close

Enter

Log in using OpenID

1 Hrvatska komora arhitekata Program stalnog stručnog

embedDownload
Hrvatska komora arhitekata
Program stalnog stručnog usavršavanja
za razdoblje od 01. studenoga 2012. do 31. listopada 2013. godine
Prikaz planskih aktivnosti daje se prema organizacijskim kategorijama:
I. Stručna savjetovanja u organizaciji / suorganizaciji Hrvatske komore arhitekata (HKA)
I. a)
Stručna savjetovanja u organizaciji / suorganizaciji tijela HKA-a
I. b)
Stručna savjetovanja u organizaciji područnih odbora HKA-a
II. Stručna savjetovanja u organizaciji / suorganizaciji Udruženja hrvatskih arhitekata i regionalnih društva arhitekata
III. Stručna savjetovanja u vanjskoj organizaciji
PREDAVAČI
TEMA
DATUM I MJESTO
BOD
ukupno
(od toga
regul.)
I. Stručna savjetovanja u organizaciji / suorganizaciji Hrvatske komore arhitekata (HKA)
I. a)
Stručna savjetovanja u organizaciji / suorganizaciji tijela HKA-a
1.
2.
Stručno predavanje
HKA
Suvremena arhitektura - inženjerski pristup
Gradnja u opeci
Stručno predavanje
HKA
Suvremena arhitektura - inženjerski pristup
Stručni predavači
veljača 2013.,
ZAGREB
Stručni predavači
travanj 2013.,
ZAGREB
4
4
1
Betonske obloge
3.
4.
5.
Stručno predavanje
HKA
Suvremena arhitektura - inženjerski pristup
Stručno predavanje
HKA
Suvremena arhitektura - inženjerski pristup
Predavanje
HKA
Zaštita od požara
- zakonska regulativa
- proračunske metode
- opći principi projektiranja
- izborni moduli – projektiranje:
- poslovnih zgrada, trgovačkih
objekata, bolnica, stambenih
građevina, industrijskih objekata
Stručni predavači
lipanj 2013.,
ZAGREB
4
Stručni predavači
listopad 2013.,
ZAGREB
4
ožujak 2013.,
ZAGREB I DALMACIJA
6 (2)
Milan Carević, dipl. ing. arh., HUZP
Uprava za inspekcijske i upravne poslove i
drugi stručni domaći i strani predavači
6.
Predavanje
HKA
Vrhunske arhitektonske realizacije i zaštita od
požara
Arena Zagreb
Spaladium arena
Arena Stožice SLO
BMW World Centar - München
Milan Carević, dipl. ing. arh.
dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj.
7.
Stručno predavanje
HKA
Aktualnosti građ.-teh. regulative
8.
Stručno predavanje
HKA
Zvučna izolacija zgrada / Zaštita od buke /
Apsorpcija nepoželjnog zvuka/
Arhitektonsko projektiranje osvjetljenosti
radnih mjesta
Stručni predavači
dr.sc. Zoran Veršić, dipl.ing.arh.,
Darije Varžić, dipl.ing.stroj.
mr.sc. Božidar Radanović, dipl.ing.el.
mr. sc. sig. Zdravko Muratti, dipl.ing.stroj.
Lovro Vrus, dipl.ing. fizike
mr. sc. arh. Robert Vukic, ovl.arh.
Zrinko Šimunic, dipl.ing. el.
svibanj 2013.,
ZAGREB
2012./2013.,
ZAGREB, RIJEKA, VARAŽDIN,
ZADAR
2012./2013.,
ZAGREB, SPLIT, OSIJEK,
RIJEKA,
DUBROVNIK
8 (2)
8 (8)
8 (8)
2
Morena Gavric, dr. med., spec. oftalmolog
Tvrtko Cavar, dipl. ing.
9.
Stručno predavanje
HKA
Plan upravljanja zaštićenim područjima Drvena tradicijska kuća
Ksenija Petrić, dipl.ing.arh.
2013.,
ZAGREB
4
10.
Stručno savjetovanje
HKA I UPZ
Projektiranje i koordinacija u području
sigurnosti i zaštite zdravlja na gradilištu
Fran Marović, dipl.ing.kemije
Đuro Pap, dipl.ing.el.
Robert Vukić, dipl.ing.arh.
Željko Prister, dipl.ing.el.
Ivan Turčić, dipl.ing.građ.
2013.
ZAGREB, SPLIT, OSIJEK,
RIJEKA, DUBROVNIK
8 (8)
11.
12.
Stručno predavanje
HKA i Drvni klaster
Drvena gradnja u RH
Stručni predavači
2013.
ZAGREB
5 (3)
Stručni seminar
HKA
Novine u zakonskoj regulativi o prostornom
uređenju i gradnji
Stručni predavači
2013.
ZAGREB
8 (8)
13.
Stručni seminar
HKA
Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada
Predavači MPUG i drugi stručni predavači
14.
Stručni obilazak
HKA
Relizacije
15.
Stručno predavanje
HKA
Arhitektonske politike Republike Hrvatske
Autori i/ili drugi stručni predavači
Silvio Bašić, dipl.ing.arh.
Tomislav Ćurković, dipl.ing.arh.
Rajka Bunjevac, dipl.ing.arh.
16.
Stručno predavanje
HKA
Stručni predavači
2012./2013.,
DUBROVNIK, ZAGREB,
OSIJEK, RIJEKA, SPLIT
2013.
ZAGREB, OSIJEK, ZADAR,
SPLIT, RIJEKA, PULA,
DUBROVNIK, VARAŽDIN
6 (6)
2
2013.
ZAGREB, OSIJEK, RIJEKA,
SPLIT, ZADAR, DUBROVNIK
4 (2)
2013.
ZAGREB, OSIJEK, RIJEKA,
SPLIT, DUBROVNIK
6
3
Voditelj projekta i upravljanje projektima
17.
Stručno predavanje
HKA
Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori
I. b)
18.
19.
20.
21.
22.
23.
2013.
ZAGREB, OSIJEK, RIJEKA,
SPLIT, DUBROVNIK, ZADAR
6 (2)
MRRFEU i DUNEA
Samostalna služba za informativno-obrazovne aktivnosti
studeni, 2012.
DUBROVNIK
4 (4)
Blanda Matica, dipl.ing.arh.
studeni, 2012.
DUBROVNIK
2
dr.sc. Igor Fisković
prosinac, 2012.
DUBROVNIK
2
dr.sc. Andrej Uchytil
siječanj, 2013.
DUBROVNIK
2
dr.sc. Sonja Jurković
siječanj, 2013.
DUBROVNIK
2
dr.sc. Ivanka Jemo, dipl.ing.arh.
veljača 2013.
DUBROVNIK,
2
Stručni predavači
Stručna savjetovanja u organizaciji područnih odbora HKA-a
Radionica
HKA
Područni odbor Dubrovnik
U SUSRET EU FONDOVIMA (radionica)
Stručno predavanje
HKA
Područni odbor Dubrovnik
Osvrt na Strategiju očuvanja, zaštite i
održivog gospodarskog korištenja kulturne
baštine Republike Hrvatske za razdoblje od
2011.–2015
Stručno predavanje
HKA
Područni odbor Dubrovnik
Plan upravljanja zaštićenom svjetskom
baštinom – Dubrovnik, prijedlozi za uvrštenje
na listu svjetske baštine Korčula i Ston
Stručno predavanje
HKA
Područni odbor Dubrovnik
Dubrovačke pouke arhitekta Nevena Šegvića
i Leksikon arhitekata Atlasa hrvatske
arhitekture XX. stoljeća - područje DNŽ
Stručno predavanje
HKA
Područni odbor Dubrovnik
Slika grada (Dubrovnik)
Stručno predavanje
HKA
Područni odbor Dubrovnik
Važnost veličine i oblika parcele u
4
24.
25.
26.
27.
28.
29.
oblikovanju urbane matrice grada Dubrovnika
Stručno predavanje
HKA
Područni odbor Dubrovnik
Dubrovnik, iskustva u obnovi kulturno
povijesne cjeline
Stručno predavanje
HKA
Područni odbor Dubrovnik
Kreativno korištenje potencijala malih
gradova;
Krajolik kao kulturno naslijeđe - Metode
prepoznavanja, vrjednovanja i zaštite
kulturnih krajolika Hrvatske;
Modeli upravljanja procesima obnove i
razvoja povijesnih gradova
Stručno predavanje
HKA
Područni odbor Dubrovnik
Planiranje golf igrališta u savezu s okolišem i
društvenom sredinom - Kriteriji i smjernice za
planiranje golf igrališta
Stručno predavanje
HKA
Područni odbor Dubrovnik
Starogradsko polje na otoku Hvaru prostorno-planerski, gospodarski i krajobrazni
utjecaji grčke limitacije Hore Pharosa nakon
antike do 21. stoljeća – paralela sa Stonskim
poljem
Stručno predavanje
HKA
Područni odbor Dubrovnik
Urbanizirani pejzaž Dubrovnika - totalni
prostor Grada (neke poruke graditeljskog
nasljedja)
Stručno predavanje
HKA
Područni odbor Dubrovnik
Ljetnikovci u Rijeci Dubrovačkoj aktualni
trenutak
dr.sc. Ivanka Jemo, dipl.ing.arh.
veljača 2013.
DUBROVNIK
2
Dr.sc. Biserka Dumbović-Bilušić - ECOVAST
veljača 2013.
DUBROVNIK
3
dr.sc. Lido Sošić, dipl.ing.pejz.arh
veljača 2013.
DUBROVNIK
2
dr.sc. Miće Gamulin, dipl.ing.arh.
ožujak 2013.
DUBROVNIK
2
Ivana Tutek, dipl.ing.arh.
ožujak 2013.
DUBROVNIK
2
Prof. Nada Grujić
ožujak 2013.
DUBROVNIK
2
5
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Stručno predavanje
HKA
Područni odbor Dubrovnik
Ruralna naselja Dubrovačkog primorja –
urbanističko planiranje i razaranje matrice
ruralnih cjelina
Stručno predavanje
HKA
Područni odbor Dubrovnik
Rekonstrukcija obalnih zona – Primjer
Dubrovnika/Gruža, Orebića – Konzervatorsko
– planersko - ekološki aspekti
Stručno predavanje
HKA
Područni odbor Dubrovnik
Dragodid – Gradimo u kamenu – direktna
akcija u obnovi baštine
Stručno predavanje
HKA
Područni odbor Dubrovnik
Krš bez granica
Stručno predavanje
HKA
Područni odbor Dubrovnik
Gornji horizonti
Stručno predavanje
HKA
Područni odbor Dubrovnik
Županijska razvojna strategija – što je to
Stručno predavanje
HKA
Područni odbor Dubrovnik
Eneregetska učinkovitost (edukativna
radionica)
Stručno predavanje
HKA
Područni odbor Dubrovnik
Obnovljivi izvori energije na podučju DNŽ
Stručno predavanje
HKA
Područni odbor Dubrovnik
Nedjeljka Bobanović, dipl.ing.arh.
prof.dr.sc. Oleg Grgurević,
Zehra Laznibat, dipl. ing arh.
Filip Šrajer, dipl.ing.arh.
travanj 2013.
DUBROVNIK
2
travanj 2013.
DUBROVNIK
2
siječanj 2013.
DUBROVNIK
2
dr.sc. Ivo Lučić
prosinac 2012.
DUBROVNIK
Zdravko Brajković, dipl. inž. geol.
siječanj 2013.
DUBROVNIK
2
Mario Polič IMO
studeni 2012.
DUBROVNIK
2 (2)
Irena Dubravec, dipl.ing.stroj., Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost
travanj 2013.
DUBROVNIK
2 (2)
Stručni predavač tvrtke
OIKON d.o.o.
svibanj 2013.
DUBROVNIK
2
mr.sc. Martina Baučić, dipl.ing.geod.
veljača 2013.
DUBROVNIK
2
2
6
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Geografski informacijski sustavi u službi
prostornog planiranja
Stručno putovanje
HKA
Područni odbor Dubrovnik
Slučaj Skopje
Stručno putovanje
HKA
Područni odbor Dubrovnik
Iskustva Budve
Stručno predavanje
HKA
Područni odbor Dubrovnik
Informacije o fondovima EU i radionica o
pisanju projektnog prijedloga
Stručno savjetovanje
HKA
Područni odbor Dubrovnik
Poboljšanje kvalitete života u zaštićenoj
gradskoj jezgri Dubrovnika - obnova
cjelokupne infrastrukture u gradu – vodovod,
odvodnja, oborinske vode, električni vodovi,
telekomunikacije, antene, klimatizeri
Stručno predavanje
HKA
Područni odbor Dubrovnik
Hrvatska biskupska konferencija u Zagrebu –
dobitnik godišnje nagrade Ministarstva
kulture Vladimir Nazor
Stručno predavanje
HKA
Područni odbor Dubrovnik
Spomenici u gradu
Stručno predavanje
HKA
Područni odbor Dubrovnik
Natječaj i realizacija – modifikacije i utjecaji
Stručno predavanje
HKA
Područni odbor Dubrovnik
Naša arhitektonska zbilja – s osvrtom na
svibanj 2013.
DUBROVNIK
2
travanj ili svibanj 2013.
DUBROVNIK
2
prosinac, 2012.
DUBROVNIK
2 (2)
Zavisno od raspisa natječaja
(2013.)
DUBROVNIK
2 (2)
Nenad Fabijanić, dipl.ing.arh.
travanj 2013.
DUBROVNIK
2
Mirko Buvinić, dipl.ing.arh.
svibanj 2013.
DUBROVNIK
2
Miroslav Geng, dipl.ing.arh.
svibanj 2013.
DUBROVNIK
2
Igor Franić, dipl.ing.arh.
lipanj 2013.
DUBROVNIK
2
Koalicija za održivi razvoj (Skopje)
Izlet u Tivat i Budvu uz stručno vodstvo
DUNEA, Melanija Milić, Helena Kangjera
Projekt za EU fond (partneri Zavod za obnovu,
Konzervatorski odjel Dubrovnik, DUNEA)
7
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
Dubrovnik
Stručno predavanje
HKA
Područni odbor Dubrovnik
Obnova franjevačkog samostana
Stručno predavanje
HKA
Područni odbor Dubrovnik
Suvremena arhitektura mediterana – trajanje
120 min
Stručno predavanje
HKA
Područni odbor Dubrovnik
San ili Java
Stručno predavanje
HKA
Područni odbor Dubrovnik
Rasvjeta u ulozi arhitekture
Stručno predavanje
HKA
Područni odbor Dubrovnik
Nova sakralna arhitektura Istre
Stručno predavanje
HKA
Područni odbor Dubrovnik
Modeli upravljanja imovinom u jedinicama
lokalne i područne samouprave, s osvrtom na
modele upravljanje kapitalnim projektima
lokalne samouprave
Okrugli stol
HKA
Područni odbor Dubrovnik
Privatno-javno (uloga arhitekta u promicanju i
valorizaciji javnog interesa)
- o ulozi arhitekta u brizi za javno i
zajedničko
- o kulturnoj baštini i suvremenim
zahtjevima života,
- o postavljanju kriterija za vrednovanje
projekata u odnosu na prioritete lokalne
zajednice
prof. Dr.sc. Ivo Juras, dipl.ing.arh.
lipanj 2013.
DUBROVNIK
2
mr.sc. Leo Modrčin, dipl.ing.arh.
srpanj 2013.
DUBROVNIK
2
Otto Barić, dipl.ing.arh.
rujan 2013.
DUBROVNIK
Kruno Dvorski, dipl.ing.arh.
rujan 2013.
DUBROVNIK
2
Eligio Legović, dipl.ing.arh.
DUBROVNIK
listopad 2013.
2
Hrvoje Bertović, dipl.ing.arh.
svibanj 2013.
DUBROVNIK
2
PO Dubrovnik HKA, DAD, predstavnici gradske uprave
lipanj 2013.
DUBROVNIK
4
2
8
54.
Stručni seminar
Područni odbor Rijeka
Arhitektura i poslovanje:
Ugovori - pravni aspekti
Stručni predstavnik Hrvatske odvjetničke komore
2013.,
RIJEKA, DUBROVNIK,
ZAGREB, OSIJEK, SPLIT
Stručni seminar
Područni odbor Rijeka, DAR i Project Support
d.o.o.
Arhitektura i poslovanje:
Praćenje projekta
Vođenje poslovanja projektantskog ureda
organizacijsko-financijski aspekti
Stručni predstavnik tvrtke Projekt Support d.o.o.
2013., Rijeka
Stručni seminar
Područni odbor Rijeka, Ytong porobeton
d.o.o.
Suvremeni sustavi građenja
Ytong Multipor termoizolacija - novo na
tržištu!
Ranko Novak, dipl.ing.arh.
2013., Rijeka
Stručni seminar
Područni odbor Rijeka,
Ytong porobeton d.o.o.
Suvremeni sustavi građenja
Katalog toplinskih mostova powered by Ytong
Ranko Novak, dipl.ing.arh.,
2013., Rijeka
Stručni seminar
Područni odbor Rijeka – H.K.A.
Ytong porobeton d.o.o
Suvremeni sustavi građenja
Konstruktivni detalji - Ytong i Ytong Multipor
voditelj projekata
Ranko Novak, dipl.ing.arh.
2013., Rijeka
6
55.
2
56.
2
57.
2
58.
2
59.
Stručni seminar
Područni odbor Rijeka
ALUK TIM d.o.o.
2
Stručni predstavnici i suradnici tvrtke
2013., Rijeka
9
Suvremeni sustavi građenja
Primjena aluminijskih fasada na AB
konstrukcijama velikih raspona
60.
Stručni seminar
Područni odbor Rijeka – H.K.A.
ALUK TIM d.o.o.
Konstruiranje aluminijskih sustava sukladno
termičkim zahtjevima u građevinarstvu
Stručni predstavnici i suradnici tvrtke
2013., Rijeka
Stručni predstavnici i suradnici tvrtke
2013., Rijeka
Stručni predstavnici i suradnici tvrtke
2013., Rijeka
2
61.
Stručni seminar
Područni odbor Rijeka
Mapei Croatia d.o.o.
Suvremeni sustavi građenja
Sanacija zidanih i kulturno-povijesnih
objekata
Industrijski podovi – sustavi i rješenja prema
namjenama
2
62.
Stručni seminar
Područni odbor Rijeka
Mapei Croatia d.o.o.
Suvremeni sustavi građenja
PVC, TPO, bentonitne i polimer-cementne
hidroizolacije podzemnih dijelova konstrukcija
i ravnih krovova
2
63.
Stručni seminar
Područni odbor Rijeka
Mapei Croatia d.o.o.
Suvremeni sustavi građenja
Industrijski podovi – sustavi i rješenja prema
namjenama
Stručni predstavnici i suradnici tvrtke
2013., Rijeka
2
64.
Stručni seminar
Područni odbor Rijeka
2
10
Zumtobel Lichtd.o.o.
Suvremeni sustavi građenja
Svjetlosna rješenja u aplikaciji: industrija,
zdravlje i njega, sport i odmor,
tranzitna područja, umjetnost i
kultura, uredi, edukacija i znanost,
hoteli i wellness
Stručni predstavnici i suradnici tvrtke
2013., Rijeka
Stručni predstavnici i suradnici tvrtke
2013., Rijeka
Stručni predstavnici i suradnici tvrtke
2013., Rijeka
65.
Stručni seminar
Područni odbor Rijeka
Zumtobel Lichtd.o.o.
Suvremeni sustavi građenja
Rasvjeta pročelja,
Svjetlosna rješenja u aplikaciji:
ORIJENTACIJA I SIGURNOST
LED rasvjeta – Osvrt na prošlost i budućnost
2
66.
Stručni seminar
Područni odbor Rijeka – H.K.A.
Zumtobel Licht d.o.o.
Suvremeni sustavi građenja
Zakonske norme i regulativa za protupaničnu
i sigurnosnu rasvjetu
Upravljanje rasvjetom – Energetska
učinkovitost
Software za izračun povratne investicije u
svjetlosnim rješenjima
4 (2)
67.
Stručno predavanje
Područni odbor Rijeka
Druga generacija prostornih planova
Novi PROSTORNI PLAN PRIMORSKOGORANSKE ŽUPANIJE
Miroslav Štimac, dipl.ing.arh Načelnik Službe za
prostorno uređenje
Javna ustanova Zavoda za prostorno uređenje
Primorsko-goranske Županije
Stručno predavanje
Područni odbor Rijeka
Predavanja iz stručne regulative
Odlagališta građevinskog otpada -
Tamara Morić, dipl.ing.arh.
Samostalni planer odsjeka za prostorno uređenje
Javna ustanova Zavoda za prostorno uređenje
Primorsko-goranske Županije
2013., Rijeka
2 (2)
68.
2 (2)
2013., Rijeka
11
Problematika, principi planiranja i realizacije
69.
Stručno predavanje
Područni odbor Rijeka
Odlagališta komunalnog otpada Problematika, principi planiranja i realizacije
Stručni predstavnici i suradnici Eko Plus Rijeka
Javne ustanova Primorsko-goranske županije
Stručno predavanje
Područni odbor Rijeka
Alternativni izvori energije - Sunce - Vjetar
Zoran Skalar, dipl.ing.stroj.
Samostalni planer odsjeka za prostorno uređenje
Javna ustanova Zavoda za prostorno uređenje
Primorsko-goranske županije
Stručno predavanje
Područni odbor Rijeka
Rekonstrukcija obalnih zona - Nasipavanje
mora
Planersko-ekološki aspekti
Duško Dobrila, dipl.ing.arh., Ljudevit Krpan,
dipl.ing.građ.
Samostalni planeri odsjeka za prostorno
uređenje Javna ustanova Zavoda za prostorno uređenje
Primorsko-goranske Županije
Stručno predavanje
Područni odbor Rijeka
Prostorni plan uređenja grada Bakra
2013., Rijeka
2 (2)
70.
2013., Rijeka
2 (2)
71.
2013., Rijeka
2 (2)
Stručni izrađivač prostornog plana i stručni suradnici
gradske uprave
2013., Rijeka
2 (2)
stručni izrađivač prostornog plana i stručni suradnici
gradske uprave.
2013., Rijeka
2 (2)
Stručni izrađivač prostornog plana i stručni suradnici
gradske uprave
2013., Rijeka
2 (2)
Stručni izrađivač prostornog plana i stručni suradnici
2013., Rijeka
72.
73.
Stručno predavanje
Područni odbor Rijeka
Prostorni plan uređenja grada Crikvenice
Prostorni plan uređenja grada Novog
Vinodolskog
74.
Stručno predavanje
Područni odbor Rijeka
Prostorni plan uređenja grada Malog Lošinja
75.
Stručno predavanje
Područni odbor Rijeka
2 (2)
12
Prostorni plan uređenja grada Cresa
gradske uprave
Stručno predavanje
Područni odbor Rijeka
Prostorni plan uređenja grada Krka
Stručni izrađivač prostornog plana i stručni suradnici
gradske uprave
2013., Rijeka
Stručni izrađivač prostornog plana i stručni suradnici
gradske uprave
2013., Rijeka
76.
2 (2)
77.
Stručno predavanje
Područni odbor Rijeka
Prostorni plan uređenja grada Delnica
Prostorni plan uređenja grada Čabra
Prostorni plan uređenja ppćine Mrkopalj
Prostorni plan uređenja općine Fužine
2 (2)
78.
Stručno predavanje
Područni odbor Rijeka
Prostorni plan uređenja općine Čavle
Prostorni plan uređenja općine Jelenje
Stručni izrađivač prostornog plana i stručni suradnici
gradske uprave
2013., Rijeka
2 (2)
79.
Stručno predavanje
Područni odbor Rijeka
Prostorni plan uređenja grada Kastva
Stručni izrađivač prostornog plana i stručni suradnici
gradske uprave
2013., Rijeka
Stručno predavanje
Područni odbor Rijeka
Prostorni plan uređenja općine MalinskaDubašnica
Stručni izrađivač prostornog plana i stručni suradnici
gradske uprave
2013., Rijeka
Stručno predavanje
Područni odbor Rijeka
Prostorni plan uređenja općine Omišalj
Stručni izrađivač prostornog plana i stručni suradnici
gradske uprave
2013., Rijeka
2 (2)
80.
2 (2)
81.
2 (2)
82.
Stručno predavanje
Područni odbor Rijeka
Prostorni plan uređenja općine Dobrinj
2 (2)
Stručni izrađivač prostornog plana i stručni suradnici
2013., Rijeka
13
Prostorni plan uređenja općine Vrbnik
Prostorni plan uređenja općine Punat
gradske uprave
Stručno predavanje
Područni odbor Rijeka
Prostorni plan uređenja općine Vrbnik
Stručni izrađivač prostornog plana i stručni suradnici
gradske uprave
83.
2013., Rijeka
2 (2)
II. Stručna savjetovanja u organizaciji / suorganizaciji Udruženja hrvatskih arhitekata i regionalnih društva arhitekata
84.
85.
Kongres
HKA / UDRUŽENJE HRVATSKIH
ARHITEKATA
4. kongres hrvatskih arhitekata
Stručni predavači
Izložba
UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA
Izložba godišnjih realizacija 2012.
Izlagači
2013.
20 (4)
prosinac 2012.,
ZAGREB
Izlagač 5
Polaznik 2
29. studenog - 16. prosinca
2012.,
ZAGREB
Izlagač 5
Polaznik 2
86.
47. ZAGREBAČKI SALON - ARHITEKTURA
87.
88.
89.
Stručno predavanje
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
SEKCIJA ARHITEKTONSKO NASLIJEĐE
6. CIKLUS
ARHITEKTURA I NASLIJEĐE
Konzervatorski odjel Ministarstva kulture
Stručno predavanje
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
SEKCIJA ARHITEKTONSKO NASLIJEĐE
6. CIKLUS
ARHITEKTURA I NASLIJEĐE
Nosive konstrukcije povijesnih građevina
Stručno predavanje
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
SEKCIJA ARHITEKTONSKO NASLIJEĐE
6. CIKLUS
ARHITEKTURA I NASLIJEĐE
Graditelj Nikola Marić
Izlagači
Tomislav Petrinec, dipl.ing.arh.
08.11.2012.
ZAGREB
3
Egon Lokošek, dipl.ing.arh.
29.11.2012.
ZAGREB
3
Igor Čulig, kustos
13.12.2012.
ZAGREB
3
14
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
Stručno predavanje
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
SEKCIJA ARHITEKTONSKO NASLIJEĐE
7. CIKLUS
ARHITEKTURA I NASLIJEĐE
Karlovac Zvijezda
Stručno predavanje
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
SEKCIJA ARHITEKTONSKO NASLIJEĐE
7. CIKLUS
ARHITEKTURA I NASLIJEĐE
Grad Brod
Stručno predavanje
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
SEKCIJA ARHITEKTONSKO NASLIJEĐE
7. CIKLUS
ARHITEKTURA I NASLIJEĐE
Osijek TVRĐA
Stručno predavanje
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
SEKCIJA ARHITEKTONSKO NASLIJEĐE
7. CIKLUS
ARHITEKTURA I NASLIJEĐE
Čakovec utvrde
Predavanje i radionice
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
MALA ŠKOLA ARHITEKTURE
Linija u prostoru
Predavanje i radionica
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
MALA ŠKOLA ARHITEKTURE
Grad i ja
Predavanje i radionice
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
MALA ŠKOLA ARHITEKTURE
Javni prostor
Predavanje i radionica
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
MALA ŠKOLA ARHITEKTURE
Treća dimenzija
Stjepan Lončarić, dipl.ing.arh.
Zlatko Uzelac, dipl.ing.arh.
10.01.2013.
ZAGREB
24.01.2013.
ZAGREB
Grgur Ivanković, prof.
7.2.2013.
ZAGREB
Ksenija Petrić, dipl.ing.arh.
21.2.2013.
ZAGREB
3
3
3
3
Aneta Mudronja Pletenac, dipl.ing.arh.
10.11.2012.
ZAGREB
4
Mia Roth Čerina, dipl.ing.arh.
08.12.2012.
ZAGREB
4
David Kabalin, dipl.ing.arh.
05.01.2013.
ZAGREB
4
Luka Korlaet, dipl.ing.arh.
09.02.2013.
ZAGREB
4
15
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
Stručno predavanje
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
Sekcija za interijere
Hotel Lone
Stručno predavanje
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
Sekcija za interijere
Arhitektura i scenografija
Stručno predavanje
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
Sekcija za interijere
Stručno predavanje
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
Sekcija za interijere
Svjetlosne instalacije u interijeru (Instalacijaizložba-izlaganje
Stručno predavanje
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
Sekcija za interijere
Povijest korištenja materijala u interijerima
Stručno predavanje
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
Sekcija za interijere
Dizajn uporabnih predmeta u
spavaćoj sobi
Stručno predavanje
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
Sekcija za interijere
Dizajn uporabnih predmeta u
dnevnom boravku
Stručno predavanje
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
Sekcija za interijere
Dizajn uporabnih predmeta u
kuhinji
Radionice
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
Sekcija za interijere i Archisqad
Dani otvorenih vrata, savjetovalište za
građane
Studio 3LHD
studeni 2012.
ZAGREB
2
Sandra Meštrović
studeni 2012.
ZAGREB
2
Robert Križnjak i Roman Vukoja
studeni 2012.
ZAGREB
Bojan Gagić
prosinac 2012.
ZAGREB
2
2
Stručni predavač
siječanj 2013.
ZAGREB
2
Stručni predavač
veljača 2013.
ZAGREB
2
Stručni predavač
ožujak 2013.
ZAGREB
2
Stručni predavač
travanj 2013.
ZAGREB
2
Stručni voditelji
svibanj 2013.
ZAGREB
2
16
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
Radionice
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
Sekcija za interijere i Sekcija mladih DAZ-a Radionice i intervencije u javnom prostoru
Stručno predavanje
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
Sekcija za interijere
Predavanja o trendovima u opremanju
objekata
Stručna predavanja i radionice
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
Akupunktura grad/City Acupuncture
Europski projekt - Kultura 2007 -2013
Stručna predavanja na temu grada
Radionica
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
Artur (Arhitektura i turizam)
Javni prostor
Radionica
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
Artur (Arhitektura i turizam)
Brand i identitet grada
Radionica
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
Artur (Arhitektura i turizam)
Gradski projetki kao turističke atrakcije
Stručna predavanja, okrugli stol i world cafe
radionice
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
Artur (Arhitektura i turizam)
Artur konferencija
Nekonferencija
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
II. Think Space Nekonferencija
Stručna predavanja, world cafe i open space
radionice, izložba nagrađenih radova,
predstavljanje radova iz natječaja za pismene
radove
Stručni voditelji
lipanj 2013.
ZAGREB
2
Stručni predavač
travanj, svibanj, lipanj, rujan
2013.
ZAGREB
2
Stručni predavač
15-19.11.2012.,
ZAGREB
veljača 2013.,
SARAJEVO
lipanj 2013.,
SPLIT
15
stručni predavači
09.11.2012.,
ZADAR
9
stručni predavači
prosinac 2012.,
DUBROVNIK
9
stručni predavači
Stručni predavači
nagrađeni sudionici natječaja, nagrađeni sudionici
natječaja za pismene radove, žiratori natječaja,ostali...
ožujak 2013.,
PULA
9
rujan 2013.,
ZAGREB
10
veljača/ožujak 2013.
ZAGREB
30
17
115.
116.
117.
Konferencija
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
Stručna predavanja, tribina i okrugli stol
III. Dani zagrebačke arhitekure
Sportski objekti u Zagrebu
Konferencija
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
III. Dani zagrebačke arhitekure
Središnja svečanost manifestacije uz kratka
predstavljanja autora objekata koji se obilaze,
druženje
Stručni obilazak
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB
III. Dani zagrebačke arhitekure
Obilazak istaknutih arhitektonskih ostvarenja
uz stručno vodstvo i autore;Cjelodnevni
stručni obilazak autobusom uz osvježenje
Stručni predavači
27.5.2013.,
28.5.2013.,
29.5.2013.,
30.5.2013.,
ZAGREB
5 po terminu
Stručni predavači
31.05.2013.,
ZAGREB
5
Stručni predavači
01.06.2013.,
ZAGREB
8
Stručni predavači
26. – 27.10.2013.
ZAGREB
20
kolovoz 2013., GROŽNJAN
20
svibanj 2013.,
ZAGREB
4
III. Stručna savjetovanja u vanjskoj organizaciji
118.
Kongres
ORIS kuća arhitekture
Arhitekst d.o.o.
DANI ORISA 2013
119.
Stručni simpozij
Hrvatska glazbena mladež
Penezić i Rogina arhitekti
Nineth International Symposium for Theory
and Design in the Digital Age
Vinko Penezić, dipl.ing.arh.
Krešimir Rogina, dipl.ing.arh.
Domaći i strani stručni predavači
Arhitektura i film
120.
Stručno predavanje
Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj
X. simpozij o zelenoj gradnji
Stručni predavači
18
121.
122.
123.
124.
125.
126.
Stručno predavanje
KNAUF d.o.o.
Zaštita od buke i apsorpcija zvuka u
zgradarstvu
Stručno predavanje
KERATEK d.o.o.
Vjetrene fasade
Stručno predavanje
RIEDER Smart Elements GmbH
Stručno predavanje
Holcim Hrvatska d.o.o.
Šesti hrvatski forum o održivoj gradnji
Reciklirani građevinski otpad
Stručno predavanje
FOM d.o.o.
Sustavi fiksnih i kliznih staklenih stijena
Stručno predavanje
MAPEI CROATIA d.o.o.
Mapei rješenja kod projektiranja:
Hidroizolacija nadzemnih i podzemnih
dijelova objekata industrijskih podova
Boris Simonić, dipl.ing.str.
Doc.dr.sc. Zoran Veršić, dipl.ing.arh.
Erik Ipsen, dipl.ing.arh.
Stručni predavači
Matthias Kleibel, dipl.ing.
Gunther Gretzmacher,
Stručni predavači Ministarstva zaštite okoliša i
Ministarstva prostornog uređenja i grednje
Ivan Samec, dipl.ing.
29.11.2012.
ZAGREB
14. prosinac 2012.
SV. KRIŽ ZAČRETJE
studeni 2012.
ZAGREB
01.12.2012.,
ZAGREB
2013.
ZAGREB
4 (1)
3
2
5
2
ZAGREB, RIJEKA, VARAŽDIN,
ZADAR
2013.
2
Mladena Jambrešića, dipl.ing.građ.
Dejan Šomoši, dipl.ing.građ.
Fausto Ferlin, dipl.ing.građ.
ZAGREB, SPLIT
OSIJEK, RIJEKA
PULA, DUBROVNIK
VARAŽDIN, ZADAR
KARLOVAC
2012./2013.
2
Prof. Ljubomir Miščević, dipl.ing.arh.
Inozemni i domaći strani predavači
09.-11.11.2012.
ZAGREB
8 (2)
ZAGREB
svibanj 2013.
5 (3)
Ljiljana Manasteriotti, ovl.arh.
Ante Katić, dipl.ing.građ.
127.
Stručno INHOUSE predavanje
MAPEI CROATIA d.o.o.
Mapei rješenja kod projektiranja
128.
Predavanje
Arhitektonski fakultet i
Austrijski ured za vanjsku trgovinu
5. dani pasivne kuće u Hrvatskoj
Energetski učinkovita gradnja:
niskoenergetske i pasivne kuće
129.
Stručno predavanje
KINGSPAN d.o.o.
Nenad Sužnjević, ovl.arh.
Milan Carević, dipl.ing.arh.
Rajko Bijelić, dipl.ing.kem.teh.
19
Visokoizolirajući krovni i fasadni sustavi
Slobodan Kocijan, dipl.ing.kem.teh.
Stručno predavanje
Xella porobeton HR d.o.o.
Energetska efikasnost, protupotresnost,
protupožarnost
Ranko Novak, ovl.arh.
ZAGREB, OSIJEK, ZADAR,
SPLIT, RIJEKA, PULA
2013.
Ranko Novak, ovl.arh.
2012./2013.
CIJELA HRVATSKA
Vlatka Đurić, dipl.ing.el.
2012./2013.
CIJELA HRVATSKA
130.
2
131.
Stručno IN HOUSE predavanje
Xella porobeton HR d.o.o.
YTONG – energetska efikasnost,
protupotresnost, protupožarnost
2
132.
Stručno IN HOUSE predavanje
Zumtobel licht d.o.o.
SVJETLOSNA RJEŠENJA
UKUPNO PREDVIĐENO TEMA
UKUPNO PREDVIĐENO BODOVA
2
132
525 (107)
U Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata za razdoblje 2012. – 2013. godine kao individualno stručno usavršavanje vrednovat će se i:
Nagrade:
 međunarodne nagrade,
 nagrade gradova i regija,
 Vladimir Nazor (godišnja nagrada Ministarstva kulture),
 Velika nagrada Salona,
 Nagrade Salona,
 Nagrade Udruženja hrvatskih arhitekata i regionalnih društava arhitekata,
 druge gradske i regionalne nagrade,
 prve 3 nagrade na žiriranoj izložbi,
 prve 3 nagrade i otkupi na natječaju.
Ostalo:
 javni rad (rad u stručnim povjerenstvima ministarstava, tehničkim odborima HZN-a, tijelima Hrvatske komore arhitekata,
UHA-e, gradskih i regionalnih društava arhitekata, ocjenjivačkim sudovima, uredništvima, međunarodnim stručnim tijelima),
 publicistički rad,
20











stručne recenzije,
stručna putovanja,
sudjelovanje na međunarodnim skupovima i izložbama,
sudjelovanje na natječajima i izložbama,
viši stručni i/ili znanstveni stupanj, jednokratno,
doktorat, jednokratno,
aktivan rad u povjerenstvima Ministarstva vezanim za regulativu, po povjerenstvu jednokratno,
aktivan rad u Tehničkom odboru HZN, po tehničkom odboru, jednokratno,
sudjelovanje u radu međunarodnih tijela vezanih za tehničko zakonodavstvo iz područja graditeljstva, po tijelu, jednokratno,
prihvaćen patent,
javno predavanje.
________________________________
Tomislav Ćurković, ovl.arh.,
predsjednik Hrvatske komore arhitekata
U Zagrebu, 17. listopada 2012. godine
21
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
509 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content