada 2011. godine
Tomislav Ćurković, ovl.arh.,
predsjednik Hrvatske komore arhitekata
20
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
144 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content